22" Widescreen LCD-skjerm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22" Widescreen LCD-skjerm"

Transkript

1 22" Widescreen LCD-skjerm Bruksanvisning English 日本语 Česky Deutsch 简中 Magyar Français 繁中 Română Italiano Suomi Svenska Español Nederlands Norsk Pyccкий Polski Dansk Português Hrvatski

2 FORHOLDSREGLER INSTALLASJON FOR BRUKERE I DEN EUROPEISKE UNION 1 INSTALLASJON FOR BRUKERE I UNITED STATES OF AMERICA 1 INSTALLASJON 1 STRØMTILKOBLING 1 VEDLIKEHOLD 1 TRANSPORTERE MONITOREN 1 KOMME I GANG INNHOLD I PAKKEN 2 Installasjon IDENTIFISERE DELER OG KONTROLLER 2 3 Arbeide med OSD-gruppen 3 TILPASSE MONITOREN 3 Introduksjon til hurtigtaster Bruk av funksjonstaster 4 4 OSD Ikonliste 5 PROBLEMLØSNING 7 TEKNISKE FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER 8 GRENSESNITTFREKVENS 8 TILLEGG Avansert energisparingsmodus 9 FCC OVERENSSTEMMELSE 11

3 Gratulere! Skjermen som du har kjøpt er TCO 03 merket. Det betyr at skjermen er utformet, produsert og testet i samsvar med noen av de strengeste krav til kvalitet og miljø i verden. Det har dermed blitt et høy-ytelses produkt, utformet med brukeren i sentrum som også minimaliserer skadevirkningen på natur og miljø. Noen av TCO 03 krav til skjermer: Ergonomi God visuell ergonomi og bildekvalitet for å forbedre arbeidsmiljøet for brukeren og for å redusere syns- og stressproblemer. Viktige parametre er klarhet, kontrast, oppløsning, reflektering, fargegjengivelse og bildestabilitet. Energi Energisparing etter en viss tid fordelaktig, både for brukeren og miljøet Elektrisk sikkerhet Utstråling Elektromagnetiske felt Lydemisjoner Økologi Dette produktet må forberedes til gjenvinning og produsenten må ha et godkjent miljøadministrativt system slik som EMAS eller ISO Restriksjoner på bruk av flammehemmende og polymere stoffer med brom eller klor, tungmetaller slik som kadmium, kvikksølv og bly. Kravene onder denne merkingen har blitt utviklet av TCO Development i samarbeid med forskere, eksperter, brukere og produsenter i hele verden. Siden slutten av 1980-årene har TCO vært engasjert i påvirking av utviklingen av IT-utstyr i en mer brukervennlig retning. Vårt merkingssystem startet med skjermer i 1992 og blir nå bedt om av brukere og IT-produsenter i hele verden. For mer informasjon, gå til

4 Forholdsregler Informasjon for brukere i den Europeiske union Installasjon Dette symbolet på produktet eller dens emballasje betyr at produktet må deponeres separat fra vanlig husholdningsavfall da dets levetid har utgått. Det er viktig at du merker deg at det er ditt ansvar å påse at elektronisk utstyr blir deponert på miljøstasjoner. Alle land i den Europeiske unionen skal ha egne miljøstasjoner hvor elektrisk og elektronisk utstyr skal deponeres. For informasjon om din nærmeste miljøstasjon, kontakt ditt lokale deponeringssenter eller passende statlig organ, eventuelt forhandleren du kjøpte produktet av. Informasjon for brukere i United States of America LAMPEN(E) INNI DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV OG MÅ RESIRKULERES ELLER DEPONERES I FØLGE LOKAL, STATLIG ELLER FEDERALE LOVER. For MER INFORMASJON, KONTAKT ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT FOR INFORMASJON OM DEPONERING AV LAMPEN, LES 1. Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsportene på baksiden av monitoren. 2. Ikke installer monitoren i nærheten av varmekilder slik som radiatorer eller varmerør, eller i direkte sollys, i eksterm støvete tilværelser eller utsett for mekaniske vibrasjoner eller sjokk. 3. Apparetet skal kun brukes mellom 3. tippet fremover og 17 tippet bakover som normal arbeidsposisjon. Dersom vinkelen overstiger 17, skal den kun brukes for veggmontering eller pakking. 5. Koble fra strømledningen fra strømforsyningen dersom: 5.1 Du ikke skal bruke monitoren på en lang periode. 5.2 Kabelen er skadet eller slitt ut. 5.3 Monitoren har blitt sluppet i bakken eller kabinettet er skadet. 5.4 En merkbar endring i yteevne indikerer behov for vedlikehold Vedlikehold 1. Rengjør kabinettet og kontrollene med en myk klut, lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk slipende materialer eller løsninger slik som alkohol og benzen. 2. Ikke skrubb, rør eller dunk overflaten på skjermen med skarpe eller slipende elementer slik som penner eller skrutrekker, da dette kan ripe opp skjermen. 3. Ikke sett inn objekter eller søl væsker inn i ventilasjonsåpningen på baksiden av monitoren, det kan oppstå brann, elektrisk sjokk og / eller problemer med enheten. Transportere monitoren 1. Når du skal flytte på skjermen for å reparere den eller få den undersøkt, må du trykke den "runde knappen" bak sokkelen, og fjerne sokkelen. Så bruker du originalforpakningen til å pakke inn skjermen og utstyret. Strømtilkobling 1. Bruk korrekt strømledning for din lokale spenning. 2. Bruk en lett-tilgjengelig stikkontakt for monitoren. 3. Ikke tillat noe å hvile på strømledningen. 4. Bruk kun strømadapteren som er festet til monitoren

5 Komme i gang Innhold i pakken Sjekk innholdet av pakken: Sjekk innholdet av pakken: 1. LCD-monitor 2. Basis (Formen på basisen varierer fra modell til modell) 3. Strømledning (kontakten kan variere etter standarden på det elektriske uttaket i ditt land) 4. Videosignalkabel 5. Digital signalkabel (valgmulighet) 6. Lydkabel (valgfritt) 7. CD-ROM Installasjon 1.Inntilling 1.1 Ta skjermen og basisen ut av forpakningen. 1.2 Plasser basisen riktig på et bord. 1.3 Hold skjermen med begge hender og dytt koblingen til skjermen i slissen på basisen slik at skjermen monteres fast på basisen (sørg for at basisen står i triktig retning). 2.Koble til signalkabelen 2.1 Skru av datamaskinen. 2.2 Koble en ende på kabelen til D-SUB eller DVI-koblingen i skjermens bakpanel og stram til skruene. 2.3 Fest den andre kabelenden til VGA-tilkoblingen i PC-en og stram til skruene. 2.4 MERK: Sørg for at innstillingen ikke overstiger 3.Koble til lyd (valgfritt) 3.1 Koble lydkabelen inn i AUDIO-porten på baksiden av monitoren 3.2 Koble den andre enden inn i datamaskinen din eller en annen lydkilde. 4.Tilkoblingsstrøm 4.1 Bruk hun-enden av strømledningen til POWER-porten på baksiden av monitoren. 4.2 Koble han-enden av strømledningen inn i en stikkontakt. 5. Slå på PC-en og skjermen. 5.1 Skru på datamaskinen POWER AUDIO DVI D-SUB Du bør nå kunne se et bilde nå. Hvis ikke, les «Problemløsning» seksjonen 8. Hurtiginstallasjonsguide - 2 -

6 Identifisere deler og kontroller 1. Lysdioden viser funksjonsforholdet. Mens den står på er lysdioden klar grønn. Når den er i sovemodus er lysdioden oransje. 2. Av-/påbryter brukes til å fastlå strømsituasjonen. Du kan bruke av-/påbryteren til å kontrollere åpning eller lukking. 3. Funksjonstastene brukes til å justere alle innstillingene. Hvis du trenger litt justering kan du oppnå det ved å trykke på en av funksjonsmenyene. Detaljene for alle funksjonsmenyene følger nedenfor. Arbeide med OSD-gruppen Du kommer til å synes at OSD-menyen er lett å bruke. Du finner funskjonen til en knapp gjennom det tilhørende ikonet som vises i pop-up vinduet til OSD-menyen. Det finnes tre bilder som viser at en knapp har forskjellige funksjoner på forskjellige nivåer i arkitekturen. Tilpasse monitoren din On Screen Display (OSD) systemet leverer en rakke verktøy som brukes for å tilpasse din monitor. Selv om det er mulig at du kan foreta en omfattende tilpassing, anbefaler vi sterkt at du bruker AUTOJUSTERINGs-funksjonen. Viktig: Denne bruker standardverdiene men kan likevel optimalisere skjermbildet. Aktiver OSD-menyen. Velg den første knappen til venstre for å aktivere AUTOJUSTERINGs-funksjonen. Vi har i tillegg laget andre enkle metoder for å endre Viktig: visningsmodusene. Det finnes 4 moduser, som omfatter: GENERELL, FILM, BILDE og SPILL. Det første nivået Det andre nivået Det tredje nivået 1. Trykk på -knappen for å starte 2. Trykk på én av de 4 andre knappene for å aktivere OSD-menyen. 3. Trykk på den tilsvarende funksjons-ikonknappen i pop-upvinduet til OSD-menyen

7 Hurtigtaster - Introduksjon 1. AUTOJUSTERING Når OSD-funksjoner vises, trykk den første knappen på venstre side optimalisere bildefremvisningen. 2. Lydstyrke (Audio-matching) Når OSD-funksjonene vises, trykk den første knappen til høyre Når OSD-funksjonene vises, trykk den andre knappen til venstre for å bytte modus. Du kan E trykke og for å justere i 4 moduser. Trykk eller, så kan du avslutte automatisk. Når OSD-funksjonene vises, trykk den andre knappen til høyre for å komme til hovedmenyen. E Så kan du trykke eller for å velge. Trykk OK for å bekrefte valget. Trykk eller for for å gå i, så kan du automatisk AUTOJUSTERINGs-menyen. Trykk deretter eller for å justere lydstyrken. Trykk eller OK for avslutte. 3. TEMAMODUS-MENY 4. HOVEDMENY å avslutte. E Strøm AUTOMATISK JUSTERING GENERELT FILM TEMAMODUSMENY BILDE SPILL Funksjonsmeny Audio LYSSTYRKE KONTRAST VELG INNGANGSSIGNAL SPRÅK OSD-MENY VISNINGSFORHOLD FARGETEMPERATUR SYSTEM MINNE ANALOG(D-SUB) DIGITAL(DVI) Meny på 15 språk NATIVE FULLSKJERM RØD GRØNN BLÅ KALD VARM STRØMSPARING HVITBALANSE POSIÇÃO HORIZONTAL VERTIKAL POSISJON FASE KLOKKE English Deutsch Français Italiano Español 中 文 日 本 語 Norsk Русский Svenska Suomi Dansk Polski Nederlands Português DDC/CI Bruk av funksjonstaster DEMO INFO OSD-systemet er som et kart, som du kan finne frem i etter tre-strukturen. Tre-strukturen på innholdet hjelper deg med å finne frem. Gjennom hele prosessen kan du foreta følgende valg: 1. Aktivere OSD-hovedmenyen: Når strømmen er på kan du trykke en hvilken som helst funksjonstast for utføre funksjonen. 2. Å bekrefte valget: Trykk på OK -knappen. 3. Bla deg frem til følgende eller forrige valg: Trykk og. 4. Juster valgverdien: Trykk og for å justere verdien. E 5. Gå tilbake til et høyere nivå på menyen Trykk eller for å gå tilbake til et høyere nivå. E 6. Avslutt: Trykk for å gå ut av OSD-menyen. Hvis du ikke trykker på noen knapper, vil den forsvinne automatisk etter 30 sekunder

8 OSD Ikonliste Ikon Funksjoner Detaljer Ikon Funksjoner Detaljer AUTOMATISK JUSTERING * Automatisk optimatisering av bildet FARGETEMPERATUR * Velg innstillingen av skjermfargen Kjølig, varm eller bruker * Kjølig: Sett skjermfargen til å være blålig hvit * Varm: Sett skjermfargen til å være rødlig hvit TEMAMODUSMENY * Aktiver den innebyggede fargesystemet til å forbedre den grafiske effekten i forhold til forskjellige visninger av innholdet (GENERELT, BILDE, FILM, SPILL) SYSTEM * Juster de mekaniske spesifikasjonenene for skjermbildet (STRØMSPARING, HVITBALANSE, KLOKKE, FASE, POSIÇÃO HORIZONTAL, VERTIKAL POSISJON, SYSTEM, INFO) LYSSTYRKE KONTRAST VELG INNGANGSSIGNAL * Justere klarheten på skjermen * Juster kontrastnivået (sort til hvitt) på skjermen * Velg inngang fra video eller digitalinngang (matching). * Standardinnstilling fra produsenten: Videosignal (VGA). STRØMSPARING HVITBALANSE * Velg mellom standard og advanced strømsparingsmoder. Se under for detaljer. * Standard: Er i overensstemmelse med EPA Energy Star krav for administrering av strøm. * Advanced: Aktiver monitorens Life-Extension-funksjon * Juster balansen til inngangssignalet. SPRÅK OSD-MENY VISNINGSFORHOLD * Velg din egen preferanse for språket i OSD-menyen * Venligst velg visningsforhold NATIVE, og velg deretter FULL SKJERM. * FULL SKJERM: Juster og zoom skjermbildet til full skjermstørrelse (16:10). * NATIVE: Behold skjermbildeformatet på samme format som inngangssignalet (4:3, 5:4 osv.). Maksimaliser så skjermbildet og sørg for at det ikke forekommer tap av innhold (deler av skjermen kan være tomme). POSIÇÃO HORIZONTAL VERTIKAL POSISJON FASE * Flytt plasseringen av skjermen venstre eller høyre * Flytt plasseringen av skjermen opp eller ned * Juster monitorens interne signalfase. FULL SKJERM (16:10) NATIVE (4:3 or 5:4) KLOKKE * Justere monitorens interne sampling klokke - 5 -

9 OSD Ikonliste Ikon Funksjoner Detaljer DDC/CI * Velg a skru pa eller skru av DDC/CI-funksjonen. * Standardinnstilling: På DEMO * 2 sekunder etter at denne funksjonen er aktivert, vil noen av menyene forbedre feature-grading effekten 2 ganger. INFO MINNE * Vis frekvens, oppløsning, inngangsgrensesnitt og andre driftsdetaljer for denne skjermen. * Gjenopprett monitorens parametere til bakgrunninnstillingene

10 Problemløsning Symptom 1.Manglende bilde 2.lysdioden er ikke opplyst 1.Manglende bilde 2.Lysdioden er oransje Sjekk følgende 1. Sjekk om monitoren er påslått (trykk på knappen igjen). 2. Sjekk om strømledningen er korrekt koblet til monitoren og stikkontakten. 3. Sjekk om strøm kommer fra stikkontakten (bruk en annen enhet for å teste). 1. Sjekk om datamaskinen er slått på. 2. Påse at datamaskinen ikke er i strømsparingsmodi (flytt på musen eller trykk på en tast på skrivebordet for å aktivere PC-en) 3. Sjekk at den analoge signalkabelen er sikkert koblet til monitoren og datamaskinen. 1.Skjermen viser «No Signal Input» 1.Skjermen viser «Input Signal Out of Range» 1. Sjekk om datamaskinen er slått på. 2. Sjekk at den analoge signalkabelen er sikkert koblet til monitoren og datamaskinen. 1. Påse at oppløsningen og / eller oppfriskingsserien er korrekt innstilt Viktig! Pass på at skjerminnstillingene ikke overstiger - 7 -

11 Tekniske funksjoner og spesifikasjoner Panel Kontakt Vipping Dimensjoner (V x H x D) Vekt Strøm Element Skjermstørrelse Pikselavstand Analog Digital Vippingsvinkel Net Net AC Forbruk 473,8(H) x 296,1(V)mm 0,282(H) x 0,282(V)mm D-sub DVI-D (valgfritt) -5 ~20 Omtrent 510(V) x 424(H) x 202(D)mm Omtrent 4,9kg AC 100~240V, 50Hz/60Hz,1.2A Aktiv:55W/ Hvile:2W Beskrivelse Grensesnittfrekvens 1. Følgende frekvensrekkevidde er for den arbeidende periode. Dersom angitt modi er mellom den nedre perioden men ikke stemmer med frekvensen for støttet tid, kan ikke optimal visning forsikres. Dersom anvendt modi er utenfor arbeidsperioden vil skjermen være sort (bare vise «Input Signal Out Of Range») og så gå inn i strømsparingsmodi. 2. Bestemmelse av modi er uavhengig av synk polaritet hvis ikke begge eller flere modier tilhører støttet tidsliste og kun kan vurderes av synk polaritet. 3. I mellomtiden, faktisk oppgitt frekvens for støttet tid er ikke akkurat forespurt. 4. Normalisering av VGA kortets avvik vil godtas. 5. Horisontal frekvens 30 KHz---82 KHz 6. Vertikal frekvens 56 Hz---76 Hz Driftsomgivelser Lagringsomgivelser Temperatur Fuktighet Høyde over havet Temperatur Fuktighet Høyde over havet 5 C to 40 C 20% til 80% (uten forbehold) Under 10,000 fts -20 C to 60 C 5% til 80% (uten forbehold) Under 40,000 fts - 8 -

12 Tillegg Avansert Strømsparingsmodi * Standard Power Saving-modi (uten Monitor Life-Extension-funksjonen) 1.Bakgrunn Tradisjonelle monitorer har dvale-funksjonen for strømsparing. Men intervallet brukt for dvalemodi er vanskelig å velge. Dersom intervallet er for lang har strømsparingen ingen hensikt. Dersom intervallet er for kort vil datamaskinen og LCD-monitoren gå i dvalemodi for ofte. Når LCD-monitoren går i dvalemodi vil baklyset automatisk slå seg av med en gang. Ofte av- og påslåing av lys vil resultere i at lysnivået blir ujevnt og kan til og med korte levetiden på lysene. Strøm PÅ Start strømsparing 2.Vår løsning til dette dilemmaet Monitor the Life-Extension-funksjonen * Advanced Power Saving-modi (med Monitor Life-Extension-funksjonen) Grunnet dette har vi designet funksjonen Monitor Life-Extension. Straks du har valgt alternativet «Advanced Power Saving Mode» i OSD-menyen, vil du ikke bare spare elektrisitet, men forlenge levetiden til lysene. 电 力 Strøm 60% 30% 10% 3.Arbeidsprinsippet for Monitor Life-Extension-funksjonen For å minske innvirkningen ofte av- og påslåing av LCD-monitoren, Life-Extension-funksjonen senker nivået elektrisitet sendt til baklyset på LCD-monitoren gradvis, i stedet for å kutte alt med en gang når PC-en går inn i dvale- eller av-modi. Se følgende illustrasjoner for sammenligning. 5s 7mins PÅ Start dvale Start strømsparing Denne «Start og senk ned» metoden minker overgangen for elektristet og temperature forårsaket av av- og påslåing av LCD-monitoren. Dersom, mykt forfall i baklyset for LCD-monitoren kan kontrolleres på et nivå som er mindre enn det det var

13 4.Hvilke bivirkninger har Monitor Life-Extension-funksjonen (hvorfor ikke angi Advanced Power Saving-modi som standard)? Etter forespørsel fra EPA (US Environmental Protection Agency), for å administrere strømmen sendt til monitorer, må strømforbruket til monitoren gå ned under 3 watt innen 3 sekunder etter at monitoren går inn i strømsparingsmodi. Men Life-Extension-funksjonen senker gradvis nivået elektrisitet sendt til baklyset på LCD-monitoren. Dersom har Monitor Life-Extension-funksjon en konflikt med kravene satt av EPA i de første 7 minuttene etter dvalemodi startes. Selv om, etter sammenligning av fordelene begge setter opp, anbefaler vi fremdeles sterkt at du bruker Advance d Power Saving-modi for din monitor. 5.Hvordan kan du aktivere Monitor Life-Extension-funksjonen? Du kan enkelt bruke OSD-kontrollene for å aktivere Monitor Life-Extension-funksjonen. 1. Trykk én av 4 knapper (utenom av- og påbryteren) på venstre side for å aktivere OSD-menyen. 2. Trykk -knappen for å gå til funksjonsmenyen. 3. Trykk eller -knappen for å velge system. 4. Trykk OK for å bekrefte valget. 5. Trykk eller -knappen for å velge STRØMSPARING. 6. Trykk OK for å bekrefte valget. 7. Trykk eller -knappen for å velge det avanserte valget i STRØMSPARINGsfunksjonen. 8. Trykk OK for å bekrefte valget. 9. Trykk -knappen for å gå til menyen på et høyere nivå. 10. Trykk -knappen for å forlate OSD-menyen

14 FCC overensstemmelse 1. Denne enheten etterkommer Del 15 av FCC Reglene. Ved operasjon gjelder de to følgende vilkår (1) denne enheten må ikke skape skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon. 2. MERK: Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Men, det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farglig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en ellere flere av følgende måter: 3. Endre retning eller plassering av mottaker antennen. 4. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. 5. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på. 6. Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjelp. ADVARSEL: Enhver uautorisert endring til dette utstyret kan resultere i annullering av retten til å betjene utstyret og annullere produktgarantien

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730

LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730 LCD-skjerm Brukerhåndbok EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio

Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio HX193 HSG 1257 OSD[V5.9] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Frekvensinterferenserklæring for FCC-klasse B-radio Dette utstyret

Detaljer

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm

G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm G2110W/G2110WP/G2110WA/G2110WAP G2200W/G2200WP/G2200WA/G2200WAP G2201W/G2201WA Brukerhåndbok for LCD-fargeskjerm Velkommen Copyright Copyright 2008 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen

Detaljer

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke

Copyright. Fraskrivelse. Gjenkjennelse av varemerke Copyright Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale kopibeskyttelseslover, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok XL2420T / XL2420TX XL2720T Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller

Detaljer

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer.

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer. INNHOLDSFORTEGNELSE Spesielle bemerkninger om LCD monitorer... 1 Informasjon for din sikkerhet og komfort... 2 Utpakking... 5 Justering av skjermposisjonen... 6 Koble til strømledningen... 7 Forholdsregler

Detaljer

SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok SW-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2015 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer.

SPESIELLE BEMERKNINGER OM LCD MONITORER Følgene symptomer er normale på LCD monitorer og tyder ikke på problemer. INNHOLDSFORTEGNELSE Spesielle bemerkninger om LCD monitorer... 1 Informasjon for din sikkerhet og komfort... 2 Utpakking... 5 Montere/Demontere sokkelen... 6 Justering av skjermesn posisjon... 7 Koble

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2. Tillegg...70. Installasjon...12. Brukerkontroller...20. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Merknader om bruk...2 Sikkerhetsinformasjon...2 Sikkerhetstiltak...3 Sikkerhetsadvarsler for øyne...5 Produktfunksjoner...5 Innledning...6 Pakkeoversikt...6

Detaljer

Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok

Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok Pro10-serien Profesjonell DLP -projektor Brukerhåndbok VIKTIG: Vennligst les denne bruksanvisningen for å få viktig informasjon om installasjon og for å kunne bruke dette produktet på en sikker måte, i

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok

Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR. Brukerens håndbok Multimedia projektor MODELL PRM-25 PROJEKTOR Brukerens håndbok Copyright Denne publikasjonen, med alle fotografier, illustrasjoner og software inkludert, er beskyttet av internasjonale copyrightlover.

Detaljer

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok

MX299Q LCD-skjerm. Brukerhåndbok MX299Q LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 En introduksjon til skjermen...

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Acer LCD-skjerm. Brukerhåndbok

Acer LCD-skjerm. Brukerhåndbok Acer LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this publication

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer