INNHOLD. Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11"

Transkript

1 INNHOLD Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11 MIN VEI Fra gjengmedlem til klosterliv 16 Huleboertilværelse 22 Retning mot den høyeste Gud 33 Kroppen er med 38 Øvelse i nærvær 41 NÆRVÆRSTRENING I EN KRISTEN RAMME Komme hjem 45 Bevisst liv i Guds nærvær fra øyeblikk til øyeblikk 52 Å være der du er 57 Åpen holdning med et fordomsfritt blikk 70 Bekymringsløshet 76 Stressmestring 81 Forankring gjennom kroppen 95 Bønn i bevegelse 101 Årvåken hvile 105 Oppsummering 109

2 PRAKTISKE REDSKAPER Innledning øvelser 119 Øvelse I - Takk Gud 128 Øvelse II - Tillit til Gud 131 Øvelse III - Ta imot kjærlighet, la bekymring være 134 Øvelse IV - Hvile i Guds favn 137 Øvelse V - Gud i meg, jeg i Gud 140 Øvelse VI - Jeg åpner meg for deg Gud 144 Øvelse VII - Jesus Kristus er her 148 Øvelse VIII - Jesus Kristus 151 Øvelse IX - Hellige Gud 155 Øvelse X - Ydmyk tilbedelse 159 Øvelse XI - stille hengivelse 162 Øvelse XII - Be med bena 165 Bønnestillinger 168 Jesusbønnen 173 Bibelmeditasjon 179 Labyrint 187 Nærværstrening for travle mennesker 191 Program for lengre bønnestunder 201 Program for en dagsretreat 203 Kjærlig tilbakeblikk 205 Refleksjonsnotater 208 Kilder 215 Noter 222 2

3 Forord av Hilde Sanden-Bjønness «Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land... Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn.» Salmenes bok 63:2,5. Salmenes bok i Bibelen er en svært kroppslig bønnebok. Bønnene som bes tar hele menneskets fysiske og emosjonelle potensial i bruk. Vi skjønner at det er hele mennesket som ber. Boka «Lytte til Gud» er et bønneredskap av de sjeldne. Forfatteren Øyvind Borgsø gir oss innblikk og veiledning i enkle og praktiske bønnemetoder, som tar hele kroppen i bruk. Sammenkoblingen av bønn og kropp har et grundig bibelsk belegg. Kirkehistorien er full av eksempler på det samme. På en lett forståelig måte lar denne boka oss se hvordan gammel og ny tid kan knyttes sammen og peke på en slitesterk og farbar vei til å bli mer lydhør for Gud. Borgsø gjør oss kjent med Gudsmenn og -kvinner fra oldkirken og framover, som på egen kropp visste hva det ville si å gjøre seg disponible for å lytte etter Guds røst. Dette gir en tyngde i boka og et viktig fundament for hvorfor det er av stor betydning å finne en gjennomførbar åndelig disiplin til hverdags også i dag. 3

4 Forfatteren tar oss tidlig med inn i sin egen historie. Det er spennende at han har en helt annen bakgrunn enn den tradisjonelt kirkelige når han fører oss inn i denne bønnepraksisen. Hans kampsport-erfaring og gjeng-bakgrunn, hans vandring gjennom ulike typer nyreligiøsitet, hans innsikt i kroppens fysiologi og nevrologi, for ikke å snakke om hans egen fysiske ørkentilværelse i Syrias ørken, hvor han virkelig må slåss i møte med sine egne mørke hull og sjelelige sår, gjør at han har tilnærminger til stoffet som få andre. Han er brutalt ærlig med seg selv, og han er ikke redd for å gi oss del i det. At han er norsk, gjør at han forstår å formidle seg til vår skandinaviske kultur. At han har reist rundt i verden og møtt andre kulturer fra grasrotnivå over lange tidsperioder, gjør at han har fått et vidsyn og en forståelse for at det er mange måter å søke Gud på. Øyvind Borgsø har levd sin bønneerfaring i praksis. Han har lært å kombinere det han vet om kroppens lover inn i sin egen åndelige søken etter Gud. Fra gammel tusenårig visdom har han tatt med seg lærdom for å finne veien til den indre konsentrasjon og lyttende stillhet, og fra dagens kunnskap om kroppens funksjoner binder han det sammen, slik at kropp og ånd får samarbeide og understøtte hverandre. Han lar oss aldri i tvil om intensjonen med det han skriver: Det er å lytte til Gud. Boka er intet forsøk på å omdanne kirkens bønnetradisjon til ny-åndelig meditasjonspraksis. Forfatteren er klinkende klar på at det han vet om «mindfulness» og konsentrasjonsøvelser kun er gode hjelpere inn mot den dype kommunikasjonen med Gud. Samtidig viser han på en overbevisende måte at det som mange utenfor kirken gjør seg nytte av som stressmestring og fokusering, det kan med fordel også brukes i et større perspektiv, ja, som en hjelp inn i det Bibelen oppfordrer oss til: «Bekymre deg ikke for morgendagen», «Vær stille og kjenn at jeg er Herren», «I stillhet og tillit skal din styrke være.» 4

5 Denne boka er et viktig bidrag inn i kirkens og enkeltmenneskers nåtidige bønneliv. Den er så godt fundert i Bibelen og kirkens historie at ingen skulle være i tvil om at dette er både klassisk og nytenkende på en sunn og forståelig måte. Vi trenger denne vinklingen av at bønn og kropp henger sammen. Alt for mye har kroppen blitt nedprioritert i de åndelige disipliner. Her viser Borgsø at i oldkirken var de faktisk mer kroppslige i sin bønn enn vi har vært de siste århundrene. Med dagens forskning på kroppens sammenheng med sjel og sinn er det på høy tid at vi bringer de to størrelsene sammen. Denne boka gjør det på en lettfattelig og grundig måte. Boka er lettskrevet og informativ, slik at nybegynnere på bønnens vei kan få like mye ut av den som den som har lang erfaring. Øvelsene bakerst i boka er enkle å forstå for den som vil ta dem i bruk. De er også lette å memorere for bruk hvor som helst man måtte befinne seg. Selv har jeg ved flere anledninger ledet retreater sammen med Øyvind Borgsø, hvor han har undervist både teoretisk og praktisk i flere av disse bønne- og kroppsøvelsene. Erfaringen er at mange er takknemlige for denne kombinasjonen av å bruke både det ytre og indre av seg i møte med Gud. Mange med kroppslige plager, f.eks. stive skuldre og rygg, har vært svært glade for denne milde og varsomme bevegelsesmuligheten som et alternativ til å sitte lenge stille når de ber. Bønn og kropp hører sammen. Gud ønsker å formidle seg til oss som hele mennesker, ikke bare til tankene og intellektet. Ved å legge såpass mye vekt på kroppens samspill med bønnen, er denne boka unik i sin form. Den viser en vei, men vi må gå den selv. Erfaringene med Gud kan ingen bok gi oss, de skjer i møtet mellom oss og den Allmektige og Allestedsnærværende. For den som strever med at Gud blir abstrakt og vanskelig å nå, kan bokas påminnelse om å oppdage pustens livsnerve og 5

6 rytme være med på å gjøre den bedende mer nærværende i egen kropp. Når vi blir nærværende i oss selv, kommer vi også i kontakt med Gud. Bakenfor alt er det Gud selv som puster i oss, ja, ikke bare det. Det er Gud som puster oss! Det helt jordnære kan altså lede oss til Mysteriet, den Gud som ingen til fulle kan plassere og definere. Boka tar utgangspunkt i oss og peker mot Den Høyeste Gud! Velsignet være du som leser og lærer av den! Horten 8. mars 2012 Hilde Sanden-Bjønness 6

7 Forord av Øyvind Borgsø Mitt ønske med denne boka er å presentere enkle redskaper som kan hjelpe mennesker å leve nær Gud. Redskapene er solid forankret i kirkens trospraksis og viser hvordan vi kan falle til ro, lytte til Gud og være nærværende; i kommunikasjonen med Gud, i oss selv, med vår neste og overfor hele skaperverket. I møte med unge voksne Etter at kristen tro ble en realitet i livet mitt, har jeg arbeidet som blant annet retreatleder i Norge, Danmark og Syria, bønneleder i Storsalen menighet i Oslo og åndelig veileder og lederutruster i Århus Bykirke. 1 Her har jeg møtt mange mennesker med en sterk lengsel etter å kunne lytte til Gud, og lære mer om hans måte å kommunisere på. Samtidig opplevde mange av dem en fortvilelse og frustrasjon over at de ikke maktet å falle til ro og være i stillhet. Flere unge mennesker kom også til meg med symptomer på utbrenthet. I møte med disse har min oppgave vært å: Hjelpe med å finne metoder for å mestre stress og falle til ro. 7

8 Presentere redskaper for hvordan de kan tilbringe tid med Gud i stillhet og lytte til Gud. Hjelpe med prioritering, grensesetting og prosesser for å øke egen trosbevissthet. Praktisk hjelpemateriell Denne boka er blitt til over en periode på tre år, og en av hovedgrunnene til at jeg begynte å skrive, var mine kursdeltageres ønske om beskrivelse av øvelser vi gjennomgikk. Teorien og redskapene jeg presenterer bruker jeg i kurs og retreat sammenheng, og i individuell veiledning. De er utviklet hovedsakelig gjennom bønn, meditasjon, studier, bevegelsestrening, og reiser i kjente og ukjente kulturer. Jeg har samarbeidet tett med teologer, psykologer, fysioterapeuter, diakoner, sjelesørgere, sykepleiere, leger og kurs- og retreat-ledere og fått god veiledning ved mine opphold i retreatsentre og klostre i Skandinavia og Syria. Jeg har også brukt mye tid på studier av kirkens bønnepraksis, og Bibelens koblinger mellom bønn og kropp. Jeg er utdannet diakon i Norge, og retreatleder og åndelig veileder fra Norge, Sverige og Syria. Jeg er også mindfulnessinstruktør. Min erfaring med fysiske øvelser har jeg hovedsakelig fra fem års studier i bevegelsesmetoder for forebyggende helsearbeid (Qigong og Tai Chi), seks års studier i kampsport (Taekwondo og Tai Chi), egen terapi og veiledning i basal kroppskjennskap og psykomotorisk fysioterapi. Siden jeg har studert kinesisk og koreansk kampsport, er framstillingen min preget av pedagogikken herfra. Her er det viktigere å være oppmerksom på hva vi gjør i øyeblikket, framfor å fokusere på sluttresultatet. 8

9 Det er lett å miste balansen hvis vi har for sterkt fokus på andre ting enn det vi gjør akkurat nå. Er vi midt i en øvelse med tyngdeoverføring som krever balanse, er det lett å falle hvis vi tenker på morgendagens middagsselskap eller gårsdagens krangel. Mange av øvelsene jeg presenter i denne boka er enkle. Hensikten er ikke å oppnå en perfekt utøvelse, men å øve opp oppmerksomheten på det vi gjør med en årvåken avspenthet, oppreist i hele vår verdighet. Gjentagelser I kampsport er repetisjon viktig. Vi repeterer bevegelser til de forplanter seg i kroppen, og kan aktiveres på refleks når det er nødvendig for eksempel i en faresituasjon. Jeg har hatt stort utbytte av gjentagelser i min bønnepraksis også; dette hjelper meg med å være vendt mot Gud. Av den grunn, bruker jeg en del gjentagelser i denne boka. Gjentagelsens kunst er sentral i kirkens åndelige praksis, og vi kan lese om dette i Bibelen: «Disse ordene som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» 2 Denne boka kan leses meditativt, det vil si leses sakte med oppmerksomhet på om det er noe som berører deg. Er det det, kan du legge ned boka og bruke tid på det som rørte ved deg. Ta det med i bønn og se om Gud har noe å vise deg gjennom det. 9

10 Takk Bodil Vemmelund-Nielsen og Frank Tangen for god konsulenthjelp, Ann-Kristin Fauske Mathisen, Hanne Aspelund, Øyvind Lerø, Greta Gramstad, Gert Bols Østergaard, Hilde Sanden- Bjønnes, Anne Marie Jørgensen, Helge Maagaard, Vibeke Lund, Kirsti Nevland og Tore Laugerud for gode innspill og Stiftelsen Berget, Hellig Kors Kloster og Rögle Kloster for tilrettelegging av skriveopphold. Jeg vil også takke alle mine kurs- og retreatdeltagere som i flere år har mast på meg om å lage noe skriftlig materiale. Jeg er også meget takknemlig for mine gode veiledere. En spesiell takk rettes til dere som var med meg på Solåsen for støtte, oppmuntring og hjelp til utvikling av øvelsene; Elizabeth Knox-Seith, Puck Normann, Joachim Grün og Lars Neve. En stor takk også til Ingeborg og Sigmund på Lia Gård, Inger- Marie på Prestegården og Areopagos for hjelp og støtte til å avvikle og utarbeide retreatkonsepter innenfor temaer som nærvær og bønn og kropp. Jeg er også dypt takknemlig overfor deg, du min anonyme hjelper, som lærte meg å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Det var smertefull lærdom. Og ja, jeg mistet ansikt, men det fikk meg til å innse at ting ikke er ferdige før de er det, uansett hvor mye jeg prøver å kontrollere framdriften. Og når tingene først er på plass, er det ikke nødvendigvis som jeg først trodde det skulle være. Takk Gud, for å ha geleidet en utålmodig og motvillig sjel på din vei. Av deg lærte jeg blant annet å legge vekk behovet for kun å stole på min begrensede kunnskap om hvordan ting er, og om hvordan de kommer til å bli, for så å bli i stand til å se hvordan du legger alt på plass. Takk for at du aldri går lei og for at du lærer meg om gleden av å ha tillit til deg. Takk. 10

11 Kilder Athanasios av Alexandria, Antonios liv, Artos bokförlag, 1991 Augustin, Bekjennelser utvalg av tekster, Verbum, 2001 Barry, William A., Connoly, William J., Å gi åndelig veiledning, Efrem forlag, 2008 Benner, David G., At vandre sammen. Om Åndeligt venskab og åndelig vejledning, Boedal, 2006 Benner, David G., At overgive sig til kærligheden, Boedal, 2006 Berg, Signe Malene, Med hovedet i himlen og begge ben på jorden, Unitas Forlag, 2009 Bernanos, Georges, En landsbyprests dagbok, Gyldendal, 1994 Bibelen, Bibelselskapet, 1978 Bibelen, Bibelforlaget, 1988 Bibelen, Bibelselskapet, 2011 Bibelen, Det Danske Bibelselskab, 1999 Bjålie, Jan G., Haug, Egil, Sand, Olav, Saastad, Øystein V., Menneskekroppen, Universitetsforlaget, 1998 Bonaventure, St., The Journey of the Mind to God, Stephen F. Brown (red), Hackett Publishing Company, Inc, 1993 Børli, Hans, Hans Børlis beste dikt, Aschehoug,

12 Cassian, John, Conferences, Paulist Press, 1985 Clement, Olivier, Källor, Artos bokförlag, 2008 Climacus, John, The ladder of divine ascent, Paulist Press, Diekstra, René, Sindet og legemet sammenhængen mellem hjerne og krop, Borgens Forlag, 1995 Dajczer, Tadeusz, Betrakninger over troen, Maximilian Kolbe Utgivelser, 2000 Damsgaard-Sørensen, Katrine, Madsen, Birgit, Stress Når kroppen siger fra, Kroghs Forlag, 2003 Drane, Augusta Theodosia, The life of st. Dominic, with a sketch of the Dominican order, Burns and Lambert, 1857 Eckhart, Mester, Å bli den du er, Aschehoug, 2000 Evagrius of Pontus, The greek ascetic corpus, Robert E. Sinkewicz (oversettelse og introduksjon), Oxford University Press, 2006 Elsass, Peter, Sundhedspsykologi, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1993 Fader Johannes (red), Filokalia, St. Olav forlag, 1993 Foster, Richard, Veier til glede, Luther forlag, 2001 Freeman, Laurence, Christian meditation your daily practise, Medio Media, 2007 Freeman, Laurence, Being present short talks to prepare for meditation, Medio Media, 2000 Gade, Anders, Hjerneprocesser kognition og neurovidenskab, Frydenlund, 1997 Grün, Anselm, bønnen et møte, Luther forlag, 2002 Grün, Anselm, bønn og selverkjennelse, Atheneum,

13 Grün, Anselm, Bøn med kropp och själ, Catholica, 2003 Grünenwald, Karin, Ørkenfædrene, Anis Forlag, 2004 Guigo II, The Ladder of Monks and Twelve Meditations, Cistercian Publications, 1979 Habig, Marion A. (red), Budskapet fra den hellige Frans, Verbum, 1988 Halldorf, Peter, 21 kirkefedre, Luther forlag, 2001 Halldorf, Peter, Hellige røtter, Luther forlag, 2002 Hallesby Nordheim, Bård Eirik, Kan tru praktiserast? Tapir akademisk forlag, 2008 Hallesby, Ole, Fra bønnens verden, Luther forlag, Hartley III, Fred A., Alt ved bønn, Frihet forlag, 2006 Henriksen, Kristoffer, Hansen, Morten, Hansen, Jakob, Gyldendals idrætspsykologi, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 2007 Hertman, Pater W. (red), Frans av Assisi s skrifter, St. Olav Forlag, 1982 Hughes, Gerrard W., Gud i alt, Verbum, 2003 Ignatius av Loyola, The spiritual exercises of St. Ignatius of Loyola, Hayes Barton Press, 2006 Johannes av Korset, Åndelig sang, Efrem Forlag, 2008 Johnston, William (red), The Cloud of unknowing and the book of privy counseling, Doubleday New York, 1973 Justnes, Årstein, "Mindfulness og kristen spirituatlitet", Artikkel i Nytt Norsk Kirkeblad 38 nr 8, 2010 Lambert, Willi, Å be i livets pulsslag, St.Olav Forlag,

14 Lefèvre, Marie Louise, Invitation fra Gud, Magic hour films, 2006 Lindstrøm, Hans-Erik (red), Ord for vandrare Pilgrimsmeditasjoner, Verbum förlag, 2005 Lindstrøm, Hans-Erik, Pilegrimsliv en håndbok for vandrere, Verbum, 2007 Lønnebo, Martin, Veven den store treningsboken for sjelen, Verbum, 2003 Kjær-Hansen, Kai, Studier i navnet Jesus, Aarhus: Menighedsfakultet, 1982 Kronborg, Uffe, Kristusmystikk om luthersk spiritualitet og helliggørelse, Credo, 2008 Magasinet STREK, Det er i hvilen det skjer om å la seg bære, nr. 4, Strek Media, 2011 Maine, John, Door to silence, Canterbury press, 2006 Malm, Magnus, Et hjerte større enn verden å følge Jesus i lys av Bergprekenen, Luther forlag, 2009 Malm, Magnus, Veivisere en bok om kristent lederskap, Luther forlag, 1991 Mases, Per, Den indre hage, Efrem Forlag, 2008 Mases, Per, Sköndal, Eva, Den inre trädgården : öppen mot himlen, Artos & Norma Bokförlag, 2010 Metz, Barbara, Burchill, John, Enneagrammet og bønn, Verbum,1994 Mirdal, Gretty M., Psykosomatik Sårbarhed, stress og sykdom, Munksgaard, 1990 Mother Teresa, Den enkle vej, Borgen Forlag, 1997 Norsk Salmebok, Verbum,

15 Nouwen, Henri, Here and now living in the spirit, The Crossroad publishing, 1994 Nouwen, Henri, La min sorg bli vendt til dans, Luther forlag, 2002 Nouwen, Henri, The inner voice of love, Doubleday New York, Olsen, Harald, Ilden fra vest, Verbum, 1999 Olsen, Harald, Ørkenvind, Verbum, 2008 Origenes, Tertullian, Cyprian, Alistair Stewart-Sykes (red), On the Lord s prayer, St.Vladimir s seminary press, 2004 Pagitt, Doug, Prill, Kathryn, Bodyprayer, Waterbrook press, 2005 Pilgrim nr. 1, Bokforlaget Cordia, 2004 Ponticus, Evagrius, The Praktikos Chapters On Prayer, Cistercian Publications, 1972 Rahner, Karl, Åndelige øvelser, St. Olav forlag, 2002 Rizza, Margaret, The word of all life Lectio Divina through words and music, Kevin Mayhew, 2004 Roch, Fr. Richard, Living the Eternal Now, Center for Action and Contemplation, 2005 Rubenson, Samuel, Et Odelat Hjärta en studie i Økenfädernas vishet, Artos, 1984 Rubenson, Samuel, Örkenfädernas tänkespråk, Cordia, 2001 Rubenson, Samuel, Är inte kroppen mer än kläderna!?, Pilgrim nr.1, Bokforlaget Cordia, 2004 Segal Zindel V., Williams, J. Mark G., Teasdale, John D, Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse, Guilford Press,

16 Simpson, Ray, Din rytme din bønn, Verbum, 2007 Sky, Arne, Bønneskole, Luther forlag, 2004 Stinissen, Wilfrid, en bok om kristen dypmeditasjon, Verbum, 1994 Stinissen, Wilfrid, Fader i dine hender, Atheneum, 1994 Stinissen, Wilfrid, Lenger inn i bønnens landskap, Luther forlag, 2002 Stinissen, Wilfrid, Navnet og nærværet, Verbum, 1999 Stormark, Jarle, kropp og identitet og håpet om nyskapelse, Det teologiske fakultet, UIO, 2008 Søvik, Oddvar, Bønn framfor alt, Genesis, 2006 Tauler, John, The Following of Christ, Kessinger Publishing, 2007 Teresa av Avila, Boken om mitt liv, Bokklubben, 2008 Teresa av Avila, John Kirvan (red.) Sjelens indre borg, St. Olav forlag, 2005 The holy bible, International Standard Version, Davidson Press, 2011 Thomas av Kempis, Om Kristi etterfølgelse, St. Olav forlag, 2007 Thich Nhat Hanh, Å være fred, Buddhistforbundet, 1990 Tugwell, Simon, Early Dominicans selected writings, Paulist Press, 1982 Tynnemark, Virve, Smak og se stillhetsarbeid i menigheten, Diakonissehuset Lovisenberg, 2006 Ward, Benedicta, Sayings of the desert fathers, Penguin Books Ltd,

17 Ware, Kallistos, Navnets kraft Jesusbønnen i Ortodoks Spiritualitet, Boedal, 2012 Wikström, Owe, Det blendende mørket, Luther forlag, 2008 Zachariae, Bobby, Den tænkende krop essays om biologi, psykologi og sundhed, Rosinante, 2000 Aasmundstveit, Sven, Atleter for Kristus, Verbum,

18 Noter 1 Storsalen menighet er tilknyttet Normisjon/statskirken i Norge. Århus Bykirke er tilknyttet Indre Mission/folkekirken i Danmark. Begge menighetene har en stor andel unge voksne som medlemmer. 2 Femte Mosebok 6:

LYTTE TIL GUD. øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket

LYTTE TIL GUD. øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket LYTTE TIL GUD øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket Det Indre Liv 2012 2 Fall til ro igjen, min sjel, for Herren har gjort vel mot deg. Salmenes bok 116:7 3 Det Indre Liv 2012 www.detindreliv.no

Detaljer

LISTENING TO GOD. Tools to reduce stress and increase awareness

LISTENING TO GOD. Tools to reduce stress and increase awareness LISTENING TO GOD Tools to reduce stress and increase awareness St. Aidan Press 2014 Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Psalm 116:7 St. Aidan Press, 2015 www.saintaidanpress.com

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 1 Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 22.11.07 SENDELSE I. STRUKTUREN I SENDELSESDELEN II. VELSIGNELSER III. UTSENDELSER

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebønn Efrem Forlag 2008 Rune Richardsen 2008 Boken er laget i samarbeid med Helge Unneland etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkelunds Tidegärd, Artos 2007. Med tillatelse. Bibeltekstene er hentet

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

GJØR LITT MED LIVET DITT

GJØR LITT MED LIVET DITT GJØR LITT MED LIVET DITT 1. VEIMERKE DEN ÅNDELIGE REISEN En bemerkelsesverdig stor del av evangeliene er viet Jesu vandring til Jerusalem. Ta Lukas evangeliet - allerede i kap. 9,51 leser vi: Da det led

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk.

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk. Lovsangens betydning Tekst: Salme 100, 1-5 Dato: 14. mai 2006 Antall ord: 2093 Salme 100 La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden! 2 Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd! 3 Kjenn at Herren

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Kristen forkynnelse for barn

Kristen forkynnelse for barn Forkynnelsen for barn. I dag blir Gud ofte fremstilt som den snille og ufarlige store Pappan i himmelen. Den maskuline side ved Gud blir nedtonet. Guds hellighet blir nedtonet. Syndens alvor blir nedtonet.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Mindfulness i hverdagen lev livet nå

Mindfulness i hverdagen lev livet nå Mindfulness i hverdagen lev livet nå Av psykolog Rebekka Th. Egeland Pantagruel Forlag Pantagruel Forlag, 2010 Mindfulness i hverdagen lev livet nå, av Rebekka Th. Egeland Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Del 2 Å lede seg selv

Del 2 Å lede seg selv Del 2 Å lede seg selv Eller Å leve som en leder Innledning I næringslivet kan ofte ledelse bli sett på som en teknikk noe man får til uavhengig av hvem man er. En sjef som oppnår gode resultater kan derfor

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Forberedelse: Spørsmål til samtale: Bønn: Ressursmateriell til bruk i hjemmet og i grupper, SEPTEMBER 2017, til 16. søndag i treenighetstiden.

Forberedelse: Spørsmål til samtale: Bønn: Ressursmateriell til bruk i hjemmet og i grupper, SEPTEMBER 2017, til 16. søndag i treenighetstiden. Ressursmateriell til bruk i hjemmet og i grupper, SEPTEMBER 2017, til 16. søndag i treenighetstiden. Lesetekster: Salme 40, vers 2-6 og Rom 8, vers 19-23 Evangelietekst: Markus evangeliet kapittel 7, vers

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer