AKTIVITETS- kalender n Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIVITETS- kalender n Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes. Les mer om:"

Transkript

1 AKTIVITETS- kalender n Nr. 4 årg. 6 Mai 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Karihaug leirsted i Bleikvasslia. Les mer om: Navnebytte 17. mai-programmene Turistforeninga etterlyser bilder Foto: FVS-Hemnes Småjobbformidling Grottetur med Steinar Hemnes Gjeterhundlag ved Nils Skreslett

2 2 Info fra Frivillighetssentralen Navnebytte Sakte og forsiktig er det gjort små og nødvendige endringer på utseende av AKTIVITETS-kalender n og flere endringer står for tur for bladet. Blant annet har det siden starten på utgivelsene vært jobbet med å få på plass et skikkelig navn. Utrykket AKTIVITETS-kalender n var en foreløpig arbeidstittel som ble stående. I mangel av å huske hva bladet vårt heter har flere av våre lesere hele tiden kalt bladet for Klammerposten. Dette har vært hyggelig og har styrket redaksjonen i at Klammerposten måtte være en knakende god tittel å ta i bruk på vårt blad. Til opplysning for vår yngste leserkrets, så var Klammerposten tittelen er på et kommunalt blad utgitt på -80 og godt inn i -90 tallet. Ingen ting kommer av seg selv. Heller ikke navnebruk. Gjennom to drøye runder med høflig forespørsel- og søknad til ordføreren og Utvalget for oppvekst og kultur, er alt klart. Redaksjonen får lov til å bruke navnet Klammerposten. Fra 1.juni gjøres den nødvendige navneendringen men enn så lenge bruker vi AKTIVITETSkalender n. Redaksjonen roper i all stillhet et tre(en) foldig hurra og spretter en Imsdal, uten kullsyre, i samme slengen! FVS-Hemnes på nett Som tidligere nevnt viser nettadressen www. frivillighetssentralen.hemnes.no til Frivillighetssentralens hjemmeside på internett. Til de som har nettilgang er det bare å legge nettadressen på mine favoritter til enhver tid klar til bruk! Alle kan via nettsiden raskt sette seg inn i hva som foregår i og rundt kommunen uansett hvor i verden. På nettsiden vil du kunne lese litt om hvem vi er og hva som skjer i Frivillighetssentralen. Nye utgaver av AKTIVITETS-kalender n(ak), og arkiv med faste spalter fra Ak er også å finne. Søker du kunnskap om hva som vil skje på kultur- og fritidsfronten i og rundt Hemnes vil du også finne noe om dette. Oversikt over hva som finnes av lag og foreninger ligger også lett tilgjengelig osv. Frivillighetssentralen håper alle vil finne noe nyttig på nettsiden. Oppfordringen er enkel: ta nettsiden i bruk, kom med innspill på innhold og gjerne tips andre om vårt nettsted! Småjobbformidling I sommermånedene søker Frivillighetssentralen å formidle kontakt mellom ungdommer i kommunen og brukere av sentralens tjenester. Ungdom fra 15 år og oppover, og som ikke kvalifiserer til ordinær sommerjobb, kan melde inn sine behov for småjobbing sommerstid. Så langt det lar seg gjøre, vil den enkelte ungdom bli formidlet kontakt med brukere som trenger hjelp, fortrinnsvis i sitt nærområde. Brukere av sentralen kan melde inn sine behov for hjelp til for eksempel hagearbeid og annet lettere forefallende arbeid. I forhold til avvikling av sommerferie i Frivillighetssentralen, bes begge gruppene så raskt som råd melde inn sine behov. Ring Frivillighetssentralen for nærmere opplysninger på tlf Redaksjon Ansvarlig redaktør: Kommune-info Redaksjonskomitéen: Gisle Urvik Hemnesberget Astrid Arntsen Korgen Berit Oksfjellelv Bleikvasslia Heidi Prestengshaug Bleikvasslia Kontakt: Besøksadresse: Sentrumsvn. 13, 8646 Korgen Telefon: E-post: Bankkonto: Produksjon Innlevering av stoff: 10. hver måned Utgivelser: 10 eks. pr. år Utgivelsesdato: 1. hver måned Opplag: 2200 Grafisk prod.: Ildsjelprisen 2008 Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILD- SJELPRISEN. Prisen har følgende retningslinjer: Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge. Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats. Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement høsten Frist for innsending av forslag er 20. juni. Kilde: Rusfritt i Svartebukta Ungdomsarrangement i Svartebukta I år som i fjor blir det rusfritt arrangement v/ Hemnes ungdomsråd (HUR) den 16. mai for aldersgruppa 8.klasse 18 år. Arrangementet holdes i Svartebukta, Korgen, med gratis inngang, band i stort telt og muligheter for å kjøpe grillmat/ drikke. Det settes opp gratis buss fra alle tettsteder. Følg med på videre annonsering. (Plakater) Kontaktperson: Kulturenheten v/hilde Forsmo, mob

3 Ordførerens hjørne Vakrere Hemnes Sommeren nærmer seg, siste rest av vinteren begynner å slippe taket og alt skrot og rot dukker frem. I Hemnes kommune har vi satt oss et mål om å gjøre kommunen vår vakrere, for både innbyggere og besøkende. For å klare denne jobben er vi helt avhengig av den enkelte innbygger, lag og foreninger. Selv om våre ansatte og nærmiljøutvalg har fokus på dette, vil ikke dette alene gi en vakrere kommune, uten at alle er med og bidrar. Jeg sender derfor ut denne oppfordringen til alle i Hemnes. La oss sammen gjøre en innsats for å gjøre Hemnes til en mer ryddig og velstelt kommune. Håper dere tar utfordringen og kom gjerne med innspill på tiltak som kan bidra til et vakrere Hemnes. Ny hjemmeside Kommunen jobber nå for fullt for å få på plass en ny hjemmeside som skal erstatte dagens. Sommerfestuka 2008 utsettes til Når denne kommer opp å gå vil dette gi både innbyggerne, politikerne og andre et mye bedre tilbud. Vi vil med vår nye side bli mye bedre på informasjon, utlegg av politiske saker og protokoller, samt mulighet for kontakt mot kommunen elektronisk på mange flere områder. Vi håper at mange vil bruke kommunens hjemmeside som naturlig startsted for info om Hemnes. Her vil det naturligvis ligge linker til det meste av viktige hjemmesider i og utafor kommunen. Vi vil komme tilbake med info om når den er oppe og går, men målet er i løpet av mai. Tre regionråd på Helgeland På Helgland er vi 18 kommuner. Disse er organisert i 3 regionråd, hvor Hemnes er med i Indre Helgeland Regionråd (IHR). De andre er Sør Helgland Regionråd (SHR) og i midten/ytre Helgeland Regionråd (HR). Tidligere var dette Ytre Helgeland Regionråd. Som sikkert mange av dere har registrert har dette ført til mange uheldige problemstillinger da Helgeland Regionråd i flere saker hvor de uttaler seg eller er representert blir fremstilt som talerør for HELE Helgeland. Både IHR og SHR har i flere omganger bedt dem endre navn slik at ikke slike misforståelser oppstår, men foreløpig til ingen nytte. Skal vi få til utvikling som gagner hele Helgeland, er det viktig med et samlet Helgeland, det er derfor å håpe at HR ser dette og skifter navn som viser hvilke kommuner de representerer. Det har nå vært kommunevalg og noen nye er kommet inn i regionrådene, i tillegg vurderer enkelte kommuner å skifte regionråd, sa da får vi håpe tiden er inne for et navneskifte. Med vennlig hilsen Kjell-Idar Juvik - ordfører Oppvekst- og kulturutvalget i Hemnes fattet i sitt siste møte følgende vedtak: Sommerfestuka 2008 flyttes til 2009 og har Kulturminneåret 2009 som tema. Sommerfestuka i Hemnes arrangeres hvert annet år, og skal normalt arrangeres i De siste årene har det imidlertid vært vanskeligere å få lag og foreninger på banen for å delta med arrangementer. Neste år - i skal det være en nasjonal satsing på kulturminner - Kulturminneåret Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den rommer. Regjeringen ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven. Kulturminneåret 2009 skal markere at viktige deler av de uerstattelige kulturminnene er sikret og at både offentlig og privat sektor, så vel som befolkningen, ser hvilke verdier kulturminnene rommer og tar dem i bruk MÅL Kulturminneåret 2009 skal få fram bredden og det folkelige engasjement knyttet til kulturminnene i Norge. Under dette har vi følgende hovedmål for Retting om Skateboardskole Feil dato for skateboardskole. Det skal holdes skateboardskole den 5. og 6. mai (ikke juni, som opplyst i forrige nr. av Aktivitetskalenderen). Instruktør er Henning Braaten som blant annet er 4x NM-mester i skateboard. Skolen er for barn (10 år) og ungdom. Gratis for alle med boadresse Hemnes kommune. Skolen holdes ved Korgen sentralskole kl de to dagene. Opplegget består av både teori og praksis. Ved påmelding må det opplyses om skateboarderfaring (lite middels - mye). Alle deltakere må ha brett, hjelm/ sikkerhetsutstyr. Påmelding: Kulturenheten v/ Bente Bang tlf , e-post: kommune.no året, hvor kulturminnene skal vise hvordan kulturminnene gagner alle i Norge være en manifestasjon på mangfoldet på kulturmineområdet ha en bred organisatorisk deltakelse

4 fokusere på aktivitet og relasjon mellom mennesker, og vise aktivitet, deltakelse, engasjement og glede knyttet til kulturminnearbeidet Som langsiktige virkning av kulturminneåret ønsker vi at Kulturminneåret skal bidra til å: styrke kulturminnenes forankring og oppmerksomhet, slik at dette styrker varig bruk og utviking av disse øke rekrutteringen av aktive deltakere Vedtekter for byggeskikkpris i Hemnes Hemnes kommunestyre gjorde i sitt møte 13. mars 2008 følgende vedtak: Vedtak: A. Kommunestyret vedtar å opprette en byggeskikkpris i Hemnes med første utdelingsår i Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. B. Kommunestyret vedtar følgende vedtekter for Hemnes kommunes byggeskikkpris: 1 Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk. 2 Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes. 3 Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune. 4 rundt kulturminnene, særlig blant barn og unge skape mer oppmerksomhet mot det positive bidrag til samfunnet kulturminnene gir og dermed gjøre dem mer synlige i det offentlige rom og i media skape bedre prosesser rundt kulturminnene, som i større grad enn i dag ivaretar helhetsperspektiv, samarbeid og tverrfaglighet. 4 Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdier i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse. 5 Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år. 6 Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning. 7 Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fritt fremmes til sekretariatet innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. september i prisutdelingsåret. Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg villig til å delta, og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres. Juryen kan innhente begrunnede forslag. 8 Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke En slik satsing på kulturminner som spesielt tema, kan gi sommerfestuka et nytt løft og forhåpentligvis en revitalisering som vi kan ta med i senere års arrangementer. Foto: FVS-Hemnes Sommerfest med brukaffe i Korgen 2006 deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom. I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling. 9 Juryen består av: 2 repr. fra OKU hvorav den ene er juryens leder, 1 repr. fra PLU, samt administrative repr. fra PLU, Byggog eiendom samt kulturtjenesten, som også er sekretariat for prisen. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode. 10 Kulturtjenesten er ansvarlig for utforming av plakett, diplom og tildelingsarrangement. Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal monteres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen. 11 Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement. C. For 2008 settes rammen inntil kr ,- Disse retningslinjene gjøres gjeldende etter vedtak i Hemnes kommunestyre 13. mars 2008

5 Hobby og fritid Hemnes Gjeterhundlag ved Nils Skreslett Hemnes Gjeterhundlag ble et eget lag 28.november Før det var de ei gruppe under Hemnes Sau og geit. Når de nå er utskilt er det bare de med interesse for gjeterhund som er med i laget. Nils Skreslett begynte med gjeterhund i gruppa i 1992, men det var ikke før i 1995 at det ble noen særlig aktivitet i gruppa. Med aktivitet menes faste treninger, - ca 20 samlinger i året. Hvis man vil ligge i toppsjiktet må man trene enda mer enn det. Å drive med gjeterhunder er ensbetydende med at en trener opp hunder til å bli gode gjetere, og det gjør en ved å trene og å delta i konkurranser. Det har jo blitt ganske så aktuelt her i distriktet da vi vet at den NordNorske cupvinneren kommer nettopp fra Hemnes Gjeterhundlag. Det handler mye om konkurranser og om å klare prøver, forstår vi på Nils - I vårt lag er det ca 30 hunder som har klart gjeterhundprøven, forteller han, men det er stadig utskifting av hunder, noen kommer til, og andre forsvinner. Vi har ulike diplomer og utmerkelser som vi deler ut. Det går på ferdigheter og da blir det jo samspillet mellom leder og hund som teller. Første gang en person greier gjeterhundprøven får han/hun Sølvhunden. I laget vårt har vi to faste arrangement i året: Vårprøven i juni, som er en distriktsprøve, og Hemnesmesterskapet, som også er en åpen distriktsprøve. Nytt av året er en HemnesCup, der seks prøver teller. Da går noen av prøvene inn i andre distriktsarrangement. Hele fylket regnes som et distrikt, og distriktsmesterskapene fungerer bl.a. også som uttagning til NM. Kvoten man kan sende til NM avhenger noe av hvilke resultater man har oppnådd før i NM. Nordland har for tiden 5 representanter. Egentlig 6 i år siden 5 vi har vinneren av NordNorsken. Det er ganske fascinerende å se hunder og førere i aksjon, og for en uinnvidd er det et mysterium hvordan de greier å kommunisere. Nils forteller at det ikke er noe universalspråk som brukes, hver fører og hund har sitt spesielle språk. En fører kan ha forskjellig språk til forskjellige hunder, så det gjelder å huske hvilken hund man jobber med slik at ikke det blir språkforvirringer. Ordrer som dekk, høyre, venstre og gå på er imidlertid ordrer som de fleste har, men signalene kan være forskjellige. Vi er litt engstelig på vegne av de stakkars sauene som blir jagd rundt, men Nils beroliger oss med at det ikke er de samme sauene som brukes hele tida. Sauene sendes ut i flokker på 4-5, og man må ha sauer nok til flokker pr. dag. På store konkurranser, for eksempel i NM går det med ca 300 sauer. Formålet til Hemnes Gjeterhundlag er å stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhund, ha ansvar for organisering av gjeterhundlaget, og formidling av valper. De får valper fra flere land. Fra Sverige går det veldig greit, men fra andre land kan det være litt mer omstendelig. Hundene som brukes er skotsk Border Collie og australsk Kelpie. Mange andre raser sies å være gode gjeterhunder, men gjeteregenskapene er ødelagt p.g.a. eksteriøravl. Det er ingen standard på Border Collier på utseende, der finnes det mange varianter, - det er evnen til å gjete som er viktigst. Nils forteller at de har ca 60 medlemmer i laget, og de kommer fra Skogn i sør til Innhavet i nord. Det koster en del å drive laget og deres hovedsponsor er Helgeland Sparebank. Banken bidrar også med hjelp til en del praktiske ting for eksempel kopiering og lager plakater og kursbevis. Han forteller også at de hvert år arrangerer en familietur som spleiser medlemmene godt sammen. Da er det sosiale som teller. Siste nytt er et eget jenteseminar spesielt fordi de har en del unge jenter som har fått interesse for denne sporten. Han er i det hele svært optimistisk på lagets og medlemmenes vegne ikke minst p.g.a. de gode resultatene de har fått i distriktet. Avslutningsvis spør vi om dette er en publikumssport, og til det sier han at det nok mest er familie og pårørende som er de som utgjør publikum, men alle er velkommen til å se på. Tekst: Astrid A Foto: FVS-Hemnes Ettermiddagskaffe-treff! Torsdag 22. mai 18:00 inviterer Mental Helse- Hemnes til uformelt åpent treff på Gammelskola i Bleikvasslia. På treffmenyen står dette: Jan-Erik Jørgensen info om Inca Energimedisin Info om lokallaget av Mental Helse Tid til hverandre med en god kopp kaffe og noe til Lett underholdning Hemnes kommune informerer om psykisk tiltaksarbeid Gratis inngang og servering! Hjertelig velkommen med hilsen styret for MH-Hemnes

6 Turer og turmål En tur i fjellet - ikke på fjellet Skulle du ha fått nok av lange skiturer i øppna landskap, kan du kanskje gå til den andre ytterligheten i vår og sommer og ta deg ned under jorden. Da vil du oppleve et mørke og en stillhet som kan bli en meget sterk opplevelse. Steinar Jørgensen i Elvdalen må være kjemisk fri for grottefobi. Han har gått utallige turer gjennom Geitvikgrotta og kjenner alle områdene inne i berget. Her er noen trange passasjer men ikke verre enn at de er greie å passere. Steinar viser fram en rapport om grotten som er laget i altså for 40 år siden. 5 engelskmenn hadde funnet veien til Hemnesberget men fant ikke sin avtalte guide; - but we asked some boys if they knew of any caves in the area, and when 6 they said they did, we piled them into the Landrover and set off to Gjeitvik (Goat s Bay). Guttene visste godt hvor åpningen var, og de 5 grotteforskerne kunne begynne sitt arbeide med kartlegging. Her er hele grotten beskrevet og profiler tegnet inn. Det kan være en heftig nok opplevelse å bare ta turen gjennom grotta. Steinar har vært med å arrangere en slags blåtur med servering og musikk. Kan du tenke deg noe mer eksotisk enn lyden av en dyp og bløt saxofontone inne i fjellet sammen med blafrende stearinlys langs berghyllene? (og ellers et stummende mørke!). På bildet ser vi Steinar fra River Valley på vei ned i Geitvikgrotta mens fotografen kjenner på fobien. Tekst/foto: Gisle Urvik Trimmar n Ådne Eliassen - elsker å bruke sykkelen! I februar og mars har treningen for Ådne bestått i ta turer til Ramflåget, men ikke helt på den vanlige måten. - Jeg spenner på meg truger, og på ryggen har jeg slalåmskiene. Så er det bare å trampe oppover og ta på meg skiene for nedovertur. Men nå er det bare racersykkelen og landeveien som gjelder. - Sammen med treningskompis Bjørn Fjeldavli har jeg litt mål med treningen. Vi kaller det bare et mosjonist-prosjekt med 3 turer i uka fra Torvet til Finni. I helga tar vi en tur til Korgen eller eventuelt til Mo. Med dette er vi oppe i mil pr. uke. Skal det bli noe fremgang, må vi være fokusert og holde opp farta. For å få det til å fungere, må vi kjøre tempo med drag på 3 minutter. Noen er kanskje litt skremt av Mumidalen, men vi har ikke noe valg. Opp skal vi på en brukbar måte og gjerne litt raskere enn forrige gang! Ådne sier at han virkelig elsker å bruke sykkelen. Det er ikke bare for treningens skyld men like mye å få med seg mange naturinntrykk på veien. - Fra sykkelen kjenner jeg lukta av fjæra og fuglene som kvitrer oppe i skogen. Men det er bare en ting som er litt rart: Det føles alltid som det er motvind når du sitter på sykkelen! Tekst: Gisle Urvik Foto: Tore Furuhatt Morgenminner Jeg kysser koppen tynn og skjør som kroppen din var Minner strømmer gjennom leppene mens koppen tømmes Lukkede øyne ser nydusjet godluktsåpe, i morgenkåpe fredfull Det gode smilet leste meg som åpen bok Var ualminnelig livsklok En mamma som deg god som sommerdagen betød alt for meg... Takk! Tekst: SNyHETTa

7 7 Boktipset Fra Profeten av Khalil Gibran Og en kvinne som holdt et barn mot brystet, sa: Snakk til oss om barn. Profeten sa: Deres barn er ikke deres barn. For de kommer gjennom dere, men ikke fra dere. Og selv om de er sammen med dere, tilhører de dere ikke. De er Livets sønner og døtre med egne lengsler. Dere kan gi dem deres kjærlighet, men ikke deres tanker. For de har egne tanker. Deres sjeler bor i morgendagens hus, som dere ikke kan besøke. For livet går ikke bakover eller dveler ved i går. Kahlil Gibran ble født i Libanon i Han regnes av de arabisktalende som en av de geniale diktere og tenkere i sin tid. Sine siste år tilbrakte han i USA, hvor han døde i Profeten, som er Gibrans mesterverk, kom ut på engelsk for første gang i Den handler om profeten Almustafa som taler til sitt folk, og han taler klokt om de evige menneskelige problemer, som er de samme under alle himmelstrøk: kjærlighet og ekteskap, barn, kunsten å gi, sorg og glede, frihet, arbeid, kjøp og salg, vennskap, om å kjenne seg selv -. Det er sagt at boka handler om livsstandard, ikke om levestandard, - et verk som taler begripelig både til hjernen og til hjertet. Profeten egner seg best til å bli lest stykkevis og delt. Ett kapittel om gangen, - kanskje om igjen flere ganger til du oppdager meningen og dybden i hvert avsnitt og hver setning. Det er en bok som gjerne må stå lett tilgjengelig i bokhylla di og tas fram ved de store anledninger som bryllup og begravelse. Men også når du trenger tanker om allminnelige ting i hverdagen. Dette sier Gibran om vennskap: Din venn er svaret på dine ønsker. La ikke vennskapet ha noen annen hensikt enn sinnets utvikling. Og gi din beste venn det beste i deg selv. For hva er en venn hvis du oppsøker ham for å slå tiden i hjel? Oppsøk ham alltid for å få tiden til å leve. For han skal fylle ditt behov, men ikke din tomhet. Og i det gode vennskap skal det være latter og glede som dere deler. Tekst: Eli Karin Vandbakk Ill.: Tilbakelevering av korpsrekvisitter og noter! Korgen skolemusikkorps ber om hjelp! Opp gjennom årene har mange hjem i Korgen huset musikanter som har vært medlemmer i Korgen skolemusikkorps. Dersom noen har liggende noe utstyr som tilhører korpset, ber vi om at dette blir innlevert slik at det kan komme andre til nytte. Uansett stort eller lite, rekvisitter eller noter, vi blir takknemlig for alt som kommer tilbake. Dette kan innleveres til medlemmene i styret, eller så er det bare å komme innom på fredagsøvelsene som er på samfunnshuset fra kl Veg og vidsyn verden venter I Olderneset, utenfor Geir Valla sitt krigsmuseum, ble det for et par år siden plassert en stor stein, eller rettere sagt ei støtte. Vi var mange som funderte på hva dette var, og ved nærmere ettersyn viste det seg at det var et minne fra krigens dager. Den har en inskripsjon på siden som vender mot øst. Det var Tov Nyrud som oppdaget denne steinen i ei veifylling Vesterfjellet. Han skjønte straks at dette var et interessant funn og meldte fra til kommunens folk, som i sin tur hentet den og plasserte den ved krigsmuseet. Det var i forbindelse med forberedelser til ei sending i Radio Korgen at undertegnede tok kontakt med Kåre Johansen, som da bodde på Messa i Korgen. Han var den siste gjenlevende i bygda av de som var med på veibyggingen over Vesterfjellet. Intervjuet med han ble gjort den 31. august 2007, få dager før han døde. Kåre hadde mye å fortelle fra de dager. Han var sjef for AT-folkene som var i arbeid der, sammen med krigsfanger. I AT-gruppa var det også folk fra Vest-Lofoten. De av arbeiderne som ikke nådde heim hver dag, bodde i brakke i Gjeskhågan. Han mintes at fangene ble relativt bra behandlet, inntil det ble drept en tysker. Fra da av ble de utsatt for en annen behandling. Under sprenging av det Kåre kalte røtfjell (dårlig fjell), kom det opp en stor stein av god kvalitet, med form som ei støtte, ca tre meter høg. Blant AT-karene fra Lofoten oppstod ideen om å meisle inn en inskripsjon på steinen. Arbeidsredskapene var meisel og hammer. Styremedlemmene: John Helge Vang - leder, Synnøve Bruhaug, Oddrun Kyllingmo, Hanne Skjefstad, Marianne Molden. Med vennlig hilsen på vegne av Korgenskolemusikkorps, Synnøve Bruhaug nestleder Øverst ser vi spade, flankert av en A og en T, omkranset av en sirkel. T-en har nedadgående tverrstrek, slik at den ligner ei hakke. Godt symbol for ArbeidsTjenesten og redskapene som var i bruk: hakke og spade. Lenger ned på steinen står det en del bokstaver og årstallet 1944, og så kommer disse to linjene med godt bokstavrim: VEG OG VIDSYN VERDEN VENTER. Kåre var ganske sikker på at steinen var større der den stod i Vesterfjellet, og det kan vel godt tenkes at noe av den ble borte i den medfarten den fikk under utbedring av veien. Men nå er i alle fall den viktigste delen tatt vare på, og den har fått en plassering i sammenheng med andre minner fra krigens dager. Tekst: Esther Villmones Ødegård Foto: FVS-Hemnes

8 Idrettslag-info Korgen IL De nære oppdagelsene... helse i hvert steg, opplevelse bak hver busk... Til friluftsinteresserte foreldre og barn i Korgen/ Bjerka-området. Orienteri n g s s e s o n g e n er om hjørnet. O-gruppa i Korgen vil herved informere om tilbudene vi har, og inviterer deg og dine unger til å ta del i disse. Samsnakk gjerne med flere familier du kjenner og få med disse. Det sosiale opplegget omkring arrangementene betyr mye! Vi legger opp til aktiviteter både for små og store nybegynnere og for dem med mer erfaring i sporten. 23. april er første arrangement. En rekrutteringsdag - ved Korgen sentralskole. Alle som ønsker det vil da få en innføring i bruk av kart og kompass - teori inne (voksne) og praktisk prøving ute. Fartsløp for barna! Pølser, saft og kaffe,ved Grillkøta, skoleplassen. Deretter går det slag i slag fra og med 7. mai og hver onsdag fram til 17. september (med ferieopphold noen uker i juli). Det meste foregår rundt Korgenområdet, men det er også arrangement på Bjerka og Hemnesberget (allerede 29. april). Vedlagt er en terminliste som viser tid og sted. Dette kan du vite om noen av tiltakene: «O-TROLL» er en merka løype ca. 1-1,3 km med 6 poster. Dette er opplegg for de minste ungene - og som må ha følge av en voksen. Det er egne arrangører og egen registrering. Alle deltakerne får diplom. Egen plakett til de som fullfører 4 av 8 løp. Unger som behersker O-TROLL godt, anbefales å ta runden med «N-TO- GET». Dette er tilrettelagte nybegynnerløyper for voksne og barn, 1,5 2 km. Her er det klare ledetråder å følge på kartet/i terrenget. Kl vil én eller to voksne (merket med gule vester) følge de som ønsker det gjennom løypa og gi hjelp/instruksjon underveis til de som vil ha det. Det er elektroniske brikker for å stemple på postene (lånes ut). Det lånes også ut 8 kompass om det trengs. Har man god erfaring fra nybegynnerløyper og vil ha større utfordringer, oppfordres til å ta C-løypa. «C-SKYGGEN» vil her være en person (merket vest) som kan gi ekstra veiledning i forkant av turen og som i tillegg ev. kan følge etter i løypa. For alle treningsløp/helgelandsræs (inkluderer nybegynnerløype og C- løyper) gjelder at fullført 8 av 18 løp gir PLAKETT. For alle mellom år er det i tillegg en INNSATS-POKAL for flest gjennomført over 12 løp. På alle arrangement merket med O- troll eller Helgelandsræs vil det være servering med kaffe, saft, kake/bolle. Kr 10,- Vi ønsker deg og din familie hjertelig velkommen til å delta i sesongens arrangement. Ta gjerne nærmere kontakt om du har spørsmål eller synspunkter å komme med. Inger Lise Pettersen: tlf E-post: Med hilsen o-gruppa i Korgen IL, Inger Lise Pettersen NB: O-gruppa har rimelig KART for salg. Meld ditt ønske! Fotballturneringen Korgen Cup 2008 Den 10.mai arrangerer fotballgruppa i Korgen IL fotballturneringen, Korgen Cup. Dette har blitt til en tradisjon og arrangeres i år for 15.gang. Nytt av året er navnet Korgen Cup. Fotballgruppa har forhandlet frem en samarbeidsavtale med HELGELAND SPAREBANK og dette har gitt oss et godt handlingsrom slik at klubben kan ta i mot fotball-lag fra hele Helgeland. Dette er Korgen IL største enkelt arrangement med over 800 utøvere i alderen 6 til 12 år. Regner vi med foreldre og støtteapparat kommer antall besøkende opp i ca 2000! I alt vil ca 140 dugnadsvillige foreldre, fotballvenner og fotballspillere delta for at våre gjester skal få den service og tjenester en slik turnering innebærer. Under turneringen deles fotballbanen inn i 6 småbaner der det kontinuerlig vil gå kamper fra kl til ca kl Dette setter krav til god organisering, men takket være kontinuitet i turneringsapparatet går dette veldig bra. Sett ovenifra vil fotballbanen lett kunne fortone seg som en maurtue. Det vil bli anledning til å få kjøpt seg mat fra kiosk og grill. Så vi håper flest mulig av bygdas befolkning kommer innom får å oppleve den fantastiske atmosfæren som arrangementet innehar og for å få seg litt forfriskning. Siden det vil være knapphet på parkeringsplasser ved Korgen Sentralskole, ber vi om at flest mulig parkerer ved kommune/samfunnshuset og går den fine turen oppover til turneringsområdet. Med vennlig hilsen leder av Korgen Cup-komiteen Jon Halvar Hjerpbakk

9 Kor i Hemnes Forsinket vårkonsert 9 Hemnes Mannskor har siden jul øvd iherdig på stoff til en kirkekonsert. Den var planlagt til onsdag 21. mai, og koret var optimistisk med tanke på å få dette til. Men optimisme er ikke nok, og tiden løp fra de ivrige sangere. For de har også jobbet samtidig med et større opplegg i lag med utflytterforeningen Hemnesværingen i Oslo, der koret skal gjennomfør sin suksessforestilling i lag med Igor Kill & The Sitting Bulls første helga i mai. Dermed måtte koret avbryte øvingene tidlig i april på det utvalgte repertoaret til kirkekonserten til fordel for programmet til HemnesWeekEnd i Oslo. Generalprøve på Igorkonserten måtte også til. Den ble lagt til Drevvatn Bygdehus seks dager før avreise til hovedstaden, den Men mannskoret vil likevel få til en konsert på Hemnesberget litt seinere på vårparten. De har nå fått til et samarbeid med Hemnes Museum Skrot- og makkelmarked på bygdetunet Bjerka, torsdag 12. juni kl SELGERE: Har du noe du vil bli kvitt, kom på Bygdetunet og selg det. Du kvitter deg med skrotet samtidig som du tjener en slant. Tenk gjenbruk; husk at kanskje andre er interessert i det du vil kvitte deg med! Vi låner et stort telt i tilfelle regn, så hvis du vil ha plass der må du melde deg på innen 29. mai til Hemnes museum, tlf: eller epost til: Ta med eget salgsbord/stol. SAMLERE: Enten du samler på noe eller er ute etter noe annet makkel, finner du det kanskje her. Kom i hvert fall og se selv! Salg av rømmegrøt og kaffe. Rabliås (g.brattli) som var breiartaus i Olderneset, John Oldernes. Nr. 3 fra v. bak er Gerhard Folgerø. De andre personene er Roald Amundsens mannskap, men vi vet ikke hvem er hvem på bildet. I allefall var disse med på båten: Martin Hansen fra Trondheim, Harald Lorentsen fra Bardal, Kristian Andersen fra Sandnessjøen, Hans Opsal Bodø, Kristian Haldorsen Rubbestadneset Bremnes og kokken Molkte fra Bergen. Med vennlig hilsen Mary på museet sang- og musikkforeningen Gjenklang fra Drevvatnet, og i lag skal de nok sørge for god stemning i Aulaen torsdag 5. juni. Tekst: Tore Furuhatt Foto: Petter Rønning jr Har du bilder fra turer med Hemnes Turistforening? HTF skal feire 30-års jubileum 7. juni i år, og i den forbindelse etterlyser vi gamle og nye bilder fra turer opp gjennom årene. Planen er å kjøre ei bildeframvisning, men til det trenger vi bilder (digitale). Feiringen skal foregå i Korgen hvor vi tenker å sette opp et telt med salg av grillmat mm. Vi håper også å få til litt musikalske innslag, men alle detaljer er enda ikke klare. Jubileumsdagen er det planlagt en tur opp til Svahella i Brygfjeldalen. Turen starter kl 16, og det er oppmøte på Boldermoen. Har du liggende bilder du vil dele med andre, ta da kontakt med Heidi Prestengshaug ( ). Tekst: Heidi Prestengshaug Foto: Helle Andresen/DNT Arr: Hemnes museum/hemnes museumslag Navn på - Hvem er dette! Tusen takk for responsen på forsidebildet i mars-nummeret av AKTIVITETS-kalenderen! Bildet er tatt da Gerhard Folgerø med mannskap hentet båten Roald Amundsen i Korgen i mai 1929, og disse er med på bildet: Mannen bak til h. er Per Andersen Oldernes. Foran fra v: Per Oldernes, Anders Oldernes, søstera Gisken g. Rydså, hunden i Olderneset som het Roald, Bergljot

10 10 4H-dagen i Hemnes Hvor er dette? Er du kjent i din heimkommune Hemnes? Ikke det! Da har du nå en liten sjanse til å forbedre dine kunnskaper. Med jevne mellomrom vil redaksjonen trykke mer eller mindre kjente motiv fra vår kommune. Dette vil ikke være en regulær konkurranse, men mest av alt å gjette på egen hånd. Svaret finner du i oppslagstavla på nest siste side i dette nummer. Foto: FVS-Hemnes 17.mai-programmene Bjerka Kl. 07:00 Salutt Kl. 08:00 Flaggheising Kl. 11:00 Bygdetunet åpner Salg av kaffe, kaker, is, brus, pølser, rundstykker og annet Kl. 11:45 Folketoget med Korgen Skolekorps Kl. 12:30 Korgen Skolekorps spiller Kl. 13:00 Underholdning Kl. 15:00 Arrangementet avsluttes. Bleikvasslia Kl. 08:00 Flaggheising Kl. 09:30 Toget går fra butikken til skolen (forbeholdt at tidspunkt passer for korpset) Kl. 10:00 Kafeen åpner Kl. 11:00 Leker og åresalg Kl. 12:30 Trekking og premieutdeling Eventuelt underholdning Lørdag 3.mai vil Leirklompen 4H markere 4H dagen. Vi rigger til stand med lavvo utenfor Korgen Senteret og selger lodd, kaffe og vafler. Vi informerer besøkende om 4H og hva vi holder på med. Arrangementet starter kl og varer frem til kl Red anm: Ut over å treffe våre lokale 4Hmedlemmer kan du lese om 4H på denne nettsiden: Hemnesberget Kl. 07:00 Salutt Kl. 08:00 Flaggheising på Skoleplassen og Torvet. Defilering i gatene v/hemnes skolemusikk Kl. 10:00 Kaffesalget i Aulaen starter Kl. 11:00 Åpning av dagen på Hemnes sentralskole, skoleplassen Kl. 11:15 Barne- og folketog. Oppstart på skoleplassen. Hemnes skolemusikk og Hemnes Janitsjar spiller Kl. 12:00 Gudstjeneste i Hemnes kirke v/ Harold Holtermann Etter gudstjenesten blir det seremoni ved minnetavla ved kirka Kl. 14:00 Barneleker i Bingen (evt. i Hallen ved dårlig vær) Kl. 15:30 Tale for dagen ved Per Kristian Roghell, i Aulaen. Kulturarrangement med lokale aktører. 17.maikomitéen er foreldrene til årets 7.klassinger. Det tas forbehold om at programmet kan bli endret. Finneidfjord Kl. 07:00 Salutt Kl. 08:00 Flaggheising Kl. 10:00 kafeen på samfunnshuset åpner Kl. 12: mai toget starter fra skola Kl. 13:00 Elevene synger 17. mai sanger. Dikt-lesning v/ 7. klasse. Tale for dagen. Kl. 13:30 Leker ute starter Kl. 14:15 Hemnes Mannskor synger Kl. 15:00 Fotballkamp barn mot mødre Kl. 16:00 Samfunnshuset stenger Salg av pølser, brus is og middag. Korgen Kl. 07:00 Salutt Kl. 08:00 Flaggheising Korgen Skolemusikk spiller ved skolen, og Hemnes Janitsjar spiller ved Samfunnshuset. Kl. 09:00 Kransnedleggelse ved krigsminnesmerket på Fagerlimoen. Korgen Skolekorps spiller. Kl. 11:00 Leker for barna ved Korgen samfunnshus. Kl. 12:30 Gudstjeneste i Korgen kirke. Kl. 13:15 Folketoget stiller opp ved kirken. Kl. 13:30 Folketoget starter. Toget går opp Danieldalen til Korgen omsorgsenter. Her spiller korpsene, før toget går videre ned Aspmobakken tilbake til samfunnshuset. Kl. 15:00 Tale for dagen ved Christine Trones. Talen blir holdt inne på samfunnshuset. Parkering: Begrenset parkering utenfor samfunnshuset og langs togruten. Ingen parkering ved Korgen omsorgsenter. Servering: 10:30-16:00 er det salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus på samfunnshuset. Arr.: 4. kl ved Korgen sentralskole

11 11 OPPSLAGSTAVLA Mai Aktivitetskalender n er ikke ansvarlig for programendringer som skjer undervegs! - Dag/dato Kl. Aktivitet - arrangement Sted Ansvarlig Man.- tors. 10:00 Utstilling av brukskunst v/quilteklubben Korgen Frivillighetssentralen i Hemnes Hver tirs. 20:30 Tirsdagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen 18:00 Seniordans Bjerka sivilforsvarsleir Hemnes Seniordans 18:30 Dansekveld m/linjedans Bjerka Sivilforsv.leiren HemnesDans 20:00 Fotballtrening. KIL A-lag Finneidfjord Korgen IL 20:00 Dansekveld m/flere danseformer Bjerka Sivilforsv.leiren HemnesDans Hver tors. 20:30 Gubbtrim Finneidfjord Bjerka IL Hver fre. 22:00 Fredagssending i Radio Korgen Studio i Korgen Radio Korgen Hver lør. 10:00 Åpen Brukt-butikk Hemnesberget Klosterbarnas forening 15:00 Radioreprise av fredagssendinga Studio i Korgen Radio Korgen Tors : Tur til Okstindbreen - Kristi himmelfartsdag Korgen Hemnes Turistforening 11:00 Solidaritetsgudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Fre :00 Loppemarked Korgen menighetshus Kirken i Hemnes Lør :00 Loppemarked Korgen menighetshus Kirken i Hemnes : Kurs i samisk håndverk m/betty Kappfjell Bleikvassli skole Bleikvassli Husflidslag 10:00 Markering av 4H dagen m/lodd, kaffe og vafler Korgensenteret Leirklompen 4H Søn :00 Samtalegudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes Man : Skateboardskole m/henning Braaten 5. og 6. mai Korgen sentralskole Kulturtjenesten i Hemnes Tirs :00 Menighetstreff Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 17:30 Kirkens bursdagsfest for 5-åringer Korgen kirke Kirken i Hemnes 18:00 Rullering av Plan for fys. aktivitet og naturopplevelser Kommunestyresalen Kulturtjenesten Ons :00 Hobby- og skravlekafé på T Finni Finneidfjord Frivillighetssentralen 17:30 Kirkens bursdagsfest for 5-åringer Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Treningsløp m/kart Aspmoen Tronesmyra - Korgen O-gruppa Korgen IL Tors :30 Kirkens bursdagsfest for 5-åringer Hemnes kirke Kirken i Hemnes Lør : Korgen Cup Korgen Stadion KIL Korgen Cup-komiteen Søn :00 Høytidsgudstjeneste 11.mai Hemnes kirke Kirken i Hemnes Man :00 Høytidsgudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Dugnad Bjerka kirkegård Kirken i Hemnes Ons :00 Helgelandsræs m/kart Leiravneset Kyllingmoveien O-gruppa Korgen IL 18:00 Dugnad Hemnes kirkegård Kirken i Hemnes Tors :00 Dugnad Korgen kirkegård Kirken i Hemnes Fre : Rusfritt ungdomsarr. m/lokale band i Parken Korgen Ungdomsrådet og kulturenheten Lør :30 Gudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 12:00 Gudstjeneste Hemnes kirke. Kirken i Hemnes 12:30 Gudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Søn :00 Samtalegudstjeneste Bleikvassli kirke Kirken i Hemnes 18:00 Samtalegudstjeneste Korgen kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Tidsreise for alle 1.klassinger Bjerka bygdetun Kirken i Hemnes Ons : Kirkekonsert m/hemnes Mannskor Hemnes kirke Hemnes Mannskor 18:00 Treningsløp m/kart Åkerlomyra Stegen O-gruppa Korgen IL 18:00 Tidsreise for alle 1.klassinger Lapphella Kirken i Hemnes Tors :00 Kommunestyremøte m/overf. i Radio Korgen Korgen Hemnes kommune 18:00 Ettermiddagskaffe-treff (se omtale og annonse) Bleikvasslia - Gammelskola Mental Helse-Hemnes Fre : Slipekurs, 12 timer m/jon Dahlmo Bleikvassli skole Bleikvassli Husflidslag Søn :00 Konfirmasjonsgudstjeneste Hemnes kirke Kirken i Hemnes 18:00 Sangkveld med Tomasmesse Korgen kirke Kirken i Hemnes Tirs :00 Skattejakt for 6-åringer Elggravmoen Kirken i Hemnes Ons :00 O-troll og Helgelandsræs m/kart Klubbfoten Elggravmoen O-gruppa Korgen IL Tors :00 Klubbkveld m/vår som tema Banksalen Korgen Korgen Fotoklubb 18:00 20-årsjubileum m/konsert, kaffe, brus og kake! Korgen Samfunnshus Hemnes kulturskole Lør :00 Motorsportens dag 2008 m/motormesse Korgensenteret Hemnes Motorsportklubb 12:00 Familietur. Parkering v/hattsætra Korgen Hemnes Turistforening 15:00 Motorsportens dag 2008 m/oppvisning Rundselbukta - Korgen Hemnes Motorsportklubb TIL LAG OG FORENINGER O.A.: HUSK Å SENDE INN AKTIVITETS OG TERMINLISTER O.A. STOFF TIL: Stedet er: Brua ved Tustervasstraumen

12 Tlf Hemnesberget Tlf Foretnr Korgen Camping KORGEN Mur og byggservice Tlf.: Grafisk produksjon: Rana Produkter as, Mo i Rana

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast AKTIVITETSkalender n Nr. 2 årg. 6 Mars 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Hvem er dette? Foto: Privat eie v/john Reinåmo LES MER OM: Årsmelding fra Frivillighetssentralen Benjamin Olsson - friluftsentusiast

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 8 April 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Underholdning ved Kamkakfestivalen 2009 Foto: Berit Oksfjellelv Les mer om: Årsmelding fra Frivilligsentralen

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Hobby og skravlekafé starter opp. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 6 September 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Einar Solhaug, bjørnekikker og friluftsmann, og Anja. Les mer om: Hobby og skravlekafé

Detaljer

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes

AKTIVITETSkalender n. Les mer om: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes AKTIVITETSkalender n Nr. 3 årg. 6 April 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Fin aprildag på Vesterfjellet - 2007 Les mer om: Svein Arne Brygfjeld i PROFILEN Vetenrennet 2008 Jorunn åpner Operaen

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 7 Mars 2009 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Natteravner på Hemnesberget under årets Hemnesnatta Foto: Tore Furuhatt NATTERAVNENE I HEMNES en

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse. Tlf.: 75 19 67 11 www.hemnesbegravelse.no Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget

Detaljer

Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia.

Klammerposten. Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia. Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 8 Oktober 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Det norske hus i Gornji Milanovac i Serbia. Foto: FVS Hemnes Les mer om: Leseraksjonen 2010 Geiter

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral VALG 2011. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral VALG 2011. Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 9 September 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Korgen kammerskor på kortreff 2009 Foto: Tore M. Furuhatt Les mer om: Bli kjent med Hemnes Frivilligsentral

Detaljer

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse

Klammerposten. Les mer om: Premiegivere ved HemnesDAGAN Påminning Frivilligprisen 2012 Bygdeutvikler og bygdeutvikling Verdensdagen for psykisk helse Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 7 årg. 10 september 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Tone Rønning Trio på Sommerkonsertene i Brygfjelddalen 2012 Foto: FVS Les mer om: Premiegivere

Detaljer

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om:

Nye. Klammerposten. aktivitetskalender for Hemnes. Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral. Les mer om: Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 6 årg. 8 Juli/august 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Bjerka Kro og bensinstasjon 1965 Les mer om: Hemnes Bondelag og Tore Kyllingmo Velkommen til

Detaljer

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan

Klammerposten. Lisensaksjonen i Radio Korgen Turkalenderen 2011. Næring basert på lokale ressurser Tlf. 901 66 254 Roy Rognan Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 2 årg. 9 Mars 2011 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Hemnes Janitsjar Foto: Astrid Solhaug Børresen Les mer om: Bli med å skape Velkommen til Hemnes Sommerfestuka

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral

Klammerposten. Nye. Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS. aktivitetskalender for Hemnes. Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 3 årg. 9 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral April 2011 Åshild Martinsen Brygfjeld og Arvid Martinsen underholder på Valla gamle skole Les mer om: Unge

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no

Klammer Nye posten Hemnes Frivilligsentral Les mer om: Bjerka Maskin og Scooter AS Tlf. 75 19 04 90 75 19 72 30 www.hasvo.no Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 8 årg. 10 Oktober 2012 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Fra innspilling av Sangen til Hemnes, bak fra venstre Fred Endresen, Jon Einar Rydsaa, Sigrid

Detaljer

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage

LINDA. Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget. Ballplassen. Naken flaggstang. Nyoppusset barnehage LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2009 Vinnerne av årets Norske talenter! Miljøutvalget på Stortinget Ballplassen Naken flaggstang Nyoppusset barnehage Innhold Leder... 2 I dag står flaggstangen

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes

Klammerposten. Nye. Les mer om: Innbydelse til konkurranse Det skjer på Helgeland 2010. aktivitetskalender for Hemnes Nye Klammerposten aktivitetskalender for Hemnes Nr. 5 årg. 8 Juni 2010 Utgiver: Hemnes Frivilligsentral Utsikt fra Selhornet mot Finneidfjord 2008 Foto: Leif Holmstrand Les mer om: Innbydelse til konkurranse

Detaljer

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 ANDAKTSTELEFONEN 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. LANDSTADDAGEN 2011 17. juni arrangeres Landstad- Dagen for første gang i Måsøy kommune.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør

alefoten Pappa rystet over arbeidsplaner på Engebråten skole Om idrett og oppvekst Fra 0 til 100 på 2 sek. Ompa til vi dør Oss imellom, vi som bor her i Grefsen menighet i januar 2014 alefoten Om idrett og oppvekst 7 Fra 0 til 100 på 2 sek. 10 Lars Risan foran Engebråten skoles nettsider. Han ble rystet over hvor vanskelig

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer