Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO"

Transkript

1 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Våtromskonstruksjoner for keramiske fliser og naturstein i boliger og næringsbygg April 2010 NO

2 Korrekt utførelse av vanntett membran før montering av keramiske fliser i våtrom Konstruksjonene fyller kravene i tekniske forskrifter til Plan- og Bygningsloven samt våtromsbransjens bransjekrav. Monteringsveiledningen behandler vanntetning med etterfølgende montering av keramiske fliser i våtromsområder som baderom og lign. i eneboliger, rekkehus, boligblokker, hotell og kontorbygninger. Monteringsveiledningen behandler alle typer underlag både ikke fuktfølsomme (lettklinker, teglstein, betong og puss) og fuktfølsomme underlag (gips/sponplateunderlag, gipspuss/blokker). Fuktisolering av badeanlegg, storkjøkken, industrianlegg, altaner, terrasser og lign. er ikke behandlet her. Se monterings veiledningen 4650 aquastop flexible. miras våtromssystemer er testet i henhold til ETAG 022 og CE-sertifisert. Systemene er dermed godkjent i samtlige EU land samt Norge, Island og Sveits. Noen land har nasjonale tilleggskrav. Disse krav er integrert i miras konstruksjon. Følg derfor alltid konstruksjonsanvisningen for vedkommende land. Norge stiller følgende nasjonale/bransje krav til vanntetning På fuktfølsomme underlag skal våtromsmembranen være minimum 1 mm tykk i herdet tilstand i våtsone. Samtidig skal våtromsmembranen ha en dampdiffusjonsmotstand på min. 10 sd/m i både våtsone, på yttervegg og på vegg mot kalde rom. På ikke fuktfølsomme underlag stilles ingen krav til membran og dampdiffusjonsmotstand, men det stilles krav til at samtlige gulv- og veggflater skal være vanntette. Tekniske forskrifter til Plan- og Bygningsloven våtrom. Bad og vaskerom skal ha sluk. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann regelmessig. Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale eller et egnet vanntett skikt. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er minimal. Feltet mellom våtsone vask og våtsone dusj/badekar er også våtsone Blått felt er alltid våtsone. Når dusjnisjen er av grenset med min. 50 cm brede skjermvegger utgjør disse begrensningen under forutsetning av at disse er en del av veggkonstruksjonen (ikke ettermontert). Dusjnisje uten skjermvegger skal alltid regnes som våtsone på 80 cm cm for vegger. Håndvask + 50 cm regnes for våtsone. Hele gulvflaten og 5 cm opp på veggen er alltid våtsone. Oppbygging av fall på gulv, se side 10. Små våtrom på mindre end 4 m 2 eller vegglengde på inntil 180 cm regnes alltid som våtsone. Ytterligere informasjon finnes i Bygge bransjens våtromsnorm. 50 cm 50 cm Tørrsone Våtsone 50 cm 100 cm Våtsone 80x80 Golv = Våtsone Våtsone 100 cm Anbefalt soneinndeling på et bad hvor det er angitt minsteareal for de våte sonene. Tørrsone min. 5 cm 2

