VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon"

Transkript

1 V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN

2 For deg som skal legge fliser i våtrom Det er enkelt å bygge om badet selv, hvis du bare følger våre anvisninger og leser denne brosjyren før du starter. Ønsker du flere opplysninger, er det bare å kontakte oss. Vi står gjerne til tjeneste. Våtsone 1 Byggkeramikrådet (BKR) har utarbeidet bransjeregler for å sikre at du får et vanntett våtrom. Metoden kalles BBV 10:1 og betyr Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom. Ifølge bygningsreglene må alle våtrom nå være damp- og vanntette. Biltemas våtromsprodukter er fremstilt i henhold til disse bransjereglene og er testet av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) og godkjent av Byggkeramikrådet. Våtsone 2 1 m Våtsone 1 Våtsone 2 1 m Våtrommet deles inn i våtsoner Våtsone 1: = Vegger ved badekar/dusj og ytterligere minst en meter på vegg samt hele gulvflaten i våtrommet. Hvis del av yttervegg inngår i våtsone 1, skal hele veggen behandles som våtsone 1. I våtsone 1 skal Biltema VTv foliesystem brukes (se side 4-7) Våtsone 2: = Øvrige veggflater (rullet membran er godkjent) Disse soneinndelingene gjelder bare for vegg- og gulvkonstruksjoner med stenderverk/bjelkelag. For massive vegg- og gulvkonstruksjoner gjelder de gamle kravene, noe som betyr at det ikke er nødvendig å følge soneinndelingene. Hele gulvet er våtsone 1 Velger man våtromsduk på gulv og fliser på vegg, skal våtromsystemet inkludert tetningsbånd overlappe våtromsduken med minst 30 mm. Du finner flere opplysninger om BBV 10:1 på BKRs nettsted Biltema har fire godkjente våtromsystemer i henhold til Byggkeramikrådets bransjeregler for våtrom (BBV) Biltema VTv benyttes på veggkonstruksjoner av betong, puss, mur eller andre massive underlag. Biltema VTg benyttes på gulvkonstruksjoner av betong, puss, mur eller andre massive underlag. Biltema VTvFolie benyttes på veggkonstruksjoner med stendere og plater. (Sone 1) Biltema VTgFolie benyttes på gulvkonstruksjoner med bjelkelag og plater. (Sone 1) Det vil igjen si at rullet membran er godkjent i sone 2 samt over hele massive vegg- og gulvkonstruksjoner. Ønsker du å blande de ulike våtromsystemene fra Biltema, er det godkjent. Biltema anbefaler likevel at man alltid benytter foliesystemet på veggkonstruksjoner med stenderverk. Generelle forutsetninger I boligmiljøer som for eksempel dusjrom, vaskerom og toaletter skal underlaget være tilpasset for sparkel, våtromsystem, fliser og klinker. Materiale og underlag skal ha en temperatur på minst +10 ºC. Eksisterende overflatebelegg skal fjernes. I alle våtrom med keramiske fliser må det først legges et våtromsystem. Som våtrom regnes gulv og vegg som utsettes for vann. På vegg skal membranen avsluttes maks. 10 mm under tak-/veggvinkelen. Underlaget skal være tørt, rent og bestandig. Ved overgang mellom sone 1 og sone 2 samt overgang fra folie til væskebasert/rullbart, skal folien avsluttes med remse. Remsen skal overlappe folien med minst 3 cm og limes med Hidroflex 2

3 For deg som skal legge fliser i våtrom Klemring Sluk, rør og fall Hidroflex Slukmansjett Våtromsduk Hidroflex Biltema følger Säker Vatteninstallations anbefalinger for installasjon av sluk og rør. Sluk som er laget før 1990 skal skiftes ut. Rør og gulvsluk skal være festet i henhold til leverandørens anvisninger. Sluket skal være montert i høyde med ferdig undergulv/membran. Det er viktig at fall mot avløp blir riktig, slik at det ikke forekommer motfall. Gulvfallet skal være 1:100-1:200. På gulvflater under badekar eller rundt avløp bør fallet være 1:50-1:150. Klinkerfuge Klinkerfliser K80 Våtromsduk Hidroflex Flytsparkel LitoLIV S40 Gulvvarmekabel Primer C Sponplate, 22 mm Underlag og forarbeid Trebjelkelag med isolering Hvis du skal ha gulvvarme, må den være installert før du tetter våtrommet. Installasjon av elektrisk gulvvarme skal utføres av en autorisert elektriker. Underlagene må være tørre, rene og frie for løse partikler. Egnede underlag for flislegging i våtrom er betong, puss, mur, sementbasert sparkelmasse eller bygningsplater som ikke er følsomme for fukt. Kartongbelagte gipsplater kan ikke brukes i våtsone 1, men kan brukes i resten av våtrommet. Platekonstruksjonens bøyfasthet på gulv skal minst tilsvare 22 mm gulvsponplate med senteravstand mellom bjelkene på 300 mm. Hvis bøyfastheten skal forsterkes for å oppfylle Boverkets krav til bøyfasthet ved legging av klinker, skal underlaget flytsparkles med flytsparkel LitoLIV S40, høyde minst 15 mm. Underlaget bør grunnes med Primer C. Platekonstruksjon på vegg monteres i henhold til plateprodusentens anvisninger. På sterkt sugende underlag som puss, lettbetong eller sponplater grunnes underlaget med Biltema Primer C. Primeren påføres i et tynt lag. Tørketid cirka 20 minutter. 3

4 Veggkonstruksjon med stenderverk (våtsone 1) Biltemas foliesystem (vann- og damptett våtromsduk) limes med Biltema Hidroflex. Alle foliebredder limes kant i kant. Skjøtene forsegles alltid med fiberremse, vanntett fiberremse eller selvklebende Flexibånd. Påfør også Hidroflex oppå remsene. Rør skal være festet i henhold til rørleverandørens anvisninger samt være fastgjort i vegg. Etter at Biltema våtromsduk er festet på vegg, trær man en tilpasset rørmansjett over røret. Fest mansjetten med Hidroflex. Stryk deretter et lag med Hidroflex på og rundt mansjetten. Før påføring skal underlaget ha en temperatur på minst +10 ºC. OBS! Primer F brukes aldri sammen med våtromsfolie i våtsone 1 4

5 Mål opp og skjær til foliebreddenes lengde fra gulv til tak. Trekk en loddrett strek 95 cm fra et innvendig hjørne. Foliebredden legges deretter etter streken, slik at det dannes en fold på 5 cm i hjørnet. Påfør Hidroflex minst 5 cm ut på gulv- og veggvinkelen med en pensel. Bruk deretter rull og påfør rikelig med Hidroflex over hele veggflaten som skal kles med den første foliebredden. Vær nøye med at Hidroflex ikke rekker å danne en hinne eller tørke før du legger folien. Forbruk av Hidroflex ca. 0,6 kg/m Påfør deretter foliebredden ved å trykke den fast med en plastsparkel. Folien legges loddrett og må være 100 % i kontakt med Hidroflex. Begynn deretter i midten og arbeid ut mot kantene. Det er viktig å arbeide vekk luftblemmer for å sikre vedheft. Trykk foliebredden godt inn i hjørnene med en plastsparkel for å unngå runde hjørner. Runde hjørner kan skape problemer ved flislegging. Påfør deretter Hidroflex for neste foliebredde. Legg foliebredden kant i kant med den forrige og fortsett til hele våtsone 1 er dekket med våtromsduken. Tett alle skjøter ved å påføre Hidroflex med en rull eller pensel Tips: Flisleggingen kan tidligst starte etter 12 timer Legg deretter fiberremsen eller den vanntette fiberremsen over skjøten. Ved bruk av selvklebende Flexibånd legges dette direkte over skjøten uten å stryke på Hidroflex først. Gummier deretter også på skjøtremsen. Monter Biltema rørmansjett rundt alle rørgjennomføringer. Påføringen skjer med Hidroflex og kan gjøres med en pensel. Alle rørmansjetter skal forsegles ved å stryke Hidroflex over. 5

6 Gulvkonstruksjon med bjelkelag (våtsone 1) OBS! Primer F brukes aldri sammen med våtromsfolie i våtsone 1 Biltemas foliesystem (vann- og damptett våtromsduk) limes med Biltema Hidroflex. Alle foliebredder limes kant i kant. Skjøtene forsegles alltid med fiberremse, vanntett fiberremse eller selvklebende Flexibånd. Påfør også Hidroflex oppå remsene. Rør skal være festet i henhold til rørleverandørens anvisninger samt være fastgjort i gulv. Etter at Biltema våtromsduk er festet på gulv, trær man en tilpasset rørmansjett over røret. Fest mansjetten med Hidroflex. Stryk deretter et lag med Hidroflex på og rundt mansjetten. Gulvslukmansjetten limes oppå våtromsduken. Skjær først et hull i våtromsduken rundt gulvslukflensen før slukmansjetten monteres (se bilde 4). Etter at mansjetten er montert, strykes et lag med Hidroflex over hele mansjetten og minst 10 cm rundt. Skjær deretter et hull i gulvslukmansjetten (se bilde 7) og monter klemringen (se bilde 8 eller 9). Før påføring skal underlaget ha en temperatur på minst +10 ºC Mål opp og skjær til foliebreddene. Mål også opp for eventuelle hull til avløpsrør. Påfør rikelig med Hidroflex (ca. 0,6 kg/m 2 ) over flaten der den tilskårede bredden skal monteres. Vær nøye med at Hidroflex ikke rekker å danne en hinne eller tørke før du legger folien. Rull folien direkte ut over Hidroflex. Trykk foliebredden fast med en plastsparkel. Press sparkelen fra midten og ut mot kantene til det tyter ut Hidroflex i skjøtene. Eventuell luft under folien må fjernes. Skjær ut et hull i våtromsduken etter flensen på sluket. 6

7 Plasser foten til en skjæremal i sluket. Monter Biltema selvklebende gulvslukmansjett over sluket og våtromsduken. Lag et lite hull for piggen til skjæremalen. Trykk mansjetten godt fast i underlaget. Monter den øvre delen av skjæremalen og skjær ut et hull med overskudd som rekker ned til klemringens nedre kant. Alternativ 1: Monter den fleksible klemringen. Kontroller at klemringen går helt ned til slukflensen Alternativ 2: Tilpass en skrubar klemring til skruehullet i sluket. Skru fast for hånd. Gummier med Hidroflex over hele gulvslukmansjetten og minst 10 cm rundt. Stryk på Hidroflex der hvor alle Biltema innvendige og utvendige hjørner skal påføres. Trykk de innvendige og utvendige hjørnene på plass. Gummier deretter over de innvendige og utvendige hjørnene med Hidroflex Tips: Flisleggingen kan tidligst starte etter 12 timer Stryk deretter Hidroflex på alle skjøter mellom gulv/ vegg og øvrige skjøter, og legg fiberremse eller vanntett fiberremse over skjøtene. Selvklebende Flexibånd legges direkte på underlaget. Stryk Hidroflex over alle remser. Monter tilpasset Biltema rørmansjett med Hidroflex over alle rør som stikker ut. Tett deretter med Hidroflex. 7

8 Massiv vegg- og gulvkonstruksjon (våtsone 2) Metoden brukes for vanntett montering av keramiske fliser i fuktige omgivelser som dusjer, bad og vaskerom. Veggtyper: Puss, betong og godkjente plater i våtsone 2. Gulvtyper: Betong og sementbasert avrettingsmasse. Gulvkonstruksjon med bjelkelag med eller uten sementbasert avrettingsmasse klassifiseres som våtsone 1 og skal alltid kles med våtromsduk, våtsone 1 (se side 6-7). Metoden skal ikke brukes utendørs eller i områder som står konstant under vann. Underlag av betong, veggpuss eller sementbasert avrettingsmasse skal være slette, solide, jevne og fri for løse partikler, sementrester, fett, olje, lakk, voks og så videre. Begynn med å påføre den slevklebende Biltema gulvslukmansjetten. (se bilde 6). Vegger og gulv grunnes deretter med Primer F. Påfør fiberremsen mellom gulv/vegg med Hidroflex. Forsegle remsen med Hidroflex. Påfør rikelig med Hidroflex på gulv- og veggflaten. Monter også alle rørmansjetter, innvendige og utvendige hjørner med Hidroflex, og forsegle mansjettene med Hidroflex. Påfør et lag nummmer to og eventuelt tre med Hidroflex over hele flaten. Totalt forbruk 1,3 kg/m 2. Skjær et hull i gulvslukmansjetten (se bilde 7) og påfør klemringen (se bilde 8). Før påføring skal underlaget ha en temperatur på minst +10 ºC Sentrer og legg gulvslukmansjett over sluket. Dra av beskyttelsespapiret på baksiden og trykk mansjetten godt fast. Fuktbeskytt vegger og gulv ved å påføre et lag med Primer F. Bruk rull. Tørketid cirka 20 minutter ved +23 ºC. Påfør rikelig med Hidroflex for god vanntetting i hjørner samt mellom vegg- og gulvvinkel. Bruk en pensel. Legg samtidig en fiberremse mens Hidroflex er våt. Stryk et rikelig første lag med Hidroflex på underlaget. (Også på alle forseglinger). Bruk pensel, rull eller sparkel. 8

9 Tett rundt alle rørgjennomføringer med tilpasset våtromsmansjett. Mansjetten limes fast med Hidroflex og forsegles deretter med Hidroflex. Påfør et rikelig lag nummmer to og eventuelt tre med Hidroflex. Andre strøk kan først påføres cirka 2 timer etter første strøk ved +23 ºC. Totalt forbruk 1,3 kg/m 2 Skjær ut for gulvsluket med overskudd som rekker ned til klemringens nedre kant. Bruk gjerne en mal. Monter klemringen (fleksibel eller skrubar). Kontroller at klemringen går helt ned til slukflensen Påfør rikelig med Hidroflex over hele gulvflaten. Vær nøye i hjørner og andre vanskelig tilgjengelige steder. Påfør også Hidroflex ned til oversiden av klemringen. Påfør et rikelig lag nummmer to og eventuelt tre med Hidroflex over hele gulvflaten. Andre strøk kan først påføres cirka 2 timer etter første strøk ved +23 ºC. Totalt forbruk 1,3 kg/m 2 Bruk en tannsparkel til påføring av festemasse K80 på underlaget som har tørket. Fest flisene/klinkerflisene med festemasse K80. Flisleggingen kan starte når andre eller eventuelt tredje strøk med Hidroflex er helt tørt. Kontroller at flisene er dekket helt med festemasse på baksiden Tips: Flisleggingen kan tidligst starte etter 12 timer Påfør fugemasse for fliser til fuging av vegger. Til gulv brukes klinkerfug. Påfør fugemassen med diagonale bevegelser i forhold til flisene. Bruk en gummisparkel. Bruk myk silikonfugemasse i hjørnene. Beskytt kanten av flisene med teip. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 9

10 Etterfølgende installasjoner Hvis det må lages hull i membransystemet, er det viktig at hullene fylles med silikon. Unngå helst hulltaking i våtsone 1. Hensiktsmessig metode er å velge et system som festes med lim. Betong: Påfør silikon i hullet før pluggen settes på plass og før skruen strammes. Platekonstruksjon: Påfør silikon før skruen monteres. Membran Festemasse Silikon Plastplugg Skruefester skal alltid forsegles med Biltema Silikon i henhold til denne skissen. Skruefester i våtsone 1 bør unngås. Velg heller et system som festes med lim. Tetting mot terskel Fugemasse Flis Fiberremse 1. Bor hull 2. Fyll hullet med silikon 3. Sett inn en plastplugg 4. Fyll plastpluggen med silikon 5. Skru fast Festemasse Membransystem 10

11 Kontroll Fagmessig utførelse av godkjent entreprenør: Kvalitetsdokument i henhold til reglene skal utarbeides av godkjent entreprenør og gis til bestiller og bruker/beboer etter at arbeidet er ferdigstilt. Dokumentet skal være undertegnet av våtromsansvarlig arbeidsleder. Kvalitetsdokumentet og den aktuelle monteringsanvisningen for det godkjente membransystemet skal gis til bestiller og bruker/beboer når arbeidet er fullført. Kopi av kvalitetsdokumentet og monteringsanvisningen for det av Byggkeramikrådet godkjente membransystemet arkiveres for egen dokumentasjon samt for å kunne forevises i forbindelse med kvalitetskontroll. Gjør det selv-arbeid For privatpersoner som planlegger å utføre arbeid med flis og klinker i egen bolig godtar forsikringsselskapene slikt arbeid, forutsatt at det utføres i samsvar med gjeldende bransjeregler og i henhold til Biltemas godkjente monteringsanvisning. Kvittering for materialer og monteringsanvisning arkiveres for egen dokumentasjon for å kunne forevises i forbindelse med en eventuell forsikringssak. Vedlikeholdsråd Vedlikeholdsanvisninger for keramiske veggfliser og gulvbelegg kan bestilles fra Byggkeramikrådet. Vedlikeholdsanvisninger finnes også i Byggkeramikhandboken. VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 Reparasjon av membran Reparasjon av membran kan godkjennes under visse forutsetninger. Kontakt forhandleren for videre anvisninger. 11

12 Våtromsduk Hidroflex Primer F Dampsperre Våtromsduken er en vannog damptett duk som alltid brukes i våtsone 1 for å gjøre våtrommet tett. Påføres med Hidroflex. Rull med 10 m eller 30 m. 1 m bred. Vanntett membran for våtrom. Brukes også som lim for våtromsduken. 8 kg og 16 kg forpakninger. Forbruk: 1,3 kg/m 2 for tetting og 0,6 kg/m 2 for liming av våtromsduk Vanntett primer til våtrom. Inngår i Biltemas våtromsystem. 2 kg og 5 kg. Forbruk: 0,1-0,3 kg/m 2 Brukes aldri sammen med våtromsduk. Dampsperre for tetting mot fukt og damp i våtrom og kjøkken. Brukes før påføring av Hidroflex. 2 kg og 5 kg. Forbruk: 0,3 kg/m Tilbehør Multifix Festemasse/K80 Flytfix Rørmansjett rør 10 mm, 24 mm, 55 mm og 110 mm Fiberremse 25 m og 100 m Flexibånd selvklebende 10 m Vanntett remse 10 m Våtromsmansjett innvendig hjørne Våtromsmansjett utvendig hjørne Gulvslukmansjett 40x40 cm Fleksibel rørmansjett mm, mm og mm 9 Hvit fleksibel festemasse som er lett å arbeide med, med kremet konsistens og god hefteevne. Til innendørs og utendørs bruk. Leveres i 20 kg forpakning. Forbruk cirka 3 kg/m 2 10 Fleksibel festemasse med lang åpentid. Til innendørs og utendørs bruk. Inngår i Biltemas våtromsystem. Leveres i 5 kg og 20 kg forpakning. Forbruk ca. 3 kg/m 2 11 Festemasse med god flytevne for innendørs og utendørs bruk. Kort tørketid og med full dekning under gulvflisen. 20 kg forpakning. Forbruk ca. 5 kg/m Mosaikfix Hvit festemasse med god hefteevne og lang åpentid. For legging av mosaikk innen- og utendørs. Velegnet for svømmebasseng. Leveres i 5 kg og 20 kg forpakning. Forbruk ca. 3 kg/m 2. Flisfugemasse Fuge tilpasset for fugebredde 1-6 mm. Leveres i fargene hvit, lysegrå, grå og antrasitt. 5 kg og 20 kg forpakninger. Forbruk 0,3-1 kg /m Klinkerfugemasse Fuge tilpasset for fugebredde 3-15 mm. Leveres i fargene lysegrå, grå og antrasitt. 5 kg og 20 kg forpakninger. Forbruk 0,8-2 kg /m 2 Silikon Anti-muggbehandlet silikon som er tilpasset for bruk på bad og kjøkken. Leveres i fargene hvit, lysegrå, grå, transparent og antrasitt. 12 Primer C Primer C brukes alltid før flytsparkling og for å oppnå bedre vedheft før flislegging i tørre rom. 2 kg og 5 kg. Forbruk 0,1 kg/m 2. Litoliv 1-15 Avrettingsmasse med ekstra kort tørketid. Til sparkling før legging av parkett, PVC, linoleum, tekstil eller klinkergulv. Meget god flyt- og avrettingsevne. Bygghøyde 1-15 mm. Leveres i 20 kg forpakning. Forbruk 1,7 kg/m 2 og Flytsparkel LitoLIV S40 Hurtigtørkende fiberarmert flytsparkel til innendørs og utendørs bruk. Bygghøyde 2-40 mm. Belegg kan legges etter timer. Gangbar etter cirka 2 timer. 20 kg forpakning. Forbruk 1,6 kg/m 2 og mm VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95

13 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 4 SINTEF Byggforsk bekrefter at BILTEMA Våtromsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Biltema Nordic Services AB Garnisonsgatan Helsingborg Sverige 2. Produsent LITOKOL S.p.A, Italia 3. Produktbeskrivelse Hidroflex er en énkomponent, vanntettende våtromsmembran som leveres i et system sammen med Primer SK og tettedetaljer. Følgende komponenter inngår i systemet: Hidroflex påstrykningsmembran Primer SK Forseglingsbånd innerhjørne Forseglingsbånd ytterhjørne Flexmansjett Rør Slukmansjett selvklebende Forseglingsbånd LITOFIBER 4. Bruksområder BILTEMA Våtromsystem kan benyttes som vanntett sjikt på golv og vegger i bad og vaskerom i boliger, hoteller og rom med tilsvarende belastning. Øvrige betingelser for bruk er gitt i pkt. 7. Membranen kan brukes på underlag av betong og bygningsplater egnet for våtrom. Membranen skal alltid overdekkes med fliskledning eller annen type golv- eller veggkledning. Membranen er ikke vurdert med hensyn til å ligge under en påstøp. Fig. 1 Oppbygging av BILTEMA Våtromsystem 5. Egenskaper Materialegenskaper BILTEMA Våtromsystem er typeprøvet iht. ETAG 022. "Guideline for European Technical Approval of Watertight Covering Kits for Wet Room Floors and or Walls. Part 1. Liquid Applied Coverings with or without Wearing Surface". Tabell 1 viser materialegenskaper til BILTEMA Våtromsystem bestemt ved typeprøving. Egenskaper ved brannpåvirkning er ikke bestemt. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. 3B0654 Kontr. 3B0693 Emne: Påstrykningsmembran Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80 13

14 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 4 Tabell 1: Materialegenskaper Egenskap Verdi Prøvemetode Vanntetthet ved ETAG 022. gjennomføringer i gulv 1) Bestått. Anneks A Vanntetthet ved ETAG 022, gjennomføringer i vegg 2) Bestått. Anneks F Vanndampmotstand 3), ekv. luftlagtykkelse, s d, (23 C - 50/93 % RF) Vanntetthet ved 1,5 bar vanntrykk i 7 døgn 85,7 m Bestått Rissoverbyggende evne - 0,4 mm riss Bestått Skjøtoverbyggende evne - Strekkstyrke 1 mm - bestått - Skjærstyrke 2 mm - bestått Nødvendig mengde membran for å oppnå 1 mm tørr tykkelse - påført i to sjikt med kost og tannsparkel Heftfasthet 4) Heftfasthet 4) etter 14 døgn ved 70 ºC Heftfasthet 4) etter 21 døgn i vann ved 23 ºC Heftfasthet 4) etter 7 døgn i alkalisk vann (mettet CaOH, ph > 12) ved 40 ºC 2,27 kg/(m 2 mm) 1,2 MPa 1,2 MPa 0,7 MPa 0,8 MPa NS-EN ISO 12572, Anneks E NS-EN Anneks A.7 ETAG 022, punkt ETAG 022, Anneks B ETAG 022, Anneks D NS-EN 14891, Anneks A.6.2 NS-EN 14891, Anneks A.6.5 NS-EN 14891, Anneks A.6.4 NS-EN 14891, Anneks A.6.9 1) Sluktyper: Joti K-sluk med fast klemring, Purus med løs klemring og Blücher med limflens av stål. Rør: 55 mm og 110 mm avløpsrør i polypropen. 2) Prøvet med rørgjenomføring av kobber. 3) Målt på 0,3 kg/m 2 Primer SK (2 sjikt) og 1,5 mm (ca. 3,4 kg/m 2 ) Hidroflex påstrykningsmembran. 4) Flislim: Litoflex K80. Sementbasert. 6. Miljømessige forhold Helse og miljøfarlige kjemikalier BILTEMA Våtromsystem inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. Inneklimapåvirkning BILTEMA Våtromsystem er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Våt primer og påstrykningsmembran er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Produktet skal sorteres som farlig avfall på byggeplass. Produktet skal leveres godkjent mottak for farlig avfall. Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for BILTEMA Våtromsystem. 7. Betingelser for bruk Type underlag på golv Membranen påføres på betong eller på undergolv av bygningsplater med stivhet og konstruksjonsdetaljer i henhold til Byggforskseriens Byggdetaljer , og Type underlag på vegg Membranen kan legges på puss, betong, fuktstabile bygningsplater eller andre plater egnet til våtrom som angitt i Byggdetaljer Preparering av underlag Underlaget skal være rent og tørt før påføring. Større riss, skader og nedsenkning ved skruer skal sparkles på forhånd. Løse partikler samt fett og olje må fjernes fra underlaget. Underlaget skal grunnes med Primer SK. Fuktinnholdet i betong skal ikke være over 85 % RF ved påføring av membransystemet. Vanndampmotstand Vegger og etasjeskillere som vender mot uteklima eller mot rom som har ingen eller begrenset oppvarming, må ha en vanndampmotstand innvendig på sd 10 m, dersom veggen eller etasjeskilleren ligger i våtsonen. Selv om bare deler av veggen eller etasjeskilleren som vender mot uteklima eller mot rom som har ingen eller begrenset oppvarming er en del av våtsonen, må hele veggen og/eller etasjeskilleren ha en vanndampmotstand innvendig lik s d 10 m. I våtsoner på yttervegg må det ikke brukes plastfolie bak ev. platekledning/rupanel. BILTEMA Våtromsystem har en høyere vanndampmotstand enn grenseverdien på s d 10 m. Påføring av membran Både på golv og vegg påføres membranen i flere strøk til en tykkelse som gir minimum 1 mm ferdig herdet membran. Dette tilsvarer minimum 2,3 kg våt membran per m². Membranen skal være overflatetørr før neste lag påføres. Membranen påføres underlaget i flytende form med pensel, rull eller sparkel. Tørr primer og påstrykningsmembran skal sorteres som restavfall ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. 14

15 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 4 I alle plateskjøter og overganger mellom golv og vegger skal det brukes Forseglingsbånd LITOFIBER, se fig.1. Alle hjørner forsterkes med Forseglingsbånd ytterhjørne og Forseglingsbånd innerhjørne. Brukstemperatur er minimum +5 C. Membranen skal alltid overdekkes med fliskledning i henhold til anbefalinger fra Biltema Nordic Services. Tetting rundt rør og veggbokser for rør-i-rør-system Flexmansjett Rør skal benyttes ved gjennomføringer, se fig. 2. Tekstilsjikt på begge sider av mansjettene må dekkes helt av membran. Membranen må føres litt forbi mansjetten utover røret/veggboksen. Tetting rundt golvsluk Slukmansjett selvklebende skal benyttes ved sluk, se fig. 3. Slukmansjetten påføres membran som beskrevet over til man oppnår en samlet tykkelse på mansjett og membran som er tilpasset sluktypen som anvendes, se fig. 3 og 4. Membranen må være herdet før klemringen monteres. Fig 3 Detalj ved golvsluk Vanntetthetstest Før legging av overflatebelegg på golv bør det utføres vanntetthetstest av membransystemet, se Byggebransjens våtromsnorm, BVN Fig. 4 Monteringsmåten og samlet tykkelse for slukmansjett og membran bak klemringen er avhengig av sluktype. Utførelsen må derfor skje iht. slukleverandørens anvisning. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av BILTEMA Våtromsystem er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. Produsenten har et kvalitetssystem som er sertifisert i ehnhold til ISO 9001 av Det Norske Veritas Italia S.R.L., sertifikat nr AQ-ITA-ACCREDIA. Fig. 2 Detalj ved rørgjennomføring 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på egenskaper bestemt ved typeprøving som er dokumentert i følgende rapporter: Rapport nr 5093/774/11 datert fra MPA ibmb TU Braunschweig. Rapport 3B datert fra SINTEF Byggforsk. 15

16 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av Merking Produktet merkes på emballasjen med produsentens navn, produktbeskrivelse og produksjonstidspunkt. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG TG Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Christian Forester, SINTEF Byggforsk, avd. Energi og Arkitektur, Oslo. Godkjenningsmerke for SINTEF Byggforsk Tore H. Erichsen Godkjenningsleder

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

1-komponent elastisk fugemasse og lim

1-komponent elastisk fugemasse og lim Construction Produktdatablad Dato: 10/2012 Identifikasjons nr.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 FC + 1-komponent elastisk fugemasse og lim Produktbeskrivelse Sikaflex -11 FC + er en 1-komponent,

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Gjør det selv med betong

Gjør det selv med betong Gjør det selv med betong Forslag på inspirasjon former.nu tungeting.no pasinga.com Betong inne Vannspeil og betong i hagen 2 Gjør det selv med betong Betong er et av verdens eldste og viktigste byggematerialer.

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

1. Produkter og materiell

1. Produkter og materiell 1. Produkter og materiell Isolasjon Materiell for skjæring Slanger - plater - ruller - selvklebende bånd Knivsliper - kniv Materiell for liming Materiell for konstruering Lim - limkanne - pensel - tape

Detaljer