Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Ordførers julehilsen Han har slept taket i leikegrinda. Det første steget e tatt. Sånn starter det for de fleste, ustødig i begynnelsen. En ny og spennende dag for meg, er som et nytt liv - spennende for oss alle? Hvordan skal det gå var vel det ho lurte på. Ja, ordfører legger i boten at det er trender og sterke krefter både i Norge og verden for øvrig som vi må leve med: Sentralisering, kapitalkrefter - flere og flere velger å bo i byen osv. Men ikke alle vil bo i byen - og de skal føle seg velkommen til å bygge samfunnet sammen for oss her på bygdene. Vi har fornybare ressurser, og matproduksjonen vil bare bli enda viktigere. Folket må ha en framtid, og framtida skapes av folk med arbeid og inntekt. Ordfører, formannskapet og kommunestyre har overtatt en kommune med muligheter. Derfor er vi nå i stand til å betale vår del når vi investerer i hurtigbåtkaier, og gjennomfører avtale med NTE; med fiber til Leka, og kjøp av bygg/ brannstasjon. Samtidig planlegger vi for framtida, nye tomter, asfaltering om 2-3 år, omsorgsboliger osv. Nøkkelen er å stå sammen, og la den enkelte bidra med sine sterkeste sider for fellesskapet. Formannskapet jobber veldig for de beste løsninger for tiden, og kommunestyret har det overordna ansvaret som arbeidsgiver - og vi jobber godt sammen for gode resultat. Økonomisk er vi alltid presset, og innbyggertallet er svært avgjørende for kommunens framtid. Vi har flere ledige stillinger nå, og får vi disse besatt så har vi positiv utvikling som igjen er bra for inntektene. Vi har lave husleiepriser på kommunale boliger, og vi har en veldig fin bolig ledig på Husby. Med små resurser er det særdeles viktig å gå politisk hand i hand med administrasjon og ansatte for innbyggerne. Jeg kan ikke gå veien for deg, men jeg kan gå den med deg. Selvfølgelig, men Bjørn Eidsvåg minner oss på det. 2

3 Leka er egen kommune, liten alene, men vi kan spille på lag: Med Kystgruppen, Regionen Namdal, Nord-Trøndelag fylke, og nå etter et sidesprang ledes vi inn i fristelse til trekantsamarbeid med sør Helgeland. (Leka- Vega- Torghatten). Vi har fått 1,8 mill. av fylkeskommunen til å jobbe videre med reiseliv og Norges Geologiske Nasjonalmonument Er dette for stort for oss, og er vi redd for at Lekamøya står i fare for å bli røvet tilbake i mørket? Redningen er kanskje nærmere enn vi tror for sola snur straks, og da ble alt til stein, der det sto. Samhandlingsreformen og oppgradering av ambulansestasjon er enda en utfordring fra sentrale myndigheter som vi må finne vår løsning på. Vi ble slått ut av lynnedslag både offentlig og privat. Til og med Hurtigruten fikk slått ut radar og navigasjonsutstyr på Lekafjorden, men vi har navigert uten radar før. Å være uten strøm, telefon og e-post i lenger tid er ikke akseptabelt, og vi ser på muligheter for å sikre strømtilførselen til kommunen. Helsesenter og sykeheim trenger nødstrømsaggregat som enkelt kan startes opp ved strømbrudd. Uten telefon er vi også i en uvant situasjon, og ikke minst uten internett stopper det opp.. Mens vi jobber med løsninger på alle verdens problemer går ofte tida i fra oss, og da er Halvdan Sivertsen sine ord gode: Vi er sterk og kan ta hva som helst når det kommer - vi har sola og snart e det sommer. Gleden finner vi ofte i det som er gratis. Mange ganger kan velferdssamfunnet i verdens rikeste land komme i veien for gleden. Vi kjøper ting som ødelegges, og vi får ikke kjøpt alle gavene. Penger er bare papir. Kloden vår med frisk luft, rent vann, frihet osv er vår felles arv. Kapitalen burde deles rettferdig, men forskjellene øker. Vi kaster stadig mer. Er ikke det et tegn på at vi snart har det vi trenger og at fritid er det vi mangler. Litt følsomt dette med kortere arbeidsdag i forhold til lønn osv. Så til budskapet: Han ble født i en stall og lagt i en krybbe for det var ikke ledig rom i herberget. Stjernen skinte. Og vi går enda etter stjernene, selv om det ikke er dit vi skal. Har vi vært snille barn? Er vi glade mennesker og har vi det bra? Sorg og glede er en byrde og en gave vi fikk med oss fra skaperen. Det er mye opp til oss å gjøre dagen i dag til din beste dag, synger Erik By. 3

4 Heim til jul til familie og venner til skolefri. Veien hjem er for mange starten på julefeiringa. Så skal det vaskes, pyntes og bakes 7 sorter - før juletre med harde og myke pakker kommer på plass. Julekvelden med levende lys og pynta bord, ribbe eller pinnekjøtt er høydepunktet for mange. Men øverst på ønskelista - harde pakker - med myke verdier: Hver gang vi møtes har vi det bra - vi e venner for livet sånne e gode å ha. Et julebrev kan avsluttes så enkelt som ho skrev til sin kjære: Hvis du var her ble jula god. Med det ønskes dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Hilsen Per-Helge Johansen, ordfører Ledig engasjement Støttekontakt - 4 timer i uka på dagtid. Engasjementet kan deles på flere. Tiltredelse: snarest Godtgjøring: i henhold til avtale Søknadsfrist: fredag 06. januar 2012 Søknad sendes Leka kommune v/ Tove Kvaløy, 7994 Leka Studiering: Leka Bondelag inviterer til studiering på jordbruksoppgjøret med fokus på inntekt. Oppstart: Interesserte bes kontakte Sigbjørg Ulriksen mobil: Leka Bondelag 4

5 KUNNGJØRING: Kommunestyret vedtok kommunale avgifter for 2012 i møte : Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten Praktisk bistand/hjemmehjelp 1 Inntil 2G G-verdi 1G = pr 1/5 11 Kr/ time Abonneme nt når behovet overstiger: Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. 2. Institusjonsopphold Abonnement ordning pr mnd Kr Kr 165 justeres ved sentral justering G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 129,- Dagopphold på sykestua kr 61,- Langtidsplass, egne regler Maks Bruk av hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder Kr 60 5

6 4. Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon Kr 65 Månedsabonnement Kr 1700 Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat Kr 30 Middag med dessert Kr Andre bestillinger internt i kommunen Kaffekanne kr 50.- Tekanne m/ te kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 6.Leie trygghetsalarm pr måned kr 100,- 7.Skolelunsj/ barnehage lunsj Skolelunsj kr 100,-/ 80,- barnehagelunsj kr 100,-/ 20,- pr dag lunsj til ansatte ved bestilling Kr 30,- pr dag Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk: Eiendomskatten på verk og bruk i Leka kommune økes fra 2 promille for skatteåret 2011 til 4 promille for skatteåret Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven: Ansv/tj Plansaksbehandling økes med 1,5%. Ansv/tj Byggegebyr økes med 1,5%. Ansv/tj Kart / oppmåling økes ikke. Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort: Purregebyr: 1/10 av inkassosatsen kr. 60,- Kopiering: sort/hvitt A4 kr. 2,- pr. kopi sort/hvitt A3 kr. 5,- pr. kopi farge A4 kr. 10,- pr kopi farge A3 kr. 20,- pr kopi kartkopiering kr. 30,- pr. kopi 6

7 Kartproduksjon: utsnitt arealplan kr. 20,- pr. kopi prod. av andre kart* pris vurderes på forespørsel utskrift av kart kr. 20,- pr. kopi Ferdige kart: Arealplankart for Leka kommune kr. 100,- pr. kart Turkart Leka kommune (til utsalgssteder) kr. 80,- pr. kart (til private) kr. 100,- pr. kart Telefaks: sende og motta kr. 2,- pr. dokument Postkort: til utsalgssteder kr. 6,- pr. kort til lokale næringsbedrifter kr. 6,- pr. kort til private/turister kr. 10,- pr. kort Kommunale avgifter barnehage og SFO for 2012 Satser for Leka barnehage 2012: Plass størrelse: % Kr. 2330,- 80 % Kr. 2005,- 60 % Kr. 1501,- 50 % Kr. 1250,- Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. Kr. 75,- Det gis 50 % søskenmoderasjon. SFO Ant timer 2012 pr mnd Morgen 20 timer 620 Ettermiddag 12 timer 372 Onsdag 33 timer 1023 Morgener + onsdag 53 timer 1643 Ettermiddager + onsdag 45 timer 1395 Morgener + ettermiddager 32 timer 992 Hele tilbudet 65 timer 2015 Kjøp av ekstra time 1 time 60,00 Kjøp av hel onsdag 8,25 timer 300,00 Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. 75,00 Det gis 50 % søskenmoderasjon. 7

8 Kommunale avgifter skole for 2012: Gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Gjesteelever: Betaling gjesteelev fastsettes til kr pr år. Utleie av lokaler og utstyr skolebygninger: Satser for utleie av lokaler og utstyr skolebygninger: o Leka kommunes (herunder skolens bruk utenom skoletid) egen bruk regnes ikke som utleie. o For all leie utenom voksenopplæring skal det innkreves leie. o Det skal opprettes skriftlig leieavtale for alle leieforhold. Utleiesatser rom: Klasserom Flerbrukshall m garderober Garderober (bare garder.) Kjøkken + liten sal v/ kjøkken Flerbrukshall og kjøkken Svømmehall kr. 112,- pr. utleie kr. 112,- pr. utleiekveld, kr. 280 pr. utleie heldag Gjelder bare utleie til idrettsformål: kr pr. utleie kr. 560,- pr. utleie kr ,- pr. utleie inntil 1 dag (ikke idrett og trening) kr. 170,- pr. påbegynt klokketime eller kr. 340 pr. utleie (leies kun ut når bassenget er oppvarmet) Utleie/leiesatser utstyr: Musikkutstyr som sanganlegg, forsterker, høgtalere, mikrofoner, lys og lydutstyr med mer kr. 800,- pr leie Leie av datautstyr på datarom kr. 170,- pr. time Leie av kroppsøvingsutstyr i gym.sal kr. 30,- pr. time Leie/utleie av AV-utstyr, læremidler, annet undervisningsutstyr og inventar Pris avtales i hvert enkelt tilfelle mellom leier og utleieansvarlig. Utleieansvarlig er ekspedisjonen på Lekatun. Alle leieinntekter kreves inn av kommunekassen etter oversikt fra utleieansvarlig. 8

9 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2012 Husleie kommunale utleieboliger 2012 Leka kommune Månedsleie kommunale utleiebolig 2012 beløp i kroner Utleieobjekt Skolen vest 4 % økning Skolen øst 4 % økning Aldersleilighet Leka nord 4 % økning Aldersleilighet Leka sør 4 % økning Aldersleilighet Gutvik øst 4 % økning Aldersleilighet Gutvik vest 4 % økning Gjennomg. omsorgsbolig 4 % økning Soltun 1 sør Gjennomg. omsorgsbolig 4 % økning Soltun 1 nord Gjennomg. omsorgsbolig 4 % økning Soltun 2 sør Gjennomg. omsorgsbolig 4 % økning Soltun 2 nord Kommunal bolig Husby Kr. 77,- økning hovedleilighet Kommunal bolig Husby sokkelleilighet 0 økning Kommunale avgifter bygg/anlegg 2012 Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 2012: LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - 4 % økning, beløp i kr. Tekst: Eks mva Eks. mva Spyling tankbil m /mann pr time Traktor m /mann pr time Traktor m /mann og redskaper pr time Kantklipping pr time Tilhenger pr time Kompressor pr time El. Aggregat pr time Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 9

10 Kommunale avgifter feiing, renovasjonog avløp for LEKA KOMMUNE 2012 Feiing 4 % økning - alle beløp i kroner Grunnlag/tjeneste 2011 Eks. mva 2012 Eks mva Feiing inkl branntilsyn Pr. bolig Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. LEKA KOMMUNE 2012 Renovasjon MNAs satser + kr.200 alle beløp i kroner Grunnlag/tjeneste 2011 Eks. mva 2012 Eks mva Abonnement 100 liter Abonnement 240 liter Abonnement 360 liter Abonnement m/heimekompostering 100 liter Abonnement m/heimekompostering 240 liter Abonnement m/heimekompostering 360 liter Abonnement pr stk når 2 deler 100 liter Renovasjon fritidsboliger Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. LEKA KOMMUNE 2012 Slamtømming 4 % økning - alle beløp i kroner Grunnlag/tjeneste 2011 Eks mva 2012 Eks mva Kumme under 4 m3 (tømmes hvert år) Kumme 4 5 m3 (tømmes annet hvert år) Kumme over 5 m3 (tømmes hvert 2. år) Kumme over 5 m3 tillegg pr.m3 over 5 m Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 10

11 Endringer i søknadsplikten for våtrom Fra 1. januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller ikke søknadsplikt for bad i tomannsboliger, rekkehus eller blokker. Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. - I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad, sier avdelingsdirektør Øivind Rooth i Statens bygningstekniske etat (BE). Arbeider som ikke er søknadspliktige Fra er følgende byggearbeider ikke lenger søknadspliktige: Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet. Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet. Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes). Arbeider som fortsatt er søknadspliktige Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene. 11

12 Leka ungdomsråd LUR Inviterer ungdom fra 5.klasse tom fylte 19 år til UKM-WORKSHOP første helga i januar. Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Fredag kveld vil det bli idemyldring inndeling i grupper: - Musikk - Kunst (tegning/maling/strikking) - Dans - Teater Gratis arrangement. Ta med eget utstyr/instrumenter/garn/strikkepinner/tegnesaker LUR stiller med litt utstyr, dere kan få kjøpe noe materiell, bla lerret. Lørdag og søndag vil det bli enkel lunsjsservering. Tenk over hva du har lyst til å gjøre. Helga vil gi et grunnlag for utstilling/aktivitet til lokal UKMmønstring i februar. Hjertelig velkommen Leka ungdomsråd Fagforbundet Leka Avholder årsmøte onsdag kl på hyblan v/ sykestua. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende to uker før årsmøte. Velkommen Styret v/ Anne Furre 12

13 Gudstjenester Julaften Leka kirke kl Gudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande Andre juledag Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste ved Ann Kristin Avdem Grande 15. januar Leka kirke kl Gudstjeneste 12. februar Leka kirke kl Gudstjeneste 11. mars Leka kirke kl Gudstjeneste 05.april Leka sykestue kl Nattverdsgudstjeneste 08. april Leka kirke kl Høytidsgudtjeneste Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid på hvite vinger helt stille synker innover leden. Herman Wildenvey 13

14 Juleruter MS Foldafjord Leka - Gutvik -Rørvik - Abelvær - Jøa - Namsos M/S Foldafjord TLF: Lørdag Søndag Mandag Lørdag Søndag Innstilt Innstilt Søndagsrute: Reisende fra Gutvik, Leka, Fjølvika, Eidshaug må bestille tur innen kl 10:30 samme dag Innstilt Søndagsrute For øvrig ordinære ruter. Juleruter for Torghatten Trafikkselskap AS Ruteendringer i perioden fra 24. des 2011 tom 1. jan 2012 Fra 27. tom 30. des utføres ordinær rute for den aktuelleukedag dersom ikke annet er nevnt Skei (Leka) Gutvik 24/12 ordinær rute men med siste avgang fra Leka kl og fra Gutvik kl /12 utføres rute fra Leka kl og 1240 og fra Gutvik kl og /12 ordinær rute med siste avgang fra Leka kl og fra Gutvik kl /12 og 01/01 ordinær søndagsrute 14

15 SØKE KJØPE SELGE LEIE MISTET:. Ekornes Manhatten 3 seter + 2 seter selges. Classic Svart. Med bord. Pent brukt. Nypris kr. Bordet har en hvit flekk. Se det ene bildet. Sofaen står på Leka! 3-seter 222*90 cm 2-seter 160*90 cm. Bord 135*70cm, 55 cm høyt. Tlf Kjøleskap Wilfa til salgs Er det noen som vil kjøpe en komfyr med 4 plater? Veldig billig nesten helt ny. Ta kontakt

16 Juletrefest i Gutvik Gutvik bedhus 2. juledag kl Tradisjonen tro i år som alle år før arrangerer vi juletrefest på bedehuset Gang rundt det flotte juletreet fra vår kjære nabo Jens Karsten Vi synger kjente og kjøre julesanger mens Guna Indriksone Frica trakterer pianoet Vi skal spise god julemat og drikke sjokolade/kaffe OG NISSEN KOMMER. Også i år må dere være så snille å ta med et matfat. Vi ønsker store og små hjertelig velkommen til en trivelig juletrefest Hilsen fra komiteen: Erna, Ole, Erna, Tore, Lise og Trond Juletrefest på Skei 3. Juledag er det juletrefest på Skei. Vi starter kl 1500 og slutter kl 1700 Det blir servering av kakao, julekaker og rundstykker. Vi oppfordrer alle til å ta med et fat med mat! Vi skal synge og gå rundt juletreet. Kanskje kommer nissen????? Alle er hjertelig velkommen Hilsen Ul-Lekamøy Fest på Solsem 5. juledag Julerevy med Leka Teaterlag Black & Blond spiller til dans Bar med alle rettigheter Dørene åpner kl Velkommen til julefest 16

17 Ditt lille nyttårsforsett: TA MED EN VENN OG KOM PÅ 2T Timeplan 2T Leka IL 2012 Vi starter opp på nyåret mandag 2. januar! Kl Mandag Tirsdag Torsdag 1915 Step/zumba Annette 19:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve Åpningstider: Mandag: kl Tirsdag: kl Torsdag: kl Spinn 45 Willy/Kjell Arve Medlemskap i Leka IL 2012 Ungdom og voksne som er med på ballet, svømming, småbarnstrim, ballspill for damer, fotball, badminton, linedance, spinning, step, volleyball med m.m. - dvs ALL aktivitet i basseng - idrettshall og på 2T MÅ BETALE MEDLEMSKAP I LEKA IL Betalt medlemsskap i Leka IL gjør at du er forsikret under trening/kamper. Barn/Ungdom frem til 16 år kr. 200 pr år! Ungdom/voksne fra 16 år og opp kr. 250 pr år! Familie kr. 400 pr år! Konto: INGEN BETALING INGEN FORSIKRING (det er også mulig å betale kontant til Annette Th. Pettersen) Innbetalt kontingent sikrer at vi kan drive med alle aktivitetene til glede for store og små. Hilsen Styret i Leka IL 17

18 Julecup en 2011! For NIENDE år på rad er det klart for julecup. I år som tidligere år vil den spilles i Herlaughallen. Tidspunkt vil være 2. juledag fra kl Dette gjøres fordi dette er dagen vi føler at flest fotballinteresserte har muligheten til å være med. I år som tidligere stiller vi med både herre- og dame-klasse. Det er vandrepokal i begge klassene. Aldersgrensen for herrene vil være fra og med 9. klasse og oppover. For damene vil grensen være fra og med ungdomsskolen, og oppover. Startkontingenten for hvert lag vil være på kr. 30 pr spiller. Maksimum på hvert lag er 4-7 spillere. Julecupen har vært en suksess i de åtte årene den har vært arrangert, og vi håper derfor at flest mulig stiller opp til denne trivelige dagen. Dette er en fin anledning til å møte gamle kjente til en trivelig prat. Vi håper flest mulig kommer seg ut av godstolen denne dagen og trimmer bort noe julefett Turneringen er åpen for publikum. Påmelding: Kjell-Arve Frist for påmelding er lillejulaften (23.12.) - og åpent basseng for alle og enhver - og salg av kaffe og noe å bite i kl Hjertelig velkommen til en aktiv 2. juledag! Arr. Fotballgruppa og Allidrettsgruppa 18

19 Åpent basseng for alle og enhver 2. juledag kl Samtidig som julecup en arrangeres i Herlaughallen har vi bassenget åpent for alle som har lyst til å bade litt. Det selges kaffe og noe å bite i. Arr: fotballgruppa og allidrettsgruppa Svøm deg i form Svøm deg til Rhodos 2012! Voksne som svømmer over meter i løpet av kampanjeperioden (5.000 meter for funksjonshemmede), og barn som svømmer meter (1.500 meter for funksjonshemmede) er med i trekningen av en tur til Playitas. Svømming kan være god og varm mosjonsaktivitet, spesielt på kalde vinterkvelder. Gjennom svømming får man trent hele kroppen, samtidig som det er sosialt å reise til svømmehallen sammen med venner og familie. Svøm deg til... er Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars. Kampanjen har utviklet seg til å bli Norges største mosjonskampanje. For å delta i kampanjen tar man kontakt med svømmehallen og ber om et registreringskort. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Man bestemmer selv hvor langt, hvor ofte og når man ønsker å svømme. Man kan også registrere sine svømte meter via internett, på Norges Svømmeforbunds hjemmeside Her finner du også mer info. 19

20 ÅPNINGSTIDER JULA 2011: COOP LEKA Lillejulaften Julaften Romjula Nyttårsaften Mandag Tirsdag 3.1 er butikken stengt fra kl til kl pga varetelling. Vi ønsker alle våre medlemmer og kunder en riktig god jul og et godt nytt år. Husby Handel Lille julaften åpent kl Julaften åpent kl og 2. juledag stengt Romjula åpent kl Nyttårsaften åpent kl nyttårsdag stengt. Vi ønsker alle våre kunder en riktig god jul og et godt nytt år! NTE Expert Torsdag 15/ Fredag 16/12 STENGT Torsdag 22/ Lille Julaften Julaften STENGT 2.Juledag STENGT 4.Juledag Juledag STENGT GOD JUL & Godt Nyttår NTE Expert Leka Tlf:

21 Lekatun: Mandag 26. desember stengt Tirsdag 27. desember åpent kl Onsdag 28. desember åpent kl Torsdag 29. desember åpent kl Fredag 30. desember åpent kl Landbrukskontoret er stengt fra åpent fra kl stengt 29. og Legekontoret er åpent fra kl i romjula Telefon legevakt: Leka kommune ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Skattekontoret Leka Skattekontoret Leka har åpent fra kl tirsdag 27.desember kl Henvendelser rettes til Skatt Midt-Norge tlf Post sendes Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde Skattekort kan endres på internett: eller på sms til Pin-koder kan også bestilles her. Skattekontoret Leka ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. NAV Navkontoret er åpent torsdag 29. desember fra kl For bistand uten om denne dato kontakt kundesenteret p å telefon eller evt kommunens ekspedisjon ved behov for kommunale ytelser. God jul og godt nytt år ønskes fra oss på NAV-kontoret 21

22 NISSE PÅ VILLE VEIER av Lena Steimler 33 barn og unge viste musikalen Nisse på ville veier i Herlaughallen 20.desember. De leverte en flott forestilling dyktige sangere og skuespillere, flotte kostymer og stor spilleglede. Her møter vi heksa Agnes Agate, nissegutten Nisse og familien hans, trollfamilen, katten Mirre, grantre, ekorn og harer, rampeunger og foreldrene. Grete Johansen har hatt ansvar for regi, skuepillere, sang, sminke og kostymer, Tom Antonsen har hatt ansvar for lys/lyd/sang instruktørene har gjort en kjempejobb. Foto: Audhild Hansen og Linda Beate Johansen Sigrid, Amalie, Marit, Anja, Joakim, Arne Morten, Helene, Elise, Marie, Anette, Viktoria, Daniel, Anne Stine, Philip, Emil, Silje, Wanja, Lina, Kasper, Isabell, Ole Thobias, Hanna Viktoria, Hanna Annie, Tuva 22

23 Viktoria, Isabell, Hanna Annie og Philip Hovedpersonen Nisse spiltes av tre persofoto her i Paul Emils skikkelse Nisses søsken: Daniel, Anne Stine, Tuva Torgkona Anette 23

24 Foto: Audhild Hansen Amalie og Marit i rollen som heksa Agnes Agate Astrid Helene Trollfamilien Elise Mari, Ida Elise, Lotte, Helene, Astrid Nissefar og Nissemor: Arne Morten og Anja Andreas og Grete etter forestillingen 24

25 Kjetil Auståkers julesang 2011: Barndommens rike 1 Nå går vi tilbake til barndommens rike vi telte ned dagene til det ble jul. Vi tenkte på barnet som svøptes i krybben, til juletretenning og solen som snur. 2 Vi minnes en sitring, en frydefull glede mot dager vi visste gav lykke og fred. Vi så opp mot himlen og håpet å finne en stjerne som vise menn fulgte et sted. 3 Å, kunne vi få denne tiden tilbake få kjenne den glede som fulgte oss da. Få kjenne at freden for fullt er tilstede og hylle den konge som kjærlighet gav. 25

26 Vi hilser og gratulerer... Tusen takk for all oppmerksomhet på min 60-årsdag Ove Westgård Hjeretelig takk for oppmerksomheten på 75-årsdagen. Else Marie God jul og godt nytt år ønskes store og små! Hilsen Ragnhild og Jostein I forbindelse med avviklingen av Leka Taxi takker jeg alle våre kunder for et godt samarbeid. Ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år. Hilde En liten julehilsen og forsinka bursdagshilsen til Audhild Olga. Hilsen Beathe Gratulerer med vel overstått 50-årsdag Bente. Hilsen Leka Teaterlag GOD JUL 26

27 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager NTE Expert åpen Solstudio åpent Biblioteket åpent Småbarnstrim i Herlaughallen Svømmehallen åpen for alle Zumba mm 2T Solstudio åpent Biblioteket åpent Miljøtorg åpent 1.tirsdaghver mnd. Svømmehallen åpen for 4.-6.klasse Svømmehallen åpen for 1.-3.klasse Fotball klasse Spinn 45 2T Korøvelse Lille Herlaughall NTE Expert åpen Solstudio åpent Fotball 4.-6.klasse Biblioteket åpent Svømmehallen åpen for småbarn Svømmehall åpen for alle Miniatyrskyting for barn og ungdom Svømmehallen åpen kun for voksne Fotball ungdom og voksne Linedance2T Solstudio åpent Biblioteket åpent Spinn 45 2T NTE Expert åpen Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer 27

28 DESEMBER Lørdag 24. Gudstjeneste Leka kirke kl 1115 Mandag 26. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl Juletrefest Gutvik bedehus kl Fotballcup Herlaughallen Åpen svømmehall Tirsdag 27. Juletrefest UL Lekamøy kl Torsdag dagsfest Solsem, julerevy ved Leka Teaterlag kl JANUAR Tirsdag 03. Første skoledag etter juleferien Fredag 06. UKM-workshop Herlaughallen / skolen i regi LUR Lørdag 07. UKM-workshop Herlaughallen / skolen i regi LUR Søndag 08. UKM-workshop Herlaughallen / skolen i regi LUR Tirsdag 10. Formannskapsmøte Søndag 15. Gudstjeneste Leka kirke kl Onsdag 25. Årsmøte Fagforbundet Leka, hyblan kl Torsdag 26. Kommunestyremøte FEBRUAR Tirsdag 07. Formannskapsmøte Søndag 12. Gudstjeneste Leka kirke kl Lokal UKM-mønstring - Herlaughallen Uke 08. Skolens vinterferie Torsdag 16. Kommunestyremøte MARS Søndag 11. Gudstjeneste Leka kirke kl Tirsdag 13. Formannskapsmøte Torsdag 22. Kommunestyremøte APRIL Torsdag 05. Gudstjeneste Leka sykestue kl Søndag 08. Høytidsgudstjeneste Leka kirke kl Tirsdag 17. Formannskapsmøte Torsdag 26. Kommunestyremøte MAI Tirsdag 08. Formannskapsmøte Tirsdag 22. Kommunestyremøte Lørdag 26. Konfirmasjon Leka kirke JUNI Tirsdag 05. Formannskapsmøte Torsdag 14. Kommunestyremøte Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementerslik at vi får det med i ktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige kollisjoner. 28

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Utgiver: Leka kommune Dato: 27.04.12 Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Julefeiring i Rennebu

Julefeiring i Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2006, 7. des Årg. 29 Julefeiring i Rennebu Det er den første julen at julekjolen allerede henger klar her på Nørrigar- Hårstad, sier

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP

FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 2/3/2007 Nr: 4/07 FINN FRAM KOSTYMER OG MØT OPP SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 9.MARS NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.MARS Tlf. 743

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09 Søndag 8. mars blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei. Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00 Inngang: Med kostyme gratis! Uten kostyme kr.

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 09/05-2008 Nr: 09/08 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 16. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 23. mai Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no Tlf. Legevakt

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 4/2006, 2. mars Årg. 29 Godt tilpasset tilbud I en behovsundersøkelse om barnehagetilbudet i Rennebu svarer 85% av de som har barnehageplass

Detaljer

Kjære Rennbygge og lesere

Kjære Rennbygge og lesere FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2004, 16. des. Årg. 27 Kjære Rennbygge og lesere Det stunder mot jul, og vi ser frem til et avbrekk i hverdagen som gir oss muligheter

Detaljer