ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad"

Transkript

1 MOOWEX (James Moore & Camilla Wexels Riser) & Et han Rose - Inherited Possibilities (Foto: James Moore) ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2013 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel. : / Åpningstider galleri: Onsdag - søndag kl Åpningstider Kafe Nyt: Tirsdag - fredag kl Lørdag - søndag kl (Mandag stengt)

2 STYRETS ÅRSMELDING FOR Generalforsamling Generalforsamling i Østfold kunstnersenter ble avholdt hvor 16 medlemmer fra ØBK/NK Sørøst-Norge, og 2 uten stemmerett var til stedet. Fullmakter: 5 2. Organisering Virksomheten har følgende organer: Styret valgt av generalforsamlingen RSU valgt av generalforsamlingen Utstillingskomité en kunstnerrepresentant fra styret, en billedkunstner, en kunsthåndverker, daglig leder ØKS og kunstformidler ØKS - valgt av generalforsamlingen Administrasjon 3. Styret Styret for Østfold kunstnersenter hadde for 2013 følgende sammensetning: Ann Kristin Aas, styreleder Stefan Christiansen, styreleder Jens Stegger Ledaal Siri Ensrud Tulla Elieson Arne Revheim Rune Fredriksen Torill Bergene Vara: Anne Kristin Jarulf Gerd Wevling Matre Laila Kongevold Lina Meseke Leif Eriksen Ole Virik Jørgensen NK Sørøst-Norge (fra GF i april) ØBK (til GF i april) ØBK (fra GF i april) NK Sørøst-Norge (fra GF i april) NK Sørøst-Norge (til GF i april) ØBK Fredrikstad kommune Østfold fylkeskommune ØBK ØBK (til GF i april) ØBK (fra GF i april) NK Sørøst-Norge Fredrikstad kommune Østfold fylkeskommune 3.1 Styrelederen har ordet Hovedpunkter fra 2013 Utstillinger Utstillingskomitén jobbet frem utstillingsprogram for I det første møtet for utstillingskomiteen ble det foreslått å prøve ut en strategi hvor komitémedlemmene inviterer kunstnere til en periode hver. Komiteen tok utfordringen! Utstillingsåret 2016 vil bli basert på innsendte søknader, med frist 15.april 2014! Når det gjelder medlemsutstillingene i Kafé Nyt, vedtok styret at de som stiller ut der skal motta et vederlag på kr. Sommerutstillingen 2013 ble åpnet som vanlig i midten av juni med kunstnersenterets medlemmer som utstillere. Dette er den best besøkte utstillingen i løpet av året! På åpningen av sommerutstillingen ble det delt ut 1

3 flere stipender; 2 stk. BKH-stipend à kr, Fredrikstad kommunes kunstnerstipend à kr og SG arkitekters kunstnerstipend à I løpet av utstillingsåret 2013 har det blitt gjennomført 5 kunstnerforedrag/presentasjon, disse kunstnerne mottok honorar. Kunst i offentlig rom ØKS har et sterkt fokus på arbeidet med offentlig kunst. I 2013 ble det satt i gang 5 nye offentlige kunstsaker på et samlet beløp av kr, hvor av kr er konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye, var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner. ØKS inviterte medlemmene til en befaring i januar 2013, men det var ikke mange som deltok. Bemanning Det har vært jobbet i flere år med å få økte tilskudd fra fylkeskommune og vertskommune for å øke bemanningen, og det er gledelig å informere om at ØKS fikk i desember tilslag på økt bevilgningene til fast bemanning. Den gode informasjonsflyten kan da opprettholdes og det kan jobbes videre med en bredere markedsføring, og ØKS kan fremover ha et større fokus på fagområdet kunstformidling. Butikk Butikken er fornyet tre ganger i løpet av året og det har vært stor utbytting av vareutvalget. Medlemmene ble/blir invitert til å levere inn arbeider, men ØKS ønsker å oppfordre medlemmene til å benytte seg av muligheten for å selge sine arbeider i butikken. Landsmøte for foreningen Kunstsentrene i Norge (KiN) KiN har fått fornyet prosjektstøtte fra Kulturrådet, og de har nå ansatt en daglig leder, Mona Klubben. Dette vil styrke foreningen ytterligere, og det vil være mulig i mye større grad å forhandle med sentrale myndigheter i saker som angår alle kunstsentrene. Kunstsentrenes posisjon i Norge blir med dette styrket, og profesjonaliseringen av Kunstsentrene er i stadig utvikling. Østfold Kunstnersenter var vertskap for landsmøtet som ble avholdt i september KiN arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i de 3 dagene årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle kunstsentre i Norge. Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene. Hovedtemaene for dette landsmøtet var: Kunstsentrene og Nasjonalmuseet et formalisert, frivillig samarbeid? - Å dele kunnskap/erfaringer om ledelse/administrasjon og produksjon/formidling. Innlegg av Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i Nasjonalmuseet Arbeidet med Statens Utstillingsstipend. Innlegg fra kunstnerorganisasjonene: Skisse til en helhetlig politikk på det visuelle kunstfeltet. Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere. En ny fordelingsnøkkel mellom drift og produksjon. Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere. 2

4 Den kulturelle skolesekken og kunstsentrene Innlegg om: Den Kulturelle skolesekken: Om muligheter og utfordringer for det visuelle kunstfeltet. Vera Micaelsen, fagleder Den kulturelle skolesekken. Godt DKS-arbeid v/ «Pilotgalleriet». Lene Tori Obel Bugge fra Pilotgalleriet Generelt om det visuelle kunstfeltet Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i Nasjonalmuseet. Kunstsentrene og Kunst i offentlig rom. Når samtidskunsten møter offentligheter. Innlegg om: Utviklingstrekk i arbeidet med organisering av kunst i offentlig rom. Svein Bjørkås, direktør i KORO. Utfordringer i kommunale og fylkeskommunale prosjekter: hvordan jobbe bedre sammen? Borghild Volckmar, senior rådgiver kommunal/ fylkeskommunal ordning Kunstsentrenes potensiale i det regionale arbeidet med kunst i offentlig rom. Trond Hugo Haugen, styreleder Rogaland Kunstsenter. Landsmøtet for kunstsentrene skal i 2014 avholdes i Molde april, med Møre og Romsdal Kunstsenter som vert. Navneendring I KiN s handlings- og strategiplan for er det foreslått at alle sentrene endrer navn til kunstsenter før utgangen av 2015, da det er viktig at sentrene har en felles identitet der det er nødvendig. Foreløpig har 9 av 15 sentre endret navn. Dette er en sak som ble startet i 2013 og som er under behandling i grunnorganisasjonene og i ØKS-styret Ann Kristin Aas Styreleder 4. Bemanning Daglig leder 90 % Kunstformidler 50 % Kontormedarb. /utstillingsprod. 60 % Butikkansvarlig/ regnskapsmedarb. 60 % Informasjonsansvarlig 50 % (midlertidig) Helgevakt/ formidling Renhold Ekstrahjelp/ vikar Trine Eriksen Putte H. Dal Maja McAlinden Line Ørmen Siri Heide Larsen Tonje Bråthen, Jeanette Eek Jensen, Camilla Wexels Riser Joanna Justyna Noga Camilla Wexels Riser, Hege Liseth, Tommi Sarkapalo, Silje Steinsvik, Hans Gerhard Meyer, Anja Bjørshol 5. Galleridrift og kunstbutikk Utstillingsvirksomhet Østfold kunstnersenter Elin Drougge, Bente Bøyesen

5 Grethe Fredriksen & Astrid Findreng, Kristine Fornes Tore Reisch, Kiki Prytz Wilhelmsen, Magny Tjelta Sommerutstilling med tema: E. Munch Wireless: 9 tekstilkunstnere fra Norden. Kurator: Sari Syväluoma. Produsert av Norske Kunsthåndverkere Marianne Lund, Vegar Moen, Julie Lillelien Porter installasjon i trapperom og loft: Inherited Possibilities av moowex (Camilla Wexels Riser, James Moore, lyd av Ethan Rose) Ulrika Berge, Hypertrofi II fra utstillingen Wireless 5.2 Kafévisninger i Kafé NYT Jan Brænde Christel Ekemo Anne Kristine Jarulf Sommerutstilling Brith Karin Hole Ellen K. Solberg Ellen K. Solberg Anne Kristine Jarulf 4

6 5.3 Formidlingstjenester Kunstintro hver søndag, gratis omvisninger for skoleklasser og studenter. Det har vært 27 omvisinger utenom kunstintroene på søndager. Dette tilsvar et gjennomsnitt på 1.1 omvisning i uka hele skoleåret av de 32 ukene vi har hatt utstilling. Sommerutstillingen er ikke regnet med da vi ikke har omvisninger i den perioden. 5.4 Kunstnerforedrag/ presentasjoner Elin Drougge Grethe Fredriksen & Astrid Findreng Tore Reisch Sari Syväluoma: om nordisk tekstilkunst Julie Lillelien Porter 5.5 Kunst/ Kunstbutikken 2013 Butikken er fornyet tre ganger, + stor utbytting av vareutvalget. Total omsetning av kunst: kr ,- Provisjon til ØKS totalt: kr (vi tar ikke salgsprovisjon fra medlemmer) Utstillinger: kr ,- Kunstbutikken: kr ,5,- Til Billedkunstnernes Hjelpefond, 5 %: kr ,00 6. Kunst i offentlig rom Kunst i offentlige rom, Østfold ØKS har oppdatert Power Point-presentasjonen (CD n) av kunst i offentlige rom i Østfold fra Denne presentasjonen blir sendt til alle kommunene slik at den kan vises på egnede steder i hver kommune, og viser nå 335 bilder av offentlig kunst. 5 nye offentlige kunstsaker i 2013 på et samlet beløp av millioner, hvor av kr er konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye, var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner. Ole Martin Lunde Bø, Askim ungdomsskole Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) sammensetning og arbeid i 2013 Laila Kongevold, leder ØBK (til GF i april) Petter A. Hepsø, leder ØBK (fra GF i april) Siri Ensrud NK Sørøst-Norge (til GF i april) Svein Ove Kirkhorn NK Sørøst-Norge (fra GF i april) Espen Handegård Østfold Arkitektforening Vara: Trude Johanssen ØBK 5

7 Cathrine Schei Putte H. Dal NK Sørøst-Norge Sekretær RSU avholdt 5 møter hvor av 3 møter har vært per e-post. Saker igangsatt før 2013: Kalnes videregående skole, Sarpsborg, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar: ,- Magne Rudjord Helena von Bergen, Sofie Persvik Ferdigstilt Beplanting høsten Science Center Østfold, Østfold f.kommune, Sarpsborg kommune, Staten, private sponsorer Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Arne Revheim og Hege Tapio Gaare Konkurranse: Åpen konkurranse på 3 av prosjektene LELLO//ARNELL, Trine Lise Nedreaas, Sissel Tolaas, siste prosjekt ikke avklart. Skoggata bo- og servicesenter, Moss kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Birthe Marie Løveid Utførende kunstnere: Ary Ketting, Svein-Ove Kirkhorn Løskunst: Magnus Bjerk Ferdigstilt høsten 2013 Kiæråsen, kombinert rehabiliteringssenter/ dagsenter og barnehage, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Elisabeth Rønbeck Bjørn-Kowalski Hanssen Ferdigstilt vår 2013 Landemerke, Askim, sponsorer fra næringslivet Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ca ,- Tulla Elieson Østfold f.kommune: Svein Helge Treimo Åpen konkurranse: Utlyst i Billedkunst høsten 2011 Espen Handegård (arkitekt) Ferdigstilles 2014 Ambjørnrød omsorgsboliger, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Camilla Wexels Riser Annika Simonsson og Lars-Erik Svensson Ferdigstilt februar 2013 Trollullfabrikken, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Camilla Wexels Riser Kansellert av Østfold fylkeskommune Sykehuset Østfold, Helse Sørøst Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): Skriver timeliste Arne Revheim Konkurranse: 2 åpne konkurranser 6

8 Utførende kunstnere: John Audun Hauge (Trappehuset), Gunn Harbitz & Sissel Berntsen (Kapellet) Prekvalifisering: 3 åpne prekvalifiseringer 3 lukket konkurranser: Ankomst torget: Monica Gora, Jan Freuchen, Marius Dahl & Jan Christensen Vestibylen: LELLO//ARNELL, Aurora Passero, Kristine Nordhøy Halvatriet: Marijke de Goey, Jone Kvie, Espen Dietrichson Sykehjem/ omsorgsbolig på Valaskjold, Sarpsborg kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: Avslag Konsulenthonorar (inntil): ,- Are Hauffen Nils Aasland Januar 2014 Ny ungdomsskole og flerbrukshall, Askim kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Totalt: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Sidsel Palmstrøm, Ole Ansgar Olsen Utførende kunstnere: Ole Martin Lund Bø, Astrid Krogh, Bente Sommerfeldt-Colberg 1. del ferdigstilt høsten 2013, resten vinter Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: avslag Konsulenthonorar (inntil): ,- Kristin Sæterdal, Hege Liseth Prekvalifisering november 2013 Saker igangsatt i 2013: Greåker videregående, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ikke søkt Konsulenthonorar: Ary Ketting Knut Henrik Henriksen Desember 2013 Skjeberg folkehøyskole, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ikke søkt Konsulenthonorar (inntil): ,- Elisabeth Mathisen Leif Gaute Staurland Ferdigstilt desember 2013 Ny barneskole, Sarpsborg kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Kunstkonsulenter: Hanne Haukom, Pernille Elida Fjoran Ikke avklart Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- 7

9 Fra KORO: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Kunstkonsulenter: Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk Ikke avklart Ny flerbrukshall, Nøkleby skole, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar: ,- Hanne Øverland Ikke avklart 7. Oppgaver Utvikling av lokalene og oppgradering av inventar og utstyr Utstillingssalene har vært malt flere ganger for å tilpasse farge etter utstillingene i Kjøkkenet i 2. etasje ble revet og ny utslagsvask installert. Inngangen til loftet med trapp og gang har blitt tømt og pusset opp av MOOWEX i forbindelse med installasjonen Inherited Possibilities. I andre etasje er det installert 2 nye kurser, og flere strømuttak. Lager og kjeller har blitt ryddet og tømt. 1 ny Mac. 7.2 Faglig oppdatering Kunstformidler Putte H. Dal deltok på seminaret «From the Coolest Corner», Collect i London (Kunsthåndverksmesse), seminaret «Very Good» i forbindelse med Årsutstillingen Reise og opphold ble betalt av annen arbeidsgiver. 7.3 ØKS Sommerfest Den 21. juni arrangerte ØKS sammen med Østfold arkitekter vår årlige sommerfest for medlemmer i parken og på Kafé Nyt med ca. 100 deltagere. 7.4 Utdeling av BKH-stipend Østfold I 2013 ble 2 BKH-stipender á kr delt ut. Midlene til stipendene er fra Billedkunstnernes Hjelpefond. 36 medlemmer søkte med CV og bilder. Ekstern jury med Solveig Aalberg og Soroush Kamyab. Tor Lindrupsen og Putte H. Dal mottok hvert sitt Østfold kunstnersenter BKH-stipend i Utdeling av Fredrikstad kommune kunstnerstipend og SG Arkitekter kunstnerstipend I forbindelse med åpningen av Sommerutstillingen 21. juni ble 2 stipend delt ut (i tillegg til 2 BHK stipend). Fredrikstad kommune kunstnerstipend, kr til MOOWEX (James Moore, Camilla Wexels Riser). SG-Arkitekters kunstnerstipend, kr til Jan Erik Beck. 7.6 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend 2013 Følgende deltok i møtet i Regional innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend: Siri Ensrud, leder NKØ Astri Tonoian ØBK Rami Maktabi Kunstforeningene i Østfold Svein Helge Treimo Østfold fylkeskommunen Putte H. Dal ØKS, sekretær for komiteen. Det var kommet inn 25 søknader, 10 ble innstilt, 8 mottok stipend, 1 søknad var utenfor retningslinjene. 8

10 Følgende mottok stipend etter den sentrale tildelingskomiteens endelige vedtak: Mari Meen Halsøy House of Foundation Ingebjørg Une Hage & Åse-Marit House of Foundation Thorbjørnsrud Lars Andreas Tovey Kristiansen Halden kunstforening Marthe Aune Eriksen House of Foundation Tor Lindrupsen Østfold kunstnersenter Trude Johansen No 13 Contemporary WIEN & LILLESTRØM Østfold kunstnersenter Lars-Erik Svensson & Annika Simonsson Østfold kunstnersenter Deltagelse i prosjekter, utvalg, styrer og råd 8.1 Hydrogenfabrikken kunsthall: Det var naturlig nok altfor arbeidskrevende å ha felles daglig ledelse for ØKS og Hydrogenfabrikken kunsthall as. Trine Eriksen sa fra seg ansvaret for HK med virkning fra Det var derfor både naturlig og riktig å ansette en daglig leder for virksomheten, - som har gått fra prosjekt til fast drift. Siri Heide Larsen fungerte som daglig leder midlertidig fra til Fra var fast daglig leder i 60 % stilling på plass. Det er Grete Årbu som har denne stillingen. 8.2 Kunstsentrene i Norge ØKS var vertskap for Kunstsentrene i Norge (KiN) sitt årsmøte i september KiN arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i de 3 dagene årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle kunstsentre i Norge. Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene. 8.3 Deltagelse i styrer, råd og utvalg Trine Eriksen er styremedlem i Hydrogenfabrikken kunsthall AS. Trine Eriksen er medlem av Fellesforum kunstfag. Trine Eriksen og Maja McAlinden har deltatt i utstillingskomiteen, Putte H. Dal har deltatt på et møte i 2013 og vært aktivt orientert. Trine Eriksen har deltatt i prosjektmøter for renovering av uteområdet rundt Fergestedsvn. 5. Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for RSU. Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for Regional innstillingskomité for Statens utstillingsstipend. BKH-juryen ble som tidligere oppnevnt av ØKS, og juryen var den samme eksterne juryen for Fredrikstad kommune og SG Arkitekters kunstnerstipend utdelt i De jobbet i to dager i forhold til de 4 stipendiene. 9

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Fra åpningen av Hydrogenfabrikken Kunsthall ÅRSMELDING 2012 Ø S T F O L D K U N S T N E R S ENT E R Adr.: Fergestedsveien 5, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstnersenter.no

Detaljer

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Hans-Ove Granat h - Forskaling III ÅRSMELDING 2011 Ø S T F O L D K U N S T N E R S E N T E R Adr.: Fergestedsveien 5, 1006 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.kunstnersenter.no/oks

Detaljer

ÅRSMELDING FOR Organisering

ÅRSMELDING FOR Organisering ÅRSMELDING FOR 2015 Årsmeldingen er knyttet opp mot vedtatte mål og tiltak i handlingsplanen. På den måten ser man på en enkel måte hva som ble planlagt og hva som er gjennomført. 1. Organisering ØKS har

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Torsdag Nattevakt 2300-0700

Torsdag Nattevakt 2300-0700 Klargjøring av rom Geir Valøen 1600-1800 Ola Indergård 1600-1800 Ingrid Erlandsen 1600-1800 Sjekk av toalett/dusj Kiosk 1800-2200 smat 1800-2000 Gunn Hege Aas Trond Erik Rø Kjersti Kaasbøll Ingrid Erlandsen

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 15/519-1 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkesting med slikt forslag til vedtak: Saken

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. www.kunstsentrene.no

ÅRSRAPPORT 2010. www.kunstsentrene.no ÅRSRAPPORT 2010 www.kunstsentrene.no 2 INNHOLD Forord Styret i Kunstsentrene i Norge Presentasjon av kunstsentrene i Norge - presentert i alfabetisk rekkefølge med nøkkeltall Fellestall for kunstsentrene

Detaljer

Kretsmesterskap felt

Kretsmesterskap felt 27.04.2014 - Kretsmesterskap felt KM Finfelt Åpen 1 Terje Søhoel Askim Pk 9/5 9/0 10/0 12/6 12/0 10/0 8/4 9/3 79/18 2 Ole Petter Pettersen Sarpsborg Pk 9/6 10/0 10/0 12/1 12/0 10/1 7/3 9/2 79/13 3 Bjørnar

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte:

Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: Tid: Kl Faste medlemmer som møtte: Vara-medlemmer som møtte: Norske Møteprotokoll Elghundklubbers Forbund Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs og Konferanse Dato: 22.06.2017 Tid: Kl. 14.00 Faste medlemmer som møtte: Jan Helge Nordby Marius Olaussen Jostein Dahle

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2011 1 Termik Rana Årsmelding for 2011 Innhold Styrets sammensetning side 3 Ansatte side 3 Aktiviteter Rapporter/evaluering Helseparken Ytteren Sykehjem Andre oppdrag Prosjekt Markedsføring

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

5. Handlingsprogram

5. Handlingsprogram 5. Handlingsprogram 2011 2013 5.1 Forslag til handlingsprogram for 2011 2013: fremmet av BKFR -NBK skal utarbeide en rapport om det fagpolitiske arbeid som har blitt gjort de siste (antall?) årene. -NBK

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører

HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL. 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL 2800 kvm næringslokale til leie for kunstnere og kulturaktører HYDROGENFABRIKKEN KUNSTHALL Delta i oppbyggingen av et unikt kunstmiljø i Fredrikstad! 2800 kvadratmeter er klar

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Sauherad skytterlag. Sauheradstevne 2009 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kjersti Marie Bårnes Styrvoll 44 37 47 97 225 0,- Gave 1. Marius Jensen Lunde 43 39 41 70 193 0,- Gave 1. Silje Samidha Tveit Sauherad 40 34 35 82 191 0,- Gave 1. Runar Tveito

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Møtereferat Side 1 av 7

Møtereferat Side 1 av 7 Møtereferat Side 1 av 7 Referent: Jon Jæger Gåsvatn Referat fra Partnerskapsmøte 3. november 2014 Deltakere: Rådmennene i kommunene, og administrerende direktør og toppledelse fra Sykehuset Østfold *)

Detaljer

The Third Beijing International Art Biennale, China 2008 THE NORWEGIAN ART PAVILION. Rapport:

The Third Beijing International Art Biennale, China 2008 THE NORWEGIAN ART PAVILION. Rapport: ay Rapport: 2007-2009 The Third Beijing International Art Biennale, China 2008 THE NORWEGIAN ART PAVILION Daglig leder Susanne Svenseid, Norske Kunstforeninger sammen med to av vaktene ved The Third Beijing

Detaljer

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8

Utarbeidet av Inge Kristoffersen, Hordaland FIK/Serie- og statistikkutvalget Side 1 av 8 18år(1984) 60 M(18) 8,62 Ingebjørg Eitrheim,Korlevoll-Odda 8,70 Nina J.Kristoffersen,Fana 8,29 Silje Pettersen,Fenring 8,53 Nina J.Kristoffersen,Fana 60 MHK 76,2(18) 9,81 Silje Pettersen,Fenring 100 M(18)

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK SKOLE 1 KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kunstprosjekt i uterom sted og identitet KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole

KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kulturetaten KUNSTPLAN: Tilbygg, påbygg og ombygging av Trosvik skole Kunstprosjekt i uterom sted og identitet KUNSTPLAN: TILBYGG, PÅBYGG OG OMBYGGING AV TROSVIK SKOLE 2 Innhold: vedlegg:... 2 1 Om prosjektet...

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet.

6/15 Regnskap og revisjonsberetning revisjonsberetning deles ut på årsmøtet. ÅRSMØTE i Nordnorsk kunstnersenter Tromsø 14. mars 2015 Saksliste og innkomne saker: 1/15 Åpning Navneopprop i NKNN og NNBK Navneopprop observatører 2/15 Konstituering Møteleder Referenter Redaksjonskomité

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune

Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune Plan og retningslinjer for kunstordning i Levanger kommune 1. Ordningens omfang 1.1 Profesjonell visuell kunst (for eksempel billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst og andre uttrykk som går under benevnelsen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 18.05.2012 12/1 Arkivsaksnr: 2012/1696 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-03.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-03.03.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 682/13 Regdato:25.02.2013 Arkivkode:GNR 47/3 Saksnr: 13/112-4 Dok.type: /I Gradering: Jon Arild Ilebakke Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD REGIONALE MILJØTILTAK 2012 Lnr: 691/13 Regdato:25.02.2013 Arkivkode:GNR

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 14/27-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

Roar Engebretsen. Roar Engebretsen 1. GODKJENNE INNKALLINGEN GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 2. VELGE ORDSTYRER OG REFERENT

Roar Engebretsen. Roar Engebretsen 1. GODKJENNE INNKALLINGEN GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 2. VELGE ORDSTYRER OG REFERENT Årsmøte I.L. Kråkene MØTEREFERAT FREDAG 23.4.2010 KL. 18.00 LABB & LINE ISHALL, MOSS MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER PROTOKOLLFØRER TIDTAKER DELTAKERE I.L. Kråkene Årsmøte Jardar Haddeland Se siste

Detaljer

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.

Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger. Født 13.07 1964. Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien. Hans Martin Øien Strandveien 7 3075 Berger CV Født 13.07 1964 Mobil: 91680655 e-post: post@hansmartinoien.no internet: www.hansmartinoien.no Utdannelse: 91-93 Wimbledon School of Art, London M.A.(master

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Presseprogram H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøker Fredrikstad i forbindelse med Dignity Day på Glemmen videregående skole,

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2014 14/4 Arkivsaksnr: 2014/3200 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803897 : E: 242 C40 : Janne Weisser Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.04.2010 27/10 RAPPORT OG REGNSKAP

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Nature is what surrounds us

Nature is what surrounds us Nature is what surrounds us NNKS galleri, Torvet i Svolvær 16.08.2009 20.09.2009 7 billedkunstnere og to forfattere tar for seg kunstens relasjon til naturen og natur som objekt for kunst og kunstnerisk

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Øyvind Heer Trøgstad 50 50 50 150 78,- 2. Morten Brusnes Røyken og Hurum 49 48 49 146 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Runar Holter Moss og Våler 50 49 49 148 0,- 2. Alexander

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

HEGE LISETH. www.hegeliseth.com

HEGE LISETH. www.hegeliseth.com HEGE LISETH Billedkunstner født: 10. Juli 1969 bor og arbeider i Fredrikstad Studio: Hydrogenfabrikken, Øraveien 2, 1630 Gml Fredrikstad +47 412 38 773 heglis@online.no www.hegeliseth.com Utdannelse: 2010

Detaljer