DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt."

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Gratulerer med ditt nye DaVinci HD forstørringssystem med OCR/tale. Enhanced Visions produkter er utformet for å gi deg deg topp kvalitet og brukskomfort. DaVinci-produktet kan gjøre det mulig for mennesker med nedsatt syn å lese, skrive, se objekter på avstand, samt å få teksten opplest for seg. Den unike utformingen av dette produktet gir brukeren maksimal fleksibilitet og tilbyt et stort antall forstørringsnivå med flere visningsalternativer med eller uten talefølge: alt for å gjøre lesing enklere enn noen sinne. DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt. Vennligst lese denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk din DaVinci, og følg de instruksjoner som gis. En god forståelse av de funksjoner DaVinci har gjør at du kan dra full nytte av produktet og de muligheter det gir deg. Om du har spørsmål, ta kontakt med teknisk kompetent personell i NAV eller med leverandøren direkte.

3 Samsvarserklæring Denne enheten tilfredstiller relevant regelverk for elektrisk utstyr og for medisinsk utstyr. Samsvarserklæring

4 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter DaVinci Innstillinger... 9 DaVinci-pakkens innhold Å bruke DaVinci Kameraposisjon avstand, speil, & lese Justere forstørring Endre visning Justere lysstyrke & hvitbalanse Bruk og justering av leselinje og gardin Volumjustering Knapp-definisjon OCR/ Tekst-til-tale Volumjustering Lagring, henting & fjerning av bilder Å slå av skjermen Språkinstillinger Feilsøkning DaVinci Spesifikationer Garantiinformation Innholdsfortegnelse

5 Viktige sikkerhetsforskrifter For din egen sikkerhets skyld og for at du skal få maksimalt utbytte av din DaVinci, anbefaler vi at du leser dette nøye. Plasser DaVinci på en stabil og plan overflate, så som et bord, og pass på at dette bordet er konstruert for å tåle vekten av DaVinci. Unngå å plassere DaVinci på et ustabilt bord, vogn eller stativ, da et fall kan forårsake alvorlige skader på enheten eller personskader på bruker. Bruk DaVinci kun innendørs. Den bør ikke utsettes for ekstrem, eller raske endringer i, temperatur og luftfuktighet. Plasser ikke DaVinci nær en varmekilde eller i direkte sollys over lengre tid. Plasser ikke strømledning slik at du kan snuble i den eller på annen måte utsette den for belastninger. Dette kan skade strømforsyning, enheten eller bruker (fallskader). Ta ikke enheten fra hverandre dette vil gi risiko for elektrisk støt. Det vil videre gjøre garantien ugyldig. Ta kontakt med en autorisert serviceperson. Viktige sikkerhetsforskrifter 5

6 Om du vil flytte DaVinci til en annen plass Var forsiktig om du flytter DaVinci et kort stykke sov over ett skrivebord eller bord. Pass på så du ikke skader kabler og strømforsyning. Vedlikehold av DaVinci Slå alltid av strømmen på DaVinci når systemet ikke er i bruk. Slå alltid av strømmen før du rengjør din DaVinci. Rengjør DaVinci med en myk tørr klut eller en elektrostatisk serviett. Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel på plastoverflatene. Rengjør kameralinsen og Linsen Close-up etter behov med en klut som levereres med DaVinci (se figur 1). Figur 1

7 6 Viktige sikkerhetsforskrifter Følg alle advarsler, forsiktighetsanvisninger og instruksjoner på produktet på produktet. Den medfølgende strømkabelen kobler DaVinci til strømnettet. Strømuttaket bør være installert i nærheten av der DaVinci skal brukes og være lett tilgjengelig. Dette produktet er utstyrt med en jordingskontakt 3-tråds jordet kontakt og skal kobles til et jordet strømuttak. Om nødvendig, ta kontakt med elektriker for å få installert et jordet strømuttak. Bruk ikke DaVinci i nærheten av vann eller andre væsker. DaVinci er ikke konsturert for å tåle direkte kontakt med vann eller andre væsker. Bruk ikke DaVinci i nærheten av brannfarlige stoffer. Minst en gang pr. uke, rengjør DaVinci med en myk, tørr klut eller en elektrostatisk serviett. Ingen ytterligere metoder for sterilisering eller rengjøring er anbefalt eller påkrevd. Viktige sikkerhetsforskrifter 7

8 Dette produktet inneholder bevegelige deler. Vær forsiktig når du flytter den justerbare armen eller når du transporterer DaVinci for å unngå skader på hender og fingre. For å unngå personskader eller skader på DaVinci, forsøk ikke å bruke noen tilkoblingsinngangeer til annet enn det som er beskrevet her. Følsomhet for forstyrrelser En dårligere kvalitet på bildet kan oppleves når DaVinci utsettes for en sterk radiofrekvens eller ett området med elektrostaisk utladning eller forbigående elektriske forstyrrelser. En elektrostatisk utladning (forårsaket av statisk elektrisitet) kan medføre at skjermen ikke viser noe som helst. Om dette skjer, koble strømforsyningen fra kontakten i veggen, vent 30 sekunder, og kobl strømforsyningen til igjen. Advarsel: Elektromagnetisk kompatibilitet: Bruk av annet tilbehør eller kabler enn de somer spesifisert av Enhanced Vision och kablar än de som specificeras av Enhanced Vision kan resultere i økt strålig og redusert immunitet hos DaVinci. Plassering av utstyr: DaVinci ska ikke brukes inntil eller stablet oppå annet elektronisk utstyr. 8 Viktige sikkerhetsforskrifter

9 DaVinci Innstillinger 1. Utpakking og transport av DaVinci. Under utpakking og transport, pass på å løfte DaVinci med det innebygde bærehåndtaket. Forsøk ikke å løfte eller bære LCD'en etter foten eller kameraarmen. (Se figur 1) 2. Plassering av DaVinci. Sett den på en plan overflate så som et bord eller skrivbord. 3. Tilkobling til strøm. Kobl den medfølgende strömkabelen till omformeren. (Se figur 2) Plugg kontakten inn i et strømuttak. (Se figur 3). For ekstra beskyttelse kan overspenningsvern benyttes (anbefalt). Kobl den andre enden av strømforsyningen til DaVinci via uttaket merket "19 VDC" 4. Slå på strømmen. På framsiden till høyre på DaVinci, trykk på og slipp opp knappen. (Se figur 4). Figur 1 Figur 2 * Om du trykker på strømbryteren i mindre enn 5 sekunder går enheten i dvalemodus, men slås ikke helt av. ** Trykk på knappen igjen for å starte opp DaVinci opp igjen fra dvalemodus *** For å slå DaVinci helt av, trykk og hold strømbryteren nede i mer enn 5 sekunder eller til "EV DaVinci" vises på skjermen. Figur 3 Figur 4 DaVinci Inställningar 9

10 DaVinci pakkens innhold DaVinci består av følgende komponenter og funksjoner 1. LCD-skjerm: visar høy billedkvalitet 2. HD-kamera: roterer 340 grader for å fange og forstøre bildet 3. Bærehåndtak: brukes for å løfte DaVinci 4. "Close-up" Linse: brukes for å øke forstørring på nært hold. 5. Arm: roterende arm som holder kameraet 6. Lås: brukes for å låse armen horisontalt 7. LED lampe Medfølgende tilbehør: 8. 3,5 mm jack for øretelefoner 9. Styrekonsol: gir bruker mulighet til å styre DaVinci's funksjoner. Må tilkobles for å bruke og ha tilgang til menyalternativene for OCR/Tekst-til-tale. 10. Strømforssyning 11. Strømkabel 12. Rengjøringsklut: tillater rengjøring av LCD skjerm og linser. Annet tilgjengelig tilbehør: 13. XY-bord: XY-bord och Mini XY-bord. 10 DaVinci-pakkens innhold

11 DaVinci-pakkens innhold 11

12 Å bruke DaVinci DaVinci kameraet er koblet til en spesielt utformet arm som tillater kameraet å gli til både høyre og venstre, eller vris i flere ulike retninger. DaVinci LCD er montert på en konsoll som tillater brukeren å tilte skjermen slik at brukeren kan finne en optimal posisjon for å se best mulig. 12 Avstand-, Speil & leseposisjon

13 Kameraposisjon: avstand Kameraet kan roteres fremover for å se mennesker, objekter og landskap. "Avstand" vises i det øvre høyre hjørnet av skjermen når kamera vris til denne posisjonen. Pass på å åpne Close-up linsen for å se på avstand (figur 1). I avstandsposisjon kan man forstørre objekter som er mer enn 5 meter borte. Kamera funger best om det som skal studeres befinner seg på en avstand mellom 5-30 meter. (Figur 1) Avstand, Speil & leseposisjon 13

14 Speil-funksjon Kameraet kan roteres bakover mot bruker for å gi et bilde som i et speil. "Speil" vises i øvre høgra hjørnet av skjermen når kameraet vris til denne posisjonen. I denne posisjonen kan du bruke DaVinci som hjelp når du legger make-up, barberer deg eller utfører annen personlig hygiene. For optimal tydelighet, bruk Close-up linsen og plasser deg på en avstand mellom 20 til 55 cm fra kamera. 20 til 55 cm (Anbefalt) Figur 1 14 Avstand-, speil- & leseposisjon

15 Leseposisjon Kameraet kan dreies nedover for å lese, skrive og nyte håndtverk eller andre hobbier. Dette gjør at DaVinci også er ideell i klasserommet. Når kameratet rettes nedover, vises "Lese" i det øvre høyre hjørnet på skjermen. DaVinci kan glid fritt, mot venstre eller høyre, langs den spesialdesignede mekanismen på konsolen. Det er best å lukke Closeup-linsen når objektet er plassert cm bort fra kameraet. Dette gir optimalt bilde. 30 til 50 cm (Anbefalt) Figur 1 Avstand-, speil & leseposisjon 15

16 Justere forstørring DaVinci gir deg stort spenn i forstørring. Slik bruker du kontrollene på DaVinci sitt frontpanel eller på den medfølgende styrekonsollen. 1. For å justere forstørring vris zoomhjulet på frontpanel eller på styrekonsollen til du får ønsket forstørring. Når zoomhjulet vris med klokken øker forstørringen, og når zoomhjulet vris mot klokken minker forstørringen. 2. Zoomnivået vises i det øvre høyra hjørnet på monitoren når du øker eller minsker forstørring. "Max Zoom" vil vises ved maksimal forstørring og "Min Zoom" vil vises ved den minste forstørring. NB: Graden av forstørringen er er avhengig av avstanden mellom kamera og det objektet som studeres. 16 Justere forstørring

17 Endre visning DaVinci er utformet for å gi optimal visning før personer med ulike visuella forutsetninger ved å tilby mange forskjellige valg når det gjelder visning både av tekst og av bakgrunn. Bruk Mode-knappen plassert på frontpanelet og på Styrekonsollen for å bytte mellom firefargersvisning, svart/hvitt, forsterket positiv, forsterket negativ, og opp til 5 utvalgte fargekombinasjoner på tekst og bakgrunn. Fargene på tekst og bakgrunn kan velges mellom 28 farger. Følg intruksjonene på side 19 for å tilpasse disse 5 fargekombinasjonene til dine behov. Juster visningsmodus 1. Du kan velge et visningsmodus ved å trykke på "Mode"-knappen på frontpanelet eller på styrekonsollen. 2. Hvert trykk gir en ny type visning. Du kan bla deg igjennom alle sju (evt. ni) visninger ved å fortsette å trykke på "Mode"-kanppen. Fargevalg Meny Holdes MODE-knappen trykt inn i ca 3 sekunder på frontpanelet eller på styrekonsollen, kommer det opp en Fargevalgmeny. Bla igjennom tilgjengelige fargekombinasjoner ved å vri på zoomhjulet. Trykk på "søk" på frontpanelet eller på styrekonsollen. Velg fargekombinasjon ved å markere denne. Endre visning 17

18 Visningsmodi Fullfarge bilde Dette gir en sann fargegjengivelse av det som forstørres. Svart/hvitt bilde Dette viser bildet som forstørres i svart/hvitt Forsterket positiv bilde Dette gir en hvit bakgrunn med svart tekst. Gir maksimal kontrast for lesing av tekst. Forsterket negativ bilde Dette gir en svart bakgrunn med hvit tekst. Gir maksimal kontrast for lesing av tekst. Fargevalg 1 Fabrikkingstillingen her er svart bakgrunn med grønn tekst. Dette er en hyppig benyttet fargekombinasjon. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Forsterket positivt bilde Forsterket negativt bilde Fargevalg 2 Fabrikkinstillingene her er svart bakgrund med gul tekst. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Fargevalg 3 Fabrikkinstillingene her er gul bakgrunn med blå tekst. For å endre denne fargekombinasjonen til annen av de 28 tilgjengelige, følg instruksjonene på side 19. Fargevalg 4 og 5 Fra fabrikken er det ikke lagt inn noen fargekombinasjon her. For å aktivere dissefargevalgene og velge fargekombinasjon for dem, følginstruksjonene på siden 19.

19 18 Endre visning Endre aktive fargekombinasjoner DaVinci har 28 valgbara fargekombinasjoner tilgjengelig, hvorav 5 favoritter kan være tilgjengelig via Mode-knappen til enhver tid. Slik velger du dine favoritter på din DaVinci: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll. Dette åpner menyen (se figur). 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Color Mode Selection" markeres. (Til venstre i figuren ovenfor) 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "Color Mode Selection " i undermeny. (Til høyre i figuren ovenfor) 4. Vri zoomhjulet til ønsket fargevalg markeres. 5. Trykk på "Søk" knappen for å velge eller velge bort den markerte fargekombinasjon. 6. Når 5 fargekombinasjoner er valgt, kan man ikke velge flere fargekombinasjoner. For å velge en ny fargekombinasjon, må man først velge bort en av de som allerede er valgt.

20 Endre visning 19 Justere lysstryke 1. Trykk på knappen "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. "Lysstyrke" skal allerede være markert. Trykk på "Søk"-knappen for å velge en alternativ lysstyrke. 3. Vri zoomhjulet med klokken for å øke lysstyrken, eller mot klokken for å dempe den. 4. Når ønsket lysstyrke er innstilt, trykk på "Mode"-knappen for å avslutt, eller vent i 10 sekunder til menyen forsvinner automatisk. Innstilling av hvitbalansen Hvit farge påvirkes av beslysningen i ett rom. DaVinci sitt Hvitbalanse-valg tillater deg å justere tonen i den hvite fargen slik at bildet blir klarest mulig. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet med klokken til "System Configuration" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "System Configuration" undermeny. 4. Velg mellom Auto, Normal, Varm eller Kald under valget hvitbalanse. "Farge: Auto" Tilpasser seg automatisk til belysningen i rommet "Farge: Normal" - Gir en balansert tone "Farge: Varm" - Gir en rød tone "Farge: Kaldt" - Gir en blå tone 5. Trykk på "Søk"-knappen for å velge ønsket innstilling. 6. Trykk på "Mode"-knappen for å gå ut av menyen.

21 20 Justere lysstyrke & hvitbalanse Bruk og justering av leselinjer, gardiner samt kolonnemarkører Leselinjer og gardin Leselinjer er en horisontal linje som viser på skjermen for å gjøre det lettere å holde seg på den linjen som leses. Vindu gir mulighet til å vise bare deler av skjermen. Markører På/Av: Trykk ned "Marker"-knappen på styrekonsollen for å bla igjennom markøralternativene. Av Gardin Leselinjer Vindu * Kolonnemarkører er kun tilgjengelig fra styrekonsollen. Styrekonsollen må da være koblet til DaVinci. Justere leselinjer og gardin (kolonnemarkører kan ikke justeres): For å justere posisjonen til markøren: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på DaVinci's frontpanel eller styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet til "Markørposisjon" er valgt. Trykk deretter på "Søk"-knappen for å velge. 3. Når dette alternativet velges, blir de markert med RØDT. Når dette skjer, kan du flytte leselinjen eller det synlige området opp/ned med å vri zoomhjulet med/mot klokken. Kortkommando på Styrkonsolen: Trykk og hold Marker-knappen ned mens du trykker på Line Up eller Line Down

22 Bruk og justering av markører 21 For å justeres avstanden mellom leselinjene eller størrelsen på gardinene: 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på frontpanel eller på styrekonsoll for å åpne menyen. 2. Vri zoomhjulet til "Markørstørrelse" er valgt. Trykk så på "Sök" knappen for å bekrefte. 3. Når dette alternativet velges vil det bli markert med RØDT. Når dette inntreffer kan du vri zoomhjulet med/mot klokken for å øke/redusere avstanden mellom leselinjene eller størrelsen på gardinene. Snarvei på styrekontrollen: Trykk på og hold nede knappen MARKER samtidig som du vrir Zoomhjulet med/mot klokken. Systemkonfigurasjon Lydsignal, stemme, klokke, skermspar, lagre og hent Systemkonfiguration 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" på kontrollpanel eller på styrekonsollen for å komme inn i menyen. 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Systemkonfigurasjon" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge "Systemkonfigurasjon"-undermenyen. For å velge ett alternativ, vri zoomhjulet for å markere ønsket alternativ.

23 Trykk på "Søk"-knappen for å velge/velge bort alternativet. En svart markør til høyre visar att alternativet er PÅ. 22 Bruk og justering av markører Justere volumet på din DaVinci i CCTV-modus. På DaVinci sin styrekonsoll kan du trykka på Volumknappene for å øke eller dempe lydvolumet. Volumnivået vil vises øverst til høyre på skjermen når volumet justeres. DaVinci 10 volumnivåer. DaVinci brukt som dataskjerm På baksiden av DaVinci er det en VGA-port som muliggjør tilkobling av en PC. Denne porten gjør de mulig å bruke DaVinci skjermen som en dataskjerm for å spare plass på skrivebordet. For å bytte fra kamerabildet til bildet fra PC'en, trykkes MODE- og MARKER-knappene på stryrekonsollen ned samtidigknappen. For å bytte tilbake fra PC-bildet til kamerabildet, trykk FINDknappen på styrekonsoll eller DaVincis frontpanel. * Når du bruker DaVinci sin skjerm som dataskjerm, vil ikke kontrollene for kameraet (f. eks. Zoom, Mode, og Marker) kunne påvirke bildet. ** Å koble DaVinci til en PC som en ekstern skjerm, gjør du på samma måte som når du kobler til en hvilken som helst ekstern skjerm. Se i bruksanvisningen for din PC eller laptop for å se hvordan en skjerm skal kobles til. *** DaVinci LCD støtter oppløsinger på opp till 1920 x 1080 Kontroller styrekonsollens LED-bakbelysning. For å stenge av LED-bakbelysning PÅ/AV på DaVinci sin styrekonsoll, trykk og hold nede SØK-knappen når du kobler til styrekonsolen til DaVinci.

24 Volumjustering 23 Oversikt knapper Mode Markör Zoom Volym Capture Paus/Play Brukes for å endre visning: Farge, svart/hvitt, forsterket postitiv/negativ, kombinasjoner av kunstige farger. Brukes for å vise leselinjer. Kan også brukes for å endre markørposisjon ved å gå til raden over/under. Zoomhjulet och SØK (FIND) knappen i midten Øke/dempe lydvolum OCR: Starter tekst-til-tale funksjonen ved at teksten "fotograferes". Flere sider kan leses inn på denne måten. tekst kan lagres. OCR: Spille av/pause opplesning av innlest tekst. Bruker for å bla seg frem/tilbake til neste tekstlinje. Innlest Line Speed Recall Save Hold nedtrykt i 2 sekunder for å hoppe til det første/siste setning i dokumentet. OCR: Brukes for å øke/minske lesehastigheten. Ved å trykke på begge samtidig gjenopprettes standard lesehastighet. Åpner menyen "hent bilder"bilden (Trykk i 2 sekunder) Lagrer det aktuelle bildet til DaVinci sitt internminne. (opp till 20 bilder) (Trykk ned i 2 sekunder)

25 24 OCR/Tekst-til-tale Styrekonsoll: Oversikt knapper Å bruke OCR DaVinci gir brukerne mulighet til å skanne en tekst som legges under kameraet for så å få dette opplest. Tekst-til-tale/OCR er bare tilgjengelig i Desktop modus og når styrekonsollen er tilkoblet. Plasser dokumentet så rett under kamera som mulig. - Om dokumentet inneholder flere kolonner, plasseres ønsket kolonne i midten av skjermen. Å bruk "Kolonnemarkøren" vil være til hjelp for å sikre at den kolonnen som skal leses opp identifiseres korrekt av DaVinci (se ellers side 21). - Å aktiver alternativet "forskyvningskorrigering", vil gjøre at større feilmargin tolereres i forhold til hvor rett dokumentet ligger. (se side 27). 1. Tryck " "-knappen på Styrekonsolen. - et bilde av dokumentet tas, og dette behandles for OCR. 2. Etter at DaVinci har sluttført behandlingen, begynner systemet å lese dokumentet høyt.

26 3. For å gå ut av OCR/Tekst-til-tale modus og tilbake til Desktopmodus, trykkes " Justering av volum "-knappen på styrekonsollen. For å øke/redusere volumet, trykk på eller på styrekonsollen. * NB: Volumnivå justeres uavhengig av hverandre i CCTV og OCR modus.. Justering av lesehastighet For å øke/redusere lesehastigheten, trykk på eller på styrekonsollen. Gå til neste eller foregående setning For å hoppe frem til neste eller gå tilbake til foregående setning, trykk på eller på styrekonsollen. For å gå til første/siste setning i dokumentet, trykk på eller og hold nede i 2 sekunder. Pause/Spill av OCR/Text Till Tal-läge 25 Ved å trykke på Ved å trykke på på styrekonsollen pauses opplesing. igjen, gjenopptas opplesingen. Å bruke hodetelefoner med DaVinci På venstre side av DaVinci's LCD-skjerm, finnes en3,5 mm inngang for hodetelefoner. * NB: Lyden fra DaVinci sine høytalere vil utebli når hodetelefoner benyttes. * Hodetelefoner inngår ikke i DaVinci-produktet, men kjøpes separat. 26

27 OCR/Tekst-til-tale OCR Menyinnstillinger Mannlig/kvinnelig stemme Velg en kvinnelig eller mannlig stemme til å lese tekst eller meldinger. Forskyvningskorrigering Når på vil DaVinci automatisk justere et dokument som ligger litt skjevt under kamera. Behandlingsfremdrift Aktiverer/inaktiverer visning av hvor langt DaVinci har kommet i behandlingen av et dokument som forberedes for OCR/Tekst-tiltale.

28 Lagre og hente bilder OCR/Text Till Tal-läge 27 DaVinci kan lagre bilder fra CCTV eller OCR-modus. Dette gjør det mulig for bruker å ta et øyeblikksbilde av et dokument, lagre dette og vise det på et senere tidspunkt. Lagre et bilde Plasser et dokument under kamera og still inn ønsket visningsmodus (fargevalg) og forstørrelse (Zoom). 1. Trykk og hold inne knappen SAVE på DaVincis styrekonsoll i 2 sekunder. Når bildet er lagret vises "IMAGE SAVED" på skjermen. Om det ikke er mer lagringsplass tilgjengelig, vil meldingen "DEVICE FULL" vises, evt. med stemmevarsling, dersom denne funksjonen er aktivert. DaVinci navngir bildene med måned, dag, år, tid och modus på lagringstidspunktet. * I CCTV modus vil foregående bilde overskrives dersom det er mindre enn ett minutt siden det ble lagret. ** I OCR-modus vil meldingen "allerede lagret" viser dersom det er mindre enn ett minutt siden forrige gang du lagret et bilde. Att hente frem et lagret bilde 1. Trykk og hold nede hente-knappen på DaVincis styrekonsoll i 2 sekunder. 2. DaVinci kommer inn i "hente bilde" menyen som viser en lista over tilgjengelige bilder. Om ingen filer er lagret, vil "ingen filer" vises og evt. lese opp dersom denne funksjonen er aktivert. 3. Bruk zoomhjulet på DaVinci sitt frontpanel eller på styrekonsollen for å navigere gjennom listen med bilder. Når en bildefil på listen er markert, vil bildet forhåndsvises på høyre side av skjermen.

29 4. Ved å trykke på SØK-knappen vil den markerte filen vises på hele skjermen og opplesning vil begynne dersom bildet er lagret i OCRmodus. 5. For å avslutte helskjermsvisning av et lagret bilde og gå tilbake til vanlig CCTV-modus, trykk på Capture-knappen styrekonsolen. 6. For å gå ut av bildemenyen til CCTV-modus trykker du på Knappen på styrekonsollen. på Slette et lagret bilde 1. I bildehentingsmenyen, brukes zoomahjulet på DaVincis frontpanelen eller på DaVincis styrekonsoll for å velge et bilde. 2. Trykk på Pause/spill av-knappen på styrekonsollen på ønsket bildefil. 3. En undermeny vises ved siden av det valgte bildet. Her kan du "AVBRYT" eller "SLETTE". 4. Bruk zoomhjulet på DaVincis frontpanel eller styrekonsoll for å velge "AVBRYT" eller "SLETTE". 5. Ved å trykke på knappen Søk (FIND) på DaVincis frontpanel eller styrekonsoll når "AVBRYT" er markert, kommer du tilbake til bildehentingsmenyen. Ved å trykke på knappen søk (FIND) når "SLETTE" er markert, vil det valgte bilde slettes. Når bildet er slettet, vil DaVinci vise "BILDE SLETTET", og gå tilbake til listen med bilder. Trykk på MODE-knappen for å gå ut av bildehentingsmenyen..

30 Skjermspar Når skjermspar er aktivert, vil DaVinci vise dato og klokkeslett på hele skjermen. Dette inntreffer etter 10 minutter uten aktivitet. DaVinci vil gå tilbake til en normaltilstand ved en bevegelse under kameraet, ved endring av kameraets posisjon, eller ved trykking på en valgfri knapp. Skjermspar kan aktiveres manuelt ved å trykke på knappene Pause/Spill av og Lagre samtidigt. 30 Skjermspar

31 Språkinnstillinger DaVinci støtter flere ulike språk som kan stilles inn i menyen Hovedspråk. Innstilling av Hovedspråk Det språk som velges vil være hovedspråket for DaVinci. Anvisningen i menyer med mer kommer til å være på dette språket. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" som ligger på frontpanelet eller på styrekonsollen på DaVincis for å åpne menyen. 2. Vri zoomhjulet med klokken til "Hovedspråk" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å velge undermenyen. Vri zoomhjulet til ønsket språk er markert. Trykk på "Søk"-knappen for å velge dette språket. En rute ved siden av alternativet blir svart dette viser at alternativet er valgt/aktivert. Innstilling av OCR-språket DaVinci kan lese teksten høyt på flere ulike språk. Når Auto-språk er deaktivert, vil DaVinci kun lese den teksten som står i det språk som er angitt som hovedspråk. När Auto-språk er aktivert, kan brukere velge flere språk i tillegg til hovedspråket. DaVinci vil nå kunne lese høyt på de valgte språk. 1. Trykk på knappene "Mode" og "Søk" som ligger på frontpanelen eller styrekonsollen hos DaVinci for å åpne menyen 2. Vrid Zoomhjulen med klokken til "Auto-språk" er markert.

32 Språkinstillningar Trykk på "Søk"-knappen för att velge "Auto-språk"-menyen. Gå inn "Auto Språk"-menyen og en liste over tilgjengelige språk vises. For å velge et alternativ, vri Zoomhjulet for å markere ønsket språk. Trykk på "Søk" knappen for å velge det alternativet. En svart rute ved siden av dette alternativet viser at det er aktivert. Da valget av hovedspråk allerede er gjort, kan man ikke her deaktivere hovedspråket. Flerer språk kan stilles inn samtidig. ** Tilgjenglige språkvalg kan variere etter region og kan forandres med framtidige oppdateringer. Produktinformasjon Produktinformasjonsguiden viser den tekniske informationen om DaVinci og tillater også brukere å gjenopprette DaVinci til fabrikkinnstillingene. 1. Trykk på knapperne "Mode" och "Søk" på frontpanelet eller styrekonsollen for å åpne menyen. 2. Vri Zoomhjulet med klokken til "Produktinformasjon" er markert. 3. Trykk på "Søk"-knappen for å vise "Produktinformasjon" i undermeny. 4. I denne menyen kan du: a. Kontrollere firmware-versjoner og andra programrelaterte versjonsnummer. b. Gjenopprette standartinntillinger ved å rotere zoomhjulet med klokken til "Gjenoppretting", og så trykke "Søk"-knappen. ** Når DaVinci tilbakestilles til fabriksinstillingene, vil den manliga/kvinnliga stemmen samt hovedspråket forbli det samme.

33 32 Feilsøking DaVinci bruker lang tid på å bearbeide et dokument for tekst-til-tale. - Deaktiver "forskyvningskorrigering" og "Auto-Språk", i menyen, for å øke behandlingshastigheten. Gjennom å deaktiver "forskyvningskorrigering" må dokumentet plasseres under DaVincis kamera så rett som mulig. Når "Auto Språk" er deaktivert, vil DaVinci lesa teksten i det språk som er valgt som Hovedspråk. For eksempel, i et skriftlig flerspråkig dokument, vil DaVinci lese bara den engelsk teksten når "Hovedspråk" er innstillt på "engelsk" og "Auto Språk" er innstilt på AV. Bildene virker ute av fokus. - Kontroller at LED-lampen på kameraet er på. Se til at belysningen i rommet bidrar tilstrekkelig til å skape en godt bilde. - Kontroller at Close-up Linsen er fri fra fingeravtrykk eller riper. DaVinci starter ikke. - Påse at DaVinci er riktig tilkoblet til et fungerende el-uttak. Firmware oppdatering For å holde din Davinci uppdatert, besøk vår side for Software Support på:

34 DaVinci Spesifikationer Feilsøkning 33 Produkt - Mål: 24" LCD: (HxBxD) 65.1cm x 57.8cm x 50.2cm - Vekt: 24" LCD: 9,7 kg Monitor - Type: 24" Standard Diagonal LCD - Gjenomsnittlig livslengde: timer - Oppløsning: 1920 x 1080 (24" modellen) - Respons frekvens: 1,5 millisekunder (24 "monitor) Alle spesifikasjoner for skjermen kan endre uten forvarsel. Forstørringsintervallet LCD 24": 2x (min) till 80x (max) - 24" Synsfelt (Leseposisjon): 6.75 mm (1/4") (min); 257 mm (9,63") (max) - 24" Arbeidsavstand (Leseposisjon): 46 cm (18") Standard farge og kontrastmodi - Farge, svart/hvit, forsterket positiv/negativ, og 3 digitale fargvalg (svart bakgrunn med grønn tekst, svart bakgrunn med gul tekst og gul bakgrunn med blå tekst). Strømforsyning - Inn, spenning/strøm: VAC/0,5-0.3A (nominellt) - Ut, spenning: 19 VDC - Frekvens: 50/60 Hz - Strømforbruk: 30 W 34 Spesifikasjoner

35 Klassifisering av utrustning (IEC 601-1) - Type beskyttelse: Klass 1 - Grad av beskyttelse: Typ B - Arbeidstemperatur: 0-40 C - Oppbevarings-/transporttemperatur: 0-60 C Garanti: 2 år * Produktspesifikasjoner kan endras utan forvarsel Spesifikasjoner 35

36 Kontaktinformasjon Kontaktinformasjon: Forhandler i Norge: HTN AS (Tidligere Handy Tech Norge AS) Telefon: Fax: www. htn.no Produsent: ENHANCED VISION Inc. Contact Information (US office) phone: (714) Fax: (714) (Uk office) phone: +44 (0) Fax: +44 (0) (De office) phone: +(49) Fax: +(49) (Swe office) phone: +(46) Fax: +(46) Technical Support: Main Toll Free (800) ext. 3 Local Phone: (714) ext Kontaktinformasjon

37 Notater Notater 37

38 DaVinci er et høyytelses video forstørringssystem (CCTV) med teksttil-tale (OCR) og et 3-i-1 kamera. Med HD kommer du til å opplever farger og kontraster som gir deg et vakkert og kry färg och kontrast i High Definition som ger dig en vacker och kristallklart bile med levende farger. Erfar gleden med å lese med vår nye tekst-til-tale funksjon. DaVinci läser trykt tekste høyt ved et tastetrykk. For mer informasjon, besøk (800) (US office, toll free) (714) (US office) Tel. +44 (0) (UK office) Tel. + (49) (DE Office) Tel + (46) (SWE Office) Part # MAN X1 April, 2012 Copyright 2009 by Enhanced Vision. All rights reserved. Product specifications subject to change without prior notice.

DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt.

DaVinci tilbyr både HD LCD-skjerm och OCR det vil si at den skanner inn tekst for så å lese denne teksten høyt. Brukerhåndbok 2 Gratulerer med ditt nye DaVinci HD forstørringssystem med OCR/tale. Enhanced Visions produkter er utformet for å gi deg deg topp kvalitet og brukskomfort. DaVinci-produktet kan gjøre det

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Sikkerhet og vedlikehold... Endre visningsmodus... Lys PÅ/AV... Bruke XY-bordet... Tips for lesing og skriving... Bruk av HD-Pack... Feilsøking...

Sikkerhet og vedlikehold... Endre visningsmodus... Lys PÅ/AV... Bruke XY-bordet... Tips for lesing og skriving... Bruk av HD-Pack... Feilsøking... Brukermanual Gratulerer med kjøpet av Merlin HD fra Enhanced Vision. Merlin HD er en full-farge forstørrelsesenhet med auto-fokus, for å forbedre livskvaliteten for mennesker med synshemming. Med LCD-skjerm

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1. Dette har du mottatt

1. Dette har du mottatt MANUAL COBRA HD EASY 1. Dette har du mottatt...2 2. Montering og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten...6 5. Vedlikehold... 7 6. Øvrig informasjon... 8 7. Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning

IDEA ProVario Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Forstørrende Videosystem IDEA ProVario Innholdsregister Emballasje og materiell... s. 2 Innhold i eske (Standard system)... s. 3 Plassering... s. 5 Installasjon... s. 6 Bruk

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok

ClearView + Zero Button Feature Pack. Brukerhåndbok ClearView + Zero Button Feature Pack Brukerhåndbok OPN: CV-FP-ZB, Version 1 2008 Optelec, the Netherlands All rights reserved E-post: post@bojo.no Internet: www.bojo.no 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO BRUKERVEILEDNING COBR HD COBR HD DUO 1. Dette har du mottatt 2. Samling og tilkobling 3. Betjening 4. Råd og tips for oppstart 5. Vedlikehold 6. Ytterligere opplysninger 7. Tekniske spesifikasjoner The

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nordic Eye Contrast HD

Nordic Eye Contrast HD Nordic Eye Contrast HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon til Nordic Eye Contrast HD... s. 3 Produktets innhold... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Kontrollpanelet... s. 5 Menysystem...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearView+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1005

Brukerhåndbok. ClearView+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1005 Brukerhåndbok ClearView+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GRATULERER MED DIN

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk

Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Kameramontering og brukshjelp Versjon A Norsk Copyright (C) 2008-2013, VisionAid Page International 1 Ltd, all rights reserved. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Readit forbedringsprogram...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO BRUKERVEILEDNING COBRA HD COBRA HD DUO 1. Dette har du mottatt 2. Samling og tilkobling 3. Betjening 4. Råd og tips for oppstart 5. Vedlikehold 6. Ytterligere opplysninger 7. Tekniske spesifikasjoner The

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Varenr Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 0633 C Dato:

Varenr Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 0633 C Dato: Varenr. 1371 Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: 189161 Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI Brukerhåndbok Dok. nr.: 0633 C Dato: 2017.03.06 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I pakken

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer