Den som har øre, han høre..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den som har øre, han høre.."

Transkript

1 Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Efesos Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard Tennebø

2 Menigheten i Efesos den sterke, trofaste misjonale kirken som har mistet sin første kjærlighet til Jesus! 1. Notater til preken 2

3 2. Les: Efesos-menighetens SWOT analyse Største Styrke: Efesos er en vellykket misjonal kirke med en god merittliste, og har utviklet stolthet (stoler på tidligere resultater) Største Svakhet: De har mistet sin første kjærlighet til Jesus, og elsker sin egen suksess i tjenesten mer. Største Mulighet: Åndelig fornyelse av kjærligheten til Jesus som utgangspunkt for ny misjonal bestrebelse og kirkeplanting. Største Trussel: At den omkringliggende kulturens åpenhet for evangeliet falmer bort dersom kirken gradvis institusjonaliserer seg og blir religiøs. 3. Personlig Observasjon og Refleksjon Gjør din egen personlige SWOT analyse av din tjeneste og ditt fellesskap/miljø/team som en misjonal kirke på basis av sammenligningen med forholdene i menigheten i Efesos. Bruk piler for å illustrere dine S-W-O-T er og gi dem størrelse i forhold til deres påvirkning og kraft. Styrkene ved trosfellesskapet (interne faktorer) Svakhetene ved trosfellesskapet (interne faktorer) Mulighetene i samfunnet og kulturen (eksterne faktorer) Trusler i samfunnet og kulturen (eksterne faktorer) 3

4 4. Gruppeøvelse Hensikten med øvelsen: å identifisere de 4 største S-W-O-T ene i den situasjonen ditt fellesskap er i som misjonal kirke som basis for å forme en respons i planlegging, ansvarligjøring og handlinger. Metode: - Bruk en whiteboard/flipover/ark hvert teammedlem tegner sine egne S-W-O-T piler i hver av firkantene i SWOT malen og forklarer til resten av teamet hva hver pil betyr (observasjons fase). - Teamlederen leder og legger til rette for refleksjons & diskusjons prosessen, slik at teamet kan identifisere de 4 viktigste/største S-W-O-T ene Største Styrke: Største Svakhet: Største Mulighet: Største Trussel: 5. Planlegging i fellesskap Utvikle en Action Plan (handlingsplan) anvend den på Trekanten 1 Å anvende action-planen på Trekanten innebær at vi handler sammen, systematisk og organisk som et trosfellesskap. Ingen av de tre dimensjonene ved kirken forholdet vårt til Gud (OPP), forholdet vårt til hverandre (INN) og forholdet vårt til verden (UT) - er upåvirket av de andre dimensjonene. De henger nøye sammen og påvirker derfor hverandre på dyptgripende måter. Under er et eksempel på hvordan man kan bruke trekanten for å illustrere hvordan menigheten i Efesos ble kalt av Jesus til å vende om, basert på sine Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler. 1 Dersom du ikke kjenner til Trekanten, den LifeShapen som definerer det kristne trusfellesskapets nature eller essens I tre dimensjoner Gud, trosfellesskap og verden kan du laste ned undervisning fra 4

5 Action Plan OPP: Å sammen som kirke respondere på Jesu invitasjon til å fornye den første kjærlighet Action Plan UT: Nytt misjonalt frambrudd evangelisering og nyplanting Action Plan INN: Å omvende seg fra en stolt holdning basert på tidligere tidligere suksess Nå, utvikle en ACTION PLAN for ditt fellesskap/team (Planlegge slik det er definert i Sirkelen 2 ) Action Plan OPP: Action Plan UT: Action Plan INN: 2 Sirkelen, det viktigste LifeShape-verktøyet for å prosessere og slik lære fra våre erfaringer og kairoshendelser i livet og i tjenesten. Om du ikke kjenner til dette prosessverktøyet kan du finne mer informasjon på 5

6 Lag en ansvarliggjørings-struktur og definer hvordan dere vil måle om dere lykkes (Ansvarliggjøring & Handling slik det er definert i Sirkelen) Hvem blir holdt ansvarlig for ACTION PLANEN, av hvem og når? (legg til flere linjer om du dere trenger) Ansvarliggjørings-struktur og nøkkelperson(er) OPP: blir ansvarlighold av innen (dato) Suksess er definert og målt som følger: Ansvarliggjørings-struktur og nøkkelperson(er) INN: blir ansvarlighold av innen (dato) Suksess er definert og målt som følger: Ansvarliggjørings-struktur og nøkkelperson(er) UT: blir ansvarlighold av innen (dato) Suksess er definert og målt som følger: 6

7 6. Personlig Refleksjon øvelse OPP & INN dimensjonen Uvitenskaplig Stolthetstest for vellykkede Fellesskapsledere i fare for å tenke for høye tanker om seg selv! Spørsmål 1. Tar du æren for det Gud gjør gjennom deg i stedet for å gi God æren? 2.Sammenlikner du egen suksess med andres nederlag? 3. Vokser lysten til å dømme andre i deg? 4. Bruker du samtaler til å gjøre deg selv stor og andre små? 5. Kan du se din egen stolthet slå rot i de du leder? 6. Konsentrerer du deg let om det du må gjøre for å opprettholde suksess i stedet for å fokusere på Gud? 7. Er det viktigere å fremstå som vellykket i tjenesten enn opp å tjene Gud? 8. Har ønsket om å tekkes samfunnet tatt plassen for fornyelses -kraft? 9. Er du engstelig og bekymret istedet for å hvile I Guds fred? 10. Søker du å utvikle et nært forhold til Jesus? SUM Fullstendig (10 p) Ganske (7 p) I mindre grad (3 p) Ikke (0 p) TOTAL POENGSUM 7

8 Min resept for å kurere stolthet ACTION PLAN for å etablere åndelige disipliner i mine infiserte områder. Spm 1: Spm 2: Spm 3: Spm 4: Spm 5: Spm 6: Spm 7: Spm 8: Spm 9: Spm 10: 7. Vurder din lederskapsstil slik den er UT dimensjonen. Operativ ledelsesmodell undersøkelse (korrigert beskrivelse av lederskapsoppførsel fra Alan J. Roxburgh: The Missional Leader, s. 12) 1. Forventning om at en ordinert prest må være tilstede på hvert møte eller arrangement, ellers er det verken gyldig eller viktig 2. Stab fungerer som mentorer og coacher innefor et system som ikke er avhengig av deres oppmøte i alt for å gyldiggjøre eller markere viktighet av det som skjer. 3. Ordinert tjeneste/stab funksjon er å gi oppmerksomhet til og ta seg av behov og smerter ved å være tilgjengelig når det er behov for dem (om omsorg og oppmerksomhet blir gitt av noen annen enn profesjonell stab kan det være både mer Fullstendig (10 p) Ganske (7 p) I mindre grad (3 p) Ikke (0 p) 8

9 hensiktsmessig og effektivt, men blir likevel sett på som annenrangs ) 4. Ordinert prest/profesjonell stab utruster og slipper fri hele Guds folk til mange tjenester og planting av fellesskap 5. Prest/stab kommer med alle løsningene og detaljstyrer alt, som finansiering, bygning, kommunikasjon, trosfellesskap o.l. 6. Prest/stab stiller spørsmål som kultiverer og fremmer et miljø som engasjerer fantasi, kreativitet og nådegaver for å komme med løsninger som er eid og implementert av folket. 7. Prekener og undervisning tilbyr svar og forteller folk hva som er rett og hva som er galt. * Erklære og skissere * Didaktisk og lineært * Forsterker antakelser fra gamle paradigmer ukritisk * forenklede og reduksjonistiske hvordan - prinsipper for livet 8. Prekener og undervisning invitere Guds folk til å gi seg I kast med Skriften som et levende Ord som konfronterer dem med spørsmål og trekker dem inn I refleksjon, dialog, ny handling og gjensidig ansvarliggjøring * Metaforer og historier som engasjerer * Læring fra utfordringer I det virkelige livet * Stiller nye spørsmål når nye kulturelle utfordringer kommer * Eksperimenterende tilnærming til implementering 9. Prest/stab fungerer som managere, ivaretakere, eller ressursagenter i en serie av sentraliserte tjenester som er fokusert i eller rundt bygget som alle må støtte opp om. Presten er alltid helten og primæragenten for alle si tjeneste. 10. Kirken skaper et miljø som slipper fri og gir næring til medlemmers misjonale fantasi gjennom ulike tjenester, misjonsteam og trosfellesskap. Disse påvirker deres ulike lokale, regionale og nasjonale fellesskap og verden med Jesu Kristi evangelium. 11. Kirken spiller spillet som om de fremdeles er et eliteserie-lag med eliteserie-spillere. Derfor holder vi myten om at staben er kirkenorges svar på Rosenborg på 90-tallet varm. 12. Kirken er uttrykk for det lokale; den kontekstualiserte kirke. Den gir næring til fellesskapets kapasitet til å stille fantasirike spørsmål om sin nåtid, sitt neste steg og som dermed hjelper Guds folk å bevege seg inn i fremtiden. 9

10 Nedarvet måte å være kirke på (nedarvet kirkemodell) Spm 1 poeng: Spm 3 poeng: Spm 5 poeng: Spm 7 poeng: Spm 9 poeng: Spm 11 poeng: Misjonal måte å være kirke på (misjonal kirkemodell) Spm 2 poeng: Spm 4 poeng: Spm 6 poeng: Spm 8 poeng: Spm 10 poeng: Spm 12 poeng: Total SUM: Total SUM: Nedarvet Kirkemodell Blandet Kirkemodell Misjonal Kirkemodell 10

11 Viktigste læringsmål: En menighet må lære å fungere som tverrkulturelle misjonærer heller enn å være en samlingsplass hvor folk kommer for å motta religiøse varer og tjenester [ ]Du må gjerne velge dine egne beskrivelser og kategorier, men prinsippene er de samme: i en situasjon med hurtige, usammenhengende endringer. Må ledere forstå og utvikle ferdigheter og kompetanse på å lede menigheter og trossamfunnsbaserte systemer i en kontekst som er mer misjonal enn den er pastoral. Alan J. Roxburgh, The Missional Leader, s. 13. Ressurser som kan hjelpe deg å bli en misjonal leder og foreta overgangen til å bli en misjonal kirke/fellesskap: Bøker Hirsch, Allan: The Forgotten Ways Hopkins, Bob & Breen, Mike: Creative Missional Mid-Size Communities (bare tilgjengelig på or Roxburgh, J. Allan: The Missional Leader Stibbe, Mark & Williams, Andrew: Breakout one church s amazing story of Growth through mission-shaped communities Nedlastbare ressurser på nett Church in Transition Conference av Mike Breen Cluster Conference av Mike Breen et al. Five Fold Ministry spørreskjema (Eph. 5:11) Online tester the missional fitness test og en 360 degree APEST - test(eph. 5:11) (en Alan Hirsch ressurs) (Alan J. Roxburg ressurser; 360 degree missional leadership test osv.) 11

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Endringsledelse og menighetsutvikling

Endringsledelse og menighetsutvikling Endringsledelse og menighetsutvikling - noen utvalgte perspektiv Dag-Håkon Eriksen daghakon@gmail.com Dette essayet beskriver og drøfter ulike endringsprosesser og forholdet mellom ledelse og endring i

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Disippelgjøring. I. Definisjon: Matt.28,18-20 Disippelgjøring er en relasjon mellom mennesker der resultatet av forholdet er økende Kristuslikhet.

Disippelgjøring. I. Definisjon: Matt.28,18-20 Disippelgjøring er en relasjon mellom mennesker der resultatet av forholdet er økende Kristuslikhet. Disippelgjøring I. Definisjon: Matt.28,18-20 Disippelgjøring er en relasjon mellom mennesker der resultatet av forholdet er økende Kristuslikhet. II. Ulike grader av disippelgjøring: 1. Intensiv. Eks.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008

Erling Birkedal. Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Juni 2008 Erling Birkedal Erfaringsbasert didaktikk Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom et refleksjonsnotat Rapport fra et utvikingsprosjekt ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter Juni 2008 In n

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Unge kvinner 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Unge kvinner 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Unge kvinner 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer