Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 24/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.2010 Nr: 24/10"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 24/10 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 07. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 14. januar Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Viktig informasjon fra Landbrukskontoret og NAV Ved sykemeldninger i 2011 må dere huske å levere et spesielt skjema på NAV. Dette må dere gjøre fra samme dag dere blir sykmeldte. Dere må også huske å krysse av på sykmeldingen som skal leveres til NAV. Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt. Hilsen Landbrukskontoret og NAV Leka Kommune Åpningstale ved kommune- og skolejubileet Kjære alle frammøtte! Velkommen folk fra sørøya, nordøya og yttersida. Velkommen Madsøy- og Gutvikværinger. Velkommen til de av dere som har gjort Leka til en flerkulturell kommune, som i dag består av ulike nasjonaliteter. I motsetning til 100-års jubileet har vi valgt en lokal og nøktern feiring. Ingen spesielt innbudte utenifra. Og dette tiltross for at vi feirer både kommune og skole. Kanskje har vi høstet lærdom av en sangtekst vi fant fra det forrige jubileet. Jeg gjengir innholdet i tre av versene: Og så synger vi en sang om begivenhetens gang, det er så meget som har hendt her i det siste. Ingen offentlig beskjed om de ting som skulle skje, og hva som skjedde var det ingen helt som visste. Vi har hørt kommunen vår skal ha feiret hundre år, og enda er vel mange ør av selskapsrusen. Hvorfor det satt så lenge i kan vel ingen riktig si, om det skrev seg fra konjakken eller brusen. Men det verste, akk-o-ve, var at ingen menige ble funnet verdig av kommunens arrangører. Til å heise sine flagg, møtes på den store dag. Nei den feiringen var kun for offiserer. Til den eldste Jubilanten! Velkommen til feiringa av en nær bekjent av oss som fyller år i Livsløpet til de fleste av oss er i følge statistikken +/- 80 år. Med damene som de mest seiglivete. De fleste av oss ønsker flere år, og det selv om vi vet lite om hva disse årene vil bringe med seg. Vi er usikker på når du som jubilerer egentlig ble født. Noen mener med stor sikkerhet at det dreier seg om millioner av år. Sammenlignet med de ca. 430 andre likesinnede er du liten av vekst. Allikevel stikker du deg stadig fram, mest pga. dine karakteristiske særtrekk utseendemessig. Halvparten av ansiktet har en sterk rødfarge, vistnok påført i løpet av en meget strabasiøs sjøreise for lenge, lenge siden. Om resten er det å si at uttrykket er mildt, kanskje gjestfritt, men også rynket og værbitt etter et langt liv gjennom skiftende tider og kår. Vi vet lite om skilsmissen fra Kolvereid så tidlig som i året 1860 var en lykkelig skilsmisse. Kanskje var det like greit å kvitte seg med den ene ektefellen. Du hadde allikevel en igjen -Gravvik. Allerede på denne tiden var bigami (eller flerkoneri) sterkt kritisert. Allikevel ble denne siste din livsledsager gjennom nye 50 år. Men så var det også slutt. Bort med ekteskapelige fornøyelser og krangel. Nå skulle landet bygges. 2

3 Vi vet at ved krigens slutt i 1945 hadde du ikke mindre enn 1250 andre til å hjelpe deg med dette. Resultatene kom så visst etter hvert. Kanskje i rykk og napp, men det bar framover med det meste. Aktiv på sjø og land, og i tillegg sendte du kvinner og menn (mest det siste) bort i perioder for å tjene til livets opphold. Men også for å bringe erfaring og rikdom tilbake. I tillegg var du sterkt opptatt av det sosiale liv og den folkelige kultur. Av utenforstående ble du ofte beskrevet som utpreget musikalsk på flere måter. Monumentene ble reist i rask rekkefølge. Veger og kommunikasjon mellom grender, ferge som bandt kommunen sammen. Som også åpnet veier til omlandet og verden for øvrig. Bru til Madsøya, nye skolebygg både på øya og i Gutvik. Du sentraliserte tjenester og bygde en omfattende, -og etter våre forhold, stor kommuneorganisasjon. Til nytte og gagn for folket. I motsetning til Kong Herlaug åpnet du for mange lokaliseringskamper hjemme og mot overmakten ute. At alt dette har tatt krefter og redusert dine ambisjoner vet vi som kjenner deg godt. I nyere tid har du flørtet åpent med et par andre på fastlandssiden. Men så langt har du avvist å flytte sammen med noen av disse. Kanskje ønsker du å avslutte livsløpet på gammel grunn. I ditt eget landskap. Uttalt omsorg fra gode naboer i regionen har tilbudt deg tilhold i storkommunens regionsenter. Kanskje kunne dette være fristende når så mange av dine egne allerede har reist bort. Som ikke viser deg nevneverdig omsorg i alderdommen. Du har ennå dine aller nærmeste rundt deg. Som ikke ønsker deg plassert i storsamfunnets sykehjem. Som heller ikke, -i motsetning til Kongen ønsker at du tar med deg dine egne og går i haug. Du har nylig blitt slått til Ridder gjennom å ha blitt tildelt Norges Geologiske Nasjonalmonument. Uvanlig mange nye er nysjerrig på dine særtrekk og kvaliteter. Kanskje er det nettopp dette du trenger til oppmuntring nå når vanskelige vegvalg skal besluttes. Uansett; det finnes også gamle som viser styrke i alderdommen. Måtte du for alltid være en av disse. Vi gratulerer deg med 150-års jubileet, Leka kommune. Arve Haug, ordfører VIKTIG INFORMASJON FRA LEGEKONTORET Kontortid mellom kl fra mandag til torsdag. Fredag er kontoret stengt. Telefontid fra mandag til torsdag mellom kl Fornying av resepter, timebestilling, rekvisisjoner, kontakt med lege vedr prøvesvar etc. MÅ skje i telefontiden fra mandag til torsdag mellom kl Kontoret er stengt i telefontiden, det er kun telefoniske henvendelser. Alle blodprøver skal tas mellom kl fra mandag til torsdag. I forbindelse med innføring avelektronisk frikort, er det nå legekontoret som bestiller drosje til kjørkontoret når pasienter skal til sykehus og lege. Dette må skje senest kl 1300 siste hverdag før avreise. Det er derfor viktig at denne bestillingen skjer i telefontiden mellom kl mandag til torsdag. Eks. reiser som skal skje på mandag må bestilles torsdag uken før. Med vennlig hilsen Aina, Bjørg og Torill

4 KUNNGJØRING: Kommunestyret vedtok kommunale avgifter for 2011 i møte : 111/10 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = pr 1/5 10 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr Pr1/1 2010; Kr G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. 2. Institusjon Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 121,- Dagopphold på sykestua, inkludert middag kr 61,- Forandringer kommer ved sentrale forandringer. 3. Bruk av hjemmesykepleie For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift kr 60,- I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder. 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon kr 65,- Månedsabonnement kr 1 700,- 5. Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat kr 30,- Middag med dessert kr 80,- 6. Kjøp av kaffe og tørrmat ansatte pr mnd ½ stilling kr 250,- hel stilling kr 500,- Vikarer pr vakt kr 30,- Middag, må bestilles på kjøkkenet kr 80,- 7. Andre bestillinger Kaffekanne kr 50.- Tekanne kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 8. Leie trygghetsalarm pr måned kr 105,- 9. Pasientvederlag langtidsplasser I hht Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv, fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. 4

5 112/09 Kommunale avgifter skole for 2011: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Gjesteelever Betaling gjesteelev fastsettes til kr pr år. Utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Satser for utleie av lokaler og utstyr skolebygninger: o Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie. o For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie. o Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold. Utleiesatser rom: Klasserom Flerbrukshall m garderober Garderober (bare garder.) Kjøkken + liten sal v/ kjøkken Flerbrukshall og kjøkken Svømmehall kr. 112,- pr. utleie kr. 112,- pr. utleiekveld, kr. 280 pr. utleie heldag Gjelder bare utleie til idrettsformål kr pr. utleie kr. 560,- pr. utleie kr ,- pr. utleie inntil 1 dag (ikke idrett og trening) kr. 170,- pr. påbegynt klokketime eller kr. 340 pr. utleie (leies kun ut når bassenget er oppvarmet) Utleie/leiesatser utstyr: Musikkutstyr som sanganlegg, forsterker, høgtalere, mikrofoner, lys og lydutstyr med mer kr. 340,- pr leie Leie av datautstyr på datarom kr. 170,- pr. time Leie av kroppsøvingsutstyr i gym.sal kr. 30,- pr. time Leie/utleie av AV-utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar Pris avtales i hvert enkelt tilfelle mellom leier og utleieansvarlig. Utleieansvarlig er ekspedisjonen på Lekatun. Alle leieinntekter kreves inn av kommunekassen etter oversikt fra utleieansvarlig. 113/10 Kommunale avgifter barnehage og SFO for 2011 Satser for Leka barnehage 2011: Plass størrelse: % Kr Kr Kr % Kr Kr Kr % Kr Kr Kr % Kr Kr Kr Det gis 50 % søskenmoderasjon. Satser for Leka SFO 2011: Plass størrelse: Hver morgen man, tir, tor, fre Kr. 690 Kr. 725 Kr. 725 Hver ettermiddag man, tir, tor, fre Kr. 690 Kr. 690 Kr. 725 Hel onsdag Kr. 690 Kr. 725 Kr. 725 Morgener og onsdag Kr 1245 Kr 1307 Kr 1307 Ettermiddager og onsdag Kr Kr Kr Hele tilbudet Kr Kr Kr Kjøp av ekstra time Kr. 80 Kr. 60 Kr. 60 Kjøp av hel onsdag inntil 6,75 time Kr. 390 Kr. 300 Kr. 300 Det gis 50 % søskenmoderasjon. 5

6 114/10 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger for 2011 Husleie kommunale utleieboliger 2011: Tekst: Skolen 1 vest + skolen 2 øst 5 % økning Kr Kr Aldersleilighet Leka nord + sør 5 % økning Kr Kr Aldersleilighet Gutvik øst + vest 5 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør + nord 5 % økning Kr Kr Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 sør + nord 5 % økning Kr Kr Ny kommunal bolig hovedleilighet 5 % økning Kr Kr Ny kommunal bolig sokkelleilighet Kr Kr Utleie av alders og gjenomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %. 115/10 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for 2011 Ingen økning 116/10 Kommunale avgifter feiing, kloakk og renovasjon for 2011 LEKA KOMMUNE 2011 Feiing ingen økning Tekst: 2010 Eks. mva Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg Eks mva Feiing inkl branntilsyn Pr. bolig Kr. 347 Kr 347 LEKA KOMMUNE 2011 Renovasjon ingen økning Tekst: 2010 Eks. mva 2011 Eks mva Renovasjon Pr. bolig Kr Kr Boliger med redusert renovasjon Kr Kr Renovasjon fritidsboliger Kr.450 Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. LEKA KOMMUNE 2011 Slamtømming ingen økning Tekst: 2010 Eks. mva 2011 Eks mva Kumme under 4 m3 (tømmes hvert år) Kr Kr Kumme 4 5 m3 (tømmes annet hvert år) Kr Kr Kumme over 5 m3 (tømmes annet hver år) Kr Kr Kumme over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m3 Kr 241 Kr 241 Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 117/10 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2011 LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - 5 % økning Tekst: 2010 Eks. mva 2011 Eks mva Spyling tankbil m /mann Kr. 630/t.- Kr. 649/t Traktor m /mann Kr. 420/t.- Kr. 433/t Traktor m /mann og redskaper Kr. 473/t Kr. 487/t Kantklipping Kr. 525/t Kr. 541/t Tilhenger Kr. 95/t Kr. 98/t Kompressor Kr. 210/t Kr. 216/t El. aggregat Kr. 79/t Kr. 81/t Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 6

7 118/10 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2011 Egenbetaling for utførte tjenester i administrasjonen for 2011 fastsettes slik: Purregebyr: 1/10 av inkassosatsen kr. 60,- Kopiering: sort/hvitt A4 kr. 2,- pr. kopi sort/hvitt A3 kr. 5,- pr. kopi farge A4 kr. 10,- pr kopi farge A3 kr. 20,- pr kopi kartkopiering kr. 30,- pr. kopi Kartproduksjon: utsnitt arealplan kr. 20,- pr. kopi prod. av andre kart* pris vurderes på forespørsel utskrift av kart kr. 20,- pr. kopi Ferdige kart: Arealplankart for Leka kommune kr. 100,- pr. kart Turkart Leka kommune (til utsalgssteder) kr. 80,- pr. kart (til private) kr. 100,- pr. kart Telefaks: sende og motta kr. 2,- pr. dokument Postkort: til utsalgssteder kr. 6,- pr. kort til lokale næringsbedrifter kr. 6,- pr. kort til private/turister kr. 10,- pr. kort Referat fra Fellesmøte nr.2: Leka reselivsutvikling. Vershuset Herlaug, ) Informasjon fra Workshopmøte, , ved Greta Granås - henviser til informasjon i Lekapost av Greta Granås viste eksempler på utforming av logo, som kan brukes for å markedsføre Leka, utarbeidet av reklamebyrået Triomedia, fra Namsos. En logo kan brukes på produkter, brosjyrer, skilter, biler, t-shirts m.m. Her bør befolkningen kunne enes, innen kort, for eksempel innen utgang av januar, slik at vi fortest mulig kan begynne å markedsføre Leka, likt! 2) Greta informerte, minnet folk på den vedtatte utviklingsplanen for Skeishavna, og for Herlaugssti. Planene er fantastisk flotte, og grundig gjennomarbeidet av dyktige fagfolk. Disse kan blant annet sees på veggene på Lekatun. Verd å ta en tur for å se på disse. Tror at jo flere som vet hva som kan gjøres, jo fortere vil det skje noe! Det er bevilget 2 mil. Kr., til disse prosjektene. Pengene må være brukt innen utgang av november, så det er viktig at tiltak kommer i gang snarest. 3) Representant fra Namdalshagen informerte: - 2 ansatte i Ottersøya: et redskap for næring & samfunnsutvikling, bedriftsrådgivningb og traineetjeneste. Inkubatorvirksomhet, dvs. hjelpe dem som har en plan /drøm, til å realisere denne. 4) Veien videre: ved Roald Lysø: - ekstremt vakkert: - må begynne der turister, gjester kommer. - Info om alt vi byr på - Mat - Skilt - Unike kvalitetsprodukt Virkemidler: - hjelpe dem som vil noe, og som satser tid, og penger, selv! - Vil fungere som en åpen samtalepartner - En døråpner til innovasjon 7

8 5) Deltakere ble delt i interessegrupper: - Håndarbeid - Natur- og kulturbaserteopplevelser - Matopplevelser - Fisk- og sjøopplevelser De arbeidet med problemstillinger innen mulig samarbeid, og behov for hjelp. 6) Gruppene fikk nå en ny oppgave med tanke på tilbud, opplevelser som fungerer, i dag, og felt som bør forbedres. 7) Rask oppsummering fra gruppene: a. Samarbeid innen ulike interessefelt, f. eks: kan alle aktører innen håndarbeid samles og utarbeide en strategi for produksjon, utsalg og markedsføring? b. Kan andre interessegrupper gjøre det samme? c. Ønske om å starte matkurs, innen tradisjonsbasert tilberedning d. Kan bakeritradisjoner videreføres? e. Ønske om å starte B&B. f. Alle er nå enige om at vi virkelig har masse å tilby turister, det som er interessant er å få satt opp langsiktige og kortsiktige mål. g. Forslag er nå mottatt. Veien videre blir i første omgang at det blir søkt om støtte, for å få gjennomført et såkalt Forprosjekt. Hensikten med dette vil være å nettopp få organisert disse opplysninger, slik at man kan lage en plan, ca. 6 mnd. Denne vil så bli brukt til å søke om støtte til et såkalt Prosjekt, ca. 3 år, som vil gå på gjennomføring. I og med at det er vedtatt at informasjonssenter skal stå ferdig i Skeishavna, innen utgang av mai, sier det seg selv at mye av arbeidet må starte umiddelbart. Noen prosesser vil derfor gå parallelt. Mer informasjon om dette, + form på neste samling vil komme i Lekapostens neste nummer. Skreifestival, lørdag, 19.mars: Greta har et inderlig ønske om å få til et lite, men kvalitetssikret arrangement under Skreifestivalen. Vi vil her kunne få gratis markedsføring, under paraplyen til arrangementet i Rørvik. Hvorfor ikke vise at vi nå mener alvor med at vi ønsker å få ting til i kommunen!? Hun ser i utgangspunktet for seg et folke/familie arrangement, med blant annet aktiviteter for store og små, utsalgsboder, med produkter fra aktører innen regionen + salg av fiskesuppe. Kveldsarrangement? Gro Sørlie og Arnfinn Holand, har meldt seg som støttespillere, men det er viktig at innbyggere kommer med innspill og hjelper til under organisering! Til slutt oppfordret Greta alle til å Framsnakke noen! HVA KAN DU GJØRE FOR LEKA?? Ref: Greta Granås 8

9 Åpningstider Lekatun i julen 2010: Fredag julaften stengt Mandag 27. desember åpent kl Tirsdag 28. desember åpent kl Onsdag 29. desember åpent kl Torsdag 30. desember åpent kl Fredag nyttårsaften stengt Telefon legevakt: Leka kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Skattekontoret Leka Skattekontoret Leka har åpent tirsdag 28.desember fra kl Henvendelser rettes til Skatt Midt-Norge tlf Post sendes Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde Skattekort kan endres på internett: eller på sms til Pin-koder kan også bestilles her. Skattekontoret Leka ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstider jul og nyttår NAV - Leka holder stengt julaften og nyttårsaften. Kontoret vil holde åpent mandag fra kl Resten av romjula holder kontoret stengt. Om det oppstår uforutsette hendelser kan NAV kontaktes via sentralbordet i Leka kommune på tlf: som vil formidle kontakt videre. God jul og Godt Nytt år ønsker vi alle Leka kommunes innbyggere. Med vennlig hilsen oss på NAV Leka. Juleruter for Torghatten Trafikkselskap AS Ruteendringer fra 24. desember 2010 til 2. januar /12 Ordinær rute men med siste avgang fra Leka kl og fra Gutvik kl /12 Utføres rute fra Leka kl og 1240 fra Leka og kl og 1310 fra Gutvik 26/12 Ordinær søndagsrute 31/12 Ordinær rute med sisteavgang fra Leka kl og fra Gutvik kl /01 Lørdagsrute men med første avgang fra Leka kl og fra Gutvik kl /12 Ordinær søndagsrute Dersom ikke annet er nevnt utføres ordinær rute for den aktuelle ukedag. Åpningstider Leka legekontor julen 2010: Legekontoret er åpent mellom kl i romjula. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år Hilsen oss på legekontoret 9

10 ÅPNINGSTIDER JULA 2010 COOP LEKA JULAFTEN ROMJULA NYTTÅRSAFTEN TIRSDAG 4. JANUAR 2011 ER BUTIKKEN STENGT FRA KL TIL KL P.G.A. VARETELLING. VI ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER OG KUNDER EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR. MVH. COOP LEKA. PS. DET SELGES IKKE FYRVERKERI VED COOP LEKA I ÅR. DETTE P.G.A. AT DET IKKE ER GJENNOMFØRT KURS OG AVLAGT EKSAMEN FOR HÅNTERING OG SALG AV EKSPOSJONSFARLIG STOFF. Åpningstider Julen 2010 NTE Expert Leka Lørdag 18/12 = Mandag 20/12 = Tirsdag 21/12 = Onsdag 22/12 = Lille Julaften = Julaften = Juledag 27/12 = Juledag 29/12 = Nyttårsaften= Stengt NTE Expert Leka, Tlf: God Jul & Godt Nyttår! Åpningstider Husby Handel julen 2010 Torsdag lille julaften åpent kl Fredag julaften åpent kl Lørdag 1. juledag stengt Søndag 2. juledag stengt Mandag 3. juledag åpent kl Tirsdag 4. juledag åpent kl Onsdag 5. juledag åpent kl Torsdag 6. Juledag åpent kl Fredag nyttårsaften åpent kl Lørdag 1. nyttårsdag stengt Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul 10

11 GUDSTJENESTER Fredag kl Leka kirke Julegudstjeneste Leka menighet skal få en gave på julaften. Alle barna er hjertelig invitert til å pakke den opp under gudstjenesten Fredag kl Leka sykestue Søndag kl Leka kirke Høytidsgudstjeneste Søndag kl Leka kirke - Gudstjeneste v/donata Faustmann Søndag kl Leka kirke - Samtalegudstjeneste med konfirmantene v/donata Faustmann Søndag kl Leka kirke Gudstjeneste v/brit Karin Theimann Torsdag kl. Leka kirke - Sangkveld v/ann Kristin Avdem Omberg. Keltiske sanger I disse juletider er eg veldig glad for å få lysestumper Når julestasen pakkes ned etter jul ikke kast lysestumpene dine, jeg vil veldig gjerne ha dem. Hilsen Audhild Trekking av 4 brett vanlige egg på Høgbakkan Fra eggbøkene ble de heldige vinnerne: Bodil Helmersen Laila Helmersen Rigmor Reppen Arne Lund Brettene hentes i Hønsehuset når det passer. Vi ønsker alle ei riktig God Jul og et Godt Nytt År. Hilsen Rita Iren og Jan Erling 11

12 Vertshuset Herlaug har öppet 26/12 fra inngang kr. 50,- 27/12 fra , 28-30/12 fra /12 6.juledag Lille-Sveins Julequiz 31/12 Vertshuset Herlaug har ny års supe' från (Obs bara 24 platser och förhandsbokning via telefon). Förrätt Laxrullad m. sallad Varmrätt Rådjur m. sås och potatis Dessert Dubbel Chocklad mousse I priset ingår 1 glas öl eller vin till maten, samt 1 glas Champagne vid nytt året. Pris Efter supe'n öppnar pubben Vi önskar nya och gamla gäster en god jul och ett gott nytt år. Vidar med personal För bokning ring. Christer /Björn Varmt velkommen! JULETREFEST Ønsker alle hjertelig velkommen til juletrefest på Gutvik bedehus 2. juledag kl Vi koker kaffe og sjokolade og som tidligere håper vi dere bidrar med noe å bite i. Vi skal gå rundt juletreet og ---- kanskje kommer nissen også??? JULETREFEST 3. Juledag er det juletrefest på Skei. Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700 Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker. Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat! Vi skal synge og gå rundt juletreet. Kanskje kommer nissen????? Alle er hjertelig velkommen Hilsen Ul-Lekamøy Fest på Solsem 5. juledag Black & Blond spiller til dans Dørene åpnes kl Bar med alle rettigheter Inngang kr. 150,- Velkommen til julefest 12

13 NB! Husk påmelding til Julecup en 2. juledag! Tidspunkt vil være 2. juledag fra klokken ca I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame-klasse. Det er vandrepokal i begge klassene. Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 9. klasse og oppover. For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover. Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller. Maksimum på hvert lag er 4-7 spillere. Julecupen har vært en suksess i de fem årene den har vært arrangert, og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen. Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat. Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe julefett Turneringen er åpen for publikum. Påmelding: Kjell-Arve Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.) - og åpent basseng for alle og enhver - og salg av kaffe og noe å bite i kl Hjertelig velkommen til en aktiv 2. juledag! Arr. Fotballgruppa og Allidrettsgruppa Svøm deg i form - Svøm deg til Playitas! Synes du det høres langt ut å svømme til Playitas på Fuerteventura? Da kan vi berolige deg med at du ikke må svømme så langt, men kan komme dit likevel! Voksne som svømmer over meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for funksjonshemmede), og barn som svømmer meter (1.500 meter for funksjonshemmede) er med i trekningen av en tur til Playitas. Svømming kan være god og varm mosjonsaktivitet, spesielt på kalde vinterkvelder. Gjennom svømming får man trent hele kroppen, samtidig som det er sosialt å reise til svømmehallen sammen med venner og familie Svøm deg til... er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største mosjonskampanje. For å delta i kampanjen tar man kontakt med svømmehallen og ber om et registreringskort. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Man bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når man ønsker å svømme. Man kan også registrere sine svømte meter via internett, på Norges Svømmeforbunds hjemmeside Her finner du også mer info. 13

14 Kjetil Auståkers julesalme 2010 Nøkkelen! Natt over Davids by jublande englar hyrdar som undrar seg kva hender no? Stjerna står stor og klar syner dei vegen inn til ein liten stall leitinga bar. Sjå der i krybba ligg leia og vegen inn til eit evig liv Halleluja! VEGLYS NORD I slutten av oktober ble det sendt ut giroer til beboere fra Frøvikkorsen og resten av nordøya. Pr har 74 personer betalt. Styret i Veglys Nord vil takke alle som har betalt årsavgift for 2010/2011, samtidig håper vi at de som kanskje har glemt å betale, eller har forlagt giroen sin, vil være med på den økonomiske dugnaden det er å holde lys langs vintermørke veger. Årsavgift for vinteren 2010/2011 er kr. 550,- og kontonummeret er: Styret foretok trekning av en julekurv blant alle som har betalt lysavgift for 2010/2011 til Veglys Nord. De heldige vinnerne i år ble: Nina Furre, Willy Hansen og Åshild Sørli Styret tar ett år av gangen - dersom det ikke er økonomi til å drifte hele strekningen vil Veglys Nord vil området deles opp i de gamle foreningene igjen, og hver forening drifte sine veglys. Styret i Veglys Nord gratulerer de heldige vinnerne, og ønsker med det samme alle en RIKTIG GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR. 14

15 Ditt lille nyttårsforsett: TA MED EN VENN OG KOM PÅ 2T Timeplan 2T Leka IL 2011 Vi starter opp på nyåret mandag 3. januar! Kl Mandag Tirsdag Torsdag 19:30 Step/zumba Annette Spinn 45 Willy/ Kjell Arve Spinn 45 Willy/ Kjell Arve Åpningstider: Mandag: kl Tirsdag:kl Torsdag: kl Medlemskontigent i Leka Idrettslag 2011 Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingent i Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og allidrettsgruppa.). De som ikke er medlem er heller ikke forsikret. Dette gjelder alle aktiviteter som badminton, linedance, fotball, svømming, småbarnstrim, ballett og rabatt på 2T. Familiemedlemskap: kr. 400,- Voksen aktiv: kr. 250,- Barn aktiv: kr. 200,- Støttemedlem: kr. 100,- Dere kan også betale kontant til Annette, T. Pettersen, Aina Hege Haug eller Kjell Arve Sønnesyn. Giroen kan ikke brukes som brevgiro. Betalingsinformasjon GIRO Betalingsfrist Underskrift ved girering Medlemskontingent Betalt av Betalt til Leka IL Ved Annette T. Pettersen 7994 Leka Belast konto Kundeindentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto

16 Kilde: Namdal Historielag, Årbok for Namdalen 1966 Skriftstyrar: P. Jæger-Leirvik Av: Anders Pedersen Solsem Sjømannsminne frå Leka I Min oldefar, Mads Valentinsen Solsem, eigde den garden på Solsem, som sidan vart delt mellom sønene Benjamin og Peder Madsen. Han hadde som regel 4 drengar på garden. Sjølv dreiv ha for det meste berre Lofotfiske. Heimfiske var det drengane som dreiv. Han jakta også på kobbe og erten. Elles segla han mykje som skipper for gamle Hemmingsen i Risvær, både på Lofoten og Bergen. Ein haust han hadde tatt inn last og låg ferdig for å segle til Bergen med Risværjekta, kom der opp ei kobbe bortom jekta. Karane ropa attover til Mads, at no måtte han ta børsa og skyte kobben. Mads sprang ned i kahytta etter børsa, som han støtt hadde med seg, og framom farmen tok han sikte på kobben. Men så tok Mads børsa stilt ned att. Karane undra seg over at han ikkje skaut. Men han svara ikkje, sette berre børsa ned i kahytta att. Så varsla han om at han måtte ein snartur heim til Solsem før dei segla. Heime bad han om å få med likskjorta si, for nå var det siste turen han gjorde til Bergen. Likskjorta fekk Mads med. Og han døyde på turen. Han vart gravlagt på Kind nordom Bergen. Sjømannsminne frå Leka II Den siste som hadde Nordlands-jekt på Leka, og som gjorde to turar til Bergen for året, var Even Pedersen Solsem. Han dreiv også litt fisk- og landhandel. Han forliste med jekta Merseilia på Stadthavet i stor kuling på tur heim frå Bergen i Dei segla av mastra. Alle mann berge seg i skibbåten til Frøya. I 1911 forliste Johan Johnsen Solsem med skøyta Pilen frå Solsem i sør-aust kuling på Folda på heimtur frå Kristiansund. Det var storseglet som rivna. Dei hadde full saltlass til kjøpmann Berg, Rørvik. Hurtigruta Barøy var da tett attom, og dei praja henne etter slep. Ho stoppa og tok tamp om bord. Men under manøvreringa kom Barøy for nær med hekket, nokre nater i skøyta vart sprengde, og skuta gjekk straks ned. Dei to mann i skøyta berge seg i jolla og kom seg om bord i Barøy. Skøyta ligg nedsøkt på Folda utom Villa. 16

17 Gromjinta på golvi - Alf Prøysen Å...Det er ei rar tid, denna tia før jul! Dessa mørke kvelda når a Klara stugujente står og venter på kokka på nabogarden. Hvis det kjem gutter og vil slå av en prat med a Klara der a står og aker på sparkmeien og venter, så føyser hu dom berre unda seg. Hu venter på kokka hu... Gutta sjønner itte no dom. Men gutta skjønner ingenting. Dom veit itte åffer alle jentene er så vansklige å få tak i på denne tia. Dom veit itte at a Klara og kokka og alle se andre jentene har store tanker med å få drømmen sin vælbærja i land. Og drømmen det er hu Emma sydame, hu Beata skredder og enda en to-tre tel som har gått sykurs og veit at drømmen og saligheta ligg og venter i raut og grønt og gult kjolestoff tel festen på lokalet annendag jul! Hår eneste kveld er det noen som går i stappende mørke tel sydama og ska prøve kjole. Dom går to og to ihopes for dom er mørkredde slike unge jenter, og noe guttefølje skal dom itte ha! Itte nå! Nå som dom ska tala på snitt og blonder og perlepynt og reflanermer «Trur du itte det blir pent Klara?» sier kokka. «Reglanermer på det brone ullstoffet mitt? Og så et grønt lærbelte da? Tynt, grønt lærbelte?» Joda Klara trur det blir pent. Hu har sitt å tenkje på sjøl, hu Klara, stoffet hennes er rautt, itte simpel raufaje, men varmt og mørkt rautt! Skulle itte det bli pent kanskje? Hu har tenkt å våge seg på ei lita utringning ved halsen òg hu, det går an å slenge ei pen ulljakke over aksla om det blir for kaldt når'n sitt stille. Og når en får danse da og det itte blir for kaldt så har en utringninga. Det er slike ting jentene har å tenkje på like før jul. Og da får gutta finna seg i at dom berre helser så vidt når dom går forbi på vegaskjellet. Dom skjønner seg itte på slikt gutta. Dom er for dumme tel det! Når jentene kjem hemmatt etter en slik prøvetur, kan det hende at dom får et sanningens ord å tygge på før dom legg seg. Det ligg kanskje ei gammal budeie borti ei seng og klær seg på legga, det går kanskje ei halvsint mor og sett fram forsinke kveldsmat, og da får jentene høre!... «trur du klæa har så mye å bety da»? Og så kjem dom fram med historia om den jenta som var forlova med en gutt, og så kom guttten tilfeldigvis forbi garden der jenta tente, en dag som jenta sto i fjøsdøra med møkk-roka og limen. Gutten vart litt paff over åssen jenta såg ut, og det skjønte jenta, så hu ok ringen sin og kaste imot gutten og sa: «Tåler du itte sjå meg i møkkadøra, ska du sleppe å sjå meg i kjærkedøra». Da gikk gutten bort tel jenta og tok omkring a og sa: «Jo, je er gla ti deg, je, og itte i klæa». Det er historia som jentene får servert når praten går litt for livlig om volanger og rubbinger. Men jentene blåser, - Phø! Sjå på a Lovisa Lykkjen nå? Solid jente, to kuer og bankbok på Men har a kjærest - å nei. Og tvillingjentene i Moa? Dom er da både pene og unge, utstyr i flere kister, men er det noen som blistrer når dom går ihopes etter vegen? Å nei! - Det kan godt tenkjes at det er om å gjøra å vara solid og orntli fysst og fremst, men det er itte det gutta ser på. Gutta ska ha noe som glitre dom! Og det ska dom få her! Tenkjer jentene. Og så slyg a Klara stugujente og kokka i nabogarden og prøve hår kveld. Let dom gå der både a Lovisa Lykkjen og Moa-tvillinga! Tenkjer dom. Gudskjelov at vi itte er fullt så dumme sjøl. Det er aldri slik eighet ibladt jentene som denne tia. Dom stikk hugu ihopes og kakler som små høner, alle hoier på åssen kjole de forskjellige ska sy seg. - Å! Sier dom. - Det blir sikkert pent. Og alle har dom et lite håp om at dom blir den peneste sjøl. Og så kjem drømmen fram att. Drømmen om en gong å sitta på krakken og vara «gromjinta på golvi» som alle gutta sløss om å få danse med! Annendag jul ska de vara stor fest på lokalet, det er skikken det, og da ska jentene møte opp i nye kjoler, den ene penere enn den andre. Og den peneste ska bli gromjinte på golvi! Det er slik gutta vil ha det, dom tenker itte på utstyr og to kuer! Når festdagen kjem, sitt dom der på rad og rekke. Noen med blondekrage, andre med sløyfe i ryggen. Dom kvisker og ler og måler hverandre med aua. Og så danser dom omtrent som dom bruker å gjøra. Det går opp for dom tel slutt at ingen kan bli gromjente på golvet her alle er like fine. Det måtte kommå noe framifrå da! Og så skreddersydd at dom vart framifrå hadde ingen råd tel å bli. Klokka tolv kjem gromjenta. Hu kjem ifrå Hamar, hu har strekkebukser og vindjakke med skinnkrage, hu danser berre et par danser med den peneste gutten. Den gutten som ingen ta de andre jentene har fått en dans med i hele kveld. Om litt går gromjenta ut i bilen og får med seg de andre jentene - «her er det bondegøy»! Og alle de kjekke gutta på lokalet sløss om å få danse med Hamarjentene. Dom tenkje itte på åssen de andre jentene har streva i flere vikuer for å bli fine nok tel festen. Nå har det kømmi Hamarjenter! Det er slik gutta vil ha det. Dom skjønner seg itte på raglanermer og sløyfe i ryggen! 17

18 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Vi antar at når dette glimrende organs julenummer har funnet veien til øens hytter og hus så er både sylteflesk, julenek, juletre og juleheftet med Vangsgutane greit på plass de fleste steder. Julebaksten ligger forhåpentlig i sine bokser og allmuen kaver med de aller siste forberedelser til høytiden. I hovedstaden haster folk på enda mer enn ellers. Juletreselgerne har sin høysesong og butikkene har langåpent hverdagene og noe kortere søndagene. Jula ter seg litt annerledes heromkring, men vi henger med så godt vi kan. På det politiske plan får regjeringens medlemmer pressens karakterbok presentert. Det er skrale greier, for å si det mildt. Ikke nok med at helseministeren er avslørt som en fin juksemaker og selveste sjefen har fått sine manglende geografikunnskaper avdekket i Stortinget så får statsrådene fra øyas nabokommuner laveste ståkarakter. På det lokale plan er det vel ikke slik. Der velges folk til framskutte posisjoner uten å love noe som helst. Karaktersettingen er neppe offisiell, men avhengig av den enkeltes bopel og status. Ellers har kommunen og folk flest feiret seg selv i uka som gikk. I følge våre kontakter og lokal presse var markeringen både verdig og vellykket, noe den oppvoksende slekt som bidro sterkt under festivitasen i Herlaugshallen har en stor del av æren for. Riktignok stormet det skikkelig utendørs under festen, men det er da folk vant med i ytterdistriktene, og det la ingen demper på verken fremmøte eller stemning. Kommunestyret har nettopp hatt møte og prøvesnekret et budsjettforslag for det første av de neste 150 år. Vi er ikke kjent med innholdet, men kjenner vi de folkevalgte rett, så er forslaget neppe noe å få frysninger nedetter ryggen av. Det meldes ellers at det ikke er gjort framskritt med bygging av ny hurtigbåtkai i Skeishamna. Da må det vel bli samme slags anløp når nybåten kommer på nyåret en gang som det var når M/S Ramtind besøkte Horta før i verden ekspedisjon ved hjelp av færing eller i høyden sjark. Vi antar at ferja er det sikreste, også i god tid framover. Vi for vår del skal være forsiktig med å blande oss bort i de politiske irrganger på vår barndoms øy. Vi har bare sendt julekort til samferdselsministeren og gjort det klart at om damen ikke kommer et både vindfullt og forblåst landskap og ditto beboere i hu det kommende året, så svarer vi ikke for hvilke følger dette kan få. Karaktersettingen neste jul vil i alle fall ikke forbedres. Med dette vil vi ønske spaltens trofaste lesere en riktig trivelig jul og et nytt år med blanke ark og store forventninger! Vår alltid store støtte og rådgiver i kommunikasjon med landallmuen, Lorents Didrik Klüver, har et par gode råd for den kommende uken: Lad din ungdom alle Prækendage komme til Kirken, øv dem til, ved Hjemkomsten derfra, at udtyde for dig indholdet af Prædikenen, som de høre paa, giv dem Berømmelse, som bedst giver dig denne Udtydning. Ord Bærheinnt (barhendt, uten votter eller hansker), fannagrainn (lite grann, eller enda mindre), julbomm (tjukk l liten kisteformet eske av tre med små hengsler og hake for å holde lokket på plass. Helst laget for småjenter der de kunne gjemme litt av julebaksten de selv hadde vært med på å lage), kjon (leke lenger sør i fylket kan det bety stelle/fore dyra) Uttrykk Jul har vi bærre ein gong om åre, men påsk har vi da kvart år (tjukk l i Jul gammelt munnhell) 18

19 Vi hilser og gratulerer... Stor takk til Leka Senterparti for nydelig sammenplantning. Ønsker alle en riktig god jul! Bodil Blix Auståker Til Stian Gratulerer med 18-årsdagen Fra mamma, pappa, Anja og Bjørnar Kjempefin innsats av mellomtrinnet! Dere fikk inn 315 kroner i arbeidskalenderen. Frelsesarmeen ble veldig glade for pengegaven! God jul til elever og foreldre! Hilsen Ella, Svein Tore, Harald og Gro. John Endre Gratulerer med 40-årsdagen 22. desember. Hilsen Vidar, Lina-Mari og Kent Roger Kjellerbua ønsker alle sine kunder En riktig god jul og et godt nytt år. Hilsen Audhild/Odd Arne 19

20 MAN ONS FRE NTE Expert åpen åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong Ludmila småbarnstrim ballett førskole 4.kl i 2T åpent basseng - alle step/zumba - 2T NTE Expert åpen åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong - Ludmila allidrett kl åpent bibliotek åpent basseng småbarn u skolealder åpent basseng alle åpent basseng kun voksne fotball ungdom/voksne linedans i Lille Herlaughall NTE Expert open åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong Ludmila fotball Kl fotball ungdom/voksne TIR TOR LØR SØN åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong - Ludmila åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd fotball miniputt kl svømmetrening kl svømmetrening kl fotball kl spinn 45-2T åpen solstudio Lidia åpen frisørsalong - Ludmila åpent bibliotek fotball kl spinn 45-2T bingo på Skei åpen solstudio Lidia åpen frisørsalong Ludmila fotball ungdom/voksne åpen solstudio Lidia bingo på Solsem badminton DESEMBER Fredag 24 Julegudstjeneste Leka kirke kl Leka sykestue kl Søndag 26 Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl Juletrefest Gutvik bedehus kl Julecup 2. juledag Herlaughallen fra kl Vertshuset Herlaug, åpen pub kl Mandag 27 Juletrefest på Skei kl Vertshuset Herlaug, åpent kl Tirsdag 28 Vertshuset Herlaug, åpent kl Onsdag 29 Vertshuset Herlaug, åpent kl Fest på Solsem 5. juledag Torsdag 30 Vertshuset Herlaug, åpent kl Vertshuset Herlaug, Lille-Sveins julequiz Fredag 31 Vertshuset Herlaug, Nyttårssupé kl , åpen pub kl JANUAR Søndag 16 Leka kirke, gudstjeneste kl Onsdag 26 Årsmøte Fagforbundet, Hyblan kl, FEBRUAR Søndag 06 Leka kirke, samtalegudstjenste med konfirmantene kl UKE Skolens vinterferie MARS APRIL Søndag 03 Stor barnekorkonsert i Herlaughallen Hans Inge Fagerviks Å, så vakkert Søndag 13 Leka kirke, gudstjeneste kl Torsdag 24 Leka kirke, sangkveld MAI JUNI Mandag pinsedag Konfirmasjon i Leka kirke JULI Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige kollisjoner. 20

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara:

KOMMUNESTYRE MØTEBOK LEKA KOMMUNE. Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Forfall vara: LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 18.12.12 0900-1415 Til stede: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/ Kommunestyret 76/ Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2016 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-7 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 84/15 10.11.2015 Kommunestyret 76/15 10.12.2015 Kommunal

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800. LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år

INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800. LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år Utgiver: Leka kommune Dato: 10.12.2010 Nr: 23/10 INIVTASJON TIL ALLE KOMMUNENS INNBYGGERE TIL STOR MARKERING I HERAUGHALLEN ONSDAG 15. DESEMBER KL. 1800 LEKA SKOLE 50 år LEKA KOMMUNE 150 år DET BLIR JULEKONSERT

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Julekveldsvisa FAG TEMA MÅL

Julekveldsvisa FAG TEMA MÅL FAG TEMA MÅL Norsk Litteratur Forfatter Omvendt julekalender Skuespill Juleavslutning Høytlesing Muntlig trening Jeg vet hva en forfatter er. Jeg kan fortelle om Alf Prøysen Jeg lytter til tekster og kan

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 Dette er en automatisk telefonsvarer Hva hører du? Lytt til telefonsvarerne, og sett kryss. Det kan være flere riktige svar. Beskjed 1 Hei, dette er Langgata legekontor.

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Månedsbrev for Marihønene

Månedsbrev for Marihønene Månedsbrev for Marihønene Da var endelig desember kommet og på Marihønene har vi julestemning for fult Vi var heldige i november og hadde mye fint og mildt vær, vi var mye ute og på turdagene var vi oppe

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1)

Sommerleir 2013. Rødt belte. Programblad. (2. gup - 1.gup-1) Sommerleir 2013 Programblad Rødt belte (2. gup - 1.gup-1) Rødt belte (2. gup - 1. gup-1) Søndag 09.00-11.00! Frokost 10.00-13.00! Innsjekking for de som ankommer i dag 14.00-16.30! Fellestrening i idrettshallen

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016

MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 MÅNEDSPLAN FOR PI PERIODEN desember 2016 TEMA: JUL Fokusord: Adventskalender Adventslys Lussekatter Julekort Julestjerne Julegave Juletre Hjerte Julekaker Nisse Engel Pepperkaker Julegrøt Julekule Kirke

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Advent, en tid for ettertanke Forslag til ny rammeplan for barnehager er nå sendt på høring. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den nye planen setter mobbing på dagsorden og påpeker viktigheten

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling

Februar Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag. 15 De yngste på tur. De eldste deler vi i lekegrupper. Kristen verdiformidling TLF: 51741165 Uke Mandag Tirsdag Avdelingsmøte 6 6. Februar Gymsalen 7. Februar De eldste på tur Sangsamling Februar 2015 onsdag torsdag Fredag 8. Februar Vi feirer bursdagen til Miriam i dag 9. Februar

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 MÅNEDSBREV FOR DESEMBER 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 30. 1. 2. 3. 4. Vi baker pepperkaker Julesamling i Gann kirke 50 7. 8. 09. 10. 11. Vi baker lussekatter Lucia frokost kl. 08.00-09.30

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15

Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15 Arbeidsplan for Gullhår Januar - 15 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/1 2/1 1. nyttårsdag. Barnehagen er stengt. 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 3-åringene kulturskole kl 10.15. Fiskegrateng Turdag. Nora 3 år.

Detaljer

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring

Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15. Innkjøring Mandag 3.des Tirsdag 4.des Onsdag 5.des Torsdag 6.des Fredag 7.des Innkjøring Innkjøring Julegudstjeneste i Gand kirka, Vi går kl. 09.15 Varm mat Vi baker lussekatter Innkjøring Mandag 10.des Tirsdag 11.des

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA En liten bildekavalkade over det som har skjedd i desember hos Fire and Harvest Ministries i Manila, Filippinene I noen land feires jul bare

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer