Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003."

Transkript

1 Guide For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli oooooooooooooo Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli 2002.

2 Utgitt av: Guide for brune- og hvitevarer og telematikkprodukter i forbindelse med reklamasjoner etter regler gitt i Forbrukerkjøpsloven. Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli Vi håper at oversikten kan være til hjelp i forhold i de mest vanlige spørsmålene. Vær oppmerksom på at guiden er en veiledning og ikke en juridisk fasit. Denne og de enkelte serviceguidene kan lastes ned fra ee-bransjen.no under medlemssidene (nødvendig med brukernavn og passord). Et sentralt prinsipp er at handler/verksted/leverandør har plikt til å sette seg inn i den informasjonen som måtte finnes og som er relevant for salg og reklamasjonsbehandling. (se også pkt. 1) Pkt Tema Benevnelse 1 Ansvar for opplysninger gitt i salgsøyeblikket Forhandler/butikkselger har ansvar for de eventuelle opplysninger som gis til kjøper i salgsøyeblikket utover det leverandøren lover i sin markedsføring, brosjyrer og monterings-/bruksanvisninger. 2 Hva er en produktmangel? 3 Reklamasjon de første 6 mnd etter kjøpstidspunktet 4 Reklamasjon etter 6 mnd. fra kjøpstidspunktet 5 Når må forbrukeren gi beskjed til butikk/verksted om mangelen 6 Hvem skal godkjenne reklamasjonen Det er en mangel (svakhet) dersom det kan påvises at feilen/mangelen var tilstede når produktet ble levert fra selger/butikk til forbrukeren og som senere forårsaker en produktmangel. Ved reklamasjon innen de 6 første måneder fra kjøpsdato (se også pkt. 4), har forbrukeren ingen krav på seg til å bevise mangelen overfor selger/verksted dvs at det er butikk/verksted som eventuelt må bevise at mangelen ikke er tilstede, eller at mangelen er uvesentlig. Ved reklamasjon etter 6 måneder fra kjøpsdato er det forbrukeren som må bevise/sannsynliggjøre at mangelen var tilstede ved kjøpstidspunktet. (Da forbruker overtok tingen). Forbrukeren må reklamere innen rimelig tid og senest 2 mnd. etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Kontroll/mangelsutbedring skal alltid gjøres av et leverandørgodkjent verksted. Unntak er bytteprodukter, se vedlegg.

3 7 Service/reparasjon 8 Rutiner ved reklamasjon 9 Produkter med 5 års reklamasjonstid 10 Produkter med 2 års reklamasjonstid 11 Hvor mange reparasjonsforsøk får man på å reparere samme mangel på samme produkt 12 Eksempler på forskjeller mellom feil og mangel Forbrukeren har i utgangspunktet valget mellom å få utført en reparasjon eller ombytte til nytt produkt. Nytt produkt forutsetter at dette ikke medfører vesentlige merkostnader eller ulempe for selger i forhold til reparasjon. I praksis vil dette medføre reparasjon av de fleste produkter av noen verdi. Reparasjonen skal utføres av et leverandørgodkjent serviceverksted. Forbrukerens anledning til å motta en lånegjenstand når avhjelp tilbys og overstiger en uke - forutsetter at kravet er rimelig ut fra forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som påføres selgeren. Men selv med en lånegjenstand går det en grense for når forbrukeren kan gjøre andre krav gjeldende. Hvor lang tid dette er vil blant annet avhenge av tingens og mangelens art og forbrukerens behov for varen. Ombytte av reparerbare produkter medvirker til mer skroting og forverring av miljøet. Av den grunn ønsker bransjen å tilrettelegge for utvidet anledning til reparasjon Ved innlevering av produkter til reparasjon må butikken/verkstedet alltid utlevere innleveringskvittering til kunde som blant annet viser innleveringstidspunktet. Ved reklamasjon via butikken må det rapporteres til verkstedet samme dag eller senest innen kl neste virkedag for at leverandør skal kunne påta seg ansvar for kostnader knyttet til mangelen. Ved reklamasjon og hvor verkstedet ikke finner en reklamasjonsberettiget mangel, må det på forhånd gis en melding til forbrukeren hvis verkstedet (butikken) vil unngå å dekke undersøkelseskostnaden selv. I slike tilfeller må kunden selv betale reparasjonen/undersøkelsen. Produkter med en forventet holdbarhet vesentlig utover 2 år vil ha en reklamasjonstid på 5 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. Produkter med forventet holdbarhet på mindre enn 2 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. For nærmere presisering henvises til leverandørenes salgsbetingelser. Du har normalt 2 utbedringsforsøk for samme mangel før kunden kan påberope seg nytt apparat, prisavslag eller heve kjøpet hvis mangelen ikke er uvesentlig, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp rimelig. Her henvises til vedlegget.

4 Reklamasjonstider/markedsverdi/transport for telematikk og brunevarer Bransjeområde Reklamasjonstid Omlevering eller reparasjon Transportkostnader mellom forbruker og verksted/forhandler Telematikk 2 år Se note 1. Overvåkningsutstyr 5 år Se note 2. Videoprojektor 5 år Se note 2. Skjermorienterte produkter (TV) 5 år Se note 2. Se note 3 Satellittprodukter 5 år og note 4 Se note 2 Videoprodukter 5 år Se note 2. Camcordere 2 år og note 5 Se note 1 Lydorienterte produkter 5 år Se note 2. Bilunderholdning 5 år Se note 2. Bærbart 2 år og note 5 Se note 1 Foto 2 år Se note 1 og 5. Omlevering eller reparasjon Forbrukerens valgmulighet forutsetter at hans valg ikke medfører urimelige kostnader for selgeren. Verdireduksjonen på mangelfullt produkt (markedsverdien på produktet etter x år etter bruk) er selgerens kostnad ved omlevering. Eks.: Kjøpspris kr. 5000,-. Produktet har en reklamasjonstid på 5 år. Det oppstår et mangelberettiget krav etter 3. år vil følgende gjelde: (Se tabell note 2) Kr ,- x 60% = kr ,- som er reduksjonen av nypris av produktet. Markedspris av produktet vil således være kr ,-. Dette beløp skal veies opp mot den kostnad som selgeren har ved å reparere produktet. Note 1 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 50 %, 2. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 2 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 80 %. 2. år 60 %. 3. år 40 %. 4. år 20 %. 5. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 3 Det dekkes transportkostnader for følgende skjermstørrelser: (Der kunden ikke henter og bringer) 4:3 format - 30`` og større (inkl. LCD og plasma) 16:9 format - 28`` og større Note 4 Reklamasjonstidens lengde er normalt 2 år på utvendig utstyr og 5 år på stasjonært/innvendig utstyr Note 5 Bransjen er enig om at "dyrere" produkter bør kunne håndteres innenfor 5 års reklamasjonsrett Eksempler på slike dyre produkter kan være: Camcordere eller dyre bærbare produkter.

5 Brunevarer Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilstereo Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt RDS funksjoner Betjeningsfeil Defekt lydutgang og/eller power som følge av feilkobling Feil som følge av overoppheting f.eks. vakkel i utgangstrinn Støtskader på løst frontpanel Skade på heismekanikk Fuktskader Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Laseroptikk Mekanikk Løst frontdeksel Kabelsett Rensing og justering av mekanikk Stasjonær video Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt Show-view og ATP funksjoner Betjeningsfeil Skade på heismekanikk Dårlig kontakt i RF inn/utgang, scartkontakt o.l. Smuss på videohode som følge av dårlig/slite/skade videobånd Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Videohode Modeswitch Pressvalse Mellomhjul/clutch Back-tension P1, P2 og P5 arm Rensing og justering av mekanikk

6 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Videokamera Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i fuktige omgivelser Vann, sand og fuktskader Skader på linse/ccd brikke etter filming mot direkte sollys Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skitten videotape Mekaniske deler Videohode Utvendige brytere/knapper Pressvalse Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Utvendige tilkoplingskontakter Hi-Fi produkter Det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) "Sprengte" utgangstrinn i forsterker som følge av kortslutning av høyttalerutganger eller overstyring av forsterker Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skittent kassettbånd Sprukne loddepunkter som følge av varme (mangel på ventilasjon pga feil plassering og eller støv som hindrer kjøling) Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyngnedslag eller store spenningsvariasjoner på strømnettet Mekaniske deler Laserpickup Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Lese/skrivehoder

7 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Parabol Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk Noen program kan ikke vises Utendørsenhet Feil montering av utendørsenhet Ikke fri sikt mot satellittposisjonen. Manglende beskyttelse av Diseq switch og tilkoplingskontakter mot fuktighet Utendørsenhet Kontroll ettersyn av utendørsenhet Fuktighetshindrende materiale ved kontakter og utendørsutstyr Innendørsenhet Manglende oppdatering av ny software/programliste Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Defekte kort / ikke oppdatert Innendørsenhet Nedlasting av software/programliste når nødvendig Reinstallere ved programendringer Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av kort-/cam inngang

8 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Feil plassering av TV som for dårlig ventilasjon /lufting. Fjernkontrollen og batterier til denne. TV Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Noen program kan ikke vises. Apparat nr. 2 er defekt Blomsterpotter, stearinlys plassert på eller i umiddelbar nærhet av apparatet. Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning. At nett- og antennekabel ikke er tatt ut ved fare for lynnedslag. Hodetelefonkontakter. Unormal bruk av betjeningsknapper. Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

9 Telematikkprodukter Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Mobiltelefoner Det vises til hver enkelt leverandørs bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler Utbyttbare deksler RDS funksjoner Betjeningsfeil. Utvendig antenne løs. Ringesignal borte Støtskader på deksler Fuktskader Skader på grunn av røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke. Klemskader. Utvendige deksler Utbyttbare deksler Displayglass Tastatur Rensing og justering av mekanikk Rensing av SIM kort leser Rensing av batterikontakter Ekstrautstyr: Handsfreesett Ladere Batterier Bluetooth Vesker etc. Holdere Kabler Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler RSD funksjoner Betjeningsfeil Ledningsbrudd Kontaktproblemer Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lynnedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet. Rensing av kontaktflater Fjernkontrollen og batterier til denne Hodetelefonkontakter Alle utvendige kontaktflater Ledningsbrudd

10 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilmonteringssett Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i dårlig ventilasjon Vann, og fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyn-nedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet i bilen. Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning Mekaniske deler Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet. Utvendige tilkoplingskontakter Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av betjeningsknapper Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

11 Serviceguide hvitevarer Med serviceguiden ønsker vi å gi eksempler på produktskader som kan oppstå ved produktanvendelse i strid med monterings- og bruksanvisning, samt eksempler på komponenter som er utsatt for normal slitasje avhengig av bruksmåte og brukstid. Det er en kortfattet og generell informasjon beregnet for bransjepersonell i forbindelse med spørsmål vedrørende hvitevareservice. Serviceguide hvitevarer er ment anvendt sammen med EE-Bransjen Guide - praktisering av forbrukerkjøpsloven. Det er en fellesguide for brunevare-, hvitevare- og telematikkbransjen og gir en generell beskrivelse av de viktigste punktene i forbrukerkjøpsloven. Fellesguiden er utarbeidet av EE-Bransjen i samarbeid med NEL. Vi håper guidene vil være til hjelp i arbeidet for en enklere og bedre kundeservice for hvitevarebransjen. NORSKE ELEKTROLEVERANDØRERS LANDSFORENING Postboks 6112, Etterstad 0602 Oslo Tlf

12 Reklamasjonstider, transportkostnader av hvitevarer ved mangelsutbedring Bransjeområde Hovedgruppe Reklamasjonstid Ombytte vs mangelsutbedring (reparasjon) Transportkostnader v/henting/bringing til/fra verksted Hvitevarer Store hvitevarer (f eks komfyr, kjøleskap ) Småapparater (f eks kjøkkenmaskin, microbølgeovn, støvsuger) 5 år 2 år Ombytte vil generelt gi en vesentlig høyere kostnad enn hva en utbedring (reparasjon) vil medføre. I beregningene av kostnader ved et ombytte vil bl a følgende faktorer inngå: fraktutgifter, undersøkelseskostnad, istandsetting, supplering av tilbehør, verdiforringelse ol Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ serviceverksted. Medisinske produkter skal ikke byttes og skal sendes leverandør (myndighetskrav). Småapparater med en utsalgspris over kr 1.000,- skal til vurdering hos et godkjent serviceverksted. Ja * Ingen* * I tvilstilfeller - kontakt leverandør (ev serviceverksted)

13 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Vaskemaskin Oppvaskmaskin det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når hovedprogrammet fungerer, regnes andre mangler som uvesentlig dersom ett eller flere programmer virker, regnes andre mangler som uvesentlig Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering vaskebeholder, trommel og varmeelementer skades av fremmedlegemer (spiker, nåler, mynter, BH-spiler ol). vask av joggesko ol kan skade tøyløftere av plast. manglende rengjøring av siler og lofilter fører til skade på inntaksventil for vann og/eller avløpspumpe. manglende rengjøring av vaskemiddelbeholder fører til lekkasjer som kan skade elektriske komponenter som f eks dørlås. frostskader kan oppstå ved bruk / oppbevaring i ikke oppvarmede rom. vanntilførsel, strøm og avløp. tannstikkere, tyggegummi ol kan føre til driftsproblemer. Dette må fjernes før serviset settes inn i maskinen. dårlig/manglende renhold av filtre og siler, samt dør/dørpakning kan medføre lekkasje og funksjonssvikt feil dosering av vaskemiddel og glansemiddel fører ofte til dårlig vaskeresultat. Særlig viktig er at det kun blir benyttet glansemiddel for oppvask og ikke andre rengjøringsmidler Eksempel på utsatte slitedeler gummibelger dørpakning gummislanger drivreimer dørlås avløpspumpe dørhåndtak m/låsemekanisme dørhengsel kurver m/hjul for servise spylearm m/lagring avløp- og sirkulasjonspumpe

14 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Komfyr Komfyrtopp det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere koke-/stekesoner fungerer Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering sprekkdannelse i plater kan komme av overoppheting ved at kjelen ikke er tilpasset platen eller kjeler som er bulkete i bunn. sprekker og riper i keramiske topplater er brukerbetinget. likeledes skader på glass i stekeovnsdør. overkok, matsøl, vann m.m. må fjernes for at det ikke skal oppstå krypstrøm eller andre skader. keramiske platetopper må rengjøres med egnede rengjøringsmiddel og sukkerholdig overkok må fjernes mens det ennå er varmt. en keramisk platetopp må ikke utsettes for slag og lignende fysiske belastninger. for at keramiske topper skal fungere tilfredsstillende, må det nyttes egnede kokekar (plan bunn).. manglende rengjøring av stekeovn kan føre til at fett og matrester tar fyr... Eksempel på utsatte slitedeler lyspærer barnelås hengsel og håndtak på stekeovnsdør

15 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Ventilator Kjøkkenhette det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere hastigheter fungerer. Når lys ikke fungerer. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering rengjøring av metallfilter for fett og skifte av kullfilter og papirfilter er kundens vedlikeholdsansvar. dette er nødvendig for å unngå skade på viftemotor. feil montering av flexislange som kaldraspspjeld henger fast i. Eksempel på utsatte slitedeler brytere lyspære Microbølgeovn det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. elektromekaniske brytere, lyspærer og termostater. Barnelås, hengsel og håndtak på dør. montering/plassering er viktig med tanke på brukstid/levetid. kritisk er bl a avstand til varmekilde/komfyr pga av varme og fettholdig matos fra en nærstående komfyr. mikrobølgeovner er beregnet for oppvarming og tillaging av mat og vannholdige væsker. All annen bruk fritar selger/produsent for ethvert ansvar. dårlig eller manglende renhold i ovnsrommet eller bruk av metalliske kokekar, forpakninger ol kan føre til brenn- /svimerker og i verste fall brann. bruk/plassering av redskaper/gjenstander som ikke er egnet for bruk i mikrobølgeovn kan medføre skade på ovnen og fare for brann lyspærer barnelås hengsel og håndtak på dør

16 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Kjøleskap Fryser det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. dersom skapets innvendige temperatur er i henhold til bruksanvisning, regnes andre feil som uvesentlig. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering etter transport må skap eller boks stå i normalstilling i minst 1 time og i romtemperatur før strømmen tilkobles. det samme gjelder hvis det er lagret kaldere enn + 5 C. god ventilasjon (luftsirkulasjon) er viktig. Se bruks-/montasjeanvisningen. Normalkravet er luftespalter (topp og bunn) fra 200 cm², avhengig av apparatets størrelse. motor bør støvsuges rengjøres regelmessig. avløpsrenne og oppsamlingsskål på kompressor for avrimingsvann må kontrolleres og rengjøres minimum årlig. frysebokser testes og godkjennes for bruk etter normer innen forskjellige klimaklasser og man skal derfor plassere fryseprodukter i romtemperatur som angitt i produktets bruksanvisning. Avvikende temperatur er kundens ansvars. Ivaretas ikke disse forholdene kan det føre til at brukstiden for vitale komponenter som termostat og kompressor (motor) reduseres vesentlig. for tidlig igangsetting etter liggende transport kan også føre til systemfortetning og driftsstøy. fuktavfelling i bunn kan naturlig forekomme ved lave temperaturer og dårlig luftsirkulasjon Eksempel på utsatte slitedeler håndtak lyspære tetningslist Forbruksdeler: skuffer hyller glassplate

17 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Klimaprodukter det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Støvsuger Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering skader oppstått ved manglende rengjøring/vedlikehold. Vedlikehold/rensing må påregnes etter minimum 1 år avhengig av bruk og bruksområde. vifteovner er kun beregnet som tilleggsvarmekilde og skal ikke benyttes til kontinuerlig bruk. bruk av uoriginale filter/støvposer. fint slipestøv, aske ol kan tette porer i pose og skade motoren en støvsuger, som ikke er beregnet til vannsuging, har vannskader Eksempel på utsatte slitedeler tilbehør (f eks sugemunnsstykker) sugeslange filter støvposer

18 Produkt Informasjon Ombytteregler Eksempel på utsatte slitedeler Småapparater med utsalgspris under kr 1000,- Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ på serviceverksted Unntak vil være medisinske produkter eller annet som kreves innsendelse Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning a b c d e f g h Produktet testes før ombytte finner sted. Det skal være en reel feil på produktet. Mangelfullt vedlikehold, bruk i strid med bruksanvisningen eller annen uforsvarlig behandling, gir ingen rett til reklamasjon/ombytte av produktet. Ved godkjent reklamasjon byttes produktet i et nytt av samme type og fabrikat. Hvis forretningen ikke har mulighet til å gjøre et ombytte, skal reklamert produkt sendes leverandøren for ombytte/ reparasjon sammen med NEL rapportskjema og dokumentasjon for oppgitt kjøpsdato. Ombytte gjelder kun ved forbrukerkjøp. Fullstendig utfylt rapportskjema, samt kopi av kjøpkvittering/garantikort skal sendes til leverandøren innen 30 dager. En kopi av rapportskjema festes på det defekte produktet. Reklamert produkt hentes av leverandørens representant innen 30 dager etter at leverandøren har mottatt rapportskjemaet. Produkter som ikke er avhentet innen tidsfristen. leveres til hvitevareretur for videre behandling. Utover dette henvises det til leverandørens leveringsbetingelser Småapparater med utsalgspris over kr 1.000,- Leverandør/anvist verksted skal vurdere påstått mangel før godkjenning og videre behandling. Hvis et produkt er byttet av butikken, uten at leverandøren/verkstedet har fått sjekket påstått mangel og det viser seg at forbrukeren har brukt produktet i strid med bruksanvisningen, vil butikken ikke bli kreditert. Butikken vil da få et utbedret produkt i retur mot belastning. Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning. drivreimer oppladbare batterier.

19 Tlf.: Faks: