Bygget står godt på vanskelig grunn. INSPIRASJON Ella Gjømles murhus Rosenborg Park

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygget står godt på vanskelig grunn. INSPIRASJON Ella Gjømles murhus Rosenborg Park"

Transkript

1 BYGG BEDRE NR INSPIRASJON Ella Gjømles murhus Rosenborg Park BYGGING Enklere tunnelløsninger Riktig pipe til passivhus Fasademateriale for tøft klima Leca stoppet flammene Bygget står godt på vanskelig grunn +Teknisk hjørne Spesialbetonger Raaen Entreprenør valgte kompensert fundamentering med 1665 kubikkmeter løs Leca fremfor pæling.

2 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Leca stopper flammene Artikkelen du kan lese på side handler om brann, og om store brannskader forhindret av Leca. Den typen artikkel har vi skrevet før, og vi vil antagelig skrive den igjen. For det er et tragisk faktum at det brenner i Norge. Langt mer enn det burde. Heldigvis, vil vi si, finnes det produkter og løsninger som forhindrer eller begrenser følgene av branner. Leca, for eksempel. I det angjeldende bygget en lagerhall med tonn presset papiravfall brant hele det kvm store stålbygget ned til grunnen. Kun aske var igjen! Men en brannskillevegg av Leca Byggeplank var et effektivt hinder for brannspredning. Derfor ble den tilknyttede kontordelen stående ubeskadiget. Hvis du her stusset litt over at det var vår dekkeløsning, Leca Byggeplank, som ble benyttet som brannskillevegg, så er det kanskje naturlig. Men faktum er at Byggeplank som brannvegger ikke er noen ny oppfinnelse, det er etter hvert blitt benyttet i en del bygg. Årsak? La oss sitere Ingeniør Erik Solgaard på hans opplevelse av dette Vi var imponert i byggeperioden hvor raskt vegger og etasjeskille kom på plass, monteringen går jo så kjapt. Enda mer imponert var vi etter brannen. Både verkstedveggen mot lageret og etasjeskillet i denne bygningsdelen er oppført i Byggeplank og like intakte etter brannen. Derfor kan vi nå beholde denne delen og bygge opp igjen det resterende som ble tatt av flammene. En brann er på alle måter alvorlig, men her kunne det ha vært langt verre uten en så god brannskillevegg. Bortsett fra denne solskinnshistorien, kan du lese om både dette og hint fra Webers og ikke minst våre kunders verden. God lesning. BYGGING BERGEN BYGGHERRE: Statens vegvesen AS entreprenør: Mesta MURARBEID: Per Lynghaug Murmester og Entreprenør AS Weberprodukter Leca Byggeplank Leca blokk 25 cm Leca blokk 15 cm Bygg Bedre Informasjon fra Weber til det norske byggemarkedet Utgitt av: Saint-Gobain Byggevarer AS, postboks 216, Alnabru, 0614 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: / Redaktør: Morten Müller Redaksjon og journalistisk arbeid: Informasjonspartner as, Trond Opstad Har du tips, idéer eller kommentarer tilknyttet Bygg Bedre, ser vi gjerne at du tar kontakt pr. telefon, telefaks eller Trykk og grafisk formgivning: Merkur-Trykk AS 2 BYGG BEDRE NR

3 En interessant del av sikkerhetstenkningen i tunnelarbeidet her, er å oppføre alle nødutganger og telefonkiosker i Leca. Murmester Per Lynghaug Enklere løsninger i tunnelene På sensommeren sto Ringveg Ve st - første byggetrinn, ferdig i Bergen. Her har murmester Per Lynghaug ført opp alle nødutganger og nødkiosker i Leca. Tekst og foto: Trond Opstad R ingveg Vest er nå hovedtilkomst til Bergen lufthavn og nærings- og boligområdene i Ytrebygda. Ringveg Vest er også en del av et nytt ringveisystem som binder sammen Loddefjord, Ytrebygda, Fana, Arna og Åsane. Den nye Knappetunnelen består av to parallelle, tofelts tunneler innkludert på- og avrampninger. Total tunnellengde inklusiv ramper er 7000 meter. Tunnelen på 2,5 km som er bygget mellom Dolvik og Sandeide, er utført etter klasse F, det strengeste krav til sikkerhet. Totalt er det her 1532 objekter i form av brannskap, kameraer, vifter, skilt osv som skal virke sammen i ulike scenarier for brann, trafikkstyring og overvåking. En interessant del av sikkerhetstenkningen i tunnelarbeidet her, er å oppføre alle rømningsveier og telefonkiosker i Leca. To tofelts tunnelløp går parallelt og mellom disse er det sprengt en rekke rømningsveier mellom de to parallelle tunnelløpene. Her er alle vegger murt med Leca blokk. Som tak over rømningsveiene er det lagt Leca Byggeplank som dekkeelementer. Denne utførelsen er valgt fordi den er rask, forholdsvis rimelig og for å ivareta sikkerheten til eventuelle trafikanter som av ulike grunner skulle befinne seg i rømningsveiene, forteller Per Lynghaug, som med eget firma opererer både som murmester og entreprenør. Raske og fleksible løsninger Veggene i nødutgangene er murt med Leca blokk 25 cm. Alle nødkioskene er oppført i Leca blokk 15 cm. I tillegg til dette arbeidet er det også brukt Leca til midlertidig gjenmuring av blindløp, tunnelløp som skal brukes når senere utbygging er ferdig. Til sammen er det benyttet 800 kvm Leca Byggeplank og murt ca 1100 kvm Leca vegger. Til tunnelarbeid å være, er dette raske og fleksible løsninger som jeg regner med vil bli brukt videre i neste byggetrinn, sier murmester Per Lynghaug. Prosjektet ble startet i august 2006 og sto ferdig august Her er tunnelløpet murt igjen med Leca, men det er ingen komplisert sak å åpne det igjen når byggetrinn II på Knappetunnelen skal tas i bruk, påpeker murmester Per Lynghaug (t.v.) og distriktssjef Truls Valentin Vallentinsen i Weber. Fordi Leca er enkelt å tilpasse berget, har det vist seg raskt og kostnadseffektivt i tunnelløsninger. Når det skal lages tekniske rom, nødutganger m.v. er Leca uslåelig. Eventuell støping er langt mer arbeidskrevende. BYGG BEDRE NR

4 BYGGING DRAMMEN VARMESENTRAL ARKITEKT: Sivilarkitekt Trond Fossen AS entreprenør: OBAS Entreprenør Prosjektledelse: Holte Consulting Weberprodukter Løs Leca Her blåses løs Lecaen rett på plass. (Foto: Roger Estensen) På grunn av dårlige grunnforhold brukte vi løs Leca for å stabilisere grunnen, forteller Steinar Bernhardsen. Til høyre salgsingeniør Roger Estensen fra Weber. Pumpebilen sender 90 kubikkmeter løs Leca i slengen ned i byggegropa. (Foto: Roger Estensen) 4 BYGG BEDRE NR

5 Det var selvfølgelig konkurrerende løsninger med i bildet, men valget falt på løs Leca. Dette produktet har fordelen av å kunne blåses på plass. I tillegg er det selvkomprimerende, og det er viktig. Steinar Bernhardsen, byggeleder i OBAS Entreprenør Bygger verdens største varmepumpe Anlegget med verdens største ammoniakk høytemperatur varmepumpe blir anlagt på en gulv-på-grunn løsning bestående av løs Leca. Tekst og foto: Trond Opstad B rakerøya varmesentral som bygges av Drammen Fjernvarme, blir et pilotprosjekt for fjernvarme. Verdens største miljø vennlige høytemperatur varmepumpe skal bruke sjøvann fra Drammensfjorden til å hente ut energi til fjernvarmenettet. Kuldemediet er ammoniakk (NH3) som derved gjør anlegget svært miljøvennlig. Freonbaserte anlegg som tidligere har vært benyttet, er skadelig blant annet for ozonlaget. Prosjektledelsen er Holte Consult ing. Bygningskroppen i glass og betong inneholder to haller adskilt med en eksplosjonssikker stålvegg. Her monteres pumper og tanker. I tillegg bygges kontorfløy. Her er det dårlige grunnforhold, og vi var tvunget til å bruke en løsning med lette masser for å stabilisere grunnen, forteller Steinar Bernhardsen, anleggsleder i OBAS Entreprenør som står for oppføring en av bygningen. Med byggeplasser spredt over øst og vestlandet har OBAS opparbeidet seg stor kompetanse på vanskelige grunnforhold. Det 22 år gamle totalentreprenørselskapet opererer mye i hovedstadsområdet og området rundt Bergen. Det var selvfølgelig konkurrerende løsninger med i bildet, men valget falt på løs Leca. Dette produktet har fordelen av å kunne blåses på plass. I tillegg er det selvkomprimerende, og det er viktig, påpeker Bernhardsen. Han forteller videre at det ble brukt ca 800 kubikkmeter løs Leca. Et gullegg Tidsmessig er det jo et gullegg at løs Lecaen kan blåses rett i bygge gropen. All masse blåste vi inn på to dager, faktisk kunne vi ha greid det på én dag. Tid er svært viktig i denne bransjen, smiler byggeleder Steinar Bernhardsen og haster videre til neste møte. BYGG BEDRE NR

6 BYGGING Gjøklep ungdomsskole ARKITEKT: Seniorarkitektene Holm, Anthonisen og Heskestad entreprenør: Telemark Vestfold Entreprenør AS / Raaen Entreprenør AS Utbygger: Holmestrand kommune Weberprodukter Løs Leca Det nye fellesbygget bygges på en kompensert fundamentering i form av isolerende, lette masser. På toppen kommer selve betongdekket på 25 centimeter. (Foto: Roger Estensen) 1665 kubikkmeter blåses inn i byggegropa til en høyde av én meter. (Foto: Roger Estensen) Står godt på 1665 kubikk meter løs Leca Muligheten med pæling ble forkastet. Mange røroppstikk førte til at det absolutt enkleste var å blåse den kompenserte fundamenteringen rett på plass. TEKST OG FOTO: Trond Opstad D et enkleste er oftest også det beste. Ved bygging av det nye fellesbygget tilknyttet Gjøklep ungdomsskole i Holmestrand ble derfor den kompen serte fundamenteringen utført med lette isolerende masser, altså løs Leca. Vi bygger et nytt fellesbygg på ca 1800 kvm. I tillegg til fellesbygget består utvidelsen ved skolen av en flerbrukshall på ca 1500 kvm som ble pælet, samt et kjellerareal på ca 650 kvm. Dårlige grunnforhold ga oss valget mellom å pæle eller benytte kompensert fundamentering. På grunn av mange røroppstikk var bruk av gravemaskin svært vanskelig. Vi valgte derfor en løsning med løs Leca som ble blåst rett på plass, forteller prosjektingeniør Britt Jorunn Thomassen i Raaen Entreprenør AS. Selskapet som har ca 60 ansatte, er eid av Peab og lokalisert i Horten. I tillegg til en stor serviceavdeling har de også en egen avdeling i Drammen. Det er Telemark Vestfold Entreprenør AS som har kontrakt med Holmestrand kommune om utvidelse av skolen, men har inngått arbeidsfellesskap med Raaen Entrepre nør om 50/50 deling av oppdraget. Til selve blåsingen benyttet vi egen arbeidskraft. Den kompenserte fundament eringen er én meter tykk. I tillegg til å være fullisolert og tilfredsstille kravene til passivhusstandarden, står bygget meget godt på en vanskelig grunn, sier en fornøyd Britt Jorunn Thomassen. Hun legger til at den nye hallen skal benyttes både av ungdomsskolen og den videregående skolen, som ligger vegg i vegg. 6 BYGG BEDRE NR

7 Den kompenserte fundamenteringen er én meter tykk. I tillegg til å være full isolert og tilfredsstille kravene til passivhusstandarden, står bygget meget godt på en vanskelig grunn. Prosjektingeniør Britt Jorunn Thomassen Under oss er det en kompensert fundamentering med én meter løs Leca, forteller (f.v.) prosjektingeniør Britt Jorunn Thomassen i Raaen Entreprenør AS og salgsingeniør Roger Estensen fra Weber. BYGG BEDRE NR

8 BYGGING Bodø ARKITEKT: Arkitekt Ola Hetland (Modell Mesterhus Karita) entreprenør: Byggmester Erling Skipnes AS MURARBEIDER: Byggmester Erling Skipnes AS Weberprodukter leca Venti pipe Weber Våtromssystem Passivhuset i Bodø ble bygget med Leca Venti pipe. Vi bor i en landsdel med tøft klima og ønsket ekstra sikkerhet, forteller huseier Tony Bakkejord. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen D et store huset ligger i et byggefelt med eneboliger som fra utsiden ser ganske like ut, men bare ett av dem er bygget som passivhus. Vi ønsket å komme høyere fyringsutgifter i forkant. Derfor valgte vi å investere i et passivhus nå, forteller huseier Tony Bakkejord. Han flyttet inn med familien i mai i år etter en byggeperiode på ti måneder. Årets vinter blir derfor den første familien får testet hvor godt huset er isolert. Ekstra sikkerhet Vi er sikre på at huset skal holde på varmen. Allerede har det vært ganske kalde dager ute uten at vi har merket noe på innetemperaturen, sier han. Ovn må kunne fyres på lav effekt Ved bygging av passivhus må det velges riktig ovn. I tillegg er det viktig med en pipe som har tilluft når man skal ha et ildsted i et lavenergi- eller passivhus. De fleste passivhus bygges uten pipeløp, men stadig flere vurderer å bygge med ildsted slik husbyggerne i Bodø har gjort. Valg av ildsted er det viktigste. Det er viktig å velge et ildsted som kan fyres på lav effekt samtidig som det brenner rent. Scan 58-6 ovnen har et ideelt bruksområde på 3 til 6kw, Dette passer bra for en hustype som denne, forteller Jørgen Olaussen i Jøtulgruppen. Leca Venti pipe Han sier at det er viktig med en pipe som har tilluft når man skal ha et ildsted i et lavenergi- eller passivhus. Leca Venti pipen fungerer utmerket til denne typen installasjoner, sier Olaussen. En ovn med godt isolert kammer og hvor glassflaten er begrenset til fronten, er mindre avhengig av mye ved i kammeret når den skal fyres opp. Med store glassflater vil ovnen måtte fyres hardere for å få varmet opp brennkammeret på grunn av større varmetap via store glassflater. Det er spesielt opp tenning av ildstedet som er utfordrende i et passivhus. En ovn med lite glass er bedre isolert og vil raskere få opp temperaturen i pipestokken og lettere få i gang trekken. Dermed er det ikke behov for å fyre så hardt under opptenning, sier han. Trenger lite ved Han påpeker også at det er fornuftig å ikke plassere mekanisk ventilasjon som trekker luft vekk fra ildstedet i nærheten av ovnen. Da vil opptenning blir enklere. Den store utfordringen med passivhus er at mange vil oppleve den umiddelbare varmen ved opptenning som for varm. Mange vil da være litt usikre på om det blir for mye varme, men effekten kan 8 BYGG BEDRE NR

9 10 gode grunner til å velge pipe i passivhus: 1. vedfyring er kos, hygge, tradisjon. 2. Vedfyring er lett tilgjengelig i hele Norge! 3. vedfyring fungerer alltid, og har ingen motorer, vifter eller andre bevegelige deler. 4. vedfyring varmer også når strømmen går. 5. vedfyring er en alternativ biovarme til hovedoppvarmingskilden. 6. el-oppvarming medfører CO 2 -utslipp 7. ved er CO 2 -nøytralt. 8. vedfyring gir god og pålitelig varme i kulden, og har ikke en temperaturavhengig virkningsgrad. 9. Alle ovner produsert etter 1998 er rentbrennende. De gir 40 % mer varme pr. vedkubbe enn gamle ovner og slipper ut 90 % mindre svevestøv. 10. vedfyring gir rask varme når du trenger den. Passivhuset i Bodø har fått en spesiell vedovn som ikke avgir for mye varme. Modellen som ble valgt er en Scan 58-6 fra Jøtulgruppen med et effektområde mellom tre og åtte kw. Denne ovnen passer en romstørrelse på kvm. LES MER PÅ NESTE SIDE juster es når pipestokken er varm og trekken er god, forteller Olaussen. En moderne ovn som kan fyres med lav effekt trenger ikke mye ved. Den skal brenne ut til det er glør før det legges på mer ved. På den måten kan man justere varmen med trekkventilene og mengden ved som legges inn. På nye ovner består trekksystemet av overtrekk og undertrekk. Begge skal være helt åpne under oppfyring, undertrekken skal stenges etter hvert som det oppnås god flamme i kammeret. Overtrekken brukes til å justere effekt og sørger samtidig for luftspyling av glasset. Hvis dette gjøres riktig vil det ikke bli for varmt i huset, og glasset vil i liten grad sote, sier Jørgen Olaussen i Jøtulgruppen. Det er viktig med en pipe som har tilluft når man skal ha et ildsted i et lavenergieller passivhus, påpeker Jørgen Olaussen. BYGG BEDRE NR

10 BYGGING Bodø Weber gir følgende råd for valg av ildsted og pipe i moderne boliger med god isolasjon (TEK 10 / lavenergihus / passivhus): Ildstedet må ha tilluft til forbrenningen gjennom pipa! Ildstedet må kunne fyres på lav effekt - bruk ildsted Pipa må ha en mest mulig lufttett overflate. som er anbefalt av Varmeprodusentenes Forening. Pipa må ha isolert røykrør. I Mesterhus Karita er det langt tykkere vegger og mer isolasjon, men på utsiden er huset lik nabohusene som ikke er passivhus. Passivhus bygges vanligvis ikke med pipe eller annen oppvarming, men i Bodø valgte de likevel å få inn et ildsted. Vi bor i en landsdel med tøft klima, mye vind og kalde vintre. Derfor ønsket vi oss ekstra sikkerhet. Pipa ble satt inn i tilfelle strømbrudd, og litt for kosen, sier Bakkejord. Tykkere vegger Det er Byggmester Erling Skipnes AS som har bygget passiv huset. Lars Arne Ellefsen i selskapet forteller at det ikke er spesielt vanskeligere å bygge passivhus. Huset er bygd på vanlig, tradisjonell måte. Men det er selvfølgelig tykkere vegger og mer av alt som har med isolasjon å gjøre, sier han. En av utfordringene med pipeløp i et passivhus er å finne et ildsted som avgir så lite varme at det faktisk kan fyres opp uten at det blir ubehagelig. Et passivhus skal ha så lite varme at et vanlig ildsted ville ført til at innetemperaturen ble for høy. Vi har brukt mye tid på å finne fram til et ildsted som fungerer og kan tennes uten at det blir ubehagelig varmt, forteller Ellefsen. Lars Arne Ellefsen (t.v.) hos Byggmester Erling Skipnes AS og distriktssjef Terje Fossheim i Weber utenfor passivhuset. 10 BYGG BEDRE NR

11 I motsetning til en luft/luft-varmepumpe kan vedovner gi nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er ofte i disse periodene strømprisen er høyest. Enova I vinterlandet Norge har vedfyring fulgt mennesket i all tid. Og slik vil det fortsatt være. Den gir god varme og er miljøvennlig og billig bioenergi. Men en forutsetning er at man fyrer med et nytt rentbrennende ILDSTED. E tter strøm er vedfyring den mest brukte energikilden i norske hjem. Ved kan kjøpes billig i sekk eller som favn og er nesten gratis for alle som med egeninnsats hugger den selv. Og ingen annen varmeløsning kan konkurrere med vedfyring om hygge og kos. I 2006 brant hver nordmann i gjennomsnitt 300 kg ved i boligen sin. Nesten 40 prosent av veden ble brent i nye rentbrennende ildsteder og denne andelen øker raskt. Nye ildsteder ga i 2006 Norge 0,9 TWh ekstra energi av den forbrente veden og reduserte svevestøv utslippet med tonn. Billigere varme med ny vedovn Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode ettersom den ikke øker CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren. Enova påpeker at nye rentbrennende ildsteder gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning. De beste nye rentbrennende ildstedene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. I motsetning til strøm og olje er vedprisen relativt stabil og du får forutsigbare utgifter til oppvarming. Bedre enn luft/luft-varmepumpe Enova fremhever at en rentbrennende ovn har høy toppeffekt. I motsetning til en luft/luftvarmepumpe kan vedovner gi nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er ofte i disse periodene strømprisen er høyest. Andre positive sider som påpekes av Enova, er at disse ovnene også kan være rimeligere i innkjøp enn pelletskaminer og luftvarmepumper. I motsetning til for eksempel luftvarmepumper, er det heller ingen støy. Og vedfyring er heller ikke avhengig av strøm og fungerer dermed som en sikkerhet ved strømbrudd. Fordelene med rentbrennende ildsteder Bedriftene i Varmeprodusentenes Forening (VPF), produserer rentbrennende ildsteder. Foreningen forklarer at ren forbrenning betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90 prosent av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir minimale røykutslipp, fordi ildstedet ut nytter energien til å gi varme i stedet for røyk. Et rentbrennende ildsted gjør dessuten fyring en enklere fordi det kan passe seg selv i større grad. Redusert risiko for pipebrann er også en effekt, ifølge VPF. 80 prosent av alle norske husstander kan installere et moderne ildsted. Økt bruk av vedfyring kan frigjøre TWh fra strømnettet, noe som tilsvarer 4-5 nye gasskraftverk. En utskifting fra gamle til nye ildsteder har i løpet av de siste årene fjernet tonn svevestøv årlig, hevder Varmeprodusentenes Forening. En vedovn kan som regel bare erstatte deler av oppvarmingsbehovet. Andre kilder må dekke grunnvarmen når man ikke har anledning til å fyre. Dersom man ønsker å benytte ved til å dekke oppvarmingsbehovet i større deler av boligen, er en vedkjel tilknyttet et vannbårent sentralvarmesystem en mulig løsning. Gamle vedovner sløser med veden. Det betyr økte kostnader til ved og langt mer svevestøv. En moderne rentbrennende ovn gir mer varme inn og mindre forurensning ute. BYGG BEDRE NR

12 BYGGING Kristiansund Arkitekt: Arkitektkontoret Slyngstad og Husby AS Murarbeid: Murmester Mørkedal AS ENTREPRENØR Murmester Mørkedal AS Weberprodukter Weber Luftet kledning Weber Fiberpuss-system Et nytt regionalt knutepunkt for passasjerer og gods i Kristiansund skal stå ferdig i år. Fasadematerialet skal selvfølgelig tåle et tøft klima. Nordmørsterminalen 12 BYGG BEDRE NR

13 Dette er en rasjonell og god fasadeløsning i et værutsatt område slik vi har her. Murmester Johannes Mørkedal Luftet kledning med silikatpuss er en god fasadeløsning i værutsatte områder, sier murmester Johannes Mørkedal. Slik blir den nye Nordmørsterminalen. lilustrasjon: Torfinn Carlsen Fasadematerialet på den nye Nordmørs terminalen er Weber Luftet kledning. Også det gamle lagerskuret får fasadematerialet Weber Luftet kledning. TEKST OG FOTO: Trond Opstad N ordmørsterminalen, som ligger på Devoldholmen i Kristiansund, bygges i fem etasjer med en grunnflate på 750 kvm. Bygget skal bl.a. inneholde kontorplasser, felleskantine og garderober. På toppen av bygget blir det møterom. Investeringene er beregnet til rundt 70 millioner kroner. I tilknytning til terminalbygget står det et eksisterende lagerbygg. Deler av dette er revet, mens elementer av byggets bærekonstruksjoner i stål benyttes videre. I tillegg til å være lager, skal bygningen romme tekniske rom, venterom for hurtigrutepassasjerer samt personalrom for de ansatte på lageret. Nytt tak og fasademateriale Det eksisterende lagerskuret er blitt bedre fundamentert med pæling. Eksteriørmessig har bygningen fått nytt tak og nytt fasademateriale i form av Weber Luftet kledning. Dette arbeidet er utført av Murmester Mørkedal AS. Bedriften som har 12 ansatte, er lokalisert i Kristiansund og ble etablert i På hovedbygningen har vi utført 1400 kvm med Weber Puss på Luftet kledning. Sluttpussen er silikatpuss. Inkludert lagerskuret blir det totalt 2500 kvm med denne løsningen. Dette er en rasjonell og god fasadeløsning i et værutsatt område slik vi har her, forteller en positiv murmester Johannes Mørkedal. BYGG BEDRE NR

14 BYGGING Fredrikstad Arkitekt/ prosjektering: Erik Solgaard Ingeniørfirma AS Weberprodukter leca Byggeplank 20 cm leca blokk Stoppet flammene 2700 kvm av den nye lagerhallen brant ned. Kontordelen på 360 kvm ble stående. Brannskilleveggen i Leca hadde gjort jobben. Hele det uisolerte stålbygget på 2700 kvm brant ned. Alt på baksiden av brannskilleveggen i Leca er inntakt. TEKST OG FOTO: Trond Opstad M arerittet er komplett når en ny lagerhall brenner ned. For Olav Ødegaard Gjenvinning AS på Øra i Fredrikstad var det ikke noe unntak da 5000 tonn presset papiravfall i august tok fyr. Det brant godt, ja. Brannvesenet ville at dette brant ned kontrollert. Dette tok en uke, så kom Sivilforsvaret og stanset restene av brannen. Da var den kun aske igjen av den nye lagerhallen, men ikke hele. Utrolig nok var verkstedet og mesaninen over denne urørt. Brannskilleveggen i Leca har effektivt holdt infernoet på utsiden av veggen, forteller daglig leder Olav Ødegård. Sammen med ingeniør Erik Solgaard, fra firma med samme navn, skal han nå starte arbeidet med gjenoppbygging av lagerhallen. Antakelig en ikke udelt positiv opplevelse så kort tid etter at den nedbrente lagerhallen sto ferdig bygget. Intakte etter brannen Ja, det er nesten helt utrolig hvor effektiv brannskilleveggen har vært, bekrefter ingeniør Solgaard. Det er strenge brannkrav for oppføring av lager i kombinasjon med faste arbeids plasser. Før vi startet arbeidet hadde vi kontakt med Weber om konstruksjonen av brannskilleveggen. Som du kan se, er 1. etg utført på en litt spesiell måte, nemlig med Leca Byggeplank som veggelementer. Vi var imponert i byggeperioden hvor raskt vegger og etasjeskille kom på plass, monteringen går jo så kjapt. Enda mer imponert var vi etter brannen. Både verkstedveggen mot lageret og etasjeskillet i 14 BYGG BEDRE NR

15 Både verkstedveggen mot lageret og etasjeskillet i denne bygningsdelen er oppført i Byggeplank i kombinasjon med hulldekkeelementer og er like intakte etter brannen. Daglig leder Olav Ødegård Her brant 5000 tonn med papiravfall, og det brenner godt, forteller daglig leder Olav Ødegård (t.h.). Til venstre ingeniør Erik Solgaard og distriktssjef Jon Woxvold i Weber (midten). Brannskilleveggen mot lager og kontor er utført i Leca Byggeplank. Verkstedet er helt inntakt. denne bygningsdelen er oppført i Byggeplank og like intakte etter brannen. Derfor kan vi nå beholde denne delen og bygge opp igjen det rester ende som ble tatt av flammene. En brann er på alle måter alvorlig, men her kunne det ha vært langt verre uten en så god brannskillevegg, påpeker Erik Solgaard. Nå som vi kan bygge videre på arealet som ble beskyttet av brannskilleveggen, vil arbeidet være enklere, sier Ødegård, og under streker at erfaringen med brannskillevegg i Leca er en positiv erfaring han vil videreføre. Heller ikke mesaninen over verkstedet er berørt av den voldsomme brannen. Taket her er Leca Byggeplank. BYGG BEDRE NR

16 BYGGING Hommelvik Arkitekt: Solem Hartmann AS Murarbeid: Murmester Bugge AS Entreprenør Murmester Bugge AS Weberprodukter leca blokk 15 cm leca Isoblokk 30 cm Weber mørtler leca Komfortdekke Gratulerer med flott prosjekt i egen regi, sier Frank Nornberg (t.h.), distriktssjef i Weber, her på byggemøte med Olav Fossen, daglig leder i Murmester Bugge AS. Skallmurene består av innervegger i Leca blokk 15 cm, 20 cm isolasjon og yttervegger i tegl. Reale murhus i egen regi Lekkert, lyst og luftig. 16 BYGG BEDRE NR

17 Dette er vårt første prosjekt i egen regi og en realisering av noe vi lenge har hatt lyst til å gjøre. Det å ta tak i alt selv er svært inspirerende. Olav Fossen, daglig leder i Murmester Bugge AS I Hommelvik bygger Murmester Bugge AS seks boenheter i mur. Vi har alltid hatt lyst til å ha ansvaret for alt selv, sier daglig leder Olav Fossen. Den første av boligene i Leca med teglforblending sto ferdig høsten TEKST OG FOTO: Trond Opstad D e seks boenhetene utgjør fire eneboliger og en tomannsbolig. Utførelsen er noe forskjellig, men Leca og tegl går hånd i hånd. Boarealet varierer fra 120 til 190 kvm. Fasadene er i hovedsak skallmur. 15 cm Leca blokkmurverk og 20 cm isolasjon bak teglvegger. Enkelte partier, som mot garasje, blir murt opp i Leca Isoblokk 30 cm, andre blir Puss på Luftet kledning. Og når Webers mann, Frank Nornberg, nå er til stede, bør jeg vel skynde meg og legge til at etasjeskille er Leca Byggeplank 25 cm lagt som komfortdekke, smiler Olav Fossen, daglig leder i Murmester Bugge AS. Selskapets historie går helt tilbake til tallet. I dag har firmaet 25 ansatte og opererer i regionen mellom Stjørdal og Trondheim. Svært inspirerende Dette er vårt første prosjekt i egen regi og en realisering av noe vi lenge har hatt lyst til å gjøre. Det å ta tak i alt selv er svært inspirerende. Men jeg skal innrømme at lærekurven er bratt, det er mer å ta tak i enn man tror. Etter dette relativt store startprosjektet blir nok veien videre en smule enklere, vi lærer hver dag, sier Olav Fossen entusiastisk. BYGG BEDRE NR

18 BYGGING Gyldengården BYGGHERRE Kristiansand kommune Murarbeid: Murmester Larsen AS HOVEDENTREPRENØR: Skanska Kristiansand AS Weberprodukter totalt ca kvm Leca, fordelt på Leca Isoblokk 30 cm, Fasadeblokk og Finblokk, Weber Fiberpuss-system med silikatmaling I Gyldengården er det godt over kvm vegger av Leca i kjelleren og kvm i fjerdeetasje. 18 BYGG BEDRE NR

19 I underetasjen har vi forblendet plasstøpt betong med Leca Fasadeblokk. Den gir god isolering mot kulde i tilstøtende rom. Murer André Larsen hos Murmester Larsen AS Leca er kjappest å sette opp og veggene er ferdig isolert, forteller murer André Larsen (t.h.), her sammen med distriktssjef Stian Olstad i Weber på byggeplassen. Til skillevegger brukes det Leca. Nye Nav Leca er benyttet både i kjelleren og fasaden i Gyldengården. Årsaken er de samme kjente: Leca er ferdig isolert, hindrer brann og effektiviserer murerarbeidet. TEKST OG FOTO: Inger Anita Merkesdal Hall I Kristiansand sentrum bygges kontor komplekset Gyldengården, med tre kjelleretasjer og fem etasjer over bakkeplan. Kontorbygget skal romme Nav, og i kjelleren blir det parkeringsplasser, teknisk rom samt trimrom med garderober og dusjværelser. Trappesjakter og heisrom er stedstøpt, bygget har hulldekke og stort innslag av Lecavegger. Det er godt over kvm vegger av Leca i kjelleren og kvm i fjerdeetasje, sier murer André Larsen hos Murmester Larsen AS. Vi har brukt Leca i skilleveggene. Leca er kjappest å sette opp og så er veggene ferdig isolert. I underetasjen har vi også forblendet plasstøpt betong med Leca Fasadeblokk. Den gir god isolering mot kulde i tilstøtende rom, forklarer mureren. Hurtigarbeid De to øverste etasjene er noe trukket inn i forhold til resten av bygget. Her er deler av ytterveggen forblendet med Leca Finblokk. En annen del av fasaden har utstrakt bruk av glass. Her benyttes Leca i den delen av fasaden som er brannvegg. Vi har ikke hatt noen uforutsette hendelser, og alt går bare greit, forklarer André Larsen. Det er han og to tre andre murere som har hatt oppdraget. I den kraftige snøperioden sist vinter arbeidet de innendørs, og fremdriften på Lecaarbeidet gikk så bra at da våren kom lå de foran fremdriftsplanen. Murmester Larsen AS består av åtte murere, og er et fleksibelt firma med base i Høvåg, utenfor Kristiansand. Vi bruker mye Leca. Det er et kjempebra produkt som gir høy effektivitet. BYGG BEDRE NR

20 INSPIRASJON Enebolig Ella Gjømle ARKITEKT Arkitektene Dahl & Myrhol AS, ved Morten Dahl Murarbeid: Murmester Rune Røising AS TOTALENTREPRENØR: Oslo Murhus AS Weberprodukter leca Isoblokk 35 Weber Fiberpuss-system leca Byggeplank Weber Våtromssystem Weber Komfortgulv Langrennsløperen Ella Gjømle trener flere ganger om dagen, og tomannsboligen ligger tett inntil Nordmarka. Rett i sporet Da langrennsløperen Ella Gjømle skulle bygge seg hus, var det naturlig å plassere huset så nært langrennssporet i Nordmarka i Oslo som mulig. TEKST OG FOTO: Gaute B. Iversen T omannsboligen ligger høyt oppe i Holmenkollåsen i et nytt boligfelt som heter Orreskogen. Her bygges det hus i forskjellige stiler, men Ella Gjømle valgte å bygge et moderne murhus. Langrennsløperens hus ligger tett inntil Nordmarka med få meter til skisporet. Ikke langt unna ligger Holmenkollen skistadion som i vinter er arena for Ski-VM. Vi har fått et stort og romslig hus. Som aktiv langrennsløper har jeg selvfølgelig også et eget smørerom og treningsrom. Det er jo ikke alltid man har lyst til å gå ut for å ta en treningsøkt, sier Gjømle. Huset er bygget i tre etasjer med Weberprodukter fra topp til tå. Som et av de første murhusene i landet, er ytterveggene bygget i Leca Isoblokk 35. Innvendig og utvendig puss er utført med Weber Fiberpuss-system. Vi trives godt i huset. I forhold til leiligheten vi kom fra har vi fått mye bedre plass, og det er deilig å ha så kort vei til skogen og marka, sier hun. I toppetasjen er det blitt en flott terrasse med en fantastisk utsikt vestover mot Bærum og Oslofjorden. Her er det også hjemmekontor og stue. Andre etasje har et stort, luftig kjøkken og en romslig stue og spisestue. Også her er det en terrasse. Første etasje rommer i tillegg en praktikanthybel. Stuen er lys og luftig. Utenfor er det en terrasse med fantastisk utsikt utover Oslofjorden. 20 BYGG BEDRE NR

21 Langrennsløperen Ella Gjømle sponses av Leca Weber har støttet skijentene siden På weber-norge.no kan du se selskapets populære filmer som på en humoristisk måte gir deg innblikk i Weber og skijentenes hverdag. Et moderne og praktisk kjøkken. Ella Gjømle storkoser seg i det nye murhuset. Eget smørerom og treningsrom er det blitt plass til. BYGG BEDRE NR

22 INSPIRASJON Trondheim Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor AS ENTREPRENØR: Aasen Bygg AS MURARBEID: Mestermur Trondheim AS Weberprodukter Weber Luftet kledning Weber Fiberpuss-system Weber Våtromskonsept Weber Flislim og fugemasser Ved siste byggetrinn av Rosenborg Park er fasadematerialet Weber Luftet kledning. En funksjonell og varig løsning, sier Trond Ivar Jahren, daglig leder i Mestermur Trondheim AS, en bedrift som har satt kvalitet i høysetet. TEKST OG FOTO: Trond Opstad R osenborg Park er en ny bolig bydel bygget på tomta til det gamle universitetet i Trondheim. Prosjektet er totalt bygget ut med til sammen 410 leiligheter, 3000 kvm næringslokaler og 700 kvm barnehage. Park-navnet er ikke tilfeldig valgt. Ved utbyggingen av Rosenborg Park er det lagt vekt på å bevare store grøntarealer, og bygningene er anlagt omkring et helt nytt parkområde. I nærområdet er det også store, flotte fri områder, Kristiansten festning inkludert. 22 BYGG BEDRE NR

23 Alle som skal jobbe for oss, må ha norsk fagbrev. Det sikrer kompetanse og nødvendig kommunikasjon i arbeidet. Daglig leder Trond Ivar Jahren, Mestermur Trondheim AS Fasaden i Rosenborg Park byggetrinn B1 er utført i Weber Luftet kledning kvm Luftet kledning Her har Mestermur Trondheim AS benyttet Weber-produkter i alle detaljer, forteller murmester Frank Nornberg, distriktssjef i Weber. Prosjektet preges av moderne arkitektur. Det er lagt vekt på variasjon, og fasadene er utført i ulike materialer som mur, treverk og store glassflater som gir god utsikt og nok lys inn i leilighetene. For å minimalisere trafikk og transport er det lagt til rette for ulike tilbud innenfor området, som f.eks barnehage, nærbutikk og kiosk. Bare en kort spasertur unna ligger Nedre Elvehavn med mange tilbud. Det siste byggetrinnet, B1, omhandler 41 leiligheter og sto ferdig november Her har Mestermur Trondheim AS hatt underentreprisen for murarbeid. Firmaet med 15 ansatte ble etablert allerede i 1992, men fikk sitt nye navn i Holder oss til én leverandør Vi har utført ca 1700 kvm fasade med Weber Luftet kledning. I tillegg har vi gjort alle badene samt all flislegging i gang- og fellesareal, forteller eier og daglig leder Trond Ivar Jahren, og poengterer at de utelukkende forholder seg til Weber-produkter. Grunnen til det, er at vi ønsker å forholde oss til én stor leverandør fremfor mange små. Da vet vi hva LES MER PÅ NESTE SIDE BYGG BEDRE NR

24 INSPIRASJON UTBYGGER: Heimdal Utbyggingsselskap vi får, pluss at det gir en god dialog. Derfor er vi selvfølgelig også tro mot konseptene til Weber. Når det gjelder våtrommene, benytter vi Webers totalkonsept fra A til Å, påpeker Jahren, som er omhyggelig opptatt av å levere kvalitet. Vi satser på kvalitet i alt vi gjør. Det gjelder like mye materialene vi benytter som egen kompetanse og utførelse. Jeg kan nevne at alle som skal jobbe for oss, må ha norsk fagbrev. Det sikrer kompetanse og nødvendig kommunika sjon og flyt i arbeidet. På denne måten har vi sikret oss mange og gode referanser, sier Trond Ivar Jahren. Han legger til at som medlem av Håndverksmur, er neste skritt på veien å bygge kompetanse for etter hvert å operere som totalentreprenør. Kvalitet i alle ledd sikrer et optimalt resultat, påpeker daglig leder Trond Ivar Jahren. Prosjektet er tilrettelagt for ulike tilbud på området, bl.a. butikk og barnehage. Leilighetene er moderne. Store glasspartier gir flott utsikt og mye lys. Kvalitet i alle ledd sikrer et optimalt resultat, påpeker daglig leder Trond Ivar Jahren. 24 BYGG BEDRE NR

25 REHAB Åna Fengsel BYGGHERRE: Statsbygg TOTALENTREPRENØR: Byggmester Sagen AS MURARBEID: Murmester Heskje AS Weberprodukter leca Lydblokk leca standardblokk 10 cm Weber.base 132 og 134 sprøytepuss Weber.floor sparkelmasse LEVERANDØR: modena Mur & Bygg AS Utbruddssikker Leca Murmester Heskje AS valgte Leca til en fengslende jobb på Jæren. TEKST OG FOTO: Inger Anita Merkesdal Hall T o fløyer er renovert i Åna fengsel. Det er etablert ny innvendig planinndeling. De gamle flermannscellene er bygget om til 50 enmannsceller med eget badeværelse i. Alle de nye veggene er oppført i Leca. Murerfirma Heskje begynte på jobben etter at de gamle pussede teglveggene var revet. Da sto bare yttervegger, dekker og de innvendige korridorene igjen. Dekkene var spinkle, og vi visste at de ikke ville tåle vekten av nye vegger oppover i etasjene. Løsningen ble å forankre de nye veggene i ytterveggene og korridorveggene. Det sparer dekkene for vekten av veggene, og vi unngår at veggene påvirkes ved setninger i dekket, forklarer Arne Hystad, daglig leder i Murmester Heskje AS. Enklere og lettere Da de fikk oppdraget med murerarbeidet ved Åna fengsel, valgte de Leca av flere grunner. Vi anså betongblokker som mer komplisert og dyrere enn Leca. For å få betongblokkene kompakte må de fylles med betong. Skulle vi ha gjort dette, måtte vi ha boret masse hull i dekket for å fylle blokkene ovenfra. Det ville vært et enormt arbeid. Men Leca har også bedre lydegenskaper og er enklere å arbeide med, mener han. Med armeringsnett festet under pussen er Lecaveggene også rømningssikre. Alle cellene ble gjort om til enmannsceller med eget bad. Badeværelsene vender ut mot korridoren og har egne tekniske rom. Mellom cellene er det brukt Leca Lydblokker, mens murerne valgte 10 cm Leca blokk i veggene hvor det ikke er lydkrav. Overflatene er behandlet med sprøyte puss, Weber.base 134. Samme puss har tidligere blitt brukt på Halden fengsel. Trangt om saligheten Byggherre er Statsbygg, totalentreprenør er Sagen AS og murerfirmaet har hatt Modena Mur & Bygg AS som sin samarbeidspartner. Murmester Heskje AS har i hovedsak arbeidet i to fløyer, og har til sammen renovert fem etasjer. Murer Einar Moi har vært formann, og vi har hatt seks til ti mann på prosjektet. Vi har murt opp ca 800 kvm Leca. I veggene mellom cellene og mot korridorene har vi brukt Leca Lydblokk. Lettveggene mot toalettkjernene er murt med Leca 10 cm. Alle flatene har vi pusset, bortsett fra veggene i baderommene. De har vi flislagt, forklarer den daglige lederen. Murmester Heskje AS er, med i underkant av 30 ansatte, blant distriktets største. Arne Hystad omtaler det som et steingammelt firma, de har i hvert fall allsidig erfaring. I hovedsak er Murmester Heskje AS involvert i større prosjekt, men de bygger også eneboliger. Åna fengsel har vært i drift i hele arbeidsperioden. De områdene hvor hovedarbeidet har pågått, har vært avgrenset med bygge gjerde, og her har håndverkerne hatt fri tilgang. Men når de har beveget seg i andre arealer har de blitt eskortert og passet på av vakter. Det har vært litt spesielt, men alt arbeid et har gått veldig bra, forklarer Hystad. Moderne fengselsceller har mange tekniske installasjoner, i tillegg skulle vi få plass til vann, avløp og radiatorvarme på meget knappe arealer. Prosjektering av alle detaljer bød på noen utfordringer i starten, men alt ble løst på effektivt vis, supplerer salgssjef Magne Iversen i Weber. Prosjektering av alle detaljer bød på noen utfordringer i starten, men alt ble løst på effektivt vis, sier salgssjef Magne Iversen i Weber (t.v.) og Arne Hystad, daglig leder i Murmester Heskje AS. Murerne la plastikk under Lecaveggene for å få et glidesjikt som sikrer at dekke og vegger kan bevege seg uavhengig av hverandre. Den lille glipen mellom gulvene og veggene er skjult bak oppbretten på gulvbelegget. BYGG BEDRE NR

26 REHAB Kristiansten festning BYGGHERRE Forsvarsbygg ENTREPRENØR: Frost Entreprenør AS MURARBEID: Murarbeid AS Weberprodukter Weber MHL-mørtel Det møysommelige arbeidet med å sikre og renovere festningsmurene er godt i gang. Forsvarsbygg benytter Frost Entreprenør AS og Murarbeid AS til gjennomføring av sikringstiltak og renovering av Kristiansten festning, et av landets viktigste kulturminner. TEKST OG FOTO: Trond Opstad "Kristiansten festning er et festningsanlegg beliggende i Trondheim. Festningen ble anlagt i som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april samme år. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse, ca. 700 meter unna. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag. Festningen er anlagt på en strategisk viktig høyde ovenfor Bakklandet. Fra denne høyden hadde svenskene to ganger tidligere kontrollert byen, i 1564 og Gamle Bybro går over Nidelven til byen fra Bakklandet, og da festningen ble anlagt, var broen den viktigste innfartsveien til Trondheim. Det var planlagt et festningsanlegg til forsvar av denne siden av Trondheim allerede i 1676, men det var bybrannen som fikk planene virkeliggjort." (Wikipedia) P å oppdrag fra Forsvarsdepartementet gjennomførte Nasjonale Festningsverk en komplett tilstandsanalyse av Norges 14 nasjonale festningsverk. Analysen avdekket omfattende skader og vedlikeholdsetterslep ved alle festningene. Særlig murbygninger og festningsmurer er i dårlig stand, noe som i stor grad skyldes feil materialbruk og metoder ved renoveringsarbeid på 1900-tallet. 26 BYGG BEDRE NR

27 En MHL-mørtel fra Weber er i dag det nærmeste man kommer den opprinnelige kalkmørtelen som en gang ble benyttet. Lasse Overgaard, daglig leder Murarbeid AS, medlem av Håndverksmur Denne gangen blir murene riktig rehabilitert og bør holde i nye 400 år. Arbeidet med murene vil ta minst tre år. Dette er Norges best bevarte tårnfestning fra 1600-tallet, og målet med arbeidet er å gjøre festningen til en mer åpen, trygg og tilgjengelig kulturarena for besøkende, forteller daglig leder Lasse Overgaard i Murarbeid AS. Bedriften som er et datterselskap i Grunnarbeidkonsernet, har tidligere erfaring fra historiske bygg som Havstein og Alstahaug kirke. Sikringsarbeidet på Kristiansten startet de opp allerede i For sterk mørtel De forskjellige delene av murene er i ulik forfatning. Enkelte steder må muren plukkes helt ned. Dette er tidkrevende arbeid, for hver stein må nummereres, gjøres ren og mures inn på nytt og på nøyaktig samme plass. Andre steder er det tilstrekkelig med ny fuging. For å kunne tilbakeføre murene i størst mulig grad til sin opprinnelige stand, benyttes gamle metoder og materialer, fastslår Overgaard. Han forteller at det ved rehabiliteringsarbeider på 1900-tallet ble brukt altfor sterke mørtelblandinger. Det har ført til at mørtelen sprekker opp og løsner. Resultatet er at steiner løsner og faller ut. Dette er svært farlig med tanke på alle besøkende som kommer. Vi benytter gamle metoder og materialer slik at murene i størst mulig grad kan tilbakeføres til sin opprinnelige stand. En MHL-mørtel fra Weber er i dag det nærmeste man kommer den opprinnelige kalkmørtelen som en gang ble benyttet. I fjor gikk det med 100 tonn mørtel, samme volum beregnes i år. Vi skal holde på i hvert fall til Da har vi passert 20 millioner kroner, og det er en stor entreprise i mursammenheng, sier Lasse Overgaard. BYGG BEDRE NR

28 smånytt BYGGHERRE Asker kommune ENTREPRENØR: Moderne Mur as MURARBEID: Moderne Mur as ARKITEKT: Arkitekt Team AS, Hamar Weberprodukter Leca Isoblokk 35 cm leca Byggeplank Weber Fiberpusssystem Weber Våtromssystem Weber Komfortgulv Klubbhuset er bygget i Leca Isoblokk 35 cm. I utkragingen er det brukt Leca Byggeplank. Staselig klubbhus Vollen ungdomslag i Asker har fått et flott garderobe- og kafeanlegg i det nye klubbhuset på Arnestad stadion. Denis Muslimovic i Moderne Mur har bygget det nye klubbhuset på Arnestad stadion i Asker. A ktiviteten på Arnestad stadion i Vollen i Asker er stor. Behovet for moderne garderober og en kafe ble stadig større. Nå kan tilskuerne trekke inn i det nye klubbhuset til Vollen Ungdomslag hvis været blir ubehagelig. Vi startet byggearbeidene i februar, midt under den verste sprengkulden. Et oppvarmet telt over byggeplassen gjorde at vi kunne begynne arbeidene, forteller Denis Muslimovic i Moderne Mur AS. Da grunnarbeidene skulle starte var det hele 1,2 meter dyp tele i grunnen. Grunnen under klubbhuset er i tillegg dårlig. Det har vært en utfordring med så streng kulde og dårlige grunnforhold, forteller han. Asker kommune har vært byggherre for klubbhuset, men det er Vollen ungdomslag som skal bruke huset. Ungdomslaget har over 1200 medlemmer. Klubbhuset ble innviet i august med fotballkamp, dans og offisiell åpning av Askerordfører Lene Conradi. Vi har også prosjektert bygget. Det har vært noen kreative løsning er. Blant annet ved buen i forkant av bygget. Vi ville bruke Leca Bygge plank i utkragingen. Der fikk vi en utfordring med bæreevne, men vi løste det også, forteller Muslimovic. Moderne Mur har levert bygget ferdig utvendig og gjort arbeidene i våtrommene, mens ungdomslaget har selv sørget for maling og innredning av kjøkkenet. Tusenkunstnerne i Moderne Mur har i tillegg laget utvendig rekkverk og trapp i galvanisert stål. Dette ble smidd på stedet for å få det slik arkitekt og byggherre ville ha det. Ved å bygge i Leca Isoblokk 35 cm er vi veldig nær kravene til passivhus, men klubbhuset er ikke bygget som et passivhus. Det er nok likevel blitt rimelig å varme opp. Og det kan jo trengs med de kuldeforholdene vi møtte da vi skulle begynne, smiler Denis Muslimovic i Moderne Mur. 28 BYGG BEDRE NR

29 Puss på Luftet i Florø Rehabilitering med Luftet kledning Allbygg Florø AS har oppført 12 boliger der fasaden er utført i Weber Puss på Luftet kledning med Silikatmaling, totalt ca 600 kvm. Det er planlagt ytterligere 16 boliger i prosjektet. Arkitekt er INC Engineering AS. I Kristiansund har Murmester Mørkedal AS rehabili tert fasaden på en bygård med Webers Puss på Luftet kledning. Entreprenør er Kleive Betongbygg AS. Stopp etter to nedbrenninger I 1994 brant klubbhuset til Hessa IL utenfor Ålesund ned til grunnen. I 2009 brant det ned enda en gang. Nå er klubbhus nummer tre ferdig - i mur. Det nye klubbhuset som sto ferdig til sommerens Hessa Cup 2010, er oppført i Leca. Nå skal det ikke lenger være mulig å tenne på bygningen. Klubbhuset har fire garderober med dusjanlegg og dommergarderobe. I annen etasje er det møterom, kontor og kjøkken. I tillegg er et stort areal avsatt til utleie. Arkitektene Leite og Howden AS har tegnet bygget kubikkmeter løs Leca Nyåpnede Høvik skole i Lier kommune står på en kompensert fundamentering bestående av hele kubikkmeter løs Leca. Fyllingene med Leca er opptil tre meter høye. Weber vant dette anbudet i sterk konkurranse med Glasopor. Isachsen AS var utførende grunnentreprenør mens Hent AS var hovedentreprenør. BYGG BEDRE NR

30 Ole Fredrik Fodnes Avdelingsleder Teknisk Svartjeneste På tide å gjøre noe med BETONGKONSTRUKSJONEN? P iggdekk, salter og fryse/tine sykluser gjør sitt til at overflaten av betongkonstruksjoner kan gå delvis i oppløsning. Partiklene/betongflakene som løsner gjør at det dannes groper hvor fuktighet samles og tæring bare akselererer. Til reparasjon av dette er det utviklet betonger med spesielle egenskaper til heft, tetthet osv. I vårt sortiment går de under betegnelsen Weber REP mørtler med tillegg av en nummerserie. Nedenunder følger et eksempel hvor Weber REP 930 Anleggsbetong benyttes; Ny tynn påstøp på eksisterende betongdekke REP 930 anleggsbetong egner seg godt til reparasjon av for eksempel garasjegulv, kjøreramper og dekker / gulv som skal tåle hard belastning. Tykkelse mm. Materialer: Weber Rep 05 Weber Rep 930 Anleggsbetong Utførelse: Slamhinne, løs og dårlig betong fjernes med for eksemp el meisling, fresing eller blastring ned til fast betong. Det meste (ca. 90 %) av en eventuell slamhinne må fjernes. Overflaten rengjøres for alle løse partikler og forvannes til svakt sugende. Når lim / heftbro utlegges skal det ikke være fritt vann på overflaten. Weber Rep 05 heftbro blandes med drill og visp til en lettflytende slemmemasse som påføres underlaget med for eksempel en svaber eller piasavakost. Vått i vått utstøpes Weber Rep 930 Anleggsbetong. Utstøping på lim /heftbro må utføres før massen skinnherder, normalt innen ca. 20 minutter. Åpentiden vil variere ut fra temperatur og værforhold. Unngå rask uttørking p.g.a. sol og vind. Anbefalt tykkelse mm. Weber Rep 930 blandes best med en tvangsblander eller kraftig drill/visp. Straks massen er utlagt og avrettet dekkes over flaten med plast for å hindre tap av fuktighet. Når massen har satt seg og før avbinding, kan overflaten glattpusses om ønskelig. Tidspunktet for denne operasjon en vil være temperaturavhengig. Etter pussing og glatting påføres membranherder eller til dekking med plastfolie. Innenfor spesialmørtler finnes det flere varianter med utviklede egenskaper tilpasset spesielle anvendelsesområder. Jeg anbefaler å gå inn på vår nettside eller ta kontakt med oss for mer informa sjon om de forskjellige spesialmørtlene. Skadet betongkonstruksjon. 30 BYGG BEDRE NR

31 Innenfor spesialmørtler finnes det flere varianter med utviklede egenskaper tilpasset spesielle anvendelsesområder. Spesialbetonger BYGG BEDRE NR

32 B-PostAbonnement Saint-Gobain Byggevarer as Brobekkveien 84 Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Tel: fax:

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen)

ENEBOLIG HAFRSFJORD. Stavanger. 4mur+ HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS. Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) ENEBOLIG HAFRSFJORD Stavanger HOEM + FOLSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Stig Folstad Foto: Jesper Ray (utlånt av Dinesen) 4 Adresse: Arkitekt: Konsulenter: Entreprenører: Leverandører: Ragnhildsgate 84, 4044

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14

Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Passivhus: Mo i Rana Furumogata 14 Energieffektiv og moderne enebolig med carport. Solrik og rolig beliggenhet i etablert boligområde med fantastiske turmuligheter. Kort vei til populære Klokkerhagen fritidspark.

Detaljer

Opptenning og fyring

Opptenning og fyring Utgave 12.2010 Opptenning og fyring Bildeserie Dovre Pegasus www.dovrepeisen.no Presentasjon Velkommen til Dovre-familien! Den består av mange alternative ildsteder, og omfatter en rekke peisinnsatser

Detaljer

pipe og ildsted i ett

pipe og ildsted i ett pipe og ildsted i ett KINGFIRE KINGFIRE KINGFIRE Bo naturlig spar varme og energi En kald vinterdag går mot slutten. Dagen var hektisk og full av arbeid. Det eneste du ønsker deg, er å hente deg inn og

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

Fasade vest. Fasade sør

Fasade vest. Fasade sør Fasade vest Fasade sør FELTUTBYGGING I BÆRENDE MURVERK Sju eneboliger Kaasa terrasse, Notodden ARKITEKT: SØNDERGAARD RICKFELT AS, SIVILARKITEKTER MNAL NPA Tekst: Sivilarkitekt MNAL Evy Ann Buverud Foto:

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

Vakkert utenpå smart inni

Vakkert utenpå smart inni Vakkert utenpå smart inni ISOLAFT BYGGESYSTEM Helt fra ideen om en komplett løsning for isolert laft oppsto, har målet vært å forene det vakre uttrykket i et tradisjonelt laftet bygg, med moderne krav

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje 1 Entre 2 Bod 3 WC/vask 4 Bad 5 Lekerom/kontor/gjesterom 6 Soverom 7 Soverom 8 Soverom 9 Kjøkken 10 Dagligstue 11 Spiseplass 12 Stue 13 Terrasse 14 Terrasse Plan 2. etasje Plan 1. etasje Enebolig Hvasser

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Odin. Et sammarbeid med

Odin. Et sammarbeid med Odin Et sammarbeid med Innhold Odin - konseptet Konsept Odin... 2 Odin fronter... 4 Teknisk informasjon... 10 Konsept... 12 Luftsystem... 13 Prisskjema... 14 Odin er et produkt utviklet i samarbeid mellom

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19

HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 I -6,0-6,5-7,0 EINER EINER -3,5-3,0-2,0 BLÅBÆR -1,5 GRAN -1,0 BLÅBÆR/TYTTEBÆR -0,5 0,0 MOSE BJØRK 0,5 PLATÅ 1,0 1,5 2,0 2,5 HUSET I KLEIVSTUVEGEN 19 Levanger Kleivstua A g B h i a Adkomst fc Gravhaug c

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

AVLØS BASE. Bærum ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER. Tekst: Arne Henriksen Foto: Mot nord-vest. betong mur+

AVLØS BASE. Bærum ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER. Tekst: Arne Henriksen Foto: Mot nord-vest. betong mur+ AVLØS BASE Bærum ARNE HENRIKSEN ARKITEKTER Tekst: Arne Henriksen Foto: nispe@mac.com 13 Mot nord-vest Mot sør-vest. Eksisterende vognhall har dobbelt saltak, to saltak ved siden av hverandre med rennedal

Detaljer

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia.

Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Vi importerer ovner direkte fra fabrikk på Sardinia - Italia. Gustavsen AS Nybruveien 3D 3055 Krokstadelva www.stegforsteg.org Tlf. 32 23 01 20 99 58 01 20 Vedfyrtbake/pizzaocvn Hjemmebruk Modell NAPOLI

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD Praktisk og moderne tomannsboliger Sentral beliggenhet med nærhet til alt 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig er det man får her. 3 soverom (2 godkjente

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom

EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA. Praktisk og moderne tomannsbolig sentralt og barnevennelig i Leirvika 92 m2 / 3 soverom 3D tegningene av bygg, romløsninger kombinert med utsiktsbilder er kun illustrasjoner, og representerer ikke faktisk utsikt fra den enkelte leilighet. EN TOMANNSBOLIG I LEIRVIKA Praktisk og moderne tomannsbolig

Detaljer

Frokostmøte Husbanken

Frokostmøte Husbanken Frokostmøte 23.04.13 Husbanken Presentasjon SiÅs Pentagon II byggetrinn 1 Energi og miljø Sosiale og fysiske løsninger Økonomi hvordan ligge innenfor ramme på 600 Utfordringer itre - nettverk Arkitekter

Detaljer

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE PRESENTASJON ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE Bærum ARKITEKT: KNUT HJELTNES AS SIVILARKITEKTER MNAL Tekst og foto: Knut Hjeltnes Enebolig Kleven/Styrmoe er vårt foreløpig siste forsøk på å tegne et enkelt lite

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder

Komfortabel og effektiv oppvarming. - for alle typer ildsteder Combustible Fast brensel solide Komfortabel og effektiv oppvarming - for alle typer ildsteder Få mere glede av ditt nye ildsted med en exodraft røyksuger Når man bytter ut en gammel vedovn med en ny, erfarer

Detaljer

Kontrastfylt harmoni. I en bakhage på Vålerenga møtes en betongarm fra 2012 et trehus fra 1823.

Kontrastfylt harmoni. I en bakhage på Vålerenga møtes en betongarm fra 2012 et trehus fra 1823. Kontrastfylt harmoni I en bakhage på Vålerenga møtes en betongarm fra 2012 et trehus fra 1823. tekst: niklas hart foto: Ragnar hartvig styling: tone kroken Sentralt plassert. Fra terskelen til den brostens-belagte

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Designgulv Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Tekst: Foto: Dr. ing. Cecilie Evju Baggerud, tekn. produktsjef gulv, maxit as Trond Opstad, Informasjonspartner og maxit Cecilie Evju Baggerud

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING

TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING TRYGG SKORSTEINSREHABILITERING HVORFOR REHABILITERE SKORSTEINEN? En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp

5 enkle trinn. - sånn tenner du opp 5 enkle trinn - sånn tenner du opp Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer Opptenningsproblemer Røykutslag i rommet Sot på glass i ildstedet Bålet slukker Soting og røyklukt fra ildstedet

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes

BOLIG I MERGELBAKKEN. Sandnes Fasade mot syd BOLIG I MERGELBAKKEN Sandnes Tekst: Sivilarkitekt MNAL Odd M. Vatne Foto: Inger Mette Meling Kostveit Fra den store tomten til det verneverdige Jugendhuset fra 1920 var det skilt ut to boligtomter.

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde

Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde SANDANGERSVINGEN 5 SKADBERG, SOLA Lavenergi leiligheter i særpreget boligområde LEILIGHETER Illustrasjon SKADBERG Sandangersvingen 5 BLOCK WATNE Illustrasjon Bo i lekker og moderne leilighet i Sandangersvingen

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

ODIN. Et samarbeid med

ODIN. Et samarbeid med ODIN Et samarbeid med Odin er et produkt utviklet i samarbeid mellom Nordpeis og Weber/Leca. Odin imøtekommer ønsker om bedre arealutnyttelse og plassbesparende løsninger. Odin er godkjent etter de nye

Detaljer

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst

KLEPPEVARDEN VEST. Klepps flotteste område UNIK UTSIKT 23 LEILIGHETER. fra 58-118 m 2. innglassede balkonger. Innvendig parkering og ankomst BOLIGER FRA TEAMBYGG BB 13A - 13B UNIK UTSIKT innglassede balkonger Innvendig parkering og ankomst Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 23 LEILIGHETER fra 58-118 m 2 2 Innholdsfortegnelse 2 Om Klepp

Detaljer

Advarer mot brannfelle. Bekymret for nye branner. Et branntilløp i romjulen.

Advarer mot brannfelle. Bekymret for nye branner. Et branntilløp i romjulen. ROLLAG KOMMUNE Teknisk Laagendalsposten Att. Lars Bryne 3623 LAMPELAND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2011/10 JIH.. 31 02 26 41 M83 06.01.2011 Pressemelding: Advarer mot brannfelle. Bekymret

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Technology for a better society

Technology for a better society Vedfyring i Bergen Bergen, 17. oktober 2012 Morten Seljeskog, Forsker SINTEF Energi AS, Morten.Seljeskog@sintef.no Technology for a better society 1 Slik sjokket vi folket! Technology for a better society

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Evigheten En anneksdrøm

Evigheten En anneksdrøm Evigheten En anneksdrøm Det krever et visst kunnskapsnivå å bygge Evigheten. Denne inspirasjonsbrosjyren beskriver på en generell måte hvordan én variant av Evigheten kan mures, og den kan med fordel danne

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON PRESENTASJON KAMPEN SKOLE, OSLO ombygging og rehabilitering ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON Tekst: Richard Engelbrektson Foto: Jiri Havran 10 MUR /0 PRESENTASJON Adresse: Normannsgate

Detaljer

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen.

Granattunet BEGBY FREDRIKSTAD ENEBOLIG I REKKE. Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. ENEBOLIG I REKKE Granattunet Dette er å bo moderne. I åpne og trygge omgivelser, nært alt du behøver i hverdagen. I en bolig hvor alt fungerer. Hvor veggene er tette og rette, hvor lyset slippes til og

Detaljer

rasjon nspi ongi bet

rasjon nspi ongi bet 13 betonginspirasjon entreprenør siden 1978 Betong er var pasjon Entreprenør Geir Stangeland er et solid firma med lokal forankring. Med lang erfaring og høy arbeidsmoral videreutvikler vi til stadighet

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer