Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD ELDRERÅD FORMANNSKAP Utlegging: Forslag til reguleringsplan for Nord-Statland er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Planen e r utlagt på B ibliotek/servicekontor, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen, Nerbutikken AS og på ko m- munens hjemmeside no Foto: Geir Modell I Nord-Trøndelag skal det i år felles 5913 dyr og 310 av disse skal falle i Namdalseid kommune. Det er mange jegere involvert når en så stor mengde kjøtt skal høstes, og for Namdalseid s del er ca. 430 jegere, fordelt på 53 jaktfelt og 12 vald. Kjøttet av 310 elg tilsvarer ca. 37 tonn med en førstehåndsverdi på om lag 2,5 mill. kroner. Melkrampa ønsker alle jegere skitt jakt. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Nytt nettsted for Miljø og landbruksforvaltningen Miljø og landbruksforvaltningen i MNR utvikler nå eget nettsted. Her finner du nyttig informasjon relatert til hele dette fagområdet. Adressen er: Tips til videre utvikling ønskes! Tlf Åpent

2 Ordførerens spalte Godt rustet mot en mørkere årstid Etter en lang, fin og varm sommer, er naturen innrettet sånn at vi nå går mot ei mørkere tid.. Men takket være denne fine sommeren er det også lettere å gå vinteren i møte. Det ser også ut som at markens grøde har gitt avlinger over det normale, - en kombinasjon av været og godt arbeid. Det er nok riktig som det sies at; Du høster som du sår, men dette passer kanskje ikke like bra til den som sætt potet. Spøk til side.. Vi opplever også mange ganger at innbyggere i vår kommune omtales i media, det gjelder både ungdom og voksne. De omtales alle på en positiv måte gjennom den aktiviteten de har deltatt på, enten det skjer på en lokal, nasjonal eller internasjonal arena. Dette er omtale som også blir positiv og god reklame for Namdalseid Kommune. Jeg vil for eksempel nevne Molomarkedet på Statland, som har fått mye velfortjent positiv omtale i media. Et arrangement som oppfattes å ha kvalitet både i form og innhold, og som ved sitt 5-års jubileum i år hadde omlag 1000 besøkende. Imponerende, rett og slett. Hver og en av oss har vel kanskje vårt eget favorittsted. Denne sommeren fant jeg mitt paradis på jord, - og det i vår egen kommune. På en fjelltur i sommer hadde jeg en stor opplevelse. Jeg kom gående over Finnfjellet og fikk se Oksvatnet, Osvasstjønnin og fjellpartiene rundt åpenbare seg. Et fantastisk syn, en vakker sommerdag! Denne opplevelsen minnet meg på at en trenger ikke reise langt for å oppleve en fantastisk natur! Selv om vi går inn i en mørkere årstid, er det håp om at vi som kommune kan gå framtiden lyst i møte. Vi arbeider for god kvalitet på alle kommunale tjenester, for at innbyggerne skal oppleve det som godt å være innbygger i Namdalseid Kommune. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på Servicekontoret. Kan noen hjelpe Vangstunet barnehage ønsker seg bæremeis, og vaffeljern til bruk på bål. Kan du / dere hjelpe oss, ta kontakt med barnehagen tlf.nr Gjenglemt linduk? Stor beige linduk, spisebordsduk, er funnet gjenglemt på kafèen i Namdalseid samfunnshus. Er det noen som savner den? Vi har også et armbånd i glass og ullfilt laget av Anne Altin. Henvendelse til Servicekontoret i kommunen. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Fra 20. sept. er Servicekontoret åpent alle onsdager til kl Biblioteket: Åpningstid kl Fra og med 20. sept. er det igjen kveldsåpent på onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag og tirsdag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Servicekontoret Åpent: Tlf.: Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan trygdeetatens servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Steinkjer trygd kontaktes pr tlf Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Tlf Side 3

4 TV-AKSJON 22. OKTOBER 2006 TV-aksjonen Leger uten grenser - sammen skal vi redde liv som ellers ville gått tapt. Akkurat nå venter utallige mennesker verden over på å bli behandlet av helsepersonell. For mange står det om livet. Millioner av dem sitter ikke på noe venterom. Millioner av dem har ingen kølapp. De venter forgjeves. Utenfor kameralinsenes søkelys og gjemt av verden. Leger Uten Grenser vil at inntektene fra TV-aksjonen 2006 skal gå til medisinske nødhjelpsprosjekter i land herjet av kriser og konflikt, som for eksempel Uganda, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, Colombia og Haiti. Leger Uten Grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i Side 4 humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer og arbeider der behovet er størst for å gi de mest sårbare den medisinske behandling de ellers ikke ville ha fått. Leger Uten Grenser forsøker også å få til en forbedring av menneskers livssituasjon ved å varsle omverdenen om det vi ser, og fortelle om overgrep og urettferdighet. Hvert år gir Leger Uten Grenser ut en oversikt over de 10 mest underrapporterte humanitære kriser - de som media ikke dekker og verden glemmer. Leger Uten Grenser ønsker at TVaksjonen 2006 skal fokusere på noen av disse glemte krisene. På den måten vil de som er rammet få større oppmerksomhet og dette kan bidra til en positiv endring av situasjonen, og skaffe til veie Bredbånd i Namdalseid kommune Flere har registrert at det graves grøfter og legges kabel i sentrum i regi av NTE. Bakgrunnen for dette er at kommunen, bank og fylkeskommunens tannhelsetjeneste har bestilt kommunikasjonslinjer til en del av sine enheter. I denne omgang legges det fiberkabel på strekningen Hundset (fiberkabel tas ned fra høyspentmast) - Vangstunet barnehage - Kommunehuset. Det har kommet forespørsler om privat tilknytning til NTE s bredbåndsnett i denne sammenheng. NTE legger ikke opp til dette i første omgang, da byer og større tettsteder i utgangspunktet prioriteres utbygd først. Men utbyggingen av det offentliges behov gjør at Namdalseid sentrum nå klargjøres for det NTE selv kaller Superbredbånd eller Triple-Play (Internett, tv, og telefoni leveres gjennom bredbåndstilknytningen), og vil kunne tilbys private på et tidligere tidspunkt enn før planlagt. Etterspørsel fra private vil også kunne påvirke videre utbygging, og det oppfordres om å melde sin interesse på NTE s nettsider: interesse.php. For øvrig vil NTE s ambisjoner om full bredbåndsdekning i Nord- Trøndelag i løpet av 2007 løses midler for å gi medisinsk hjelp til de glemte ofrene. Kommunekomiteen for årets TVaksjon håper alle tar vel imot bøssebærerne når de kommer den 22 oktober. Kommunekomiteen TV- aksjon 2006 Steinar Lyngstad, Solfrid Skevik og Evelyn Engesdal hovedsakelig gjennom å tilrettelegge eksisterende telefonsentraler for ADSL. I Namdalseid kommune er det per i dag kun telefonsentralen på Tøtdal/Oksdøla som enda ikke er utbygd. Den skal i følge NTE være klar før jul i år. I motsetning til Superbredbånd/Triple Play får man ikke levert TV-kanaler via ADSL. De husstandene som av geografiske årsaker ikke kan nås av ADSL eller Superbredbånd skal forsøkes dekt gjennom trådløse radioløsninger. Her foreligger det foreløpig ingen konkrete utbyggingsplaner fra NTE, dette skal utredes etter at alle telefonsentraler i kommunen er utbygd.

5 De kommunale enheter Vangstunet barnehage Vangstunet barnehage - til det beste for barnet og foreldre/foresatte Åpen fem dager i uka fra Helårsåpen, med unntak av 5 planleggingsdager 58 plasser, hvor det er noen få ledige plasser enda Det kan søkes om hel/- deltidsplass Tar inn barn i alderen 1/2-5 år Søknadsskjema får du ved Servicekontoret eller i barnehagen Enheten består av: Tømte - stedet hvor barna får utfolde seg utendørs i takt med vær og årstider. Ansvarlig Liv Damås. Bure - ivaretar de mer tradisjonelle aktivitetene i barnehagen. Ansvarlig Marte Staven. Læmmen - stedet for de minste i barnehagen, hvor det er rom for hvile, bleieskift og rolige stunder i løpet av dagen. Ansvarlig Gunhild Buvarp. Aktuelt: Barnehagen er under utbygging og renovering. Vi får etter hvert bedre med plass og bedre praktiske løsninger for barn og personalet. Barnehagen vil framstå som ny i løpet av vinteren. Dette vil bli markert med reåpning av barnehagen i løpet av våren Vangstunet følger barnehagelovens formålsparagraf og skal derfor gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Det sikrer vi gjennom: foreldrenes brukermedvirkning serviceerklæring vedtekter årsplan Barns medvirkning: Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på dagen sin i barnehagen. Personalet skal vise åpenhet for barnas innspill og oppriktig interesse for barnas perspektiv. Vangstunet følger barnehagelovens formålsparagrafer og skal derfor gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Dette sikrer vi gjennom: Foreldrenes brukermedvirkning Serviceerklæring Vedtekter Årsplan Rammeplan for barnehager har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av bærekraftig utvikling. Vi sikrer dette arbeidet bl.a. gjennom Grønt Flagg og miljøarbeid og ble miljøsertifisert med Grønt Flagg i juni For inneværende barnehageår skal vi arbeide med: Kost og ernæring Miljø og kultur Friluftsliv Velkommen til oss på Vangstunet barnehage Vangstunet barnehage Vangsmoveien NAMDALSEID Tlf.: E-post: namdalseid.kommune.no Enhetsleder: Marit Størvold Damås Side 5

6 Helse, sosial og omsorg Time-, resept- og attestbestilling på Internett Som en service til våre pasienter tilbyr vi muligheten for kommunikasjon med legekontoret via Internett. Her kan du trygt og enkelt bestille time, resept og attest. Kontakt legekontoret for å få brukernavn og passord Bestilling av time, resept og attest gjøres enkelt via skjema på nettsiden Bekreftelse på time og resept kan mottas på SMS Influensavaksiner høsten 06 er forsinket grunnet sen leveranse. Følg med i Melkrampa for november vedrørende tid og sted. Legekontoret Ny adresse for bestilling er: Varmbading Varmbadinga på Statland starter tirsdag Opplegget vil være som tidligere. Alle baderne må ha rekvisisjon fra fastlegen. De som har gratis fysioterapi, vil også ha gratis bading, andre må betale 50,-. Tidsplan: : Flatangergruppe : Namdalseidgruppe : Statlandgruppe : Kveldsgrupppe. Gruppene blir ledet av fysioterapeut. Det vil være et skysstilbud til dag- og kveldsgruppa fra Namdalseid Det er ikke avgjort hvem som vil kjøre, men gi beskjed på Fysikalske så skal vi formidle videre til sjåføren om hvem som vil ha skyss. - Fysikalske - Dagsenteret Onsdag 4. oktober kl dialektkveld Tirsdag 24. oktober - tur til Sparkjøp, avreise fra Dagsenteret kl Vi stopper og kjøper middag på Verdal kro på returen. Påmelding til Grete på tlf innen Åpent for alle. Vi vil takke Fjellstyret for en kjempetrivelig dag på Langvassheimen der de spanderte mat, drikke og skyss. Tusen takk! Takk for lån av kunst! Legekontoret ønsker å sende en stor takk til Namdalseid kunstforening for utstilling av fin kunst på venterommet! Dette er til stor glede for pasienter og ansatte! Side 6

7 Kultur Nye tilbud ved musikk- og kulturskolen Formålet med Namdalseid musikk- og kulturskole er å gi barn og unge et tilbud om planmessig, frivillig opplæring i varierte kulturuttrykk, for å styrke interessen for aktiv kulturutfoldelse. Vi har inntil det siste hatt hovedfokus på musikk og sang, men de to siste semestrene har vi arrangert malekurs, både på Statland og på Namdalseid. I høst tilbyr vi kortere kurs i tegning/maling og i hiphopdans. Meningen med disse kortere kursene er å gi elevene smakebiter på ulike fag, som vi ønsker å kunne tilby som permanente aktiviteter etter hvert. Kurset i tegning og maling har tema natur. Tidligere har vi satt fokus på maling, men denne gang skal elevene både tegne og male. Månedens bilde Månedens bilde utstilt på biblioteket i oktober er malt av Svein Bolling. Målgruppen for kurset er elever i klasse. Kursleder er i år som i fjor, Sollaug Kolstad. I høst prøver vi med et nytt tilbud i hiphop-dansing. Kursleder er Cecilie Sellæg som er utdannet danser og ansatt ved Namsos kulturskole. Det deles opp i to grupper - en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet. Vi sender ut mer informasjon om begge kursene til elevene ved begge skolene. I høst arrangerer vi også kurs i gitarspilling for voksne, samt Musikk fra livets begynnelse for de aller minste barna. Dette er kurs som er godt i gang. Kontaktperson er rektor i musikkog kulturskolen, Gudmund Thorsen, telefon Kveldsåpent Folkebiblioteket og Servicekontoret har kveldsåpent til kl hver onsdag fra og med 20. september. Kulturprisen 2006 Spillemidler 2006 Namdalseid kommunes kulturpris kan deles ut hvert år, til enkeltpersoner, lag eller andre som har gjort seg fortjent til en utmerkelse for spesiell eller frivillig innsats på fritida gjennom mange år. Prisen består av et innrammet trykk av Carol Comiskey og en pengegave på kr ,-. Forslag på kandidater kan sendes til Namdalseid kommune,7750 Namdalseid, innen 1. desember Det kan søkes om spillemidler til: Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Ordinære nærmiljøanlegg Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Søknadsskjema og søkerhefte fås ved henvendelse til Kulturkontoret eller Servicekontoret. Mer informasjon finner du også på Søknader sendes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid, innen 1. november Leseaksjonen Sommerens leseaksjon "Sommer + bok" er avsluttet. 15 unge lesere deltok i aksjonen. Mange spennende og artige bøker ble lest i løpet av sommerferien. Alle deltakerne får tildelt diplom som takk for deltakelsen. I tillegg har vi trukket fem vinnere, som får en bok hver. Vinnerne er: Sara Melø, Robin A. Austli Tørring, Eirin Kaldahl Stenseth Birgith K. Åsegg og Marie Buvarp Vi gratulerer vinnerne! Aksjonen vil bli gjennomført også neste sommer. Takk til deltakerne! -Biblioteksjefen - Åpent studierom Vi minner om muligheten for å låne studierom på biblioteket Voksenstudenter kan låne bibliotekets studierom gratis. Studierommet er utstyrt med PC med Internett og tekstbehandlings-program, og har tilgang til bibliotekets faglitteratur og referanseverk. Du kan få låne nøkkel slik at du kan bruke studierommet utenfor bibliotekets åpningstid. Ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt, på telefon Side 7

8 Lag og foreninger Den diabetiske fot - temamøte Høstfest i 4H Mandag kl arrangerer Pårørendeforeningen ved Helsetunet åpent møte over temaet Den diabetiske fot - hvordan fore-bygge senkomplikasjoner. Foredrag ved sykepleier Gro Kjosås. Kl : Årsmøte i Pårørendeforeningen Fredag 20.oktober kl er det høstfest i SISU 4H i Samfunnshuset. Det blir underholdning og servering. Namdal Gjeterhundlag - klar for NM Namdal Gjeterhundlag har nå oppkjøring til NM i Bruk av gjeterhund, som går av stabelen i Verdal oktober. Lokallagets Brynjulf Elden sitter i hovedkomiteen, og skal bl.a. sammen med Olav Tiller fra Verdal, nordtrøndersk gjeterhundsports grand old man, sørge for at banen og sauene holder mål i et norgesmesterskap. Store deler av gjeterhundmiljøet i Nord-Trøndelag er involvert i arrangementet, som har kvalifiserende runder fredag og lørdag og finale søndag 15. oktober kl. 10:00. Her er det en god mulighet for alle til å se hva man kan få en gjeterhund til å prestere ved hjelp av god trening. Velkommen! SISU 4H Mini Grand Prix med songlaget Friidrettsavslutning Avslutning med premieutdeling søndag 22. oktober kl på friområdet på Sjøåsen (bak hotellet). Det vil bli servert pølse med brød og drikke! Medlemsmøte i pensjonistlaget Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i ungdoms - og eldresenteret i Samfunnshuset tirsdag 10. oktober kl Velkommen Styret I vår arrangerte Namdalseid songlag Syng og Dans med Grand Prix som tema, og konserten ble avviklet med høy grad av glamour og charme. M ed bakgrunn i flotte tilbakemeldinger fra publikum samt at det var en god del som ikke kunne komme den gang, setter vi nå opp en ny forestilling. Mini Grand Prix arrangeres lørdag 4. november kl i Namdalseid samfunnshus. Namdalseid sanitetslag Namdalseid sanitetslag skal ha fellesmøte på Dagsenteret 5. oktober fra kl Vi satser på å ha en tombola i desember og samles nå for å begynne og ordne gevinster. Er det noen som har garn eller lignende til overs, så ta det med. Vi skal samtidig kose oss med kaffe og loddsalg. Alle velkommen! Namdalseid Sanitetslag Vi sørger for topp underholdning og håper på stort oppmøte. Det vil bli lagt opp til pub og karaoke senere på kvelden. Inngang kr 120. Kom dåkk opp fra godstolen og ta turen til storstua i Namdalseid. Det herre bli arti! Namdalseid songlag Side 8

9 SYGLEDEN for alle som syr lapper for alle som vil begynne for alle andre kreative Har du lyst til å komme på en trivelig lappekveld, så møtes vi på Husflidshjørnet kl tirsdag Ta med ferdige-halvferdigeplanlagte-prosjekter-bøker og mønstre. Noen spørsmål, ring Inger-Helene Andersen, tlf eller mob Gruppemøte i AP Namdalseid arbeiderparti har gruppemøte mandager før formannskapsmøtene, vekselsvis på Statland og Sjøåsen. Høstens møteplan: 16.10: Gruppemøte i møtelokalene hos Kristensen transport, Statland 30.10: Gruppemøte på Sjøåsen hotell 27.11: Gruppemøte i møtelokalene hos Kristensen transport, Statland 4.12: Gruppemøte på Sjøåsen hotell Møtene starter kl Gruppemøte i Sp Namdalseid Senterparti inviterer til gruppemøte tirsdag 31 okt. kl på Sjøåsen Hotell. Velkommen. Tur med kunstforeningen Lørdag 7.oktober drar kunstforeningen til Inderøya. Vi vil bl.a besøke Nils Aas Kunstverksted hvor seks kjente kunstnere stiller ut grafiske arbeider. Vil du være med, så meld fra til Mildrid Opdahl, tlf innen 4.oktober. Namdalseid Kunstforening. Gammelpop Gammelpop på Solhaug grendehus lørdag 7. oktober kl Mat og drikke serveres. Kalltrøkk spiller til dans. Inngang kr 250,-. Påmeldingsfrist 5. oktober. Påmeldingsliste på Sentrum Auto. Vel møtt. Festkomiteen Fæst 13. oktober Trond Erics, nr 3 på dansebandtoppen 2005, spælle opp te dains fer aill aldersgruppa i Namdalseid Samfunnshus 13. oktober kl Alle rettigheter Inngang 200,- Arr. Fotballgruppa Side 9

10 Oppfriskingskurs for eldre Namdalseid eldreråd arrangerer høsten 2006 oppfriskningskurs for eldre bilførere Seniorenes Julebordsesongen nærmer seg, og tradisjonen tro arrangerer Eldre-rådet også i år seniorenes julebord i Namdalseid Samfunnshus fredag 8. desember kl Servering av tradisjonell juletallerken, kaffe og kaker God musikk og underholdning Skyss fra Saltbuodden og Aunmyra Egenandel kr 175,- pr. person Etter servering og underholdning blir det anledning til en svingom Nærmere program kommer i Melkrampa i november. julebord Kursavgift kr. 750,- pr deltaker Kurset går over 3 kvelder Kurset gjennomføres dersom det melder seg flere enn 12 deltakere. Påmelding innen 15. oktober 2006 til Servicekontoret på telefon NB! ingen mister førerkortet Servicekontoret har allerede mottatt en del påmeldinger. Dere trenger ikke å melde fra på nytt. Det tas sikte på å arrangere kurset i første halvdel av november. Basar 14. oktober arrangerer Statland- og Buvik sanitetsforening basar i Musikkhallen på Statland. Tombola - årer - nummersalg. Start kl Servering. Alle er hjertelig velkommen. Arr. Statland- og Buvik sanitetsforening Stoffskiftesykdom? Likemann i Namdalseid og Verran lokallag av NTF (Norsk thyreoideaforbund), Randi Overgård, tar i mot henvendelser på tlf Strikkekafè Vi starter opp igjen med strikkekafè første tirsdagen i oktober. Ta med strikking eller annet håndarbeid og møt opp på Dagsentret 3. oktober. Vi er der fra kl Alle er velkommen! Husflidslaget Side 10

11 Hageselskapet Namdalseid Paviljongen ved Helsetunet lyser i all sin prakt nå om dagen. Fargene skifter med årstiden, akkurat nå er det et sprakende fyrverkeri av nyanser fra gult til mahognyrødt. Dette sørger staudene gjerdesolhatt og solbrud for. Vi oppfordrer alle til å stoppe opp der, ta en tur rundt og nyte et eventyrlig skue. Gjerdesolhatt er en gammel, tradisjonsrik staude som står i mange av bygdas hager. Mon tro hvor mange som har fått den til å eksplodere slik den nå viser seg ved Paviljongen? Solbrud derimot er en relativ ny staude på våre trakter. Gledelig er det derfor at den trives og utfolder seg med stor vitalitet etter bare ett år på nytt sted. Hageselskapet retter en stor takk til Sentrum Vel for ideen til paviljongen og for stellet rundt den. Noe justering og supplering av nye planter vil kanskje være nødvendig etter hvert, men etter bare ett år er anlegget storslått bra! Visjonen med beplantningen i fjor vår var at anlegget skulle framstå som en perle i området. Etter tilbakemeldingene å dømme er målet på god vei nådd. Styret Høstmøte Høstmøte i samarbeid med Folkeakademiet arrangeres i Solhaug grendehus torsdag 5. oktober kl Tema: Høstvakker hage. Avslutning av årets studiearbeid, utstilling og referat. Servering, loddsalg og sosialt samvær. Hagevenner fra Beitstad og Malm blir invitert. Alle interesserte er velkommen! Styret Side 11

12 Feltskyting på Ledang - Namdalseid JFF 27. august 5. august Plass.: Navn: Resultat: Plass.: Navn: Resultat: 1. Erling Holtan 19/6 2. Helge Løe 18/6 3. Jens Selliseth 16/13 4. Jørn Langstrand 16/11 5. Bjørn Flore 16/10 6. Ellen Langstrand 16/8 7. Svenn Kaldahl 16/6 8. Viggo Reinert 15/9 9. Knut Tanem 15/9 10. Robert Bjørkås 15/7 11. Olav Bjørkås 14/8 12. Sølvi S. Bondø 12/6 13. Geir Ove Øfsti 12/6 14. Hallbjørn Sverkmo 12/9 15. Håvar Feragen 11/8 16. Sally Rennan 11/2 17. Steinar Rennan 11/2 18. Otto Ekker 10/6 19. Turid Duklæt 10/6 20. Marianne Søraa 10/5 21. Håkon Kaldahl 10/4 22. Roy Strøm 9/6 23. Ragnar Finnanger 9/3 24. Olav Ekker 8/3 25. Harald Langstrand 8/1 26. Knut Aglen 7/4 27. Egil Bondø 5/4 28. Stine Strand 5/4 29. Alf Halbostad 5/2 30. Terje Duklæt 5/1 31. Ole Lein 4/3 32. Truls Halbostad 0/0 1. Svenn Kaldahl 19/16 2. Bjørn Florø 19/15 3 Arnold Løe 18/13 4. Jørn Langstrand 17/8 5. Knut Aglen 16/9 6. Hege Løe 15/12 7. Harald Langstrand 15/7 8. Hallbjørn Sverkmo 14/10 9. Frode Hoddø 14/ Tor Magnus Økvik 12/8 11. Arild Skorstad 11/6 12. Marianne Søraa 11/4 13. Håkon Kaldahl 11/4 14. Roger Bendiksen 11/4 15. Geir Ove Øfsti 11/3 16. Olav Ekker 11/3 17. Per Strand 10/7 18. Trude Langstrand 10/5 19. Bjørn Engen 10/3 20. Kristin Forbord 9/2 21. Terje Duklæt 8/0 22. Turid Duklæt 7/2 23. Martin Engen 6/4 24. Agnar Forbord 4/3 25. Leif Skorstad 2/2 Fotball på Namdalseid stadion Dato Start Lag/Gruppe Bortelag Namdalseid IL - G16 Nessegutten Namdalseid IL - J12 Verran Namdalseid IL - J16 Sverre 2 Side 12

13 Konsert i Meieriet på Malm NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb arrangerer Konsert med ØIVIND FARMEN og JØRGEN SUNDEQVIST kl i Meieriet på Malm. Inngang kr 100,-. (Barn under 15 år gratis) Malm Trekkspillklubb og elever fra Kulturskolene i Verran, Steinkjer og Namdalseid medvirker i konserten. Kaffesalg i pausen. Litt om repertoar: Konserten vil bestå av musikk for enhver smak. Første avdeling er mer klassisk rettet, mens andre avdeling vil være viet til det mer underholdningspregede repertoar. De er bl.a. innom gamle trekkspillmestere som Arnstein Johansen, Pietro Frosini og Wolmer Beltrami. Litt om artistene: Øivind Farmen (N) og Jørgen Sundeqvist (S) er to av verdens beste konsertutøvere på trekkspill. De har turnert store deler av Europa, USA, Canada, Kina og New Zealand som solister og duo. Begge har en svært allsidig bakgrunn med alt fra gammeldans og underholdningsmusikk til klassisk og samtidsmusikk. Sammen har de vist at de kan gi både en musikalsk, opplevelsesrik og morsom konsertopplevelse. Velkommen Arr. NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb Lisensjakt på bjørn For orientering om lisensfelling på gjenstående kvoter, ring tlf eller gå inn på Fylkesmannens hjemmesider; Annonser Tømmer på rot Høstmarked på Lauvsnes Statskog selger m3 tømmer på rot ved Trollbotn. Interesserte kan kontakte Morten Aasheim tlf Høstmarked i Lauvsnes sentrum 21. oktober kl Salg i boder og butikker fra ulike lokale produsenter/bedrifter i Namdalseid og Flatanger Arr.: Masstua, Ellinors Blomster og Galleri Nova. Side 13

14 STATLANDKONFERANSEN OPP OG FRAM Onsdag 25 oktober Sted: Musikkhallen på Statland Kl: Veivisere: Arthur Buchard, Ole Martin Dale, Arnt Ove Almdal, Inger Lise Aas, med flere Vrimlepause med lokal lunch Påmelding innen 18 oktober til Servicekontoret tlf , eller mail: NB. Begrenset med plass, så meld deg på snarest! Konferanseavgift kr Se forøvrig annonsering i lokalavisene. Motto for Statlandkonferansen: For å lykkes må du tro så lidenskapelig på noe at det blir til virkelighet. Vel møtt! Med begeistret hilsen fra Statland Vekst Side 14

15 - på jakt etter de gode ideene for ny næringsutvikling i Namdalseid Namdalseid Næringsforum inviterer med dette til åpent framtidsverksted på Sjøåsen hotell onsdag 18. oktober Ettermiddagskaffe Innledere: Samarbeid en prøvelse - hvordan lære å sluke kameler? v/ Aud Holmern, daglig leder Reis Inderøy, en kreativ kulturarbeider og mangeårig leder for små og store prosjekter. Kultur for nytenking - hvordan finne fram til de gode nye ideene? v/ Odd Arne Flasnes - daglig leder Utviklingskontoret i Midtre Namdal Prosess - våre utviklingsmuligheter i Namdalseid kommune Alle som har en tanker og ideer om en positiv utvikling i Namdalseid er velkommen. Møteledelse: Anne Altin & Lisbeth Lein Påmelding til Knut Tanem på telefon innen 14. oktober. Gratis inngang. VELKOMMEN! Arr. Namdalseid næringsforum HUSFLIDSHJØRNET GAVER - GARN - STOFF Husflidshjørnet 7750 Namdalseid Tlf.: Garn og mønster fra Sandnes Garn Pakker med julebroderier og ferdig påtegna løpere og duker Broderipakker for barn Høstprodukter fra Ekelund Fine treleker til minsten Ull og utstyr til tørrfilting Ta deg en tur innom og la deg inspirere av høstens flotte motefarger. GOD HÅNDARBEIDSHØST! Side 15

16 Arrangørkalender for oktober 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Gudstjeneste N.eid helsetun kl Varmbading. Strikkekafè kl Medlemsmøte i Pensj onistlaget kl Onsdagsklubben i ungdoms - og eldresenteret kl Dagsenteret kl dialektkveld 5 N.eid sanitetslag - møte på Dagsentert kl Høstmøte Hageselskapet kl Offentlig fest i Samfunnshuset kl Tur medkunstforeningen. Gammelpop Solhaug kl Basar Musikkhallen kl Kirkekveld i Statland kirke kl NM i bruk av gjeterhund kl Konsert med Øiv ind Farmen og Jørgen Sundeqvist. 16 Gruppemøte AP kl Sygleden kl Dagsenteret på tur til Sparkjøp. 30 Møte i Pårørendeforeninga kl Gruppemøte ÅP kl Gruppemøte i SP kl Eldreråd. Ungdomsråd. 18 Onsdagsklubben i u/esenteret kl Framtidsverksted kl Statlandkonferansen Opp og fram kl Formannskapsmøte. 20 Høstfest SISU 4H kl Høstmarked på Lauvsnes kl Pårørendekaffe. Friidrettsav slutning kl Høsttakkefest N.eid kirke kl oktober - Pårørendekaffe på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl oktober - NTL Nord-Trøndelag og Malm Trekkspillklubb arrangerer konsert i Meieriet på Malm kl oktober - Statlandkonferansen Opp og fram i Musikkhallen på Statland. 30. oktober - Temamøte Den diabetiske fot på Helsetunet kl Årsmøte i Pårørendeforeningen kl

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2014-2015 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar

Kultur- og aktivitetsprogram FEBRUAR Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter FEBRUAR 2018 Uke 5 fra torsdag 1. til fredag 2.februar Torsdag 1. Lese-/quizstund med leseombud Börje Johansson kl. 11 til 11.45 i

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2

FJELLVOLLPOSTEN. Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 FJELLVOLLPOSTEN Juni FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 2 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST BARNE- OG UNGDOMSTJENESTEN TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING HØST 2012 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord.

På biblioteket kan du finne utstillingen Firma «Ulltråden» av Jane Højlund fra Snefjord. Tirsdag 31.05.2016 Kl. 18.00 Måsøy Folkebibliotek RITA LINDBERG PETTERSEN, født og oppvokst i Havøysund, presenterer sin nyeste diktbok. Boken heter «Vintervinger» og inneholder en del egne illustrasjoner.

Detaljer

Kurs og studieplan Våren

Kurs og studieplan Våren Kurs og studieplan Våren 2011 1 Kunstskolen på Heimdal ønsker deg velkommen til vårens kurstilbud i kulturhuset Gamle Tiller Herredshus, Lundemobakken 1 på Heimdal og på Bårdshaug Herredsgård i Orkanger.

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon:

Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Verdens Aktivitetsdag 2016 Inderøy, med evaluering. Invitasjon: Arrangører: Livslaget, Inderøy Pensjonistlag, Røra Pensjonistlag, Utøy Pensjonistlag, Mosvik Pensjonistlag, Sandvollan Pensjonistlag (alle

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kurskatalog for B-basen. Våren 2017

Kurskatalog for B-basen. Våren 2017 Kurskatalog for B-basen Våren 2017 Til alle barn og foresatte på B-basen! Vi ønsker våren velkommen med denne kurskatalogen. Pass på at kursene dere melder på ikke kolliderer med andre aktiviteter barna

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2017 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

SENIOR- AKTIVITETER 2014

SENIOR- AKTIVITETER 2014 SENIOR- AKTIVITETER 2014 Foto: Heidi Goodreid www.frelsesarmeen.no/over60 Senioraktiviteter Frelsesarmeens seksjon for Over 60 -gruppene satser aktivt på å tilrettelegge og arrangere turer og aktiviteter

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal

Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kurs 2 Velkommen til Kunstskolen på Heimdal Kunstskolen er åpen for alle over 14 år. Skolen er godkjent etter lov om voksenopplæring. Skolens formål er å bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Livsgledeuka i Grimstad

Livsgledeuka i Grimstad Livsgledeuka i Grimstad 2. - 7. juni 2009 Sang og dansekveld Dahlske videregående skole Tirsdag 2. juni kl. 19.00 Medvirkende: Kikki og Gubbane (Kikki Eikaas Try, Torgny Monand og Arne Vigeland). Alle

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer