Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai årgang Tårnagenter i Øyer kirke Se side 8

2 K L O K K E K L A N G MAI Det ringes til høytid det er pinse! Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Jørn Haug fra : Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 24. juni Frist for innlevering av stoff er 10. juni Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. I Øyer har vi den fine skikken hver pinseaften at gardsklokkene svarer kirkeklokkene fra kl til kl Også i år er det å håpe at flest muilig av bygdens ca. 70 gardsklokker svarer for å understreke samholdet bygd og kirke, slik som sokneprest Kvarving uttrykte da han innførte ordningen tidlig på 60-tallet. Og vi gjengir den samme betraktning som vi hadde i en artikkel i Klokkeklang nr.6/2004. Når det ringes på den lyse pinseaften, varsles det ikke bare ukeslutt. Det varsles en signet høytid, midt i en grotid. Fem minutter etter at kirkeklokkene har lydd over bygda, stemmer gårdsklokkene i med sitt svar, som en bekreftelse på deltakelse og en samtidig takk og hyllest til Skaperen og skaperverket når nytt liv av daude gror. Høytiden var her, det var tid for hvile fra arbeidet og tid for stillhet og ro. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Tidens salme Måne og sol Denne tidens salme er viet komponisten, kordirigenten og organisten, Egil Hovland. Han ble født 18. oktober 1924 i Mysen (Eidsberg), døde 5. februar 2013 i Fredrikstad. (Omtale i forrige nummer) «Måne og sol» NoS 943, blir det naturlige valg som Tidens salme denne gangen. Måne og sol er opprinnelig et Laudamus (lovsang) for barn. Den er brukt som Lovsang / Gloria i familiemessen. Dette er god trosopplæring, og barn og unge er glad i denne salmen. Egil Hovland døde tidlig en tirsdag morgen, den 5. februar, og om ettermiddagen sto Øyer-konfirmantene på galleriet i Øyer kirke og sang, utrolig vakkert og sterkt «Måne og sol». Den ble til i 1974, på en spesiell måte. Han hadde mottatt en salmetekst fra den svenske teologen Britt G Hallquist. Hovland var i sorg over tapet av en en god venn, presten og salmedikteren Olaf Hillestad, som akkurat da var død av kreft. Mens han leste gjennom salmeteksten som han hadde fått, kom melodien til ham. Han sto i studioet der det hang bilder av de kappekledde korsangerne i Glemmen kirke på veggene. Plutselig løsnet de unge sangerne fra billedrammene og svevde ut i rommet som små engler. «Jeg sto med et noteark i hånden, og var mest forundret over synet, forteller han. Etter hvert landet de små englene som noter på arket, og der de falt ned, sto «Måne og sol» notert. Det var bare for meg å renskrive det.» - Egil Hovland For egen del vil jeg legge til at Hovland sin musikk har betydd svært mye for meg som kirkemusiker. Han er den som er representert med noe av det som kan karakteriseres som nærmest samtidsmusikken i den store permen med ny liturgisk musikk som er kommet. Den musikken skrev han på tallet. De bibelske salmene han har skrevet fra 1960-tallet og framover, er kanskje det som har gått lengst inn i hjertet. På den ene siden kan de virke enkle, men det er stor musikk, og stor kirkemusikk! Og samtidig som tonespråket er skrevet i vår samtid, står formen i en rik kirkemusikalsk tradisjon. Egil Hovland har også skrevet musikken til «La oss prise Herren» på slutten av gudstjenesten, og flere andre ledd i gudstjenesten. Hans Allehelgensmesse gjorde stort inntrykk på meg første gang jeg hørte den, 20 år gammel. Og musikken hans fenger unge også i dag. Vi har alle mye å takke Egil Hovland for! Kari Irene Lien.kantor 2 Jesus, Guds sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved 3 Ånden, vår trøst, levende, varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss fram dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. Omkved 3

4 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Rådet hadde møte Følgende er tilført protokollen: Vi åpnet møte med Tårnagentsangen og orientering om arrangementet med tårnagentene i helgen. Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent. Sak 17/2013 Kirkelig organisering fra 2015 Vårt lokale forsøk med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten menigheter avsluttes i Både Øyer menighet og Tretten menighet har gått inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Ordning skal godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet Vi begynner arbeidet med fremtidig kirkelig organisering, med utgangspunkt i vår nåværende ordning og de erfaringer vi har fra prøveperioden. Vedtak: Organiseringen av Øyer og Tretten kirkelige råd gjennomgås med sikte på forenkling av utvalgsstrukturen og retningslinjene for utvalgene. Sak 18/2013 Tildeling av trosopplæringsmidler Orientering: Oppstartmøte for trosopplæringsmidler var den 3. april i Øyer. Arbeidsgruppa som har vært i virksomhet la fram forskjellige modeller for hvordan midlene kan utbetales til menighetene. Menighetsrådene får dette til behandling og vedtak skal fattes helst før sommeren. Konklusjon: Kirkeverge og rådsleder kontakter de 3 andre fellesrådene i Sør Gudbrandsdal prosti. Sak 19/2013 Orientering fra kirkeutvalgets arbeid Synnøve Bratt orienterte om kirkutvalgets arbeid framover: Sette opp liste over kirkeverter for 2. halvår, konfirmantjubileer i begge sokn, pynting til 17. mai på ungdomsskolen og i Tretten kirke. Sak 20/2013 Telefongodtgjøring til kirkens ansatte Alle ansatte bruker i dag egen mobiltelefon. Kantor og kirketjener har kr 50,- i telefongodtgjørelse. Kirkeverge har ingen godtgjørelse. Det ble lagt fram 2 alternative løsninger på telefongodtgjørelse. Vedtak: Vi knytter oss til Øyer kommune sin avtale, med Telenor som leverandør.: Bedrifts total kr. 199 med binding, inkluderer 3000 ringeminutt og 3000 sms i mnd. Sak 21/2013 Referatsak Vårdugnad på kirkegårdene. Den 29. april på Tretten, den 30. april i Øyer. Begge dager fra kl 16 og utover ettermiddagen. Plakat satt opp. Menighetenes årsmøte. Geir orienterte. 9 pers i Tretten, 18 pers i Øyer. Årsmøte i Konfirmantleiren: Leiren koster kr 2100,-, busstransport kr 600,- pr pers. Refr fra årsmøte i Kirkens SOS. Ann Karin orienterte. Rapp fra trosopplæring 6-åringer og Tårnagenter: Elin orienterte. Fine aktiviteter, men trosopplæringsutvalget må få flere frivillige medhjelpere. Brev fra biskop: Høsttakkefest. Vi har konfirmasjon den foreslåtte helga. Høsttakkefesten blir dermed litt seinere i våre sokn. Brev fra riksantikvaren: Grunnlovsjubileum Vi ønsker å få skilt som forteller at Øyer kirke var valgkirke i 1814 og vi ønsker å motta kopi av fullmakten som var sendt fra Øyer sokn. Vedtak: Referatsaker tas til underretning Berit Sundli ref Neste møte er den 21. mai kl

5 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Protokoll fra menighetsmøte i Øyer kirke 7. april personer til stede. Møtet ble ledet av Geir Korslund. Sak 1. Årsmelding og regnskap for 2012 Årsmelding og regnskap som er kunngjort i Klokkeklang, ble gjennomgått og kommentert. Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes. Sak 2. Ønsker vi å fortsette med et felles kirkelig råd som fast ordning? Forsøket med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten avsluttes i Våre to menigheter må derfor ta standpunkt til fremtidig organisering fra Øyer og Tretten kirkelige råd mener erfaringene med et felles råd er positive og går inn for at det bør bli fast ordning. Slik ordning må godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet. Vedtak: Øyer menighet går inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Geir Korslund, ref Protokoll fra menighetsmøte i Tretten kirke 14. april Det var 9 personer til stede. Møtet ble ledet av Geir Korslund. Sak 1. Årsmelding og regnskap for 2012 Årsmelding og regnskap som er kunngjort i Klokkeklang, ble gjennomgått og kommentert. Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjennes. Sak 2. Ønsker vi å fortsette med et felles kirkelig råd som fast ordning? Forsøket med et felles kirkelig råd for Øyer og Tretten avsluttes i Våre to menigheter må derfor ta standpunkt til fremtidig organisering fra Øyer og Tretten kirkelige råd mener erfaringene med et felles råd er positive og går inn for at det bør bli fast ordning. Slik ordning må godkjennes av kirkerådet eller kirkedepartementet. Vedtak: Tretten menighet går inn for at et felles kirkelig råd blir fast ordning. Geir Korslund, ref STATUS FOR ORGELSAKEN Orgelinnsamlingen i Øyer har vært en stor glede å få være med på helt fra starten! Vi har fått inn mange gaver og store gaver, som gjør at vi nå beveger oss godt inn i den andre halve million. Og et bredt engasjement gjør at det er mange som gir mye ved ulike anledninger. Med et så betydelig beløp på såpass kort tid, har komiteen funnet det riktig å knytte til seg en konsulent, som kan bistå oss i den videre prosessen. Det er mange detaljer som skal være godt forberedt, og det vil vi bruke konsulenten til nå i første omgang. Siden vil det bli viktig å ha kyndig veiledning i å finne en god orgelbygger for oss i Øyer. Om noen år, når orgelet er ferdig, hører det med at konsulenten spiller en konsert på det nye orgelet. Vi har vært inne i en utvelgelsesprosess, og samlet oss om Bjørn Boysen, som konsulent for arbeidet med å skaffe nytt orgel til Øyer kirke. Bjørn Boysen studerte i Oslo (Arild Sandvold) og København (Finn Viderø). Boysen har vært tilknyttet Norges musikkhøgskole siden den ble opprettet i Der har han vært lærer for en lang rekke av dagens norske organister. Siden 1995 har han vært professor samme sted og i årene var han musikkhøgskolens rektor. Bjørn Boysen har hatt en lang karrière som konsertgiver og hans virksomhet har bragt ham til de fleste deler av Norge og til en rekke europeiske land. Han har bak seg flere plate- og CD-innspillinger og han har siden Oslo Konserthus ble bygget, hatt ansvar for orgelet der. Bjørn Boysen kan se tilbake på mer enn tredve oppdrag som orgelkonsulent. Fredag den 3. mai kommer konsulent Bjørn Boysen til Øyer for å se på kirken og orgelet. Da blir det møte med leder i ØTKR, kirkeverge, medlemmer fra orgelkomiteen og kantor. For orgelkomiteen Kari Irene Lien, kantor

6 K L O K K E K L A N G MARS NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD ÅRETS FASTEAKSJON Kirkens Nødhjelps fasteaksjon satte i år fokus på enkeltmennesker som skaper en positiv forandring for seg selv og andre mennesker i fattige land. Årets tema var SAMMEN FORANDRE. Hverdagshelter i fattige land går sammen med mennesker i Norge, med tro på at vi sammen kan skape en positiv forandring. Pengene som ble samlet inn gjennom Fasteaksjonen går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden. Mer enn én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. Gjennom Fasteaksjonen har også vi i Øyer og Tretten menigheter bidratt til å skape litt forandring for noen, og vi ser det er håp! I Etiopia har en million etiopiere fått rent drikkevann og en bedre hverdag som resultat av Kirkens Nødhjelps vannprosjekter. Det er norske menigheter og lokalsamfunn som har gjort dette mulig. Grunntanken bak prosjektet er at KN setter lokale innbyggere i stand til både å borre brønnene selv og vedlikeholde dem. Til syvende og sist er det enkeltmenneskene som gjør dette mulig. KN møter hverdagshelter fra hele verden som tar ansvar og forbedrer både sitt eget og andres liv. Tirsdag 19. mars ble Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomført i vår kommune. Konfirmantene gjorde en kjempeflott innsats og gikk sine roder denne ettermiddagen og samlet inn mye penger også i år. På Tretten kom det inn kr og i Øyer kr I alt kr på èn ettermiddag - et kjempebra resultat!! Vi vil takke alle som deltok under årets fasteaksjon; som bøssebærere, sjåfører og givere. Sammen har vi vært med å bidra til mer rettferdig fordeling i verden, og gitt noen mulighet for et bedre liv. Tusen takk til dere alle! Hilsen KN-kontaktene Solbjørg Skruklien og Eldar Kjørstad Fra Kirkemøtet 2013 Kirkemøtet krever etisk olje- og gassforvaltning Alle kirkens medlemmer oppfordres til å stemme «grønt» ved årets stortingsvalg. Norske myndigheter må la hensynet til klima og global fattigdom prioriteres i forvaltningen av petroleumsressursene og Oljefondet, uttaler Kirkemøtet 16. april Det har vært knyttet stor spenning til Kirkemøtets sak om forvaltning av oljeressursene. Etter en engasjert debatt på Kirkemøtets siste dag, besluttet et stort flertall av delegatene at Den norske kirke fortsatt skal heve stemmen i klimadebatten. Uttalelse om etisk forvaltning av Statens pensjonsfond utland I en egen uttalelse mener Kirkemøtet at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland, SPU) må brukes aktivt for å bidra til en bedre fordeling av verdens ressurser. (Fra kirken.no) Liturgi for hus og hjem På Kirkemøtets siste dag ble liturgi for velsignelse hus og hjem vedtatt. Mot kun en stemme ble det bestemt at kirken skal tilby velsignelse av nye hjem, samt forbønn der mennesker opplever uro i hjemmet. Den nye liturgien er bygget på en nordsamisk variant som ble vedtatt i I nord er det lang tradisjon for velsignelse av hjemmet, og varianten den nye liturgien er bygget på, ble derfor utarbeidet av biskopen i Nord-Hålogaland for flere år siden. På Kirkemøtet var det særlig diskusjoner om hvorvidt velsignelsen skulle utformes som en liturgi eller en veiledning, men delegatene samlet seg altså om å gi velsignelsen status som liturgi. Dette gjør at velsignelsen er utformet som et ritual, og har en annen status enn om det er «kun» en veiledning. 6

7 K L O K K E K L A N G MARS Enkelte delegater ga uttrykk for at liturgien virker begrensende, men Gunnar Gjevre fra Hamar bispedømmeråd talte flertallets stemme. -Jeg synes det er bra at kirken kan tilby folk et trygt alternativ med denne liturgien. Slik liturgien er utformet nå, er den både trygghetsfremmende og fleksibel nok. Jeg hadde ikke noen formening om denne saken før jeg kom hit til Kirkemøtet, men synes dette ser fint ut. Liturgien er fleksibelt utformet med en rekke bibelvers og bønner. Endelig versjon av liturgien på bokmål og nynorsk vil trolig være klar til bruk i løpet av sommeren. (Fra kirken.no) Norsk salmebok 2013 Mars 2013 Det nærmer seg utgivelse av Norsk salmebok Her følger informasjon om priser for de ulike utgavene og nærmere beskrivelse av disse. Alle bøker skal være på lager i midten av oktober, altså i rimelig tid før salmeboka tas i bruk 1. søndag i advent (1. desember). Prisene på menighetsutgaven og utgaven med stor skrift er endelige, de andre prisene er foreløpige. Pris på bøkene Norsk salmebok 2013, menighetsutgave kr. 339,- Norsk salmebok 2013, menighetsutgave (i pakker av 10 stk): kr. 299,- pr. bok Norsk salmebok 2013, stor skrift kr. 339,- Norsk salmebok 2013, stor skrift (i pakker av 10 stk): kr. 299,- pr. bok Norsk salmebok 2013, pocketutgave ca kr. 239,- Norsk salmebok 2013, gaveinnbundet med kassett ca kr. 495,- Norsk salmebok 2013, besifret utgave (spillebok, 2 bind) ca kr. 595,- pr. sett Norsk koralbok 2013, 2 bind ca kr. 1450,- pr. sett Norsk bønnebok, separatutgave ca kr. 269,- Beskrivelse av bøkene Norsk salmebok 2013, menighetsutgave Salmebok med 899 nummer. Melodi til samtlige tekster, ca 50 salmer har firstemmig sats. Nr er liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Boka inneholder bønnebok, katekisme og noen enkle liturgier. Formatet tilsvarer Norsk Salmebok og passer i eksisterende salmebokhyller. Norsk salmebok 2013, stor skrift Boka er laget for svaksyntes behov i gudstjenester og ellers. Tekstene til samtlige 899 nummer i stor skrift, uten melodi. Tekster til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer i stor skrift, uten melodi. Formatet tilsvarer Norsk Salmebok og passer i eksisterende salmebokhyller. Norsk salmebok 2013, pocketutgave Boka er laget i mindre format enn de andre salmebokutgavene og passer for personlig bruk, speidergrupper, osv. Salmebok med 899 nummer. Melodi til samtlige tekster, ca 50 salmer har firstemmig sats. Nr er liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Norsk salmebok 2013, gaveinnbundet med kassett En vakker bok som passer som gave til dåpsbarn, konfirmanter, brudepar og alle som ønsker en flott personlig salmebok. Innholdsmessig identisk med menighetsutgaven. Norsk salmebok 2013, besifret utgave (2 bind) Boka er laget for band i som spiller på gudstjenester og andre arrangementer, men også for bruk i hjemmene. Melodi med besifring til samtlige tekster, med første vers av hver tekst i notebildet. Har også besifret melodilinje til liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer. Melodier hvor besifringen samsvarer med satsen i koralboka er merket med et symbol. Boka lages i tverrformat så den står godt på et notestativ. Norsk koralbok 2013 (2 bind) Koralbok med en eller flere orgelsatser til hver melodi til de 899 salmene i salmedelen. Første vers er plassert i notebildet, og alle øvrige vers følger under notene. Melodier hvor satsen samsvarer med besifringen i besifringssalmeboka, er merket med et symbol. (Et tredje bind av koralboka vil foreligge ca. et år etter de andre utgivelsene. Bindet vil inneholde musikken til de bibelske salmene og liturgiske ledd, samt et kilderegister for alle nummer i salmeboka. Boka kan ikke ferdigstilles før etter at den poetiske tekstrekka). (Fra kirken.no). 7

8 Tårnagenthelg i Øyer kirke Lørdag 20. og søndag 21. april barn fra Øyer og Tretten var med på helga. Utstyrt med navneskilt og lommelykt utforska de kirka lørdag, fikk agent-boller og agent-pølse. Søndag var de med på gudstjenesten under preken og de sang tårnagentsangen fra orgelgalleriet. Etter gudstjenesten var det kirkegele på prestegårdsalen med utdeling av tårnagent-bevis og bøff. Dusøren ble utdelt senere i uka. Berit Sundli Nå har jeg vært tårnagent i Øyer kirke. Det var veldig spennende å løse oppgaver og mysterier i kirka. Først fant vi ut hvor mange rom det er i kirka, så skulle vi finne hvor mange dyr det er. Vi fant to fugler og to løver, men det lille lammet på altertavla så vi ikke. Neste oppgave var å finne alle korsene. Vi fant 346. Vi var oppi kirketårnet og der var det en stor og en liten klokke. Morten ringte med klokkene og da måtte vi ha propper i ørene. Kari viste oss hvordan det ser ut inni orgelet. Der var det mange fløyter og ei vifte som blåste i fløytene når Kari tråkket på pedalen. Kari lærte oss en tårnagentsang som vi sang på gudstjenesten. Vi var også i kjelleren. Øyvind fortalte at den første presten, kona og to barn er gravlagt under kirka. Det har vært morsomt å være agent og spennende å utforske kirka. Olivia 9 år 8

9 Palmesøndag på Mosetertoppen Også i år var det økumenisk gudstjeneste på Mosetertoppen. Ca 60 møtte opp for å delta på gudstjenesten i nydelig påskesol. Selv om Hafjell gospel er historie, er det fortsatt ildsjeler som stiller opp med god lyd, pynting av alter og bord og god sang og musikk. Og bygdekvinnelaget stilte også i år opp med nydelig kirkekaffe. Hafjell hadde spesialpris på gondolen, så vi kom trygt opp og ned bakken. En fin start på den stille uken og påskefeiringen. Takk til alle som gjorde denne gudstjenesten så fin. Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge 9

10 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Kirkenytt fra fjern og nær Rekordsalg av bibelen i Nepal I 2012 og de første månedene av 2013 har det vært et rekordstort salg av bibelen i Nepal på grensen mellom India og China. Salgstallene er doblet. Foretningene som selger bibler er utsolgt. De legger derfor press på forlagene for å få ut flere eksempler snarest, kan indiske kirkeledere fortelle. Lederne sier den økte bibelinteressen er et uttrykk for skuffelse og frustrering over den uoversiktlige situasjonen landet befinner seg i. (Fra Vårt Land ). Forsker fra Uganda disputerte ved Misjonshøgskolen Christine Mbabazi Mpyangu har disputert for PhD graden ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun underviser ved Makerere universitetet i Uganda. Avhandlingen er en del av et større program der forskere fra Misjonshøgskolen og Makerere undersøker hvilke roller kirker og religiøse organisasjoner spiller i å føre tidligere barnesoldater nord i Uganda tilbake til samfunnet. Mpyangu har undersøkt hvilke roller tradisjonelle ritualer kan spille i prosessen med reintegrering. (Fra Vårt Land ). Søndagsskole på Radio. Søndagsskolen Karmsund krets ved Haugesund startet høsten 2012 et samarbeid med Kristen Nærradio Haugaland. De lager sammen egne sendinger med radiosøndagsskole. Nå skal sendingen etter hvert gå ut over hele landet med bidrag fra søndagsskoler i ulike deler av Norge. Ønsket er å nå både barn som går på søndagsskole og de som ikke gjør det. Programmene vil bli tilbudt de kristne radiostasjonene i Norge og vil gå som timeprogram hver uke unntatt i sommerhalvåret. (Fra Vårt Land ). Sjømannskirken utvider sitt engasjement. Sjømannskirken har utvidet sitt samarbeid med norske myndigheter for å kunne hjelpe landsmenn i utlandet og barn med norsk tilknytting. På Mallorca får kirken tildelt penger for å starte et såkalt natteravn prosjekt. I bydelen Magaluf som er et yndet sted for festglade norske ungdommer vil sjømannskirkens medarbeidere vandre i gatene om natten og blant annet dele ut vannflasker til skandinavisk ungdom. I Thailand er sjømannskirken i gang med å kartlegge barn med Thai mor og norsk far. Sjømannskirken har vært bekymret for at den selv ikke i stor nok grad er istand til å hjelpe barn som har det vanskelig. Prosjektet skal prøve å belyse situasjonen for thainorske barn, kartlegge hvor det går an å få hjelp og å foreslå tiltak for dem. Prosjektet er et samarbeid mellom Sjømannskirken og Barne og likestillingsdepartementet. (Fra bladet Bud og Hilsen ). Henlegger blasfemisak En pakistansk domstol har frafalt alle siktelser mot en kristen jente som var anklaget for blasfemi. Rimsha Masih som jenta heter, satt tre uker i fengsel etter at hun ble pågrepet i august 2012 for angivelig å ha brent sider i Koranen. Saken førte til sterke internasjonale reaksjoner og i september ble hun løslatt mot kausjon. Politiet har senere sagt at hun er uskyldig og at den religiøse lederen som anmeldte henne til politiet burde stilles for retten. Han er senere pågrepet og anklages for å ha skjendet koranen og for å ha jukset med bevis. (Fra Vårt Land ). Lokal innsats for øst Europa. Organisasjonen Misjon uten grenser driver et stort kristent sosialt arbeid i Øst Europa. Organisasjonen har en rekke ivrige medarbeidere rundt om i Norge. I Stange har en gruppe bønder engasjert seg for å samle inn brukte traktorer og landbruksredskap til Øst Europa. Nå er første forsendelse klar. To traktorer er samlet inn, overhalt og klargjort. Den ene sendes til Bulgaria og den andre til Ukraina. Gaven kommer frem i topp stand. I Skien har Misjon uten grenser fått 5500 flasker konsentrert jordbærsaft fra Stabburets tapperi. Saften er allerede sendt til Romania og Bulgaria hvor den blir servert på barnehjem, misjonssentere og suppekjøkken. (Fra bladet Uten Grenser ). 10

11 Bibelskole må si opp lærere. På grunn av anstrengt økonomi har Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen sagt opp to av sine lærere helt eller delvis fra 1. august. Bibelskolen måtte kutte 1.3 millioner kroner i budsjettet for Bakgrunnen er nedgang i antall studenter og hvordan de fordeler seg på første og andre studieår. Rektor Roald Kvam forteller at skolen har investert i studentene ved å ha en høyere lærertetthet enn det som er vanlig ved andre bibelskoler. Derfor mener han skolen fortsatt vil være istand til å gi studentene et godt opplæringstilbud. (Fra misjonsbladet Sambåndet ). Redigert av Ole J. Gillebo MER Fellesgudstjenesten på Mosetertoppen palmesøndagen samlet personer. (noen kom, og noen gikk att slik at det er et omtrentlig tall). Sokneprest Øyvind Sagedal forretta og Kåre Nordby hadde dagens preike. Liv Helene og Bjarne Sivertsen bidro med sang og musikk, og bygdekvinnelaget sørgde for traktering. Rudi Kjøll sørgde for høgtaleranlegget slik at flest mulig kunne høre det som ble framført. Det var rabatt på gondolbilletten i anledning gudstjenesten Litt av hvert med trim en halv time, under meget engasjerende ledelse av Elen-Hanne Brobakken. Hun legger det hele opp på en slik måte at alle kan delta, der trenes muskler i hode og armer og bein og pust, akkompagnert med pianomusikk. Og attpå til så er det morsomt og veldig inkluderende! Korsvandring i Brumunddal Ringsaker Blad forteller den 2. april om korsvandring i Brumunddal langfredagen. Det var et samarbeid mellom Baptistmenigheten, Frelsesarmeen og Den norske kirke.. Dette er et ledd i samarbeidet disse menighetene i mellom. I august var det en felles gudstjeneste, og det uttrykkes håp om korsvandringen skal bli en tradisjon, heter det. Tar tradisjonene tilbake Dette var overskriften på s. 4 i GD 11.april. Det er sokneprest Sagedal som er intervjuet, og han sier bl.a.: Konkret vil jeg foreslå at kirkens forhold til tidligere tiders gravskikker blir tema under de årlige fagdagene i Hamar bispedømme. Denne saken har vært omtalt en rekke ganger i Klokkeklang, fra 2005 og utover. Øyer og Tretten kirkelige har i møte 8. mai 2007 under sak 20/07 behandlet sak om gjenfylling av grav, og bestemte at det er den ansvarlige for begravelsen som avgjør dette. Samtidig mente rådet at denne måten skulle hete begravelse med igjenfylling av grav. I saksutredningen var uttrykket fullført begravelse brukt. Som nevnt under Litt av hvert i Klokkeklang nr. 2/2013, s.20 har prestene temaet Begravelse på en av sine samlinger våren Formiddagstreff med trim! Tidligere i vår skrev jeg om formiddagstreffene som fortreffelige treff. Siden den gang har jeg vært invitert til formiddagstreff (eldretreff) i Fåberg menighet, i Menighetshuset på Fåberg. Der starter formiddagstreffene FFØ-Øyer avholdte sitt årsmøte onsdag 11. april på Bakketun Bosenter. FFO Øyer ble stiftet 1.juni 1994 og består nå av 3 lokallag, og 21 kontaktpersoner som er medlemmer i sine organisasjoner. FFO Øyer skal ivareta alles interesse i FFO systemet. Arbeidsstyre har bestått av Edith Furuhaugen, Reidun Synnøve Brustuen, Sissel Bueie Varamedlemmer: Solveig Blikås og Nina Bakketun Skjolden. FFO Øyer har også i år fått mulighet til å gå inn i en rekke reguleringsplaner og høringsuttalelser. FFO Øyer har representanter, og kommet med flere kommentarer og innspill til Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og Brukerrådet i NAV Øyer. Det nyvalgte arbeidsstyret er: Leder Reidun Synnøve Brustuen, styremedlemmer Johanne Bergum og Nina Bakkestuen Skjolden. Varamedlem Ivar Haugen. Leder av valgkomité ble Odd Arne Botterud. Innspill til Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser og Brukerrådet i NAV, tas imot med TAKK! 11

12 Takk til Kulturskolen! 25. april hadde diakoniutvalgets formiddagstreff besøk av 9 elever fra Øyer kulturskole. TAKK for at dere gledet oss med fin musikk! 12

13 Påskesamling for 6-åringene Det var til sammen 12 barn fra begge sokn med på de 2 påskesamlingene. Det var fortellinger fra bibelhistorien, de lærte sanger og de laget mosaikk-kors og påskebok. På våronnmessene fikk de utdelt sine selvlagede bøker og de fikk min 6-årsbok. Kari og Øyvind er faglig ansvarlig for samlingene og trosopplæringsutvalget har det praktiske opplegget. De gjør en kjempeinnsats. Vennlig hilsen Berit Sundli, kirkeverge 13

14 17. mai 2013 på Tretten PROGRAM 07:00 Musikk gjennom sentrum. Flaggheising og bekransing av bautaene. 10:00 Gudstjeneste i Tretten kirke. Syngegjengen deltar. 11:30 Oppstilling av barnetoget ved TINE. Dulven barnehage, Mosjordet barnehage, Tretten skolekorps, Aurvoll skole, og Tretten musikkforening. Barnetoget går fra TINE over brua til PRIX og opp Sør-Tretten vegen og direkte til Tretten alders- og sjukeheim. Der blir det blomsteroverrekkelse og korpsene spiller. Deretter går barnetoget direkte til Trettenhallen. Hallen åpner ved barnetogets ankomst. I hallen blir det gratis is til barna. Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser. Leker ved Aurvoll skole og Mosjordet barnehage. Hallen er stengt mellom kl 15:00 og 18:00. 17:00 Tretten sangkor synger på Tretten alders- og sjukeheim. 18:30 Hyggekveld i hallen. Underholdning ved Syngegjengen, Skolekorpset, Aspirantkorpset og Tretten sangkor. Tale for dagen. Aurvoll skole og Trettenhallen er stengt for parkering på dagtid. Vi ønsker alle en fin 17. mai! Hilsen 17. mai-komiteen på Tretten! 14

15 17. mai 2013 i Øyer PROGRAM Flaggheising på Kirkevangen, Tingberg og Bakketun. Øyer skolekorps spiller ved Tingberg og Bakketun Skolekorpset spiller i Tunfaret Festgudstjeneste på Øyer ungdomsskole Oppstilling til toget på Øyer ungdomsskole: Flaggborgen, barnehagene, Øyer Skolekorps, Solvang, Vidarheim og ungdomsskolen Nasjonalsangen. Avmarsj Barnetog: Gamlevegen Granrudvegen Hundervegen Ankomst ungdomsskolen Tale for dagen Arrangementer på ungdomsskolen, ute og inne Leiker og konkurranser for små og store Kiosksalg Slutt på arrangementet på ungdomsskolen Kulturinnslag på Bakketun Minnehøytid på Kirkevangen. Bekransning av bautaene Tale for dagen Dansekveld på samfunnshuset. Avsluttes kl Vegene 17.maitoget går vil være stengt mens toget går. Ingen parkering på ungdomsskolen denne dagen. Parkeringsplasser ved Hafjell, Solvang og Øyer sentrum forøvrig kan benyttes. Vi ønsker alle en fin 17. mai! Hilsen 17. mai-komiteen i Øyer! 15

16 Pårørendeforeningen på Tretten Sjukeheim vil takke for minnegaver som ble gitt i 2012 Det kom inn til sammen kr ,71,- Fra: Ragna Hagen Anton Thorvaldsen Arve Wiker Ove Nerli Agnes Stalenget Åge Brænden Marthe Botterud Ivar Bræin Kristian Grønvold Kristen Høglien Bjarne Lognseth Gunda Hanssveen Anne Husom Styrets sammensetning 2013 Pårørendeforeninga Tretten sjukeheim Verv: Leder Styremedlem Kasserer Sekretær Styremedlem Nestleder Varamedlem Varamedlem Navn: Bjørn Hjelmstad Stein Erik Blomberg Per Øverlien Tore Lien Bjørnstad Åse Kråbøl Solveig Hjelmstadstuen Anne Marie Råbøl Arne Ivar Musdalslien Styrets sammensetning 2012: Magne Fossum Bjørn Hjelmstad Per Øverlien Inger Johanne Reichmuth Elin Slåsletten Solveig Hjelmstadstuen Arne Ivar Musdalslien Karen Helene Nylund Ingrid Rugsveen Valgkomité: Revisor: Årsmelding for Pårørendeforeningen på Tretten Sjukeheim 2012 Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Virksomhetsleder Avd.leder Liv Rindal Hans Reistad Johan Bådstø Mari Botterud 16 Leder har vært fast medlem i brukerrådet ved Tretten Sjukeheim. Det har vært avholdt 6 styremøter. Underholdning og tilstelninger i året: 22.feb: Årsmøte. (11 frammøtte) Mars: Underholdning Ørnulf Holthe Mai: Beplantning i kjerra på uteplassen på Sjukeheimen. 31.mars: Påskekaffe og påskegodt til formiddagskafeen på palmelørdag. Underholdning ved Syngegjengen 23.juni: Midtsommerfest med nydelig mat fra husets kjøkken. Vi serverte grillet laks og pølser, potetstappe og salat med hjemmebrygd øl. Til dessert ble det servert is og kaffe. Underholdningen sørget Steinar Flatemo for. Loddsalg med

17 mange fine premier. Det var veldig bra oppmøte med over 90 deltakere. Vi hadde satt opp begge teltene, da været var usikkert, men været ble bra. 21 juli: Jordbærfest med servering av jordbær, is og kaffe. 25.august: Årets høsttur gikk til Norsk Vegmuseum med omvisning i den historiske bygningen. Servering av gammeldags kålsuppe m/tilbehør og kaffe/kake ved Lysaker gjestgiveri. 13 beboere var med på turen og av dem var 11 rullestolbrukere. Litt utfordrende tur med mange rullestoler, men det gikk veldig bra med oss. 19.oktober: Vi arrangerte i samarbeid med sjukeheimen ostefest, rikt utvalg av gode oster med kjeks og godt drikke attåt. Kaffe og kake til slutt. Alle koste seg veldig. 15. nov: Temakveld om demens. Informasjon ved Terje Hagen og Torunn Elisabeth Aasbrein fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Britt Haaland fra demensteamet orienterte om arbeidet, Plan for demensomsorgen i kommunen. Interessant og vellykket kveld, men bare 14 fremmøtte. Konklusjon: Opprettelse av en demensforening, årsmøtesak. Kaffeservering. 9. desember: 2. søndag i advent. Markering av advent. Sang og tenning av lys. Servering av kaffe og kaker. 24. desember: Utdeling av Lionskalenderen 2013 til alle beboerne. 4. dag jul: Tradisjonell julefest. Det ble servert god gryterett med tilbehør og hjemmebrygget øl og vin. Riskrem til dessert. Vi avsluttet festen med kaffe, konjakk/likør og marsipankake. Musikk ved Stein Ove Lognseth. Meget trivelig kveld. Vi var alt i alt 85 med komiteen. Takk til god hjelp av Ingrid, Dirk og Anne. Pårørendeforeningen har gitt følgende til sjukeheimen fra gavekontoen: TV, kjøleskap/fryser og dobbelt vaffeljern i Kroken. Belysning av statuen fiskeren, ny utelampe og opplegg for fast juletrebelysning midt på gårdsplassen. Videre er det innkjøpt diverse kjøkkenutstyr og utemøbler. Pårørendeforeningen vil med dette få takke ansatte og ledelsen ved sjukeheimen for et godt samarbeid. Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til i pårørendeforeningen s arbeid og spesielt takk til alle som har stilt opp med underholdning og musikk. Vil til slutt takke for minnegaver som ble gitt til Pårørendeforeningen i Det kom inn til sammen kr ,71 fra Ragna Hagen, Anton Thorvaldsen, Arve Viker, Agnes Stalenget, Ove Nerli, Åge Brænden, Marthe Botterud, Ivar Bræin, Kristian Grønvold, Kristen Høglien, Bjarne Lognseth, Gunda Hanssveen, Anne Husom. Styret i Pårørendeforeningen Dugnad på Øyer Kirkegård Mandag den 30. april var det dugnad på Øyer Kirkegård. Ca 30 møtte opp, fra to til noen og åtti år. De fleste var nok nærmere 80 enn 2 år. Stor innsats fra alle, noen kom med kaffe og kaker, andre med river og andre med traktorer. Dugnaden begynte alt kl. 4 på ettermiddagen noen kom i god tid før da, og andre kom til kaffen. Kl 7 var vi ferdige og godt fornøyd med jobben vår. Kirkegården ble svært fin etter på, og det så ut som om alle syntes det hadde vært en trivelig stund. Stor takk til alle og spesielt til de som tok i mot lauvet slik at vi slapp å betale for det. Jørn Haug 17

18 ~ a gamle dager ~ Dette bildet er fra 12. juni 1943, på bryllupsdagen til Ingrid f. Ødegård og Torleif Forseth. De er født henholdsvis i 1921 og 1920, og er fortsatt alderen tatt, i betraktning,i ganske bra stand. De har vært mottakere av Klokkeklang i årevis. De bor i Østre Gausdal. Legg merke til generatoren på bilen. Mennene på bildet er Magnus Lønberg, Johannes Nysveen og Malvin Thompson (som drev drosjevirksomhet.) Bildet er fra kjørkjevangen i Øyer, utlånt av Roar Ødegård. 18

19 Tanker om tuberkulose og tida før og etter 1. verdenskrig Vil gjerne prøve å skrive litt om den vanskelige tida da tuberkulosen herja rundt omkring. Det var mange hverdagshelter som slett ikke fikk medalje og ros for sitt strev. Dettte var våre forfedre som på enkel måte skapte gode heimer og glade store barneflokker. Sjølv om det virket vanskelig mange ganger, vart det alltid ei råd. Særlig vil jeg nevne mi bestemor Elise Stalsberg, født Bådstø, som gifta seg med Emil Stalsberg rundt Dei fekk 4 barn. De 2 første jentene døde av tuberkulose som små. Mor mi Elma og broren Enok fekk leve. Bestefar Emil døde av tuberkulose da mor var 2 år og onkel Enok var berre noen måneder. Daniel Bleka var på den tida god hjelp på Stalsberg. Jorun Bleka fortalte at Daniel og Marie Bleka gifta seg i Det vart naturlig at de forpakta Bådstø, og starta familielivet sitt der. Marie Bleka var sykepleier og syster til Rønnaug Tandhagen. Det var godt for bestemor at Daniel og Marie forpaktet og tok vare på Bådstø. Dei var i Bådstø til 1932 til dei flytta til Skardsmoen. På denne tiden hadde Mathea Bådstø føderåd av sine søskene, da ho hadde passa mor si, oldemor mi, i mange år. Mathea kom hjem fra USA for å stelle sine foreldre. Faren, Erik Bådstø, var sjuk, men døde den natta Mathea kom hjem fra USA. Mathea, søster til bestemor var fotograf, og etter at ho kom til Bådstø, brukte ho Bådstøhaugen som bakgrunn for fotografering. Ellers var ho rundt i bygda og fotograferte. Mathea var katolikk og i 1924 var ho gudmor, vitne til Sigrid Undsets overgang til katolisismen. Mathea var interessert i bøker og ble styrer for biblioteket i mange år. Ho var formann i saniteten. Ho døde 91 år gamme etter et innholdsrikt liv. Bestemor Elise vart berre 63 år. Etter Blekafolket vart Alfred og Magnnhild Pålsrudmoen forpaktere i Bådstø. De hadde tre av barna der før de flytta til Pålsrudmoen. Under krigen var Marta og Johan Tofte i Bådstø. Deretter vart det Marie og Kristian Hagen som dreiv gardsbruket og starta sit familieliv. Fleire bodde her og alt vart godt utnytta. Mari Bådstø Verdens aktivitetsdag 10. mai Pensjonistforbundet har oppfordret ordfører og eldreråd til å gå sammen med frivillige organisasjoner om å arrangere aktivitetstilbud i forbindelse med Verdens aktvitetsdag. Øyer Eldreråd, ordfører og leder i Frivillighetssentralen har planene klare: Alle bygdas pensjonister samles på Tingberg 10. mai kl Vi går i hvert vårt tempo langs den nye og flotte strandpromenaden til Odden Camping. Der blir det kaffeservering, underholdning og info om Lågen Fiskeelv. Neste etappe ender på Rustberg Camping. Der er det også kaffepause og kulturinnslag. Dersom du ønsker å avslutte spaserturen ved Odden Camping, kan du få bilskyss til Rustberg. Er du dårlig til beins, kan du selvfølgelig komme bare for å drikke kaffe og få litt sosialt samvær. Returen går langs strandpromenaden tilbake til Tingberg. Det vil være noen privatbiler på Rustberg, dersom du trenger transport. Ta gjerne med slekt og venner og få med deg positive opplevelser en flott vårdag langs Lågen. Vi treffes! Ordfører, Øyer Eldreråd og Frivillighetssentralen. 19

20 Lagsmøter LHL Øyer-Tretten : Onsdag Onsdag Onsdag Fredag Julebord Onsdag Fredag Årsmøte Onsdag Alle møter er på Skarsmoen Gård kl Møtene er åpne for alle. VedrØRENDE konfirmasjon 2013 av Geir Korslund I år blir det ikke organisert noe mottak, sortering og fordeling av gratulasjonskort og gaver ved inngangen til kirkene på konfirmasjonsdagen. Øyer og Tretten kirkelige råd har drøftet denne saken i to møter og har fattet slikt vedtak: Ordningen med mottak, sortering og fordeling av gaver mv. til konfirmantene avvikles. Informasjon om opphør av ordningen settes inn i Klokkeklang. Konfirmanter og foreldre gis orientering om dette på møte vedr. fasteaksjonen. Begrunnelsen for dette er at: - Denne velmente ordningen gjør det lett synlig at noen konfirmanter får mange gratulasjonshilsener og gaver, mens andre ikke får så mange. For noen ungdommer kan det bli en sår opplevelse på konfirmasjonsdagen. - Da ordningen startet, var det mest gratulasjonskort som ble formidlet. Men etter hvert har det blitt både fine gaver og konvolutter med pengesedler i, - verdier som vi ikke har oversikt over. Derfor finner vi det ikke lenger riktig å pålegge våre tillitsvalgte å ta seg av dette. FORMIDDAGSTREFF PÅ TABERNAKLET Formiddagstreff på Tabernaklet er flyttet til 3.onsdag i mnd. i stedet for 3.fredag i mnd. Det blir formiddagstreff på følgende datoer: Onsdag den kl Onsdag den kl ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! 20

21 ØYER - TRETTEN Aktiviteter/tiltak via Øyer/Tretten Frivillighetssentral Aktiviteter/tiltak som du kan delta i: Sittedans og seniordans Furumotreff Plante- og blomsterstell Barnevakt for babyer Medhjelper ved arrangementer Allsangen "Syng med oss" Strikkekafèen "Ullsokken" Matkurs for flyktninger Søm med symaskin Besøksvenn/turvennPraktisk hjelp/tilsyn Hagearbeid/snømåking Ledsakelse Tilrettelegging for møter/servering Har du idèer, en hobby som du gjerne vil dele med andre, har du en time til overs eller ønsker mer informasjon ring / Vennlig hilsen Arnhild Nachtnebel ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING Øyer Tretten Revmatikerforening hadde årsmøte den 20. februar på Bakketun Bosenter. Vi er en aktiv foreningen med 32 medlemmer. Det har vært 5 åpne møter, 12 styremøter, 2 arbeidsmøter og 6 like- mannskafeer. I tillegg har vi hatt 15 møter med studiearbeid hvor temaene har vært: tradisjonskost og brødbaking, organisasjonskurs, hobbyaktiviteter, strikking og toving og juledekorasjoner. Temaer på de åpne møtene har vært kosthold, helse og livskvalitet v/kostveileder Annette Christine Lund fra Skogli Rehabiliteringssenter, Geriati og Trust v/spesialist i geriatri Nils Holand, smertemestring v/ sykepleier Marit Tangerud fra Revmatismesykehuset, hyggemøte med informasjon om likemannsarbeid og julemøte med god julemat. Øyer Tretten Revmatikerforening har deltatt på likemannsarbeid ved poliklinikken på Revmatismesykehuset, Skogli og brukerkontoret på Sykehuset Innlandet Lillehammer. Vi er også representert i brukerutvalgene i NAV Øyer, ved Kommunalt råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og i styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Øyer (FFO). Vi markerte Revmatikerdagen den 15. mars med å selge NRF lodd. Nye foldere for 2012 ble laget, sendt til medlemmene og lagt ut på aktuelle steder. Årsmøtet vedtok å gi en gave til Overlege Braths Forskningsfond ved Revmatismesykehuset på kr Medlemmene våre har etter avtale med Actic på Jorekstad, adgang til trening med rabattpris. Vi har også tilgang på trening i varmt vann på Revmatismesykehuset. Dette organiseres ikke av lokalforeningen. Styret 2013: Leder Reidun S. Brustuen, nestleder Gerd Viken, sekretær Toril Kr. Kjensdal, styremedlemmer Vidar Riseng og Eva Guri Granerud. Vara er Mona Stykket og Anne Haga. Ref. T.Kr.K 21

22 Aktiviteter på Bakketun TRIM: Hver onsdag kl har vi Trim med Fysioterapeut Silja. BINGO: Vi har bingo i kafeterian hver onsdag etter trimmen vår, og en kaffetår! BIBLIOTEK: Biblioteket besøker oss onsdag 5. juni kl Da kan vi låne bøker, som er forhåndsbestilt. Ring biblioteket selv eller snakk med aktivitør. SPILL OG HYGGEKVELD: Onsdag 22. mai og onsdag 5. juni har vi spill og hyggekveld. Her spilles det kort og drikkes litt kaffe. Vi ønsker nye og gamle spillere velkommen! SYNG MED OSS: Torsdag 16. mai kl har vi Syng med oss. Det er Historielaget som arrangerer med Hjørdis Grimsrud og Jens Petersen. VIDARHEIM: Elever fra Vidarheim kommer å synger for oss mandag 13. mai, og mandag 17. juni kommer hele småskolen. SENIORKORET: Seniorkoret øver på Bakketun hver fredag kl De synger kjente norske sanger. Koret ledes av Sangpedagog, Paula Strand. Øvelsen avsluttes med kaffe! Er du glad i og synge og er over 60 år, så hjertelig velkommen! ØYER SANITETSFORENING: Sanitetsforeningene bytter på å servere kaffe, en lørdag i måneden her på Bakketun. GUDSTJENESTE: Sankthansaften 23. juni er det gudstjeneste på Bakketun. FORMIDDAGSTREFF MED DIAKONIUTVALGET: Torsdag 30. mai kommer Terje Hong med datteren Elise. Vel møtt på Bakketun til underholdning og sosialt samvær! Takk til Bakketuns Venner Vi vil gjerne takke Bakketuns venner for en flott tur til Iskatedralen i Hunderfossen 5. mars! Tusen takk for at dere stiller opp og steker kjempegode vafler til oss, en torsdag i måneden! Mvh. Grethe L. Lien Aktivitør/miljøarbeider Elevbedrift fra ungdomsskolen kommer til Bakketun Onsdag 22. mai, på kvelden. De viser en film og selger kaffe og noe å bite i! Det blir loddsalg også! Sett av kvelden 22. mai til hyggelig treff med ungdom i Øyer! Mvh. Grethe L. Lien Aktivitør/miljøarbeider 22

23 ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING MØTEPLAN 2013: Mai: Torsdag 23. Bakketun Bosenter kl Åpent møte m/ tema: Artrose /slitasjegikt v/ overlege i revmatologi Knut Mikkelsen. OBS: Ser ut til at vi må utsette / avlyse dette møte 23. mai da noe uforutsett har skjedd. Følg med i GD og Det skjer, mulig vi klarer å finne en annen dato. Slutten av Juni, Juli og første halvdel av August er det ferietid August: Torsdag 22. Medlemstur til Hågån. kl Tema: Tradisjonell matkultur hos Britt og Helge Grønlien. Påmelding innen 15. aug. tlf / September: Torsdag 5. Åpent møte på Bakketun kl Hva sier Samhandlingsreformen om Rehabiliteringsmuligheter for kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelse? Temaholder: Håkon Løken. I tillegg vil vi invitere andre aktuelle aktører og gjester. Kaffekos og utlodning. Tur til Savalen oktober Revma-uke Savalen 2013 Har du lyst til å være med, eller noe du lurer på så kontakt: Reidun S. Brustuen, tlf / , eller Desember: Torsdag 5. Julemøte kl med god mat og drikke, underholdning og hyggelig samvær. Påmelding tlf.: / , eller OBS: Følg med i GDs kulturkalender Øyer Tretten Revmatikerforening vil også tilby våre medlemmer og andre interesserte Likemannskafé på Bakketun i Øyer. Der vil vi ha det hyggelig med samtaler, kaffekos og hobbyarbeide m.m.. Tilrettelegge studieringer med interessante temaer. Engasjere temaholdere som vil ta oss med inn i en annen verden. Der kan vi også bli inspirert av hverandre. 2. mai kl Tema: Marianne Pynten kommer å gir oss innføring i Decopage med bl.a krakelering. Ta med deg et glass eller en trefjøl eller lignende. 6. juni kl Tema: Dekorere lys, kort og evt. Decopage. 19. sept. kl Tema: Strikke, tove. Nisser, votter, tøfler m.m. 31. okt. kl Tema: Vinkultur. 14. nov. kl Tema: Fortsettelse. Aktuelle datoer blir avtalt etter hver samling. I tillegg tilbys studie i oppfrisking av trafikkopp- læring, vin kultur, tradisjonskost og lefsebaking. Ta kontakt om det er noe dere lurer på, eller om dere ønsker en samtale! 23

24 Else Marie Landgård Braastad 200 Terje Vedum, Alvdal 200 A.K. 200 Helene og Kristen Brekke 200 Kåre Fossum 200 Bente og Jan R. Bull 600 Hanne Karin Stener, Osen 200 Målfrid Bjørgemoen 200 Inger Almås Kruke 150 Gunnvor og Johannes J. Svegården 200 Ragnar Manengen 300 Dagfrid Grepstad, Skei i Jølster 300 Jan Haugstad 200 Ingrid og Bjørn Kruke 200 Kåre Bøhle 200 Marit Fintoft 200 Vi støtter Klokkeklang Gaver for mars og april 2013 Else Bjørgen 200 K og S Sønsteby 250 Gunvor Hytten 200 Elisabeth og Sverre Røssum 300 Inger Lise og Svein A. Rindal 200 Kjellaug og Bernt Hanstad 200 Margit Fagerbak, Trondheim 250 Eldbjørg Tøftum, Hagan 300 Jens Flatemo 200 Jorunn Vadseth, Ålesund 350 Marit og Halvor Engen 400 Sverre Hov 300 Randi og Håkon Pålsrud 200 Arve Bryhn 200 Mari Hjelmstad, Ottestad 200 Anlaug og Kåre Lien Bjørnstad 300 Ragnhild Moastuen 200 Inger Marie Bleka, Vågå 300 Gunvor og Ole Vangen 250 Magnar A. Skjelhaugen, Krødern 200 Reidun Jutulstad 300 Ingrid Anita Sletten 200 Torgeir Gillebo 200 Jan Langvik 200 Sum private gaver mars og april Hjertlig takk for alle gaver. Takk for kr 5.000,- i kulturmidler, kr 5.000,- fra LHL Øyer/Tretten og kr 2000,- fra Øyer Sanitetsforening. Skattefradrag. Som tidligere gis det skattefradrag for gaver over kr 500,- til Klokkeklang. Dette betinger at giveren skriver på personnummeret på innbetalingen. Da kommer det med på selvangivelsen. Er det gitt flere gaver i løpet av året summerer vi sammen gavene fra den enkelte, slik at alt som er over kr 500,- blir med så fremt vi har fått personnummeret. Rettelse til gavelista i nr. 2/13: I forrige nummer hadde det blitt en skikkelig skrivefeil i 1. spalte på linje nr. 14 regna nedenfra. Det riktige er: Inga og Hans Johan Paulsrud kr. 300,- Red. Øyer og Tretten Historielag orienterer Etter 20 år i ysteribygningen på Tretten er historielaget nå på flyttefot til Tingberg. I den forbindelse har vi hatt opprydding og laget bokpakker som inneholder Gamle Fotefar , unntatt årene 1994, 1996, 1998 og Pakkene selges for 500 kroner. Historielaget har gitt slike pakker til Tretten Sjukeheim, Bakketun Bosenter, Øyer ungdomsskole og Vidarheim/Solvang skole. Aurvoll hadde fra før. Medlemsmøte på Aktivitetssenteret på Tretten onsdag 29. mai 2013 kl Ole Johs. Gillebo kåserer. Historielaget planlegger to turer sammen med Musdal Grendelag i løpet av sommeren/ høsten. Andre turer som planlegges er: Fra Sølvskottberget til Skjønsbergaksla. Turleder Karen Helene Nylund. Til Killia skiferbrudd. Turleder Knut Åmot. Gjennom Glømmedalen etter tjodvegen til Engesaga. Turleder Edgar Enge. Nærmere tidspunkt for alle turene kommer senere. Tordis Trønnes har sagt seg villig til å ha kurs i slektsgransking utpå høsten. Nærmere tid bekjentgjøres senere. Styret i Øyer og Tretten Historielag består nå av Gudmund Sveen, leder. Jon Magne Aspelund, nestleder. Nanna Egidius, kasserer. Harald Brubakken, sekretær. Synnøve Løken Fonstad, styremedlem. Heidi Pålsrud, møtende varamedlem. Lisa Kramprud, varamedlem. Harald Eikerol, varamedlem. Knut Steigård bistår med å holde Historielagets hjemmeside oppdatert. Hjemmesidens adresse: 24

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 24.10.2013 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.:

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Årsberetning. DIS Hedmark

Årsberetning. DIS Hedmark Årsberetning DIS Hedmark 2013 Styrets sammensetning Leder: Johny Ferbu Nestleder: Styremedlemmer og varamedlemmer: Kari Bruvold, Jon Anders Strand, Ann Kristin Elvsveen, Bendicthe Oladotter Nysveen, Randi

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018

Kjære konfirmanter! Fet 10.januar 2018 Fet 10.januar 2018 Kjære konfirmanter! Velkommen på konfirmantleir i Håkons Hall 2. 4. februar 2018 Dette blir en av konfirmanttidens store happeninger! Du kan se frem til to hele døgn med mye fart og

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 14.03.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer