asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom."

Transkript

1 asias millioner Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. DIAKONI OG MISJON Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER 90 Årgang

2 leder...der hvor stie Salomos ordspråk 8:1-2; Hør visdommen roper, Forstanden lar sin røst høre. Hun står på toppen av haugene ved veien, der hvor stiene møtes. På Jesu tid var Romerrikets innflytelse dominerende over hele den kjente verden, med en offensiv utbygging av kommunikasjon og med ensretting av språk og kultur. Dette blir ofte sett på som en av de Gud-gitte forutsetningene for at evangeliet skulle få rekke ut med den hastigheten det gjorde den første tiden. Vår tid har mange av de samme kjennetegnene: Språk, kultur og religion går mye mer på tvers av landegrenser samtidig som stadig bedre kommunikasjonsmuligheter er i ferd med å utslette disse samme grensene. Nasjonale forskjeller utviskes samtidig som interessegrupper og underkulturer stadig får flere likhetstegn - på tvers av landegrensene. Sett i dette lyset står EOM overfor flere veivalg. For å ta de rette valg, må vi forstå vår tid og våre målgrupper. Vi har en visjon om å kunne nå mange mennesker i Asia for Jesus. Dette har vært vårt anliggende i flere generasjoner og jeg håper det skal være vårt anliggende i tiden fremover til Jesus komme. Men med et utall av veier til målet, blir vår utfordring å finne de veiene som er best tilpasset de vi ønsker å nå - i dag. For å belyse behovet for å tilpasse seg tid og sted, kan vi bare liste opp de forandringene vi har sett på våre tre arbeidsfelt siden EOM ble stiftet: Før 1900 var... Norge, et relativt fattig land, men med enhetlige normer og verdisyn og med mange overgitte kristen - ofte med sterkt misjonsengasjement. Et land med få misjonsorganisasjoner hvor mye av organiseringen ble gjort i personlige nett verk. Kina, et land basert på gamle føydalistiske strukturer, sterke jordbrukstradisjoner. Et land ukjent med evangeliet Japan, et land basert på små, men tettsveisede samfunnsenheter, relativt isolert fra utenverden og med islett av elementer som keiserdyrkelse, fedredyrkelse og krigsforherligelse. Et land ukjent med evangeliet. Alle tre landene har vært gjennom kriger og (mer eller mindre) brutale endringsprosesser i denne perioden. Å tro at vårt arbeidsmiljø og enda viktigere våre arbeidsmetoder ikke må endres i takt med de mange omveltningene, vil neppe være fruktbart. Nå, etter år 2000 er... Norge, et rikt land, men med bevegelige og divergerende normer og verdisyn hvor kun et mindretall er overgitte kristne. Et land med en rekke misjonsorganisasjoner med stadig mer profesjonell markedsføring av de mange gode formål. Kina, et sentralstyrt land, med en åpnet markedsøkonomi som om ca 20 år er antatt å kunne bli verdenes største med tilhørende vekst innen industri og vitenskap. Et land med mange 10-talls millioner hengivne kristne. Men også et land med mange unådde minoritetsgrupper og et land under store demografiske omveltinger med stor tilflytning til byene hvor rotløshet og fremmedgjøring er voksende. 2 Evangelisk Orientmisjon Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde: Japansk tempel. Asias Millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang: 89 Utkommer: 6 nummer i året Utgiver: Evangelisk Orientmisjon Abonnementspris: Gratis, basert på frivillige gaver Grafisk rådgivning: Figuru Trykk: Kristiansand Trykkeri Illustrasjonsfoto: istockphoto Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik Theresesgt 46, 0168 Oslo Tlf: e-post: Red.medarb og Layout: Sven Ludvigsen Sannidalsveien 613, 3766 Sannidal Tlf: e-post:

3 ne møtes Japan, har en av verdens største økonomier med mange av de største industriselskapene i verden. Et samfunn hvor industrialisering, urbanisering og globalisering har gitt en brytningstid. Et land hvor evangeliet enda ikke har fått ordentlig tak. Men et land hvor en ny generasjon vokser opp med mindre dragning mot tradisjonelle verdier og med en større åpenhet mot strømninger utenfra. Et land hvor ungdom i følge Gallup - er vesentlig mer opptatt av eksistensielle problemstillinger enn i Vesten. Et land hvor vi har tro for at mye er sådd og ligger forberedt. Hva betyr alt dette for oss? Første og fremst at vi må forstå hvilken tid vi lever i og forstå mulighetene som ligger i dette. Vi må samtidig forstå de målgruppene vi retter oss mot. Uansett arbeidsmetodikk, tror jeg at en nøkkel i arbeidet fremover blir å investere i mennesker uansett hvor de måtte være fra - med et spesifikt kall for en definert målgruppe. Dette må være mennesker som er i stand til å skape brede kontaktflater i målgruppen, investere seg selv og sin tid i disse gruppene, åpne dem for evangeliet, be dem gjennom - i Guds nåde - til frelse, lege, disippelgjøre og sende disse ut i høsten. Dette er selvsagt ikke helt ulikt det vi har holdt på med før, men vi må bli dyktigere på å definere konkrete målgrupper om dette er geografiske, interessebaserte eller kulturelle - og å arbeide målbevisst med disse. Vi må bli dyktigere på å finne stedene hvor stiene møtes om dette er bibelens markedsplasser og templer, eller om det er vår tids myriader av arenaer. Vi må bli dyktigere til å finne riktige ressurser og nettverk som kan møte menneskene i våre målgrupper, ressurser som kan integrere seg med disse menneskene og gjennom sin kjærlighet og integritet - vinne disse for Jesus. Vi må be høstens Herre ikke bare om arbeidere, men om visdom til å velge de riktige veiene og finne frem til der hvor stiene møtes. Der vil vi være og der skal vi møte de Herren sender oss. Trygve Jordan Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf; Bankgiro: Org.nr; Hovedstyret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Anniken J. Borchsenius Jens Måge Åge Ånensen Doris Brekkå Morten Holmquist(vara) David Husvik (vara) 3

4 Tur til Kina japansk FRA MOI TIL SHANXI Lundheim Folkehøyskole arrangerte i midten av mai en tur til Kina for å se og oppleve arbeidet som Evergreen driver. Og 16 mai reiste et følge på 14 personer fra Moi til Shanxi-provinsen i Kina. 4 EVERGREEN Evergreen er en av Evangelisk Orientmisjon sine samarbeidspartnere i Kina og det er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. I Taiyuan møtte gruppen Finn Torjesen som er daglig leder i Evergreen (EG). Han fortalte oss litt om organisasjonen. Hovedbudskapet for EG er å tjene Shanxi-provinsen og med det reflektere Kristus. De innordner seg de lokale forholdene og lar kineserne selv overta etter hvert som de får kompetanse. Og kompetanse er en av nøkkelverdiene Shanxi området er et lite attraktivt område i Kina. Kullgruver og stålproduksjon er hovednæringen. Det er mye forurensing og jorda gir bare en avling i året. Det er få som velger å bosette seg her. EG har en visjon om at nettopp dette området med tiden skal blomstre og få et annet rykte. TJENERE Etter å ha besøkt EG sitt hovedkontor gikk turen til forskjellige byer hvor det ble drevet arbeid. Her møtte vi en advokat, leger, en agronom og andre med høy utdannelse som kunne tjent gode penger i hjemlandet sitt. Likevel valgte de å tjene det kinesiske folk med sine kunnskaper. En lege jobbet for eksempel gratis på sykehuset.disse menneskene bor blant kineserne og de fikk ofte spørsmålet: Hvorfor er dere her? Hvorfor jobber dere gratis her når dere har så god utdanning og kunne tjent mange penger et annet sted? Slike spørsmål gav grunn til å fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker. Evergreen ønsker flere medarbeidere, gjerne noen fra Norge. Om du har en utdannelse som passer og ønsker å tjene kineserne, kan du ta kontakt. De som startet kom fra Norge, og de ønsker også at norske menn og kvinner i dag skal være medarbeidere i organisasjonen. PROSJEKTER EG har startet opp et prosjekt hvor særlig kvinner får opplæring i å lage nydelige kort for salg. Det koster lite å starte opp og kan drives fra hjemmene. En trenet papirklipper kan tjene opptil yuan (50-60 kr) i uken på dette og det er i mange tilfeller en dobling av husholdningens inntekt. GJENSYN I Yuci besøkte vi også misjonsstasjonen der Lois Moi fra Moi og Anne Marie Stangeland fra Seattle vokste opp som barn. Også mor til Lisebeth Larsen jobbet på denne misjonsstasjonen, og disse tre var med på turen. Det var gripende å se disse gamle kineserne komme og ønske velkommen og omfavne de flotte damene som hadde reist denne lange veien for å se igjen noe av sin egen historie. Kommunikasjon med ord var ikke enkelt, men hjertespråket var tydelig! Da hver av oss fikk hver sin kinesiske bibel i gave, kom tårene til Ester: Og så gir de bibler til oss som de selv trenger! Det var sterkt å møte disse menneskene, både lokale og de som var kommet fra andre land for å jobbe for Evergreen. Deres ydmykhet, respekt og kjærlighet til det kinesiske folk, var noe som berørte oss alle, og vi var ikke de samme da vi reiste, som da vi kom. Lill Helene Tagholdt Jane Irene Moi

