Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rengjørings- og pleieanbefaling COMMERCIAL FLOORING. [ Between us, ideas become reality. ]"

Transkript

1 A LINOLEUM Rengjørings- og pleieanbefaling DLW Linoleum Lpx COMMERCIAL FLOORING [ Between us, ideas become reality. ]

2 DLW Linoleum med LPX-Finish Rengjørings- og pleieanbefalinger Rengjøringstype Rengjøringsprodukter og -utstyr Byggerengjøring Maskinrengjøring av gulvbelegg Det fabrikkpåførte LPX-Finish må ikke fjernes. Skuremaskin, maks omdr./min. Børsterondell eller rød 3M-rondell Nøytralt/universalt rengjøringsmiddel Vedlikehold/ førstegangspleie* Er i prinsippet ikke nødvendig Daglig rengjøring Lav grad av tilsmussing og/eller løst smuss Fjernes med fuktig mopp og/ eller støvsuger Støvsuger Moppekluter til engangsbruk Mopp og overtrekk for moppehode Rengjøringsprodukt til mopp Kraftig, fastsittende smuss Mindre arealer: Spray godt, og fjern smuss med egnet mopp Mopp og overtrekk for moppehode Rengjøringsprodukt til mopp og sprayflaske Større arealer: Våt mopp eller rengjøringsmaskin med skurefunksjon Friksjonsmerker, merker fra såler Spray først det aktuelle området med sprayrengjøringsmiddel Rengjør deretter gulvområdet med skure-/poleringsmaskin Gjenopprettelse av beskyttelsesfilm Tørrpoler beleggsområdet helt eller delvis for å gi den eksisterende beskyttelsesfilmen/-overflaten en jevn og matt overflate Dobbel bøtte og overtrekk for moppehode Rengjøringsprodukt til mopp Desinfeksjonsmiddel (se Spesielle miljømessige krav ) Rengjøringsmaskin med skurefunksjon/ vannsuger Rengjøringsautomat til linoleum Sprayrengjøringsmiddel Skure-/poleringsmaskin, omdr./ min. Rondell, f.eks. beige eller rød 3M-rondell Skure-/poleringsmaskin (f.eks. Nilfisk 545) med minst 300 omdr./min. Rondell, f.eks. blå eller grønn 3M-rondell

3 Fjern støv Påfør beskyttelsesfilmen Hvis man kun påfører polish på deler av en gammel polishoverflate (rep. eller lignende), skal man vente til polishen er tørr og deretter polere overgangen mellom ny og gammel polish. Dette gjøres for å oppnå en jevn overgang mellom ny og gammel polish. Mopp Polymerdispersjon/polish Skure-/poleringsmaskin med minst 300 omdr./min. Rondell, f.eks. beige eller rød 3M-rondell Spesielle objektkrav* To påføringer av polymerdispersjon/polish om nødvendig motstandsdyktig overfor desinfeksjonsmidler Husk å la det gå tilstrekkelig med tid mellom påføringene Polymerdispersjon/polish om nødvendig motstandsdyktig overfor desinfeksjonsmidler Mopp og overtrekk for moppehode *Gulvbeleggets utseende kan bli påvirket av særskilte objektforhold og kan være underlagt spesifikke krav, f.eks. motstandsdyktighet overfor ekstra hard belastning, gjeldende hygienestandarder eller lignende. Av den grunn kan det noen ganger være nødvendig med ytterligere gulvbehandlingstiltak, f.eks. påføring av ekstra overflatebeskyttelse. Hvis det skal brukes polish på et avledende linoleumsgulv (LCH), må du kontakte produsenten for å påse at polishen er egnet til dette formålet. Merknader: I forbindelse med den daglige rengjøringen skal det kontrolleres om gulvbeleggets beskyttelsesfilm er uskadd og dekker hele gulvet. Ved behov skal den fabrikkpåførte overflatebeskyttelsen gjenopprettes ved hjelp av et pleiende rengjøringsprodukt eller en polymerdispersjon/polish. Når gulvet er ferdiglagt, skal steder som utsettes for høy trafikk i byggeperioden tildekkes slik at de beskyttes mot skade, tilsmussing og riper. Skal det brukes tape på selve linoleumsbelegget, må du kontakte produsenten for å sjekke at tapen er egnet til bruk på belegget. Tekstilbaserte gåsoner (matteløsninger) på minst 2 3 skrittlengder, beskytter gulvbelegget mot fint støv og fukt. Regelmessig rengjøring av gåsoner beskytter gulvbelegget slik at gulvets bruksnytte/levetid optimeres og rengjøringskostnadene reduseres. Dobbeltgulv/installasjonsgulv skal behandles med fuktmopping eller engangsmoppekluter og sprayrengjøringsmetoden etter behov. For å unngå skade på gulvbelegget anbefaler vi bruk av møbelhjul av typen W på kontorstoler m.m. og myke møbelknotter (av filt eller lys og myk plast), i henhold til EN Det må ikke være skarpe kanter på stol- og møbeldeler som er i kontakt med gulvbelegget. Farget gummi, spesielt svart gummi, kan gi permanent misfarging på elastiske gulvbelegg ved langvarig kontakt. For å unngå dette anbefaler vi bruk av underlagsmatter eller egnede møbelhjul/-knotter (PUR eller annet egnet materiale). Besøk for mer informasjon og leggeveiledning.

4 De nevnte leverandører skal forstås som eksempler. Her forhandles egnede produkter til DLW LINOLEUM med LPX. Man kan også bruke tilsvarende produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethet. Leverandørens anvisninger skal alltid følges. Lilleborg Profesjonell Sandakervn 56 Nydalen,0401 Oslo Tlf Ren Såpeindustri A S Veum Alle Fredrikstad. Tlf Nilfisk-Advanse AS Bjørnerudveien Oslo Tlf Re-Ma Michaelsen A S Vårvn Vinterbro Tlf PROFF Norge AS Hegdalveien LARVIK Tlf: PROFF Norge AS Oluf Onsumsvei Oslo Tlf Proffshop Enebakkvn Oslo Tlf Rengjøringsprogram for elastiske gulvbelegg Behovet for rengjøring av et elastisk gulvbelegg er avhengig av den trafikken som belegget utsettes for, samt brukerens krav til rengjøringsstandarden og utseendet. Trafikken kan deles inn i de tre gruppene som vises nedenfor, og deretter kan tilhørende veiledende forslag til rengjøringsprogrammet brukes som beskrevet. PLEIEPROSEDYRE HØY TRAFIKK MIDDELS TRAFIKK LAV TRAFIKK F.eks. inngangspartier, ekspedisjonskontorer, butikker, kantiner og banker F.eks. skoler, ganger, klasserom, kontorområder, biblioteker, klinikker og pleiehjem F.eks. kontorlokaler med få personer, møtelokaler, depoter og private boliger STØVSUGING FEIING TØRRMOPPING Daglig før vask Daglig og alltid før vask Etter behov og alltid før vask FLEKKFJERNING Etter behov Etter behov Etter behov VASK Daglig Tre ganger pr. uke Etter behov GRUNNRENGJØRING Etter behov eller hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat Dette rengjøringsprogrammet er tenkt som en veiledning ved utvelgelse og bestemmelse av prosedyrer som kan tilfredsstille behovet for gulvpleie. Hvis særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, må prosedyren endres og tilpasses. Kontakt Teknisk Service hos Armstrong Norge A/S eller for rengjøringstekniske spørsmål Utgave 10/2007 Denne utgave for LPX erstatter samtidigt alle tidligere Rengjørings- og pleieanbefalinger for Linopol A Armstrong Norge AS Postboks 8943 Youngstorget 0028 Oslo Tel:

5 Rengjørings- og pleieanbefaling DLW CONDUCTIVE Vinyl (LG2) og DLW Linoleum LCH THE FLOOR

6 RENGJØRINGSVEILEDNING for DLW AVLEDENDE LINOLEUM LCH OG DLW AVLEDENDE VINYLER Feilaktig rengjøring kan påvirke gulvbeleggets avledningsevne i negativ retning og dermed skape problemer i produksjon eller tilvirkede produkter. DLW Linoleum LCH leveres med fabrikkfinishen LPX (2 lags polish). DLW ledende vinyl leveres uten overflate. På ledende vinyl uten overflate kan en behandling med en ledende polish være nødvendig. Områder med lav belastning kan rengjøres og vedlikeholdes ved at tørt smuss fjernes daglig, mens vekselvask utføres med en hyppighet som svarer til belastningen. Områder med lav belastning kan rengjøres og vedlikeholdes ved at løst støv fjærnes daglig. Vask utføres etter behov med et Universal gulvvask (eller tilsvarende). POLISHBEHANDLING Det finnes en hel del polishtyper som er egnet til bruk på ledende gulvbelegg, på markedet (kontakt en produsent). Det er likevel viktig at gulvet i fremtiden nullstilles før hver behandling, da en opphopning av flere lag polish eller såpefilm kan forringe avledningsevnen. Eksempel på polish til avledende gulv: Taski Jontec ESD Wetrok Mepol HMA Daglig rengjøring av polishbehandlet DLW linoleum og homogenvinyl, med avledende egenskaper. Tørt smuss fjernes daglig, mens den intakte polishoverflaten vaskes alt etter belastning med et universalt rengjøringsmiddel. Armstrong er ikke ansvarlig for manglende avledningsevne som skyldes feilaktig rengjøring og vedlikehold. En ren og vedlikeholdt DLW linoleum LCH eller DLW vinyl Conductive LG 2 med avledende egenskaper oppfyller de spesifikasjonene som er beskrevet på databladene for hvert produkt.

7 LEVERANDØRHENVISNING RENGJØRINGS- OG PLEIEPRODUKTER De nevnte leverandører skal forstås som eksempler. Her forhandles egnede produkter til DLW Conductive LG2 og DLW Linoleum LCH. Man kan også bruke tilsvarende produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethet. Leverandørens anvisninger skal alltid følges. Lilleborg Profesjonell Sandakervn 56 Nydalen,0401 Oslo Tlf Nilfisk-Advanse AS Bjørnerudveien Oslo Tlf Re-Ma Michaelsen A S Vårvn Vinterbro Tlf Ren Såpeindustri A S Veum Alle Fredrikstad. Tlf PROFF Norge AS Hegdalveien LARVIK Tlf: PROFF Norge AS Oluf Onsumsvei Oslo Tlf Proffshop Enebakkvn Oslo Tlf

8 RENGJØRINGSPROGRAM FOR ELASTISKE GULVBELEGG Behovet for rengjøring av et elastisk gulvbelegg er avhengig av den trafikken som belegget utsettes for, samt brukerens krav til rengjøringsstandarden og utseendet. Trafikken kan deles inn i de tre gruppene nedenfor, og tilhørende veiledende forslag til rengjøringsprogrammet kan brukes som beskrevet. PLEIEPROSEDYRE HØY TRAFIKK MIDDELS TRAFIKK LAV TRAFIKK F.eks. inngangspartier, ekspedisjonskontorer, butikker, kantiner og banker F.eks. skoler, ganger, klasserom, kontorområder, biblioteker, klinikker og pleiehjem F.eks. kontorlokaler med få personer, møtelokaler, depoter og private boliger STØVSUGING FEIING TØRRMOPPING Daglig før vask Daglig og alltid før vask Etter behov og alltid før vask FLEKKFJERNING Etter behov Etter behov Etter behov VASK Daglig Tre ganger pr. uke Etter behov GRUNNRENGJØRING Etter behov eller hvis vask ikke gir et tilfredsstillende resultat Dette rengjøringsprogrammet er tenkt som en veiledning ved utvelgelse og bestemmelse av prosedyrer som kan tilfredsstille behovet for gulvpleie. Hvis særlige forhold og ønsker skal tilgodeses, må prosedyren endres og tilpasses. Kontakt Teknisk Service hos Armstrong Norge A/S eller for rengjøringstekniske spørsmål Leggingstekniske spørsmål kan stilles til: Utgave 02/2010 Denne utgaven erstatter alle tidligere leggingsveiledninger for dette produktet Armstrong Norge AS Postboks 8943 Youngstorget 0028 Oslo Tel:

Vedlikeholdsveiledning VINYL

Vedlikeholdsveiledning VINYL Vedlikeholdsveiledning VINYL Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

STELL OG REPARASJON VEILEDNING

STELL OG REPARASJON VEILEDNING STELL OG REPARASJON AV KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO STELL OG REPARASJON VEILEDNING Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser

Renhold og vedlikehold av keramiske fliser MURKATALOGEN 2003 Anvisning P? Renhold og vedlikehold av keramiske fliser Metoder, midler og utstyr 1 Innledning.......................... 3 2 Renhold i byggefasen................. 4 2.1 Krav til renhold

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D

Vedlikehold. A V K j ø K K E n O G B A D Vedlikehold A V K j ø K K E n O G B A D Før du leser mer om vedlikehold og ettersyn av kjøkken eller bad, vil vi gratulere med nytt interiør fra Sigdal. Vår produksjon bygger på mer enn 50 års erfaring.

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

Naturprodukter for overflatebehandling

Naturprodukter for overflatebehandling Katalog 05/2011 Naturprodukter for overflatebehandling av tre Naturprodukter for innendørs bruk Hardvoksoljer for tregulv Vedlikeholdsprodukter wood meets color Livet blir mer farverikt......med Osmo.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

Denne garantien gjelder for normal bruk på kjøkkenet i hjemmet, og er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet. Kjøkken Hverdagen stiller høye krav til et kjøkken. Vi tester våre kjøkken nøye for å sikre at de tåler høy vektbelastning, høy varme og intensiv bruk hver eneste dag. Vi gir 25 års garanti mot material-

Detaljer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer

Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer 1 Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer Innhold Utvalg av våre midler, beskrivelser og systemer...1 Redusert miljøbelastning...1 Uniq ferdig fuktet engangsmopp...2 Romrenhold...2 Taski Jontec

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Stilig benkeplate i betong

Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Stilig benkeplate i betong Med en støpt betongbenkeplate får kjøkkenet et spesielt og personlig utseende. Det å støpe benkeplaten er et ekte håndverk som du også kan gjøre hjemme.

Detaljer

Overflatebehandling av innendørs treverk

Overflatebehandling av innendørs treverk Overflatebehandling av innendørs treverk LYSNING VOKSING OLJEBEHANDLING LAKKERING LUTBEHANDLING RENGJØRING Preparing today for tomorrow 2 Innhold Lysning............................ 4 av gulnet panel i

Detaljer

Vedlikehold av instrumenter

Vedlikehold av instrumenter 1 Vedlikehold av instrumenter Klarinett... 2 Daglig vedlikehold... 2 Innvendig oljing av treklarinetter... 2 Innspilling og behandling av en helt ny treklarinett... 2 Saksofon... 3 Vedlikehold... 3 Fløyte...

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Pasientinformasjon. om øyeproteser av glass

Pasientinformasjon. om øyeproteser av glass Norsk SIDEN 1860 F. AD. MÜLLER SÖHNE Spesialist i øyeproteser Pasientinformasjon om øyeproteser av glass Kjære pasient Å måtte operere bort et øye kan være en opprivende opplevelse som er vanskelig å akseptere.

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil

Eik, ask eller furu. et uttrykk for din personlige stil Eik, ask eller furu et uttrykk for din personlige stil Et ekte tregulv er mer enn bare et gulv Massive tregulv er en ren nytelse. Kvaliteten syns, høres og føles de vakre tegningene og de vekslende nyansene,

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer