Presseprogram. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presseprogram. DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja"

Transkript

1 Presseprogram DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja Fylkesbesøk i Sør-Trøndelag juni

2 Oversikt over tidspunkter og steder for ankomst og avreiser Tidspunkt Sted Hitra og Frøya Hitra, Fillan ankomst og avreise Vikan-Nord Frøya, ankomst og avreise samt program på Nordskag Pressemøte Middag på Frøya, Nordskag Osen, Roan og Åfjord Osen, ankomst og avreise Vingsand Roan, ankomst og avreise Bessaker. Besøk Bessaker vindpark Middag Stokkøya sjøsenter, Strandbaren Åfjord og Bjugn Åfjord, ankomst og avreise Monstad Pressemøte Bjugn, ankomst og avskjed på Mølnargården Mottakelse på Kongeskipet 2

3 Generell informasjon til pressen Velkommen til fylkesbesøk i Sør-Trøndelag. Akkreditering Alle journalister og fotografer som skal ha tilgang til besøksstedene, må være akkreditert hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Informasjon om dette finnes på vår hjemmeside Akkrediteringsbevis deles ut ved oppmøte på besøksstedene. Akkrediteringsbeviset skal bæres synlig, og er gyldig sammen med pressekort eller annen legitimasjon med bilde. Kontaktperson hos Fylkesmannen er Aage Tørris Ekker, mobil Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. Transport For dem som skal følge hele besøket er det lagt opp til felles transport, med egen pressebuss mellom besøksstedene. Kostnader blir fordelt på deltakerne etter at besøket er avsluttet. Pressebussen kjører presis på de tidspunktene som står i programmet. Pressebussen vil være på de aktuelle besøksstedene ca. en halv time før det offisielle programmet starter. På hvert besøkssted er det reservert området for pressen. Vi ber om at dere bruker disse, og følger de anvisninger som blir gitt på stedet. Kommunikasjonsrådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Aage Tørris Ekker følger pressebussen på hele turen. OBS: Pressebussen starter mandag 3. juni kl fra Royal Garden i Trondheim. Fotopool Det vil trolig være behov for fotopool på enkelte steder: o Kystmuseet, Hitra o Skolefartøy, Nordskaget Poolen vil vanligvis omfatte lokalavis, stillfotograf og en TV-fotograf, ev. en skrivende og radio. Plassene fordeles av Fylkesmannen. Pressesenter Det er opprettet pressesenter ved flere av besøksstedene: o Hitra. Rådhuset, Fillan o Frøya. Innovamar, Nordskaget o Roan. Bessaker skole o Åfjord. Bakeriet. Monstad o Bjugn. Fosen videregående skole 3

4 Pressekontakter: o Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Kommunikasjonsrådgiver Aage Tørris Ekker, mobil o Det kongelige slott: Ass. kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen, mobil Pressekontakter i kommunene: o Hitra: Wiviann Selvåg, mobil o Frøya: Marit Wisløff Nordborg, mobil o Osen: Sigrid Angen, mobil o Roan: Joar Haugnes, mobil o Åfjord: Tormod Gjersvold, mobil o Bjugn: Rita E. Sundet, mobil Hensyn til publikum Dette er en festdag for innbyggerne i kommunene som får besøk. Mange barn fra barnehager og skoler vil delta. Vi har lagt til rette for å sikre at besøket blir en god opplevelse for alle, og vil derfor anmode pressen om å ta hensyn til publikum. Vi ønsker også at pressen skal ha best mulige arbeidsforhold, bl.a. med egne områder og egne guider. Enkelte steder er det begrenset plass, og det er viktig at alle tar hensyn, viser smidighet og respekt for hverandres roller. 4

5 Program dag 1: 4. juni 2013 Hitra Folketall: 4477 Ordfører Ole Laurits Haugen (AP) Tema for besøket: Havbruk og arbeidsinnvandring Pressesenter: Hitra rådhus Kort om kommunen: Øya Hitra er Norges sjuende største (ekskl. Svalbard) og den største sør for Lofoten. Øyas landareal er 571,5 km², mens kommunens areal er 680 km². Høyeste punkt er Mørkdalstuva, 345 moh. og ligger på vestsiden av øya. Topografi, vegetasjon og dyreliv er variert. Langs kysten mot sør, vest og nord er naturen preget av værhardt kystklima med nakne lyngheier. I det indre av øya finnes furuskog, fjellterreng og store myrflater med rikt fugleliv. Hitra har omkring vatn og tjern og mange har fiskbare bestander av ørret og røye, i tillegg til noen få lakseelver med godt fiske. Øya har også en av Nord- Europas største hjorte-stammer (den med høyest individtetthet), og grunneierne har helt siden 1800-tallet hatt gode ekstrainntekter ved utleie av jaktrettigheter. Opp mot 1000 hjort skytes hvert år. I tillegg finnes det et betydelig antall rådyr og en mindre bestand av elg. Hitra kommune består av øyer, holmer og skjær, de fleste ubebodd. De største øyene rundt Hitra med veiforbindelse til hovedøya har til dels betydelig befolkning. Fjellværsøya er den største og fikk veiforbindelse som erstattet ferge til Fillan på fast-hitra i 1992 da Fjellværøyforbindelsen som en del av Fastlandsforbindelsen Hitra Frøya ble åpnet, Dolmøya i nord fikk veiforbindelse i 1961 og fergeforbindelse til Frøya. Helgebostad i Straumsfjorden, som på sørsiden bare er skilt fra fast-hitra med noen få meter, fikk bru først i Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader Pressebussen kjører fra Dolmsundet Hotell. Kort befaring på Kystmuseet og Vikan- Nord. Pressesenteret i rådhuset, Fillan. Åpent fra kl Ca. 15 min. til Fillan Morgenkaffe og en prat før vi er i gang Avgang pressebuss til Vika-Nord. Pressebussen vil være på Vikan-Nord fra kl

6 1000 Ankomst Hitra, Vikan- Nord (300 m fra Fillan sentrum). Program ved ankomst: Mangfold som rød tråd. Ordføreren Ole Haugen taler o H.M. Dronningen taler o Barn fra skoler og barnehager o Flaggborg ca. 50 nasjoner o Velkomsthilsen på flere språk o Hitra musikkorps o Innslag v/ Kulturskolen 1030 Pressebussen har avgang til Kystmuseet Ankomst Kystmuseet (Hitras 1000-årssted) Museumsplassenkunstneren Marius Amdam presenterer skulpturen Fra hav er vi kommet Egir - havbrukshistorie og kystkultur fra fortid til nåtid: o Presentasjon av Ægir o Samtale med innvandrerkvinner o Historisk utstilling 1100 Pressebussen har retur til Vikan-Nord. Kongeparet møtes av havnesjef Roger Antonsen på flytebrygga. Ønskes velkommen til kommunen av ordfører Ole L. Haugen. Blomsteroverrekkelse ved Anna H. Kjerringvåg 9 år, fra Barman oppvekstsenter, 3. kl. og Marius Thorvaldsen 9 år, 3. kl. Fillan skole Kongeparet ønskes velkommen av adm. Dir. i MiST Suzette Paasche og museumsdirektør Svein Bertil Sæther Pressepunkt ved mottak og blomsteroverrekkelse. Pressepunkter. OBS: Umiddelbart etter Dronningens tale kjører pressebussen til Kystmuseet. Pressebuss i forkant av kortesjen. (Ikke mulig å benytte egen bil). Pressepunkt ute. Fotopool inne på museet x 2. et.no/ OBS. Pressebuss til Vika-Nord i forkant av kortesjen. Pressebussen i forkant av kortesjen. 6

7 Tilbake på Vikan-Nord. Smaker fra Hitra. - HitraLaks - Hitra Gårdsmat - DalPro AS - Boutique HeleneAS - Livsglede for eldre Gaveoverrekkelse. Gaven er en kurv med lokal mat fra Hitra. Pressepunkter ved to av bodene Avskjed og ombordstigning Pressesenteret er åpent. Servering av lunsj Bussavgang til Nordskaget Lunsj i pressesenteret i rådhuset. Reisetid ca. 45 min. 7

8 Vikan Nord Pressepunkt 8

9 Kystmuseet Pressepunkt 9

10 Frøya Folketall: 4506 Ordfører Berit Flåmo (AP) Tema for besøket: Havbrukseventyret og arbeidsinnvandring Besøkssted: Nordskaget, Innovamars anlegg Pressesenter: Innovamar Kort om kommunen: Landskapet på Frøya er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det er plantet betydelige mengder med leskog flere steder. Frøya er relativt flat, hvor den høyeste toppen er Besselvassheia (76 moh). Frøya kommune er enorm i utstrekning dersom en regner med de enorme havområdene innenfor kommunegrensene. Dersom en bare regner landområder er øya Frøya på 147 km², mens kommunen utgjør 244 km². Kommunen består av tilsammen rundt holmer og skjær, og har 163 fiskevann og tjern, de fleste av dem med fiskbar bestand av ørret. En del av den store hjortestammen på Hitra har utvandret til Frøya. Den har etablert seg som en liten, men levedyktig stamme som det nå drives jakt på, om enn i mer beskjeden målestokk enn i nabokommunen. Sularevet utenfor Frøya er en av verdens største forekomster av kaldtvannskorallrev. Froan har det største sammenhengende havområdet som er fredet som naturreservat i Norge. Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet i 1979 og omfatter 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst. I tillegg kommer et 80 km² område sørøst for naturreservatet fredet som landskapsvernområde. Området har et rikt fugleliv med et lavt antall hekkende arter, rundt 50, men med et enormt antall av hver art. Med et par tusen hekkende storskarv huser Froan 10 prosent av bestanden i Norge, og med et par små unntak er området det sørligste området for denne artens hekkeområde. Området er dessuten kjerneområdet for selarten havert. Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) 1500 Pressebussen ankommer Nordskaget 1615 Ankomst Frøya, Nordskaget. Hvem/hvor Kongeparet møtes av havnesjef Andreas Kvingedal på brygga. Velkommen til kommunen av ordfører Berit Flåmo. Blomsteroverrekkelse ved Synne Måsøyval 8 år, Emilija Gasiniauskaite 9 år og Kenneth Brenna 12 år. Merknader Pressesenter i Innovamar er åpent. Kaffe. Befaring av pressepunkter. Pressepunkt ved trappa ved mottak. 10

11 1620 Folkefest på martnadsplassen. Kommunens tema: Havbrukseventyret og arbeidsinnvandring «Havbrukseventyret» presenteres i Martnasområdet: Møte med arbeidsinnvandrere og frøyværinger. Nasjonaldrakter. Flere aktører innen havbruk og relatert virksomhet. Ordføreren taler H.M. Kongen taler Kulturinnslag v/ Frøya kulturskole Det blå innovasjonssenteret. Pressepunkter. (Avtales) Innovamar: Samtale med gründere. Kort omvisning på lakseslaktefabrikken. Besøk på Frøya videregående skoles nye undervisningsfartøy «Fru Inger» Daglig leder Gustav Witzøe ønsker velkommen til Innovamar og ledsager sammen med guide på omvisningen. Ønskes velkommen av fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og rektor Bjørnar Johansen, samt fylkesordfører Tore O. Sandvik. Ikke presse v/ omvisningen. Pressepunkt i foajeen før avgang omvisning Pressemøte Sted avtales nærmere Avskjed og ombordstigning i Kongeskipet Middag for pressen Rask bespisning for pressen i Pressesenteret på Innovamar Avreise med pressebuss til Åfjord Middag: Uforglemmelige Frøyas festbord. Folkefest. Kulturinnslag av Flomål (havlandet) og kulturskolen. Avreise kl OBS. Kjøretid til Åfjord er 4 timer og 45 min Ankomst Åfjord. Hotellrom reservert for alle akkrediterte. 11

12 Frøya: Nordskaget Salmar/Innovamar Nordskagsvaet Salmar Nordskaget Innovamar skisse uteområdet Pressepunkter 12

13 Program dag 2: 5. juni 2013 Osen Folketall: 1010 Ordfører Jørn Nordmeland (fellesliste KRF/V) Tema for besøket: Kystfiske fra gammel til ny tid Besøkssted: Vingsand og Osen Bygdetun Pressesenter: Bessaker skole Kort om kommunen: Osen har sin hovednæring innenfor landbruk, fiske og havbruk. Areal: 387 km2. med en kystlinje på 123 km. Antall innbyggere pr : Dette antallet fordobles i sommersesongen, og høytidshelger ved aktiv bruk av fritidsboliger i kommunen. Kommunevåpenet har et fiskegarn som motiv. Ordfører i Osen er Jørn Nordmeland fra partiet Venstre. Han er 36 år, har vært aktiv lokalpolitiker siden 1999 og er inne i sitt 6. år som ordfører. Han er gift med Signe Lillan og har fire barn i alderen 6 mnd til 6 år. Nordmeland er selvstendig næringsdrivende med gårdsdrift og mekanisk verksted. Som ordfører er han næringsorientert, med tett kontakt inn i lokalt næringsliv. Som født og oppvokst i Osen kjenner han alle innbyggere godt og bruker mye tid i direkte dialog med Osingene. Tema for besøket er fiskeri i nåtid og fortid, samt kommunens høyt skattede humor i ulike varianter. Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) 0800 Pressebussen kjører fra Fosen Fjord Hotel, Åfjord 0900 Bussen ankommer Vingsand i Osen. Hvem/hvor Ankomst Osen senest kl Ankomst Osen, Vingsand Kongeparet møtes av havnesjef Roar Leirset. Velkommen til kommunen av ordfører Jørn Nordmeland. Blomsteroverrekkelse v/ Johan Øverdal og Elise Skage Hepsø, fra 2. klasse ved Strand skole. Merknader Kjøretid ca. 1 time Kaffe på Kroa. Befaring av pressepunkter. 13

14 Programelementer: Generasjonsrederiet Peter Hepsø Barnehagebarna presenterer eventyret «skinnvotten» med sang og malerier «Gærne damers forening», Kunstutstilling fra galleriet «Den blå katt» Tablå: Rigging av seilbåter, garnbøting mv. Folkefest på Bygdetunet: - Ordføreren taler - H.M. Kongen taler - Utdrag fra bygdespelet Massua. - Andre kulturelle innslag. - Norsk gammelmannsforening Gaveoverrekkelse. Kongeparet hilser på bygdefolk. Ca. 200 m fra kaia til Bygdetunet. «Rød løper» Pressen inn på bygdetunet i etterkant Bilkortesje til havna 1130 Avskjed og ombordstigning til Kongeskipet 1140 Avgang pressebuss, til Bessaker. Kjøretid til Bessaker ca. 30 min. 14

15 Osen bygdetun, Vingsandgården Kai, ankomst og avreise Bygdetun Ca. 200m fra kai til bygdetunet, det vil stå publikum langs veien. Pressepunkt 15

16 Roan Folketall: 996 Ordfører Jan Helge Grydeland (SP) Tema for besøket: Grønn energi Besøkssted: Bessaker Terrasse og Bessaker Vindpark Pressesenter: Bessaker skole Kort om kommunen: ROAN perlen i havgapet Roan kommune er en kystkommune og er den nest nordligste kommunen i Sør- Trøndelag. Roan grenser til Åfjord i sør, Namdalseid i øst og Osen i nord. Det er stor optimisme i hovednæringene som er fiske, havbruk / fiskeforedling, landbruk og turisme. Det er et økende antall fritidseiendommer i kommunen. Roan er etter hvert blitt en betydelig vindkraftkommune. Bessakerfjellet vindpark med sine 25 vindturbiner produserer om lag 175 GWh og forsyner nær 9000 husstander med strøm. En ny vindpark, Roan vindpark, er under planlegging med ytterligere ca. 100 vindturbiner. Areal: 373 km2 Innbyggertall pr : 996 Tidspunkt Hva/hvor (se utdyping under) Hvem/hvor 1210 Pressebussen ankommer pressesenteret i Bessaker skole 1430 Pressebussen ankommer Bessaker Terrasse 1500 Ankomst Roan, Bessaker Terrasse Kulturelt innslag v/ skolebarn (korsang) Kongeparet møtes av havnesjef Michael Momyr ved sjaluppen. Ønskes velkommen til kommunen av ordfører Jan Helge Grydeland. Merknader Lunsj Folkefest på Bessaker Terrasse - Ordføreren taler - H.M. Kongen taler Sang og musikk v/ Kulturskolen. Blomsteroverrekkelse v/ Maren Olesen, 3. kl. Vik/Bessaker skole, og Runar Bremnes 4. kl. Sør- Roan skole. 16

17 Verdensmester i bueskyting Runa Grydeland demonstrerer bueskyting. Kongeparet besøker 4 utstillinger/stands på vei til bilkortesjen: - Kystlys (lokal bedrift) v/ Sølvi Sandø og Sirgunn Wiik - utstilling av modellbåter (Nils Vikaunet) - Ellinor Flor (designer). - Bueskytterklubben. Verdensmester Runa Grydeland m/ flere OBS. Avgang pressebuss til Bessakerfjellet i forkant av kortesjen. Besøk på Bessakerfjellet. Ankomst Møllestua på Bessakerfjellet. Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi ønsker velkommen. OBS. Pressebussen går direkte fra Bessakerfjellet kl til Åfjord. Grønn, fornybar energi: Orientering om vindparken og lokalsamfunnets medvirkning i prosessen. Odd Arne Haugen og Thore Erling Pettersen Retur til Bessaker Brygge Ombordstigning i Kongeskipet. Avgang fra vindmølleparken kl Ankomst Årnes kl

18 Roan Bessaker Bessaker Bessakerfjellet 18

19 Åfjord Folketall: 3237 Ordfører Vibeke Stjern (AP) Tema for besøket: Urbanisering på bygda. Tettstedsutvikling. Besøkssteder: Monstad, Åfjord helsesenter og Årnes sentrum Pressesenter: Bakeriet, Monstad Kort om kommunen: Åfjord ligger ut mot kysten, og de ytre delene av kommunen er preget av fjorder med mellomliggende halvøyer, og øyer. Åfjorden, ca. 15 km lang, og Skråfjorden skjærer inn i landet mot nordøst, og innløpet av Åfjorden skiller Åfjord og Bjugn kommuner. Det meste av fjorden ligger i kommunen, som den har gitt navnet til. Skjørafjorden danner skillet mot Roan i nord. Ved kysten ligger de to store øyene Stokkøya og Linesøya, begge ca. 17 km², samt Lauvøya og en rekke mindre øyer og holmer. Kommunen strekker seg ca. 30 km innover i landet, og landet er her preget av de tre store dalene Norddalen, Stordalen og Sørdalen, med omkringliggende fjell og heier. Åfjord har to større lakseelver: Norddalselva og Stordalselva. Det finnes også fisk i mer enn tusen vann og innsjøer, totalt er det 57 km² ferskvann i kommunen. De største innsjøene er Stordalsvatnet i Stordalen og Storvatnet i Sørdalen. Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader 1725 Ankomst hotellet, Åfjord Avgang fra Årnes med Kjøretid 40 min. pressebuss til Stokkøya Pressebussen ankommer Stokkøybrua, på Stokkøyasida Kongeskipet passerer under Stokkøybrua. Det vil være folk og musikk på Stokkøybrua under innseilingen. Drageshow fra brua. Fotopunkt på Stokkøya. Kongeskipet seiler under brua ca. kl Pressebussen har avgang til Strandbaren Kongeparet ankommer Åfjord, Stokkøya (Harsvika) Offisiell middag i Strandbaren på Stokkøya - Kulturelt innslag. Det offisielle kommunebesøket i Åfjord gjennomføres Kort fotoseanse før måltidet starter (3 min.) Middag for presse. (Avtales nærmere). 19

20 0920 Pressebussen kjører fra hotellet 1000 Ankomst Åfjord, Årnes (Monstad) 1004 Pressebussen har avgang til Åfjord helsesenter Besøk på Åfjord helsesenter Besøk Åfjord helsesenter: Utstilling og presentasjon av Kunstprosjektet, et samarbeid mellom beboere og barnehagebarn. Kulturelt innslag. Kåre Stjern 91 år på fiolin. Kongeparet møtes av havnesjef Kjell Inge Skaldebø ved sjaluppen. Ønskes velkommen av ordfører Vibeke Stjern. Blomsteroverrekkels e v/ Ryan Cyone 10 år og Eyla Cyone 4 år. Tas i mot av avd. leder Lisbeth ebb. Ankomst Monstad kl Pressebussen har avgang til Årnes sentrum Besøk Årnes sentrum: Sentrumsutvikling i Joacim Breivolds gate. Gaveoverrekkelse. Ordførerens taler HM Dronningens tale Kulturinnslag Bussavgang kl Pressebussen har avgang til Monstad for pressemøte 1125 Pressemøte Monstad 1135 Monstad Brygge, avskjed Pressebussen til Botngård, Bjugn. Kjøretid ca. 40 min. 20

21 Åfjord+ Stokkøya Harsvika Monstad Åfjord Åfjord, Monstad Monstad Kai, ankomst og avreise 21

22 Åfjord helsesenter (skisse) Ankomst og avreise bilkortesje Inngang Parkering pressebuss Pressepunkt 22

23 Bjugn Folketall: 4665 Ordfører Arnfinn Astad (AP) Tema for besøket: Kommunens kultursatsing, spesielt for barn og unge, fra 1995 og til i dag. Besøkssteder: Mølnargården og kulturhuset / Fosen videregående skole Pressesenter: Fosen videregående skole, kantina. Kort om kommunen: Bjugn har sine hovednæringer innenfor offentlig og privat tjenesteyting, prosessindustri, jordbruk og havbruk. Arealet er på 385 km2. Kystens midtpunkt, Torra-varden, som sies å være midtpunktet på Norges kyst ligger utenfor Valsneset i Bjugn. Det må også nevnes at Bjugn har over 1100 fritidsboliger. Kommunevåpenet, gullfarget ror på blå bunn, symboliserer tilknytningen til sjøen og kommunens stø kurs. Bjugn kommune har hatt ungdomsråd med fast representasjon i kommunestyret siden Representantene fra ungdomsrådet har tale og forslagsrett i kommunestyret. Bjugn ønsker å vise fram kommunens kultursatsing, spesielt for barn og unge, fra 1995 og til i dag. Dette gjenspeiles også i vår visjon fra 2006 Bjugn er en kulturkommune med kreativ utvikling og vekst. Tidspunkt Hva/hvor Hvem/hvor Merknader 1220 Pressebussen ankommer pressesenteret i Bjugn. Lunsj i pressesenteret, Fosen videregående. Befaring av pressepunkter Pressebussen har avgang til Mølnargården Pressebussen ankommer Mølnargården Ankomst Bjugn, Ilandstigning ved Mølnargården (Bjugn bygdetun og 1000-årssted) Kongeparet møtes av havnesjef Tor Langvold ved sjaluppen. Ønskes velkommen av ordfører Arnfinn Astad. Hilser på vertskapet på Mølnargåden: Sturla Leth-Olsen og Arne Nygård. Kjøretid ca. 15 min Kaffe. 23

24 Ordføreren taler. Kulturelle innslag ved ankomst (scener fra Mølnargårdsspelet og bunadsparade) 1555 Bussavgang til kulturhuset 1610 Fosen videregående skole. Kulturelt innslag ved ankomst v/ Fosen vgs ungdomsrådet orientering om ungdomssatsingen i Bjugn Presentasjon av ungt entreprenørskap Kulturinnslag på plassen foran Kulturhuset dans. H.M. Kongen taler 1650 Bilkortesje til Mølnargården. Avskjed. Blomsteroverrekkelse v/ Lucas Berg Steen 9 år, 3 kl. Vallersund oppvekstsenter, og Julia Øian, 10 år, 4. kl. Fagerenget skole. Velkommen til Fosen videregående skole og Bjugn kulturhus Fylkesordfører Tore O. Sandvik, rektor Øystein Bakken og kulturhussjef Robin Jensen. OBS. Pressebussen ut før kortesjen. Pressepunkt i salen Bespisning i pressesenteret Mottagelse på Kongeskipet. Kongeparet er vertskap. Kort fotoseanse (fotopool) før starten av måltidet. (3 min.) 24

25 Bjugn Mølnargården Botngård Fosen videregående og Bjugn kulturhus Pressepunkt 25

26 Kongeparets reise i Sør-Trøndelag er slutt. Mange takk for samarbeidet og mange trivelige opplevelser sammen. Vel hjem. 26

27 NOTATER: 27