Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003."

Transkript

1 Guide For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli oooooooooooooo Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli 2002.

2 Utgitt av: Guide for brune- og hvitevarer og telematikkprodukter i forbindelse med reklamasjoner etter regler gitt i Forbrukerkjøpsloven. Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli Vi håper at oversikten kan være til hjelp i forhold i de mest vanlige spørsmålene. Vær oppmerksom på at guiden er en veiledning og ikke en juridisk fasit. Denne og de enkelte serviceguidene kan lastes ned fra ee-bransjen.no under medlemssidene (nødvendig med brukernavn og passord). Et sentralt prinsipp er at handler/verksted/leverandør har plikt til å sette seg inn i den informasjonen som måtte finnes og som er relevant for salg og reklamasjonsbehandling. (se også pkt. 1) Pkt Tema Benevnelse 1 Ansvar for opplysninger gitt i salgsøyeblikket Forhandler/butikkselger har ansvar for de eventuelle opplysninger som gis til kjøper i salgsøyeblikket utover det leverandøren lover i sin markedsføring, brosjyrer og monterings-/bruksanvisninger. 2 Hva er en produktmangel? 3 Reklamasjon de første 6 mnd etter kjøpstidspunktet 4 Reklamasjon etter 6 mnd. fra kjøpstidspunktet 5 Når må forbrukeren gi beskjed til butikk/verksted om mangelen 6 Hvem skal godkjenne reklamasjonen Det er en mangel (svakhet) dersom det kan påvises at feilen/mangelen var tilstede når produktet ble levert fra selger/butikk til forbrukeren og som senere forårsaker en produktmangel. Ved reklamasjon innen de 6 første måneder fra kjøpsdato (se også pkt. 4), har forbrukeren ingen krav på seg til å bevise mangelen overfor selger/verksted dvs at det er butikk/verksted som eventuelt må bevise at mangelen ikke er tilstede, eller at mangelen er uvesentlig. Ved reklamasjon etter 6 måneder fra kjøpsdato er det forbrukeren som må bevise/sannsynliggjøre at mangelen var tilstede ved kjøpstidspunktet. (Da forbruker overtok tingen). Forbrukeren må reklamere innen rimelig tid og senest 2 mnd. etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Kontroll/mangelsutbedring skal alltid gjøres av et leverandørgodkjent verksted. Unntak er bytteprodukter, se vedlegg.

3 7 Service/reparasjon 8 Rutiner ved reklamasjon 9 Produkter med 5 års reklamasjonstid 10 Produkter med 2 års reklamasjonstid 11 Hvor mange reparasjonsforsøk får man på å reparere samme mangel på samme produkt 12 Eksempler på forskjeller mellom feil og mangel Forbrukeren har i utgangspunktet valget mellom å få utført en reparasjon eller ombytte til nytt produkt. Nytt produkt forutsetter at dette ikke medfører vesentlige merkostnader eller ulempe for selger i forhold til reparasjon. I praksis vil dette medføre reparasjon av de fleste produkter av noen verdi. Reparasjonen skal utføres av et leverandørgodkjent serviceverksted. Forbrukerens anledning til å motta en lånegjenstand når avhjelp tilbys og overstiger en uke - forutsetter at kravet er rimelig ut fra forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som påføres selgeren. Men selv med en lånegjenstand går det en grense for når forbrukeren kan gjøre andre krav gjeldende. Hvor lang tid dette er vil blant annet avhenge av tingens og mangelens art og forbrukerens behov for varen. Ombytte av reparerbare produkter medvirker til mer skroting og forverring av miljøet. Av den grunn ønsker bransjen å tilrettelegge for utvidet anledning til reparasjon Ved innlevering av produkter til reparasjon må butikken/verkstedet alltid utlevere innleveringskvittering til kunde som blant annet viser innleveringstidspunktet. Ved reklamasjon via butikken må det rapporteres til verkstedet samme dag eller senest innen kl neste virkedag for at leverandør skal kunne påta seg ansvar for kostnader knyttet til mangelen. Ved reklamasjon og hvor verkstedet ikke finner en reklamasjonsberettiget mangel, må det på forhånd gis en melding til forbrukeren hvis verkstedet (butikken) vil unngå å dekke undersøkelseskostnaden selv. I slike tilfeller må kunden selv betale reparasjonen/undersøkelsen. Produkter med en forventet holdbarhet vesentlig utover 2 år vil ha en reklamasjonstid på 5 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. Produkter med forventet holdbarhet på mindre enn 2 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. For nærmere presisering henvises til leverandørenes salgsbetingelser. Du har normalt 2 utbedringsforsøk for samme mangel før kunden kan påberope seg nytt apparat, prisavslag eller heve kjøpet hvis mangelen ikke er uvesentlig, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp rimelig. Her henvises til vedlegget.

4 Reklamasjonstider/markedsverdi/transport for telematikk og brunevarer Bransjeområde Reklamasjonstid Omlevering eller reparasjon Transportkostnader mellom forbruker og verksted/forhandler Telematikk 2 år Se note 1. Overvåkningsutstyr 5 år Se note 2. Videoprojektor 5 år Se note 2. Skjermorienterte produkter (TV) 5 år Se note 2. Se note 3 Satellittprodukter 5 år og note 4 Se note 2 Videoprodukter 5 år Se note 2. Camcordere 2 år og note 5 Se note 1 Lydorienterte produkter 5 år Se note 2. Bilunderholdning 5 år Se note 2. Bærbart 2 år og note 5 Se note 1 Foto 2 år Se note 1 og 5. Omlevering eller reparasjon Forbrukerens valgmulighet forutsetter at hans valg ikke medfører urimelige kostnader for selgeren. Verdireduksjonen på mangelfullt produkt (markedsverdien på produktet etter x år etter bruk) er selgerens kostnad ved omlevering. Eks.: Kjøpspris kr. 5000,-. Produktet har en reklamasjonstid på 5 år. Det oppstår et mangelberettiget krav etter 3. år vil følgende gjelde: (Se tabell note 2) Kr ,- x 60% = kr ,- som er reduksjonen av nypris av produktet. Markedspris av produktet vil således være kr ,-. Dette beløp skal veies opp mot den kostnad som selgeren har ved å reparere produktet. Note 1 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 50 %, 2. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 2 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 80 %. 2. år 60 %. 3. år 40 %. 4. år 20 %. 5. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 3 Det dekkes transportkostnader for følgende skjermstørrelser: (Der kunden ikke henter og bringer) 4:3 format - 30`` og større (inkl. LCD og plasma) 16:9 format - 28`` og større Note 4 Reklamasjonstidens lengde er normalt 2 år på utvendig utstyr og 5 år på stasjonært/innvendig utstyr Note 5 Bransjen er enig om at "dyrere" produkter bør kunne håndteres innenfor 5 års reklamasjonsrett Eksempler på slike dyre produkter kan være: Camcordere eller dyre bærbare produkter.

5 Brunevarer Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilstereo Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt RDS funksjoner Betjeningsfeil Defekt lydutgang og/eller power som følge av feilkobling Feil som følge av overoppheting f.eks. vakkel i utgangstrinn Støtskader på løst frontpanel Skade på heismekanikk Fuktskader Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Laseroptikk Mekanikk Løst frontdeksel Kabelsett Rensing og justering av mekanikk Stasjonær video Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt Show-view og ATP funksjoner Betjeningsfeil Skade på heismekanikk Dårlig kontakt i RF inn/utgang, scartkontakt o.l. Smuss på videohode som følge av dårlig/slite/skade videobånd Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Videohode Modeswitch Pressvalse Mellomhjul/clutch Back-tension P1, P2 og P5 arm Rensing og justering av mekanikk

6 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Videokamera Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i fuktige omgivelser Vann, sand og fuktskader Skader på linse/ccd brikke etter filming mot direkte sollys Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skitten videotape Mekaniske deler Videohode Utvendige brytere/knapper Pressvalse Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Utvendige tilkoplingskontakter Hi-Fi produkter Det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) "Sprengte" utgangstrinn i forsterker som følge av kortslutning av høyttalerutganger eller overstyring av forsterker Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skittent kassettbånd Sprukne loddepunkter som følge av varme (mangel på ventilasjon pga feil plassering og eller støv som hindrer kjøling) Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyngnedslag eller store spenningsvariasjoner på strømnettet Mekaniske deler Laserpickup Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Lese/skrivehoder

7 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Parabol Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk Noen program kan ikke vises Utendørsenhet Feil montering av utendørsenhet Ikke fri sikt mot satellittposisjonen. Manglende beskyttelse av Diseq switch og tilkoplingskontakter mot fuktighet Utendørsenhet Kontroll ettersyn av utendørsenhet Fuktighetshindrende materiale ved kontakter og utendørsutstyr Innendørsenhet Manglende oppdatering av ny software/programliste Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Defekte kort / ikke oppdatert Innendørsenhet Nedlasting av software/programliste når nødvendig Reinstallere ved programendringer Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av kort-/cam inngang

8 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Feil plassering av TV som for dårlig ventilasjon /lufting. Fjernkontrollen og batterier til denne. TV Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Noen program kan ikke vises. Apparat nr. 2 er defekt Blomsterpotter, stearinlys plassert på eller i umiddelbar nærhet av apparatet. Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning. At nett- og antennekabel ikke er tatt ut ved fare for lynnedslag. Hodetelefonkontakter. Unormal bruk av betjeningsknapper. Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

9 Telematikkprodukter Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Mobiltelefoner Det vises til hver enkelt leverandørs bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler Utbyttbare deksler RDS funksjoner Betjeningsfeil. Utvendig antenne løs. Ringesignal borte Støtskader på deksler Fuktskader Skader på grunn av røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke. Klemskader. Utvendige deksler Utbyttbare deksler Displayglass Tastatur Rensing og justering av mekanikk Rensing av SIM kort leser Rensing av batterikontakter Ekstrautstyr: Handsfreesett Ladere Batterier Bluetooth Vesker etc. Holdere Kabler Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler RSD funksjoner Betjeningsfeil Ledningsbrudd Kontaktproblemer Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lynnedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet. Rensing av kontaktflater Fjernkontrollen og batterier til denne Hodetelefonkontakter Alle utvendige kontaktflater Ledningsbrudd

10 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilmonteringssett Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i dårlig ventilasjon Vann, og fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyn-nedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet i bilen. Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning Mekaniske deler Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet. Utvendige tilkoplingskontakter Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av betjeningsknapper Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

11 Serviceguide hvitevarer Med serviceguiden ønsker vi å gi eksempler på produktskader som kan oppstå ved produktanvendelse i strid med monterings- og bruksanvisning, samt eksempler på komponenter som er utsatt for normal slitasje avhengig av bruksmåte og brukstid. Det er en kortfattet og generell informasjon beregnet for bransjepersonell i forbindelse med spørsmål vedrørende hvitevareservice. Serviceguide hvitevarer er ment anvendt sammen med EE-Bransjen Guide - praktisering av forbrukerkjøpsloven. Det er en fellesguide for brunevare-, hvitevare- og telematikkbransjen og gir en generell beskrivelse av de viktigste punktene i forbrukerkjøpsloven. Fellesguiden er utarbeidet av EE-Bransjen i samarbeid med NEL. Vi håper guidene vil være til hjelp i arbeidet for en enklere og bedre kundeservice for hvitevarebransjen. NORSKE ELEKTROLEVERANDØRERS LANDSFORENING Postboks 6112, Etterstad 0602 Oslo Tlf

12 Reklamasjonstider, transportkostnader av hvitevarer ved mangelsutbedring Bransjeområde Hovedgruppe Reklamasjonstid Ombytte vs mangelsutbedring (reparasjon) Transportkostnader v/henting/bringing til/fra verksted Hvitevarer Store hvitevarer (f eks komfyr, kjøleskap ) Småapparater (f eks kjøkkenmaskin, microbølgeovn, støvsuger) 5 år 2 år Ombytte vil generelt gi en vesentlig høyere kostnad enn hva en utbedring (reparasjon) vil medføre. I beregningene av kostnader ved et ombytte vil bl a følgende faktorer inngå: fraktutgifter, undersøkelseskostnad, istandsetting, supplering av tilbehør, verdiforringelse ol Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ serviceverksted. Medisinske produkter skal ikke byttes og skal sendes leverandør (myndighetskrav). Småapparater med en utsalgspris over kr 1.000,- skal til vurdering hos et godkjent serviceverksted. Ja * Ingen* * I tvilstilfeller - kontakt leverandør (ev serviceverksted)

13 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Vaskemaskin Oppvaskmaskin det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når hovedprogrammet fungerer, regnes andre mangler som uvesentlig dersom ett eller flere programmer virker, regnes andre mangler som uvesentlig Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering vaskebeholder, trommel og varmeelementer skades av fremmedlegemer (spiker, nåler, mynter, BH-spiler ol). vask av joggesko ol kan skade tøyløftere av plast. manglende rengjøring av siler og lofilter fører til skade på inntaksventil for vann og/eller avløpspumpe. manglende rengjøring av vaskemiddelbeholder fører til lekkasjer som kan skade elektriske komponenter som f eks dørlås. frostskader kan oppstå ved bruk / oppbevaring i ikke oppvarmede rom. vanntilførsel, strøm og avløp. tannstikkere, tyggegummi ol kan føre til driftsproblemer. Dette må fjernes før serviset settes inn i maskinen. dårlig/manglende renhold av filtre og siler, samt dør/dørpakning kan medføre lekkasje og funksjonssvikt feil dosering av vaskemiddel og glansemiddel fører ofte til dårlig vaskeresultat. Særlig viktig er at det kun blir benyttet glansemiddel for oppvask og ikke andre rengjøringsmidler Eksempel på utsatte slitedeler gummibelger dørpakning gummislanger drivreimer dørlås avløpspumpe dørhåndtak m/låsemekanisme dørhengsel kurver m/hjul for servise spylearm m/lagring avløp- og sirkulasjonspumpe

14 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Komfyr Komfyrtopp det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere koke-/stekesoner fungerer Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering sprekkdannelse i plater kan komme av overoppheting ved at kjelen ikke er tilpasset platen eller kjeler som er bulkete i bunn. sprekker og riper i keramiske topplater er brukerbetinget. likeledes skader på glass i stekeovnsdør. overkok, matsøl, vann m.m. må fjernes for at det ikke skal oppstå krypstrøm eller andre skader. keramiske platetopper må rengjøres med egnede rengjøringsmiddel og sukkerholdig overkok må fjernes mens det ennå er varmt. en keramisk platetopp må ikke utsettes for slag og lignende fysiske belastninger. for at keramiske topper skal fungere tilfredsstillende, må det nyttes egnede kokekar (plan bunn).. manglende rengjøring av stekeovn kan føre til at fett og matrester tar fyr... Eksempel på utsatte slitedeler lyspærer barnelås hengsel og håndtak på stekeovnsdør

15 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Ventilator Kjøkkenhette det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere hastigheter fungerer. Når lys ikke fungerer. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering rengjøring av metallfilter for fett og skifte av kullfilter og papirfilter er kundens vedlikeholdsansvar. dette er nødvendig for å unngå skade på viftemotor. feil montering av flexislange som kaldraspspjeld henger fast i. Eksempel på utsatte slitedeler brytere lyspære Microbølgeovn det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. elektromekaniske brytere, lyspærer og termostater. Barnelås, hengsel og håndtak på dør. montering/plassering er viktig med tanke på brukstid/levetid. kritisk er bl a avstand til varmekilde/komfyr pga av varme og fettholdig matos fra en nærstående komfyr. mikrobølgeovner er beregnet for oppvarming og tillaging av mat og vannholdige væsker. All annen bruk fritar selger/produsent for ethvert ansvar. dårlig eller manglende renhold i ovnsrommet eller bruk av metalliske kokekar, forpakninger ol kan føre til brenn- /svimerker og i verste fall brann. bruk/plassering av redskaper/gjenstander som ikke er egnet for bruk i mikrobølgeovn kan medføre skade på ovnen og fare for brann lyspærer barnelås hengsel og håndtak på dør

16 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Kjøleskap Fryser det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. dersom skapets innvendige temperatur er i henhold til bruksanvisning, regnes andre feil som uvesentlig. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering etter transport må skap eller boks stå i normalstilling i minst 1 time og i romtemperatur før strømmen tilkobles. det samme gjelder hvis det er lagret kaldere enn + 5 C. god ventilasjon (luftsirkulasjon) er viktig. Se bruks-/montasjeanvisningen. Normalkravet er luftespalter (topp og bunn) fra 200 cm², avhengig av apparatets størrelse. motor bør støvsuges rengjøres regelmessig. avløpsrenne og oppsamlingsskål på kompressor for avrimingsvann må kontrolleres og rengjøres minimum årlig. frysebokser testes og godkjennes for bruk etter normer innen forskjellige klimaklasser og man skal derfor plassere fryseprodukter i romtemperatur som angitt i produktets bruksanvisning. Avvikende temperatur er kundens ansvars. Ivaretas ikke disse forholdene kan det føre til at brukstiden for vitale komponenter som termostat og kompressor (motor) reduseres vesentlig. for tidlig igangsetting etter liggende transport kan også føre til systemfortetning og driftsstøy. fuktavfelling i bunn kan naturlig forekomme ved lave temperaturer og dårlig luftsirkulasjon Eksempel på utsatte slitedeler håndtak lyspære tetningslist Forbruksdeler: skuffer hyller glassplate

17 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Klimaprodukter det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Støvsuger Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering skader oppstått ved manglende rengjøring/vedlikehold. Vedlikehold/rensing må påregnes etter minimum 1 år avhengig av bruk og bruksområde. vifteovner er kun beregnet som tilleggsvarmekilde og skal ikke benyttes til kontinuerlig bruk. bruk av uoriginale filter/støvposer. fint slipestøv, aske ol kan tette porer i pose og skade motoren en støvsuger, som ikke er beregnet til vannsuging, har vannskader Eksempel på utsatte slitedeler tilbehør (f eks sugemunnsstykker) sugeslange filter støvposer

18 Produkt Informasjon Ombytteregler Eksempel på utsatte slitedeler Småapparater med utsalgspris under kr 1000,- Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ på serviceverksted Unntak vil være medisinske produkter eller annet som kreves innsendelse Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning a b c d e f g h Produktet testes før ombytte finner sted. Det skal være en reel feil på produktet. Mangelfullt vedlikehold, bruk i strid med bruksanvisningen eller annen uforsvarlig behandling, gir ingen rett til reklamasjon/ombytte av produktet. Ved godkjent reklamasjon byttes produktet i et nytt av samme type og fabrikat. Hvis forretningen ikke har mulighet til å gjøre et ombytte, skal reklamert produkt sendes leverandøren for ombytte/ reparasjon sammen med NEL rapportskjema og dokumentasjon for oppgitt kjøpsdato. Ombytte gjelder kun ved forbrukerkjøp. Fullstendig utfylt rapportskjema, samt kopi av kjøpkvittering/garantikort skal sendes til leverandøren innen 30 dager. En kopi av rapportskjema festes på det defekte produktet. Reklamert produkt hentes av leverandørens representant innen 30 dager etter at leverandøren har mottatt rapportskjemaet. Produkter som ikke er avhentet innen tidsfristen. leveres til hvitevareretur for videre behandling. Utover dette henvises det til leverandørens leveringsbetingelser Småapparater med utsalgspris over kr 1.000,- Leverandør/anvist verksted skal vurdere påstått mangel før godkjenning og videre behandling. Hvis et produkt er byttet av butikken, uten at leverandøren/verkstedet har fått sjekket påstått mangel og det viser seg at forbrukeren har brukt produktet i strid med bruksanvisningen, vil butikken ikke bli kreditert. Butikken vil da få et utbedret produkt i retur mot belastning. Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning. drivreimer oppladbare batterier.

19 Tlf.: Faks:

Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide

Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide Guide hjelp til praktisk bruk i reklamasjonsaker Formålet med denne guiden, er etter beste skjønn, å gi forhandler, leverandør og verksted en kort veiledning og

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS Uansett materiale er de viktig å rengjøre produktene daglig, fordi et rent produkt holder seg pent i år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde Klagestatistikk Bil-/Motor

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, Hvitevarer Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, ikke står tilbake for noen. IKEAs hvitevarer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT

(/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT Kjøpekontrakt bil Publisert 2013-02-24 12:38 (/file/thumb/file/5/ 513614&width=553&height=529&zwidth=553&zheight=529&x=278&y=266.jpg) Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT (http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/kontrakter/kontrakt-forkjøp-av-bruktbil-mellom-private-bokmål)

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST FKG 371

SERVICEMANUAL VESTFROST FKG 371 SERVICEMANUAL VESTFROST FKG 371 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes innen 7

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Vaskemaskin Zanussi ZWG5120P. Energiklasse i hh til EU norm: A-10% 6 kg kapasitet Ull og håndvask program 1200 o/min

Vaskemaskin Zanussi ZWG5120P. Energiklasse i hh til EU norm: A-10% 6 kg kapasitet Ull og håndvask program 1200 o/min Godt nytt år! Zanussi ZWG5120P Energiklasse i hh til EU norm: A-10% 6 kg kapasitet Ull og håndvask program 1200 o/min 4 998,Flekkprogram 2 998,Kortprogrammer AEG Lavamat LN66460 1400 o/min. 6 KG kapasitet

Detaljer

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa SALGSBETINGELSER Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa 1. Kjøpekontrakt Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Detaljer

-på en folkelig måte. Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN. lauritz.godoy@forbrukerklubben.org

-på en folkelig måte. Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN. lauritz.godoy@forbrukerklubben.org KJØPSLOVENES REGLER -på en folkelig måte Av styreleder Lauritz Godøy ForbrukerSTIFTELSEN lauritz.godoy@forbrukerklubben.org 1 FORBRUKERKJØPSLOVEN BARE FOR FORBRUKERE! (den gamle) KJØPSLOVEN GJELDER: Mellom

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Klart språk i staten status slik Arkitekst ser det 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Gulp Hva nå? Puh Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager.

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Tele Regler for vedlikehold Generiske arbeidsrutiner Generelle tekniske krav

Tele Regler for vedlikehold Generiske arbeidsrutiner Generelle tekniske krav 1 2 - Sist oppdatert: 2008.11.27 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato TE-TER-0000-01 5.3 tekniske bygninger og rom 01.01.2006 PKN 21.11.2008 TE-UPS-0000-01 5.4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

GARANTIVILKÅR. Autostrada, Autostrada Sport, Billa

GARANTIVILKÅR. Autostrada, Autostrada Sport, Billa GARANTIVILKÅR Autostrada, Autostrada Sport, Billa GARANTIVILKÅR VED FORBRUKERKJØP For biler solgt av Autostrada A/S, Autostrada Sport A/S og Autostrada Billa A/S («selskapet»). Garantien gjelder i inntil

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

www.whirlpool.com NO 1

www.whirlpool.com NO 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typeplaten korresponderer med spenningen der du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

GARANTIVILKÅR. Autostrada, Autostrada Sport, Billa

GARANTIVILKÅR. Autostrada, Autostrada Sport, Billa GARANTIVILKÅR Autostrada, Autostrada Sport, Billa VILKÅR GARANTI FOR BILER IMPORTERT AV AUTOSTRADA, AUTOSTRADA SPORT OG BILLA 5 års garanti fra bilens førstegangsregistreringsdato, max 5 år / 100 000 km

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Opels internasjonale garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer