Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. menighetsblad. 3-2014 63. årgang"

Transkript

1 Meldal Returadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal B menighetsblad årgang

2 2 Meldal menighetsblad Mai Det skjer i menighetene våre! 11.mai kl : Kronklubb: Tur til Skarheim. 13. mai kl : Andakt på 14. mai kl : Besøksgruppe 3 på 20. mai kl : Sangkaffe på Løvbytunet 20. mai kl.18.00: Meldal Soul Children øvelse 21. mai kl : Besøksgruppe 4 på 24. mai kl : Konfirmasjon i Meldal Kirke 27. mai kl : Andakt på 28. mai kl : Besøksgruppe 5 på 31. mai kl : Konfirmasjon i Løkken Kirke Juni 3. juni kl : Meldal Soul Children øvelse 4. juni kl : Besøksgruppe 1 på 11. juni kl : Besøksgruppe 2 på 17. juni: Sommertur se annonsen her på siden 18. juni kl : Besøksgruppe 3 på 18. juni kl : Sangkaffe på Løvbytunet 25. juni kl : Besøksgruppe 4 på Årets sommertur går til Søvasslia Tirsdag 17. juni går årets sommertur til Søvasslia. Klokka fra Meldal og fra Løkken er det avgang til Søvasskjølen Fjellkirke. Der vi får litt kaffe og får lov å se og høre om kirka. Deretter kjører vi mot Ellingsgården hvor det blir middag og kaffe. Vi kjører med privatbiler. Turen samt middag vil komme på ca. 300 kr. Påmelding til Meldal Kirkekontor tlf innen onsdag 10. juni. Meldal menighetsblad: Red.utvalg: Marita Hammervik-Owen, Aud Løfshus, Aud Inger Kalseth og Olga Irmina Ucinska Kontonr.: Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger Meldal kirkekontor: Løkkenveien 2, 7336 Meldal Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Kirkeverge: Kontorsekretær: Diakon: Sokneprest: Meldal kirkelige fellesråd: Kjetil Gunnes Meldal prestegjeld: Sokneprest: Marita Hammervik-Owen Diakon: Magne Krogsgaard Kirkeverge: Noralf Ljøkjel Klokker Meldal: Jan Inge Holm Organist Meldal: Gretha Loe Kirketjener Meldal: Idar Garberg Renholder Meldal: Monica R. Hellem Klokker/Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen

3 Meldal menighetsblad 3 Andakt Fred - Frihet Det er mai, det er vår og for meg den fineste tida i året! Naturen våkner til liv, bjørka sprett og kvitveisen lyse opp i bakkehellingene. Vår skaper forventning om sommer med lange lyse dager, sol og varme. Mai er festmåneden med mange fri og flaggdager. To sentrale ord på F kjennetegner mai: FRIHET og FRED. FRIHET. Vi som er så heldig å få bo i Norge har frihet til å tenke, tro og si hva vi vil. I år feirer vi 200 års jubileum for Grunnlova vår som ga oss denne friheten. Slik er ikke hverdagen for millioner som lever under ulike former for diktatur rundt om i verden og blir forfulgt for politisk overbevisning, rase, hudfarge, for sin tro med mer. Dikteren Arnulf Øverland sa: Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Kan du og jeg hjelpe gjøre noe positivt? Vi har ulike hjelpeorganisasjoner, noen driver nødhjelp mens andre arbeider mot undertrykking og vold. Disse kan vi støtte være med og skape en bedre framtid for barn og unge. Et kinesisk ordtak sier: Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket. FRED. Fred er fravær av krig, men innebærer så mye, mye mer. Tre viktige områder for fred er for det første: Leve i fred med seg sjøl. Det er å godta seg sjøl med de ressurser og begrensninger som jeg og du har. Akseptere at livet kanskje ikke ble det du ønsket og at ingen er feilfri, men likevel innse at hver enkelt av oss er spesiell, verdifull og like mye verd. Det er å reise seg etter nederlag og prøve på nytt. For det andre er det viktig å leve i fred med medmennesker som vi møter i familien, nabolag og arbeidsfellesskap. Dette vil av og til være en utfordring som krever evne til å sette grenser og inngå kompromiss. Å leve i fred med andre, medfører å innrømme feil og be om forlatelse når en har såra og krenka et medmenneske, samt vilje til å rekke ut handa og tilgi den dagen en sjøl blir ramma av urett. For det tredje: Fred med Gud! Nøkkelen til fred med Gud står og faller med vårt forhold til Jesus. I Bibelen står det at Jesus kjøpte oss fred da han døde på korset. Den freden er en gave til hver enkelt av oss. Det er en fred som skal følge oss hver dag gjennom livet og helt fram til himmelporten. Jesus sier: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Joh Ta imot Guds fred Måtte Guds fred fylle deg, fylle deg opp til randen, gripe om deg, gripe om deg fra alle kanter, omgi deg, omgi deg over all forstand, lyse over deg, lyse for deg, lyse deg inn i Guds evighet. Amen i Jesu navn. (Ragnhild Bakke Waale) Gud kaller deg til å bli en fredsmottaker og en fredsbærer. Tør du? - Kirsti Kristiansen Min Salme No livnar det i lundar Jeg velger en av mine aller kjæreste sangminner fra barndommen, No livnar det i lundar. Vi sang den både på søndagsskolen, og i starten eller slutten av skoledagen. Salmen er nok en av de mest kjente vårsalmer, der vers 1,2,9 og 10 var de mest vanlige å synge. Den kjente salmedikteren Elias Blix skrev salmen. Teksten setter man nok mer og mer pris på di eldre man blir. Å få se nytt liv komme til syne under snø og is, og at man nok en gang skal få oppleve våren komme, gir meg behov for ettertanke. Les teksten nøye og gled dere over våren og sommeren som ligger foran oss. Min barnetro sier meg noe om hvem som skapte dette underet, som våren er, for oss. No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid. 2 Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. 3 Guds kyrkje lysa skulle som høgt på berg ein stad, med sumar utan kulde og utan solarglad. 4 Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt i ljos og fred. 5 Men stundom kom det kulde på Herrens kyrkjemark. Det var som Gud seg dulde, og borte var Guds ark. 6 Det var dei mørke dagar, Guds ord var fåhøyrd segn. Og hjarta frys og klagar, det saknar sol og regn. Ha en fin sommer! hilsen fra Ingrid Skarstein 7 Så sende Gud sin Ande som dogg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest vent Guds ord. 8 Då er det sæle tider for Kristi kyrkjegrunn. Då lauvast det i lier, då livnar det i lund. 9 Då ljosnar det i landet frå fjell og ned til fjord. Då losnar tungebandet, då kved Guds folk i kor. 10 Då skin det over strender som sol ein sumarkveld. Då gløder kring i grender ein heilag altareld. 11 Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, 12 då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

4 4 Meldal menighetsblad Påskeandakt Ogjerhøylu Den tradisjonelle samlingen ved Ogjerhøylu skjærtorsdag formiddag samlet 45 personer (samt to hunder som oppførte seg eksemplarisk). Det var pensjonert sokneprest Anders Mikal Holen som stod for samlingen som var lagt opp som en friluftsgudstjeneste, der vi fikk sunget flere av påskens salmer. Holen startet med å fortelle om påskemåltidet Jesus hadde med til disiplene sine, og fotvaskingen, som forteller om hans kjærlighet til dem og hans vilje til å tjene mennesker med sitt liv. Så fulgte vi Jesus fram til korset og til hans oppstandelse som gir oss glede og håp for framtiden. Været var brukbart og forsamlingen deltok aktivt i sangen. Annonseplass og evt resultat fra fasteaksjon Vårfest for hele familien i Grøtte bedehus fredag 6. juni kl Andakt ved Geoff Morgan Mye sang og musikk God servering Velkommen til dere alle! Arr: NMS og Normisjon i Meldal

5 Meldal menighetsblad 5 Velkommen til kirka! 17. mai Grunnlovsdag Luk 1, Meldal kirke kl 10.00: Kort familiegudstjeneste v/prest Øyvind Hartberg. Offer til Redd Barna. Idrettsbygget, Løkken Verk kl 13.30: Ord for dagen ved Gunnar Bonsaksen 18. mai 5. søndag i påsketiden Joh 15, 1-8 Ingen gudstjeneste. 24. mai Meldal kirke kl 11.00: Konfi rmasjonsgudstjeneste ved vikarprest Anders Mikal Holen. Offer til ungdomsarbeidet i menigheten. 25. mai 6. søndag i påsketiden Luk 18, 1-8 Løkken kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved vikarprest Anders Mikal Holen. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Meldal kirke kl 19.00: Gudstjeneste ved vikarprest Anders Mikal Holen. Offer til menighetsarbeidet. 31. mai Løkken kirke kl 11.00: Konfi rmasjonsgudstjeneste ved vikarprest Anders Mikal Holen. Offer til ungdomsarbeidet i menigheten. 1. juni søndag før pinse Joh 15, Laksøybygda kl 11.00: Gudstjeneste ved prost Birger Foseide. Offer til Speider n. Kaffe. Løvbytunet kl 15.00: Gudstjeneste ved prost Birger Foseide. Offer til menighetsarbeidet. 8. juni Pinsedag Joh 20, Meldal kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved vikarprest Sigrid Lauglo. Dåp. Offer til Normisjon. 15. juni - Treenighetssøndag Matt 28, Ingen gudstjeneste. 22. juni 2. søndag i treenighetstiden Matt 3, Nyplassen kl 12.00: Friluftsgudstjeneste. Fellesarrangement av menighetene i Melhus og Meldal samt historielaga fra begge dalføre. Ikke offer. 29. juni 3. søndag i treenighetstiden Luk 14, Ingen gudstjeneste. Livets gang DØPTE: Halvor Ringli Stenvik Dominique Skinderhaug Linnea Resell Ophaug Johanne Berg Adrian Baumeyer Steigedal Live Drugli Skjølset Fredrik Nicolai Andersen Olsen (døpt i Charlottenlund kirke) Liam Reberg Dina Næve Holm Sara Sanden DØDE: Thora Halsetrønning Liv Anne Jakobsen Fritz Leif Simundseth Nelly Wold Kristen Halset Inghild Rokkones Sigrun Johanne Solem Adele Marie Storås Rolv Arnt Pettersen Arne J. Steigedal

6 6 Meldal menighetsblad Konfirmantene Årets konfirmantkull kan nå skimte slutten på konfirmantåret. Et år der de har hørt om noen av de viktigste temaer ved kristendommen, et år der de har satt spørsmålstegn og vært nysgjerrige, og et år der de har bidratt til å gjøre undervisning, konfirmantweekend og gudstjenester helt fantastiske! Vi har sammen snakket om bl.a. Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, gudstjeneste, bønn, Gud og det onde, selvbilde, døden og tro og tvil. I vi har hatt presentasjonsgudstjeneste, lysmesse, Roadservice i Rennebu, konfirmantweekend på Oppdal, fasteaksjon og samtalegudstjeneste. Høydepunktene som snart inntreffer er konfirmasjonene i Meldal og Løkken kirker, hhv. 24. og 31. mai. Det har på alle måter vært et flott konfirmantår i hvert fall for oss som har undervist. Konfirmantenes undervisningen har gjort det til en Konfirmantene har også vært ved enkelte ting i undervisningen. for da lærer de mer, og det dialoger. Som forberedelse til konfirmantene forskjellige spørsmål spørsmålet om konfirmanttiden Gud eller av kirka, lød noen av strengere enn det egentlig var, de fem kjærlighetsspråk. De blitt mer kristen og synes det er Dette året prøvde vi å ha høsten og det ble en ubetinget forhold på leirstedet IMI Stølen med på forskjellige leiker og samhandlingsløypa, og egen gudstjeneste. Som konfirmant kan det være fram under gudstjenester og eller hjelpe til ved dåp, men strak arm. Vi vil også si takk for hjelpen til Bjørnås og Linda Anderson positive og konstruktive tilgang til glede for oss. kritiske og satt spørsmålstegn Det er en god egenskap, har gitt gode samtaler og samtalegudstjenestene fikk de skulle svare anonymt på. På hadde gitt dem et nytt inntrykk av svarene: Jeg trodde det var mye Nei, egentlig ikke, Jeg likte gav mening og Ja, jeg har veldig koselig i kirka. konfirmantweekenden på suksess. I tillegg til gode var det utrolig artig å være utfordringer som for eksempel konfirmantene laget også sin utfordrende og skummelt å stå lysmesse og lese høyt, synge konfirmantene har tatt ting på ungdomslederne Mari Størvold Stenvik.

7 Meldal menighetsblad 7 Konfirmasjon i Meldal og Løkken sokn 2014 Når nå konfi rmantene er ferdige med konfi rmasjonen, betyr det ikke at de er ferdige med kristendommen, nei, de har så vidt bare begynt. Livets store spørsmål vil fortsette med å melde seg og det er mange valg som skal tas. Men uansett hvilke valg konfi rmantene i framtiden vil ta, håper vi de vil huske på at det fi nnes en Gud som er glade i dem som de er, og at de er utrolige verdifulle akkurat som de er! Til avslutning kommer her et bibelvers som forteller om Guds store kjærlighet til oss mennesker: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv Johannesevangeliet kap 3, vers 16 Vi ønsker konfi rmantene lykke til i fremtiden og sier TAKK for den tiden vi har hatt sammen. Hilsen Marita, Kim Terese og Magne Konfirmanter Meldal lørdag 24. mai kl Jonathan Aas Knut Emil Sponaas Jonas Hellem Storslett Oda Amalie Heggvold Marit Gjervan Lene Kvålsvoll Møkkelgård Maria Holstad Martin Syrstad Malin Dahlø Blokkeskar Olav Lilleås Hege Ringli Karin Steigedal Jon Vegard Grut Lene Anderson Stenvik Silje Gjønnes Lars Olav Løkken Lomundal Ida Eide Tiseth Mari Rudland Linda Syrstadeng Westerås Marthe Jerpstad Kristian Otnes Voldøien Maja Granmo Gurine Voldøien Syrstad Leonora Desiré Nikolaisen Konfirmanter Løkken lørdag 31. mai kl Tor Egil Klefsås Åserød Marte Damli André Pedersen Elinor Valdre Huseby Kjell Bjørndal Andersen Robin Bellsli Kvalvik Martin André Hoff Iver Brevik Maja Larsson Pål Nicolaisen Vegard Røen Vilde Flytør Heggem Julie Stensrud Marilyn Fredriksen

8 Meldal menighetsblad 8 Takkeannonser Takker for oppmerksomheten på 70-årsdagen min. Baard Larsson Hjertelig takk for all vennlig omtanke og deltagelse ved Arnulf Lilletisets sykdom og bortgang. En varm takk også for blomster og minnegaver til KOVA, Orkdal Sjukehus. Liv m/familie Hjertelig takk til givere og pårørende for minnegaven vi mottok ved John Fossmo sin begravelse. Meldal Sanitetsforening Hjertelig takk for vennlig deltagelse, blomster og pengegave til Hjemmetjenesten i Meldal ved Nelly Wolds bortgang. En spesiell takk til Hjemmetjenesten. Familien Takk til Løkken menighet for boka på dagen min. Einar Rødøy Takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved Lars Andreas Bjørgens død og bisettelse. Asle Birger Bjørgen Takk for blomster og pengegaver i forbindelse med Kristen Halsets begravelse. Marit Tusen takk til Løkken menighet for blomsten jeg fikk på min 85-årsdag. Birgit Strand Takk for vennlig deltagelse, blomster og gave til omsorgsbolig Solhagen AD, ved vår mor, Thora Halsetrønnings bortgang. Sylvi Merete m/familie Tove m/ familie Jeg takker Meldal menighet for gaven jeg fikk på 70-årsdagen min. John Olav Sørløkk Presentasjon av fjorårets 50-årskonfirmanter 1.rekke fra venstre: Berit Marie Aspli Rekstad, Liv Marie Haugen, vikarprest Anders Mikal Holen, Joril Mosbakk Sigstad, Turid Ingebjørg Berntsen 2.rekke fra venstre: Lars Løfshus, Borgny Karlrud, Ingrid Marit Hansen Lervik, Karin Oddveig Gresseth Aarstad, Liv Jorunn Lomundal Günther, Torbjørn Strand 3.rekke fra venstre: Eirik Storholt, Arild Halsetrønning, Rolf Inge Furuhaug, Olav Reinert Bergsrønning, Jan Leif Grytbakk, Johan Kolstein Røttereng, John Arnt Moldjord 4.rekke fra venstre: Bjørn Snøsen, Stig Harald Øverås, Asle Birger Bjørgen, Tore Taagvold, Olav Haugen, Edgar Vedø Foto: Fotograf Eidsmo as 1.rekke fra venstre: Inger Bøysen Stølan, Ingeborg Haukli Stokkli, Astrid Krogstad, prest Marita Hammervik-Owen, Eli Berbu Olstad, Reidun Kjerstadmo Grefstad, Liv Drugli Fallan 2.rekke fra venstre: Anne Elise Loe Sjaastad, Marit Oline Aa Ramstad, Oddveig Jordet Drugli, Johanne Ree Hiberg, Åslaug Aa, Magnhild Aa, Åshild Johanne Gården Jerpstad, Bodil Johanne Øklend Gunnes, Petra Winsnes Kvalvåg, Liv Sandvik Røen 3.rekke fra venstre: Målfrid Johanne Rigstad, Arvid Haukli, Sivert Aa, Ola Blokkeskar, Ola Bjørkhaug, Ola Rikstad, Eli Holte, Liv Inger Kirkholt Aunhaug 4.rekke fra venstre: Angel Sigfred Nilsen, Håvard Lie, Tor Erik Berbu, Andreas Karlstad, Ola Flå 5.rekke fra venstre: Olav Haltbakk, Gunnar Melgård, Per Gunnar Sølberg, Rolf Erik Resell Neste nummer kommer 25. juni - frist for stoff 10. juni

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Frelseshistoriens viktigste budskap side 3 Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Færre til gudstjenester side 10 Ja, vi elsker dette landet, som det

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Blomsterkorset i Feda kirke pyntes på ny ved gudstjenesten 18. juni. Menigheten ønskes velkommen til en kirke som lovpriser Skaperen

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. strindheim kirke - bydelens hjerte nr 3_11 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef.3,17 Pinsens under Vi har nettopp feiret pinse. Pinse er en av de

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Innhold: 50 60-årskonfirmanter Nye rutiner i kirkene Fast

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Kirkedøra. Menighetsblad. for menighetene i Hemne og Snillfjord. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2015 Årgang 59 Menighetsblad Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. 50 år som organist Konfirmantene kommer

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24.

M enighetsblad. for Søndre Land. God Påske! Av innholdet: Nr. 1 Mars 2008 68. årgang. Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. M enighetsblad for Søndre Land Nr. 1 Mars 2008 68. årgang Liv Anne Rød Larsen vigslet til diakon søndag 24. februar Av innholdet: God Påske! Konsert med Sondre Bratland og Annbjørg Lien Da Randsfjorden

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer