Presseprogram. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseprogram. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja"

Transkript

1 Presseprogram DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja Fylkesbesøk i Sør-Trøndelag juni

2 Oversikt over tidspunkter og steder for ankomst og avreiser Tidspunkt Sted Hitra og Frøya Hitra, Fillan ankomst og avreise Vikan-Nord Frøya, ankomst og avreise samt program på Nordskag Pressemøte Middag på Frøya, Nordskag Osen, Roan og Åfjord Osen, ankomst og avreise Vingsand Roan, ankomst og avreise Bessaker. Besøk Bessaker vindpark Middag Stokkøya sjøsenter, Strandbaren Åfjord og Bjugn Åfjord, ankomst og avreise Monstad Pressemøte Bjugn, ankomst og avskjed på Mølnargården Mottakelse på Kongeskipet 2

3 Generell informasjon til pressen Velkommen til fylkesbesøk i Sør-Trøndelag. Akkreditering Alle journalister og fotografer som skal ha tilgang til besøksstedene, må være akkreditert hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Informasjon om dette finnes på vår hjemmeside Akkrediteringsbevis deles ut ved oppmøte på besøksstedene. Akkrediteringsbeviset skal bæres synlig, og er gyldig sammen med pressekort eller annen legitimasjon med bilde. Kontaktperson hos Fylkesmannen er Aage Tørris Ekker, mobil Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Transport For dem som skal følge hele besøket er det lagt opp til felles transport, med egen pressebuss mellom besøksstedene. Kostnader blir fordelt på deltakerne etter at besøket er avsluttet. Pressebussen kjører presis på de tidspunktene som står i programmet. Pressebussen vil være på de aktuelle besøksstedene ca. en halv time før det offisielle programmet starter. På hvert besøkssted er det reservert området for pressen. Vi ber om at dere bruker disse, og følger de anvisninger som blir gitt på stedet. Kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Aage Tørris Ekker følger pressebussen på hele turen. OBS: Pressebussen starter mandag 3. juni kl fra Royal Garden i Trondheim. Fotopool Det vil trolig være behov for fotopool på enkelte steder: o Kystmuseet, Hitra o Skolefartøy, Nordskaget Poolen vil vanligvis omfatte lokalavis, stillfotograf og en TV-fotograf, ev. en skrivende og radio. Plassene fordeles av Fylkesmannen. Pressesenter Det er opprettet pressesenter ved flere av besøksstedene: o Hitra. Rådhuset, Fillan o Frøya. Innovamar, Nordskaget o Roan. Bessaker skole o Åfjord. Bakeriet. Monstad o Bjugn. Fosen videregående skole 3

4 Pressekontakter: o Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Kommunikasjonsrådgiver Aage Tørris Ekker, mobil o Det kongelige slott: Ass. kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen, mobil Pressekontakter i kommunene: o Hitra: Wiviann Selvåg, mobil o Frøya: Marit Wisløff Nordborg, mobil o Osen: Sigrid Angen, mobil o Roan: Joar Haugnes, mobil o Åfjord: Tormod Gjersvold, mobil o Bjugn: Rita E. Sundet, mobil Hensyn til publikum Dette er en festdag for innbyggerne i kommunene som får besøk. Mange barn fra barnehager og skoler vil delta. Vi har lagt til rette for å sikre at besøket blir en god opplevelse for alle, og vil derfor anmode pressen om å ta hensyn til publikum. Vi ønsker også at pressen skal ha best mulige arbeidsforhold, bl.a. med egne områder og egne guider. Enkelte steder er det begrenset plass, og det er viktig at alle tar hensyn, viser smidighet og respekt for hverandres roller. 4

5 Program dag 1: 4. juni 2013 Hitra Folketall: 4477 Ordfører Ole Laurits Haugen (AP) Tema for besøket: Havbruk og arbeidsinnvandring Pressesenter: Hitra rådhus Kort om kommunen: Øya Hitra er Norges sjuende største (ekskl. Svalbard) og den største sør for Lofoten. Øyas landareal er 571,5 km², mens kommunens areal er 680 km². Høyeste punkt er Mørkdalstuva, 345 moh. og ligger på vestsiden av øya. Topografi, vegetasjon og dyreliv er variert. Langs kysten mot sør, vest og nord er naturen preget av værhardt kystklima med nakne lyngheier. I det indre av øya finnes furuskog, fjellterreng og store myrflater med rikt fugleliv. Hitra har omkring vatn og tjern og mange har fiskbare bestander av ørret og røye, i tillegg til noen få lakseelver med godt fiske. Øya har også en av Nord- Europas største hjorte-stammer (den med høyest individtetthet), og grunneierne har helt siden 1800-tallet hatt gode ekstrainntekter ved utleie av jaktrettigheter. Opp mot 1000 hjort skytes hvert år. I tillegg finnes det et betydelig antall rådyr og en mindre bestand av elg. Hitra kommune består av øyer, holmer og skjær, de fleste ubebodd. De største øyene rundt Hitra med veiforbindelse til hovedøya har til dels betydelig befolkning. Fjellværsøya er den største og fikk veiforbindelse som erstattet ferge til Fillan på fast-hitra i 1992 da Fjellværøyforbindelsen som en del av Fastlandsforbindelsen Hitra Frøya ble åpnet, Dolmøya i nord fikk veiforbindelse i 1961 og fergeforbindelse til Frøya. Helgebostad i Straumsfjorden, som på sørsiden bare er skilt fra fast-hitra med noen få meter, fikk bru først i Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader Pressebussen kjører fra Dolmsundet Hotell. Kort befaring på Kystmuseet og Vikan- Nord. Pressesenteret i rådhuset, Fillan. Åpent fra kl Ca. 15 min. til Fillan Morgenkaffe og en prat før vi er i gang Avgang pressebuss til Vika-Nord. Pressebussen vil være på Vikan-Nord fra kl

6 1000 Ankomst Hitra, Vikan- Nord (300 m fra Fillan sentrum). Program ved ankomst: Mangfold som rød tråd. Ordføreren Ole Haugen taler o H.M. Dronningen taler o Barn fra skoler og barnehager o Flaggborg ca. 50 nasjoner o Velkomsthilsen på flere språk o Hitra musikkorps o Innslag v/ Kulturskolen 1030 Pressebussen har avgang til Kystmuseet Ankomst Kystmuseet (Hitras 1000-årssted) Museumsplassenkunstneren Marius Amdam presenterer skulpturen Fra hav er vi kommet Egir - havbrukshistorie og kystkultur fra fortid til nåtid: o Presentasjon av Ægir o Samtale med innvandrerkvinner o Historisk utstilling 1100 Pressebussen har retur til Vikan-Nord. Kongeparet møtes av havnesjef Roger Antonsen på flytebrygga. Ønskes velkommen til kommunen av ordfører Ole L. Haugen. Blomsteroverrekkelse ved Anna H. Kjerringvåg 9 år, fra Barman oppvekstsenter, 3. kl. og Marius Thorvaldsen 9 år, 3. kl. Fillan skole Kongeparet ønskes velkommen av adm. Dir. i MiST Suzette Paasche og museumsdirektør Svein Bertil Sæther Pressepunkt ved mottak og blomsteroverrekkelse. Pressepunkter. OBS: Umiddelbart etter Dronningens tale kjører pressebussen til Kystmuseet. Pressebuss i forkant av kortesjen. (Ikke mulig å benytte egen bil). Pressepunkt ute. Fotopool inne på museet x 2. et.no/ OBS. Pressebuss til Vika-Nord i forkant av kortesjen. Pressebussen i forkant av kortesjen. 6

7 Tilbake på Vikan-Nord. Smaker fra Hitra. - HitraLaks - Hitra Gårdsmat - DalPro AS - Boutique HeleneAS - Livsglede for eldre Gaveoverrekkelse. Gaven er en kurv med lokal mat fra Hitra. Pressepunkter ved to av bodene Avskjed og ombordstigning Pressesenteret er åpent. Servering av lunsj Bussavgang til Nordskaget Lunsj i pressesenteret i rådhuset. Reisetid ca. 45 min. 7

8 Vikan Nord Pressepunkt 8

9 Kystmuseet Pressepunkt 9

10 Frøya Folketall: 4506 Ordfører Berit Flåmo (AP) Tema for besøket: Havbrukseventyret og arbeidsinnvandring Besøkssted: Nordskaget, Innovamars anlegg Pressesenter: Innovamar Kort om kommunen: Landskapet på Frøya er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det er plantet betydelige mengder med leskog flere steder. Frøya er relativt flat, hvor den høyeste toppen er Besselvassheia (76 moh). Frøya kommune er enorm i utstrekning dersom en regner med de enorme havområdene innenfor kommunegrensene. Dersom en bare regner landområder er øya Frøya på 147 km², mens kommunen utgjør 244 km². Kommunen består av tilsammen rundt holmer og skjær, og har 163 fiskevann og tjern, de fleste av dem med fiskbar bestand av ørret. En del av den store hjortestammen på Hitra har utvandret til Frøya. Den har etablert seg som en liten, men levedyktig stamme som det nå drives jakt på, om enn i mer beskjeden målestokk enn i nabokommunen. Sularevet utenfor Frøya er en av verdens største forekomster av kaldtvannskorallrev. Froan har det største sammenhengende havområdet som er fredet som naturreservat i Norge. Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet i 1979 og omfatter 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst. I tillegg kommer et 80 km² område sørøst for naturreservatet fredet som landskapsvernområde. Området har et rikt fugleliv med et lavt antall hekkende arter, rundt 50, men med et enormt antall av hver art. Med et par tusen hekkende storskarv huser Froan 10 prosent av bestanden i Norge, og med et par små unntak er området det sørligste området for denne artens hekkeområde. Området er dessuten kjerneområdet for selarten havert. Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) 1500 Pressebussen ankommer Nordskaget 1615 Ankomst Frøya, Nordskaget. Hvem/hvor Kongeparet møtes av havnesjef Andreas Kvingedal på brygga. Velkommen til kommunen av ordfører Berit Flåmo. Blomsteroverrekkelse ved Synne Måsøyval 8 år, Emilija Gasiniauskaite 9 år og Kenneth Brenna 12 år. Merknader Pressesenter i Innovamar er åpent. Kaffe. Befaring av pressepunkter. Pressepunkt ved trappa ved mottak. 10

11 1620 Folkefest på martnadsplassen. Kommunens tema: Havbrukseventyret og arbeidsinnvandring «Havbrukseventyret» presenteres i Martnasområdet: Møte med arbeidsinnvandrere og frøyværinger. Nasjonaldrakter. Flere aktører innen havbruk og relatert virksomhet. Ordføreren taler H.M. Kongen taler Kulturinnslag v/ Frøya kulturskole Det blå innovasjonssenteret. Pressepunkter. (Avtales) Innovamar: Samtale med gründere. Kort omvisning på lakseslaktefabrikken. Besøk på Frøya videregående skoles nye undervisningsfartøy «Fru Inger» Daglig leder Gustav Witzøe ønsker velkommen til Innovamar og ledsager sammen med guide på omvisningen. Ønskes velkommen av fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og rektor Bjørnar Johansen, samt fylkesordfører Tore O. Sandvik. Ikke presse v/ omvisningen. Pressepunkt i foajeen før avgang omvisning Pressemøte Sted avtales nærmere Avskjed og ombordstigning i Kongeskipet Middag for pressen Rask bespisning for pressen i Pressesenteret på Innovamar Avreise med pressebuss til Åfjord Middag: Uforglemmelige Frøyas festbord. Folkefest. Kulturinnslag av Flomål (havlandet) og kulturskolen. Avreise kl OBS. Kjøretid til Åfjord er 4 timer og 45 min Ankomst Åfjord. Hotellrom reservert for alle akkrediterte. 11

12 Frøya: Nordskaget Salmar/Innovamar Nordskagsvaet Salmar Nordskaget Innovamar skisse uteområdet Pressepunkter 12

13 Program dag 2: 5. juni 2013 Osen Folketall: 1010 Ordfører Jørn Nordmeland (fellesliste KRF/V) Tema for besøket: Kystfiske fra gammel til ny tid Besøkssted: Vingsand og Osen Bygdetun Pressesenter: Bessaker skole Kort om kommunen: Osen har sin hovednæring innenfor landbruk, fiske og havbruk. Areal: 387 km2. med en kystlinje på 123 km. Antall innbyggere pr : Dette antallet fordobles i sommersesongen, og høytidshelger ved aktiv bruk av fritidsboliger i kommunen. Kommunevåpenet har et fiskegarn som motiv. Ordfører i Osen er Jørn Nordmeland fra partiet Venstre. Han er 36 år, har vært aktiv lokalpolitiker siden 1999 og er inne i sitt 6. år som ordfører. Han er gift med Signe Lillan og har fire barn i alderen 6 mnd til 6 år. Nordmeland er selvstendig næringsdrivende med gårdsdrift og mekanisk verksted. Som ordfører er han næringsorientert, med tett kontakt inn i lokalt næringsliv. Som født og oppvokst i Osen kjenner han alle innbyggere godt og bruker mye tid i direkte dialog med Osingene. Tema for besøket er fiskeri i nåtid og fortid, samt kommunens høyt skattede humor i ulike varianter. Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) 0800 Pressebussen kjører fra Fosen Fjord Hotel, Åfjord 0900 Bussen ankommer Vingsand i Osen. Hvem/hvor Ankomst Osen senest kl Ankomst Osen, Vingsand Kongeparet møtes av havnesjef Roar Leirset. Velkommen til kommunen av ordfører Jørn Nordmeland. Blomsteroverrekkelse v/ Johan Øverdal og Elise Skage Hepsø, fra 2. klasse ved Strand skole. Merknader Kjøretid ca. 1 time Kaffe på Kroa. Befaring av pressepunkter. 13

14 Programelementer: Generasjonsrederiet Peter Hepsø Barnehagebarna presenterer eventyret «skinnvotten» med sang og malerier «Gærne damers forening», Kunstutstilling fra galleriet «Den blå katt» Tablå: Rigging av seilbåter, garnbøting mv. Folkefest på Bygdetunet: - Ordføreren taler - H.M. Kongen taler - Utdrag fra bygdespelet Massua. - Andre kulturelle innslag. - Norsk gammelmannsforening Gaveoverrekkelse. Kongeparet hilser på bygdefolk. Ca. 200 m fra kaia til Bygdetunet. «Rød løper» Pressen inn på bygdetunet i etterkant Bilkortesje til havna 1130 Avskjed og ombordstigning til Kongeskipet 1140 Avgang pressebuss, til Bessaker. Kjøretid til Bessaker ca. 30 min. 14

15 Osen bygdetun, Vingsandgården Kai, ankomst og avreise Bygdetun Ca. 200m fra kai til bygdetunet, det vil stå publikum langs veien. Pressepunkt 15

16 Roan Folketall: 996 Ordfører Jan Helge Grydeland (SP) Tema for besøket: Grønn energi Besøkssted: Bessaker Terrasse og Bessaker Vindpark Pressesenter: Bessaker skole Kort om kommunen: ROAN perlen i havgapet Roan kommune er en kystkommune og er den nest nordligste kommunen i Sør- Trøndelag. Roan grenser til Åfjord i sør, Namdalseid i øst og Osen i nord. Det er stor optimisme i hovednæringene som er fiske, havbruk / fiskeforedling, landbruk og turisme. Det er et økende antall fritidseiendommer i kommunen. Roan er etter hvert blitt en betydelig vindkraftkommune. Bessakerfjellet vindpark med sine 25 vindturbiner produserer om lag 175 GWh og forsyner nær 9000 husstander med strøm. En ny vindpark, Roan vindpark, er under planlegging med ytterligere ca. 100 vindturbiner. Areal: 373 km2 Innbyggertall pr : 996 Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) Hvem/hvor 1210 Pressebussen ankommer pressesenteret i Bessaker skole 1430 Pressebussen ankommer Bessaker Terrasse 1500 Ankomst Roan, Bessaker Terrasse Kulturelt innslag v/ skolebarn (korsang) Kongeparet møtes av havnesjef Michael Momyr ved sjaluppen. Ønskes velkommen til kommunen av ordfører Jan Helge Grydeland. Merknader Lunsj Folkefest på Bessaker Terrasse - Ordføreren taler - H.M. Kongen taler Sang og musikk v/ Kulturskolen. Blomsteroverrekkelse v/ Maren Olesen, 3. kl. Vik/Bessaker skole, og Runar Bremnes 4. kl. Sør- Roan skole. 16

17 Verdensmester i bueskyting Runa Grydeland demonstrerer bueskyting. Kongeparet besøker 4 utstillinger/stands på vei til bilkortesjen: - Kystlys (lokal bedrift) v/ Sølvi Sandø og Sirgunn Wiik - utstilling av modellbåter (Nils Vikaunet) - Ellinor Flor (designer). - Bueskytterklubben. Verdensmester Runa Grydeland m/ flere OBS. Avgang pressebuss til Bessakerfjellet i forkant av kortesjen. Besøk på Bessakerfjellet. Ankomst Møllestua på Bessakerfjellet. Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi ønsker velkommen. OBS. Pressebussen går direkte fra Bessakerfjellet kl til Åfjord. Grønn, fornybar energi: Orientering om vindparken og lokalsamfunnets medvirkning i prosessen. Odd Arne Haugen og Thore Erling Pettersen Retur til Bessaker Brygge Ombordstigning i Kongeskipet. Avgang fra vindmølleparken kl Ankomst Årnes kl

18 Roan Bessaker Bessaker Bessakerfjellet 18

19 Åfjord Folketall: 3237 Ordfører Vibeke Stjern (AP) Tema for besøket: Urbanisering på bygda. Tettstedsutvikling. Besøkssteder: Monstad, Åfjord helsesenter og Årnes sentrum Pressesenter: Bakeriet, Monstad Kort om kommunen: Åfjord ligger ut mot kysten, og de ytre delene av kommunen er preget av fjorder med mellomliggende halvøyer, og øyer. Åfjorden, ca. 15 km lang, og Skråfjorden skjærer inn i landet mot nordøst, og innløpet av Åfjorden skiller Åfjord og Bjugn kommuner. Det meste av fjorden ligger i kommunen, som den har gitt navnet til. Skjørafjorden danner skillet mot Roan i nord. Ved kysten ligger de to store øyene Stokkøya og Linesøya, begge ca. 17 km², samt Lauvøya og en rekke mindre øyer og holmer. Kommunen strekker seg ca. 30 km innover i landet, og landet er her preget av de tre store dalene Norddalen, Stordalen og Sørdalen, med omkringliggende fjell og heier. Åfjord har to større lakseelver: Norddalselva og Stordalselva. Det finnes også fisk i mer enn tusen vann og innsjøer, totalt er det 57 km² ferskvann i kommunen. De største innsjøene er Stordalsvatnet i Stordalen og Storvatnet i Sørdalen. Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader 1725 Ankomst hotellet, Åfjord Avgang fra Årnes med Kjøretid 40 min. pressebuss til Stokkøya Pressebussen ankommer Stokkøybrua, på Stokkøyasida Kongeskipet passerer under Stokkøybrua. Det vil være folk og musikk på Stokkøybrua under innseilingen. Drageshow fra brua. Fotopunkt på Stokkøya. Kongeskipet seiler under brua ca. kl Pressebussen har avgang til Strandbaren Kongeparet ankommer Åfjord, Stokkøya (Harsvika) Offisiell middag i Strandbaren på Stokkøya - Kulturelt innslag. Det offisielle kommunebesøket i Åfjord gjennomføres Kort fotoseanse før måltidet starter (3 min.) Middag for presse. (Avtales nærmere). 19

20 0920 Pressebussen kjører fra hotellet 1000 Ankomst Åfjord, Årnes (Monstad) 1004 Pressebussen har avgang til Åfjord helsesenter Besøk på Åfjord helsesenter Besøk Åfjord helsesenter: Utstilling og presentasjon av Kunstprosjektet, et samarbeid mellom beboere og barnehagebarn. Kulturelt innslag. Kåre Stjern 91 år på fiolin. Kongeparet møtes av havnesjef Kjell Inge Skaldebø ved sjaluppen. Ønskes velkommen av ordfører Vibeke Stjern. Blomsteroverrekkels e v/ Ryan Cyone 10 år og Eyla Cyone 4 år. Tas i mot av avd. leder Lisbeth ebb. Ankomst Monstad kl Pressebussen har avgang til Årnes sentrum Besøk Årnes sentrum: Sentrumsutvikling i Joacim Breivolds gate. Gaveoverrekkelse. Ordførerens taler HM Dronningens tale Kulturinnslag Bussavgang kl Pressebussen har avgang til Monstad for pressemøte 1125 Pressemøte Monstad 1135 Monstad Brygge, avskjed Pressebussen til Botngård, Bjugn. Kjøretid ca. 40 min. 20

21 Åfjord+ Stokkøya Harsvika Monstad Åfjord Åfjord, Monstad Monstad Kai, ankomst og avreise 21

22 Åfjord helsesenter (skisse) Ankomst og avreise bilkortesje Inngang Parkering pressebuss Pressepunkt 22

23 Bjugn Folketall: 4665 Ordfører Arnfinn Astad (AP) Tema for besøket: Kommunens kultursatsing, spesielt for barn og unge, fra 1995 og til i dag. Besøkssteder: Mølnargården og kulturhuset / Fosen videregående skole Pressesenter: Fosen videregående skole, kantina. Kort om kommunen: Bjugn har sine hovednæringer innenfor offentlig og privat tjenesteyting, prosessindustri, jordbruk og havbruk. Arealet er på 385 km2. Kystens midtpunkt, Torra-varden, som sies å være midtpunktet på Norges kyst ligger utenfor Valsneset i Bjugn. Det må også nevnes at Bjugn har over 1100 fritidsboliger. Kommunevåpenet, gullfarget ror på blå bunn, symboliserer tilknytningen til sjøen og kommunens stø kurs. Bjugn kommune har hatt ungdomsråd med fast representasjon i kommunestyret siden Representantene fra ungdomsrådet har tale og forslagsrett i kommunestyret. Bjugn ønsker å vise fram kommunens kultursatsing, spesielt for barn og unge, fra 1995 og til i dag. Dette gjenspeiles også i vår visjon fra 2006 Bjugn er en kulturkommune med kreativ utvikling og vekst. Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader 1220 Pressebussen ankommer pressesenteret i Bjugn. Lunsj i pressesenteret, Fosen videregående. Befaring av pressepunkter Pressebussen har avgang til Mølnargården Pressebussen ankommer Mølnargården Ankomst Bjugn, Ilandstigning ved Mølnargården (Bjugn bygdetun og 1000-årssted) Kongeparet møtes av havnesjef Tor Langvold ved sjaluppen. Ønskes velkommen av ordfører Arnfinn Astad. Hilser på vertskapet på Mølnargåden: Sturla Leth-Olsen og Arne Nygård. Kjøretid ca. 15 min Kaffe. 23

24 Ordføreren taler. Kulturelle innslag ved ankomst (scener fra Mølnargårdsspelet og bunadsparade) 1555 Bussavgang til kulturhuset 1610 Fosen videregående skole. Kulturelt innslag ved ankomst v/ Fosen vgs ungdomsrådet orientering om ungdomssatsingen i Bjugn Presentasjon av ungt entreprenørskap Kulturinnslag på plassen foran Kulturhuset dans. H.M. Kongen taler 1650 Bilkortesje til Mølnargården. Avskjed. Blomsteroverrekkelse v/ Lucas Berg Steen 9 år, 3 kl. Vallersund oppvekstsenter, og Julia Øian, 10 år, 4. kl. Fagerenget skole. Velkommen til Fosen videregående skole og Bjugn kulturhus Fylkesordfører Tore O. Sandvik, rektor Øystein Bakken og kulturhussjef Robin Jensen. OBS. Pressebussen ut før kortesjen. Pressepunkt i salen Bespisning i pressesenteret Mottagelse på Kongeskipet. Kongeparet er vertskap. Kort fotoseanse (fotopool) før starten av måltidet. (3 min.) 24

25 Bjugn Mølnargården Botngård Fosen videregående og Bjugn kulturhus Pressepunkt 25

26 Kongeparets reise i Sør-Trøndelag er slutt. Mange takk for samarbeidet og mange trivelige opplevelser sammen. Vel hjem. 26

27 NOTATER: 27

DD. MM. Kongeparets fylkestur til Sør-Trøndelag 04. 06.06.2013

DD. MM. Kongeparets fylkestur til Sør-Trøndelag 04. 06.06.2013 DD. MM. Kongeparets fylkestur til Sør-Trøndelag 04. 06.06.2013 Programmet i hver av kommunene Hitra, Frøya, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn Utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 31.05.2013 1 Program dag

Detaljer

PRESSEPROGRAM FYLKESTUR DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen besøker Nord-Troms 26. - 28. august 2007.

PRESSEPROGRAM FYLKESTUR DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen besøker Nord-Troms 26. - 28. august 2007. PRESSEPROGRAM FYLKESTUR DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen besøker Nord-Troms 26. - 28. august 2007. Troms Reiseliv Kontaktpersoner: Fylkesmannen: Slottet: Informasjonsrådgiver Informasjonssjef Vidar

Detaljer

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Presseprogram H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøker Fredrikstad i forbindelse med Dignity Day på Glemmen videregående skole,

Detaljer

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 H.M. Kong Harald er til stede ved den offisielle åpningen av E6 fra Svingenskogen til Åsgård

Detaljer

Presseprogram H.M. Kongen besøker Hvaler og redningsskøyta Horn Flyer torsdag 18. april 2013

Presseprogram H.M. Kongen besøker Hvaler og redningsskøyta Horn Flyer torsdag 18. april 2013 Presseprogram H.M. Kongen besøker Hvaler og redningsskøyta Horn Flyer torsdag 18. april 2013 Hans Majestet Kong Harald besøker Skjærhalden på Hvaler og Redningsselskapets skøyte Horn Flyer torsdag 18.

Detaljer

Kronprinsparets fylkestur i Nordland 9. 11. september 2014 Foreløpig presseprogram

Kronprinsparets fylkestur i Nordland 9. 11. september 2014 Foreløpig presseprogram Kronprinsparets fylkestur i Nordland 9. 11. september 2014 Foreløpig presseprogram Tid Bodø 8. september 21.00 Avreise fra Bodø lufthavn Minibuss eller buss 22.30 Ankomst Kobbelv vertshus Tid Steigen kommune

Detaljer

Kommunen som vertskap Hjelp, vi får Kongen på besøk! Hva gjør vi?

Kommunen som vertskap Hjelp, vi får Kongen på besøk! Hva gjør vi? Kommunen som vertskap Hjelp, vi får Kongen på besøk! Hva gjør vi? Ass. fylkesmann Brit Skjelbred Kommunen som vertskap Hjelp, vi får Kongen på besøk! Hva gjør vi? Ass. fylkesmann Brit Skjelbred Kongebesøk

Detaljer

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014.

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. 22.01.2014 PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. Registrering av akkreditert presse Lærdal kommune har etablert pressesenter i 2. høgda i "KIWI-bygget"

Detaljer

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014.

PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. 22.01.2014 PRESSEPROGRAM DD. MM. Kong Harald og Dronning Sonjas besøk til Lærdal 23. januar 2014. Registrering av akkreditert presse Lærdal kommune har etablert pressesenter i 2. høgda i "KIWI-bygget"

Detaljer

PRESSEPROGRAM. Offisielt besøk til Norge av Deres Majesteter Kong Carl XVI Gustaf og Dronning Silvia av Sverige 18.-19.

PRESSEPROGRAM. Offisielt besøk til Norge av Deres Majesteter Kong Carl XVI Gustaf og Dronning Silvia av Sverige 18.-19. PRESSEPROGRAM Offisielt besøk til Norge av Deres Majesteter Kong Carl XVI Gustaf og Dronning Silvia av Sverige 18.-19. juni 2013 *** MANDAG 17. JUNI HARSTAD 19:00-20:00 Orienteringsmøte for norsk og svensk

Detaljer

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps

Enkel stedsanalyse SANDØYA. foto:google Maps Enkel stedsanalyse SANDØYA foto:google Maps Plantiltakshaver: Mørekrysset AS 30.08.2015 SANDØYA I DAG Sandøya er en øy i Sandøy kommune, ytterst i Møre og Romsdal. Øya er ca 1.03 km2 og ligger lengst nord

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

Akkreditering til Kronprinsparets fylkestur til Akershus 15. 17. september 2015

Akkreditering til Kronprinsparets fylkestur til Akershus 15. 17. september 2015 Priv. til red. Akkreditering til Kronprinsparets fylkestur til Akershus 15. 17. september 2015 Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen besøker Akershus 15. til 17. september 2015. Journalister

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom hos Fosen Tools, Brekstad Møtedato: 19.12. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR ROAN - SAMFUNNSDEL 2015 MÅL OG STRATEGIER Vedtatt i kommunestyret den 25. juni 2015, sak Oppdragsnavn: Kommuneplan for Roan Samfunnsdel 2015 Oppdragsgiver: Roan kommune Revisjon 02 Dato

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken. Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord?

Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken. Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord? Gáivuonalávka/ Kåfjordsekken Hva bærer den stolte kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord? Bures boahtin Gàivutnii Velkommen til Kåfjord Gàivuotna/Kåfjord ligger langt mot nord, der

Detaljer

Nasjonalparkdager 13.-23.juni

Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager 13.-23.juni Nasjonalparkdager er et nytt arrangement av a ret som finner sted mellom 13.- 23.juni. Her blir det aktiviteter for hele familien, sa alle kan bli med! 13.juni Folkehelsehelg

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Presseprogram for H.K.H. Kronprinsessens besøk i Nord-Trøndelag 17. februar 2011

Presseprogram for H.K.H. Kronprinsessens besøk i Nord-Trøndelag 17. februar 2011 Presseprogram for H.K.H. Kronprinsessens besøk i Nord-Trøndelag 17. februar 2011 17. februar 2011 Levanger, Inderøy og Stjørdal kommuner Tid: Hva skjer: Hvem/hva: Merknad: Spesielle forhold: Kl. 08.35

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Velkommen )l Valsneset i Bjugn

Velkommen )l Valsneset i Bjugn Velkommen )l Valsneset i Bjugn Kopparn Utvikling AS er sammen med Bjugn kommune eier av Valsneset Industriområde i Bjugn. De>e er stedet der Marine Harvest Fish Feed ASA har valgt å lokalisere sin nye

Detaljer

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim FNO Skadedrift - RVR og Trøndelag brann- og redningstjeneste ønsker velkommen til: RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim Samarbeid, utfordringer og lønnsomhet Kunst og bevaringsverdige

Detaljer

H.M. dronning Sonjas besøk under markeringa av Vegaøyan på UNESCOs verdensarvliste utkast 3

H.M. dronning Sonjas besøk under markeringa av Vegaøyan på UNESCOs verdensarvliste utkast 3 Dato: 15.04.05 H.M. dronning Sonjas besøk under markeringa av Vegaøyan på UNESCOs verdensarvliste utkast 3 Ansvarlig for håndtering av media, for- og etterarbeid: nformasjonsrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Studietur for HANEN Buskerud til Vestlandet 21. 23. oktober 2013

Studietur for HANEN Buskerud til Vestlandet 21. 23. oktober 2013 Prosjektet: Mobilisering og utvikling av HANEN Buskerud Utvikling og synliggjøring av tilbydere inne naturbasert reiseliv lokal og kortreist mat Invitasjon til: Revidert 03.10.13 Studietur for HANEN Buskerud

Detaljer

værhardt og vakker Frøya Trondheim

værhardt og vakker Frøya Trondheim Denne øya på Trøndelagskysten ligger omkranset av et fantastisk øyrike med mer enn 5400 holmer og skjær. Det gir en helt unik naturopplevelse å utforske denne fasinerende delen av Norge. Den særegne naturen

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00. Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00. Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00 herredshus Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 55/15 15/379 AVFALL I FROAN 56/15

Detaljer

PRESSEPROGRAM Lillehammer 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset

PRESSEPROGRAM Lillehammer 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset PRESSEPROGRAM 2016 Ungdoms-OL 12. 21. februar 2016 H.K.H. Kronprins Haakon Kongehuset H.K.H. Kronprins Haakon sitter i Hovedkomiteen for Ungdoms-OLs Organisasjonskomité AS (LYOGOC). Det gjøres oppmerksom

Detaljer

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn

Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Til kommunestyrene Ørland og Bjugn Videre arbeid med kommunereformen Ørland og Bjugn kommuner felles kommunestyresamling 2 og 3. mars 1. Bakgrunn Bjugn og Ørland kommuner har deltatt i kommunereformen

Detaljer

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Vi gjentar suksessen fra 2011, og legger igjen ut blant tallrike øyer, holmer og skjær på Helgelandskysten, og mot kommunene Herøy og Dønna. På denne vakre

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy:

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: RIB er 50 fots seilbåter Locations ved sjøen På neste sider

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND

LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND LANDBRUKET PÅ SØR-HELGELAND Fra grenda Stein på Sømna En aktiv landbruksregion med fjell, skog, dyrkajord, dype fjorder og et mildt klima pga nærheten til Golfstrømmen. Landbruket på Sør-Helgeland Side

Detaljer

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4

Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Toscana Elba 8 dagers guidet vandringstur Vanskelighetsgrad 1 2 3 4 Hotel komfort 1 2 3 4 Både Venus, den romerske skjønnhetsgudinnen, og Napoleon, den mektige franske keiseren, valgte seg Elba for sine

Detaljer

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014

Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Eva Solvi Utkast program for Transport og kommunikasjonskomiteens besøk i Trøndelag 28.-30. april 2014 Transportkomiteens besøk april 2014 Mandag 28/4 0955: Ankomst Værnes Møterom Radisson Blu 1015-1110:

Detaljer

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009

ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK. Innlandskonferansen 2009 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK Innlandskonferansen 2009 arrangeres i Kongsvinger og Eidskog kommuner 20. og 21. oktober Sentrum videregående skole Eidskog ungdomsskole Kongsvinger kommune Velkommen til årets

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE

SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Riktig svar er markert med tykk skrift. SYKKELTURORIENTERING 2011 POST 1 - LUNDE Herfra kan du se mange sau på beite. De spiser mye gress og skjøtter dermed det flotte landskapet på Lundsneset. Menneskene

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 30. mai til 9. juni 2007 Konsert med Bjøro Håland Søndag 3. juni 2007 Konserten vil være på Strand hotel

Detaljer

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september.

Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Lillehammer orienteringsklubb ønsker velkommen til veteranmesterskapet, og til Fjelldilten og Lillehammersprinten, helga den 5. 7. september. Veteranmesterskapet 2014 arrangeres av Lillehammer OK med mellom-

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Deltakere på Næringskonferansen Bærekraftige Gamechangers 19.juni 2015

Deltakere på Næringskonferansen Bærekraftige Gamechangers 19.juni 2015 Deltakere på Næringskonferansen Bærekraftige Gamechangers 19.juni 2015 Navn Tittel Firma 1 Arne P. Selnes Daglig leder AP- BYGG AS 2 Ellen Thorvaldsen Daglig leder Aquarius Brygge 3 Einar Frønes Daglig

Detaljer

fase 3 : stedsforståelse

fase 3 : stedsforståelse brygge 1 km 1,5 km 1 km attraksjon adkomst båt buss p-plass topologi framkommelighet på området type perle eksponert / lunt land / vann svaberg / sand bratt / flatt fase 3 : stedsforståelse Mærrapanna

Detaljer

Vibrandsøy Vibrandsøy er i dag fellesbetegnelsen for en gruppe øyer like utenfor Haugesund. Den største delen av det vi kaller Vibrandsøy består av grønt uberørt kulturlandskap. Lengst i nord, det vil

Detaljer

Foto: Stein O. Sivertsen. En hilsen fra. Hitra postkort-08.indd 18 11-03-08 14:24:07. Frøya-postkort.indd 4 11-03-08 14:13:15.

Foto: Stein O. Sivertsen. En hilsen fra. Hitra postkort-08.indd 18 11-03-08 14:24:07. Frøya-postkort.indd 4 11-03-08 14:13:15. Postkort 2008 Frøya og Hitra Hitra Grafiske AS, Telefon 72 44 07 70 www.hitra-grafiske.no Foto: Stein O. Sivertsen Art.nr:109-08 Melandsjø Melandsjø ligger på yttersiden av Hitra mot Dolmsundet og er kjent

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35.

Neste dag gikk turen til Bjarkøy med Harstad Rutebilhistorisk forening sin veteranbuss X-35. Vikingtur 2014 Troms historielag sin viking-tur startet onsdag 28. mai om kvelden. Første program var en byvandring i sentrum av Harstad og endte opp på Harstad skipsverftshistorie sin utstilling ved Hamek

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45 Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset - møterom Lågen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 19:00 19:45 Funksjon Navn Forfall Leder Mari Helene Botterud Roar Øien Anne Kristine Aronsveen Åse

Detaljer

Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011

Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011 Velkommen til Værnesregionen 29/8 2011 FROSTA. 11.10.2010 Kommunestyrene i VR Frosta tilhører Nord-Trøndelag og er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden Kommunen er kjent for Norges eldste lagting, som hadde

Detaljer

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge Madagaskar Av Oda, Dorthea og Tor Helge Verdenskart og detaljert kart Nasjonaldag Nasjonaldagen til Madagaskar er den 26. juni. Nasjonalsangen deres heter «Ry Tanindrazanay malala ô» Her er litt av den:

Detaljer

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015.

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Tekst og bilder av Gunnar Larsen 29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø. Turen

Detaljer

REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN

REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN REGISTRERING AV POSTKORT UTGITT AV PER VIKEN MOLDE /MIDSUND Registreringen avsluttet 30.08. NR. TEKST PÅ KORTET SERIE ÅR TRYKK FORMAT COPYRIGHT KOMMENTAR Kong Harald og Richard With møtes i Molde 00 Ekh

Detaljer

NSK : Velkommen til vårens sportsvogntur 2014

NSK : Velkommen til vårens sportsvogntur 2014 NSK : Velkommen til vårens sportsvogntur 2014 Lørdag 7. - Mandag 9. juni 2014 Årets vårtur arrangeres fra lørdag 7. til mandag 9. juni 2014-3 dager i pinsehelgen. Vi kjører over Dovre, ned Romsdal til

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Aktiviteter på Island 2014

Aktiviteter på Island 2014 Aktiviteter på Island 2014 Isbrevandring ~ 9 timer (ca. 3-3,5 på isbreen) Turen starter fra Reykjavik og vi kjører til isbreen Sólheimajökull i sør. Her opplever vi mange spennende naturfenomener på ca.

Detaljer

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling.

Saksutskrift. Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksutskrift Kommunereform: Anbefaling fra politisk arbeidsgruppe. Første gangs behandling. Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyre 130/15 15.06.2015

Detaljer

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 1 Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 2 Gi

Detaljer

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide?

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? 09 Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Torsdag 29. januar 2009 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Kontakt oss 03900 eller snv.no Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Velkommen

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Andholmen i Oslo under 100-års jubileet for unionsoppløsningen 7. Juni 2005. NRK/ Nitimen s Pål Thoresen intervjuer besetningen. Fra v. Eilf Christiansen, Johan Henrik

Detaljer

ET UNIKT REISEMÅL APOSTELBRYGGA. Informasjonsbrosjyre

ET UNIKT REISEMÅL APOSTELBRYGGA. Informasjonsbrosjyre APOSTELBRYGGA ET UNIKT REISEMÅL Apostelbrygga er et fritidssenter som leies ut både på åremål og kortidsleie. I denne brosjyren finner du informasjon om: 1. Fantastiske Fosen 2. Lysøysund ei livskraftig

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013

Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE. 6.-10.mai 2013 Bjørgvin Seniorklubb CINQUE TERRE 6.-10.mai 2013 Dette området har fått sitt navn etter 5 landsbyer som ligger ut mot havet på en vild kyststrekning syd for Genova. Her er det bratte fjell og klipper som

Detaljer

Sømna, 20. 21. juli 2015

Sømna, 20. 21. juli 2015 Sømna, 20. 21. juli 2015 Et samarbeid mellom Nordnorsk Pensjonistskole, Kvaløy Vel, Kvaløye Kulturlag, Sund Forsamlingshus og Sømna Historielag. Mandag 20. juli Vennesund Brygge 09.30 Oppmøte. Registrering,

Detaljer

Søknaden er sendt gjennom:

Søknaden er sendt gjennom: Slagferdig kunst Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen 2012 Deltakere er fra: Alta afasiforening Ringerike afasiforening Aurskog-Høland afasiforening Søknaden er sendt gjennom: Prosjektet startet i

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Gruppereiser for seniorer. Opplevelseshotell i Hallingdal

Gruppereiser for seniorer. Opplevelseshotell i Hallingdal Gruppereiser for seniorer Opplevelseshotell i Hallingdal Fra skifabrikk til hotell Historien bak Pers I 1949 besluttet Per Herbrand Rustberggard å legge ned skifabrikken sin. Skifabrikken ble ominnredet

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Presentasjon av Trondheim

Presentasjon av Trondheim Presentasjon av Trondheim TRONDHEIM I HJERTET AV NORGE! TRONDHEIM HISTORISK OG TEKNOLOGISK HOVEDSTAD Trondheim ble grunnlagt i 997 av vikingkongen Olav Tryggvason, og har en spesiell plass i norsk historie

Detaljer

PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010

PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010 ALTA KOMMUNE Kultur- og landbrukssektoren PROGRAM BESØK FRA OULU 31. AUGUST 4. SEPTEMBER 2010 Oulu kommer med kommunens politiske- og administrative ledelse i tillegg til noen representanter fra næringslivet

Detaljer

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL

VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL VOKSENÅSEN KULTUR- & KONFERANSEHOTELL NASJONALGAVEN VOKSENÅSEN -en perle øverst på Holmenkollen! Velkommen til kultur og konferansehotellet Voksenåsen! Høyt hevet øverst Oslo ligger Voksenåsen. Et elegant,

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

HELLAS _ CHIOS _ AGIA FOTINI _ 23. - 30. AUGUST 2010

HELLAS _ CHIOS _ AGIA FOTINI _ 23. - 30. AUGUST 2010 HELLAS _ CHIOS _ AGIA FOTINI _ 23. - 30. AUGUST 2010 Dette skulle være en ren «badeferie» uten noen utflukter av noe slag. Vi reiste med et norsk charterselskap som tidligere het Pyramidene reiser, men

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten

Program. NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Program NVF Drift og vedlikehold Prosjektmøte OS-møte Sommermøte Svolvær i Lofoten Mandag 10. onsdag 12. juni 2013 Velkommen til Svolvær i Lofoten! Opplev en annerledes og eksotisk kultur innhyllet i Lofotens

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

The Lofoten adventure 2012

The Lofoten adventure 2012 The Lofoten adventure 2012 HEMO Travels 29. aug 2. sept 1 Onsdag 29. august kl. 17.30 18.30 Torsdag 30. august kl. 02.00 06.00 Fly Trondheim Bodø Båt Bodø Sørvågen Onsdag 29. august starter årets fottur

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

DETALJERT PRESSEPROGRAM FOR AKKREDITERT PRESSE

DETALJERT PRESSEPROGRAM FOR AKKREDITERT PRESSE Fylkestur Finnmark DD. MM. Kongen og Dronningen 16. til 18. juni 2015 Kommunene Kvalsund, Måsøy, Lebesby, Gamvik og Nesseby DETALJERT PRESSEPROGRAM FOR AKKREDITERT PRESSE 16. juni: Kvalsund i Kvalsund

Detaljer

Livsgledeuka i Grimstad

Livsgledeuka i Grimstad Livsgledeuka i Grimstad 2. - 7. juni 2009 Sang og dansekveld Dahlske videregående skole Tirsdag 2. juni kl. 19.00 Medvirkende: Kikki og Gubbane (Kikki Eikaas Try, Torgny Monand og Arne Vigeland). Alle

Detaljer

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010

THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 THASSOS 21. - 28. SEPTEMBER 2010 Før vi reiste til Thailand, fant vi ut at vi fikk tid til en tur til Hellas. Ving hadde en billig restplass som vi syntes passet. Turen gikk til Thassos via Skiathos hvor

Detaljer