Bergen Økologiske Landsby bygger økologisk landsby på Bruvik. Naturbilder fra Osterøy. Foto: Kolbrun Oddsdóttir og Kristian Flo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Økologiske Landsby bygger økologisk landsby på Bruvik. Naturbilder fra Osterøy. Foto: Kolbrun Oddsdóttir og Kristian Flo"

Transkript

1 Bergen Økologiske Landsby bygger økologisk landsby på Bruvik Naturbilder fra Osterøy. Foto: Kolbrun Oddsdóttir og Kristian Flo 1

2 Innhold 1) Hva er en økologisk landsby? BØLs visjon 2) Hus-eksempler til inspirasjon 3) Vi tilbyr 4) Osterøy, Bruvik og tomtelandet 5) Bruvik-bygden 6) Tomteområdet og reguleringsplanen. Bilder fra tomteland og nærområder 7) Områder til dyrking 8) Bolig-typer, størrelser og antall i hvert tun 9) Økonomi 10) Bruvik-prosjektets milepæler og framdrift ) Organisering 12) Medlemsskap 13) Kontaktopplysninger Prospektet er utarbeidet av BØL sin prosjektgruppe mai-juli Alle bilder er gjengitt med tillatelse fra rettighetshavere. 2

3 Ønsker du å leve i pakt med naturomgivelsene og delta i et bærekraftig og sosialt fellesskap? Bergen Økologiske Landsby(BØL) vil bygge boliggrupper inspirert av klyngetun, en bosetningsform som preget vestlandskysten i tidligere tider. Hva er en økolandsby? Begrebet økologisk landsby brukes ofte i samme betydning som økosamfunn Økosamfunn er urbane eller landlige lokalsamfunn som prøver å integrere et godt sosialt miljø med en lite ressurskrevende livsstil. For å oppnå dette brukes forskjellige aspekter av økologiske designmetoder, permakultur, økologisk bygging, grønn produksjon, fornybare energikilder, samfunnsskapende prosesser, og mye mer. (Sitat hentet fra rapporten «10 økolandsbyer på 10 år» Hva er BØL sin visjon? Vi bygger en økolandsby med plass til et mangfold av mennesker, boligformer, arbeidsplasser og aktiviteter hvor vi lever gode liv med omsorg for hverandre og naturen, preget av fellesskap, deling og rettferdig fordeling. (Les mer: Illustration tegnet af Jackie Brodersen 3

4 Eksempler på boliger til inspirasjon Stikkord: hus tilpasset og integrert i naturen, god materialbruk, fokus på liten boligflate, røff materialbruk, store vindusflater mot syd/vest og god forbindelse mellom uteog inneareal, forlenget takutstikk for skjerming og overbygget uteplass, naturlig ventilering/pustende konstruksjoner (Gaia Lista)mm. Foto: Macy Miller (https://minimotives.wordpress.com/pro-photos) Hus tegnet av Irene Ravndal. Foto: Silje Katrine Robinson (2013) Biestøa 5, Grimstad. Tegnet av Gaia Lista. Foto: Bjørn Berge 4

5 Vi tilbyr: 39 boenheter med varierte hustyper: Enebolig, rekkehus, tomannsbolig, hybel med et felles estetisk formspråk Felleshus med bla kafé, bibliotek, møte- og aktivitetsrom, gjesterom,vaskerom og kontor Kjøkkenhage, veksthus, samt parsellhage og frukt- og bærhage på nærområder med godt jordsmonn. Det er mulighet for husdyrhold og seterdrift på fjellet Alle boligtun vil ha parkeringsmulighet for funksjonshemmede, naturlig opparbeidede utearealer for lek og annen felles aktivitet for barn og voksne Boder til oppbevaring - egne og felles Klyngetunprinsippet er areal- og kostnadsbesparende, reduserer naturinngrep og byggeperioden konsentreres. I samarbeid med- blant andre- arkitekt Espen Folgerø vil vi bidra til utvikling av en miljøvennlig, bærekraftig stedsidentitet som omhandler: Designpalett med varierte hustyper - felles estetisk formspråk, valg av økovennlig materialbruk, fargebruk og andre løsninger Tilpasninger til stedets natur og klima Vektlegge lokal byggeskikk og stedsnære materialer Minst mulig naturinngrep ved å bygge hus på pæler Utvikle innovative løsninger for passiv energidesign med løsninger tilpasset lokale klimaforhold som gir lavt energiforbruk og kostnader. Velge miljøvennlige løsninger for vann- og avløpshåndtering og energi Hus tilpasset familiens størrelse; «Less is more» små hus og med fleksible, flerbruksløsninger Livsløpsstandard med fokus på de øverste tuns utemiljø og hvor husets første plan er tilpasset funksjonshemmede 5

6 Osterøy nær byen, nær naturen Utsikt over fjorden. Foto: Åse Faugstad Utsikt fra tomteområdet.foto: Lise Kismul Osterøy er Nord-Europas største innlandsøy nordøst for Bergen. Øyen ligger mellom fjord og fjell med prektig natur med godt turterreng hele året. Osterøy har en allsidig og livskraftig småindustri innen områder som mekanikk, møbel og tekstil, næringsmidler og garveri, og også fiskeoppdrett og -foredling er en viktig næring. Landbruket sysselsetter ca. 300 mennesker, og det tradisjonsrike tømreryrket står fortsatt høyt i kurs. Osterøy kommune har 8 kommunale barnehager, ungdomsskole og egen kulturskole innen dans, teater, kor, visuell kunst og media Kommunen har et særeget kulturlandskap og mange kulturminner: Havråtunet, Mjøsvågen med vernet nøst og verkstedsmiljø, Osterøy museum, Ole Bulls sommerhus, Kossdalen kulturminnevei osv. Osterøy kommune har forpliktet seg i forhold til oppfølging av Fredrikstaderklæringen fra 1998 om Lokal Agenda21 hvis mål er å finne lokale bidrag til løsning av de globale miljø- og utviklingsproblemene ved utvikling av livs- og bærekraftige lokalsamfunn. Tilflytning er sårt tiltrengt og kommunen og Grendarådet ønsker samarbeid med tanke på bygdeutvikling og derved boligprosjektet vårt velkommen. 6

7 Bruvik-bygden Utsnitt Bruvik bygden. Foto: Åse Faugstad Nærbutikk, skole og grendahus. Foto: Lise Kismul Bruvik har ca. 400 innbyggere.vår landsby forutsetter et godt samarbeid med lokalbefolkningen der vi sammen skaper høy trivselsfaktor og et givende fellesskap. Bygden har mye å by på med sterke tradisjoner. Gjennom dugnadsånd og felles innsats har ildsjeler bidratt blant annet til eget grendahus, barneskole, nærbutikk med rom for sosiale aktiviteter og idrettslag. Her er båthavn og flotte turmuligheter på fjellet. Økolandsbyen blir også nabo til Klyvvikje Garden og Norsk-Koreansk Kultursenter. Mer info: Gratis bro fra juni 2015 Avstand fra Bergen sentrum til Bruvik: 41,7 km Transporttider fra Bergen sentrum til Bruvik: med tog og buss Bergen-Arna og Arna-Bruvik: ca. 40 min. med tog Bergen-Arna: 10 min. og bil Arna-Bruvik: 22 min. (ca. 18 km): ca min med egen bil Bergen-Bruvik: ca. 45 min. 7

8 Stemningsbilder fra Bruvik Bruvik er en idyllisk naturperle med et frodig landskap langs fjorden og omkranset av majestetiske fjell og mangfoldig natur. Vårekskursjon til Bruvik Foto: Lise Kismul 8

9 Tomteområdet og reguleringsplanen Tomteområdet ligger lunt og sørvendt med utsikt mot Sørfjorden og gode solforhold. Tomten er regulert til et klyngetun med 44 boenheter fordelt på 7 tun (i 2004) hvorav 39 tomter er Bøls. Området er ca. 46 mål utmark, lett skrånende terreng, med fine fiske- og bademuligheter og nærbutikk, grendahus og skole (som kan gjenåpnes ved økt barnetall). En reguleringsplan med mindre endringer tilpasset økologisk landsbydesign ble utarbeidet af BØL sin prosjektgruppe i og nedfelt på papir af arkitektstudent Jack Dalla-Santa, Bergen Arkitekthøyskole (BAS) i febr Planskisser. Bilde 1: detaljer BG1-BG5 hvor utbygginens fase 1 starter. Bilde 2: Plan over alle boligklyngene våre BG1 tom BG8 (NB! BG 4= 1tomt og BG6= 1 tomt, de resterende her er privat eid) 9

10 Bilder fra tomtelandet og nærområder Utsnitt fra tomteområdet, nærområder med badevik, medlemmer- her Kolbrun og Lise- på tomtebefaring, grøderike dyrkningsområder og seter på fjellet i kommunal eie Foto: Kolbrun Oddsdottir, Kristian Flo og Lise Kismul 10

11 Områder til dyrking Som del av økolandsbylivet tilrettelegger vi for selvforsyning av mat gjennom tilgang på dyrkbare områder. I tillegg til kjøkkenhager, drivhus og mindre dyrkningsområder i selve landsbyen stiller kommunen til disposisjon nære områder med godt jordsmonn som kan leies. Her ønsker vi etablering av parsellhage, frukt-bær og skoghage mm. Vi har etablert kontakt med Grendarådet for et samarbeide med tanke på forvaltning av området på Neset med felles tillrettlegging og bruk. I tillegg er det mulig for sæterdrift på fjellet. Kart over nærområde med dyrkbar mark (Kart:Osterøy kommune) Kartforklaring: Innsirklet rødt felt=eksempel på område for dyrking på Neset. Fargekoder: Oransje område= fulldyrket.sterk gul = overflatedyrket jord.svak gul= innmarksbeite.sterk grønn= skog- særs høy bonitet.grønn= skog, høy bonitet.lys grønn= skog, middels bonitet. 11

12 Bolig-typer, størrelser og antall i hvert tun BG 1: 5 eneboliger på ca m2(utifra familiens størrelse/behov), og felles parkeringsanlegg BG 2: 1-tomannsbolig og 1 rekkehus/kjedete eneboliger m/4 boliger: ca m2 grunnflate (1-1,5-2 plan jfr. møne- og gesimshøyde og terrengtilpasning) BG 3: 1 forsamlingshus: ca m2 (inkl. 10 kontorplasser ), mindre hybelhus og 3 leiligheter i rekke med felles oppholdsrom : 200m2 BG 4: 1 enebolig ca. 100m2 BG 5: 7 eneboliger m2 pr. bolig (evt. 3 eneboliger og 2- tomannsboliger) med felles parsellhage BG 6: 1 enebolig m2 Tilsammen 24 boenheter i øvre tun Resterende 15 boenheter i de to nedre tun Bg 7 og BG 8 med 15 boliger(ene-/tomannsboliger med ulik størrelse og som angitt i eksisterende reguleringsplan) Totalt 39 boenheter (BG 9 er kommunens). Boder, fellehus-bebyggelse, veksthus og andre felles fasiliteter kommer i tillegg. 12

13 Økonomi Medlemsskap i BØL: Andel: Inngangsbillett : Hus- og tomt : kr/år (i foråret 2015 medlemstilbud: 600 kr) eller dugnadsarbeid 200 kr Størrelsesorden kr (til dekning kjøp av tomt og diverse prosjekteringsutgifter) Når prosjektert eller gitt av leverandør Tegning: MLK Hva koster det å bygge et økologisk hus? Prisen avhenger av bl.a. husets størrelse, de anvendte materialene og evt. egen-innsats. Veiledende pris for hus oppå sokkel pr m 2 : kr + kr per våtrom Dette kan variere mye, både opp og ned. Tomtekostnader: ca kr ,- inkludert tomt, vei, vann og avløp, oppgradering offentlig vei, renseanlegg, prosjektering, felleshus. I tillegg kommer sokkel, tilknytning til vei, vann og avløp, tomteopparbeiding. Et hus på 100 kvm kan koste i størrelsesorden 3.5 mill, tomt og alt inkludert, men de endelige kostnadene vil nok komme noe ned. En vil disponere ikke eie arealene rundt ens hus. Verdien på boligene er indeksregulert. 13

14 Bruvik-projektets fremdrift Milepæle og aktiviteter Udarbejdelse af fremdriftsplan Udarbejdelse af hverveprogram og -plan Landskabsanalyser på udflugter i 2014 og2015 Økologisk tilpasning af reguleringsplan: Underskrevet købskontrakt med Osterøy kommune i maj 2015 Underskrevet udbygningsskontrakt med kommunen maj 2015 Valg af hovedarkitekt: Espen Folgerø, tilknyttet Bergen Arkitekthøyskole maj 2015 Mål og aktiviteter anden halvdel af 2015 og i 2016 Verving av nye medlemmer Udarbeiding av designpallett v/ Espen Folgerø Hustegninger Søke prosjektstøtte Rydding av kratt og skog i byggefeltet Byggestart høsten 2015 Ferdigstillelse av ny reguleringsplan som er tilpasset økologisk landsbydesign 14

15 Organisering BØL er organisert som samvirkeforetag og ledes av et styre BØL har en prosjektgruppe som gjennomfører det praktiske og administrative prosjekt-arbeidet Bøl har en styringsgruppe med eksterne medlemmer som kvalitetssikrer og har det overordnede ansvar for prosjektet Organisering som borettslag når boligene er tegnet Kombinasjon av hus som BØL produserer og selvbygging BØL sit styre , fra højre: Randi Kjetil og Kristian. Foto: Kristian Flo 15

16 Medlemsfordeler og medlemsskap Du får mulighed for at træffe beslutninger og påvirke projektets udvikling og valg af løsninger Du bliver del af et fællesskab med økologiske, sociale og kulturelle kompetencer Du får oplysninger om og mulighed for at dyrke din egen mad sammen med andre Du får tilbud om kurser, på foredrag, fællesmøder, udflugter, årstidsfejringer og andre sociale og kulturelle arrangementer mm. Du udvikler økologiske, sociale og kulturelle kompetencer som kommer dig selv og andre til gode Du får træning i brug af empatisk kommunikation (ikke-voldelig kommunikation (IVK)) og konsensus Du optjener anciennitet som giver dig medlemsfordele på en række områder (fx med hensyn til valg af tomt og forkøbsret og optjening af points for dugnagsindsats) Du viser dig selv og andre at det muligt at leve et økologisk liv i fællesskab med andre Du bidrager med dine erfaringer på områder som interesserer dig Du yder et bidrag til realisering af Vestnorges første økologiske landsby Du yder et konkret bidrag i retning af en virkelig bærekraftig udvikling Dit bidrag har betydning for både dig og mange andre nu og i fremtiden Du udvikler sammen med andre et forbillede-projekt Der er mange andre fordele og naturligvis udfordringer som du også deler med andre! Du bliver medlem ved 1) at acceptere BØL sit formål som formuleret i BØLs vedtægter og støtte BØLs formål og ved 2) at have deltaget i to medlemsmøder eller arrangementer i regi af BØL. Efter en prøvetid (på 6 måneder eller kortere) køber du 3) en andel (200 kr) og betaler 4) kontingent. Se økonomi! 16

17 Kontaktoplysninger Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker information eller har spørgsmål: Bergen Økologiske Landsby SA Postadresse: Pinnelien 9, 5053 Bergen E-post: Bankkonto i Cultura Bank: Org.nr Medlemmer af BØL sin projektgruppe: Kristian Flo mob Kjetil Lygre mob May Lise Kismul mob Kolbrun Oddsdóttir mob Randi Benedikte Brodersen tlf Foto: Lise Kismul "Mennneskelivet er på sitt beste i mindre, støttende og sunne lokalsamfunn.den eneste bærekraftige veien for menneskeheten vil være å gjenfinne og foredle tradisjonelt landsbyliv", Dr. Robert.J.Rosenthal Denne utgave oppdatert

Vil du leve i Huldra Borettslag?

Vil du leve i Huldra Borettslag? Økolandsbyen i Hurdal Vil du leve i Huldra Borettslag? - Bærekraft og livskvalitet i praksis AKTIVHUS Fremtidens miljøbolig GAIA ARKITEKTER Innhold Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

BERGAN ØKOLANDSBY GAIA-OSLO AS MARS 2009 EN MULIGHETSANALYSE 1

BERGAN ØKOLANDSBY GAIA-OSLO AS MARS 2009 EN MULIGHETSANALYSE 1 Det har gjennom lengre tid vært en sterk interesse for utviklingen av et økolandsby prosjekt i Sauherad kommune. Lokale ildsjeler har gjennom flere år prøvd å finne en egnet tomt for en mulig økolandsby.

Detaljer

GAIA-OSLO AS NOV 2012 ØKOGREND SØRUM 1

GAIA-OSLO AS NOV 2012 ØKOGREND SØRUM 1 Sørum kommune har tatt med i arealplanen en målsetting om utvikling av en økogrend. Sørum Økoforening tok initiativ til å videreføre dette arbeidet ved å søke midler fra Husbanken. Ved Rånåsfoss ligger

Detaljer

Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning

Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning SBF BY A07006 - Åpen RAPPORT Seniorboliger i Trolla Beboermedvirkning Milepælsrapport. Fase I Solvår Wågø og Eli Støa SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk / NTNU Institutt for Byggekunst prosjektering

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune

TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune 1 TUN + Lomelde Strand i Sogndal kommune En modell for alternativ boligbygging Ingvild Austad, Lisbeth Dahle, Anne Tibballs, Ola Roald og Nils Husabø R-NR 02/2012 AVDELING FOR INGENIØR OG NATURFAG HØGSKULEN

Detaljer

Bli med å bygge en ny bydel!

Bli med å bygge en ny bydel! Bli med å bygge en ny bydel! Øveråsan er en del av den planlagte utbyggingen av bydelen Hunstad Sør i Bodø kommune. Bodø er en by i vekst og de siste års utvikling viser at det er behov for bygging av

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3

T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3 Innhold side Forord 3 1. Innledning 5 1.1 Målsetting 5 1.2 Begrepsdefinisjoner 5 1.2.1 Tilpasningsdyktighet 5 1.2.2 Boligkvalitet 7 1.2.3 Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet 7 1.3 Metode og gjennomføring

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 2

Velkommen til Elveparken Brygge 2 2 Velkommen til Elveparken Brygge 2 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for «Elveparken Brygge trinn 1» har vært så god at vi nå presenterer «Elveparken Brygge trinn 2»

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT

FLADEBYÅSEN BOLIGFELT BO TRYGT OG GODT I AREMARK FLADEBYÅSEN BOLIGFELT Les om: Aremark Trygg oppvekst Godt ungdomsmiljø Skolen der alle trives Bygg og bo i Aremark Flott natur for friluftsliv Vakrere boligfelt finnes knapt

Detaljer

Nye boliger. mai 2010. Draget et attraktivt boligområde. Nye boligområder på Averøy. KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus

Nye boliger. mai 2010. Draget et attraktivt boligområde. Nye boligområder på Averøy. KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus mai 2010 Draget et attraktivt boligområde Nye boligområder på Averøy KBBL først i regionen med energisparende fremtidshus Nye boliger ANNONSEBILAG FRA KBBL 2 Nytt boligmagasin fra KBBL Vi har gleden av

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

PENGEVIRKE. Nye fellesskap. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 1 2013

PENGEVIRKE. Nye fellesskap. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 1 2013 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2013 Tema: Nye fellesskap Nye fellesskap Av Karl Johnsen Uansett om man bor i byen eller på landet har fellesskapene våre endret

Detaljer

Velkommen til Elveparken Brygge 3

Velkommen til Elveparken Brygge 3 2 Velkommen til Elveparken Brygge 3 Vi fortsetter å bebygge den flotte elvesiden på «Vessia». Interessen for Elveparken Brygge trinn 1 og 2 har vært så god at vi nå presenterer Elveparken Brygge trinn

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Nyhetsbrev 3 Februar 2012

Nyhetsbrev 3 Februar 2012 Norske Økosamfunns forening (NØF.) Organisasjonsnummer: 994 267 922 Post og besøksadresse: c/o SO Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO Nyhetsbrev 3 Februar 2012 Velkommen til det tredje nyhetsbrevet fra Norske Økosamfunns

Detaljer

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) 6 3.1 Generelt

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Den romslige kommunen

Aurskog-Høland kommune. Den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune Den romslige kommunen 1 Innholdsfortegnelse Velkommen Barn og unge Helse Helsehus for hele befolkningen Kultur og fritid Bygg og bo Skogbruk og jordbruk Miljø Vei, vann og avløp

Detaljer

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer