Lade og Lademoen. Menighetsblad. Lokalmiljøets Bente, se side 3. for. Av innholdet: Blad Årgang 88. 2: Nytt Fadervår? 3: Prisvinner Bente Dahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lade og Lademoen. Menighetsblad. Lokalmiljøets Bente, se side 3. for. Av innholdet: Blad 1-2006 Årgang 88. 2: Nytt Fadervår? 3: Prisvinner Bente Dahl"

Transkript

1 Lade og Lademoen for Menighetsblad Av innholdet: 2: Nytt Fadervår? 3: Prisvinner Bente Dahl 4 Åpen kafé på Lilleby 5-6: Menighetsnytt 8 KRL i skolen 9 Gudstjenesteoversikt 10 Personalia 11 Navn, adresser, åpningstider Lokalmiljøets Bente, se side 3 Blad Årgang 88.

2 2 FADERVÅR Vår Far i himmelen - Fadervår i ny oversettelse Sist høst kom en ny oversettelse av Det nye testamente. I Matteusevangeliet finner vi blant annet Fadervår, den bønnen som Jesus selv lærte disiplene å be. Bønnen gjengis også i en kortere form i Lukasevangeliet. Men det er den lengre versjonen i Matteus, kapittel 6, som brukes som felles bønn i alle kirkesamfunn verden over. I den nye oversettelsen er tiltalen Fader vår, du som er i himmelen endret til Vår Far i himmelen. Både på tysk og engelsk er en slik forenkling allerede godt innarbeidet. Vater Unser, der du bist im Himmel har blitt til Vater Unser im Himmel, og Our Father which art in Heaven har blitt til Our Father in Heaven. Tiltalen er viktig, fordi den viser hvordan vi kan be til Gud. I Matt 6 sier Jesus at disiplene ikke skal bruke mange ord og heller ikke be for å vise seg for folk. Gud hører bønn i det skjulte, og han er den gode Far som vet hva disiplene trenger allerede før de ber ham om det. Med Fadervår vil han lære oss å be enkelt og tillitsfullt som Guds barn. Han lar oss bruke det samme ordet far om vår far i himmelen som vi bruker om vår far på jorden. Den tradisjonelle tiltalen Fader vår, som også er blitt bønnens navn i Norge, er en uttrykksmåte som ikke lenger formidler nærheten og varmen i forholdet mellom barn og far. Den fungerer lett som en stivnet bønneformel som ikke lenger er umiddelbart forståelig. I vår tid kan ordet fader i noen sammenhenger nærmest brukes som bannord. Brukt om en jordisk far vil ordet fader eller populærformen fatter lett ha en ironisk biklang. Det er ikke noe i grunnteksten som tilsier at en bør bruke noe annet enn det vanlige ordet for far. Tiltalen til Gud som far stiller krav til oversettelsen av bønnen som helhet. Den bør ikke virke unødig høytidelig og bør ikke være vanskelig å forstå. Den bør få en enkel språkform, uten at den blir platt eller barnslig. Den skal gjenspeile at det er barn som ber til sin Far i himmelen. Gud tiltales som vår Far. Vi ber denne bønnen sammen med andre. Det betyr selvsagt ikke at den bare kan bes i fellesskap med andre. Den kan også bes når du ber til din Far i det skjulte (Matteus 6,6). Men også når den bes i enerom, blir den et uttrykk for samhørighet med alle andre som ber med Jesu ord og i Jesu navn. Utdrag av en kronikk i Aftenposten 9. mars 2004 skrevet av prof. Hans Kvalbein, leder i Bibelselskapets oversettelsesutvalg Bibeloversettelsen 1978/85: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det nye testamente 2005: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

3 LOKALMILJØET 3 Bente Dahl, - vinner av Trondheim kommunes frivillighetspris for 2005 Bente Dahl, leder av foreldreutvalget (FAU) ved Lilleby skole, ble tildelt Trondheim kommunes frivillighetspris for Vi tok et lite intervju med den meget aktive prisvinneren. Det var da den eldste av de tre barna hennes begynte på Lillebyskolen, at Bente ble engasjert i FAU. Jeg ville være med å bidra til et godt skole og fritidstilbud til både egne og andres barn, sier hun. Arbeidet i FAU var en fi n måte å kjent med mine barns venner og skolen de tilbringer mye tid på. Hva tror du skolen betyr for miljøet i bydelen? Den betyr mye. Den er et naturlig samlingssted. Skolekretsen er ikke så stor, men spriker i fl ere retninger, mot Lademoen, Buran, Dalen og Lade. Målet er at skolen skal være et trygt sted for alle, både på dagtid og på ettermiddagstid og gjerne et sted der barn og foreldre kan møtes uavhengig av andre felles interesser Hvordan er oppvekstmiljøet i bydelen vår, slik du ser det? Det positive er at det er et lite og dermed delvis oversiktlig. En av utfordringene er at de sosiale og materielle godene er ulikt fordelt i bydelen vår. En annen er at det er mye asfalt i nærmiljøet vårt, og få grøntarealer. Det er litt for langt til skogen og turterrenget. Hvordan tror du kirka best kan bidra til et bra nærmiljø? Den kan fortsette å være et naturlig sentrum med stor takhøyde. Vise at den bryr seg og har plass til mangfoldet i bydelen. Kirken må være tilstede både i kriser og i gode dager Jeg mener også at det nære og gode samarbeidet med skolen er viktig, både som en kulturell forankring og en formidler av kristne verdier. Det kristne og humanistiske livssynet vil sammen, og hver for seg, gi elever en god plattform for å takle hverdagens utfordringer, sorger og gleder. Hvilke ønsker har du for bydelen vår framover? Det må vel være at bydelen er, og fortsetter med å være et godt sted å bo. Et sted som andre snakker positivt om, og vil bo i. Jeg har også et ønske om at vi i større grad kan bry oss om hverandre på et positiv måte. Vi bør ikke være så opptatt av hva naboen gjør og sier, men hvordan han har det og om han trenger hjelp. Større dugnadsånd og vilje til å bidra til fellesskapet står også høyt på ønskelisten. Glem Janteloven, sier Bente, alle kan noe og har en verdi. Det viktigste er engasjement og det å bruke tid på på egne og andres barn til felles beste. Fors. neste side Bente Dahl er utdannet sykepleier og helsesøster. I tillegg har hun pedagogisk utdanning og arbeider til daglig på KVT (Kristen videregående skole Trøndelag) på Helse- og sosialfaglig studieretning. Ladestua kafé * * * * * Oppussing av steiner Navnetilføyinger Nedsliping av steiner Bolting av steiner Gravlykter og tilbehør STOR UTSTILLING PÅ RYE TRONDHEIM GRAVMONUMENTER AS Fabrikk: Byneset v/rye, Prinsens gt. 45,

4 4 LOKALMILJØET Her er noe av det juryen for frivillighetsprisen sa om Bente Dahls innsats: Hun har sammen med andre gjort en imponerende innsats for barn og unge i sitt nærmiljø siden I vinterhalvåret kjøres elevene ukentlig til Vassfjellet hvor de lager egen leir med bål og skikurs. Året rundt arrangeres overnattinger i skog og mark. Annehver onsdag er det Åpen Kafé på skolen med ulike aktiviteter og vaffelstunder for barn og voksne. Det er besøk i gymsal og svømmehall og olabilløp. Arrangementer på skolen i forbindelse med høytider hører selvsagt også med, samt internasjonal dag og ulike temamøter for foreldre. Prisvinneren samarbeider på en utmerket måte med mange ulike aktører som kirka, velforeninga, lag og organisasjoner. Hun er levende opptatt av å fremme sosialt fellesskap på skolen og i nærmiljøet og resultatet er gode strukturer i forhold til forebygging av negativ utvikling i ungdomsmiljøene. Med sin positive måte å samarbeide med alle på, er hun en primus motor i nærmiljøet. Alt hun gjør er på frivillig basis og i sin fritid.vi gir denne prisen til en person som i kraft av å være leder i FAU og brukerråd har utmerket seg helt spesielt. Årets pris er også et ønske om å hedre og inspirere alle foreldre som bryr seg i sitt nærmiljø. Åpen Kafé på Lilleby Annehver onsdag er det Åpen Kafé på skolen med ulike aktiviteter, vafler og trivsel for barn og voksne. Her er et par billedglimt. Formingsaktivitetene er populære. Full konsentrasjon om sjakkbrettet. anhol B egravel S van nholm Døgnvakt TRONDHEIM Kafé Ladejarlen Innherredsveien 54, Buran God mat i trivelige omgivelser til en hyggelig pris. Åpent mandag - fredag Tlf.: S S Begravelser Kremasjoner Gravstøtter Forsendelser Blomster B2B vanholm Be

5 NYTT FRA LADE Kor i. Alle kan synge!! Midtsommers i fjor - like før jeg skulle spille til min første gudstjeneste i, dukket det opp en blid og hyggelig dame på galleriet. Det var Astrid; medlem av Lade kirkekor. Hun pleide ofte å være forsanger under gudstjenestene. Så hyggelig. Så flott å ha drahjelp i salmesangen. Et privilegium for en organist! Jeg visste selvsagt at det eksisterte et kirkekor som øvde annenhver uke som nå ville bli mitt ansvar. Gjennomsnittsalderen skulle være faretruende høy. Hm. Men: Kormedlemmene var særdeles hyggelige mennesker. Det er de! Drevne korsangere svært fleksible og samarbeidsvillige - om de bare får kaffepausen sin.. OK. Siden vi startet samarbeidet i fjor høst, har det lille koret sunget under bispevisitasen, ved spesielle gudstjenester og gitt to opptredener. Noen stiller opp som forsangere under gudstjenester. Bra fart på medlemmene kan man si. Nye medlemmer er kommet til. Vi ønsker flere. Målet er ikke å være et superkor men et brukskor der interesserte mennesker bretter opp armene annenhver torsdag for å øve inn relevant stoff for gudstjenestebruk. Repertoaret kan ikke være for komplisert men bør være appetittvekkende og berikende både for dirigent, sangere og menighet. Vi har en stor salmeskatt som kirken holder i live etter beste evne. Dessverre må man konstatere at salmekunnskapen nå er elendig. Nettopp fordi salmesang er en viktig del av menighetens bidrag under gudstjenesten, opplever mange kirkesøkende seg fremmedgjort og usikre her. Man kan tenke seg at en løsning kunne være å engasjerte sangere som kan overta salmesangen. Dette er absolutt feiltenkning. Et kirkekor eller forsanger skal støtte opp om kirkemusikken., iikke erstatte menighetssangen. Vi ønsker å gjøre noe med dette og inviterer til salmekveld torsdag 23. februar på KA- sentret kl Store og små er velkommen. Vi synger kjente og ukjente salmer etter ønske fra dere som er til stede. Kanskje kan flere sangere forføres inn i koret under tidens motto: Alle kan synge!! Andre overraskelser? For all del. Det blir kaffeservering. Anne Cathrine Due Aagaard VÅRBASAR Årets vårbasar er 4.april kl i KA-senteret. Vel møtt! Møter i Lade menighet: Formiddagstreff kl Lade Diakoniforening kl Torsdagsmøte kl Lade Diakoniforening kl Torsdagsmøte kl Formiddagstreff kl Lade Diakoniforening kl Torsdagsmøte kl Lade Diakoniforening kl Torsdagsmøte kl Vårbasar Formiddagstreff kl Lade Diakoniforening kl Torsdagsmøte kl Formiddagstreff kl Lade Diakoniforening kl Arbeidsmøtene til Vårbasaren er hver mandag kl i Lillesalen på KA Senteret. Alle er velkommen! Alle møtene er i Lillesalen på KA senteret. Kultur i markerer Maria bebudelse lørdag 25. mars kl i. Fri entré.

6 6 NYTT FRA LADEMOEN Hvor er du konfirmant i Lademoen i 1956? Vi er på leting etter alle dere som gikk for presten og ble konfirmert I Lademoen i Vi vil også i år prøve å samle dere til et spesielt treff i 7. mai 2006 kl Det er avhengig av at vi finner dere, for erfaringen viser at mange har flyttet i yngre år og bosatt seg forskjellige steder i landet. Noe hjelp har vi allerede fått, men vi er avhengig av at alle dere som leser dette og som vet om én eller flere fra konfirmantkullet 1956 tar kontakt med oss i på tlf / eller fax eller e-post Vi i menigheten vil gjerne innby til et bli-kjent-igjen-treff, som starter med gudstjeneste i kirka kl Etterpå spanderer i kirkekaffe og vil prøve å skape et hyggelig gjensynstreff. Mange av dere har muligens ikke møtte hverandre på disse 50 år, slik at det kan bli en hyggelig overraskelse. Det kommer skriftlig innbydelse til alle dere vi har adresse på, og ellers får vi hjelpe hverandre med resten. Sett av datoen allerede nå, og vær vel møtt! Vi ser gjerne at dere tar med ledsager. Velkommen til vikarprest Morten! I sokneprest Tore Eids studie-permisjon, som går fram til påske, er prest Morten Andersen vikar i Lademoen og Lade menigheter. Morten Andersen har tidligere vært sykehusprest i Hammerfest. Gjennom 6 år var han tilknyttet den kommunale prestetjenesten innen Helse og velferd i Trondheim kommune. I Trondheim kommune hadde Morten bl. a. ansvar for prestetjenesten ved Trondhjems Hospital. Husk menighetens hyggestund i Lademoen kirke! 8. mars april mai 2006 Her lå det store industrianlegget i Devlehavn

7 HISTORIEGLIMT 7 Det store industrianlegget i Devlehavn Menighetsbladet har tidligere brakt en artikkel om Devlehavn, der noe av virksomheten i tidligere tider er omtalt. Den artikkelen kan en også finne i det første av de to heftene som er utgitt i serien s småskrifter, Historieglimt fra Lade og Lademoen 1 og 2, Trondheim 2003 og 2005, og som kan kjøpes i kirka. Her skal vi se litt på det store industrianlegget som ble bygget fra 1792 til 1806 av to av byen fremste forretningsfolk. La oss se på selve bedriften som til slutt bestod av hele 3o anlegg og bygninger av forskjellig slag og med ulik virksomhet. Det begynte med trankoking i Siden 1790 hadde det vært et rikt sildefiske i Trondhjemsfjorden. I 1792 utgav justisråd Nicolai Lysholm er lite skrift med tittelen: Tanker hvorledes Sildefiskeriet med Tiden kunde blive mere betydelig og til langt større Nytte end hidindtil for den fiskende Almue i Tronhiems Stift, anledinget ved et allerede paa Deflehavn anlagt Sildtrankokeri. Sammen med sin bror Johan hadde Nicolai en ti-tolv års studietid i utlandet bak seg. Ved siden av utdannelse i handel hadde Nicolai vært særlig interessert i kjemi. Han ble stadshauptmann i Trondhjem i Broren Johan var grosserer,og brødrene drev et firma sammen. De kom hjem i 1782 og i 1784 ble de opptatt som kompanjonger i Alexander H. Friedlieb & Comp, et firma de overtok helt i De hadde solid bakgrunn for å begynne virksomheten i Devlehavn. Likevel var to andre med ved starten, nemlig handelshuset Meincke og kjøpmann Erlandsen. Trankokingen tok snart slutt. N. Lysholm sier at menigmann mislikte slik bruk av sild, men hovedårsaken var nok at sildeinnsiget snart stoppet opp. Lysholmbrødrene løste ut de to andre av firmaet og begynte med såpeproduksjon. Storutbyggingen av anlegget startet i slutten av 1790-årene. En branntakst av 1803 setter verdien av anlegget til riksdaler (rdl). Det viser et stort anlegg. En ku kostet 3 rdl., og en vanlig bygård 1000 rdl. Likevel var taksten satt lavt! Kommisjonen sier i taksten: at dette kostelige Anlæg med Arbejde og Indretninger, saavel over som under Jorden, naturligvis maa have kostet langt mere, helst da Alt er bygget af ny Materialier, saa overmaade forsvarlig og godt og med Hensyn til usædvanlig lang Varighed, hvorfor ogsaa de allerbedste Materialier er bleven brugte. Hva var så produktene? De falt i seks grupper. 1. Grønnsåpe, 2. Pottaske, 3. Tangaske til mineralsk alkali til bruk ved glassverkene og fargeriene, særlig Kuttunfargeriene, og med kjøkkensalt som biprodukt, 4. Høyrød farge (Trondhjemsk Cochenille) kokt av fargemose samt flere røde nyanser, 5. Sildetrankoking når det ble tilgang på egnet sild, og 6. Salpeter. Anlegget bestod av: 1. Salpeterhytte, 2. Reservoar for lut, 3. Produksjonshus for lut, 4. og 5. To vannreservoarer, 6. Pumpehus, 7. Hestemølle, 8. Stort laboratorium, 9. Kontor med lite laboratorium, 10. Krystallisasjonskar, 11. Magasin for oljefat, 12. Kalkmagasin, 13. Kalsineer-ovn, 14. Tørkehus, 15. Materialhus, 16. Lite tørkehus, 17. Smie, 18. Avfallsreservoar, 19. Forråtningshus for salpeterdyng en, 20. Brygge (Broen) festet i fjell, 21. Naust, 22. Brenselsmagasin, 23. Stall med vognskur, 24. Marketenderi, altså kantine, 25. Bolig for styreren, Mindre bolighus til arbeiderne. Anlegget fikk ingen lang levetid på grunn av de vanskelige økonomiske forhold etter Den som vil lese mer om anlegget og dets historie kan finne mye i Trondhjemske Samlinger, Ny Række 3, s , Trondhjem (1923?) der O. Schmidt har en artikkel om Fabrikkerne Lysholmsminde. Der kan en også finne en kartskisse over fabrikkanlegget med en liste over de mange bygningene. Per Øverland

8 8 HVA KAN DU FORVENTE AV KRL I SKOLEN? Kristin Gunleiksrud, rådgiver IKO Hva får elevene med seg av bibelfortellinger på skolen? Hvor mye lærer de om kristendommen? Kan man tenke at dette tar skolen seg av når det gjelder å la barna høre bibelfortellinger og lignende? Svaret er enkelt. Skolens undervisning er ikke og skal ikke være dåpsopplæring. I 1969 vedtok Stortinget en ny lov for grunnskolen. I forbindelse med dette arbeidet sa Stortinget at skolens undervisning i kristendom ikke lenger skulle regnes som kirkens dåpsopplæring. Likevel fortsatte det meste som før, helt til KRL-faget (Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) kom i I KRL-faget skal elevene lære om flere religioner og livssyn, ikke bare sitt eget. Faget er et ordinært skolefag, som skal kunne samle alle. Eleven har rett til et begrenset fritak fra aktiviteter som oppleves som utøvelse av eller tilslutning til annen religion eller som oppleves som krenkende. Det fremgår tydelig av læreplanen at elevene ikke skal lære å tro. Det er foreldrene som har ansvar for og frihet til å sørge for sitt barns religiøse og moralske oppdragelse, i samsvar med sin egen overbevisning. Dette er slått fast i artikkel 18 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Innholdet i KRL-faget er annerledes enn det gamle kristendomsfaget. Nå skal elevene lære om alle verdensreligionene, og de skal lære om både etikk og filosofi. Det skal legges vekt på fortellinger og på den estetiske dimensjonen. Det vil si at elevene skal lære både om arkitektur, musikk og billedkunst ved de ulike religionene. Som foreldre kan man ikke lenger tenke at opplæring i kristendommen, det tar skolen seg av. Vel får de en del kunnskaper om kristendommen, men ikke slik som det ble gitt tidligere. Etter at Stortinget bestemte at skolen ikke lenger skulle gi dåpsopplæring eller trosopplæring, har kirken arbeidet med å utvide sin egen dåpsopplæring. Dette kan du forvente i KRL-faget: - At barnet ditt lærer om ulike religioner og livssyn, men ikke like mye om alle. - At de ulike religioner og livssyn presenteres ut fra sin egenart. - At undervisningen ikke skal være forkynnende. - At ditt barns tro eller livssyn møtes med respekt. - At barnet ditt lærer noen sentrale fortellinger fra Bibelen. - At barnet ditt lærer noen sentrale apostel- og helgenfortellinger. - At barnet ditt får være med og snakke om viktige etiske og moralske spørsmål. - At barnet ditt får fritak fra bestemte aktiviteter, som for eksempel skolegudstjeneste eller det å fremsi trosbekjennelse fra ulike religioner. - At du får god informasjon fra skolen, og at det er et løpende samarbeid mellom hjem og skole. Kan du investere litt av din tid i andres liv? søker lyttende medmennesker til krisetelefonen. Gratis kurs i krisehåndtering og samtale-metodikk. Tlf.: / E-post:

9 GUDSTJENESTER OG MØTER Velkommen til kirke! 9 Høymesse kl v/tore Eid Ofring til Kirkens Nødhjelp Høymesse kl v/hilde Rosenkrantz Ofring til Dronning Mauds Minne Høgskole Søndag 19. februar Kristi Forklarelsesdag Joh 17,1-8 Laugsand Bydelskafé Eldres Dag. Gudstjeneste kl v/hilde Rosenkrantz Høymesse v/jan Asbjørn Sagen Eldres dag på KA-senteret Ofring til Menighetens Diakonitjeneste. Søndag 26. februar - Fastelavnssøndag. Joh 12,24-33 Gudstjeneste kl v/jan Asbjørn Sagen Ofring.til menighetens arbeid Høymesse kl v/morten Andersen Ofring til Misjonen. Onsdag 1. mars Fastegudstjeneste kl v/hilde Rosenkrantz Søndag 5. mars - 1. s.i faste Matt 6,16-18 Høymesse kl v/morten Andersen Ofring til Kirkens Bymisjon Høymesse kl v/hilde Rosenkrantz Søndag 12. mars 2. s. i faste 1 Kong 18, Familiemesse kl v/hilde Rosenkrantz Utdeling av 6-årsbok Gudstjeneste kl v/jan Asbjørn Sagen Ofring til Misjonen Søndag 19. mars 3. s. i faste Luk 4,31-37 Høymesse kl v/hilde Rosenkrantz Ofring til Det norske Misjonsselskap Høymesse kl v/morten Andersen Søndag 26. mars Maria Budskapsdag Luk, 1,46-55 Gudstjeneste kl v/morten Andersen Familiegudstjeneste kl v/jan Asbjørn Sagen Speiderne deltar. barnekor. Kirkekaffe Ofring til Speidernes hjelpeaksjon Tirsdag 28.mars Lade Minnegudstjeneste kl i Sjømenns Aldershjem v/jan Asbjørn Sagen Kirkekaffe på KA-senteret. Søndag 2. april 5. s. i faste Joh 11,45-53 Familiegudstjeneste/Bydelshuset kl v/hilde Rosenkrantz Høymesse kl v/morten Andersen Ofring til Misjonen Onsdag 5. april Fil 2,6-11 Fastegudstjeneste kl v/jan Asbjørn Sagen Konfirmantene deltar. Søndag 9. april Palmesøndag Mark 11,1-10 Torsdag 13. april Skjærtorsdag Joh 13,1-15 Nattverdgudstjeneste kl v/hilde Rosenkrantz. med etterfølgende fellesskapsmåltid. Felles for Lade og Lademoen menigheter. Ofring til KFUK/KFUM-Speiderne : Ingen gudstjeneste Fredag 14. april Langfredag Mark 14,26-15,37 Ingen gudstjeneste Pasjonsgudstjeneste kl v/hilde Rosenkrantz Søndag 16. april 1. påskedag Joh 20,1-10 Høytidsgudstjeneste kl v/jan Asbjørn Sagen Ofring til De fire diakoniinstitusjoner Høytidsgudstjeneste kl v/tore Eid Ofring til Misjonen Mandag 17. april 2. påskedag Joh 20,11-18 Lademoen Gudstjeneste Laugsand bydelskafé kl v/tore Eid Kirkekaffe Lade Høymesse Lade Allé 80 kl v/jan Asbjørn Sagen Søndag 23. april 1. s.e. påske Sal 116,1-9 Kveldsgudstjeneste kl v/tore Eid Menighetens årsmøte/kirkekaffe Tlf. : ,

10 10 PERSONALIA LADE OG LADEMOEN Søndag 23. april 1. s.e. påske Høymesse kl v/jan Asbjørn Sagen Menighetens årsmøte/kirkekaffe Søndag 30. april 2. s.e. påske Joh 21,15-19 Familiegudstjeneste m/konfirmantene kl v/hilde Rosenkrantz Kirkekaffe Ofring til menighetens konfirmantarbeid Samtalegudstjeneste med årets konfirmanter kl v/jan Asbjørn Sagen Samling i KA-senteret for konfirmanter og foresatte etter gudstjenesten Ofring til menighetens ungdomsarbeid Søndag 7. mai 3. s.e. påske Joh 14,1-11 Gudstjeneste m/50-årskonfirmantene kl v/tore Eid Kirkekaffe Høymesse kl v/hilde Rosenkrantz Ofring til Misjonen Lørdag 13. mai Gudstjeneste med konfirmasjon kl og kl v/jan Asbjørn Sagen Ofring til menighetens ungdomsarbeid Søndag 14. mai 4. s.e. påske Joh 15,10-17 Konfirmasjonsgudstjeneste kl v/hilde Rosenkrantz. Gudstjeneste m/konfirmasjon kl og kl v/jan Asbjørn Sagen Ofring til menighetens ungdomsarbeid LADE Døpte i Eira Ingebrigtsen Marius Mostervik Øien Nechirwan Silvana Amalie Sandstad Hendrik Melhus Elvsås Madelen Borthen Leah Åmotsbakken Bromet Sander Rønning Gunnhild Hassel Pedersen Malin Erikstad Elvira Nessmo Jørum Santiago Alexsander Kiønig Bostad Åsa Helene Holmeslett Bull Satine Sorensen Kaja Hatlevoll Vilja Okkenhaug-Rande Andre kirker Tobias Lauritzen Malin Andersen Volden Vigde i Wenche Hauknes Lie-Pedersen og Pål Kristian Fredriksen Døde i Lade menighet Ingfrid Mathilde Sand Kari Kvam Normann Knut Jarle Ludvigsen Rolf Sigmund Kvamsdal Olaug Løvaas Liv Gudrun Opdøl Margit Kaspara Aspaas Edel Zahl Rolf Bye Anne Marie Kvam Inger Odlaug Leinan Gunnar Marthinsen Gudrun Tråsdal LADEMOEN Døpte Leonard Frost Sander Strøm Løvdal Thomas Lee Blomstrøm Marie Dahlen Loennechen Nora Helene Rotabakk Eva Schumann Sandvik Leah Grace Van Dijk David Salifou Helgesen Adam Seyni Helgesen Andre kirker Ludvik Strøm Johnsen Helena Isabel Askim Døde Kirsten Westgaard Arne Hagen Arvid Anton Moen Odd Ingvald Kvam Randi Saima Lilligård Lasse Andre Holden Tora Nåvik Astrid Marie Hybertsen Gunnar Helland Tordis Ingeborg Lien Brandt Stig Edgar Bostad Harald Jensen Haldis Karen Muri Timebestilling, Man. tirs. -ons. kl

11 LADEMOEN PRESTEGJELD 11 Sokneprest Kapellan Kapellan Tore Eid Jan Asbjørn Sagen Hilde Rosenkrantz 7070 Bosberg Lade allé 78b Sildråpeveien 6 c Tlf / Tlf /Mob.: Tlf Lademoen sokn. Hjemmeside:http://lademoen.kirken.trondheim.no/ Sokneprestkontoret:, Boks 5146, Lademoen, 7447 Trondheim Kontortid: Man. - fred. kl Tlf Telefax: Kirketjener Jarle Haugum 7070 Bosberg, tlf Kantor Øyvind Kåre Pettersen Tlf Soneleder Randi N. Solbakken Søndre Husebytun 24 C 7097 Saupstad, tlf Menighetsrådleder Siri Linge Frønes Tyholtveien Trondheim, tlf Lade sokn. Hjemmeside: Lade prestekontor: Kirkelig aktivitetssenter Harald Hårfagres gt. 2 Boks Trondheim Kontortid: Tirs.-fred. kl Tlf.: Telefax: Kirketjener, vikar: Jan Magnus Sagen, tlf Klokker Solveig Dahl Menighetssekretær (Lade og Lademoen). Lillian B. Buoso. Organist Anne Cathrine Due Aagaard Tyholtveien 2, 7016 Trondheim. Tlf Menighetsrådleder Karl Ludvig Sellgren Jan Voigts vei 12, tlf Neste nummer av menighetsbladet kommer torsdag 4. mai Bladbærerne henter bladet i i kontortiden kl Henting på andre tidspunkt avtales ved henvendelse til kontoret. Frist for levering av stoff er 20.april. Vi ønsker manuskript (1/2 A4 side), gjerne bilde og ny diskett (program Word for Windows). Disketten må være merket med navn for retur. Menighetsbladet gis ut av Lademoen og Lade menighetsråd. Bidrag til bladet kan betales til prestekontorene. Bladets gironummer er: Redaksjonen: Domaas, tlf E-post: Grafisk utforming og trykk: Offset-Trykk Christiansen AS, tlf ,

12 Lade og Lademoen menighetsblad, nr Veterankonfirmanter Siste helga i januar var gamle konfirmanter fra Lade samlet til veteranleir på Mjuklia leirsted. Flere årskull samles årlig til en slik leir, og tilbudet ser ut til å være populært hos de unge. Nedenfor ser du alle deltagerne på denne leiren.det var to påmeldte fra Lademoen menighet, men begge ble syke og kunne ikke være med. Til neste år håper vi at konfirmanter fra alle fire menighetene i midtbyen blir med. Signaler fra konfirmantene på leir februar tyder på at de er motivert for å være med på veteranleiren i Lade Kirkes barnekor Vi startet forsiktig opp i november i fjor og opptrådte i Hospitalskirken i anledning Santa Lucia-feiringen og i Lade kirke på julekonserten. Koret øver hver torsdag fra kl til ca. kl i aktivitetssenteret (Harald Hårfagres gt. 2). Organist Anne Cathrine er leder og supre Annelise Olsen er med som frivillig tilrettelegger og gulrotutdeler. Det er vanlig og svært hyggelig at de voksne er til stede. Koret er fortsatt i en etableringsfase. Har du barn i alderen fra 3-4 til 6-7 år som er glad i å synge, så møt opp.

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Blad 3-2006 Årgang 88.

Blad 3-2006 Årgang 88. Blad 3-2006 Årgang 88. 2 KONFIRMANTER ANNO 1956 50-årskonfirmantene i Lademoen Vi liker å jubilére. I hvert fall likte de seg godt de 35 jubilanter, som i søndag 7.mai feiret sine 50 år siden konfirmasjonen.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN

ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN «På Strand vil vi være, mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KRLE 3. OG 4. TRINN Strand oppvekstsenter, avd skole 2017-2018 Lærer: Janne K. Nordmo Kristendom Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke

SkoleKirke. Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn. Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke SkoleKirke Samarbeidsplan mellom skolene og kirken i Salhus sokn Hordvik skole - Salhus skule - Mjølkeråen skole Salhus kirke Skole-kirkesamarbeidet Skole og kirke er både like og forskjellige aktører

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 2. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene

Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015. Presentasjon av kandidatene Menighetsrådsvalget i Strindheim menighet 2015 Presentasjon av kandidatene Valg til Strindheim menighetsråd 2015 Her presenteres kandidatene til menighetsrådsvalget for perioden 2015 2019 i den rekkefølgen

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer