asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom."

Transkript

1 asias millioner Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. DIAKONI OG MISJON Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER 90 Årgang

2 leder...der hvor stie Salomos ordspråk 8:1-2; Hør visdommen roper, Forstanden lar sin røst høre. Hun står på toppen av haugene ved veien, der hvor stiene møtes. På Jesu tid var Romerrikets innflytelse dominerende over hele den kjente verden, med en offensiv utbygging av kommunikasjon og med ensretting av språk og kultur. Dette blir ofte sett på som en av de Gud-gitte forutsetningene for at evangeliet skulle få rekke ut med den hastigheten det gjorde den første tiden. Vår tid har mange av de samme kjennetegnene: Språk, kultur og religion går mye mer på tvers av landegrenser samtidig som stadig bedre kommunikasjonsmuligheter er i ferd med å utslette disse samme grensene. Nasjonale forskjeller utviskes samtidig som interessegrupper og underkulturer stadig får flere likhetstegn - på tvers av landegrensene. Sett i dette lyset står EOM overfor flere veivalg. For å ta de rette valg, må vi forstå vår tid og våre målgrupper. Vi har en visjon om å kunne nå mange mennesker i Asia for Jesus. Dette har vært vårt anliggende i flere generasjoner og jeg håper det skal være vårt anliggende i tiden fremover til Jesus komme. Men med et utall av veier til målet, blir vår utfordring å finne de veiene som er best tilpasset de vi ønsker å nå - i dag. For å belyse behovet for å tilpasse seg tid og sted, kan vi bare liste opp de forandringene vi har sett på våre tre arbeidsfelt siden EOM ble stiftet: Før 1900 var... Norge, et relativt fattig land, men med enhetlige normer og verdisyn og med mange overgitte kristen - ofte med sterkt misjonsengasjement. Et land med få misjonsorganisasjoner hvor mye av organiseringen ble gjort i personlige nett verk. Kina, et land basert på gamle føydalistiske strukturer, sterke jordbrukstradisjoner. Et land ukjent med evangeliet Japan, et land basert på små, men tettsveisede samfunnsenheter, relativt isolert fra utenverden og med islett av elementer som keiserdyrkelse, fedredyrkelse og krigsforherligelse. Et land ukjent med evangeliet. Alle tre landene har vært gjennom kriger og (mer eller mindre) brutale endringsprosesser i denne perioden. Å tro at vårt arbeidsmiljø og enda viktigere våre arbeidsmetoder ikke må endres i takt med de mange omveltningene, vil neppe være fruktbart. Nå, etter år 2000 er... Norge, et rikt land, men med bevegelige og divergerende normer og verdisyn hvor kun et mindretall er overgitte kristne. Et land med en rekke misjonsorganisasjoner med stadig mer profesjonell markedsføring av de mange gode formål. Kina, et sentralstyrt land, med en åpnet markedsøkonomi som om ca 20 år er antatt å kunne bli verdenes største med tilhørende vekst innen industri og vitenskap. Et land med mange 10-talls millioner hengivne kristne. Men også et land med mange unådde minoritetsgrupper og et land under store demografiske omveltinger med stor tilflytning til byene hvor rotløshet og fremmedgjøring er voksende. 2 Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde: Japansk tempel. Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 89 Utkommer: 6 nummer i året Utgiver: Evangelisk Orientmisjon Abonnementspris: Gratis, basert på frivillige gaver Grafisk rådgivning: Figuru Trykk: Kristiansand Trykkeri Illustrasjonsfoto: istockphoto Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Theresesgt 46, 0168 Oslo Tlf: e-post: Red.medarb og Layout: Sven Ludvigsen Sannidalsveien 613, 3766 Sannidal Tlf: e-post:

3 ne møtes Japan, har en av verdens største økonomier med mange av de største industriselskapene i verden. Et samfunn hvor industrialisering, urbanisering og globalisering har gitt en brytningstid. Et land hvor evangeliet enda ikke har fått ordentlig tak. Men et land hvor en ny generasjon vokser opp med mindre dragning mot tradisjonelle verdier og med en større åpenhet mot strømninger utenfra. Et land hvor ungdom i følge Gallup - er vesentlig mer opptatt av eksistensielle problemstillinger enn i Vesten. Et land hvor vi har tro for at mye er sådd og ligger forberedt. Hva betyr alt dette for oss? Første og fremst at vi må forstå hvilken tid vi lever i og forstå mulighetene som ligger i dette. Vi må samtidig forstå de målgruppene vi retter oss mot. Uansett arbeidsmetodikk, tror jeg at en nøkkel i arbeidet fremover blir å investere i mennesker uansett hvor de måtte være fra - med et spesifikt kall for en definert målgruppe. Dette må være mennesker som er i stand til å skape brede kontaktflater i målgruppen, investere seg selv og sin tid i disse gruppene, åpne dem for evangeliet, be dem gjennom - i Guds nåde - til frelse, lege, disippelgjøre og sende disse ut i høsten. Dette er selvsagt ikke helt ulikt det vi har holdt på med før, men vi må bli dyktigere på å definere konkrete målgrupper om dette er geografiske, interessebaserte eller kulturelle - og å arbeide målbevisst med disse. Vi må bli dyktigere på å finne stedene hvor stiene møtes om dette er bibelens markedsplasser og templer, eller om det er vår tids myriader av arenaer. Vi må bli dyktigere til å finne riktige ressurser og nettverk som kan møte menneskene i våre målgrupper, ressurser som kan integrere seg med disse menneskene og gjennom sin kjærlighet og integritet - vinne disse for Jesus. Vi må be høstens Herre ikke bare om arbeidere, men om visdom til å velge de riktige veiene og finne frem til der hvor stiene møtes. Der vil vi være og der skal vi møte de Herren sender oss. Trygve Jordan Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf; Bankgiro: Org.nr; Hovedstyret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Anniken J. Borchsenius Jens Måge Åge Ånensen Doris Brekkå Morten Holmquist(vara) David Husvik (vara) 3

4 Tur til Kina japansk FRA MOI TIL SHANXI Lundheim Folkehøyskole arrangerte i midten av mai en tur til Kina for å se og oppleve arbeidet som Evergreen driver. Og 16 mai reiste et følge på 14 personer fra Moi til Shanxi-provinsen i Kina. 4 EVERGREEN Evergreen er en av Evangelisk Orientmisjon sine samarbeidspartnere i Kina og det er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. I Taiyuan møtte gruppen Finn Torjesen som er daglig leder i Evergreen (EG). Han fortalte oss litt om organisasjonen. Hovedbudskapet for EG er å tjene Shanxi-provinsen og med det reflektere Kristus. De innordner seg de lokale forholdene og lar kineserne selv overta etter hvert som de får kompetanse. Og kompetanse er en av nøkkelverdiene Shanxi området er et lite attraktivt område i Kina. Kullgruver og stålproduksjon er hovednæringen. Det er mye forurensing og jorda gir bare en avling i året. Det er få som velger å bosette seg her. EG har en visjon om at nettopp dette området med tiden skal blomstre og få et annet rykte. TJENERE Etter å ha besøkt EG sitt hovedkontor gikk turen til forskjellige byer hvor det ble drevet arbeid. Her møtte vi en advokat, leger, en agronom og andre med høy utdannelse som kunne tjent gode penger i hjemlandet sitt. Likevel valgte de å tjene det kinesiske folk med sine kunnskaper. En lege jobbet for eksempel gratis på sykehuset.disse menneskene bor blant kineserne og de fikk ofte spørsmålet: Hvorfor er dere her? Hvorfor jobber dere gratis her når dere har så god utdanning og kunne tjent mange penger et annet sted? Slike spørsmål gav grunn til å fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker. Evergreen ønsker flere medarbeidere, gjerne noen fra Norge. Om du har en utdannelse som passer og ønsker å tjene kineserne, kan du ta kontakt. De som startet kom fra Norge, og de ønsker også at norske menn og kvinner i dag skal være medarbeidere i organisasjonen. PROSJEKTER EG har startet opp et prosjekt hvor særlig kvinner får opplæring i å lage nydelige kort for salg. Det koster lite å starte opp og kan drives fra hjemmene. En trenet papirklipper kan tjene opptil yuan (50-60 kr) i uken på dette og det er i mange tilfeller en dobling av husholdningens inntekt. GJENSYN I Yuci besøkte vi også misjonsstasjonen der Lois Moi fra Moi og Anne Marie Stangeland fra Seattle vokste opp som barn. Også mor til Lisebeth Larsen jobbet på denne misjonsstasjonen, og disse tre var med på turen. Det var gripende å se disse gamle kineserne komme og ønske velkommen og omfavne de flotte damene som hadde reist denne lange veien for å se igjen noe av sin egen historie. Kommunikasjon med ord var ikke enkelt, men hjertespråket var tydelig! Da hver av oss fikk hver sin kinesiske bibel i gave, kom tårene til Ester: Og så gir de bibler til oss som de selv trenger! Det var sterkt å møte disse menneskene, både lokale og de som var kommet fra andre land for å jobbe for Evergreen. Deres ydmykhet, respekt og kjærlighet til det kinesiske folk, var noe som berørte oss alle, og vi var ikke de samme da vi reiste, som da vi kom. Lill Helene Tagholdt Jane Irene Moi

5 Tegneserier MANGA TIL BARNA Takanori Kanari som er pastor i Uchigokirken er en habil manga-tegner ( japansk tegneserie). Fra januar har han sendt inn tegneserier som blir publisert av det japanske søndagsskoleforbundet. ERFARINGER FRA NORGE Sommeren 2005 var Takanori Kanari på besøk i Norge. Han besøkte b.la Skjærgårds Music og Mission Festivalen hvor han var på stand for Evangelisk Orientmisjon. Ved siden av av å presentere misjonen brukte han også mye tid på å undervise norske ungdommer i denne spesielle tegneformen. Kanari fikk også oppleve å bli offisiell tegneserieleverandør til Øy-avisa som ble gitt ut under festivalen. Vårt Lands egen Øyvind Woie hadde for anledningen kledd seg opp som superhelten øy-mannen som også var utgangspunktet for tegneseriene. På mange måter var erfaringene her et springbrett til å forsøke å satse videre på tegningen. ET BØNNESVAR Vel hjemme i Japan ble han utfordret av Øyvind Haraldseid til å sende inn noen av tegningene sine til det japanske søndagsskoleforbundet sitt blad, Lammy-Land. Tiden gikk og det kom ikke noe svar tilbake, og Kanari tenkte at det ble nok ikke noe av det denne gangen heller. Men så forteller han at Øyvind spurte Har du bedt Gud om dette? hvorpå han måtte svare at det hadde han ikke gjort. Samme kvelden på bønnemøtet ble det tatt opp i bønn og uken etter kom svaret fra Lammy-Land om at de ønsket å benytte seg av Kanari sine tegninger. SPENNENDE HISTORIER Historiene er små mysterier som er spennende og utradisjonelle men alltid med et kristent budskap om enn ikke så direkte. Og Kanari har sine meninger om dette; Det nytter ikke å lage kristen manga, iallefall ikke hvis du ønsker at folk skal lese det. Jeg forsøker å bruke fantasien også er jeg sikker på at Gud hjelper meg til å finne gode vinklinger for de evige sannheter. Det behøver nødvendigvis ikke å være tradisjonelle bibelhistorier for å få frem Guds ord. Men det er viktig å pirre nysgjerrigheten Det er tydelig at Kanari har en nød for at også de utenfor kristne kretser skal fatte interesse for disse mangaene, og at det på den måten kan være en motvekt til mye av det andre som mangakulturen representerer. Vi ønsker Kanari lykke til videre med dette. Og kanskje vi etterhvert kunne fått bestillt en norsk versjon av disse mangaene også. Sven Ludvigsen 5

6 iroiro Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge. TELTMAKERTJENESTE DRAMMEN I samarbeid med TENT AS og Steinar Opheim inviterer vi til et åpent seminar om Teltmakertjeneste/Infomøte EOM. Det finner sted i Misjonskirken på Majorstua, Lørdag 16 september, klokken 11:00- Det vil bli undervist om hvordan en kan formidle evangeliet i andre kulturer. Deltakerne får dessuten konkrete tips om hvordan en kan gjøre nye kristne til Jesu disipler og hvordan en kan starte å drive en evangeliserende bibelstudiegruppe. - Eldre og pensjonister er en stor, ubenyttet ressurs i misjonsarbeidet. I mange ikke-vestlige kulturer øker respekten og autoriteten etter hvert som hårene gråner. Eldre utsendinger har de beste forutsetningene for å nå inn til disse beslutningstakerne, mener Opheim. Han håper flere pensjonister vil melde seg på teltmakerkursene i Norge. GRATULERER 6 Etter 12 år som misjonærer i Japan har de nå kommet tilbake til Norge. De har bosatt seg på Konnerud i Drammen. Frida og Carina har begynt på Hallermoen barneskole, Hilde har fått jobb som førskolelærer i en flerkulturell barnehage og Øyvind har begynt som pastor i Drammen Misjonsmenighet. De har uttrykt at de fortsatt ønsker å følge Orientmisjonen og vi håper at vi fortsatt kan dra nytte av den erfaringen de har etter mange år i Japan. Vi ønsker Guds rike velsignelse over liv og tjeneste i deres nye hjemby, Drammen. Debbie Wiens fra Minnesota/USA og Masato Tanaka fra Iwaki giftet seg i Izumi Grace Chapel 19 august. Debbie og Tanaka vil bli ansvarlige for driften av vårt nye ungdomssenter( s.12). Debbie har siden 2004 vært ansvarlig for all engelskundervisning knyttet opp mot e-streetclub og vil også fremover ha dette som en av sine hovedoppgaver. Tanaka er medlem i Yoshima-menigheten og med erfaring fra kafedrift tidligere vil han være en god mann for vår nye kafesatsning. Vi gratulerer så mye med bryllupet og ønsker Guds rike velsignelse for liv og tjeneste. FRA MUNTLIG TALE TIL SKRIFTSPRÅK OG BIBEL Fra september arrangeres introduksjonskurset Fra muntlig tale til skriftspråk og bibel i erkebispegården i Trondheim.. Arrangører er Wycliffe og deltagere vil bli gitt en innføring i språk, tverrkulturell kommunikasjon, leseopplæringsarbeid og bibeloversettelse. I prosessen fra muntlig tale til et skriftspråk og senere også en bibeloversettelse, er man innom mange forskjellige fagområder. Denne helgen får du en smakebit på mange av dem. Tidligere deltagere forteller; Vi fikk en smakebit på språklyder, grammatikk og hvordan språk er bygd opp.. Er du interresert i språk, tverrkulturell kommunikasjon og bibeloversettelse er dette noe for deg. Påmelding Siste frist fredag 15. september 2006 tlf:

7 ØKTE GAVEINNTEKTER Ved utgangen av juli måned kan vi registre en gledelig og vesentlig økning i våre gaveinntekter, men de er i sin helhet knyttet til våre Kina prosjekt. Men vi håper dette er en ny og positiv trend, også for våre generelle gaveinntekter, og at mange blir sporet til å være med i givertjenesten. De økte gaveinntektene skyldes sannsynligvis en økning i aktivitetsnivå. Det første halvåret har vi hatt nesten 50 møter i grupper og menigheter samt en annonsekampanje i avisene Dagen og Norge I dag. Men først og fremst vil vi takke Gud for hans velsignelse over arbeidet. Tusen takk også til nye og gamle, trofaste støttespillere. EOM OG AKSJON HÅP Vi er glad for å være med om denne storstilte innsamlingsaksjonen. Ved siden av å generere penger til viktige misjonsprosjekter verden over er det også med på å synliggjøre den innsats som norsk misjon gjennom over 100 år er med og har vært med på. Det er lenge til desember men sett gjerne av datoen 10.desember i din almanakk slik at også du kan være med og gjøre en innsats under denne aksjonen. ( se også baksiden av dette bladet) 7

8 diakoni og misjon 2 HENDER Diakoni og misjon Diakoni og misjon er som menighetens to utstrakte hender. Den misjonerende forkynnelsen er evangeliet i ord. Diakoni er evangeliet i handling. Den etiopiske Mekane Yesus kirken kaller det The Gospel of the two hands. Jesus demonstrerte evangeliet i ord og handling. Han tilga synder, helbredet, frigjorde og reiste folk opp til et nytt liv i tjeneste, Luk 4,

9 Jesus vårt forbilde Vekkelsesbevegelsen på Madagaskar har bygget hundrevis av Tobyer, fellesskap og landsbyer der syke og besatte kan få omsorg, helse, frelse og utfrielse. Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Hans store tjeneste (diakonia) for oss er grunnlaget for vårt kristenliv, Fil 2,5-11. Jesus er den store diakonen! Samtidig ga han oss et mønster for det kristne livet: Det skal ha tjeneste som signatur. Fil 2,1-4. Det samme lærte han disiplene da han vasket deres føtter, Joh 13,1-17. Han snudde pyramiden og sa at det største ikke er å herske, men å tjene, Matt 20, Alle kristne skal være tjenere, 1 Pet 4,10, og noen kalles ha en særskilt diakonal tjeneste, Apg 6. Tre troens artikler Å forkynne Kristus for dem som ikke har hørt, springer særlig ut av troen på Jesus Kristus som frelser. Å vise Guds omsorg for hele mennesket springer særlig ut fra troen på Gud som skaper og hans vilje for alle mennesker, også rettferdigheten. Der misjonen skilte lag med diakonien, ble den ofte ensidig, overåndelig og verdensfjern. Diakonien ble i høyden sett på som en døråpner for evangeliet, men ikke mer. Der diakonien skilte lag med forkynnelsen av evangeliet, ble den ofte utvannet, liberal teologisk og nærmest et sosialt evangelium. Derfor må både diakonien og misjonen springe ut av en levende menighet og bringe menneskene tilbake til det nye fellesskapet som Ånden skaper og utruster med kjærlighet og kraft. Dette handler særlig om den tredje trosartikkel, om Ånden og menigheten. Vi taler gjerne om dette som en kristen, holistisk forståelse, eller en trinitarisk teologi. Lausannepakten 5 taler om kristent sosialt ansvar og beklager at de evangelikale har forsømt dette og av og til sett på evangelisering og sosialt engasjement som motsetninger. Samtidig sies det klart at frelse og sosial frigjøring ikke er det samme. Det finnes ingen kristne ulltepper, heller ingen kristne vannglass. Men et ullteppe gitt av en kristen, og et glass vann i Jesu navn kan gi et menneske et glimt av Guds kjærlighet, 1 Mos 33,10. Larry Christenson har formulert det slik Social action Jesus style!. Tro og gjerninger Forkynn evangeliet med alle midler, også med ord om nødvendig. Disse ordene er tillagt Frans av Assisi. Evangeliske kristne har siden reformasjonen hatt en tendens til å holde de gode gjerninger på avstand. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli frelst, men fordi vi er frelst av nåde, Ef 2,6-8. Men Gud har skapt oss i Kristus til gode gjerninger, så det er disse vi skal leve ut. Paulus skriver veldig klart om dette i Titus 2,14; 3,8 og 3,14. Barmhjertighet og rettferdighet I Jesu programtale i Luk 4 taler han både om helbredelse og frigjøring for fanger. Med andre ord, han viste både barmhjertighet og rettferdighet. Johannes advarer mot å lukke sitt hjerte, 1 Joh 3,17, og Jakob advarer mot å gjøre forskjell på folk, Jak 2,1. Dette går også som en rød tråd gjennom hele Guds historie med Israel, som måles på Guds vilje til nestekjærlighet og rettferdighet i de sosiale og økonomiske forhold. Metode Mønsteret kan beskrives slik: Se nøden eller uretten. Finn årsaken(e). Finn Guds vilje og anvend den på situasjonen. Si og gjør det som er nødvendig, i Jesu navn. Find a need and fill it, find a hurt and heal it (Robert Schuller). Her er noen eksempler på en helhetlig til nærming til nød og problemer: Vekkelsesforkynneren Charles Finney talte til omvendelse fra slaveriet som synd og ville ikke bruke predikanter som var for slaveriet.catherine og William Booth, Frelsesarmeens grunnleggere påtalte den sosiale uretten og nøden i datidens England og viste at det finnes en vei ut av nøden ( In darkest England and the way out ).Christiania Bymisjon hadde som motto: Til kamp mot synd og nød. Lars Olsen Skrefsrud, som ble Santalenes kerap (høvding) overfor indiske myndigheter. Gudrun Sæther, arbeidet over 30 år som diakonisse i Sajinipara i West Bengal, i et muslimsk område. I dag er det en misjonerende menighet og en klinikk på stedet. Misjonsdiakoni. Den gode sirkel kan på dette området beskrives slik: Misjon fører til misjonsdiakoni, som fører til nødhjelp og barmhjertighetsarbeid, så til utvikling og til slutt til de unge kirkers egen diakoni. Jan Gossner 9

10 kina japansk KINA Det er en åpnet dør til Kina for mennesker som har nød for det kinesiske folk, og som opplever et kall til å dra dit. For 30 år siden ble tanken på at kristendommen hadde noen fremitid i Kina avvist av såvel Maoister som vestlige observatører. Donald Treadgold fra University of Washington skrev; De evangeliske kristne en håndfull kinesere som ble omvendt slukt opp av historien og de etterlot seg et knapt merkbart spor i kampen mellom vestlig innovasjon og kinesisk tradisjon. Når jeg først besøkte Kina i 1973 var det ingen åpne kirker i hele landet(bortsett fra 2 i Beijing, en katolsk og en protestantisk som tjente det diplomatiske samfunnet. Kristendommen var forbudt og hadde blitt utslettet- slik så det iallefall ut. Så det er godt å stoppe opp før vi tenker på fremtiden for kinesisk kristenhet., og grunne på på det fantastiske Gud har gjort de siste 30 årene. 10 Som en opprinnelig Kinamisjon er det klart at Kina alltid har ligget på våre hjerter. Mange har gjennom alle år bedt for Kina, og vi ser nå at det som ble sådd, og de mange bønner som har vannet, har gitt vekst for Guds rike i dette enorme landet. Kina er verdens mest folkerike nasjon, og er hjemland for en femtedel av jordens befolkning. Selv om de aller fleste i Kina er Han-Kinesere, slik de fleste forbinder med kinesere, er det over 55 andre etniske folkegrupper i landet. Vel vitende om at det i Kina er svært mange behov, det det mange som har lurt på hva man kan gjøre for å hjelpe det kinesiske folket. Tradisjonell misjon har ikke vært mulig siden Mao overtok makten i 1950, og er det fremdeles ikke. Likevel er det en åpen dør til Kina for menneske som har nød for det kinesiske folk, og som opplever et kall til å dra dit. I sitt arbeid for å bygge opp landet i alle betydninger av ordet, ønsker de kinesiske myndigheter utlendinger velkommen. Kina trenger såkalt ekspert hjelp i mange forskjellige profesjoner, og stadig flere organisasjoner har det som sin oppgave å skape kontakt mellom kinesiske myndigheter og folk fra andre land som ønsker å dra til Kina for å gjøre en innsats. Vi har kontakt med flere organisasjoner og er glade for også på denne måten kunne være med i en tjeneste for Kina. Vi vil gjerne oppfordre våre lesere til en tjeneste for Kina, enten ved å dra selv og utøve sitt yrke i de mange åpne muligheter, eller ved å støtte arbeidet på annen måte. Ta i såfall gjerne kontakt med vårt kontor. Offisielt er det nå mer en registrerte protestantiske menigheter og møteplasser rundt om i Kina. Og offisielt har tallet på protestanter økt fra i 1949 til over 17 millioner i dag I tillegg kan det være så mange som 50 millioner uregistrerte husmengihetskristne. 35 millioner Bibler og Nye testamenter har blitt lovlig trykt og distribuert. 1 million nye troende blir lagt til de registrerte protestantiske kirkesamfunnene hvert eneste år. Denne enorme veksten er det sannsynligvis den største vekkelse i kristenhetenes 2000 årige historie. Selv sekulære medier med stor internasjonal tyngde legger merke til det som nå skjer med kirkene i Kina. Kristendommen er Kina`s nye sosiale revolusjon og verden følger spent med på hva som heretter vil skje. Tony Lambert/ Overseas Missionary Fellowship

11 . MULIGHETER Selv om jeg fikk bare 3 år i Kina, sitter jeg igjen med sterke inntrykk både fra landet og folket. Sterkest lever minnene fra voksende menigheter og kinesiske venner som vi måtte forlate. Med vår misjons historiske røtter, har spørsmålet stadig reist seg: Hva kan vi gjøre for Kina? Teltmakervirksomhet og formidling av bibler er noen av mulighetene vi har benyttet. Orientmisjonens ledelse går nå ut med en sterk apell, og vil satse maksimalt for å nå kineserne med evangeliet. Det er positivt, og vi vil be om at det må lykkes. Med sterk satsing i Kina, må vi allikevel ikke glemme at Japan er et åpent land for å forkynne evangeliet. Jeg føler at også Japan kaller på oss sterkere enn noen gang før; Japan kaller på massiv fornyet innsats. Eirik Flaten. EN ÅPNET DØR Endelig kom freden, 7 mai 1945 etter år med verdenskrig. En herlig opplevelse. Av Herren er det gjort og det er underfullt i våre øyne Salme 118,22.Lynsnart kom en tanke; Nå blir Kina åpent igjen. Men, hvor lenge?.jesus sier; Natten kommer, da ingen kan arbeide. Noen år senere leste og hørte vi om jerntepper og bambustepper. Når Jesus taler om en åpnet dør, så innbefatter det at den har vært lukket. En åpnet dør er anledningens dør, og nå er den åpen i Kina. Vi må gripe de dyrebare anledninger som ligger foran oss. Mange benytter seg av diakoniens dør inn til hjertene, Barmhjertighetens tjeneste. For oss alle gjelder det at Åndens og håndens arbeid må gå hånd i hånd. Fattige bønder trenger kunnskap og midler til å modernisere sitt jordbruk. Urbefolkningen i Kina ble jo for hundreder av år siden drevet til utkanter og fjelldistrikter. De trenger Guds ord, Bibelen på sitt eget språk. Derfor må noen reise dit for å bo der, lære språket og oversette bibelen til deres eget språk. Til å gjennomføre et slikt arbeid trenges midler. Her kan vi få være med. La det bli en hjertesak for oss. La meg også nevne de tusenvis av landsbyer som må bære hver dråpe vann fra fjerne distanser. Med rimelige midler kan det bygges vannverk. Ved å hjelpe økonomisk, kan hjertene åpnes for evangeliet. Hvis Kristi kjærlighet er drifkraften i våre liv, vil vi kunne konversere som Jesus ved Sykars brønn. Kvinnen talte om vann, Jesus om Livets Vann: Hennes bønn ble: Herre gi meg dette vann. Kvinnen ble den første evangelist til sitt eget folk. Kjære venner av misjonen, La oss arbeide mens det er dag. 11 Med hilsen, Aslaug Brustad.

12 nytt fra japan ROM FOR TRO ET NYTT UNGDOMSSENTER TAR FORM Helt siden starten i 2000 forsto vi at vi etterhvert måtte forsøke å se oss om etter større og mer hensiktsmessigs lokaler for vårt ungdomssenter i Japan. I disse dager legges de siste planene klare for innflyttning i nye lokaler. Tegningene er klare og mye av jobben allerede gjort. Det er fortsatt endel investeringer som må gjøres før vi i Iwaki-by får se en helt ny kafe drevet av unge kristne. Vi har hatt en prat med en av pastorene som har tatt på seg ansvar i forbindelse med videreføringen av e-streetclub. 12 Pastor Masui Pastor Kei Masui jobber til daglig i Izumi Grace Chapel som hører til den Evangeliske Alliansekirken i Japan mener at denne type arbeid symboliserer en viktig forandring i måten å tenke evangelisering på. Der hvor man tidligere gikk inn i et område for å plante menigheter, ser man nå at en må være mye mer målrettet. Det har vært et skifte fra områdetenkning til generasjonstenkning. Masui har tatt et overordnet ansvar for ungdomssenteret og ser frem til å samarbeide med våre folk der. Hva er hensikten med et slikt sted? Våre japanske menigheter er på mange måter ute av stand til å nå en generasjon som roper om hjelp til å takle de utfordringer som livet gir. Et sted som dette vil på en helt annen måte makte å nå ut med budskapet om det livet som Gud har for oss. Grunnleggende for arbeidet her er et dypt ønske om at unge mennesker skal lære å kjenne Gud. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn der er jeg midt i blant dere. Ungdomssenteret er et sted hvor dette gjøres mulig. Hvordan vil dere drive stedet? Det er viktig for oss at vi skal kunne klare å drifte dette stedet gjennom de inntekter vi får av kafedelen. Foruten normale åpningstider håper vi å kunne tilby et godt tilbud av aktiviteter. Størrelsen på stedet gir oss flere muligheter til å drive variert. Vi har etterhvert ønske om at det skal dannes en menighet ut av dem som bruker dette stedet, og allerede nå planlegger vi å legge opp til gudstjenester på søndagskveldene. Kjenner du til lignende prosjekter? Kirkesamfunnet som jeg er med har blitt inspirert av denne type arbeid og jobber i disse dager med å skape et lignende sted i Tokyo-området. Om noen år tror jeg denne måten å arbeide på og å tenke menighet på vil bre seg også ut til andre steder i Japan.Vi er takknemlig for støtte og omsorg fra misjonsvenner i Norge og selv om arbeidet etterhvert vil jobbe for å bli selvstendige håper vi at kontakten og nærheten til Norge fortsatt vil være der avslutter Kei Masui på telefon fra Japan. Vi er takknemlig for Kei Masui sitt hjerte og engasjement for arbeidet på ungdomssenteret, og gleder oss til å høre mer om arbeidet der. Definisjonen ungdomssenter som vi her har brukt vil kanskje etterhvert falle bort. Erfaringen viser at undom i alle aldre trekkes til steder som dette. Men utganspunktet er å nå ut til unge mennesker. Uansett tror vi at et sted som dette vil være et godt redskap for å bringe gode nyheter til mennesker i Japan. Sven Ludvigsen

13 I JAPAN 13

14 be Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker! Salme 37,4 HJEMMEARBEIDET UNGDOMSSENTERET HARALDSEID Hjemmearbeidet er inne i en viktig periode. Be om kontakt med nye grupper og enkeltpersoner. Be også om riktige veivalg i tiden fremover. NINA TESAKER Nina har på kort tid fått en bred kontaktflate i Japan. Be om fortsatt beskyttelse og trivsel i hennes gjerning. Som eneste norske tilknyttet senteret faller det også endel ekstra oppgaver på henne. FAMILIEN MORI Familien går inn i en meget travel høst med mange engasjement og flere besøk. Be om styrke og kraft til alle oppgaver som venter. Husk også barnas skolegang på Christian Academy Japan. I løpet av oktober vil det sannsynligvis være full drift på vårt nye ungdomssenter. Husk på Debbie og Tanaka samt Masui og Nina som har et særskilt ansvar der. Be også om at alt praktisk og økonomisk må legge seg tilrette. TELTMAKERSEMINAR 16 september arrangeres et åpent seminar om teltmakertjeneste i Misjonskirken på Majorstua. Ønsker forbønn for dette møtet. SVEN LUDVIGSEN Sven Ludvigsen har vært delvis sykemeldt og trenger forbønn. HARAMACHI-KIRKEN Be for pastor Kasai i Haramachi. Han ble rammet av slag i juni og er i rehabilitering. Be for familien Haraldseid som har flyttet til Drammen. PROSJEKTER KINA Be for våre nye prosjekter i Kina. vannboring, Evergreen og bibelprosjekter. YUMOTO-KIRKEN Yumoto-kirken feirer 50 års jubileum den 18 september. Husk på denne menigheten. MØTEVIRKSOMHET Be for vår møtevirksomhet. Vi håper på å ha nærmere 120 møter på årsbasis. TAIRA-KIRKEN Be for Mizusu Satoh i Taira-Kirken. Hun er en ny troende som kjemper med kreft. Be om helbredelse for henne. 14

15 BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT - catering-selskapsmat snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo STRAI KJØKKEN Setesdalsveien 240 Tlf.: forhandler for BoligPartnerHus Postboks Sævelandsvik TLF: FAX: Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: OPPORTUNITY CONSULTING Internasjonal konsulentvirksomhet innen misjon, bistand og mikrofinans Roy Mersland Telefon:

16 retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo B:Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Nådens tid! Etter å ha truffet

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder asias millioner Veksten av kristendommen i Kina er en fortelling om stort mot og troen på at de evige sannheter ikke kan bli redefinert av politikere. Julehilsener Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 4-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom. Nytt prosjekt i Kina Julehilsen fra Japan 1 Aslaug Brustad på slottet Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Fra arkivet Velsignelsen ved å gi Jul i Shanxi, 1939 Roald

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer