INNHOLD. Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11"

Transkript

1 INNHOLD Forord av Hilde Sanden-Bjønnes 7 Forord av Øyvind Borgsø 11 MIN VEI Fra gjengmedlem til klosterliv 16 Huleboertilværelse 22 Retning mot den høyeste Gud 33 Kroppen er med 38 Øvelse i nærvær 41 NÆRVÆRSTRENING I EN KRISTEN RAMME Komme hjem 45 Bevisst liv i Guds nærvær fra øyeblikk til øyeblikk 52 Å være der du er 57 Åpen holdning med et fordomsfritt blikk 70 Bekymringsløshet 76 Stressmestring 81 Forankring gjennom kroppen 95 Bønn i bevegelse 101 Årvåken hvile 105 Oppsummering 109

2 PRAKTISKE REDSKAPER Innledning øvelser 119 Øvelse I - Takk Gud 128 Øvelse II - Tillit til Gud 131 Øvelse III - Ta imot kjærlighet, la bekymring være 134 Øvelse IV - Hvile i Guds favn 137 Øvelse V - Gud i meg, jeg i Gud 140 Øvelse VI - Jeg åpner meg for deg Gud 144 Øvelse VII - Jesus Kristus er her 148 Øvelse VIII - Jesus Kristus 151 Øvelse IX - Hellige Gud 155 Øvelse X - Ydmyk tilbedelse 159 Øvelse XI - stille hengivelse 162 Øvelse XII - Be med bena 165 Bønnestillinger 168 Jesusbønnen 173 Bibelmeditasjon 179 Labyrint 187 Nærværstrening for travle mennesker 191 Program for lengre bønnestunder 201 Program for en dagsretreat 203 Kjærlig tilbakeblikk 205 Refleksjonsnotater 208 Kilder 215 Noter 222 2

3 Forord av Hilde Sanden-Bjønness «Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land... Mine lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte hendene i ditt navn.» Salmenes bok 63:2,5. Salmenes bok i Bibelen er en svært kroppslig bønnebok. Bønnene som bes tar hele menneskets fysiske og emosjonelle potensial i bruk. Vi skjønner at det er hele mennesket som ber. Boka «Lytte til Gud» er et bønneredskap av de sjeldne. Forfatteren Øyvind Borgsø gir oss innblikk og veiledning i enkle og praktiske bønnemetoder, som tar hele kroppen i bruk. Sammenkoblingen av bønn og kropp har et grundig bibelsk belegg. Kirkehistorien er full av eksempler på det samme. På en lett forståelig måte lar denne boka oss se hvordan gammel og ny tid kan knyttes sammen og peke på en slitesterk og farbar vei til å bli mer lydhør for Gud. Borgsø gjør oss kjent med Gudsmenn og -kvinner fra oldkirken og framover, som på egen kropp visste hva det ville si å gjøre seg disponible for å lytte etter Guds røst. Dette gir en tyngde i boka og et viktig fundament for hvorfor det er av stor betydning å finne en gjennomførbar åndelig disiplin til hverdags også i dag. 3

4 Forfatteren tar oss tidlig med inn i sin egen historie. Det er spennende at han har en helt annen bakgrunn enn den tradisjonelt kirkelige når han fører oss inn i denne bønnepraksisen. Hans kampsport-erfaring og gjeng-bakgrunn, hans vandring gjennom ulike typer nyreligiøsitet, hans innsikt i kroppens fysiologi og nevrologi, for ikke å snakke om hans egen fysiske ørkentilværelse i Syrias ørken, hvor han virkelig må slåss i møte med sine egne mørke hull og sjelelige sår, gjør at han har tilnærminger til stoffet som få andre. Han er brutalt ærlig med seg selv, og han er ikke redd for å gi oss del i det. At han er norsk, gjør at han forstår å formidle seg til vår skandinaviske kultur. At han har reist rundt i verden og møtt andre kulturer fra grasrotnivå over lange tidsperioder, gjør at han har fått et vidsyn og en forståelse for at det er mange måter å søke Gud på. Øyvind Borgsø har levd sin bønneerfaring i praksis. Han har lært å kombinere det han vet om kroppens lover inn i sin egen åndelige søken etter Gud. Fra gammel tusenårig visdom har han tatt med seg lærdom for å finne veien til den indre konsentrasjon og lyttende stillhet, og fra dagens kunnskap om kroppens funksjoner binder han det sammen, slik at kropp og ånd får samarbeide og understøtte hverandre. Han lar oss aldri i tvil om intensjonen med det han skriver: Det er å lytte til Gud. Boka er intet forsøk på å omdanne kirkens bønnetradisjon til ny-åndelig meditasjonspraksis. Forfatteren er klinkende klar på at det han vet om «mindfulness» og konsentrasjonsøvelser kun er gode hjelpere inn mot den dype kommunikasjonen med Gud. Samtidig viser han på en overbevisende måte at det som mange utenfor kirken gjør seg nytte av som stressmestring og fokusering, det kan med fordel også brukes i et større perspektiv, ja, som en hjelp inn i det Bibelen oppfordrer oss til: «Bekymre deg ikke for morgendagen», «Vær stille og kjenn at jeg er Herren», «I stillhet og tillit skal din styrke være.» 4

5 Denne boka er et viktig bidrag inn i kirkens og enkeltmenneskers nåtidige bønneliv. Den er så godt fundert i Bibelen og kirkens historie at ingen skulle være i tvil om at dette er både klassisk og nytenkende på en sunn og forståelig måte. Vi trenger denne vinklingen av at bønn og kropp henger sammen. Alt for mye har kroppen blitt nedprioritert i de åndelige disipliner. Her viser Borgsø at i oldkirken var de faktisk mer kroppslige i sin bønn enn vi har vært de siste århundrene. Med dagens forskning på kroppens sammenheng med sjel og sinn er det på høy tid at vi bringer de to størrelsene sammen. Denne boka gjør det på en lettfattelig og grundig måte. Boka er lettskrevet og informativ, slik at nybegynnere på bønnens vei kan få like mye ut av den som den som har lang erfaring. Øvelsene bakerst i boka er enkle å forstå for den som vil ta dem i bruk. De er også lette å memorere for bruk hvor som helst man måtte befinne seg. Selv har jeg ved flere anledninger ledet retreater sammen med Øyvind Borgsø, hvor han har undervist både teoretisk og praktisk i flere av disse bønne- og kroppsøvelsene. Erfaringen er at mange er takknemlige for denne kombinasjonen av å bruke både det ytre og indre av seg i møte med Gud. Mange med kroppslige plager, f.eks. stive skuldre og rygg, har vært svært glade for denne milde og varsomme bevegelsesmuligheten som et alternativ til å sitte lenge stille når de ber. Bønn og kropp hører sammen. Gud ønsker å formidle seg til oss som hele mennesker, ikke bare til tankene og intellektet. Ved å legge såpass mye vekt på kroppens samspill med bønnen, er denne boka unik i sin form. Den viser en vei, men vi må gå den selv. Erfaringene med Gud kan ingen bok gi oss, de skjer i møtet mellom oss og den Allmektige og Allestedsnærværende. For den som strever med at Gud blir abstrakt og vanskelig å nå, kan bokas påminnelse om å oppdage pustens livsnerve og 5

6 rytme være med på å gjøre den bedende mer nærværende i egen kropp. Når vi blir nærværende i oss selv, kommer vi også i kontakt med Gud. Bakenfor alt er det Gud selv som puster i oss, ja, ikke bare det. Det er Gud som puster oss! Det helt jordnære kan altså lede oss til Mysteriet, den Gud som ingen til fulle kan plassere og definere. Boka tar utgangspunkt i oss og peker mot Den Høyeste Gud! Velsignet være du som leser og lærer av den! Horten 8. mars 2012 Hilde Sanden-Bjønness 6

7 Forord av Øyvind Borgsø Mitt ønske med denne boka er å presentere enkle redskaper som kan hjelpe mennesker å leve nær Gud. Redskapene er solid forankret i kirkens trospraksis og viser hvordan vi kan falle til ro, lytte til Gud og være nærværende; i kommunikasjonen med Gud, i oss selv, med vår neste og overfor hele skaperverket. I møte med unge voksne Etter at kristen tro ble en realitet i livet mitt, har jeg arbeidet som blant annet retreatleder i Norge, Danmark og Syria, bønneleder i Storsalen menighet i Oslo og åndelig veileder og lederutruster i Århus Bykirke. 1 Her har jeg møtt mange mennesker med en sterk lengsel etter å kunne lytte til Gud, og lære mer om hans måte å kommunisere på. Samtidig opplevde mange av dem en fortvilelse og frustrasjon over at de ikke maktet å falle til ro og være i stillhet. Flere unge mennesker kom også til meg med symptomer på utbrenthet. I møte med disse har min oppgave vært å: Hjelpe med å finne metoder for å mestre stress og falle til ro. 7

8 Presentere redskaper for hvordan de kan tilbringe tid med Gud i stillhet og lytte til Gud. Hjelpe med prioritering, grensesetting og prosesser for å øke egen trosbevissthet. Praktisk hjelpemateriell Denne boka er blitt til over en periode på tre år, og en av hovedgrunnene til at jeg begynte å skrive, var mine kursdeltageres ønske om beskrivelse av øvelser vi gjennomgikk. Teorien og redskapene jeg presenterer bruker jeg i kurs og retreat sammenheng, og i individuell veiledning. De er utviklet hovedsakelig gjennom bønn, meditasjon, studier, bevegelsestrening, og reiser i kjente og ukjente kulturer. Jeg har samarbeidet tett med teologer, psykologer, fysioterapeuter, diakoner, sjelesørgere, sykepleiere, leger og kurs- og retreat-ledere og fått god veiledning ved mine opphold i retreatsentre og klostre i Skandinavia og Syria. Jeg har også brukt mye tid på studier av kirkens bønnepraksis, og Bibelens koblinger mellom bønn og kropp. Jeg er utdannet diakon i Norge, og retreatleder og åndelig veileder fra Norge, Sverige og Syria. Jeg er også mindfulnessinstruktør. Min erfaring med fysiske øvelser har jeg hovedsakelig fra fem års studier i bevegelsesmetoder for forebyggende helsearbeid (Qigong og Tai Chi), seks års studier i kampsport (Taekwondo og Tai Chi), egen terapi og veiledning i basal kroppskjennskap og psykomotorisk fysioterapi. Siden jeg har studert kinesisk og koreansk kampsport, er framstillingen min preget av pedagogikken herfra. Her er det viktigere å være oppmerksom på hva vi gjør i øyeblikket, framfor å fokusere på sluttresultatet. 8

9 Det er lett å miste balansen hvis vi har for sterkt fokus på andre ting enn det vi gjør akkurat nå. Er vi midt i en øvelse med tyngdeoverføring som krever balanse, er det lett å falle hvis vi tenker på morgendagens middagsselskap eller gårsdagens krangel. Mange av øvelsene jeg presenter i denne boka er enkle. Hensikten er ikke å oppnå en perfekt utøvelse, men å øve opp oppmerksomheten på det vi gjør med en årvåken avspenthet, oppreist i hele vår verdighet. Gjentagelser I kampsport er repetisjon viktig. Vi repeterer bevegelser til de forplanter seg i kroppen, og kan aktiveres på refleks når det er nødvendig for eksempel i en faresituasjon. Jeg har hatt stort utbytte av gjentagelser i min bønnepraksis også; dette hjelper meg med å være vendt mot Gud. Av den grunn, bruker jeg en del gjentagelser i denne boka. Gjentagelsens kunst er sentral i kirkens åndelige praksis, og vi kan lese om dette i Bibelen: «Disse ordene som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» 2 Denne boka kan leses meditativt, det vil si leses sakte med oppmerksomhet på om det er noe som berører deg. Er det det, kan du legge ned boka og bruke tid på det som rørte ved deg. Ta det med i bønn og se om Gud har noe å vise deg gjennom det. 9

10 Takk Bodil Vemmelund-Nielsen og Frank Tangen for god konsulenthjelp, Ann-Kristin Fauske Mathisen, Hanne Aspelund, Øyvind Lerø, Greta Gramstad, Gert Bols Østergaard, Hilde Sanden- Bjønnes, Anne Marie Jørgensen, Helge Maagaard, Vibeke Lund, Kirsti Nevland og Tore Laugerud for gode innspill og Stiftelsen Berget, Hellig Kors Kloster og Rögle Kloster for tilrettelegging av skriveopphold. Jeg vil også takke alle mine kurs- og retreatdeltagere som i flere år har mast på meg om å lage noe skriftlig materiale. Jeg er også meget takknemlig for mine gode veiledere. En spesiell takk rettes til dere som var med meg på Solåsen for støtte, oppmuntring og hjelp til utvikling av øvelsene; Elizabeth Knox-Seith, Puck Normann, Joachim Grün og Lars Neve. En stor takk også til Ingeborg og Sigmund på Lia Gård, Inger- Marie på Prestegården og Areopagos for hjelp og støtte til å avvikle og utarbeide retreatkonsepter innenfor temaer som nærvær og bønn og kropp. Jeg er også dypt takknemlig overfor deg, du min anonyme hjelper, som lærte meg å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Det var smertefull lærdom. Og ja, jeg mistet ansikt, men det fikk meg til å innse at ting ikke er ferdige før de er det, uansett hvor mye jeg prøver å kontrollere framdriften. Og når tingene først er på plass, er det ikke nødvendigvis som jeg først trodde det skulle være. Takk Gud, for å ha geleidet en utålmodig og motvillig sjel på din vei. Av deg lærte jeg blant annet å legge vekk behovet for kun å stole på min begrensede kunnskap om hvordan ting er, og om hvordan de kommer til å bli, for så å bli i stand til å se hvordan du legger alt på plass. Takk for at du aldri går lei og for at du lærer meg om gleden av å ha tillit til deg. Takk. 10

11 Kilder Athanasios av Alexandria, Antonios liv, Artos bokförlag, 1991 Augustin, Bekjennelser utvalg av tekster, Verbum, 2001 Barry, William A., Connoly, William J., Å gi åndelig veiledning, Efrem forlag, 2008 Benner, David G., At vandre sammen. Om Åndeligt venskab og åndelig vejledning, Boedal, 2006 Benner, David G., At overgive sig til kærligheden, Boedal, 2006 Berg, Signe Malene, Med hovedet i himlen og begge ben på jorden, Unitas Forlag, 2009 Bernanos, Georges, En landsbyprests dagbok, Gyldendal, 1994 Bibelen, Bibelselskapet, 1978 Bibelen, Bibelforlaget, 1988 Bibelen, Bibelselskapet, 2011 Bibelen, Det Danske Bibelselskab, 1999 Bjålie, Jan G., Haug, Egil, Sand, Olav, Saastad, Øystein V., Menneskekroppen, Universitetsforlaget, 1998 Bonaventure, St., The Journey of the Mind to God, Stephen F. Brown (red), Hackett Publishing Company, Inc, 1993 Børli, Hans, Hans Børlis beste dikt, Aschehoug,

12 Cassian, John, Conferences, Paulist Press, 1985 Clement, Olivier, Källor, Artos bokförlag, 2008 Climacus, John, The ladder of divine ascent, Paulist Press, Diekstra, René, Sindet og legemet sammenhængen mellem hjerne og krop, Borgens Forlag, 1995 Dajczer, Tadeusz, Betrakninger over troen, Maximilian Kolbe Utgivelser, 2000 Damsgaard-Sørensen, Katrine, Madsen, Birgit, Stress Når kroppen siger fra, Kroghs Forlag, 2003 Drane, Augusta Theodosia, The life of st. Dominic, with a sketch of the Dominican order, Burns and Lambert, 1857 Eckhart, Mester, Å bli den du er, Aschehoug, 2000 Evagrius of Pontus, The greek ascetic corpus, Robert E. Sinkewicz (oversettelse og introduksjon), Oxford University Press, 2006 Elsass, Peter, Sundhedspsykologi, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1993 Fader Johannes (red), Filokalia, St. Olav forlag, 1993 Foster, Richard, Veier til glede, Luther forlag, 2001 Freeman, Laurence, Christian meditation your daily practise, Medio Media, 2007 Freeman, Laurence, Being present short talks to prepare for meditation, Medio Media, 2000 Gade, Anders, Hjerneprocesser kognition og neurovidenskab, Frydenlund, 1997 Grün, Anselm, bønnen et møte, Luther forlag, 2002 Grün, Anselm, bønn og selverkjennelse, Atheneum,

13 Grün, Anselm, Bøn med kropp och själ, Catholica, 2003 Grünenwald, Karin, Ørkenfædrene, Anis Forlag, 2004 Guigo II, The Ladder of Monks and Twelve Meditations, Cistercian Publications, 1979 Habig, Marion A. (red), Budskapet fra den hellige Frans, Verbum, 1988 Halldorf, Peter, 21 kirkefedre, Luther forlag, 2001 Halldorf, Peter, Hellige røtter, Luther forlag, 2002 Hallesby Nordheim, Bård Eirik, Kan tru praktiserast? Tapir akademisk forlag, 2008 Hallesby, Ole, Fra bønnens verden, Luther forlag, Hartley III, Fred A., Alt ved bønn, Frihet forlag, 2006 Henriksen, Kristoffer, Hansen, Morten, Hansen, Jakob, Gyldendals idrætspsykologi, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 2007 Hertman, Pater W. (red), Frans av Assisi s skrifter, St. Olav Forlag, 1982 Hughes, Gerrard W., Gud i alt, Verbum, 2003 Ignatius av Loyola, The spiritual exercises of St. Ignatius of Loyola, Hayes Barton Press, 2006 Johannes av Korset, Åndelig sang, Efrem Forlag, 2008 Johnston, William (red), The Cloud of unknowing and the book of privy counseling, Doubleday New York, 1973 Justnes, Årstein, "Mindfulness og kristen spirituatlitet", Artikkel i Nytt Norsk Kirkeblad 38 nr 8, 2010 Lambert, Willi, Å be i livets pulsslag, St.Olav Forlag,

14 Lefèvre, Marie Louise, Invitation fra Gud, Magic hour films, 2006 Lindstrøm, Hans-Erik (red), Ord for vandrare Pilgrimsmeditasjoner, Verbum förlag, 2005 Lindstrøm, Hans-Erik, Pilegrimsliv en håndbok for vandrere, Verbum, 2007 Lønnebo, Martin, Veven den store treningsboken for sjelen, Verbum, 2003 Kjær-Hansen, Kai, Studier i navnet Jesus, Aarhus: Menighedsfakultet, 1982 Kronborg, Uffe, Kristusmystikk om luthersk spiritualitet og helliggørelse, Credo, 2008 Magasinet STREK, Det er i hvilen det skjer om å la seg bære, nr. 4, Strek Media, 2011 Maine, John, Door to silence, Canterbury press, 2006 Malm, Magnus, Et hjerte større enn verden å følge Jesus i lys av Bergprekenen, Luther forlag, 2009 Malm, Magnus, Veivisere en bok om kristent lederskap, Luther forlag, 1991 Mases, Per, Den indre hage, Efrem Forlag, 2008 Mases, Per, Sköndal, Eva, Den inre trädgården : öppen mot himlen, Artos & Norma Bokförlag, 2010 Metz, Barbara, Burchill, John, Enneagrammet og bønn, Verbum,1994 Mirdal, Gretty M., Psykosomatik Sårbarhed, stress og sykdom, Munksgaard, 1990 Mother Teresa, Den enkle vej, Borgen Forlag, 1997 Norsk Salmebok, Verbum,

15 Nouwen, Henri, Here and now living in the spirit, The Crossroad publishing, 1994 Nouwen, Henri, La min sorg bli vendt til dans, Luther forlag, 2002 Nouwen, Henri, The inner voice of love, Doubleday New York, Olsen, Harald, Ilden fra vest, Verbum, 1999 Olsen, Harald, Ørkenvind, Verbum, 2008 Origenes, Tertullian, Cyprian, Alistair Stewart-Sykes (red), On the Lord s prayer, St.Vladimir s seminary press, 2004 Pagitt, Doug, Prill, Kathryn, Bodyprayer, Waterbrook press, 2005 Pilgrim nr. 1, Bokforlaget Cordia, 2004 Ponticus, Evagrius, The Praktikos Chapters On Prayer, Cistercian Publications, 1972 Rahner, Karl, Åndelige øvelser, St. Olav forlag, 2002 Rizza, Margaret, The word of all life Lectio Divina through words and music, Kevin Mayhew, 2004 Roch, Fr. Richard, Living the Eternal Now, Center for Action and Contemplation, 2005 Rubenson, Samuel, Et Odelat Hjärta en studie i Økenfädernas vishet, Artos, 1984 Rubenson, Samuel, Örkenfädernas tänkespråk, Cordia, 2001 Rubenson, Samuel, Är inte kroppen mer än kläderna!?, Pilgrim nr.1, Bokforlaget Cordia, 2004 Segal Zindel V., Williams, J. Mark G., Teasdale, John D, Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse, Guilford Press,

16 Simpson, Ray, Din rytme din bønn, Verbum, 2007 Sky, Arne, Bønneskole, Luther forlag, 2004 Stinissen, Wilfrid, en bok om kristen dypmeditasjon, Verbum, 1994 Stinissen, Wilfrid, Fader i dine hender, Atheneum, 1994 Stinissen, Wilfrid, Lenger inn i bønnens landskap, Luther forlag, 2002 Stinissen, Wilfrid, Navnet og nærværet, Verbum, 1999 Stormark, Jarle, kropp og identitet og håpet om nyskapelse, Det teologiske fakultet, UIO, 2008 Søvik, Oddvar, Bønn framfor alt, Genesis, 2006 Tauler, John, The Following of Christ, Kessinger Publishing, 2007 Teresa av Avila, Boken om mitt liv, Bokklubben, 2008 Teresa av Avila, John Kirvan (red.) Sjelens indre borg, St. Olav forlag, 2005 The holy bible, International Standard Version, Davidson Press, 2011 Thomas av Kempis, Om Kristi etterfølgelse, St. Olav forlag, 2007 Thich Nhat Hanh, Å være fred, Buddhistforbundet, 1990 Tugwell, Simon, Early Dominicans selected writings, Paulist Press, 1982 Tynnemark, Virve, Smak og se stillhetsarbeid i menigheten, Diakonissehuset Lovisenberg, 2006 Ward, Benedicta, Sayings of the desert fathers, Penguin Books Ltd,

17 Ware, Kallistos, Navnets kraft Jesusbønnen i Ortodoks Spiritualitet, Boedal, 2012 Wikström, Owe, Det blendende mørket, Luther forlag, 2008 Zachariae, Bobby, Den tænkende krop essays om biologi, psykologi og sundhed, Rosinante, 2000 Aasmundstveit, Sven, Atleter for Kristus, Verbum,

18 Noter 1 Storsalen menighet er tilknyttet Normisjon/statskirken i Norge. Århus Bykirke er tilknyttet Indre Mission/folkekirken i Danmark. Begge menighetene har en stor andel unge voksne som medlemmer. 2 Femte Mosebok 6:

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007 ACM Anam Cara Medvandrer Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne 1 1 utgave mars 2007 Anam Cara medvandrer (ACM) Innhold: 1. Visjon og mål s.4 2. 3 ledende prinsipper: s.6 3. Veimerkene

Detaljer

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen

Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen Å DANSE I AKADEMIA Bevegelse og teori Nina Tvedten Essay om yrkespraksis våren 2008 Eksamenskode:MP300 P 001 Mastergrad i praktisk kunnskap Senter for praktisk kunnskap Profesjonshøgskolen 1 Å DANSE -

Detaljer

Gjennom årene har det vært mye misforståelse

Gjennom årene har det vært mye misforståelse KENNETH E. HAGIN Gjennom årene har det vært mye misforståelse i Menigheten når det gjelder emnet Ekteskap, skilsmisse & gjengifte. Og som et resultat av det, har mennesker blitt såret, fordømt og forvirret.

Detaljer

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk Efrem lengt 10 b o k k a t a l o g Kontakt Efrem Forlag Kong Oscars gate 10 5017 Bergen Tlf 905 37 800 post@efremforlag.no www.efremforlag.no Buen camino! efrem forlag er på vei og ønsker også lesere som

Detaljer

Minibibelskolen TIL BRUK I. En innføring i de åndelige disipliner. Del I FRELSESARMEEN. Bibelundervisning. Personlig bibelstudium.

Minibibelskolen TIL BRUK I. En innføring i de åndelige disipliner. Del I FRELSESARMEEN. Bibelundervisning. Personlig bibelstudium. Minibibelskolen FRELSESARMEEN En innføring i de åndelige disipliner Del I TIL BRUK I Bibelundervisning Personlig bibelstudium Smågrupper Side 2 Side 23 Side 22 Side 3 Litteraturliste Ordet om Frelse. Frelsesarmeens

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken.

I kirkens favn. En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. I kirkens favn En kvalitativ undersøkelses om transpersoners forhold til Gud og kirken. Problemstilling: Har troen på/synet på Gud blitt fornyet etter din deltakelse på julegudstjenesten for transpersoner

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Kristen spiritualitet i smågrupper i menigheten

Kristen spiritualitet i smågrupper i menigheten Kristen spiritualitet i smågrupper i menigheten En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten Av Yngvar Ruud Wesley Theological Seminary of The United Methodist Church Washington DC Mai

Detaljer

Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv? Hilde Kristin Hannestad Tveter Hvordan leve et hellig liv? En komparativ fremstilling av John Wesley s og Thomas à Kempis forståelse av helliggjørelsen AVH501- Masteravhandling (30 ECTS) Master i teologi/metodisme

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Pilegrim i Stavanger. Pilegrimens 7 nøkler. langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet

Pilegrim i Stavanger. Pilegrimens 7 nøkler. langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet Pilegrim i Stavanger Pilegrimens 7 nøkler langsomhet frihet enkelhet bekymringsløshet stillhet fellesskap åndelighet Heftet er laget i forbindelse med en pilegrimsvandring i Stavanger 2. påskedag 2011.

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

GJØR LITT MED LIVET DITT

GJØR LITT MED LIVET DITT GJØR LITT MED LIVET DITT 4. VEIMERKE Å BLI HEL OM HELHET OG SAMMENHENG En dag skal alt stråle sammen i dette ene punkt: Hans ansikt. Og det vi ante, skal bli lysende klart. I Jesus Kristus har Gud sammenfattet

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

John Wesley og Hans Nielsen Hauge i et komparativt perspektiv.

John Wesley og Hans Nielsen Hauge i et komparativt perspektiv. AVH5025 Master i kristendom, studieretning: Metodistisk teologi John Wesley og Hans Nielsen Hauge i et komparativt perspektiv. Student: Hilde Augensen Veileder: Førsteamanuensis Roar G. Fotland Det Teologiske

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer