Fra Kirkebakken. Sommeren Sjømannskirken i San Francisco

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Kirkebakken. Sommeren 2013. Sjømannskirken i San Francisco"

Transkript

1 Fra Kirkebakken Sommeren 2013 Sjømannskirken i San Francisco Kronprinsesse Mette-Marits kirkebesøk Avskjedsintervju med generalkonsulen Storstilte nasjonaldagsfeiringer, mm.

2 #1 The Fish Oil In The United States Nordic Naturals is the industry leader in fish oil supplementation, setting standards of excellence in the areas of purity, freshness, taste, and sustainability. With a reputation for efficacy and potency, Nordic Naturals fish oils and EFA blends are consistently chosen without solicitation by independent research institutions and universities. With 25 published studies, including 15 clinical studies, and more than 30 in progress, Nordic Naturals is a research leader in demonstrated product efficacy. 30 Studies in Progress ultimate omega Featured in 5 published human clinical trials, with 12 currently underway. 25 Studies Published Including 15 Clinical Studies 2 Clinical Studies Other Brand CO 2 Extracted Ethyl Ester Form 2 Clinical Studies Other Brand Unpurified Salmon Oil Triglyceride Form Nordic Naturals Molecularly Distilled Triglyceride Form Backed By Research A Research Leader in Demonstrated Product Efficacy Committed to Delivering the World s Safest, Most Effective Omega Oils nordicnaturals.com based on SPINS scan data

3 Fra Kirkebakken Nyhetsbrev fra sjømannskirken i San Francisco Redaktør/layout: Håkon R. Sødal Trykk: PsPrint, Oakland Kontingent: 20 dollar (frivillig) The Norwegian Seamen s Church of San Francisco, California 2454 Hyde Street, San Francisco CA 94109, USA Tlf: Fax: Kirkestyret - Board of Directors Irene Lindbeck Tibbits, Chairman Åse Pettersen Bailey Frederick Collins Trine Monique Izing Audun Myhre Sten Arne Rosnes Hans-Jørgen Svartvasmo Håkon R. Sødal Helge Taranrød Corporate Officers President (CEO): Knut A. Akseth Chief Operating Officer (COO): Hans-Jørgen Svartvasmo Secretary: Håkon R. Sødal Secretary (fra slutten av juni 2013): Trine M. Izing Treasurer: Frederick Collins Stab Hans-Jørgen Svartvasmo, sjømannsprest/daglig leder Gro Sødal, vertskap Håkon Sødal, musiker/redaktør Lokalt ansatte Ingrid Maher, regnskapsfører Karen-Marie Maher, revisor Svensk diakon: Åsa Sjöberg, tlf: Sjømannskirkens hovedkontor Postboks 2007 Nordnes 5817 Bergen Tlf: For annonsering: Kontakt redaktøren, tlf: Epost: Forside-fotos: Håkon Sødal Forkynn evangeliet - om nødvendig også med ord! Forkynn evangeliet - om nødvendig også med ord! Jeg har hørt den setningen noen ganger tidligere, og for ganske kort tid siden hørte jeg den igjen. En kort liten setning på syv små ord, men så uendelig mettet med innhold. Nesten som et ordtak eller slagord. Den griper tak i meg, og holder meg fast. Og bra er det i hvert fall for oss som jobber i evangeliebransjen. Jeg kjenner at dette er noe å strekke seg etter. Kanskje er det ikke så merkelig at setningen tar tak i meg heller, for den skal visstnok stamme fra den hellige Frans av Assisi - mannen som ga navn til byen vår. Han var en rikmannssønn som fant større mening i å tjene andre mennesker enn å tjene penger. Han ble et av disse spesielle menneskene, som klarte det som setningen forteller om å formidle Guds kjærlighet gjennom sine handlinger. Men det var ikke bevisstløst, ikke tilfeldig. I bunnen lå det en hengivenhet til skaperen og skaperverket, og en overbevisning om alle menneskers uendelige verdi, skapt i Guds bilde. Og sånn gikk det til at Frans ble grunnlegger av en klosterorden som fikk mange medlemmer, alle med samme kall: å forkynne evangeliet, om nødvendig også med ord. I sjømannskirken har vi noen kjerneverdier, nærmere bestemt seks stykker: Gjestevennskap, Oppsøkende, Tilhørighet, Trygghet, Brobygger og Uendelig verdi. Dette er verdier som først får mening når de kommer til uttrykk gjennom praktisk handling. Også vi har et kall til å forkynne evangeliet, og vårt håp er at vi kan gjøre det gjennom å leve ut disse verdiene i møte med våre gjester. Så får det heller våge seg om vi bruker noen ord innimellom, for eksempel ordene fra Frans av Assisis bønn: Herre, gjør meg til redskap for din fred! La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår! Å Mester! La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke så meget å bli elsket som å elske! For det er gjennom at man gir at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv. Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse! Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv! Forkynn evangeliet, om nødvendig også med ord! Hans-Jørgen Svartvasmo, sjømannsprest

4 På flyttefot Generalkonsul Sten Arne Rosnes takker for seg Generalkonsul Sten Arne Rosnes avslutter sin tjeneste ved generalkonsulatet i San Francisco nå i sommer, og vender hjem til Norge igjen etter mange års utenlandstjeneste. Rosnes har gjennom hele sin tid som generalkonsul i San Francisco hatt sete i kirkestyret ved sjømannskirken, slik hans forgjengere også har hatt. Nå er han altså på flyttefot, sammen med sin kone Elisabeth Krahwinkel. Før de reiser, stiller vi ham noen spørsmål - om hvilken bakgrunn han har, hva arbeidet har gått ut på - og litt om forholdet til sjømannskirken. Først, Sten Arne Rosnes, hvor du kommer fra? - Jeg vokste opp på Kolbotn, sør for Oslo. Min hovedutdannelse tok jeg ved Krigsskolen, og jeg startet min karriere i utenrikstjenesten i Du har hatt mange jobber, både i Norge og i utlandet, har vi skjønt. Hvilke? - Jeg har vært stasjonert i både Bonn, Brussel, New York, Tel Aviv og Jerusalem. Fra 2002 til 2005 var jeg avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet i Oslo, og hadde ansvar for forholdet til USA og Canada, samt NATO og sikkerhetspolitikk. Fra 2005 til 2008 var jeg norsk representant til de palestinske selvstyremyndigheter og bodde i Øst-Jerusalem. Det var derfra jeg kom da jeg ble utnevnt til generalkonsul i San Francisco. Til California ankom vi i august Det heter at du er Generalkonsul i San Francisco. Det er kanskje ikke en helt presis beskrivelse, når det gjelder hvilket område generalkonsulatet dekker? Kan du fortelle litt mer om det? - Det er riktig som du sier; generalkonsulatet forholder seg til mye mer enn Bay Area. Summerer man opp det arealet som generalkonsulatet har ansvar for, så omfatter dette ca en tredjedel av USAs samlede areal. Vi har med hele tretten stater å gjøre. Det er de tretten vestligste; fra og med Colorado til og med Hawaii, samt Alaska i nord. Hva er generalkonsulatets hovedoppgaver? - Generalkonsulatene verden over representerer den norske regjering overfor regionale og lokale myndigheter. For oss gjelder dette guvernører og ordførere, altså på nivået under det føderale. Ambassaden representerer Norge og har hovedansvaret for forholdet til USA. Utover det å formelt representere en annen nasjon, går hovedinnsatsen vår på såkalt konsulære saker og næringslivsstøtte. Fornyelse av pass og utstedelse av visum hører med blant dette. Vi utsteder forresten Schengen-visa også for Danmark og Sverige. Å bistå nordmenn og norske bedrifter i utlandet, er et av de overordnede målene våre. Og hvilke ressurser har dere til å skjøtte disse oppgavene? - Vi har syv faste stillinger og en praktikant på kontoret. Tre av disse er utsendt fra Norge, og fire er lokalt ansatte. I tillegg til disse har vi også ti honorære konsuler i de fleste delstater, samt i Los Angeles og San Diego, som bistår oss. Du nevnte næringslivsstøtte; det innebærer at dere har nær kontakt med Innovasjon Norge? - Det gjør det. Innovasjon Norge er samlokalisert med oss. Men Innovasjon Norge har, i tillegg til kontorene downtown San Francisco, også lokaler i Palo Alto/Silicon Valley for norske entreprenører. Det er ikke bare du som er på flyttefot om dagen. Også selve generalkonsulatet skal flytte ikke sant? - Det stemmer. Etter mange år på California Street, der hvor Cable Car ender sin ferd i retning Market Street, har vi funnet nye og mer moderne lokaler, hvor både konsulatet og Innovasjon Norge får plass. Det nye kontoret ligger på selve Market Street nærmere bestemt 575 Market St. Der vil vi være operative i begynnelsen av juli.

5 Sten Arne Rosnes, Consul General in San Francisco: Sten Arne Rosnes og hans kone Elisabeth Krahwinkel, på Tabitas stand under Norway Day Festival, Nå er de på vei hjem til Norge - etter fem år i San Francisco Gjennom årene dine i San Francisco, er der ting som har vært særlig spennende å jobbe med? - Det er klart at det å jobbe så tett på Silicon Valley, Stanford University og UC Berkeley har vært veldig spennende. Det har også vært mitt hovedfokus. Utover California så har det vært interessant å styrke våre kontakter til Alaska, hvor Statoil også nylig har etablert seg. Det at vi har med så mange andre stater å gjøre enn California, innebærer at det også blir en god del reisevirksomhet. Nå takker du altså av, etter de berammede fem år; og vender hjem til Norge igjen. Hva skal du gjøre der; og hvem etterfølger deg i San Francisco? - Jeg vender hjem til tjeneste i Utenriksdepartementet, og blir stasjonert i Oslo. Og fra Norge kommer min etterfølger; Hilde Skorpen, som blant annet har vært sivil hovedlærer ved Forsvarets Høgskole i Oslo. Du har gjennom alle dine år som generalkonsul vært medlem av kirkestyret ved sjømannskirken i San Francisco. Hvilken rolle vil sjømannskirken ha for nordmenn i området vårt fremover, tror du? - Sjømannskirken er et viktig samlingspunkt for nordmenn; enten de er tilreisende eller fastboende. Det håper jeg den fortsatt vil være. Men utover dette, er kirken også viktig for generalkonsulatet, særlig når det gjelder beredskapsarbeidet. Her er generalkonsulatet og sjømannskirken viktige partnere. * * * Da vil vi ønske deg lykke til i dine nye oppgaver hjemme i Norge, med takk for det du har bidradd med inn i sjømannskirken; om det er 17. maitaler, styreverv eller andre ting. Takk for samarbeidet, og god reise hjem! Intervju: Håkon Sødal Silicon Valley technology and the West Coast outlook have a significant impact on our everyday life and influence the young generation in Norway like no other place in the world. We will increase our efforts to connect to the many exciting developments taking place next to the Pacific, and it is a privilege to serve as a diplomat in the United States and to live in California, Rosnes says. Consul General Sten Arne Rosnes sees possibilities for strengthening the relationship with and furthering Norwegian interests on the Pacific West Coast, in the Rocky Mountain States, as well as in Alaska and Hawaii. He finds a lot of common attitudes with regard to current global issues and regional opportunities to build on. Norway also wants to contribute to addressing the challenge of Climate Change more effectively, and Rosnes underlines that Our experience from the High North and the dramatic developments we witness in the Artic with regard to ice melting, makes this a main priority. Before taking up his current position in August 2008, he was Head of the Norwegian Representative Office to the Palestinian Authority, and has previously been Deputy Chief of Mission at the Norwegian Embassy in Tel Aviv. He has also served at the Mission of Norway to the United Nations in New York, the Mission of Norway to NATO in Brussels and in Bonn, Germany. Information from Norway. The official site in The United States Den norske ambassadens hjemmesider, Washington juni 2013

6 Kronprinsesse Mette-Marit på sjømannskirkebesøk i San Francisco

7 Tirsdag 7. mai ble annerledes enn andre tirsdager i år. Kronprinsesse Mette-Marit avla sjømannskirken i San Francisco et kort besøk. Geleidet av konsul Magnus Aasbrend, ankom hun på sen-ettermiddagen, og tilbragte en times tid sammen med andre fremmøtte. Hun ble tatt imot med blomster av Emma Bailey og sjømannsprest Hans-Jørgen Svartvasmo. Sjømannspresten gav kronprinsessen en kort innføring i Bay Areas geografi fra kirkens balkong, før det sedvanlige fotografiet ved det norske flagget ble tatt (se forsiden). Særlig barna var i fokus denne ettermiddagen. Det ble stelt i stand en liten Mini-Smårollingene i kapellet. Der ble det tent lys for kronprinsparets egne barn, sunget noen av de sangene vi bruker på Smårollingene, og ellers informert om sjømannskirkens aktiviteter for både barn, ungdom og voksne. Kronprinsessen smilte godt da hun fikk øye på et studentbilde av kronprins Haakon, et bilde som henger rett ved gjesteboken. Bildet er tatt den gangen kronprinsen studerte på Berkeley. Det ble selvfølgelig servert vafler i god sjømannskirke-stil, og flere fikk hilse nærmere på kronprinsessen, før turen gikk videre til andre oppdrag i San Francisco. Kronprins Haakon har, i tillegg til å stille opp i sjømannskirken mens han studerte i Berkeley, også vært på besøk i kirken senere. Nå var det kronprinsessen som var her - alene. Kanskje kommer de sammen neste gang? - Vi takker for visitten, og ønsker velkommen tilbake!

8 De aldri hvilende Tabitha-damer... Tabitha-damene sitter ikke stille! Er man først ferdig med en julebasar, så ser man fremover - ikke bare mot neste basar, men mot flere inntektsgivende tiltak til beste for kirken. Det startet med Treasure Sale i mars (bildet til venstre), hvor antikviteter og andre brukte ting ble lagt ut for salg i kirken.....og så fortsatte det med Garage Sale i Marin, hvor rester fra Treasure Sale og også andre ting ble presentert for nye kjøpere. Stor omsetning ble det, overraskende stor, sier rapportene! Dernest fulgte Norway Day Festival i begynnelsen av mai, der Tabitha stilte med sin stand og sine salgsboder, ved siden av sjømannskirkens presentasjons-stand. Her ser vi Solveig Heier (til v.) sammen med Unni Kaasa Pearson - to av de frivillige på Tabithas stand.

9 Fundraiser - stor stemning og giverglede Huldras fundraiser 2013 gikk av stabelen lørdag 20. april - ikke minst takket være Lisbeth Hammersvik Nelson som stod for serveringen. Og hvilken servering! Her var det stor konsentrasjon omkring matbordet; men ikke bare det: Raffle tickets og silent auction tok også oppmerksomheten, for her var mye å velge mellom. Kunst og håndverk av høy klasse, sammen med en rekke andre effekter bidrog til å skaffe sjømannskirken ettertraktede økonomiske midler. Vi sier hjertelig takk til Lisbeth og til Huldra-damene, som maktet å gjennomføre dette arrangementet på en så strålende måte! Lisbeth stod for maten. Her supplert av Nick Sten, med hans selvlagede kransekake Her var gevinster og verdifulle saker til lotteri og budgivning. Inger Anne Oseberg står her ved et av sine malerier, donert for anledningen Maylin Hovdenak Donati og Sigrid Oseberg stod for trekningen Litt nasjonalromantikk i form av strikkelue hører også med! Annette Munkeby og Margrete Moen Birkedal (bildet) beriket forsamlingen med klassisk musikk

10 17. mai-feiringene...tre dager til endes! Vi feirer skikkelig når vi først feirer i San Francisco! Norges nasjonaldag blir markert over hele tre dager, hver dag med litt forskjellig innhold. Det første som skjer, er at nordmenn som befinner seg i området på selve dagen, finner det naturlig å legge turen om kirken i åpningstiden. For å få litt norsk stemning, som det ble uttrykt. En vennegjeng fra Norge gav seg ikke med å få stemning; de måtte skape stemning - ved å synge Hvorhen du går i li og fjell..., primært for seg selv, men også til glede for andre tilstedeværende! Om kvelden på selve nasjonaldagen var det fullt hus i kirkens kapell, hvor festtaler var generalkonsul Sten Arne Rosnes (til venstre). Flaggborg hørte med; samt firhendig spill ved Margrete Moen Birkedal og Håkon Sødal. Etter arrangementet i kapellet var det servering av pølser og bløtkake i kirkestuene. For å nevne noen av ingrediensene denne kvelden. Lørdag 18. mai var det familie-picnic til West Fort Miley, hvor vi ikke kunne ha hatt bedre forhold. Nydelig vær, med sol og vakker utsikt over Ocean Beach og Stillehavet. Vi talte nærmere tre hundre på dette arrangementet, og det er det meste som har vært de siste årene. West Fort Miley viste seg igjen som et ypperlig arrangementssted. Kirkens stab og noen av de mange gode hjelperne er klare til å ta imot feirende nordmenn på West Fort Miley

11 Et høydepunkt er 17- maitoget, som ender ved minnesmerket for Andre verdenskrig, hvor det i år var sjømannsprest Hans- Jørgen Svartvasmo som holdt minnetalen og la ned blomster på minnesmerket (se forrige side). Ikke nok med dette; søndag 19. mai var det konfirmasjon i sjømannskirken. Etter gudstjenesten og kirkekaffen var det nasjonal sangstund i kirkestuene, hvor mange av de klassiske 17. mai-sangene ble besunget med begeistringens glød! Pølser, is og brus hører med på 17. mai - og det var rikelig av det på West Fort Miley! Vi kan med andre ord si at vår grunnlovsdag også i år ble behørig markert! Barn og voksne fikk prøve seg på styltene, som Knut Sjøvik i sin tid laget til nasjonldagsfeiringene våre. Her er det frøken Aasbrend som forsøker seg (til v.). Et høydepunkt i leken er tautrekkingskonkurransen mellom voksne og barn. I 2013 gikk barna av med seieren i to av tre forsøk!

12 Krigsseilere fyller år I sjømannskirken i San Francisco har vi med både jevne og ujevne mellomrom kontakt med etpar av de ytterst få norske krigsseilere som befinner seg i USA. Det faller seg slik at de begge fyller 90 år til høsten. William K. Nilsen En av disse er William K. Nilsen, som bor i Sacramento. Nilsen er også mannen bak maleriet Gjøa og Roald Amundsen (se øverst til høyre), et maleri som er i sjømannskirkens eie. I anledning av at den norske lastedamperen D/S Hestmanden, det eneste gjenværende norske skip som har seilt under to verdenskriger, ble tatt i bruk som museumsskip høsten 2011, ble også våre krigsseilere invitert til en høytidelig samling sammen med Kong Harald V. William K. Nilsen hadde anledning til å reise til Norge, og på bildet ser vi ham hilse på kong Harald. Et stort øyeblikk for ham, for hans nærmeste - og øvrige tilstedeværende. Nilsen fyller altså 90 år senhøstes, og vi benytter anledningen allerede nå til å gratulere! Kaptein Oskarsen Asbjørn Oskarsen, eller kaptein Oskarsen, som vi i ærbødighet helst tiltaler ham, er den andre av våre krigsseilere, som stikker innom sjømannskirken fra tid til annen. Særlig er det risgrøten på lørdagene som lokker, i tillegg til norske aviser når vi har det. På bildet ser vi kaptein Oskarsen i sjømannskirkens aviskrok, der han trives best. I tillegg til å gratulere kaptein Oskarsen med hans 90-årsdag, som er i september, vil vi også takke ham for en generøs sølv-gave til sjømannskirken, en gave kirken med glede mottok tidligere i vår. Hvordan denne gaven skal bli til sjømannskirkens beste, holder kirkestyret på med å legge en plan for (den er ennå ikke taksert). Så vidt vites, er dette de to eneste gjenlevende norske krigsseilere i Sentral- og Nord-California. Om noen sitter med annen informasjon, er vi glade for å bli orientert om det. Tekst: Håkon Sødal

13 Annet siden sist... Konstituering På kirkemedlemmenes årsmøte i februar ble Irene Tibbits valgt til ny styreleder i det lokale kirkestyret for sjømannskirken. Senere har kirkestyret konstituert seg med følgende utfall: Knut Akseth (President, bildet), Frederick Collins (Treasurer), Håkon Sødal (Secretary). Sjømannsprest Hans-Jørgen Svartvasmo er COO i kraft av sin stilling. Når Håkon Sødal går av som Secretary i slutten av juni, overtar Trine Izing som Secretary. Ny utenlandssjef for USA Helge Taranrød er trådt ut av funksjonen som utenlandssjef for USA, da han slutter i Sjømannskirken nå i sommer. Hans funksjon som utenlandssjef for USA blir da overtatt av Jan Tommy Fosse. Studentpresten for USA Studentpresten for USA, Elisa Stokka (bildet), var på besøk i San Francisco, og var med på studentmiddagen i februar. Elisa Stokka følger opp norske studenter over hele landet, og vil tidvis også besøke studenter her i Bay Area. Hun har base i New York. Tubfrim På vegne av Sons of Norway har sjømannskirken nylig levert hele 38 kasser, inneholdende brukte frimerker, til skipet Star Laguna, for frakt til Tubfrim i Norge. Her er et bilde av forsendelsen, tatt før opplasting på den norskeide båten. Biblioteket Vi har nå, med god hjelp, etterhvert fått bygd opp en ganske god samling med moderne norsk litteratur i biblioteket. Samtidig har vi også gamle klassikere tilgjengelig; og det er moro å kunne fortelle at vi tidligere i år faktisk overtok samlede verker av samtlige fire store norske forfattere (Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie) - på én og samme dag! For dem som er interessert i å låne CD-er og lydbøker, kan vi også informere om at vi har en ganske stor samling, særlig musikk-cder. Men også noen av de klassiske norske barnebøkene er tilgjengelig på CD. I biblioteket har vi til og med en avdeling med svenske bøker, både klassikere og moderne svensk litteratur. Takk til Duo Saxe Så sier vi hjertelig takk til det klassiske ensemblet Duo Saxe, bestående av Charlotte Udø Kjeldsberg og Runar Kjeldsberg, for deres JULEBASAREN Den tradisjonelle julebasaren i sjømannskirken, som Tabitha-damene står for, finner sted følgende dager: Fredag 22. november - og; lørdag 23. november; - med åpningstid fra kl 1000 til Merk av dagene!

14 Svenska Kyrkan Tankar Stanna i vattnet! Kanske en udda önskan men det får bli min uppmaning till er efter två år som svenska kyrkans kyrkoherde! Stanna i vattnet. Men nu till något annat: Astrid Lindgren. Känd och älskad över hela världen. Hon fick aldrig något Nobelpris. Och det lär hon ha varit rätt nöjd med. Hu då!!, sa hon, får man Nobelpriset så dör man strax för då blir man genast gammal och trött! I dag tänkte jag prata om vårt dop. Då kan man också ta hjälp av en Astridberättelse. Dopet denna ovärderliga och livsviktiga utgångspunkt för allt vad vi sysslar med i kyrkan och i våra egna liv som människor inför Gud i världen. Det handlar om någon som känner mig, som tar emot mig, som vill vara min allra käraste vän. I vått och torrt Gemenskapen byggs på en helig handling med vatten och ande... så jag ber dig stanna i vattnet... Om Emil i Lönneberga denne tidlöse unge man med ett hjärta fyllt av livsglädje och engagemang. Han som egentligen vill så väl och så blir det ändå fel Astrid berättar: Emil hade återigen hamnat i snickarboden. Arg och sårad och kränkt vägrar han att gå därifrån. Han har ju egentligen bara velat väl hela tiden. Alla lockar och vädjar, jag tror t o m den där märklige koleriske pappan! Alfred föreslår ett kvällsdopp i Katthultssjön. Men Lina är nöjd Finurligt lägger hon på haspen på utsidan. Äntligen en lördagskväll utan den där förgrömmade ongen. Nu kan Vi önskar en Trevlig sommar! Under juli och augusti ingen svensk gudstjänst. Norska kyrkan firar gudstjänst varje söndag kl. 11. Välkommen! Snart är det september och all verksamhet startar igen. Schema för Svenska kyrkans verksamhet i höst: SAN FRANCISCO, Norska Sjömanskyrkan, 2454 Hyde Street - Svensk Gudstjänst, Söndag kl. 11 Kyrkkaffe. Datum: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12 - Småbarnssång, Fredag kl hon ju få chansen att vara själv med Alfred. Men efter ett tag så börjar Emil ändå tveka, ångra sitt beslut. Ett bad med den goe vännen Alfred vore ju ändå inte så dumt. Han känner på dörren och utgången, ja, den är spärrad. Men Emil är ju inte den som ger sig. Han är finurlighetens mästare. Det finns ju en skorsten. Smal och sotig och ganska bedrövlig, men måste man ut, så måste man! Också om vägen går genom ett trångt och skrämmande mörker. Efter en stund får Lina och Alfred där de sitter på bänken, syn på en liten kolsvart figur uppe på snickarbodens tak. Lina gallskriker: Ett spöke, ett spöke, en myling. Mylingar finns det tydligen i Småland. Men Alfred, han skrattar: Det är ju Emil. Det ser väl jag, det! Svart och sotig, men Emil känner han igen. Och han brer ut armarna och Emil vågar hoppa. Från taknocken rakt ut i luften i kvällsskymningen. Ett hopp in i famnen. I full tillit. Utan rädsla. Så jag ber dig: Stanna i vattnet... Alfred tycks inte bry sig att han också blir sotig. Det enda viktiga är att han känner igen och att han inte tvekar att öppna armarna och tar emot ett barn han älskar. Och när rösten är igenkänd och famnen kan anas, då växer Emils tillit. Och man känner igen drag ifrån en annan berättelse betydligt äldre. En som Jesus återgett den om en son som hamnat på avvägar och som äntligen vågar sig hem och möts av en öppen, förbehållslös famn. Efteråt går de ned till sjön och badar. Nu behövs det verkligen ett bad! Tillsammans hand i hand med allt det där sotiga, svarta. Det som hade Vi sjunger svenska barnvisor och har en kort andakt tillsammans. Datum: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 LOS ALTOS, Los Altos Lutheran Church, 460 S. El Monte Avenue - Svensk Gudstjänst, Söndag kl. 16 Kyrkkaffe. Datum: 29/9, 27/10, 24/11, 22/12 - Sång och Dramagrupp, Lördag kl För barn från 6 år. Vi sjunger och tränar in ett julspel. Datum: 5/10, 26/10, 16/11, 14/12 och medverkan i Julgudstjänst 22 /12. TIBURON, Shepherd of the Hills Lutheran Church, 9 Shepherd Way blivit så fel Och det är väl därnere i det svala vattnet som de upprepar orden som blivit deras alldeles egna Du och jag Alfred ja, du och jag Emil! Som ett uttryck för kärlekens mycket personliga instiftelseord. Och vattnet i Katthultssjön blir till både rening och svalka som ett bad till ny födelse och samtidigt ett personlig och innerligt uttryck för samhörighet, ömsesidighet och tillgivenhet. Stanna i ditt dopvattnen... Varför ska jag det kanske du undrar. Jo jag ber dig att stanna i vattnet för där i dom droppar som tre gången lades på dig huvud på din dopdag, där finns ingen rädsla, i dom dropparna finns livet, i dropparna finns lusten och leken, allvaret och ansvaret, i tre små droppar ryms all din längtan och livslust, all sorg och glädje. Stanna i vattnet betyder: Stanna i dopets gemenskap, lev ditt liv medveten om att du har en vattenstämpel. Att stanna i vattnet, det är att våga tro på att du är buren, att stanna i vattnet innebär att du och jag lever i en gemenskap som korsar alla gränser, alla avstånd, alla utanförskap och skapar ett vi. Stanna i vattnet, lev dag för dag i ditt dop... På en gång så enkelt, så mänskligt och så nära och samtidigt så stort som ett livstäckande mysterium i dopet ryms allt: Stanna i vattnet min vän Du och jag Jesus ja, du och jag Och ringarna sprider sig på vattnet av sig själv mer och mer och mer. Så för Guds skull, och din egen... stanna kvar i vattnet... där finns livet och inga avstånd. Pernilla H Olsson - Vuxenvägen - soppa och samtal om livet och tron. Onsdag kl Datum: 18/9, 16/10, 13/11 Kontaktperson: Diakon Åsa Sjöberg Tel: asa.sjoberg.svenskakyrkan.se Hemsida: sanfrancisco Facebook: Svenska Kyrkan-Church of Sweden San Francisco

15 Flere runde år... Igjen med en viss frykt for å glemme noen (fordi vi ikke har noe register over medlemmers fødselsdager i sjømannskirken), så vil vi gratulere følgende personer i kretsen rundt sjømannskirken med passering av runde år: Dagfinn Kvale Tidligere sjømannsprest, og bosatt i Marin County, fylte 80 år i mai. Dagfinn er en god støttespiller i kirken, og er still going strong; med bokprosjekter og andre kreative initiativ - blant annet i Nordmanns-Forbundet. Vi gratulerer! Dagfinn Kvale, nestor i sjømannskirken i San Francisco - men ingen syvende far i huset... Ragnhild Collins Energisk leder av Tabitha, fylte 70 år i tidligerer i vår. Ragnhild er en utrettelig pådriver i arbeidet for å støtte sjømannskirken, noe vi er meget takknemlige for. Vi gratulerer hjerteligst! Marianne Flodihn Vi gratulerer også Marianne Flodin, Tabitha-medlem i mange år, med hennes 90-årsdag i vår. Ragnhild Costa Og vi gratulerer til sist en annen Tabitha-dame; Ragnhild Costa med hennes 80-årsdag! Tilslutt vil vi anmode om at andre store dager blir meldt til redaksjonen! Vi er avhengige av litt angiveri når det gjelder folks passering av runde år i sammenhengen vår... Ragnhild Collins rundet 70 år i vår - uten at det har gått på bekostning av hennes innsats i Tabitha! Leif Ødegård er gått bort Leif Ødegård var en av sjømannskirkens beste venner på og 1970-tallet. Som fastboende (snekker) var han de besøkende sjøfolkenes beste venn. Med sitt lune, trygge smil og sitt trekkspill, var han meget populær på de utallige festene på kjerka. Han var eneren i husorkesteret, og bidro med populære hjemlengsels-sanger og alskens sjømannssanger noe som gjorde stor lykke! Leif Ødegård flyttet etterhvert tilbake til Norge, etter omlag førti års opphold i USA. Han bosatte seg da på Sørlandet (ved Arendal), hvor han kom fra. Den siste tiden bodde han på sykehjem. Han gikk bort i mars i år, og pårørende har bedt om at vi formidler dette videre til kjente i San Francisco-området. Det gjør vi med denne hilsenen, i det vi lyser fred over Leif Ødegårds minne. Dagfinn Kvale/Hans-Jørgen Svartvasmo

16 Avskjedskonsert og CD-plate Trio Første søndag i juni ble det arrangert en Farewell Concert i sjømannskirken. Trioen Margrete Moen Birkedal, Annette Munkeby og Håkon Sødal (ovenfor) presenterte utdrag fra de mange musikkprogrammene som har vært holdt i sjømannskirken de siste tre årene. Det var hyggelig å se fullt hus i kirkestuene på denne konserten! CD-innspilling Annette Munkeby og Håkon Sødal har også gjort sitt til at det skal foreligge varige minner fra de siste tre års musikalske utskeielser i kirken. I løpet av april/mai har de to spilt inn en CD-plate, som er kalt Vox Jubilante. Jubileer og musikalske minner fra kirken på Hyde Street. Den foreligger nå i juni, og vil bli å få kjøpt i kirken - til inntekt for kirken. Det er Annette Munkeby selv som står for produksjonen, og på bildet til høyre sees hun med opptaksutstyret i kirkens kapell. En dokumentasjon av hva vi har gjort, omtaler hun CD-en som, med henblikk på den sjeldne kombinasjonen av saksofon og trøorgel. Så de som vil ha et håndfast og hørbart minne fra kirkens musikkprogrammer for perioden , er velkommen til å stikke innom kirken og skaffe seg et eksemplar av platen. Takk og på gjensyn Som kanskje de fleste har fått med seg, forlater Gro og Håkon Sødal i disse dager San Francisco og sine stillinger ved sjømannskirken. Da de kom hit i 2010, sa de at de så for seg et treårig opphold her, og nå har de funnet tiden moden for å vende hjem igjen til Mandal. Gjennom disse tre årene har de to gjort en strålende jobb i sjømannskirken som henholdsvis vertskap og organist/redaktør. I forbindelse med gudstjenesten søndag 2. juni arrangerte menigheten avskjed med Gro og Håkon, og som seg hør og bør, var kirken fylt til siste sitteplass. Tabitha stilte kvinnesterke opp som ansvarlige for kirkekaffen, og da kaffe og kaker var fortært, ble de to takket med både taler og gaver. Det vanket mange velfortjente godord, og stor takk for alt Gro og Håkon har bidratt med gjennom disse tre årene, og så vel president Knut Akseth, som styreleder Irene Tibbits pekte på at menigheten har fått nyte godt av Gro og Håkons mange ulike talenter og at de kommer til å etterlate seg et stort tomrom når de reiser. Som daglig leder vil jeg benytte denne anledningen til å takke Gro og Håkon for det store arbeidet de har lagt ned gjennom disse tre årene. Gjennom deres mangfoldige innsats har de ikke minst bidratt til å øke sjømannskirkens kontaktflate i det norske og skandinaviske miljøet i Bay Area. Dessuten har de med nysgjerrighet og vitebegjær utforsket både byen, omlandet og hele California, og raust delt sine opplevelser med kolleger og gjester. Med begges familiebånd til Bay Area var det neppe noen tilfeldighet at de i sin tid søkte seg hit, og kjenner vi Gro og Håkon rett, så vil det by seg muligheter til å møte dem her i fremtiden også. Selv vil jeg nok en gang sitere de kloke ordene: Vend ikke blikket mot fortiden, for det er ikke dit du er på vei, ønske Gro og Håkon alt godt når nå de vender hjem til Norge, og si: Takk og på gjensyn! Hans-Jørgen Svartvasmo, sjømannsprest

17 INTE RIO R LIGHTING & DESIGN Project Management Vivian Gunnerengen Interior Designer Norwegian Quality Interior Design Services Cell Office Fax Website: iald.biz Affiliated w/casto Vacations CST# Tickets on SAS non stop SFO to Copenhagen. Treat yourself to a family celebration or reunion on a cruise! We will du the work. SIDSEL MØLLER 1640 Tiburon blvd, Tiburon, CA Commercial Tenant Improvements Biotech / Electronics / Offices Restaurants/Retail/Historical Qualogy Construction, Inc De La Cruz Blvd., Suite 203 Santa Clara, CA Phone: Bjorn Haug License Number Taking Calcium and D3? You should learn about Vitamin K2! m WASH CLUB (LAUNDROMATS) Three full-service and/or self-service locations in Marin County Corte Madera [self-service only]: 512 Tamalpais Dr. Sausalito: 1905 Bridgeway Blvd. Tiburon: 1690 Tiburon Blvd. ProNordic K2 comes from Norway, Kappa Bioscience AS. The most pure form of Vitamin K2 on the market today. or If pregnant or taking anticoagulant, please consult with your health care provider. Worldwide Logistics Support j Lucky Travels Inc. Graphic Design - Fine Art - Illustration REV: 04/13 ADHESIVE LINER 60# C #SCK Cyan Magenta Yellow Black

18 Bo luksuriøst og rimelig i San Francisco gjennom Sjømannskirkens hotellavtale! Suites at Fisherman s Wharf $149 one bedroom suite, sleeps up to 4 1 King and 1 Sofasleeper 2655 Hyde Street The Donatello Hotel at Union Square $149 studio, sleeps up to 4 1 King bed, 1 Sofasleeper 501 Post Street Inn at the Opera $149 one bedroom suite, sleeps up to 4 1 Queen, 1 Sofasleeper $129 studio - 1 Queen, sleeps Fulton Street Slik gjør du: Gå til Internett: Bruk kodeordet NORSK for å få vår pris. Telefon: Be om The Norwegian Seamen s Church s rate. Sommerbetjeningen ved kirken Etter at den faste betjeningen ved sjømannskirken er reist på ferie, blir følgende å treffe i åpningstiden og på de offentlige arrangementene gjennom sommeren: Prester: Jon Albert Ihlebæk, - fra midt i juni til midt i juli. Frode Wigum, - fra midt i juli til sjømannsprest Svartvasmo er tilbake fra ferie. Vertskap: Unni Kaasa Pearson. Jane Lundquist. Gjertrud Sandvik Davis. Vikar: Kamilla Simensen kommer til å vikariere som vertskap utover høsten, i påvente av tilsetting av nytt vertskap ved kirken. Introducing exceptional craftsmanship from Scandinavia. Scandinavian Artisan Xchange

19 Kirkelige handlinger ved sjømannskirken i San Francisco Døpte: 24. mars: Malena Majken Lyssand, Sunnyvale 7. april: Max Prossegger Vrånes, Tibouron 19. mai: Julian August Kjendlie, Danville 26. mai: Erik Ancher Behrend, Walnut Creek 2. juni: Elisabeth Poston Burke, San Francisco Konfirmert: 19. mai: Odin Håland, Calgary Takk for oss! Viet: 11. april: Ida-Marie Skavhaug og Ian Malcolm Harlow, Davis 18. april: Marianne Skåtterød og Espen Andersen, Åsgårdstrand 16. mai: Katja Dralle og Anders Mjøs, Vancouver 25. mai: Jannicke Gammelsrød og Jan-Martin Sannes Berge, Blommenholm 6. juni: Ingvild Kiil Silli og Ronny Thomas Jenssen, Trondheim Med denne hilsenen vil vi si en hjertelig takk til alle vi har møtt under vår tjeneste ved sjømannskirken i San Francisco, Gro som vertskap og Håkon som musiker, redaktør og diakonal medarbeider. Vi returnerer nå til Norge, etter godt og vel tre års tjeneste ved The Norwegian Seamen s Church of San Francisco, og etter nesten tre og et halvt år i tjeneste for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. Det har vært rike år for oss begge. Særlig vil vi med glede se tilbake på alle de flotte menneskene vi er blitt kjent med i arbeidet. Mange av dem nås naturlig nok ikke av denne takken, fordi de har vært gjester på korte visitter i kirken. Men til alle dere andre: - i Tabitha, i Huldra, dere som har stilt opp på gudstjenester og kulturarrangementer, familiene på Smårollingene og Barn og foreldre-treffene, de unge på student- og au pair-middagene; og ikke å forglemme dere på Generalkonsulatet, dere i Nordmanns- Forbundet, dere på Norskeklubben (damer, som herrer), dere på Fiskeklubben og i Sons of Norway; - TAKK for at vi er blitt tatt så godt imot - og har vært omfattet av så mye positivitet. Vi vil også benytte anledningen til å takke president Knut Akseth særskilt. Han har betydd mye for at oppholdet vårt både ble muliggjort, og at det ble lagt så godt tilrette for oss. Akseth betyr formodentlig mer for sjømannskirken i det daglige enn mange er klar over, og fortjener en ekstra honnør for sin selvoppofrende holdning. Samtidig ønsker vi kirkestyret, med dets nye styreleder, Irene Lindbeck Tibbits, lykke til videre i den lokale styringen av sjømannskirken her. Vår opprinnelige plan var å gjøre tjeneste i tre år ved sjømannskirken, for så å vende tilbake til vår hjemby, Mandal. Det går ubønnhørlig mot slutten på denne perioden, og det oppleves virkelig hardt å ta farvel! Men vi håper at vi gjennom den tiden vi har tilbrakt i San Francisco, har bidratt positivt inn i miljøene her. Og vi håper å møte mange av dere igjen, hvor det nå måtte bli! Så ønsker vi dere lykke til videre, alle dere norske - og svenske - som har tilhold i Bay Area. Særlig håper vi og ber om at det kirkelige arbeidet vil videreføres i et spor som bidrar til å inkludere stadig flere mennesker i sjømannskirkens virksomhet. Takk for oss! Gro og Håkon Sødal Juni, 2013

20 Return Address: The Norwegian Seamen s Church 2454 Hyde Street San Francisco, CA Det skjer i sjømannskirken Juni 23. kl Gudstjeneste 30. kl Gudstjeneste Juli 4. kl th of July-feiring 7. kl Gudstjeneste 14. kl Gudstjeneste 21. kl Gudstjeneste 28. kl Gudstjeneste August 4. kl Gudstjeneste 11. kl Gudstjeneste 18. kl Gudstjeneste 22. kl Tabitha 23. kl Huldra 25. kl Gudstjeneste 30. kl Student- og au pair-middag 31. kl Smårollingene 31. kl Lørdagsgrøt September 1. kl Gudstjeneste 6. kl Barn og foreldre-treff 8. kl Svensk gudstjeneste 12. kl Tabithas arbeidsmøte 14. kl Smårollingene 14. kl Lørdagsgrøt 15. kl Gudstjeneste 19. kl Tabitha 20. kl Barn og foreldre-treff 20. kl Huldra 22. kl Gudstjeneste 29. kl Gudstjeneste Oktober 4. kl Student- og au pair-middag 5. kl Smårollingene 5. kl Lørdagsgrøt 6. kl Gudstjeneste 10. kl Tabithas arbeidsmøte 11. kl Barn og foreldre-treff 13. kl Svensk gudstjeneste 17. kl Tabitha 18. kl Huldra 19. kl Smårollingene 19. kl Lørdagsgrøt 20. kl Gudstjeneste 25. kl Barn og foreldre-treff 27. kl Gudstjeneste November 1. kl Student- og au pair-middag 2. kl Smårollingene 2. kl Lørdagsgrøt 3. kl Gudstjeneste 8. kl Barn og foreldre-treff 10. kl Svensk gudstjeneste 14. kl Tabithas arbeidsmøte 15. kl Huldra 16. kl Smårollingene 16. kl Lørdagsgrøt 17. kl Gudstjeneste 22. kl Barn og foreldre-treff 22. kl Basar 23. kl Basar 24. kl Gudstjeneste 29. kl Student- og au pair-middag 30. kl Smårollingene 30. kl Lørdagsgrøt Desember 1. kl Gudstjeneste 6. kl Barn og foreldre-treff 8. kl Svensk gudstjeneste 14. kl Smårollingene 14. kl Lørdagsgrøt 15. kl Gudstjeneste 20. kl Barn og foreldre-treff 20. kl Huldra 21. kl Julegudstjeneste, Immanuel Lutheran Church, Santa Clara 22. kl Gudstjeneste kirkekaffe/juletrefest 24. kl Julaftensgudstjeneste 24. kl Julaftensgudstjeneste 25. kl Høytidsgudstjeneste USA s nasjonaldag Torsdag 4. juli kl 1900 feirer vi USA s nasjonaldag i sjømannskirken. Det blir lagt opp til en hyggelig samling, med enkelt program og servering; samt høydepunktet: Fyrverkeriet over Bay en. Det er påmelding til dette arrangementet, fordi vi må begrense antall deltagere. Påmelding skjer derfor til kirken (div. kontaktopplysninger finner du foran i bladet). Pris: Donation til dekning av utgiftene. Da vi ikke vet når neste nummer av Fra Kirkebakken kommer ut, har vi tatt med programmet helt frem til jul. Det kan selvfølgelig bli endringer i dette programmet, så følg med på våre hjemmesider og i nyhetsbrevene!

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

San Francisco. Alt du bør vite om kirken

San Francisco. Alt du bør vite om kirken FraKirkebakken Alt du bør vite om kirken FraKirkebakken Medarbeiderne: Gisle Meling, prest og daglig leder Staffan Eklund, svensk prest Unni Kaasa Pearson, kirkevert Informasjonsblad om Sjømannskirken

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nå førstkommende fredag inviterer Sjømannskirken til stor velkomstfest.

Nå førstkommende fredag inviterer Sjømannskirken til stor velkomstfest. facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62, Mob.: 050 55 754 47 (norsk prest) Mob.: 050-55 068 19 (svensk prest) e-post: dubai@sjomannskirken.no

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Bilder på nettet, video på Facebook. Denna veckan i Dubai

Bilder på nettet, video på Facebook. Denna veckan i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 3 april: Öppen kyrka kl. 11-14 kl 20.00 Kyrkokör- övning Tirsdagstreffet:

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Fra Kirkebakken. Påsken 2013. Sjømannskirken i San Francisco. Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder

Fra Kirkebakken. Påsken 2013. Sjømannskirken i San Francisco. Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder Fra Kirkebakken Påsken 2013 Sjømannskirken i San Francisco Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder Møt Kirsten A. Seaver, ekspert på forbindelsene mellom Grønland og Nord-Amerika før

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Historisk bilde: Dagen da Sheik Rashid åpnet Sjømannskirken 17. oktober 1976. Fredag 7. oktober er det stort party! Den årlige Velkomstfesten

Historisk bilde: Dagen da Sheik Rashid åpnet Sjømannskirken 17. oktober 1976. Fredag 7. oktober er det stort party! Den årlige Velkomstfesten facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) Mob.: 050-5506821 (svensk prest) e-post: norsea@eim.ae Historisk

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer.

Pris: 50 dhs pr stk, max 200 dhs for familien. Billettene selges også når du kommer. Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denne uken i Dubai Søndag 8. mai: Åpen kirke kl. 11-14 kl 20.00 Kirkekoret øver Mandag 9. mai: Åpen

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 3 2012 Sjømannskirkens ARBEID er vår utstrakte hånd der det ikke finnes sjømannskirke. Hjelp oss å være tilstede Ø V Hjelp oss å være tilstede i gleder og sorger Helt siden Sjømannskirken ble opprettet

Detaljer

Bereden väg för Herran!

Bereden väg för Herran! Filippinene-hjelp to dager til Vil du hjelpe tyfon-ofrene med varer eller penger? Vi tar i mot på Sjømannskirken til og med mandag. Det er særlig behov for følgende: hermetiske matvarer, medisiner, tepper,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fra Kirkebakken. Høsten 2012. Sjømannskirken i San Francisco. Møt kaptein Idar Mathisen, sjømann i femti år. ..og les om sjømannskirkens høstprogram

Fra Kirkebakken. Høsten 2012. Sjømannskirken i San Francisco. Møt kaptein Idar Mathisen, sjømann i femti år. ..og les om sjømannskirkens høstprogram Fra Kirkebakken Høsten 2012 Sjømannskirken i San Francisco Møt kaptein Idar Mathisen, sjømann i femti år..og les om sjømannskirkens høstprogram #1 The Fish Oil In The United States Nordic Naturals is the

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Si hei til Terese! Hun er vikar i

Si hei til Terese! Hun er vikar i Har du lyst å «like» oss på Facebook? www.facebook.com/sjomannskirken.dubai facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Fra Kirkebakken. Håp? Påsken 2012. Sjømannskirken i San Francisco

Fra Kirkebakken. Håp? Påsken 2012. Sjømannskirken i San Francisco Fra Kirkebakken Påsken 2012 Sjømannskirken i San Francisco Les om: * Påskebudskapet * Årsrapport 2011 * Vivian Gunnerengen * Annette Elverum * Fotoutstilling * Merkedager,..og mye mer! Håp? #1 The Fish

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR:

inntar kirken Konfirmantene Bli med alle sammen på gudstjenesten lørdag kl.16 kl 20 Korøvelse kl 20 Innebandy MANDAG 11. FEBRUAR: facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai Tlf.: 04-33 700 62 Mob.: 050 6535631 (norsk prest) Mob.: 050-55 068 19 (svensk prest) e-post: dubai@sjomannskirken.no

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Den siste sommermåneden på Sofienbergsenteret

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer