Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker"

Transkript

1 Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

2 Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde

3 Klagestatistikk Bil-/Motor og utstyr på topp m/ca henvendelser

4 Forbruker/proff -salg Er det noe forskjell på kundens rettigheter? To forskjellige lover Hovedforskjeller: 1. Reklamasjonsrett 5 år mot 2 år. (Ting ment å vare vesentlig mer enn to år) 2. Avtalefrihet v/proffsalg kan for eksempel redusere reklamasjonsfristen 3. Lavere terskel for å heve og erstatning 4. Ikke lovbestemt maks to reparasjonsforsøk eller lånebil hvis reparasjonen tar mer enn en uke. 5. Ikke klagenemnd for proffkjøp

5 Forbruker eller proff Reklamasjoner Fastholde Reparasjon Omlevering Prisavslag Holde bet. Heving Erstatning Renter Forbrukerkjøp 5 eller 2 års klagefrist Lovlighetsfeil er mangler uansett To forsøk samme mangel Låneprodukt etter en uke Valgfrihet, men skohældommen Ikke uvesentlig Uten skyld Kjøp 2 år eller mindre hvis avtalt Vesentlig Vesentlig Skyld

6 To reparasjonsforsøk Risikerer krav om heving hvis ikke greier å reparere. Kun to forsøk av samme mangel/symptom. Gjelder ikke hvis dere har særlige grunner og derfor trenger flere forsøk. Tips: Vær aktive og serviceinnstilt når dere tar imot: 1. Gjør grundige undersøkelser hver gang, slik at dere ikke blir beskyldt for å ikke ta klagen seriøst. 2. Tilby retting raskt for å unngå hevingskrav. 3. Tilby lånebil selv om ikke reparasjonen tar en uke. 4. For periodevise og vanskelige feil, prøv å komme til enighet med kunden tidlig, for eksempel at dere kan undersøke bilen uten at dere bruker opp rep. forsøk.

7 Håndverkertjeneste eller kjøp? Bilen leveres innen fem år etter kjøp. Reklamasjon med mindre dere gir beskjed om annet. Tips! Hvis dere mener det ikke er reklamasjon -Vær tydelig, helst skriftlig. Betaling for undersøkelser må avtales på forhånd. Levering etter fem år. Håndverkertjenesteloven Er kunden næringsdrivende gjelder ikke loven direkte, men vil gi veiledning.

8 Levering etter fem år Håndverkertjenesteloven og Forbrukerkjøpsloven er bygget opp likt. Regulerer mangler/forsinkelser og mangelskrav Håndverkertjenesteloven har i tillegg en del om pris. Gir dere fast pris, så er dere bundet av den. Gir dere prisoverslag, kan dere legge til 15 % Tilleggsarbeider kan legges til, men må varsles helst skriftlig. Dere har plikt til å fraråde arbeid som ikke står i forhold til bilens verdien.

9 Verksted -case En 7 år gammel CitroënBerlingoblir levert på verksted på grunn av motorfusk. Det blir reparert for kr En måned senere svikter bilen igjen, den blir nå innlevert igjen pga. blå røyk. Verkstedet anbefaler nå utskifting av motor fordi den er utslitt. Pris for ny undersøkelse er kr Får bileier dekket; kr fordi verkstedet skulle konkludert med utskifting av motor med en gang kr, fordi verkstedet skulle konkludert med utskifting, men kunden måtte regne med en undersøkelse til kr for å få slått fast dette. 3. Ingenting -fordi verkstedet ikke kan ta ansvar for at motoren er utslitt.

10 Garantier Hva er en garanti? Reklamasjon er den klageretten kjøperen har etter loven. En garanti er et frivillig tilbud om klagerett fra selgeren eller produsenten.

11 Garantier EN GARANTI MÅ TILBY NOE MER ENN LOVEN ELLERS ULOVLIG ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN Den må enten: 1. gi klagerett lenger enn fem år, eller 2. gi rett til å klage på feil som skyldes uriktig bruk, slitasje eller ytre påvirkninger, eller 3. pålegge selgeren en større bevisbyrde for hva som er årsak til feilen, eller 4. fastslå andre rettigheter som går lenger enn kjøpsloven.

12 Garanti i FTU FTU Kontraktens bestemmelse om tre måneders garanti lar seg ikke forene med den trykte teksten om at bilen leveres som besiktiget og prøvekjørt. Garantien har selvstendig betydning og innebærer at innklagde vil være ansvarlig for forhold som ellers kunne falle utenfor mangelsansvaret i medhold av forbrukerkjøpslovens 17 om salg «som den er». Hva sier forbrukerkjøpsloven om mangelsansvar?

13 Mangler Er en feil ved bilen som faller inn under lovens definisjon og som gir kjøper rettigheter Loven stiller også krav til kjøperen. Passer han ikke på kan kravet mistes, for eksempel hvis det er reklamert for sent Mange har nå fått 5 års garantier, så skillet mellom reklamasjoner og garantier er ikke så interessant lengre. Generelt kan man si at bransjen ikke alltid har vært flinke til å ta inn over seg at lovens bestemmelser går langt i å beskytte forbrukerne.

14 Ikke mangler DET ER IKKEEN MANGEL HVIS EN VARE HAR FEIL SOM SKYLDES: 1. NORMAL SLITASJE 2. BRUKERFEIL 3. PÅVIRKNING UTENFRA DET ER LIKEVEL EN MANGEL HVIS EN VARE IKKE: 4. LEVERES MED RIKTIGE OG TILSTREKKELIGE OPPLYSNINGER 5.TILFREDSSTILLER SIKKERHETSKRAV 6.TILFREDSSTILLER GARANTIER

15 1. Normal slitasje Forventningertil holdbarheten ved vanlig bruk. Folk forventer seg at lyspærer må skiftes, men forventer de seg at simringen skal skiftes i de første fem år eller at eksosanlegget skal løsne de første to? Hva med å lære kundene litt om forventninger? Vis dem bransjelistene over forventet slitasje.

16 Normal slitasje i FTU Liste fra merkeforhandler: Liste over mangler fra FTU:

17 Slitasje på clutch Clutch km FTU 07-13; 3 år gammel Toyota solgt med tre måneds garanti. Utslitt clutchplate oppdaget 1 år etter kjøp. Den var da gått km. Normal slitasje eller reklamasjon? Unormal bruk ikke sannsynliggjort, men antatt produksjonssvakhet. Hvordan hadde resultatet blitt hvis dere hadde orientert om km grensen? Setevarmer km FTU: defekt setevarmer etter km -kjøper gitt medhold

18 Registerreim Registerreimen skulle i følge intervallet skiftes før bilen ble fem år. Den var 5 år og to måneder på salgstidspunktet og registerreim var ikke noe tema. 10 dager etter overtakelsen ryker registerreimen og gjør ødeleggelser i motoren for 9000 kr. Får klager dekket; 1. utgifter til ny registerreim (3000kr) og følgeskader (9000kr) 2. kun utgifter til følgeskader (9000kr), fordi måtte regne med utskifting av reg. reim. 3. Ikke medhold, fordi bilen bare hadde gått litt lengre enn påregnelig utskiftingstid.

19 2. Brukerfeil En typisk brukerfeil vil være hvis det kan bevises at en ikke har fulgt bilens manual. Bensin på dieselbilen Ikke fulgt serviceintervaller Ikke etterfylt olje Ikke fulgt dasjbordsignaler A typisk bruk av clutch. BRUKERFEIL ELLER SLITASJE?

20 Slitasje på clutch FTU : Utvalget er enig med de innklagde i at clutch er en slitedel. Det er ikke reklamasjonsrett på normal slitasje. Tvilen i saken knytter seg til det forhold at clutchen måtte byttes allerede før bilen var kjørt km. Slik saken er opplyst for utvalget, kan det likevel ikke legges til grunn at slitasjen skyldes feil på bilen ved levering til klageren. FTU : Clutchhavari på en så vidt ny bil (11 mndr, under km) med lav kilometerstand vil utgjøre en mangel med mindre skaden skyldes feil bruk fra kjøpers side. Klager har lagt frem omfattende dokumentasjon for at det ikke har vært problemer med clutchen på noen av hans tidligere biler, til tross for høy kjørelengde. Det er liten grunn til å tro at klager etter så mange år skulle ha endret kjørestil i en slik grad at dette kunne være årsaken. Det fremstår derfor som mest sannsynlig at skaden ikke skyldes feil bruk.

21 Brukerfeil i FTU Sand/støv forbi luftfilter-kjøpers problem Ulyd/vibrasj. Skyldes kjøpers kjørestil-ikke medhold. Frihjulsnav slitasje på grunn av klagerens håndtering Kjølevifte. Overoppheting burde vært sett av kjøperen Støtfangerfeste. 5km/t kollisjon Brukerfeil-ikke medh

22 3. Ytre påvirkning Ytre påvirkning for eksempel lynnedslag Lynnedslag som skader elektriske komponenter? Skader på grunn av frost. FTU Blader fra et tre ga varige merker i lakk på en Volvo Spørsmål om mangel eller ytre påvirkning. Ansett å ikke være mangel.

23 4.Opplysningsmangler Bilen skal være som avtalt. Bilen er mangelfull hvis det er gitt uriktige/villedendeopplysningerom egenskaper/bruk, som er med på å påvirke til å gjøre kjøpet. Står det at bilen er stillegående eller miljøfokusert, er det en mangel hvis den ikke er blant bestingene på dette. Er det oppgitt feil kilometerstand eller årsmodell, så er det en mangel.

24 Ved forbrukerkjøp er sikkerhetsfeil en mangel uansett om bilen er solgt som den står. Er det for eksempel en mangel at dekkene ikke har tilfredsstillende mønsterdybde? FTU Sikkerhetsmangler Det er her på det rene at vinterdekkene ble funnet å ikke være i samsvar med kravet til minimum 3 mm mønsterdybde. Medhold til kjøper -men han kan ikke tilkjennes full erstatning for fire vinterdekk, da det ikke kan legges til grunn at kjøpsavtalen med innklagde gikk ut på helt nye vinterdekk. Utvalget finner at erstatningen passende kan settes til ca. halvparten av klagerens utgift til nye dekk.

25 Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde

26 Reklamasjoner Reklamasjon er den klageretten kjøperen har etter loven. Ved forsinkelser eller mangler, kan kunden reklamere. Reklamasjoner må skje innen visse frister. Hvis ikke kan dere avvise reklamasjonen!

27 Frister oppsummering Rimelig tid etter burde oppdaget likt i begge lover 2 mndr. i forbrukerkjøpsloven = alltid rimelig tid. 3-4 mndr. Kan være rimelig tid. Strengere for proffer. 2 år = absolutt frist for proff og noen forbrukervarer. 5 år = forbruker - absolutt frist for varer ment å vare vesentlig lengre enn to år.

28 Burde oppdaget? Noen ting oppdager man ikke med en gang eks. vindusheisen som svikter i minus 20 grader. Plikter kjøper å undersøke bilen etter overtakelse, for eksempel ta en NAF test? Nei forbrukerkjøper har ingen undersøkelsesplikt. Det har proffkjøper. Helt sløv kan likevel ikke kjøper være. Når burde han oppdaget? Hvis servicelamper lyser, må man reagere. Man kan ikke kjøre ett år, med en bil som fusker i regnvær.

29 Bevisbyrde Kjøper har bevisbyrden for at noe er galt med bilen. (Ikke alltid greit, hvis periodefeil.) Hvem skal sannsynliggjøre at feil bruk er kjøpers ansvar eller at det er normal slitasje på bilen? Forbrukerkjøp: Ofte selger med teknisk innsikt. Proffkjøp: Kanskje kjøper hvis teknisk innsikt og ikke garanti.

30 Bevisbyrde -forbruker Forbrukerkjøpsloven 18 -Første seks måneder antas å være mangel, med mindre selger beviser. Etter seks måneder inntil 5 år. Høyesterett (Video) Selgeren bør ha risikoen for svakheter som i løpet av fem år leder til funksjonssvikt i en så viktig del i en videospiller som IR-mottakeren er. Jeg finner denne løsning rettspolitisk velgrunnet

31 Forbruker-quiz???????

32 1. forbrukerquiz Hvor lang reklamasjonsfrist er det på en Ford Mondeo2005 modell som selges til kunde i 2011? 1. 1 år 2. 2 år 3. 3 år 4. 4 år 5. 5 år

33 2. forbrukerquiz Hvor lang tid, etter at kunden har oppdaget en vinduslekkasje kan han vente med å reklamere? 1. Maks 1 mnd. 2. Minst 2 mnd år 4. 5 år

34 3. forbrukerquiz Hvor mange utbedringsforsøk har dere for samme mangel for å hindre at kunden kan kreve omlevering eller heving?

35 4. forbrukerquiz Hvilke forhold vil ikke være mangler ved bilen? 1. Rust 2. Normal slitasje, ytre påvirkning, brukerfeil 3. Dekkslitasje 4. Registerreim

36 5. forbrukerquiz Er det angrerett ved kjøp av bruktbil fra butikk? 1. Ja 2. Nei 3. Bare ved nybil 4. Kun i 14 dager

37 6. En kunde har kjøpt en bil hos dere. Etter kort tid oppdager han samme bil i en annen butikk, til en mye lavere pris! Hvilke rettigheter har han? 1. Angrerett 2. Kan ikke levere tilbake feilfri vare, med mindre butikken godtar bytterett. 3. Få tilbake mellomlegget og kompensasjon for transportutgifter.

38 7. forbrukerquiz Kan kunden velge om han vil reklamere til forhandler eller importør? 1. Ja 2. Nei 3. Forhandler avgjør det 4. Importør avgjør det

39 8. forbrukerquiz Kan en kunde vinne frem med en klage selv om garantitiden er gått ut på bilen? 1. Ja 2. Nei 3. Bare hvis selger aksepterer det 4. Kun i seks måneder

40 9. En kunde har kjøpt et Mercedes, men etter tre år reklamerer han på at clutchen slurer. Hvordan svarer du på reklamasjonen? 1. Jeg ber om å få se kvitteringen. Hvis han ikke har kvittering har han ingen rettigheter. 2. Jeg avviser at sluring på clutchen kan være en mangel. 3. Jeg forteller kunden at vi vil rette opp dersom det er fabrikasjonsfeil, og spør om kunden om hvordan problemet ble oppdaget og hvordan bilen er brukt.

41 10. forbrukerquiz Hvilke faktorer har størst betydning for kundens forventninger til bilen? 1. Pris 2. Km stand 3. Alder 4. Merke 5. Selgerens kunnskap 6. Kvalitet

42 TAKK FOR MEG! Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

NOVEMBER 2011. Forbrukeradvokaten. Ragnar Wiik og Ola Fæhn. Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

NOVEMBER 2011. Forbrukeradvokaten. Ragnar Wiik og Ola Fæhn. Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker NOVEMBER 2011 Ragnar Wiik og Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker TEMAER BRUKTBIL - 2011 TILSTANDSRAPPORTER GARANTI ELLER REKLAMASJON MANGLER ELLER

Detaljer

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler

www.forbrukeradvokaten.no Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler 2013 Ola Fæhn Forbrukeradvokaten Forbrukersaker, forsikringstvister og boligkrangler Valg av produkter www.forbrukeradvokaten.no Ville dere omlakkert en bil hvis jeg kom med lakken jeg ville dere skulle

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274

HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 Page 1 of 7 HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-09-21 PUBLISERT: HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 STIKKORD: Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Heving. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Veiledning om reklamasjonsrettigheter

Veiledning om reklamasjonsrettigheter Veiledning om reklamasjonsrettigheter Informasjon fra Forbrukerrådet til deg som byggherre (forbruker) når boligen er klar for overtakelse Informasjonen bygger på standardkontraktene for oppføring av bolig

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST

STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST NORGES RYTTERFORBUND NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION N 0840 OSLO Tlf: (+47) 21 02 96 50 Fax: (+47) 21 02 96 51 STANDARDKONTRAKT FOR KJØP AV HEST MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer