Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide. For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli 2003."

Transkript

1 Guide For brune-, hvitevarer og telematikkprodukter Praktisering av Forbrukerkjøpsloven av 1. juli oooooooooooooo Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli 2002.

2 Utgitt av: Guide for brune- og hvitevarer og telematikkprodukter i forbindelse med reklamasjoner etter regler gitt i Forbrukerkjøpsloven. Guiden har som formål å gi forhandler, leverandør og serviceverksted en kort veiledning ved behandling av produktreklamasjoner etter regler gitt i forbrukerkjøpsloven. Dvs. produkter som er solgt til forbruker etter 1. juli Vi håper at oversikten kan være til hjelp i forhold i de mest vanlige spørsmålene. Vær oppmerksom på at guiden er en veiledning og ikke en juridisk fasit. Denne og de enkelte serviceguidene kan lastes ned fra ee-bransjen.no under medlemssidene (nødvendig med brukernavn og passord). Et sentralt prinsipp er at handler/verksted/leverandør har plikt til å sette seg inn i den informasjonen som måtte finnes og som er relevant for salg og reklamasjonsbehandling. (se også pkt. 1) Pkt Tema Benevnelse 1 Ansvar for opplysninger gitt i salgsøyeblikket Forhandler/butikkselger har ansvar for de eventuelle opplysninger som gis til kjøper i salgsøyeblikket utover det leverandøren lover i sin markedsføring, brosjyrer og monterings-/bruksanvisninger. 2 Hva er en produktmangel? 3 Reklamasjon de første 6 mnd etter kjøpstidspunktet 4 Reklamasjon etter 6 mnd. fra kjøpstidspunktet 5 Når må forbrukeren gi beskjed til butikk/verksted om mangelen 6 Hvem skal godkjenne reklamasjonen Det er en mangel (svakhet) dersom det kan påvises at feilen/mangelen var tilstede når produktet ble levert fra selger/butikk til forbrukeren og som senere forårsaker en produktmangel. Ved reklamasjon innen de 6 første måneder fra kjøpsdato (se også pkt. 4), har forbrukeren ingen krav på seg til å bevise mangelen overfor selger/verksted dvs at det er butikk/verksted som eventuelt må bevise at mangelen ikke er tilstede, eller at mangelen er uvesentlig. Ved reklamasjon etter 6 måneder fra kjøpsdato er det forbrukeren som må bevise/sannsynliggjøre at mangelen var tilstede ved kjøpstidspunktet. (Da forbruker overtok tingen). Forbrukeren må reklamere innen rimelig tid og senest 2 mnd. etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget. Kontroll/mangelsutbedring skal alltid gjøres av et leverandørgodkjent verksted. Unntak er bytteprodukter, se vedlegg.

3 7 Service/reparasjon 8 Rutiner ved reklamasjon 9 Produkter med 5 års reklamasjonstid 10 Produkter med 2 års reklamasjonstid 11 Hvor mange reparasjonsforsøk får man på å reparere samme mangel på samme produkt 12 Eksempler på forskjeller mellom feil og mangel Forbrukeren har i utgangspunktet valget mellom å få utført en reparasjon eller ombytte til nytt produkt. Nytt produkt forutsetter at dette ikke medfører vesentlige merkostnader eller ulempe for selger i forhold til reparasjon. I praksis vil dette medføre reparasjon av de fleste produkter av noen verdi. Reparasjonen skal utføres av et leverandørgodkjent serviceverksted. Forbrukerens anledning til å motta en lånegjenstand når avhjelp tilbys og overstiger en uke - forutsetter at kravet er rimelig ut fra forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som påføres selgeren. Men selv med en lånegjenstand går det en grense for når forbrukeren kan gjøre andre krav gjeldende. Hvor lang tid dette er vil blant annet avhenge av tingens og mangelens art og forbrukerens behov for varen. Ombytte av reparerbare produkter medvirker til mer skroting og forverring av miljøet. Av den grunn ønsker bransjen å tilrettelegge for utvidet anledning til reparasjon Ved innlevering av produkter til reparasjon må butikken/verkstedet alltid utlevere innleveringskvittering til kunde som blant annet viser innleveringstidspunktet. Ved reklamasjon via butikken må det rapporteres til verkstedet samme dag eller senest innen kl neste virkedag for at leverandør skal kunne påta seg ansvar for kostnader knyttet til mangelen. Ved reklamasjon og hvor verkstedet ikke finner en reklamasjonsberettiget mangel, må det på forhånd gis en melding til forbrukeren hvis verkstedet (butikken) vil unngå å dekke undersøkelseskostnaden selv. I slike tilfeller må kunden selv betale reparasjonen/undersøkelsen. Produkter med en forventet holdbarhet vesentlig utover 2 år vil ha en reklamasjonstid på 5 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. Produkter med forventet holdbarhet på mindre enn 2 år. Hvilke produkter som faller inn i denne gruppen er avhengig av pris, kvalitet og forventet bruksmåte. For nærmere presisering henvises til leverandørenes salgsbetingelser. Du har normalt 2 utbedringsforsøk for samme mangel før kunden kan påberope seg nytt apparat, prisavslag eller heve kjøpet hvis mangelen ikke er uvesentlig, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp rimelig. Her henvises til vedlegget.

4 Reklamasjonstider/markedsverdi/transport for telematikk og brunevarer Bransjeområde Reklamasjonstid Omlevering eller reparasjon Transportkostnader mellom forbruker og verksted/forhandler Telematikk 2 år Se note 1. Overvåkningsutstyr 5 år Se note 2. Videoprojektor 5 år Se note 2. Skjermorienterte produkter (TV) 5 år Se note 2. Se note 3 Satellittprodukter 5 år og note 4 Se note 2 Videoprodukter 5 år Se note 2. Camcordere 2 år og note 5 Se note 1 Lydorienterte produkter 5 år Se note 2. Bilunderholdning 5 år Se note 2. Bærbart 2 år og note 5 Se note 1 Foto 2 år Se note 1 og 5. Omlevering eller reparasjon Forbrukerens valgmulighet forutsetter at hans valg ikke medfører urimelige kostnader for selgeren. Verdireduksjonen på mangelfullt produkt (markedsverdien på produktet etter x år etter bruk) er selgerens kostnad ved omlevering. Eks.: Kjøpspris kr. 5000,-. Produktet har en reklamasjonstid på 5 år. Det oppstår et mangelberettiget krav etter 3. år vil følgende gjelde: (Se tabell note 2) Kr ,- x 60% = kr ,- som er reduksjonen av nypris av produktet. Markedspris av produktet vil således være kr ,-. Dette beløp skal veies opp mot den kostnad som selgeren har ved å reparere produktet. Note 1 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 50 %, 2. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 2 Avskrivningen for disse produktgrupper er: 1. år 80 %. 2. år 60 %. 3. år 40 %. 4. år 20 %. 5. år er ingen markedsverdi for forhandleren Note 3 Det dekkes transportkostnader for følgende skjermstørrelser: (Der kunden ikke henter og bringer) 4:3 format - 30`` og større (inkl. LCD og plasma) 16:9 format - 28`` og større Note 4 Reklamasjonstidens lengde er normalt 2 år på utvendig utstyr og 5 år på stasjonært/innvendig utstyr Note 5 Bransjen er enig om at "dyrere" produkter bør kunne håndteres innenfor 5 års reklamasjonsrett Eksempler på slike dyre produkter kan være: Camcordere eller dyre bærbare produkter.

5 Brunevarer Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilstereo Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt RDS funksjoner Betjeningsfeil Defekt lydutgang og/eller power som følge av feilkobling Feil som følge av overoppheting f.eks. vakkel i utgangstrinn Støtskader på løst frontpanel Skade på heismekanikk Fuktskader Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Laseroptikk Mekanikk Løst frontdeksel Kabelsett Rensing og justering av mekanikk Stasjonær video Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Belysning Fjernkontroll hvis produktet kan betjenes manuelt Show-view og ATP funksjoner Betjeningsfeil Skade på heismekanikk Dårlig kontakt i RF inn/utgang, scartkontakt o.l. Smuss på videohode som følge av dårlig/slite/skade videobånd Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fjernkontroll Videohode Modeswitch Pressvalse Mellomhjul/clutch Back-tension P1, P2 og P5 arm Rensing og justering av mekanikk

6 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Videokamera Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i fuktige omgivelser Vann, sand og fuktskader Skader på linse/ccd brikke etter filming mot direkte sollys Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skitten videotape Mekaniske deler Videohode Utvendige brytere/knapper Pressvalse Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Utvendige tilkoplingskontakter Hi-Fi produkter Det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) "Sprengte" utgangstrinn i forsterker som følge av kortslutning av høyttalerutganger eller overstyring av forsterker Avleiring i mekanikk som følge av slitt eller skittent kassettbånd Sprukne loddepunkter som følge av varme (mangel på ventilasjon pga feil plassering og eller støv som hindrer kjøling) Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyngnedslag eller store spenningsvariasjoner på strømnettet Mekaniske deler Laserpickup Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet Lese/skrivehoder

7 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Parabol Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk Noen program kan ikke vises Utendørsenhet Feil montering av utendørsenhet Ikke fri sikt mot satellittposisjonen. Manglende beskyttelse av Diseq switch og tilkoplingskontakter mot fuktighet Utendørsenhet Kontroll ettersyn av utendørsenhet Fuktighetshindrende materiale ved kontakter og utendørsutstyr Innendørsenhet Manglende oppdatering av ny software/programliste Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Defekte kort / ikke oppdatert Innendørsenhet Nedlasting av software/programliste når nødvendig Reinstallere ved programendringer Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av kort-/cam inngang

8 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Feil plassering av TV som for dårlig ventilasjon /lufting. Fjernkontrollen og batterier til denne. TV Det vises til hver enkelt leverandørs montering/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Noen program kan ikke vises. Apparat nr. 2 er defekt Blomsterpotter, stearinlys plassert på eller i umiddelbar nærhet av apparatet. Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning. At nett- og antennekabel ikke er tatt ut ved fare for lynnedslag. Hodetelefonkontakter. Unormal bruk av betjeningsknapper. Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

9 Telematikkprodukter Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Mobiltelefoner Det vises til hver enkelt leverandørs bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler Utbyttbare deksler RDS funksjoner Betjeningsfeil. Utvendig antenne løs. Ringesignal borte Støtskader på deksler Fuktskader Skader på grunn av røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke. Klemskader. Utvendige deksler Utbyttbare deksler Displayglass Tastatur Rensing og justering av mekanikk Rensing av SIM kort leser Rensing av batterikontakter Ekstrautstyr: Handsfreesett Ladere Batterier Bluetooth Vesker etc. Holdere Kabler Det vises til hver enkelt leverandørs monteringsog bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Kosmetiske feil Slitasjedeler RSD funksjoner Betjeningsfeil Ledningsbrudd Kontaktproblemer Røff behandling Sammenkobling med uoriginalt utstyr eller utstyr av annet merke Fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lynnedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet. Rensing av kontaktflater Fjernkontrollen og batterier til denne Hodetelefonkontakter Alle utvendige kontaktflater Ledningsbrudd

10 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel Eksempel på skader som kan ha oppstå ved feilbruk Eksempel på slitedeler som forbruker må forvente å bytte/rense/justere innen x antall timer bruk/alder Bilmonteringssett Det vises til hver enkelt leverandørs monterings/ bruksanvisning (Bruksanvisning på Skandinavisk språk) Brudd i kontakt/loddepunkter pga vibrasjoner og/eller støt Korrosjon som følge av bruk i dårlig ventilasjon Vann, og fuktskader Defekte elektriske komponenter som følge av overspenning, lyn-nedslag eller store spenningsvariasjoner i strømnettet i bilen. Feil pga. manglende tilkoplinger evt. ikke i samsvar med bruksanvisning/ monteringsanvisning Ukyndig inngrep i apparatet. Feil bruk i forhold til bruksanvisning Mekaniske deler Utvendige brytere/knapper Strømforsyning/lader som er tilknyttet el-nettet. Utvendige tilkoplingskontakter Kontroll av riktig montering/tilkopling i forhold til bruksanvisning/ monteringsanvisning Unormal bruk av betjeningsknapper Statisk overslag ved berøring av betjeningsknapper.

11 Serviceguide hvitevarer Med serviceguiden ønsker vi å gi eksempler på produktskader som kan oppstå ved produktanvendelse i strid med monterings- og bruksanvisning, samt eksempler på komponenter som er utsatt for normal slitasje avhengig av bruksmåte og brukstid. Det er en kortfattet og generell informasjon beregnet for bransjepersonell i forbindelse med spørsmål vedrørende hvitevareservice. Serviceguide hvitevarer er ment anvendt sammen med EE-Bransjen Guide - praktisering av forbrukerkjøpsloven. Det er en fellesguide for brunevare-, hvitevare- og telematikkbransjen og gir en generell beskrivelse av de viktigste punktene i forbrukerkjøpsloven. Fellesguiden er utarbeidet av EE-Bransjen i samarbeid med NEL. Vi håper guidene vil være til hjelp i arbeidet for en enklere og bedre kundeservice for hvitevarebransjen. NORSKE ELEKTROLEVERANDØRERS LANDSFORENING Postboks 6112, Etterstad 0602 Oslo Tlf

12 Reklamasjonstider, transportkostnader av hvitevarer ved mangelsutbedring Bransjeområde Hovedgruppe Reklamasjonstid Ombytte vs mangelsutbedring (reparasjon) Transportkostnader v/henting/bringing til/fra verksted Hvitevarer Store hvitevarer (f eks komfyr, kjøleskap ) Småapparater (f eks kjøkkenmaskin, microbølgeovn, støvsuger) 5 år 2 år Ombytte vil generelt gi en vesentlig høyere kostnad enn hva en utbedring (reparasjon) vil medføre. I beregningene av kostnader ved et ombytte vil bl a følgende faktorer inngå: fraktutgifter, undersøkelseskostnad, istandsetting, supplering av tilbehør, verdiforringelse ol Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ serviceverksted. Medisinske produkter skal ikke byttes og skal sendes leverandør (myndighetskrav). Småapparater med en utsalgspris over kr 1.000,- skal til vurdering hos et godkjent serviceverksted. Ja * Ingen* * I tvilstilfeller - kontakt leverandør (ev serviceverksted)

13 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Vaskemaskin Oppvaskmaskin det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når hovedprogrammet fungerer, regnes andre mangler som uvesentlig dersom ett eller flere programmer virker, regnes andre mangler som uvesentlig Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering vaskebeholder, trommel og varmeelementer skades av fremmedlegemer (spiker, nåler, mynter, BH-spiler ol). vask av joggesko ol kan skade tøyløftere av plast. manglende rengjøring av siler og lofilter fører til skade på inntaksventil for vann og/eller avløpspumpe. manglende rengjøring av vaskemiddelbeholder fører til lekkasjer som kan skade elektriske komponenter som f eks dørlås. frostskader kan oppstå ved bruk / oppbevaring i ikke oppvarmede rom. vanntilførsel, strøm og avløp. tannstikkere, tyggegummi ol kan føre til driftsproblemer. Dette må fjernes før serviset settes inn i maskinen. dårlig/manglende renhold av filtre og siler, samt dør/dørpakning kan medføre lekkasje og funksjonssvikt feil dosering av vaskemiddel og glansemiddel fører ofte til dårlig vaskeresultat. Særlig viktig er at det kun blir benyttet glansemiddel for oppvask og ikke andre rengjøringsmidler Eksempel på utsatte slitedeler gummibelger dørpakning gummislanger drivreimer dørlås avløpspumpe dørhåndtak m/låsemekanisme dørhengsel kurver m/hjul for servise spylearm m/lagring avløp- og sirkulasjonspumpe

14 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Komfyr Komfyrtopp det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere koke-/stekesoner fungerer Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering sprekkdannelse i plater kan komme av overoppheting ved at kjelen ikke er tilpasset platen eller kjeler som er bulkete i bunn. sprekker og riper i keramiske topplater er brukerbetinget. likeledes skader på glass i stekeovnsdør. overkok, matsøl, vann m.m. må fjernes for at det ikke skal oppstå krypstrøm eller andre skader. keramiske platetopper må rengjøres med egnede rengjøringsmiddel og sukkerholdig overkok må fjernes mens det ennå er varmt. en keramisk platetopp må ikke utsettes for slag og lignende fysiske belastninger. for at keramiske topper skal fungere tilfredsstillende, må det nyttes egnede kokekar (plan bunn).. manglende rengjøring av stekeovn kan føre til at fett og matrester tar fyr... Eksempel på utsatte slitedeler lyspærer barnelås hengsel og håndtak på stekeovnsdør

15 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Ventilator Kjøkkenhette det vises til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. når 2 eller flere hastigheter fungerer. Når lys ikke fungerer. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering rengjøring av metallfilter for fett og skifte av kullfilter og papirfilter er kundens vedlikeholdsansvar. dette er nødvendig for å unngå skade på viftemotor. feil montering av flexislange som kaldraspspjeld henger fast i. Eksempel på utsatte slitedeler brytere lyspære Microbølgeovn det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. elektromekaniske brytere, lyspærer og termostater. Barnelås, hengsel og håndtak på dør. montering/plassering er viktig med tanke på brukstid/levetid. kritisk er bl a avstand til varmekilde/komfyr pga av varme og fettholdig matos fra en nærstående komfyr. mikrobølgeovner er beregnet for oppvarming og tillaging av mat og vannholdige væsker. All annen bruk fritar selger/produsent for ethvert ansvar. dårlig eller manglende renhold i ovnsrommet eller bruk av metalliske kokekar, forpakninger ol kan føre til brenn- /svimerker og i verste fall brann. bruk/plassering av redskaper/gjenstander som ikke er egnet for bruk i mikrobølgeovn kan medføre skade på ovnen og fare for brann lyspærer barnelås hengsel og håndtak på dør

16 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Kjøleskap Fryser det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. dersom skapets innvendige temperatur er i henhold til bruksanvisning, regnes andre feil som uvesentlig. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering etter transport må skap eller boks stå i normalstilling i minst 1 time og i romtemperatur før strømmen tilkobles. det samme gjelder hvis det er lagret kaldere enn + 5 C. god ventilasjon (luftsirkulasjon) er viktig. Se bruks-/montasjeanvisningen. Normalkravet er luftespalter (topp og bunn) fra 200 cm², avhengig av apparatets størrelse. motor bør støvsuges rengjøres regelmessig. avløpsrenne og oppsamlingsskål på kompressor for avrimingsvann må kontrolleres og rengjøres minimum årlig. frysebokser testes og godkjennes for bruk etter normer innen forskjellige klimaklasser og man skal derfor plassere fryseprodukter i romtemperatur som angitt i produktets bruksanvisning. Avvikende temperatur er kundens ansvars. Ivaretas ikke disse forholdene kan det føre til at brukstiden for vitale komponenter som termostat og kompressor (motor) reduseres vesentlig. for tidlig igangsetting etter liggende transport kan også føre til systemfortetning og driftsstøy. fuktavfelling i bunn kan naturlig forekomme ved lave temperaturer og dårlig luftsirkulasjon Eksempel på utsatte slitedeler håndtak lyspære tetningslist Forbruksdeler: skuffer hyller glassplate

17 Produkt Informasjon Eksempel på uvesentlig mangel (ikke vesentlig) Klimaprodukter det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Støvsuger Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings- /bruksanvisning. Eksempel på skader som kan oppstå ved feil bruk/ /-montering skader oppstått ved manglende rengjøring/vedlikehold. Vedlikehold/rensing må påregnes etter minimum 1 år avhengig av bruk og bruksområde. vifteovner er kun beregnet som tilleggsvarmekilde og skal ikke benyttes til kontinuerlig bruk. bruk av uoriginale filter/støvposer. fint slipestøv, aske ol kan tette porer i pose og skade motoren en støvsuger, som ikke er beregnet til vannsuging, har vannskader Eksempel på utsatte slitedeler tilbehør (f eks sugemunnsstykker) sugeslange filter støvposer

18 Produkt Informasjon Ombytteregler Eksempel på utsatte slitedeler Småapparater med utsalgspris under kr 1000,- Småapparater med en mangel og som har en utsalgspris på under kr 1.000,- byttes i butikk/ på serviceverksted Unntak vil være medisinske produkter eller annet som kreves innsendelse Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning a b c d e f g h Produktet testes før ombytte finner sted. Det skal være en reel feil på produktet. Mangelfullt vedlikehold, bruk i strid med bruksanvisningen eller annen uforsvarlig behandling, gir ingen rett til reklamasjon/ombytte av produktet. Ved godkjent reklamasjon byttes produktet i et nytt av samme type og fabrikat. Hvis forretningen ikke har mulighet til å gjøre et ombytte, skal reklamert produkt sendes leverandøren for ombytte/ reparasjon sammen med NEL rapportskjema og dokumentasjon for oppgitt kjøpsdato. Ombytte gjelder kun ved forbrukerkjøp. Fullstendig utfylt rapportskjema, samt kopi av kjøpkvittering/garantikort skal sendes til leverandøren innen 30 dager. En kopi av rapportskjema festes på det defekte produktet. Reklamert produkt hentes av leverandørens representant innen 30 dager etter at leverandøren har mottatt rapportskjemaet. Produkter som ikke er avhentet innen tidsfristen. leveres til hvitevareretur for videre behandling. Utover dette henvises det til leverandørens leveringsbetingelser Småapparater med utsalgspris over kr 1.000,- Leverandør/anvist verksted skal vurdere påstått mangel før godkjenning og videre behandling. Hvis et produkt er byttet av butikken, uten at leverandøren/verkstedet har fått sjekket påstått mangel og det viser seg at forbrukeren har brukt produktet i strid med bruksanvisningen, vil butikken ikke bli kreditert. Butikken vil da få et utbedret produkt i retur mot belastning. Det vises samtidig til hver enkelt leverandørs monterings-/bruksanvisning. drivreimer oppladbare batterier.

19 Tlf.: Faks:

Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide

Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide Guide til forbrukerkjøpslov Serviceguide Guide hjelp til praktisk bruk i reklamasjonsaker Formålet med denne guiden, er etter beste skjønn, å gi forhandler, leverandør og verksted en kort veiledning og

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser:

1 av 2. Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: 1 av 2 Bruksanvisning reklamasjon og garantibetingelser: Generelt Alle overflater kan rengjøres med en myk og fuktet klut/fille. Alternativt mildt såpevann. Vannsøl må tørkes av umiddelbart. Vannskader

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS

FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS FDV VEDLIKEHOLDSVEILEDNING NOVA INTERIØR AS Uansett materiale er de viktig å rengjøre produktene daglig, fordi et rent produkt holder seg pent i år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

SENIOR støpejernsgryter og -panner

SENIOR støpejernsgryter og -panner SENIOR støpejernsgryter og -panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. SENIOR gryter og panner er grundig testet for å oppfylle våre strenge standarder til kvalitet, sikkerhet

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde Klagestatistikk Bil-/Motor

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471

SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 SERVICEMANUAL VESTFROST KJØLESKAP CFKS 411, 470 og 471 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: post@porkka.no www.porkka.no 10/2012 Vestfrost catering kjøleskap har viftefordelt kjøling. Er

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Serviceskjema (for Classywalk og andre ståhjulinger som sendes til reparasjon)

Serviceskjema (for Classywalk og andre ståhjulinger som sendes til reparasjon) Serviceskjema (for Classywalk og andre ståhjulinger som sendes til reparasjon) Felt merket med (*) må fylles ut. Avsende r (her skriver du inn kontaktinfo til eier) Ordrenummer* Navn* Retur adre sse (her

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Salgsvilkår og leveringsbetingelser Farstad Profilsystemer- RuFa Trading AS

Salgsvilkår og leveringsbetingelser Farstad Profilsystemer- RuFa Trading AS Salgsvilkår og leveringsbetingelser Farstad Profilsystemer- Farstad Profilsystemers salgsvilkår og leveringsbetingelser beskriver hva du som kunde kan forvente, samt forklaring/fordeling av ansvarsforholdet

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHL802K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHL802K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EHL802K i bruksanvisningen

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm INDUSTRY-LINE BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE INDUSTRY-LINE 5000/9000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal.

Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Brukerveiledning Kokesett IT017225 Kjære kunde Dette emaljerte kokesettet har en avtakbar 15 liters kjele og stekepanne. Brenselovnen fyres opp fra bunnen og har røykkanal. Godt egnet for å holde supper

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EUP1370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Swegon CASA Classic KTAP

Swegon CASA Classic KTAP 125257 / 20110204 Swegon CASA Classic KTAP Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa

SALGSBETINGELSER. Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa SALGSBETINGELSER Autostrada, Autostrada Sport, Autostrada Billa 1. Kjøpekontrakt Kjøper har ved sin underskrift på kjøpekontrakten bekreftet å ha gjort seg kjent med og godtatt nedenfor nevnte vilkår.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg

Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg www.dahles-auto.no Kjøper du bruktbil av Dahles Auto kan du være helt trygg Det skal være en trygg og hyggelig opplevelse å kjøpe bruktbil av Dahles Auto. Vi har forretninger i Sarpsborg, Halden, Fredrikstad

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING FOR MIGEL KL ISBITMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Tele Regler for vedlikehold Generiske arbeidsrutiner Generelle tekniske krav

Tele Regler for vedlikehold Generiske arbeidsrutiner Generelle tekniske krav 1 2 - Sist oppdatert: 2008.11.27 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato TE-TER-0000-01 5.3 tekniske bygninger og rom 01.01.2006 PKN 21.11.2008 TE-UPS-0000-01 5.4

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, Hvitevarer Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, ikke står tilbake for noen. IKEAs hvitevarer

Detaljer