# Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "# Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen"

Transkript

1 # Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen 1 Terramar AS VIVIL Idre>slag Frivillige?l Vivilekene 2 Seniorsentrene Bærum Øst Hjelp oss å hjelpe Formidling av frivillige?l eldre 3 BærMuDa Seniorsentrene Bærum Øst BærMuDa gir underholdning?l Seniorsentrene Bærum Øst Seniorsentrene Bærum Øst gir øvingslokaler?l BærMuDa 4 Rykkinn Seniorsenter Bjørn Frodahl Fredag om lokalhistorie 5 Eiksmarka Sanitetsforening Bjørn Frodahl Historiefortelling på Eiksåsen 6 Rykkinn Seniorsenter Mannskapet Rykkkinn Tilbyr hjelp?l maling av grupperom (må besik?ges først) Motytelse er gra?s leie av storstue (80 pers) og møterom en gang pr rom 7 NAV - Ungdomsteamet Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Bidra med ressurser i[ frivillig arb med data + kurs I løpet av året skal vi samarbeide om minst 1-2 elementer gjennomført på Snarøya hvor vi kny>er eldre barna fra Hundsund, samt 8 Livsglede for eldre Snarøen vel Ruds gode engler sammen om arrangementet. 9 Bærum kuns_orening Høyrabben Boliger med service Enige om at Bærum kuns_orening s?ller ut bilder ved Høyrabben Bolig 10 Bærum kuns_orening Høyrabben Boliger med service Enige om at Bærum kuns_orening s?ller ut bilder ved Høyrabben Bolig 11 Bærum frisklivs- og mestringssenter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Førstehjelpskurs for deltagere og pårørende i frisklivsresepten 12 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Mariehaven bo- og beh.senter Øvingslokale for Dissimilis på Mariehaven Dissimilis skal ha konsert på Mariehaven 13 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Pocos Holding AS Pocos Holding AS gir velvære?l Nordraaksvei Bo- og behandlingssenter 14 Tanum menighet Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Annonsering i menighetsblad 15 Lions i Bærum Livsglede for eldre Generelt samarbeid og stø>e fra Lionsklubben og enkeltmedlemmer 16 Matbilen FRIVILLIG Bærum Ramstad skole Levering av matvarer?l festkake. Elevavløsning på matbilen 17 Accessorize NAV - Ungdomsteamet Integrering av ungdom i arb.livet?lby arbeidsplass/utplassering 18 Eikstunet bo- og behandlingssenter Bjørn Frodahl Historiefortelling 19 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Bjørn Frodahl Historiefortelling 20 Haslum Menighet Kajo AS Prak?sk kokkehjelp ved Supermandager 4 personer, 2 av gangen 21 Hjelp oss å hjelpe Haug musikkorps for utviklingshemmede Hjelp oss å hjelpe gir administra?v hjelp?l Haug musikkorps. Haug musikkorps gir underholdning?l Hjelp oss å hjelpe 22 HLF Bærum Seniorsentrene Bærum Øst Tilbyr veiledning, kurs for hørselshemmede eldre 23 Ressurssenteret for psykisk helse Bærum Røde kors 2 plasser på VIVAT kurs i førstehjelp ved selvmordsfare 24 Ajour Renhold AS Sandvika Byfest Ajour Renhold gir renhold av telt før og e>er byfesten. Sandvika Byfest gir markedsføring på byfesten i programmet. FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 1

2 25 Eiksmarka Sanitetsforening Bærum Pikekor Eiksmarka skal bake 10 kaker?l pikekoret. Pikekoret synger for Eiksåsen 26 Terramar AS Redd Barna Leksehjelp Foredragsholdere i ne>bruk. 27 Møller Bil Asker og Bærum VIVIL Idre>slag Biler?l disposisjon under Vivilekene 28 Mariehaven bo- og beh.senter Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Mariehaven har åpen kafe - egnede lokaler for møter/opptredener. Marie P har ungdom som kan bidra med liv og røre 29 Redd Barna Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Kurs og foredrag om førstehjelp og Redd Barnas arbeid i Norge 30 BærMuDa NAV - Ungdomsteamet BærMuDa?lbyr bille>er gra?s?l BærMuDa's produksjoner og NAV?lbyr å male kulisser. Bagge parter aksepterer 31 Stabekk teater og teaterskole Ramstad skole Journalis?sk hjelp?l 50års jubileumet?l Ramstad, lån av kostymer. Stabekk teater?lbys lokaler 32 Bærum Røde kors Bærum Kommunale arbeidssenter Førstehjelpskurs?l BKA 23.mai Vedlikehold av utvendig anlegg 2 ganger ilø 2013 rundt Røde Kors anlegget Elias Smiths vei 1 33 Hospice Stabekk Accessorize Accessorize skal hjelpe?l med å ak?visere pasienter på Hospice Stabekk. Tilbake gis holde foredrag om Accessorize 34 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Redd Barna Foredrag om trygg bruk av ne> for barn og voksne. Frivillige foredragsholdere 35 Villa Walle Bærum kuns_orening Holde foredrag om kunst i hverdagen. Omvisning for brukere på Villa Walle 36 Seniorsentrene Bærum Vest Sandvika Byfest Være med å arrangere turlp/marsj for eldre/barnebarn på Kalvøya 1 sept. Brukerne på eldresentrene deltar gra?s 37 BærMuDa Hospice Stabekk A får låne lokaler hos B?l kostymer. B får låne bille>er?l teaterproduksjoner gra?s samt underholdningssnu>er i lokalene 38 VIVIL Idre>slag Lions i Bærum Lions gir frivillige mannskap?l Vivillekene 39 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Friskis&Svejs Asker og Bærum Lilløya gir naturguiding på Fornebu. F&S skaffer deltakere. 40 Livsglede for eldre Bærums Verk Musikkorps - BVMK spiller?l glede for de eldre på en uformell konsert en onsdag - Livslgede er publikum 41 Villa Walle DI- gruppen Villa Walle inviterer deltakere?l krea?ve kurs. Gjensidig?lbud om praksisplass. Villa Walle ønsker deltakere med brukererfaring som kan komme og informere (visa versa) 42 Barton Finks film Bærum kommune Ungdomstjeneste - Kontorfasiliteter for næringsvirksomhet innenfor film & media i samsvar med formålet med tanken. - Opplæring av ungdom, dri[ og?lsyn 43 Pocos Holding AS VIVIL Idre>slag Frivillige funksjonærer?l Vivil lekene 44 Haug musikkorps for utviklingshemmede Seniorsentrene Bærum Øst Seniorsentrene BØ gir adm. hjelp?l Haug musikkorps. Haug musikkorps gir underholdning?l Seniorsentrene BØ 45 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Friskis&Svejs Asker og Bærum Marie P profilerer F&S. F&S?lbyr happening for voksne og ungdom. 46 Haslum Menighet Hjelp oss å hjelpe Kjøkkenhjelp på Supermandag. Annonsering for Hjelp oss å hjelpe"" 47 Hospice Stabekk Mariehaven bo- og beh.senter Hospice Stabekk holder foredrag. Mariehaven?lbyr massasje 4 ganger 48 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Bærum Kommunale arbeidssenter - Levering av fotografier av omgivelser, steder, bygninger osv i Bærum + bilder av detaljer - Mulighet for hospitering Rekru>ere?l musikkorps for at ungdom skal føle mestring og glede. NAV ønsker å få ak?vitet med ungdom ved å spille i gruppe. 49 NAV - Ungdomsteamet Bærums Verk Musikkorps Mestring. FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 2

3 50 Ressurssenteret for psykisk helse Barton Finks film Ressursenteret for psykisk helse gir veiledning/worskhop Barton Finks Film gir/lager kor_ilm. Villa Walle gir fotooppdrag for kommunikasjonseheten, s?llbilder og bygninger Kommunikasjonsenheten kan bidra med 51 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Villa Walle markedsføring 52 The Body Shop i Norge Solvik Bo og Behandlingssenter The Body Shop?lbyr velværebehandling?l beboere ved Solvik BBS. Solvik BBS kan?lby lokaler på kvelds?d. 53 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Høyrabben Boliger med service Partene skal samarbeide om å arrangere en fest på Emma Hjorth 54 VIVIL Idre>slag Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Mannskap?l VIVIL lekene 31/5-2/6 55 Livsglede for eldre Bjørn Frodahl Historiefortelling 56 Barton Finks film Sandvika Byfest Film/fotografi under Byfesten Profilering i forberedelse med byfest. Hvis mulig visning av kor_ilm. 57 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Friskis&Svejs Asker og Bærum Ung i Jobb?lbyr arbeidstaker m/oppfølging Friskis&Svejs?lbyr praksisplass 1dag/uke Seniorsentrene BØ skal servere Hundsund barnehage, mens Hundsund barnehage underholder i Bærum kommune + 58 Seniorsentrene Bærum Øst Hundsund barnehage kuns_ormidling og livsglede for eldre. 59 Tanum menighet Lions i Bærum Bidra?l samarbeidspartner Lions Prosjektet Vanskelig s?lte barn i Bærum" + generell stø>e / mannskap?l arrangementer" Ungdom fra NAV Bærums prosjekter og?ltak bidrar ved Snarøya Vels arrangement og de gir kunst og kulturopplevelser?l 60 NAV - Ungdomsteamet Snarøen vel ungdommene?lbake 61 DI- gruppen Solvik Bo og Behandlingssenter - Gml Drammensvev. og Solvik BBS?lbyr utlån av møterom. - DI- gruppen?lbyr et besøk med besøkshund 62 Sandvika Byfest Frode Kingell Ta bilder under Byfesten?l markedsføring 63 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Accessorize Accessorize skal hjelpe Dissimilis med media kommunikasjon Tilbake får Accessorize underholdning å glede. 64 Seniorsentrene Bærum Øst Bjørn Frodahl Historiefortelling Hundsund barnehage gir underholdning og livsglede?l eldre. Solvik BBS gir uts?llingsvegg, publikum og enkel bevertning 65 Hundsund barnehage Solvik Bo og Behandlingssenter (utveksling av glede mellom generasjoner) 66 DI- gruppen Solvik Bo og Behandlingssenter - Gml Dr.vn?lbyr praksisplass - DI- gruppen?lbyr praksiskandidat 67 BærMuDa Dissimilis kultur- og kompetansesenter By>elåning av kostymer. Møtes i april/mai for å finne ut hva vi kan låne av hverandre. Se på storsalen?l Dissimilis 68 HLF Bærum Hundsund barnehage Utlån av lydia (lydøre) 69 Eiksmarka Sanitetsforening Accessorize Accessorize er med på å lage en temadag for Beauty" velvære og hygge." 70 Sandvika Byfest Redd Barna Holde foredragg om trygg ne>bruk for barn og profilering av Redd Barna 71 Mariehaven bo- og beh.senter Bjørn Frodahl Historiefortelling 72 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Besøk m/beboere?l Dyrenes hus for kakekos. Mariehaven?lbyr si> kulturprogram, samt åpen kafe på dag?d Marie P legger?l re>e for besøk mtp. utvikling av 73 Mariehaven bo- og beh.senter Marie Plathe familie og ak?vitetssenter besøksvenn/hyggelig samvær. 74 Bærum Pikekor Mariehaven bo- og beh.senter Mariehaven s?ller lokaler?l seminar i helgene. Bærum pikekor?lbyr konsert FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 3

4 75 Redd Barna Friskis&Svejs Asker og Bærum Redd Barna?lbyr foredrag og profilering. F&S?lbyr ak?vitet for flyktningebarn mellom 6-12 år. 76 Villa Walle Bærum kommune, Kultur og samarbeid A - Produksjon av pynte/utsmykning?l ulike arrangement i Sandvika B - Rådgivning i forbindelse m/arrangement, lån av stoler/bor 77 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Lilløyplassen?lbyr guidede turer. Marie P?lbyr ak?vitetsutstyr, ungdom og familier. Noe (4) vakter kan?lbys. 78 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen NAV - Ungdomsteamet Ungdom v/nav bidrar med foto?l kommunens inter & intrane>. 79 Livsglede for eldre Friskis&Svejs Asker og Bærum A?lbyr profilering B?lbyr mulighet for deltakelse og observasjon ifm. trening for seniorer 80 Møller Bil Asker og Bærum Dyrenes hus Møller Bil gir hjelp?l å fly>e for Dyrenes hus, anta> mai/juni. Stor kassevogn + arbeidskra[. Dyrenes hus?lbyr foredrag om dyr. 81 Flyktningekontoret Villa Walle Språkpraksis, sosialt ne>verk v/kulturelle ak?viteter for deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger. 82 Pales?nske Kvinneforening Redd Barna Arrangere ak?viteter for flyktningebarn i Bærum 83 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Bærum kuns_orening Marie Plahte?lbyr lokaler?l kunst. Bærum kuns_orening?lbyr omvisning 84 Bærum Røde kors Friskis&Svejs Asker og Bærum A: Førstehjelpteskurs m/hjertestarter høst 2013 B: Raba>erte trenings?lbud 85 Dyrenes hus Accessorize Accessorize skal hjelpe med å formidle hva Dyrenes hus driver med og behov og kose ka>er/dyr. Facebook, intrane>. 86 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Manpower AS Dissimilis?lbyr underholding mot konsulentbistand. A - Hospice Stabekk gi foredrag om hvordan ta vare på kollega som er rammet av kre[ B - Body Shop gir produkter?l Hospice 87 Hospice Stabekk The Body Shop i Norge Stabekk 88 NAV - Ungdomsteamet Matbilen FRIVILLIG Bærum NAV - ungdom fra år spiser mat som gå> ut på dato som gir energi?l ungdom. Matbilen - gi bort mat som har gå> ut på dato. 89 Ajour Renhold AS Barnevernstjenesten (bo?ltak enslige mindreårige flyktninger) Ungdom får innsyn i arbeidslivet/renhold i by>e mot unge ressurspersoner og god reklame 90 Trygge Rom AS Else Synnøve Stenberg Trygge Rom gir kurs?l Seniorsentrene vedr sikring av bolig og sikkerhetsrelatert adferd. 91 Mariehaven bo- og beh.senter Bærum kuns_orening Kuns_oredrag fra Bærum kuns_orening mot en god lunsj hos Mariehavnet bo- og behandlingssenter med god?d! 92 Flyktningekontoret Sandvika Byfest Kunstnerisk deltakelse under byfesten. 93 Hundsund barnehage Villa Walle Hundsund barnehage?lbyr markedsføring Villa Walle?lbyr krea?vitet, ak?viteter?l barn, inspirasjon 94 Matbilen FRIVILLIG Bærum Bærum Kommune v/morten Skauge Bærum kommune skal hjelpe Matbilen med å informere andre kommuner om etablering og dri[ av matbil konseptet. 95 HLF Bærum Rykkinn Seniorsenter Veiledning i forhold?l hørselsproblema?kk 96 Emil Olafsson Sandvika Byfest Være konferansier/scenevert/sanger under Byfest 29/8-1/ Seniorsentrene Bærum Øst Dissimilis kultur- og kompetansesenter Seniorsentrene BØ?lbyr øvingslokaler mot underholdning 98 Redd Barna Barnevernstjenesten (bo?ltak enslige mindreårige flyktninger) Redd Barna holder foredrag Barnevernet rekru>erer nye frivillige?l mo>aksarbeid 99 Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Seniorsentrene Bærum Øst Foredrag om førstehjelp FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 4

5 100 Pales?nske Kvinneforening Ramstad skole Mee?ng area for board mee?ngs in the Pales?nian Womens Union. - Teach about Pales?nian for (in English) 101 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Manpower AS Mølla?lbyr praksiskandidater?l Manpower 102 Lions i Bærum Haug musikkorps for utviklingshemmede Lions gir hjelp?l prak?ske adm. oppgaver Haug MK skal gi info om Lions prosjekt: Vanskeligs?lte barn i Bærum 103 Redd Barna Accessorize - Ekstra hjelp?l spesielle Redd Barna arrangementer i hele Norge. - Spennende jobb erfaring med flyktningbarn 104 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Sandvika Byfest Deltakelse på Byfesten m/kurs Profiling i progra/nejsde etc. 105 Bærum kommune v/marianne Lind Bærum kuns_orening Bærum kuns_orening?lbyr Bærum kommune en omvisning med foredrag?l en turgruppe administrert av Bærum kommune. 106 Ajour Renhold AS Friskis&Svejs Asker og Bærum Partner A?lbyr vasking av vinder 2 gg/år Partner B?lbyr profilering mm 107 Livsglede for eldre Hundsund barnehage - Være med på standfes?val i juni - underholding (Hundsund barnehage) 108 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Bærum kommune Utviklingsenheten Bruke lokalene i kommunegården høsten 2013 e>er nærmere avtale. 109 Hospice Stabekk Møller Bil Asker og Bærum Møller Bil?lbyr bil e>er nærmere avtale Hospice Stabekk holder foredrag for Møller Bil 110 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Videreformidling av mulige arbeidstreningsplasser 111 Bærum Røde kors Livsglede for eldre - S?lle på sommerfest RK får komme og velge" Røde Kors- rekru>er" 112 Seniorsentrene Bærum Øst Hospice Stabekk Foredrag Markedsføring 113 Seniorsentrene Bærum Øst Bærum kuns_orening - Foredrag - Omvisning i Bærum kuns_orening 114 Hospice Stabekk Bærum Rotary klubb Tar kontakt for å avtale form for samarbeid - foredrag, møter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Friskis&Svejs Asker og Bærum Norsk Folkehjelp?lbyr førstehjelpskurs Friskis&Svejs?lbyr møtelokale 116 NAV - Ungdomsteamet Sandvika Byfest Lage installasjoner?l Kulturna> elvelangs. Profilering og deltakelse i paraden. 117 Tanum menighet Livsglede for eldre Hjelp?l å lage middag Sang/musikk, veiledning i forbindelse med arrengement for eldre 118 Bærum kuns_orening Solvik Bo og Behandlingssenter Solvik besøker Bærum kuns_orening for omvisning Pales?nsk Kvinneforening får låne møterom 1 kveld per mnd av Bærum kommune, Kultur og samarbeid Pales?nsk kvinneforening 119 Pales?nske Kvinneforening Bærum kommune, Kultur og samarbeid s?ller med frivillige, hjelpe?l på Byfesten 120 Lions i Bærum Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak BV gir info om prosjektet?l Lions Vanskeligs?le barn" Lions gir ressurspersoner e>er nærmere avtale" 121 Villa Walle Else Synnøve Stenberg Villa Walle skal?lby spanskkurs og underholdning 122 Villa Walle Bærum Frivilligsentral Villa Walle får uts?lling på Bærum Frivilligsentral Frivilligsentralen får krea?ve mo?vasjonskurs for frivillige 123 Paal Alme Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen 1. Bilder av Bærum, steder, bygninger osv. 2. Detaljer av mo?ver, o[e bruk?l rammeavtaler. 124 Haslum Menighet DI- gruppen DI- gruppen gir prak?sk hjelp på kjøkkenet Haslum Menighet?lbyr annonse i menighetsblad FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 5

6 125 NAV - Ungdomsteamet Hospice Stabekk NAV bidrar med besøk av sosionomer med informasjon, og NAV får foredrag eller låne møtelokaler 126 Villa Walle Rykkinn Seniorsenter Villa Walle?lbyr spanskundervisning Rykkin Seniorsenter?lbyr å markedsføre VW der hvor det er naturlig 127 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Ramstad skole A: Bilder av omgivelser, steder, bygninger i Bærum?l presentasjoner mm. B: Bilder av håndverkstjenester, mat, audiovisuelle produkter osv?l intrane>et 128 Bærum Frivilligsentral Dyrenes hus Dyrenes hus skal coache daglig leder i Frivillighetssentralen i?lknytning?l hennes yrke. Dyrenes hus får hjelp av frivillige utkikk e>er passende lokaler 129 Mariehaven bo- og beh.senter Sandvika barne- og ungdomsteater Sandvika Barne- og ungdomsteater vil gjerne gra?s bille>er?l fores?lling i nov- des Fotografier under Byfesten og pyning før/under Byfesten Markedsføring av skolens jubileum under Byfesten, i paraden lørdag og på 130 Sandvika Byfest Ramstad skole søndag 131 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Paal Alme Lilløyplassen?lbyr naturguiding, foredrag og andre utearrangement i natur. Paal Alme markedsfører/synliggjør Lilløyplassen lokalt 132 Haslum Menighet Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Annonsering i menighetsblad for Dyrebesky>elsen 133 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Lilløyplassen Naturhus gir foredrag om Natur. Norsk Folkehjelp gir førstehjelpskurs 134 Friskis&Svejs Asker og Bærum Sandvika Byfest Arrangering av parade lørdag Profilering i program/ne>side under parade 135 Bærum Frivilligsentral DI- gruppen Frivilligsentralen inviterer migranorsk- deltakere?l språkcafe. DI?lbyr deltakere på praksisplass?l kafeen. 136 Villa Walle Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Norsk Folkehjelp?lbyr førstehjelpskurs Villa Walle?lbyr møtelokale, mulig kontorplass 137 NAV - Ungdomsteamet Supermandag NAV?lbyr medarb. på kjøkkenet. Supermandag annonse i menighetsblad 138 Lions i Bærum Pales?nske Kvinneforening Kontakt med Lions?lkny>et mulige arrangement 139 Hospice Stabekk Bærum Røde kors Hospice Stabekk?lbyr foredrag Bærum Røde Kors?lbyr minibuss m sjåfør 140 NAV - Ungdomsteamet Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Tilby en gra?s guidet tur og videre samarbeid med NAV NAV får det ved at vi kan få innsyn for så å utvikle et samarbeid med dere. 141 Livsglede for eldre Seniorsentrene Bærum Øst Livsglede for eldre?lbyr musikkshow i Rud Vgs Aula Foredrag 142 Friskis&Svejs Asker og Bærum Ramstad skole F&S?lbyr mobilt lydanlegg. Ramstad skole?lbyr profilering 143 Ramstad skole HLF Bærum Kompetansetrening av personalet iht hørselshemming Elevbidrag i møter (underholding evt servering) NAV skal?lby ungdom som ressurs og kommer og samarbeid med integrering i arbeidslivet. Kuns_oreningen tar NAV/ungdommene 144 NAV Bærum Bærum kuns_orening med på omvisning og viser kunst. 145 Haslum Menighet Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Haslum Menighet gir øvelseskjøring og besøk familier for klienter hos BV mot at BV yter snømåkingstjenester og kjøkkentjenester 146 NAV Bærum Hundsund barnehage NAV Bærum - Ungdom som trenger å få omsorg og oppleve barne glede og la>er Hundsund Barnehage - Tilby livsglede 147 Seniorsentrene Bærum Øst Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter (BKVO) Avtale med tjenesteleder om praksisavtale for høyt utdannet arbeidskra[ 148 NAV Bærum Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak NAV - Bidra med å øvelseskjøre både NAV ansa>e + ungdom BVTJ - Motyelser blir plenklipp, hundelu[ eller matlaging 149 Irene Gaarud Solvik Bo og Behandlingssenter Solvik BBS kommer?l Rud 20 mai på musikkshow, arrangert av de gule englene FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 6

7 150 Ung i jobb Villa Walle Villa Walle?lbyr grupper sted å komme ak?viteter Ung i jobb?lbyr ungdom som potensielle bidragsytere 151 Bærum kommune v/marianne Lind Rykkinn Seniorsenter A. Holde foredrag for seniorsenteret B. Prøver å engasjere leseombud 152 Matbilen FRIVILLIG Bærum Hjelp oss å hjelpe Intensjonsavtale ved levering av mat, utveksling av sjåfør 153 Ajour Renhold AS Granli Dagsenter Ajour sang/underholdning for dagsenteret A holder foredrag om kvinnerejgheter for pales?nske kvinner hos B B holde foredrag hos A om hvordan man forholder seg når 154 Pales?nske Kvinneforening Hospice Stabekk man selv eller venner/familie blir alvorlig syke 155 Hospice Stabekk Lions i Bærum Gjensidige foredrag 156 Mariehaven bo- og beh.senter Snarøen vel Mariehavnet?lbyr uts?llingsplass. Snarøen vel har kunstere 157 Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter (BKVO) Bærum kuns_orening Rolf Erik fra kuns_oreningen kommer og holder et kuns_oredrag hos Voksenopplæringen 158 Irene Gaarud Eiksåsen MS senter B holder foredrag om MS for VGI HE på Rud. De gule englene på Rud besøker Eiksåsen og bidrar m/livsglede 159 Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Accessorize Praksisplasser?l ungdommer som vil snuse på serviceyrket 160 Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Trygge Rom AS Trygge Rom ser på muligheten for øvelseskjøring for ungdommer i barnevernet i by>e mot prak?sk hjelp. 161 Bærum kommune, Kultur og samarbeid Ajour Renhold AS B - Være kultur operatør, lære å synge opera, kan opptre A - Kontakter ved behov FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 7

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent

Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg. v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg v/ Harald Waugh Frivillighetskonsulent Arbeidsområde Organisert under Fagutviklingsenheten 17 Bo- og behandlingssentre, 10 Omsorgsboliger Fra 2016 satsning på

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016

Årsrapport. Bærum Frivilligsentral CHV. Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 2015 Årsrapport Bærum Frivilligsentral CHV Bærum Frivilligsentral 01.01.202.02.2016 Innledning 1 Beskrivelse 1.1 Frivilligsentralene retningslinjer fra Kulturdepartementet 2 1.2 Bærum Frivilligsentral

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger

Handlingsplan Ukentlig aktivitet. Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Handlingsplan 2016 Ukentlig aktivitet Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Aktivitet Kjøring kafé på Hole bo og rehab. (annenhver) Datahjelp til eldre Norsk kurs for flyktninger Bridgeklubben Kjøring

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen innen

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen Bærum kommune

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

RÅDMANN Erik Kjeldstadli RÅDMANNSGRUPPEN. Organisasjon og utvikling Velferd Samfunn Kristin Weidemann Wieland Bovild Tjønn Arthur Wøhni

RÅDMANN Erik Kjeldstadli RÅDMANNSGRUPPEN. Organisasjon og utvikling Velferd Samfunn Kristin Weidemann Wieland Bovild Tjønn Arthur Wøhni RÅDMANN Erik Kjeldstadli RÅDMANNSGRUPPEN Organisasjon og utvikling Velferd Samfunn Kristin Weidemann Wieland Bovild Tjønn Arthur Wøhni - Kommuneadvokat Stab Kommunikasjonsenheten Organisasjon og utvikling

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

kvinnegruppen sentrum

kvinnegruppen sentrum kvinnegruppen sentrum Kong Oscars gate 22, 5017 Bergen Mandag kl. 17.00-20.30 Tirsdag kl 10.00-14.30 Kontakt Kvinnegruppen: Kristine M. Thorsen, tlf. 918 14 411, email: kristine.thorsen@skbb.no Faste aktiviteter:

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter

Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter Årsmelding 2009 Bøler seniorsenter 1. Eierskap, organisering og brukermedvirkning Seniorsenteret er drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF) ved Oslos fylkeshelselag. Den daglige driften av senteret

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral

ØSTFOLD. Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2. Sarpsborg Øst Frivilligsentral. Aremark Frivilligsentral ØSTFOLD Basert på SUKSESSHISTORIER fra REGION 2 Sarpsborg Øst Frivilligsentral Prosjekt Nevenyttig er et samarbeidsprosjekt mellom sentralens frivillige seniorer og ungdommer tilknyttet NAV. Ungdommene

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2003 Bildet viser styret i frivillighetssentralen med minibussen i bakgrunnen Gjelder for perioden 1.1.2003 31.12.2003 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy,

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/439 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 16. februar 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Anlaug

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Turnéplan: MANNEN OG HVALEN - Akershus Teater

Turnéplan: MANNEN OG HVALEN - Akershus Teater 35 Ma 24.08.2015 10:30 Drengsrud skole 35 Ma 24.08.2015 11:45 Drengsrud skole 35 Ti 25.08.2015 10:30 Vardåsen skole 35 Ti 25.08.2015 12:00 Vardåsen skole 35 To 27.08.2015 10:30 Hofstad skole 35 To 27.08.2015

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei

TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMADAG Inn på tunet / Vilje viser vei TEMA : BARN OG UNGE Hvordan kan gården være en ressurs for barn og unge som har behov for et tilrettelagt tilbud, i skoletida og på fritida? Gården som ressurs for

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009.

Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. * FORSIDE/INVITASJON Positive homser, venner og familie - Møtes i Pinsen 2009. QuickTime and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. Hivpositive med venner og familie inviteres

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

BLI EN KUNSTAGENT I SKULPTURPARKEN,

BLI EN KUNSTAGENT I SKULPTURPARKEN, 11 To 16.03.2017 Henie Onstad Kunstsenter Blommenholm skole (1) 4 0 Lærerkurs, informasjon om tidspunkt kommer 11 To 16.03.2017 Henie Onstad Kunstsenter Bryn og Hammerbakken skole, avdeling Bryn (1) 4

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING

ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING ÅRSMELDING 2009 INNLEDNING Hole Frivilligsentral ble etablert i 1996, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet, og bidrar til det gode liv i kommunen vår. Frivilligsentralen er med på å skape

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet

Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet Røde Kors Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet www.rodekors.no Frivillighet som treningsarena for arbeidsliv Så langt ikke iverksatt systematiske tiltak for å samle de mange lokale erfaringene

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/572 Klassering: F30 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

1 Babysang, med lunsj Trivsel og inkludering kultur Antall deltakere Hele året. Trivsel, Inkludering og utjevning av sosiale forskjeller

1 Babysang, med lunsj Trivsel og inkludering kultur Antall deltakere Hele året. Trivsel, Inkludering og utjevning av sosiale forskjeller Handlingsplan for Folke 2014 Målgruppe barn og unge, Mål Nr, Tiltak Hvordan kan tiltaket bidra til å løse utfordringsbilde god,, og utjevne forskje ller 1 Babysang, med lunsj Trivsel og kultur 3 Fredagstilbud

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

omvisning på skolen 1430-1530 Møte med ledergruppa ledergruppa

omvisning på skolen 1430-1530 Møte med ledergruppa ledergruppa VEDLEGG 1 PLAN FOR EKSTERNVURDERING RØYKEN VGS Dag/dato Tidspunkt Innhold Deltakere Mandag 4. november 0900-1030 Møte med ledelsen, orientering og Laila, Jan Helge, Lene Tirsdag 5. november Onsdag 6. november

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90)

Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90) Møtesteder Eldretreff åpent for alle Filadelfia Brukshuset, Stormyrvn.11, 2315 Hamar (v. Maxi) Formiddagstreff 50+ med sang og musikk, 1. onsdag i mnd. kl. 11.30, tlf: 62 54 04 90) Frelsesarmeen Grønnegata

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 - Vi frakter deg trygt frem! Takster 1-4 passasjerer Tidspunkt DAG (DA) Man-Fre 0600-1700 NATT/HELG (KN/HE) Man-Tor 1700-0600

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

Livsgledeuka i Sola 22. - 30. august 2009

Livsgledeuka i Sola 22. - 30. august 2009 Livsgledeuka i Sola 22. - 30. august 2009 Sola Kulturhus Lørdag 22. august kl. 14.00 Medvirkende: Sangstjernene fra Sola som topper VG-lista for tredje gang i sommer, Rita & Frank Eriksen, og stavangerartisten

Detaljer

Aksjon sommerjobb 2009

Aksjon sommerjobb 2009 Aksjon sommerjobb 2009 Kroken sykehjem, Undervisningssykehjemmet i Tromsø Kroken sykehjem skal være en framtidsrettet institusjon med et helhetlig syn på eldreomsorg Avdelingene; Lanes, Nerstranda, Bukta,

Detaljer

Turne 1105. Åsne Berre Persen. NB! Artistene trenger piano. 29. mai 2011

Turne 1105. Åsne Berre Persen. NB! Artistene trenger piano. 29. mai 2011 29. mai 2011 Hele dagen Opplysninger om artistene KONTAKTPERSON. Åsne Berre Persen TLF 952 30 030 NB! Artistene trenger piano Turne 1105 Åsne Berre Persen Åsne var ute på turne i 2010 med allsang. Hun

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier

Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Er du 55+? Da er du senior! Her finner du oversikt over noen aktiviteter og møteplasser i Lier Turvenner og kaffekos ved Holsfjorden GODE MØTEPLASSER KAN GI: Sosialt fellesskap og nye venner Bedre livskvalitet

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM

SØKNAD OM STØTTE TIL MILJØTINGET - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Saknr. 4282/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM STØTTE TIL "MILJØTINGET" - INNLANDETS MILJØKONFERANSE FOR UNGDOM Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013

Kongsberg Frivilligsental. Årsrapport 2013 Kongsberg Frivilligsental Årsrapport 2013 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester.

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

Status folkehelsearbeid i Fet kommune

Status folkehelsearbeid i Fet kommune Status folkehelsearbeid i Fet kommune I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for folkehelse 2015-2019» har alle enheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak de anser som folkehelserettede

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Aktivitetsoversikt GLA UKA 2008

Aktivitetsoversikt GLA UKA 2008 1 Aktivitetsoversikt GLA UKA 2008 DAG/ DATO Fredag 23 mai Lørdag 24 mai 16-19 TID AKTIVITET STED ANSVARLIG 20 21.30 9-17 Dugnad og merking av ridestien Bryggedans til korpsmusikk med Soon Etter Frokost

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Kultur- og aktivitetsprogram JUNI 2016. Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni

Kultur- og aktivitetsprogram JUNI 2016. Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni Kultur- og aktivitetsprogram For Nordraaksvei bo- og behandlingssenter JUNI 2016 Uke 22. fra onsdag 1. til fredag 3.juni Onsdag 1. Torsdag 2. Lesestund med leseombud Lis Weber kl.11. til 11.45 i «peisestua»

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Avisen vår. Tananger bo- og hjemmetjenester Nr. 1 Juni 2009

Avisen vår. Tananger bo- og hjemmetjenester Nr. 1 Juni 2009 Avisen vår Tananger bo- og hjemmetjenester Nr. 1 Juni 2009 Navnekonkurranse Har du forslag til navn på avisen vår? Send inn ditt forslag og du kan vinne søndagsmiddag for 2 i kaféen på Tananger bo- og

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer