ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad"

Transkript

1 MOOWEX (James Moore & Camilla Wexels Riser) & Et han Rose - Inherited Possibilities (Foto: James Moore) ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2013 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel. : / Åpningstider galleri: Onsdag - søndag kl Åpningstider Kafe Nyt: Tirsdag - fredag kl Lørdag - søndag kl (Mandag stengt)

2 STYRETS ÅRSMELDING FOR Generalforsamling Generalforsamling i Østfold kunstnersenter ble avholdt hvor 16 medlemmer fra ØBK/NK Sørøst-Norge, og 2 uten stemmerett var til stedet. Fullmakter: 5 2. Organisering Virksomheten har følgende organer: Styret valgt av generalforsamlingen RSU valgt av generalforsamlingen Utstillingskomité en kunstnerrepresentant fra styret, en billedkunstner, en kunsthåndverker, daglig leder ØKS og kunstformidler ØKS - valgt av generalforsamlingen Administrasjon 3. Styret Styret for Østfold kunstnersenter hadde for 2013 følgende sammensetning: Ann Kristin Aas, styreleder Stefan Christiansen, styreleder Jens Stegger Ledaal Siri Ensrud Tulla Elieson Arne Revheim Rune Fredriksen Torill Bergene Vara: Anne Kristin Jarulf Gerd Wevling Matre Laila Kongevold Lina Meseke Leif Eriksen Ole Virik Jørgensen NK Sørøst-Norge (fra GF i april) ØBK (til GF i april) ØBK (fra GF i april) NK Sørøst-Norge (fra GF i april) NK Sørøst-Norge (til GF i april) ØBK Fredrikstad kommune Østfold fylkeskommune ØBK ØBK (til GF i april) ØBK (fra GF i april) NK Sørøst-Norge Fredrikstad kommune Østfold fylkeskommune 3.1 Styrelederen har ordet Hovedpunkter fra 2013 Utstillinger Utstillingskomitén jobbet frem utstillingsprogram for I det første møtet for utstillingskomiteen ble det foreslått å prøve ut en strategi hvor komitémedlemmene inviterer kunstnere til en periode hver. Komiteen tok utfordringen! Utstillingsåret 2016 vil bli basert på innsendte søknader, med frist 15.april 2014! Når det gjelder medlemsutstillingene i Kafé Nyt, vedtok styret at de som stiller ut der skal motta et vederlag på kr. Sommerutstillingen 2013 ble åpnet som vanlig i midten av juni med kunstnersenterets medlemmer som utstillere. Dette er den best besøkte utstillingen i løpet av året! På åpningen av sommerutstillingen ble det delt ut 1

3 flere stipender; 2 stk. BKH-stipend à kr, Fredrikstad kommunes kunstnerstipend à kr og SG arkitekters kunstnerstipend à I løpet av utstillingsåret 2013 har det blitt gjennomført 5 kunstnerforedrag/presentasjon, disse kunstnerne mottok honorar. Kunst i offentlig rom ØKS har et sterkt fokus på arbeidet med offentlig kunst. I 2013 ble det satt i gang 5 nye offentlige kunstsaker på et samlet beløp av kr, hvor av kr er konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye, var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner. ØKS inviterte medlemmene til en befaring i januar 2013, men det var ikke mange som deltok. Bemanning Det har vært jobbet i flere år med å få økte tilskudd fra fylkeskommune og vertskommune for å øke bemanningen, og det er gledelig å informere om at ØKS fikk i desember tilslag på økt bevilgningene til fast bemanning. Den gode informasjonsflyten kan da opprettholdes og det kan jobbes videre med en bredere markedsføring, og ØKS kan fremover ha et større fokus på fagområdet kunstformidling. Butikk Butikken er fornyet tre ganger i løpet av året og det har vært stor utbytting av vareutvalget. Medlemmene ble/blir invitert til å levere inn arbeider, men ØKS ønsker å oppfordre medlemmene til å benytte seg av muligheten for å selge sine arbeider i butikken. Landsmøte for foreningen Kunstsentrene i Norge (KiN) KiN har fått fornyet prosjektstøtte fra Kulturrådet, og de har nå ansatt en daglig leder, Mona Klubben. Dette vil styrke foreningen ytterligere, og det vil være mulig i mye større grad å forhandle med sentrale myndigheter i saker som angår alle kunstsentrene. Kunstsentrenes posisjon i Norge blir med dette styrket, og profesjonaliseringen av Kunstsentrene er i stadig utvikling. Østfold Kunstnersenter var vertskap for landsmøtet som ble avholdt i september KiN arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i de 3 dagene årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle kunstsentre i Norge. Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene. Hovedtemaene for dette landsmøtet var: Kunstsentrene og Nasjonalmuseet et formalisert, frivillig samarbeid? - Å dele kunnskap/erfaringer om ledelse/administrasjon og produksjon/formidling. Innlegg av Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i Nasjonalmuseet Arbeidet med Statens Utstillingsstipend. Innlegg fra kunstnerorganisasjonene: Skisse til en helhetlig politikk på det visuelle kunstfeltet. Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere. En ny fordelingsnøkkel mellom drift og produksjon. Hilde Tørdal, styreleder Norske Billedkunstnere. 2

4 Den kulturelle skolesekken og kunstsentrene Innlegg om: Den Kulturelle skolesekken: Om muligheter og utfordringer for det visuelle kunstfeltet. Vera Micaelsen, fagleder Den kulturelle skolesekken. Godt DKS-arbeid v/ «Pilotgalleriet». Lene Tori Obel Bugge fra Pilotgalleriet Generelt om det visuelle kunstfeltet Per Odd Bakke, leder for avdeling Landsdekkende program i Nasjonalmuseet. Kunstsentrene og Kunst i offentlig rom. Når samtidskunsten møter offentligheter. Innlegg om: Utviklingstrekk i arbeidet med organisering av kunst i offentlig rom. Svein Bjørkås, direktør i KORO. Utfordringer i kommunale og fylkeskommunale prosjekter: hvordan jobbe bedre sammen? Borghild Volckmar, senior rådgiver kommunal/ fylkeskommunal ordning Kunstsentrenes potensiale i det regionale arbeidet med kunst i offentlig rom. Trond Hugo Haugen, styreleder Rogaland Kunstsenter. Landsmøtet for kunstsentrene skal i 2014 avholdes i Molde april, med Møre og Romsdal Kunstsenter som vert. Navneendring I KiN s handlings- og strategiplan for er det foreslått at alle sentrene endrer navn til kunstsenter før utgangen av 2015, da det er viktig at sentrene har en felles identitet der det er nødvendig. Foreløpig har 9 av 15 sentre endret navn. Dette er en sak som ble startet i 2013 og som er under behandling i grunnorganisasjonene og i ØKS-styret Ann Kristin Aas Styreleder 4. Bemanning Daglig leder 90 % Kunstformidler 50 % Kontormedarb. /utstillingsprod. 60 % Butikkansvarlig/ regnskapsmedarb. 60 % Informasjonsansvarlig 50 % (midlertidig) Helgevakt/ formidling Renhold Ekstrahjelp/ vikar Trine Eriksen Putte H. Dal Maja McAlinden Line Ørmen Siri Heide Larsen Tonje Bråthen, Jeanette Eek Jensen, Camilla Wexels Riser Joanna Justyna Noga Camilla Wexels Riser, Hege Liseth, Tommi Sarkapalo, Silje Steinsvik, Hans Gerhard Meyer, Anja Bjørshol 5. Galleridrift og kunstbutikk Utstillingsvirksomhet Østfold kunstnersenter Elin Drougge, Bente Bøyesen

5 Grethe Fredriksen & Astrid Findreng, Kristine Fornes Tore Reisch, Kiki Prytz Wilhelmsen, Magny Tjelta Sommerutstilling med tema: E. Munch Wireless: 9 tekstilkunstnere fra Norden. Kurator: Sari Syväluoma. Produsert av Norske Kunsthåndverkere Marianne Lund, Vegar Moen, Julie Lillelien Porter installasjon i trapperom og loft: Inherited Possibilities av moowex (Camilla Wexels Riser, James Moore, lyd av Ethan Rose) Ulrika Berge, Hypertrofi II fra utstillingen Wireless 5.2 Kafévisninger i Kafé NYT Jan Brænde Christel Ekemo Anne Kristine Jarulf Sommerutstilling Brith Karin Hole Ellen K. Solberg Ellen K. Solberg Anne Kristine Jarulf 4

6 5.3 Formidlingstjenester Kunstintro hver søndag, gratis omvisninger for skoleklasser og studenter. Det har vært 27 omvisinger utenom kunstintroene på søndager. Dette tilsvar et gjennomsnitt på 1.1 omvisning i uka hele skoleåret av de 32 ukene vi har hatt utstilling. Sommerutstillingen er ikke regnet med da vi ikke har omvisninger i den perioden. 5.4 Kunstnerforedrag/ presentasjoner Elin Drougge Grethe Fredriksen & Astrid Findreng Tore Reisch Sari Syväluoma: om nordisk tekstilkunst Julie Lillelien Porter 5.5 Kunst/ Kunstbutikken 2013 Butikken er fornyet tre ganger, + stor utbytting av vareutvalget. Total omsetning av kunst: kr ,- Provisjon til ØKS totalt: kr (vi tar ikke salgsprovisjon fra medlemmer) Utstillinger: kr ,- Kunstbutikken: kr ,5,- Til Billedkunstnernes Hjelpefond, 5 %: kr ,00 6. Kunst i offentlig rom Kunst i offentlige rom, Østfold ØKS har oppdatert Power Point-presentasjonen (CD n) av kunst i offentlige rom i Østfold fra Denne presentasjonen blir sendt til alle kommunene slik at den kan vises på egnede steder i hver kommune, og viser nå 335 bilder av offentlig kunst. 5 nye offentlige kunstsaker i 2013 på et samlet beløp av millioner, hvor av kr er konsulenthonorarer. Totalt antall saker som var på gang i 2013, inkludert de 5 nye, var 14 med den totale sum til offentlig kunst på ca kr. 24 millioner. Ole Martin Lunde Bø, Askim ungdomsskole Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) sammensetning og arbeid i 2013 Laila Kongevold, leder ØBK (til GF i april) Petter A. Hepsø, leder ØBK (fra GF i april) Siri Ensrud NK Sørøst-Norge (til GF i april) Svein Ove Kirkhorn NK Sørøst-Norge (fra GF i april) Espen Handegård Østfold Arkitektforening Vara: Trude Johanssen ØBK 5

7 Cathrine Schei Putte H. Dal NK Sørøst-Norge Sekretær RSU avholdt 5 møter hvor av 3 møter har vært per e-post. Saker igangsatt før 2013: Kalnes videregående skole, Sarpsborg, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar: ,- Magne Rudjord Helena von Bergen, Sofie Persvik Ferdigstilt Beplanting høsten Science Center Østfold, Østfold f.kommune, Sarpsborg kommune, Staten, private sponsorer Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Arne Revheim og Hege Tapio Gaare Konkurranse: Åpen konkurranse på 3 av prosjektene LELLO//ARNELL, Trine Lise Nedreaas, Sissel Tolaas, siste prosjekt ikke avklart. Skoggata bo- og servicesenter, Moss kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Birthe Marie Løveid Utførende kunstnere: Ary Ketting, Svein-Ove Kirkhorn Løskunst: Magnus Bjerk Ferdigstilt høsten 2013 Kiæråsen, kombinert rehabiliteringssenter/ dagsenter og barnehage, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Elisabeth Rønbeck Bjørn-Kowalski Hanssen Ferdigstilt vår 2013 Landemerke, Askim, sponsorer fra næringslivet Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ca ,- Tulla Elieson Østfold f.kommune: Svein Helge Treimo Åpen konkurranse: Utlyst i Billedkunst høsten 2011 Espen Handegård (arkitekt) Ferdigstilles 2014 Ambjørnrød omsorgsboliger, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Camilla Wexels Riser Annika Simonsson og Lars-Erik Svensson Ferdigstilt februar 2013 Trollullfabrikken, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): ,- Camilla Wexels Riser Kansellert av Østfold fylkeskommune Sykehuset Østfold, Helse Sørøst Avsatt beløp: ,- Konsulenthonorar (inntil): Skriver timeliste Arne Revheim Konkurranse: 2 åpne konkurranser 6

8 Utførende kunstnere: John Audun Hauge (Trappehuset), Gunn Harbitz & Sissel Berntsen (Kapellet) Prekvalifisering: 3 åpne prekvalifiseringer 3 lukket konkurranser: Ankomst torget: Monica Gora, Jan Freuchen, Marius Dahl & Jan Christensen Vestibylen: LELLO//ARNELL, Aurora Passero, Kristine Nordhøy Halvatriet: Marijke de Goey, Jone Kvie, Espen Dietrichson Sykehjem/ omsorgsbolig på Valaskjold, Sarpsborg kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: Avslag Konsulenthonorar (inntil): ,- Are Hauffen Nils Aasland Januar 2014 Ny ungdomsskole og flerbrukshall, Askim kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Totalt: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Sidsel Palmstrøm, Ole Ansgar Olsen Utførende kunstnere: Ole Martin Lund Bø, Astrid Krogh, Bente Sommerfeldt-Colberg 1. del ferdigstilt høsten 2013, resten vinter Østsiden sykehjem, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: avslag Konsulenthonorar (inntil): ,- Kristin Sæterdal, Hege Liseth Prekvalifisering november 2013 Saker igangsatt i 2013: Greåker videregående, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ikke søkt Konsulenthonorar: Ary Ketting Knut Henrik Henriksen Desember 2013 Skjeberg folkehøyskole, Østfold fylkeskommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ikke søkt Konsulenthonorar (inntil): ,- Elisabeth Mathisen Leif Gaute Staurland Ferdigstilt desember 2013 Ny barneskole, Sarpsborg kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Kunstkonsulenter: Hanne Haukom, Pernille Elida Fjoran Ikke avklart Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- 7

9 Fra KORO: ,- Konsulenthonorar KORO (inntil): ,- Kunstkonsulenter: Christine Aspelund, Marianne Hølmebakk Ikke avklart Ny flerbrukshall, Nøkleby skole, Fredrikstad kommune Avsatt beløp: ,- Fra KORO: ,- Konsulenthonorar: ,- Hanne Øverland Ikke avklart 7. Oppgaver Utvikling av lokalene og oppgradering av inventar og utstyr Utstillingssalene har vært malt flere ganger for å tilpasse farge etter utstillingene i Kjøkkenet i 2. etasje ble revet og ny utslagsvask installert. Inngangen til loftet med trapp og gang har blitt tømt og pusset opp av MOOWEX i forbindelse med installasjonen Inherited Possibilities. I andre etasje er det installert 2 nye kurser, og flere strømuttak. Lager og kjeller har blitt ryddet og tømt. 1 ny Mac. 7.2 Faglig oppdatering Kunstformidler Putte H. Dal deltok på seminaret «From the Coolest Corner», Collect i London (Kunsthåndverksmesse), seminaret «Very Good» i forbindelse med Årsutstillingen Reise og opphold ble betalt av annen arbeidsgiver. 7.3 ØKS Sommerfest Den 21. juni arrangerte ØKS sammen med Østfold arkitekter vår årlige sommerfest for medlemmer i parken og på Kafé Nyt med ca. 100 deltagere. 7.4 Utdeling av BKH-stipend Østfold I 2013 ble 2 BKH-stipender á kr delt ut. Midlene til stipendene er fra Billedkunstnernes Hjelpefond. 36 medlemmer søkte med CV og bilder. Ekstern jury med Solveig Aalberg og Soroush Kamyab. Tor Lindrupsen og Putte H. Dal mottok hvert sitt Østfold kunstnersenter BKH-stipend i Utdeling av Fredrikstad kommune kunstnerstipend og SG Arkitekter kunstnerstipend I forbindelse med åpningen av Sommerutstillingen 21. juni ble 2 stipend delt ut (i tillegg til 2 BHK stipend). Fredrikstad kommune kunstnerstipend, kr til MOOWEX (James Moore, Camilla Wexels Riser). SG-Arkitekters kunstnerstipend, kr til Jan Erik Beck. 7.6 Rapport fra den regionale innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend 2013 Følgende deltok i møtet i Regional innstillingskomiteen for Statens utstillingsstipend: Siri Ensrud, leder NKØ Astri Tonoian ØBK Rami Maktabi Kunstforeningene i Østfold Svein Helge Treimo Østfold fylkeskommunen Putte H. Dal ØKS, sekretær for komiteen. Det var kommet inn 25 søknader, 10 ble innstilt, 8 mottok stipend, 1 søknad var utenfor retningslinjene. 8

10 Følgende mottok stipend etter den sentrale tildelingskomiteens endelige vedtak: Mari Meen Halsøy House of Foundation Ingebjørg Une Hage & Åse-Marit House of Foundation Thorbjørnsrud Lars Andreas Tovey Kristiansen Halden kunstforening Marthe Aune Eriksen House of Foundation Tor Lindrupsen Østfold kunstnersenter Trude Johansen No 13 Contemporary WIEN & LILLESTRØM Østfold kunstnersenter Lars-Erik Svensson & Annika Simonsson Østfold kunstnersenter Deltagelse i prosjekter, utvalg, styrer og råd 8.1 Hydrogenfabrikken kunsthall: Det var naturlig nok altfor arbeidskrevende å ha felles daglig ledelse for ØKS og Hydrogenfabrikken kunsthall as. Trine Eriksen sa fra seg ansvaret for HK med virkning fra Det var derfor både naturlig og riktig å ansette en daglig leder for virksomheten, - som har gått fra prosjekt til fast drift. Siri Heide Larsen fungerte som daglig leder midlertidig fra til Fra var fast daglig leder i 60 % stilling på plass. Det er Grete Årbu som har denne stillingen. 8.2 Kunstsentrene i Norge ØKS var vertskap for Kunstsentrene i Norge (KiN) sitt årsmøte i september KiN arrangerte årsmøte, og ØKS var ansvarlig for logistikken og alt det sosiale i de 3 dagene årsmøtet med seminar ble avholdt for styreledere og daglig ledere på alle kunstsentre i Norge. Det var totalt 37 deltakere over de 3 dagene. 8.3 Deltagelse i styrer, råd og utvalg Trine Eriksen er styremedlem i Hydrogenfabrikken kunsthall AS. Trine Eriksen er medlem av Fellesforum kunstfag. Trine Eriksen og Maja McAlinden har deltatt i utstillingskomiteen, Putte H. Dal har deltatt på et møte i 2013 og vært aktivt orientert. Trine Eriksen har deltatt i prosjektmøter for renovering av uteområdet rundt Fergestedsvn. 5. Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for RSU. Putte H. Dal har deltatt i møter og er sekr. for Regional innstillingskomité for Statens utstillingsstipend. BKH-juryen ble som tidligere oppnevnt av ØKS, og juryen var den samme eksterne juryen for Fredrikstad kommune og SG Arkitekters kunstnerstipend utdelt i De jobbet i to dager i forhold til de 4 stipendiene. 9

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen

ÅRSMELDING ØSTFOLD KUNSTNERSENTER. Tor Lindrupsen Tor Lindrupsen ØSTFOLD KUNSTNERSENTER ÅRSMELDING 2014 ØSTFOLD KUNSTNERSENTER Adr.: Fergestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad Tel.: 69 31 09 95 / www.ostfold-kunstsenter.no Åpningstider galleri: Onsdag - søndag

Detaljer

www.vestfoldkunstsenter.no

www.vestfoldkunstsenter.no ÅRSRAPPORT 2012 Innhold: Side: Visjon, strategi, organisasjon og virksomhet 3-6 Nøkkeltall og samarbeidspartnere 7-10 Kunstnerisk Råd, kunstprosjekter og utstillinger 11-14 DKS produksjoner 15-16 Kunst

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter Forsiden: Performance ved Ansgar Ole Olsen under årets Kunstmarked Foto: Kunstbanken Innhold s. 4 1. Styrets beretning s. 6 2. Styret og administrasjon

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008

TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 TRØNDELAG BILDENDE KUNSTNERE ÅRSMELDING 2008 INNHOLD Dagsorden... 3 Årsmelding Styrets beretning... 4 Regnskap 2008... 5 Budsjettforslag... 6 Trøndelagsutstillingen... 7 Statutter for Trøndelagsutstillingen...

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik

ÅRSMELDING 2012. Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik ÅRSMELDING 2012 Hildring, Kari Håkonsen Foto: Tobias Nordvik Kunstbanken Hedmark Kunstsenter Årsmelding 2012 Innhold s. 4 Styrets beretning s. 6 Styret og administrasjon s. 7 Utstillinger s. 10 Performance

Detaljer

Nordnorsk Kunstnersenter

Nordnorsk Kunstnersenter Nordnorsk Kunstnersenter ÅRSMELDING 2012 - 2 - Forsidebilde: Edvine Larssen: Verging (vərdʒɪŋ), 2012 Foto: Kjell Ove Storvik - 3-1 Innhold 1.0 Dette er Nordnorsk kunstnersenter side 4 2.0 Organisasjonskart

Detaljer

Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1

Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1 Norske Kunsthåndverkere Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1 INNHOLD 1. Styrets beretning 2. Introduksjon 3. Styre 4. Regioner 5. Administrasjon 6. Formidling innland 7. Formidling utland 8. Kunstfaglig

Detaljer

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport

Østlandsutstillingen 2014. Årsrapport Østlandsutstillingen 2014 Årsrapport 1 Ingebjørg Une Hagen, Hexapode, 2013- Bearbeidet og farget tegnefolie/papirklipp/ullbadedrakt, Foto: Ingebjørg Une Hagen 2 Hans Martin Øien, F.K.K., 2013, tre, Foto:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1

ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND ÅRSMELDING 2009 KUNSTNERSENTERET I OPPLAND 1 INNHOLD Daglig leder/intendants beretning 3 Styrets beretning 8 Kunstnerisk utsmykking/kunst i offentlige rom 10

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets beretning s. 2 Direktørens beretning s. 4 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø m.m... s. 5 Bygningsmessig vedlikehold s. 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Installasjonsbilde fra utstillingen med Åsil Bøthun som ble vist i tidsrommet 25.09. 20.10.2013.

ÅRSRAPPORT 2013. Installasjonsbilde fra utstillingen med Åsil Bøthun som ble vist i tidsrommet 25.09. 20.10.2013. ÅRSRAPPORT 2013 Installasjonsbilde fra utstillingen med Åsil Bøthun som ble vist i tidsrommet 25.09. 20.10.2013. Buskerud Kunstsenter, Union Scene Grønland 60. Tlf: 32 83 11 11. www.kibkunst.no INNHOLD

Detaljer

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Ingrid Larssen - Trachomeduse Arbeidet ble vist på KunstnerSenteret i Buskerud i tidsrommet 24. august 18. september 2011 KunstnerSenteret i Buskerud/Pilotgalleriet Union Scene,

Detaljer

AKERSHUS KUNSTSENTER- ET KUNSTSENTER I UTVIKLING

AKERSHUS KUNSTSENTER- ET KUNSTSENTER I UTVIKLING 1 INNHOLD ORGANISASJONSKART S. 4 NØKKELTALL S. 7 RAPPORT FRA UTSTILINGSLEDER S. 8 KUNSTVISITTEN S. 12 PILOTGALLERIET S. 19 KUNST PÅ VANDRING S. 24 RAPPORT FRA STYRET S. 26 REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG S.

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET ÅRSRAPPORT 2010

PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 PULSERENDE MODIG GENERØS KVALITET INNHOLDSFORTEGNELSE: Organisasjonskart, mål og visjoner 3 Nøkkeltall 5 Kunstnerisk Råd, Utstillingsprogram, Galleriet 7 Annen aktivitet, Kunst på vandring,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012

Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Innkalling til årsmøte i BKFH 2012 Tid: Fredag 2. Mars 2012 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no

Å R S R A P P O R T. KunstnerSenteret i Buskerud Pilotgalleriet Union Scene, Grønland 60, 3045 Drammen. www.kibkunst.no Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Nils Skare Flukt - Diptykon Dataprint Arbeidet ble vist på KunstnerSenteret i Buskerud 24. november - 22. desember 2010 KunstnerSenteret i Buskerud Pilotgalleriet Union Scene,

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BKFH 2015 Tid: Sted: Fredag 6. mars 2015 kl. 18.30 Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen DAGSORDEN 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer