Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kollektbønner. 1. søn. i advent."

Transkript

1 Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved sin død, og lever for å hjelpe oss mot døden. Vi ber deg: Opplys og led oss ved din Hellige Ånd så vi ikke støter oss på hans fattige skikkelse og foraktede ord, men setter vår lit til denne konge alene, og ved troen på ham blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 2. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn har åpenbart oss at himmel og jord skal forgå, og at vi en dag skal stå opp fra de døde og stilles for dommen, vi ber deg at du ved din Hellige Ånd alltid vil holde oss fast ved ditt ord og i en sann tro, så vi ikke tynger våre hjerter med fråtseri og drikk og bekymringer for dette liv, men våker og ber, og i en glad forventning ser fram mot den dagen din Sønn kommer igjen i herlighet og vi blir evig salige, ved Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 3. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far, du som lot din Sønn komme til verden for at han skulle frelse oss fortapte mennesker fra synd og død og Satans makt, og gi oss evig liv, vi ber deg: Rens og styr våre hjerter ved din Hellige Ånd så vi ikke tar anstøt av vår Herre Jesus Kristus, men holder oss til hans ord alene, og blir bevart fra fortvilelse og fall som vi fristes til her i verden, og så blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 4. søn. i advent. Trofaste Gud og Far, du som fra begynnelsen av har vitnet om din Sønn gjennom Moses og profetene, og til sist sendte døperen Johannes for at han skulle rydde vei for hans åsyn, vi takker deg fordi du har oppfylt ditt gode ord. Vi ber deg: Åpne Skriftene for våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi kan kjenne din Sønn, med glede høre hans røst, og av takknemlige hjerter hylle ham som vår Herre og Gjenløser, han som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Julaften/ Julenatt. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg for din store barmhjertighet at du lot din enbårne Sønn bli menneske, og kunngjorde denne store glede for hyrdene på marken. Vi ber deg: La din Hellige Ånd drive all frykt bort fra våre hjerter, og tenne denne evige glede hos oss over vår frelses fyrste, så vi, tross motstand og forakt her på, jorden, kan ta del i englenes

2 lovsang med frimodighet og takknemlighet, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 1. Juledag. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg for din store barmhjertighet at du lot din Sønn ta vårt kjøtt og blod på seg, og at du ved ham har frelst oss fra synden og døden og gitt oss en evig glede. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi tar imot denne frelse med takknemlige hjerter, trøster oss til din nåde i all vår nød og fristelse, og så blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Alternativ: Evige Gud, himmelske Far, du som ved Ordet har skapt alle ting, og oss mennesker til samfunn med deg, vi lover og takker deg fordi du lot din enbårne Sønn Jesus Kristus bli menneske, født av jomfru Maria, for at vi ved ham skulle bli dine barn, født på ny av vann og ånd. Vi ber deg: La ditt ord opplyse våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi kan se din Sønns herlighet, ta imot ham som vår Frelser, og med ham kalle deg Far, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Juledag. Herre Gud, himmelske Far, du som lot den hellige Stefanus lide matyrdøden for sin tros skyld, og med det gjorde ham til et vitne for det rike som ikke er av denne verden, vi ber deg at du ved din nåde må holde oss fast i troen på ditt evangelium, så vi holder ut og ikke svikter når du lar oss lide vondt for Jesu skyld, men sammen med alle dine vitner gjennom alle tider og på alle steder blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Søndag etter jul. Evige Gud, himmelske Far, du som har åpenbart din frelse for alle folkeslag, og satt din Sønn til fall og oppreisning for mange i Israel, vi ber deg: Salv våre øyne med din Hellige Ånd, så vi kan se din frelse, og sammen med hele din hellige kirke av jøder og hedninger bekjenne Jesus Kristus som vår Gjenløser og Herre. Hjelp oss i vår dødsstund til å stole på dine løfter og trøste oss til din nåde, så vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Nyttårsnatt. Hellige, evige Gud! Du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. I din hånd er alle våre tider, og din miskunnhet er det at det ennå ikke er forbi med oss. Vi bekjenner at vi mange ganger og på mange måter har krenket deg, og er skyldige til dom og

3 straff. Herre, forlat oss våre synder og rens oss fra all urettferdighet etter ditt løfte i Kristus Jesus, for at vi i et fast håp til ham kan glemme alt som ligger bak, jage mot målet, og fullende løpet, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Nyttårsdag. Barmhjertige Gud, himmelske Far! Vi takker deg for din faderlige nåde, at du lot din Sønn gå inn under loven for at han ved sin fullkomne lydighet skulle stille din vrede og lege vår ulydighet. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vår samvittighet i syndens nød søker trøst i hans lydighet, og vi ved din Ånd skikker oss som dine lydige barn, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Alternativ Barmhjertige Gud, himmelske Far, du som ved omskjærelsen la din elskede Sønn under loven for at vi skulle løses fra lovens forbannelse, vi ber deg: Gi oss din nåde, så vi får del i denne forløsning, og så blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Kristi Åpenbaringsdag. Herre Gud, himmelske Far, du som ledet de vise menn til det lille barn Jesus, og har latt ditt hellige Ord lyse for oss som den sanne stjerne, vi ber deg: Send din Hellige Ånd i våre hjerter så vi får visdom til salighet ved dette lys, og ærer din Sønn med alt som hører oss til. La ditt rike få fremgang hos oss og blant alle folkeslag, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 1. Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag. Herre Gud, himmelske far, du som ved din Hellige Ånd åpenbarte din Sønn da han ble døpt, og ved din røst viser oss til ham som har tatt på seg alle våre synder, vi ber deg: La oss som er døpt etter din vilje og på din elskede Sønns befaling, bli styrket ved din Hellige Ånd og bevart i troen på ham, og slik få hjelp til salighet, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og opphøyer ditt hellige navn fordi du i tidens fylde sendte din Sønn, Jesus Kristus, for at han skulle mette fattige med gode gaver, og la dem drikke av din gledes strøm. Vi ber deg: Salv våre øyne med din Hellige Ånd, så vi kan se hans herlighet, og i all nød frimodig holde oss til ham, inntil vi sitter til bords i ditt fullendte rike

4 og får se ham som han er, han som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. 3. Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag. Allmektige, barmhjertige Gud, du som i din store kjærlighet har gitt oss din Sønn, latt ham bli menneske og dø på korset for vår skyld, vi ber deg: Gi din Hellige Ånd i våre hjerter, så vi setter vår lit til ham som har båret våre sykdommer, og som bare med ett ord kan redde oss fra all vår nød, denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 4. Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag. Allmektige Gud, himmelske Far, du som etter ditt faderlige råd fører dine barn her på jorden under korset, og ofte lar trengsel komme over oss for å dempe synden og øve oss i tro, håp, og utholdende bønn, vi ber deg: Forbarm deg over oss i all anfektelse og nød, så vi kan lære din nåde og ditt faderlige vern å kjenne, og så, med alle dine hellige love og prise deg til evig tid, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 5. Søndag etter Kristi Åpenbaringsdag. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du har sådd den gode sæd, ditt hellige ord, i våre hjerter. Vi ber deg at du ved din Hellige Ånd vil la denne sæd bære rik frukt her hos oss. Vern oss mot den onde fiende så han ikke får sådd ugress i våre hjerters jord, vokt oss for kjødelig trygghet, bevar oss i din frykt, og hjelp oss i alle fristelser, til vi blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Vingårdssøndag. Herre Gud, himmelske Far, du som har kalt oss inn i din vingård ved ditt hellige ord, vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd i våre hjerter, så vi arbeider flittig i vingården, vokter oss for synd og anstøt, og i lydighet retter oss etter din vilje. Gi oss å sette alt vårt håp, ikke til vår egen fortjeneste, men bare til din nåde, som du så rikelig har vist oss i din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, han som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Såmannssøndag. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du ved din Sønn, Jesus Kristus, har sådd ditt hellige ord her hos oss. Vi ber deg at du ved din Hellige Ånd vil rense og danne våre hjerter, så vi flittig bærer ditt ord, gjemmer det i gode hjerter, og bærer frukt av det i tålmodighet. Løs oss fra syndens makt, og la oss seire over den i troen, og gi oss i alle forfølgelser å trøste oss til din nådige hjelp, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet

5 Kristi Forklarelsesdag. Evige, barmhjertige Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du har latt ditt evangeliums lys skinne her hos oss, og har åpenbart din Sønns herlighet. Vi ber deg: Vekk oss opp ved dette lys, og styrk oss med din nåde, så vi i en kristen livsferd kan vandre i tro og gode gjerninger, inntil vi når det fullkomne lys og blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Søndag før Faste. Fastelavenssøndag. Herre Gud, himmelske Far, du som etter ditt evige forsett lot din Sønn, Jesus Kristus, dø for våre synder, slik du har talt gjennom dine hellige profeters munn, vi ber deg: Åpne våre øyne ved din Hellige Ånd, så vi kan kjenne ham som vår stedfortreder, følge ham på hans lidelses vei, og med ham nå frem til oppstandelsen fra de døde, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 1. Søndag i Faste. Herre Gud, himmelske Far! Vi blir alltid fristet av den onde fiende, for han går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Derfor ber vi deg for Jesus Kristi lidelses og døds skyld: Kom oss til unnsetning med din Hellige Ånd, og styrk våre hjerter med ditt ord, så vår onde fiende ikke får makt over oss, men vi alltid kan stå fast i din nåde, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn. Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 2. Søndag i Faste. Herre Gud, himmelske Far! Vi ber deg: Gi at din Hellige Ånd må styrke våre hjerter i en fast tro og forvissning om din nåde og barmhjertighet. Og om vi enn vet at vi har all grunn til å frykte på grunn av vår synd og uverdighet, bønnfaller vi deg: La oss tross dette henge fast ved din nåde, og finne hjelp og redning hos deg alene i all nød og fristelse, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 3. Søndag i Faste. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du lot din enbårne Sønn, Jesus Kristus, bli menneske, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger og verne oss mot den onde fiende. Vi ber deg: Vekk opp ditt velde og kom oss til unnsetning i all fristelse og anfektelse, vokt oss for kjødelig sikkerhet, og la din Hellige Ånd holde oss fast i ditt ord og i din frykt, så vi like til enden kan bli fridd fra den onde fiende, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra

6 Midtfastesøndag. Allmektige Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn rikelig mettet de fem tusen i ørkenen, vi ber deg: Vær nådig hos oss med din Hellige Ånd, så vi ikke arbeider for den mat som forgår, men for den som varer ved og gir evig liv, det levende brød som kommer ned fra himmelen, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 5. Søndag i Faste. Hellige Gud, himmelske Far! Vi takker og priser deg fordi du har utpekt din enbårne Sønn, Jesus Kristus, til å gå i døden som vår stedfortreder for at vi ikke skal gå til grunne. Vi ber deg. Send ut din Ånd og dra våre hjerter til ham som ble gjennomstunget, forat vi som er kjøpt fri ved hans blod, må bli faste i troen og til sist samles for din trone i evig salighet, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Maria Budskapsdag. Allmektige Gud, himmelske Far, du som av din usigelige nåde sendte din Sønn til verden, unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, vi ber deg, at vi som av naturen er falne mennesker, ved Jesu hellige unnfangelse må renses fra synd og fornyes etter ditt bilde, så vi med Maria kan fryde oss over din frelse og få evig liv, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Palmesøndag. Hellige Gud, himmelske Far! Vi fattige syndere takker og lover deg fordi du ikke sparte din eneste Sønn, men sendte ham i en tjeners skikkelse, så han fornedret seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi kan kjenne ham, vår rettferdighets konge og øversteprest, ved troen på ham få del i frukten av hans lidelse og død, og følge etter ham i ydmykhet og lydighet, til vi når frem til det evige mål hos deg, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Alternativ: Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, du som tok en tjeners skikkelse på deg og fornedret deg selv, så du ble lydig til døden, ja, døden på korset, vi ber deg: Gi oss ved din Hellige Ånd å kjenne deg, vår rettferdighets konge og øversteprest, og ved troen på deg få del i din lidelses og døds velgjerninger, og følge etter deg i ydmykhet og lydighet, inntil vi når fram til det nye Jerusalem som du har beredt for dine, du som med Faderen lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra

7 Skjærtorsdag. Herre Jesus Kristus! Vi takker deg fordi du i din store nåde har innsatt den hellige nattverd, der du gir oss ditt eget legeme og blod. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi ikke bruker dine gaver uverdig, men bekjenner våre synder, og kommer i hu din lidelse og død til våre synders forlatelse. Gi oss dag for dag å gå fram i tro og kjærlighet, til vi en dag sitter til bords med alle dine i ditt fullendte rike, du som med Faderen lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 1. Påskedag. Herre, du levende Gud, himmelske Far! Vi priser ditt hellige navn, og takker deg fordi du ga din Sønn Jesus Kristus i døden for våre overtredelser og reiste ham opp til vår rettferdiggjørelse. Vi ber deg: Styr og led oss ved din Hellige Ånd og bevar oss i en sann tro, vokt oss mot alle synder, og vekk oss etter dette liv opp til det evige liv, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Påskedag. Herre Gud, himmelske Far, du som åpenbarte din Sønn for de to disiplene på veien til Emmaus, vi ber deg: Opplys også våre hjerter ved ditt ord og din Hellige Ånd, så vi blir grunnfestet i troen, holder fast på ditt ord, gjerne taler om det og bruker det med flid. Og om vi etter Kristi eksempel skulle lide mye vondt her på jorden, så la oss alltid ha en sann trøst av ditt ord, til vi etter dette liv vekkes opp til det evige liv, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 1. Søndag etter Påske. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for din usigelige nåde, at du ved din Sønn, Jesus Kristus, har innsatt ditt hellige evangelium og dine høyverdige sakramenter for å trøste oss og gi oss syndenes forlatelse. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd, så vi av hjertet tror ditt ord, og dag for dag blir styrket i troen ved dine hellige sakramenter, inntil vi blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Søndag etter Påske. Herre Gud. himmelske Far, du som i din miskunnhet har kommet oss syndige mennesker til hjelp, og satt din kjære Sønn til hyrde over oss for at han skal fø oss med sitt ord og verge oss mot synden, døden og djevelen, vi ber deg: Gi oss ved din Hellige Ånd å kjenne ham, holde oss nær til ham, søke hjelp og trøst hos ham, og av hjertet følge hans røst, likesom denne hyrde kjenner oss og tar seg av oss i vår nød, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet.

8 3. Søndag etter Påske. Herre Gud, himmelske Far, du som med en fars miskunnhet holder dine barn under tukt ber på jorden, for at vi skal være din enbårne Sønn lik både i lidelse og i herlighet, vi ber deg: Trøst oss under kors og anfektelse med din Hellige Ånd, så vi ikke mister håpet, men holder fast ved din Sønns løfte, at vår sorg varer bare en liten stund, og deretter følger evig glede. La oss i dette håp vinne over alt ondt med tålmodighet, og så bli evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. 4. Søndag etter Påske. Herre Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn lovet å sende Den Hellige Ånd, for at han skal være din Talsmann og overbevise verden om synd, rettferdighet og dom, vi ber deg: Opplys våre hjerter så vi erkjenner våre synder, og ved troen på Kristus blir evig rettferdige. Gi oss i all nød og anfektelse å holde fast på denne trøst at Kristus er Herre over djevelen, døden og alle ting, og vern oss mot all ulykke, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. 5. Søndag etter Påske. Herre Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn har gitt oss barnekår, og lovet at du vil gi oss alt det vi ber om i hans navn, vi ber deg: Hold oss fast ved ditt ord, og gi oss din Hellige Ånd, så han kan styre og lede oss etter din vilje, vokte oss mot djevelens listige angrep, falsk lære og vrang gudsdyrkelse. Bevar også vårt legeme og liv fra all ulykke, og gi velsignelse og fred, så vi på alle måter får erfare din nådige hjelp og lover og priser deg som vår barmhjertige Far både her i tiden og siden i all evighet, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra Kristi Himmelfartsdag. Herre Jesus Kristus, du allmektige Guds Sønn, som ikke lenger er fattig og elendig her på jorden, men troner ved Faderens høyre hånd og er Herre over alle ting, vi ber deg: Send oss din Hellige Ånd, og gi din kirke gudfryktige tjenere. Våk over ditt ord, hold Satan og alle tyranner i tømme, og hold med velde ditt rike oppe på jorden, inntil alle dine fiender ligger under dine føtter, du som med Faderen lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra evighet og til evighet. 6. Søndag etter Påske. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du ved din Hellige Ånd har satt oss til å vitne om din Sønn, vår kjære

9 Herre Jesus Kristus. Siden verden ikke tåler dette vitnesbyrd, men står oss imot på alle kanter, ber vi deg: Gi oss frimodighet og trøst, så vi ikke tar anstøt av korset, men holder fast ved vitnesbyrdet, og alltid finnes i den flokk som kjenner deg og din Sønn, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 1. Pinsedag. Herre Jesus Kristus, du allmektige Guds Sønn! Vi priser ditt hellige navn fordi du lot Åndens ild falle over apostlene og skapte deg et folk av alle ætter og tungemål. Vi ber deg: Gi oss ved ditt bord Den Hellige Ånd i våre hjerter, så han kan styre og lede oss etter din vilje, trøste oss i all slags nød og prøvelse, veilede oss i din sannhet, og vokte oss mot all villfarelse. Gjør oss faste i troen, gi oss å vokse i kjærlighet og alle gode gjerninger, og så bli evig salige ved et fast håp til den nåde du har vunnet oss ved din lidelse og død, du som med Faderen lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Pinsedag. Herre Gud, himmelske Far, du som med en Fars kjærlighet til oss arme syndere har gitt oss din Sønn for at vi skal tro på ham og bli frelst, vi ber deg: Gi din Hellige Ånd i våre hjerter, så vi holder ut i denne tro inntil enden, og så blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 1. Søndag etter Pinse. Treenighetssøndag. Hellige Gud, himmelske Far! Du har ved din Sønn, Jesus Kristus, sagt oss at det som er født av kjød er kjød, og ikke kan se ditt rike. Vi bekjenner at det ikke bor noe godt i vårt kjød, og at vi av oss selv går til grunne i synd og evig død. Derfor ber vi: Send din Hellige Ånd i våre hjerter for Jesu Kristi skyld, og gjør nye mennesker av oss. Gi oss en full og fast tro på syndenes forlatelse, som ble tilsagt oss i dåpen, og la oss vokse dag for dag i kjærlighet til vår neste og i all god gjerning, til vi til slst blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus; vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 2. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far, du som ved din Hellige Ånd vekker menneskers hjerter vi ber deg: Gi at vi ikke hører ditt ord uten at det bærer frukt, og som den rike mann glemmer de evige goder fremfor de goder som hører denne tid til. Vekk og styr våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi etter evne hjelper fattige frivillig og gavmildt, ikke ødelegger vår sjel med hovmod eller et liv i overflod, eller mister motet når vi rammes av kors og ulykke, men setter alt håp til din evige nåde og

10 hjelp, og overvinner alt i tålmodighet, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 3. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du ved ditt hellige ord har kalt oss til det evige livs måltid. Vi ber deg: Vekk våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi ikke hører ditt ord forgjeves og lar oss hindre av denne verdens ting, men følger din nådes kall og kommer til ditt gjestebud, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 4. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far! Vi er alle som villfarende får, og har latt Satan og vårt syndige kjød føre oss bort fra den rette vei. Vi ber deg: Vær oss nådig og forlat oss alle våre synder for din Sønns, Jesus Kristi, skyld. Vekk opp våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi holder fast ved ditt ord, og i en rett bot og en sann tro forblir i den hjord du før, din hellige kristne kirke, og slik blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 5. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far, du som er barmhjertig, og ved Jesus Kristus har lovet at du ikke vil fordømme oss, men nådig forlate alle våre synder og gi oss det vi trenger til legeme og sjel, vi ber deg at du ved din Hellige Ånd vil gjøre troen på din barmhjertighet viss og fast i våre hjerter. Lær oss å være barmhjertige mot vår neste, så vi ikke fordømmer noen, men gjerne tilgir enhver, og heller dømmer oss selv, og så blir evig salige i din frykt, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 6. Søndag etter Pinse. Aposteldagen. Herre, du levende og trofaste Gud! Vi lover og priser ditt hellige navn fordi du har gitt oss din egen Sønn som vår frelses klippe, og ved ordet om ham bygger din kirke på apostlenes og profetenes grunnvoll. Vi ber deg: Driv arbeidere ut til din høst, hold dine tjenere fast ved ditt ord nå og alltid, og gi dem å forkynne ditt ord klart og rent, til tukt og til trøst. Gi ditt folk øre til å høre din røst, og frels oss fra gjenstridighet, så ditt lys aldri blir tatt fra oss, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 7. Søndag etter Pinse. Hellige Gud, himmelske Far! Vi bekjenner at vi er fattige og hjelpeløse syndere, og at det ikke finnes noe godt i vårt kjød. For både hjerte og natur er så forgiftet av synden, at det er umulig å være uten den onde lyst her i verden. Derfor ber vi

11 deg, kjære Far: Tilregn oss for Jesu Kristi skyld ikke våre overtredelser. Rens våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi får lyst og kjærlighet til ditt ord, retter oss etter det, og ved Kristus blir evig salige av din nåde, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 8. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn rikelig mettet de mange tusen i ørkenen, vi ber deg: Vær nådig også hos oss med din velsignelse. Vokt oss for gjerrighet og dette livs bekymringer, og gi oss først å søke ditt rike og din rettferdighet, så vi kan erfare din faderlige hjelp i alt vi trenger til kropp og sjel, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 9. Søndag etter Pinse. Hellige Gud, himmelske Far! Vi takker deg av hjertet fordi du har latt oss kjenne ditt hellige ord. Vi ber deg: Hold oss i nåde fast ved Ordet, så vi frimodig bekjenner det til vår siste dag. Send oss prester og forkynnere som underviser folket med troskap, og vokt dem for anstøt og alt ondt. Forsvar din arme kristenhet mot vrang lærdom fra slike som ser ut som lam, men er glupske ulver. Gjør deres råd til intet når de forfalsker ditt ord, og la din sanne kristne kirke fortsatt stå grunnfestet hos oss, og verges og fredes mot slike falske hyrder, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 10. Søndag etter Pinse. Herre Gud, Himmelske Far, du som rikelig har velsignet vårt arbeid, og gitt oss daglig brød i overflod, vi ber deg: Vokt oss for havesyke, og vekk opp våre hjerter, så vi villig deler av din velsignelse med de fattige, for at du kan finne oss å være tro forvaltere av dine gaver, og vi ikke for evig blir stående uten din nåde når du løser oss fra vår husholdning og vi kommer for din dom, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 11. Søndag etter Pinse. Allmektige, evige Gud! Vi lover og priser deg fordi du ved din Hellige Ånd har åpenbart oss ordet om din kjære Sønn, Jesus Kristus. Vi ber deg: Vekk våre hjerter, så vi med alvor tar ordet til oss, og ikke hører det i vantro og blir uten frukt slik ditt folk Israel gjorde. Gi oss istedet å leve i din frykt, daglig vokse i troen på din barmhjertighet, og så til sist bli evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 12. Søndag etter Pinse.

12 Hellige Gud, himmelske Far! Vi ber deg at du ved din Hellige Ånd vil styre våre hjerter slik at vi ikke glemmer vår synd og i sikkerhet opphøyer oss selv. Gi oss en rett anger og en daglig omvendelse, og la oss ikke ha noen annen trøst enn at du for din elskede Sønns skyld vil være oss nådig, utslette all vår skyld, og gjøre oss evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som ned deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 13. Søndag etter Pinse. Allmektige, evige Gud! Av din evige godhet har du skapt alle ting. Vi takker deg fordi du har gitt oss et sunt legeme, og nådig har bevart vår tunge, våre ører og øvrige lemmer fra den onde fiende. Vi ber deg: Se i nåde ned til oss, for at vi med våre ører flittig må høre ditt ord og gi nøye akt på det, og med vår tunge prise og opphøye din miskunnhet, så vår tale ikke volder noe anstøt, men er deg til ære og vår neste til oppbyggelse, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 14. Søndag etter Pinse. Barmhjertige Gud, himmelske Far! Vi takker deg av hjertets grunn fordi du har latt oss leve i denne salige tid, da vi kan høre ditt hellige evangelium, kjenne din vilje, og se din Sønn, Jesus Kristus. Vi ber deg far din store barmhjertighets skyld: La oss beholde ditt hellige ords lys. Styr våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi aldri faller fra Ordet, men holder fast ved det inntil vi blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 15. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far! Du har berget oss som tror fra syndens urenhet og store plage ved ditt salige ord og den hellige dåp, og gir oss daglig din nådige hjelp i alt vi trenger. Vi ber deg: Vekk våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi aldri glemmer dine velgjerninger, men stadig lever i din frykt og i en fast tillit til din barmhjertighet, og alltid lover og priser deg av takknemlige hjerter, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 16. Søndag etter Pinse. Allmektige Gud, himmelske Far! Vi takker deg for alle dine velgjerninger imot oss, du som har gitt oss livet og nådig holdt oss oppe til denne dag. Vi ber deg: Ta ikke din velsignelse fra oss, men vokt oss for gjerrighet, så vi ikke tjener Mammon og ødelegger vår sjel med avgudsdyrkelse. Gi oss å elske deg og tjene deg alene, og bli fast hos deg idet vi setter all vår lit til din nåde, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra

13 17. Søndag etter Pinse. Herre, du levende Gud og Far! Vi takker deg fordi du har latt din enbårne Sønn bli menneske, for at han med sin død skulle betale for våre overtredelser, og med sitt liv fri oss fra den evige død. Vi ber deg: Hold oss oppe i et levende håp, så vi ikke faller i tvil, men grunnfestes i den tro at likesom vår Herre Jesus Kristus med ett ord skapte liv av døde, slik vil han også vekke oss opp på den ytterste dag og gjøre oss evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 18. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for hviledagen som du har satt til samlingsdag for din kirke på jorden. Vi ber deg: Gi oss din Hellige Ånd i våre hjerter, så vi stadig søker ditt hus og hører ditt ord, og slik holder en hellig søndag i menighetens forsamling. Styr og led oss ved din Ånd, så vi ikke opphøyer oss selv, men ydmykt lever i din frykt og setter all vår lit til din Sønn, Jesus Kristus, han som alene er vår rettferdighet og vår forløsning. Bevar oss for menneskebud og lovtrelldom, så vi villig retter vårt liv etter din vilje, inntil vi går inn til din hvile, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 19. Søndag etter Pinse. Hellige Gud, himmelske Far! Du har åpenbart din hellige lov og avslørt at vi er fattige og fortapte syndere for deg. Din vilje kjenner vi, men på grunn av kjødet er vår maktesløshet så stor at det er umulig for oss å oppfylle den, og den onde frister vil heller ikke la oss i fred. Vi ber deg: Utøs rikelig din Hellige Ånd over oss, så vi i en sann tro holder oss hårdt til din Sønn, Jesus Kristus, og trøster oss til hans lidelse og død. Gi oss å vandre i et hellig levnet, og så, når vår time kommer, av din nåde få en salig død, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 20. Søndag etter Pinse. Allmektige, barmhjertige Gud, du som ved din Sønn Jesus Kristus lot lamme gå og blinde se, og daglig hjelper syke til legeme og sjel, vi ber deg: Vis barmhjertighet også mot oss, tilgi oss alle våre misgjerninger, og ta deg av oss i vår sykdom og nød. Styrk vår tro ved ditt ord og din Ånd, så vi ikke gir årsak til sykdom eller annen ulykke, og bevar oss i din frykt, så vi ved din nåde blir fri fra din vrede og straff både her i tiden og siden i all evighet, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 21. Søndag etter Pinse. Allmektige Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du har innsatt ekteskapets hellige ordning, og der gir oss hjemmets

14 velsignelse og vern mot utukt og anstøt. Vi ber deg: Hjelp alle ektefolk så de ikke gir årsak til vrede og strid, men lever sammen i kjærlighet og fred, og i din frykt hjelper hverandre frem mot det evige liv. Gi oss å oppdra våre barn etter din vilje, vandre for ditt ansikt i et rent og hellig levnet, og bevares gjennom all nød og fristelse, inntil vi engang går inn til Lammets bryllup, ved din elskede Søna, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 22. Søndag etter Pinse. Barmhjertige Gud, himmelske Far, du som ved din Sønn Jesus Kristus har opprettet et nådens rike for oss her i din hellige kristne kirke, og åpenbart for umyndige det du har skjult for vise og forstandige, vi ber deg: Forlat oss nådig alle våre synder, gi oss å finne hvile for våre sjeler hos din Sønn, og etter vår korte tid her på jorden bli evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Bots- og Bededag. Barmhjertige Gud, himmelske Far, du som tilgir synd, og miskunner deg over alle som kaller på deg av et angerfullt hjerte, vi ber deg, kjære Far: Forlat oss alle våre overtredelser for Jesu Kristi skyld, og gi oss din nåde, så vi avstår fra all urettferdighet og vender om til deg av hele vårt hjerte. Gi at vi ved din Sønn må finnes rettskafne i tro og lydighet, og ved din Ånd bærer omvendelsens rette frukt, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Allehelgensdag. Allmektige, evige Gud, du som helliggjør alle din utvalgte og hellige ved din elskede Sønn Jesus Kristus, og fullfører din gjerning i dem, vi ber deg: Gi oss ved din Ånd å bære rikelig frukt for deg, så vi kan etterfølge deres tro, håp og kjærlighet, og så med dem bli evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra 23. Søndag etter Pinse. Hellige Gud, himmelske Far! Vi bekjenner at vi er fortapte syndere som står i bunnløs gjeld til deg. Men vi takker deg av hele vårt hjerte fordi du har tatt bort all vår skyld og lagt den på din kjære Sønn, Jesus Kristus. Vi ber deg: Bevar oss i troen på ham, og led våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi lever etter din vilje og elsker og tjener vår neste. Vokt oss for sinne og uforsonlighet, så vi ikke fører vrede over oss, men alltid får kjenne deg som vår nådige Far, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, sam med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra

15 24. Søndag etter Pinse. Allmektige Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du gir oss fred i landet, og bevarer oss fra krig og fremmed herredømme. Vi ber deg: Se i nåde til dem som lever i nød og ufrihet. Gi oss å leve etter din vilje og i din frykt, så vi ikke blir årsak til krig og annen straff. Led og styr vår øvrighet, så den ikke hindrer den lydighet vi som folk skylder deg, men fremmer alt som er rett og godt i dine øyne, så vi kan leve under din velsignelse, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet 25. Søndag etter Pinse. Allmektige, evige Gud, du som har lovet oss syndenes forlatelse og frelse fra all dødens makt, vi ber deg: Styrk oss ved din Hellige Ånd, så vi daglig vokser i troen på din nåde i Kristus. Gi oss det faste håp at vi, når vi forlater dette liv, ikke skal dø, men sovne inn i fred for å være hjemme hos Herren, og på den ytterste dag bli vekket opp igjen til det evige liv, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 26. Søndag etter Pinse. Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg fordi du ved ditt ord har åpnet vei for oss ut av lovtrelldommens mørke og inn i din nådes lys. Vi ber deg: Ta ikke dette lys fra oss, men bevar oss nådig fra all forførelse og vrang lære. Gi oss av hele vårt hjerte å ta ditt ord til oss, rette oss etter det, våke og be, og sette all vår lit til din nåde og dyrebare forløsning, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. 27. Søndag etter Pinse. Allmektige, evige Gud! Vi lover og priser deg fordi du har grunnfestet ditt rike på jorden ved din Sønns kors, og utbrer hans herredømme ved evangeliet. Vi ber deg: Send ut din Ånd og hold oss fast i troen på ham. Fullfør din gjerning for oss, inntil du har lagt alle ting under hans føtter, og du blir alt i alle, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra Siste søndag i Kirkeåret. Domssøndag. Hellige, allmektige Gud! Vi takker deg fordi du har opphøyet din enbårne Sønn, vår Frelser, til din høyre hånd, og satt ham til Konge og dommer over levende og døde. Vi bekjenner for deg at vi er unyttige tjenere, for ingen som lever er rettferdig for ditt åsyn. Vi ber deg: Herre, utslett våre overtredelser, og lær oss ved din Hellige Ånd å våke og be, for at vi ikke må falle i søvn eller bli uten troens frukt. Forny oss i en sann tro på din Sønn, for at vi må ha frimodighet på

16 dommens dag, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, en sann Gud fra 1. Mai. Herre Gud, himmelske Far! Du har skapt himmel og jord og bærer alle ting ved din krafts ord. Vi takker deg, og bekjenner at vi er ringere enn all den miskunnhet du har vist oss. Vi ber deg: Bygg vårt land i rettferdighet og fred, og gi vår øvrighet å fremme din gode vilje. Reis deg, Herre, og før den undertryktes sak, sett fanger i frihet, og hindre voldsmenn i all deres gjerning. Gi vårt folk å frykte deg og gi akt på ditt ord, så vi kan leve deg til ære og vår neste til gavn, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET 2014 1. søndag i advent Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Dagens bønn. Bokmål KR 11.1/12

Dagens bønn. Bokmål KR 11.1/12 KR 11.1/12 Dagens bønn Bokmål 1 1. søndag i advent Nådige Gud, du som kommer oss i møte for å frelse oss, vi ber deg: åpne våre sinn for et nådens år, så knuste hjerter blir hele, undertrykte blir fri

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Venstre kolonne er høringsforslaget i Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar Nådige Gud, Amen. Amen. Amen. Amen.

Venstre kolonne er høringsforslaget i Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar Nådige Gud, Amen. Amen. Amen. Amen. Dagens bønn KM 11.1/14 Venstre kolonne er høringsforslaget i 2012. Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar 2014. HØRINGSFORSLAGET REVIDERT FORSLAG 1 1 1. søndag i advent 1. søndag i advent du som

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd

Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 32 Ved Faderens høyre hånd Etter sin død og oppstandelse hadde Jesus tilbrakt 40 dager sammen med de menneskene som trodde Han var den lovede Messias (Apg. 1,

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III VestKirken, 16.06.2013 Ole Henry Halleraker BORGERE AV GUDS RIKE Dette er de som har en dyp bevissthet om at de tilhører et annet fedreland, og de lengter dit Dette er de

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

7: Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Rom 1, 6 6: Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. I brevet sitt vender nå apostelen seg til en flokk hedningekristne som han ikke kjenner personlig. Han har allerede fortalt at hans apostelembete

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

KORSVEIANDAKTER. Innledningsbønn.

KORSVEIANDAKTER. Innledningsbønn. KORSVEIANDAKTER. Via Crucis, korsveien, er den vei Frelseren gikk fra domhuset hos Pilatus til Golgata. Fra de eldste tider av gikk de kristne denne vei til minne om Jesu lidelse. Da det ikke mer var mulig

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VÅR TRO OG BEKJENNELSE

VÅR TRO OG BEKJENNELSE VÅR TRO OG BEKJENNELSE På denne siden vil du finne vår tro og bekjennelse. Det som er viktig for oss er at vår tro er den samme som den Bibelen representerer. Den Hellige Skrift (2 Tim 3:16, 2 Pet 1:20-21)

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer