Meditasjon over historien om Jesus og kvinnen v/brønnen Johannes 4,1-42

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meditasjon over historien om Jesus og kvinnen v/brønnen Johannes 4,1-42"

Transkript

1 Meditasjon over historien om Jesus og kvinnen v/brønnen Johannes 4,1-42 Johannes 4,1-6: Opptakten til møtet Jesus fikk nå vite hva fariseerne hadde hørt: at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktignok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. [den sjette time ca. kl. 12.] Slutten av kapittel 3 har Johannes døperen gitt sitt vitnesbyrd om Jesus: han skal vokse, jeg skal avta. Det er det som skjer i kapittel 4: Jesus døper flere enn selveste Johannes døperen og han var helt!! Samaria var landområdet mellom Galilea i nord og Judea i sør. Geografisk naturlig å reise gjennom når man skulle fra Judea til Galilea og motsatt. Men mange jøder valgte, å reise ned Jordan dalen og opp derfra til Jerusalem (det gjorde Jesus på sin siste reise til Jerusalem) Dette var bl.a. på grunn av at Samaritanerne angrep pilegrimer på vei til Jerusalem. Men denne gangen, var de på vei nordover, og det gikk bra. Her i en by som heter Sykar, like ved Garisim slår de seg ned ved Jakobs brønn (fortsatt der den dag i dag). Johannes døperen var i sin tid som en Billy Graham i vår tid. En stor kristen leder. Men han var villig til å la Jesus slippe til på bekostning av sin egen popularitet (Joh 3,30). Jesu framgang var viktigere enn hans egen (sml 1 Kor 10,31). Les om Paulus liknende erfaring i Fil 1, Hvordan kan vi komme dit, at vårt største ønske er at Gud og hans rike skal vokse? Johannes 4,7-15: Jesus, kvinnen og det levende vannet Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne: "La meg få drikke." Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier: "Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?" For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte: "Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann." "Herre," sa kvinnen, "du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den." Jesus svarte: "Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv." Kvinnen sier til ham: "Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann."

2 For en moderne leser virker dette møtet nokså uproblematisk. Men for en i Palestina på denne tiden ville det vært nærmest utenkelig: 1. Jesus snakker med en kvinne: Jesus var en hellig mann i jødisk tankegang. Han ledet en bevegelse for å vende Israel tilbake til sin Gud (fra folkene på denne tiden sitt perspektiv). Mange innvidde jøder ville ikke tillate seg selv å omgås kvinner. Og hvis det ikke kunne unngås, ville de i hvert fall ikke snakke med en. For risikabelt. Kunne lett falle i synd. 2. Jesus var jøde kvinnen en samaritansk: Helt siden hjemkomsten fra eksilet i Babylon hadde det vært et anstrengt forhold mellom jødene og samaritanerne. Samaritanerne var den folkegruppen som var der allerede, og påstod at de var de sanne etterkommerne fra Abraham. De til og med motarbeidet at de skulle komme tilbake. Noen ganger førte det til blodige sammenstøt. Men stort sett var det snakk om å ikke blande seg med hverandre. Og i hvert fall ikke dele spise- og drikkekar. 3. Kvinnen er av den tvilsomme sorten: Man kommer ikke ut etter vann midt på dagen, på det varmeste. Alene. Hun vil nok unngå å komme ut for sladre kjerringene i lokalbyen. Jesus vet om dette, forteller Johannes oss litt senere, men allikevel snakker Jesus med henne. Jesus gjør noe totalt uventet i møte med denne kvinnen: Han spør om et glass vann. Det er alle gode grunner til at disse to ikke tar opp en samtale. Men Jesus spør om et glass vann. Jesus er den som begynner med å vise sine behov. Jesus er den som begynner med å be om en tjeneste. Jesus begynner med å være den spør ikke gir svar. Jesus er den som tar initiativet med å bryte de sosiale barrierene. Det er Jesu strategi i møtet med det som skulle vise seg å være den første Samaritan omvendte. Her er en visdom som vi mange ganger har glemt i arbeidet med evangeliet. Det er så lett å være bedre-viter. Det er så lett å ha alle svarene ikke lytte. Samtalen er som mange andre samtaler i Johannes: god dag mann økseskaft. Gang på gang møter vi Jesus i samtale med folk som misforstår Jesu dobbelbetydning: Nikodemus: født på ny Jesus: brødet fra himmelen Levende vann: det vanlige uttrykket for rennende vann. Jesus refererer til det nye livet som han tilbyr alle ALLE som denne historien klart sier. Jesus kommer inn i verden med liv fra himmelen det er det han gir (v.14) Senere vil Jesus snakke om vann som den hellige Ånd (7,37-39), men her forblir Jesus litt gåtefull, inviterer til mer. Men levende vann, det nye livet, forandrer det livet man har fra før. Det er det Jesus går rett inn i i neste avsnitt. Hvorfor spør Jesus om et glass vann? Hva er det han får til i sitt møte med denne kvinnen som han ellers aldri hadde fått til?

3 Helt konkret, hvordan vil det se ut at vi som kristne spørre om et glass vann når vi deler evangeliet med andre i vår tid? Er vi villige som kristne, som adventister, til å møte våre kulturelt fremmede (etter hvert de fleste i vårt land som ikke tror på Bibelen), med å spørre om et glass vann? Hvorfor/hvorfor ikke? Johannes 4,16-26: Jesus kommer inn på livet til kvinnen Da sa Jesus til henne: "Gå og hent mannen din, og kom så hit." "Jeg har ingen mann," svarte kvinnen. "Du har rett når du sier at du ikke har noen mann," sa Jesus, "For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. Det du sier, er sant." "Herre, jeg ser at du er en profet," sa kvinnen."våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe." Jesus sier til henne: "Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." "Jeg vet at Messias kommer," sier kvinnen - Messias er det samme som Kristus - "og når han kommer, skal han fortelle oss alt." Jesus sier til henne: "Det er jeg, jeg som snakker med deg." Historien fortelles om en ung mann som kom hjem og fortalte sine sjokkerte foreldre at han var blitt en kristen. Mora så for seg at han hadde blitt med i en farlig sekt eller noe, og uttrykte: de har hjernevasket deg!. Han hadde svaret klart: hvis du visste hva det var inni der, ville du ha gitt ditt samtykk. Kristentro handler jo selvsagt ikke om å hjernevaske i den forstand at vi oppgir vår egen person. Men vi får våre hjerner vasket fra urenheter. Det kristne livet er et nytt liv. Religion er ofte en utgang fra det som kommer litt for nær. Det ser vi i denne historien. Det ser vi stadig vekk. Tenk på måter religiøse spørsmål kan ta fokus bort fra ditt eget liv. Hvorfor bruker mange mennesker diskusjoner innen religion til å unngå ting som utfordrer deres eget liv? Når kan en diskusjon om religion være nyttig? Kan den noen gang være det? (Se Titus 3,8.9 og Fil 3) Johannes 4,27-30: Kvinnen vitner om Jesus som Messias I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: "Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?" Da dro de ut av byen og kom til ham. De nyomvendte er ofte de viktigste misjonærene og mest effektive misjonærene Noen ganger forestiller vi kristne oss at vi må nå et visst nivå før vi kan begynne å forkynne til andre. Hvorfor gjør vi det? Hva forteller det om våre tanker om det å være en misjonær?

4 Vi lever i en tid der mennesker som påstår de har absolutt sannhet blir uglesett som utroverdige. I vår tid hører vi ikke på mennesker som har SVARET med stor S. Livet er for kompleks til at noen sitter inne med hele sannheten. Kan vi få sagt det bedre på kvinnens måte, når hun vitnet om Jesus? o Kom og se : invitasjon til selv å komme til en konklusjon heller enn en påstand man må godta eller ikke o han skulle vel ikke være.? : jeg har funnet ut dette eller hint, men kom nå og vurder selv Kan dette være en av grunnene til at ufaglærte kan komme lenger med vannlig folk enn de faglærte? Johannes 4,31-38: Jesus snakker med disiplene om evangelisme I mellomtiden ba disiplene Jesus: "Rabbi, kom og spis!" "Jeg har mat å spise som dere ikke vet om," svarte han. De sa til hverandre: "Har kanskje noen kommet med mat til ham?" Men Jesus sa til dem: "Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre hans verk. [Matt 4, 4; Joh 6, 38] Dere sier: Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere: Løft blikket og se på markene! De står alt hvite mot høst. [Matt 9, 37 f] Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant: `Én sår og en annen høster.` Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort." Jesus ble tydeligvis så begeistret over resultatene i Samaria, at han syntes ikke mat betydde noe der og da. Jesus siterer to ordtak fra Galilea: Ennå er det fire måneder til innhøstningen det tar tid fra man sår til man høster, men her eksploderte det bare. Jesus har alt høstet i Samaria også. Èn sår og èn høster hvem som sår og høster i Jesu bruk av ordtaket er usikkert. Kanskje Johannes døperen hadde sådd. Kanskje var det Jesus og disiplene høstet. Uansett, poenget her er at både såer og høster gleder seg sammen. Når var du så begeistret over at evangeliet hadde framgang at du ikke brydde deg om å spise? Vi lever i en tid og kultur som er som et Samaria for oss. Mange sier at evangeliet møter stengte dører i vårt land. Kan det være om vi løfter blikket og ser, at markene står hvite mot høst? La oss be om at Gud må vise oss hvordan vi kan høste. Når noen blir døpt, er det som regel pastoren som stikker av med æren for det, selv om mange har vært med på veien. Hvordan kan vi få til en lagfølelse som gjør at vi mer gleder oss sammen over resultater, som Jesus snakker om her? Johannes 4,39-42: Resultatet av kvinnens vitnesbyrd Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: "Han har fortalt meg alt det jeg har gjort." Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: "Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser." [1 Joh 4, 14]

5 På grunn av et enkelt vitnesbyrd, kanskje nettopp fordi hun levde det livet hun gjorde, var denne kvinnen selve instrumentet som gjorde at hele landsbyen tok i mot Jesus. Tenker du noen ganger at Gud ikke kan bruke deg? Hvorfor / hvorfor ikke? Har denne historien inspirert deg til å tenke annerledes om det?

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Mange mennesker hadde jo blitt lurt og snytt for penger av Sakkeus og hans tollervenner.

Mange mennesker hadde jo blitt lurt og snytt for penger av Sakkeus og hans tollervenner. Kom ned Sakkeus! Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Lukas Dato: 25. juni 2006 Ant ord: 2210 Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek.

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Sal 1,1-6 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres

Detaljer

Jesus sier til henne: La meg få drikke.

Jesus sier til henne: La meg få drikke. Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året Jesus sier til henne: La meg få drikke. (Joh 4,7) Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Himmelrikets vekst og kraft

Himmelrikets vekst og kraft 1 Himmelrikets vekst og kraft Lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen Tale på Genmix 27.2.11 av Oddvar Søvik Det er ganske spennende at dere i Genmix har valgt å fokusere på Jesu lignelser dette semesteret.

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer