DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt."

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Gratulerer med ditt nye DaVinci HD forstørringssystem med OCR/tale. Enhanced Visions produkter er utformet for å gi deg deg topp kvalitet og brukskomfort. DaVinci-produktet kan gjøre det mulig for mennesker med nedsatt syn å lese, skrive, se objekter på avstand, samt å få teksten opplest for seg. Den unike utformingen av dette produktet gir brukeren maksimal fleksibilitet og tilbyt et stort antall forstørringsnivå med flere visningsalternativer med eller uten talefølge: alt for å gjøre lesing enklere enn noen sinne. DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt. Vennligst lese denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk din DaVinci, og følg de instruksjoner som gis. En god forståelse av de funksjoner DaVinci har gjør at du kan dra full nytte av produktet og de muligheter det gir deg. Om du har spørsmål, ta kontakt med teknisk kompetent personell i NAV eller med leverandøren direkte.

3 Samsvarserklæring Denne enheten tilfredstiller relevant regelverk for elektrisk utstyr og for medisinsk utstyr. Samsvarserklæring

4 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter DaVinci Innstillinger... 9 DaVinci-pakkens innhold Å bruke DaVinci Kameraposisjon avstand, speil, & lese Justere forstørring Endre visning Justere lysstyrke & hvitbalanse Bruk og justering av leselinje og gardin Volumjustering Knapp-definisjon OCR/ Tekst-til-tale Volumjustering Lagring, henting & fjerning av bilder Å slå av skjermen Språkinstillinger Feilsøkning DaVinci Spesifikationer Garantiinformation Innholdsfortegnelse

5 Viktige sikkerhetsforskrifter For din egen sikkerhets skyld og for at du skal få maksimalt utbytte av din DaVinci, anbefaler vi at du leser dette nøye. Plasser DaVinci på en stabil og plan overflate, så som et bord, og pass på at dette bordet er konstruert for å tåle vekten av DaVinci. Unngå å plassere DaVinci på et ustabilt bord, vogn eller stativ, da et fall kan forårsake alvorlige skader på enheten eller personskader på bruker. Bruk DaVinci kun innendørs. Den bør ikke utsettes for ekstrem, eller raske endringer i, temperatur og luftfuktighet. Plasser ikke DaVinci nær en varmekilde eller i direkte sollys over lengre tid. Plasser ikke strømledning slik at du kan snuble i den eller på annen måte utsette den for belastninger. Dette kan skade strømforsyning, enheten eller bruker (fallskader). Ta ikke enheten fra hverandre dette vil gi risiko for elektrisk støt. Det vil videre gjøre garantien ugyldig. Ta kontakt med en autorisert serviceperson. Viktige sikkerhetsforskrifter 5

6 Om du vil flytte DaVinci til en annen plass Var forsiktig om du flytter DaVinci et kort stykke sov over ett skrivebord eller bord. Pass på så du ikke skader kabler og strømforsyning. Vedlikehold av DaVinci Slå alltid av strømmen på DaVinci når systemet ikke er i bruk. Slå alltid av strømmen før du rengjør din DaVinci. Rengjør DaVinci med en myk tørr klut eller en elektrostatisk serviett. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel på plastoverflatene. Rengjør kameralinsen og Linsen Close-up etter behov med en klut som levereres med DaVinci (se figur 1). Figur 1

7 6 Viktige sikkerhetsforskrifter Følg alle advarsler, forsiktighetsanvisninger og instruksjoner på produktet på produktet. Den medfølgende strømkabelen kobler DaVinci til strømnettet. Strømuttaket bør være installert i nærheten av der DaVinci skal brukes og være lett tilgjengelig. Dette produktet er utstyrt med en jordingskontakt 3-tråds jordet kontakt og skal kobles til et jordet strømuttak. Om nødvendig, ta kontakt med elektriker for å få installert et jordet strømuttak. Bruk ikke DaVinci i nærheten av vann eller andre væsker. DaVinci er ikke konsturert for å tåle direkte kontakt med vann eller andre væsker. Bruk ikke DaVinci i nærheten av brannfarlige stoffer. Minst en gang pr. uke, rengjør DaVinci med en myk, tørr klut eller en elektrostatisk serviett. Ingen ytterligere metoder for sterilisering eller rengjøring er anbefalt eller påkrevd. Viktige sikkerhetsforskrifter 7

8 Dette produktet inneholder bevegelige deler. Vær forsiktig når du flytter den justerbare armen eller når du transporterer DaVinci for å unngå skader på hender og fingre. For å unngå personskader eller skader på DaVinci, forsøk ikke å bruke noen tilkoblingsinngangeer til annet enn det som er beskrevet her. Følsomhet for forstyrrelser En dårligere kvalitet på bildet kan oppleves når DaVinci utsettes for en sterk radiofrekvens eller ett området med elektrostaisk utladning eller forbigående elektriske forstyrrelser. En elektrostatisk utladning (forårsaket av statisk elektrisitet) kan medføre at skjermen ikke viser noe som helst. Om dette skjer, koble strømforsyningen fra kontakten i veggen, vent 30 sekunder, og kobl strømforsyningen til igjen. Advarsel: Elektromagnetisk kompatibilitet: Bruk av annet tilbehør eller kabler enn de somer spesifisert av Enhanced Vision och kablar än de som specificeras av Enhanced Vision kan resultere i økt strålig og redusert immunitet hos DaVinci. Plassering av utstyr: DaVinci ska ikke brukes inntil eller stablet oppå annet elektronisk utstyr. 8 Viktige sikkerhetsforskrifter

9 DaVinci Innstillinger 1. Utpakking og transport av DaVinci. Under utpakking og transport, pass på å løfte DaVinci med det innebygde bærehåndtaket. Forsøk ikke å løfte eller bære LCD'en etter foten eller kameraarmen. (Se figur 1) 2. Plassering av DaVinci. Sett den på en plan overflate så som et bord eller skrivbord. 3. Tilkobling til strøm. Kobl den medfølgende strömkabelen till omformeren. (Se figur 2) Plugg kontakten inn i et strømuttak. (Se figur 3). For ekstra beskyttelse kan overspenningsvern benyttes (anbefalt). Kobl den andre enden av strømforsyningen til DaVinci via uttaket merket "19 VDC" 4. Slå på strømmen. På framsiden till høyre på DaVinci, trykk på og slipp opp knappen. (Se figur 4). Figur 1 Figur 2 * Om du trykker på strømbryteren i mindre enn 5 sekunder går enheten i dvalemodus, men slås ikke helt av. ** Trykk på knappen igjen for å starte opp DaVinci opp igjen fra dvalemodus *** For å slå DaVinci helt av, trykk og hold strømbryteren nede i mer enn 5 sekunder eller til "EV DaVinci" vises på skjermen. Figur 3 Figur 4 DaVinci Inställningar 9

10 DaVinci pakkens innhold DaVinci består av følgende komponenter og funksjoner 1. LCD-skjerm: visar høy billedkvalitet 2. HD-kamera: roterer 340 grader for å fange og forstøre bildet 3. Bærehåndtak: brukes for å løfte DaVinci 4. "Close-up" Linse: brukes for å øke forstørring på nært hold. 5. Arm: roterende arm som holder kameraet 6. Lås: brukes for å låse armen horisontalt 7. LED lampe Medfølgende tilbehør: 8. 3,5 mm jack for øretelefoner 9. Styrekonsol: gir bruker mulighet til å styre DaVinci's funksjoner. Må tilkobles for å bruke og ha tilgang til menyalternativene for OCR/Tekst-til-tale. 10. Strømforssyning 11. Strømkabel 12. Rengjøringsklut: tillater rengjøring av LCD skjerm og linser. Annet tilgjengelig tilbehør: 13. XY-bord: XY-bord och Mini XY-bord. 10 DaVinci-pakkens innhold

11 DaVinci-pakkens innhold 11

12 Å bruke DaVinci DaVinci kameraet er koblet til en spesielt utformet arm som tillater kameraet å gli til både høyre og venstre, eller vris i flere ulike retninger. DaVinci LCD er montert på en konsoll som tillater brukeren å tilte skjermen slik at brukeren kan finne en optimal posisjon for å se best mulig. 12 Avstand-, Speil & leseposisjon

13 Kameraposisjon: avstand Kameraet kan roteres fremover for å se mennesker, objekter og landskap. "Avstand" vises i det øvre høyre hjørnet av skjermen når kamera vris til denne posisjonen. Pass på å åpne Close-up linsen for å se på avstand (figur 1). I avstandsposisjon kan man forstørre objekter som er mer enn 5 meter borte. Kamera funger best om det som skal studeres befinner seg på en avstand mellom 5-30 meter. (Figur 1) Avstand, Speil & leseposisjon 13

14 Speil-funksjon Kameraet kan roteres bakover mot bruker for å gi et bilde som i et speil. "Speil" vises i øvre høgra hjørnet av skjermen når kameraet vris til denne posisjonen. I denne posisjonen kan du bruke DaVinci som hjelp når du legger make-up, barberer deg eller utfører annen personlig hygiene. For optimal tydelighet, bruk Close-up linsen og plasser deg på en avstand mellom 20 til 55 cm fra kamera. 20 til 55 cm (Anbefalt) Figur 1 14 Avstand-, speil- & leseposisjon

15 Leseposisjon Kameraet kan dreies nedover for å lese, skrive og nyte håndtverk eller andre hobbier. Dette gjør at DaVinci også er ideell i klasserommet. Når kameratet rettes nedover, vises "Lese" i det øvre høyre hjørnet på skjermen. DaVinci kan glid fritt, mot venstre eller høyre, langs den spesialdesignede mekanismen på konsolen. Det er best å lukke Closeup-linsen når objektet er plassert cm bort fra kameraet. Dette gir optimalt bilde. 30 til 50 cm (Anbefalt) Figur 1 Avstand-, speil & leseposisjon 15

16 Justere forstørring DaVinci gir deg stort spenn i forstørring. Slik bruker du kontrollene på DaVinci sitt frontpanel eller på den medfølgende styrekonsollen. 1. For å justere forstørring vris zoomhjulet på frontpanel eller på styrekonsollen til du får ønsket forstørring. Når zoomhjulet vris med klokken øker forstørringen, og når zoomhjulet vris mot klokken minker forstørringen. 2. Zoomnivået vises i det øvre høyra hjørnet på monitoren når du øker eller minsker forstørring. "Max Zoom" vil vises ved maksimal forstørring og "Min Zoom" vil vises ved den minste forstørring. NB: Graden av forstørringen er er avhengig av avstanden mellom kamera og det objektet som studeres. 16 Justere forstørring

17 Endre visning DaVinci er utformet for å gi optimal visning før personer med ulike visuella forutsetninger ved å tilby mange forskjellige valg når det gjelder visning både av tekst og av bakgrunn. Bruk Mode-knappen plassert på frontpanelet og på Styrekonsollen for å bytte mellom firefargersvisning, svart/hvitt, forsterket positiv, forsterket negativ, og opp til 5 utvalgte fargekombinasjoner på tekst og bakgrunn. Fargene på tekst og bakgrunn kan velges mellom 28 farger. Følg intruksjonene på side 19 for å tilpasse disse 5 fargekombinasjonene til dine behov. Juster visningsmodus 1. Du kan velge et visningsmodus ved å trykke på "Mode"-knappen på frontpanelet eller på styrekonsollen. 2. Hvert trykk gir en ny type visning. Du kan bla deg igjennom alle sju (evt. ni) visninger ved å fortsette å trykke på "Mode"-kanppen. Fargevalg Meny Holdes MODE-knappen trykt inn i ca 3 sekunder på frontpanelet eller på styrekonsollen, kommer det opp en Fargevalgmeny. Bla igjennom tilgjengelige fargekombinasjoner ved å vri på zoomhjulet. Trykk på "søk" på frontpanelet eller på styrekonsollen. Velg fargekombinasjon ved å markere denne. Endre visning 17

18 Visningsmodi Fullfarge bilde Dette gir en sann fargegjengivelse av det som forstørres. Svart/hvitt bilde Dette viser bildet som forstørres i svart/hvitt Forsterket positiv bilde Dette gir en hvit bakgrunn med svart tekst. Gir maksimal kontrast for lesing av tekst. Forsterket negativ bilde Dette gir en svart bakgrunn med hvit tekst. Gir maksimal kontrast for lesing av tekst. Fargevalg 1 Fabrikkingstillingen her er svart bakgrunn med grønn tekst. Dette er en hyppig benyttet fargekombinasjon. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Forsterket positivt bilde Forsterket negativt bilde Fargevalg 2 Fabrikkinstillingene her er svart bakgrund med gul tekst. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Fargevalg 3 Fabrikkinstillingene her er gul bakgrunn med blå tekst. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Fargevalg 4 og 5 Fra fabrikken er det ikke lagt inn noen fargekombinasjon her. For å aktivere dissefargevalgene og velge fargekombinasjon for dem, følginstruksjonene på siden 19.

19 18 Endre visning Endre aktive fargekombinasjoner DaVinci har 28 valgbara fargekombinasjoner tilgjengelig, hvorav 5 favoritter kan være tilgjengelig via Mode-knappen til enhver tid. Slik velger du dine favoritter på din DaVinci: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll. Dette åpner menyen (se figur). 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Color Mode Selection" markeres. (Til venstre i figuren ovenfor) 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "Color Mode Selection " i undermeny. (Til høyre i figuren ovenfor) 4. Vri zoomhjulet til ønsket fargevalg markeres. 5. Trykk på "Søk" knappen for å velge eller velge bort den markerte fargekombinasjon. 6. Når 5 fargekombinasjoner er valgt, kan man ikke velge flere fargekombinasjoner. For å velge en ny fargekombinasjon, må man først velge bort en av de som allerede er valgt.

20 Endre visning 19 Justere lysstryke 1. Trykk på knappen "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. "Lysstyrke" skal allerede være markert. Trykk på "Søk"-knappen for å velge en alternativ lysstyrke. 3. Vri zoomhjulet med klokken for å øke lysstyrken, eller mot klokken for å dempe den. 4. Når ønsket lysstyrke er innstilt, trykk på "Mode"-knappen for å avslutt, eller vent i 10 sekunder til menyen forsvinner automatisk. Innstilling av hvitbalansen Hvit farge påvirkes av beslysningen i ett rom. DaVinci sitt Hvitbalanse-valg tillater deg å justere tonen i den hvite fargen slik at bildet blir klarest mulig. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet med klokken til "System Configuration" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "System Configuration" undermeny. 4. Velg mellom Auto, Normal, Varm eller Kald under valget hvitbalanse. "Farge: Auto" Tilpasser seg automatisk til belysningen i rommet "Farge: Normal" - Gir en balansert tone "Farge: Varm" - Gir en rød tone "Farge: Kaldt" - Gir en blå tone 5. Trykk på "Søk"-knappen for å velge ønsket innstilling. 6. Trykk på "Mode"-knappen for å gå ut av menyen.

21 20 Justere lysstyrke & hvitbalanse Bruk og justering av leselinjer, gardiner samt kolonnemarkører Leselinjer og gardin Leselinjer er en horisontal linje som viser på skjermen for å gjøre det lettere å holde seg på den linjen som leses. Vindu gir mulighet til å vise bare deler av skjermen. Markører På/Av: Trykk ned "Marker"-knappen på styrekonsollen for å bla igjennom markøralternativene. Av Gardin Leselinjer Vindu * Kolonnemarkører er kun tilgjengelig fra styrekonsollen. Styrekonsollen må da være koblet til DaVinci. Justere leselinjer og gardin (kolonnemarkører kan ikke justeres): For å justere posisjonen til markøren: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på DaVinci's frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet til "Markørposisjon" er valgt. Trykk deretter på "Søk"-knappen for å velge. 3. Når dette alternativet velges, blir de markert med RØDT. Når dette skjer, kan du flytte leselinjen eller det synlige området opp/ned med å vri zoomhjulet med/mot klokken. Kortkommando på Styrkonsolen: Trykk og hold Marker-knappen ned mens du trykker på Line Up eller Line Down

22 Bruk og justering av markører 21 For å justeres avstanden mellom leselinjene eller størrelsen på gardinene: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller på styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri zoomhjulet til "Markørstørrelse" er valgt. Trykk så på "Sök" knappen for å bekrefte. 3. Når dette alternativet velges vil det bli markert med RØDT. Når dette inntreffer kan du vri zoomhjulet med/mot klokken for å øke/redusere avstanden mellom leselinjene eller størrelsen på gardinene. Snarvei på styrekontrollen: Trykk på og hold nede knappen MARKER samtidig som du vrir Zoomhjulet med/mot klokken. Systemkonfigurasjon Lydsignal, stemme, klokke, skermspar, lagre og hent Systemkonfiguration 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på kontrollpanel eller på styrekonsollen for å komme inn i menyen. 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Systemkonfigurasjon" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "Systemkonfigurasjon"-undermenyen. For å velge ett alternativ, vri zoomhjulet for å markere ønsket alternativ.

23 Trykk på "Søk"-knappen for å velge/velge bort alternativet. En svart markør til høyre visar att alternativet er PÅ. 22 Bruk og justering av markører Justere volumet på din DaVinci i CCTV-modus. På DaVinci sin styrekonsoll kan du trykka på Volumknappene for å øke eller dempe lydvolumet. Volumnivået vil vises øverst til høyre på skjermen når volumet justeres. DaVinci 10 volumnivåer. DaVinci brukt som dataskjerm På baksiden av DaVinci er det en VGA-port som muliggjør tilkobling av en PC. Denne porten gjør de mulig å bruke DaVinci skjermen som en dataskjerm for å spare plass på skrivebordet. For å bytte fra kamerabildet til bildet fra PC'en, trykkes MODE- og MARKER-knappene på stryrekonsollen ned samtidigknappen. For å bytte tilbake fra PC-bildet til kamerabildet, trykk FINDknappen på styrekonsoll eller DaVincis frontpanel. * Når du bruker DaVinci sin skjerm som dataskjerm, vil ikke kontrollene for kameraet (f. eks. Zoom, Mode, og Marker) kunne påvirke bildet. ** Å koble DaVinci til en PC som en ekstern skjerm, gjør du på samma måte som når du kobler til en hvilken som helst ekstern skjerm. Se i bruksanvisningen for din PC eller laptop for å se hvordan en skjerm skal kobles til. *** DaVinci LCD støtter oppløsinger på opp till 1920 x 1080 Kontroller styrekonsollens LED-bakbelysning. For å stenge av LED-bakbelysning PÅ/AV på DaVinci sin styrekonsoll, trykk og hold nede SØK-knappen når du kobler til styrekonsolen til DaVinci.

24 Volumjustering 23 Oversikt knapper Mode Markör Zoom Volym Capture Paus/Play Brukes for å endre visning: Farge, svart/hvitt, forsterket postitiv/negativ, kombinasjoner av kunstige farger. Brukes for å vise leselinjer. Kan også brukes for å endre markørposisjon ved å gå til raden over/under. Zoomhjulet och SØK (FIND) knappen i midten Øke/dempe lydvolum OCR: Starter tekst-til-tale funksjonen ved at teksten "fotograferes". Flere sider kan leses inn på denne måten. tekst kan lagres. OCR: Spille av/pause opplesning av innlest tekst. Bruker for å bla seg frem/tilbake til neste tekstlinje. Innlest Line Speed Recall Save Hold nedtrykt i 2 sekunder for å hoppe til det første/siste setning i dokumentet. OCR: Brukes for å øke/minske lesehastigheten. Ved å trykke på begge samtidig gjenopprettes standard lesehastighet. Åpner menyen "hent bilder"bilden (Trykk i 2 sekunder) Lagrer det aktuelle bildet til DaVinci sitt internminne. (opp till 20 bilder) (Trykk ned i 2 sekunder)

25 24 OCR/Tekst-til-tale Styrekonsoll: Oversikt knapper Å bruke OCR DaVinci gir brukerne mulighet til å skanne en tekst som legges under kameraet for så å få dette opplest. Tekst-til-tale/OCR er bare tilgjengelig i Desktop modus og når styrekonsollen er tilkoblet. Plasser dokumentet så rett under kamera som mulig. - Om dokumentet inneholder flere kolonner, plasseres ønsket kolonne i midten av skjermen. Å bruk "Kolonnemarkøren" vil være til hjelp for å sikre at den kolonnen som skal leses opp identifiseres korrekt av DaVinci (se ellers side 21). - Å aktiver alternativet "forskyvningskorrigering", vil gjøre at større feilmargin tolereres i forhold til hvor rett dokumentet ligger. (se side 27). 1. Tryck " "-knappen på Styrekonsolen. - et bilde av dokumentet tas, og dette behandles for OCR. 2. Etter at DaVinci har sluttført behandlingen, begynner systemet å lese dokumentet høyt.

26 3. For å gå ut av OCR/Tekst-til-tale modus og tilbake til Desktopmodus, trykkes " Justering av volum "-knappen på styrekonsollen. For å øke/redusere volumet, trykk på eller på styrekonsollen. * NB: Volumnivå justeres uavhengig av hverandre i CCTV og OCR modus.. Justering av lesehastighet For å øke/redusere lesehastigheten, trykk på eller på styrekonsollen. Gå til neste eller foregående setning For å hoppe frem til neste eller gå tilbake til foregående setning, trykk på eller på styrekonsollen. For å gå til første/siste setning i dokumentet, trykk på eller og hold nede i 2 sekunder. Pause/Spill av OCR/Text Till Tal-läge 25 Ved å trykke på Ved å trykke på på styrekonsollen pauses opplesing. igjen, gjenopptas opplesingen. Å bruke hodetelefoner med DaVinci På venstre side av DaVinci's LCD-skjerm, finnes en3,5 mm inngang for hodetelefoner. * NB: Lyden fra DaVinci sine høytalere vil utebli når hodetelefoner benyttes. * Hodetelefoner inngår ikke i DaVinci-produktet, men kjøpes separat. 26

27 OCR/Tekst-til-tale OCR Menyinnstillinger Mannlig/kvinnelig stemme Velg en kvinnelig eller mannlig stemme til å lese tekst eller meldinger. Forskyvningskorrigering Når på vil DaVinci automatisk justere et dokument som ligger litt skjevt under kamera. Behandlingsfremdrift Aktiverer/inaktiverer visning av hvor langt DaVinci har kommet i behandlingen av et dokument som forberedes for OCR/Tekst-tiltale.

28 Lagre og hente bilder OCR/Text Till Tal-läge 27 DaVinci kan lagre bilder fra CCTV eller OCR-modus. Dette gjør det mulig for bruker å ta et øyeblikksbilde av et dokument, lagre dette og vise det på et senere tidspunkt. Lagre et bilde Plasser et dokument under kamera og still inn ønsket visningsmodus (fargevalg) og forstørrelse (Zoom). 1. Trykk og hold inne knappen SAVE på DaVincis styrekonsoll i 2 sekunder. Når bildet er lagret vises "IMAGE SAVED" på skjermen. Om det ikke er mer lagringsplass tilgjengelig, vil meldingen "DEVICE FULL" vises, evt. med stemmevarsling, dersom denne funksjonen er aktivert. DaVinci navngir bildene med måned, dag, år, tid och modus på lagringstidspunktet. * I CCTV modus vil foregående bilde overskrives dersom det er mindre enn ett minutt siden det ble lagret. ** I OCR-modus vil meldingen "allerede lagret" viser dersom det er mindre enn ett minutt siden forrige gang du lagret et bilde. Att hente frem et lagret bilde 1. Trykk og hold nede hente-knappen på DaVincis styrekonsoll i 2 sekunder. 2. DaVinci kommer inn i "hente bilde" menyen som viser en lista over tilgjengelige bilder. Om ingen filer er lagret, vil "ingen filer" vises og evt. lese opp dersom denne funksjonen er aktivert. 3. Bruk zoomhjulet på DaVinci sitt frontpanel eller på styrekonsollen for å navigere gjennom listen med bilder. Når en bildefil på listen er markert, vil bildet forhåndsvises på høyre side av skjermen.

29 4. Ved å trykke på SØK-knappen vil den markerte filen vises på hele skjermen og opplesning vil begynne dersom bildet er lagret i OCRmodus. 5. For å avslutte helskjermsvisning av et lagret bilde og gå tilbake til vanlig CCTV-modus, trykk på Capture-knappen styrekonsolen. 6. For å gå ut av bildemenyen til CCTV-modus trykker du på Knappen på styrekonsollen. på Slette et lagret bilde 1. I bildehentingsmenyen, brukes zoomahjulet på DaVincis frontpanelen eller på DaVincis styrekonsoll for å velge et bilde. 2. Trykk på Pause/spill av-knappen på styrekonsollen på ønsket bildefil. 3. En undermeny vises ved siden av det valgte bildet. Her kan du "AVBRYT" eller "SLETTE". 4. Bruk zoomhjulet på DaVincis frontpanel eller styrekonsoll for å velge "AVBRYT" eller "SLETTE". 5. Ved å trykke på knappen Søk (FIND) på DaVincis frontpanel eller styrekonsoll når "AVBRYT" er markert, kommer du tilbake til bildehentingsmenyen. Ved å trykke på knappen søk (FIND) når "SLETTE" er markert, vil det valgte bilde slettes. Når bildet er slettet, vil DaVinci vise "BILDE SLETTET", og gå tilbake til listen med bilder. Trykk på MODE-knappen for å gå ut av bildehentingsmenyen..

30 Skjermspar Når skjermspar er aktivert, vil DaVinci vise dato og klokkeslett på hele skjermen. Dette inntreffer etter 10 minutter uten aktivitet. DaVinci vil gå tilbake til en normaltilstand ved en bevegelse under kameraet, ved endring av kameraets posisjon, eller ved trykking på en valgfri knapp. Skjermspar kan aktiveres manuelt ved å trykke på knappene Pause/Spill av og Lagre samtidigt. 30 Skjermspar

31 Språkinnstillinger DaVinci støtter flere ulike språk som kan stilles inn i menyen Hovedspråk. Innstilling av Hovedspråk Det språk som velges vil være hovedspråket for DaVinci. Anvisningen i menyer med mer kommer til å være på dette språket. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" som ligger på frontpanelet eller på styrekonsollen på DaVincis for å åpne menyen. 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Hovedspråk" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge undermenyen. Vri zoomhjulet til ønsket språk er markert. Trykk på "Søk"-knappen for å velge dette språket. En rute ved siden av alternativet blir svart dette viser at alternativet er valgt/aktivert. Innstilling av OCR-språket DaVinci kan lese teksten høyt på flere ulike språk. Når Auto-språk er deaktivert, vil DaVinci kun lese den teksten som står i det språk som er angitt som hovedspråk. När Auto-språk er aktivert, kan brukere velge flere språk i tillegg til hovedspråket. DaVinci vil nå kunne lese høyt på de valgte språk. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" som ligger på frontpanelen eller styrekonsollen hos DaVinci for å åpne menyen 2. Vrid Zoomhjulen med klokken til "Auto-språk" er markert.

32 Språkinstillningar Trykk på "Søk"-knappen för att velge "Auto-språk"-menyen. Gå inn "Auto Språk"-menyen og en liste over tilgjengelige språk vises. For å velge et alternativ, vri Zoomhjulet for å markere ønsket språk. Trykk på "Søk" knappen for å velge det alternativet. En svart rute ved siden av dette alternativet viser at det er aktivert. Da valget av hovedspråk allerede er gjort, kan man ikke her deaktivere hovedspråket. Flerer språk kan stilles inn samtidig. ** Tilgjenglige språkvalg kan variere etter region og kan forandres med framtidige oppdateringer. Produktinformasjon Produktinformasjonsguiden viser den tekniske informationen om DaVinci og tillater også brukere å gjenopprette DaVinci til fabrikkinnstillingene. 1. Trykk på knapperne "Mode" och "Søk" på frontpanelet eller styrekonsollen for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet med klokken til "Produktinformasjon" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å vise "Produktinformasjon" i undermeny. 4. I denne menyen kan du: a. Kontrollere firmware-versjoner og andra programrelaterte versjonsnummer. b. Gjenopprette standartinntillinger ved å rotere zoomhjulet med klokken til "Gjenoppretting", og så trykke "Søk"-knappen. ** Når DaVinci tilbakestilles til fabriksinstillingene, vil den manliga/kvinnliga stemmen samt hovedspråket forbli det samme.

33 32 Feilsøking DaVinci bruker lang tid på å bearbeide et dokument for tekst-til-tale. - Deaktiver "forskyvningskorrigering" og "Auto-Språk", i menyen, for å øke behandlingshastigheten. Gjennom å deaktiver "forskyvningskorrigering" må dokumentet plasseres under DaVincis kamera så rett som mulig. Når "Auto Språk" er deaktivert, vil DaVinci lesa teksten i det språk som er valgt som Hovedspråk. For eksempel, i et skriftlig flerspråkig dokument, vil DaVinci lese bara den engelsk teksten når "Hovedspråk" er innstillt på "engelsk" og "Auto Språk" er innstilt på AV. Bildene virker ute av fokus. - Kontroller at LED-lampen på kameraet er på. Se til at belysningen i rommet bidrar tilstrekkelig til å skape en godt bilde. - Kontroller at Close-up Linsen er fri fra fingeravtrykk eller riper. DaVinci starter ikke. - Påse at DaVinci er riktig tilkoblet til et fungerende el-uttak. Firmware oppdatering For å holde din Davinci uppdatert, besøk vår side for Software Support på:

34 DaVinci Spesifikationer Feilsøkning 33 Produkt - Mål: 24" LCD: (HxBxD) 65.1cm x 57.8cm x 50.2cm - Vekt: 24" LCD: 9,7 kg Monitor - Type: 24" Standard Diagonal LCD - Gjenomsnittlig livslengde: timer - Oppløsning: 1920 x 1080 (24" modellen) - Respons frekvens: 1,5 millisekunder (24 "monitor) Alle spesifikasjoner for skjermen kan endre uten forvarsel. Forstørringsintervallet LCD 24": 2x (min) till 80x (max) - 24" Synsfelt (Leseposisjon): 6.75 mm (1/4") (min); 257 mm (9,63") (max) - 24" Arbeidsavstand (Leseposisjon): 46 cm (18") Standard farge og kontrastmodi - Farge, svart/hvit, forsterket positiv/negativ, og 3 digitale fargvalg (svart bakgrunn med grønn tekst, svart bakgrunn med gul tekst og gul bakgrunn med blå tekst). Strømforsyning - Inn, spenning/strøm: VAC/0,5-0.3A (nominellt) - Ut, spenning: 19 VDC - Frekvens: 50/60 Hz - Strømforbruk: 30 W 34 Spesifikasjoner

35 Klassifisering av utrustning (IEC 601-1) - Type beskyttelse: Klass 1 - Grad av beskyttelse: Typ B - Arbeidstemperatur: 0-40 C - Oppbevarings-/transporttemperatur: 0-60 C Garanti: 2 år * Produktspesifikasjoner kan endras utan forvarsel Spesifikasjoner 35

36 Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon: Forhandler i Norge: HTN AS (Tidligere Handy Tech Norge AS) Telefon: Fax: www. htn.no Produsent: ENHANCED VISION Inc. Contact Information (US office) phone: (714) Fax: (714) (Uk office) phone: +44 (0) Fax: +44 (0) (De office) phone: +(49) Fax: +(49) (Swe office) phone: +(46) Fax: +(46) Technical Support: Main Toll Free (800) ext. 3 Local Phone: (714) ext Kontaktinformasjon

37 Notater Notater 37

38 DaVinci er et høyytelses video forstørringssystem (CCTV) med teksttil-tale (OCR) og et 3-i-1 kamera. Med HD kommer du til å opplever farger og kontraster som gir deg et vakkert og kry färg och kontrast i High Definition som ger dig en vacker och kristallklart bile med levende farger. Erfar gleden med å lese med vår nye tekst-til-tale funksjon. DaVinci läser trykt tekste høyt ved et tastetrykk. For mer informasjon, besøk (800) (US office, toll free) (714) (US office) Tel. +44 (0) (UK office) Tel. + (49) (DE Office) Tel + (46) (SWE Office) Part # MAN X1 April, 2012 Copyright 2009 by Enhanced Vision. All rights reserved. Product specifications subject to change without prior notice.