LEDER FORUM. Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no. Nr. 3/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDER FORUM. Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no. Nr. 3/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne"

Transkript

1 LEDER FORUM Nr. 3/ årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Er du vår nye LANDSLEIR- SJEF? kmspeider.no

2 Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Hva er vårt svar? Lederforum Nr. 3/ årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør: Svein Olav Ekvik Redaksjonskomité: Anette Tjomsland Svein Olav Ekvik Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: Faks: Org.nr: Bankgiro: Landssjef: Atle Aas Generalsekretær: Mats Billermark Layout: Helene Moe Slinning Trykk: 07 Gruppen AS Forsidefoto: Tollak Mikal Kaldheim Opplag: 3800 Lederforum er trykket på miljøvennlig papir MILJØMERKET 22. juli ble vi rammet av et feigt og brutalt angrep på landet vårt, på demokratiet og på engasjert politisk ungdom. Tragedien rammet bredt. Norge er et lite land. Mange kjente noen som kjente noen. Ingen er uberørt. Vi som er engasjert i barne- og ungdomsarbeid fikk et ekstra støkk i oss da det ubeskrivelig feige angrepet på Utøya ble kjent. Et angrep på forsvarsløs, engasjert ungdom, et angrep på demokratiet og samfunnet vi lever i og er glad i. I likhet med AUF er KFUK-KFUM-speiderne en arena for demokratiopplæring, ungdommelig engasjement, og et sted der du kan kjempe for det du tror på. Som noen AUFere beskrev det: ungdom som var samlet med engasjement for en bedre verden. En samlet politisk ledelse med statsministeren i spissen har tatt til orde for at vi skal svare på angrepene med mer demokrati, mer åpenhet og mer medmenneskelighet. Det kan vi som KFUK-KFUM-speidere bidra til. Frivillige organisasjoner som vår, er viktigere enn på lenge. Her kan vi engasjere oss, kjempe for det vi tror på, diskutere med dem vi er uenige med, og engasjere oss for en bedre verden. Og vi skal bruke stemmeretten vår den 12. september. I etterkant av hendelsene har vi mottatt støtte og kondolanser fra mange av våre venner i KFUK-KFUM- og speiderbevegelsen. Det har varmet, og viser at vi er del av et større internasjonalt fellesskap som bryr seg om hverandre. Sommerens nasjonale og internasjonale arrangementer har for KFUK-KFUM-speidernes del gått som planlagt, noe som har vært bra for de som har deltatt. Det har vært fokus på at det fortsatt er trygt å dra på leir (se artikkel s ), og at vi skal ta hverdagen tilbake. Om det er gjennom det ukentlige speiderarbeidet eller på leir, skal vi fortsette å gi trygghet, gode rammer og opplevelser for barn og unge. Det er viktigere enn på lenge. Lykke til med en engasjert speiderhøst med mer demokrati, mer åpenhet og mer medmenneskelighet. 241 Trykksak 379 Speiderhilsen Svein Olav

3 Innhold 3 Se hvilket menneske 4 Samarbeid gir vekst 6 Haikeligaen 7 En god start på livet 10 Globalaksjonen de harde fakta 11 Engang-Alltid sommertreff 11 Generalsekretæren har ordet 12 Vaffelmoro med verdensrekord 13 Femkamp og vafler? 14 Forbundsnytt 16 Fremdeles trygt på leir 18 Bursdagsfeiring på store Skagastølstind 20 Arrangementsinfo Globalaksjonsheftet er stiftet inn i midten av bladet. Vi ber for Alle pårørende og etterlatte etter tragedien i Oslo og på Utøya. Et aktivt speidersemester med gamle og nye medlemmer. Demokratiet, samhold og samarbeid på tvers av ulikheter. Telemark-, Troms-, Trøndelag-, Vestfold- og Østfold kretser. Vi takker for En vellykket verdensjamboree i Sverige med mange norske deltakere. All støtte, kondolanser og oppmuntring fra samarbeidspartnere over hele verden. Mange gode arrangementer og gruppeturer i sommer. Alle som har bidratt til en fantastisk roverlandsleir med rekordmange deltakere. 3 Se hvilket menneske Det er en salme jeg har gått og nynnet mye på denne høsten. Den heter Se hvilket menneske, og er skrevet av danske Hans Anker Jørgensen. Salmen handler om møtet mellom det sant guddommelige og det sant menneskelige, og hvordan alt dette forenes i Jesus Kristus. En av grunnene til at jeg har gått og nynnet mye på denne salmen, er ettervirkningene av 22. juli. Jeg har ikke selv mistet noen, men jeg vet at barn, unge og voksne over hele landet er berørt. Og når noe slikt skjer, får jeg behov for å spørre meg hvilken menneskehet vi er, og hvilken Gud vi tror på. I salmen beskrives Jesu vidunderlige menneskelighet. Han var et menneske med et sinn uten like; en som inkluderte de utstøtte, som delte med de sultne og laget fest for de fattige. En som bruker sine krefter til alles beste, som helbreder og kjemper for frihet og fred. En kreativ kjærlighetsmakt: Sådan er Skaperen, sådan er Gud. Se, hvilket menneske, Se, hvilket mod. Se, hvor han angriber ondskabens rod. Mærk, hvor hans Ånd driver dødsangsten ud. Sådan er Skaberen. Sådan er Gud! Jeg opplever det siste verset som det sterkeste, fordi det forteller om mot og vilje til å gå ondskapen i møte. Det gjør meg trygg å tro på en kraftfull Gud, som finner sin styrke i det menneskelige. Det Foto: Svein Olav Ekvik var fordi Jesus var menneske han kunne gjøre alt det underfulle han gjorde. Menneske, som deg og meg, med kropp og sjel og ånd, som alle kan brukes i tjeneste for det gode og i kamp mot det onde. Jeg tenker ofte at vi speidere kjemper mot det onde, med det arbeidet vi gjør. Det passer godt med at vår skytshelgen er ridderen St. Georg. For når vi gir barn og unge opplevelser som former dem som mennesker; mot til å stå for sine egne meninger, muligheter til å forandre verden, voksne støttespillere som har tro på dem Da er vi som Skaperen som Gud det godes forkjempere. Av Maja Leonora Skålvold, viselandssjef

4 Samarbeid gir vekst Økt samarbeid mellom speidergruppe og menighet kan gi mer synlighet, økt rekruttering og større oppslutning. Er din speidergruppe med i menighetens trosopplæringsplan? 44 Kirken er i ferd med å gjennomføre en stor reform, og alle menigheter skal lage en såkalt trosopplæringsplan. I korthet går det ut på at alle døpte skal få tilbud om 315 timer trosopplæring, ganske jevnt fordelt fra de er døpt til de er 18 år. I tillegg ønskes det at barna og ungdommen skal delta på kontinuerlige tiltak som for eksempel kor, klubb, speider og søndagsskole. Hva er så trosopplæring? I veiledningen til planen står det at det er tre aspekter ved trosopplæringens innhold: Livstolkning og livsmestring, Kirkens tro og tradisjon og Kristen tro i praksis. Dette er lett å relatere til speiderprogrammet. Samarbeid La oss si at dere i speidergruppen ønsker flere betalende medlemmer, kanskje en leder til, mer synlighet i lokalmiljøet, og bredere kommunikasjon med foreldre til barn og unge. Da kan det være lurt å avtale et møte med menigheten og inngå et samarbeid. Menigheten vil som oftest være opptatt av å ha opplegg hvor de kan telle timer i forhold til trosopplæringsplanen. Det er viktig at både du og speidergruppen er tydelige på hva dere vil oppnå og at menigheten er like tydelig. Da legger dere grunnlaget for et godt samarbeid hvor begge parter kan bli fornøyde. Det er hovedsakelig tre måter å samarbeide på: 1. Speideren kan være ansvarlig eller samarbeidspartner for et breddetiltak. Inviterer en gitt aldersgruppe til en dag (eller flere) hvor dere for eksempel orienterer, padler kano, pionerer eller bare leker. Dette er en flott måte å markedsføre speideren på. Etterpå må dere sørge for å dele ut informasjon om hvor og når speidergruppen har møter og hvilke turer dere skal på. Menigheten oppfyller et aspekt ved trosopplæringen: livstolkning og livsmestring. Barna og ungdommen har hatt det gøy. Alle parter er fornøyde. 2. Speideren kan være ett (av flere) linjevalg. Gruppen kan for eksempel tilby konfirmantspeiding. I år lanserer vi et nytt opplegg som er skreddersydd i forhold til trosopplæringsreformen. Det er prøvd ut av pilotgrupper og kvalitetssikret. Linjevalg kan også være for eksempel «sang og musikk» og «friluftsliv og speiding».

5 Foto: Eirik Svandal Bø HVA ER BREDDETILTAK? Breddetiltak er et tilbud til alle døpte i en gitt aldersgruppe, som ikke forutsetter verken medlemskap eller forkunnskaper. Speiderprogrammet og trosopplæringsplanen Det er laget en oversikt over hva speiderprogrammet dekker av emner i trosopplæringsplanen. Den kan bestilles fra forbundskontoret, eller lastes ned på Hvorfor skal vi samarbeide med menigheten? Dere kan få markedsført dere mot alle døpte. Ved å la flest mulig barn og unge kjenne speidermetoden i praksis, kan det være enklere å rekruttere. Dere blir mer synlig i lokalmiljøet. Dere kan få økt tilgang til ressurser Speideren kan være en del av flere parallelle tilbud for et aldersspenn. Menighetene ønsker som oftest at de fleste døpte er med i barne- og ungdomsarbeidet. Dermed kan de planlegge at en gitt aldersgruppe er med et visst antall timer for å prøve ut aktiviteter, som kor, søndagsskole, klubb og speiding. Hvis speidergruppen vil være med på dette, er det viktig at dere tilrettelegger godt. Speideren har et «stammespråk» og en kultur som det kan være vanskelig å forstå, dersom det ikke blir forklart. Hva betyr «PF»? «Patruljemetoden»? «Learning by doing»? Dette bør forklares for å gjøre terskelen lav, og la barna og ungdommen føle seg velkommen. Som dere ser, kan speidergruppen ha store muligheter for rekruttering dersom dere samarbeider med menigheten om trosopplæringsplanen. Mange av våre speidergrupper samarbeider allerede godt med menighetene om trosopplæringsarbeidet og det er flott. Er din gruppe blant dem som ikke har benyttet muligheten enda, er oppfordringen herved gitt. Dersom du lurer på noe, er det bare å kontakte forbundskontoret, så vil vi hjelpe deg. Lykke til! Av Tor Asbjørn Bjørnstad, vekstleder Foto: Magne Langåker

6 Foto: Eirik Svandal Bø Barna i Maridi trives på den nye førskolen. 66 HAIKELIGAEN Kva er vel betre enn å vakne til haustkrisp luft og sol som bryt gjennom morgendisen etter ei natt under open himmel? Eller kor tøffe har vi ikkje følt oss dei gongane været vart litt for vått og soveposen klissblaut i løpet av natta? Og kva er lunare enn ei trygg snøhole når vinden bles kaldt utanfor? Opplevingar i friluft Opplevingar er eit satsingsområde i strategiplanen Fremtiden. Program- og leiartreningsutvalet vil ha større fokus på friluftsliv i speidarprogrammet. Kva tiltak skal vi sette i gang for å realisere målet om meir friluftsliv og fleire opplevingar? Vi vil at speidarar skal vere mykje ute. Oppleve, lære, mestre, skape samhold og klare seg sjølv i naturen. Dei fleste speidargrupper går på haik ein gong eller to i året. Dette er ein flott tradisjon, men ein treng av og til ein dytt for å komme seg ut. I haust blir haikeligaen lansert. Den glade vandrer heiter maskoten til haikeligaen. Han kan hjelpe små og store speidarar ut på tur. haikeligaen.no Haikeligaen skal først og fremst vere ein motivasjon. Speidarane melder seg på i lag, gjerne heile patruljen. Det må minst vere tre stykker på laget slik at dette blir eit lagspel. Turane og haikane registrerer ein på nettsida Der kan ein sjekke tabellen og sjå korleis laget ligg an i forhold til andre turglade speidarar. Det er både ein felles tabell og ein for kvar eining. Sjå Speiderbladet s for meir informasjon om korleis haikeligaen fungerer. På står også det du treng å vite om påmelding, reglar og poeng. Vi håpar at dette vil inspirere speidarane til å gå på haik og ta initiativ til å gå på tur. Kanskje haikeligaen kan føre til at speidarane gir seg sjølv utfordringar. Ein snøholehaik t.d. kan vere ein spennande og lærerik tur. Hugs at dei ikkje må legge ut på slike turar utan kunnskap om det dei skal. Alle beredskapsreglar gjeld. Vi håpar også at dette gir ringvirkningar i form av at speidarane blir glade i å vere på tur og å vere ute i naturen. Nytt merke Haikeligamerket kan kjøpast på Dette har speidarane på skjorta når dei deltar i haikeligaen. Sesongen varer eit år og oppstart er Tråkkhelga september. Då går mange på haik uansett, noko som gir raske poeng i starten av sesongen. Det laget som ligg øverst på tabellen neste haust får ein premie, samt ein vandrestav som går vidare til neste vinnar. Lykke til og god tur! Av Ingeborg Koppen Hessevik

7 En god start på livet 7 På to uker hadde barna allerede lært seg noen engelske ord og bokstaver, regler og sanger. Det synges, leses og repeteres engelske gloser. Klasserom fulle av glade og forventningsfulle barn møter oss i det vi ankommer førskolen i Maridi for å delta på den offisielle åpningen. Skolebygget er endelig ferdig og barna på plass. KFUK-KFUM-speiderne samlet i inn penger til førskolen gjennom Julebukk- og Globalaksjonen. Rett før påske stod endelig førskolen i Maridi i Sør-Sudan klar til bruk, og KFUK-KFUMspeiderne var invitert til åpningen. Sammen med Fredrik Glad Gjernes og Tor Kjetil Edland fra KFUK-KFUM Global, fikk jeg være med på en høytidelig åpning med fornøyde representanter fra nasjonalt og lokalt KFUK, foreldre, lokalsamfunn og -myndigheter. KFUK-KFUM-speiderne fikk en stor takk for innsatsen og engasjementet som ble vist gjennom aksjonen. Speidernes innsats har gitt barna i Maridi muligheten til å gå på førskole, og unge mødre får mulighet til å fullføre sin egen skolegang. Drevet av kfuk Førskolen er drevet av KFUK i Maridi, en av seks avdelinger i Sør-Sudan KFUK. Da vi var på besøk i april hadde de akkurat startet opp undervisning for tre- og femåringene. I løpet av de neste ukene, skulle førskolen bli utvidet med to klasser til, for to og fireåringene. Totalt fire klasser med

8 88 Utdanning er viktig for å åpne øynene, få ny kunnskap og for å vite forskjell på rett og galt, sier Judy Nadia Moris, som drømmer om universitetsutdannelse for sine fem barn. Datteren Azur og to av de andre barna går på førskolen i Maridi. Ved å få utdanning, lære mer om hvordan de kan utnytte naturressursene eller lære seg et håndverk, kan fattigdommen stoppes. Derfor er det viktig at barna får gå på skole, sier Juba Benson, far til to av barna på førskolen. Generalsekretær i Sudan KFUK Modi Enosa Mbaraza og Svein Olav Ekvik. førti barn i hver. På skolen får dermed totalt 160 barn fra to til fem år lære å lese, skrive, regne og leke. Førskolen gir barna en god start på livet og mødrene kan få tid til å ta seg arbeid eller gå på skole. Antallet som dropper ut av skolen i Sør-Sudan er blant de høyeste i verden. Mange starter ikke på skolen før de er år, og allerede etter få år blir mange unge jenter gravide og dropper ut. Ved å sende barna på førskole og lære basiskunnskap tidlig er håpet at det er større mulighet for at de fortsetter hele skoleløpet. Takknemlige foreldre Etter åpningen fikk vi prate med noen av foreldrene, som var svært glade for førskolen. Begeistret fortalte de at barna allerede hadde lært alfabetet, å telle på fingrene, samt flere regler og sanger. På grunn av borgerkrigen har mange ikke hatt mulighet til å gå på skole og standarden på utdanningen i Sør-Sudan er lav. Blant de som har gått på skole er det få som fullfører. De fleste av foreldrene, særlig mødrene, droppet selv ut av skolen tidlig, enten på grunn av graviditet, eller for å ta seg av familien. Nå har de drømmer om en bedre fremtid for sine barn. Flere av foreldrene håper at barna etter hvert kan få

9 Fakta om Sør-Sudan Etter å ha sunget og danset på åpningsseremonien gikk barna pent på rekke tilbake til klasserommet. en universitetsutdannelse og bidra til å bygge landet. De er svært takknemlige for hva KFUK i Sør-Sudan har gjort for dem, og for innsatsen til speiderne i Norge. Tekst og foto: Svein Olav Ekvik FAKTA OM Sudan kfuk Under borgerkrigen ble mange menn drept og kvinnene var igjen og passet hus og familie. Mange jenter under 14 fikk barn. I Yambio i Sør-Sudan kom en gruppe kvinner sammen og kalte seg Young Christian Women group i De ble ledet av Modi Enosa Mbaraza som nå er generalsekretær i Sudan KFUK. I starten var de 25 kvinner som lagde klær, dyrket jord, sparte penger, og lånte ut tepper og penger til de som hadde syke barn. Etter hvert har nye aktiviteter kommet til, og spesielt har kampen for kvinners rettigheter og lederskap blitt stadig viktigere. Gruppen ble en del av KFUK i 2002, og offisielt tatt opp i verdensforbundet i I dag har Sudan KFUK seks avdelinger i Sør-Sudan. De lokale KFUK-avdelingene driver forskjellige programmer som det er behov for i lokalsamfunnet: førskole, sy og lage klær, ungdomsgrupper, undervisning om kjønnsbasert vold og hiv/aids, familieøkonomi, hygiene, jordbruk, regnskapsføring og prosjektledelse, juridisk hjelp, lagring av regnvann, arbeid med interne flyktninger, saniteringsprosjekter, kafé, engelskkurs, datakurs osv. Ungdomsgruppene snakker også om aktuelle temaer som ny fred, nytt samfunn og tilgivelse mellom etniske grupper. Les mer om Sudan KFUK på og I januar stemte 99 prosent av befolkningen for løsrivelsen fra Sudan. Sør-Sudan erklærte sin uavhengighet 9. juli 2011, med Juba som hovedstad og Salvar Kiir som president. 14. juli 2011 ble Sør-Sudan tatt opp som FNs 193. medlemsland. Nord- og Sør-Sudan utkjempet Afrikas lengste borgerkrig fra 1955 til 2005, med et avbrekk i årene Sør-Sudan har 8,8 millioner innbyggere, hvorav halvparten er under 18 år. Befolkningen er hovedsakelig kristne eller animister, mens folk i nord for det meste er muslimer. Tre av fire har jordbruk som viktigste næringsvei. Sør-Sudan er Afrikas 5. største oljeprodusent. Partene er ikke enige om alle betingelsene for delingen. Uavklarte stridsspørsmål er blant annet hvor grensen skal gå, og hvordan oljeressursene skal fordeles. Den nye regjeringen har også andre utfordringer, bl.a.: Danne ny regjering, investere i skole, utdanning og infrastruktur, løse utfordringer knyttet til interne flyktninger, stammekonflikter, hiv-aidsproblematikk osv. Sør-Sudan er svært fattig, men har store naturressurser. Få har utdanning og kunnskap nok til å vite hvordan naturressursene kan utnyttes. Behov for skole og utdanning er derfor enormt. Kilde: NRK og KFUK-KFUM Global 9

10 1010 Tabellen nederst til høyre viser at én felles aksjon kan gi flere deltakere og mer penger enn to mindre aksjoner. De fleste gruppene har de siste årene deltatt på én av aksjonene, Julebukkaksjonen, eller Globalaksjonen. Noen steder har alle speiderne i gruppa vært med på denne ene aksjonen, men i de fleste gruppene har bare noen av enhetene deltatt. Fra er det lagt opp til at alle speiderne i gruppa kan bli med på samme aksjon! Hvis oppdagerne har tradisjon med å gå julebukk, kan de få med seg alle stifinnerne og vandrerne. Hvis vandrerne har stått på butikker med bøsser, kan oppdagere og stifinnere nå bli med. Det kan gjøre aksjonen morsommere å gjennomføre, og vil forhåpentligvis gi flere penger til gode prosjekter. de harde fakta En felles aksjon kan gi flere deltakere og mer penger til Globalaksjonen. Til de tjue gruppene som har deltatt på begge aksjonene: Takk til dere! Med en felles aksjon kan alle lederne og speiderne samarbeide om å lage en kjempeaksjon. Vi håper det blir til hjelp og glede for alle som er involverte.140 speidergrupper deltok på aksjonene i Det er kjempeflott, men det er fortsatt bare halvparten av alle våre speidergrupper. Til alle dere som ikke deltar: BLI MED å løfte verden sammen med KFUK-KFUM Global og våre partnere rundt om i verden. Tekst og foto: Solveig Øiestad Grupper som har deltatt på aksjonene Antall grupper steg spesielt for Globalaksjonen fra og Julebukkaksjonen nådde sitt høydepunkt i 2009 da 104 grupper deltok. Sum innsamlede penger fra hver aksjon Den største stigningen hadde vi til Globalaksjonen i 2008, da inntektene økte med nesten ,-. Etter dette har begge aksjoner stabilisert seg på i underkant av kroner for hver aksjon.. antall grupper som deltar på hver AKSJON, og antall grupper som deltar på begge Av de 140 gruppene som har deltatt på aksjonene, er det 20 grupper som har deltatt på begge. Oversikten er basert på tall fra JULEBUKKAKSJONEN GLOBALAKSJONEN JULEBUKKAKSJONEN GLOBALAKSJONEN J ULEBUKKAKSJONEN GLOBALAKSJONEN

11 Engang Alltid sommertreff Under mottoet «På pilegrimsvandring» var 46 Engang-Alltid-speidere samlet til det årlige sommertreffet. Denne gang på Rødde folkehøgskole, juni. Tidligere var telt og leirliv en del av sommeropplevelsen, men nå må vi ha det litt mer komfortabelt. Å treffe speidervenner kan vi ikke unnvære, og gjensynsgleden er stor når vi møtes. Under presentasjonen den første kvelden, avsløres det at mange har lang tradisjon bak seg med sommertreff. Men heldigvis kommer det nye til, så vi håper tradisjonen kan holdes i live enda en stund. Mottoet var valgt fordi en gren av pilegrimsleden til Trondheim, går like forbi Rødde, og selv om ikke alle kunne vandre pilegrimsleden, fikk hver av oss være pilegrim på vår måte. Første pilegrimstur gikk til Frosta, det gamle tingstedet, og videre til klosteret på Tautra. Der fikk vi være med på nonnenes middagsbønn i den vakre klosterkirken. En rik opplevelse. Til vår store glede, fikk vi besøk av vår nye landssjef, Atle Aas. Selv om vi ikke er så aktive speidere lenger, er vi levende interessert i hvordan speiderarbeidet drives i dag, og Atle ga oss en god innføring i hva det legges vekt på nå. Vi er veldig takknemlig for at han ville komme på en snarvisitt. Det var også anledning til en vandring langs pilegrimsleden, og selv om været ikke var det beste, og stien ganske sleip, gjennomførte de fleste en ganske god vandring. På forhånd hadde vi fått innføring i hva det vil si å være en pilegrim, i den inspirerende bibeltimen som Bergljot Svanholm hadde for oss. Om kvelden delte flere av deltagerne minner og opplevelser fra pilegrimsvandringer de hadde gått. Søndagen kom med solskinn, og vi fikk en fin dag i Trondheim. En spesiell opplevelse var gudstjenesten i Nidarosdomen. Vi besøkte også det nye pilegrimssenteret der vi spiste lunsj. Vi reiste hjem hver til vårt, glade og takknemlige for det fellesskapet som vi har, og for det vi fikk oppleve sammen.vi møtes igjen om et år til et nytt treff! Tekst: Elin Olsen Foto: Inger Catrinius Generalsekretæren har ordet Hva om det er sant at... Jeg leser en bok av forfatteren Kaj Pollak. Forfatteren er en kontroversiell person og har av mange kristne blitt kritisert for sine liberale tolkninger av kristendommen og Guds ord. Bokens tittel er Å velge glede der forfatteren hevder at i alle situasjoner kan du alltid velge glede. Dette er et svært vanskelig budskap denne sommeren. Men kanskje det er noe i budskapet; at til tross for vanskeligheter, skuffelser og tristhet, kan vi som mennesker alltid velge hvordan vi håndterer situasjonen. I en del av boken beskrives hvordan vi kan se på oss selv, men også alle andre vi møter. Jeg er overbevist om at vi alle kan endre både våre egne liv, og også hvordan vi ser på andre mennesker, ved å ta innover oss dette: Si til deg selv hver dag: Jeg har et stort potensial. Jeg er nyttig, viktig og enestående. Jeg er en fantastisk person. Jeg er hver dag verdt å føle glede og kjærlighet. Jeg har all rett til å føle meg lykkelig. Jeg har alt jeg trenger for å bli lykkelig her og nå. Jeg fortjener det aller beste. Endre deretter ordet Jeg til navnene på dem som du møter i ditt dagligliv. La oss ta denne utfordringen i høst: hver dag si til oss selv hvilke flotte skapninger vi er, samtidig som vi øker respekten for alle andre enestående mennesker vi møter i livet, og ser hver persons verdi. Jeg ser med glede frem til høstens arbeid, og alle nye møter med speidere og ledere i vår fantastiske organisasjon. Vennlig speiderhilsen Mats Billermark 11

12 Vaffelmoro med verdensrekord Med vaffel i vinden var mottoet for roverlandsleiren på Karmøy. 350 rovere var samlet til en uke med speiding, variabelt vær og masse vafler Etter måneder med planlegging og hardt arbeid, var det endelig klart for roverlandsleir. Mottoet «Med vaffel i vinden» satte tydelig preg på leiren. Det ble utdelt vafler flere ganger om dagen, i tillegg til at deltagerne fikk mulighet til å lage sine egne, unike vafler. Mange aktiviteter På tross av regnbyger og kaldt vær i begynnelsen av uken var mange med på både seiling, surfing og padling. Det fantes imidlertid andre alternativer for de litt mer sensitive. Vaffelkjøkkenet var fylt opp av kreative speidere som lagde sine egne vafler med valgfrie ingredienser. Det var også mulighet for frisbeegolf og bygging av både vannsklie og katapult. Åpningsleirbål På åpningsleirbålet var det god stemning med presentasjon av den sjarmerende vestlandsøya Karmøy med både sang og bilder. I tillegg var det på sin plass med vaffelkonkurranse. Leirsangen, skrevet av Tor Sven Utvik, oppfordret oss til å dele vaffelhjertene våre med nye og gamle venner, både i konkret og overført betydning. Under leirbålet ble det også delt ut vafler fra scenen. Haik og beachparty Tirsdag var det klart for haik rundt i Karmøyheiene, og torsdag ble det arrangert beachparty på Sandvesanden, en strand på vestsiden av Karmøy. I strålende solskinn ble det bading, sandvolleyballturnering og grilling. På onsdag var vi heldige å få besøk av et band fra Danmark som spilte herlig jazz for oss. Verdens største vaffel En annen stor begivenhet var forsøket på å lage verdens største vaffel. Vaffeljernet, som strekker seg én meter i diameter, er laget av Joar Mortveit fra Skjold. Etter noen mislykkede forsøk ventet folk i spenning på det siste forsøket. Vaffelen ble vellykket, og forhåpentligvis godkjent som verdensrekord. Rett fra Jamboree Ut i uken ankom det enda flere norske og internasjonale deltagere. De kom rett fra verdensjamboreen i Sverige til Karmøy. Det var for øvrig ikke bare rovere som besøkte leiren vår. Søndag fikk vi besøk av hester, som alle kunne få en prøvetur med. Kristent fellesskap Sett vekk i fra program og vafler, var dette også en leir hvor speidere var samlet for å få nye vennskap, synge nye og gamle sanger, og stå sammen i Jesu navn. En linje av leirsangen lyder som følger: Jeg vet at Gud elsker meg. I tillegg til at vi alle er speidere, er det også fint å kunne samles om at vi er en felles kristen organisasjon, der hver og en er elsket av Gud. Det har vært en flott uke. Selv om leiren begynte med regn og dårlig vær, fikk vi også noen flotte dager utover uken. Det har vært herlig å slappe av i solen, bli kjent med andre speidere og bare være sammen. Denne uken har skapt mange gode minner for meg og mange andre speidere. Takk for en flott uke på leir! Tekst: Anne Bredahl Foto: Tollak Mikal Kaldheim og Kristine Lothe Eldholm Sumobryting og volleyball på stranden var to av mange aktiviteter på leiren. Leirliv på Karmøy. Haik hører med, også på roverlandsleir.

13 Vaffelen ble målt til 98 centimeter i diameter av Joar Mortveit og politimannen som var godkjente forsøket. Foto:Tollak Mikal Kaldheim Femkamp og vafler? Vil du oppleve en hard konkurranse der konkurranseinstinktet bare renner ut? Eller vil du møte dine nye venner fra roverlandsleiren? september arrangeres roverfemkamp og gjensynstreffet Enda flere vafler i Alta. Om du er tidlig ute, er det er ikke dyrere å komme seg til Alta enn det er å ta toget til Bergen eller bussen til Bø. 13 På femkampen konkurreres det i tremannslag. Hvis du ikke ønsker å delta i konkurransen er du hjertelig velkommen på gjensynstreffet der du kan møte igjen venner fra roverlandsleiren Med Vaffel i vinden. De vil ha ett eget program, men det legges inn tid der de vil kunne heie, ta bilder osv. Prisen er kr. 200,- er per person. Deltakerne tar med eget telt og ordner mat til alle måltid bortsett fra middagen på lørdag. Les mer om femkamp og gjensynstreffet på speiderprogram.no Over: Vaffelrekorden ble dekket av VG, NRK og Stavanger Aftenblad. Faksimile: VG Nett Venstre: På roverlandsleiren treffer du nye og gamle venner! Roverway 2012 Bli med på neste sommers store rovereventyr! Påmeldingen til Roverway 2012 åpnet 1. september. Les mer på og

14 Forbundsnytt 1414 Globalaksjonen 2011 I år strekker Globalaksjonen seg fra 15. september til 1. februar. Det er fordi Julebukkaksjonen og Globalaksjonen er slått sammen til én aksjon. Tema for årets Globalaksjon er økonomisk rettferdighet. Gjennom programmateriellet lærer speiderne om hvorfor Madagaskar er fattig, selv om de har naturressurser som kunne gjort dem rike. I aksjonsheftet som er stiftet inn i midten av bladet finner du aktivitetstips, fortellinger, informasjon om aksjonen og annet materiell. Napp det ut og bruk i planleggingen av speidermøter i forkant av aksjonen. Se også Speiderbladet s Pengene som samles inn gjennom aksjonen går til KFUK og KFUM på Madagaskar som begge driver et helhetlig skoletilbud for de aller fattigste i hovedstaden Antananarivo. Blant annet skal det bygges et nytt skolebygg. Når speiderne deltar på aksjonen bidrar de til at flere barn kan få gå på gratis skole, og at barna er sikret et måltid mat om dagen. Innsamlingen til prosjektet ble satt i gang med Julebukkaksjonen i 2010 og avsluttes med Globalaksjonen 2011/12. Aksjonspakke med informasjon og materiell ble sendt gruppene i uke 32, og kan lastes ned på Sjekk også nettsiden globalaksjonen.no for mer informasjon. Foto: Audun Berdal To landsleirsjefer søkes! Ønsker du å lede? Ønsker du å påvirke? Ønsker du å utvikle? Ønsker du å bidra til at tusenvis av speidere får opplevelser for livet? Ønsker du å bli landsleirsjef? Hvert fjerde år arrangerer vi noe helt spesielt. Landsleiren byr på det beste av hva KFUK-KFUM-speiderne er og står for. For mange av dere har tidligere landsleirer gitt fantastiske opplevelser, gode minner og venner for livet. Planlegging av landsleiren i 2014 er allerede i gang. Landsstyret har en åpen rekrutteringsprosess der alle som ønsker skal kunne vise interesse for å lede landsleiren. Vi søker derfor etter to frivillige til å lede arbeidet i landsleirkomiteen. Er dette noe du kan tenke deg? Landsstyret vil i løpet av høsten 2011 avgjøre hvilke to som skal få fylle denne viktige rollen. Høres dette interessant ut? Vil du vite mer? Kan du tenke deg utfordringen det er å lede landsleirarbeidet? Meld din interesse senest 2. oktober til generalsekretær Mats Billermark på eller AKSJONSHEFTE: Program og informasjon Til leder og patruljefører Foto: Solveig Øiestad tema: ØKONOMISK RETTFERDIGHET I år er det første gangen Globalaksjonen strekker seg fra 15. september til 1. fe bruar. Det er fordi jule bukkaksjonen og Globalaksjonen er slått sammen til en aksjon. Legg merke til den nye fine aksjonslogoen til venstre! I august vil alle enhetsledere få tilsendt aksjonspakken. Snakk med lederne i de andre enhetene i gruppa og arranger Globalaksjonen sammen. Da blir dere flere, det blir mer moro og det gir mer SYNLIGHET. Tema for Globalaksjonen Økonomisk er rettferdighet, og speiderne skal prøve å finne ulike svar på hvorfor noen er fattige. Aksjonshefte t inneholder aktivite te r og informasjon som kan brukes for å engasjere speidere i denne problematikken. I år har vi fått en egen ambas - sadør for Globalaksjonen: Les om Malin Skredlund fra Tromsø på side 11 i heftet og side i Speiderbladet nr Lykke til med aksjonen! 1 Bestill Globalaksjonst-skjorten! T-skjorten koster kr. 150,- + porto, og alt overskuddet går til Globalaksjonen. Bestill den via e-post:

15 Gruppehåndbok og kretshåndbok på nett Håndbøkene har vært etterspurt i organisasjonen, og nå er de her! Prosjektgruppen ble ferdig med sitt arbeid i vår, og i juni ble Gruppehåndboken og Kretshåndboken lansert på under fanen Bli med. De er primært tilrettelagt for lesing på nett, men kan også lastes ned som PDF. Gruppehåndboken og Kretshåndboken er ment å være et hjelpemiddel for lederne i en speidergruppe, eller for kretsleder og kretsstyret. De kan brukes som et oppslagsverk når det er noe du er usikker på. Nye ledere kan med fordel lese hele gruppehåndboken, og nye kretsledere hele kretshåndboken. Men både nye og erfarne ledere skal finne nyttig informasjon her. 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE Gjenvalgt til LNU-styret Magnus Rynning Nielsen (28) er gjenvalgt som representant fra KFUK-KFUM-speiderne til styret i LNU (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner). Han er også medlem av arbeidsgruppen for FN-spørsmål og arbeidsgruppen som skal meisle ut langtidsstrategien rundt det nye satsningsområdet «Gamle organisasjoner, nytt engasjement». Vi ønsker Magnus lykke til med et viktig verv! Speiderkalenderen 2012 I september mottar alle gruppeledere informasjon om årets kalendersalg. Kalendersalget er en viktig inntektskilde for gruppene lokalt og for KFUK-KFUMspeiderne nasjonalt. Økt salg er et av målene i strategiplanen Fremtiden under SYNLIGHET. Vi håper derfor så mange som mulig deltar, for å tjene penger til flere OPPLEVELSER og for å reklamere for organisasjonen vår. Årets kalendersalg har fokus på foreldreinvolvering. I utsendelsen til gruppeleder får dere forslag til powerpointpresentasjon og brev som kan brukes for å informere og involvere foreldre. Det kan også lastes ned på Alle speidere som selger minst tre kalendere premieres med et gratis merke. For å bli Årets kalenderselger, send inn navn og antall solgte kalandere til Premien er gavekort i Speiderbutikken til en verdi av kr. 1000,-. Speiderne kan også ta et av de nye spesialistmerkene som har fokus på kalendersalget. Merket for oppdagere heter Selger, Butikksjef for stifinnere og Gründer for vandrere. Merkekrav finnes på Bestill alle merker på Støtte og kondolanser fra hele verden I dagene og ukene etter tragedien som rammet Oslo, Utøya og hele nasjonen den 22. juli, har vi mottatt en strøm av kondolanser og medfølelse fra vårt internasjonale nettverk. Kondolansene fra YWCA/YMCA- og speidervenner fra hele verden, kan du lese i nyhetsarkivet på Konfirmantspeiding Det nye program heftet om konfirmantspeiding trykkes i september. Programmet er utviklet av prest og speiderleder i Øksnes, Martin-Oskar Enstad. Konfirmantspeiderprogrammet er bygget opp rundt fire merker: Alltid beredt, Alfa Omega, Jeg tror og Hjelpe andre, som til sammen utgjør merket for en speiderkonfirmant. Merkene sys på bak på skjerfet. I løpet av høsten vil programheftet sendes ut til alle menigheter i landet. Via bispedømmene vil ansatte og frivillige i Den norske kirke få tilbud om gratis kurs i innføring av konfirmantspeidingsprogrammet og speiding i sin helhet. Konfirmantspeidingsprosjektet er støttet av Størst av alt trosopplæringen i Den norske kirke. Ta kontakt med din menighet om speidergruppa er interessert i å bidra med oppstart av konfirmantspeiding. 15

16 Foto: Steinar Fagerli 1616 Fremdeles trygt på leir Etter de grusomme hendelsene i Norge 22. juli, har vi alle mange tanker om å sende barn og ungdom på leir. Det er viktig at vi også framover gir hverandre trygghet på at vi fremdeles lever i et samfunn hvor uteliv, tur og leir er en viktig og flott del av hverdagen. Vårt arbeid har blitt satt inn i et nytt perspektiv, men er likevel det samme. Våre turer og leirer har gått som planlagt denne sommeren. Sikkerhet og beredskap er håndtert etter våre retningslinjer og planer. Ønsket om å gjennomføre arrangementene fikk raskt støtte av politi, myndigheter og andre. Vi opplever det som riktig og viktig at arrangementer som verdensjamboreen, ESG-jamboreen, Roverlandsleiren og mange gruppeturer har gått sin gang. På flere av leirene har det vært markeringer til minne om hendelsene. Beredskapen har blitt gjennomgått og vurdert som god nok, men med styrket fokus på voksennærvær og rom for samtaler. Mange har gitt uttrykk for at det har vært godt å komme sammen og snakke om det som har skjedd. Men etter hvert også å komme tilbake til det normale liv, og få delta på arrangementer de har gledet seg til i lang tid. Godt rustet Selv om det er noen hendelser vi aldri kan være godt nok forberedt på, er vi som speidere godt rustet til å løse uforutsette situasjoner. Gjennom lek og aktiviteter vokser vi som KFUK-KFUM-speidere inn i et fellesskap som gir trygghet, vekst og samhold. En viktig del av vårt arbeid er opplæring i å samarbeide, ta ansvar og lære nye ting. Planlegging og risikovurdering har vært, og kommer alltid til å være, en del av dette. Speidere og speiderledere er generelt dyktige til å håndtere mange ulike situasjoner og overraskende hendelser. Hjemmeleder En viktig del av vår beredskap er at vi alltid har en hjemmeleder. En leder som ikke er med på turen, men har oversikt over nødvendig informasjon om turen: Hvem er med, hva skal gjøres, hvor skal turen gå, når skjer forflytning og risikoaktiviteter? Hjemmeleder skal være en kontaktperson for turen og kontaktes ved problemer. Hjemmeleder brukes som kontaktledd mellom dem som er på tur og familiene hjemme ved behov. Ved alvorlige uhell og ulykker har hjemmeleder definerte oppgaver i tråd med beredskapsplanen. Snakk sammen om beredskap Denne høsten kan kanskje være en anledning til å snakke om speidergruppas eller kretsens beredskapsarbeid og

17 Foto: Carl-Frederic Salicath Foto: Jørn Utheim-Olsen 17 KFUK-KFUM-speidernes beredskap beredskapsplanenes nødvendighet og nytte. Snakk med de andre lederne i gruppa, ta temaet opp på en ledersamling, eller ta en ny titt på gjeldende beredskapsplaner. Har du spørsmål om KFUK-KFUMspeidernes beredskap, kan du kontakte forbundskontoret. Av Hanne Furuseth Weider, Mats Billermark og Svein Olav Ekvik Del dine spørsmål og erfaringer Har du forslag til hvordan vi kan gjøre beredskapen enda bedre? Har du gode eller mindre gode beredskapserfaringer du vil dele med andre? Send dine forslag, spørsmål eller erfaringer til BEREDSKAPSPLANER: KFUK-KFUMspeiderne har egen beredskapsplan for sikkerhet, og beredskapsplan ved seksuelle krenkelser. SIKKERHETS- HEFTET TRYGG SPEIDING : Heftet tar for seg sikkerhet generelt og sikkerhet knyttet til en del aktiviteter. Sikkerhetsheftet er under revisjon og vil bli sendt gruppene i løpet av høsten. NAVNELISTER: På nasjonale arrangementer oppbevares deltagerliste og pårørendeliste i leirstaben, hos hjemmeleder og i medlemsdatabasen. SPEIDERNES BEREDSKAPSTELEFON: I tillegg til samfunnets generelle beredskap har speiderne i Norge en egen beredskapstelefon (09 123) som betjenes hele døgnet. Les mer på

18 1818 Bursdagsfeiring på STORE SKAGASTØLSTIND Vest i Jotunheimen, nærmere bestemt i Hurrungane, ligger Norges høyeste og villeste fjell. Blant dem ruver Store Skagastølstind. Store Skagastølstind ruver 2405 moh. Sett fra Turtagrø. Da vi nådde toppen ble det feiret med forbundsbanner og glass-cola. Stian og Vemund i den bratte snøhellingen.

19 Store Skagastølstind, eller bare Storen, er blant Norges høyeste, men må se seg slått av både Galdhøpiggen og Glittertind. For fjellsportentusiaster står det derimot høyere i kurs enn begge, med sin høyde, utfordringer og historie. Den dramatiske førstebestigningen, da briten Wlliam C. Slingsby i 1876 forlot sitt norske følge og dristet seg det siste stykket opp til toppen, ble startskuddet for en fjellsportsbølge. Med såret nasjonalfølelse dro norske klatrere ut for å vise at de kunne klatre langt vanskeligere ruter, og at Storen var et vesentlig enklere fjell enn det Slingsby skulle ha det til. En av de ivrigste var Johannes Heftye. Fire år senere stod han som tredje mann på toppen av Storen, etter å ha gått en ny rute uten bruk av teknisk utstyr eller sikringsmidler. Selv om Heftyes rute i dag er ansett som normalruta opp til Storen, er den likevel definert som klatrerute, og tau og andre sikringsmidler er «obligatorisk». Bursdagshøyde 2405 Helt siden jeg begynte å samle på topper har Storen hatt en spesiell tiltrekningskraft. Jeg har lest turbeskrivelser, sett bilder og forestilt meg selv på toppen flere ganger. Jeg har også fleipet med at Storen må være min topp, siden høyden på 2405 moh. er lik fødselsdatoen min, 24. mai. Likevel ble jeg overrasket da jeg fikk beskjed: Bestill reise, og pakk turutstyret. Du feirer bursdagen din her. Mitt fjell Overnatting på Bandet Vel framme ved Turtagrø ventet sjåfør Ole og resten av turfølget, Stian og Thomas, som hadde planlagt turen. Vi pakket sekkene umiddelbart og la i vei mot Bandet, en liten nødbu ved foten av fjellet. Her skulle vi sette fra oss skiene, overnatte og fortsette oppstigningen på stegjern. Da vi etter fire timers skitur omsider nådde hytta var vi så trøtte at vi la oss til å sove så fort vi hadde fått gravd frem døra. Resultatet ble selvfølgelig at vi neste dag våknet senere enn planlagt. Vi fikk i oss mat, smeltet snø og pakket om sekkene så fort vi kunne, og var snart klare til å gå. Skydekket var tettere enn vi likte. Å vinterbestige Storen i uvær fristet lite, og vi var avhengige av god sikt for å finne riktig rute opp. Vi bestemte oss likevel for å gi det et forsøk. Bratt klatring De første høydemeterne var en lang og ensformig snøhelling. Snøforholdene var heldigvis gode, så det var bare å koble ut hjernen og sette den ene foten foran den andre. Etter å ha repetert denne bevegelsen tilstrekkelig mange ganger var vi kommet opp til samme høyde som det «falske hjørnet». Etappen videre herfra og opp til hjørnet var brattere, og snøen var nå stedvis erstattet med is og fjell. Ved hjørnet la vi fra oss to av sekkene. Veien videre krevde klatring, og ingen ekstra vekt skulle med. Skydekket var fremdeles lavt, men sikten oppover tilstrekkelig. En serie fjellhyller danner et slags galleri den første taulengden, og er dermed ganske lettgått. Andre taulengde går opp det som heter Heftyes renne, og er rutas vanskeligste punkt. For å komme inn renna må man opp en to meter blank og loddrett vegg. Vår utfordring var at renna så tidlig på året var fylt med is. Thomas ble derfor overøst av en jevn foss knust is da han sikret Stian som ledet opp renna. På toppen Omsider kom vi opp renna. Derfra kunne vi gå usikret det siste stykket opp mot toppen. Stemningen var høy da Thomas fisket opp tre glassflasker cola og et forbundsbanner. Det la heller ingen demper på stemningen at skylaget sprakk opp slik at vi kunne nyte deler av den storslåtte utsikten over Hurrungane. Selv om vi hadde nådd målet var vi bare halvveis. Vi måtte ned igjen, og det hadde rukket å bli tidlig kveld. Like over Heftyes renne lagde vi rappellfestet. Vi kom greit ned til der sekkene lå og ventet, men fikk ikke løsnet tauet. Vi måtte la det bli hengende igjen, og fortsette nedturen uten. Som vanlig gikk Stian først og viste vei. Han fant en serie trinn og hyller knyttet sammen av snørenner jeg var alt for sliten til å finne selv. Snart var vi tilbake ved det falske hjørnet og snøhellingen ned til hytta på Bandet. For første gang på flere timer sank konsentrasjonsnivået. Herfra var det transportetappe, men først etter en kort rast på hytta på Bandet for sukker og ompakking. Feiring med kake og brus Over et døgn etter at vi først ankom Bandet, gikk jeg inn i lavvoen som Ole hadde bodd i mens vi andre var på topptur. Thomas og Stian som hadde holdt et høyere tempo enn meg ned skaren ventet også der. Vi var for trøtte og slitne til ordentlig feiring, men noe skåling i brus og kakespising ble det. Etter frokost i sola og dusj på hotellet var det på tide å vende nesa hjemover. Kjøreturen tilbake til Stavanger ga tid til å la mestringsfølelsen sige inn. Jeg hadde vært utenfor komfortsonen, jeg hadde klart det, og jeg skulle tilbake. Det var fortsatt mitt fjell. Tekst: Vemund Ovesen Foto: Stian Aardalsbakke, Thomas Aalstad og Vemund Ovesen 19 Vemund Ovesen utfordrer Ivar Grytten fra Nordberg KFUK-KFUM-speidere til å skrive om sitt fjell eller sin favorittplass til neste nummer av Lederforum.

20 ARRANGEMENTSINFO 2020 I fyr og flamme Lederkurs - Unn deg selv og dine medledere en helg med inspirasjon til å fortsette med det viktige arbeidet du gjør! I fyr og flamme sprer inspirasjon og gode ideer gjennom spennende kurs, aktiviteter og fellesskap. Målgruppen er ledere og trenere som ønsker påfyll, lære noe nytt og øke kompetansen når det gjelder speideraktiviteter og ledervirksomhet. Foto: Bjarne Lohmann Madsen Sett sammen din egen kurshelg med valgbare økter og aktiviteter, ut i fra hva du trenger og har lyst til. Reserver gjerne et møterom dersom dere ønsker egne møter for gruppe eller krets. Tidligere har deltakerne blant annet vært med på økter om strategisk planlegging, coaching, kaffekurs, forkynnelse, førerpatruljen, leker, bruk av speiderprogrammet, friluftsmetodikk, speidertapas på bål og mye annet! I tillegg til de tradisjonelle kortkursene vil vi i år tilby Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF), et seks timers kurs som gir kursbevis fra Norsk førstehjelpsråd. Du vil møte ledere fra hele landet og i alle aldre, og det er gode muligheter til å få utvekslet ideer og erfaringer og treffe igjen gamle kjente. Det blir eget tilbud og egne samlinger for trenere i løpet av helgen. Foto: Audun Berdal ledelse Velkommen til kurset som har hovedfokus på ledelse. Vi vil jobbe med temaer som ledelse, evaluering og strategiarbeid, rekruttering, forkynnelse og formidling, krisehåndtering og maktmisbruk. Lederkurs baserer seg på deltagernes egeninnsats, og handler om personlig utvikling, bevisstgjøring og refleksjon. Kurset vil selvfølgelig også gi deg inspirasjon, fellesskap og god mat! Kurset arrangeres av Bjørgvin krets i samarbeid med forbundskontoret, og ønsker å samle ledere fra alle landets kretser. Kurset holdes på Lønningstrand som er et koselig leirsted like ved Bergen lufthavn Flesland. Det er god standard på stedet som har 70 soveplasser, dusj og toalett. Les mer om Lederkurs ledelse i arrangementskatalogen og på MÅLGRUPPE: INNHOLD: DATo: STED: PRIS: PÅMELDING: Ledere og trenere som ønsker inspirasjon, ideer og lederfellesskap. Økter som øker kompetansen innen ledervirksomhet og speideraktiviteter. 30. september 2. oktober. Nordtangen. Kr. 800,. Gir Frifondstøtte. Snarest! MÅLGRUPPE: INNHOLD: DATo/STED: ALDER: PRIS: PÅMELDING: Kurset er for deg som har noe erfaring og vil dyktiggjøres som leder. Ledelse, lederstiler, læring, kommunikasjon, maktmisbruk, kristen tro og egenutvikling, relasjoner, internasjonal speiding og leirbålsprat november, Bjørgvin. Født i 94 og eldre. 800,-. Gir Frifondstøtte. Innen 14.oktober. Kurs og arrangementer HØSTEN Tråkk 2011 lanseres. Merker og hefter kan kjøpes på Roverfemkamp, Alta. Født i 95 og eldre. påmelding snarest! Pris: 200, I fyr og flamme, Nordtangen. Leder- og trenersamling. Født i 94 og eldre. Påmelding snarest! pris: 800,-. Gir Frifondstøtte! JOTA og JOTI. For alle. Påmelding innen 15. september Kretsforum og kretskontaktsamling for rovere, Hotell Hadeland på Gran Lederkurs ledelse, Bjørgvin. Født i 94 og eldre. påmelding innen 14. oktober. Pris: 800,-. gir Frifondstøtte! ESG-dagen. Programmateriell på Den internasjonale bønneuka. Programmateriell finnes på Den internasjonale HIV/AIDS-dagen. Programmateriell finnes på Merket kjøpes på Arrangementskatalog og arrangementsplan kan lastes ned fra under fanen materiell. Se også kalenderen på

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. LANDSTING 8.-10. april. kmspeider.no. Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1-2011 - 9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LANDSTING 8.-10. april kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 1-2011 9. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

Foto: Audun Berdal 2011/2012

Foto: Audun Berdal 2011/2012 Foto: Audun Berdal Arrangementskatalog 2011/2012 Om arrangementskatalogen KFUK-KFUM-speidernes arrangementskatalog gir deg en oversikt over sentrale kurs og arrangementer og hvem de passer for. Arrangementene

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 6 7 10 10 12 Ny inspirasjon Leder Gode ledere skaper gode ledere LEDERE og VEKST er hovedsatsninger

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 4/2013 11. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 ÅPEN OG INKLUDERENDE? Leder Stabssamling i Asker Landsleirstaben var samlet på Vettre skole første

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 2/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 Hva motiverer deg? Leder Opplevelser for livet Søndre Slagen bruker leirer og turer som motivasjon

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 3 2008 6. årgang

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3 2006-4. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne HVORFOR ER DU SPEIDERLEDER? kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_3_06.indd 1 07-09-06 15:20:24 Svein Olav (28) er redaktør for Lederforum.

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no

SPEIDER BLADET. nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no SPEIDER BLADET nr. 3/2011-9. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Ingeborg Koppen Hessevik LEDER 2 Speiderbladet Nr. 3/2011 9. årgang Medlemsblad for Norges kfuk-kfum-speidere

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 3/2012 10. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 3 4 6 8 10 11 FOREDLING Leder Tro og tjene hjelpe og leve En arbeidsgruppe

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 1-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Tusen takk! Eg blir så glad når eg høyrer ordet takk. Eg likar når nokon seier ja takk, i staden

Detaljer

BLADET nr. 3/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 3/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 3/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Woop-woop! Når aboriginerne i Australia sier woop- woop, så betyr det å gå på jakt etter opplevelser i naturen. Når

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2015 13. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Meld deg på kurs! VET DU AT både kretsene og forbundet sentralt arrangerer mange kurs som du kan delta på? Det kan

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å leve etter Speiderloven Vi lover det i Speiderløftet vårt: å leve etter Speiderloven. Er det lett, vanskelig eller

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no

SPEIDER BLADET. nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kmspeider.no SPEIDER BLADET nr. 3-2010 - 8. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne GRØNN ACTiON LISTA 2010 kmspeider.no LEDER 2 Speiderbladet Nr.3 2010 8. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no

SPEIDER BLADET. nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne. kfuk-kfum-speiderne.no SPEIDER BLADET nr. 2-2009 - 7. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kfuk-kfum-speiderne.no 2 LEDER Speidere overalt Speiderbladet Nr. 2 2009 7. årgang Medlemsblad for Norges KFUK-KFUM-speidere Redaktør:

Detaljer

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no

SPEIDER BLADET. nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene. www.kfuk-kfum-speiderene.no SPEIDER BLADET nr. 1-2005 - 3. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderene www.kfuk-kfum-speiderene.no Helene Moe Slinning (24) er redaktør for Speiderbladet. 2 LEDER SPEIDERBLADET Nr. 4 2004. 2. Årgang

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 1/2014 12. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Å komme hjem Det er fint å komme hjem, enten det er etter en lang dag på skolen eller etter en slitsom speidertur.

Detaljer