Drifts-, vedlikeholds- og servicehåndbok Reservedelsliste IS-033 Roterende hodekuttemaskin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drifts-, vedlikeholds- og servicehåndbok Reservedelsliste IS-033 Roterende hodekuttemaskin"

Transkript

1 Drifts-, vedlikeholds- og servicehåndbok Reservedelsliste IS-0 Roterende hodekuttemaskin Hafnarbraut Kopavogur Island Tlf.: Faks:

2 Forord Denne håndboken er beregnet på personell med ansvar for drift, vedlikehold og service for en Baader IS-0 hodekuttemaskin. Les instruksjonene og sikkerhetsanvisningene grundig som er gitt i denne håndboken. Ikke forsøk å drive, vedlikeholde eller utføre service på denne maskinen før du har lest grundig og forstått informasjonen i denne håndboken. Det er eierens ansvar å sørge for at opplæring gis til alt personell som er involvert i driften av disse maskinene. Baader Ísland ehf. Vil påtar oss ikke noe ansvar for skader på grunn av manglende overholdelse av bestemmelsene og anvisningene i denne håndboken, utilstrekkelig opplært personell, feil håndtering av maskinen eller bruk på andre områder enn de som er angitt i denne håndboken. I tilfelle det utføres vilkårlige modifikasjoner ved å fjerne eller montere deler eller modifisering av maskinen uten vår skriftlige godkjenning, vil vår samsvarserklæring (EU-direktiv) blir ugyldig. Bruk bare Baaders originale reservedeler. Det er viktig å overholde gjeldende sikkerhetsforskriftene for maskiner som bearbeider næringsmidler som er i kraft i ditt land. Denne håndboken representerer immaterielle rettigheter som tilhører Baader Ísland ehf, og den kan ikke kopieres, reproduseres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter uten vår skriftlige godkjenning. Advarsel For å vise detaljer om denne maskinen klart og tydelig, kan deksler, vern, barrierer eller dører være fjernet eller vist i en åpen stilling. Alle slike sikkerhetskomponenter må settes på plass og lukkes før maskinen brukes. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

3 Innholdsfortegnelse Piktogrammer brukt i denne håndboken 4 Sikkerhetstiltak Sikkerhetsinstruksjoner 6 4 Generelt 7 Tekniske data 8 6 Maskinoppsett 9 7 Dimensjoner 0 8 Strømtilkobling 9 Vanntilkobling 0 Første oppstartprosedyre 4 Rengjøring Hovedrengjøring 6 Konservering 7 4 Justering av sykluskontrollfotocelle 9 Justering av låsearmstopp 0 6 Justering av syklusstartposisjon 7 Kamjusteringsposisjon 8 Justering av støttebrakett for knivdrivverk 4 9 Justering av innstillingsavstand på transportgaffel 6 0 Justering av kamruller på transportgaffel 7 Justering av transportgaffel 8 Justering av innmatingsplate 0 Justering av stoppskrue for maksimal bevegelse på bakplate 4 Justering av vinkelposisjon på bakplate Justering av stoppskrue for minimum bevegelse på bakplate 6 Justering av bevegelsesposisjon på bakplate 4 7 Justering av utløser 8 Stramming av knivdrivremmen 6 9 Utskifting av kniv 7 0 Fettsmøring 40 Oljeskift på girmotorer 4 Landsspesifikk liste over rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler 4 Henkel salgspartnere 4 4 Smøre- og konserveringsmiddelanbefalinger 4 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

4 Piktogrammer brukt i denne håndboken Viktig merknad Forsiktig Ved manglende overholdelse kan skader på maskin og/eller materielle verdier ikke utelukkes. Spesiell oppmerksomhet kreves: - Fare for personskade. Fare Ubeskyttede elektriske systemer. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

5 SIKKERHETSTILTAK VIKTIG FOR MASKINOPERATØRER! Uspesifisert bruk og feil bruk av maskinen kan føret til alvorlige personskader og alvorlige materielle skader. Det er viktig at operatørene overholder følgende sikkerhetsanvisninger. Les bruksanvisningen før du starter opp maskinen. Uautorisert personell må ikke drive, vedlikeholde eller utføre service på maskinen. Bruk tettsittende arbeidsklær, spesielt rundt armer. Bruk ikke noen fingerringer. Grip ikke inn i en maskin som kjører. Ikke plasser løse objekter på maskinen. Ikke kjør maskinen uten tilsyn. Slå av maskinen ved svikt i funksjonssekvensen før rengjøring, vedlikehold og smøring. Sett maskinbryteren til 0-posisjon og lås den. Bare kvalifisert personell må vedlikeholde eller utføre service på maskinen og strengt overholde denne driftsveiledningen. Sikkerhetsanordningene installert av produsenten må ikke omgås, endres eller fjernes! Sprøyting inn i elektriske skap og bokser og kontrollutstyr er forbudt eksplosjonsfare. Det må aldri utføres drift, vedlikehold eller service på denne maskinen hvis man er påvirket av alkohol eller andre stoffer som kan svekke årvåkenhet eller dømmekraft. Bruk verneutstyr. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

6 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Før du starter opp maskinen: Sørg for at alle maskindeksler er montert. Kontroller riktig funksjon på alle sikkerhetsinnretninger. Under drift må maskinen stoppe når du stiller hovedbryteren () på hodekuttemaskinen til stilling når du trykker på 0-knappen () (rødt lys).... når du aktiverer sikkerhetsspaken () foran innmatingsdelen. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

7 Generelt Maskinen er konstruert for å fjerne hodet på hvit fisk med strupen kuttet. Det anbefales å vaske fisken før hodefjerning. Merknad: Levende fisk og fisk med dødsstivhet (rigor mortis) kan ikke bearbeides med maskinen. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

8 Tekniske data: Fiskearter : Hvit fisk Bearbeidingstilstand : Strupe kuttet Størrelsesområde : til kg Gjennomstrømningshastighet : Inntil 0 fisk per minutt Strømforbruk :, kw Vannforsyning - Forbruk - Trykk - Tilkobling : Ca. 0 liter per minutt : - bar (-7 psi) : /8" (slange-id 0 mm) Dimensjoner - Lengde - Bredde - Høyde : 67 mm (6,9 ") : 90mm (6,6 ") : 777mm (70 ") Vekt : 0 kg Operatørkrav : person Støymåling (vurdering i henhold til DIN 46) arbeidsplassnivå (LpAeq) : 8 db(a) Bruk hørselvern. Maskinen er konfigurert for ovennevnte størrelsesområde og gjennomstrømningshastighet. Men proporsjonene og kvaliteten på fisken (sesong, fiskebanker, ferskhetsgrad etc.) påvirker de angitte tallene, og de kan variere i praksis. Levende fisk og fisk med dødsstivhet (rigor mortis) kan ikke bearbeides med maskinen. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

9 Maskinoppsett Maskinen skal være lett tilgjengelig fra alle sider for enkel drift og vedlikehold. Plasser maskinen på fundamentplatene (fig punkt ) og bruk justeringsspindlene (fig punkt ) til å nivellere og justere arbeidshøyden på maskinen. Når dette er fullført låses justeringsspindlene med låsemutrene (fig. punkt ). Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

10 Dimensjoner Maskinprogrammer og -funksjoner: Fisken plasseres med magen mot operatøren med hodet først inn i maskinen. Fiskehodet holdes og hele fisken transporteres til knivdelen der en rask og effektiv hodekutting utføres. Hoveddelen av fisken, med kragebeinet festet, slippes ut mot forsiden av maskinen. Hodet transporteres via en gliderenne bakover. Takket være konstruksjonen, har operatøren klart utsyn over arbeidsområdet. Justeringer, f.eks. tilpasninger eller serviceoperasjoner, herunder knivutskifting kan utføres enkelt. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

11 Strømtilkobling Maskinen leveres med ca. m Ölflex 9 G. kabel som ender i en type 46P6-plugg som er IP44 sprutsikker og oppfyller IEC For å overholde gjeldende sikkerhetsforskrifter må maskinen kobles til strømnettet i henhold til koblingsskjemaet og overholde de lokale forskriftene fra lokale energimyndigheter og reglene i EN 6004 og VDE 000. Forsegl kabelbøssinger og skru dem fast, slik at de er vanntette. En elektriker må lese og forstå de elektriske tegningene som følger med maskinen før tilkobling til strømnettet. Etter å ha koblet til maskinen, må elektrikeren teste riktig funksjon på det elektriske utstyret og sørge for at maskinen er riktig jordet. Det er viktig å kontrollere riktig rotasjonsretning på elektriske motorer. Sørg for at alt eksponert elektrisk utstyr er skikkelig tildekket. Forsegl kabelbøssinger og stram dem, slik at de er vanntette. Dørene på skapet må være lukket etter at den elektriske tilkoblingen er fullført. Lås alltid den elektriske hovedbryteren i AV-posisjon før du utfører vedlikehold eller service. Ikke forbikoble eller omgå noe sikkerhetsutstyr. Fjerning av eventuelle deksler eller vern er forbudt. Feil bruk eller mangelfullt vedlikehold kan føre til alvorlige personskader og alvorlige materielle skader! Ansatte som er ansvarlige for sikre arbeidsrutiner må sørge for at: - - vedlikehold eller service kun utføres av kvalifisert personell. - driftsinstruksjoner og informasjon, som kreves for prosedyrer som utføres av operatører, er tilgjengelig til enhver tid. operatørene strengt overholder innholdet i denne informasjonen Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

12 Vanntilkobling Vanntilkoblingen (fig punkt ) er konfigurert for /8" slange (ID 0 mm). Slangen må føres fra toppen og ned i maskinen og festes til slangestussen med en slangeklemme. Vanntrykket skal være - bar (-7 psi) Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

13 Advarsel Sørg for at maskinen er isolert fra strømnettet før du prøver å rotere maskinen for hånd. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. 4 Fig Bruk et egnet verktøy til å rotere maskinen for hånd (fig. punkt ) Start-/nullstillingsknapp (fig punkt ). Merknad: Ved å trykke på start-/nullstillknappen i mer enn sekund vil maskinen kjøre en komplett syklus når den slippes. Stoppknapp (fig punkt ). Sikkerhetsspak nødstopp (fig punkt 4) Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

14 Første oppstartprosedyre Før du starter maskinen, må du fjerne konserveringsmiddel fra alle områder som kommer i kontakt med produktet. Vask maskinen fra bunn til topp med en lavtrykksvasker (maks 0 bar) med drikkevann oppvarmet til 60 C. Etter rengjøring må du kjøre maskinen i kort tid, smør den for å fjerne eventuell rengjøringsvæske som kan ha trengt inn i lagrene. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

15 Rengjøring Rengjør hele maskinen i regelmessige intervaller (8 driftstimer). Ved bruk av lavtrykksrengjøringsutstyr må man ikke rette strålen direkte mot lagre! Pauser Sett hovedbryteren til 0-posisjon! Fjern produktrester og skyll maskinen fra alle kanter med en kraftig vannstråle. Grovrengjøring Start og rengjør maskinen og overhold den aktuelle sikkerhetsavstanden fra bevegelige maskindeler: med lavtrykk, maks. 0 bar. med 60 C drikkevann. fra bunn til topp. Hold sikkerhetsavstanden. Pass på at klær, slanger og rengjøringsenheter ikke blir fanget av de bevegelige delene i maskinen fare for alvorlige personskader og skader på maskinen. Ikke kjør maskinen uten tilsyn. Etter grovrengjøringen må du stoppe maskinen, sett hovedbryteren til posisjon 0 og lås den. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

16 Hovedrengjøring Den elektriske hovedbryteren skal være i 0-posisjon og lås den. Overhold sikkerhetsanvisningene i begynnelsen av denne brukerhåndboken. Bruk personlig verneutstyr under rengjøring og desinfisering. Overhold gjeldende nasjonale forskrifter for benyttede rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Drift Rengjøringsmiddel Enhet/metode Merknader Hovedrengjøring Sjekk - % P-topax 7 * Desinfisering % P-topax 9 Skum med lavttrykks skummeenhet For å fjerne kalkavleiringer, bruk gang per uke rengjøringsskum - % P-topax 6 i stedet for P-topax 7 Skyll med lavtrykk Drikkevann ved 60 C (maks. 0 bar) Visuell Lavtrykkssprøyting, maks. 0 bar Fra bunn til topp, reaksjonstid ca. minutter Fra bunn til topp, reaksjonstid ca. minutter Forsiktig fra topp til bunn Fra topp til bunn, reaksjonstid ca. 0- minutter, avhengig av bakteriespekteret, jfr. produktdatablad Drikkevann maks. 0 Lavtrykk, Skylling Skyll grundig på nytt C maks. 0 bar * For å unngå hvite avleiringer må P-topax 7 ikke skummes på varme overflater. Rengjøringmidlene P-topax 7 og P-topax 6 anbefales unngått på malte områder på maskinen på grunn av at rengjøringsmiddelet har aggressive egenskaper. Etter rengjøring må du kjøre maskinen i kort tid, smør den for å fjerne eventuell rengjøringsvæske som kan ha trengt inn i lagrene. Kast rengjøringsmidler som er miljøskadelige på forskriftsmessig måte. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

17 Konservering Før maskinen ikke skal brukes i lengre perioder. Beskytt maskinen ved hjelp av næringsmiddelgodkjente konserveringsmidler. Anbefalte konserveringsmidler: Konserveringsspray MBF 70 ref.nr (400 ml kanne) Konserveringsvæske MBF 60 ref.nr ( l kanne) Disse konserveringsmidlene oppfyller kravene i henhold til USDA-H. Før du starter produksjonen igjen, må du fjerne konserveringsmiddel fra alle områder som kommer i kontakt med produktet. med lavtrykk, maks. 0 bar. med 60 C drikkevann. fra bunn til topp. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

18 Bakplate Innmatingsplate Utløser Fiskerenne Hoderenne Kniv Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

19 Justering av sykluskontrollfotocelle Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Det er viktig å kontrollere at fotocellen er riktig plassert i holderen (fig 4 punkt ) før justering. Løsne mutteren på kabelgjennomføringen (fig 4 punkt ). Skyv kabelhylsen mot holderen, samtidig som trykket opprettholdes stram mutteren på kabelgjennomføringen igjen. Løsne de to sekskantmutrene (fig 4 punkt ). Roter maskinen manuelt som beskrevet på side, slik at bryteren er på det nærmeste punktet til fotocelleholderen (fig 4 punkt ). Juster avstanden mellom bryteren og fotocellen (fig 4 punkt ) til mm. Fig 4 Stram de to sekskantmutrene igjen (fig 4 punkt ). Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

20 Justering av låsearmstopp Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Løsne de to sekskantmutrene (fig punkt ). 8 mm Maskinen kan roteres manuelt som beskrevet på side, for å hjelpe til med innstillingen av låsearmen. Hvileposisjonen på låsearmen skal være 8 mm under nivået på kammen. Juster hvileposisjonen ved å dreie den sekskantede hodebolten (fig punkt ). Stram sekskantlåsemutteren igjen (fig punkt ). Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

21 Justering av syklusstartposisjon Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Merknad: Innstillingen av låsearmstoppen må fullføres før justering av syklusstartposisjonen. Løsne (ikke fjern) de sekskantede hodeboltene (fig 6 punkt ). Drei kammen (fig 6 punkt ) så langt som mulig mot urviseren. Stram de tre sekskantmutrene igjen (fig 6 punkt ). (fortsetter på neste side) Fig 6 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

22 Roter maskinen manuelt som beskrevet på side til kulen (fig 7 punkt ) berører kammen (fig 7 punkt ). Fig 7 Rotasjonsretning Løsne sekskantbolten (fig 8 punkt ). Drei aktiveringsfanen (fig 8 punkt ). Juster midtlinjen av fanen til hjørnet på fotocellehuset. Juste Stram sekskantbolten igjen (fig 8 punkt ). Syklusstartposisjoninnstillingen er nå fullført. Fig 8 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

23 Kamjusteringsposisjon Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. De øvre to kammene har et innstillingsmerke på den øverste siden av kammen. Innstillingsmerket for laveste kam er plassert på undersiden av av kamstøtten. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

24 Justering av støttebrakett for knivdrivverk Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Løsne, men ikke fjern, de to sekskantede boltene (fig 9A og 9B punkt og ). Fig 9 A Fig 9 B (fortsetter på neste side) Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

25 Juster den indre kanten til 84 mm (7¼") som vist (fig 0). Merknad: Målet tas rektangulært til siden av maskinen Fig 0 Juster den ytre kanten til 4 mm ( /6") som vist (fig ). Merknad: Målet tas rektangulært til siden av maskinen. Stram de to sekskantede boltene igjen. Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

26 Justering av innstillingsavstand på transportgaffel. Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side for å flytte transportgaffelen så nært som mulig til kniven. Transportgaffelen skal være -0 mm fra runde kniven, se (fig ). For justering se (fig ). -0 mm Fig Løsne sekskantmutteren (fig punkt ) og bruk de to justeringsboltene til å justere (fig punkt og ) posisjonen til transportgaffelen. Det er viktig å sørge for at boltene (fig punkt og ) blir strammet igjen etter justeringen. Når dette er utført, må sekskantmutteren strammes igjen. Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

27 Justering av kamruller på transportgaffel Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side for å justere kamrulleren til tilgangshullet som er maskinert i kamstøtteplaten (fig 4). Løsne de to sekskantede hodeboltene (fig punkt og ) og fjern sekskantmutteren (fig punkt ). Transportkamrulleren kan nå fjernes gjennom tilgangshullet. Bruk omvendt prosedyre for å montere sammen. Fig 4 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

28 Justering av transportgaffelen Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side for å flytte transportgaffelen så nært som mulig til kniven. Løsne, men ikke fjern, de sekskantede boltene (fig punkt og ). (fortsetter på neste side) Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

29 Avstanden mellom midten av transportgaffel til kniven skal være mellom og mm i midten og 0 mm på enden. Se (fig 6 og 7). Fig 6 til mm 0 mm Stram sekskantboltene igjen (fig punkt og ). Fig 7 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

30 Justering av innmatingsplate Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side for å flytte transportgaffelen til innmatingsplaten. For å justere innmatingsplaten (fig 8 punkt ) løsnes de tre sekskantboltene (fig 9 punkt, og ). Innmatingsplaten (fig 8 punkt ) bør justeres så nær transportgaffelen (fig 8 punkt ) som mulig. Fig 8 Det er viktig at innmatingsplaten og transportgaffelen ikke berører hverandre under hele syklusen. Stram de tre sekskantboltene igjen (fig 9 punkt, og ). Fig 9 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

31 Justering av stoppskrue for maksimal bevegelse på bakplate. Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side, til bakplaten når sin maksimale bevegelse. Løsne låsemutteren (fig 0 punkt ) og juster stoppskruen (fig 0 punkt ) til en klaringsavstand på 6 mm (/8"). Stram låsemutteren igjen. 6mm Fig 0 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

32 Justering av vinkelposisjon på bakplate Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Løsne, men ikke fjern, de to sekskantede hodeboltene (fig punkt ) i sporene. Juster bakplatevinkelen for å gi plass til ulike arter fisk. Justering i retning av RØD pil (fig ) (nærmere nakkebenet, mer justering). Justering i retning av GUL pil (fig ) (bort fra nakkebenet, mindre justering). Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

33 Justering av stoppskrue for minimum bevegelse på bakplate Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side, til bakplaten når sin minimale bevegelse. Løsne låsemutteren (fig punkt ) og juster stoppskruen (fig punkt ) til en klaringsavstand på ca. 0 mm (/8"). Stram låsemutteren igjen. Klaring Fig Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

34 Justering av bevegelsesposisjon på bakplate Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Roter maskinen manuelt som beskrevet på side, til bakplaten er ca. i midten av bevegelsen. Løsne, men ikke fjern, den sekskantede hodebolten (fig punkt ). Juster bakplatens (fig 4 punkt ) stilling ved å vri den eksentriske hylsen (fig punkt ) på bakplatekamrulleren (fig punkt ). Klaringen mellom bakplaten og transportbåndet skal være ca. 0 mm (/8") (fig 4). Fig Stram den sekskantede hodebolten igjen (fig punkt ). Fig 4 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

35 Justering av utløser Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Det er viktig å kontrollere at fotocellen er riktig plassert i holderen (fig punkt ) før justering. Løsne kabelgjenomføringsmutteren (fig punkt ), skyv kabelhylsen mot holderen, samtidig som trykket opprettholdes stram mutteren på kabelgjennomføringen igjen. 4 Løsne, men ikke fjern, de to sekskantede hodeboltene (fig punkt ). Juster klaringen på fotocelleholderen (fig punkt ) til mm (0,040") (fig punkt 4). Stram de to sekskantede hodebolten igjen (fig punkt ). Fig Utløservekten kan justeres ved å løsne den sekskantede hodemutteren og -bolten (fig punkt ) og flytte posisjonen langs sporet. Når dette er utført, må sekskanthodemutteren og -bolten strammes igjen. Advarsel Det er mulig at et stykke fisk kan holde utløseren inne, slik at maskinen kontinuerlig kjører sykluser. Det er viktig å holde området rundt syklusstartutløseren fritt (se fig 6). Fig 6 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

36 Stramming av knivdrivremmen Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Løsne, men ikke fjern, de fire sekskantede hodeboltene (fig 7 punkt ). Juster spenningen på tannremmen (fig 7 punkt ) ved å løfte motorplaten (fig 7 punkt ) opp eller ned i sporene. Den riktige strammingen på tannremmen bør gi ca. 0 mm (/4") bevegelse på midten av remmen. Når dette er utført, må de fire sekskanthodeboltene strammes igjen. Fig 7 Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

37 Kniver For å oppnå best mulig resultat bør kniveggene være skarpe. Kniven skal kontrolleres med jevne mellomrom og slipes om nødvendig. Det er nødvendig å fjerne kniven fra maskinen for sliping. Utskifting av kniv. Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Fare bruk vernehansker ved håndtering av kniver. (Delenr = av; er inkludert i verktøysettet) Knivmutre med venstregjenger er merket med hakk på sekskanten. Bruk to 4 mm fastnøkler, én på knivakselen og den andre på knivmutteren og løsne M0-knivmutteren MED VENSTREGJENGER Fjern knivmutteren. Det er nå mulig å fjerne den roterende kniven. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

38 Etter fjerning av den roterende kniven. Rengjør knivens monteringsside. Skift ut den roterende kniven og sørg for at knivdrivklørne befinner seg i den roterende kniven. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

39 Bruk et egnet glidemiddel av næringsmiddelkvaliteten når knivmutteren settes tilbake på plass. Bruk to 4 mm fastnøkler, én på knivakselen og den andre på knivmutteren og stram M0-knivmutteren MED VENSTREGJENGER Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

40 Fettsmøring Maskinen har blitt smurt med BAADER "Spesialfett GLS 80/N". Dette fettet er av GRAS-type, halvsyntetisk og svært sjøvannsbestandig. Den er i samsvar med den tyske loven om næringsmidler og forbrukervarer (LMBG, art., pkt. ) og godkjent i henhold til USDA H. Vi anbefaler at du alltid bruker dette smøremiddelet. Ved bruk av andre GRAS-smøremidler kan problemfri funksjon på maskinen ikke garanteres. Sørg for at ku fett som er fritt for forurensninger blir brukt. Må ikke blandes med mineralske smøremidler. Merk at mineralske smøremidler ikke overholder bestemmelsene i loven om næringsmidler og forbrukervarer og dermed ikke kan brukes. Det komplette smøresystemet (støtenhet, munnstykke på fettpresse, håndpresse og kobling) må være fri for urenheter! Det maksimale smøremiddeltrykket ved munnstykket på fettpressen må ikke overstige 90 bar. Ved rengjøring må maskinen smøres for å fortrenge eventuelle rester av rengjøringsmidler som kan ha trengt inn i maskinlagrene. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

41 Oljeskift på girmotorer Før arbeider utføres på maskinen, må hovedbryteren slås til 0-posisjon og låses. Unnlatelse av å overholde denne instruksjonen kan føre til alvorlige personskader eller død. Skru av tappe- og lufteplugger. Etter tømming av oljen må girkassen skylles grundig med egnet skylleolje. Før girmotoren fylles med ny olje, må du sørge for at alle spyleoljerester er fjernet. Sett tilbake tappepluggen. Kontroll av oljenivå: Med giret i ro må oljen nå nedre kant på det gjengede hullet når oljenivåskruen er fjernet. Monter luftepluggen igjen. Rullelagrene bør rengjøres og smøres samtidig. Sørg for at bare en tredjedel av rullelagerplassen er fylt med fett for å hindre for tidlig svikt. Skift smøring hver 000. driftstime eller hvert år. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

42 Landsspesifikk liste over rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler Produkt Land P-topax P-topax 7 P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-topax 9 Brasil Quorum Pink II Quorum Pink II Quorum Purple Quorum Amber Quorum Clear Ster-Bac Canada Quorum Pink II Quorum Pink II Quorum Purple Quorum Amber Quorum Clear Ster-Bac Frankrike P-topax P-topax C 80 P-topax M acid P-topax M P-sterylmouss P-triquart Tyskland P-topax P-clint RI P-topax 6 P-zinnfest flüssig P-topax 99 P-topax 9 Hellas P-topax P-topax 7 P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-topax 9 Italia P-topax P-topax 7 P-topax L4 P-topax 68 P-topax SAN P-topax 9 Japan P-topax P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-triquart Namibia Quorum Pink II Quorum Pink II Quorum Purple Quorum Amber Quorum Clear Ster-Bac Nederland P-topax P-topax 7 P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-triquart Norge TP TP 7 TP 6 TP 68 TP 99 Triquart AP Polen P-topax P-topax 7 P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-topax 9 Russland P-topax P-clint RI P-topax 6 P-zinnfest flüssig P-topax 99 P-topax 9 Sør-Afrika Quorum Pink II Quorum Pink II Quorum Purple Quorum Amber Quorum Clear Ster-Bac Spania P-topax P-topax 7 P-topax 6 P-topax 68 P-topax 99 P-topax 9 Storbritannia P-FBC foam P-rik P-topax 6 P-topax 68 P-triquart Ukraina P-topax P-clint RI P-topax 6 P-zinnfest flüssig P-topax 99 P-topax 9 USA Quorum Pink II Quorum Pink II Quorum Purple Quorum Amber Quorum Clear Ster-Bac Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks: / 4

43 Henkel salgspartnere Henkel-Ecolab GmbH & Co.OHG Food & Beverage P Division Østerrike Henkel-Ecolab Gmbh Erdbergstraße 9 A-0 Wien Østerrike Att: Gerald Hörmann Tlf.: Faks: Belgia Henkel-Ecolab n.v. Doornveld, Industrie Asse, Nr. B-7 Zellik-Asse Belgia Att: Stefan Naten Tlf.: Faks: Brasil Ecolab Quimira Ltda Brazil Av. Brigadeiro Luiz Antonio 767 / 779 Sao Paolo SP40-00 Brasil Att: Gustavo Miranda Tlf.: Faks: Bulgaria Henkel-Ecolab Bulgaria Food Prof. Dr. g. Pavlov Str. BG- Sofia Bulgaria Att: Martin Cheytanov Tlf.: Faks: Canada Henkel-Ecolab Ltd 0 Tomken Road Mississauga Ontario L4W X Canada Att: Lew Chester/ Bruce Hamilton Tlf.: Faks: Kroatia Henkel-Ecolab Zagreb d. o.o. Kucerina HR Zagreb Kroatia Att: Dejan Gorsek (Slovenia-basert) Tlf.: Faks: Europeiske virksomheter Reisholzer Werftstr. 4-4 D-4089 Düsseldorf eller P.O. Box D-404 Düsseldorf Tyskland Tsjekkia Henkel-Ecolab spol. S.r.o. Jakubske namesti CZ-6686 Brno Tsjekkia Att: Peter Slapal Tlf.: Faks: Danmark Henkel-Ecolab A/S Carl-Jaocbsens Vej 9-7 DK-00 København-Valby Danmark Att: Vagn Andersen Tlf.: Faks: Finland Oy Henkel-Ecolab Ab Makelankatu 4 A FIN-000 Helsinki Finland Att: Vagn Andersen (Danmark-basert) Tlf.: Faks: Frankrike Henkel-Ecolab SNC 8, Rue Rouget de Lisle F-944 Issy-Les-Mouineaux Frankrike Att: Bertrand Laroche Tlf.: Faks: Tyskland Henkel-Ecolab Deutschland GmbH Reisholzer Werftstr 8-4 D-4089 Düsseldorf Tyskland Att: Walter Hamels Tlf.: Faks: Hellas Henkel-Ecolab A.E., Flemingstr GR Maroussi-Athen Hellas Att: Diitri Valachis Tlf.: Faks: Tlf.: Faks: Ungarn Henkel-Ecolab Kft David Ferenc. Utca t H- Budapest Ungarn Att: Pal Teglasy Tlf.: Faks: Irland Henkel-Ercolab Ltd Beechwood Close, Boghall Road Bray Co Wicklow Irland Att: Michael McKenna Tlf.: Faks: Italia Henkel-Ecolab S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso 6, Palazzo Liocomo 004 Agrate Branza Milano Italia Att: Anette Dransfeld Tlf.: Faks: Japan Ecolab K.K. Takadanobaba Center Building -8 Takadanaobaba -chome Shinjuku-ku, Tokyo Japan Att: Hideo Oishi Tlf.: Faks: Nederland Henkel-Ecolab BV Edisonbaan 9- NL-49 MN Nieuwegein Nederland Att: Ari de Groot Tlf.: Faks: Norge Henkel-Ecolab a.s. Stålverksveien, Postboks 6440 Etterstad, N-060 Oslo Norge Att: Vagn Andersen (Danmark-basert) Tlf.: Faks: Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks: / 4

44 Polen Henkel-Ecolab Sp.z.o.o. Ul. Kalwaryjska 69 PL-004 Krakow Polen Att: Piotr Kubas Tlf.: Faks: Portugal Henkel Ecolab S.A. Estrada Outeiro de Polima Monte Trigo Lote C Aboboda 77 S Domingos de Rana Portugal Att: Anette Dransfeld (Italia-basert) Tlf.: Faks: Romania Henkel-Ecolab srl (lasi office) Sos,, Nicolina Street Bl 98, parter Lasi R-6600 Romania Att: Ciprian Petcu Tlf.: Tlf.: Tlf.: Faks: (Bukarest-kontor) Str. Horia Closca si Crisan Street 6-6 Otopeni, lifov Bukarest R-6600 Romania Tlf.: //4/6 Faks: Russland Henkel-Ecolab Chaussee Entuziastov 4,04 Moskva Russland Att: Alexei V Latyshev Tlf.: Faks: Slovakia Henkel-Ecolab Bratislava Spol s.r.o. Zahradnicka Bratislava Slovakia Att: Robert Krutak Tlf.: /9 Faks: Slovenia Henkel-Ecolab d.o.o. Vajngerlova 4 SLO-00 Maribor Slovenia Att: Dejan Gorsek Tlf.: Faks: Sør-Afrika/Namibia Klenzade South Africa (Pty) lotd Handelsnavn Ecolab Ampete Street, Chloorkop Edenglen 6 Tlf.: Faks: Spania Henkel-Ecolab S.A. Edificio Conata Frucutos Gelabert -4, 7 E San Joan Despi Barcelona Spania Att: Jose Fernandez Tlf.: Faks: Sverige Henkel-Ecolab A/B Box 6 0 Fruangsplan 0 S-907 Hagersten Sverige Att: Vagn Andersen (Danmark-basert) Tlf.: Faks: Sveits Henkel-Ecolab AG Kriegackerstr 9 CH-4 Muttenz Sveits Att: Marco Moser Tlf.: Faks: Tyrkia Henkel-Ecolab Temizleme Sistemleri A>S> Sahrayi Cedid Mah, Halk Sok. No.4 Nokta Is Merkezi Kozyatagi Istanbul Tyrkia Att: Anette Dransfeld (Italia-basert) Tlf.: Faks: Ukraina Henkel-Ecolab LLC Bulv. Lichachova, /7 Kiev- Ukraina Att: Anatoliy Kindybalyuk Tlf.: Tlf.: Faks: Storbritannia Henkel-Ecolab UK Ltd David Murray, John Building Swindon, Wiltshire SN ND Storbritannia Att: Alan Usher Tlf.: Faks: USA Ecolab Inc 840 Sibley Memorial Highway St Paul, MN 8 USA Att: Shaun Kennedy Tlf.: Faks: Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

45 Smøre- og konserveringsmiddelanbefalinger Mineraloljeselskapene som er angitt gir teknisk service og ingeniørene deres vil alltid være tilgjengelige for våre kunder for å gi tekniske råd når det gjelder smøring. Smøremiddel Såpebase Din 0 Kode ISO 498 Viskositet Selskap Aral BP Castrol Chevron Esso Fina Klüber Mobil Shell Texaco Tribol ICI Molub-Alloy Spesialsmøremidler og konserveringsmidler Baader Lubrication Grease Baader Special spray Baader Preservation Spray Baader Preservation Liquid GLS 80/N ) FLC 6 ) MBF 70 ) MBF 60 ) Delenr Tilgjengelige 400 g kg 0 kg 400 ml 400 ml l beholder størrelser patron fettfat fettfat kanne kanne ) ) godkjent av USDA-H. Smøremiddelet er av GRAS-typen. er i samsvar med USDA-H-krav og er av GRAS-typen, halvsyntetisk og ekstremt sjøvannsbestandig. Baader Ísland ehf, Hafnarbraut, Kopavogur, Island Tlf.: Faks:

46 6 4 Frame and Covers D D 8 C C 6 8 B B A 6 4 Item Part No Description Cover Machine-Frame Cover Nut M4 Din 94 Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x Washer M8 Din 90 B Washer M8 Din 90 B Foot plate Adjusting spindle A

47 6 4 Cover and Shutes 9 D D C 9 C B B 8 Item Part No Description 000 Cover 0004 Cover 0006 Bar Safety cover 006 Safety cover Fish shute A Fish shute Infeed-Table Infeed-plate 0 00 Head Shute 000 Safety cover Nut M8x, Nut M8 Din Item Part No Description Hex Head Bolt M8 x 0808 Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x 8 08 Socket Head Cap Screw M8 x 6 Din Socket Head Cap Screw M8 x 0 Din Socket Head Cap Screw M8 x Washer M8 Din 90 B Washer M8 Din 90 B Hexagon Domed Cap Nuts Handle Ball handle A

48 A A B B C C D D Fish back pressure

49 6 4 Fish back pressure D Item Part no Description Item Part no Description D 0000 Collar bolt Hex Head Bolt M8 x Back plate holder Hex Head Bolt M8 x Backplate 0800 Hex Head Bolt M0 x Distance shaft 080 Hex Head Bolt M0 x 00 Stoper bar Hex Head Bolt M0 x Stoper Hex Head Bolt M0 x Stoper-Lifter Hex Head Bolt M0 x Fastener Hex Head Bolt M0 x 80 C Shaft Arm Locknut M8 Din Socket Head Cap Screw M0 x Din 9 C Fastener Socket Head Cap Screw M0 x 0 Din Excenter Socket Head Cap Screw M0 x 40 A Din Insert Washer M8 Din 90 B Roller Washer M0 Din 90 B 0007 Plate Washer M6 Din 90 B Stoper Washer 6*0* Plate Ball Bearing stainless Bearing-Spacer 4 46 Du bushing B 9 00 Spacer Du bushing B Spring holder Du collar bushing Spring-Holder Du collar bushing 0060 Angle Du collar bushing Spring-Holder Tension spring Adjusting bolt 8000 Tension spring *Varies* 9000 Puffer Nut M0x, 7004 Washer 0,*40* Nut M6x 900 Collar bushing A Hex Head Bolt M8 x Pawl plate A Hex Head Bolt M8 x Csk Head Screws M6 x 6 6 4

50 Fish transport 4 D & cams D C C B B A A

51 Fish transport & cams Item Part No Description Support Slott cam 000 Shaft Flansh 0007 Collar - Bushing Transport fork Bottom Plate Bearing Plate Cam disk Clamp arm 000 Cam flange 0007 Fork arm 0000 Cam washer Bearing-Flange 000 Clamp flange 6 00 Shaft 7 00a Spacer Item Part No Description Washer Lever cam 0000 Safety plate 4-7 INA roller Nut M8 Din Nut M0x, 06006A4 Nut M6, Hex Head Bolt M6 x Hex Head Bolt M8 x 6 L/Hand Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M0 x 080 Hex Head Bolt M0 x 0800 Hex Head Bolt M0 x Hex Head Bolt M0 x Hex Head Bolt M x 0 Item Part No Description Hex Socket Head Cap Screw M8 x Din Socket Head Cap Screw M0 x 40 A Din Key A 8 x 7 x 6 Din 688 A Key A 8 x 7 x 70 Din 688 A 4 08 Key 0 x 8 x Key A 0 x 8 x 40 Din 688 A Washer M6 Din 90 B Washer M8 Din 90 B Washer M0 Din 90 B Washer M0 Din 90 B Washer M Din 90 B Conector G/8* Tension spring Bushing F X Spring pin Bushing F6 40 X Spring pin Spring cam 6 08 Hex Socket Head Cap Screw M8 x 0 Din 9

52 Machine Frame Number Part No A DESCRIPTION Support Bottom Plate Side Plate Back Plate Top Plate Bearing Plate Front Plate Cable tube Redjuser G/8-G/4 Hex Head Bolt M8 x 40 Washer M8 Din 90 B Ball valve G/8 Grease Nipple G/8 Conector G/8*6 Conector L G/8 * 6mm Conector /4 * 8mm Hose conector

53 6 4 Item Part No. Description Knive Drive Direction off Shaft Sealings Knive support Knive shaft Bearing-Flange D Bearing-Flange D Spacer 6 Toward knive Belt Cover Bolt Kniveguard Tooth belt pulley Tooth belt pulley Brakemotor. Kw 000 Cover Support B Knive nut C Nut M0 Din Hex Head Bolt M8 x 0 C Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M8 x Hex Head Bolt M0 x Hex Head Bolt M x Hexagon Socket Set Screw 08 Socket Head Cap Screw M6 x Key 6X6X Washer M8 Din 90 B Washer M8 Din 90 B Washer M0 Din 90 B B 7 80 Pinn B Ball Bearing stainless Conector /8*8mm Sealing ring 0X4X Sealing ring XX Tooth belt 8M Washer 8,4*0* Washer Circular knive A A 4 6 4

54 A A B B C C D D Electrical equipment HZ 4

55 6 4 D C B A 6 Number Part No AB60768 SASE 0-B XALD04 ZBAPS/ZENL ZBAP4S/ZENL ZBAVQ/ZALVB ZBAVQ4/ZALVB4 4 Electrical equipment Description Gear motor i 60HZ Gear motor Gear i 60 HZ Gear mótor i9 0HZ Gear motor Gear i9 0 HZ Stoper Bar Bar Bar Activating arm Brakemotor. Kw Hinge Holder Cover Activator Holder Safety arm Spacer Nut M6x Nut M8 Din 94 Nut Mx,7 Switch holder Hex Head Bolt M6 x 0 A DIN 9- Hex Set Screw M6 x 6 Din 9 Hex Head Bolt M6 x Hex Head Bolt M8 x 0 Hex Head Bolt M8 x 40 Din 9 Hex Head Bolt M0 x Hex Head Bolt M x 0 Locknut M6 Din 98 Socket Head Cap Screw M x 4 Socket Head Cap Screw M0 x 0 Din 9 Csk Head Screws M8 x 6 Retaining ring Washer M Din 90 B Washer M6 Din 90 B Washer M6 Din -B Washer M8 Din 90 B Washer M0 Din 90 B Washer M Din 90 B Roller Bearing Compress Spring Tension spring Puffer Sensor Caple fittings Cover Clear cover Washer 0,*40* Washer Spring pin Main switch Switch Buttons case Button I Button 0 Green light lenze Red light lenze D C B A

56 Electrical Diagrams

57 BAADER - ICELAND HE A DING M A CHINE FOR W HITEFISH BAADER IS-0 GENERAL EXPL ANATION TERMINAL GROUP TERMINAL NUMBER In case there = (function) and or + (location) code are not shown, component take code number from drawing frame. FUNCTION LOCATION COMPONENT NUMBER EXPLANATION TYPE CABLE W IRE NUMBER EQUIPMENT MARKING CODING: = FUNCTION =(A) NN, (A SYSTEM GROOP), NN FUNCTION + LOCATION - ELECTRICAL COMPONENT NUMBER W IRE NUMBER WIRE COLOR MARKING: BLACK - 400V POWER WIRING L, L, L. BROWN - 0V CONTROL VOLTAGE, An LIGHT BLUE - NEUTR AL, N GRAY - 4Vac U, An PURPLE - 4V ac V, Bn RED - 4Vdc + Cn WHITE - 4Vdc 0V Dn ORANGE - EXTERNAL VOLTAGE LINE NAME D - 4Vdc 0V LINE CROSS REF. LINE CONTINUE ON PAGE COLUMN CROSS REFERANCE FOR RELAY CONTACT PAGE.COLUMN BAADER ÍSLAND ehf. Hafnarbraut - 0 Kópavogur Tel: Fax:

58 POW ER SUPPL Y X V 0Hz 6 A B A A D E R Í S L A ND e h f. Hafnarbraut Tel: Fax: 0 Kópavogur F -F -F4 -F -M -M

59 0 4 B A A D E R Í S L A ND e h f. Hafnarbraut Tel: Fax: 0 Kópavogur K -H GREEN 9 S S EMERGENCY STOP V V4 V K0 B-STOP B-START EMERGENCY STOP V V S4

60 : F : WM/ : K K4 4: K..K0 : U 6: Q 7: K K 8: WM/4 9: T IS-0 Elecktrical parts : F = AB Fuse : WM/ = AMP, Fuse : K/4 = AB Time relay 4 : K..K0 = SALZX:RT4A4L4 Relay : U = BLOK-PSR0/4-, Transformer 6 : Q = AB60768 Main switch 7 : K..K = AB60677 Relay 8 : WM/4 = AMP, Fuse 9 : T = BLOK-STU0/x Transformer