3 Valg av korrekt membrankonstruksjon i våtrom Ikke fuktfølsomme underlag (lettklinker, teglstein, betong, puss og sementbundne sparkelmasser) Fuktfølsomme underlag (gips/sponplateunderlag, gipspuss/blokker) g 4400 multicoat min. 500 g pr. m² g 4400 multicoat min. 500 g pr. m² GULV (1 200 g 4410 (1 200 vapourstop g pr. m²) 4410 vapourstop pr. m²) g 4400 multicoat (1 min g 4400 g pr. m² multicoat 4410 min vapourstop g pr. m² pr. m²) g 4400 multicoat min g pr. m² Konstruksjon NO1: Ikke fuktfølsomme underlag på gulv og vegg i hele våtrommet Membranoppbygning: g 4400 multicoat til sammen min g pr. m 2 oppfyller krav til vanntetthet. Dampdiffusjonsmotstand 6,8 sd/m. Ferdigherdet membrantykkelse 0,6 mm. På ikke fuktfølsomme underlag stilles ingen nasjonale krav til membrantykkelse mm. Kravet om, at underlaget skal være vannavvisende, og at fukt ikke skal kunne trenge inn i underlaget og skade tilstøtende bygningsdeler gjelder. Konstruksjon NO1: Fuktfølsomme veggunderlag i tørr sone (fuktig sone) Membranoppbygning: Vegg i tørr sone, som vender mot yttervegg og kalde rom påføres g 4410 vapourstop pr. m 2. Samtlige veggflater i tørr sone påføres g 4400 multicoat til sammen min g pr. m 2. Ferdigherdet membrantykkelse min. 0,6 mm. Dampdiffusjonsmotstand mot yttervegg og kalde rom: 26,1 sd/m. Dampdiffusjonsmotstand mod øvrige vegger: 6,8 sd/m. Det stilles ingen nasjonale krav til membrantykkelse men til dampdiffusjonsmotstand mot yttervegg og kalde vegger. Kravet om, at underlaget skal være vannavvisende, og at fukt ikke skal kunne trenge inn i underlaget og skade tilstøtende bygningsdeler gjelder. (1 200 g 4410 vapourstop pr. m²) (1 200 g 4410 vapourstop pr. m²) g 4400 multicoat til 2-3 min g 4400 g pr. multicoat (1 200 g 4410 vapourstop m² pr. m²) til min g pr. m² g 4400 multicoat til min g pr. m² GULV GULV Konstruksjon NO2: Fuktfølsomme underlag på gulv og vegg i våtsone Membranoppbygning: Alle vegger i våtsone påføres g 4410 vapourstop pr. m 2. Deretter påføres alle vegger og gulv i våtsonen 2-3 påføringer 4400 multicoat til i alt min g pr. m 2. Membranen oppfyller da nasjonale tykkelseskrav til 1 mm ferdigherdet membran i våtsone. Dampdiffusjonsmotstand i vegg min. 23,8 sd/m, dampdiffusjonsmotstand gulv 10,1 sd/m. (Nasjonalt krav 10 sd/m). mira anbefaler å forbehandle med 4410 vapourstop på fuktfølsomme vegger selv om membranløsning uten forbehandling oppfyller det nasjonale krav på 10 sd/m.* Spesialkonstruksjon GULV g 4400 multicoat pr. m² g 4400 multicoat pr. m² 4500 vapourmat 4500 vapourmat multicoat pr. m² g 4400 multicoat pr. m² 4500 vapourmat g 4400 multicoat pr. m² GULV GULV GULV Konstruksjon NO3: Spesialkonstruksjon fuktfølsomme underlag på gulv og vegg ukjent underlagsoppbygning Spesialkonstruksjon, som anbefales til fuktfølsomt gulv og vegg, der underlagsoppbygningen er ukjent (f.eks. med innebygget dampsperre i bestående konstruksjon) og i nybygging / renovering av bolig der våtrommet utsettes for intensiv vannpåvirkning og/eller der det stilles ekstra krav til kvalitetssikkerhet. F.eks. i utleieboliger, dusjer, offentlige badeanlegg på skoler, idrettsanlegg etc g 4400 multicoat med innlagt 4500 vapourmat. Ferdigherdet membrantykkelse min. 1 mm. Dampdiffusjonsmotstand 86,1 sd/m. Denne konstruksjon er testet etter 100% R.F., da konstruksjonen er beregnet for våtrom til intensiv bruk. Kan lovlig benyttes på alle konstruksjoner uansett oppbygning, hvor maksimal sikkerhet fordres. * I konstruksjon NO2 anbefaler mira høyere dampdiffusjonsmotstand i membransystemet enn nasjonale krav, da det er vår overbevisning (som vi deler med myndighetene i Sverige og Danmark) at de norske nasjonale krav ikke er tilstrekkelige, og omkostningene for å løfte sikkerhetsnivået er nærmest ubetydelige. Ved å velge miras godkjente membranløsning der det ikke stilles spesifikke nasjonale krav unngår man selv å ta ansvar for dokumentasjon av vanntettheten i underlaget. mira har med ovenstående sikret korrekte løsninger på spesifikke underlag. Ovenstående konstruksjoner oppfyller alle nasjonale krav og gir sikkerhet for dokumentert garanti via mira s internasjonale godkjennelse og CE-sertifisering med ekstern produktkontroll. 3

4 Ikke fuktfølsomme underlag på gulv og vegg i hele våtrommet (lettklinker, teglstein, betong, puss og sementbundne sparkelmasser) Konstruksjon NO1 fuktfølsomme veggunderlag i tørrsone (fuktig sone) (gips/sponplateunderlag, gipspuss/blokker) På fuktfølsomme veggunderlag i tørr sone: Yttervegg og andre kalde vegger skal påføres 1 lag 4410 vapourstop i et jevnt lag på minimum 200 g/m 2. I øvrige områder med sugende underlag som lettklinker, betong eller puss og sementbaserte sparkelmasser primes med 4180 primer fortynnet med vann. I overganger vegg/vegg og gulv/ vegg monteres en 100 mm safecoat fiberstrimmel i 4400 multicoat. Deretter påføres et dekkende topplag med 4400 multicoat. Alternativt kan selvklebende sealband strimmel monteres. Alle plateskjøter og skruehuller skal forsegles som på overgang gulv/vegg. Monter seal manchet i 4400 multicoat ved rørgjennomføringer. Mansjettens størrelse velges etter rørdiameter. Klem mansjetten fast til rør og underlag. Deretter påføres et dekkende topp lag med 4400 multicoat. Rør i rør system forsegles på samme måte. Ved sluk monteres selvklebende seal manchet. Ved avløpsrør for toalett klippes/ skjæres et hull i mansjetten ca. 10 mm mindre enn rørdiameter. Følg skjæreanvisningen tegnet på mansjetten. Påfør 4400 multicoat under mansjettens frie hvite kant og press kanten godt ned i multicoaten. Se flere detaljer på side 7. Påfør 4400 multicoat i et jevnt lag på veggen. Benytt korthåret rulle (mohair). Forbruk min. 500 g pr. m 2 pr. påføring. Når første lag er fingertørt påføres annet lag diagonalt over første lag. Forbruk totalt min g pr. m 2. Påfør 4400 multicoat i et jevnt lag på min. 500 g pr. m 2 på gulvet Når første lag er gangtørt påføres annet lag på tvers av første lag. Totalmengde 1000 g pr. m 2. Alternativt kan safecoat duken monteres som innlegg i multicoatlaget. Påfør første lag min. 500 g 4400 multicoat pr. m 2 samtidig med at duken legges ut i våt multicoat. Annet lag 4400 multicoat påføres fortløpende. Totalforbruk 1000 g 4400 multicoat pr. m 2. Tørketid er avhengig av romtemperatur og luftfuktighet multicoat skal tørke 6-12 timer innen flisemontering starter. Kortere tørketid beregnes ved bruk av safecoat duk. 4 Se produktoversikt side 12-13

5 Fuktfølsomme underlag på gulv og vegg i våtsone (gips/sponplate underlag, gipspuss/blokker) Konstruksjon NO2 Alle vegger i våtsonen og evt. gulvet skal påføres 1 lag 4410 vapourstop i et jevnt lag på minimum 200 g/m 2. I hjørner vegg/vegg og overgang gulv/ vegg monteres en 100 mm bred safecoat fiberstrimmel i 4400 multicoat. Deretter påføres et dekkende topplag 4400 multicoat. Alternativt kan en selvklebende sealband strimmel monteres. Alle plateskjøter og skruehull skal forsegles som på overgang gulv/ vegg. Monter seal manchet i 4400 multicoat ved rørgjennomføringer. Mansjettens størrelse velges etter rørdiameter. Klem mansjetten fast til rør og underlag. Deretter påføres et dekkende topp lag med 4400 multicoat. Rør i rør system forsegles på samme måte. Ved sluk monteres selvklebende seal manchet. Ved avløpsrør for toalett/fhåndvask klippes/ skjæres hullet i mansjetten ca. 10 mm mindre enn rørdiameteren. Følg skjæreringen på mansjetten. Påfør 4400 multicoat under mansjettens frie hvite kant og press den godt ned i multicoaten. Se flere detaljer på side 7. Påfør 4400 multicoat i et jevnt lag på veggen. Benytt korthåret rulle (mohair). Forbruk min. 500 g pr. m 2 pr. påføring. Når første lag er fingertørt, påføres annet lag diagonalt over første lag. Forbruk min. 500 g pr. m 2 pr. påføring. Med en evt. tredje påføring skal man oppnå i alt 1600 g pr. m 2 for å oppfylle det nasjonale krav om 1 mm ferdigherdet membran. Påfør 4400 multicoat i et jevnt lag på min. 800 g pr. m 2 på gulvet. Når første lag er gangtørt, påføres annet lag på tvers av første lag. Totalmengde g pr. m 2. Alternativt kan safecoat duken monteres som innlegg i multi coatlaget. Skal benyttes på tre under lag. Påfør første lag min. 800 g 4400 multicoat pr. m 2 samtidig med at duken legges i våt 4400 multicoat. Annet lag 4400 multicoat påføres fortløpende. Totalforbruk g 4400 multicoat pr. m 2 for å opp fylle det nasjonale krav om 1 mm ferdigherdet membran. Tørketid er avhengig av romtemperatur og luftfuktighet multicoat skal tørke 6-12 timer avhengig av romtemperatur og luftfuktighet innen flismontering startes på gulvet. Bruk av safecoatduk reduserer tørketiden. Se produktoversigt side

6 Spesialkonstruksjon, som anbefales til hardt belastede, fuktfølsomme gulv og vegger, og der underlagsoppbygningen er ukjent Konstruksjon NO3 Monter hjørner med 4400 multicoat. Underlaget skal normalt ikke primes, men være rengjort. Monter selvklebende sealband i hjørne vegg/vegg og overgang gulv/vegg Påfør veggflaten 4400 multicoat med spesialsparkel. Forbruk ca. 500 g pr. m 2. Start monteringen av vapourmat duken med å brette den min. 5 cm rundt hjørnet. Monter neste bane, husk å påføre 4400 multicoat på forrige bane duk inn til strekmarkeringen. Duken kan også monteres uten overlapp når skjøtene gulv/vegg overgang forsegles med 6 cm sealband. Duken strykes fast med glattsparkel til underlaget. Vær ekstra omhyggelig med skjøtene. Monter seal manchet i 4400 multicoat ved rørgjennomføringer. Deretter påføres et dekkende topp lag med 4400 multicoat vapourmat duken monteres fortløpende i våt 4400 multicoat multicoat påføres også på foregående bane duk inn til strekmarkeringen. Press omlegget nøye fast med glattsparkelen vapourmat duken monteres over sluket. Skjær til duken langs slukringens ytterkant. Rør- og slukmansjett monteres over 4500 vapourmat duken. Ved avløpsrør fra toalett klippes/ skjæres hullet i mansjetten ca. 10 mm mindre enn rørdiameteren. Følg skjæreringen på mansjetten. Påfør 4400 multicoat under mansjettens frie hvite kant og press den godt ned i multicoaten. Se flere detaljer på side 7. Til slutt påføres hele overflaten min. 500 g 4400 multicoat pr. m 2. Når duk og mansjetter er montert, forsegles hele overflaten med min. 500 g 4400 multicoat pr. m multicoat skal tørke 6-12 timer avhengig av romtemperatur og luftfuktighet innen flismontering startes. 6 Se produktoversikt side 12-13

7 Tilslutning mot sluk mira s sealmanchet er en universal mansjett, som kan benyttes til alle typer runde plastsluk med klemring eller rustfrie sluk med klemring eller limkant. Før montering av sealmanchet skal limkanten renses for fett, olje og evt. slipes for at få bedre heft. Sluk med klemring: Illustrasjonen under viser hvordan mansjetten skal monteres. Det er viktig at mansjetten tilpasses respektive sluk. På trebjelkelag skal sluket monteres med direkte kontakt på strø/bjelkelag og ikke bare i finer-/sponplate. Følg monteringsveiledningen for sluket. Tilslutning av mansjett til runde sluk med klemring. Mansjetten skal tilpasses hvert enkelt sluks hulldiameter. membran klemring membran klemring membran klemring membran klemring brønn ring brønn brønn brønn Joti. Blücher. Jafo. Purus. Monteringsveiledning for hjørnesluk (4592 seal manchet A) Monteringsveiledning for slukrenne (4594 seal manchet B) Monteringsveiledning for slukrenne montert nær vegg (4596 seal manchet C) Se produktoversikt side

8 Sikre og stabile trebjelkelagskonstruksjoner samt plansparkling og falloppbygging på betongunderlag mm. Trebjelkelag som skal flislegges tilpasses slik at konstruksjonen forblir stabil uten nedbøyning, og beskyttes mot fuktopptak. Forsterkning med x-plan fibersparkel i samvirke med uninet sikrer et stabilt gulv, velegnet som underlag for keramiske fliser under forutsetning om bjelkeavstand maksimalt ca. 600 mm. x-plan er også velegnet til falloppbygging og plansparkling på underlag som betong, pusslag etc. * ca. 25 mm ca. 25 mm 12 mm 12 mm 12 mm Trebasert underlag skal være rent og støvfritt før det primes med konsentrert 4180 primer. Sluket skal være i nivå med ferdig sparklet overflate evt. via typegodkjent forhøyningsring. * Samme prinsipp gjelder også for designsluk/ gulvrenner. Følg leverandørens monteringsveiledning. uninet monteres med ca. 25 mm overlapp. Nettet skal slutte tett til sluk. Ved montering av varmekabler på nettet skal kablene ha jordforbindelse. Nettet festes til underlaget med kramper eller kamstift. Monter plansett høydemarkeringer for korrekt lagtykkelse ved plansparkling og falloppbygging. Ved plansparkling blandes 25 kg x-plan med ca. 4,5 l vann. Ved sparkling av elektriske varmekabler skal sparkellaget økes med el. kablenes diameter, dog min. 5 mm over kablenes overkant. For vannbårne kabler skal laget minst være 1/10 av kablenes innbyrdes avstand (eks. kabelavstand 200 mm = 20 mm x-plan over kablenes topp). Til falloppbygning benyttes x-plan - også velegnet på betongunderlag, puss mm. Ved falloppbygning blandes 25 kg x-plan med ca. 4 l vann. Finjusteres når sparkelmassen er gangbar, men ikke herdet (60-90 min.). Til gulvmontert toalett og bidet kreves en plan rektangulær flate på minst 300x400 mm uten gulvvarme. Monteringsanvisningene er laget i overensstemmelse med anbefalinger fra varmekabelleverandørene. Vannbårne varmekabler montert i ledespor i sponplater/eps plater med varmefordelere. Over hele gulvflaten monteres uninet fast forankret i undergulvet. Vannbårne varmekabler montert på betongog plateunderlag. Varmekablene monteres med monteringsbånd eller klips. På plateunderlag monteres uninet på hele gulvet. Hvis platen ikke er fast forankret i trebjelkelaget, skal armeringsnettet forankres til bjelkelaget. Nettet monteres over kablene. På betongunderlag anbefales armeringsnett, men det er ikke et krav. 8 Se produktoversikt side 12-13

9 Utførelse av fliser på gulv og vegg Limet trekkes på veggen/gulvet med den glatte siden av sparkelen og arbeides inn i underlaget. Så trekkes tannsiden gjennom limet. Sparkelens tannstørrelse velges ut fra underlag og fliser for sikker klebing. Flisene presses omhyggelig mot underlaget for maksimal klebning. Nøyaktig lodd og vater holdes ved hjelp av vaterpass eller laserstråle. Fugebredden holdes med flisekryss eller fugesnor. Kontroller underveis at flisrekkene holder retningen. Kontroller klebeflatene underveis. Vipp/løft en flis av, og sjekk at limet dekker hele flisens bakside. Fuging på gulv og vegg foretas når limet har herdet. Fugemassen påføres med gummisparkel eller fugebrett, som trekkes diagonalt over fugene for å fylle disse helt. Når fugene er faste, men ikke herdet, løsnes overskytende fugemasse med en fuktig padmaster. Løsnet fugeslam fjernes med oppvridd svamp. Fugene glattes og finjusteres. Eventuelle sementfilmrester fjernes med 7120 ceramic cleaner tidligst etter 2 døgn. Silikonfuger utføres som tetning ved installasjoner som baderomsutstyr, og der ulike materialer møtes. Se mer informasjon side 10. Se produktoversikt side

10 Supplerende informasjon Silikonfuger i våtrom Silikonfuger skal kun benyttes, der det er konstruksjonsmessig begrunnet med hensynet til bevegelser i materialet. Silikonfuger benyttes: På nystøpte betongunderlag, i hjørner, vinkler, overganger, der betongen er støpt under 1 år før flismonteringen. Der forskjellige typer materialer møtes som platevegg/betongvegg, ved vindus-/dørkarm og terskler. Silikonfuger benyttes normalt ikke mellom flis og slukrist eller fuger i overganger gulv/vegg/vegg på stabile underlag. Installasjoner i våtrom Når kan man påføre membran på betong, pussede overflater og lign. Ofte angis relativ fuktighet RF % som indikator for når membran kan påføres. Tallstørrelser kan være vanskelig å forholde seg til. Vi anbefaler følgende: Når underlaget ved påføring av primer er tørt nok til at den absorberes og tørker innen 1-2 timer, er vilkårene oppfylt under forutsetning av at restfukt i underlaget kan evakuere i annen retning. Dette gjelder ikke for betonggulv direkte på grunn uten isolering/kapillærbrytende lag. Membran på gulv direkte på grunn Installasjoner som krever hulltaking/punktering av våtromsmembran skal generelt unngås/minimeres i våtsonen. Når man perforerer membranen skal man sikre at den tettes på nytt, f.eks. med supersil silikon. Alle installasjoner gjøres i massive konstruksjoner som betong/murverk. I platekonstruksjoner på vegg og gulv skal forseglingen være i en forsterkning og ikke bare i platematerialet. Klargjøring av lettbetong, puss og betongunderlag med 6810 cemplaster 6810 cemplaster er en sementbasert vannfast veggsparkel til plansparkling og reparasjon av veggflater. Kan påføres i lagtykkelse fra 2-10 mm pr. gang ved plansparkling og mm ved punktreparasjon, med en stivere konsistens. Der gulv og vegger er i direkte kontakt med grunnen uten kapillærbrytende lag utføres vanntetningen med 4650 aquastop flexible vanntett diffusjonsåpen membran. Rask oppbygging av våtromsgulv Sår og hull i underlaget sparkles først. Deretter sparkles hele flaten med en bred stålsparkel. Sparkling og falloppbygging på puss, betongunderlag 6998 betomix gjør det mulig å vanntette få timer etter støping betomix er en hurtigherdende sementbasert vannfast tørrmørtel til støping og reparasjon. Spesielt egnet der man skal legge våtromsmembran. Påføres i lagtykkelser fra mm. Bearbeidingstid inntil 60 minutter. Forbruk 1,9 kg/m 2 / mm lagtykkelse. Ca. 3 timer etter utstøping kan overflaten primes og 4400 multicoat påføres. Til falloppbygging mot f.eks. sluk kan x-plan sparkelmasse benyttes med redusert vannmengde expres sparkelmasse, som er en hurtigherdende byggsparkel er også godt egnet. 10

11 Utskifting av keramisk flis på plateunderlag Konstruksjon NO3: Smøremembransystem med 4500 vapourmat Fres eller skrap ut fugemassen langs den skadde flisen. Pass på ikke å skade membranen. Skjær et parallelt snitt og et diagonalt kryss i flisen. Pass på at dybdesnittet er maksimalt flisens tykkelse. Fjern stykkene med stemjern. Hold stemjernet så parallelt med underlaget som mulig. Dette for å unngå å perforere membranen. Rengjør forsiktig underlaget og fliskanter for lim og fugerester. Påfør et lag 4400 multicoat på den rengjorte flaten. Ny flis monteres med 3230 superrapidfix påført baksiden. Utskifting av keramiske fliser på faste underlag som betongpuss, lettklinker etc. Konstruksjon NO1 + NO2: Følg ovenstående figurer Deretter repareres evt. skader i underlaget med 3230 superrapidfix. Påfør 4400 multicoat i 2 lag. Første lag skal være fingertørt innen annet lag påføres. Ny flis monteres med 3230 superrapidfix påført baksiden. På fuktfølsomme underlag som gipsplater i våtsone, anbefales konstruksjon NO3, da vapourmat duken sikrer at underliggende gipsplater ikke ødelegges ved flisutskiftingen. 11

12 Produkter som inngår i våtromskonstruksjonen mira 4526 safecoat strimmel 0,1 25 m Fiberstrimmel til vanntetting av overganger gulv/vegg og hjørne vegg/vegg på fuktfølsomme underlag samt der forskjellige typer underlag møtes. mira 4564 sealband 0,06 15 m Selvklebende butylbånd belagt med diffusjonstett duk, for tetting av plateskjøter i hjørne vegg/vegg samt overgang gulv/vegg. Bør benyttes på fuktfølsomme overflater i våtrom (gips, sponplater o.lign.) mira seal corner Innvendig- og utvendig hjørne for vanntett forsegling i overgang gulv/vegg. mira seal manchet Rørmansjett mm, mm, mm. Selvklebende butylmansjett belagt med diffusjonstett duk. Hulldiameter fra mm. mira 4550 seal manchet Slukmansjett mm Selvklebende butylmansjett belagt med absorberende fiberduk med frie kanter for skjøting mellom membranlag og mansjett. Hulldiameter mm. mira 4592 seal manchet A mm Formpresset hjørnemansjett for veggnære sluk. mira 4596 seal manchet C mm Formpresset slukmansjett for veggnære sluk. Vann/diffusjonstette mansjetter for hjørnesluk eller -slukrenne for montering mot både venstre og høyre veggvinkel. mira 4594 seal manchet B mm Slukmansjett, selvklebende for slukrenne montert med avstand til veggen. mira 4410 vapourstop Tyktflytende diffusjonssperre. Benyttes i kombinasjon med 4400 multicoat, der det stilles supplerende krav til diffusjonstettheten i våtromskonstruksjonen. Mengde og påføringsmetode fremgår av anvisningene. mira 4400 multicoat Tyktflytende vanntettingsmembran. Benyttes alene eller i kombinasjon med 4410 vapourstop eller 4500 vapourmat. Mengde og påføringsmetode fremgår av anvisningene. mira 4500 vapourmat 25 m 0,63 m Diffusjons- og vanntett duk til bygging av vanntett konstruksjon på fuktfølsomme underlag i våtrom med særlig hard belastning som dusjrom på skoler o.lign. hardt belastede områder. mira safecoat fiberdug 1 m 10 m Fiberduk som innlegg i 4400 multicoat vanntettingssystem anbefales til trebaserte gulv. 12

13 Produkter som inngår i våtromskonstruksjonen mira 4180 primer Benyttes som støvbinder og til forbedring av vedheft på sugende underlag samt forbehandling på spon og kryssfinerplater før påføring av sparkelmasse, våtromsmembran etc. Benytt pensel/børste på porøse underlag for best vedheft. mira 3110 unifix hvit Fleksibelt flislim med god heft. Velegnet til naturstein, mosaikk og fliser uten risiko for misfarging ved transparente overflater. Vannfast og frostsikker. Til bruk inne og ute. Klasse iflg. EN 12004/12002: C2TE S1 Anbefales til våtromskonstruksjon NO1 og NO2. mira C2TE grå Fleksibelt flislim. Meget smidig og bearbeidelig flislim. Stor bæreevne, som sikrer sigefri montering på vegg. Vannfast og frostsikker. Til bruk inne og ute. Klasse iflg. EN 12004/12002: C2TE S1 Anbefales til våtromskonstruksjon NO1 og NO2. mira 3130 superfix hvit Høyfleksibelt flislim med god heft og svært god fleksibilitet. Kan benyttes til de fleste typer fliser og naturstein uten risiko for misfarging og utfelling. Vannfast og frostsikker. Til bruk inne og ute. Klasse iflg. EN 12004/12002: C2TE S2 Anbefales til alle våtromskonstruksjonene, spesielt til konstruksjon NO3. mira z-fix hvid Høyfleksibelt lettvektslim. Rekker inntil 30% lengre enn tradisjonelle flislim. Er spesielt enkelt å benytte på større arealer, da påføringen er lite arbeidskrevende samtidig som den har en god heft. Vannfast og frostsikker. Til bruk inne og ute. Klasse iflg. EN 12004/12002: C2TE S2 Anbefales til alle våtromskonstruksjonene, spesielt til konstruksjon NO3. mira mastic, fugebredde 0-5 mm Sementbasert fugemasse som er enkel å påføre og rengjøre. For fugebredder opp til 5 mm. Velegnet til fliser på gulv og vegg med normal bruk. Klasse iflg. EN CG2. mira supercolour, fugebredde 2-10 mm Sementbasert fleksibel, smuss- og vannavvisende hurtigherdende fugemasse. Anbefales spesielt i våtrom for enklere renhold. Fugemassen har forbedret heft til lavtsugende, harde keramiske fliser. Finnes i mange farger Klasse iflg. EN CG2. mira rustic, fugebredde 3-15 mm Sementbasert grov fugemasse som er enkel å påføre og rengjøre. Til fugebredder fra 3-15 mm. Velegnet til fliser på gulv og vegg med normal anvendelse. Klasse iflg. EN CG2. mira supersil Nøytralherdende sanitærsilikonfugemasse. Kan benyttes på absorberende naturstein uten risiko for skygge dannelser. Er sopp- og bakterieavvisende. Leveres i farger som tilsvarer sementfugenes fargenyanse. Se andre datablad på sparkel- og støpemasser m.m. på 13

14 Basiskrav og norske nasjonale funksjonskrav for flytende membraner til bruk på fuktfølsomt underlag i våtsone i henhold til ETAG 022 Nr. Produktegenskap No Performance Determined Mulig Verifiseringsmetode Nasjonale krav Norge mira s prøvninger Vesentlige krav 2 Brannsikkerhet 1 Brannegenskaper Nei Euroclass F eller F fl Euroclass F Vesentlige krav 3 Hygiene, helse og miljø 2 Farlige stoffer Nei Erklæring fra produsent Sikkerhetsdatablad 3 Vanndampmotstand Nei På fuktfølsomme underlag i våtsone+ kalde vegger 10 sd/m Se verdiene for de enkelte konstruksjoner 4 Fuktmotstand Vanntetthet Nei Bestått = vanntett Bestått ved 1000 g/m multicoat Deformasjonsevne mot krymping i underlaget Ja Nasjonale krav på betong 0,4 mm Vedheftningsevne Nei Basiskrav (> 0,3 MPa) Bestått 1000 g 4400 multicoat/m 2 = 0,6 mm membrantykkelse Deformasjonsevne = 0,4 mm Robusthet Ja Kun aktuelt for membran, som danner ferdig bruksoverflate Ikke relevant Deformasjonsevne mot fugeskjøter i underlag Vanntetthet omkring gjennomføringer Nei Basiskrav 2 mm glippe Bestått Nei Basiskrav = vanntett Bestått Vesentlige krav 4 Sikkerhet ved bruk 5 Glatthet Ja Kun for ferdig overflateproduksjon Ikke relevant 6 Levetid Generelle aspekter relatert til egnethet til anvendelsen Vedheftningsevne etter varmelagring Motstandsdyktighet etter vannlagring Motstandsdyktighet etter alkalisk lagring Kjemisk motstandsdyktighet Biologisk motstandsdyktighet Nei Brukskategori 1 >0,3 MPa Bestått Nei Brukskategori 1 >0,3 MPa Bestått Nei Brukskategori 1 0,3 MPa Bestått Ja Ikke relevant Ikke relevant Ja Ikke relevant Ikke relevant Mekanisk motstandsdyktighet Ja Kun for ferdig overflateprodukter Ikke relevant 7 Bruksegenskaper Vaskbarhet Ja Kun for ferdig overflateprodukter Ikke relevant Reparerbarhet Ja Erklæring fra produsent Se side 11 Tykkelse Nei Norske nasjonalkrav er samlet membrantykkelse minst 1 mm for fuktfølsomme underlag i våtsone 1,6 kg/m multicoat = 1 mm ferdigherdet membran Påførbarhet Nei Erklæring fra produsent Dokumentert av ETA DK 14

15 15

16 gjør det enklere... NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Vanntetting i våtrom Støping og sparkling av gulv Flismontasje på vegg og gulv Fuging av fliser og klinker Pleie og rengjøring av fliser og klinker mira byggeprodukter a/s har et bredt utvalg av informasjonsmateriell for profesjonelle og private. Alle mira produkter leveres i lett håndterlig emballasje med påtrykt veiledning som beskriver riktig bruk av produktet. Salg og service mira produkter leveres av byggevareforretninger og spesialforretninger over hele landet. Våre forhandlere og mira byggeprodukter a/s gir gjerne råd og veiledning om produktenes egenskaper og bruksområder. På vår hjemmeside finnes ytterligere informasjon. Forhandler: B-10 MARKETING A/S /02.10 DK NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF Egegaardsvej 2 DK-4621 Gadstrup Tel Fa

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM

MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM illigo våtromssystem MONTERINGSANVISNING FOR TETTESJIKT I VÅTROM utgave 9: 17.09.2013 (Erstatter utgave 8: 03.05.2013) FORHANDLER: VÅTROM OG TETTESJIKT STILLER SPESIELLE KRAV TIL KUNNSKAP OG KVALITETSPRODUKTER.

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Ansvarlig styrke. Våtrom Vanntetting med Alfix

Ansvarlig styrke. Våtrom Vanntetting med Alfix Ansvarlig styrke Våtrom Vanntetting med Alfix NO Introduksjon Alfix har siden 2009 anvendt Eta systemet i alle nordiske lande, tilpasset de nasjonale krav. Alfix Våtroms produktene oppfyller de grunnleggende

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. Lik oss på Facebook. www.litex.no LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Damptette Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som skal flislegges.

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no PRODUKTPROGRAM 2013 www.ardex.no ARDEX GLOBALT Australia ARDEX Australia Pty. Ltd. Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills New South Wales 2147 Tlf.: +61 (0) 2 98519199 Faks: +61 (0) 2 96745621 www.ardexaustralia.com

Detaljer

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert.

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert. Idé planlegging produkt Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Idéhåndbok for baderom, Bygg sikkert. bygging og velvære Intelligente produkter fra proffer til proffer Bad: Nybygg og rehabilitering

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

God praksis for legging av membraner med banebelegg

God praksis for legging av membraner med banebelegg God praksis for legging av membraner med banebelegg Denne boka er utgitt av Takentreprenørenes Forening i mars 2015. Alle rettigheter til innhold og illustrasjoner tilhører foreningen og kan ikke kopieres

Detaljer

BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER

BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER MAPEIS UTVIKLING I NORGE 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer