Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388. Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/1750-2 17427/2014 24.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Konkurransegrunnlag rammeavtale tidsskrifter 2014/1388 Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / LM nformasjonstjenester Tilbudsbrev LM nformasjonstjenester Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / Tilbudsbrev Ebsco Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / Tildelingsbrev tidsskrifter Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / EBSCO nternational Side: 1 av 17

2 Tildelingsbrev tidsskrifter Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ /2014 LM nformasjonstjenester Organisering intern service til samarbeidsmøte Organisering - ansvar og roller i seksjon for intern service 2014/ /2014 Tjenestemannsorganisasjonene Endringer i reisetilskudd for besøk i minitinget og valget er ditt Endring av reisestøtte for Minitinget Tilskuddsordning 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser kke fordelt til saksbehandler Prop 39 L Retting av feil Prop. 39 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) 2014/ /2014 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Side: 2 av 17

3 Søknad fra Redd Barna om utstilling i Stortingets lokaler Forespørsel fra Redd Barna om utstilling i Stortingets lokaler 2014/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Dokument 8:94 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:94 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen 2014/ /2014 Dokument 8:3 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy 2014/ /2014 Dokument 8:6 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:6 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Terje Breivik og selin Nybø om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger 2014/ /2014 Side: 3 av 17

4 Prop 24 S Forslag til debattopplegg Prop. 24 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet 2014/ /2014 Prop 27 S Forslag til debattopplegg Prop. 27 S ( ) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014/ /2014 Prop 32 S Forslag til debattopplegg Prop. 32 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet 2014/ /2014 Prop 15 L Forslag til debattopplegg Prop. 15 L ( ) Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) 2014/ /2014 Side: 4 av 17

5 Henvendelse - Økte mengder sprøytemidler i matvarer Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17760/2014 Hans Reidar Meld St 27 nnspill Meld. St. 27 ( ) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap 2014/ / Friluftsrådenes landsforbund Henvendelse - korrupsjonssak i helsevesenet Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 17762/2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Meld St 7 Høringsopplegg Meld. St. 7 ( ) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning / /2014 Høringsinstansene Side: 5 av 17

6 Kopi av brev til Oslo kommune Bymiljøetaten - ny kulvert til Stortinget i Nedre Voll gate- anmodning om forhåndsuttalelse P26 rehabilitering - nytt post- og varemottak - trafikkavvikling - Rådhusplassen 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 21 Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser Link arkitektur Kopi av henvendelse - Forslag til endringer i Deltakerloven - tildeling av konsesjoner deltakeradganger mv Fiskeripolitikk - akvakultur - henvendelser / /2014 Nordland fylkes fiskarlag Henvendelse - vår nordlige dimensjon Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2014 Knut Vidar Paulsen / Nordahl Greig Fredsfond Prop 1 S nnspill - kopi av brev til FN - LMD -ND Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 17768/2014 NHO Mat og Drikke Side: 6 av 17

7 Kopi av brev til Link Arktitektur - ny kulvert til Stortinget i Nedre Voll gate - forhåndsuttalelse P26 rehabilitering - nytt post- og varemottak - trafikkavvikling - Rådhusplassen 2013/ / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 21 Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser Oslo kommune Bymiljøetaten Prosjektrapport - Prinsensgate 26 - Rehabilitering gjelder fom P26 rehabilitering - prosjekteringsmøter - A / / Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra TBASE Henvendelse om demonstrasjon kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Pjak Oslo nterpellasjon fra Rigmor Andersen Eide om hva Es klima- og energipakke for 2030 vil bety for Norge NT24 ( ) Etter lange og harde forhandlinger har Es stats- og regjeringssjefer fått på plass en ambisiøs klima- og energipakke for Avtalen innebærer et bindende mål om at utslippene av klimagasser skal ned med minst 40 prosent sammenlignet 2014/ / Klima- og miljødepartementet Statsråden Side: 7 av 17

8 nterpellasjon fra Åse Michaelsen om avtalte transnasjonale straffeoppgjør og om Norge vil jobbe mot en slik løsning NT22 ( ) Norge har vært pådriver for en resolusjon som sommeren 2012 ble vedtatt i OSSE. Resolusjonen, som åpner for en vurdering av opprettelsen av en transnasjonal straffedomstol, fikk tilslutning fra nærmere 50 land. En viktig bidragsyter til 2014/ / Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden nvitasjon til frokostmøte - Norsk utenrikspolitikk - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Civita Søknadsbrev for rammeavtale tidssskrifter Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / LM nformasjonstjenester nterpellasjon fra Per Rune Henriksen om hva som gjøres for å hindre at stopp i investeringer svekker sikkerhet og skader norsk petroleumsvirksomhet NT20 ( ) Situasjonen innenfor petroleumssektoren og leverandørindustrien betegnes av mange som dramatisk. Bråbrems i oljeselskapenes investeringer, modifikasjoner og vedlikehold fører til dramatiske nedbemanninger i leverandørindustrien. Dette s 2014/ / Statsministerens kontor Statsministeren Side: 8 av 17

9 Søknadsbrev for rammeavtale tidsskrifter Anskaffelse tidsskrifter hasteprosedyre 2014/ / EBSCO nternational Dokument 8:87 Anmodning om høring Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege Haukeland Liadal, Arild Grande og Helga Pedersen om handlingsplan for en giftfri hverdag 2014/ /2014 Norsk Vann Dokument 8:73 S Debattopplegg Dokument 8:73 S ( ) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen og Lise Christoffersen om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne 2014/ /2014 Endringer i langtidsprogram Stortingets langtidsprogram - møtevirksomhet / / Side: 9 av 17

10 Dokument 8:73 S Endret debattopplegg Dokument 8:73 S ( ) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Fredric Holen Bjørdal, Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen og Lise Christoffersen om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne 2014/ /2014 Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 33 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 32 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 31 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Side: 10 av 17

11 Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 30 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Brev fra Finansdepartementet med anmodning om endring av prop 125 L ( ) - beslutning Prop. 125 L ( ) Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) 2014/ / Flemming Gade Kjerschow Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 20 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Stortingets pendlerboliger - Salg - Hegdehaugsveien 23 - gnr 214 bnr 87 snr 19 - takst Stortingets pendlerboliger - Hegdehaugsveien 23 - salg 2014/ / Abildsø Takst - Sivilingeniør Erik Sand Side: 11 av 17

12 Dokument 8:76 S Debattopplegg Dokument 8:76 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav 2014/ /2014 Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 11 gnr 214 bnr 64 snr 4 - takst Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 11 - salg 2014/ / SKRAM Eiendomstakst Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 11 gnr 214 bnr 64 snr 3 - takst Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 11 - salg 2014/ / SKRAM Eiendomstakst Oversendelse av fotografier Høflighetsbrev og gratulasjoner til og fra stortingspresidenten 2013/ / slands ambassade Oslo Side: 12 av 17

13 Dokument 8:76 S Endret debattopplegg Dokument 8:76 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav 2014/ /2014 Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 5 gnr 214 bnr 258 Snr 6 - salg - takst Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 5 - salg 2014/ / DNV-GL Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 3 gnr 214 bnr 64 snr 4 - salg - takst Stortingets pendlerboliger - Grønnegata 3 - salg 2014/ / DNV-GL Dokument 8:97 S Debattopplegg Dokument 8:97 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid 2014/ /2014 Side: 13 av 17

14 Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien 60 - salg - garasjeplass nr takst Stortingets pendlerboliger - Salg - Hoffsveien 60 - Garasjeplasser 2014/ / Aspelund Skram Dokument 8:97 S Endret debattopplegg Dokument 8:97 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid 2014/ /2014 Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien 60 - salg - garasjeplass nr takst Stortingets pendlerboliger - Salg - Hoffsveien 60 - Garasjeplasser 2014/ / Aspelund Skram Stortingets pendlerboliger - Hoffsveien 60 - salg - garasjeplass nr takst Stortingets pendlerboliger - Salg - Hoffsveien 60 - Garasjeplasser 2014/ / Aspelund Skram Side: 14 av 17

15 Dokument 8:98 S Debattopplegg Dokument 8:98 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbu 2014/ /2014 Angående planlagt fjerning av minnesmerke over flygere og besetningsmedlemmer fra Luftforsvaret som falt i 2. verdenskrig Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / Helge Nilsen Svar på henvendelse om planlagt fjerning av minnesmerke over flygere og besetningsmedlemmer fra Luftforsvaret som falt i 2. verdenskrig Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / /2014 Helge Nilsen Melding om at prop L om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven ikke fremmes i desember Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / Justis- og beredskapsdepartementet Side: 15 av 17

16 Prop 1 S Debattopplegg Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2015 Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 17810/2014 Dokument 8:74 S Debattopplegg Dokument 8:74 S ( ) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Pål Farstad, Andre N. Skjelstad og Abid Q. Raja om utgreiing av lovfesting av nasjonal minsteløn 2014/ /2014 Dokument 8:904 S Debattopplegg Dokument 8:75 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud 2014/ /2014 Prop 10 L Debattopplegg Prop. 10 L ( ) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) 2014/ /2014 Side: 16 av 17

17 Prop 14 L Debattopplegg Prop. 14 L ( ) Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) 2014/ /2014 Dokument 8:20 S Debattopplegg Dokument 8:20 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande om utarbeiding av en handlingsplan med tilt 2014/ /2014 Prop 20 S Debattopplegg Prop. 20 S ( ) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet 2014/ /2014 Side: 17 av 17

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06.

Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 17.06.2013 Meld St 17 nnspill Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:6 (2013 2014) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 751 900 7. mai 9. juni 2014 Innhold Spørsmål Side 751. Fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg, vedr. Ukraina,

Detaljer

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011

Dok.dato: 17.10.2011. Dok.dato: 17.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 19.10.2011 nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/1276-30 9950/2011 Norges Bondelag nnhold: Prop 146 S Anmodning om høring

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:4 (2014 2015) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 451 600 14. januar 12. februar 2015 Innhold Spørsmål Side 451. Fra stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad, vedr.

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer