RAUMYR SKOLE - STREKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAUMYR SKOLE - STREKER"

Transkript

1 RAUMYR SKOLE - STREKER

2 FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST

3 Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker Snuplass Amfi Eksisterende fotballbane Tredekke Tredekke Benker Ballbinge Benker Mykt dekke Hc Asfalt Benker Klatrehus Hc Benker Sand Parkering Balansetau Benker Eksisterende parkering for ansatte Huske/dumpe Sykkelparkering "Kyss og kjør" "Kyss og kjør" SITUASJONSPLAN 1:500 RAUMYR SKOLE - STREKER 3

4 Administrasjon_280.0 Forkontor_35.0 Gardarobe_104.0 Administrasjon_280.0 Forkontor_35.0 Rektor_20.0 Underv. insp.1_13.0 Underv. insp.2_13.0 Underv. insp.3_13.0 SFO leder_13.0 Gardarobe_104.0 Rektor_20.0 Underv. insp.1_13.0 Underv. insp.2_13.0 Underv. insp.3_13.0 SFO leder_13.0 Gym_640.0 Gym_640.0 WC_12,5 Gardarobe_28,1 m 2 Kopi_5.0 WC_12,5 Gardarobe_28,1 m 2 Kopi_5.0 IT_13.0 IT_13.0 Vaktmester_13.0 Møterom_25.0 Vaktmester_13.0 Møterom_25.0 Kroppsøving_760,0 Kroppsøving_760,0 bk_3.0 Arkiv_7.0 bk_3.0 Arkiv_7.0 Lager_35.0 Lager_45,0 Lager_35.0 Lager_45,0 Lager_20,0 Lager_20,0 Svømmehall_40,0 Svaks_10,0 Svømmehall_40,0 Svaks_10,0 Gymsal_50,0 Gymsal_50,0 Lager_43,0 Lager_43,0 Rullestoler_20,0 Renhold_25,0 Musikk_130,0 Renhold_25,0 Musikk_130,0 Musikkrom_70,0 Øvingsrom_40,0 Musikkrom_70,0 Øvingsrom_40,0 Lager_43,0 Lager_43,0 Rullestoler_20,0 Hovedt_25,0 Verksted_30,0 Allrom_300,0 Allrom_300,0 Hovedt_25,0 Verksted_30,0 Auditorium_120,0 Mat og helse_130,0 SFO_100,0 Auditorium_120,0 Mat og helse_130,0 SFO_100,0 Kjøkken_38,0 Kjøkken_38,0 Sanserom_15,0 Sanserom_15,0 Musikkrom_30,0 Musikkrom_30,0 Gardarobe_25,0 Gardarobe_25,0 Undervisningsrom_30,0 Forsterket enhet_365,0 HCWC_30,0 Gardarobe_65,0 Undervisningsrom_30,0 Gardarobe_112,0 Forsterket enhet_365,0 HCWC_30,0 Gardarobe_65,0 Gardarobe_112,0 Fellesrom_30,0 Kjøkken_20,0 Fellesrom_30,0 Kjøkken_20,0 Kontor_10,0 Kontor_10,0 Møterom_15,0 Pauserom_10,0 Møterom_15,0 Pauserom_10,0 Forkontor_35.0 Gardarobe_28,1 m 2 Lager_20,0 Musikkrom_70,0 INTERIØRPERSPEKTIV - AMFI, ALLROM, KANTINE Rektor_20.0 Øvingsrom_40,0 Kopi_5.0 Arkiv_7.0 A Mat og helse_130,0 B Underv. insp.1_13.0 IT_13.0 1/2 TRINN_850,0 Kontor_10,0 Underv. insp.2_13.0 Vaktmester_13.0 Musikkrom_30,0 Undervisningsrom_30,0 Gardarobe_112,0 Fellesrom_30,0 Underv. insp.3_13.0 SFO leder_13.0 Møterom_25.0 Sanserom_15,0 Forsterket enhet_365,0 Møterom_15,0 5 TRINN_420,0 Kjøkken_20,0 Pauserom_10,0 SFO_100,0 Lager_43,0 Lager_43,0 Rullestoler_20,0 HCWC_30,0 Lager_35.0 Gardarobe_25,0 Varemottak_19.0 Svømmehall_40,0 Hovedt_25,0 Gym_640.0 Gardarobe_65,0 5 TRINN_420,0 EKSTERIØRPERSPEKTIV - HOVEDINNGANG 1/2 TRINN_850,0 Gymsal_50,0 Verksted_30,0 Auditorium_120,0 A B KROPPSØVING FELLES LÆRINGSAREAL ADMINISTRASJON OG FELLESAREALER KLASSEROM GRUPPEROM C C SFO OG KJØKKEN N DRIFT OG RENHOLD PLAN 1 1:200 RAUMYR SKOLE - STREKER Svaks_10,0 Renhold_25,0 Lager_45,0 FUNKSJONSPLAN 1 1:500 FUNKSJONSPLAN 1 1:1000 GARDAROBE WC Kroppsøving_760,0 Varemottak_19.0 Gardarobe_104.0 Allrom_300,0 C C Administrasjon_280.0 Musikk_130,0 WC_12,5 bk_3.0 Forkontor_35.0 Gardarobe_28,1 m 2 Lager_20,0 Musikkrom_70,0 Kjøkken_38,0 INTERIØRPERSPEKTIV - AMFI, ALLROM, KANTINE Rektor_20.0 Øvingsrom_40,0 Kopi_5.0 Arkiv_7.0 Mat og helse_130,0 Underv. insp.1_13.0 IT_13.0 1/2 TRINN_850,0 Underv. insp.2_13.0 Vaktmester_13.0 Gardarobe_112,0 Underv. insp.3_13.0 SFO leder_13.0 Møterom_ TRINN_420,0 SFO_100,0 Varemottak_19.0 N 1/2 TRINN_850,0 PLAN 1 1:400 A B N PLAN 1 1:200 RAUMYR SKOLE - STREKER FUNKSJONSPLAN 1 1:500

5 A B Skolehelsetjenesten_40,0 Skolehelsetjenesten_40,0 Arbeidsplasser pedagoger_560.0 Arbeidsplasser pedagoger_560.0 Gardarobe_60,0 Gardarobe_60,0 Møterom_20,0 Hvilerom_10.0 Kopirom_10.0 Møterom/Bibliotek_75.0 Møterom_20,0 Hvilerom_10.0 Kopirom_10.0 Møterom/Bibliotek_75.0 Grupperom/elevråd_30,0 Grupperom/elevråd_30,0 Sosial lærer_10,0 Sosial lærer_10,0 WC_9,5 WC_9,5 Pauserom_75.0 Pauserom_75.0 Kjøkken_7.0 Kjøkken_7.0 Bibliotek_210,0 Bibliotek_210,0 Naturfag_93,0 Forberedelsesrom og vekstrom_25,0 Teknologi og design_93,0 Kunst og håndverk_290,0 Naturfag_93,0 Forberedelsesrom og vekstrom_25,0 Teknologi og design_93,0 Kunst og håndverk_290,0 Sløyd_95,0 Tekstil_95,0 Sløyd_95,0 Tekstil_95,0 Keramikk_95,0 Keramikk_95,0 Pauserom_75.0 Møterom_20,0 4/5 TRINN_850,0 Hvilerom_10.0 Tekstil_95,0 6/7 TRINN_850,0 Kopirom_10.0 Møterom/Bibliotek_75.0 Keramikk_95,0 Naturfag_93,0 6/7 TRINN_850,0 Bibliotek_210,0 Forberedelsesrom og vekstrom_25,0 KROPPSØVING Teknologi og design_93,0 4/5 TRINN_850,0 FELLES LÆRINGSAREAL A B C C ADMINISTRASJON OG FELLESAREALER KLASSEROM GRUPPEROM SFO OG KJØKKEN N DRIFT OG RENHOLD PLAN 2 1:200 FUNKSJONSPLAN 2 1:500 RAUMYR SKOLE - STREKER FUNKSJONSPLAN 2 1:1000 GARDAROBE WC Skolehelsetjenesten_40,0 Grupperom/elevråd_30,0 Gardarobe_60,0 Sosial lærer_10,0 INTERIØRPERSPEKTIV FRA PLAN 2 - BIBLIOTEK, AMFI, ALLROM, KANTINE C C Arbeidsplasser pedagoger_560.0 Kunst og håndverk_290,0 WC_9,5 Kjøkken_7.0 Sløyd_95,0 Pauserom_75.0 Møterom_20,0 4/5 TRINN_850,0 Hvilerom_10.0 Tekstil_95,0 6/7 TRINN_850,0 Kopirom_10.0 Møterom/Bibliotek_75.0 Keramikk_95,0 N 4/5 TRINN_850,0 PLAN 2 1:400 A B N PLAN 2 1:200 FUNKSJONSPLAN 2 1:500 RAUMYR SKOLE SKOLE - STREKER- STREKER 5

6 INTERIØRPERSPEKTIV FRA AMFI ALLROM, KANTINE, HOVEDINNGANG, MUSIKKROM INTERIØRPERSPEKTIV AMFI, ALLROM, KANTINE, MUSIKKROM

7 ,00,00 SNITT A 1:400 SNITT A 1:200,00,00 Klasserom Gang Garderobe Gang Klasserom Hagen Klasserom Gang Garderobe Gang Klasserom,00,00 SNITT SNITT B 1:400 B 1:200,00,00 EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØR - ATRIUM, KANTINE, ÅRSTRINNSBASER,00,00 SNITT SNITT C 1:400 C 1:200,00,00 Gymsal Gang Bibliotek Felles læringsareal Gang Årstrinnsbaser,00,00 SNITT D 1:200 SNITT D 1:400,00,00 RAUMYR RAUMYR SKOLE SKOLE - STREKER - INTERIØRPERSPEKTIV FRA AMFI KANTINE, ALLROM, HOVEDINNGANG 7

8 EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA VEST EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA ØST

9 ,00,00,00 FASADE VEST 1:200 1:400,00,00,00,00 FASADE SØR 1:200 1:400,00 EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA ØST,00,00,00,00 FASADE ØST ØST 1:2001:400,00,00,00,00,00 FASADE NORD 1:200 FASADE NORD 1:400,00,00 RAUMYR RAUMYR SKOLE SKOLE -- STREKER INTERIØRPERSPEKTIV FRA PLAN 2 - KANTINE, ALLROM 9

10 BESKRIVELSE Forutsetninger Skolen er utarbeidet med bakgrunn i visjoner, romprogram og forutsetninger som beskrevet av Kongsberg kommune. Prosjektet er lagt på tomten til eksisterende Raumyr skole som forutsettes revet. Skoleanlegget legger til rette for inkluderende og stimulerende sosiale miljøer for alle brukere både innendørs og utendørs. Undervisningslokalene er lett identifiserbare og danner trygge rammer rundt hver enkelt elev og elevgrupper. Skolens ulike funksjonsområder er søkt gitt en stor grad av generalitet uten at dette går på bekostning av vårt ønske om å utforme stimulerende undervisningslokaler. Generaliteten legger til rette for et fleksibelt skoleanlegg som kan endres i takt med fremtidens læreplaner og teknologiske utvikling. Skoleanlegget skal spille sammen med nærmiljø og omgivelser og vi ønsker at anlegget skal oppfattes som et positivt element i nærområdet. Tomten Valget av tomt legger til rette for drift i deler av eksisterende skoleanlegg, supplert med midlertidige undervisningslokaler, under nyanleggets byggeperiode. Den nye skolen er plassert inntil byggegrensen mot eksisterende skoleanlegg og det fremtidige utearealet mot syd. Plasseringen tillater en fremtidig utbygging fra 3 til 4-parallell skole. Utvidelsen mot syd kan realiseres all den tid eksisterende skole skal rives. Det vil fortsatt være gode utearealer på sydsiden av skolen. På nordsiden av skolen blir det tilstrekkelig plass til sikre adkomstforhold for kjørende trafikk fra nord og gående/syklende trafikk fra Raumyrveien mot vest. Solrike og oversiktlige uteområder mot syd etableres så snart nybygget er innflyttet og resten av eksisterende skoleanlegg er revet. Arkitektoniskgrep Anlegget er utformet innenfor klart definerte bygningsvolumer som beskriver logisk samlokaliserte aktivitetsområder. Volumoppdelingen reduserer nyanleggets målestokk og bidrar til en oversiktlig organisering av elevenes uteområder. Et sentralrom med bibliotek, auditorium, scenerom og kantine danner et naturlig sentrum i anlegget. Et differensiert adkomstsystem betjener skolens ulike aktivitetsområder. Prosjektet er gitt en varsom høydeprofil og myk materialitet i forhold til små barn. Utformingen legger til rette for differensierte og trygge adkomstforhold og gode, oversiktlige og trygge utearealer. Organisering Skoleanleggets organisering på to plan tilrettelegger for en enkel tilgjengelighet for alle brukere og sikrer effektive og gode kommunikasjonslinjer mellom de ulike funksjonsområdene. Korte og effektive kommunikasjonsveier legger til rette for fleksibilitet i arealbruk. Den lave volumoppbyggingen tilgodeser uteområdene med gode lysforhold samtidig som bygningsvolumene er store nok til å skape veldefinerte og lune utearealer. Årstrinnsbasene er samlokalisert i to bygningsvolumer mot syd. Trinn 1-4 i bygget nærmest anleggets hovedadkomst mot Raumyrveien og trinn 5-7 i et tilsvarende toetasjers bygningsvolum øst for dette. Arealer for forsterket enhet er samlokaliserte med årstrinnene. Skolens spesialrom som i særlig grad er knyttet til undervisningen i de ulike årstrinn er plassert i et øst-vest orientert bygningsvolum plassert inntil årstrinnsbasene. Spesialrommenes nærhet til basene legger til rette for fleksibilitet og effektivitet i undervisningsopplegget. Bibliotek, auditorium, kantine, musikkrom med scene er plassert sentralt og svært synlig i anlegget. Det er lett kommunikasjon til både undervisningsarealer, administrasjon og arbeidsplasser for lærere og skolens hovedadkomst. Administrative lokaler er enkelt tilgjengelig fra skolens adkomst på plan 1. Lærernes arbeidsrom umiddelbart over på plan 2 er skjermet i forhold til undervisningsarealene men samtidig lett tilgjengelige. Gymsalens plassering gir enkel tilgjengelighet for elever og leietakere. Salen kan også benyttes som samlingsrom for alle skolens elever og lærere. Årstrinnsbasene Årstrinnsbasene er samlokalisert i to to-etasjes bygningsvolumer orientert mot utearealene for lek og opphold mot syd. Basene er gitt en identisk utforming med tre klasserom knyttet til to grupperom i tillegg til spesialrom for elever med særskilte behov (forsterket enhet). Klasserommene er dimensjonert og lokalisert i henhold til programmet. Glassfelt mellom adkomstkorridorer og undervisningsrom gir god oversikt og kontroll. Glassfeltene gir også dagslys i korridorene og grupperommene. Størrelse på glassfelt og grad av skjerming skal tilpasses slik at undervisningssituasjonen ikke forstyrres unødig. Dører mellom undervisningsrom og rommenes størrelser legger opp til fleksible undervisningsformer i forhold til antall og størrelser på undervisningsgrupper og en effektiv undervisningssituasjon for lærerne. To årstrinn deler garderober med toalettanlegg. Årstrinnsbasene får direkte adkomst knyttet til uteområdene mot syd. Det er tilsvarende direkte adkomst fra skoleanleggets interne kommunikasjonsveier. På plantegningene er trinn 1-4 plassert på to plan nærmest skoleanleggets adkomstområde og trinn 5-7 plassert øst for småskolen. Alle årstrinnsbasene er utformet slik at de enkelt kan utbygges fra 3 til 4 parallelle trinn med skolen i drift. SFO Arealer for SFO er utformet på plan 1 i umiddelbar tilknytting til årstrinn 1 og 2. Forsterket enhet Forsterket enhet er i hovedsak samlokalisert med årstrinnene. Lokaliseringen mot øst på hovedetasjeplanet legger til rette for enkel tilgjengelighet både fra skoleanleggets hovedadkomst men også fra botilbud som foreslås reetablert syd øst for nybygget. Ved behov kan det etableres en egen kjørbar adkomstvei helt frem til den forsterkede enheten. Lokaliseringen inntil årstrinnene legger til rette for en integrering med de generelle undervisningsarealene, samtidig opprettholdes en nødvendig avstand (skjerming) i forhold til en også sårbar gruppe elever. Arealene er utformet med undervisningsrom, musikkrom, personalrom og fellesrom i henhold til romprogram. Svømmehall med garderobe er plassert nøytralt i forhold til undervisningsbasen slik at anlegget enkelt kan benyttes mest mulig fleksibelt også utenfor skoletid. Gymsalen er lokalisert slik at den også kan knyttes til skolens store gymsal for sambruk og i integreringsøyemed. Felles læringsareal Skolens ulike spesialrom er lagt i et to-etasjes bygningsvolum inntil årstrinnsbasene og den forsterkede enheten. Plasseringen legger til rette for enkel tilgang fra basene og derigjennom et potensial også for fleksibel bruk av spesialrommene. Samlokaliseringen av spesialrommene gir tilsvarende mulighet for sambruk av fasiliteter. Spesialrommene herunder SFO blir å betrakte som felles ressurs for samtlige årstrinn. SFO er således samlokalisert med spesialrommene. Plasseringen inntil trinn 1 og 2 legger til rette for god sambruk av lokaler og garderobeforhold. Mat og helse er plassert på plan 1 og i nær tilknytting til både SFO og skolens kantineområde. Det er et eget kjøkken med lagre for tilbereding av mat for SFO i tillegg til undervisningsarealer og spiseplass for lærer og elever.

11 Auditoriet på 120 m² er gitt en sentral plassering på plan 1. Etasjehøyden på brutto 4 meter tillater installasjon av ulike amfiløsninger som skyvetribune. Kunst og håndverk er lagt på plan 2 umiddelbart over SFO og mat og helse. Avdelingen har undervisningsrom for henholdsvis sløyd, keramikk, tekstil og med tilhørende lagre. Vår vurdering er at vareleveranser til disse rommene, selv sløyd, er beskjedne og kan enkelt leveres via anleggets ordinære varemottak og heis. Naturfag er også plassert på plan 2 i område for felles læringsareal. Arealet er utformet med undervisningsrom for 30 elever i tillegg til et forberedelsesrom for oppbevaring av materiell og utstyr og et vekstrom med overlys. Teknologi og design er tilsvarende plassert på plan 2 mellom naturfag og kunst og håndverk. Biblioteket er gitt en sentral plassering på plan 2 på toppen av hovedtrappen (amfiet) mellom plan 1 og 2 og med enkel tilgjengelighet fra hovedadkomst og skolens sentralrom. Den svært synlige plasseringen mot sentralrommet gjør biblioteket til et naturlig midtpunkt i skoleanlegget. Biblioteket kan ligge som en del av det åpne rommet eller skjermes med glassvegger slik at den visuelle kontakten opprettholdes mens eventuell forstyrrende lyd elimineres. Musikkavdelingen med øvingsrom og lager ligger i mot sentralrommet plan 1 vis a vis hovedtrapp og amfi. Her ligger det til rette for at musikkrommet ved behov omgjøres til bakrom for scene. Gymsalen på i alt 640 m² er lokalisert ved skolens økonomi- og administrasjonsinngang og kjøreadkomst fra nord. Plasseringen gir enkel tilgjengelighet for både skolens elever og ved utleie på kveldstid. Plasseringen inntil administrasjonsavdelingen legger til rette for enkel tilsynsvaktordning. Gymsalen kan også benyttes som forsamlingssal for skolen med direkte adkomst fra skolens sentralrom. Gymsalen med tilhørende garderober og lager er utformet iht. kriterier for tildeling av tippemiddeltilskudd. Administrasjon og fellesarealer Administrasjonen er plassert på plan 1 med egen adkomst og nærhet til skolens sentralrom. Plasseringen gir lett tilgjengelighet for elever og besøkene. Administrasjonen får god oversikt over skolens adkomstområder. Lærernes arbeidsplasser ligger på plan 2 umiddelbart over administrasjonen. Tilliggende heis og trapp gir enkel kommunikasjon mellom de administrative arealene. Vaktmester er samlokalisert med administrasjonen hva angår kontorfunksjon mens verkstedet er plassert sentralt sammen med renholdssentral og enkelte tekniske rom på plan 1 under biblioteket. Ved kjøreadkomsten fra nord er det innpasset et varemottak med enkel tilgjengelighet for varebiler. Avfallskonteiner er plasser i tilknytting til kjøreadkomsten. Tekniske anlegg Hovedtavlerom og mottakrom for energibærer er sentralt plassert på plan 1 under biblioteket og i nær tilknytting til vaktmesterverksted. Eventuell ny trafo foreslås plassert i terrenget nord for skoleanlegget. Det er foreslått tre ventilasjonsrom plassert på plan 3. To over undervisningsområdene og et over fløyen med administrasjon og gymsal. Ventilasjonsrommene ligger i tilknytning til trapperom. Plasseringen gir korte og derfor effektive og økonomiske føringsveier for luft hva angår både drift og installasjon. Oppdelingen i 3 brukssoner legger til rette for en energitilpasset driftsituasjon gjennom døgnet. Utomhus Gang-, leke- oppholdssoner Strukturen på gangveiene er tilpasset elvenes og de ansattes bevegelsesmønster til og fra skolen. Det er god tilgjengelighet fra Raumyrveien. Oppholdssoner er plassert i tilknytning til de enkelte klassetrinnenes innganger sammen med større fellesarealer for ulike aktiviteter. Alle oppholdsarealer, undervisningsområder, veier og plasser er universelt utformet og alle inngangssituasjoner er trinnfrie. I Raumyrveien er det lagt til rette for kyss og kjør, og for at kollektivtrafikken skal avvikles på en uanstrengt måte er det nord for bygget opprettet av- og påstigningssone i tillegg til at det her dannes en snuplass for å unngå farlige trafikale situasjoner. De fleste veier og plasser vil få kantavgrensning av granitt og faste dekker. Foran hovedinngangen vil det benyttes betong med tilliggende asfalt. Ved sykkelparkeringen for elevene benyttes grusdekke. De ansattes sykkelparkering er lagt til sykkelskuret ved snuplassen. Leke- og oppholdssoner for elevene er lokalisert på sørsiden av skolen. Uteområdet her er delt i to av et tredekke som strekker seg fra skolens indre torg, til ballbingen helt sør. Vest for tredekket ligger aktivitetssoner for de minste barna. Her er leker som huske, dumpe, klatrehus og balansetau; leker som alle er på å stimulere til kroppskontroll og fysisk aktivitet. Dekket her varierer her mellom asfalt, sand, tre og mykt gummibelegg. Øst for tredekket er aktivitetsområdet for de største barna. Her er det soner for sandvolleyball, skating og frilek med underlag som sand, asfalt og betongdekke. Mellom aktivitetssonene på hele området er det satt benker til hvile og avslapning. Sørøst på tomta er det satt av areal til nye Lundeløkka. Slik bygningsmassen er plassert med to etasjer er det adkomst med bil sør for bygget til underetasjen. Første etasje er på samme nivå som skolens uteområde. Sør for tomta er det en fotballbane som eksisterer i dag. Denne banen vil fortsatt benyttes av skolen. Vegetasjon Ved å benytte vegetasjon med variert blomstring, bladfarger og høstfarger vil opplevelsen av uterommene variere gjennom året. Blomstring, høstfarger og løvfelling vil være med på å gi elever og ansatte en positiv opplevelse av sin arbeidsplass. Parkering For besøkende er det nord for bygget seks vanlige parkeringsplasser og to plasser for handikappede. På vestsiden er det syv såkalte kyss og kjør -parkeringsplasser for avsetting av elever. For ansatte vil eksisterende parkeringsplasser opprettholdes mellom skolen og eksisterende fotballbane. Konstruksjoner og materialer Det ligger til rette for bruk av et rasjonelt bæresystem. Det er nærliggende å tenke en kombinasjon søyler og dragere av stål og hulldekkeelementer av betong. En ren betongkonstruksjon med søyler og dragere av betong samt hulldekker er også aktuelt. Bygget er tenkt kledd med trepanel eller fasadeplater. Vinduer med aluminiumskledde trekarmer. Aluminium ytterdører og glassfasade. Arealer Romprogrammet har vært gjenstand for enkelte uklarheter og revisjon underveis i konkurransen. Program er tolket etter beste skjønn. Det presiseres i denne forbindelse at plankonseptet tillater justeringer og bearbeidelse. Det samlede bruttoarealet kan reduseres ved en videre bearbeidelse av prosjektet i samråd med byggherre og brukere. RAUMYR SKOLE - STREKER 11

12 EKSTERIØRPERSPEKTIV - HOVEDINNGANG INTERIØRPERSPEKTIV FRA PLAN 2 KANTINE, ALLROM

13 Garderober 2 10,0 20,0 2 23,0 46,0 Nær stor gymsal Svømmehall 1 40,0 40,0 1 37,2 37,2 Nær stor gymsal Lager 1 40,0 40,0 1 43,6 43,6 Møterom 1 15,0 15,0 1 15,3 15,3 Kontor 1 10,0 10,0 1 8,5 8,5 Pauserom 1 15,0 15,0 1 12,6 12,6 Aktivitetsskolen 115,0 112,4 Aktivitetsskolen 1 100,0 100,0 1 99,7 99,7 Kontor aktivitetsskolen 1 15,0 15,0 1 12,7 12,7 Ligger i tilknytning til adm. og fellesarealer Program Prosjekt pers/ant. aral sum pers/ant. aral sum kommentar Hjemmeområde ,0 1548,6 Generelle læringsarealer 360 2,5 1020, ,0 888,0 Klasserom 8 125,6 Grupperom, størrelse 16 m² og 15,3 m² Elevgarderober og toaletter 1-2 trinn 180 0,6 112, ,0 120,0 Elevgarderober og toaletter 3-4 trinn 180 0,5 94, ,0 115,0 Arbeidsplasser pedagoger 50 6,0 300,0 50 6,0 300,0 Ligger i tilknytning til adm. og fellesarealer Hjemmeområde ,0 1203,2 Generelle læringsarealer 270 2,5 765,0 9 74,0 666,0 Klasserom 6 15,7 94,2 Grupperom, størrelse 16 m² og 15,3 m² Elevgarderober og toaletter 5-7 trinn 270 0,5 141,8 1 88,0 88,0 Elevgarderober 5. trinn 1 115,0 115,0 Elevgarderober 6-7 trinn Arbeidsplasser pedagoger 40 6,0 240,0 40 6,0 240,0 Ligger i tilknytning til adm. og fellesarealer Forsterket enhet 635,0 670,4 Elevrom, store 7 25,0 175,0 7 25,2 176,4 Desentralisert, tilhørighet til trinn Elevrom, små 7 10,0 70,0 7 9,6 67,2 Desentralisert, tilhørighet til trinn Undervisningsrom 1 30,0 30,0 1 32,2 32,2 kjøkken 1 25,0 25,0 1 24,0 24,0 Fellesrom 1 25,0 25,0 1 27,9 27,9 50 m² åpent areal Garderobe 3 10,0 30,0 3 8,5 25,5 HCWC 3 10,0 30,0 3 11,1 33,3 1 20,3 20,3 Rullestoler Sanserom 3 5,0 15,0 3 5,0 15,0 Musikkrom 1 30,0 30,0 1 32,3 32,3 Gymsal 1 50,0 50,0 1 53,1 53,1 Nær stor gymsal Garderober 2 10,0 20,0 2 23,0 46,0 Nær stor gymsal Svømmehall 1 40,0 40,0 1 37,2 37,2 Nær stor gymsal Lager 1 40,0 40,0 1 43,6 43,6 Møterom 1 15,0 15,0 1 15,3 15,3 Kontor 1 10,0 10,0 1 8,5 8,5 Pauserom 1 15,0 15,0 1 12,6 12,6 Aktivitetsskolen 115,0 112,4 Aktivitetsskolen 1 100,0 100,0 1 99,7 99,7 Kontor aktivitetsskolen 1 15,0 15,0 1 12,7 12,7 Ligger i tilknytning til adm. og fellesarealer Felles læringsareal 2139,0 2445,4 Auditorium 1 80,0 80, ,4 119,4 Bibliotek 1 210,0 210, ,3 211,3 Musikk 1 130,0 130, ,7 123,7 Kunst og håndverk 1 290,0 290, ,3 286,3 Teknologi og design 1 93,0 93,0 1 93,1 93,1 Naturfag 1 93,0 93,0 1 93,1 93,1 Forberedelsesrom og vekstrom 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 Mat og helse 1 130,0 130, ,0 130,0 Inkl. tørrvarelager og stryke-/vaskerom Oppvarmingskjøkken 1 38,0 38,0 1 38,0 38,0 For aktivitetsskole/kantine Allrom/kantine 1 100,0 100, ,0 500,0 Inklusiv amfi Kroppsøving 2 340,0 760, ,0 640,0 Gymsal 4 104,0 Garderober, størrelse 19,8 m² og 22,6 m² 2 81,5 Lager, størrelse 46,3 m² og 35,2 m² Særskilt tilrettelagt opplæring 1 50,0 50,0 1 0,0 0,0 Medtatt under forsterket enehet, 50 m² Administrasjon og fellesarealer 424,0 402,7 Vestibyle 1 30,0 30,0 1 37,3 37,3 Del av adkomst Forkontor 1 40,0 40,0 37,3 0,0 Inkl.resesepsjon. Tilsynsvakt på kveldstid Kontorer 1 100,0 100,0 1 21,1 21,1 Rektor 3 13,1 39,3 Undervisningsinspektører 1 13,1 13,1 Vaktmester IKT-drift og -bistand 1 6,0 6,0 1 13,1 13,1 RAUMYR Hvilerom 1 SKOLE 8,0 8,0 1 10,0 10,0- STREKER Møterom 1 20,0 20,0 3 80,0 Størrelse 25 m², 20 m² og 35m² Kopirom 1 10,0 10,0 2 15,1 Størrelse 5,2 m² og 10 m² Personalrom 1 70,0 70,0 1 82,0 82,0 Inklusiv kjøkken Personalgarderobe 1 70,0 70,0 3 28,1 84,3 Fjernlager arkiv 1 10,0 10,0 1 7,4 7,4 Se også lager under støtteareal Felles læringsareal 2139,0 2445,4 Auditorium 1 80,0 80, ,4 119,4 Bibliotek 1 210,0 210, ,3 211,3 Musikk 1 130,0 130, ,7 123,7 Kunst og håndverk 1 290,0 290, ,3 286,3 Teknologi og design 1 93,0 93,0 1 93,1 93,1 Naturfag 1 93,0 93,0 1 93,1 93,1 Forberedelsesrom og vekstrom 1 25,0 25,0 1 25,0 25,0 Mat og helse 1 130,0 130, ,0 130,0 Inkl. tørrvarelager og stryke-/vaskerom Oppvarmingskjøkken 1 38,0 38,0 1 38,0 38,0 For aktivitetsskole/kantine Allrom/kantine 1 100,0 100, ,0 500,0 Inklusiv amfi Kroppsøving 2 340,0 760, ,0 640,0 Gymsal 4 104,0 Garderober, størrelse 19,8 m² og 22,6 m² 2 81,5 Lager, størrelse 46,3 m² og 35,2 m² Særskilt tilrettelagt opplæring 1 50,0 50,0 1 0,0 0,0 Medtatt under forsterket enehet, 50 m² Administrasjon og fellesarealer 424,0 402,7 Vestibyle 1 30,0 30,0 1 37,3 37,3 Del av adkomst Forkontor 1 40,0 40,0 37,3 0,0 Inkl.resesepsjon. Tilsynsvakt på kveldstid Kontorer 1 100,0 100,0 1 21,1 21,1 Rektor 3 13,1 39,3 Undervisningsinspektører 1 13,1 13,1 Vaktmester IKT-drift og -bistand 1 6,0 6,0 1 13,1 13,1 Hvilerom 1 8,0 8,0 1 10,0 10,0 Møterom 1 20,0 20,0 3 80,0 Størrelse 25 m², 20 m² og 35m² Kopirom 1 10,0 10,0 2 15,1 Størrelse 5,2 m² og 10 m² Personalrom 1 70,0 70,0 1 82,0 82,0 Inklusiv kjøkken Personalgarderobe 1 70,0 70,0 3 28,1 84,3 Fjernlager arkiv 1 10,0 10,0 1 7,4 7,4 Se også lager under støtteareal Støttetjenester 40,0 85,8 Skolehelsetjenesten 1 40,0 40,0 1 42,9 42,9 Inklusive venterom, garderobe og toalett Kontor og grupperom for sosallærer 1 42,9 42,9 Benyttes også som elevrådskontor Støtteareal 181,0 192,8 Lager 1 40,0 40,0 1 44,2 44,2 Verksted 1 30,0 20,0 1 33,8 33,8 Redskapsbod 1 16,0 16,0 1 16,0 16,0 Utebod Avfallsrom 1 45,0 45,0 1 45,0 45,0 Bod for konteiner Bøttekott 5 3,0 15,0 6 2,5 15,0 Rengjøringssentral 1 25,0 25,0 1 28,8 28,8 Utebod leker/utstyr 1 10,0 10,0 1 10,0 10,0 Utebod Sum funksjonsareal 6208,0 6661,3 Arealer inklusive forsterket enhet Bruttoareal 8642,0 Prosjektarealer eks. tekniske rom på tak 13

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF

Ny skole i vest. Vågan eiendom KF Ny skole i vest Vågan eiendom KF Oppgradering av eksisterende skolebygg Det har vært foretatt en grov kostnadsvurdering av byggene fram til nå. Fokus: Umiddelbare behov. Konklusjon: Min. 12,2 mill. i utbedringskostnader.

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned...

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned... Side 1 av 6 2. ETG. 211 Trapperom Vinyl 11,00 266 Grupperom " 11,75 267 Grupperom " 10,75 268 Grupperom " 11,75 208 Korridor " 33,50 209 Lager/BK " 10,00 Trapp " 4,50 206 Klasserom " 59,50 205 Klasserom

Detaljer

SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg

SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Oversikt Vests Tisle gård iden Skrim gren dåse n 0 Gam le Raum Mad seba ken Skav a 9 yr Wen ne 90 nger Kong sgår dm g Berg 8 rsbo r Jond ale n Eftelø t Hvitt ingfo ss SAMLET OVERSIKT..0 Opplysninger om

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE - 11.12.2013 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø 25.11.13. Det legges til grunn at

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse

PILESTREDET PARK 7. Sentrumsnært næringsbygg. Gå til innholdsfortegnelse PILESTREDET PARK 7 Sentrumsnært næringsbygg Utdanning Offentlig sektor/kontor Gå til innholdsfortegnelse Helse INNHOLD 03 Eiendommen 05 Beliggenheten 09 Kart 10 18 24 25 Kontorareal Planløsning Teknisk

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

HÅ KOMMUNE. Nye Ogna skule. Romprogram

HÅ KOMMUNE. Nye Ogna skule. Romprogram HÅ KOMMUNE Nye Ogna skule Romprogram 12.09.2014 INNHOLD 1. Romprogram 1.0 Innledning 1.1 Idégrunnlag 1.2 Læringsrom 1.3 Bibliotek 1.4 SFO 1.5 Spesialrom 1.5.1 Kunst og håndverk 1.5.2 Musikk, kulturskole

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE www.plusarkitektur.no Pavel Fomenko / pavel@plusarkitektur.no / 48 06 22 39 Christoph von Mach / christoph@plusarkitektur.no

Detaljer

SPINN ARKITEKTER SP.atial IN.telligence N.orway MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL

SPINN ARKITEKTER SP.atial IN.telligence N.orway MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL MULIGHETSSTUDIE GJENBRUK AV BAKSALEN SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL 15.12.2014 INNHOLD GJENBRUK AV SKOLE TIL BARNEHAGEFORMÅL 3 EKSISTERENDE SITUASJON 4 ROMPROGRAM OG AREALOPPSETT 6 VINDROSER 8 SITUASJONSPLAN

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG

ARKITEKTER MNAL NPA LJØTERUD ØDEGÅRD KONGSBERG AS OLAVSGATE 39B, 3612 KONGSBERG Kongsberg kommune Plan- og næringstjenesten Kongsberg 18.11.2015. Raumyr Transittsenter. Tiltakshaver: Statsbygg. PLANLØSNING, BRUKBARHET, UTOMHUSBRUK. Vi er engasjert av Statsbygg til å prosjektere en

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og anbefaling Del 2 - Detaljutredning av alternativene basert på grunnlag fra Søndergaard

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

MULIGHETSSTUDIE. KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole ADRESSE : KONGENS GATE 89 : 7012 TRONDHEIM TELEFON : 73 56 00 50 E-POST : firmapost@rojoarkitekter.no WEB : http://www.rojoarkitekter.no MULIGHETSSTUDIE KAPASITETSUTVIDELSE Aure Barne- og Ungdomsskole

Detaljer

Hareid Helsehus

Hareid Helsehus Hareid Eigendomsutbygging AS Hareid Helsehus 27.01.2017 26.01.2017 15.01.02 Område/ Tomt Det nye Helsehuset på Hareid som her tilbode ved Hareid Eiendomsutbygging AS får ei unik plassering i Hareid sentrum.

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

TJELDSTØ BARNESKULE NESMYRA ROMPROGRAM

TJELDSTØ BARNESKULE NESMYRA ROMPROGRAM Undervisningsbasar 980m 2 (basert på Sagvåg skule som har 160 elevar) Bakken/Alvheim skule har i skuleåret 2008/2009 eit elevgrunnlag på 8-18 elevar/klasse per år. Prognose for dei neste åra syner ei elevtalsutvikling

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen

Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen VEDLEGG 1: Beskrivelse og vurdering av grunnskolene i Askøy kommunen Innhold 1. Hetlevik skole (1-7)... 2 2. Follese skole (1-7)... 4 3. Kleppestø barneskole (1-7)... 12 4. Fauskanger barne- og ungdomsskole

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den Teknisk, Landbruk og Miljø Sørli arkitekter as v/aage Sørli Boks 111 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/991-9 046 A2 &42 HK/TEKN/ROK 15.10.2014 PLANLEGGING SODINPLATÅET

Detaljer

Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE

Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE Sarpsborg kommune VEDLEGG 1 BESKRIVELSE AV SKOLEANLEGGENE INNHOLD Alvimhaugen barneskole... 2 Borgen barneskole... 8 Grålum barneskole...15 Grålum ungdomsskole...22 Hafslund barneskole...28 Navestad barneskole...34

Detaljer