Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune."

Transkript

1

2 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 176

3 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat av flere års samarbeid mellom kommunens byrådsavdelinger, kommunale foretak og etater. Hovedmålsetningen med arbeidet har vært å utarbeide kravspesifikasjoner som sikrer: Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet Omforent omfang og enhetlig kvalitet på Oslo kommune sin bygningsmasse Entydige og felles kravspesifikasjoner for livsløpet til Oslo kommunes bygningsmasse Gjennom bruk av kravspesifikasjonene ønsker Oslo kommune å rette fokus mot og oppnå: Optimale livssyklus- og virksomhetskostnader Stordriftsfordeler Standardisert bygningsmasse Kontinuerlig og forutsigbart verdibevarende vedlikehold Enhetlige modenhets- og leveransekrav Bærekraftige og miljøriktige bygg Strukturert fraviksprosess Erfaringsoverføring Kravspesifikasjonene tar utgangspunkt i politiske vedtak i Oslo kommune og erfaringsbasert kunnskap om utvikling, bygging, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje. Gode kommunale bygg er en premissgiver for å gi innbyggerne i Oslo kommune gode kommunale tjenester. Det er derfor viktig at alle som arbeider med Oslo kommunes bygningsmasse legger kravspesifikasjonene til grunn i deres arbeid. Bøkene er presentert i sin helhet på ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 3 av 176

4

5 Innhold 1 Bruk av boka Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Skoleanlegg del 3 Tekniske krav Revisjoner Inventarskjema Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder Hjemmeområder trinn Hjemmeområder trinn Grupperom Nærlager/printerrom Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme Fellesrom Aktivitetsrom/musikkrom Sanse-/lekerom Elevrom Kjøkken Garderobe erom Bad, toalett Lager/printerrom Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for mulitifunksjonshemmede Fellesrom Aktivitets-/musikkrom Sanserom Elevrom Kjøkken Garderobe erom Stellerom, toalett, dusj Fysioterapirom Rullestolparkering Lager/printerrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk Verksted for trearbeid Maskinrom Materiallager Verksted for arbeid med leire/maling Lager for leire/maling Rom for keramikkovn Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Lager for teknologi, design, tekstil/tegning Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag Naturfagsrom Forberedelsesrom Vekstrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk Musikkrom Øvingsrom ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 5 av 176

6 2.6.3 Øvingsrom Øvingsrom Lager Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving Kroppsøvingssal Materiellrom Elevgarderobe med tørkesone Lærergarderobe Lærerdusj med tørkesone Treningsrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Mat og helse Mat og helse Mat og helse Oppvarmingskjøkken Storkjøkken - ren sone Storkjøkken - skitten sone Garderobe Tørrlager Stryke- og vaskerom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Skolebiblioteket Grupperom Lagerrom Bibliotek barneskole Bibliotek ungdomsskole Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Allrom Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer Auditorium Aktivitetsskolen Aktivitetsrom Kontor Personalet Administrasjon, ledelse og andre ansatte Forkontor Kontorplass Vaktmester og renholdere Møterom Hvilerom Kjøkken Posthyller Nærarkiv Personalet Personalromsfunksjon Personalet Lærerarbeidsplassen Kontorplass Samtalerom Stille-/telefonrom Personalet Sosiallærere og rådgivere Personalet Skolehelsetjenesten Kontorplass, lege Kontorplass, helsesøster Venterom Støtteareal Personalgarderober, forrom Personalgarderober ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 6 av 176

7 Elevgarderobe, skitten sone Elevgarderobe (1.-2. trinn), ren sone Elevgarderobe (3.-5. trinn), ren sone Elevgarderobe ( trinn), ren sone Elevgarderobe, tørkerom er, personalgarderobe er, hjemmeområder , HC Lager Vaktmestersentral Avfallsrom Rengjøringssentral Bøttekott Tekniske rom Serverrom Kopirom Papirlager Fjernarkiv ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 7 av 176

8 1 Bruk av boka Overordnet innføring av bøkene ligger beskrevet i Felles kravspesifikasjon Overordnede krav. Kravspesifikasjonen for skoleanlegg består av tre deler: Del 1: Virksomhetskrav Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Del 3: Tekniske krav Kravene i del 1 og del 2 består av funksjonskrav og stilles av Utdanningsetaten. 1.1 Skoleanlegg del 1 Virksomhetskrav Kapittel 3-8 i del 1 skal benyttes ved prosjektering av nybygg og totalrehabiliteringsprosjekter. Ved mindre rehabiliteringer og vedlikehold skal dokumentene være retningsgivende. Kapittel 9 i del 1består av eksempler og standardutforminger som gjenspeiler kravene gitt i kapittel 3-8 og er ikke førende. Eksemplene og standardutformingene er til hjelp for å forstå kravene og vise hvordan de kan løses på en tilfredsstillende måte. 1.2 Skoleanlegg del 2 Inventarliste med tekniske spesifikasjoner Del 2 er en inventarliste med tekniske spesifikasjoner. I henhold til arealer definert i Bygg for læring standardprogram for nye grunnskoler, er det utarbeidet en inventarliste som viser hvilket inventar de enkelte arealene bør ha. Listene er ikke uttømmende. Inventaret må tilpasses det enkelte prosjekt og er å betrakte som et minimum. Det er utarbeidet 3D-modeller av romløsningene for de illustrerte tegningene i del 1. Disse ligger på Datafilene er laget i ArchiCad og lagret som ArchiCad-arkiv og IFC-filer. IFCformatet er generisk og skal kunne importeres til alle moderne CAD-systemer, men har begrenset funksjonalitet for håndtering av materialer/overflater. Det kan derfor være nødvendig å velge egne materialer for objektene når de er importert til eget CAD-system. Objekter i datafilene er merket med ID og beskrivelse i IFC-dataene. De skal derfor være søkbare uavhengig av hvilket CAD-system som benyttes. 3D-filen viser ikke en ferdig skole og erstatter ikke vanlig kontekstuell prosjektering. 3D-filen er kun et hjelpemiddel for arkitekten i arbeidet med raskere utprøving og illustrering av plan- og møbleringsløsninger presentert i del 1. Av hensyn til anbudsprosesser og prosjektets valgfrihet, kan ikke disse modellene diktere spesifikke produkter. All innredning er derfor gjengitt som generiske/ forenklede representasjoner av møbeltypen. Arkitekten må selv erstatte disse generiske objektene med produktspesifikke objekter etter hvert som prosjektet beslutter hvilke leverandører som skal benyttes. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 8 av 176

9 1.3 Skoleanlegg del 3 Tekniske krav Del 3, tekniske krav, er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF. Kravene skal legges til grunn ved investeringsprosjekter og ved forvaltning, drift og vedlikehold av byggene. Del 3 er bygget opp etter Bygningsdelstabellen for 2009 (NS3451). For de bygningsdelene som iht. bygningsdelstabellen er markert med skal ikke benyttes, for eksempel 317 og 318, er dette gjengitt i Del 3 Tekniske krav med Skal ikke benyttes. For de bygningsdelene som ikke er aktuelle for skoleanlegg er disse angitt med Ikke aktuelt under den enkelte bygningsdel. 1.1 Revisjoner Dato: Endring: sign ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 9 av 176

10

11 2 Inventarskjema 2.1 Generelle læringsarealer / elevenes hjemmeområder Hjemmeområder trinn I nærhet til uteområdene og andre hjemmeområder AKS Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat erenne m/3 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 11 av 176

12 Digital tavle og projektor Telefon Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking Fast inventar Generelt 2 m Oppslagsvegger m/klemlist (5) Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: Knagger eller hyller for oppbavaring av sekker. I korridor eller tilstøtende rom (19) Løst inventar Generelt Digital tavle (3) Tekn.tilkobl: Whiteboard på hjul (m/hylle under) (Se bilde) (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Seksjon på hjul m/plass til bokser for skrivesaker (90 x 35 x 90) (7) Tekn.tilkobl: Seksjon på hjul m/30 A4 skuffer for innlevering av oppgaver (90 x 35 Tekn.tilkobl: x 90) (7) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Seksjon på hjul m/skuffer for spill, leire, materiell, bøker (90 x 35 x 90) (7) Hylleseksjon (90 x 42 x 90h) På hjul, 6 store rom m/plastbokser/kurver. som rommer oppgaver til hver gruppe (17) Individuell oppbevaring pr. elev Oppbevaring for elever (se tegning) (4) Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: pr. elev Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 pulter, klasserom alle. (1) Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2) Matte (vaskbar el. gummi) (plass til 5 elever) (Må ikke være glatt underflate elle antiskli) (8) Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 12 av 176

13 Tekn.tilkobl: Lærerskap m/utrekkshylle for PC (låsbart) (10) Tekn.tilkobl: (stå)kateter m/låsbar skuff (11) Tekn.tilkobl: Byggeputer, små sakosekker (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Korbenker (sammenskyvbare) 2 stk av 3 benker (13) Tekn.tilkobl: Antall: 5 PC ( stasjonsundervisn.) (14) Tekn.tilkobl: Hjemmeområder trinn Nær spesialutstyrte rom spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat erenne m/3 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 13 av 176

14 /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 Digital tavle og projektor Telefon Kanal på vegg, uttak i hjørner, faste bord, reserve til senere trekking Fast inventar Generelt Antall: 2 m Oppslagsvegger m/klemlist (5) Tekn.tilkobl: Whiteboard (6) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (3) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Skap for felles materiale (låsbart) (7) Tekn.tilkobl: Individuell oppbevaring pr. elev Tekn.tilkobl: Oppbevaring - Pr elev. : Skap m/plass for permer, bøker og en hylle for skrivesaker. Feste for hengelås. Kan plasseres i fellesarealer. (4) pr. elev Tekn.tilkobl: pr. elev Elevbord - H: 72 cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. Tåle vann pga. K&H. undv. E.Y.: 24 plasser, klasserom alle. (1) Elevstoler - Regulerbar høyde, m/rygg. Fotplate/ring. Ved fleksibel ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 14 av 176

15 Tekn.tilkobl: bruk av rom for flere elevgrupper og E.Y. må stolene raskt kunne reguleres i høyden. (2) Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (9) Tekn.tilkobl: Lærerskap m/utrekkshylle for PC (låsbart) (10) Tekn.tilkobl: Kateter/lærerpult m /låsbar skuff (11) Tekn.tilkobl: pr. elev PC (14) Tekn.tilkobl: Grupperom I eller nær hjemmeområdet Lærerarbeidsplasser Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 15 av 176

16 jfr. "Bygg for læring" Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Faste datapunkt 2:3 El.stikk data 2:3 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard (6) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap/skrototek for aktivitetsskolen m/skuffer og hyller (låsbart) (18) Tekn.tilkobl: Skap på hjul (ca. 90 x 42 x 90) (gjelder for 1-4) (20) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Tekn.tilkobl: Elevbord/gruppebord (H.72cm, kombinasjon av enkle, doble og runde/halvmåne. ) Plass til 7 elever (1) Antall: 8 Elevstoler (se klasserom) (2) Tekn.tilkobl: Nærlager/printerrom Tilknyttet hjemmeområde Lærerarbeidsplasser ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 16 av 176

17 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin, skriver, etc. 2 doble datapunkter inkl stikk Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 17 av 176

18 Fast inventar Antall: 5 lm hengte hyller Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: etter behov Ladeskap for PCer (plasseres i korridor) Tekn.tilkobl: Avlastningsbord Tekn.tilkobl: Printer Tekn.tilkobl: 2.2 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for elever med autisme Fellesrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 18 av 176

19 Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir / Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Oppslagsvegger Tekn.tilkobl: Whiteboard Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Antall: 3 Skap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr Tekn.tilkobl: Sofa og stoler - myke møbler Tekn.tilkobl: Sofabord ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 19 av 176

20 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord/spisebord Tekn.tilkobl: Spisestoler/elevstoler Tekn.tilkobl: Aktivitetsrom/musikkrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate / Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 20 av 176

21 Faste datapunkt El.stikk data Elpiano, digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Antall: 2 Skap for instrumenter og bøker, læsbart Tekn.tilkobl: "Bygge"-puter Tekn.tilkobl: Korbenker Tekn.tilkobl: Piano/ piano Tekn.tilkobl: /ja Gymmatter Tekn.tilkobl: Trampoline Tekn.tilkobl: Baller Tekn.tilkobl: Instrumenter Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 21 av 176

22 2.2.3 Sanse-/lekerom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 22 av 176

23 Fast inventar Generelt Kanal på vegg, uttak i hjørner Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc. Tekn.tilkobl: Løst inventar Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc. Tekn.tilkobl: Generelt Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys. Tekn.tilkobl: Kasettspiller/lydanlegg Tekn.tilkobl: Husker, stoffer Tekn.tilkobl: Taktile veggbilder/speil/opplevelse-kjenne Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Elevrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 23 av 176

24 Høytrykkslaminat m/koøye og sparkeplate /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:1 El.stikk data 1:1 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard Tekn.tilkobl: Oppslagstavle Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 24 av 176

25 Løst inventar Felles oppbevaring Skuffeseksjon Tekn.tilkobl: Oppbevaring pr. elev: skap/reol m/dører, låsbart (min. 1,2 x 1,7h) Tekn.tilkobl: Elevbord. Plass til data,skriving/tegning, elev og lærer. (hev/senk) Tekn.tilkobl: Elevstol Tekn.tilkobl: Lærerstol/ kontorstol Tekn.tilkobl: Avlastningsbord (min. 1,2 x 1,7) Tekn.tilkobl: pr. elev PC Tekn.tilkobl: Kjøkken spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 25 av 176

26 Faste datapunkt El.stikk data Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring under benk 1 pr 7 m Kaffemaskin, vannkoker Kanal på vegg over benk Fast inventar Tekn.tilkobl: Løst inventar Tekn.tilkobl: To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/ senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy. Spisebord til fellesbespisning, solid (kan settes i avgrenset areal/spiserom) Spisestoler lærerstoler og evt. elevstødige stoler Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 26 av 176

27 Tekn.tilkobl: Garderobe spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data ja Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 27 av 176

28 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Elevgarderobe: min 60 cm pr plass,solid uten skarpe kanter. Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for skiftetøy/gjenglemt tøy Tekn.tilkobl: Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere Tekn.tilkobl: Tørkeskap (avtrekk) Tekn.tilkobl: erom spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Vanlig Avfallsbeholder m/luktsikring ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 28 av 176

29 Faste datapunkt El.stikk data ekum Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar ebenk m/stor kum Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring hengte hyller for papir, vaskemidler, kluter etc Tekn.tilkobl: Løst inventar emaskin Tekn.tilkobl: Tørkeskap/trommel (avtrekk) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 29 av 176

30 Felles oppbevaring Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart) Tekn.tilkobl: Bad, toalett spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Vinyl Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Sanitæravfallsholder m/luktsikring HC vask HCWC Servantbatteri m/fotocelle rullholder, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 30 av 176

31 Faste datapunkt El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Felles oppbevaring Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc. Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Lager/printerrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 31 av 176

32 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Hyller på vegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap (låsbart) Tekn.tilkobl: Kontorpult Tekn.tilkobl: Kontorstol justerbar m/rygg, hjul og evt. nakkestøtte Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 32 av 176

33 Printer/kopimaskin/skriver Tekn.tilkobl: Lamineringsmaskin Tekn.tilkobl: 2.3 Hjemmeområder elever med særskilte behov - Spesielt for mulitifunksjonshemmede Fellesrom Bør ha egen inngang spesifik sambruk Linoleum Ett lag kryssfiner, et lag gips robust/transparent Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 33 av 176

34 Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Tekn.tilkobl: Oppslagsvegger (mulighet for tyngre gjenstander - elevgruppen henger opp taktile bilder/gjenstander og mye elevarbeider) Skinner + 2 traverser i tak som dekker hele rommet Tekn.tilkobl: ja Kroker i tak for husker etc. Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Min. 3 høyskap for oppbevaring læringsmateriell og utstyr Tekn.tilkobl: Stort gruppebord for hele avdeling Tekn.tilkobl: Lærerstoler Tekn.tilkobl: Sofa / mykmøbel Tekn.tilkobl: Aktivitets-/musikkrom Tilknyttet fellesrom og kjøkken spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 34 av 176

35 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Elpiano, digital tavle og projektor Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 35 av 176

36 Fast inventar Generelt Skinne i tak Tekn.tilkobl: Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle / Whiteboard Tekn.tilkobl: /nei Felles oppbevaring Skap for orf-instrumenter Tekn.tilkobl: Skap for slagverksinstrumenter Tekn.tilkobl: Piano/ piano Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Instrumenter Tekn.tilkobl: Øvrig utstyr tilpasses elevgruppe Tekn.tilkobl: Sanserom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 36 av 176

37 Faste datapunkt El.stikk data Høytrykkslaminat / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Kroker i tak for husker, oppheng tekstiler etc. Tekn.tilkobl: Antall: Skinner m/travers (skal dekke det meste av rommet) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 37 av 176

38 Løst inventar Generelt Evt.lysfontene/lyskaster m/gobo: skifte lys. Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Lite skap for oppbevaring, musikkanlegg etc. Tekn.tilkobl: Taktile veggbilder, speil, gi opplevelse, følbart Tekn.tilkobl: Gymmatter Tekn.tilkobl: Musikkanlegg Tekn.tilkobl: ja Husker, stoffer etc Tekn.tilkobl: Elevrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/koøye og sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 38 av 176

39 /ja Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:1 El.stikk data 1:1 Fast inventar Generelt Whiteboard Tekn.tilkobl: Oppslagstavle (mye oppslagsmulighet) Tekn.tilkobl: Skinner i tak for løft til seng m/motor Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Elevbord (plass til data m/tilleggsutstyr, skriving/tegning, elev og lærer) Skuffeseksjon Tekn.tilkobl: Skap/hyller ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 39 av 176

40 Tekn.tilkobl: Elevstoler (vurderes) Tekn.tilkobl: Bred seng for hvile Tekn.tilkobl: Lærerstoler Tekn.tilkobl: PC Tekn.tilkobl: Kjøkken spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 40 av 176

41 Faste datapunkt El.stikk data / Generell Tidsstyrt, lokal overstyring under benk 1 pr 7 m Kaffemaskin, vannkoker Kanal på vegg over benk Fast inventar Generelt Skinne i tak m/motor Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Løst inventar Tekn.tilkobl: To kjøkkenenheter tilpasset elevdeltagelse. Innhold: micro, oppvaskmaskin, ovn i høyskap, vaskekummer, hev/senk benk, gryteskap, bakeskap, matskap, skuffeseksjoner, kjøleskap, fryser, platetopp (induksjon), overskap, underskap, skuffer for dekketøy. Spisebord til fellesbespisning, solid (høyde på bord må kunne tilpasses barn i rullestol) Spisestoler lærerstoler og evt. elevstødige Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Garderobe spesifik plassering spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 41 av 176

42 Faste datapunkt El.stikk data Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ja HC vask Servantbatteri m/lang hendel (m/sensor) Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 42 av 176

43 Fast inventar Generelt Tekn.tilkobl: Elevgarderobe: min 60 cm pr plass. Solid, uten skarpe kanter. Innhold: skap/hylle, flere kroker for tøy, dresser, skift, votter, lue, skohylle, sittebenk. Muligheter for tørk av klær. Skinner m/løftemotorer for skifte mellom stoler og gulv Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for skifte- / gjenglemt tøy Tekn.tilkobl: Hev/senk stol m/hjul (uten rygg) for hjelpere Tekn.tilkobl: Sittebenk Tekn.tilkobl: Tørkeskap (avtrekk) Tekn.tilkobl: erom spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Vinyl Systemhimling Vanlig Avfallsbeholder m/luktsikring ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 43 av 176

44 Faste datapunkt El.stikk data ekum Servantbatteri m/lang hendel Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Benk m/stor kum Tekn.tilkobl: Hyller for papir etc Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Skap for tøy, kluter, håndklær, vaskemidler (låsbart) Tekn.tilkobl: Tørkeskap/trommel (avtrekk) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 44 av 176

45 emaskin Tekn.tilkobl: Stellerom, toalett, dusj spesifik plassering spesifik sambruk Fliser Vinyl Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt Sanitæravfallsholder m/luktsikring HC vask HCWC Hånddusj rullholder på WC arm, tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsbeholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 45 av 176

46 El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Generelt Stellebenk m/låsbare hjul (bør være hev/senkbar). Fås med. Tekn.tilkobl: Skap/hyller for bleier, papir, håndklær, klær etc. Tekn.tilkobl: Medisinskrin (18) Tekn.tilkobl: Fysioterapirom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 46 av 176

47 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg Tekn.tilkobl: Ribbevegg Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Hyller (lave frittstående) Tekn.tilkobl: Skap for materiell ca 5 lm hyller (låsbart) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 47 av 176

48 Skuffeseksjon eller plass for hengemapper pr. elev (i skap) Tekn.tilkobl: Masasjebenk Tekn.tilkobl: Kontorpult Tekn.tilkobl: Gymmatter (plass for lagring) Tekn.tilkobl: Rullestolparkering spesifik plassering spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Spyle rullestoler ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 48 av 176

49 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m+ ekstra til rullestoler Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Skinner i tak Tekn.tilkobl: Lager/printerrom spesifik plassering spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 49 av 176

50 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kopimaskin Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Plass for madrasser/gymmatter m/feste mot vegg Tekn.tilkobl: Låsbare høyskap 1,2 x 0,6m Tekn.tilkobl: Hyller på vegg Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 50 av 176

51 Gymmatter Tekn.tilkobl: 2.4 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kunst og håndverk Verksted for trearbeid Sentralt i bygget. På bakkeplan av hensyn til vareleveranser. spesifik sambruk Oppfôret tregulv, massivt Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Brannfarlig avfall, trevirke 2 håndvasker Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 51 av 176

52 Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Antall: 2 Verktøyskap (8) Tekn.tilkobl: Tavle/skap for verktøyoppheng (10) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk m/skap under (15) Tekn.tilkobl: Sponavsug (18) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (11) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Oppbevaring for lærer m/plass for PC (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Antall: 2-4 Oppbevaring for elever 1200x600/450 m.m. (9) Tekn.tilkobl: 2 (8-10.trinn =7) Tekn.tilkobl: Arbeidsbord m/låsbare hjul, solid treplate m/tvingehull 1200x1500 x800 mm (1) Krakker m/stillbar høyde (2) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Sløydbenk (høyrehendt) (3) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 52 av 176

53 Sløydbenk (venstrehendt) (4) Tekn.tilkobl: Sløydbenk (HC) (5) Tekn.tilkobl: Kasse for kapp (19) Tekn.tilkobl: Lærerstol (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Vippesag (16) Tekn.tilkobl: Benkeborr (17) Tekn.tilkobl: Maskinrom I tilknytning til verksted for trearbeid spesifik sambruk Oppfôret tregulv, massivt Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Treverk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 53 av 176

54 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Verktøyoppheng (1) Tekn.tilkobl: Hyller for kapp etc. (6) Tekn.tilkobl: Høyskap (7) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk m/skap under (10) Tekn.tilkobl: Løst inventar Kasse for kapp (3) Tekn.tilkobl: Vernereol, kjøpes sammen m/båndsag (5) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 54 av 176

55 Kapp og gjæresag (2) Tekn.tilkobl: Båndsag (4) Tekn.tilkobl: Avretter (8) Tekn.tilkobl: Dreiebenk (9) Tekn.tilkobl: Benkeslipemaskin (11) Tekn.tilkobl: Benkepussemaskin (12) Tekn.tilkobl: Søyleborrmaskin (13) Tekn.tilkobl: Materiallager I tilknytning til verksted for trearbeid spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 55 av 176

56 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Antall: min 5 m l. 15 lm Tekn.tilkobl: Knekter for materialer (1) Antall: 2 m Stativ for plater (2) Tekn.tilkobl: Høyskap/hyller (mindre oppbevaring) (3) Tekn.tilkobl: Verksted for arbeid med leire/maling Sentralt i bygget.tilknyttet verksted for trearbeid. spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 56 av 176

57 Faste datapunkt El.stikk data Høytrykkslaminat m/sparkeplate Spesialavfall for maling erenne m/4 kraner, avleiringsenhet/slamavskiller Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Antall: 5 lm Hyller for tørking av keramikk ca. 2,4m x 0,45 m (1) Tekn.tilkobl: Kjøkkenbenk m/underskap, skuffer og overskap. 2 kummer ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 57 av 176

58 Tekn.tilkobl: m/slamavskiller og hylle/rist over disse for tørk av utstyr. Min 2 kokeplater for koking av farger etc. (8) Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 2 Oppbevaring for elever 1200 x 450/600-høyskap (2) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Oppbevaring for lærer - plass for PC (kan også integreres i kjøkkenskap) (6) Lav reol for avstilling leirarbeider (12) Tekn.tilkobl: Antall: 6 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord, H=800mm, 1200 x 800mm. Stødige for leirearbeid, maling etc. m/låsbare hjul og ikke glatt overflate (helst oljet tre) (3) Antall: etter behov Krakker m/stillbar høyde (4) Tekn.tilkobl: Lærerstol (5) Tekn.tilkobl: Trillevogn for verktøy/glasurer (10) Tekn.tilkobl: Whiteboard (7) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Trillevogn for maling/papir (11) Tekn.tilkobl: Dreiskive m/stol (13) Tekn.tilkobl: Lager for leire/maling I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling spesifik sambruk Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 58 av 176

59 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Felles oppbevaring Plass for staffeli (5) Tekn.tilkobl: Hyller ca. LM= 5,5 x 0,6 m for utstyr (1) Tekn.tilkobl: Dype hyller for lysbordskuffer (3) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 59 av 176

60 Tekn.tilkobl: Spesialhyller for papir/papp (4) Tekn.tilkobl: Malingskap m/avtrekk 1200 x 600mm (2) Tekn.tilkobl: Rom for keramikkovn I tilknytning til verksted for arbeid med leire/maling spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 60 av 176

61 Faste datapunkt El.stikk data Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Hyller for tørking av keramikk ca. 10 LM (1) Tekn.tilkobl: Keramikkovn (2) Tekn.tilkobl: Verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Samlokalisert med naturfag Sambruk med naturfag ja Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 61 av 176

62 erenne m/4 kraner Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m + faste maskiner Faste datapunkt 1:3 El.stikk data 1:3 Digital tavle og projektor Faste dataplasser Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Oppslagstavle/opphengslister (10) Tekn.tilkobl: Whiteboard (18) Tekn.tilkobl: Førstehjelpsskap (14) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Strømskinner i tak - nedsenkbar (13) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 62 av 176

63 Digital tavle (4) Tekn.tilkobl: Antall: 9 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord 1,2 m bredde m/underplate høytrykkslaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) (1) 8 Elevstoler m/stillbar høyde og rygg (2) Tekn.tilkobl: Antall: 8 Tekn.tilkobl: Arbeidsbord 1,2 x 0,8 m høytrykklaminat (tåle vann, varme og kjemikalier) modellbord. (3) Lærerbord/ståbord (5) Tekn.tilkobl: Garnskap 2100x900x600 (låsbart) (11) Tekn.tilkobl: Broderiskap 2100x900x600 (låsbart) (11) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Høyskap m/5 hyller og plastbokser/evt strykebrett 2100x900x600 (låsbart) (11) 6 Krakker m/stillbar høyde (15) Tekn.tilkobl: Lærerstol m/rygg - justerbar (16) Tekn.tilkobl: Strykebrett (evt. i skap eller på vegg) (21) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Høyskap for elevoppbevaring (12) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Høyskap for utstyr (låsbart) (20) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Kraftige, stasjonære maskiner (9) Tekn.tilkobl: Antall: etter lover og regler Tekn.tilkobl: Verneutstyr (17) Lager for teknologi, design, tekstil/tegning I tilknytning til verksted for teknologi, design, tekstil/tegning spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 63 av 176

64 Faste datapunkt El.stikk data Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Vanlig /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Skriver, kopimaskin ol. 2 doble datapunkter m/strømuttak Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 64 av 176

65 Løst inventar Felles oppbevaring Antall: Ca 8 LM Hyller for stoffruller, materialer, verktøy (frittstående) (2) Tekn.tilkobl: Plass for fotografering av elevarbeidene, bakteppe el. (4) Tekn.tilkobl: Antall: Ca 10 LM Hyller for symaskiner og utstyr modell (frittstående) (7) Tekn.tilkobl: Skap 600 x 600 for fotoutstyr (låsbart) (1) Tekn.tilkobl: Ladeskap for PC'er (8) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Lyskastere/spotter i tak for fotolys (6) Tekn.tilkobl: Prøvespeil og forheng/prøverom (5) Tekn.tilkobl: Papptralle (12) Tekn.tilkobl: Bord m/hjul for fotografering (3) Tekn.tilkobl: Symaskiner (9) Tekn.tilkobl: Lamineringsmaskin (10) Tekn.tilkobl: Kopi/printer (11) Tekn.tilkobl: ja 2.5 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Naturfag Naturfagsrom Samlokalisert med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 65 av 176

66 Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall 2 vaskerenner m/3 kraner Nøddusj m/karr og sluk, øyedusj m/temperert vann Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ved nøddusj /ja, krav til blending Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning Låsbar bryter for strøm m/varsellampe+jordfeilbryter, forran og bak i rom 1 pr 7 m + faste maskiner Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Digital tavle og projektor Demonstrasjonsbenk lærer Kanal på vegg, uttak i hjørner, i demonstrasjonsbenk Fast inventar Generelt ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 66 av 176

67 Whiteboard (18) Tekn.tilkobl: Førstehjelpsskap (14) Tekn.tilkobl: Brannredskap Nøddusj m/øyeskylledusj (6) Tekn.tilkobl: Lærerstol (16) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Demonstrasjonsskap (trillbart med fleksibel avtrekkslange tilknyttet gniststikker vifte og lys) (3) Demonstrasjonsbenk (m/skap, kum og strømuttak) (5) Tekn.tilkobl: Tørkestativ for reagensrør (15) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (4) Tekn.tilkobl: Brannredskap pr. rom Brannslokningapparat (CO2 6 kg) (9) Tekn.tilkobl: pr. rom Brannslokningapparat (ABE 6 kg) (9) Tekn.tilkobl: pr. rom Brannteppe (10) Tekn.tilkobl: sett Avfallsbeholdere for glass, brannfarlig og vanlig avfall (8) Tekn.tilkobl: Brannhanske (11) Tekn.tilkobl: Bøtte m/tørr sand (12) Tekn.tilkobl: Ionenøytraliserende vann ( i flaske) Tekn.tilkobl: 5 (30/60 deling) Tekn.tilkobl: Antall: 30 (30/60 deling) Løse elevbord (min 1,4x0,7m). må tåle varme og kjemikalier. Underplate for bøker (1) Stoler m/rygg (2) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 67 av 176

68 Tekn.tilkobl: Antall: 8 Høyskap (90 x 60/42 cm, m/glassdør. Skuffer under brystning) (13) Tekn.tilkobl: Verneutstyr (17) Tekn.tilkobl: Forberedelsesrom I tilknytning til natufagsrom Sambruk med verksted for teknologi, design, tekstil/tegning Linoleum Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate Kjemikalie mottak - glass og brannfarlig avfall Håndvask Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring Arbeidslys over benk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 68 av 176

69 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Kanal på vegg, uttak i hjørner, på benk Fast inventar Kokeplate (frittstående) (8) Tekn.tilkobl: Benk m/underskap. Syrefast overflate på alle benker (1) Tekn.tilkobl: Overskap (2) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Hev/senk benk m/2 kummer. Stor vaskekum for å rengjøre stort utstyr (akvarier, feltutstyr) og en vanlig kjøkkenkum (3) Gasskap (6) Tekn.tilkobl: Arbeidsbenk (syrefast) (9) Tekn.tilkobl: Tekn.tilkobl: Forsøksskap (fasmontert m/vann, vask, lys og gnistsikkert avtrekk) (10) Kjemikalieskap (låsbart, gnistsikkert avsug, varselskilt) (11) Tekn.tilkobl: Tralle (16) Tekn.tilkobl: Stol (18) Tekn.tilkobl: Knaggrekker for sikkerhetsutstyr (14) Tekn.tilkobl: Løst inventar Brannredskap ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 69 av 176

70 Brannslokningapparat (CO2 6 kg) (12) Tekn.tilkobl: nei Brannslokningapparat (ABE 6 kg) (12) Tekn.tilkobl: nei Kjøleskap og fryser (størrelse) (5) Tekn.tilkobl: Oppvaskmaskin for reagensrør etc (4) Tekn.tilkobl: Skap for PCér- ett klassesett, lading og låsbart (20) Tekn.tilkobl: Antall: Ett klassesett Gassbrenner (7) Tekn.tilkobl: nei Vekstrom I tilknytning til natufagsrom, avklares med bruker spesifik sambruk Vinyl Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 70 av 176

71 Faste datapunkt El.stikk data /ja Generell, vekstlys Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg, evt. i tak til lamper Fast inventar Vekstbenk ca. 3 m (1) Tekn.tilkobl: Hyller på vegg (3) Tekn.tilkobl: Løst inventar Krakker (2) Tekn.tilkobl: 2.6 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Musikk Musikkrom I tilknyning til allrom spesifik sambruk ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 71 av 176

72 Linoleum, oppforet flytende gulv Spesielle lydkrav Spesielle lydkrav Høytrykkslaminat m/sparkeplate, sluse /ja, krav til blending Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 5 PC plasser, digital tavle og projektor Musikkanlegg Kanal på vegg, uttak i hjørner ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 72 av 176

73 Fast inventar Speil på vegg (dans) (28) Tekn.tilkobl: Scenetepper (brannhemmende stoff/impregn.) (29) Tekn.tilkobl: Løst inventar Generelt Digital tavle (6) Tekn.tilkobl: Felles oppbevaring Høyskap for noter og bøker. (10) Tekn.tilkobl: Skap eller skuffer for Orf-instrumenter. (11) Tekn.tilkobl: Individuell oppbevaring Oppbevaring for lærer m/ pc-hylle eller i ståkateter (13) Tekn.tilkobl: pr 2 elev Elevbord, 1,2 x 0,6 m - Sammenleggbare (hele klasse) (1) Tekn.tilkobl: pr elev Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2) Tekn.tilkobl: nei Lærerstol for ståkateter m/ rygg, hev/senk, pumpe og fotring (4) Tekn.tilkobl: Skap for musikkrack (låsbart) (8) Tekn.tilkobl: Korbenker (12) Tekn.tilkobl: Sarg/ platting som scene. Oppbevaring på lager. (15) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Piano/-piano (5) Tekn.tilkobl: /ja Musikkanlegg (9) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 73 av 176

74 2.6.2 Øvingsrom 1 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 74 av 176

75 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard m/notelinjer (27) Tekn.tilkobl: Antall: 4 Knagger for gitarer (18) Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: 4 Elevstoler - Stablestoler m/rygg. (2) Tekn.tilkobl: Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Øvingsrom 2 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 75 av 176

76 /ja Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring, dimming generell, av/på tavlebelysning 1 pr 7 m Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Miksebord og 3 pc - plasser Kanal på vegg, uttak i hjørner Løst inventar Antall: 5 Elevstoler - stablestoler m/rygg (2) Tekn.tilkobl: Hylle for musikkanlegg / utstyr el. (frittstående) (21) Tekn.tilkobl: Arbeidsbord/benk for miksebord og data (23) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Datamaskin (22) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 76 av 176

77 Tekn.tilkobl: Miksebord (24) Tekn.tilkobl: Øvingsrom 3 I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum, oppforet flytende gulv Kryssfiner og gips robust, trepanel Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /nei Generell, tavlebelysning Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 77 av 176

78 Faste datapunkt 1:4 El.stikk data 1:4 Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Generelt Whiteboard m/notelinjer (27) Tekn.tilkobl: nei Oppslagstavle (7) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Hylle - for musikkanlegg / utstyr el. (21) Tekn.tilkobl: Antall: 3 Elevstoler - stablestoler m/rygg (2) Tekn.tilkobl: Notestativer (3) Tekn.tilkobl: Lager I tilknyning til musikkrom spesifik sambruk Linoleum ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 78 av 176

79 Faste datapunkt El.stikk data Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat m/sparkeplate /nei Generell Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Strøm til ladeskap Kanal på vegg, uttak i hjørner Fast inventar Antall: 6 Knagger - For gitarer på vegg. (18) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 79 av 176

80 Dype hyller for instrumenter (25) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 3 Skap for slagverk og instrumenter 1,2 x 0,8 m (låsbart) (17) Tekn.tilkobl: Tralle for stoler (19) Tekn.tilkobl: Tralle for bord (20) Tekn.tilkobl: Ladeskap for PCer (16) Tekn.tilkobl: Antall: 30 PC for ett klassetrinn (14) Tekn.tilkobl: 2.7 Felles læringsareal / Spesialutstyrte arealer - Kroppsøving Kroppsøvingssal Nær vestibyle og uteareal Aula, allsal Parkett Lydabsorberende overflate, trespilepanel (opptil 2,5 m høyde) Fast lydabsorberende himling Høytrykkslaminat m/sparkeplate ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 80 av 176

81 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m (det må legges til rette for bruk av skjøteledninger ved eksamener og prøver) for utleie Fast inventar Utstyr 7 Ribbevegger 750 x 2650mm (1) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Basketballplater (2) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Basketstativ (2) Tekn.tilkobl: Bomarrangement m/svingstang (3) Tekn.tilkobl: Klatretauskinne for 8 tau (4) Tekn.tilkobl: Heisbare turnringer m/skinner (5) Tekn.tilkobl: Feste for armgangstau, kroker (6) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 81 av 176

82 Tekn.tilkobl: Antall: pr. utstyr Festebeslag/hylser i gulv for turnapparater etc (7) Tekn.tilkobl: Oppmerking av gulv -basket,volleyball (8) Tekn.tilkobl: Festeordning for håndballmål? (9) Tekn.tilkobl: Glidestativ for volleyball (9) Tekn.tilkobl: Løst inventar Antall: 5-6 stk/ca 12 lm Tekn.tilkobl: Sittebenker (løse, langs vegg) (10) Utstyr Tjukkas (oppbevares evt i tak gymsal) (11) Tekn.tilkobl: Materiellrom I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Parkett Kryssfiner og gips robust Systemhimling Høytrykkslaminat ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 82 av 176

83 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m Kanal på vegg for utleie for utleie Fast inventar Hyller 9 lm, ca. 350 mm dybde for bokser/kurver m/mindre utstyr (2) Tekn.tilkobl: Knaggrekke for rokkeringer (3) Tekn.tilkobl: Knaggrekke for tau el. (1) Tekn.tilkobl: Løst inventar Felles oppbevaring Antall: 4 Skap m/hyller for utstyr (låsbart) (5) Tekn.tilkobl: Trillbart AV-RACK 600x600 mm, låsbart (4) Tekn.tilkobl: ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 83 av 176

84 Hest (6) Tekn.tilkobl: Ballkasse m/hjul 900x880x510 mm (7) Tekn.tilkobl: Turnbrett (8) Tekn.tilkobl: Antall: 2 Bukk 650 mm (9) Tekn.tilkobl: Antall: 20 Turnmatter 2000x1250x30 mm (10) Tekn.tilkobl: Kasse (11) Tekn.tilkobl: Mattetralle 2000x1200 mm (12) Tekn.tilkobl: Elevgarderobe I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Vinyl Vinyl Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate Håndvask Servantbatteri m/fotocelle Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 84 av 176

85 Faste datapunkt El.stikk data /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m 2 stk for hårtørrer Ved speil for utleie for utleie Fast inventar Utstyr Antall: 2 Hårføner/håndtørker, fastmontert (1) Tekn.tilkobl: Antall: 0,4 m benk pr elev Tekn.tilkobl: Faste garderobebenker (tilpasset fukt) m/knagger over eller skap m/hengelåsfeste m/benker (2) Speil, herdet (1) Tekn.tilkobl: nei med tørkesone I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Fliser Fliser ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 85 av 176

86 Faste datapunkt El.stikk data Trådløs Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate hoder m/tidsstyring renne /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m for utleie for utleie Fast inventar Knaggerekke (1) Tekn.tilkobl: Antall: 0,8 m2 pr elev rom m/skillevegg (2) ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 86 av 176

87 Tekn.tilkobl: Lærergarderobe I tilknytning til kroppsøvingssal spesifik sambruk Vinyl Vinyl Ikke nedsenket himling, lufttilførsel i vegg under tak Høytrykkslaminat m/sparkeplate Faste datapunkt El.stikk data HC vask HCWC Servantbatteri m/lang hendel Tørkepapir, såpedispenser og vegghengt avfallsholder for papir /nei Generell, vandalsikker, våtrom Tidsstyrt, lokal overstyring 1 pr 7 m ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 87 av 176

Oslo kommune. Skoleanlegg. Funksjonelle krav

Oslo kommune. Skoleanlegg. Funksjonelle krav Oslo kommune Skoleanlegg Funksjonelle krav Standard kravspesifikasjon 2015 Om standard kravspesifikasjoner Dette dokumentet beskriver de krav som stilles til utforming av og funksjonalitet i bygget, uavhengig

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01

100 100 10 10 500 4 600 6 600 2 391 2 6 000 6 000 6 000 6 000 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 1 800 A P 01 0.0 HC m² X.XX.XX V-teknisk m² x =,00 m x =,00 m.0.0 m².0.0 m² 0 00.0.0 m².0.0 0 m² x =,00 m 0 00.0.0 Musikksal m².0 m².0 m² x =,00 m.0 Renholdsentral m².0 Hoved m².0 Varmesentral m² Sluse.0.0 Vakt m².0.0

Detaljer

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal.

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal. og inventar BYGG A A 101 VF/trapperom 27,2 A 102 Korridor 105,0 A 103 Personal kantine 56,9 A 104 Kantine 126,4 A 105 Kantine 66,7 A 106 Korridor 9,6 A 107 WC 9,6 A 108 WC 9,7 A 109 Bibliotekar 9,8 A 110

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: HIDRA BARNEHAGE Utarb. dato: 18.03.2013 Dette romfunksjonsskjema er kopi av Sira barnehage og skal brukes som mal ved utarbeidelse av forslag til ny barnehage på Hidra. Fast

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Vedlegg 13 - Spesifikasjon produkter og priser - møbler nye Teie skole

Vedlegg 13 - Spesifikasjon produkter og priser - møbler nye Teie skole Vedlegg 3 - Spesifikasjon produkter og priser - møbler nye Teie skole Type møbel.0 Undervismøbler. Bord Beskrivelse / Produkteksempel Antall Bildeeksemp el møbel Enhetspris Sum.. Elevbord (klasserom og

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 inventarskjema. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 178 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA

KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON MED PRISSKJEMA Inventar Sokndal skole trinn III Sokndal kommune 1. KRAVSPESIFIKASJON OG PRISSKJEMA...2 1.1 Formål...2 1.2. Tegninger...2 2. KRAVSPESIFIKASJON...2 2.1. Kvalitet,

Detaljer

Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912.

Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912. skole og barnehage Vi kan oppbevaring! Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912. Vårt hovedprodukt er garderobeskap i alle varianter. Andre produktområder er blant

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 1 virksomhetskrav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 1 virksomhetskrav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 130 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 130 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kravspesifikasjon for innkjøp av møbler og inventar til Kunnskapsbyen Lillestrøm. Kontormøbler: - Skrivebord med plass til Pc - Hev/senk-bord - Tilsatsbord - Kontorstol - Gjestestol - Arbeidsplassbelysning

Detaljer

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten

Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten. Romprogram. Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Romprogram Senter for læring og integrering (SLI) og Flyktningetjenesten Generelt Lenvik kommune vil etablere lokaler for Senter for læring og integrering. Lokalene må være plassert innenfor sentrumsplanen,

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM Utkast 05.08.2015 1 Funksjonsområde Spesielle funksjoner Spesialfunksjonene må ligge

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013

Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013 Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013 Eiendommene våre Type/funksjon Forvaltn. enheter BTA Sykehjem 37 293344 Barnehage 355 270048 Kommunalt disponerte boliger 37 67783

Detaljer

Mengdebeskrivelse for Spesialmøbler

Mengdebeskrivelse for Spesialmøbler 1.0 Generelt: Vedlegg til konkurransegrunnlag Leveransen omfatter følgende produkt: Låsbare skap med og uten glass Diverse møbler o Posthylle, tidskriftshylle o Chatboard/glasstavle o Avlastningsreoler

Detaljer

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram Personalbase (base) Areal ca 40-50 m² Gang, garderobe og WC Gang Felles garderobe/wc o Skap til 30 ansatte (bredde x dybde 30 x 30 cm, 3 i høyden) o 2 stk HCWC og 1 stk dusj o Vask og utslagsvask (BK-funksjon)

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: A, KONTORMØBLER

Leverandørens besvarelse Entreprise. Løst inventar del: A, KONTORMØBLER 91.29.A. 00 ARBEIDSPLASSER, SPISEROM, MØTEROM Alle stoler og bord skal ha høy kvalitet, beregnet for offentlig bruk. Kontorstoler skal leveres i 3nivåer: -For temporære arbeidsplasser/prosjektarbeidsplasser

Detaljer

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING VEDLEGG 1.2 ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordeling mellom brukere og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles standard. For noen driftsområder har det imidlertid vært

Detaljer

Vindu V3. 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! Vindu MELLOMBYGG V10. Åpningsvindu m/ fastfelt V10. brh 900

Vindu V3. 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! Vindu MELLOMBYGG V10. Åpningsvindu m/ fastfelt V10. brh 900 Vindu V1 Vindu V2 Vindu V2A Vindu V3 Vindu V4 GENERELL BESKRIVELSE AV VINDUER: Åpningsvindu m/ fastfelt 8stk faste vindusfelt 12 stk Åpningsvindu 4 stk 3 som Åpningsvindu 3 som FASTVINDU! 6 stk Åpningsvindu

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS

KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR. Bilag 1 TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS Bilag 1 Formatted: Left KRAVSPESIFIKASJON INTERIØR TIL 2. ETASJE I-BYGG TIL OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE I STJØRDAL NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV: COWI AS (29.05. 2009) INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Detaljer

Krav til renholds overflater, Inngangspartier, renholds sentraler og Bøttekott. Revidert

Krav til renholds overflater, Inngangspartier, renholds sentraler og Bøttekott. Revidert Rengjøringssentral og bøttekott: Arealkrav må hensyn taes: Bøttekott = minimum 3 m 2. ett pr. etasje unntatt etasje med rengjøringssentral. Rengjøringssentral for skoler, kontorbygg, Pleie, Omsorgsinstitusjoner

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Samarbeid. -over kommunegrensene.

Samarbeid. -over kommunegrensene. Samarbeid -over kommunegrensene. Kloke ord om samarbeid «Før alle av oss har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe.» Brown. Rosemary Samarbeid «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang.

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

Ulltekstil i sete og rygg - 2 forskjellige farger. Stort fargeutvalg (Lik Fame fra Gabriel) Slitestyrke martindale eller bedre. ca.

Ulltekstil i sete og rygg - 2 forskjellige farger. Stort fargeutvalg (Lik Fame fra Gabriel) Slitestyrke martindale eller bedre. ca. Nittedal Koune - innredning av e-verksfløyen Dato 5.0.0 Sittemøbler Sofa - Bredde ca 900-000 Rygghøyde uten armlene ca. 800 Lounge område og servicetorg Ulltekstil i sete og rygg - forskjellige farger.

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Elementliste kjøkken - mai 2014

Elementliste kjøkken - mai 2014 Elementliste kjøkken - mai 2014 Benkeskap Høyder på skap er eks. sokkel og eks. benkeplate, dybde 565 mm eks dør. (std.sokkelhøyde 166 mm) = flatpakket skap 1425 Høyde 256 mm Skuffeseksjon, 1 skuff 40,

Detaljer

SSG WORKSHOP 1.2. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer.

SSG WORKSHOP 1.2. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. 1.2 SSG WORKSHOP Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. www.ssg.eu SSG Workshop SSG Workshop er vår egenproduserte

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

SSG WORKSHOP 1.1. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer.

SSG WORKSHOP 1.1. Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. 1.1 SSG WORKSHOP Innredning til tung og lett industri. Dekker de behov som måtte finnes til ergonomiske arbeidsplasser og oppbevaringssystemer. www.ssg.eu SSG Workshop SSG Workshop er vår egenproduserte

Detaljer

ALGOT. Oppbevaring i hjemmet KJØPEHJELP

ALGOT. Oppbevaring i hjemmet KJØPEHJELP KJØPEHJELP ALGOT Oppbevaring i hjemmet DESIGN Francis Cayouette KVALITET Designet for å passe inn overalt i hjemmet, ALGOT hylleplater er slitesterke og enkle å holde rene. Knektene er laget av svært motstandsdyktig

Detaljer

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 Garderobesystem: side 50

Garderobe SIDE. Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 Garderobesystem: side 50 46 Van Esch garderobe: side 48 Knagger / benker: side 49 Boksgarderober: side 50 system: side 50 Lave garderobeskap: side 51 system bjørk: side 51 system furu: side 52 Hyller furu: side 53 benk furu: side

Detaljer

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard SEKF Renholdsstandard 2014 1 Det skal kun brukes godkjente og miljøvennlige rengjøringsmidler til renholdsoppgavene. Daglig renhold: Gulvrengjøring:

Detaljer

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING

FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Vedlegg ROMKRAV med dagslys= D uten dagslys= U FUNKSJON SPESIELLE KRAV INNREDNING Ant. Rom Ant. Kvm Total kvm FORSTERKET SKJERMET ENHET (forkortet FSE) Generelle kommentarer for FSE: Enheten er et tilbud

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Nye Lardal tannklinikk

Nye Lardal tannklinikk Nye Lardal tannklinikk Generelt: Lokalene er beliggende på grunnplanet i sentrumsbygget i Svarstad med direkte tilgang fra parkeringsplassen Aktuelt areal er innenfor den røde streken på tegningene. Hele

Detaljer

BESKRIVELSE AV ENDRINGER I EKSISTERENDE BYGG

BESKRIVELSE AV ENDRINGER I EKSISTERENDE BYGG BESKRIVELSE AV ENDRINGER I EKSISTERENDE BYGG I de eksisterende skolearealene vil det, foruten bygningsmessige og tekniske oppgraderinger som er beskrevet i kap. 4 i byggeprogrammet, være snakk om enkel

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service 2 Velg våre oppbevaringsløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

kjøkken ELEMENTOVERSIKT FORHANDLER JUNI 2007 SIGDAL KJØKKEN AS. PB 633, 1411 KOLBOTN. TLF 66 82 23 00. FAX 66 82 23 40 www.sigdal.

kjøkken ELEMENTOVERSIKT FORHANDLER JUNI 2007 SIGDAL KJØKKEN AS. PB 633, 1411 KOLBOTN. TLF 66 82 23 00. FAX 66 82 23 40 www.sigdal. ELEMENTOVERSIKT kjøkken FORHANDLER www.sigdal.com JUNI 2007 SIGDAL KJØKKEN AS. PB 633, 1411 KOLBOTN. TLF 66 82 23 00. FAX 66 82 23 40 Benkeskap Høyde 48,6 cm, 74,2 cm, og 87 cm inkl. sokkel eks. benkeplate.

Detaljer

Dønski kommunale legesenter Romskjema

Dønski kommunale legesenter Romskjema Dønski kommunale legesenter Romskjema Rom nr. U etg Rombeskrivelse Lydkrav: Generelt NB! Varmekabler i gulvet hele u etg. Beskrivelse arbeid 34 db fra legekontor til korridor/gang 44 db mellom legekontor

Detaljer

Tangenten Nesodden kommune Tilbudsunderlag - Kopi / Lager / Whiteboard Ajour pr

Tangenten Nesodden kommune Tilbudsunderlag - Kopi / Lager / Whiteboard Ajour pr Beate Ellingsen AS tar intet ansvar for feil som kan oppstå hvis mål ikke er kontrollert. Se Møbleringsplaner 1:200 IA - 1-1-10 IA - 2-2-21 IA - 1-1-30 GENERELLE KRAV * Alle skisser / illustrasjoner er

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

RFP - Romfunksjonsprogram

RFP - Romfunksjonsprogram Status: Fra SR.003 Romfunksjonsnr: 01.001 Romnavn Cellerom Plassering: 01 - Celler Fra SR.003 Sist endret Olsen, Øyvind, 20. may 2014 11:37 Programmert 15,00 av aktiviteter og funksjoner Rehabilitering

Detaljer

KJØPEHJELP Bordplater og ben

KJØPEHJELP Bordplater og ben KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer /

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer / APPENDIX 1 TIL KRAVSPESIFIKASJONEN: TJENESTEBESKRIVELSE Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende over hvilket renhold som skal utføres. Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging.

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging. Vegg av plater sparkling av gipsplater, forb underlag for glat strie, oppseting av glatt strie 2 s maling på gipsplateveg g 4,37 4,37 sparkling, 2str. Maling på gipsplater Vegg av betong sandsparkel valgfri

Detaljer

Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912.

Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912. skole og barnehage Vi kan oppbevaring! Eskoleia AS er en moderne produksjonsbedrift med tradisjoner i markedet siden 1912. Vårt hovedprodukt er garderobeskap i alle varianter. Andre produktområder er blant

Detaljer

11840 Vadsø politistasjon

11840 Vadsø politistasjon 11840 Vadsø politistasjon Romprogram - versjon 2.0 datert 29.september 2010 Gruppe Enhet / Funksjon ansatte Netto arealbehov m² 1 Ekspedisjon 3 82,5 2 Sivilavdelingen 3 27 3 Vadsø politistasjon 13 500

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

Naustvoll arkitekter as

Naustvoll arkitekter as ROMSKJEMA RØSVIK SKOLE -TIL Rom nr. : 101 Areal 54,2 m² Rom navn : UNDERVISNING Antall personer 25 stk Klasserom undervisning, læring Hele skoledagen. Vinduer U-verdi min 1,2. Utvendig solavskjerming belegg

Detaljer

Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig

Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig BAD TIL BRUKER POST INVENTAR ANTALL EGENSKAP/KRAV/ 4. 7 Talkumforsterket plaststol i polypropylen med åpen rygg. 4. 7 SKITTENTØYSKURVER -farge hvit -Uttrekkbar

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

SCENEKUNST(dans/teater) MUSIKK: Samspill større grupper KAMMERSAL: Konserter/samspill store grupper. Visuelle kunstfag Animasjon/musikkteknologi

SCENEKUNST(dans/teater) MUSIKK: Samspill større grupper KAMMERSAL: Konserter/samspill store grupper. Visuelle kunstfag Animasjon/musikkteknologi MUSIKK SCENEKUNST(dans/teater) MUSIKK: Samspill større grupper KAMMERSAL: Konserter/samspill store grupper Visuelle kunstfag Animasjon/musikkteknologi Administrasjon MUSIKK Instrumentalundervisning M1

Detaljer

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET

Bordplater og ben KJØPEHJELP SIKKERHET KJØPEHJELP Bordplater og ben SIKKERHET Alle bordplatene, benbukkene, bena og understellene er testet og godkjent for en belastning på maks. 50 kg. Herdet glass skal behandles forsiktig! En skadet kant

Detaljer

Utstyrsliste. Rack, med monitor 1 Sentralbordfunksjon 4 Telefaks, enkel, vanlig papir 1 Telefonapparat 5 Telefonapparat 98 PC, standard, stasjonær 7

Utstyrsliste. Rack, med monitor 1 Sentralbordfunksjon 4 Telefaks, enkel, vanlig papir 1 Telefonapparat 5 Telefonapparat 98 PC, standard, stasjonær 7 Stativ, infusjon, med 5 hjul og 4 opphengingskroker og 1 Oto /oftalmoskop, veggmodell, lader/spiralledning 1 Blodtrykksapparat, elektronisk 1 Laryngoskopblad, barn 1 Laryngoskophåndtak, barn 1 Pumpe, morsmelk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer