Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006 - Sundet Kornsjø 2010/ / BYG/CHM 206/0001/006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender llen Szefer nnhold: dkomst til tomt 159\ / Knardalpynten 9 - byggeprosjekt 2010/ / BYG/CHM 159/0253 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Jon ndré Kristiansen nnhold: about work Åpne søknader kommunalteknikk 2009/ / TKN/G offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKN/G Side: 1 av 97

2 nnhold: Søndre Berger gård - behov for tilsyn og vedlikehold Berger Barnegård 2008/ / JUR/SVS 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS T vsender Stølen Liv nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / SKO/NK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK T nnhold: Forespørsel om innreding av hybel 159/ Knardalpynten 9 - byggeprosjekt 2010/ / BYG/CHM 159/0253 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Jon ndré Kristiansen nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / SKO/NK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/NK T Side: 2 av 97

3 nnhold: Svar vedr. sekundærleilighet 159/ Knardalpynten 9 - byggeprosjekt 2010/ / BYG/CHM 159/0253 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Cathrine Heen.Mellevold nnhold: 069/ Grimsrødhøgda søknad om rammetillatelse 069/ Grimsrødhøgda søknad om rammetillatelse 2010/ / BYG/CDN 069/0220 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Opstad & ndersen S nnhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / SKO/LL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL T nnhold: generklæring Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 3 av 97

4 nnhold: nformasjon om kartlegging/innkalling til møte Spesialundervisning / / SKO/LL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SKO/LL T nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning / / STSKO/RV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/LG T nnhold: Rapport fra pedagogisk-psykologisk undersøkelse Spesialundervisning / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T Side: 4 av 97

5 nnhold: Sakkyndig vurdering av spesialundervisningsbehov etter Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Rapport fra pedagogisk-psykologisk undersøkelse Spesialundervisning / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF T nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte Spesialundervisning / / ØSKO/TRK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK T nnhold: Søknad om rammetillatelse 141/ Dyrendalsveien 15 - søknad om tillatelse til tiltak - nybygg bolig/næringsbygg 2009/ / BYG/GML 141/0217 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Halden rkitektkontor Side: 5 av 97

6 nnhold: Rapport etter norsk fonemtest Spesialpedagogisk hjelp / / BBHG/LFO B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BBHG/LFO vsender Logopedtjenesten for Halden kommune nnhold: nnkalling til samarbeidsmøte 2. mars 2010 Spesialundervisning / / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjenesten Spesialundervisning / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H vsender Magne lexander Holtet Side: 6 av 97

7 nnhold: Søknad om kulturmidler 2010 Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L vsender Fossekallen speidergruppe nnhold: 005/ Roliga 19 - søknad om enkle tiltak - riving 005/ Roliga 19 - søknad om enkle tiltak - riving 2010/ / BYG/CDN 0005/0248 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Lindhaugen S nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H BU 60 nnhold: Møteinnkalling - hovedstyret opplevelsesnæring Opplevelsesnæring 2008/ / ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD T vsender Østfold fylkeskommune Side: 7 av 97

8 nnhold: Regnskap 2009 KOSTR 2008/ / ØKON/SH 200 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/SH T vsender Siri Westgård nnhold: Regnskap 2009 KOSTR 2008/ / ØKON/SH 200 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/SH T vsender Siri Westgård nnhold: Søknad om videreføring av leiekontrakt 197/ Ystehedebruddene - Leiekontrakt Halden Cykleklub 2010/ /2010 NDOM/BPG 197/0004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/BPG vsender Halden Cykleklub nnhold: Revidert søknad om rammetillatelse 051/ Knivsøveien 70 - byggeprosjekt avgassingsanlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 051/0007 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Rambøll Norge S Side: 8 av 97

9 nnhold: Møteinnkalling - Kontrollutvalget Halden Kontrollutvalget / / POL/MV 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: POL/MV vsender Østfold kontrollutvalgssekretariat nnhold: Tømming og kontroll Bil og fritid S Tilstandsrapport for oljeutskillere / / PL/ØYG K23 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG T vsender Veolia Miljø ndustri S nnhold: Referat fra styremøte 2. februar 2010 (utkast) Osloregionens styre 2009/ / ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD T vsender Kari Dybwad Gram Garmann nnhold: Tilstandsrapport for Brødr. Haugen NS Tilstandsrapport for oljeutskillere / / PL/ØYG K23 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG T vsender Veolia Miljø ndustri S Side: 9 av 97

10 nnhold: SV: Søknad om tilskudd psykiatrimidler 2010 Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ / KSHO/RB 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Marit Skauge.Johnsen nnhold: Plan for koordinering av tjenestetilbudet rettet mot barn og unge Familiens Hus 2009/ /2010 KSHO/RB G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Gun Kleve nnhold: Overføring Diverse 2010/ /2010 KSUO/ROL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T nnhold: Uttalelse vedr. endring 143/ remarkveien - Ramme / / BYG/BPG 143/0017 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BPG vsender rbeidstilsynet Side: 10 av 97

11 nnhold: R: Søndre Berger gård - behov for tilsyn og vedlikehold Berger Barnegård 2008/ /2010 JUR/SVS 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS T vsender Stølen Liv nnhold: Melding om rrangement/midlertidig bruksendring Kvik Halden FK Remmenhallen - melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2009/ / BRNN/TON M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/TON BU 6 vsender Kvik Halden FK nnhold: Forespørsel om møte med statsråden om seilforhold i ddefjorden og Ringdalsfjorden Terskelproblematikken i ddefjorden 2009/ / NÆR/SS P10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/SS vsender Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement nnhold: Tilsetting ved Halden rehabiliteringsavdeling - sykepleiere og hjelpepleiere 2010/ /2010 PRS/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK Side: 11 av 97

12 nnhold: Tilbud på porter til Halden Havnvesen, båt og motor Porter til Halden Havnvesen, båt og motor 2010/ / NDOM/JOK P70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/JOK vsender Crawford nnhold: Sakkyndig tilrådning Spesialundervisning / / KSUO/M vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T nnhold: S Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunen Bruk av statlige opptrappingsmidler til psykisk helsearbeid - Halden kommune 2008/ / FOTJ/HB 234 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender Helsedirektoratet nnhold: Uførepensjon fra folketrygden - melding om vedtak ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / PRS/BK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T Side: 12 av 97

13 nnhold: Overforinger av oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen Forvaltningsreform 2009/ / NÆR/SS 020 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/SS vsender Fylkesmannen i Østfold vsender Østfold fylkeskommune nnhold: ng. økonomisk støtte til seminar Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ / K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L T vsender Fredriksten rtillerie Compagnie nnhold: Møtereferat oppstartsmøte den Halden Havnevei Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - forslag til fremdriftsplan Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 13 av 97

14 nnhold: Hovedentreprise ny Havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Planlegging dato og tid for befaring Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T vsender nnhold: Hovedentreprise ny Havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Hovedentreprise ny Havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 14 av 97

15 nnhold: Konkurransegrunnlag Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei tegninger - jernbaneundergang Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - konkurransegrunnlag tegninger Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - tegninger Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 15 av 97

16 nnhold: Halden havnevei - vvik konkurransegrunnlaget og prosjektert beskrivelse Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - vvik konkurransegrunnlaget og prosjektert beskrivelse Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - referat fra tilbudsbefaring den Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Halden havnevei - påmeldte tilbydere Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 16 av 97

17 nnhold: Halden havnevei - konkurransegrunnlag tegninger Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Konkurransegrunnlag - supplering med ettersendt tiltaksplan for Mølen. Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T nnhold: Spørsmål som har kommet til konkurransegrunnlaget Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS DOF nnhold: Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS T Side: 17 av 97

18 nnhold: Spørsmål til konkurransegrunnlaget Hovedentreprise Ny havnevei / kulvert / bru fra Høvleriet til Mølen 2009/ / JUR/TRS TF 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS DOF nnhold: ksept på stilling Tilsetting NTRN - Diverse stillinger hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider 2009/ / PRS/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK T vsender May Kristin Stenberg nnhold: nnsyn i mappe - Billighetserstatning 2008/ /2010 FST/CD TF 270 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/CD nnhold: Søknad om oppjustering av stilling Deltidsstillinger 2010/ / STBHG/BM P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM BU 2 Side: 18 av 97

19 nnhold: Curlinghallen 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ / BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT T vsender Markus Linge nnhold: VS: Halden shall 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ / BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT T vsender Markus Linge nnhold: Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. 2010/ / NÆR/VJ TF 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ T nnhold: midl curling tillegg.pdf 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ /2010 BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT T vsender Markus Linge Side: 19 av 97

20 nnhold: SV: midl curling tillegg.pdf 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ /2010 BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT T vsender Markus Linge nnhold: Manglende innsending av oppfølgingsplan og melding om dialogmøte ttføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / ØSKO/TRK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/TRK T nnhold: Takker for rask behandling 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ /2010 BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT T vsender Markus Linge nnhold: Tilsetting ved Halden rehabiliteringsavdeling - sykepleiere og hjelpepleiere 2010/ /2010 PRS/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK Side: 20 av 97

21 nnhold: Tegninger 168/ Brattskott - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ /2010 BYG/HT 168/0047 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT vsender Byggm. Stein Johnsen nnhold: Husleie Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / /2010 JUR/SVS S offl. 14, 1.ledd 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ nnhold: tterlysing av svar Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / /2010 JUR/SVS S offl. 14, 1.ledd 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: SV: Oppsigelse av leieforhold Oppsigelse av husleieforhold 2010/ /2010 JUR/RBJ S offl. 14, 1.ledd 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ Side: 21 av 97

22 nnhold: Svar på tilbud om stilling nsettelse 2010/ / FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ T vsender nn-kristin V. aleskjær nnhold: Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / / GSKO/HN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GSKO/HN nnhold: rbeidsavtale nsettelse 2010/ / BRNN/ P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ T nnhold: Kontrolliste trukket skogavgift VSOP-lister 2010/ / NÆR/TOF V84 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/TOF T vsender Haldenvassdragets skogeierforening Side: 22 av 97

23 nnhold: 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001/011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN BU 2 vsender Karl ndersen nnhold: nnhenting av opplysninger barneverntjenesten Omsorgsovertakelse 2009/ / JUR/RBJ TF F46 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: Vedr. henvisning til PP-tjenesten Spesialundervisning / / LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: Rapport etter PP-undersøkelse Vurdering av spesialundervisningsbehov Spesialundervisning / / ØSKO/NJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØSKO/NJ T Side: 23 av 97

24 nnhold: Sakkyndig vurdering vedrørende søknad om utsatt skolestart Spesialpedagogisk hjelp / /2010 STBHG/BM B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STBHG/BM vsender Pedagogisk-psykologisk tjeneste nnhold: PPT innkaller til ansvarsgruppemøte på Låby skole torsdag 18. februar 2010 Spesialundervisning / /2010 LSKO/VR vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/VR T nnhold: ng. midlertidig permisjon skoleåret Deltidsstillinger 2009/ / PSKO/NJ P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PSKO/NJ BU 5 nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H BU 59 Side: 24 av 97

25 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av barnefysioterapeut 2010/ /2010 PRS/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 25 av 97

26 nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H BU 58 Side: 26 av 97

27 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H Side: 27 av 97

28 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H BU 61 nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 28 av 97

29 nnhold: Regresskrav Myrveien 17 - Regresskrav - vannskade 2010/ / JUR/RN 262 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RN vsender SpareBank1 Skadeforsikring S nnhold: Driftsjournal Brødr. haugen Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2010 PL/ØYG K23 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG T vsender Veolia Miljø ndustri S nnhold: Driftjournal - Brødr. Haugen Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2010 PL/ØYG K23 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/ØYG T vsender Brødr. Haugen nnhold: Årsoppgave for omsetning av alkoholholdig drikke for 2009 Bøkevangen Gjeste- og aktivitetsgård 2010/ / KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB T vsender Bøkevangen Gjeste- og aktivitetsgård Side: 29 av 97

30 nnhold: nformasjonsskriv ang. driften av Busterudgata Cafè ndret drift - Busterudgt. eldresenter 2008/ / KSHO/RB 037 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Mat og Service nnhold: Utkast avtale oversendt fra HTV Drøftingsmøter med HTV helse 2008/ /2010 KSHO/GUK 510 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GUK T vsender Kirsti Rørmyr nnhold: Utkast avtale fra kommunalsjef Drøftingsmøter med HTV helse 2008/ /2010 KSHO/GUK 510 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GUK T vsender Kirsti Rørmyr nnhold: Kopi av brev vedr. dekning under yrkesskadeforsikring - Halden kommune Yrkesskadeerstatning 2010/ /2010 PRS/MB P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MB T Side: 30 av 97

31 nnhold: 213/ kerheim/stenersrød - grensejustering 213/ kerheim/stenersrød - grensejustering 2010/ /2010 GO/JSO 213/0013 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO BU 3 vsender strid Jansen nnhold: Fremdriftsplan Tilsyn Sentrum scenehus Violgata / / BRNN/ROH M71 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH BU 4 vsender Monia Berger nnhold: Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / PRK/H TF Q50 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRK/H nnhold: Søknad om jobb Åpne søknader / / PRS/SK offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK BU 34 Side: 31 av 97

32 nnhold: Brattskott - anmodning om reguleringsendring Brattskott - anmodning om reguleringsendring 2010/ / PL/N L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/N vsender Bjar rkitekter S nnhold: Søknad om jobb som barnefysioterapeut Tilsetting av barnefysioterapeut 2010/ / PRS/SK offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK nnhold: Klage på vedtak 021/0005/027 - Fjellro Svalerød - søknad om tillatelse tiltiltak - oppgradering av veg 2009/ / BYG/HT 021/0005/027 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT vsender dvokatfellesskapet nnhold: Søknad om skoleplass ved Risum ungdomsskole. levsak / / KSUO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 2 Side: 32 av 97

33 nnhold: Uttalelse 143/ Blæsehøgda - byggeprosjekt basestasjon for nødnett 2010/ / BYG/HT 143/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Sit. kart Kabi S 060/0033 og 060/ Svinesundsveien 80-2 stk. tilbygg: Lagerbygg og produksjonslokaler 2009/ /2010 BYG/CHM 060/0033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Bjørn Hammersborg nnhold: Gjenpart av nabovarsel 051/ Knivsøveien 70 Platting for spoling - BP tlantis 2010/ /2010 BYG/CHM 051/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Rambøll nnhold: Kvittering for innmelding av farlig stoff Brannfarlig vare 2009/ /2010 BRNN/ROH M78 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH T vsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side: 33 av 97

34 nnhold: Resultater fra Omsetningsoppgave for alkohol Halden Klub`s Selskapslokaler 2008/ /2010 KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Halden Klub`s Selskapslokaler nnhold: Svarbrev - klage til fylkesmannen Sjøledning vann-og avløp Osdalen 2008/ /2010 NDOM/TS M10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/TS vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Påminnelse: NV ber om innspill til kartleggingsplan for skredfare Beredskap - diverse 2008/ /2010 PRS/TOB X26 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/TSL T vsender Hallvard Berg, NV nnhold: Søknad om endring av tillatelse 036/ Vik - tt-trinns søknadsbehandling - støyskjerm 2009/ / BYG/BJS 036/0013 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS T vsender Multiconsult S Side: 34 av 97

35 nnhold: Bekreftelse vtale om forhåndskonferanse 070/ Vedenveien 12 - tilbygg enebolig 2010/ / BYG/GML 070/0215 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML BU 2 vsender Sivilarkitekt Moth nnhold: Underretning til klager nmeldelser diverse / / JUR/SVS TF 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS nnhold: Omsetningsoppgavene vedrørende Siste Reis Pub for året 2009 Siste Reise Pub 2008/ / KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB T vsender Økonor nnhold: Kopi av brev - Vedtak om statstilskudd til drift av barnehage i 2009 ved endring i antall barn - Fjordstien familiebarnehage, Halden kommune Statstilskudd barnehager 2009 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 4808/ KSUO/KM 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/KM vsender Fylkesmannen i Østfold Side: 35 av 97

36 nnhold: Omsetningsoppgave Kongshallen NS for året 2009 Kongshallene 2008/ / KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Økonor nnhold: Comet Halden S - innfrielse av lån krav om innfrielse i henhold til kausjonsavtale shockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden shall - byggelån og driftsform 2009/ /2010 JUR/SVS 256 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Halden Sparebank 1 nnhold: Høring - Plan for kreftomsorg Plan for kreftomsorg - høring 2010/ /2010 KSHO/GUK G00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GB vsender Kjøge Bente Norunn Løkken nnhold: Berger Barnegård Berger Barnegård 2008/ /2010 JUR/SVS TF 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS Side: 36 av 97

37 nnhold: Kvittering for innmelding av farlig stoff - Plantasjen Brannfarlig vare 2009/ /2010 BRNN/ROH M78 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ROH T vsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nnhold: Skisse over det utvendige V-anlegget 103/0007/ Høiåshytta - Søknad - utvidelse av damegarderobe 2008/ /2010 BYG/CHM 103/0007/001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM BU 9 vsender Lars Jensen nnhold: 016/ Oscar Torp Heimen 016/ forespørsel vedr. reguleringsendring 2010/ /2010 PL/TSL 016/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/TSL T vsender Oscar Torp Heimen Østfold rbeiderparti og LO Østfold nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 37 av 97

38 nnhold: Tilsetting av ped.psyk.rådgiver 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Grensen Restaurant & Bar S 2008/ /2010 KSHO/RB U63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender På Grensen Restaurant & Bar S nnhold: Vikariat barne- og ungdomsarbeider - Strupe 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 38 av 97

39 nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Vikariat barne- og ungdomsarbeider - Strupe 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av morsmålslærere - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 39 av 97

40 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Tilsetting av lærere barnetrinn - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 40 av 97

41 nnhold: Tilsetting av lærere ungdomstrinn og voksenopplæring - skoleåret / /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Kvittering for nabovarsling, nabovarsling av to tomter i tilllegg, Delingssøknad Thue gnr. 91 bnr. 6/7 091/ Thue Torpedal - søknad om deling 2010/ /2010 PL/HK 091/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PL/HK nnhold: 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 2010/ / BYG/CDN 001/0009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CDN vsender Knut Vastveit nnhold: 021/0005/007 - Ferdigmelding Ferdigmeldinger Va - Saker i Forumwinsak 2008/ / BYG/ØYG 000/0000 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/ØYG BU 118 vsender F. Jørgensen S Side: 41 av 97

42 nnhold: nvitasjon til dialog - og informasjonsmøte med rovviltnemnda i region 4 Representasjon 2008/ / ORD/PKD 074 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD vsender Miljøavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og kershus nnhold: nnberetning med slutningsregnskap Konkursbo 2010/ /2010 KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/SK T nnhold: nnberetning, slutningsregnskap og konkursstatus Konkursbo 2010/ / KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/SK T nnhold: Melding om avholdt utleggsforretning Utleggsforretning 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB T Side: 42 av 97

43 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4914/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: Støtdempende såler Helsetiltak 2010/ /2010 BRNN/JL P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BRNN/ BU 2 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4916/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MT nnhold: Forhåndskonf. St.Joseph Familiens Hus 2009/ /2010 KSHO/RB G90 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB T vsender Sivilarkitekt Moth Side: 43 av 97

44 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4924/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4925/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4926/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/BK T nnhold: nnløsing av feste tomt nr 2 Kaseveien 6 165/ nnløsing av 2 stk. festetomter 2010/ / GO/JSO 165/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO BU 3 vsender dvokat Pål Jensen Side: 44 av 97

45 nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4929/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MT nnhold: Tilsagn om tilskudd til Tilrettelegging Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4931/ PRS/BK P 445 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/MT nnhold: nnløsing av festetomt nr 1 av 165/3 165/ nnløsing av 2 stk. festetomter 2010/ / GO/JSO 165/0003 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: GO/JSO T vsender dvokat Pål Jensen nnhold: Bekreftelse på anmeldt forhold Politianmeldelse - trussel mot offentlig tjenestemann. 2010/ /2010 JUR/SVS TF 442 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/SVS vsender Østfold Politidistrikt Side: 45 av 97

46 nnhold: Kommentarer til brev fra Halden kommune datert nbud - behandling av restavfall 2009/ /2010 JUR/BO 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/BO vsender Fredrikstad kommune nnhold: Varsel om prognosert anleggsbidrag for Mølen, Tyska og Holendern Utbygging - Ny havnevei Mølen, Tyska og Holendern 2010/ /2010 NDOM/TS Q10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/TS vsender Fortum nnhold: Oversendingsbrev - Halden kommune Barneverntjenesten Omsorgsovertakelse 2009/ /2010 JUR/RBJ TF F46 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: ndring i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier Søknad om bygging av landbruksvei 2008/ /2010 NÆR/TOF 229 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/TOF T vsender Neiden, Camilla Side: 46 av 97

47 nnhold: Kopi av brev - Svar på henvendelse vedrørende klage på Halden kommune og tiltak innenfor metersbeltet langs sjøen 190/ Furuvarpveien 39 - klage på tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen 2009/ /2010 BYG/CHM L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM T vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Prosesskrift til Halden Tingrett Omsorgsovertakelse 2009/ /2010 JUR/RBJ TF F46 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ T nnhold: SV: Vann /kloakk spedammen V - spedammen tappe / /2010 NDOM/TS M10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/TS vsender Prang Stein R nnhold: ng. lønn Oppsigelse fra arbeidsgiver / /2010 PRS/TOB P 470 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TOB BU 39 Side: 47 av 97

48 nnhold: vtale Drøftingsmøter med HTV helse 2008/ /2010 KSHO/GUK 510 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GUK T vsender Kirsti Rørmyr nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB T nnhold: Stadfestelse av frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Frivillig gjeldsordning 2010/ / KMNR/L S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/L SOF nnhold: Klage vedrørende skoleplass ved ungdomsskolen høsten 2010 levsak / /2010 KSUO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 3 Side: 48 av 97

49 nnhold: vslutning i sak om utlegg Utleggsforretning 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB T nnhold: Klage på utleggsforretning Utleggsforretning 2010/ /2010 KMNR/L S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/L SOF nnhold: Søknad om å få lov til å begynne på Strupe Ungdomskole levsak / /2010 KSUO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 3 nnhold: nmodning om stadfestelse av bud - Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/L S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/L SOF Side: 49 av 97

50 nnhold: 066/ Jacob Stuarts gate 9 - forespørsel vedr. bruk 066/ Jacob Stuarts gate 9 - forespørsel vedr. bruk 2010/ /2010 BYG/HT 066/0177 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT vsender Didrik Gilstedt nnhold: nmodning om stadfestelse av bud - Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/L S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/L SOF nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK T nnhold: Samtykke fra foreldre Tilrettelegging / /2010 HSKO/YVM vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/YVM T Side: 50 av 97

51 nnhold: Tilbudsbrev - Totalentreprise rehabilitering terapibad Halden sykehjem 2010/ / JUR/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS nnhold: Skriftesamling Konkursbo 2010/ / KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/SK T nnhold: nmodning om stadfestelse av bud Tvangssalg av eiendom 2010/ / KMNR/LB S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/LB T nnhold: Tilbudsbrev - Totalentreprise rehabilitering terapibad Halden sykehjem 2010/ / JUR/TRS O offl. 23, 3.ledd 601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/TRS Side: 51 av 97

52 nnhold: Søknad SML midler - purring SML-midler høsten / /2010 NÆR/VJ V18 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NÆR/VJ T vsender Cecilie Gagnebin Bang nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK nnhold: 149/ Fosseveien 50 - flomsikring 149/ Fosseveien 50 - flomsikring 2008/ /2010 BYG/CHM 141/0121 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/CHM vsender Multiconsult s nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Side: 52 av 97

53 nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK nnhold: Søknad om bytte av skole - purring levsak / /2010 KSUO/ROL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL BU 6 nnhold: Samtykke fra forelder Opplæring språklige minoriteter / /2010 HSKO/RGS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/YVM vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK Side: 53 av 97

54 nnhold: Søknad om kulturmidler arrangementsstøtte Kulturmidler Tilskudd til kunst- og kulturformål 2009/ /2010 K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L *** 51 vsender Bjørn Juliusson nnhold: Samtykke fra foreldre Spesialundervisning / /2010 HSKO/HK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HK nnhold: Timer til samisk og nordsamisk fjernundervisning skoleåret 2010/2011 Samiske språk 2009/ /2010 KSUO/M 000 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T vsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Vedlegg til styringsgruppas møte Vannområde Glomma sør for Øyeren Haldenvassdraget 2008/ /2010 PL/ØYG K54 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/PKD T vsender Bernt-Henrik Hansen Side: 54 av 97

55 nnhold: ndringer i fag- og timefordeling og tilbudsstrukturen skoleåret Videregående skole 2009/ /2010 KSUO/M 40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSUO/ROL T vsender Utdanningsdirektoratet nnhold: Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2010 Østfoldprosjekt - "Barna i verden ved siden av" 2008/ / FOTJ/HB F73 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FOTJ/HB vsender Det Konglige Barne- og Likestillingsdepartement nnhold: 098/ Kringsjå Terrasse 9 - søknad om enkle tiltak - tilbygg bolig 098/ Kringsjå Terrasse 9 - søknad om enkle tiltak - tilbygg bolig 2010/ /2010 BYG/GML 098/1561 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/GML vsender Jan. Østenvig S Side: 55 av 97

56 nnhold: rbeid mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner / / KSHO/GUK 110 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GUK vsender Det Konglige Barne- og Likestillingsdepartement vsender Det Konglige Helse - og Omsorgsdepartement vsender Det Kongelige Kunnskapsdepartement vsender Det Konglige Kommunal- og Regionaldepartement nnhold: tterlyser svar Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / / JUR/SVS TF 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JUR/RBJ BU 7 nnhold: Foretak Underskriftsskjema Microsoft lisensavtale 2009/ / T/MBS 064 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T/MBS T vsender Microsoft Side: 56 av 97

57 nnhold: Søknad om støtte Stipendordning 2010/ /2010 FST/HMK P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FST/HMK nnhold: NSF - svar på henvendelse Drøftingsmøter med HTV helse 2008/ /2010 KSHO/GUK 510 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/GUK T vsender NSF nnhold: TLBUD Under Lupen - Halden kommune Søknad om støtte / tilskudd - helse / sosial 2008/ /2010 KSHO/RB 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/RB vsender Siv nita Sæther nnhold: Nabovarsel vedr. Knivsøveien Nabovarsel til eiendomsavdelingen / /2010 NDOM/SP L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDOM/SP vsender Rambøll Side: 57 av 97

58 nnhold: Tilsetting av enhetsleder hjemmebaserte tjenester 2010/ /2010 PRS/SK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/SK nnhold: klage på gebyr Henstilling til utkobling av septiktank 2009/ /2010 TKN/TB M09 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKN/TB vsender Lisbeth Jansen nnhold: Ferdigmelding 066/ Torgny Segerstedsgt. 3 - søknad om enkle tiltak - riving/planering 2009/ /2010 BYG/BJS 066/0463 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender F. Holm S nnhold: tt-trinns søknadsbehandling Forespørsel for Svinesundparken - skilting 2010/ / BYG/BJS L42 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender Morten. Kerr Side: 58 av 97

59 nnhold: Søknad om endring av tillatelse 028/ Lykkebo - ett-trinns søknadsbehandling - støyskjerm 2009/ / BYG/BJS 028/0009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS BU 9 vsender Multiconsult S nnhold: VS: Forhåndskonf. St.Joseph Busterudgata 3 - St. Joseph Familiens Hus - tegninger 2010/ /2010 BYG/BJS 066/0113 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/BJS vsender sbjørn Montelius nnhold: Brev - søknad om ansvarsrett 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ /2010 BYG/HT 069/0462 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/HT BU 75 vsender Multiconsult S nnhold: 021/0005/027 - Ferdigmelding Ferdigmeldinger Va - Saker i Forumwinsak 2008/ / BYG/ØYG 000/0000 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BYG/ØYG vsender F. Jørgensen S Side: 59 av 97

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer