Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai årgang Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8

2 K L O K K E K L A N G MAI Det ringes til høytid det er pinse! Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Jørn Haug fra : Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 24. juni Frist for innlevering av stoff er 10. juni Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. I Øyer har vi den fine skikken hver pinseaften at gardsklokkene svarer kirkeklokkene fra kl til kl Også i år er det å håpe at flest muilig av bygdens ca. 70 gardsklokker svarer for å understreke samholdet bygd og kirke, slik som sokneprest Kvarving uttrykte da han innførte ordningen tidlig på 60-tallet. Og vi gjengir den samme betraktning som vi hadde i en artikkel i Klokkeklang nr.6/2004. Når det ringes på den lyse pinseaften, varsles det ikke bare ukeslutt. Det varsles en signet høytid, midt i en grotid. Fem minutter etter at kirkeklokkene har lydd over bygda, stemmer gårdsklokkene i med sitt svar, som en bekreftelse på deltakelse og en samtidig takk og hyllest til Skaperen og skaperverket når nytt liv av daude gror. Høytiden var her, det var tid for hvile fra arbeidet og tid for stillhet og ro. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Tidens salme Måne og sol Denne tidens salme er viet komponisten, kordirigenten og organisten, Egil Hovland. Han ble født 18. oktober 1924 i Mysen (Eidsberg), døde 5. februar 2013 i Fredrikstad. (Omtale i forrige nummer) «Måne og sol» NoS 943, blir det naturlige valg som Tidens salme denne gangen. Måne og sol er opprinnelig et Laudamus (lovsang) for barn. Den er brukt som Lovsang / Gloria i familiemessen. Dette er god trosopplæring, og barn og unge er glad i denne salmen. Egil Hovland døde tidlig en tirsdag morgen, den 5. februar, og om ettermiddagen sto Øyer-konfirmantene på galleriet i Øyer kirke og sang, utrolig vakkert og sterkt «Måne og sol». Den ble til i 1974, på en spesiell måte. Han hadde mottatt en salmetekst fra den svenske teologen Britt G Hallquist. Hovland var i sorg over tapet av en en god venn, presten og salmedikteren Olaf Hillestad, som akkurat da var død av kreft. Mens han leste gjennom salmeteksten som han hadde fått, kom melodien til ham. Han sto i studioet der det hang bilder av de kappekledde korsangerne i Glemmen kirke på veggene. Plutselig løsnet de unge sangerne fra billedrammene og svevde ut i rommet som små engler. «Jeg sto med et noteark i hånden, og var mest forundret over synet, forteller han. Etter hvert landet de små englene som noter på arket, og der de falt ned, sto «Måne og sol» notert. Det var bare for meg å renskrive det.» - Egil Hovland For egen del vil jeg legge til at Hovland sin musikk har betydd svært mye for meg som kirkemusiker. Han er den som er representert med noe av det som kan karakteriseres som nærmest samtidsmusikken i den store permen med ny liturgisk musikk som er kommet. Den musikken skrev han på tallet. De bibelske salmene han har skrevet fra 1960-tallet og framover, er kanskje det som har gått lengst inn i hjertet. På den ene siden kan de virke enkle, men det er stor musikk, og stor kirkemusikk! Og samtidig som tonespråket er skrevet i vår samtid, står formen i en rik kirkemusikalsk tradisjon. Egil Hovland har også skrevet musikken til «La oss prise Herren» på slutten av gudstjenesten, og flere andre ledd i gudstjenesten. Hans Allehelgensmesse gjorde stort inntrykk på meg første gang jeg hørte den, 20 år gammel. Og musikken hans fenger unge også i dag. Vi har alle mye å takke Egil Hovland for! Kari Irene Lien.kantor 2 Jesus, Guds sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved 3 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss fram dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved 3

4 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Rådet hadde møte Følgende er tilført protokollen: Vi åpnet møte med Tårnagentsangen og orientering om arrangementet med tårnagentene i helgen. Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent. Sak 17/2013 Kirkelig organisering fra 2015 Vårt lokale forsøk med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten menigheter avsluttes i Både Øyer menighet og Tretten menighet har gått inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Ordning skal godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet Vi begynner arbeidet med fremtidig kirkelig organisering, med utgangspunkt i vår nåværende ordning og de erfaringer vi har fra prøveperioden. Vedtak: Organiseringen av Øyer og Tretten kirkelige råd gjennomgås med sikte på forenkling av utvalgsstrukturen og retningslinjene for utvalgene. Sak 18/2013 Tildeling av trosopplæringsmidler Orientering: Oppstartmøte for trosopplæringsmidler var den 3. april i Øyer. Arbeidsgruppa som har vært i virksomhet la fram forskjellige modeller for hvordan midlene kan utbetales til menighetene. Menighetsrådene får dette til behandling og vedtak skal fattes helst før sommeren. Konklusjon: Kirkeverge og rådsleder kontakter de 3 andre fellesrådene i Sør Gudbrandsdal prosti. Sak 19/2013 Orientering fra kirkeutvalgets arbeid Synnøve Bratt orienterte om kirkutvalgets arbeid framover: Sette opp liste over kirkeverter for 2. halvår, konfirmantjubileer i begge sokn, pynting til 17. mai på ungdomsskolen og i Tretten kirke. Sak 20/2013 Telefongodtgjøring til kirkens ansatte Alle ansatte bruker i dag egen mobiltelefon. Kantor og kirketjener har kr 50,- i telefongodtgjørelse. Kirkeverge har ingen godtgjørelse. Det ble lagt fram 2 alternative løsninger på telefongodtgjørelse. Vedtak: Vi knytter oss til Øyer kommune sin avtale, med Telenor som leverandør.: Bedrifts total kr. 199 med binding, inkluderer 3000 ringeminutt og 3000 sms i mnd. Sak 21/2013 Referatsak Vårdugnad på kirkegårdene. Den 29. april på Tretten, den 30. april i Øyer. Begge dager fra kl 16 og utover ettermiddagen. Plakat satt opp. Menighetenes årsmøte. Geir orienterte. 9 pers i Tretten, 18 pers i Øyer. Årsmøte i Konfirmantleiren: Leiren koster kr 2100,-, busstransport kr 600,- pr pers. Refr fra årsmøte i Kirkens SOS. Ann Karin orienterte. Rapp fra trosopplæring 6-åringer og Tårnagenter: Elin orienterte. Fine aktiviteter, men trosopplæringsutvalget må få flere frivillige medhjelpere. Brev fra biskop: Høsttakkefest. Vi har konfirmasjon den foreslåtte helga. Høsttakkefesten blir dermed litt seinere i våre sokn. Brev fra riksantikvaren: Grunnlovsjubileum Vi ønsker å få skilt som forteller at Øyer kirke var valgkirke i 1814 og vi ønsker å motta kopi av fullmakten som var sendt fra Øyer sokn. Vedtak: Referatsaker tas til underretning Berit Sundli ref Neste møte er den 21. mai kl

5 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Protokoll fra menighetsmøte i Øyer kirke 7. april personer til stede. Møtet ble ledet av Geir Korslund. Sak 1. Årsmelding og regnskap for 2012 Årsmelding og regnskap som er kunngjort i Klokkeklang, ble gjennomgått og kommentert. Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes. Sak 2. Ønsker vi å fortsette med et felles kirkelig råd som fast ordning? Forsøket med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten avsluttes i Våre to menigheter må derfor ta standpunkt til fremtidig organisering fra Øyer og Tretten kirkelige råd mener erfaringene med et felles råd er positive og går inn for at det bør bli fast ordning. Slik ordning må godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet. Vedtak: Øyer menighet går inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Geir Korslund, ref Protokoll fra menighetsmøte i Tretten kirke 14. april Det var 9 personer til stede. Møtet ble ledet av Geir Korslund. Sak 1. Årsmelding og regnskap for 2012 Årsmelding og regnskap som er kunngjort i Klokkeklang, ble gjennomgått og kommentert. Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes. Sak 2. Ønsker vi å fortsette med et felles kirkelig råd som fast ordning? Forsøket med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten avsluttes i Våre to menigheter må derfor ta standpunkt til fremtidig organisering fra Øyer og Tretten kirkelige råd mener erfaringene med et felles råd er positive og går inn for at det bør bli fast ordning. Slik ordning må godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet. Vedtak: Tretten menighet går inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Geir Korslund, ref STATUS FOR ORGELSAKEN Orgelinnsamlingen i Øyer har vært en stor glede å få være med på helt fra starten! Vi har fått inn mange gaver og store gaver, som gjør at vi nå beveger oss godt inn i den andre halve million. Og et bredt engasjement gjør at det er mange som gir mye ved ulike anledninger. Med et så betydelig beløp på såpass kort tid, har komiteen funnet det riktig å knytte til seg en konsulent, som kan bistå oss i den videre prosessen. Det er mange detaljer som skal være godt forberedt, og det vil vi bruke konsulenten til nå i første omgang. Siden vil det bli viktig å ha kyndig veiledning i å finne en god orgelbygger for oss i Øyer. Om noen år, når orgelet er ferdig, hører det med at konsulenten spiller en konsert på det nye orgelet. Vi har vært inne i en utvelgelsesprosess, og samlet oss om Bjørn Boysen, som konsulent for arbeidet med å skaffe nytt orgel til Øyer kirke. Bjørn Boysen studerte i Oslo (Arild Sandvold) og København (Finn Viderø). Boysen har vært tilknyttet Norges musikkhøgskole siden den ble opprettet i Der har han vært lærer for en lang rekke av dagens norske organister. Siden 1995 har han vært professor samme sted og i årene var han musikkhøgskolens rektor. Bjørn Boysen har hatt en lang karrière som konsertgiver og hans virksomhet har bragt ham til de fleste deler av Norge og til en rekke europeiske land. Han har bak seg flere plate- og CD-innspillinger og han har siden Oslo Konserthus ble bygget, hatt ansvar for orgelet der. Bjørn Boysen kan se tilbake på mer enn tredve oppdrag som orgelkonsulent. Fredag den 3. mai kommer konsulent Bjørn Boysen til Øyer for å se på kirken og orgelet. Da blir det møte med leder i ØTKR, kirkeverge, medlemmer fra orgelkomiteen og kantor. For orgelkomiteen Kari Irene Lien, kantor

6 K L O K K E K L A N G MARS NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD ÅRETS FASTEAKSJON Kirkens Nødhjelps fasteaksjon satte i år fokus på enkeltmennesker som skaper en positiv forandring for seg selv og andre mennesker i fattige land. Årets tema var SAMMEN FORANDRE. Hverdagshelter i fattige land går sammen med mennesker i Norge, med tro på at vi sammen kan skape en positiv forandring. Pengene som ble samlet inn gjennom Fasteaksjonen går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Gjennom Fasteaksjonen har også vi i Øyer og Tretten menigheter bidratt til å skape litt forandring for noen, og vi ser det er håp! I Etiopia har en million etiopiere fått rent drikkevann og en bedre hverdag som resultat av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. Det er norske menigheter og lokalsamfunn som har gjort dette mulig. Grunntanken bak prosjektet er at KN setter lokale innbyggere i stand til både å borre brønnene selv og vedlikeholde dem. Til syvende og sist er det enkeltmenneskene som gjør dette mulig. KN møter hverdagshelter fra hele verden som tar ansvar og forbedrer både sitt eget og andres liv. Tirsdag 19. mars ble Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i vår kommune. Konfirmantene gjorde en kjempeflott innsats og gikk sine roder denne ettermiddagen og samlet inn mye penger også i år. På Tretten kom det inn kr og i Øyer kr I alt kr på èn ettermiddag - et kjempebra resultat!! Vi vil takke alle som deltok under årets fasteaksjon; som bøssebærere, sjåfører og givere. Sammen har vi vært med å bidra til mer rettferdig fordeling i verden, og gitt noen mulighet for et bedre liv. Tusen takk til dere alle! Hilsen KN-kontaktene Solbjørg Skruklien og Eldar Kjørstad Fra Kirkemøtet 2013 Kirkemøtet krever etisk olje- og gassforvaltning Alle kirkens medlemmer oppfordres til å stemme «grønt» ved årets stortingsvalg. Norske myndigheter må la hensynet til klima og global fattigdom prioriteres i forvaltningen av petroleumsressursene og Oljefondet, uttaler Kirkemøtet 16. april Det har vært knyttet stor spenning til Kirkemøtets sak om forvaltning av oljeressursene. Etter en engasjert debatt på Kirkemøtets siste dag, besluttet et stort flertall av delegatene at Den norske kirke fortsatt skal heve stemmen i klimadebatten. Uttalelse om etisk forvaltning av Statens pensjonsfond utland I en egen uttalelse mener Kirkemøtet at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU) må brukes aktivt for å bidra til en bedre fordeling av verdens ressurser. (Fra kirken.no) Liturgi for hus og hjem På Kirkemøtets siste dag ble liturgi for velsignelse hus og hjem vedtatt. Mot kun en stemme ble det bestemt at kirken skal tilby velsignelse av nye hjem, samt forbønn der mennesker opplever uro i hjemmet. Den nye liturgien er bygget på en nordsamisk variant som ble vedtatt i I nord er det lang tradisjon for velsignelse av hjemmet, og varianten den nye liturgien er bygget på, ble derfor utarbeidet av biskopen i Nord-Hålogaland for flere år siden. På Kirkemøtet var det særlig diskusjoner om hvorvidt velsignelsen skulle utformes som en liturgi eller en veiledning, men delegatene samlet seg altså om å gi velsignelsen status som liturgi. Dette gjør at velsignelsen er utformet som et ritual, og har en annen status enn om det er «kun» en veiledning. 6

7 K L O K K E K L A N G MARS Enkelte delegater ga uttrykk for at liturgien virker begrensende, men Gunnar Gjevre fra Hamar bispedømmeråd talte flertallets stemme. -Jeg synes det er bra at kirken kan tilby folk et trygt alternativ med denne liturgien. Slik liturgien er utformet nå, er den både trygghetsfremmende og fleksibel nok. Jeg hadde ikke noen formening om denne saken før jeg kom hit til Kirkemøtet, men synes dette ser fint ut. Liturgien er fleksibelt utformet med en rekke bibelvers og bønner. Endelig versjon av liturgien på bokmål og nynorsk vil trolig være klar til bruk i løpet av sommeren. (Fra kirken.no) Norsk salmebok 2013 Mars 2013 Det nærmer seg utgivelse av Norsk salmebok Her følger informasjon om priser for de ulike utgavene og nærmere beskrivelse av disse. Alle bøker skal være på lager i midten av oktober, altså i rimelig tid før salmeboka tas i bruk 1. søndag i advent (1. desember). Prisene på menighetsutgaven og utgaven med stor skrift er endelige, de andre prisene er foreløpige. Pris på bøkene Norsk salmebok 2013, menighetsutgave kr. 339,- Norsk salmebok 2013, menighetsutgave (i pakker av 10 stk): kr. 299,- pr. bok Norsk salmebok 2013, stor skrift kr. 339,- Norsk salmebok 2013, stor skrift (i pakker av 10 stk): kr. 299,- pr. bok Norsk salmebok 2013, pocketutgave ca kr. 239,- Norsk salmebok 2013, gaveinnbundet med kassett ca kr. 495,- Norsk salmebok 2013, besifret utgave (spillebok, 2 bind) ca kr. 595,- pr. sett Norsk koralbok 2013, 2 bind ca kr. 1450,- pr. sett Norsk bønnebok, separatutgave ca kr. 269,- Beskrivelse av bøkene Norsk salmebok 2013, menighetsutgave Salmebok med 899 nummer. Melodi til samtlige tekster, ca 50 salmer har firstemmig sats. Nr er liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Boka inneholder bønnebok, katekisme og noen enkle liturgier. Formatet tilsvarer Norsk Salmebok og passer i eksisterende salmebokhyller. Norsk salmebok 2013, stor skrift Boka er laget for svaksyntes behov i gudstjenester og ellers. Tekstene til samtlige 899 nummer i stor skrift, uten melodi. Tekster til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer i stor skrift, uten melodi. Formatet tilsvarer Norsk Salmebok og passer i eksisterende salmebokhyller. Norsk salmebok 2013, pocketutgave Boka er laget i mindre format enn de andre salmebokutgavene og passer for personlig bruk, speidergrupper, osv. Salmebok med 899 nummer. Melodi til samtlige tekster, ca 50 salmer har firstemmig sats. Nr er liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Norsk salmebok 2013, gaveinnbundet med kassett En vakker bok som passer som gave til dåpsbarn, konfirmanter, brudepar og alle som ønsker en flott personlig salmebok. Innholdsmessig identisk med menighetsutgaven. Norsk salmebok 2013, besifret utgave (2 bind) Boka er laget for band i som spiller på gudstjenester og andre arrangementer, men også for bruk i hjemmene. Melodi med besifring til samtlige tekster, med første vers av hver tekst i notebildet. Har også besifret melodilinje til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Melodier hvor besifringen samsvarer med satsen i koralboka er merket med et symbol. Boka lages i tverrformat så den står godt på et notestativ. Norsk koralbok 2013 (2 bind) Koralbok med en eller flere orgelsatser til hver melodi til de 899 salmene i salmedelen. Første vers er plassert i notebildet, og alle øvrige vers følger under notene. Melodier hvor satsen samsvarer med besifringen i besifringssalmeboka, er merket med et symbol. (Et tredje bind av koralboka vil foreligge ca. et år etter de andre utgivelsene. Bindet vil inneholde musikken til de bibelske salmene og liturgiske ledd, samt et kilderegister for alle nummer i salmeboka. Boka kan ikke ferdigstilles før etter at den poetiske tekstrekka). (Fra kirken.no). 7

8 Tårnagenthelg i Øyer kirke Lørdag 20. og søndag 21. april barn fra Øyer og Tretten var med på helga. Utstyrt med navneskilt og lommelykt utforska de kirka lørdag, fikk agent-boller og agent-pølse. Søndag var de med på gudstjenesten under preken og de sang tårnagentsangen fra orgelgalleriet. Etter gudstjenesten var det kirkegele på prestegårdsalen med utdeling av tårnagent-bevis og bøff. Dusøren ble utdelt senere i uka. Berit Sundli Nå har jeg vært tårnagent i Øyer kirke. Det var veldig spennende å løse oppgaver og mysterier i kirka. Først fant vi ut hvor mange rom det er i kirka, så skulle vi finne hvor mange dyr det er. Vi fant to fugler og to løver, men det lille lammet på altertavla så vi ikke. Neste oppgave var å finne alle korsene. Vi fant 346. Vi var oppi kirketårnet og der var det en stor og en liten klokke. Morten ringte med klokkene og da måtte vi ha propper i ørene. Kari viste oss hvordan det ser ut inni orgelet. Der var det mange fløyter og ei vifte som blåste i fløytene når Kari tråkket på pedalen. Kari lærte oss en tårnagentsang som vi sang på gudstjenesten. Vi var også i kjelleren. Øyvind fortalte at den første presten, kona og to barn er gravlagt under kirka. Det har vært morsomt å være agent og spennende å utforske kirka. Olivia 9 år 8

9 Palmesøndag på Mosetertoppen Også i år var det økumenisk gudstjeneste på Mosetertoppen. Ca 60 møtte opp for å delta på gudstjenesten i nydelig påskesol. Selv om Hafjell gospel er historie, er det fortsatt ildsjeler som stiller opp med god lyd, pynting av alter og bord og god sang og musikk. Og bygdekvinnelaget stilte også i år opp med nydelig kirkekaffe. Hafjell hadde spesialpris på gondolen, så vi kom trygt opp og ned bakken. En fin start på den stille uken og påskefeiringen. Takk til alle som gjorde denne gudstjenesten så fin. Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge 9

10 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Kirkenytt fra fjern og nær Rekordsalg av bibelen i Nepal I 2012 og de første månedene av 2013 har det vært et rekordstort salg av bibelen i Nepal på grensen mellom India og China. Salgstallene er doblet. Foretningene som selger bibler er utsolgt. De legger derfor press på forlagene for å få ut flere eksempler snarest, kan indiske kirkeledere fortelle. Lederne sier den økte bibelinteressen er et uttrykk for skuffelse og frustrering over den uoversiktlige situasjonen landet befinner seg i. (Fra Vårt Land ). Forsker fra Uganda disputerte ved Misjonshøgskolen Christine Mbabazi Mpyangu har disputert for PhD graden ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun underviser ved Makerere universitetet i Uganda. Avhandlingen er en del av et større program der forskere fra Misjonshøgskolen og Makerere undersøker hvilke roller kirker og religiøse organisasjoner spiller i å føre tidligere barnesoldater nord i Uganda tilbake til samfunnet. Mpyangu har undersøkt hvilke roller tradisjonelle ritualer kan spille i prosessen med reintegrering. (Fra Vårt Land ). Søndagsskole på Radio. Søndagsskolen Karmsund krets ved Haugesund startet høsten 2012 et samarbeid med Kristen Nærradio Haugaland. De lager sammen egne sendinger med radiosøndagsskole. Nå skal sendingen etter hvert gå ut over hele landet med bidrag fra søndagsskoler i ulike deler av Norge. Ønsket er å nå både barn som går på søndagsskole og de som ikke gjør det. Programmene vil bli tilbudt de kristne radiostasjonene i Norge og vil gå som timeprogram hver uke unntatt i sommerhalvåret. (Fra Vårt Land ). Sjømannskirken utvider sitt engasjement. Sjømannskirken har utvidet sitt samarbeid med norske myndigheter for å kunne hjelpe landsmenn i utlandet og barn med norsk tilknytting. På Mallorca får kirken tildelt penger for å starte et såkalt natteravn prosjekt. I bydelen Magaluf som er et yndet sted for festglade norske ungdommer vil sjømannskirkens medarbeidere vandre i gatene om natten og blant annet dele ut vannflasker til skandinavisk ungdom. I Thailand er sjømannskirken i gang med å kartlegge barn med Thai mor og norsk far. Sjømannskirken har vært bekymret for at den selv ikke i stor nok grad er istand til å hjelpe barn som har det vanskelig. Prosjektet skal prøve å belyse situasjonen for thainorske barn, kartlegge hvor det går an å få hjelp og å foreslå tiltak for dem. Prosjektet er et samarbeid mellom Sjømannskirken og Barne og likestillingsdepartementet. (Fra bladet Bud og Hilsen ). Henlegger blasfemisak En pakistansk domstol har frafalt alle siktelser mot en kristen jente som var anklaget for blasfemi. Rimsha Masih som jenta heter, satt tre uker i fengsel etter at hun ble pågrepet i august 2012 for angivelig å ha brent sider i Koranen. Saken førte til sterke internasjonale reaksjoner og i september ble hun løslatt mot kausjon. Politiet har senere sagt at hun er uskyldig og at den religiøse lederen som anmeldte henne til politiet burde stilles for retten. Han er senere pågrepet og anklages for å ha skjendet koranen og for å ha jukset med bevis. (Fra Vårt Land ). Lokal innsats for øst Europa. Organisasjonen Misjon uten grenser driver et stort kristent sosialt arbeid i Øst Europa. Organisasjonen har en rekke ivrige medarbeidere rundt om i Norge. I Stange har en gruppe bønder engasjert seg for å samle inn brukte traktorer og landbruksredskap til Øst Europa. Nå er første forsendelse klar. To traktorer er samlet inn, overhalt og klargjort. Den ene sendes til Bulgaria og den andre til Ukraina. Gaven kommer frem i topp stand. I Skien har Misjon uten grenser fått 5500 flasker konsentrert jordbærsaft fra Stabburets tapperi. Saften er allerede sendt til Romania og Bulgaria hvor den blir servert på barnehjem, misjonssentere og suppekjøkken. (Fra bladet Uten Grenser ). 10

11 Bibelskole må si opp lærere. På grunn av anstrengt økonomi har Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen sagt opp to av sine lærere helt eller delvis fra 1. august. Bibelskolen måtte kutte 1.3 millioner kroner i budsjettet for Bakgrunnen er nedgang i antall studenter og hvordan de fordeler seg på første og andre studieår. Rektor Roald Kvam forteller at skolen har investert i studentene ved å ha en høyere lærertetthet enn det som er vanlig ved andre bibelskoler. Derfor mener han skolen fortsatt vil være istand til å gi studentene et godt opplæringstilbud. (Fra misjonsbladet Sambåndet ). Redigert av Ole J. Gillebo MER Fellesgudstjenesten på Mosetertoppen palmesøndagen samlet personer. (noen kom, og noen gikk att slik at det er et omtrentlig tall). Sokneprest Øyvind Sagedal forretta og Kåre Nordby hadde dagens preike. Liv Helene og Bjarne Sivertsen bidro med sang og musikk, og bygdekvinnelaget sørgde for traktering. Rudi Kjøll sørgde for høgtaleranlegget slik at flest mulig kunne høre det som ble framført. Det var rabatt på gondolbilletten i anledning gudstjenesten Litt av hvert med trim en halv time, under meget engasjerende ledelse av Elen-Hanne Brobakken. Hun legger det hele opp på en slik måte at alle kan delta, der trenes muskler i hode og armer og bein og pust, akkompagnert med pianomusikk. Og attpå til så er det morsomt og veldig inkluderende! Korsvandring i Brumunddal Ringsaker Blad forteller den 2. april om korsvandring i Brumunddal langfredagen. Det var et samarbeid mellom Baptistmenigheten, Frelsesarmeen og Den norske kirke.. Dette er et ledd i samarbeidet disse menighetene i mellom. I august var det en felles gudstjeneste, og det uttrykkes håp om korsvandringen skal bli en tradisjon, heter det. Tar tradisjonene tilbake Dette var overskriften på s. 4 i GD 11.april. Det er sokneprest Sagedal som er intervjuet, og han sier bl.a.: Konkret vil jeg foreslå at kirkens forhold til tidligere tiders gravskikker blir tema under de årlige fagdagene i Hamar bispedømme. Denne saken har vært omtalt en rekke ganger i Klokkeklang, fra 2005 og utover. Øyer og Tretten kirkelige har i møte 8. mai 2007 under sak 20/07 behandlet sak om gjenfylling av grav, og bestemte at det er den ansvarlige for begravelsen som avgjør dette. Samtidig mente rådet at denne måten skulle hete begravelse med igjenfylling av grav. I saksutredningen var uttrykket fullført begravelse brukt. Som nevnt under Litt av hvert i Klokkeklang nr. 2/2013, s.20 har prestene temaet Begravelse på en av sine samlinger våren Formiddagstreff med trim! Tidligere i vår skrev jeg om formiddagstreffene som fortreffelige treff. Siden den gang har jeg vært invitert til formiddagstreff (eldretreff) i Fåberg menighet, i Menighetshuset på Fåberg. Der starter formiddagstreffene FFØ-Øyer avholdte sitt årsmøte onsdag 11. april på Bakketun Bosenter. FFO Øyer ble stiftet 1.juni 1994 og består nå av 3 lokallag, og 21 kontaktpersoner som er medlemmer i sine organisasjoner. FFO Øyer skal ivareta alles interesse i FFO systemet. Arbeidsstyre har bestått av Edith Furuhaugen, Reidun Synnøve Brustuen, Sissel Bueie Varamedlemmer: Solveig Blikås og Nina Bakketun Skjolden. FFO Øyer har også i år fått mulighet til å gå inn i en rekke reguleringsplaner og høringsuttalelser. FFO Øyer har representanter, og kommet med flere kommentarer og innspill til Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og Brukerrådet i NAV Øyer. Det nyvalgte arbeidsstyret er: Leder Reidun Synnøve Brustuen, styremedlemmer Johanne Bergum og Nina Bakkestuen Skjolden. Varamedlem Ivar Haugen. Leder av valgkomité ble Odd Arne Botterud. Innspill til Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og Brukerrådet i NAV, tas imot med TAKK! 11

12 Takk til Kulturskolen! 25. april hadde diakoniutvalgets formiddagstreff besøk av 9 elever fra Øyer kulturskole. TAKK for at dere gledet oss med fin musikk! 12

13 Påskesamling for 6-åringene Det var til sammen 12 barn fra begge sokn med på de 2 påskesamlingene. Det var fortellinger fra bibelhistorien, de lærte sanger og de laget mosaikk-kors og påskebok. På våronnmessene fikk de utdelt sine selvlagede bøker og de fikk min 6-årsbok. Kari og Øyvind er faglig ansvarlig for samlingene og trosopplæringsutvalget har det praktiske opplegget. De gjør en kjempeinnsats. Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge 13

14 17. mai 2013 på Tretten PROGRAM 07:00 Musikk gjennom sentrum. Flaggheising og bekransing av bautaene. 10:00 Gudstjeneste i Tretten kirke. Syngegjengen deltar. 11:30 Oppstilling av barnetoget ved TINE. Dulven barnehage, Mosjordet barnehage, Tretten skolekorps, Aurvoll skole, og Tretten musikkforening. Barnetoget går fra TINE over brua til PRIX og opp Sør-Tretten vegen og direkte til Tretten alders- og sjukeheim. Der blir det blomsteroverrekkelse og korpsene spiller. Deretter går barnetoget direkte til Trettenhallen. Hallen åpner ved barnetogets ankomst. I hallen blir det gratis is til barna. Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser. Leker ved Aurvoll skole og Mosjordet barnehage. Hallen er stengt mellom kl 15:00 og 18:00. 17:00 Tretten sangkor synger på Tretten alders- og sjukeheim. 18:30 Hyggekveld i hallen. Underholdning ved Syngegjengen, Skolekorpset, Aspirantkorpset og Tretten sangkor. Tale for dagen. Aurvoll skole og Trettenhallen er stengt for parkering på dagtid. Vi ønsker alle en fin 17. mai! Hilsen 17. mai-komiteen på Tretten! 14

15 17. mai 2013 i Øyer PROGRAM Flaggheising på Kirkevangen, Tingberg og Bakketun. Øyer skolekorps spiller ved Tingberg og Bakketun Skolekorpset spiller i Tunfaret Festgudstjeneste på Øyer ungdomsskole Oppstilling til toget på Øyer ungdomsskole: Flaggborgen, barnehagene, Øyer Skolekorps, Solvang, Vidarheim og ungdomsskolen Nasjonalsangen. Avmarsj Barnetog: Gamlevegen Granrudvegen Hundervegen Ankomst ungdomsskolen Tale for dagen Arrangementer på ungdomsskolen, ute og inne Leiker og konkurranser for små og store Kiosksalg Slutt på arrangementet på ungdomsskolen Kulturinnslag på Bakketun Minnehøytid på Kirkevangen. Bekransning av bautaene Tale for dagen Dansekveld på samfunnshuset. Avsluttes kl Vegene 17.maitoget går vil være stengt mens toget går. Ingen parkering på ungdomsskolen denne dagen. Parkeringsplasser ved Hafjell, Solvang og Øyer sentrum forøvrig kan benyttes. Vi ønsker alle en fin 17. mai! Hilsen 17. mai-komiteen i Øyer! 15

16 Pårørendeforeningen på Tretten Sjukeheim vil takke for minnegaver som ble gitt i 2012 Det kom inn til sammen kr ,71,- Fra: Ragna Hagen Anton Thorvaldsen Arve Wiker Ove Nerli Agnes Stalenget Åge Brænden Marthe Botterud Ivar Bræin Kristian Grønvold Kristen Høglien Bjarne Lognseth Gunda Hanssveen Anne Husom Styrets sammensetning 2013 Pårørendeforeninga Tretten sjukeheim Verv: Leder Styremedlem Kasserer Sekretær Styremedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem Navn: Bjørn Hjelmstad Stein Erik Blomberg Per Øverlien Tore Lien Bjørnstad Åse Kråbøl Solveig Hjelmstadstuen Anne Marie Råbøl Arne Ivar Musdalslien Styrets sammensetning 2012: Magne Fossum Bjørn Hjelmstad Per Øverlien Inger Johanne Reichmuth Elin Slåsletten Solveig Hjelmstadstuen Arne Ivar Musdalslien Karen Helene Nylund Ingrid Rugsveen Valgkomité: Revisor: Årsmelding for Pårørendeforeningen på Tretten Sjukeheim 2012 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Virksomhetsleder Avd.leder Liv Rindal Hans Reistad Johan Bådstø Mari Botterud 16 Leder har vært fast medlem i brukerrådet ved Tretten Sjukeheim. Det har vært avholdt 6 styremøter. Underholdning og tilstelninger i året: 22.feb: Årsmøte. (11 frammøtte) Mars: Underholdning Ørnulf Holthe Mai: Beplantning i kjerra på uteplassen på Sjukeheimen. 31.mars: Påskekaffe og påskegodt til formiddagskafeen på palmelørdag. Underholdning ved Syngegjengen 23.juni: Midtsommerfest med nydelig mat fra husets kjøkken. Vi serverte grillet laks og pølser, potetstappe og salat med hjemmebrygd øl. Til dessert ble det servert is og kaffe. Underholdningen sørget Steinar Flatemo for. Loddsalg med

17 mange fine premier. Det var veldig bra oppmøte med over 90 deltakere. Vi hadde satt opp begge teltene, da været var usikkert, men været ble bra. 21 juli: Jordbærfest med servering av jordbær, is og kaffe. 25.august: Årets høsttur gikk til Norsk Vegmuseum med omvisning i den historiske bygningen. Servering av gammeldags kålsuppe m/tilbehør og kaffe/kake ved Lysaker gjestgiveri. 13 beboere var med på turen og av dem var 11 rullestolbrukere. Litt utfordrende tur med mange rullestoler, men det gikk veldig bra med oss. 19.oktober: Vi arrangerte i samarbeid med sjukeheimen ostefest, rikt utvalg av gode oster med kjeks og godt drikke attåt. Kaffe og kake til slutt. Alle koste seg veldig. 15. nov: Temakveld om demens. Informasjon ved Terje Hagen og Torunn Elisabeth Aasbrein fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Britt Haaland fra demensteamet orienterte om arbeidet, Plan for demensomsorgen i kommunen. Interessant og vellykket kveld, men bare 14 fremmøtte. Konklusjon: Opprettelse av en demensforening, årsmøtesak. Kaffeservering. 9. desember: 2. søndag i advent. Markering av advent. Sang og tenning av lys. Servering av kaffe og kaker. 24. desember: Utdeling av Lionskalenderen 2013 til alle beboerne. 4. dag jul: Tradisjonell julefest. Det ble servert god gryterett med tilbehør og hjemmebrygget øl og vin. Riskrem til dessert. Vi avsluttet festen med kaffe, konjakk/likør og marsipankake. Musikk ved Stein Ove Lognseth. Meget trivelig kveld. Vi var alt i alt 85 med komiteen. Takk til god hjelp av Ingrid, Dirk og Anne. Pårørendeforeningen har gitt følgende til sjukeheimen fra gavekontoen: TV, kjøleskap/fryser og dobbelt vaffeljern i Kroken. Belysning av statuen fiskeren, ny utelampe og opplegg for fast juletrebelysning midt på gårdsplassen. Videre er det innkjøpt diverse kjøkkenutstyr og utemøbler. Pårørendeforeningen vil med dette få takke ansatte og ledelsen ved sjukeheimen for et godt samarbeid. Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til i pårørendeforeningen s arbeid og spesielt takk til alle som har stilt opp med underholdning og musikk. Vil til slutt takke for minnegaver som ble gitt til Pårørendeforeningen i Det kom inn til sammen kr ,71 fra Ragna Hagen, Anton Thorvaldsen, Arve Viker, Agnes Stalenget, Ove Nerli, Åge Brænden, Marthe Botterud, Ivar Bræin, Kristian Grønvold, Kristen Høglien, Bjarne Lognseth, Gunda Hanssveen, Anne Husom. Styret i Pårørendeforeningen Dugnad på Øyer Kirkegård Mandag den 30. april var det dugnad på Øyer Kirkegård. Ca 30 møtte opp, fra to til noen og åtti år. De fleste var nok nærmere 80 enn 2 år. Stor innsats fra alle, noen kom med kaffe og kaker, andre med river og andre med traktorer. Dugnaden begynte alt kl. 4 på ettermiddagen noen kom i god tid før da, og andre kom til kaffen. Kl 7 var vi ferdige og godt fornøyd med jobben vår. Kirkegården ble svært fin etter på, og det så ut som om alle syntes det hadde vært en trivelig stund. Stor takk til alle og spesielt til de som tok i mot lauvet slik at vi slapp å betale for det. Jørn Haug 17

18 ~ a gamle dager ~ Dette bildet er fra 12. juni 1943, på bryllupsdagen til Ingrid f. Ødegård og Torleif Forseth. De er født henholdsvis i 1921 og 1920, og er fortsatt alderen tatt, i betraktning,i ganske bra stand. De har vært mottakere av Klokkeklang i årevis. De bor i Østre Gausdal. Legg merke til generatoren på bilen. Mennene på bildet er Magnus Lønberg, Johannes Nysveen og Malvin Thompson (som drev drosjevirksomhet.) Bildet er fra kjørkjevangen i Øyer, utlånt av Roar Ødegård. 18

19 Tanker om tuberkulose og tida før og etter 1. verdenskrig Vil gjerne prøve å skrive litt om den vanskelige tida da tuberkulosen herja rundt omkring. Det var mange hverdagshelter som slett ikke fikk medalje og ros for sitt strev. Dettte var våre forfedre som på enkel måte skapte gode heimer og glade store barneflokker. Sjølv om det virket vanskelig mange ganger, vart det alltid ei råd. Særlig vil jeg nevne mi bestemor Elise Stalsberg, født Bådstø, som gifta seg med Emil Stalsberg rundt Dei fekk 4 barn. De 2 første jentene døde av tuberkulose som små. Mor mi Elma og broren Enok fekk leve. Bestefar Emil døde av tuberkulose da mor var 2 år og onkel Enok var berre noen måneder. Daniel Bleka var på den tida god hjelp på Stalsberg. Jorun Bleka fortalte at Daniel og Marie Bleka gifta seg i Det vart naturlig at de forpakta Bådstø, og starta familielivet sitt der. Marie Bleka var sykepleier og syster til Rønnaug Tandhagen. Det var godt for bestemor at Daniel og Marie forpaktet og tok vare på Bådstø. Dei var i Bådstø til 1932 til dei flytta til Skardsmoen. På denne tiden hadde Mathea Bådstø føderåd av sine søskene, da ho hadde passa mor si, oldemor mi, i mange år. Mathea kom hjem fra USA for å stelle sine foreldre. Faren, Erik Bådstø, var sjuk, men døde den natta Mathea kom hjem fra USA. Mathea, søster til bestemor var fotograf, og etter at ho kom til Bådstø, brukte ho Bådstøhaugen som bakgrunn for fotografering. Ellers var ho rundt i bygda og fotograferte. Mathea var katolikk og i 1924 var ho gudmor, vitne til Sigrid Undsets overgang til katolisismen. Mathea var interessert i bøker og ble styrer for biblioteket i mange år. Ho var formann i saniteten. Ho døde 91 år gamme etter et innholdsrikt liv. Bestemor Elise vart berre 63 år. Etter Blekafolket vart Alfred og Magnnhild Pålsrudmoen forpaktere i Bådstø. De hadde tre av barna der før de flytta til Pålsrudmoen. Under krigen var Marta og Johan Tofte i Bådstø. Deretter vart det Marie og Kristian Hagen som dreiv gardsbruket og starta sit familieliv. Fleire bodde her og alt vart godt utnytta. Mari Bådstø Verdens aktivitetsdag 10. mai Pensjonistforbundet har oppfordret ordfører og eldreråd til å gå sammen med frivillige organisasjoner om å arrangere aktivitetstilbud i forbindelse med Verdens aktvitetsdag. Øyer Eldreråd, ordfører og leder i Frivillighetssentralen har planene klare: Alle bygdas pensjonister samles på Tingberg 10. mai kl Vi går i hvert vårt tempo langs den nye og flotte strandpromenaden til Odden Camping. Der blir det kaffeservering, underholdning og info om Lågen Fiskeelv. Neste etappe ender på Rustberg Camping. Der er det også kaffepause og kulturinnslag. Dersom du ønsker å avslutte spaserturen ved Odden Camping, kan du få bilskyss til Rustberg. Er du dårlig til beins, kan du selvfølgelig komme bare for å drikke kaffe og få litt sosialt samvær. Returen går langs strandpromenaden tilbake til Tingberg. Det vil være noen privatbiler på Rustberg, dersom du trenger transport. Ta gjerne med slekt og venner og få med deg positive opplevelser en flott vårdag langs Lågen. Vi treffes! Ordfører, Øyer Eldreråd og Frivillighetssentralen. 19

20 Lagsmøter LHL Øyer-Tretten : Onsdag Onsdag Onsdag Fredag Julebord Onsdag Fredag Årsmøte Onsdag Alle møter er på Skarsmoen Gård kl Møtene er åpne for alle. VedrØRENDE konfirmasjon 2013 av Geir Korslund I år blir det ikke organisert noe mottak, sortering og fordeling av gratulasjonskort og gaver ved inngangen til kirkene på konfirmasjonsdagen. Øyer og Tretten kirkelige råd har drøftet denne saken i to møter og har fattet slikt vedtak: Ordningen med mottak, sortering og fordeling av gaver mv. til konfirmantene avvikles. Informasjon om opphør av ordningen settes inn i Klokkeklang. Konfirmanter og foreldre gis orientering om dette på møte vedr. fasteaksjonen. Begrunnelsen for dette er at: - Denne velmente ordningen gjør det lett synlig at noen konfirmanter får mange gratulasjonshilsener og gaver, mens andre ikke får så mange. For noen ungdommer kan det bli en sår opplevelse på konfirmasjonsdagen. - Da ordningen startet, var det mest gratulasjonskort som ble formidlet. Men etter hvert har det blitt både fine gaver og konvolutter med pengesedler i, - verdier som vi ikke har oversikt over. Derfor finner vi det ikke lenger riktig å pålegge våre tillitsvalgte å ta seg av dette. FORMIDDAGSTREFF PÅ TABERNAKLET Formiddagstreff på Tabernaklet er flyttet til 3.onsdag i mnd. i stedet for 3.fredag i mnd. Det blir formiddagstreff på følgende datoer: Onsdag den kl Onsdag den kl ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 20

21 ØYER - TRETTEN Aktiviteter/tiltak via Øyer/Tretten Frivillighetssentral Aktiviteter/tiltak som du kan delta i: Sittedans og seniordans Furumotreff Plante- og blomsterstell Barnevakt for babyer Medhjelper ved arrangementer Allsangen "Syng med oss" Strikkekafèen "Ullsokken" Matkurs for flyktninger Søm med symaskin Besøksvenn/turvennPraktisk hjelp/tilsyn Hagearbeid/snømåking Ledsakelse Tilrettelegging for møter/servering Har du idèer, en hobby som du gjerne vil dele med andre, har du en time til overs eller ønsker mer informasjon ring / Vennlig hilsen Arnhild Nachtnebel ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING Øyer Tretten Revmatikerforening hadde årsmøte den 20. februar på Bakketun Bosenter. Vi er en aktiv foreningen med 32 medlemmer. Det har vært 5 åpne møter, 12 styremøter, 2 arbeidsmøter og 6 like- mannskafeer. I tillegg har vi hatt 15 møter med studiearbeid hvor temaene har vært: tradisjonskost og brødbaking, organisasjonskurs, hobbyaktiviteter, strikking og toving og juledekorasjoner. Temaer på de åpne møtene har vært kosthold, helse og livskvalitet v/kostveileder Annette Christine Lund fra Skogli Rehabiliteringssenter, Geriati og Trust v/spesialist i geriatri Nils Holand, smertemestring v/ sykepleier Marit Tangerud fra Revmatismesykehuset, hyggemøte med informasjon om likemannsarbeid og julemøte med god julemat. Øyer Tretten Revmatikerforening har deltatt på likemannsarbeid ved poliklinikken på Revmatismesykehuset, Skogli og brukerkontoret på Sykehuset Innlandet Lillehammer. Vi er også representert i brukerutvalgene i NAV Øyer, ved Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og i styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Øyer (FFO). Vi markerte Revmatikerdagen den 15. mars med å selge NRF lodd. Nye foldere for 2012 ble laget, sendt til medlemmene og lagt ut på aktuelle steder. Årsmøtet vedtok å gi en gave til Overlege Braths Forskningsfond ved Revmatismesykehuset på kr Medlemmene våre har etter avtale med Actic på Jorekstad, adgang til trening med rabattpris. Vi har også tilgang på trening i varmt vann på Revmatismesykehuset. Dette organiseres ikke av lokalforeningen. Styret 2013: Leder Reidun S. Brustuen, nestleder Gerd Viken, sekretær Toril Kr. Kjensdal, styremedlemmer Vidar Riseng og Eva Guri Granerud. Vara er Mona Stykket og Anne Haga. Ref. T.Kr.K 21

22 Aktiviteter på Bakketun TRIM: Hver onsdag kl har vi Trim med Fysioterapeut Silja. BINGO: Vi har bingo i kafeterian hver onsdag etter trimmen vår, og en kaffetår! BIBLIOTEK: Biblioteket besøker oss onsdag 5. juni kl Da kan vi låne bøker, som er forhåndsbestilt. Ring biblioteket selv eller snakk med aktivitør. SPILL OG HYGGEKVELD: Onsdag 22. mai og onsdag 5. juni har vi spill og hyggekveld. Her spilles det kort og drikkes litt kaffe. Vi ønsker nye og gamle spillere velkommen! SYNG MED OSS: Torsdag 16. mai kl har vi Syng med oss. Det er Historielaget som arrangerer med Hjørdis Grimsrud og Jens Petersen. VIDARHEIM: Elever fra Vidarheim kommer å synger for oss mandag 13. mai, og mandag 17. juni kommer hele småskolen. SENIORKORET: Seniorkoret øver på Bakketun hver fredag kl De synger kjente norske sanger. Koret ledes av Sangpedagog, Paula Strand. Øvelsen avsluttes med kaffe! Er du glad i og synge og er over 60 år, så hjertelig velkommen! ØYER SANITETSFORENING: Sanitetsforeningene bytter på å servere kaffe, en lørdag i måneden her på Bakketun. GUDSTJENESTE: Sankthansaften 23. juni er det gudstjeneste på Bakketun. FORMIDDAGSTREFF MED DIAKONIUTVALGET: Torsdag 30. mai kommer Terje Hong med datteren Elise. Vel møtt på Bakketun til underholdning og sosialt samvær! Takk til Bakketuns Venner Vi vil gjerne takke Bakketuns venner for en flott tur til Iskatedralen i Hunderfossen 5. mars! Tusen takk for at dere stiller opp og steker kjempegode vafler til oss, en torsdag i måneden! Mvh. Grethe L. Lien Aktivitør/miljøarbeider Elevbedrift fra ungdomsskolen kommer til Bakketun Onsdag 22. mai, på kvelden. De viser en film og selger kaffe og noe å bite i! Det blir loddsalg også! Sett av kvelden 22. mai til hyggelig treff med ungdom i Øyer! Mvh. Grethe L. Lien Aktivitør/miljøarbeider 22

23 ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING MØTEPLAN 2013: Mai: Torsdag 23. Bakketun Bosenter kl Åpent møte m/ tema: Artrose /slitasjegikt v/ overlege i revmatologi Knut Mikkelsen. OBS: Ser ut til at vi må utsette / avlyse dette møte 23. mai da noe uforutsett har skjedd. Følg med i GD og Det skjer, mulig vi klarer å finne en annen dato. Slutten av Juni, Juli og første halvdel av August er det ferietid August: Torsdag 22. Medlemstur til Hågån. kl Tema: Tradisjonell matkultur hos Britt og Helge Grønlien. Påmelding innen 15. aug. tlf / September: Torsdag 5. Åpent møte på Bakketun kl Hva sier Samhandlingsreformen om Rehabiliteringsmuligheter for kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelse? Temaholder: Håkon Løken. I tillegg vil vi invitere andre aktuelle aktører og gjester. Kaffekos og utlodning. Tur til Savalen oktober Revma-uke Savalen 2013 Har du lyst til å være med, eller noe du lurer på så kontakt: Reidun S. Brustuen, tlf / , eller Desember: Torsdag 5. Julemøte kl med god mat og drikke, underholdning og hyggelig samvær. Påmelding tlf.: / , eller OBS: Følg med i GDs kulturkalender Øyer Tretten Revmatikerforening vil også tilby våre medlemmer og andre interesserte Likemannskafé på Bakketun i Øyer. Der vil vi ha det hyggelig med samtaler, kaffekos og hobbyarbeide m.m.. Tilrettelegge studieringer med interessante temaer. Engasjere temaholdere som vil ta oss med inn i en annen verden. Der kan vi også bli inspirert av hverandre. 2. mai kl Tema: Marianne Pynten kommer å gir oss innføring i Decopage med bl.a krakelering. Ta med deg et glass eller en trefjøl eller lignende. 6. juni kl Tema: Dekorere lys, kort og evt. Decopage. 19. sept. kl Tema: Strikke, tove. Nisser, votter, tøfler m.m. 31. okt. kl Tema: Vinkultur. 14. nov. kl Tema: Fortsettelse. Aktuelle datoer blir avtalt etter hver samling. I tillegg tilbys studie i oppfrisking av trafikkopp- læring, vin kultur, tradisjonskost og lefsebaking. Ta kontakt om det er noe dere lurer på, eller om dere ønsker en samtale! 23

24 Else Marie Landgård Braastad 200 Terje Vedum, Alvdal 200 A.K. 200 Helene og Kristen Brekke 200 Kåre Fossum 200 Bente og Jan R. Bull 600 Hanne Karin Stener, Osen 200 Målfrid Bjørgemoen 200 Inger Almås Kruke 150 Gunnvor og Johannes J. Svegården 200 Ragnar Manengen 300 Dagfrid Grepstad, Skei i Jølster 300 Jan Haugstad 200 Ingrid og Bjørn Kruke 200 Kåre Bøhle 200 Marit Fintoft 200 Vi støtter Klokkeklang Gaver for mars og april 2013 Else Bjørgen 200 K og S Sønsteby 250 Gunvor Hytten 200 Elisabeth og Sverre Røssum 300 Inger Lise og Svein A. Rindal 200 Kjellaug og Bernt Hanstad 200 Margit Fagerbak, Trondheim 250 Eldbjørg Tøftum, Hagan 300 Jens Flatemo 200 Jorunn Vadseth, Ålesund 350 Marit og Halvor Engen 400 Sverre Hov 300 Randi og Håkon Pålsrud 200 Arve Bryhn 200 Mari Hjelmstad, Ottestad 200 Anlaug og Kåre Lien Bjørnstad 300 Ragnhild Moastuen 200 Inger Marie Bleka, Vågå 300 Gunvor og Ole Vangen 250 Magnar A. Skjelhaugen, Krødern 200 Reidun Jutulstad 300 Ingrid Anita Sletten 200 Torgeir Gillebo 200 Jan Langvik 200 Sum private gaver mars og april Hjertlig takk for alle gaver. Takk for kr 5.000,- i kulturmidler, kr 5.000,- fra LHL Øyer/Tretten og kr 2000,- fra Øyer Sanitetsforening. Skattefradrag. Som tidligere gis det skattefradrag for gaver over kr 500,- til Klokkeklang. Dette betinger at giveren skriver på personnummeret på innbetalingen. Da kommer det med på selvangivelsen. Er det gitt flere gaver i løpet av året summerer vi sammen gavene fra den enkelte, slik at alt som er over kr 500,- blir med så fremt vi har fått personnummeret. Rettelse til gavelista i nr. 2/13: I forrige nummer hadde det blitt en skikkelig skrivefeil i 1. spalte på linje nr. 14 regna nedenfra. Det riktige er: Inga og Hans Johan Paulsrud kr. 300,- Red. Øyer og Tretten Historielag orienterer Etter 20 år i ysteribygningen på Tretten er historielaget nå på flyttefot til Tingberg. I den forbindelse har vi hatt opprydding og laget bokpakker som inneholder Gamle Fotefar , unntatt årene 1994, 1996, 1998 og Pakkene selges for 500 kroner. Historielaget har gitt slike pakker til Tretten Sjukeheim, Bakketun Bosenter, Øyer ungdomsskole og Vidarheim/Solvang skole. Aurvoll hadde fra før. Medlemsmøte på Aktivitetssenteret på Tretten onsdag 29. mai 2013 kl Ole Johs. Gillebo kåserer. Historielaget planlegger to turer sammen med Musdal Grendelag i løpet av sommeren/ høsten. Andre turer som planlegges er: Fra Sølvskottberget til Skjønsbergaksla. Turleder Karen Helene Nylund. Til Killia skiferbrudd. Turleder Knut Åmot. Gjennom Glømmedalen etter tjodvegen til Engesaga. Turleder Edgar Enge. Nærmere tidspunkt for alle turene kommer senere. Tordis Trønnes har sagt seg villig til å ha kurs i slektsgransking utpå høsten. Nærmere tid bekjentgjøres senere. Styret i Øyer og Tretten Historielag består nå av Gudmund Sveen, leder. Jon Magne Aspelund, nestleder. Nanna Egidius, kasserer. Harald Brubakken, sekretær. Synnøve Løken Fonstad, styremedlem. Heidi Pålsrud, møtende varamedlem. Lisa Kramprud, varamedlem. Harald Eikerol, varamedlem. Knut Steigård bistår med å holde Historielagets hjemmeside oppdatert. Hjemmesidens adresse: 24

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai 2009 62. årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs.

Detaljer

Februar 2014 67. årgang

Februar 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2014 67. årgang Foto: Gunnvor Vangen K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2014 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Håkon

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2012 65. årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen K L O K K E K L A N G SEPTEMBER 2 0 1 2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og

Detaljer

Desember 2014 67. årgang

Desember 2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 Desember 2014 67. årgang Julekrybba hans Erland K L O K K E K L A N G DESEMBER 2014 Fra leder Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 2. Mars/april 2011. 64. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars/april 2011 64. årgang Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2010 63. årgang Bruvin gravlund Foto: Knut Mellemberg. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer