Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Familierapport for Nils Olsen Monsets familie"

Transkript

1 Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 2 Begravet: Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Far: Ole Nielsen Monset (ca ) Mor: Sigri Iversdatter ( -1765) Første kone: Anne Olsdatter Reinskleiv Trolovet: 31. mars Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 3 Ekteskap: 16. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 4 Andre kone: Anne Larsdatter Asbøl (Ca ) Trolovet: 18. mars Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 5 Ekteskap: 21. juni 1769 Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 6 1 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, 3. søndag i advent. "3die advent... Døbt... Dito Ole Monsets Drengebarn Nom. Niels fad, gl Ole Monset, Ingbret Skierstad, Jesper Ols: Stubben Maret Monset, og Ingebor som tiener paa Monset". 2 Ministerialbok for Orkdal , side 521, døde 1785, lnr 107. "107. Niels Olsen Monset. 57 Aar gl: Død den 13de Junji." 3 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, 5. søndag i faste. ; "5.. Sÿndag i faste... trolaaved tambur Niels Ols... Maansædt med Pigen Anne Olsdatter... laav...mend Hr Captie... Brun og Joen Sie..." 4 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, 1. søndag etter Trinitatis. ; "1... P. T.... Copuleret Nils Olss og Anne Olsd." 5 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, 1769, Maria bebudelsesdag. ; "Marie Bebudelses dag som er den 18 Mart... troloved Niels Monsæt og Ane Larsdatter trolov... mend Fallantin Arnsen og Andreas Aspøll"; Orkdal historielags base har dato 25. mars, men dette er ikke riktig. 6 Ministerialbok for Svorkmo , side 176. ; "Junii... Ditto 21 de Onsdagen Copulerede H r Provsten Ross Soldat Niels Olsen Moenset Enkemand, og pigen Anne Larsdaatter Asbøl, og ej videre forrettet."

2 Hendelser i hans liv: Han kjøpte i 1762 Brattlia i Solsjøbygda 7. Han solgte ganske snart halve gården til Michel Olsen. I 1785 bodde sønnen Simen på Brattlia. Etter at Nils døde, skal gården ha blitt solgt på auksjon, iflg. Skrondal. 7 Kilde: Skrondal Orkdalsboka bind III, side 253.

3 Første kone: Anne Olsdatter Reinskleiv Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Reinskleiv Døpt: 25. april Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 8 Død: 1768 Begravet: 11. november Far: Ole Andersen Ekli Reinskleiv (Ca ) Mor: Ane Pedersdatter Qvaall (1700-Ca. 1766) Hendelser i hennes liv: Hun er 10 år ved skiftet etter faren i Hun er nevnt som datter i skiftet etter mora på Reinskleiven. Hun er da oppført som gift med Nils Olsen Monset. 8 Klokkerbok for Orkdal , folionummerering mangler, 1728, 4. søndag etter påske. ; "4de S. Etter Paaske er tieniste forreted af Hr T: Ross Com: 49 M: Døbt Ole Rensklef..ens pige barn Nom Ane fadre anders Klocher, Ras... qvo...e, Barbroe Klefven, J... Polset og Ingebor olsd. Rensklef." 9 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, fredag mellom 23. og 24. søndag etter Trefoldighet (11. november). "Fredagen dernest som var Novembr Begravet og Gravfæst Hr Provsten Ross Ane Ols Datter Monsæt".

4 Barn av Nils og Anne Olsdatter: Ola Nilsen "Bortstuggu" Monset den eldre Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 12. oktober Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 10 Død: 25. mars Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 11 Begravet: Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Ektefelle: Ane Eriksdatter Solbu ( ) Ekteskapsdato: 8. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Klokkerbok for Orkdal , ingen foliering, 1755, 20. søndag etter trefoldighet. "20de P:T:... forretted af Hr Ole Ross Com:85... døbt Niels Monsets drengebarn No Ole, fadre Ole Monset, Joen Megaard, Anders Jemtaas, Sirj Monset, Jødda Rensklefven (?)" 11 Ministerialbok for Orkdal , side 531, døde 1789, lnr Ole Nielsen Monset. gl 33 Aar. Død den 25de Martj: 12 Ministerialbok for Orkdal , side 405, vigde 1786, lnr 16. "16. Den 8de Junji copuleret i Ørkedals Kirke ungkarl Ole Nielsen Monset og Enken Anne Erichsdatter Blekkan af Børsen."

5 Ole Nilsen Monset den yngre Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 29. juli Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 13 Død: 1832 Begravet: Ektefelle: Kari Larsdatter Klefsaas (Ca ) Ekteskapsdato: 21. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 14 Ektefelle: Brynil Olsdatter Kjerrem (Ca ) Ekteskapsdato: Hendelser i hans liv: Kom til Blekkan fra Orkdal sammen med kona Kari L. Klefsås. Tok over etter at Engel Follo døde, og enka Ane Eriksdatter (Solbu) flytta tilbake til Orkdal. Kari Larsdatter døde her i 1792, og Ola Monset solgte og gifta seg til Kjerrem Nergard. Kilde: Børsaboka Han bodde på Kjerrem i 1794 i Børsa, Sør-Trøndelag, Norge. Han finnes i folketellingen i 1801 i Skaun, Sør-Trøndelag, Norge. På gården "Kierum" i "Bynes" prestegjeld, "Wiggen" sokn. "Ole Nilsen Monset" er 42 år, oppgitt å være gift for andre gang, og nå med Bynil Olsdatter. Han er i likhet med giftemålet i Orkdal i 1787 titulert som "Corporal". Han har på dette tidspunktet 3 barn boende hos seg, og det er vel ingen som skal være gammel nok til å ha flyttet hjemmefra. 13 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummerering, 1759, 7. søndag etter Trinitatis. "... Døbt Niels Monsets drengebarn Ole, fad... Sergiant Knudt Monset, Joen Rensklef, Lars Rensklef, Ane Rensklef, Karj Monset". 14 Ministerialbok for Orkdal , side 407, lnr 12: "12. Den 21 ste Junji copuleret i Ørkedals Kirke Corporal Ole Nielsen Monset og Pigen Kari Larsdatter Klefsaas"

6 Simen Nilsen Monset Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 19. april Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 15 Død: Begravet: Ektefelle: Anne Olsdatter Røklev ( - ) Trolovet: 31. mai 1794 Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 16 Ekteskapsdato: 3. juli Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 17 Hendelser i hans liv: Han ble konfirmert den 22. august år. Navnet skrevet "Simon". Han bodde på Brattlia ved skiftet etter faren Han ble i 1794 titulert "Corporal" ved giftemål 15 Klokkerbok for Orkdal , ingen folionummererering, 1764, skjærtorsdag ; "...døbt Niels Monsets drenge barn No Simen, fad...sergiant Skougen, Hans Skougen, Mikell Monset, Beret Mee gaard, Ane Monset" 16 Klokkerbok for Orkdal , side 381, lnr 20. ; "20. Den 31te Maji trol. Corporal Simon Nielsen Monset og Pig: Anne Olsdatter Røklev. Sp: Jon Stubben og Ole Monset" 17 Klokkerbok for Orkdal , side 420, lnr 21. ; "21. Den 3die Julji copuleret i Ørkedals Kirke Corporal Simon Nielsen Monset og Pigen Anne Olsdattr Røklev."

7 Andre kone: Anne Larsdatter Asbøl Ca Døpt: Død: 17. april Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 19 Framigard Begravet: 25. april Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Annen ektefelle: Peder Sivertsen Monset ( ) Trolovet: 20. oktober Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 20 Vielsesdato: 1. november Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 21 Adresse: Svorkmo Spørsmål: Ved begge giftemål er sponsor eller tolovingsmann eller forløftingsmand Andreas Larsen Asbøll. Det er ikke oppgitt patronym på ham i første vielse. Ellers er det antydet at Ane Larsdatter Asbøl gift Lefstad er søster av Ane Larsdatter på Monset. Har vi da tre søsken her? Hvor kom de fra? år ved død Følgelig anslag på fødselsår: Faren kom nok flyttende til Asbøl, og vi vet ikke hvor fra. Det kan derfor vise seg vanskelig å finne dåpsoppføring på henne. 19 Ministerialbok for Orkdal , folio 220, lnr Ministerialbok for Orkdal , side 369, lnr 28. ; "28. Den 20de octobr: trol: ungkarl Peder Sivertsen Monset og Enken Anne Larsdattr: Monset. Spons: Andreas Lars: Asbøll og Ole Nielsen Monset." 21 Ministerialbok for Orkdal , side 408, lnr 28.

8 Barn av Nils og Anne Larsdatter: Lars Nilsen Monset 1772 Døpt: 20. desember 1772 Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 22 Død: Begravet: Ektefelle: Ekteskapsdato: Hendelser i hans liv: Han ble konfirmert den 2. desember år 22 Ministerialbok for Svorkmo , side 216, 4. søndag i advent. "Desember...Ditto 20 de Dom: 4 ta Adventus forrettede H r Schive Kirke-Tjenesten, og var 73 Comunicantere Døbt Niels Monnsets d:b: N o Lars; faddere: Andreas Asböls qvinde, Christen Levstads qvinde, Andreas Asböl, Lars Hongsloe og Mikel Monnset".

9 Ane Nilsdatter Monset Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 11. oktober Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 23 Død: Begravet: Ektefelle: Ole Martinussen Clemetsmo ( ) Ekteskapsdato: 5. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Hendelser i hennes liv: Hun ble konfirmert i år 23 Ministerialbok for Orkdal , side 26, Dom 17 a Tr. nr 1. "Niels Monsets Pb: N: Anne. Sp: Christen Levstad, Ole N. Monset, Ingebor Boxbue, Elsebet Scierstad og Kierstie Monset".

10 Andreas Nilssen Monseth Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 29. oktober Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 24 Død: Begravet: Forhold til: Kirsti Eriksdatter Asphjell ( ) Ekteskapsdato: Ikke gift Ektefelle: Ingeborg Jonsdatter Hanberg (1783- ) Ekteskapsdato: 22. juni Børsa, Sør-Trøndelag, Norge Hendelser i hans liv: Han ble konfirmert den 26. juli ½ år. 24 Ministerialbok for Orkdal , side 47, 23. søndag etter Trefoldighet. ; "Dom: a Trin. 23. Ørkedalen. Sognepræsten Com: 128. Døbt 1) Niels Monsets Søn Andreas. test: Hr: Capitain Motzfeldt, Lars Johansen Dahl, Erich Asbield, Frue Capit: Motzfeldts og Inger Asbield."

11 I andre ekteskap med Peder Sivertsen Monset hadde Anne Larsdatter ei datter: Karen Pedersdatter Monset 1789 på Monset i Orkdal Døpt: 10. mai Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 25 Død: 6. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 26 Begravet: 14. juni Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 25 Ministerialbok for Orkdal , side 173, Cantate. "Dom: Cantate den 10de Maji... Døbt: 1) Peder Monsets Datter: Karie. test: Anders Solbue og hustrue Ingebor, Knud Boxbue og hustrue Berith, og Berith Larsdatter Monset.". 26 Ministerialbok for Orkdal , folio 125, lnr 19.

Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der

Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der 1 Om gården Bjørlien og urmakeren som bodde der I Vestby er Bjørlien i dag mest kjent som skolen for trinnene 1-7 like ved boligområdet Pepperstad. Og mange vet at navnet kommer fra småbruket som ligger

Detaljer

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY. 22 des 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Eilif Sørensen ESKØY 22 des 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Eilif Sørensen ESKØY 1 Eilif Sørensen ESKØY ble født på/i Stabekk, Bærum, Akershus den 24 aug 1925. Han

Detaljer

Forfedre av Anne MARIE Nilsdatter BERGSLAND. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Anne MARIE Nilsdatter BERGSLAND. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Anne MARIE Nilsdatter BERGSLAND 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Anne MARIE Nilsdatter BERGSLAND 1 Anne MARIE Nilsdatter BERGSLAND ble født Flåtten, i Bamble,

Detaljer

Lok. nr. 1250013 Halterikhytta Gårdsnavn: Koordinat: Ø: 640302, N: 6605192, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet:

Lok. nr. 1250013 Halterikhytta Gårdsnavn: Koordinat: Ø: 640302, N: 6605192, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Lok. nr. 1250013 Halterikhytta Eidsberg Gårdsnavn: Koordinat: Ø: 640302, N: 6605192, 22 EU89-UTM Sone 32 Synbarhet: Foto: Kjell Undrum 12.01.2007 Kulturminneregistrering KMtype: Husmannsplass,, Tilstand:

Detaljer

Skifter i Andebu 1700-1755

Skifter i Andebu 1700-1755 Skifter i Andebu 1700-1755 Fra Statsarkivet i Kongsberg, kort på lesesalen Skifteprotokoll 1: 1700-1715 Skifteprotokoll 2: 1715 Skifteprotokoll 3: Skifteprotokoll 4: 1725-1727 Skifteprotokoll 5: 1730-1738

Detaljer

1. Kørsebær, Kårsebær, Korseberg. Gnr. 684, bnr. 1. 2. Åvære Kørsebær, Øvre Korseberg, Sønnære Kørsebær, Søndre Korseberg. Gnr. 684, bnr. 3.

1. Kørsebær, Kårsebær, Korseberg. Gnr. 684, bnr. 1. 2. Åvære Kørsebær, Øvre Korseberg, Sønnære Kørsebær, Søndre Korseberg. Gnr. 684, bnr. 3. KORSEBERG Korseberg ligger like vest for kirkestedet Holm, og gårdsnavnet har derfor trolig en religiøs bakgrunn. Det er kort avstand og fri sikt mellom kirken og Korseberg, og muligens kan det på høyden

Detaljer

Hvordan ta i bruk Legacy?

Hvordan ta i bruk Legacy? Hvordan ta i bruk Legacy? Registrer slekten din på PC Vers. 0.8 Side 1 av 46 1. Formål Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte informasjon. Jeg la merke

Detaljer

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot,

Noen mennesker blir rike på penger og materielle ting. Pågangamot, Årgang.2013 Nummer. 3 Dato:15 juli 2013 Slektsforum Karmøy Ansvarlig for utgivelsen - Kjell Gunnar Angelund S P E C I A L P O I N T S O F I N T E R E S T : Speakers Corner -side 2 Veim- side 6 Utvik fra

Detaljer

Aner til Arve Holst. Han giftet seg med 3 Anna Idland, født 13 nov 1916. Bor i Stokke. Foreldre

Aner til Arve Holst. Han giftet seg med 3 Anna Idland, født 13 nov 1916. Bor i Stokke. Foreldre 1. Arve Holst, født 13 jan 1911 i Skjærbakken, Elverum, Hedmark, 1 yrke hvalfanger, død 11 aug 1994. 2 Var først hvalfanger og jobbet senere på verksted ved Sandefjord. Bodde i Stokke. Han giftet seg med

Detaljer

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1

16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 16.05.2011 Slekt i Troms - Ancestors in Troms Side 1 Proband Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Opvartningsjomfru/husmor. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Døpt 01.10.1888 i Tromsøysund (TR).

Detaljer

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1

14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 14.02.2013 Slekt i Trøndelag - Ancestors in Trøndelag Side 1 Proband Julius Aas. Styrmann / Dampskipsfører. Født 25.03.1877 på Strømmen, Sakshaug, Inderøy (NT). Døpt 03.06.1877 i Sakshaug, Inderøy (NT).

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album

Bildedokumentasjon. Album hos Ola Monset - grønt album Bildedokumentasjon Album hos Ola Monset - grønt album Albumet inneholder blant annet gamle bilder fra Monset skole, et par av Anna Monsets bilder fra tida på lærerskolen m.m. Albumet inneholder også svært

Detaljer

Aner til Ingrid Bragstad

Aner til Ingrid Bragstad Aner til Ingrid Bragstad Generasjon nr. 1 1. Ingrid Bragstad, født 26 jul 1917 i Bergen; død 02 okt 1998 i Storhaugen Metodistkirkens Aldershjem i Bergen. Hun er datter av 2. Alfred Bragstad og 3. Alvina

Detaljer

Johan Oluf Mikkelsen Ristad & Johanna Andreasdatter Moe

Johan Oluf Mikkelsen Ristad & Johanna Andreasdatter Moe Slektsledd 36 og 37 Johan Oluf Mikkelsen Ristad & Johanna Andreasdatter Moe Johan Oluf ble født den 11. mars 1850 i Levanger1. Foreldrene var Mikkel Nilsen Reistadval fra Verdal (slektsledd 72) og Martha

Detaljer

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008.

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. Carl Bertheussen - Jens Solvang KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II Gårdshistoria av Jens Solvang Utgitt av Lenvik og Tromsø kommuner

Detaljer

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 Rettelser og tilføyelser Koordinert av støttegruppen for Svein Tore Dahl (senest oppdatert 23 august 2000) Språklige feil er ikke

Detaljer

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950

Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Oppdeling av Oslebakke fra 1800 til 1950 Jogeir Nicolai Stokland, mars 2015 Oslebakke har vært et økonomisk sentrum på Veierland gjennom store deler av seilskutetiden som varte fram til slutten av 1800-tallet.

Detaljer

E P I T A F I U M I M E L H U S K I R K E. OG S L E K T E N L I N D V E D I N O R G E

E P I T A F I U M I M E L H U S K I R K E. OG S L E K T E N L I N D V E D I N O R G E Side 1 av 6 E P I T A F I U M I M E L H U S K I R K E. OG S L E K T E N L I N D V E D I N O R G E Fra Gerhard Schønnings besøk i Melhus kirke siteres ( 1): "Ved den søndre Siide af Indgangen til Choret,

Detaljer

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde.

altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra grytten kirke Altertavlen er nå i Romsdalsmuséets Kapell. Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal, Molde. altertavle fra kors kirke Etter fotografi utlånt av fabrikkeier P. Solemdal,

Detaljer

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3

Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 Sørsæter-slekta 200 år på Sætra og bånd til gamle adelsslekter Sveins slektshistorie, bind 3 Versjon 1.3 UTKAST Side 1 Innholdsfortegnelse 0 FORORD...3 1 FØRSTE GENERASJON...4 1.1 RAGNAR OG BRYNHILD...4

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR TYSFJORD, BIND I GNR. 1 SKÅRNES NB. BILDE AV GÅRDEN Dette er den ytterste gård på nordsida av Skrovkjosen, men på yttersida (nordvest-) av gården ligg Sommarset med Sommarsetdalen

Detaljer

Christen Joensen fra Gangsaa

Christen Joensen fra Gangsaa Christen Joensen fra Gangsaa og hans familie fra storbonde på Rosfjord til vognmand i Mandal Myten om Rosfjord Eventyret på Rosfjord er en oppdiktet historie basert på fortellinger og myter om slekten

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus.

Linken. Årsmøte i DIS Aust-Agder 18.02.02 på Kløckers Hus. Linken *Medlemsbladet for slektsforskere* Nr. 1 Våren 2002-7. årgang DIS Aust-Agder DIS AUST-AGDER v/ daglig leder Postboks 36, 4801 Arendal. Antall Medlemmer: 157 (07.02.2002) Stiftet: 15.02.96 Bankgiro:

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Ola Svekling. Et 150 årsminne

Ola Svekling. Et 150 årsminne Ola Svekling Et 150 årsminne 1. februar i 1855 ble det på Aunhaugen på Hemn skogen født et tvillingpar gutter. Foreldrene var Ole Olsen f. Skogrand og Ane Olsdtr. F. Vorpbukt. Det stod dårlig til med barna,

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973)

Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Historien til Peder Olai Djuvik (1891-1973) Skrevet av Harald Sørgaard Djupvik (september 2010) 1 Barndom Peder Olai Djuvik ble født på gården Nedre Djuvik den 31. desember i 1891, han kunne med andre

Detaljer