Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF"

Transkript

1 Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 6. mai 2015 Kl.: til ca Sted: Telefonmøte

2

3 Møtedato: 6.mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/718 Hanne H. Haukland, Bodø, RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres arbeidsutvalget i RBU i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for møtet, den 6. mai 2015: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Brukerprisen tildeling Side 2 Sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner Side 43 tildeling av midler, ankebehandling Sak Eventuelt Side 58 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes. Bodø, den 22. april 2015 Lars Vorland Adm. direktør side 1

4 Møtedato: 6. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Brite Jacobsen, Bodø, RBU-AU-sak Brukerprisen tildeling Formål/sammendrag Brukerprisen tildeles av Regionalt Brukerutvalg hvert 2. år til den eller de som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. Tidligere prisvinnere: 2013 Mildrid Pedersen - for sitt arbeid for revmatikersaken, og generelt store engasjement i helsespørsmål og livskvalitet for alle brukere Skjalg Holm for å gi prosjektet Individuell plan for kreftpasienter innhold Birgit Granhaug for sitt engasjement for en bedre hverdag for funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Innkomne forslag til kandidater 2015 Ved fristens utløp 7. april 2015 var det kommet 13 forslag på kandidater til å motta årets brukerpris - som følger: Forslagsstiller Forslag på kandidat 1 FFO Nordland Greta Altermark 2 Astma- og allergiforbundet Region Nord Nina Danielsen 3 Elias Øvregård Per Fuggeli 4 Per H Kasberg og Gøril Kasberg Ernst Georg Ingebrigtsen 5 Nordsia Pensjonistforening Elsa Kommedahl 6 Brukerutvalget Nordlandssykehuset Asbjørn Larsen 7 RIO v/daglig leder Jon Storås Asbjørn Larsen 8 Norsk Revmatikerforbund Troms Fylkeslag Asbjørn Larsen 9 Ivar Pettersen Asbjørn Larsen 10 ACT-teamet i Tromsø v/victor Hind Andresen, Trine Pettersen og Lisa Eidsmo Asbjørn Larsen, Vidar Hårvik og Vibeke Årst 11 Siv Helen Rydheim, Astrid Weber, Gerd Reiersen, Monika Helen Sørensen Elin Solvang, Sølvi T. Kvåle, Inger Vardenær, Hilde- Kristin Soleng, Gunn Liahagen, Veronika Nyborg, Annika Alezandersen, Dora Schmidt Stendal, Monica Birkemo, Grete Johnsen, Merete Holm, Mette Holm, Marianne Finstad, Mental Helse Tromsø 12 Gerd Reiersen Monika Helen Sørensen, Hilde Kristin R. Soleng og Marianne Kristiansdatter 13 Bente Sørensen Monika Helen Sørensen side 2

5 Arbeidsutvalget i det Regionale Brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget innstiller NN (etter forslag fra XX) til brukerprisen Bodø, den 6. mai 2015 Lars Vorland Adm. Direktør Vedlegg: 13 innkomne forslag side 3

6 Helse Nord RHF Brevet sendes uten signatur elektronisk Vårt arkiv: Brukerprisen 2015 Vår fil: FFO Nordlands kandidatur Saksbehandler: IHS Dato: 18/ HVEM SKAL FÅ BRUKERPRISEN 2015 FFO Nordland mener å ha kandidaten som er verdig Brukerprisen 2015, ut fra Statuettens navn «og jeg gir meg aldri». Greta Altermark, Håreksgt. 13, 8514 Narvik Greta er født i juni 1937, er enke, har to barn og to barnebarn, har vært ansatt i Arbeidsmarkedsbedrift som kontorleder fra med tilleggsansvar attføring. Selv ble hun uføretrygdet i Som liten jente 8 år gammel fikk hun psoriasis, og dette har gitt henne grunnlaget og interessen for å arbeide for personer med nedsatt funksjonsevne og kronikere, både lokalt og på fylkesplan. I tillegg til Psoriasis og Eksemforbundet har LHL hatt stor glede av Gretas arbeide lokalt, FFO har stått hennes hjerte nært, både på lokal, så vel fylkesplan og nasjonalt. Fra Leder i Narvik og Omegns Psoriasisforening, Landsstyret i samme forbund, fra 1982 som styremedlem i fylkesforeningen. Det lokale FFO har Greta vært med på å etablere i 1978 og har hatt vervene som sekretær, kasserer og leder de siste 16 år, går av ved dette årsmøtet. FFO på fylkesplan har hatt gleden av å ha Greta som leder og eller nestleder fra 1994 og til hun måtte forlate styreverv her i 2013 (vedtak fra kongressen på max 10 år) I 2006 og 2007 satt Greta i Hovedstyret i FFO fra Norsk Psoriasisforbund. LHL, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, her har Greta vært leder fra 2002, nestleder på fylkesplan i og regionutvalgsleder i LHL Nord FFO Nordland, Storgata 48, 8006 Bodø Tlf.nr DNB Org.nr side 4

7 FFO NORDLANDS KANDIDATUR TIL BRUKERPRISEN 2015 Greta sitter nå i sin andre periode som brukerrepresentant for FFO i Brukerutvalget UNN. I perioden har hun vært leder av Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Narvik kommune. Greta har og vært politisk aktiv i kommunestyret i Narvik og gjennom dette har hun fremmet de funksjonshemmedes sak til beste i kommunen. Gretas aktivitet som forkjemper for rettferdighet og likeverd er godt kjent i hele Nordland, og FFO Nordland mener derfor hun er en verdig vinner av Brukerprisen Med vennlig hilsen Ragnvald Mortensen Leder FFO Nordland Inger Helene Sydnes Daglig leder FFO Nordland side 5

8 Side 1 av 1 Fra: Anne-Kari Dato: :14:05 Til: RHF-Postmottak Tittel: Brukerprisen 2015 Vi vil foreslå Nina Danielsen som kandidat til brukerprisen i Helse Nord Vi ønsker at hun skal hedres for sin innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet i Nord-Norge. Nina Danielsen er svært engasjert i saker som gjelder kronisk syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at de skal få utredning, behandling og opplæring i egen sykdom. Nina viser engasjement for alle diagnoser og funksjonsnedsettelser, og spesielt for de med astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. Hun har modig stått frem og snakket på vegne av de med astma og allergi, men også for andre. Nina har frontet vanskelige saker for de med «usynlige» diagnoser. Hun har sagt fra om at noen blir syke av parfyme og røyklukt. De fleste kjenner til diskusjonene rundt problematikken med røyk- og parfymeforbud og hvor vanskelig det kan være for «friske» å forstå at det som lukter godt for noen gjør andre syke, og at bare litt røyklukt gjør noen syke. Med sin positive innstilling har hun fått mange til å åpne øynene for at det meste er mulig, også for de med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer. Hun har ikke bare satt fokus på det som er vanskelig, men også kommet med forslag til løsninger. Nina har i regi av sine verv i FFO og Astma- og Allergiforbundet bidratt til økt satsing på brukermedvirkning i Troms og Finnmark. Hun har brukt mye tid på å informere og påvirke andre til å bli brukermedvirkere og stått i bresjen for at det ble arrangerte kurs slik at flere har fått kjennskap til det å være brukermedvirker. Nina har vært aktiv styremedlem i Astma- og Allergiforbundet både i lokalforening, fylkes- og regionstyret samt Forbundsstyret (leder NAAF Region Nord ). Hun har også vært aktiv og engasjert brukerrepresentant i bl.a. Helse Nord, Helse Finnmark, fagrådet for lungemedisin og med i det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mvh Region Nord Anne-Kari Isaksen Regionsekretær Løkkeveien Alta file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/103923_fix.html side

9 Kandidat til å få brukerprisen i 2015 Side 1 av 1 Fra: Dato: :59:14 Til: RHF-Postmottak Tittel: Kandidat til å få brukerprisen i 2015 Hei! Jeg mener Per Fugelli (født 1943 i Stavanger ) norsk lege og professor i medisin bør få brukerprisen i Jeg vil med dette sende inn min begrunnelse hvorfor min kandidat har fortjent å få en pris for sin innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. Det er sikkert mange som har utført en god innsats for brukerne sine interesser. Likevel mener jeg han er en lege som har i årtider vært med i den offentlege debatten, og heller ikke redd for å tale sine egne i mot. Han snakker å skriv på et språk som alle kan oppfatte hva som sies. Han prøver hele tiden å ikke oppkonstruere diagnoser og sykdomsbilder som han mener ikke er syklig, men snittet av det mennesklige. Han prøver kort og godt å dempe spenninger i forhold til diagnoser og samfunnsprobler i helsevesenet. Dette har gjort at han er en yndling blant media og folk flest, selv om en kan vere uenige med han på enkelte områder. Jeg mener derfor han har bidratt med å senke skotet mellom helsevesenet og pasienter til et lavere terskel, og gjør at mange tenker seg om før dem klager og syt. Kort sagt en i det Norske helsevesenet som dem fleste i Norge har trykket til sitt brøst for at han engasjerer og bryr seg! Med vennleg hilsen Elias Øvregård 6140 Syvde Tlf file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/99155.html side

10 Brukerprisen 2015 Side 1 av 1 Fra: Gørill Dato: :42:00 Til: RHF-Postmottak Tittel: Brukerprisen 2015 Hei. Vi, min ektemann og jeg, vil gjerne nominere kreftsyke Ernst Georg Ingebrigtsen (Gea) til brukerprisen i Helse Nord. George har brukt all sin fritid, omsorg og energi til å gjøre hverdagen bedre for pasienter og pårørende i Troms, Finnmark og Nordland gjennom Vardesenteret på UNN i Tromsø som likeperson, veileder og støttespiller. Om de er kreftpasienter eller ikke betyr lite for han, han stiller opp og hjelper. Georg har et stort kontaktnett som han bruker til det beste for de som trenger det. Vi har opplevd mange personer som med varme forteller om den forskjellen Georg har gjort for de. Vi har selv opplevd kriser på kroppen, hvor de ikke har vært kreftsyke, men fått en type kreftbehandling hvor Georg har vist oss, og mange andre veien, i systemet for hjelp og støtte. Med humor, et skråblikk på tilværelsen og en unik tilstedeværelse mener vi at Georg må være den personen som uselvisk, med tanke på egen alvorlig sykdom, er en fantastisk kandidat til brukerprisen Lurer dere på noe så ta gjerne kontakt via Mail eller TLF / Mvh Per H Kasberg, leder Region Nord, Norges Astma- og allergiforbund. Gørill Kasberg, nestleder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms. Sendt fra min ipad file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/ html side

11 Nordsia Pensjonistforening v/leder Leif Stensrud Røsholtveien 5c 8009 Bodø Bodø 25.mars 2015 HELSE NORD BRUKERPRISEN 2015 Nordsia Pensjonistforening har vært heldig å få Elsa Kommedahl som innleder på møte. Emnet var ELDREOMSORG. Elsa Kommedahl har ledet Mørkved sykehjem i Bodø siden det åpnet for 12 år siden. Mørkved Sykehjem ble i 2011 roset som forbilledlig i et tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet. Elsa Kommedal mottok i 2009 Nasjonalforeningens demenspris og ble i 2013 kåret til årets sykepleier i Mørkved sykehjem har visjon og mål om å være aktivt og i stadig utvikling med engasjement, medbestemmelse og livsglede. Som leder er hennes fokus å inspirere de ansatte og å skape en god dag for de ansatte og de som bor der. Hun har stor tro på et samarbeide hvor de ansatte involveres og tas med ved ulike avgjørelser. Gjennom Elsa Kommedahls innlegg opplevde vi at hun har stort hjerte for eldreomsorg som fagfelt, og spesielt for personer med demens. Hennes tro smittet over til oss med tro om en god og verdig omsorg innen de rammer som er til rådighet. At jobben med personer med demens er både en faglig utfordring og spennende. Eksempler og bilder hun viste gikk til hjertene for oss. Mange har familie eller bekjente som har eller har hatt Mørkved sykehjem som sitt hjem og vi kunne kjenne igjen noen av historiene.innlegget minnet om viktige holdninger og verdier i arbeidsdagen for helsetjenesten, ja kanskje spesielt en påminnelse om syn på aldring og menneskeverd til livets siste dager. Nordsia Pensjonistforening er kjent med at Elsa Kommedahl også informerer om emnet eldreomsorg også andre steder i Nordland fylke. Vi anbefaler henne som kandidat til BRUKERPRISEN 2015 for sin innsats. For foreningen Ragnhild Mjøen Eilertsen side 9

12 Samhandlingsavdelingen Helse Nord RHF Deres ref.: Vår ref.: 2014/2830/SPP Dato: Brukerutvalget Nordlandssykehuset - innstilling på Brukerprisen 2015 Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset behandlet i møte brukerprisen Det ble fattet slikt enstemmige vedtak: 1. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF mener Asbjørn K. Larsen bør få brukerprisen for Begrunning i vedlagt CV og øvrige meritter. Med vennlig hilsen Steinar Pleym Pedersen Avdelingsleder for samhandling Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Saksbehandler Nordlandssykehuset HF Internett: Steinar Pleym Pedersen Samhandlingsavdelingen Dir.tlf Kontonr: side 10 Org.nr /MVA: E-post:

13 side 11

14 side 12

15 side 13

16 side 14

17 side 15

18 Side 1 av 4 Fra: Jon Dato: :14:27 Til: Jacobsen Brite Tittel: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Hei Brite Asbjørn Larsen har vært med i RIO- Rusmisbrukernes interesseorganisasjon i CA 10, ansatt i 8 år. Han er tidligere rusavhengig og leder på Kafe X. Kafeen han er leder for er en kafe for rusavhengige i en rusfri fase der aktiviteter er i fokus. Kafe X har et tett samarbeid med kulturlivet i Tromsø slik at rusavhengige også skal kunne nyttiggjøre seg de aktivitetene som andre i samfunnet kan benytte. Kafeen ligger i Tromsø og er i dag en kafe åpen for alt og alle for å skape møter mellom de som har tått utenfor samfunnet i mange år og de som har vært en del av det hele livet. Asbjørn sitter også i styre til brukerorganisasjonene Marborg og RIO. Han har løftet seg selv og andre tilbake til samfunnet gjennom sin innsats. Han deler ut mat til ale hundene som er eiet av rusavhengige i Tromsø. Han samler inn glass å buktafestivalen sammen med andre rusavhengige til inntekt for Kafeen. Asbjørn er 51 år gammel og bosatt i Tromsø. Vennlig hilsen RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Daglig leder Jon Storaasn Tlf Fra: Jacobsen Brite Sendt: 18. februar :15 Til: Jon Storaas Emne: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Hei Har du litt mer utfyllende informasjon om kandidat og Kafe X og driften? Med hilsen Brite Jacobsen Rådgiver/utdanningskoordinator Helse Nord RHF Kvalitets- og forskningsavdelingen Kvalitet, Trygghet, Respekt Tlf: Mob: Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø Fra: Jon Storaas Sendt: 18. februar :36 Til: Jacobsen Brite; file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/104454_fix.html side

19 Side 2 av 4 nordland.no; Cathrin Caryle; Greta Altermark; Emne: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Asbjørn Larsen grunnet et enormt arbeid over mange år som brukermedvirker og som leder på Kafe X Vennlig hilsen RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/104454_fix.html side

20 Side 3 av 4 Daglig leder Jon Storaas Tlf Fra: Jacobsen Brite Sendt: 18. februar :39 Til: Jacobsen Brite; Cathrin Caryle; Greta Altermark; file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/104454_fix.html side

21 Side 4 av Emne: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Denne lenka virker nok litt bedre Hei Viser til artikkel på hjemmesida til Helse Nord ang informasjon om brukerprisen Prisen deles ut hvert 2. år på Brukerkonferansen i år er det mai. Denne mail går til Regionalt brukerutvalg, brukerutvalg ved alle helseforetak og brukerorganisasjoner Med hilsen Brite Jacobsen Rådgiver/Utdanningskoordinator - seksjon forskning og utdanning Helse Nord RHF Fagavdelingen Kvalitet, Trygghet, Respekt Tlf: Mob: Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/104454_fix.html side

22 Side 1 av 4 Fra: Fylkesleder NRF Troms Dato: :48:07 Til: Jacobsen Brite Kopi: 'Jon Storaas' Tittel: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Hei! Norsk Revmatikerforbund Troms fylkeslag hadde styremøte den 24. febr. og vedtok: Vi gir vår støtte til at Brukerprisen 2015 går til Asbjørn Larsen. Mvh Randi Nilsen Fylkesleder NRF Troms Fra: Jon Storaas Sendt: 18. februar :36 Til: 'Jacobsen Brite'; 'Cathrin Caryle'; 'Greta Altermark'; file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/100051_fix.html side

23 Side 2 av Emne: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Asbjørn Larsen grunnet et enormt arbeid over mange år som brukermedvirker og som leder på Kafe X Vennlig hilsen RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Daglig leder Jon Storaas Tlf Fra: Jacobsen Brite Sendt: 18. februar :39 Til: Jacobsen Brite; file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/100051_fix.html side

24 Side 3 av Cathrin Caryle; Greta Altermark; Emne: SV: Hvem skal få brukerprisen 2015? Denne lenka virker nok litt bedre Hei Viser til artikkel på hjemmesida til Helse Nord ang informasjon om brukerprisen Prisen deles ut hvert 2. år på Brukerkonferansen i år er det mai. Denne mail går til Regionalt brukerutvalg, brukerutvalg ved alle helseforetak og brukerorganisasjoner Med hilsen file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/100051_fix.html side

25 Side 4 av 4 Brite Jacobsen Rådgiver/Utdanningskoordinator - seksjon forskning og utdanning Helse Nord RHF Fagavdelingen Kvalitet, Trygghet, Respekt Tlf: Mob: Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø Helse Nord file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/100051_fix.html side

26 Side 1 av 1 Fra: Ivar Dato: :03:05 Til: RHF-Postmottak Tittel: brukerprisen Hei! Jeg foreslår Asbjørn Larsen grunnet et enormt arbeid over mange år som brukermedvirker og som leder på Kafe X. Mvh. Ivar Pettersen Medlem i brukerutvalget i Finnmark Sykehuset Tlf Holstlia Alta file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/99154.html side

27 Brukerprisen 2015: Act-teamet i Tromsø vil med dette be dere vurdere følgende kandidat(er) til brukerprisen 2015: Marborg ble stiftet 2004 og er en brukerorganisasjon på rusfeltet med særlig fokus på opiatavhengige som mottar legemiddelassistert rehabilitering/lar. Alle som jobber eller er frivillige i Marborg har selv hatt rusproblemer. De bruker sine erfaringer med rus og det å bli rusfri, til å hjelpe de som fortsatt sliter med rus eller vil slutte. De jobber på hele rusfeltet og har flere tilbud til de som er rusavhengige og ønsker å komme seg ut av misbruket. For eksempel aktiviteter i form av treninger (fotball o annet), de drifter brukerbasen som er et brukerstyrt botilbud for tidligere rusmisbrukere. -Har etablert brukerhuset i samarbeid med RIO der man finner Kafe X, Yogaskole og møtelokaler. De etablerer ansvarsgrupper og kan være støttepersoner i disse. Marborg jobber både på individ og samfunnsnivå. Fokus på ettervern etter rusbehandling har vært et meget vesentlig tema for brukernes personlige liv. Og hjelp til å fungere rusfritt og leve livet i forhold til etablerte samfunnsnormer, hvor tilhørighet, personlig utvikling og samfunnstilknytning er viktig for endring av holdninger, tenking og praktiske leveforhold. Og er med på å skape mestring og hjelp til selvhjelp. Marborgs styre og medhjelpere (vi vil her fremheve Vidar Hårvik og Vibeke Årst) har vært aktiv med til en positiv endring av samfunnet for vanskeligstilte. Marborg har bidratt i samarbeid med andre aktører som f.eks, UNN, NAV, ACT, SMS til at samfunnet har fått både større kompetanse og forståelse for mennesker med rus og psykiske lidelser. Brukerne har fått en mer meningsfylt hverdag og et sterkere nettverk som har vært med på å minske ensomhet, tilbakefall i rus og redusere kriminelle handlinger. Av tiltak Marborg har bidratt med er også ulike tiltak som verkstedspraksis, ulike kurs i NAV-regi og arbeidspraksis. Blant annet har Kafe X vært et positivt samlingspunkt for mennesker som har endret sin rusatferd og har derifra utviklet impulser til videre delaktighet i samfunnets organisasjoner, tiltak o.l. Marborg har hatt kontinuitet og lederne Vidar Hårvik og Vibeke Årst har i tett samarbeid med Asbjørn Larsen i Rio (Kafe X) støttet ulike institusjoner som arbeider med rusproblematikk og psykiske lidelser. De deltar i råd og utvalg på mange nivå både i kommune og UNN. Holder forelesninger på vegne av brukergruppen. De representerer brukergruppen både på individ og systemnivå, og har vært med i utarbeidelse av veiledere på landsbasis for rus- og psykisk helse. De har i stor grad vært med på bryte ned fordommer og stigma som møter rusmiddelmisbrukerne i samfunnet. Dette har også ført til bedre kvalitet i den hjelpa som målgruppa får i møte med helsevesenet og større fokus på at brukeren må få være aktiv aktør i sitt eget liv. side 25

28 Vi opplever at den brukerstyrte organisasjonen Marborg har bidratt vesentlig i ettervernsarbeid på systemnivå og støtter enkeltindivider i deres utvikling Vi ønsker å fremme Vidar Hårvik, Vibeke Årst og Asbjørn Larsen som kandidater til brukerprisen for deres samfunnsengasjement og unike arbeid med å fremme brukernes interesser i helsevesenet på en utholdende og tydelig måte. På vegne av ACT teamet Tromsø Victor Hind Andresen (UNN), Trine Pettersen (Tromsø kommune) og Lisa Eidsmo ( UNN) side 26

29 1 Kandidat til Brukerprisen 2015 Når det i 2013 ble kjent at Nordlandssykehuset hadde planer om å legge ned traumeenheten i Bodø, tok Monika Helen Sørensen initiativ for å protestere mot nedleggelsen, og hun har på mange ulike arenaer begrunnet hvorfor. Det startet med at Helse Nord ga Nordlandssykehuset pålegg om å spare 10,2 millioner kroner. De dekket seg bak nasjonale føringer og samhandlingsreformen. Økonomi og innsparing ble viktigere enn å lytte til de som var brukere av de tjenestene traumeenheten tilbød. Helseminister Bent Høies påstand om at pasienten skal være i sentrum ble langt i fra det som skulle utspille seg. Styreleder, Svein Blix, ved Nordlandssykehuset omtalte mediaoppmerksomheten som «støy». Han skal ha sagt i en sending av han ikke var bekymret for at traumepasientene i fremtiden ikke skal få et godt tilbud, men «støyen» rundt behandlingen av saken. Legegruppen ved klinikk for psykisk helse og rus uttalte: -Ikke mindre uforstående stiller vi oss til at den sterke reaksjonen fra brukerne av enheten overhode ikke er ansett interessant i risikovurderingen. Hvis brukererfaring er viktig, noe som er behørig understreket i oppdragsdokumenter, hvorfor anser man det ikke interessant når brukerne virkelig har noe på hjertet? Den viktige støyen Monika Helen Sørensen har stått fram i media med sine egne erfaringer og fått med seg mange andre som har protestert på nedleggelsen. Klinikkdirektør Tron Svagår ved Modum Bad advarte mot nedleggelsen i media. Direktør Jon Henrik Wien ved Viken senter i Troms uttalte at de har 6 8 plasser for traumepasienter og en ventetid på 52 uker, han bekreftet at behovet er stort. Det lyktes i første omgang å få en utsettelse av behandlingen av nedleggelsesforslaget. Dette i påvente av en intern utredning i Helse Nord. Det ble advart fra alle hold om nedleggelse av traumeenheten. Å bygge opp tilsvarende kompetanse ved DPS ene i Nord-Norge vil ta minst tre år. Utredning der innspill fra brukere ikke ble tatt med Monika og representanter fra Mental Helse Nordland deltok i et møte med arbeidsgruppen som skulle utrede traumebehandling i Helse Nord. I utredningen er ikke innspillene fra brukerne som deltok på dette møtet tatt med, brukerperspektivet og den reelle konsekvensen av en nedleggelse for traumepasienter fremkommer ikke i utredningen. Prosessen har fra Helse Nords side ikke vært åpen. Utredningen er ikke offentliggjort. Utredningen ble brukt i grunnlaget for beslutning om nedleggelse i styret ved Nordlandssykehuset. Dette bryter med alt av rett til brukermedvirkning og at brukerperspektivet skal ligge til grunn for all tjenesteutvikling, noe Monika, sammen med Mental Helse Nordland har påpekt gjentatte ganger. Til tross for utallige tilbakeslag har Monika gjennom sitt engasjement for pasienter med traumeproblematikk i hele Nord-Norge hele tiden vært klar på at brukerne, sammen med andre aktører, kunne velte hele prosessen. Monika har talt ledelse i Helse Nord midt i mot og stått i bresjen for et brukeropprør og en hel bevegelse mot raseringen av traumetilbudet i Bodø. Skyggeutredning fra Mental Helse Mental Helse Nordland gjorde et omfattende arbeid for i forsøk på å stanse nedleggelsen. Der i blant utarbeidet de en grundig skyggeutredning om konsekvensene av en eventuell nedleggelse, som ble lagt frem for styret ved Nordlandssykehuset og Helse Nord. Ikke noe av dette førte fram. Nedleggelsen ble et faktum i Kampen for å få traumeenheten tilbake pågår fortsatt, og Monika Helen Sørensen, som startet facebookgruppa Styrk psykiatrien ikkje legg ned er fortsatt aktiv i mange ulike sammenhenger for å belyse behovet for en egen traumeenhet og økt traumekompetanse i psykisk helsevern i Nord-Norge. Som eksempel kan nevnes: - at Monika på eget initiativ gir innspill til RVTS Nord som jobber med kompetansehevingsprogram for ansatte i psykisk helsevern i Helse Nord - at Monika deltok i brukerpanel (sammen med to andre brukere) på traumekonferanse i Helse Nord side 27

30 2 Fortsetter arbeidet etter vedtak om nedleggelse Etter at nedleggelsen var et faktum har Monika og Mental Helse Nordland fortsatt å stå på for pasientgruppen. De har foreslått at enheten skulle bli regional, slik at pasienter fra hele Helse Nord skulle kunne få nyttiggjøre seg en behandling på en enhet som av brukere og pårørende har fått veldig gode skussmål. De har sammen med andre med egenerfaring med komplekse traumer og traumebehandling tilbudt seg å ha undervisning/foredrag for helsepersonell, og de har utførlig forklart hva brukerne mener er nødvendig for å gi et kvalitativt godt og forsvarlig traumebehandlingstilbud i helseregionen. Pasientgruppa kan ha opplevd enkelt traumer eller komplekse traumer med store senskader, også relasjonelle. Monika har bidratt til å gi denne gruppen et viktig og slagkraftig talerør og satt problematikken på dagsorden i hele landsdelen. For mange er belastningene så store etter komplekse traumer at det å tale egen sak eller engasjere seg i denne prosessen har vært vanskelig eller helt umulig. Monika har hatt kontakt med mange dette gjelder. Monika er uredd og strekker seg langt for å vinne frem med rettferdighet og snakker åpent om tabubelagte erfaringer. Dette gjør hun med et engasjement det står stor respekt av og en verdighet samfunnet alt for ofte ikke klarer å vise mennesker utsatt for fenomener som ennå i stor grad er tabubelagt (overgrepsproblematikk og psykiske lidelser). Hun har forsøkt å få helsemyndigheter og samfunnet for øvrig til å forstå at mennesker som har opplevd omfattende vold, overgrep, omsorgssvikt og krigstraumer er et viktig anliggende for et psykisk helsevern. Et psykisk helsevern som per i dag er mer opptatt av å diagnostisere enn å se enkeltmenneskers livshistorier og behov for trygge rammer der i blant mulighet for heldøgnsbehandling med personell som har høy kompetanse på traumesensitiv omsorg og traumebehandling. På tross av at den sittende regjeringen i sine styringsdokumenter har sagt at det skal være en økning på satsingen innenfor psykisk helsefeltet, legges tilbud etter tilbud ned. Det ser ut for at det i tillegg til traumeenheten, særlig går ut over DPS-nivåene. Det skjer uten at noe annet er bygd opp i kommunene, noe som i praksis betyr at de tilbudene forsvinner. På tross av at så mange med egenerfaring med traumeproblematikk har påpekt nødvendigheten av å ha en egen døgnenhet med spesialkompetanse på området, har det ikke blitt tatt hensyn til dette. For alle de som har behov for denne behandlingen har det stor betydning at Monika Helen Sørensen har vært et talerør og jobbet med denne saken over lengre tid, og at Mental Helse Nordland tok saken videre. Stor innsats for å fremme brukernes interesse - en innsats for alle brukere Uten Monika Sørensen som startet det hele i 2013 og alle de andre som ble med, ville det høyst sannsynlig ikke blitt den satsingen på kompetansehevingen om traumer og traumeforståelse i nord som nå er igangsatt. Monika Helen Sørensen har gitt traumepasienter i hele landsdelen et ansikt, er et uredd talerør og har brakt frem kunnskap og debatt om senvirkninger etter seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Hennes engasjement har vært en innsats for alle brukere innen psykisk helsevern. Monika Sørensen er en sann representant for ytringsfrihet og åpenhet og har etter vår mening gjort en stor innsats for å fremme brukernes interesser i helseregionen og fortjener å få brukerprisen Lyngen side 28

31 3 Kontakt informasjon til Monika Helen Sørensen, tlf: Kandidaten er foreslått av: Siv Helen Rydheim, Lyngen Astrid Weber, Tromsø Gerd Reiersen, Mo i Rana Elin Solvang, Bodø Sølvi T Kvåle, Mo i Rana Inger Vardenær, Tromsø Hilde-Kristin Soleng, Mo i Rana Gunn Liahagen, Mo i Rana Veronika Nyborg, Mo i Rana Annika Alexandersen, Tromsø Dora Schmidt Stendal, Tromsø Monica Birkemo, Fauske Grete Johnsen, Steinkjær Merete Holm, Sør-Varanger Mette Holm, Hundhamaren Marianne Finstad, Bodø Mental Helse Tromsø Saker fra media med sitater og lenker til sakene: 1. mai 2014 holdt Monika Helen Sørensen en appell i Bodø, og fikk stående applaus. Utdrag fra appellen: Hvorfor kjemper vi så inderlig for denne avdelingen? I Bodø har dem den kompetansen der dem lærer oss verktøy å bruke hjemme i hverdagen, de lærer oss å forstå vår tankegang og handlemåte. Sånn at vi håndtere dagene hjemme alene på en mer konstruktiv måte. INGEN dps kan i nærmeste fremtid, komme i nærheten av å inneha den kompetansen og det tilbudet vi får i Bodø. De verktøyene vi har fått hær har spart Helse Nord for mye penger i forhold til hva vi koster pr døgn som svingdørpasienter på dpsene. For det er det vi dessverre vil bli. Vi tror ikke, vi vet av erfaring etter mange års prøving og feiling i et system som ikke virker for de alvorligste traumatiserte av oss. Den ble delt i etterkant i FB-gruppa Styrk psykiatrien ikkje legg ned https://www.facebook.com/groups/styrkpsykiatrien/search/?query=appell side 29

32 4 NRK Nordland Traumeekspert advarer Helse Nord: Ikke legg ned tilbudet i Bodø Publisert I morgen skal styret i Helse Nord bestemme seg for om traumeenheten ved Nordlandssykehuset skal legges ned. Psykiater Ellen Jepsen har i flere år jobbet med traumepasienter ved Modum Bad i Buskerud. Behandlingsstedet er helt i verdenstoppen når det gjelder enkelte typer traumebehandling. Nå advarer hun mot nedlegging i Bodø. Forsket på traumebehandling Jepsen er en av få i landet som har forsket på denne type behandling. Tidligere i år publiserte hun sin doktorgrad. Den tar for seg behandlinga av svært traumatiserte pasienter ved Modum Bad. I en pasientgruppe på 90 personer, hadde alle en barndom preget av seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Før de kom til Modum hadde alle vært gjennom lange behandlingsopplegg, uten resultat. Etter 12 uker innleggelse viste hele pasientgruppa bedring. Jeg mener at forskningen min dokumenterer at det finnes en gruppe pasienter, som kun blir bedre hvis de kommer inn i et intensivt behandlingsopplegg lik det vi har her. Hun mener at et skreddersydd opplegg av og med helsepersonell med spesialkompetanse, er det eneste som hjelper når pasientene er svært traumatiserte. Krass traumekritikk Leger går i strupen på egen sykehusledelse Publisert I et tre sider langt brev til Helse Nord tar flere tillitsvalgte leger et kraftig oppgjør med sin egen ledelse. Vi er moralsk forpliktet til å si ifra. Etter at et enstemmig styre i Nordlandssykehuset tidligere i november vedtok å legge ned Enheten for traumelidelser, tok saken en ny vendig onsdag. side 30

33 5 Styret i Helse Nord ba Nordlandssykehuset utsette den omstridte nedleggelsen fordi de vil ha mer informasjon. Nå må styret i Nordlandssykehuset tåle kraftig kritikk fra sine egne. I et tre sider langt brev til Helse Nord tar leger ved Klinikk for psykisk helse og rus ved Nordlandssykehuset et oppgjør med sin egen ledelse. Ikke forsvarlig Legene selv vil ikke la seg intervjue, men i brevet som NRK har fått tilgang til, signert hovedtillitsvalgt og overlege Tone Klæboe, hevder legene at det ikke er forsvarlig å legge ned tilbudet, og at kritiske røster er avvist. De mener videre at det hele har vært en uryddig prosess der ledelsen overhodet ikke har lyttet til innsigelser fra fagpersonell ved enheten, og at innspillene deres enten er blitt utelatt eller feilsitert. Konklusjonen i risikovurderingen var så vidt langt fra det vi som faggruppe kan stå inne for, at vi anså oss som moralsk forpliktet til å redegjøre for vår bekymring. LEGEGRUPPEN VED KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Legene reagerer også på at deler av risikoanalysen, der ledelsen konkluderer med at det er forsvarlig å legge ned tilbudet, er unndratt offentligheten,og at det heller ikke er kjent hvem som har vært med på å utarbeide den. NRK har tidligere skrevet at verken styret eller brukerutvalget ved Nordlandssykehuset fikk se risikoanalysen før avgjørelsen av nedleggelse ble tatt. Reagerer på «støy»-begrep I styrets behandling står det blant annet at pasienter som har behov for lengre innleggelse på sykehusnivå, vil måtte benytte tilbudet ved Viken senter i Troms eller Modum Bad i Buskerud, som også behandler samme pasientgruppe. Kalte motstand «støy» Monikas mor reagerer på «støy»-uttalelse: Publisert HAR KJEMPET MOT NEDLEGGELSE: Tidligere pasient Monika Sørensen fra Harstad uttalte i går at «vi har kjempet nok i vårt liv for å klare å overleve. At de nå tar vekk ei avdeling som betyr så mye, - det er egentlig galskap». Nå reagerer moren hennes på at mediadekningen av saken ble omtalt som 'støy' av styrelederen ved Nordlandssykehuset. Tårene trillet side 31

34 6 Pasienter og pårørende som har kjempet for å bevare Enheten for traumelidelser, reagerer på at styrelederen ved Nordlandssykehuset omtaler mediaoppmerksomheten som «støy». (...) I samme sending sa styreleder ved Nordlandssykehuset Svein Blix at han ikke var bekymret for at traumepasientene i fremtiden ikke skal få et godt tilbud, men «støyen» rundt behandlingen av saken. Respektløst NRK har fått flere henvendelser fra pasienter og pårørende som føler seg tråkket på av styrelederens uttalelser. Traumepasient etter nedleggelse: Utfallet er katastrofalt Publisert Tidligere pasienter ved Nordlandssykehusets traumeenhet mener tilbudet deres er rasert. Monika Sørensen er en av de som har blitt behandlet ved den nå nedlagte traumeenheten i Bodø. For et halvt år siden vedtok styret i Helse Nord å legge ned det spesialiserte behandlingstilbudet i Bodø for såkalte traumepasienter. Det skjedde til tross for en storm av protester fra både brukere og politikere. Helse Nord sa da at pasientene som hadde opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt skulle få et bedre tilbud gjennom den nye organiseringen. Det ble lovet at ingenting skulle legges ned før noe nytt eller bedre var bygget opp. Det er ikke noe som er bygget opp. Det er ikke bedre og det er langt fra like godt som det vi hadde, sier Monika Sørensen, som er leder av aksjonsgruppen for traumepasientene. Overlege: Pasientene har grunn til å være bekymra Nå går en av de mest erfarne overlegene ved traumeenheten i Bodø ut og advarer mot nedleggelse. Pasienter kan få feil behandling. Overlege Gunnar Egeberg mener styret i Helse Nord må stille seg spørsmålet om nedleggelsen er tilstrekkelig utredet og om de har nok kunnskap til å ta en avgjørelse. side 32

35 7 Ap-toppene: - La pasientene beholde dagens traumetilbud Publisert Vi er forbauset over at direktøren i Helse Nord ikke tar signalene. Vi vil ha best mulig behandling av traumepasientene, og det får de i Bodø, sier Ap-topp i Nordland. PASIENTENE FÅR STØTTE: Hilde Kristin Soleng fra Rana er en av flere pasienter som har stått fram i media og protestert mot nedleggelse av den spesialiserte traumeenheten i Bodø. I helga vil politikerne gi henne full støtte i kampen. Håpet svinner for traumetilbud i Bodø Publisert Helsedepartementet vil ikke behandle klagen på nedleggelsen av traumetilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Nå er avdelingen allerede lagt ned. Flere hadde møtt frem for å protestere da Helse Nord la ned avdelingen. Helse- og omsorgsdepartementet sier de ikke vil gjøre om på avgjørelsen. For en drøy måned siden vedtok styret i Helse Nord å legge ned det spesialiserte behandlingstilbudet i Bodø for såkalte traumepasienter. Det skjedde til tross for en storm av protester fra både brukere og politikere. Mental Helse Nordland klaget til Helse- og omsorgsdepartementet der de påpekte feil og mangler i beslutningsprosessen som førte til vedtaket. Men til NRK skriver departementet nå at de ikke vil behandle klagen. Departementet er ikke klageinstans på vedtak som gjøres i regionale helseforetak. Det finnes ingen klagemuligheter, men statsråden har mulighet å gripe inn i saker av vesentlig betydning, jf. helseforetaksloven 30, skriver Per Aubrey B. Tenden i Kommunikasjonsenheten. Forventer svar Leif Strømdal i Mental Helse Nordland er både skuffet og bekymret for pasientene som mister tilbudet ved Nordlandssykehuset. Jeg konstaterer at det er slik, men jeg forventer samtidig at vi får svar på vår henvendelse. Vi vil nå gjennom Mental Helse sentralt jobbe direkte inn mot statsråd Bent Høie. Vi mener det har skjedd så mange feil og mangler i prosessen med nedleggelsen av traumeenheten at vi må kjempe videre. Det står klart i oppdragsdokumentet til helseforetakene at man ikke skal legge ned et tilbud, uten å ha et minst like godt tilbud på plass. Det mener vi man ikke har i dag, side 33

36 8 sier Strømdal. Demonstrerer mot nedleggelse Publisert Fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen (Frp) mener nedleggelsen av traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset framstår som stadig mer uforståelig. Over 100 personer demonstrerte mot nedleggelse av traumeenheten I ettermiddag samlet pasienter, pårørende og andre støttespillere seg i Glasshuset i Bodø for å demonstrere mot det de kaller nedleggelsen av et livreddende tilbud. Taumeenheten behandler personer med alvorlige traumelidelser, og nedleggelsen er svært omstridt. Nå viser det seg at verken styret eller brukerutvalget ved Nordlandssykehuset fikk se risikoanalysen før avgjørelsen om nedleggelse ble tatt. Det skjønner fylkestingsrepresentant Allan Ellingsen fra Fremskrittspartiet lite av. Med det som har kommet fram i etterkant av vedtaket, kan man spørre om dette i det hele tatt har vært en forsvarlig prosess. NRK Nordland om traumeenheten Aftenposten Publisert Statsminister Erna Solberg (H) i spørretimen onsdag. Statsministeren gjemmer seg bak at helseforetakene har ansvaret, skriver leder for Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken. ( ) side 34

37 9 - Bodø og Tromsø mister tilbud For traumepasientene har traumeenheten i Bodø vært en trygghet, den har blant annet gitt behandling til mennesker som har vært utsatt for overgrep i barndommen. Nå har de mistet tilbudet. Man kunne tro at tilbud som skulle erstatte traumeenheten i det minste ble fullt bygget ut før enheten ble fjernet, men er ikke i nærheten av det som faktisk har skjedd. an.no 10 år med blodslit, tårer, depresjon, frykt, smerte og angst Publisert Monica Sørensen holdt appell i Glasshuset i mars i kampen for å beholde enhet for traumelidelser i Bodø. Hun kjemper fortsatt. Tirsdag skal styret i Helse Nord bestemme om traumeenheten i Bodø skal bestå. Monica Sørensen, og en rekke andre traumepasienter, fortsetter å kjempe. - Vi skal protestere til siste slutt. Selv tror jeg det har gått prestisje i denne saken. Helse Nord våger ikke å innrømme at vedtaket i Nordlandssykehuset, om nedleggelse, var feil, sier hun. side 35

38 10 - Vi kommer til å protestere utenfor Helse Nords lokaler tirsdag. - De skal ha kompetansen, men i praksis så har de ikke det Publisert Monika Sørensen har selv vært innom traumeenheten ved Nordlandssykehuset. Nå kjemper hun en innbitt kamp for at tilbudet skal overleve.? Jeg har invitert meg selv til helseministerens kontor, sier hun. - En nedleggelse av traumetilbudet i Bodø vil være en krise for psykiatrien i Nord-Norge, sier psykologspesialist Arne Blindheim, ved senter for krisepsykologi i Bergen til an.no. - Det blir sagt at Distriktspsykiatriske sentre (DPS) har kompetansen som skal til for å ta over for traumetilbudet i Bodø, men det stemmer ikke. De skal ha kompetansen, men i praksis så har de ikke det, sier han. Spesialkompetanse Blindheim mener at en nedleggelse av traumetilbudet i Bodø vil føre til at kompetansen forsvinner. Jeg har arbeidet med dette feltet i nesten 15 år, og har arbeidet nært med svært mange fagfolk i psykisk helsevern, gjennom veiledninger og fagutvikling. Jeg vet at kompetansen er svært ujevn. Dette er kompetanse helsearbeiderne i svært liten grad lærer i grunnutdannelsen sin. Det er spesialkompetanse man tilegner seg etter år med spesialisering og erfaring. Derfor er det noen som har tatt etterutdanning og har tillært seg god kompetanse. Noen kan litt, mens mange har ikke denne kompetansen i det hele tatt. Det er nok flere DPS der denne kompetansen er omtrent helt fraværende. - I praksis blir det få av disse pasientene som da vil få et godt tilbud. Konsekvensene er ofte et liv med stadige innleggelser, utprøving av en mengde psykofarmaka og andre behandlinger. Ofte uten særlig effekt, sier han. Monika Sørensen fra Kvæfjord utenfor Harstad, har vært innlagt hos traumeenheten ved Nordlandssykehuset. Hun er helt enig i at kompetansen ved traumeenheten er unik. - Kunnskapen på traumeenheten er helt enorm. Jeg deler livet mitt i to. Livet før traumeenheten og livet etter, sier hun og fortsetter. - De er helt eksepsjonelt flinke. Jeg fant meg selv etter å ha vært der. Det handler om å bli sett, forsetter hun og tror at hun ikke kunne vært en så god mamma som hun er i dag, uten traumeenheten ved Nordlandssykehuset. side 36

39 11 Monika har også vært innom flere ulike DPS er i fylket. - Der får man ikke mye mer enn kost og losji. Læringsspiralen min har gått nedover etter å ha vært innom flere av disse senterne. Det samme kan jeg ikke si om traumeenheten i Bodø. Mental Helse krever at Helse Nord avventer Publisert Monica Sørensen var nedbrutt etter at styret i Helse Nord tirsdag valgte å legge ned traumeenheten. Monica Sørensen, som har frontet pasientenes kamp for å beholde den spesialiserte behandlingsenheten i Bodø, brøt sammen i gråt da hun forsto hvilken vei denne saken gikk. - Dere skjønner ikke hva dere gjør, ropte hun til styret da vedtaket var fattet. Til an.no sier Sørensen at hun tirsdag ble skrevet ut av Distriktpsykiatrisk senter (DPS) i Harstad. - Styret kan umulig begripe hva de har gjort. - Jeg ble uskrevet fra DPS i Harstad tirsdag, og der sier ansatte at de ikke har den kompetanse som skal til for å hjelpe traumepasienter. Å være på en plass der du er sammen med mange andre pasienter, med andre diganoser, er fortvilende, sier hun. Håper på statsråden Marianne Finstad, også hun traumepasient, sier til an.no at hun nå håper at helse- og omsorgsministeren griper inn. - Bent Høie har sagt at ingenting i psykiatrien skal legges ned. Nå må han gripe inn, for dette er en reell nedlegging, sier hun. - Vanvittig Gunnar Wøllo Egeberg, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, og overlege ved enhet for traumelidelser i Bodø, reagerer også sterkt på vedtaket om nedlegging. - Det er helt vanvittig å legge ned enheten før man beskriver hvilke tilbud disse pasientene skal ha, sier han til an.no. Han sier det er merkelig at man i Helse Sør-Øst bygger opp tilbudet til traumepasientene side 37

40 12 - Mens her legges man altså ned. Jeg trodde det skulle være like tilbud i hele Norge. Men slik er det jo ikke, sier han. - Grov forsømmelse å legge ned traumetilbud Helse Sør-Øst styrker kapasiteten for spesialisert behandling av traumepasienter ved Modum Bad. Klinikkdirektør Trom Svagård er svært kritisk til at tilbud kan bli fjernet i nord. Publisert Dagen før traumesaken skal avgjøres i Helse Nord advarer pasientombudet mot nedlegging av tilbudet i Bodø. ( ) 1,5 års ventetid Modum Bad er under ordningen fritt sykehusvalg, og har behandlet flere pasienter fra Nord-Norge. Men fordi det er Helse Sør-Øst som har driftsavtalen med Modum Bad, er det pasienter fra Sørlandet og Østlandet som prioriteres. - Nå har vi 1,5 års ventetid, det kan være at dette reduseres noe når vi fra høsten kan ta imot flere pasienter. Men pasienter fra Helse Sør-Øst skal prioriteres først, sier han. 52 uker Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Troms har driftsavtale med Helse Nord. De har 6 8 plasser for traumepasienter. Viken senter har en ventetid på 52 uker, og alle plassen for 2014 er fylt opp. - Behovet er stort, det er ikke tvil om det, sier direktør Jon Henrik Wien til AN. Ifølge Helse Nord er det en dialog med Viken senter om å utvide tilbudet. - Det er korrekt, sier direktør Wien. - Vi har sagt oss villig til å utvide vårt tilbud. Men vi har ikke fått noen konkret henvendelse om at det er ønskelig fra Helse Nord, sier direktøren ved Viken senter til Avisa Nordland. side 38

41 13 Dagens medisin Fattet omstridt traume-vedtak Publisert Behandlingstilbudet til traumepasienter i nord skal nå gis ved distriktspsykiatriske senter (DPS). Det vedtok styret i Helse Nord tirsdag morgen. Dermed gis det ikke lenger et tilbud til pasientgruppen ved traumeenheten på Nordlandssykehuset Bodø. Pasientene som har vært behandlet ved enheten skal få sin behandling ved distriktspsykiatriske senter i alle helseforetak. Det varslede vedtaket har vært gjenstand for massiv debatt. Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord måtte i tirsdagens styremøte be tilhørerne om å holde seg i ro eller forlate styrerommet. Da vedtaket var et faktum skapte det svært sterke reaksjoner, ifølge an.no Pasienter fra Nord-Norge får også behandling ved Modum Bad på Østlandet og Viken Senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu i Troms. Blant annet har klinikkdirektør Tron Svagård ved Modum Bad uttalt til Avisa Nordland at det er en grov forsømmelse å legge ned tilbud til traumepasienter i nord. Disse pasientene er svært dårlige og trenger gode spesialiserte behandlingstilbud. Det er skremmende at helseforetak velger å bygge ned tilbudet til disse pasientene, sier Svagård. Bodø Nu Publisert Det har vært snakk om å legge ned traumeavdelingen i Bodø, noe mange har reagert på. Snart tas avgjørelsen. Brigt Kristensen er en mangeårig lokalpolitiker for Rødt i Bodø. Førstkommende torsdag skal styret i Helse Nord ta avgjørelsen om hva som skal skje med traumeenheten i Bodø. side 39

42 14 Bladet Vesterålen Vi gjemmer oss hjemme. Publisert KVÆFJORD: Helse Nord begynner i feil ende når de bygger ned tilbudet til psykisk syke. Vi er nemlig ikke blitt friske, men gjemmer oss heime. Monica Helen Sørensen er bekymret for DPS-tilbudet i regionen. Helse Nord begynner i feil ende når de bygger ned tilbudet til psykisk syke. Vi er nemlig ikke blitt friske, men gjemmer oss heime. Det sier Monica Helen Sørensen på Borkenes i Kvæfjord. Hun er selv en av dem som trenger psykiatrisk hjelp, og som Bø-ordfører Sture Pedersen gjorde seg til talsmann for i tirsdagsavisen. Jeg kjenner mest til det å være traumepasient, og kjenner mest til tilbudet i Harstad. Men jeg får nesten daglig henvendelser fra andre syke som er fortvilt, sier Sørensen. Beskjeden fra dem som bor i Vesterålen er at det er så stort trykk i Bø at de må bruke sykehuset på Stokmarknes. Også psykisk syke i Andøy får beskjed om at det ikke er plass til dem. Det er bare akuttplasser på Stokmarknes, og som brukes kun for dem det står om liv om, sier hun. Bare akuttplasser De som ikke har plass på Distriktspsykiatriske sentre (DPS) blir sittende heime, og har ikke plasser å henvende seg til. Sørensen sier at også Silsand og Harstad har gått mer over til akuttplasser. Det bygges ikke opp, men legges heller ned. Det går ut over dem som trenger langsiktig hjelp. For traumepasienter finnes det ikke lenger kompetanse. Mange av de psykiatrisk syke har en eller annen form for traume i botnen, de trenger traumehjelp. nnel=editorial.facebook&ns_source=editorial.facebook&ns_linkname=editorial.share.article&ns_fee =0 side 40

43 Side 1 av 1 Fra: Dato: :41:03 Til: RHF-Postmottak Tittel: Brukerprisen 2015 Hei. Vil nominere Monika Sørensen, Hilde - Kristin R. Soleng og Marianne Kristiansdatter. Begrunnelsen for denne felles nominasjonen, er at de alle har bidratt til å sette komplekse traume og Dissosiative lidelser på "kartet". Dette har de tre kvinnene gjort, med å prøve å få denne lidelsen ut til folket, ved å kontakte Regjeringen, stortingsrepresentanter og "utlevere" seg offentlig i media. De har også forelest på et fortsatt i 2015, tabubelagt tema for flere forskjellige grupper, for å forsøke å bidra til økt forståelse og kompetanseheving. De ønsker et helhetlig tilbud. Dvs: kommune, poliklinisk og ei spesialisert avdeling. Slik det er nå, så er dessverre et nivå borte. Spesialisthelsetjenesten. De ønsker å få spredd deres kompetanse, slik at den kommer flere tilgode. Omfattende Seksuelle overgrep, incest, vold og alvorlig omsorgssvikt og de konsekvensene det har medført /medfører i form av en alvorlig psykisk lidelse. Kampen for rett traumebehandling under spesialisthelsetjenesten, har pågått over lang tid, og pågår fortsatt. Kampen for å få opp/tilbake en rein traumeenheten, hvor Dps -ene i de tre nordligste fylkene kan være innom på hospitering, for å lære seg hva de skal se etter, for å klare å skille ut de som har denne lidelsen, og dermed søke de inn til ei spesialisert avdeling med kompetanse på denne lidelsen. De som har den alvorligste graden av komplekse traumer og Dissosiative lidelser, kan ikke behandles ved et Dps. Den eneste hjelpen de føler som blir gitt der, er oppbevaring og brannslukking. Så jeg vil absolutt mene at de er verdige kandidater til brukerprisen. De er syke, men kjemper for seg selv og så mange andre syke, for et livsviktig tilbud, som var der, men som dessverre ble tatt fra de. Vennlig hilsen Gerd Reiersen ( ). Sendt fra min Samsung-enhet file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/99818.html side

44 Side 1 av 1 Fra: bente Dato: :03:47 Til: RHF-Postmottak Tittel: Brukerprisen Jeg fåreslår Monika Helen Sørensen som en kjempesterk kandidat til brukeren, fra dag en da traumeavdelingen ikke Bodø ble lagt ned har hun kjempet en innbitt kamp for at brukerne skal få et like godt tilbud som de hadde. Avdelingen ble lagt ned Før et forsvarlig tilbud var oppe å gå og det har mange fått smertelig erfart. Monika har hatt flere medspillere på lag, Marianne Finstad, Hilde-Kristin Soleng og Mental Helse Nordland, sammen har de hatt flere møter, skrevet brev til Helseministeren og vært engasjert i å få fakta på bordet og dokumentert dette både i radio og tv. De har enda ikke gitt opp og kjemper videre for at ALLE skal ha lik rett til behandling og ikke minst få rett behandling slik at hverdagen blir lettere å takle. Disse fortjener absolutt prisen slik at de kan jobbe videre. Med vennlig hilsen Bente Sørensen, Harstad Sendt fra Galaxy Tab. file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/99819.html side

45 Møtedato: 6. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Brite Jacobsen, Bodø, RBU-AU-sak Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner tildeling av midler, ankebehandling Innledning/bakgrunn Brukermidlene 2015 ble etter råd fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF fordelt i henhold til retningslinjer for tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015, jf. RBU-AU-sak Midlene utbetales fortløpende under forutsetting av at organisasjonene framlegger godkjent regnskap og årsberetning for Fristen for å sende inn var satt til 10. april Ved fristens utløp hadde fire organisasjoner ikke sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon for å få utbetalt sin tildeling, totalt kr ,- Fra før hadde vi satt av kr ,- til ankebehandling. Totalt har vi derfor kr ,- til ankebehandling. Ved ankefristens utløp, 12. april 2015, var det kommet inn fire klager på vedtakene. I tillegg er to søknader ikke vurdert tidligere og vurderes derfor i denne ankebehandlingen. Innkomne anker 1. Mental helse Finnmark søkte om kr ,- tildelt kr ,- 2. FUNKIS Finnmark søkte om kr ,- ikke tildelt midler 3. HLF Finnmark søkte om kr ,- tildelt kr ,- 4. Sør-Varanger Demensforening søkte om kr ,- ikke tildelt midler 5. Ny søknad: LEVE søknad om støtte til familiesamling kr ,- 6. Ny søknad: CP-foreningen Nordland søknad om kr ,- Vurdering 1. I anken fra Mental Helse Finnmark er det ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger. Det er likevel hensiktsmessig å behandle fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark likt og tildele samme beløp til alle 3 fylkeslag. side 43

46 2. FUNKIS Finnmark hevder i sin klage at de er en brukerorganisasjon på lik linje med alle andre brukerorganisasjoner. Vår vurdering står fast: Studieforbundet FUNKIS kommer ikke inn under kriteriene for tildeling av brukermidler. 3. HLF Finnmark fikk tildelt kr ,-. I anken viser laget til stor aktivitet i 2014 og legger til grunn at det også i 2015 vil være tilsvarende aktivitet. Laget søker om kr ekstra i brukertilskudd. 4. Sør-Varanger Demensforening er å anse som en brukerorganisasjon og kommer inn under tildelingskriteriene. 5. Ny søknad fra Cerebral Pareseforeningen Nordland vurderes som godkjent til å kunne bli behandlet og bør vurderes likt med CP-foreningene i Troms og Finnmark. 6. Ny søknad fra LEVE vurderes godkjent til å bli behandlet. Søknaden omfatter en Familiesamling som arrangeres hvert 2. år, og Helse Nord har tidligere støttet tiltaket gjennom brukermidlene. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Anken fra Mental Helse Finnmark tas til følge og Mental Helse Finnmark tildeles kr ,- av brukermidlene Anken fra FUNKIS Finnmark tas ikke til følge og avslag på brukermidler 2015 opprettholdes. 3. Anken fra HLF Finnmark tas til følge og HLF Finnmark tildeles kr ,- av brukermidlene Anken fra Sør-Varanger Demensforening tas til følge og Sør-Varanger Demensforening tildeles kr ,- av brukermidlene Søknad fra Cerebral Pareseforeningen Nordland innvilges med kr ,- av brukermidlene Søknad fra LEVE innvilges med kr ,- av brukermidlene Bodø, den 22. april 2015 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg side 44

47 MENTAL HELSE FINNMARK POSTBOKS BJØRNEVATN TELEFON Helse Nord RHF Sjøgata Bodø Deres ref: Vår ref: is/sh Dato: 10. april 2015 Anke på tildeling til Mental Helse Finnmark i Helse Nord RHF sitt område for Søkers navn: Mental Helse Finnmark v/ leder Inge Johannes Skomsvold Svaradresse/-poststed: Postboks 26, 9914 Bjørnevatn Telefon: Kontaktperson: Regionsekretær Sølvi Hagen Mobil: E -postadresse: Viser til søknad av 12. desember 2014 med vedlegg. Vi skylder også å gjøre oppmerksom på at Mental Helse Finnmark har avholdt sitt årsmøte i 2015, og at ny leder er valgt. INNLEDNING Innledningsvis vil vi takke Helse Nord RHF for tilskuddet Mental Helse Finnmark mottok for Vi ser at vi gjennom dette tilskuddet ikke gjøres i stand til å ivareta våre oppgaver og ansvar som brukerorganisasjon innen psykisk helse i vårt område. Vi ber derfor om en ny vurdering av denne søknaden for om mulig å få tilført økt tilskudd. Vårt mål er å bidra til å løfte fokus på psykisk helse med vår brukerkompetanse, og kunne delta med vår erfaring i lovpålagt brukermedvirkning. Vi registrerer at det er satt av kun kr ,- til ankebehandling dette året, men vil allikevel be om at vår anke blir imøtesett. Vi registrerer også at man totalt bevilger et beløp på kr ,-. Vi spør oss også om hvordan muligheten er for å øke denne potten mer tilsvarende og andre sammenlignbare foretak? Til sammenligning tildelte Helse Midt-Norge RHF ut totalt 7,7 millioner til organisasjonene, hvor Mental Helses fylkeslag tildeles fra kr til kr ,-, og har en helt annen forutsetning til å møte forventningene som ligger i kriteriene for tilskudd. Kriterier for tildeling av tilskudd Mental Helse Finnmark mener at vi ligger godt innenfor i alle kriteriene som er satt for tildeling av tilskuddsmidler fra Helse Nord RHF. Når vi ser på kriteriene for tilskudd, så forstår vi ikke hvordan Helse Nord RHF mener vi skal kunne fremme organisasjonenes arbeid for et bedre helsetilbud til våre medlemmer, eller kvalitetssikre brukermedvirkningen. I vår søknad viste vi til behov for tilskudd for å kunne imøtekomme forventningene til tilskudd, og søknaden var inndelt i prosjekter med side 45

48 tanke på å styrke vår evne til å kunne følge opp og styrke våre lokallag og fylkeslaget. Det innvilgede beløp gir oss ingen mulighet til å gjøre dette. Videre ser vi med henvisning til kriteriene for tilskudd, at vår mulighet til å ivareta pasienters behov for informasjon/opplæring og støtte til egen mestring i beste fall er minimal. Vi har liten eller ingen mulighet til å være med eller bidta på møter og annen interessepolitisk aktivitet som omhandler pasienters situasjon og behov i forhold til helsetjenesten. Økonomien gjenspeiler også at vi har liten og ingen mulighet til å fremme organisasjonenes mulighet til å representere sine medlemmer innen helseregionen. Vi har kun mulighet til å delta i regionale fora der vi får dekt kostnadene av arrangøren. Mental Helse Finnmark har flere lokallag som bærer preg av lav satsning og som vi ønsker å hjelpe i gang igjen, men finner det vanskelig slik situasjonen slik den er nå. Vi har ingen mulighet til å sende brukerrepresentanter på kurs og opplæring der vi dekker kostnadene. De av oss som jobber må søke seg fri uten lønn eller ta av sine feriedager. Mental Helse Finnmark mener derfor at det bevilgede beløp kun er med å holde oss i live. Vi har ingen mulighet til å øke vår aktivitet slik den økonomiske situasjonen er, noe vi mener er en viktig informasjon til helseregionen. Vi velger å gjenta våre mål for Mental Helse i Finnmark: Mental Helse Finnmark vil 1) Bidra til økt brukermedvirkning, skolering og ivaretakelse av våre brukerrepresentanter 2) Etablere og styrke lokallag for økt mestring og samhandling med kommunene 3) Organisasjonsutvikling og medlemspleie 4) Økt kunnskap gjennom skolering internt og av helsepersonell 5) Arbeide for god kvalitet og trygge tjenester Vi har de menneskelige ressursene, vilje og evne til å nå målene, dersom vi tilføres rammer som gjør oss i stand til å bidra til oppfyllelse av lovpålagte oppgaver som brukerorganisasjon innen psykisk helsearbeid både lokalt og på fylket. Det kreves økt fokus og arbeid fra brukerorganisasjonen for å unngå at opparbeidede tjenester i løpet av opptrappingsperioden blir tatt bort. Og det fordrer naturlig nok en økonomisk styrking av brukerorganisasjonen for å sikre at motivasjonen, viljen og den frivillige innsatsen opprettholdes. Vi vil benytte anledningen til å understreke den samfunnsøkonomiske gevinst slik innsats bidrar til. Overføring av tilskudd: Med håp om positiv behandling av vår anke, ber vi om at tilskuddsmidler overføres: Kontonummer: Med vennlig hilsen MENTAL HELSE FINNMARK Inge Johannes Skomsvold (Sign.) leder Sølvi Hagen regionsekretær Anke vedrørende tildeling av tilskudd Helse Nord RHF for 2015 Side side 2 av 46 2

49 Side 1 av 1 Fra: FUNKIS Dato: :49:20 Til: RHF-Postmottak Kopi: Fredbjørg; Guro; Nina Arnesen; Randi; Marianne Ween Tittel: Klage Til Rådgiver Brite Jakobsen ref 2014/ Viser til avslag på søknad om tilskudd til brukerorganisasjonene. Da brevet ikke hadde korrekt adresse (Vadsø istedenfor Vardø),har brevet tydeligvis vært på jordomseiling siden det ikke kom til meg før i går. I år som i fjor begrunner Dere avslaget med at vi ikke er en brukerorganisert organisasjon,så jeg lurer på hvor Dere har det i fra? Etter samtale med Generalsekretær Marianne Ween i Funkis så står det helt klar i vedtektene våre at vi bare kan ha medlemmer som er brukerstyrte, og at disse medlemmene velger våre styrer. Håper på snarlig svar så vi får oppklart denne misforståelsen Med hilsen Leif Hilmar Henriksen (Leder Funkis Finnmark) file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/ html side

50 Klage på tildelt tilskudd fra Helse Nord til brukerorganisasnoer i 2015 Side 1 av 1 Fra: Bjarne Dato: :40:55 Til: RHF-Postmottak; Alf Bjørn Tittel: Klage på tildelt tilskudd fra Helse Nord til brukerorganisasnoer i 2015 Hei HLF Finnmark takker for tildelt tilskudd på kr ,-, mottatt i melding datert 12.mars I forhold til vår virksomhet påklager vi tildelingen og søker om kr av de midler som er avsatt til ankebehandling. Begrunnelsen for klagen er at HLF Finnmark er en organisasjon som har som formål å forbygge hørselskader og hjelpe alle hørselshemmede slik at de skal kunne leve et mest normalt liv. HLF Finnmark hadde i medlemmer. Vi har 10 lokallag som dekker hele Finnmark. Statistisk var det i hørselshemmede i Finnmark. I henhold til offentlige beregninger vil det i 2020 være hørselshemmede. Vi har derfor store utfordringer og prøver derfor legge vår virksomhet til tilrette for at vi skal kunne imøtekomme denne utviklingen. Den 15. mars avviklet vi årsmøte i Kirkenes, hvor fylkeslaget feiret 25 års jubileum. Fylkeslaget ble etablert i I neste uke vil vi blant annet sende ut protokoll og årsberetning, som viser hva vi har utført og hva vi planlegger å gjennomføre i I 2014 har vi blant annet gjennomført 31 kurs og det er blitt avholdt månedlige åpne temamøter, hvor hørselstesting og bruk og stell av høreapparat er populære tiltak for hørselshemmede. Vi har 30 likepersoner, som selv er hørselshemmed og bruker sin praksis og erfaring til å gjenomføre disse kursene og møtene. Dette gjør vi i samarbeide med de fylkeskomunale og kommunale hørselskotaktene og samt med audiografene ved Finnmarkssykehusene i Kirkenes og Hammerfest og ved hørseslsentralene i Alta og Karasjok. I sin klage, vil fylkeslaget spesielt freheve dette, og søker om kr ,- av de midler som er avsatt til ankebehandling av brukertislkudd for Vi ber om bekreftelse på mottat klage. Med hilsen Bjarne Hammervoll Studieleder ved HLF Finnmark file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/ html side

51 Helse Nord RHF v/ Brite Jacobsen Bodø Kirkenes Klage på avslag om tilskudd til brukerorganisasjoner 2015 Vi viser til avslag på vår søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner. Avslaget begrunnes med at Nasjonalforeningen for folkehelsen ikke er en brukerstyrt organisasjon, og at vi dermed ikke oppfyller kriteriene for tilskudd. Vi er ikke enige i denne begrunnelsen. Sør-Varanger demensforening er en brukerstyrt organisasjon. Vi arbeider for at de demensrammede og deres pårørende skal få en bedre hverdag, både for de hjemmeboende og de på institusjon. Medlemmer i Sør-Varanger demensforening er både demenssyke og pårørende. For å ivareta de spesielle interessene til personer med demens og deres pårørende i vår organisasjon, har vi et eget demensråd bestående av fagpersoner og pårørende. Rådet har en representant i sentralstyret, og to representanter i landsstyret. Vi har også et brukerforum på syv personer som består utelukkende av personer som selv har demens, og som skal gi råd i viktige saker som gjelder demens. Sør-Varanger demensforening har fått en avtale med sykepleier Elsa Kommedahl, som skal komme til Kirkenes 6.5. for å ha foredrag for helsepersonell, medlemmer i demensforeningen og andre interesserte. Foredraget «Dette kan bli den beste dagen i ditt liv» har de demenssykes helse i fokus, helsepersonellets holdninger til demens, og gode råd til hvordan pårørende kan mestre hverdagen sammen med de demenssyke. Dette foredraget vil også passe for de som er i en tidlig fase av sykdommen. Dette arrangementet er et stort økonomisk løft for vår forening som teller kun 37 medlemmer, og vi er avhengig av eksterne midler for å kunne gjennomføre dette. Vi ber dere behandle vår søknad på nytt og håper på et positivt svar. Med hilsen Sør-Varanger demensforening Kirsten Greiner Ovesen side 49

52 side 50

53 side 51

54 Side 1 av 1 Fra: Per Martin Dato: :38:30 Til: RHF-Postmottak Tittel: Anke/Ny behandling søknad brukertilskudd 2015 Vedlagt følger søknad (anke/ny behandling) om brukertilskudd 2015 fra Nordland CP-forening. Har vært i kontakt med Brite Jacobsen og blitt informert om at frist for ny behandling er 13.april. Siden foreningen ikke har inntekter ut over stønad fra Helse-Nord og Nordland fylke håper vi at dere har mulighet for ny behandling. Fant ikke link for elektronisk innsending av skjema. Hvis dette er et krav, kan dere sende meg link til innsendingskjema? -- Hilsen Per Martin Jakobsen Leder Nordland CP-forening Mobil: file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/ html side

55 Søknad om brukertilskudd 2015 For at din søknad skal komme i betraktning må årsrapport og regnskap for 2013 sendes til - eller du kan sende det med vanlig post til: Helse Nord RHF v/brite Jacobsen Sjøgata Bodø Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet ) * Søkerorganisasjonens fulle navn: Cerebral parese-foreningen avd. Nordland ) * Søkerorganisasjonens forkortelse: Cp-foreningen Nordland ) * Tilhører søkerorganisasjonen en paraplyorganisasjon? Ja Nei ) * Navn på tilhørende paraplyorganisasjon (skal besvares om du svarer ja på spørsmål 3) side 53

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Å Forside: Hilde Nicolaisen Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Innhold: Forord Tilskuddsgivere og bidragsytere Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Årsrapport 2010 Foto: River Albu, shutterstock.com innhold side 3 Tilskuddsgivere og bidragsytere side 4 Forord side 6-8 RIO i 2010 // Årsmøtet og landsstyret // Administrasjonen

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker

VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker VEIVISER I PÅVIRKNINGSARBEID Slik når lokallaget ut med LHLs saker Innhold Hva har vi på hjertet? Del 1: Hvordan skal vi nå fram? Forberedelser 4 Innsikt i viktige dokumenter 4 Lobbyvirksomhet 4 Personlig

Detaljer

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9

Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Medlemsblad av og for oss i Norges største bruker organisasjon for LAR-brukere LAR-Nett Norge 1 2014 årgang 9 Innhold Leder Side 4 Side 5 Frykter stengte dører for Tromsøs rusavhengige Behandles rusavhengige

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset.

Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Gunnar Wøllo Egeberg Spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin Overlege ved Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset. Bodø, 25. 03. 2014 Helse Nord RHF, ved adm. direktør og styremedlemmer Ang. Styresak

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S

KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S KoRus-Øst 2 11 N Y T T F R A K O M P E T A N S E S E N T E R R U S R E G I O N Ø S T Lavterskeltiltak i Stavanger LARiS er et lavterskel helsetilbud og helsestasjon for unge rusmisbrukere i Stavanger.

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 2 2014 Stortingsmeldingen endelig vedtatt s. 6 Uviss fremtid for Erlandsens conditori s. 9 BPA rettighetsfestes s. 10 Misnøye med Borgenbråten i Asker s. 20 2 Fra

Detaljer