5 Tegneserier MANGA TIL BARNA Takanori Kanari som er pastor i Uchigokirken er en habil manga-tegner ( japansk tegneserie). Fra januar har han sendt inn tegneserier som blir publisert av det japanske søndagsskoleforbundet. ERFARINGER FRA NORGE Sommeren 2005 var Takanori Kanari på besøk i Norge. Han besøkte b.la Skjærgårds Music og Mission Festivalen hvor han var på stand for Evangelisk Orientmisjon. Ved siden av av å presentere misjonen brukte han også mye tid på å undervise norske ungdommer i denne spesielle tegneformen. Kanari fikk også oppleve å bli offisiell tegneserieleverandør til Øy-avisa som ble gitt ut under festivalen. Vårt Lands egen Øyvind Woie hadde for anledningen kledd seg opp som superhelten øy-mannen som også var utgangspunktet for tegneseriene. På mange måter var erfaringene her et springbrett til å forsøke å satse videre på tegningen. ET BØNNESVAR Vel hjemme i Japan ble han utfordret av Øyvind Haraldseid til å sende inn noen av tegningene sine til det japanske søndagsskoleforbundet sitt blad, Lammy-Land. Tiden gikk og det kom ikke noe svar tilbake, og Kanari tenkte at det ble nok ikke noe av det denne gangen heller. Men så forteller han at Øyvind spurte Har du bedt Gud om dette? hvorpå han måtte svare at det hadde han ikke gjort. Samme kvelden på bønnemøtet ble det tatt opp i bønn og uken etter kom svaret fra Lammy-Land om at de ønsket å benytte seg av Kanari sine tegninger. SPENNENDE HISTORIER Historiene er små mysterier som er spennende og utradisjonelle men alltid med et kristent budskap om enn ikke så direkte. Og Kanari har sine meninger om dette; Det nytter ikke å lage kristen manga, iallefall ikke hvis du ønsker at folk skal lese det. Jeg forsøker å bruke fantasien også er jeg sikker på at Gud hjelper meg til å finne gode vinklinger for de evige sannheter. Det behøver nødvendigvis ikke å være tradisjonelle bibelhistorier for å få frem Guds ord. Men det er viktig å pirre nysgjerrigheten Det er tydelig at Kanari har en nød for at også de utenfor kristne kretser skal fatte interesse for disse mangaene, og at det på den måten kan være en motvekt til mye av det andre som mangakulturen representerer. Vi ønsker Kanari lykke til videre med dette. Og kanskje vi etterhvert kunne fått bestillt en norsk versjon av disse mangaene også. Sven Ludvigsen 5

6 iroiro Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge. TELTMAKERTJENESTE DRAMMEN I samarbeid med TENT AS og Steinar Opheim inviterer vi til et åpent seminar om Teltmakertjeneste/Infomøte EOM. Det finner sted i Misjonskirken på Majorstua, Lørdag 16 september, klokken 11:00- Det vil bli undervist om hvordan en kan formidle evangeliet i andre kulturer. Deltakerne får dessuten konkrete tips om hvordan en kan gjøre nye kristne til Jesu disipler og hvordan en kan starte å drive en evangeliserende bibelstudiegruppe. - Eldre og pensjonister er en stor, ubenyttet ressurs i misjonsarbeidet. I mange ikke-vestlige kulturer øker respekten og autoriteten etter hvert som hårene gråner. Eldre utsendinger har de beste forutsetningene for å nå inn til disse beslutningstakerne, mener Opheim. Han håper flere pensjonister vil melde seg på teltmakerkursene i Norge. GRATULERER 6 Etter 12 år som misjonærer i Japan har de nå kommet tilbake til Norge. De har bosatt seg på Konnerud i Drammen. Frida og Carina har begynt på Hallermoen barneskole, Hilde har fått jobb som førskolelærer i en flerkulturell barnehage og Øyvind har begynt som pastor i Drammen Misjonsmenighet. De har uttrykt at de fortsatt ønsker å følge Orientmisjonen og vi håper at vi fortsatt kan dra nytte av den erfaringen de har etter mange år i Japan. Vi ønsker Guds rike velsignelse over liv og tjeneste i deres nye hjemby, Drammen. Debbie Wiens fra Minnesota/USA og Masato Tanaka fra Iwaki giftet seg i Izumi Grace Chapel 19 august. Debbie og Tanaka vil bli ansvarlige for driften av vårt nye ungdomssenter( s.12). Debbie har siden 2004 vært ansvarlig for all engelskundervisning knyttet opp mot e-streetclub og vil også fremover ha dette som en av sine hovedoppgaver. Tanaka er medlem i Yoshima-menigheten og med erfaring fra kafedrift tidligere vil han være en god mann for vår nye kafesatsning. Vi gratulerer så mye med bryllupet og ønsker Guds rike velsignelse for liv og tjeneste. FRA MUNTLIG TALE TIL SKRIFTSPRÅK OG BIBEL Fra september arrangeres introduksjonskurset Fra muntlig tale til skriftspråk og bibel i erkebispegården i Trondheim.. Arrangører er Wycliffe og deltagere vil bli gitt en innføring i språk, tverrkulturell kommunikasjon, leseopplæringsarbeid og bibeloversettelse. I prosessen fra muntlig tale til et skriftspråk og senere også en bibeloversettelse, er man innom mange forskjellige fagområder. Denne helgen får du en smakebit på mange av dem. Tidligere deltagere forteller; Vi fikk en smakebit på språklyder, grammatikk og hvordan språk er bygd opp.. Er du interresert i språk, tverrkulturell kommunikasjon og bibeloversettelse er dette noe for deg. Påmelding Siste frist fredag 15. september 2006 tlf:

7 ØKTE GAVEINNTEKTER Ved utgangen av juli måned kan vi registre en gledelig og vesentlig økning i våre gaveinntekter, men de er i sin helhet knyttet til våre Kina prosjekt. Men vi håper dette er en ny og positiv trend, også for våre generelle gaveinntekter, og at mange blir sporet til å være med i givertjenesten. De økte gaveinntektene skyldes sannsynligvis en økning i aktivitetsnivå. Det første halvåret har vi hatt nesten 50 møter i grupper og menigheter samt en annonsekampanje i avisene Dagen og Norge I dag. Men først og fremst vil vi takke Gud for hans velsignelse over arbeidet. Tusen takk også til nye og gamle, trofaste støttespillere. EOM OG AKSJON HÅP Vi er glad for å være med om denne storstilte innsamlingsaksjonen. Ved siden av å generere penger til viktige misjonsprosjekter verden over er det også med på å synliggjøre den innsats som norsk misjon gjennom over 100 år er med og har vært med på. Det er lenge til desember men sett gjerne av datoen 10.desember i din almanakk slik at også du kan være med og gjøre en innsats under denne aksjonen. ( se også baksiden av dette bladet) 7

8 diakoni og misjon 2 HENDER Diakoni og misjon Diakoni og misjon er som menighetens to utstrakte hender. Den misjonerende forkynnelsen er evangeliet i ord. Diakoni er evangeliet i handling. Den etiopiske Mekane Yesus kirken kaller det The Gospel of the two hands. Jesus demonstrerte evangeliet i ord og handling. Han tilga synder, helbredet, frigjorde og reiste folk opp til et nytt liv i tjeneste, Luk 4,

9 Jesus vårt forbilde Vekkelsesbevegelsen på Madagaskar har bygget hundrevis av Tobyer, fellesskap og landsbyer der syke og besatte kan få omsorg, helse, frelse og utfrielse. Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Hans store tjeneste (diakonia) for oss er grunnlaget for vårt kristenliv, Fil 2,5-11. Jesus er den store diakonen! Samtidig ga han oss et mønster for det kristne livet: Det skal ha tjeneste som signatur. Fil 2,1-4. Det samme lærte han disiplene da han vasket deres føtter, Joh 13,1-17. Han snudde pyramiden og sa at det største ikke er å herske, men å tjene, Matt 20, Alle kristne skal være tjenere, 1 Pet 4,10, og noen kalles ha en særskilt diakonal tjeneste, Apg 6. Tre troens artikler Å forkynne Kristus for dem som ikke har hørt, springer særlig ut av troen på Jesus Kristus som frelser. Å vise Guds omsorg for hele mennesket springer særlig ut fra troen på Gud som skaper og hans vilje for alle mennesker, også rettferdigheten. Der misjonen skilte lag med diakonien, ble den ofte ensidig, overåndelig og verdensfjern. Diakonien ble i høyden sett på som en døråpner for evangeliet, men ikke mer. Der diakonien skilte lag med forkynnelsen av evangeliet, ble den ofte utvannet, liberal teologisk og nærmest et sosialt evangelium. Derfor må både diakonien og misjonen springe ut av en levende menighet og bringe menneskene tilbake til det nye fellesskapet som Ånden skaper og utruster med kjærlighet og kraft. Dette handler særlig om den tredje trosartikkel, om Ånden og menigheten. Vi taler gjerne om dette som en kristen, holistisk forståelse, eller en trinitarisk teologi. Lausannepakten 5 taler om kristent sosialt ansvar og beklager at de evangelikale har forsømt dette og av og til sett på evangelisering og sosialt engasjement som motsetninger. Samtidig sies det klart at frelse og sosial frigjøring ikke er det samme. Det finnes ingen kristne ulltepper, heller ingen kristne vannglass. Men et ullteppe gitt av en kristen, og et glass vann i Jesu navn kan gi et menneske et glimt av Guds kjærlighet, 1 Mos 33,10. Larry Christenson har formulert det slik Social action Jesus style!. Tro og gjerninger Forkynn evangeliet med alle midler, også med ord om nødvendig. Disse ordene er tillagt Frans av Assisi. Evangeliske kristne har siden reformasjonen hatt en tendens til å holde de gode gjerninger på avstand. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli frelst, men fordi vi er frelst av nåde, Ef 2,6-8. Men Gud har skapt oss i Kristus til gode gjerninger, så det er disse vi skal leve ut. Paulus skriver veldig klart om dette i Titus 2,14; 3,8 og 3,14. Barmhjertighet og rettferdighet I Jesu programtale i Luk 4 taler han både om helbredelse og frigjøring for fanger. Med andre ord, han viste både barmhjertighet og rettferdighet. Johannes advarer mot å lukke sitt hjerte, 1 Joh 3,17, og Jakob advarer mot å gjøre forskjell på folk, Jak 2,1. Dette går også som en rød tråd gjennom hele Guds historie med Israel, som måles på Guds vilje til nestekjærlighet og rettferdighet i de sosiale og økonomiske forhold. Metode Mønsteret kan beskrives slik: Se nøden eller uretten. Finn årsaken(e). Finn Guds vilje og anvend den på situasjonen. Si og gjør det som er nødvendig, i Jesu navn. Find a need and fill it, find a hurt and heal it (Robert Schuller). Her er noen eksempler på en helhetlig til nærming til nød og problemer: Vekkelsesforkynneren Charles Finney talte til omvendelse fra slaveriet som synd og ville ikke bruke predikanter som var for slaveriet.catherine og William Booth, Frelsesarmeens grunnleggere påtalte den sosiale uretten og nøden i datidens England og viste at det finnes en vei ut av nøden ( In darkest England and the way out ).Christiania Bymisjon hadde som motto: Til kamp mot synd og nød. Lars Olsen Skrefsrud, som ble Santalenes kerap (høvding) overfor indiske myndigheter. Gudrun Sæther, arbeidet over 30 år som diakonisse i Sajinipara i West Bengal, i et muslimsk område. I dag er det en misjonerende menighet og en klinikk på stedet. Misjonsdiakoni. Den gode sirkel kan på dette området beskrives slik: Misjon fører til misjonsdiakoni, som fører til nødhjelp og barmhjertighetsarbeid, så til utvikling og til slutt til de unge kirkers egen diakoni. Jan Gossner 9

10 kina japansk KINA Det er en åpnet dør til Kina for mennesker som har nød for det kinesiske folk, og som opplever et kall til å dra dit. For 30 år siden ble tanken på at kristendommen hadde noen fremitid i Kina avvist av såvel Maoister som vestlige observatører. Donald Treadgold fra University of Washington skrev; De evangeliske kristne en håndfull kinesere som ble omvendt slukt opp av historien og de etterlot seg et knapt merkbart spor i kampen mellom vestlig innovasjon og kinesisk tradisjon. Når jeg først besøkte Kina i 1973 var det ingen åpne kirker i hele landet(bortsett fra 2 i Beijing, en katolsk og en protestantisk som tjente det diplomatiske samfunnet. Kristendommen var forbudt og hadde blitt utslettet- slik så det iallefall ut. Så det er godt å stoppe opp før vi tenker på fremtiden for kinesisk kristenhet., og grunne på på det fantastiske Gud har gjort de siste 30 årene. 10 Som en opprinnelig Kinamisjon er det klart at Kina alltid har ligget på våre hjerter. Mange har gjennom alle år bedt for Kina, og vi ser nå at det som ble sådd, og de mange bønner som har vannet, har gitt vekst for Guds rike i dette enorme landet. Kina er verdens mest folkerike nasjon, og er hjemland for en femtedel av jordens befolkning. Selv om de aller fleste i Kina er Han-Kinesere, slik de fleste forbinder med kinesere, er det over 55 andre etniske folkegrupper i landet. Vel vitende om at det i Kina er svært mange behov, det det mange som har lurt på hva man kan gjøre for å hjelpe det kinesiske folket. Tradisjonell misjon har ikke vært mulig siden Mao overtok makten i 1950, og er det fremdeles ikke. Likevel er det en åpen dør til Kina for menneske som har nød for det kinesiske folk, og som opplever et kall til å dra dit. I sitt arbeid for å bygge opp landet i alle betydninger av ordet, ønsker de kinesiske myndigheter utlendinger velkommen. Kina trenger såkalt ekspert hjelp i mange forskjellige profesjoner, og stadig flere organisasjoner har det som sin oppgave å skape kontakt mellom kinesiske myndigheter og folk fra andre land som ønsker å dra til Kina for å gjøre en innsats. Vi har kontakt med flere organisasjoner og er glade for også på denne måten kunne være med i en tjeneste for Kina. Vi vil gjerne oppfordre våre lesere til en tjeneste for Kina, enten ved å dra selv og utøve sitt yrke i de mange åpne muligheter, eller ved å støtte arbeidet på annen måte. Ta i såfall gjerne kontakt med vårt kontor. Offisielt er det nå mer en registrerte protestantiske menigheter og møteplasser rundt om i Kina. Og offisielt har tallet på protestanter økt fra i 1949 til over 17 millioner i dag I tillegg kan det være så mange som 50 millioner uregistrerte husmengihetskristne. 35 millioner Bibler og Nye testamenter har blitt lovlig trykt og distribuert. 1 million nye troende blir lagt til de registrerte protestantiske kirkesamfunnene hvert eneste år. Denne enorme veksten er det sannsynligvis den største vekkelse i kristenhetenes 2000 årige historie. Selv sekulære medier med stor internasjonal tyngde legger merke til det som nå skjer med kirkene i Kina. Kristendommen er Kina`s nye sosiale revolusjon og verden følger spent med på hva som heretter vil skje. Tony Lambert/ Overseas Missionary Fellowship

11 . MULIGHETER Selv om jeg fikk bare 3 år i Kina, sitter jeg igjen med sterke inntrykk både fra landet og folket. Sterkest lever minnene fra voksende menigheter og kinesiske venner som vi måtte forlate. Med vår misjons historiske røtter, har spørsmålet stadig reist seg: Hva kan vi gjøre for Kina? Teltmakervirksomhet og formidling av bibler er noen av mulighetene vi har benyttet. Orientmisjonens ledelse går nå ut med en sterk apell, og vil satse maksimalt for å nå kineserne med evangeliet. Det er positivt, og vi vil be om at det må lykkes. Med sterk satsing i Kina, må vi allikevel ikke glemme at Japan er et åpent land for å forkynne evangeliet. Jeg føler at også Japan kaller på oss sterkere enn noen gang før; Japan kaller på massiv fornyet innsats. Eirik Flaten. EN ÅPNET DØR Endelig kom freden, 7 mai 1945 etter år med verdenskrig. En herlig opplevelse. Av Herren er det gjort og det er underfullt i våre øyne Salme 118,22.Lynsnart kom en tanke; Nå blir Kina åpent igjen. Men, hvor lenge?.jesus sier; Natten kommer, da ingen kan arbeide. Noen år senere leste og hørte vi om jerntepper og bambustepper. Når Jesus taler om en åpnet dør, så innbefatter det at den har vært lukket. En åpnet dør er anledningens dør, og nå er den åpen i Kina. Vi må gripe de dyrebare anledninger som ligger foran oss. Mange benytter seg av diakoniens dør inn til hjertene, Barmhjertighetens tjeneste. For oss alle gjelder det at Åndens og håndens arbeid må gå hånd i hånd. Fattige bønder trenger kunnskap og midler til å modernisere sitt jordbruk. Urbefolkningen i Kina ble jo for hundreder av år siden drevet til utkanter og fjelldistrikter. De trenger Guds ord, Bibelen på sitt eget språk. Derfor må noen reise dit for å bo der, lære språket og oversette bibelen til deres eget språk. Til å gjennomføre et slikt arbeid trenges midler. Her kan vi få være med. La det bli en hjertesak for oss. La meg også nevne de tusenvis av landsbyer som må bære hver dråpe vann fra fjerne distanser. Med rimelige midler kan det bygges vannverk. Ved å hjelpe økonomisk, kan hjertene åpnes for evangeliet. Hvis Kristi kjærlighet er drifkraften i våre liv, vil vi kunne konversere som Jesus ved Sykars brønn. Kvinnen talte om vann, Jesus om Livets Vann: Hennes bønn ble: Herre gi meg dette vann. Kvinnen ble den første evangelist til sitt eget folk. Kjære venner av misjonen, La oss arbeide mens det er dag. 11 Med hilsen, Aslaug Brustad.

12 nytt fra japan ROM FOR TRO ET NYTT UNGDOMSSENTER TAR FORM Helt siden starten i 2000 forsto vi at vi etterhvert måtte forsøke å se oss om etter større og mer hensiktsmessigs lokaler for vårt ungdomssenter i Japan. I disse dager legges de siste planene klare for innflyttning i nye lokaler. Tegningene er klare og mye av jobben allerede gjort. Det er fortsatt endel investeringer som må gjøres før vi i Iwaki-by får se en helt ny kafe drevet av unge kristne. Vi har hatt en prat med en av pastorene som har tatt på seg ansvar i forbindelse med videreføringen av e-streetclub. 12 Pastor Masui Pastor Kei Masui jobber til daglig i Izumi Grace Chapel som hører til den Evangeliske Alliansekirken i Japan mener at denne type arbeid symboliserer en viktig forandring i måten å tenke evangelisering på. Der hvor man tidligere gikk inn i et område for å plante menigheter, ser man nå at en må være mye mer målrettet. Det har vært et skifte fra områdetenkning til generasjonstenkning. Masui har tatt et overordnet ansvar for ungdomssenteret og ser frem til å samarbeide med våre folk der. Hva er hensikten med et slikt sted? Våre japanske menigheter er på mange måter ute av stand til å nå en generasjon som roper om hjelp til å takle de utfordringer som livet gir. Et sted som dette vil på en helt annen måte makte å nå ut med budskapet om det livet som Gud har for oss. Grunnleggende for arbeidet her er et dypt ønske om at unge mennesker skal lære å kjenne Gud. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn der er jeg midt i blant dere. Ungdomssenteret er et sted hvor dette gjøres mulig. Hvordan vil dere drive stedet? Det er viktig for oss at vi skal kunne klare å drifte dette stedet gjennom de inntekter vi får av kafedelen. Foruten normale åpningstider håper vi å kunne tilby et godt tilbud av aktiviteter. Størrelsen på stedet gir oss flere muligheter til å drive variert. Vi har etterhvert ønske om at det skal dannes en menighet ut av dem som bruker dette stedet, og allerede nå planlegger vi å legge opp til gudstjenester på søndagskveldene. Kjenner du til lignende prosjekter? Kirkesamfunnet som jeg er med har blitt inspirert av denne type arbeid og jobber i disse dager med å skape et lignende sted i Tokyo-området. Om noen år tror jeg denne måten å arbeide på og å tenke menighet på vil bre seg også ut til andre steder i Japan.Vi er takknemlig for støtte og omsorg fra misjonsvenner i Norge og selv om arbeidet etterhvert vil jobbe for å bli selvstendige håper vi at kontakten og nærheten til Norge fortsatt vil være der avslutter Kei Masui på telefon fra Japan. Vi er takknemlig for Kei Masui sitt hjerte og engasjement for arbeidet på ungdomssenteret, og gleder oss til å høre mer om arbeidet der. Definisjonen ungdomssenter som vi her har brukt vil kanskje etterhvert falle bort. Erfaringen viser at undom i alle aldre trekkes til steder som dette. Men utganspunktet er å nå ut til unge mennesker. Uansett tror vi at et sted som dette vil være et godt redskap for å bringe gode nyheter til mennesker i Japan. Sven Ludvigsen

13 I JAPAN 13

14 be Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt hjerte ønsker! Salme 37,4 HJEMMEARBEIDET UNGDOMSSENTERET HARALDSEID Hjemmearbeidet er inne i en viktig periode. Be om kontakt med nye grupper og enkeltpersoner. Be også om riktige veivalg i tiden fremover. NINA TESAKER Nina har på kort tid fått en bred kontaktflate i Japan. Be om fortsatt beskyttelse og trivsel i hennes gjerning. Som eneste norske tilknyttet senteret faller det også endel ekstra oppgaver på henne. FAMILIEN MORI Familien går inn i en meget travel høst med mange engasjement og flere besøk. Be om styrke og kraft til alle oppgaver som venter. Husk også barnas skolegang på Christian Academy Japan. I løpet av oktober vil det sannsynligvis være full drift på vårt nye ungdomssenter. Husk på Debbie og Tanaka samt Masui og Nina som har et særskilt ansvar der. Be også om at alt praktisk og økonomisk må legge seg tilrette. TELTMAKERSEMINAR 16 september arrangeres et åpent seminar om teltmakertjeneste i Misjonskirken på Majorstua. Ønsker forbønn for dette møtet. SVEN LUDVIGSEN Sven Ludvigsen har vært delvis sykemeldt og trenger forbønn. HARAMACHI-KIRKEN Be for pastor Kasai i Haramachi. Han ble rammet av slag i juni og er i rehabilitering. Be for familien Haraldseid som har flyttet til Drammen. PROSJEKTER KINA Be for våre nye prosjekter i Kina. vannboring, Evergreen og bibelprosjekter. YUMOTO-KIRKEN Yumoto-kirken feirer 50 års jubileum den 18 september. Husk på denne menigheten. MØTEVIRKSOMHET Be for vår møtevirksomhet. Vi håper på å ha nærmere 120 møter på årsbasis. TAIRA-KIRKEN Be for Mizusu Satoh i Taira-Kirken. Hun er en ny troende som kjemper med kreft. Be om helbredelse for henne. 14

15 BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT - catering-selskapsmat snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo STRAI KJØKKEN Setesdalsveien 240 Tlf.: forhandler for BoligPartnerHus Postboks Sævelandsvik TLF: FAX: Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: OPPORTUNITY CONSULTING Internasjonal konsulentvirksomhet innen misjon, bistand og mikrofinans Roy Mersland Telefon:

16 retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo B:Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

asias millioner BANKENDE HJERTER japansk rom i norsk skjærgård kortidstjeneste, er det verdt det?

asias millioner BANKENDE HJERTER japansk rom i norsk skjærgård kortidstjeneste, er det verdt det? asias millioner Det er alltid nyttig for oss å rette oppmerksomheten på den guddommelige siden av kristent arbeid, og bli klar over at Guds gjerning ikke så mye gjelder menneskenes gjerning for Gud, men

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie

08.04.2009. Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien. Vi lever i en tid med individualisme. Individualismens historie Vi lever i en tid med individualisme Fellesskapsmenigheten del 2 : kristen og en del av familien Personlig trener Personlig rådgiver Individuelle profiler på operativsystem, seteinnstillinger, varmesoner

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer