# Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "# Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen"

Transkript

1 # Organisasjon A Organisasjon B Beskrivelese av avtalen 1 Terramar AS VIVIL Idre>slag Frivillige?l Vivilekene 2 Seniorsentrene Bærum Øst Hjelp oss å hjelpe Formidling av frivillige?l eldre 3 BærMuDa Seniorsentrene Bærum Øst BærMuDa gir underholdning?l Seniorsentrene Bærum Øst Seniorsentrene Bærum Øst gir øvingslokaler?l BærMuDa 4 Rykkinn Seniorsenter Bjørn Frodahl Fredag om lokalhistorie 5 Eiksmarka Sanitetsforening Bjørn Frodahl Historiefortelling på Eiksåsen 6 Rykkinn Seniorsenter Mannskapet Rykkkinn Tilbyr hjelp?l maling av grupperom (må besik?ges først) Motytelse er gra?s leie av storstue (80 pers) og møterom en gang pr rom 7 NAV - Ungdomsteamet Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Bidra med ressurser i[ frivillig arb med data + kurs I løpet av året skal vi samarbeide om minst 1-2 elementer gjennomført på Snarøya hvor vi kny>er eldre barna fra Hundsund, samt 8 Livsglede for eldre Snarøen vel Ruds gode engler sammen om arrangementet. 9 Bærum kuns_orening Høyrabben Boliger med service Enige om at Bærum kuns_orening s?ller ut bilder ved Høyrabben Bolig 10 Bærum kuns_orening Høyrabben Boliger med service Enige om at Bærum kuns_orening s?ller ut bilder ved Høyrabben Bolig 11 Bærum frisklivs- og mestringssenter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Førstehjelpskurs for deltagere og pårørende i frisklivsresepten 12 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Mariehaven bo- og beh.senter Øvingslokale for Dissimilis på Mariehaven Dissimilis skal ha konsert på Mariehaven 13 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Pocos Holding AS Pocos Holding AS gir velvære?l Nordraaksvei Bo- og behandlingssenter 14 Tanum menighet Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Annonsering i menighetsblad 15 Lions i Bærum Livsglede for eldre Generelt samarbeid og stø>e fra Lionsklubben og enkeltmedlemmer 16 Matbilen FRIVILLIG Bærum Ramstad skole Levering av matvarer?l festkake. Elevavløsning på matbilen 17 Accessorize NAV - Ungdomsteamet Integrering av ungdom i arb.livet?lby arbeidsplass/utplassering 18 Eikstunet bo- og behandlingssenter Bjørn Frodahl Historiefortelling 19 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Bjørn Frodahl Historiefortelling 20 Haslum Menighet Kajo AS Prak?sk kokkehjelp ved Supermandager 4 personer, 2 av gangen 21 Hjelp oss å hjelpe Haug musikkorps for utviklingshemmede Hjelp oss å hjelpe gir administra?v hjelp?l Haug musikkorps. Haug musikkorps gir underholdning?l Hjelp oss å hjelpe 22 HLF Bærum Seniorsentrene Bærum Øst Tilbyr veiledning, kurs for hørselshemmede eldre 23 Ressurssenteret for psykisk helse Bærum Røde kors 2 plasser på VIVAT kurs i førstehjelp ved selvmordsfare 24 Ajour Renhold AS Sandvika Byfest Ajour Renhold gir renhold av telt før og e>er byfesten. Sandvika Byfest gir markedsføring på byfesten i programmet. FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 1

2 25 Eiksmarka Sanitetsforening Bærum Pikekor Eiksmarka skal bake 10 kaker?l pikekoret. Pikekoret synger for Eiksåsen 26 Terramar AS Redd Barna Leksehjelp Foredragsholdere i ne>bruk. 27 Møller Bil Asker og Bærum VIVIL Idre>slag Biler?l disposisjon under Vivilekene 28 Mariehaven bo- og beh.senter Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Mariehaven har åpen kafe - egnede lokaler for møter/opptredener. Marie P har ungdom som kan bidra med liv og røre 29 Redd Barna Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Kurs og foredrag om førstehjelp og Redd Barnas arbeid i Norge 30 BærMuDa NAV - Ungdomsteamet BærMuDa?lbyr bille>er gra?s?l BærMuDa's produksjoner og NAV?lbyr å male kulisser. Bagge parter aksepterer 31 Stabekk teater og teaterskole Ramstad skole Journalis?sk hjelp?l 50års jubileumet?l Ramstad, lån av kostymer. Stabekk teater?lbys lokaler 32 Bærum Røde kors Bærum Kommunale arbeidssenter Førstehjelpskurs?l BKA 23.mai Vedlikehold av utvendig anlegg 2 ganger ilø 2013 rundt Røde Kors anlegget Elias Smiths vei 1 33 Hospice Stabekk Accessorize Accessorize skal hjelpe?l med å ak?visere pasienter på Hospice Stabekk. Tilbake gis holde foredrag om Accessorize 34 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Redd Barna Foredrag om trygg bruk av ne> for barn og voksne. Frivillige foredragsholdere 35 Villa Walle Bærum kuns_orening Holde foredrag om kunst i hverdagen. Omvisning for brukere på Villa Walle 36 Seniorsentrene Bærum Vest Sandvika Byfest Være med å arrangere turlp/marsj for eldre/barnebarn på Kalvøya 1 sept. Brukerne på eldresentrene deltar gra?s 37 BærMuDa Hospice Stabekk A får låne lokaler hos B?l kostymer. B får låne bille>er?l teaterproduksjoner gra?s samt underholdningssnu>er i lokalene 38 VIVIL Idre>slag Lions i Bærum Lions gir frivillige mannskap?l Vivillekene 39 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Friskis&Svejs Asker og Bærum Lilløya gir naturguiding på Fornebu. F&S skaffer deltakere. 40 Livsglede for eldre Bærums Verk Musikkorps - BVMK spiller?l glede for de eldre på en uformell konsert en onsdag - Livslgede er publikum 41 Villa Walle DI- gruppen Villa Walle inviterer deltakere?l krea?ve kurs. Gjensidig?lbud om praksisplass. Villa Walle ønsker deltakere med brukererfaring som kan komme og informere (visa versa) 42 Barton Finks film Bærum kommune Ungdomstjeneste - Kontorfasiliteter for næringsvirksomhet innenfor film & media i samsvar med formålet med tanken. - Opplæring av ungdom, dri[ og?lsyn 43 Pocos Holding AS VIVIL Idre>slag Frivillige funksjonærer?l Vivil lekene 44 Haug musikkorps for utviklingshemmede Seniorsentrene Bærum Øst Seniorsentrene BØ gir adm. hjelp?l Haug musikkorps. Haug musikkorps gir underholdning?l Seniorsentrene BØ 45 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Friskis&Svejs Asker og Bærum Marie P profilerer F&S. F&S?lbyr happening for voksne og ungdom. 46 Haslum Menighet Hjelp oss å hjelpe Kjøkkenhjelp på Supermandag. Annonsering for Hjelp oss å hjelpe"" 47 Hospice Stabekk Mariehaven bo- og beh.senter Hospice Stabekk holder foredrag. Mariehaven?lbyr massasje 4 ganger 48 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Bærum Kommunale arbeidssenter - Levering av fotografier av omgivelser, steder, bygninger osv i Bærum + bilder av detaljer - Mulighet for hospitering Rekru>ere?l musikkorps for at ungdom skal føle mestring og glede. NAV ønsker å få ak?vitet med ungdom ved å spille i gruppe. 49 NAV - Ungdomsteamet Bærums Verk Musikkorps Mestring. FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 2

3 50 Ressurssenteret for psykisk helse Barton Finks film Ressursenteret for psykisk helse gir veiledning/worskhop Barton Finks Film gir/lager kor_ilm. Villa Walle gir fotooppdrag for kommunikasjonseheten, s?llbilder og bygninger Kommunikasjonsenheten kan bidra med 51 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Villa Walle markedsføring 52 The Body Shop i Norge Solvik Bo og Behandlingssenter The Body Shop?lbyr velværebehandling?l beboere ved Solvik BBS. Solvik BBS kan?lby lokaler på kvelds?d. 53 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Høyrabben Boliger med service Partene skal samarbeide om å arrangere en fest på Emma Hjorth 54 VIVIL Idre>slag Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Mannskap?l VIVIL lekene 31/5-2/6 55 Livsglede for eldre Bjørn Frodahl Historiefortelling 56 Barton Finks film Sandvika Byfest Film/fotografi under Byfesten Profilering i forberedelse med byfest. Hvis mulig visning av kor_ilm. 57 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Friskis&Svejs Asker og Bærum Ung i Jobb?lbyr arbeidstaker m/oppfølging Friskis&Svejs?lbyr praksisplass 1dag/uke Seniorsentrene BØ skal servere Hundsund barnehage, mens Hundsund barnehage underholder i Bærum kommune + 58 Seniorsentrene Bærum Øst Hundsund barnehage kuns_ormidling og livsglede for eldre. 59 Tanum menighet Lions i Bærum Bidra?l samarbeidspartner Lions Prosjektet Vanskelig s?lte barn i Bærum" + generell stø>e / mannskap?l arrangementer" Ungdom fra NAV Bærums prosjekter og?ltak bidrar ved Snarøya Vels arrangement og de gir kunst og kulturopplevelser?l 60 NAV - Ungdomsteamet Snarøen vel ungdommene?lbake 61 DI- gruppen Solvik Bo og Behandlingssenter - Gml Drammensvev. og Solvik BBS?lbyr utlån av møterom. - DI- gruppen?lbyr et besøk med besøkshund 62 Sandvika Byfest Frode Kingell Ta bilder under Byfesten?l markedsføring 63 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Accessorize Accessorize skal hjelpe Dissimilis med media kommunikasjon Tilbake får Accessorize underholdning å glede. 64 Seniorsentrene Bærum Øst Bjørn Frodahl Historiefortelling Hundsund barnehage gir underholdning og livsglede?l eldre. Solvik BBS gir uts?llingsvegg, publikum og enkel bevertning 65 Hundsund barnehage Solvik Bo og Behandlingssenter (utveksling av glede mellom generasjoner) 66 DI- gruppen Solvik Bo og Behandlingssenter - Gml Dr.vn?lbyr praksisplass - DI- gruppen?lbyr praksiskandidat 67 BærMuDa Dissimilis kultur- og kompetansesenter By>elåning av kostymer. Møtes i april/mai for å finne ut hva vi kan låne av hverandre. Se på storsalen?l Dissimilis 68 HLF Bærum Hundsund barnehage Utlån av lydia (lydøre) 69 Eiksmarka Sanitetsforening Accessorize Accessorize er med på å lage en temadag for Beauty" velvære og hygge." 70 Sandvika Byfest Redd Barna Holde foredragg om trygg ne>bruk for barn og profilering av Redd Barna 71 Mariehaven bo- og beh.senter Bjørn Frodahl Historiefortelling 72 Nordraaksvei bo- og behandlingssenter Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Besøk m/beboere?l Dyrenes hus for kakekos. Mariehaven?lbyr si> kulturprogram, samt åpen kafe på dag?d Marie P legger?l re>e for besøk mtp. utvikling av 73 Mariehaven bo- og beh.senter Marie Plathe familie og ak?vitetssenter besøksvenn/hyggelig samvær. 74 Bærum Pikekor Mariehaven bo- og beh.senter Mariehaven s?ller lokaler?l seminar i helgene. Bærum pikekor?lbyr konsert FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 3

4 75 Redd Barna Friskis&Svejs Asker og Bærum Redd Barna?lbyr foredrag og profilering. F&S?lbyr ak?vitet for flyktningebarn mellom 6-12 år. 76 Villa Walle Bærum kommune, Kultur og samarbeid A - Produksjon av pynte/utsmykning?l ulike arrangement i Sandvika B - Rådgivning i forbindelse m/arrangement, lån av stoler/bor 77 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Lilløyplassen?lbyr guidede turer. Marie P?lbyr ak?vitetsutstyr, ungdom og familier. Noe (4) vakter kan?lbys. 78 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen NAV - Ungdomsteamet Ungdom v/nav bidrar med foto?l kommunens inter & intrane>. 79 Livsglede for eldre Friskis&Svejs Asker og Bærum A?lbyr profilering B?lbyr mulighet for deltakelse og observasjon ifm. trening for seniorer 80 Møller Bil Asker og Bærum Dyrenes hus Møller Bil gir hjelp?l å fly>e for Dyrenes hus, anta> mai/juni. Stor kassevogn + arbeidskra[. Dyrenes hus?lbyr foredrag om dyr. 81 Flyktningekontoret Villa Walle Språkpraksis, sosialt ne>verk v/kulturelle ak?viteter for deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger. 82 Pales?nske Kvinneforening Redd Barna Arrangere ak?viteter for flyktningebarn i Bærum 83 Marie Plathe familie og ak?vitetssenter Bærum kuns_orening Marie Plahte?lbyr lokaler?l kunst. Bærum kuns_orening?lbyr omvisning 84 Bærum Røde kors Friskis&Svejs Asker og Bærum A: Førstehjelpteskurs m/hjertestarter høst 2013 B: Raba>erte trenings?lbud 85 Dyrenes hus Accessorize Accessorize skal hjelpe med å formidle hva Dyrenes hus driver med og behov og kose ka>er/dyr. Facebook, intrane>. 86 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Manpower AS Dissimilis?lbyr underholding mot konsulentbistand. A - Hospice Stabekk gi foredrag om hvordan ta vare på kollega som er rammet av kre[ B - Body Shop gir produkter?l Hospice 87 Hospice Stabekk The Body Shop i Norge Stabekk 88 NAV - Ungdomsteamet Matbilen FRIVILLIG Bærum NAV - ungdom fra år spiser mat som gå> ut på dato som gir energi?l ungdom. Matbilen - gi bort mat som har gå> ut på dato. 89 Ajour Renhold AS Barnevernstjenesten (bo?ltak enslige mindreårige flyktninger) Ungdom får innsyn i arbeidslivet/renhold i by>e mot unge ressurspersoner og god reklame 90 Trygge Rom AS Else Synnøve Stenberg Trygge Rom gir kurs?l Seniorsentrene vedr sikring av bolig og sikkerhetsrelatert adferd. 91 Mariehaven bo- og beh.senter Bærum kuns_orening Kuns_oredrag fra Bærum kuns_orening mot en god lunsj hos Mariehavnet bo- og behandlingssenter med god?d! 92 Flyktningekontoret Sandvika Byfest Kunstnerisk deltakelse under byfesten. 93 Hundsund barnehage Villa Walle Hundsund barnehage?lbyr markedsføring Villa Walle?lbyr krea?vitet, ak?viteter?l barn, inspirasjon 94 Matbilen FRIVILLIG Bærum Bærum Kommune v/morten Skauge Bærum kommune skal hjelpe Matbilen med å informere andre kommuner om etablering og dri[ av matbil konseptet. 95 HLF Bærum Rykkinn Seniorsenter Veiledning i forhold?l hørselsproblema?kk 96 Emil Olafsson Sandvika Byfest Være konferansier/scenevert/sanger under Byfest 29/8-1/ Seniorsentrene Bærum Øst Dissimilis kultur- og kompetansesenter Seniorsentrene BØ?lbyr øvingslokaler mot underholdning 98 Redd Barna Barnevernstjenesten (bo?ltak enslige mindreårige flyktninger) Redd Barna holder foredrag Barnevernet rekru>erer nye frivillige?l mo>aksarbeid 99 Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Seniorsentrene Bærum Øst Foredrag om førstehjelp FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 4

5 100 Pales?nske Kvinneforening Ramstad skole Mee?ng area for board mee?ngs in the Pales?nian Womens Union. - Teach about Pales?nian for (in English) 101 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Manpower AS Mølla?lbyr praksiskandidater?l Manpower 102 Lions i Bærum Haug musikkorps for utviklingshemmede Lions gir hjelp?l prak?ske adm. oppgaver Haug MK skal gi info om Lions prosjekt: Vanskeligs?lte barn i Bærum 103 Redd Barna Accessorize - Ekstra hjelp?l spesielle Redd Barna arrangementer i hele Norge. - Spennende jobb erfaring med flyktningbarn 104 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Sandvika Byfest Deltakelse på Byfesten m/kurs Profiling i progra/nejsde etc. 105 Bærum kommune v/marianne Lind Bærum kuns_orening Bærum kuns_orening?lbyr Bærum kommune en omvisning med foredrag?l en turgruppe administrert av Bærum kommune. 106 Ajour Renhold AS Friskis&Svejs Asker og Bærum Partner A?lbyr vasking av vinder 2 gg/år Partner B?lbyr profilering mm 107 Livsglede for eldre Hundsund barnehage - Være med på standfes?val i juni - underholding (Hundsund barnehage) 108 Dissimilis kultur- og kompetansesenter Bærum kommune Utviklingsenheten Bruke lokalene i kommunegården høsten 2013 e>er nærmere avtale. 109 Hospice Stabekk Møller Bil Asker og Bærum Møller Bil?lbyr bil e>er nærmere avtale Hospice Stabekk holder foredrag for Møller Bil 110 Mølla Kompetansesenter - Ung i jobb Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Videreformidling av mulige arbeidstreningsplasser 111 Bærum Røde kors Livsglede for eldre - S?lle på sommerfest RK får komme og velge" Røde Kors- rekru>er" 112 Seniorsentrene Bærum Øst Hospice Stabekk Foredrag Markedsføring 113 Seniorsentrene Bærum Øst Bærum kuns_orening - Foredrag - Omvisning i Bærum kuns_orening 114 Hospice Stabekk Bærum Rotary klubb Tar kontakt for å avtale form for samarbeid - foredrag, møter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Friskis&Svejs Asker og Bærum Norsk Folkehjelp?lbyr førstehjelpskurs Friskis&Svejs?lbyr møtelokale 116 NAV - Ungdomsteamet Sandvika Byfest Lage installasjoner?l Kulturna> elvelangs. Profilering og deltakelse i paraden. 117 Tanum menighet Livsglede for eldre Hjelp?l å lage middag Sang/musikk, veiledning i forbindelse med arrengement for eldre 118 Bærum kuns_orening Solvik Bo og Behandlingssenter Solvik besøker Bærum kuns_orening for omvisning Pales?nsk Kvinneforening får låne møterom 1 kveld per mnd av Bærum kommune, Kultur og samarbeid Pales?nsk kvinneforening 119 Pales?nske Kvinneforening Bærum kommune, Kultur og samarbeid s?ller med frivillige, hjelpe?l på Byfesten 120 Lions i Bærum Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak BV gir info om prosjektet?l Lions Vanskeligs?le barn" Lions gir ressurspersoner e>er nærmere avtale" 121 Villa Walle Else Synnøve Stenberg Villa Walle skal?lby spanskkurs og underholdning 122 Villa Walle Bærum Frivilligsentral Villa Walle får uts?lling på Bærum Frivilligsentral Frivilligsentralen får krea?ve mo?vasjonskurs for frivillige 123 Paal Alme Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen 1. Bilder av Bærum, steder, bygninger osv. 2. Detaljer av mo?ver, o[e bruk?l rammeavtaler. 124 Haslum Menighet DI- gruppen DI- gruppen gir prak?sk hjelp på kjøkkenet Haslum Menighet?lbyr annonse i menighetsblad FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 5

6 125 NAV - Ungdomsteamet Hospice Stabekk NAV bidrar med besøk av sosionomer med informasjon, og NAV får foredrag eller låne møtelokaler 126 Villa Walle Rykkinn Seniorsenter Villa Walle?lbyr spanskundervisning Rykkin Seniorsenter?lbyr å markedsføre VW der hvor det er naturlig 127 Bærum Kommune, Kommunikasjonsavdelingen Ramstad skole A: Bilder av omgivelser, steder, bygninger i Bærum?l presentasjoner mm. B: Bilder av håndverkstjenester, mat, audiovisuelle produkter osv?l intrane>et 128 Bærum Frivilligsentral Dyrenes hus Dyrenes hus skal coache daglig leder i Frivillighetssentralen i?lknytning?l hennes yrke. Dyrenes hus får hjelp av frivillige utkikk e>er passende lokaler 129 Mariehaven bo- og beh.senter Sandvika barne- og ungdomsteater Sandvika Barne- og ungdomsteater vil gjerne gra?s bille>er?l fores?lling i nov- des Fotografier under Byfesten og pyning før/under Byfesten Markedsføring av skolens jubileum under Byfesten, i paraden lørdag og på 130 Sandvika Byfest Ramstad skole søndag 131 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Paal Alme Lilløyplassen?lbyr naturguiding, foredrag og andre utearrangement i natur. Paal Alme markedsfører/synliggjør Lilløyplassen lokalt 132 Haslum Menighet Dyrebesky>elsen Oslo og omegn Annonsering i menighetsblad for Dyrebesky>elsen 133 Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Lilløyplassen Naturhus gir foredrag om Natur. Norsk Folkehjelp gir førstehjelpskurs 134 Friskis&Svejs Asker og Bærum Sandvika Byfest Arrangering av parade lørdag Profilering i program/ne>side under parade 135 Bærum Frivilligsentral DI- gruppen Frivilligsentralen inviterer migranorsk- deltakere?l språkcafe. DI?lbyr deltakere på praksisplass?l kafeen. 136 Villa Walle Norsk Folkehjelp Asker & Bærum Norsk Folkehjelp?lbyr førstehjelpskurs Villa Walle?lbyr møtelokale, mulig kontorplass 137 NAV - Ungdomsteamet Supermandag NAV?lbyr medarb. på kjøkkenet. Supermandag annonse i menighetsblad 138 Lions i Bærum Pales?nske Kvinneforening Kontakt med Lions?lkny>et mulige arrangement 139 Hospice Stabekk Bærum Røde kors Hospice Stabekk?lbyr foredrag Bærum Røde Kors?lbyr minibuss m sjåfør 140 NAV - Ungdomsteamet Lilløyplassen naturhus, Oslo våtmarkssenter Tilby en gra?s guidet tur og videre samarbeid med NAV NAV får det ved at vi kan få innsyn for så å utvikle et samarbeid med dere. 141 Livsglede for eldre Seniorsentrene Bærum Øst Livsglede for eldre?lbyr musikkshow i Rud Vgs Aula Foredrag 142 Friskis&Svejs Asker og Bærum Ramstad skole F&S?lbyr mobilt lydanlegg. Ramstad skole?lbyr profilering 143 Ramstad skole HLF Bærum Kompetansetrening av personalet iht hørselshemming Elevbidrag i møter (underholding evt servering) NAV skal?lby ungdom som ressurs og kommer og samarbeid med integrering i arbeidslivet. Kuns_oreningen tar NAV/ungdommene 144 NAV Bærum Bærum kuns_orening med på omvisning og viser kunst. 145 Haslum Menighet Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Haslum Menighet gir øvelseskjøring og besøk familier for klienter hos BV mot at BV yter snømåkingstjenester og kjøkkentjenester 146 NAV Bærum Hundsund barnehage NAV Bærum - Ungdom som trenger å få omsorg og oppleve barne glede og la>er Hundsund Barnehage - Tilby livsglede 147 Seniorsentrene Bærum Øst Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter (BKVO) Avtale med tjenesteleder om praksisavtale for høyt utdannet arbeidskra[ 148 NAV Bærum Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak NAV - Bidra med å øvelseskjøre både NAV ansa>e + ungdom BVTJ - Motyelser blir plenklipp, hundelu[ eller matlaging 149 Irene Gaarud Solvik Bo og Behandlingssenter Solvik BBS kommer?l Rud 20 mai på musikkshow, arrangert av de gule englene FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 6

7 150 Ung i jobb Villa Walle Villa Walle?lbyr grupper sted å komme ak?viteter Ung i jobb?lbyr ungdom som potensielle bidragsytere 151 Bærum kommune v/marianne Lind Rykkinn Seniorsenter A. Holde foredrag for seniorsenteret B. Prøver å engasjere leseombud 152 Matbilen FRIVILLIG Bærum Hjelp oss å hjelpe Intensjonsavtale ved levering av mat, utveksling av sjåfør 153 Ajour Renhold AS Granli Dagsenter Ajour sang/underholdning for dagsenteret A holder foredrag om kvinnerejgheter for pales?nske kvinner hos B B holde foredrag hos A om hvordan man forholder seg når 154 Pales?nske Kvinneforening Hospice Stabekk man selv eller venner/familie blir alvorlig syke 155 Hospice Stabekk Lions i Bærum Gjensidige foredrag 156 Mariehaven bo- og beh.senter Snarøen vel Mariehavnet?lbyr uts?llingsplass. Snarøen vel har kunstere 157 Bærum Kommunale Voksenopplæringssenter (BKVO) Bærum kuns_orening Rolf Erik fra kuns_oreningen kommer og holder et kuns_oredrag hos Voksenopplæringen 158 Irene Gaarud Eiksåsen MS senter B holder foredrag om MS for VGI HE på Rud. De gule englene på Rud besøker Eiksåsen og bidrar m/livsglede 159 Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Accessorize Praksisplasser?l ungdommer som vil snuse på serviceyrket 160 Barneverntjenesten Bærum Kommune - avd?ltak Trygge Rom AS Trygge Rom ser på muligheten for øvelseskjøring for ungdommer i barnevernet i by>e mot prak?sk hjelp. 161 Bærum kommune, Kultur og samarbeid Ajour Renhold AS B - Være kultur operatør, lære å synge opera, kan opptre A - Kontakter ved behov FrivilligBors Avtaleoversikt.xls Side 7

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Bæringen. Skoledemokrati og 17. mai

Bæringen. Skoledemokrati og 17. mai Bæringen TORSdag 13. mai 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 5 Årgang 25 Trenger flere frivillige Hospice Stabekk søker frivillige med grønne fingre. Side 2 Behov for utleieboliger

Detaljer

FRITIDSTILBUD PSYKISK HELSE

FRITIDSTILBUD PSYKISK HELSE LYST TIL Å BLI STØTTEKONTAKT? Er du interessert i kultur- og fritidsarbeid og liker å jobbe med mennesker - ta kontakt! Vi trenger flere støttekontakter og gruppeledere til aktiviteter og turer.ca.12 timer

Detaljer

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015:

MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: MØTEPLASSER, AKTIVITETER OG KURS HØSTEN 2015: Påmelding til aktiviteter og kurs skjer til Frivilligsentralen fra og med 12.august på telefon: 948 02 966 MØTEPLASSER OG AKTIVITETER: MANDAGER: AVSPENNINGSØVELSER

Detaljer

Årsplan 2015. Solbakken barnehage

Årsplan 2015. Solbakken barnehage Årsplan 2015 Solbakken barnehage 1 s. 3: Kontak5nformasjon og samarbeidspartnere s. 5: Historikk og dagens Solbakken s. 6: Barnesyn, mestring, prosjektarbeid s. 8: Reggio Emilia filosofien s. 9: Rammeplanen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik

ÅRSRAPPORT 2014. Møteplasser Mangfold Muligheter. www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik ÅRSRAPPORT 2014 Møteplasser Mangfold Muligheter www.larvik.frivilligsentral.no Facebook.com/FrivilligsentralenILarvik Frivilligheten og Larvik Frivilligsentral 2014 Innledning Larvik kommunestyre vedtok

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no

Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret www.sandefjord.kommune.no Sentrenes aktivitetstilbud Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til FORSMANN SENTERET Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret Velkommen til Bugårdsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret

Detaljer

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral

Årsmelding for Drammen Frivilligsentral Årsmelding for Drammen Frivilligsentral 2013 Innhold: 1. Innledning 2. Aktiviteter Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og Ressurser 5. Kontaktinfo Frivillige 3. Nøkkeltall 4. Økonomi og ressurser 5. Kontaktinfo

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Rapport fra studieturen 26.-28. april 2006

Rapport fra studieturen 26.-28. april 2006 Rapport fra studieturen 26.-28. april 2006 Prosjekt Grønn omsorg Alta kommune Forord Den første studieturen i regi av Prosjekt Grønn omsorg i Alta kommune gikk av stabelen i første halvår av prosjektet.

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter

2004-2014. LMS i Sandefjord kommune. Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord. Læringsaktiviteter kurs og temamøter Lærings- og mestringssenteret Lærings- og mestringssenteret i Sandefjord Læringsaktiviteter kurs og temamøter LMS i Sandefjord kommune Informasjon og likemannsarbeid Bevegelsestrening Møteplass 2004-2014

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer