22" Widescreen LCD-skjerm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22" Widescreen LCD-skjerm"

Transkript

1 22" Widescreen LCD-skjerm Bruksanvisning English 日本语 Česky Deutsch 简中 Magyar Français 繁中 Română Italiano Suomi Svenska Español Nederlands Norsk Pyccкий Polski Dansk Português Hrvatski

2 FORHOLDSREGLER INSTALLASJON FOR BRUKERE I DEN EUROPEISKE UNION 1 INSTALLASJON FOR BRUKERE I UNITED STATES OF AMERICA 1 INSTALLASJON 1 STRØMTILKOBLING 1 VEDLIKEHOLD 1 TRANSPORTERE MONITOREN 1 KOMME I GANG INNHOLD I PAKKEN 2 Installasjon IDENTIFISERE DELER OG KONTROLLER 2 3 Arbeide med OSD-gruppen 3 TILPASSE MONITOREN 3 Introduksjon til hurtigtaster Bruk av funksjonstaster 4 4 OSD Ikonliste 5 PROBLEMLØSNING 7 TEKNISKE FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER 8 GRENSESNITTFREKVENS 8 TILLEGG Avansert energisparingsmodus 9 FCC OVERENSSTEMMELSE 11

3 Gratulere! Skjermen som du har kjøpt er TCO 03 merket. Det betyr at skjermen er utformet, produsert og testet i samsvar med noen av de strengeste krav til kvalitet og miljø i verden. Det har dermed blitt et høy-ytelses produkt, utformet med brukeren i sentrum som også minimaliserer skadevirkningen på natur og miljø. Noen av TCO 03 krav til skjermer: Ergonomi God visuell ergonomi og bildekvalitet for å forbedre arbeidsmiljøet for brukeren og for å redusere syns- og stressproblemer. Viktige parametre er klarhet, kontrast, oppløsning, reflektering, fargegjengivelse og bildestabilitet. Energi Energisparing etter en viss tid fordelaktig, både for brukeren og miljøet Elektrisk sikkerhet Utstråling Elektromagnetiske felt Lydemisjoner Økologi Dette produktet må forberedes til gjenvinning og produsenten må ha et godkjent miljøadministrativt system slik som EMAS eller ISO Restriksjoner på bruk av flammehemmende og polymere stoffer med brom eller klor, tungmetaller slik som kadmium, kvikksølv og bly. Kravene onder denne merkingen har blitt utviklet av TCO Development i samarbeid med forskere, eksperter, brukere og produsenter i hele verden. Siden slutten av 1980-årene har TCO vært engasjert i påvirking av utviklingen av IT-utstyr i en mer brukervennlig retning. Vårt merkingssystem startet med skjermer i 1992 og blir nå bedt om av brukere og IT-produsenter i hele verden. For mer informasjon, gå til

4 Forholdsregler Informasjon for brukere i den Europeiske union Installasjon Dette symbolet på produktet eller dens emballasje betyr at produktet må deponeres separat fra vanlig husholdningsavfall da dets levetid har utgått. Det er viktig at du merker deg at det er ditt ansvar å påse at elektronisk utstyr blir deponert på miljøstasjoner. Alle land i den Europeiske unionen skal ha egne miljøstasjoner hvor elektrisk og elektronisk utstyr skal deponeres. For informasjon om din nærmeste miljøstasjon, kontakt ditt lokale deponeringssenter eller passende statlig organ, eventuelt forhandleren du kjøpte produktet av. Informasjon for brukere i United States of America LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE LOVER. For MER INFORMASJON, KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT FOR INFORMASJON OM DEPONERING AV LAMPEN, LES 1. Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsportene på baksiden av monitoren. 2. Ikke installer monitoren i nærheten av varmekilder slik som radiatorer eller varmerør, eller i direkte sollys, i eksterm støvete tilværelser eller utsett for mekaniske vibrasjoner eller sjokk. 3. Apparetet skal kun brukes mellom 3. tippet fremover og 17 tippet bakover som normal arbeidsposisjon. Dersom vinkelen overstiger 17, skal den kun brukes for veggmontering eller pakking. 5. Koble fra strømledningen fra strømforsyningen dersom: 5.1 Du ikke skal bruke monitoren på en lang periode. 5.2 Kabelen er skadet eller slitt ut. 5.3 Monitoren har blitt sluppet i bakken eller kabinettet er skadet. 5.4 En merkbar endring i yteevne indikerer behov for vedlikehold Vedlikehold 1. Rengjør kabinettet og kontrollene med en myk klut, lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk slipende materialer eller løsninger slik som alkohol og benzen. 2. Ikke skrubb, rør eller dunk overflaten på skjermen med skarpe eller slipende elementer slik som penner eller skrutrekker, da dette kan ripe opp skjermen. 3. Ikke sett inn objekter eller søl væsker inn i ventilasjonsåpningen på baksiden av monitoren, det kan oppstå brann, elektrisk sjokk og / eller problemer med enheten. Transportere monitoren 1. Når du skal flytte på skjermen for å reparere den eller få den undersøkt, må du trykke den "runde knappen" bak sokkelen, og fjerne sokkelen. Så bruker du originalforpakningen til å pakke inn skjermen og utstyret. Strømtilkobling 1. Bruk korrekt strømledning for din lokale spenning. 2. Bruk en lett-tilgjengelig stikkontakt for monitoren. 3. Ikke tillat noe å hvile på strømledningen. 4. Bruk kun strømadapteren som er festet til monitoren

5 Komme i gang Innhold i pakken Sjekk innholdet av pakken: Sjekk innholdet av pakken: 1. LCD-monitor 2. Basis (Formen på basisen varierer fra modell til modell) 3. Strømledning (kontakten kan variere etter standarden på det elektriske uttaket i ditt land) 4. Videosignalkabel 5. Digital signalkabel (valgmulighet) 6. Lydkabel (valgfritt) 7. CD-ROM Installasjon 1.Inntilling 1.1 Ta skjermen og basisen ut av forpakningen. 1.2 Plasser basisen riktig på et bord. 1.3 Hold skjermen med begge hender og dytt koblingen til skjermen i slissen på basisen slik at skjermen monteres fast på basisen (sørg for at basisen står i triktig retning). 2.Koble til signalkabelen 2.1 Skru av datamaskinen. 2.2 Koble en ende på kabelen til D-SUB eller DVI-koblingen i skjermens bakpanel og stram til skruene. 2.3 Fest den andre kabelenden til VGA-tilkoblingen i PC-en og stram til skruene. 2.4 MERK: Sørg for at innstillingen ikke overstiger 3.Koble til lyd (valgfritt) 3.1 Koble lydkabelen inn i AUDIO-porten på baksiden av monitoren 3.2 Koble den andre enden inn i datamaskinen din eller en annen lydkilde. 4.Tilkoblingsstrøm 4.1 Bruk hun-enden av strømledningen til POWER-porten på baksiden av monitoren. 4.2 Koble han-enden av strømledningen inn i en stikkontakt. 5. Slå på PC-en og skjermen. 5.1 Skru på datamaskinen POWER AUDIO DVI D-SUB Du bør nå kunne se et bilde nå. Hvis ikke, les «Problemløsning» seksjonen 8. Hurtiginstallasjonsguide - 2 -

6 Identifisere deler og kontroller 1. Lysdioden viser funksjonsforholdet. Mens den står på er lysdioden klar grønn. Når den er i sovemodus er lysdioden oransje. 2. Av-/påbryter brukes til å fastlå strømsituasjonen. Du kan bruke av-/påbryteren til å kontrollere åpning eller lukking. 3. Funksjonstastene brukes til å justere alle innstillingene. Hvis du trenger litt justering kan du oppnå det ved å trykke på en av funksjonsmenyene. Detaljene for alle funksjonsmenyene følger nedenfor. Arbeide med OSD-gruppen Du kommer til å synes at OSD-menyen er lett å bruke. Du finner funskjonen til en knapp gjennom det tilhørende ikonet som vises i pop-up vinduet til OSD-menyen. Det finnes tre bilder som viser at en knapp har forskjellige funksjoner på forskjellige nivåer i arkitekturen. Tilpasse monitoren din On Screen Display (OSD) systemet leverer en rakke verktøy som brukes for å tilpasse din monitor. Selv om det er mulig at du kan foreta en omfattende tilpassing, anbefaler vi sterkt at du bruker AUTOJUSTERINGs-funksjonen. Viktig: Denne bruker standardverdiene men kan likevel optimalisere skjermbildet. Aktiver OSD-menyen. Velg den første knappen til venstre for å aktivere AUTOJUSTERINGs-funksjonen. Vi har i tillegg laget andre enkle metoder for å endre Viktig: visningsmodusene. Det finnes 4 moduser, som omfatter: GENERELL, FILM, BILDE og SPILL. Det første nivået Det andre nivået Det tredje nivået 1. Trykk på -knappen for å starte 2. Trykk på én av de 4 andre knappene for å aktivere OSD-menyen. 3. Trykk på den tilsvarende funksjons-ikonknappen i pop-upvinduet til OSD-menyen

7 Hurtigtaster - Introduksjon 1. AUTOJUSTERING Når OSD-funksjoner vises, trykk den første knappen på venstre side optimalisere bildefremvisningen. 2. Lydstyrke (Audio-matching) Når OSD-funksjonene vises, trykk den første knappen til høyre Når OSD-funksjonene vises, trykk den andre knappen til venstre for å bytte modus. Du kan E trykke og for å justere i 4 moduser. Trykk eller, så kan du avslutte automatisk. Når OSD-funksjonene vises, trykk den andre knappen til høyre for å komme til hovedmenyen. E Så kan du trykke eller for å velge. Trykk OK for å bekrefte valget. Trykk eller for for å gå i, så kan du automatisk AUTOJUSTERINGs-menyen. Trykk deretter eller for å justere lydstyrken. Trykk eller OK for avslutte. 3. TEMAMODUS-MENY 4. HOVEDMENY å avslutte. E Strøm AUTOMATISK JUSTERING GENERELT FILM TEMAMODUSMENY BILDE SPILL Funksjonsmeny Audio LYSSTYRKE KONTRAST VELG INNGANGSSIGNAL SPRÅK OSD-MENY VISNINGSFORHOLD FARGETEMPERATUR SYSTEM MINNE ANALOG(D-SUB) DIGITAL(DVI) Meny på 15 språk NATIVE FULLSKJERM RØD GRØNN BLÅ KALD VARM STRØMSPARING HVITBALANSE POSIÇÃO HORIZONTAL VERTIKAL POSISJON FASE KLOKKE English Deutsch Français Italiano Español 中 文 日 本 語 Norsk Русский Svenska Suomi Dansk Polski Nederlands Português DDC/CI Bruk av funksjonstaster DEMO INFO OSD-systemet er som et kart, som du kan finne frem i etter tre-strukturen. Tre-strukturen på innholdet hjelper deg med å finne frem. Gjennom hele prosessen kan du foreta følgende valg: 1. Aktivere OSD-hovedmenyen: Når strømmen er på kan du trykke en hvilken som helst funksjonstast for utføre funksjonen. 2. Å bekrefte valget: Trykk på OK -knappen. 3. Bla deg frem til følgende eller forrige valg: Trykk og. 4. Juster valgverdien: Trykk og for å justere verdien. E 5. Gå tilbake til et høyere nivå på menyen Trykk eller for å gå tilbake til et høyere nivå. E 6. Avslutt: Trykk for å gå ut av OSD-menyen. Hvis du ikke trykker på noen knapper, vil den forsvinne automatisk etter 30 sekunder

8 OSD Ikonliste Ikon Funksjoner Detaljer Ikon Funksjoner Detaljer AUTOMATISK JUSTERING * Automatisk optimatisering av bildet FARGETEMPERATUR * Velg innstillingen av skjermfargen Kjølig, varm eller bruker * Kjølig: Sett skjermfargen til å være blålig hvit * Varm: Sett skjermfargen til å være rødlig hvit TEMAMODUSMENY * Aktiver den innebyggede fargesystemet til å forbedre den grafiske effekten i forhold til forskjellige visninger av innholdet (GENERELT, BILDE, FILM, SPILL) SYSTEM * Juster de mekaniske spesifikasjonenene for skjermbildet (STRØMSPARING, HVITBALANSE, KLOKKE, FASE, POSIÇÃO HORIZONTAL, VERTIKAL POSISJON, SYSTEM, INFO) LYSSTYRKE KONTRAST VELG INNGANGSSIGNAL * Justere klarheten på skjermen * Juster kontrastnivået (sort til hvitt) på skjermen * Velg inngang fra video eller digitalinngang (matching). * Standardinnstilling fra produsenten: Videosignal (VGA). STRØMSPARING HVITBALANSE * Velg mellom standard og advanced strømsparingsmoder. Se under for detaljer. * Standard: Er i overensstemmelse med EPA Energy Star krav for administrering av strøm. * Advanced: Aktiver monitorens Life-Extension-funksjon * Juster balansen til inngangssignalet. SPRÅK OSD-MENY VISNINGSFORHOLD * Velg din egen preferanse for språket i OSD-menyen * Venligst velg visningsforhold NATIVE, og velg deretter FULL SKJERM. * FULL SKJERM: Juster og zoom skjermbildet til full skjermstørrelse (16:10). * NATIVE: Behold skjermbildeformatet på samme format som inngangssignalet (4:3, 5:4 osv.). Maksimaliser så skjermbildet og sørg for at det ikke forekommer tap av innhold (deler av skjermen kan være tomme). POSIÇÃO HORIZONTAL VERTIKAL POSISJON FASE * Flytt plasseringen av skjermen venstre eller høyre * Flytt plasseringen av skjermen opp eller ned * Juster monitorens interne signalfase. FULL SKJERM (16:10) NATIVE (4:3 or 5:4) KLOKKE * Justere monitorens interne sampling klokke - 5 -

9 OSD Ikonliste Ikon Funksjoner Detaljer DDC/CI * Velg a skru pa eller skru av DDC/CI-funksjonen. * Standardinnstilling: På DEMO * 2 sekunder etter at denne funksjonen er aktivert, vil noen av menyene forbedre feature-grading effekten 2 ganger. INFO MINNE * Vis frekvens, oppløsning, inngangsgrensesnitt og andre driftsdetaljer for denne skjermen. * Gjenopprett monitorens parametere til bakgrunninnstillingene

10 Problemløsning Symptom 1.Manglende bilde 2.lysdioden er ikke opplyst 1.Manglende bilde 2.Lysdioden er oransje Sjekk følgende 1. Sjekk om monitoren er påslått (trykk på knappen igjen). 2. Sjekk om strømledningen er korrekt koblet til monitoren og stikkontakten. 3. Sjekk om strøm kommer fra stikkontakten (bruk en annen enhet for å teste). 1. Sjekk om datamaskinen er slått på. 2. Påse at datamaskinen ikke er i strømsparingsmodi (flytt på musen eller trykk på en tast på skrivebordet for å aktivere PC-en) 3. Sjekk at den analoge signalkabelen er sikkert koblet til monitoren og datamaskinen. 1.Skjermen viser «No Signal Input» 1.Skjermen viser «Input Signal Out of Range» 1. Sjekk om datamaskinen er slått på. 2. Sjekk at den analoge signalkabelen er sikkert koblet til monitoren og datamaskinen. 1. Påse at oppløsningen og / eller oppfriskingsserien er korrekt innstilt Viktig! Pass på at skjerminnstillingene ikke overstiger - 7 -

11 Tekniske funksjoner og spesifikasjoner Panel Kontakt Vipping Dimensjoner (V x H x D) Vekt Strøm Element Skjermstørrelse Pikselavstand Analog Digital Vippingsvinkel Net Net AC Forbruk 473,8(H) x 296,1(V)mm 0,282(H) x 0,282(V)mm D-sub DVI-D (valgfritt) -5 ~20 Omtrent 510(V) x 424(H) x 202(D)mm Omtrent 4,9kg AC 100~240V, 50Hz/60Hz,1.2A Aktiv:55W/ Hvile:2W Beskrivelse Grensesnittfrekvens 1. Følgende frekvensrekkevidde er for den arbeidende periode. Dersom angitt modi er mellom den nedre perioden men ikke stemmer med frekvensen for støttet tid, kan ikke optimal visning forsikres. Dersom anvendt modi er utenfor arbeidsperioden vil skjermen være sort (bare vise «Input Signal Out Of Range») og så gå inn i strømsparingsmodi. 2. Bestemmelse av modi er uavhengig av synk polaritet hvis ikke begge eller flere modier tilhører støttet tidsliste og kun kan vurderes av synk polaritet. 3. I mellomtiden, faktisk oppgitt frekvens for støttet tid er ikke akkurat forespurt. 4. Normalisering av VGA kortets avvik vil godtas. 5. Horisontal frekvens 30 KHz---82 KHz 6. Vertikal frekvens 56 Hz---76 Hz Driftsomgivelser Lagringsomgivelser Temperatur Fuktighet Høyde over havet Temperatur Fuktighet Høyde over havet 5 C to 40 C 20% til 80% (uten forbehold) Under 10,000 fts -20 C to 60 C 5% til 80% (uten forbehold) Under 40,000 fts - 8 -

12 Tillegg Avansert Strømsparingsmodi * Standard Power Saving-modi (uten Monitor Life-Extension-funksjonen) 1.Bakgrunn Tradisjonelle monitorer har dvale-funksjonen for strømsparing. Men intervallet brukt for dvalemodi er vanskelig å velge. Dersom intervallet er for lang har strømsparingen ingen hensikt. Dersom intervallet er for kort vil datamaskinen og LCD-monitoren gå i dvalemodi for ofte. Når LCD-monitoren går i dvalemodi vil baklyset automatisk slå seg av med en gang. Ofte av- og påslåing av lys vil resultere i at lysnivået blir ujevnt og kan til og med korte levetiden på lysene. Strøm PÅ Start strømsparing 2.Vår løsning til dette dilemmaet Monitor the Life-Extension-funksjonen * Advanced Power Saving-modi (med Monitor Life-Extension-funksjonen) Grunnet dette har vi designet funksjonen Monitor Life-Extension. Straks du har valgt alternativet «Advanced Power Saving Mode» i OSD-menyen, vil du ikke bare spare elektrisitet, men forlenge levetiden til lysene. 电 力 Strøm 60% 30% 10% 3.Arbeidsprinsippet for Monitor Life-Extension-funksjonen For å minske innvirkningen ofte av- og påslåing av LCD-monitoren, Life-Extension-funksjonen senker nivået elektrisitet sendt til baklyset på LCD-monitoren gradvis, i stedet for å kutte alt med en gang når PC-en går inn i dvale- eller av-modi. Se følgende illustrasjoner for sammenligning. 5s 7mins PÅ Start dvale Start strømsparing Denne «Start og senk ned» metoden minker overgangen for elektristet og temperature forårsaket av av- og påslåing av LCD-monitoren. Dersom, mykt forfall i baklyset for LCD-monitoren kan kontrolleres på et nivå som er mindre enn det det var

13 4.Hvilke bivirkninger har Monitor Life-Extension-funksjonen (hvorfor ikke angi Advanced Power Saving-modi som standard)? Etter forespørsel fra EPA (US Environmental Protection Agency), for å administrere strømmen sendt til monitorer, må strømforbruket til monitoren gå ned under 3 watt innen 3 sekunder etter at monitoren går inn i strømsparingsmodi. Men Life-Extension-funksjonen senker gradvis nivået elektrisitet sendt til baklyset på LCD-monitoren. Dersom har Monitor Life-Extension-funksjon en konflikt med kravene satt av EPA i de første 7 minuttene etter dvalemodi startes. Selv om, etter sammenligning av fordelene begge setter opp, anbefaler vi fremdeles sterkt at du bruker Advance d Power Saving-modi for din monitor. 5.Hvordan kan du aktivere Monitor Life-Extension-funksjonen? Du kan enkelt bruke OSD-kontrollene for å aktivere Monitor Life-Extension-funksjonen. 1. Trykk én av 4 knapper (utenom av- og påbryteren) på venstre side for å aktivere OSD-menyen. 2. Trykk -knappen for å gå til funksjonsmenyen. 3. Trykk eller -knappen for å velge system. 4. Trykk OK for å bekrefte valget. 5. Trykk eller -knappen for å velge STRØMSPARING. 6. Trykk OK for å bekrefte valget. 7. Trykk eller -knappen for å velge det avanserte valget i STRØMSPARINGsfunksjonen. 8. Trykk OK for å bekrefte valget. 9. Trykk -knappen for å gå til menyen på et høyere nivå. 10. Trykk -knappen for å forlate OSD-menyen

14 FCC overensstemmelse 1. Denne enheten etterkommer Del 15 av FCC Reglene. Ved operasjon gjelder de to følgende vilkår (1) denne enheten må ikke skape skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. 2. MERK: Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Men, det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farglig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en ellere flere av følgende måter: 3. Endre retning eller plassering av mottaker antennen. 4. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 5. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på. 6. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjelp. ADVARSEL: Enhver uautorisert endring til dette utstyret kan resultere i annullering av retten til å betjene utstyret og annullere produktgarantien

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

TCO03-melding... 1. FCC varselserklæring... 2. Canadisk DOC-melding... 3. Varsomhet... 3. Pakningens innhold... 4. Installasjonsveiledning...

TCO03-melding... 1. FCC varselserklæring... 2. Canadisk DOC-melding... 3. Varsomhet... 3. Pakningens innhold... 4. Installasjonsveiledning... Innhold TCO03-melding... 1 FCC varselserklæring... 2 Canadisk DOC-melding... 3 Varsomhet... 3 Pakningens innhold... 4 Installasjonsveiledning... 4 Å sette sammen skjermen... 4 Å ta av skjermen... 4 Å justere

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved strømtilkopling...2 Advarsel ved vipping...3 Advarsel om vedlikehold...3 Advarsel om frakt...3 Pakningsinnhold...4

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2. Leveringsinnhold... 3. Installeringsinstruksjoner...

Innholdsfortegnelse. Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2. Leveringsinnhold... 3. Installeringsinstruksjoner... Innholdsfortegnelse Forholdsregler... 2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER... 2 Leveringsinnhold... 3 Installeringsinstruksjoner... 3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Merknader før bruk...2 Installasjon...2 Slik kopler du til spenningen...2 Vedlikehold...2 Forsendelse av LCD-displayet...3 Tilpasning av betraktningsvinkelen på LCD-displayet...3 Veggmontering...4

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene...

Innholdsfortegnelse. Sette sammen monitoren... 3. Koble fra monitoren... 3. Justere synsvinkelen... 4. Koble til utstyrsenhetene... Innholdsfortegnelse Forholdsregler...2 SPESIELLE MERKNADER FOR LCD-MONITORER...2 Leveringsinnhold...3 Installeringsinstruksjoner...3 Sette sammen monitoren... 3 Koble fra monitoren... 3 Justere synsvinkelen...

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Brukerveiledning (PDF-fil på CD-ROM*) PRECAUTIONS

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] (SX46W) (SX76W) Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Inneholder grunnleggende informasjon,

Detaljer

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved strømtilkopling...2 Advarsel ved vipping...3 Advarsel om vedlikehold...3 Advarsel om frakt...3 Slik kommer du i gang...4

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres. Innholdsfortegnelse Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved Strømtilkopling...2 Advarsel ved vipping...3 Advarsel om vedlikehold...3 Advarsel om Frakt...3 Pakningsinnhold...4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningen på baksiden av LCD.skjermen må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Merknader før bruk...2 Installasjon...2 Slik kopler du til spenningen...2 Vedlikehold...2 Forsendelse av LCD-displayet...2 Tilpasning av betraktningsvinkelen på LCD-displayet...3 Låsing

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring

Sikkerhet. Sikker behandling av strøm. Sikkerhet ved installering. Sikkerhet under rengjøring Innholdsfortegnelse Sikkerhet 1 Sikker behandling av 1 strøm Sikkerhet ved installering 1 Sikkerhet under 1 rengjøring Spesielle merknader om LCD 2 monitorer Pakningens innhold 2 Instruksjoner for installering

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brukerveiledning. Versjon 1.0 PRESENTATION VIEWER Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Uten skriftlig tillatelse fra produsenten er det forbudt å gjengi eller overføre noen del av denne veiledningen, det være seg elektronisk eller

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres.

Ventilasjonsåpningene i kabinettet må ikke dekkes til eller blokkeres. Table of Contents Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved strømtilkopling...2 Advarsel ved vipping...3 Advarsel om vedlikehold...3 Advarsel om frakt...3 Pakningsinnhold...4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ)-----------------------------------------13-14 FEILMELDINGER OG MULIGE LØSNINGER---------------15

INNHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ)-----------------------------------------13-14 FEILMELDINGER OG MULIGE LØSNINGER---------------15 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHET----------------------------------------------------1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER------------------------- 2 SPESIELLE MERKNADER OM LCD-MONITORER------- 3 FØR DU TAR

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

FCC erklæring om klasse B radiofrekvens forstyrrelse ADVARSEL: (FOR FCC-SERTIFISERTE MODELLER)

FCC erklæring om klasse B radiofrekvens forstyrrelse ADVARSEL: (FOR FCC-SERTIFISERTE MODELLER) INNHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHET----------------------------------------------------1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER------------------------- 2 SPESIELLE MERKNADER OM LCD-MONITORER------- 3 FØR DU TAR

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt.

Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Alarm og overvåking Brukerhåndbok Elocam Fullt flyttbart plasser kamera og skjerm der behovet er! Plug and play trenger bare en vanlig stikkontakt. Introduksjon Brukes systemet aktivt vil det lette og

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Forsiktighetsregler...2. Advarsel ved installasjonen...2. Advarsel ved strømtilkopling...2. Advarsel ved vipping...3. Advarsel om vedlikehold...

Forsiktighetsregler...2. Advarsel ved installasjonen...2. Advarsel ved strømtilkopling...2. Advarsel ved vipping...3. Advarsel om vedlikehold... Table of Contents Forsiktighetsregler...2 Advarsel ved installasjonen...2 Advarsel ved strømtilkopling...2 Advarsel ved vipping...3 Advarsel om vedlikehold...3 Advarsel om frakt...3 Pakningsinnhold...4

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO BRUKERVEILEDNING COBR HD COBR HD DUO 1. Dette har du mottatt 2. Samling og tilkobling 3. Betjening 4. Råd og tips for oppstart 5. Vedlikehold 6. Ytterligere opplysninger 7. Tekniske spesifikasjoner The

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO COSOLE VIEWER Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Video Console Viewer. Ta kontakt med et av de Trust Customer

Detaljer

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Forstørrende Videosystem IDEA ProVario Innholdsregister Emballasje og materiell... s. 2 Innhold i eske (Standard system)... s. 3 Plassering... s. 5 Installasjon... s. 6 Bruk

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer