Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune."

Transkript

1

2 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 176

3 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater. Hovedmålsetningen med arbeidet har vært å utarbeide kravspesifikasjoner som sikrer: Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse Entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse Gjennom bruk av kravspesifikasjonene ønsker Oslo kommune å rette fokus mot og oppnå: Optimale livssyklus- og virksomhetskostnader Stordriftsfordeler Standardisert bygningsmasse Kontinuerlig og forutsigbart verdibevarende vedlikehold Enhetlige modenhets- og leveransekrav Bærekraftige og miljøriktige bygg Strukturert fraviksprosess Erfaringsoverføring Kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i politiske vedtak i Oslo kommune og erfaringsbasert kunnskap om utvikling, bygging, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje. Gode kommunale bygg er en premissgiver for å gi innbyggerne i Oslo kommune gode kommunale tjenester. Det er derfor viktig at alle som arbeider med Oslo kommunes bygningsmasse legger kravspesifikasjonene til grunn i deres arbeid. Bøkene er presentert i sin helhet på ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 3 av 176

4

5 Innhold 1 Bruk av boka Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Skoleanlegg del 3 Tekniske krav Revisjoner Inventarskjema Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder Hjemmeområder trinn Hjemmeområder trinn Grupperom Nærlager/printerrom Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme Fellesrom Aktivitetsrom/musikkrom Sanse-/lekerom Elevrom Kjøkken Garderobe erom Bad, toalett Lager/printerrom Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for mulitifunksjonshemmede Fellesrom Aktivitets-/musikkrom Sanserom Elevrom Kjøkken Garderobe erom Stellerom, toalett, dusj Fysioterapirom Rullestolparkering Lager/printerrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk Verksted for trearbeid Maskinrom Materiallager Verksted for arbeid med leire/maling Lager for leire/maling Rom for keramikkovn Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Lager for teknologi, design, tekstil/tegning Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag Naturfagsrom Forberedelsesrom Vekstrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk Musikkrom Øvingsrom ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 5 av 176

6 2.6.3 Øvingsrom Øvingsrom Lager Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving Kroppsøvingssal Materiellrom Elevgarderobe med tørkesone Lærergarderobe Lærerdusj med tørkesone Treningsrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Mat og helse Mat og helse Mat og helse Oppvarmingskjøkken Storkjøkken - ren sone Storkjøkken - skitten sone Garderobe Tørrlager Stryke- og vaskerom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Skolebiblioteket Grupperom Lagerrom Bibliotek barneskole Bibliotek ungdomsskole Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Allrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Auditorium Aktivitetsskolen Aktivitetsrom Kontor Personalet Administrasjon, ledelse og andre ansatte Forkontor Kontorplass Vaktmester og renholdere Møterom Hvilerom Kjøkken Posthyller Nærarkiv Personalet Personalromsfunksjon Personalet Lærerarbeidsplassen Kontorplass Samtalerom Stille-/telefonrom Personalet Sosiallærere og rådgivere Personalet Skolehelsetjenesten Kontorplass, lege Kontorplass, helsesøster Venterom Støtteareal Personalgarderober, forrom Personalgarderober ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 6 av 176

7 Elevgarderobe, skitten sone Elevgarderobe (1.-2. trinn), ren sone Elevgarderobe (3.-5. trinn), ren sone Elevgarderobe ( trinn), ren sone Elevgarderobe, tørkerom er, personalgarderobe er, hjemmeområder , HC Lager Vaktmestersentral Avfallsrom Rengjøringssentral Bøttekott Tekniske rom Serverrom Kopirom Papirlager Fjernarkiv ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 7 av 176

8 1 Bruk av boka Overordnet innføring av bøkene ligger beskrevet i Felles kravspesifikasjon Overordnede krav. Kravspesifikasjonen for skoleanlegg består av tre deler: Del 1: Virksomhetskrav Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Del 3: Tekniske krav Kravene i del 1 og del 2 består av funksjonskrav og stilles av Utdanningsetaten. 1.1 Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav Kapittel 3-8 i del 1 skal benyttes ved prosjektering av nybygg og totalrehabiliteringsprosjekter. Ved mindre rehabiliteringer og vedlikehold skal dokumentene være retningsgivende. Kapittel 9 i del 1består av eksempler og standardutforminger som gjenspeiler kravene gitt i kapittel 3-8 og er ikke førende. Eksemplene og standardutformingene er til hjelp for å forstå kravene og vise hvordan de kan løses på en tilfredsstillende måte. 1.2 Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Del 2 er en inventarliste med tekniske spesifikasjoner. I henhold til arealer definert i Bygg for læring standardprogram for nye grunnskoler, er det utarbeidet en inventarliste som viser hvilket inventar de enkelte arealene bør ha. Listene er ikke uttømmende. Inventaret må tilpasses det enkelte prosjekt og er å betrakte som et minimum. Det er utarbeidet 3D-modeller av romløsningene for de illustrerte tegningene i del 1. Disse ligger på Datafilene er laget i ArchiCad og lagret som ArchiCad-arkiv og IFC-filer. IFCformatet er generisk og skal kunne importeres til alle moderne CAD-systemer, men har begrenset funksjonalitet for håndtering av materialer/overflater. Det kan derfor være nødvendig å velge egne materialer for objektene når de er importert til eget CAD-system. Objekter i datafilene er merket med ID og beskrivelse i IFC-dataene. De skal derfor være søkbare uavhengig av hvilket CAD-system som benyttes. 3D-filen viser ikke en ferdig skole og erstatter ikke vanlig kontekstuell prosjektering. 3D-filen er kun et hjelpemiddel for arkitekten i arbeidet med raskere utprøving og illustrering av plan- og møbleringsløsninger presentert i del 1. Av hensyn til anbudsprosesser og prosjektets valgfrihet, kan ikke disse modellene diktere spesifikke produkter. All innredning er derfor gjengitt som generiske/ forenklede representasjoner av møbeltypen. Arkitekten må selv erstatte disse generiske objektene med produktspesifikke objekter etter hvert som prosjektet beslutter hvilke leverandører som skal benyttes. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 8 av 176

9 1.3 Skoleanlegg del 3 Tekniske krav Del 3, tekniske krav, er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF. Kravene skal legges til grunn ved investeringsprosjekter og ved forvaltning, drift og vedlikehold av byggene. Del 3 er bygget opp etter Bygningsdelstabellen for 2009 (NS3451). For de bygningsdelene som iht. bygningsdelstabellen er markert med skal ikke benyttes, for eksempel 317 og 318, er dette gjengitt i Del 3 Tekniske krav med Skal ikke benyttes. For de bygningsdelene som ikke er aktuelle for skoleanlegg er disse angitt med Ikke aktuelt under den enkelte bygningsdel. 1.1 Revisjoner Dato: Endring: sign ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 9 av 176

10

11 2 Inventarskjema 2.1 Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder Hjemmeområder trinn I nærhet til uteområdene og andre hjemmeområder AKS Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat erenne m/3 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 11 av 176

12 Digital tavle og projektor Telefon Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking Fast inventar Generelt 2 m Oppslagsvegger m/klemlist (5) Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: Knagger eller hyller for oppbavaring av sekker. I korridor eller tilstøtende rom (19) Løst inventar Generelt Digital tavle (3) Tekn.tilkobl: Whiteboard på hjul (m/hylle under) (Se bilde) (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Seksjon på hjul m/plass til bokser for skrivesaker (90 x 35 x 90) (7) Tekn.tilkobl: Seksjon på hjul m/30 A4 skuffer for innlevering av oppgaver (90 x 35 Tekn.tilkobl: x 90) (7) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Seksjon på hjul m/skuffer for spill, leire, materiell, bøker (90 x 35 x 90) (7) Hylleseksjon (90 x 42 x 90h) På hjul, 6 store rom m/plastbokser/kurver. som rommer oppgaver til hver gruppe (17) Individuell oppbevaring pr. elev Oppbevaring for elever (se tegning) (4) Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 pulter, klasserom alle. (1) Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2) Matte (vaskbar el. gummi) (plass til 5 elever) (Må ikke være glatt underflate elle antiskli) (8) Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 12 av 176

13 Tekn.tilkobl: Lærerskap m/utrekkshylle for PC (låsbart) (10) Tekn.tilkobl: (stå)kateter m/låsbar skuff (11) Tekn.tilkobl: Byggeputer, små sakosekker (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Korbenker (sammenskyvbare) 2 stk av 3 benker (13) Tekn.tilkobl: Antall: 5 PC ( stasjonsundervisn.) (14) Tekn.tilkobl: Hjemmeområder trinn Nær spesialutstyrte rom spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat erenne m/3 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 13 av 176

14 /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 Digital tavle og projektor Telefon Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking Fast inventar Generelt Antall: 2 m Oppslagsvegger m/klemlist (5) Tekn.tilkobl: Whiteboard (6) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (3) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Skap for felles materiale (låsbart) (7) Tekn.tilkobl: Individuell oppbevaring pr. elev Tekn.tilkobl: Oppbevaring - Pr elev. : Skap m/plass for permer, bøker og en hylle for skrivesaker. Feste for hengelås. Kan plasseres i fellesarealer. (4) pr. elev Tekn.tilkobl: pr. elev Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 plasser, klasserom alle. (1) Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 14 av 176

15 Tekn.tilkobl: bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2) Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9) Tekn.tilkobl: Lærerskap m/utrekkshylle for PC (låsbart) (10) Tekn.tilkobl: Kateter/lærerpult m /låsbar skuff (11) Tekn.tilkobl: pr. elev PC (14) Tekn.tilkobl: Grupperom I eller nær hjemmeområdet Lærerarbeidsplasser Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 15 av 176

16 jfr. "Bygg for læring" Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard (6) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap/skrototek for aktivitetsskolen m/skuffer og hyller (låsbart) (18) Tekn.tilkobl: Skap på hjul (ca. 90 x 42 x 90) (gjelder for 1-4) (20) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Tekn.tilkobl: Elevbord/gruppebord (H.72cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. ) Plass til 7 elever (1) Antall: 8 Elevstoler (se klasserom) (2) Tekn.tilkobl: Nærlager/printerrom Tilknyttet hjemmeområde Lærerarbeidsplasser ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 16 av 176

17 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin, skriver, etc. 2 doble datapunkter inkl stikk Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 17 av 176

18 Fast inventar Antall: 5 lm hengte hyller Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: etter behov Ladeskap for PCer (plasseres i korridor) Tekn.tilkobl: Avlastningsbord Tekn.tilkobl: Printer Tekn.tilkobl: 2.2 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme Fellesrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 18 av 176

19 Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir / Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Oppslagsvegger Tekn.tilkobl: Whiteboard Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Antall: 3 Skap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr Tekn.tilkobl: Sofa og stoler - myke møbler Tekn.tilkobl: Sofabord ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 19 av 176

20 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord/spisebord Tekn.tilkobl: Spisestoler/elevstoler Tekn.tilkobl: Aktivitetsrom/musikkrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate / Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 20 av 176

21 Faste datapunkt El.stikk data Elpiano, digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Antall: 2 Skap for instrumenter og bøker, læsbart Tekn.tilkobl: "Bygge"-puter Tekn.tilkobl: Korbenker Tekn.tilkobl: Piano/ piano Tekn.tilkobl: /ja Gymmatter Tekn.tilkobl: Trampoline Tekn.tilkobl: Baller Tekn.tilkobl: Instrumenter Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 21 av 176

22 2.2.3 Sanse-/lekerom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 22 av 176

23 Fast inventar Generelt Kanal på vegg, uttak i hjørner Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc. Tekn.tilkobl: Løst inventar Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc. Tekn.tilkobl: Generelt Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys. Tekn.tilkobl: Kasettspiller/lydanlegg Tekn.tilkobl: Husker, stoffer Tekn.tilkobl: Taktile veggbilder/speil/opplevelse-kjenne Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Elevrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 23 av 176

24 Høytrykkslaminat m/koøye og sparkeplate /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:1 El.stikk data 1:1 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard Tekn.tilkobl: Oppslagstavle Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 24 av 176

25 Løst inventar Felles oppbevaring Skuffeseksjon Tekn.tilkobl: Oppbevaring pr. elev: skap/reol m/dører, låsbart (min. 1,2 x 1,7h) Tekn.tilkobl: Elevbord. Plass til data,skriving/tegning, elev og lærer. (hev/senk) Tekn.tilkobl: Elevstol Tekn.tilkobl: Lærerstol/ kontorstol Tekn.tilkobl: Avlastningsbord (min. 1,2 x 1,7) Tekn.tilkobl: pr. elev PC Tekn.tilkobl: Kjøkken spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 25 av 176

26 Faste datapunkt El.stikk data Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring under benk 1 pr 7 m Kaffemaskin, vannkoker Kanal på vegg over benk Fast inventar Tekn.tilkobl: Løst inventar Tekn.tilkobl: To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/ senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy. Spisebord til fellesbespisning, solid (kan settes i avgrenset areal/spiserom) Spisestoler lærerstoler og evt. elevstødige stoler Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 26 av 176

27 Tekn.tilkobl: Garderobe spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data ja Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 27 av 176

28 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Elevgarderobe: min 60 cm pr plass,solid uten skarpe kanter. Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for skiftetøy/gjenglemt tøy Tekn.tilkobl: Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere Tekn.tilkobl: Tørkeskap (avtrekk) Tekn.tilkobl: erom spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Vanlig Avfallsbeholder m/luktsikring ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 28 av 176

29 Faste datapunkt El.stikk data ekum Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar ebenk m/stor kum Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring hengte hyller for papir, vaskemidler, kluter etc Tekn.tilkobl: Løst inventar emaskin Tekn.tilkobl: Tørkeskap/trommel (avtrekk) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 29 av 176

30 Felles oppbevaring Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart) Tekn.tilkobl: Bad, toalett spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Vinyl Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Sanitæravfallsholder m/luktsikring HC vask HCWC Servantbatteri m/fotocelle rullholder, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 30 av 176

31 Faste datapunkt El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Felles oppbevaring Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc. Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Lager/printerrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 31 av 176

32 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Hyller på vegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap (låsbart) Tekn.tilkobl: Kontorpult Tekn.tilkobl: Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 32 av 176

33 Printer/kopimaskin/skriver Tekn.tilkobl: Lamineringsmaskin Tekn.tilkobl: 2.3 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for mulitifunksjonshemmede Fellesrom Bør ha egen inngang spesifik sambruk Linoleum Ett lag kryssfiner, et lag gips robust/transparent Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 33 av 176

34 Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Tekn.tilkobl: Oppslagsvegger (mulighet for tyngre gjenstander - elevgruppen henger opp taktile bilder/gjenstander og mye elevarbeider) Skinner + 2 traverser i tak som dekker hele rommet Tekn.tilkobl: ja Kroker i tak for husker etc. Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Min. 3 høyskap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr Tekn.tilkobl: Stort gruppebord for hele avdeling Tekn.tilkobl: Lærerstoler Tekn.tilkobl: Sofa / mykmøbel Tekn.tilkobl: Aktivitets-/musikkrom Tilknyttet fellesrom og kjøkken spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 34 av 176

35 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Elpiano, digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 35 av 176

36 Fast inventar Generelt Skinne i tak Tekn.tilkobl: Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle / Whiteboard Tekn.tilkobl: /nei Felles oppbevaring Skap for orf-instrumenter Tekn.tilkobl: Skap for slagverksinstrumenter Tekn.tilkobl: Piano/ piano Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Instrumenter Tekn.tilkobl: Øvrig utstyr tilpasses elevgruppe Tekn.tilkobl: Sanserom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 36 av 176

37 Faste datapunkt El.stikk data Høytrykkslaminat / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc. Tekn.tilkobl: Antall: Skinner m/travers (skal dekke det meste av rommet) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 37 av 176

38 Løst inventar Generelt Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys. Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc. Tekn.tilkobl: Taktile veggbilder, speil, gi opplevelse, følbart Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Musikkanlegg Tekn.tilkobl: ja Husker, stoffer etc Tekn.tilkobl: Elevrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/koøye og sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 38 av 176

39 /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:1 El.stikk data 1:1 Fast inventar Generelt Whiteboard Tekn.tilkobl: Oppslagstavle (mye oppslagsmulighet) Tekn.tilkobl: Skinner i tak for løft til seng m/motor Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Elevbord (plass til data m/tilleggsutstyr, skriving/tegning, elev og lærer) Skuffeseksjon Tekn.tilkobl: Skap/hyller ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 39 av 176

40 Tekn.tilkobl: Elevstoler (vurderes) Tekn.tilkobl: Bred seng for hvile Tekn.tilkobl: Lærerstoler Tekn.tilkobl: PC Tekn.tilkobl: Kjøkken spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 40 av 176

41 Faste datapunkt El.stikk data / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring under benk 1 pr 7 m Kaffemaskin, vannkoker Kanal på vegg over benk Fast inventar Generelt Skinne i tak m/motor Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Løst inventar Tekn.tilkobl: To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy. Spisebord til fellesbespisning, solid (høyde på bord må kunne tilpasses barn i rullestol) Spisestoler lærerstoler og evt. elevstødige Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Garderobe spesifik plassering spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 41 av 176

42 Faste datapunkt El.stikk data Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ja HC vask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 42 av 176

43 Fast inventar Generelt Tekn.tilkobl: Elevgarderobe: min 60 cm pr plass. Solid, uten skarpe kanter. Innhold: skap/hylle, flere kroker for tøy, dresser, skift, votter, lue, skohylle, sittebenk. Muligheter for tørk av klær. Skinner m/løftemotorer for skifte mellom stoler og gulv Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for skifte- / gjenglemt tøy Tekn.tilkobl: Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere Tekn.tilkobl: Sittebenk Tekn.tilkobl: Tørkeskap (avtrekk) Tekn.tilkobl: erom spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Vinyl Systemhimling Vanlig Avfallsbeholder m/luktsikring ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 43 av 176

44 Faste datapunkt El.stikk data ekum Servantbatteri m/lang hendel Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Benk m/stor kum Tekn.tilkobl: Hyller for papir etc Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart) Tekn.tilkobl: Tørkeskap/trommel (avtrekk) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 44 av 176

45 emaskin Tekn.tilkobl: Stellerom, toalett, dusj spesifik plassering spesifik sambruk Fliser Vinyl Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt Sanitæravfallsholder m/luktsikring HC vask HCWC Hånddusj rullholder på WC arm, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsbeholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 45 av 176

46 El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Generelt Stellebenk m/låsbare hjul (bør være hev/senkbar). Fås med. Tekn.tilkobl: Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc. Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Fysioterapirom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 46 av 176

47 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg Tekn.tilkobl: Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Hyller (lave frittstående) Tekn.tilkobl: Skap for materiell ca 5 lm hyller (låsbart) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 47 av 176

48 Skuffeseksjon eller plass for hengemapper pr. elev (i skap) Tekn.tilkobl: Masasjebenk Tekn.tilkobl: Kontorpult Tekn.tilkobl: Gymmatter (plass for lagring) Tekn.tilkobl: Rullestolparkering spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Spyle rullestoler ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 48 av 176

49 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m+ ekstra til rullestoler Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Skinner i tak Tekn.tilkobl: Lager/printerrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 49 av 176

50 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg Tekn.tilkobl: Låsbare høyskap 1,2 x 0,6m Tekn.tilkobl: Hyller på vegg Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 50 av 176

51 Gymmatter Tekn.tilkobl: 2.4 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk Verksted for trearbeid Sentralt i bygget. På bakkeplan av hensyn til vareleveranser. spesifik sambruk Oppfôret tregulv, massivt Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Brannfarlig avfall, trevirke 2 håndvasker Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 51 av 176

52 Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Antall: 2 Verktøyskap (8) Tekn.tilkobl: Tavle/skap for verktøyoppheng (10) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk m/skap under (15) Tekn.tilkobl: Sponavsug (18) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (11) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Oppbevaring for lærer m/plass for PC (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Antall: 2-4 Oppbevaring for elever 1200x600/450 m.m. (9) Tekn.tilkobl: 2 (8-10.trinn =7) Tekn.tilkobl: Arbeidsbord m/låsbare hjul, solid treplate m/tvingehull 1200x1500 x800 mm (1) Krakker m/stillbar høyde (2) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Sløydbenk (høyrehendt) (3) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 52 av 176

53 Sløydbenk (venstrehendt) (4) Tekn.tilkobl: Sløydbenk (HC) (5) Tekn.tilkobl: Kasse for kapp (19) Tekn.tilkobl: Lærerstol (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Vippesag (16) Tekn.tilkobl: Benkeborr (17) Tekn.tilkobl: Maskinrom I tilknytning til verksted for trearbeid spesifik sambruk Oppfôret tregulv, massivt Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Treverk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 53 av 176

54 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Verktøyoppheng (1) Tekn.tilkobl: Hyller for kapp etc. (6) Tekn.tilkobl: Høyskap (7) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk m/skap under (10) Tekn.tilkobl: Løst inventar Kasse for kapp (3) Tekn.tilkobl: Vernereol, kjøpes sammen m/båndsag (5) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 54 av 176

55 Kapp og gjæresag (2) Tekn.tilkobl: Båndsag (4) Tekn.tilkobl: Avretter (8) Tekn.tilkobl: Dreiebenk (9) Tekn.tilkobl: Benkeslipemaskin (11) Tekn.tilkobl: Benkepussemaskin (12) Tekn.tilkobl: Søyleborrmaskin (13) Tekn.tilkobl: Materiallager I tilknytning til verksted for trearbeid spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 55 av 176

56 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Antall: min 5 m l. 15 lm Tekn.tilkobl: Knekter for materialer (1) Antall: 2 m Stativ for plater (2) Tekn.tilkobl: Høyskap/hyller (mindre oppbevaring) (3) Tekn.tilkobl: Verksted for arbeid med leire/maling Sentralt i bygget.tilknyttet verksted for trearbeid. spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 56 av 176

57 Faste datapunkt El.stikk data Høytrykkslaminat m/sparkeplate Spesialavfall for maling erenne m/4 kraner, avleiringsenhet/slamavskiller Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Antall: 5 lm Hyller for tørking av keramikk ca. 2,4m x 0,45 m (1) Tekn.tilkobl: Kjøkkenbenk m/underskap, skuffer og overskap. 2 kummer ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 57 av 176

58 Tekn.tilkobl: m/slamavskiller og hylle/rist over disse for tørk av utstyr. Min 2 kokeplater for koking av farger etc. (8) Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 2 Oppbevaring for elever 1200 x 450/600-høyskap (2) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Oppbevaring for lærer - plass for PC (kan også integreres i kjøkkenskap) (6) Lav reol for avstilling leirarbeider (12) Tekn.tilkobl: Antall: 6 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord, H=800mm, 1200 x 800mm. Stødige for leirearbeid, maling etc. m/låsbare hjul og ikke glatt overflate (helst oljet tre) (3) Antall: etter behov Krakker m/stillbar høyde (4) Tekn.tilkobl: Lærerstol (5) Tekn.tilkobl: Trillevogn for verktøy/glasurer (10) Tekn.tilkobl: Whiteboard (7) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Trillevogn for maling/papir (11) Tekn.tilkobl: Dreiskive m/stol (13) Tekn.tilkobl: Lager for leire/maling I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 58 av 176

59 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Plass for staffeli (5) Tekn.tilkobl: Hyller ca. LM= 5,5 x 0,6 m for utstyr (1) Tekn.tilkobl: Dype hyller for lysbordskuffer (3) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 59 av 176

60 Tekn.tilkobl: Spesialhyller for papir/papp (4) Tekn.tilkobl: Malingskap m/avtrekk 1200 x 600mm (2) Tekn.tilkobl: Rom for keramikkovn I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 60 av 176

61 Faste datapunkt El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Hyller for tørking av keramikk ca. 10 LM (1) Tekn.tilkobl: Keramikkovn (2) Tekn.tilkobl: Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Samlokalisert med naturfag Sambruk med naturfag ja Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 61 av 176

62 erenne m/4 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Faste dataplasser Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Oppslagstavle/opphengslister (10) Tekn.tilkobl: Whiteboard (18) Tekn.tilkobl: Førstehjelpsskap (14) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Strømskinner i tak - nedsenkbar (13) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 62 av 176

63 Digital tavle (4) Tekn.tilkobl: Antall: 9 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord 1,2 m bredde m/underplate høytrykkslaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) (1) 8 Elevstoler m/stillbar høyde og rygg (2) Tekn.tilkobl: Antall: 8 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord 1,2 x 0,8 m høytrykklaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) modellbord. (3) Lærerbord/ståbord (5) Tekn.tilkobl: Garnskap 2100x900x600 (låsbart) (11) Tekn.tilkobl: Broderiskap 2100x900x600 (låsbart) (11) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Høyskap m/5 hyller og plastbokser/evt strykebrett 2100x900x600 (låsbart) (11) 6 Krakker m/stillbar høyde (15) Tekn.tilkobl: Lærerstol m/rygg - justerbar (16) Tekn.tilkobl: Strykebrett (evt. i skap eller på vegg) (21) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Høyskap for elevoppbevaring (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Høyskap for utstyr (låsbart) (20) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Kraftige, stasjonære maskiner (9) Tekn.tilkobl: Antall: etter lover og regler Tekn.tilkobl: Verneutstyr (17) Lager for teknologi, design, tekstil/tegning I tilknytning til verksted for teknologi, design, tekstil/tegning spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 63 av 176

64 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Skriver, kopimaskin ol. 2 doble datapunkter m/strømuttak Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 64 av 176

65 Løst inventar Felles oppbevaring Antall: Ca 8 LM Hyller for stoffruller, materialer, verktøy (frittstående) (2) Tekn.tilkobl: Plass for fotografering av elevarbeidene, bakteppe el. (4) Tekn.tilkobl: Antall: Ca 10 LM Hyller for symaskiner og utstyr modell (frittstående) (7) Tekn.tilkobl: Skap 600 x 600 for fotoutstyr (låsbart) (1) Tekn.tilkobl: Ladeskap for PC'er (8) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Lyskastere/spotter i tak for fotolys (6) Tekn.tilkobl: Prøvespeil og forheng/prøverom (5) Tekn.tilkobl: Papptralle (12) Tekn.tilkobl: Bord m/hjul for fotografering (3) Tekn.tilkobl: Symaskiner (9) Tekn.tilkobl: Lamineringsmaskin (10) Tekn.tilkobl: Kopi/printer (11) Tekn.tilkobl: ja 2.5 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag Naturfagsrom Samlokalisert med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 65 av 176

66 Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall 2 vaskerenner m/3 kraner Nøddusj m/karr og sluk, øyedusj m/temperert vann Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ved nøddusj /ja, krav til blending Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning Låsbar bryter for strøm m/varsellampe+jordfeilbryter, forran og bak i rom 1 pr 7 m + faste maskiner Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Digital tavle og projektor Demonstrasjonsbenk lærer Kanal på vegg, uttak i hjørner, i demonstrasjonsbenk Fast inventar Generelt ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 66 av 176

67 Whiteboard (18) Tekn.tilkobl: Førstehjelpsskap (14) Tekn.tilkobl: Brannredskap Nøddusj m/øyeskylledusj (6) Tekn.tilkobl: Lærerstol (16) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Demonstrasjonsskap (trillbart med fleksibel avtrekkslange tilknyttet gniststikker vifte og lys) (3) Demonstrasjonsbenk (m/skap, kum og strømuttak) (5) Tekn.tilkobl: Tørkestativ for reagensrør (15) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (4) Tekn.tilkobl: Brannredskap pr. rom Brannslokningapparat (CO2 6 kg) (9) Tekn.tilkobl: pr. rom Brannslokningapparat (ABE 6 kg) (9) Tekn.tilkobl: pr. rom Brannteppe (10) Tekn.tilkobl: sett Avfallsbeholdere for glass, brannfarlig og vanlig avfall (8) Tekn.tilkobl: Brannhanske (11) Tekn.tilkobl: Bøtte m/tørr sand (12) Tekn.tilkobl: Ionenøytraliserende vann ( i flaske) Tekn.tilkobl: 5 (30/60 deling) Tekn.tilkobl: Antall: 30 (30/60 deling) Løse elevbord (min 1,4x0,7m). må tåle varme og kjemikalier. Underplate for bøker (1) Stoler m/rygg (2) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 67 av 176

68 Tekn.tilkobl: Antall: 8 Høyskap (90 x 60/42 cm, m/glassdør. Skuffer under brystning) (13) Tekn.tilkobl: Verneutstyr (17) Tekn.tilkobl: Forberedelsesrom I tilknytning til natufagsrom Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall Håndvask Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys over benk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 68 av 176

69 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Kanal på vegg, uttak i hjørner, på benk Fast inventar Kokeplate (frittstående) (8) Tekn.tilkobl: Benk m/underskap. Syrefast overflate på alle benker (1) Tekn.tilkobl: Overskap (2) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Hev/senk benk m/2 kummer. Stor vaskekum for å rengjøre stort utstyr (akvarier, feltutstyr) og en vanlig kjøkkenkum (3) Gasskap (6) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk (syrefast) (9) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Forsøksskap (fasmontert m/vann, vask, lys og gnistsikkert avtrekk) (10) Kjemikalieskap (låsbart, gnistsikkert avsug, varselskilt) (11) Tekn.tilkobl: Tralle (16) Tekn.tilkobl: Stol (18) Tekn.tilkobl: Knaggrekker for sikkerhetsutstyr (14) Tekn.tilkobl: Løst inventar Brannredskap ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 69 av 176

70 Brannslokningapparat (CO2 6 kg) (12) Tekn.tilkobl: nei Brannslokningapparat (ABE 6 kg) (12) Tekn.tilkobl: nei Kjøleskap og fryser (størrelse) (5) Tekn.tilkobl: Oppvaskmaskin for reagensrør etc (4) Tekn.tilkobl: Skap for PCér- ett klassesett, lading og låsbart (20) Tekn.tilkobl: Antall: Ett klassesett Gassbrenner (7) Tekn.tilkobl: nei Vekstrom I tilknytning til natufagsrom, avklares med bruker spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 70 av 176

71 Faste datapunkt El.stikk data /ja Generell, vekstlys Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, evt. i tak til lamper Fast inventar Vekstbenk ca. 3 m (1) Tekn.tilkobl: Hyller på vegg (3) Tekn.tilkobl: Løst inventar Krakker (2) Tekn.tilkobl: 2.6 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk Musikkrom I tilknyning til allrom spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 71 av 176

72 Linoleum, oppforet flytende gulv Spesielle lydkrav Spesielle lydkrav Høytrykkslaminat m/sparkeplate, sluse /ja, krav til blending Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 5 PC plasser, digital tavle og projektor Musikkanlegg Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 72 av 176

73 Fast inventar Speil på vegg (dans) (28) Tekn.tilkobl: Scenetepper (brannhemmende stoff/impregn.) (29) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Høyskap for noter og bøker. (10) Tekn.tilkobl: Skap eller skuffer for Orf-instrumenter. (11) Tekn.tilkobl: Individuell oppbevaring Oppbevaring for lærer m/ pc-hylle eller i ståkateter (13) Tekn.tilkobl: pr 2 elev Elevbord, 1,2 x 0,6 m - Sammenleggbare (hele klasse) (1) Tekn.tilkobl: pr elev Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2) Tekn.tilkobl: nei Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (4) Tekn.tilkobl: Skap for musikkrack (låsbart) (8) Tekn.tilkobl: Korbenker (12) Tekn.tilkobl: Sarg/ platting som scene. Oppbevaring på lager. (15) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Piano/-piano (5) Tekn.tilkobl: /ja Musikkanlegg (9) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 73 av 176

74 2.6.2 Øvingsrom 1 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 74 av 176

75 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard m/notelinjer (27) Tekn.tilkobl: Antall: 4 Knagger for gitarer (18) Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: 4 Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2) Tekn.tilkobl: Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Øvingsrom 2 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 75 av 176

76 /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Miksebord og 3 pc - plasser Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Antall: 5 Elevstoler - stablestoler m/rygg (2) Tekn.tilkobl: Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21) Tekn.tilkobl: Arbeidsbord/benk for miksebord og data (23) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Datamaskin (22) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 76 av 176

77 Tekn.tilkobl: Miksebord (24) Tekn.tilkobl: Øvingsrom 3 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /nei Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 77 av 176

78 Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard m/notelinjer (27) Tekn.tilkobl: nei Oppslagstavle (7) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Hylle - for musikkanlegg / utstyr el. (21) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Elevstoler - stablestoler m/rygg (2) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Lager I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 78 av 176

79 Faste datapunkt El.stikk data Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Strøm til ladeskap Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Antall: 6 Knagger - For gitarer på vegg. (18) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 79 av 176

80 Dype hyller for instrumenter (25) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 3 Skap for slagverk og instrumenter 1,2 x 0,8 m (låsbart) (17) Tekn.tilkobl: Tralle for stoler (19) Tekn.tilkobl: Tralle for bord (20) Tekn.tilkobl: Ladeskap for PCer (16) Tekn.tilkobl: Antall: 30 PC for ett klassetrinn (14) Tekn.tilkobl: 2.7 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving Kroppsøvingssal Nær vestibyle og uteareal Aula, allsal Parkett Lydabsorberende overflate, trespilepanel (opptil 2,5 m høyde) Fast lydabsorberende himling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 80 av 176

81 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m (det må legges til rette for bruk av skjøteledninger ved eksamener og prøver) for utleie Fast inventar Utstyr 7 Ribbevegger 750 x 2650mm (1) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Basketballplater (2) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Basketstativ (2) Tekn.tilkobl: Bomarrangement m/svingstang (3) Tekn.tilkobl: Klatretauskinne for 8 tau (4) Tekn.tilkobl: Heisbare turnringer m/skinner (5) Tekn.tilkobl: Feste for armgangstau, kroker (6) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 81 av 176

82 Tekn.tilkobl: Antall: pr. utstyr Festebeslag/hylser i gulv for turnapparater etc (7) Tekn.tilkobl: Oppmerking av gulv -basket,volleyball (8) Tekn.tilkobl: Festeordning for håndballmål? (9) Tekn.tilkobl: Glidestativ for volleyball (9) Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: 5-6 stk/ca 12 lm Tekn.tilkobl: Sittebenker (løse, langs vegg) (10) Utstyr Tjukkas (oppbevares evt i tak gymsal) (11) Tekn.tilkobl: Materiellrom I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Parkett Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 82 av 176

83 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg for utleie for utleie Fast inventar Hyller 9 lm, ca. 350 mm dybde for bokser/kurver m/mindre utstyr (2) Tekn.tilkobl: Knaggrekke for rokkeringer (3) Tekn.tilkobl: Knaggrekke for tau el. (1) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 4 Skap m/hyller for utstyr (låsbart) (5) Tekn.tilkobl: Trillbart AV-RACK 600x600 mm, låsbart (4) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 83 av 176

84 Hest (6) Tekn.tilkobl: Ballkasse m/hjul 900x880x510 mm (7) Tekn.tilkobl: Turnbrett (8) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Bukk 650 mm (9) Tekn.tilkobl: Antall: 20 Turnmatter 2000x1250x30 mm (10) Tekn.tilkobl: Kasse (11) Tekn.tilkobl: Mattetralle 2000x1200 mm (12) Tekn.tilkobl: Elevgarderobe I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Vinyl Vinyl Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 84 av 176

85 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m 2 stk for hårtørrer Ved speil for utleie for utleie Fast inventar Utstyr Antall: 2 Hårføner/håndtørker, fastmontert (1) Tekn.tilkobl: Antall: 0,4 m benk pr elev Tekn.tilkobl: Faste garderobebenker (tilpasset fukt) m/knagger over eller skap m/hengelåsfeste m/benker (2) Speil, herdet (1) Tekn.tilkobl: nei med tørkesone I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Fliser Fliser ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 85 av 176

86 Faste datapunkt El.stikk data Trådløs Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate hoder m/tidsstyring renne /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m for utleie for utleie Fast inventar Knaggerekke (1) Tekn.tilkobl: Antall: 0,8 m2 pr elev rom m/skillevegg (2) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 86 av 176

87 Tekn.tilkobl: Lærergarderobe I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Vinyl Vinyl Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data HC vask HCWC Servantbatteri m/lang hendel Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 87 av 176

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

KAST UT G PI Ø REL O F

KAST UT G PI Ø REL O F FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 272 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 194 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN 01.03.2013 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE

VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM ULSMÅG SKOLE VEDLEGG TIL BYGGEPROGRAM VEDLEGG 1: NÆRHETSMATRISE VEDLEGG 2: PEDAGOGISK GRUNNLAG VEDLEGG 3: BESKRIVELSE GENERELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 4: BESKRIVELSE SPESIELT LÆRINGSAREAL VEDLEGG 5: BESKRIVELSE PERSONAL-

Detaljer

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser

Sarpsborg kommune. Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Sarpsborg kommune Vedlegg 5 Utforming av læringsarenaer/skoleanlegg Rom- og funksjonsbeskrivelser Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger

Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger Kongsvinger kommune Rom- og funksjonsprogram for ny ungdomsskole i Kongsvinger 2013-10-30 Oppdragsnr.: 5135185 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet tegre hahog Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg

Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg STF22 A03520 bearbeidet for Læringssenteret RAPPORT Innspill til funksjons- og arealprogram for ny ungdomsskole i Sarpsborg Karin Buvik www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Desember

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT

BYGGEPROGRAM 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT 10.09.2014, revidert A. Linders NEDRE EIKER KOMMUNE, EIENDOMSAVDELINGEN ENDELIG FORPROSJEKT Innhold... 1 A GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 5 A0 Generelt... 5 A1 Byggeprogrammet... 5 A1.0 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET

MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET MODELLSKOLE FOR UNGDOMSTRINNET Revidert mars 2007 Innledning Bakgrunn for saken. Reform -97 utløste en betydelig omlegging av undervisning både på barne- og ungdomsskolen. I Tromsø kommune ble dette fulgt

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Kunnskap sitter bedre hos den som sitter godt. Et sted å være et sted å lære!

Kunnskap sitter bedre hos den som sitter godt. Et sted å være et sted å lære! Et sted å være et sted å lære! Grunnlaget for å skape et godt læringsmiljø er at man trives. Dette gjelder ikke bare elever og lærere, men også alle andre som har tilknytning til skolen. Undervisningssektoren

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Evaluering etter idekonkurranse

Evaluering etter idekonkurranse Evaluering etter idekonkurranse Jardar IL mottok forslag til nytt klubbhus og barnehage fra alle de tre inbudte arkitektkontorene, Egg arkitekter, 3xBiong arkitkekter og Landsbyarkitektene. Alle tre prosjektene

Detaljer

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5

A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 Innholdsfortegnelse A PROSJEKTMÅL/ PROBLEMSTILLINGER... 5 A.1 BAKGRUNN... 5 A.11 Bestillingen... 5 A.12 Deltagere/ roller... 5 A.2 OVERORDNET KONSEPT OG VISJON... 6 A.21 Overordnet visjon... 6 A.22 Profilering...

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 44 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Overordnede kav 2012 Forord Oslo kommune stiller,

Detaljer

Kunstakademiets profil

Kunstakademiets profil Vedlegg Sak 04-12 FUSKJONSBESKRIVELSER FOR KUSTAKADEMIETS LOKALITETER MACK II Kunstakademiets profil Kunstakademiet i Tromsø skal utdanne kunstnere på høyt profesjonelt nivå og bidra med ny kompetanse

Detaljer

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG

Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Arbeidsplassveileder RETNINGSLINJER VED OMBYGGING OG NYBYGG Oslo xx.xx.2009 Versjon 1.0 27.11.09 Ved SITS VIFT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 Hensikt og bakgrunn... 4 1.2 Visjon, verdier og

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Tele og automatisering Kapittel 5 av 7 Februar 2009 5. TELE OG AUTOMATISERING... 3 500 Tele og automatisering, generelt... 3 51 BASISINSTALLASJONER FOR TELE OG AUTOMATISERING...

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

NORSKPRODUSERTE MØBLER SOM FÅR BARN TIL Å SMILE.

NORSKPRODUSERTE MØBLER SOM FÅR BARN TIL Å SMILE. glødefisk foto s1, 38 og 56 GettyImages Produktfoto Asle Haukland NORSKPRODUSERTE MØBLER SOM FÅR BARN TIL Å SMILE. AARSLAND MØBELFABRIKK Besøksadresse: Fabrikkveien 1, 4362 Vigrestad. Postadresse: Postboks

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer