Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD ELDRERÅD FORMANNSKAP Utlegging: Forslag til reguleringsplan for Nord-Statland er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planen e r utlagt på B ibliotek/servicekontor, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen, Nerbutikken AS og på ko m- munens hjemmeside no Foto: Geir Modell I Nord-Trøndelag skal det i år felles 5913 dyr og 310 av disse skal falle i Namdalseid kommune. Det er mange jegere involvert når en så stor mengde kjøtt skal høstes, og for Namdalseid s del er ca. 430 jegere, fordelt på 53 jaktfelt og 12 vald. Kjøttet av 310 elg tilsvarer ca. 37 tonn med en førstehåndsverdi på om lag 2,5 mill. kroner. Melkrampa ønsker alle jegere skitt jakt. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nytt nettsted for Miljø og landbruksforvaltningen Miljø og landbruksforvaltningen i MNR utvikler nå eget nettsted. Her finner du nyttig informasjon relatert til hele dette fagområdet. Adressen er: Tips til videre utvikling ønskes! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Godt rustet mot en mørkere årstid Etter en lang, fin og varm sommer, er naturen innrettet sånn at vi nå går mot ei mørkere tid.. Men takket være denne fine sommeren er det også lettere å gå vinteren i møte. Det ser også ut som at markens grøde har gitt avlinger over det normale, - en kombinasjon av været og godt arbeid. Det er nok riktig som det sies at; Du høster som du sår, men dette passer kanskje ikke like bra til den som sætt potet. Spøk til side.. Vi opplever også mange ganger at innbyggere i vår kommune omtales i media, det gjelder både ungdom og voksne. De omtales alle på en positiv måte gjennom den aktiviteten de har deltatt på, enten det skjer på en lokal, nasjonal eller internasjonal arena. Dette er omtale som også blir positiv og god reklame for Namdalseid Kommune. Jeg vil for eksempel nevne Molomarkedet på Statland, som har fått mye velfortjent positiv omtale i media. Et arrangement som oppfattes å ha kvalitet både i form og innhold, og som ved sitt 5-års jubileum i år hadde omlag 1000 besøkende. Imponerende, rett og slett. Hver og en av oss har vel kanskje vårt eget favorittsted. Denne sommeren fant jeg mitt paradis på jord, - og det i vår egen kommune. På en fjelltur i sommer hadde jeg en stor opplevelse. Jeg kom gående over Finnfjellet og fikk se Oksvatnet, Osvasstjønnin og fjellpartiene rundt åpenbare seg. Et fantastisk syn, en vakker sommerdag! Denne opplevelsen minnet meg på at en trenger ikke reise langt for å oppleve en fantastisk natur! Selv om vi går inn i en mørkere årstid, er det håp om at vi som kommune kan gå framtiden lyst i møte. Vi arbeider for god kvalitet på alle kommunale tjenester, for at innbyggerne skal oppleve det som godt å være innbygger i Namdalseid Kommune. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Kan noen hjelpe Vangstunet barnehage ønsker seg bæremeis, og vaffeljern til bruk på bål. Kan du / dere hjelpe oss, ta kontakt med barnehagen tlf.nr Gjenglemt linduk? Stor beige linduk, spisebordsduk, er funnet gjenglemt på kafèen i Namdalseid samfunnshus. Er det noen som savner den? Vi har også et armbånd i glass og ullfilt laget av Anne Altin. Henvendelse til Servicekontoret i kommunen. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Fra 20. sept. er Servicekontoret åpent alle onsdager til kl Biblioteket: Åpningstid kl Fra og med 20. sept. er det igjen kveldsåpent på onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag og tirsdag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Servicekontoret Åpent: Tlf.: Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan trygdeetatens servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Steinkjer trygd kontaktes pr tlf Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 TV-AKSJON 22. OKTOBER 2006 TV-aksjonen Leger uten grenser - sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt. Akkurat nå venter utallige mennesker verden over på å bli behandlet av helsepersonell. For mange står det om livet. Millioner av dem sitter ikke på noe venterom. Millioner av dem har ingen kølapp. De venter forgjeves. Utenfor kameralinsenes søkelys og gjemt av verden. Leger Uten Grenser vil at inntektene fra TV-aksjonen 2006 skal gå til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikt, som for eksempel Uganda, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, Colombia og Haiti. Leger Uten Grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i Side 4 humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer og arbeider der behovet er størst for å gi de mest sårbare den medisinske behandling de ellers ikke ville ha fått. Leger Uten Grenser forsøker også å få til en forbedring av menneskers livssituasjon ved å varsle omverdenen om det vi ser, og fortelle om overgrep og urettferdighet. Hvert år gir Leger Uten Grenser ut en oversikt over de 10 mest underrapporterte humanitære kriser - de som media ikke dekker og verden glemmer. Leger Uten Grenser ønsker at TVaksjonen 2006 skal fokusere på noen av disse glemte krisene. På den måten vil de som er rammet få større oppmerksomhet og dette kan bidra til en positiv endring av situasjonen, og skaffe til veie Bredbånd i Namdalseid kommune Flere har registrert at det graves grøfter og legges kabel i sentrum i regi av NTE. Bakgrunnen for dette er at kommunen, bank og fylkeskommunens tannhelsetjeneste har bestilt kommunikasjonslinjer til en del av sine enheter. I denne omgang legges det fiberkabel på strekningen Hundset (fiberkabel tas ned fra høyspentmast) - Vangstunet barnehage - Kommunehuset. Det har kommet forespørsler om privat tilknytning til NTE s bredbåndsnett i denne sammenheng. NTE legger ikke opp til dette i første omgang, da byer og større tettsteder i utgangspunktet prioriteres utbygd først. Men utbyggingen av det offentliges behov gjør at Namdalseid sentrum nå klargjøres for det NTE selv kaller Superbredbånd eller Triple-Play (Internett, tv, og telefoni leveres gjennom bredbåndstilknytningen), og vil kunne tilbys private på et tidligere tidspunkt enn før planlagt. Etterspørsel fra private vil også kunne påvirke videre utbygging, og det oppfordres om å melde sin interesse på NTE s nettsider: interesse.php. For øvrig vil NTE s ambisjoner om full bredbåndsdekning i Nord- Trøndelag i løpet av 2007 løses midler for å gi medisinsk hjelp til de glemte ofrene. Kommunekomiteen for årets TVaksjon håper alle tar vel imot bøssebærerne når de kommer den 22 oktober. Kommunekomiteen TV- aksjon 2006 Steinar Lyngstad, Solfrid Skevik og Evelyn Engesdal hovedsakelig gjennom å tilrettelegge eksisterende telefonsentraler for ADSL. I Namdalseid kommune er det per i dag kun telefonsentralen på Tøtdal/Oksdøla som enda ikke er utbygd. Den skal i følge NTE være klar før jul i år. I motsetning til Superbredbånd/Triple Play får man ikke levert TV-kanaler via ADSL. De husstandene som av geografiske årsaker ikke kan nås av ADSL eller Superbredbånd skal forsøkes dekt gjennom trådløse radioløsninger. Her foreligger det foreløpig ingen konkrete utbyggingsplaner fra NTE, dette skal utredes etter at alle telefonsentraler i kommunen er utbygd.

5 De kommunale enheter Vangstunet barnehage Vangstunet barnehage - til det beste for barnet og foreldre/foresatte Åpen fem dager i uka fra Helårsåpen, med unntak av 5 planleggingsdager 58 plasser, hvor det er noen få ledige plasser enda Det kan søkes om hel/- deltidsplass Tar inn barn i alderen 1/2-5 år Søknadsskjema får du ved Servicekontoret eller i barnehagen Enheten består av: Tømte - stedet hvor barna får utfolde seg utendørs i takt med vær og årstider. Ansvarlig Liv Damås. Bure - ivaretar de mer tradisjonelle aktivitetene i barnehagen. Ansvarlig Marte Staven. Læmmen - stedet for de minste i barnehagen, hvor det er rom for hvile, bleieskift og rolige stunder i løpet av dagen. Ansvarlig Gunhild Buvarp. Aktuelt: Barnehagen er under utbygging og renovering. Vi får etter hvert bedre med plass og bedre praktiske løsninger for barn og personalet. Barnehagen vil framstå som ny i løpet av vinteren. Dette vil bli markert med reåpning av barnehagen i løpet av våren Vangstunet følger barnehagelovens formålsparagraf og skal derfor gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Det sikrer vi gjennom: foreldrenes brukermedvirkning serviceerklæring vedtekter årsplan Barns medvirkning: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på dagen sin i barnehagen. Personalet skal vise åpenhet for barnas innspill og oppriktig interesse for barnas perspektiv. Vangstunet følger barnehagelovens formålsparagrafer og skal derfor gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Dette sikrer vi gjennom: Foreldrenes brukermedvirkning Serviceerklæring Vedtekter Årsplan Rammeplan for barnehager har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av bærekraftig utvikling. Vi sikrer dette arbeidet bl.a. gjennom Grønt Flagg og miljøarbeid og ble miljøsertifisert med Grønt Flagg i juni For inneværende barnehageår skal vi arbeide med: Kost og ernæring Miljø og kultur Friluftsliv Velkommen til oss på Vangstunet barnehage Vangstunet barnehage Vangsmoveien NAMDALSEID Tlf.: E-post: namdalseid.kommune.no Enhetsleder: Marit Størvold Damås Side 5

6 Helse, sosial og omsorg Time-, resept- og attestbestilling på Internett Som en service til våre pasienter tilbyr vi muligheten for kommunikasjon med legekontoret via Internett. Her kan du trygt og enkelt bestille time, resept og attest. Kontakt legekontoret for å få brukernavn og passord Bestilling av time, resept og attest gjøres enkelt via skjema på nettsiden Bekreftelse på time og resept kan mottas på SMS Influensavaksiner høsten 06 er forsinket grunnet sen leveranse. Følg med i Melkrampa for november vedrørende tid og sted. Legekontoret Ny adresse for bestilling er: Varmbading Varmbadinga på Statland starter tirsdag Opplegget vil være som tidligere. Alle baderne må ha rekvisisjon fra fastlegen. De som har gratis fysioterapi, vil også ha gratis bading, andre må betale 50,-. Tidsplan: : Flatangergruppe : Namdalseidgruppe : Statlandgruppe : Kveldsgrupppe. Gruppene blir ledet av fysioterapeut. Det vil være et skysstilbud til dag- og kveldsgruppa fra Namdalseid Det er ikke avgjort hvem som vil kjøre, men gi beskjed på Fysikalske så skal vi formidle videre til sjåføren om hvem som vil ha skyss. - Fysikalske - Dagsenteret Onsdag 4. oktober kl dialektkveld Tirsdag 24. oktober - tur til Sparkjøp, avreise fra Dagsenteret kl Vi stopper og kjøper middag på Verdal kro på returen. Påmelding til Grete på tlf innen Åpent for alle. Vi vil takke Fjellstyret for en kjempetrivelig dag på Langvassheimen der de spanderte mat, drikke og skyss. Tusen takk! Takk for lån av kunst! Legekontoret ønsker å sende en stor takk til Namdalseid kunstforening for utstilling av fin kunst på venterommet! Dette er til stor glede for pasienter og ansatte! Side 6

7 Kultur Nye tilbud ved musikk- og kulturskolen Formålet med Namdalseid musikk- og kulturskole er å gi barn og unge et tilbud om planmessig, frivillig opplæring i varierte kulturuttrykk, for å styrke interessen for aktiv kulturutfoldelse. Vi har inntil det siste hatt hovedfokus på musikk og sang, men de to siste semestrene har vi arrangert malekurs, både på Statland og på Namdalseid. I høst tilbyr vi kortere kurs i tegning/maling og i hiphopdans. Meningen med disse kortere kursene er å gi elevene smakebiter på ulike fag, som vi ønsker å kunne tilby som permanente aktiviteter etter hvert. Kurset i tegning og maling har tema natur. Tidligere har vi satt fokus på maling, men denne gang skal elevene både tegne og male. Månedens bilde Månedens bilde utstilt på biblioteket i oktober er malt av Svein Bolling. Målgruppen for kurset er elever i klasse. Kursleder er i år som i fjor, Sollaug Kolstad. I høst prøver vi med et nytt tilbud i hiphop-dansing. Kursleder er Cecilie Sellæg som er utdannet danser og ansatt ved Namsos kulturskole. Det deles opp i to grupper - en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet. Vi sender ut mer informasjon om begge kursene til elevene ved begge skolene. I høst arrangerer vi også kurs i gitarspilling for voksne, samt Musikk fra livets begynnelse for de aller minste barna. Dette er kurs som er godt i gang. Kontaktperson er rektor i musikkog kulturskolen, Gudmund Thorsen, telefon Kveldsåpent Folkebiblioteket og Servicekontoret har kveldsåpent til kl hver onsdag fra og med 20. september. Kulturprisen 2006 Spillemidler 2006 Namdalseid kommunes kulturpris kan deles ut hvert år, til enkeltpersoner, lag eller andre som har gjort seg fortjent til en utmerkelse for spesiell eller frivillig innsats på fritida gjennom mange år. Prisen består av et innrammet trykk av Carol Comiskey og en pengegave på kr ,-. Forslag på kandidater kan sendes til Namdalseid kommune,7750 Namdalseid, innen 1. desember Det kan søkes om spillemidler til: Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære nærmiljøanlegg Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Søknadsskjema og søkerhefte fås ved henvendelse til Kulturkontoret eller Servicekontoret. Mer informasjon finner du også på Søknader sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid, innen 1. november Leseaksjonen Sommerens leseaksjon "Sommer + bok" er avsluttet. 15 unge lesere deltok i aksjonen. Mange spennende og artige bøker ble lest i løpet av sommerferien. Alle deltakerne får tildelt diplom som takk for deltakelsen. I tillegg har vi trukket fem vinnere, som får en bok hver. Vinnerne er: Sara Melø, Robin A. Austli Tørring, Eirin Kaldahl Stenseth Birgith K. Åsegg og Marie Buvarp Vi gratulerer vinnerne! Aksjonen vil bli gjennomført også neste sommer. Takk til deltakerne! -Biblioteksjefen - Åpent studierom Vi minner om muligheten for å låne studierom på biblioteket Voksenstudenter kan låne bibliotekets studierom gratis. Studierommet er utstyrt med PC med Internett og tekstbehandlings-program, og har tilgang til bibliotekets faglitteratur og referanseverk. Du kan få låne nøkkel slik at du kan bruke studierommet utenfor bibliotekets åpningstid. Ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt, på telefon Side 7

8 Lag og foreninger Den diabetiske fot - temamøte Høstfest i 4H Mandag kl arrangerer Pårørendeforeningen ved Helsetunet åpent møte over temaet Den diabetiske fot - hvordan fore-bygge senkomplikasjoner. Foredrag ved sykepleier Gro Kjosås. Kl : Årsmøte i Pårørendeforeningen Fredag 20.oktober kl er det høstfest i SISU 4H i Samfunnshuset. Det blir underholdning og servering. Namdal Gjeterhundlag - klar for NM Namdal Gjeterhundlag har nå oppkjøring til NM i Bruk av gjeterhund, som går av stabelen i Verdal oktober. Lokallagets Brynjulf Elden sitter i hovedkomiteen, og skal bl.a. sammen med Olav Tiller fra Verdal, nordtrøndersk gjeterhundsports grand old man, sørge for at banen og sauene holder mål i et norgesmesterskap. Store deler av gjeterhundmiljøet i Nord-Trøndelag er involvert i arrangementet, som har kvalifiserende runder fredag og lørdag og finale søndag 15. oktober kl. 10:00. Her er det en god mulighet for alle til å se hva man kan få en gjeterhund til å prestere ved hjelp av god trening. Velkommen! SISU 4H Mini Grand Prix med songlaget Friidrettsavslutning Avslutning med premieutdeling søndag 22. oktober kl på friområdet på Sjøåsen (bak hotellet). Det vil bli servert pølse med brød og drikke! Medlemsmøte i pensjonistlaget Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i ungdoms - og eldresenteret i Samfunnshuset tirsdag 10. oktober kl Velkommen Styret I vår arrangerte Namdalseid songlag Syng og Dans med Grand Prix som tema, og konserten ble avviklet med høy grad av glamour og charme. M ed bakgrunn i flotte tilbakemeldinger fra publikum samt at det var en god del som ikke kunne komme den gang, setter vi nå opp en ny forestilling. Mini Grand Prix arrangeres lørdag 4. november kl i Namdalseid samfunnshus. Namdalseid sanitetslag Namdalseid sanitetslag skal ha fellesmøte på Dagsenteret 5. oktober fra kl Vi satser på å ha en tombola i desember og samles nå for å begynne og ordne gevinster. Er det noen som har garn eller lignende til overs, så ta det med. Vi skal samtidig kose oss med kaffe og loddsalg. Alle velkommen! Namdalseid Sanitetslag Vi sørger for topp underholdning og håper på stort oppmøte. Det vil bli lagt opp til pub og karaoke senere på kvelden. Inngang kr 120. Kom dåkk opp fra godstolen og ta turen til storstua i Namdalseid. Det herre bli arti! Namdalseid songlag Side 8

9 SYGLEDEN for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet kl tirsdag Ta med ferdige-halvferdigeplanlagte-prosjekter-bøker og mønstre. Noen spørsmål, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mob Gruppemøte i AP Namdalseid arbeiderparti har gruppemøte mandager før formannskapsmøtene, vekselsvis på Statland og Sjøåsen. Høstens møteplan: 16.10: Gruppemøte i møtelokalene hos Kristensen transport, Statland 30.10: Gruppemøte på Sjøåsen hotell 27.11: Gruppemøte i møtelokalene hos Kristensen transport, Statland 4.12: Gruppemøte på Sjøåsen hotell Møtene starter kl Gruppemøte i Sp Namdalseid Senterparti inviterer til gruppemøte tirsdag 31 okt. kl på Sjøåsen Hotell. Velkommen. Tur med kunstforeningen Lørdag 7.oktober drar kunstforeningen til Inderøya. Vi vil bl.a besøke Nils Aas Kunstverksted hvor seks kjente kunstnere stiller ut grafiske arbeider. Vil du være med, så meld fra til Mildrid Opdahl, tlf innen 4.oktober. Namdalseid Kunstforening. Gammelpop Gammelpop på Solhaug grendehus lørdag 7. oktober kl Mat og drikke serveres. Kalltrøkk spiller til dans. Inngang kr 250,-. Påmeldingsfrist 5. oktober. Påmeldingsliste på Sentrum Auto. Vel møtt. Festkomiteen Fæst 13. oktober Trond Erics, nr 3 på dansebandtoppen 2005, spælle opp te dains fer aill aldersgruppa i Namdalseid Samfunnshus 13. oktober kl Alle rettigheter Inngang 200,- Arr. Fotballgruppa Side 9

10 Oppfriskingskurs for eldre Namdalseid eldreråd arrangerer høsten 2006 oppfriskningskurs for eldre bilførere Seniorenes Julebordsesongen nærmer seg, og tradisjonen tro arrangerer Eldre-rådet også i år seniorenes julebord i Namdalseid Samfunnshus fredag 8. desember kl Servering av tradisjonell juletallerken, kaffe og kaker God musikk og underholdning Skyss fra Saltbuodden og Aunmyra Egenandel kr 175,- pr. person Etter servering og underholdning blir det anledning til en svingom Nærmere program kommer i Melkrampa i november. julebord Kursavgift kr. 750,- pr deltaker Kurset går over 3 kvelder Kurset gjennomføres dersom det melder seg flere enn 12 deltakere. Påmelding innen 15. oktober 2006 til Servicekontoret på telefon NB! ingen mister førerkortet Servicekontoret har allerede mottatt en del påmeldinger. Dere trenger ikke å melde fra på nytt. Det tas sikte på å arrangere kurset i første halvdel av november. Basar 14. oktober arrangerer Statland- og Buvik sanitetsforening basar i Musikkhallen på Statland. Tombola - årer - nummersalg. Start kl Servering. Alle er hjertelig velkommen. Arr. Statland- og Buvik sanitetsforening Stoffskiftesykdom? Likemann i Namdalseid og Verran lokallag av NTF (Norsk thyreoideaforbund), Randi Overgård, tar i mot henvendelser på tlf Strikkekafè Vi starter opp igjen med strikkekafè første tirsdagen i oktober. Ta med strikking eller annet håndarbeid og møt opp på Dagsentret 3. oktober. Vi er der fra kl Alle er velkommen! Husflidslaget Side 10

11 Hageselskapet Namdalseid Paviljongen ved Helsetunet lyser i all sin prakt nå om dagen. Fargene skifter med årstiden, akkurat nå er det et sprakende fyrverkeri av nyanser fra gult til mahognyrødt. Dette sørger staudene gjerdesolhatt og solbrud for. Vi oppfordrer alle til å stoppe opp der, ta en tur rundt og nyte et eventyrlig skue. Gjerdesolhatt er en gammel, tradisjonsrik staude som står i mange av bygdas hager. Mon tro hvor mange som har fått den til å eksplodere slik den nå viser seg ved Paviljongen? Solbrud derimot er en relativ ny staude på våre trakter. Gledelig er det derfor at den trives og utfolder seg med stor vitalitet etter bare ett år på nytt sted. Hageselskapet retter en stor takk til Sentrum Vel for ideen til paviljongen og for stellet rundt den. Noe justering og supplering av nye planter vil kanskje være nødvendig etter hvert, men etter bare ett år er anlegget storslått bra! Visjonen med beplantningen i fjor vår var at anlegget skulle framstå som en perle i området. Etter tilbakemeldingene å dømme er målet på god vei nådd. Styret Høstmøte Høstmøte i samarbeid med Folkeakademiet arrangeres i Solhaug grendehus torsdag 5. oktober kl Tema: Høstvakker hage. Avslutning av årets studiearbeid, utstilling og referat. Servering, loddsalg og sosialt samvær. Hagevenner fra Beitstad og Malm blir invitert. Alle interesserte er velkommen! Styret Side 11

12 Feltskyting på Ledang - Namdalseid JFF 27. august 5. august Plass.: Navn: Resultat: Plass.: Navn: Resultat: 1. Erling Holtan 19/6 2. Helge Løe 18/6 3. Jens Selliseth 16/13 4. Jørn Langstrand 16/11 5. Bjørn Flore 16/10 6. Ellen Langstrand 16/8 7. Svenn Kaldahl 16/6 8. Viggo Reinert 15/9 9. Knut Tanem 15/9 10. Robert Bjørkås 15/7 11. Olav Bjørkås 14/8 12. Sølvi S. Bondø 12/6 13. Geir Ove Øfsti 12/6 14. Hallbjørn Sverkmo 12/9 15. Håvar Feragen 11/8 16. Sally Rennan 11/2 17. Steinar Rennan 11/2 18. Otto Ekker 10/6 19. Turid Duklæt 10/6 20. Marianne Søraa 10/5 21. Håkon Kaldahl 10/4 22. Roy Strøm 9/6 23. Ragnar Finnanger 9/3 24. Olav Ekker 8/3 25. Harald Langstrand 8/1 26. Knut Aglen 7/4 27. Egil Bondø 5/4 28. Stine Strand 5/4 29. Alf Halbostad 5/2 30. Terje Duklæt 5/1 31. Ole Lein 4/3 32. Truls Halbostad 0/0 1. Svenn Kaldahl 19/16 2. Bjørn Florø 19/15 3 Arnold Løe 18/13 4. Jørn Langstrand 17/8 5. Knut Aglen 16/9 6. Hege Løe 15/12 7. Harald Langstrand 15/7 8. Hallbjørn Sverkmo 14/10 9. Frode Hoddø 14/ Tor Magnus Økvik 12/8 11. Arild Skorstad 11/6 12. Marianne Søraa 11/4 13. Håkon Kaldahl 11/4 14. Roger Bendiksen 11/4 15. Geir Ove Øfsti 11/3 16. Olav Ekker 11/3 17. Per Strand 10/7 18. Trude Langstrand 10/5 19. Bjørn Engen 10/3 20. Kristin Forbord 9/2 21. Terje Duklæt 8/0 22. Turid Duklæt 7/2 23. Martin Engen 6/4 24. Agnar Forbord 4/3 25. Leif Skorstad 2/2 Fotball på Namdalseid stadion Dato Start Lag/Gruppe Bortelag Namdalseid IL - G16 Nessegutten Namdalseid IL - J12 Verran Namdalseid IL - J16 Sverre 2 Side 12

13 Konsert i Meieriet på Malm NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb arrangerer Konsert med ØIVIND FARMEN og JØRGEN SUNDEQVIST kl i Meieriet på Malm. Inngang kr 100,-. (Barn under 15 år gratis) Malm Trekkspillklubb og elever fra Kulturskolene i Verran, Steinkjer og Namdalseid medvirker i konserten. Kaffesalg i pausen. Litt om repertoar: Konserten vil bestå av musikk for enhver smak. Første avdeling er mer klassisk rettet, mens andre avdeling vil være viet til det mer underholdningspregede repertoar. De er bl.a. innom gamle trekkspillmestere som Arnstein Johansen, Pietro Frosini og Wolmer Beltrami. Litt om artistene: Øivind Farmen (N) og Jørgen Sundeqvist (S) er to av verdens beste konsertutøvere på trekkspill. De har turnert store deler av Europa, USA, Canada, Kina og New Zealand som solister og duo. Begge har en svært allsidig bakgrunn med alt fra gammeldans og underholdningsmusikk til klassisk og samtidsmusikk. Sammen har de vist at de kan gi både en musikalsk, opplevelsesrik og morsom konsertopplevelse. Velkommen Arr. NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb Lisensjakt på bjørn For orientering om lisensfelling på gjenstående kvoter, ring tlf eller gå inn på Fylkesmannens hjemmesider; Annonser Tømmer på rot Høstmarked på Lauvsnes Statskog selger m3 tømmer på rot ved Trollbotn. Interesserte kan kontakte Morten Aasheim tlf Høstmarked i Lauvsnes sentrum 21. oktober kl Salg i boder og butikker fra ulike lokale produsenter/bedrifter i Namdalseid og Flatanger Arr.: Masstua, Ellinors Blomster og Galleri Nova. Side 13

14 STATLANDKONFERANSEN OPP OG FRAM Onsdag 25 oktober Sted: Musikkhallen på Statland Kl: Veivisere: Arthur Buchard, Ole Martin Dale, Arnt Ove Almdal, Inger Lise Aas, med flere Vrimlepause med lokal lunch Påmelding innen 18 oktober til Servicekontoret tlf , eller mail: NB. Begrenset med plass, så meld deg på snarest! Konferanseavgift kr Se forøvrig annonsering i lokalavisene. Motto for Statlandkonferansen: For å lykkes må du tro så lidenskapelig på noe at det blir til virkelighet. Vel møtt! Med begeistret hilsen fra Statland Vekst Side 14

15 - på jakt etter de gode ideene for ny næringsutvikling i Namdalseid Namdalseid Næringsforum inviterer med dette til åpent framtidsverksted på Sjøåsen hotell onsdag 18. oktober Ettermiddagskaffe Innledere: Samarbeid en prøvelse - hvordan lære å sluke kameler? v/ Aud Holmern, daglig leder Reis Inderøy, en kreativ kulturarbeider og mangeårig leder for små og store prosjekter. Kultur for nytenking - hvordan finne fram til de gode nye ideene? v/ Odd Arne Flasnes - daglig leder Utviklingskontoret i Midtre Namdal Prosess - våre utviklingsmuligheter i Namdalseid kommune Alle som har en tanker og ideer om en positiv utvikling i Namdalseid er velkommen. Møteledelse: Anne Altin & Lisbeth Lein Påmelding til Knut Tanem på telefon innen 14. oktober. Gratis inngang. VELKOMMEN! Arr. Namdalseid næringsforum HUSFLIDSHJØRNET GAVER - GARN - STOFF Husflidshjørnet 7750 Namdalseid Tlf.: Garn og mønster fra Sandnes Garn Pakker med julebroderier og ferdig påtegna løpere og duker Broderipakker for barn Høstprodukter fra Ekelund Fine treleker til minsten Ull og utstyr til tørrfilting Ta deg en tur innom og la deg inspirere av høstens flotte motefarger. GOD HÅNDARBEIDSHØST! Side 15

16 Arrangørkalender for oktober 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Gudstjeneste N.eid helsetun kl Varmbading. Strikkekafè kl Medlemsmøte i Pensj onistlaget kl Onsdagsklubben i ungdoms - og eldresenteret kl Dagsenteret kl dialektkveld 5 N.eid sanitetslag - møte på Dagsentert kl Høstmøte Hageselskapet kl Offentlig fest i Samfunnshuset kl Tur medkunstforeningen. Gammelpop Solhaug kl Basar Musikkhallen kl Kirkekveld i Statland kirke kl NM i bruk av gjeterhund kl Konsert med Øiv ind Farmen og Jørgen Sundeqvist. 16 Gruppemøte AP kl Sygleden kl Dagsenteret på tur til Sparkjøp. 30 Møte i Pårørendeforeninga kl Gruppemøte ÅP kl Gruppemøte i SP kl Eldreråd. Ungdomsråd. 18 Onsdagsklubben i u/esenteret kl Framtidsverksted kl Statlandkonferansen Opp og fram kl Formannskapsmøte. 20 Høstfest SISU 4H kl Høstmarked på Lauvsnes kl Pårørendekaffe. Friidrettsav slutning kl Høsttakkefest N.eid kirke kl oktober - Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl oktober - NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb arrangerer konsert i Meieriet på Malm kl oktober - Statlandkonferansen Opp og fram i Musikkhallen på Statland. 30. oktober - Temamøte Den diabetiske fot på Helsetunet kl Årsmøte i Pårørendeforeningen kl

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 ARRANGEM ENT: 01.12. Hageselskapet Nam dalseid innbyr til aktivitetskveld på Solhaug kl. 19.00. Vi lager dørkranser og tørrdekorasjoner. Elsa Langøren veileder.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34.

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34. Parkinson Nr. 2. juli 2010 årgang 10 Vinn en reise for 2 til New York side 34. bladet Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33 God sommer MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer