Dimensional stability EN % for rolls 0.25 % for tiles Reaction to fire EN EN ISO EN ISO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensional stability EN 434 0.40 % for rolls 0.25 % for tiles Reaction to fire EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2"

Transkript

1 HOMOGENEOUS COMPACT VINYL iq Toro SC CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS iq Toro SC Type of floor covering EN 649 Permanently static conductive pressed homogeneous vinyl flooring CE certification EN Yes Classification EN 685 Commercial: 34 Industrial: 43 ISO certification Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS iq Toro SC Wear layer thickness EN mm iq PUR Yes Total thickness EN mm Total weight/m² EN g Form of delivery EN 426 Sheet (rolls) Approx. 23 running metres x 200 cm Art. no _ 3 digit colour colour number EN 427 Tiles (box) TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS iq Toro SC 61.0 x 61.0 cm 14 tiles/box = 5.21 m² Art. no _ 3 digit colour colour number Dimensional stability EN % for rolls 0.25 % for tiles Reaction to fire EN EN ISO EN ISO Class B fl s1 8 kw/m² Pass Abrasion Volume loss EN 660: Part 2 Group P: 4.0 mm 3 Residual indentation EN 433 Approx mm Castor chair test EN 425 Suitable Static electrical discharge EN 1815 < 2 kv Electrical insulation VDE 0100, Part 600 R i 5x10 4 Ohms Electrical resistance ESD-approval SP method 2472 EN 1081 R 10 8 Ohms R 1 5x10 4 R 10 6 Ohms R 2 5x10 4 R 10 6 Ohms R 5x10 4 R 10 6 Ohms 3,5x10 7 Ohms EN/IEC EN/IEC Clean room ASTM F24 F51 Class A Ease of decontamination ISO 8690 Good Total VOC emissions AgBB/DIBt 10 µg/m³ (after 28 days) Underfloor heating Suitable max 27 C Thermal resistance EN Approx m² K/W Light fastness EN ISO 105-B02 level 6 Chemical resistance EN 423 Good resistance Bacteria resistance ISO 846:Part C Does not favour growth Slip resistance DIN EN R9 0.3 Seam strength EN 684 Average value: 240 N/50 mm Individual values: 180 N/50 mm Colours 10 The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (01/12).

2 BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYLGULV Byggrengjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrengjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres. Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang: 1. Dekkpapir/-plast fjernes. 2. Støvsug med industristøvsuger. 3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, ph 7,0-8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetting av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad. 4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, m². Rengjør med mopper som skiftes ofte! 5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1-2 ganger. NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish. Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør uføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt. 1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning. Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: Telefax: Org.nr.: NO MVA Mars 2006

3 RENGJØRINGSANVISNING iq TORO SC iq TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i sykehus, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm). DAGLIG RENGJØRING Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med ph 7,0-8,5. MASKINELL RENGJØRING Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads. Tørrpolering med highspeed kombinert med sprayrens. PERIODISK BEHANDLING NB! iq TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER. Belegget kan tørrpoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads. FLEKKFJERNING Type Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift. Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem. Blod. Urin, oppkast og ekskrementer. Rust. Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn nylonrondell kan benyttes. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel. Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre. NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann. INNGANGSPARTIER Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtørkingsmatter. GENERELT NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosetynner, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon). BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING. Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: Telefax: Org.nr.: NO MVA August 08

4 Leggeanvisning iq Toro SC iq Granit SD Mars 2013

5 Forutsetninger Underlaget må være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging. Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong ikke overskride 85 % RF målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS Ved varme i betonggulv maks 75 % RF.Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt, og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturrør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale. Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 C), slik at ikke bevegelser som oppstår kan forårsake skader. Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 C ved noe tilfelle. Riktig valg av lim ved ulike underlag/vinylbeleggmaterialer kan du se i den gjeldende utgaven av din lim leverandørs anbefalinger. Håndtering/oppbevaring Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 C. Relativ luftfuktighet skal være fra %. Ruller oppbevares stående. Kartonger med fliser må ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt. Forberedelser Fjern støv og løse partikler grundig. Svært kraftig eller ujevnt sugende underlag limes på forhånd med utblandet gulvlim (1:4). Limet må være helt tørt før du begynner å legge gulvet. Når du sparkler, må utsparklingen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS OBS! Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel, kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget. Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenner og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering. Legging Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være %. Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen, og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført. Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner. Rullevare Hvis du bruker materialer fra flere ruller, skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer. Lengder må endesnus for å unngå fargeforskjell. Når du legger ruller må vinylbelegget hellimes med gulvog vegglim. Se limleverandørens anbefalinger. På kobberbåndene fører du på et ledende lim med permanent avledende egenskaper. Fliser Når du legger fliser i samme farge, må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge. Fliser legges i sjakkmønster med annenhver plate vridd 90. Når du legger fliser, må ledende lim brukes til hele leggingen. Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler. Jording av rullevare Lengde på meter: Et kobberbånd legges tvers over hver lengde, cirka 200 mm fra hver lengdeende. Hvis du tverrskjøter, plasseres et kobberbånd på 100 cm på langs under tverrskjøten. Lengde under 10 meter: Bruk kun kobberbånd ved én av lengdeendene. Lengde over 20 meter: Et kobberbånd legges tvers over hver lengde, cirka 200 mm fra hver lengdeende og ved hver 20. meter. Hvis du tverrskjøter, plasseres et kobberbånd på 100 cm på langs under tverrskjøten. Se bilde A. OBS! Kontroller at ledende lim alltid føres på kobberbåndene. Kontakt en elektriker for å få informasjon om å koble kobberbåndene til et jordingspunkt. Vals overflaten grundig fast, slik at vinylbelegget får en god heft i limet, og all luften trykkes ut. Arbeid ut fra midten på lengden. Kontroller at verktøyet du bruker til å gni fast, ikke riper vinylbelegget. Koster egner seg ikke til å brukes til å gni fast. På større flater skal man alltid bruke gulvvals til å få god vedheft til underlaget. Det anbefales at du utfører ytterligere fastgnidning/valsing etter 2 3 timer. Leggeanvisning iq Toro SC, iq Granit SD, ersätter

6 Jording av fliser Fliser kan vanligvis jordes i henhold til disse to ulike prinsippene: 1. Flisene kobles til jordsystemet ved å bruke ledende gulvlim med ledende egenskaper og kobberbånd. Kobberbåndene legges vanligvis tvers over begge kortsidene i rommet, cirka 200 mm fra lengdeendene. Ved lengre lengder plasseres et bånd hver 20. meter. Samtlige bånd kobles til et jordingspunkt. Se bilde B. Fliser, i likhet med kobberbånd, limes med ledende lim. 2. Når det legges fliser på dobbeltgulvkonstruksjoner, trenger man vanligvis ikke å bruke spesielle jordingskoblinger siden man oppnår denne funksjonen ved hjelp av konstruksjonens egenskaper og limet. Be alltid om veiledning fra leverandøren av dobbeltgulvkonstruksjonen før du begynner å legge gulvet. satt opp, og ikke skader vinylbeleggets overflate. Du får best resultat hvis du ikke sveiser før limet har tørket, vanligvis timer etter legging. Før du begynner å sveise, kan du prøve deg frem på en løs bit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten. Kontroll Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester, og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen. Utfør en enkel funksjonskontroll av avledningsevnen. Avledningsegenskapene til gulvet du har lagt kontrolleres tidligst seks uker etter leggingen Vedlikeholdsråd Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Husk at gulvet som nylig er lagt, er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning i disse første dagene kan gi varige trykkmerker. Spesielle rengjøringsråd finner du på Sveising Produktet må trådsveises med fargetilpasset tråd. Skjøter må freses eller skrapes før du sveiser. Fresing/ skraping må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av vinylbeleggets tykkelse. Kontroller at kobberbåndene ikke skades ved fresing/ skraping. For å unngå unødig varmepåvirkning på gulvbeleggets overflatesjikt nærmest skjøten anbefaler vi at du alltid bruker Tarketts hurtigsveisemunnstykke med smal utblåsning. Sveisetråden må kjøles ned før du renskjærer. Renskjæringen utføres i to omganger, grovskjæring og deretter finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt Information DANMARK Tarkett A/S Industrivej Hedehusene Tel : Fax: NORGE Tarkett AS Postboks 500, Brakerøya 3002 Drammen Tel : Fax : SUOMI/FINLAND Tarkett Oy Lars Sonckin kaari Espoo Puh. : (09) Fax : (09) SVERIGE Tarkett AB Box Sollentuna Tel : Fax : Leggeanvisning iq Toro SC, iq Granit SD, ersätter

Nordic Stabil Acczent Loose Lay

Nordic Stabil Acczent Loose Lay Leggeanvisning Acczent Loose Lay Mars 2013 Produkter og bruksområder Et boligprodukt for både renovering og nyproduksjon. Demper trinnlyd opptil 19 db. Den doble armeringen gir ekstra dimensjonsstabilitet.

Detaljer

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014

Leggeanvisning. Konsumentvinyl. Oktober 2014 Leggeanvisning Konsumentvinyl Oktober 2014 Legging av konsumentvinyl 1. Rengjør det gamle gulvet nøye, slik at det er helt rent. Hvis du skal legge ditt nye vinylgulv oppe på en gammelt vinyl eller linoleumsgulv,

Detaljer

Leggingsveiledning DLW Linoleum.

Leggingsveiledning DLW Linoleum. Leggingsveiledning DLW Linoleum. DLW Linoleum fremstilles av naturlige, gjenbrukbare råstoffer som gir linoleumen følgende materialegenskaper som det må tas hensyn til ved legging: A. Reaksjon på fuktighet

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning VINYL

Vedlikeholdsveiledning VINYL Vedlikeholdsveiledning VINYL Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON

v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg EDELTREBORD PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 COS, Palladiumhuset - Göteborg PRODUKTINFORMASJON v1.1 140227 2 Restaurang Palace, Göteborg - Eik type 2 INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 EUROPEISK EIK

Detaljer

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm

PARKETT. Leggeanvisning. Flytende. 8,5 mm, 13 mm, 14 mm, 22 mm. På tilfarere/ bjelkelag. 22 mm PARKETT Leggeanvisning Flytende 8,5 mm, 3 mm, mm, mm På tilfarere/ bjelkelag mm Forberedelser Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet

Detaljer

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON

v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik INDUSTRIPARKETTDESIGN 2.0 PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 Folkets hus i UMEÅ - Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.0 140227 2 Ask Select - Grant Thornton, Visby INNHOLD 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 ASK SELECT 06 ASK RUSTIC 07 EIK SELECT

Detaljer

3Sørg for at ditt valg. 2Velg gulvmaterialer. 1Velg naturlige og fornybare. 4Velg et gulvmateriale. Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice

3Sørg for at ditt valg. 2Velg gulvmaterialer. 1Velg naturlige og fornybare. 4Velg et gulvmateriale. Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice HOMOGENE VINYLGULV Gjør et miljø - bevisst valg med Balanced Choice Tarketts arbeid for et langsiktig holdbart miljø oppsummeres med begrepet Balanced Choice. Balanced Choice er en tilnærming som gjennomsyrer

Detaljer

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON

v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik KUBBEGULVBASE PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 Sundbyberg Bibliotek Røkt Eik PRODUKTINFORMASJON v1.1 1402 2 Söderparkskolan, Kävlinge INNHOLD PRODUKTBESKRIVELSE 03 PROD. BESKRIVELSE PRODUKTSPESIFIKASJON 05 FURU 06 GRAN 07 LERK 08 RØKT LERK

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ]

Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ] A LINOLEUM Rengjørings- og pleieanbefaling DLW Linoleum Lpx COMMERCIAL FLOORING [ Between us, ideas become reality. ] DLW Linoleum med LPX-Finish Rengjørings- og pleieanbefalinger Rengjøringstype Rengjøringsprodukter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

SCANMASKIN MACHINES MINERALS KNOW-HOW. Slipeguiden. Slipe- og poleringssystem

SCANMASKIN MACHINES MINERALS KNOW-HOW. Slipeguiden. Slipe- og poleringssystem SCANMASKIN MACHINES MINERALS KNOW-HOW Slipeguiden Slipe- og poleringssystem Slipemaskiner Scanmaskin 18 Scan Combiflex 330 Med SC 330 kan du effektivt slipe langs kanter. Med et enkelt håndgrep kan SC

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O

LEGGEANVISNING. Dato: 2.1.2012. Dok.nr: LA-1201-1O. Side: 1 av 6. Erstatter: LA-1011-1O 1 av 6 LEGGEANVISNING VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Detaljer

LEGGEANVISNING MILLENNIUM

LEGGEANVISNING MILLENNIUM Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE

TARKETT PARKETTGULV TRADISJON OG INNOVASJON BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TARKETT PARKETTGULV INSPIRASJON OG VEILEDNING TIL TARKETTS PARKETTGULVUTVALG 2014 2015 BREDE PLANKER ER ÅRETS NYHET VAKKERT, HVITT OG VINTAGE TRADISJON OG INNOVASJON EPOQUE EIK NATUR 7876001 HVORDAN SER

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer