Planer og ambisjoner i Norskehavet. Orkangerkonferansen 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planer og ambisjoner i Norskehavet. Orkangerkonferansen 2007"

Transkript

1 Planer og ambisjoner i Norskehavet

2 Innhold i presentasjonen TOTAL - Gruppen TOTAL i Norge Våre interesser i Norskehavet Forskning og teknologiutvikling i Norge Samarbeidet med leverandører og F&U miljøer i Trøndelagsregionen 2

3 TOTAL- Gruppen - en global aktør TOTAL har aktiviteter i mer enn 130 land Verdens 4de største integrerte olje- og gass selskap det største utenfor USA Et av verdens ledende LNG selskaper Europas ledende raffineri- og marketing selskap Frankrikes største industriselskap 3

4 TOTAL- Gruppen: Leting & Produksjon i 2006 Tilstede i 42 land Produksjon i 30 land Reserver 11.1 Mrd. foe (SEC) Produksjon 2.35 M foe/d Ansatte * *inkluderer ansatte i Gas & Power 4

5 Økt diversifisering og styrket posisjonering i de fleste av de viktigste vekstområdene Påviste og sannsynlige reserver* per : 20.5 Bboe Canada Norge United Kingdom Kazakhstan Venezuela Nigeria Qatar U.A.E. Yemen Kina Indonesia 1 Bboe Kongo Bboe Angola Australia 0.5 Bboe Nye land som bidrar med ressurser En portefølje som gir en god risk-reward balanse 11 * limited to proved and probable reserves at year-end 2006 covered by E&P contracts on fields that have been drilled and for which technical studies have demonstrated economic development in a 40 $/b Brent environment, also includes Joslyn tar sands to be developed with mining 5

6 TOTAL gruppens LNG aktiviteter Snøhvit (18.4%) Fos II Terminal Pars LNG Sabine Pass Qatargas Adgas Yemen Oman LNG Angola LNG Hazira terminal Indonesia Altamira terminal Bonny LNG LNG fabrikker i drift eller under konstruksjon LNG fabrikker under evaluering Mottaks- terminaler for LNG planlagt eller under konstruksjon 6

7 TOTAL E&P NORGE AS Mer enn 40 års tilstedværelse og erfaring på den norske kontinentalsokkelen Harstad Rettighetshaver i 70 lisenser - hvorav 12 som operatør Sterke interesser i gass transport systemet på sokkelen I dag kommer produksjonen vår hovedsaklig fra ikke-opererte felt Det er vår utfordring! Stavanger Oslo Hovedkontor i Stavanger Kontorer i Oslo og Harstad 7

8 TOTAL E&P NORGE AS en viktig filial for TOTAL-gruppen Nøkkeltall 2006 Gjennomsnittlig daglig produksjon 372 kfoe* Største utenlandske gassprodusent, ca. 7,5 GSm 3 /år Ca. 16% av TOTAL-gruppens daglige produksjon den største bidragsyter Totale inntekter: Viktig skattebetaler: Totale investeringer: ca. 51 Mrd. NOK ca. 27 Mrd. NOK ca. 9 Mrd. NOK * Liquids approx. 64%, gas approx. 36% ** Photo by ConocoPhillips Ekofisk feltet**, TOTALs største aktiva i Norge 8

9 TOTAL er et ledende olje- og gasselskap i Norge P RESERVES Production Reserves in Mboe Production in Kboe/d 0 PETORO Statoil/Hydro TOTAL ExxonMobil Shell ConocoPhillips Eni BP Gaz de France 0 Source: WoodMacekenzie

10 TOTAL E&P NORGE s eierinteresser i Nordsjøen 62 N E Visund E 3 E 4 E 5 E E 7 E 8 E 9 E Nordsjøen 62 N Snorre PL 085D 61 N Oseberg 2 9 Troll 61 N 60 N Hild, Hild, PL040,43,43BS Frigg Heimdal Skirne B!. Bergen TOTAL E&P NORGE operator TOTAL E&P NORGE partner 60 N Licensed area N 2 8 A!. Stavanger 59 N 58 N 57 N 56 N Sleipner Ekofisk K Valhall !. Kristiansand N 57 N 56 N 0 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E Km Per mai

11 TOTAL E&P NORGE s eierinteresser i Norskehavet og Barentshavet 67 N 1 W 0 1 E 2 E 3 E 4 E E E 7 E E 9 E 10 E E Norskehavet N 68 N 15 E 16 E 17 E 18 E Barentshavet 74 N E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E 31 E 32 E 33 E 74 N 66 N N 65 N 64 N 63 N Åsgard Unit Kristin Tyrihans PL 323 PL Victoria PL 379 PL !. Trondheim 66 N 65 N 64 N 73 N 72 N 71 N Snøhvit B B B B B110B N 71 N 70 N 62 N N 62 N 70 N 69 N TOTAL E&P NORGE operator TOTAL E&P NORGE partner Licensed area!. Tromso 69 N 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 E 27 E 28 E 29 E 30 E Km Km Per mai

12 Haltenbanken, TOTAL s nye kjerneområde PL127 (Block 6607/12) B<fdsg fsgsfr ALVE Nordlige del TOTAL B<fdsg VICTORIA Funn fsgsfr PL B (6506/6& /4&7) TOTAL B<fdsg fsgsfr HANS Prospekt (tørr brønn) PL323 TOTAL 19th PL389 (part Block 6406/11) Runde B<fdsg fsgsfr TOTAL ExM Deal TFO 2006 TFO 2005 (Blocks 6406/7&8) 50% 40% 40% 100% PL379 (part Block 6406/12) B<fdsg fsgsfr TOMMELTOTT Prospekt TOTAL B<fdsg fsgsfr HILD Funn PL S (29/6&9 + 30/4&7) TOTAL PL024 (Block 25/1) B<fdsg fsgsfr TOTAL FRIGG Felt Fjerning 47,13% B<fdsg fsgsfr RIND Funn PL026 (Block 25/2) TOTAL PL102 (Block 25/5) B<fdsg fsgsfr TIR / SKIRNE / BYGGVE TOTAL PL006 (Block 02/5) TOTAL B<fdsg Stratigr. Carve-outfsgsfr ved TOR Leting Fjerning 12 opererte lisenser i 2007 TOTAL NORGE Nytt operert kjerneområde 100% 49% 62,13% 40% 0 100% Produksjon Nylig Lisens tildeling (2006) 12 km 300 TEPN FIRM OPERATED WELLS (E&A + Development) TEPN CONTINGENT OPERATED WELLS (E&A + Development)

13 Våre ambisjoner i Norskehavet Dagens posisjon er et resultat av en målrettet satsing gjennom mange år Videreutvikle vår kompetanse til å bryte teknologiske barrierer under utbygging Etablere egenoperert produksjon i et kjerneområde Være konstruktiv og aktiv partner i våre ikke-opererte lisenser 13

14 Haltenbanken sør posisjoner Kristin TOTAL 6% Åsgard TOTAL 7.65% Hans-prospektet : PL 323 Hans Grethe PL 255 TOTAL 20% Onyx Tyrihans TOTAL 23.18% PL 323 TOTAL 40% 63 km / Kristin 75 km / Smørbukk - Åsgard Brønn: 6406/8-2 Rigg: Ocean Vanguard Resultat: Plugget og forlatt i mars 2007 som vannbærende. Revurdering av området er i gang. TOTAL 40% (Op) Shell 20% Eni Norge 20% Statoil 20% PL 389 (6406/11) og PL379* (6406/12) TOTAL 100% og operatør *Tommeltott prospektet 14

15 Victoria det største ikke utbygde gassfunnet på norsk sokkel Norne Victoria Alve Skarv Heidrun Åsgard Kristin PL211/211B TOTAL (Op) 40% Statoil 30% Eni Norge 30% 15

16 Victoria en teknisk utfordring - Ikke testet - Høyt CO 2 innhold (ca. 10 %) Deler av reservoaret er tett vanskelig å produsere Høyt Trykk og Høy Temperatur (HPHT) 5500 m under havoverflaten Manglende infrastrukturkapasitet for gasstransport.men; TOTAL har erfaring fra lignende felt (Elgin/Franklin i UK) 16

17 TOTAL en erfaren HPHT operatør Reservoir Temperaure deg C Smørbukk Tune 120 HPHT fields worldwide with TOTAL participation Lille Frigg Forvie N Vale Embla Valemon West Cameron Rhum Kvitebjørn Huldra Hild F15 Deep Lacq Onyx Kessog Victoria Hans Kristin Franklin Glenelg Elgin Glenelg extreme well Depth: 5600m Length: 7300 m Start-up: Pressure: 1150 b Temp: 200 deg C TOTAL operator TOTAL non-op partner Prospects Sub-sea Initial reservoir pressure (bar) 17

18 Victoria de neste steg Bekrefte gass tilstede (GIP) volumet Beregne reserver Bore avgrensningsbrønner; West E-drill (6 th generasjons rigg fra SeaDrill) sikret fra 2008 Forsyningsfartøy drevet av LNG Diskusjon i partnerskapet om best mulige brønnlokasjoner West E-Drill 18

19 Victoria - mulige utbyggingsløsninger Victoria Volumet av produserbar gass vil bestemme utbyggingsløsningen Vi evaluerer flere konsepter: Dedikert flyter Undervannsutbygging tilknyttet eksisterende knutepunkt Undervannsutbygging direkte til land TOTAL og lisenspartnerne har planlagt: Innlevering av PUD i 2011 Oppstart av produksjon i 2016 Ny gass eksportrørledning? 19

20 Forskning og teknologiutvikling og vårt samarbeid med leverandører og F&U miljøer i Trøndelag

21 Teknologi og F&U TOTAL har en global prosjektportefølje med ledende teknologi og produksjonserfaring TOTAL og F&U i Norge: Eget F&U budsjett på 77 MNOK/År Lignende beløp gjennom lisensene No.2 etter Statoil/Hydro SINTEF og NTNU er hovedpartnere Harsh environment Sour gas Resource development Deep offshore Conventional Heavy crude HP/HT 21

22 TOTAL s F&U - sentere CANADA: Tungolje 0.8M UK: Geovitenskap JIP s innen borefasiliteter, HMS 6.3M Frankrike NORGE: Produksjonsteknologier Miljøtema Kalkreservoarer, EOR, brønner 9.5M USA: Dypvannsteknologi Seismisk bildebehandling 1.7M QATAR (2007) 6 F&U sentere, 800 fagpersoner, 220 mannår, 40 prosjekter, 500+ kontrakter/år Budsjett M (100%) Budsjett M (100%) 22

23 TOTAL s Forskningssenter i Stavanger Aktiviteter innen 3 hovedområder: Undergrunn Produksjon Miljø Kontrakter med 5 Norske Universiteter Team : 8 faste ingeniørstillinger 3 VIE 10 studenter 13 personer Budsjett for 2007 : 83 MNOK Fordeling av vårt 2006 budsjett Universiteter 8 % Miljø Undergrunn 16,6 % 24,6 % Produksjon 50,8 % Rea 06 = 77,3 MNOK 23

24 Universitetene vi samarbeider med i Norge Svalbard 1 PhD Bergen 2 (3)PhD Tromsø 1 PhD Stavanger 2 PhD Trondheim 1 Post Doc 2 PhD 24

25 Vårt eksterne engasjement i F&U og industri Aktiv deltakelse i: OG21 / Petromaks I arbeidsgrupper med ressurspersoner Demo2000 I komiteer og prosjekter Prosjekter i Frankrike for norsk industri INTSOK Døråpner for norsk leverandørindustri mot TOTAL og andre industriselskaper i Frankrike Arrangerer kontaktmøter i Frankrike for norsk industri med sentrale beslutningstagere i TOTAL INTSOK-Seminar + Workshop i Paris, Oktober 2007 under planlegging 25

26 Samarbeidspartnere i Trøndelag Aktive leverandører: Corrosion Safetec Nordic Auticon F&U: SINTEF Andre leverandører: Reinertsen-gruppen NTNU Technip Vigor Thermotite 26

27 F&U - partnere og leverandører Hovedleverandører : SINTEF Operatører av våre aktiviteter NTNU Hovedprosjekter (eksterne utgifter 2006) Selskaper 34% Universiteter 16% 4% Nasjonale program LEDA Integrerte operasjoner Institutter 46% Biomarkører 27

28 Trøndersk F&U miljø Institutter SINTEF stiller i en klasse for seg og har i Europeisk, og sannsynligvis også i global målestokk, en kritisk masse til å kunne være ledende innen en rekke teknologier. Utfordringen er å finne en riktig balanse mellom de ressursene som brukes på de i dag bærekraftige, dominerende teknologiområdene og det mer ressurskrevende arbeidet med diversifisering. Universiteter Som for instituttene er det noen som dominerer, mens andre er nisjeaktører. NTNU er i den første kategorien 28

29 Til slutt.de neste årene blir svært spennende for TOTAL i Norskehavet. Om vil gleder oss? SELVFØLGELIG! 29

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007

Nordsjøen. Nordsjøen. Noreco er et olje- og gass- selskap i. Noreco årsrapport 2007. Noreco årsrapport 2007 årsrapport 2007 er et olje- og gass- selskap i Nordsjøen Nordsjøen årsrapport 2007 Norwegian Energy Company ASA Haakon VII s gt. 9 Postboks 550 Sentrum 4005 Stavanger Tel: +47 99 28 39 00 Fax: +47 51 53

Detaljer

Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS

Årsrapport. GDF SUEZ E&P Norge AS Årsrapport 008 GDF SUEZ E&P Norge AS GDF SUEZ E&P Norge AS skal skape verdier langs hele verdikjeden ved å lete etter, bygge ut, produsere og transportere olje og gass på den norske kontinentalsokkelen.

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2012 Innhold Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2012 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors Årsrapport Annual Report 2011 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2011 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Suksess gjennom samarbeid

Suksess gjennom samarbeid Suksess gjennom samarbeid Årsrapport 2004 Mexico USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Algerie Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Kasakhstan Georgia Tyrkia Aserbajdsjan

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no

DET EVENTYRLIGE ÅRET. www.detnor.no. Årsrapport 2011. www.detnor.no DET EVENTYRLIGE ÅRET Årsrapport 2011 Side 1 www.detnor.no www.detnor.no Side 2 FEM ÅR MED DET NORSKE 600 RESSURSUTVIKLING NØKKELTALL 2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Millioner fat oljeekvivalenter 500

Detaljer

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2010 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 16 Finansielle forhold

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Det norske Generalforsamling 19. april 2012 -Adm. direktør Erik Haugane 1

Det norske Generalforsamling 19. april 2012 -Adm. direktør Erik Haugane 1 Det norske Generalforsamling 19. april 2012 -Adm. direktør Erik Haugane 1 Det norske kort fortalt Hvorfor Norge? En mann skal pløye sin evnes jord, så det blomster gror - uten takkens ord. Vilhelm Krag

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør

Draugen forever? Haugane trer av. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. I produksjon etter 3 år. Optimistisk direktør 20 år Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2013-20. årgang I produksjon etter 3 år Skuld er så langt det raskeste av Statoils 12 hurtigutbyggingsprosjekter Optimistisk

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer

Industri og teknologi på vei mot nord. Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass

Industri og teknologi på vei mot nord. Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass Industri og teknologi på vei mot nord Rolf Hestenes Bransjesjef Norsk Industri Olje&Gass 1 Norsk Industri - samarbeidsarenaen Oljeselskaper Universiteter Forskningsinst. Arbeidstakerorg. Norsk Industri

Detaljer

Fakta om. petroleum. Nordland 2011

Fakta om. petroleum. Nordland 2011 Fakta om petroleum Nordland 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 04 Oversiktskart over Nordlandssokkelen 06 Norne 08 Skarv 10 Fremtidige utbygginger 12 Vøringbassengets skjulte skatter 14 Leverandørindustrien 16

Detaljer

BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt

BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. BP Norge, der annet ikke er oppgitt BP Norge Utgiver: Trykkeri: Foto: Design: BP Norge AS, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai Hansen BP Norge, der annet ikke er oppgitt Render AS BP Norge BP har vært i Norge siden 1920. I

Detaljer

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

ExxonMobil i Norge. Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap. Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 JUNI 2008 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS Et ExxonMobil datterselskap Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: 22 66 30 30 www.exxonmobil.no Slagen

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer