Instruksjonsbok og delekatalog. Snøfres VF 230/252. Fra serienr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok og delekatalog. Snøfres VF 230/252. Fra serienr. 07001"

Transkript

1 Snøfres VF 230/252 Instruksjonsbok og delekatalog Fra serienr Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva 1

2 Duun Snøfres VF230 og VF252 er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer og utførelse. Deler som ikke er opprinnelig produsert av Duun Industrier as, f.eks. akslinger, lagere etc. er underlagt disse leverandørenes garanti og betingelser. I tilfeller hvor en reparasjon vurderes til å inngå som garantisak. må representanten informere leverandørens representanter om at reparasjon tenkes utført som garantisak. Følgende opplysninger må registreres i denne forbindelse: Produktbetegnelse Produktets serienr. (se maskinidentifikasjon s.6,7) Salgsdato Produkteier adresse tlf. nr. Forhandler med adresse tlf. nr. Ved slik reparasjon forelegges leverandøren et reklamasjonskrav innen 3 uker etter reparasjonsdato. Utskiftede deler oppbevares inntil avgjørelse av reklamasjonskravet og utskiftede deler skal hvis ønskelig tilsendes Duun Industrier as for vurdering. Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta ansvar for produktets generelle ytelse. Duun Industrier as forbeholder seg retten til å foreta endringer på design og spesifikasjoner og/eller foreta endringer og forbedringer uten varsel. Hva som ikke omfattes av garantien Garantien dekker ikke økonomisk tap som følge av driftsavbrudd Garantien dekker ikke følgeskader av feil. Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes unormal bruk og bruk som ikke er i henhold til instruksjonsbokas spesifikasjoner og retningslinjer. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Garantibestemmelser s.2 2. Innholdsfortegnelse s.3 3. Tekniske data skisse s.4 4. Tekniske data tekst s.5 5. Maskinidentifikasjon s.6,7 6. Introduksjon s.7 7. Sikkerhet illustrasjoners.8 og Sikkerhet tekst s.9 og Transport og håndtering før bruk s12, Montering av utkastertut s Klargjøring før bruk s Montering av tilbehør s Tilkobling s Smøring og vedlikehold s.16, Skjæreboltkobling s Fare ved kjøring s Praktisk bruk s Frakobling s Delekatalog hovedinndeling s Delekatalog s Klebeskilter s Nummerindeks s Samsvarserklæring s.37 3

4 4

5 Tekniske data Egenskap VF 230 VF252 Nettovekt 668 kg 700 kg Arbeidsbredde (a) 2300 mm 2525 mm Maks lengde (b) 1965 mm 1965 mm Lengde venstre side (c ) 1612 mm 1778 mm Lengde høyre side (d) 1612 mm 1698 mm Utstikk senterlinje Høyre side (e) 1300 mm 1397 mm Sideforskyving med forskjøvet 155mm 155mm trepunktfeste Utstikk senterlinje venstre side (f) 1000 mm 1128 mm Lengde trepunktarmer (g) 720 mm 720 mm Arbeidshøyde chassis (h) 870 mm 870 mm Maks høyde utløpstut (i) 2230 mm 2230 mm Aktuelle tilkoblinger, alle m/ boltfester - Trepunkt Ja Ja - Trepunkt med HMV Ja Ja - Triangel boltet til art.nr: / Ja Ja Antall vinger i utkastervifte 6 6 Diameter utkastervifte 800 mm 800 mm Effektbehov PTO 75 hk/50kw 80hk/64kw Hastighet kraftoverføringsaksel Slitestål h.side dim 10x170x1390mm 10x170x1520mm Slitestål v.side dim. 10x170x1180mm 10x170x1390mm Hullavstand fester slitestål 305mm 305mm Plass for vegvesenstål 200mm bredde Ja Ja Tilleggsutstyr Triangel hurtigkobling Ja Ja Kantskjær 1m høyre Ja Ja Kantskjær 1m venstre Ja Ja Kantskjær 1,6m høyre Ja Ja Hydraulisk betjening utløps- Ja Ja Klaff Nedbrekksklaff Ja Ja Støttehjul par Ja Ja Alle mål og vekter er cirkaverdier. 5

6 6

7 Maskinidentifikasjon Maskin-nummer og produsent er spesifisert på metallplata A Registrer maskinnummer og leveringstidspunkt mnd-år på nedenstående oppstilling. Oppgi alltid maskinnummer ved alle henvendelser vedrørende service. Maskinen er CE-merket - vist som skilt B. Dette bekrefter at maskinen har utførelse i henhold til EU-s maskindirektiv. Maskin nummer: Leveringstidpunkt. mnd/år: Introduksjon Vi gratulerer med kjøpet av Duun Snøfres VF230/252. Produktet har et meget tett utbygget servicenettverket for traktordreve maskiner. Dette gir sikkerhet for service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende forhold. Alle Duun traktordrevne maskiner blir konstruert og testet i nært samarbeid med praktiske brukere for å frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkter Vennligst les denne instruksjonsboka før du tar maskinen i bruk. Lykke til! Duun Industrier as N-7630 Åsen Tlf Fax

8 8

9 Sikkerhet 1. Instruksjonsbok Enhver operatør - reparatør og eier må ha kunnskap om instruksjonene i denne instruksjonsboka før maskin taes i bruk. Arbeid alltid forsiktig med landbruksmaskiner. Les gjennom og observer sikkerhetsinstruksjonene i denne permen. Sikkerhet er ditt ansvar! Vær spesielt oppmerksom på varselskilter med dette symbolet. Dette markerer tiltak som må gjennomføres for å unngå ulykker. Symbolet framgår i instruksjonsboka og på varselskilter på maskinen. 2. Sikkerhet omgivelser Vær meget forsiktig når andre personer eller dyr er nært ved. Start aldri opp maskinen når folk eller dyr er nært maskin eller traktor. Stå aldri mellom traktorhjulene og maskinen! Maskinenes roterende deler kan forårsake stor skade på legemsdeler som kommer i kontakt med disse. 3 Sikker tilkobling og bruk. Tillat ingen å oppholde seg mellom maskin og traktor når maskinen tilkobles traktor. Det samme gjelder under bruk av maskinen. Påse at tllkobling foretas på en sikker måte. Ved automatisk tilkobling med triangel eller HMV, kobles hydraulikkslangene før arbeidsstart. Ved tilkobling med trekkbolter, sikre trekkstangtilkoblingen med orepinner før hydraulikktilkobling og driftsstart. 4.Kraftoverføringsaksel Traktoren frikobles og handbrekk tiltrekkes før aksel tilkobles traktorens kraftuttak. Maks. kraftutakshastighet er 540 r.p.m. Kraftoverføringsakselene skal alltid ha vernedeksler som ble originallevert. Skadde og slitte deksel skal utskiftes omgående!!!. Påse at alle deksler for akselen er i god stand og korrekt montert. Start aldri maskinen uten at dette er i orden. Låsekjettingene for plastdekslene skal alltid være festet til egnede fester for a hindre dekslene i å rotere. Dekslene smøres i henhold til spesifisert intervall. 5.Sikkert ved driftsstans og vedlikehold. Husk alltid å stoppe traktormotor og ta ut tenningsnøkkel før man smører, stiller inn, rensker eller foretar reparasjoner. Dette for å sikre at traktoren ikke starter før man er ferdig. 9

10 10

11 6.Hydraulikk høyt væsketrykk. Vær forsiktig når du arbeider med hydraulikk. Bruk øyebeskyttelse og hansker. Hydraulikkolje under stort trykk kan gjennomtrenge huden og forårsake alvorlige infeksjoner. Oppsøk lege hvis du har fått skade. Påse at ingen står like ved når hydrauliske funksjoner utføres. 7. Gule farepunkter - klemfare og roterende deler Vernedeksler og bevegelige deler er fortrinnsvis merket med gult. Vernedeksler skal alltid være montert unntatt ved nødvendig vedlikehold og alltid med stanset motor som nevnt under pkt. 5. Vær spesielt oppmerksom på klemfare ved punkter med markering for dette. Unngå hydraulisk bevegelse av utkastertuten når det er personer i nærheten 8. Roterende deler stor skadefare Maskinenens roterende deler kan forårsake store skader på legemsdeler som kommer i kontakt med disse. Unngå ethvert opphold i arbeidsområdet når maskinen er i drift. 9. Klemfare føtter ved justering Påse at føttene ikke står under slitestålet ved justering av glidesko! Senk alltid maskinen til bakkenivå når den skal parkeres. Arbeid aldri under løftet enhet med mindre den er sikret mekanisk mot nedfall. Før oppstart etter vedlikehold, kontroller at alt verktøy er fjernet og brakt på plass Arbeid ikke i bekledning som kan trekkes inn i bevegelige deler av maskinen (f.eks. skjerf, vide frakker). Bruk hørselvern hvis maskinen har generende støynivå Før maskinen heves eller senkes, bør du kontrollere at ingen personer er i nærheten av eller rører maskinen. Hvis varselskilt fjernes under reparasjoner eller service skal nye skilter monteres umiddelbart! 11

12 12

13 Transport og håndtering før bruk Skroget for snøfresen løftes alltid med stroppefester pkt.1a som illustrert. Vær oppmerksom på at en enkelt snøfres veier ca. 700 kg og 2 stk det dobbelte. Bruk stropper beregnet for en slik totalvekt!! Montering av utkastertut og drivmotor for denne Brakett med oljemotor skrus av ved at 2stk m10x40 løsnes. Utkastertuten festes til skroget med 6stk skruer m10x30, underlagskive samt låsemutter for denne. Brakett med oljemotor festes på plass, tilpasningen av denne mot tannkransen justeres med festeskruen A. Den justeres slik at tuten kan rotere passende lett. Skissen viser ideelt inngrep mellom tannhjulene (ca 1mm glipp0 Montering av nedbrekksklaff ( ) tilleggsutstyr Nedbrekksklaffen (nr.2) reguleres med 2 stk reguleringsstag (nr.1). Disse festes med 1 stk låsehodeskrue dim. M10x25 nr. 3 + en stk låsehodeskrue dim. M10x45 nr. 4. Videre benyttes rotasjonsskiver med innv. firkant nr. 5. I forbindelse med den lengste skruen benyttes distansehylse nr. 7. Forbindelsene sikres med skive nr.6 + låsemutter nr

14 Klargjøring før bruk Innstilling av glidesko Snøfresen plasseres på et plant underlag og glideskoene justeres slik at slitestålene på begge side + innmaterstålet foran viftehuset har klaring over bakkenivå. For liten avstand her vil medføre unormal slitasje på både slitestål og innmaterstål. Kraftoverføringsaksel Se til at pto-akselen har tilstrekkelig lengde. Profilrørene i akselen skal etter eventuell kapping overlappe hverandre med halve rørlengden. Eventuell kapping av akselen utføres i henhold til instruksjoner for dette kuttstedet avgrades innvendig utvendig og profilrørene smøres inn med fett. For liten teleskoplengde på akselen medfører fare for overbelastninger på traktorens kraftuttak og snøfresens lagre. Vennligst foreta smøring av kraftoverføringsakselen før bruk. Skjæreboltkoblingen på akselen monteres mot redskapet. Koblingen har kapasitet på 4180nm og ved eventuelt brudd i denne skal sekskt.skrue dim 12mm kval 8.8 benyttes som brytepinne. Låsekjettingene for vernedekslene skal alltid være festet til egnede fester for å hindre dekslene i å rotere. Kraftoveføringsakselen vedlikeholdes og brukes i henhold til vedlagt instruksjonsbok. Lagre kontroll av smøring Kontroller at lagerhusene (foran og bak) er smurt. Manglende smøring medfører fare for havari. Vær også forsiktig med å oversmøre lagrene siden dette medfører fare for varmeoppbygging og varmgang i selve lageret. Ved for lite smøring kan vann trenge inn i lagrene. Kulesvingkrans smøring Kontroller at denne er smurt og sørg for at den smøres før bruk hvis dette ikke er tilfelle. For lite smøring medfører unormal slitasje på tannhjul og kjede. Innmaterblad smøring Kontroller at disse er smurt og sørg for at de smøres før bruk hvis dette ikke er tilfelle. For lite smøring medfører unormal slitasje. Hydraulikkslanger sikring Kontroller slangetilkoblingene og at de ikke strekkes eller utsettes for klipping under bruk. Trekk til løse slangekoblinger og sikre/feste framføringen av festene. Manglende sikring av hydraulikkslanger kan medføre lekkasjer og følgeskader på traktor og komponenter. 14

15 Tilkobling Stabiliseringstag/støttestag på traktor skal benyttes. Dette for å sikre at fresen ikke får ukontrollerte sidebevegelser under kjøring dvs. går i samme retning som traktoren til enhver tid. Kontroller at ingen oppholder seg mellom traktor og maskin under tilkobling. Rygg traktoren inntil snøfresen og stans motoren før løftearmene monteres i trepunktfestet eller kobles automatisk til hurtigkobling HMV eller triangel. Hydraulikkslanger monteres. Kontroller samtidig at alle slanger er tette og uskadde før iverksetting av hydrauliske funksjoner. Når traktormotoren er stanset bør du sikre deg at det ikke er trykk i slangene ved å aktivere traktorens hydraulikkventiler Vær spesielt oppmerksomhet på faremomenter med hydraulikkolje under trykk Monter kraftoverføringsakselen på traktorens kraftuttak med Skjæreboltkoblingen mot fresen. Sikkerhetskjetting festes til snøfresen for å hindre rotasjon av vernedeksler. Kraftoverføringsakselen skal alltid ha skjæreboltkobling max 4180 nm. Påse at beskyttelsesdekslene for kraftoverføringsakselen er hele og skift disse hvis de er skadet. Før tilkobling av kraftoverføringsaksel, sikre følgende punkter. Se til at akselens beskyttelsesrør er intakte og at akselens to halvparter fritt går inn i hverandre. Lengden på kraftoverføringsakslene skal tilpasses grundig, hvis den er for lang kan den ødelegge lageret i traktorens kraftuttak eller snøfresens lagre. Sørg også for god smøring av profilrørene. Se for øvrig instruksjonsboka for kraftoverføringsakselen. Kontroller at kraftoverføringsakselen kan dreies rundt med håndkraft for å sikre at den ikke butter noen steder. Kontroller at kraftoverføringsakselen ikke kommer til å sitte i spenn når maskinen er løftet i maks. eller min. høyde. Ved kjøring i meget kupert terreng kan en bakmontert snøfres arbeide lavere eller høyere enn selve traktoren. Vær også oppmerksom på at vinkelen på akselen kan bli for stor når man anvender meget korte aksler kontakt leverandør importør. 15

16 Smøring og vedlikehold 16

17 Smøring og vedlikehold Før man rengjør, smører, rensker, reparerer eller justerer maskinen stans motor og aktiver håndbrems og ta ut nøkkel under arbeidet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhet under vedlikeholdsarbeid, parker maskinen i henhold til angitte sikkerhetsregler. Etterkontroll av skrueforbindelser. Skruer - muttere nipler og bolter på maskinen skal etterspennes etter to timers drift. Alle bevegelige deler skal smøre med fett. Utkastertutens dreiekrans er utsatt for både kulde og stor slitasje bruk derfor kuldebestandig fett som klarer opptil 40 grader. Pkt. 4 og 5 Slitestål og glidesko det utsatt for stor slitasje kontroller og gjennomfør utskifting eller vending av slitestål før det oppstår skader på selve skroget og festebraketter, Utskifting innmaterblad Ved eventuell utskifting av innmaterblad skal også motstående blad skiftes ut samtidig for å hindre vibrasjoner. For å forlenge maskinens levetid anbefales å gjennomføre renhold etter bruk. Bruk vann for rengjøring etter sesongen. Fjern snø etter bruk slik at ising ikke forårsaker problemer ved oppstart senere. Ikke spyl vann direkte inn i opplagringer. Ved lengre tids opplagring anbefales å smøre maskinen inn i syrefri olje. Smøreintervall og fett-kvalitet 1. Innmatervinger Intervall Hver 10. driftstime 2. Lagere for hovedaksling fotlager foran Intervall: Månedlig og ved parkering om våren. (ca. hver 200. time) Unngå å presse inn for mye fett siden dette kan forårsake utpressing av tetningsringer + bidra til overopphetning av hele lagringen. Anbefalt mengde 7-8 gram pr. gang. 3. Lagere for hovedaksling og flenslager bak Intervall: Månedlig og ved parkering om våren. (ca. hver 200. time) Unngå å presse inn for mye fett siden dette kan forårsake utpressing av tetningsringer + bidra til overopphetning av hele lagringen. Anbefalt mengde 7-8 gram pr. gang. 4. Kulesvingkrans for utløpstut Intervall: Hver 50. time 5. Tannhjul for kulesvingkrans for utløpstut Intervall: Ved behov 6. Kraftoverføringsaksel universalledd + teleskoprør Intervall Hver driftstime Vedlikeholdes i henhold til vedlagt instruksjonsbok. Vennligst kontakt leverandør hvis denne mangler 17

18 Fett-kvalitet Universalfett av god kvalitet. Skjæreboltkobling Husk å senke maskinen og stoppe traktorens motor og frikoble kraftuttak før ny skjærebolt monteres. Her benyttes bolter i form av sekskt skrue M12 kval.8.8. Fare ved kjøring Det er førerens ansvar å ikke utsette seg selv eller andre for fare under bruk av snøfresen. Man skal ta hensyn til mennesker og dyr som befinner seg i nærheten av maskinen. Siden det forekommer fremmedlegemer i snøen (steiner og lignende) skal utkastertuten innstilles slik at utkastet snø ikke er til fare for andre trafikanter. Det skal aldri oppholde seg personer på maskinen under kjøring og forflytning. Praktisk bruk Arbeidstilsynet har oppført snøfresere blant maskiner som må brukes med saærlig forsiktighet og må derfor ikke betjenes av personer under 18 år Jfr. Arbeidervernloven 4. Maskinen krever faglært betjening, derfor bør brukermanualen leses før tilkobling til traktoren og iverksetting, selv om man har erfaring fra lignende maskin tidligere dette også for egen sikkerhet. Toppstaget justeres slik at snøfresen står parallelt med underlaget i arbeidsstilling Glidesko skal alltid benyttes og justeres i henhold til bruksanvisningen Maks hastighet for kraftuttaket er 540 rpm. Kastelengden kan bestemmes ved å regulere turtallet. Direktekoblet kraftuttak må ikke innkobles ved høye turtall. Hvis fresen trekkes framover uten å kaste ut snø (stanset drivaksel), må man rygge litt bakover før kraftoverføingsakselen innkobles igjen. Ved kjøring i kram snø, er det viktig å holde høyt turtall fra en kjører inn i snøen helt til fresen er tom. Frakobling Dette skjer i motsatt rekkefølge av tilkobling Traktorens kraftuttak skal være frakoblet når det arbeides med maskinen og med pto-akselen. Maskinen stilles på jevnt underlag Hydraulikkslanger frakobles Kraftoverføringsakselen frakobles og henges på krokfeste Låsebolter for trekkarmer frigjøres Maskinen er nå frakoblet og kan forlates. 18

19 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utgave: Side Side Side Side Side Side32 Hoved- Skrog, slite- Utkastertut, Triangel + Kantskjær, Klebemerker Aksling, lagre stål, glidesko oljemotor HMV-feste Hydr.utkaster tut 19

20 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Hovedaksling og lager Utgave:

21 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Hovedaksling og lager Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 4 Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8 kval fom Fjærskive M16 el.fors fom Underlagsskive M fom Lokk for bakre lager fom Sekskt.skrue M16x30 el.fors. 8,8 kval Fjærskive M16 el.fors Endeplate for vifteaksel Flenslager UCF mm fom Hylse for vifteaksel fom Utkastervifte fom Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Underlagsskive M16 el.fors Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Aksling for utkastervifte fom Låsemutter sekskt. M el.fors Smørenippel rett BSP 1/ Innmaterblad Sekskt.skrue M16x140 el.fors kval Fotlager 60mm FAG P Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Underlagsskive M16 el.fors Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Smørenippel rett M8x fom Smørenippel rett M8x fom

22 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Skrog, slitestål og glidesko Utgave:

23 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Skrog, slitestål og glidesko Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 1 Skrog for snøfres VF fom Skrog for snøfres VF fom Midtre slitestål Slitestål h.side VF230 10x170x Slitestål h.side VF252 12x170x Slitestål v.side VF230 10x170x Slitestål v.side VF252 12x170x Låsehodeskrue M16x VF Flensmutter locking M16 8,8 kval VF Låsehodeskrue M16x VF Flensmutter locking M16 8,8 kval VF Sekskt. Mutter M24 el.fors. 8.8kval Støttefot fom Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Sekskt.skrue M16x90 el.fors. 8,8 kval Glidesko fom Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M24 el.fors

24 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave:

25 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 1 Nedbrekksklaff Nedbrekksklaff komplett sett Utløpsklaff Utkastertut Ringpinne 10mm Toppstagbolt kat.1.ø19,8x86/ Stag for klaff Rist Ringpinne 10mm Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Underlagsskive M10 el.fors Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Kulesvingskrans Sekskt. skrue M10x35 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Stopper mot skrog Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Sekskt. skrue M6x25 8.8kval. syrefast Lokk over hydraulikkmotor Underlagsskive M6 syrefast Fjærskive m6 syref.din 127 A Låsemutter sekskt. M kval.syrefast Sekskt. skrue M6x25 8.8kval. syrefast Skive for tannhjul Tannhjul modul Sekskt. skrue M10x40 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Låseskrue M10x25 el.fors Opplagringskive Karosseriskive 11,5/35x Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Stag for klaff Låseskrue M10x45 el.fors Lagerhylse på tut Karosseriskive 11,5/35x Fortsetter på side 27 25

26 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave:

27 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 41 2 Låsemutter sekskant M10 el.fors 8.8 kval Låsemutter 6kt. M10 el.fors Underlagskive M10 el.fors Sekskt. Skrue M10x30 el.fors 8.8kval Skrue 6kt m6x syrefast Fjærskive syrefast Brakett for hydraulikkmotor Låsemutter 6kt M10 el.fors 8.8kval Underlagsskive M6 syrefast Låsekile for hydraulikkmotor Hydraulikkmotor Hydraulikkpakning3/8 BSP Ansatsnippel BSP 3/8ut-GEK10L /4"slange R2 L-2750mm Rotasj Hydraulikkpakning ½ BSP Hurtigkopling ½ ISO hanndel

28 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Triangel og HMV fester Utgave:

29 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Trepunktfester Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 Redskapsdel triangel m/topp.bl Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Ringsplint L10x40 (orepinne) Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Ringsplint Ø10x40 (orepinne) Redskapsdel HMV-feste kompl

30 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Tilbehør - kantskjær hydraulisk regulering utkastertut Utgave:

31 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Tilbehør - triangel - kantskjær hydraulisk regulering utkastertut Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning Kanskjær Stang feste kantskjær VF230/ Ringsplint Ø10x40mm (orepinne) Kantskjær høyre 1m Kantskjær venstre 1m Skrue 6kt.m16x elf Underlagsskive m16 el.f Mutter 6kt locking m Kantskjær 1,6m Stang feste kantskjær VF230/ Ringsplint Ø10x40mm (orepinne) Kantskjær 1,6m høyre Skrue 6kt.m16x elf Underlagsskive m16 el.f Mutter 6kt locking m Skrue 6kt m10x elf Støttestag kantskjær 1,6m VF230/ Underlagsskive m10 elf Mutter locking m elf Hydr.betj.utløpsklaff Sylinder 32x20x125 H20H Ringsplint Ø10x40 )orepinne) Bolt Ø20x45 el.fors Hydraulikkpakning 1/4" Ansatsnippel BSP 1/4 -GEK10L /4"slange R2 L-3450mmVF/Klaff Hydraulikkpakning ½ BSP Hurtigkopling ½ ISO hanndel Slitestål for kantskjær komplett sett (inkl. brakett) (H) (V) 20 1 Slitestål for kantskjær H/V VF230/ Brakett for slitestål, høyre side Brakett for slitestål, venstre side Låsehodeskrue el.fors.8.8kval. M Flensmutter el.fors.8.8 kval. M Seksk.skrue M16x40 el.fors Underlagsskive Ø16 el.fors Låsemutter sekskt. M16 el.fors

32 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Klebemerker Utgave:

33 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Triangel for innbolting komplett Nedbrekksklaff komplett sett Skrog for snøfres VF fom Skrog for snøfres VF fom Støttefot Kulesvingskrans Endeplate for vifteaksel Brakett for hydraulikkmotor Lokk over hydraulikkmotor Stang feste kantskj.vf230/ Rist Innmaterblad Bolt for opplagring Stopper mot skrog Stag for klaff Slitestål h.side SF252 12x170x Slitestål for kantskjær h.side Slitestål h.side SF230 10x170x Slitestål v.side SF230 10x170x Midtre slitestål Kantskjær 1m Høyre VF230/ Kantskjær 1,6m Høyre VF252/ Støttest.kantskj.1,6m VF230/ Brakett for slitestål, høyre side Brakett for slitestål, venstre side Kantskjær 1m Venstre VF230/ Glidesko Støttefot Lokk for bakre lager Utkastervifte Aksling for utkastervifte Slitestål v.side VF252 12x170x Skive for tannhjul Kantskjær 1,6m høyre Utløpsklaff

34 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Utkastertut Nedbrekksklaff Stag for klaff Opplagringskive Låsehylse på tut Bolt Ø20x45 el.fors Rist Stag for klaff Redskapsdel HMV-feste kompl Hylse for vifteaksel Låsehodeskrue M10x Låseskrue M10x45 el.fors Låsehodeskrue M16x Låsehodeskrue M16x Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Sekskt.skrue M6x25 el.fors. 8.8 kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8.kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x35 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x40 el.fors. 8.8kval Sekskt.skrue M16x30 el.fors. 8,8 kval Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8kval Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8 kval Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Sekskt.skrue M16x80 el.fors. 8,8 kval Sekskt.skrue M16x140 el.fors. 8,8 kval Skrue 6kt M6x syrefast Skrue 6kt M6x25 Syref.DIN933 A Smørenippel rett M8x1 fingj Smørenippel rett M8x1 fingj Smørenippel rett BSP 1/

35 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Sekskt. Mutter M24 el.fors. 8.8kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8.8.kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Låsemutter sekskt. M el.fors Låsemutter sekskt. M el.fors Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt.m6 8.8syrefast Flensmutter locking M16 8,8 kval Flensmutter locking M16 8,8 kval Toppstagbolt kat.1.ø19,8x86/ Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M24 el.fors Karosseriskive 11,5/35x Karosseriskive 11,5/35x Fjærskive M16 el.fors Fjærskive M16 el.fors

36 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Underlagsskive M6 syrefast Underlagsskive M6 syrefast Fjærskive syrefast Fjærskive syrefast Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Klebeskilt 540 rpm Klebeskilt CE-merke Klebeskilt les instruksjonsbok Klebeskilt klemfare hånd Klebeskilt stopp traktor Klebeskilt klemfare traktor Flenslager UCF mm Fotlager 60mm FAG P Sylinder 32x20x125 H20H Hydraulikkmotor (oljemotor) Låsekile for hydraulikkmotor Ansatsnippel BSP 1/4 -GEK10L Ansatsnippel BSP 3/8ut-GEK10L Hurtigkobling ½ ISO hanndel Hurtigkobling ½ ISO hanndel Hydraulikkpakning 1/2 BSP Hydraulikkpakning 1/2 BSP Hydraulikkpakning ¼ Hydraulikkpakning 1/4" Hydraulikkpakning 3/8 BSP /4"slange R2 L-2750mm Rotasj /4"slange R2 L-3450mmHy.Klaff Tannhjul modul

37 SAMSVARSERKLÆRING Ansvarlig person Navn: Roald A. Duun Stilling: Driftsleder Firmanavn: Adesse: Duun Industrier as N-7630 Åsen Norge Telefon: Erklærer at følgende maskin: Snøfres VF230/252 Produsent: Duun Industrier as Type Duun Snøfres VF230/252 Serienr.... Produksjonsår 2011 er i samsvar med: Direktiv 98/37/EC Mechanical equipment Artikkel 8 Bilag 4 og 5 Underskrevet av: (ansvarlig person) Åsen den:

Snøfres VF 215. Instruksjonsbok og delekatalog. 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.

Snøfres VF 215. Instruksjonsbok og delekatalog. 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun. Snøfres VF 215 Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no 1 Duun Snøfres VF215 er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer

Detaljer

VF253 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 12001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VF253 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 12001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VF253 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 12001 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun snøfres VF253 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 01001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

TF240 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

TF240 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TF240 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun snøfres TF240 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Reservedelskatalog DUUN. Snøfres VF230/252. Serienummer: f.o.m t.o.m Hydr.utkaster tut

Reservedelskatalog DUUN. Snøfres VF230/252. Serienummer: f.o.m t.o.m Hydr.utkaster tut Snøfres VF0/ Gruppe: Utgave:.00 Serienummer: f.o.m. 000 t.o.m. 00 Side - Side - HovedSkrog, sliteaksling, lagre stål, glidesko Side -9 Side 0- Side - Side Utkastertut, Trepunktfester Triangel, Klebemerker

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no. TF236 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 05001

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no. TF236 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 05001 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TF236 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 05001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun snøfres TF236 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

SA800 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

SA800 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no SA800 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun SA800 sandstrøer. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge.

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway TF220 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  TF220 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TF220 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 04001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun snøfres TF220 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006

Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006 1 Gruppe: 125-2- Utgave: 1.2006 Serienummer: f.o.m. 05001 t.o.m. 08003 Side 2-3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-13 Utkastervifte Innmaterskrue Skrog med Gearkasse Utkastertut Lagringer og med lagringer

Detaljer

Vedklyver VK63. Instruksjonsbok. 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no

Vedklyver VK63. Instruksjonsbok. 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no V Vedklyver VK63 Instruksjonsbok 7630 Åsen Tlf. +47.7405900 Fax +47.740590 Foretaksnr, NO 980.400..mva www.duun.no Duun vedklyver VK63 er garantert for mnd mot feilaktige materialer og utførelse. Deler

Detaljer

Reservedelskatalog DUUN. Totrinnsfres TF256. Serienummer: f.o.m. 07001

Reservedelskatalog DUUN. Totrinnsfres TF256. Serienummer: f.o.m. 07001 Totrinnsfres TF5 Gruppe: 5-- Utgave:.00 Serienummer: f.o.m. 0700 Side - Utkastervifte Lagringer og kjede Side -5 Side -7 Innmaterskrue Skrog med med lagringer trepunktfeste og kjede Side - Tilbehør Side

Detaljer

TF265 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway

TF265 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway TF265 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m 130001 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun snøfres TF265 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

HTS305 Instruksjonsbok

HTS305 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS305 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS305-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS305 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

SK300 Sponskrue Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

SK300 Sponskrue Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no SK300 Sponskrue Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun SK300 Sponskrue. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no

Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900  Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no Traktorskjær HTS 275/305 Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no - - 1 Garantibestemmelser Duun HTS275/305 er garantert for

Detaljer

VK63 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway

VK63 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway VK63 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VK63 vedklyver. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST90 7630 Åsen, Norway Tlf: +7 7 0 59 00 Fax: +7 7 0 59 0 Foretaksnr: NO 980.00..mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog Garantibestemmelser Duun ST90 er garantert for mnd mot feilaktige

Detaljer

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 140001 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Innholdsfortegnelse Serienummer: 140001-2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 25128001 SKROG... 4 25128002 UTKASTERVIFTE...

Detaljer

Totrinns snøfres TF 220. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva

Totrinns snøfres TF 220. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva Totrinns snøfres TF 220 Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no 1 Duun totrinnsfres TF220 er garantert for 12 mnd mot feilaktige

Detaljer

Totrinns snøfres TF 236. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva

Totrinns snøfres TF 236. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva Totrinns snøfres TF 236 Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no 1 Duun totrinnsfres TF236 er garantert for 12 mnd mot feilaktige

Detaljer

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 120001 t.o.m. 140000. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 120001 t.o.m. 140000. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VF253 Reseveredelskatalog Serienummer: f.o.m. 120001 t.o.m. 140000 Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Innholdsfortegnelse Serienummer: 120001-140000 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 25128001 SKROG...

Detaljer

Stokkstativ ST2440. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST2440. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST2440 Utgave 1-2010 Instruksjonsbok og delekatalog 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no 1 Garantibestemmelser Duun ST2440

Detaljer

Totrinns snøfres TF 255. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva

Totrinns snøfres TF 255. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva Totrinns snøfres TF 255 Instruksjonsbok og delekatalog 1 7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no Duun totrinnsfres TF255 er garantert for 12 mnd mot feilaktige

Detaljer

Traktorskjær TS260. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva

Traktorskjær TS260. Instruksjonsbok og delekatalog Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva Traktorskjær TS260 Instruksjonsbok og delekatalog - 1-7630 Åsen Tlf. +47.74015900 Fax +47.74015910 Foretaksnr, NO 980.400.212.mva www.duun.no Garantibestemmelser Duun TS260 er garantert for 12 mnd mot

Detaljer

Snøfresere. komplett program for alle behov. V-fres VF215

Snøfresere. komplett program for alle behov. V-fres VF215 Snøfresere komplett program for alle behov V-fres VF253 Totrinnsfres TF220 Totrinnsfres TF236 Totrinnsfres TF255 Totrinnsfres TF256 V-fres VF215 V-fres VF230/VF252 Det er med stolthet at vi nå kan presentere

Detaljer

Fransgård Bruksanvisning NO

Fransgård Bruksanvisning NO Fransgård Bruksanvisning NO Snøfreser V-255 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 Webside : www.fransgard.dk

Detaljer

DUUN. Propellomrører. Reservedelskatalog

DUUN. Propellomrører. Reservedelskatalog Gruppe: - Side - Trepunkt støtteben og hovedrør Side - Side 6-7 Utgave: 9.00 Side -9 Side 0 Trepunkt støtteben Propell aksel og Tårn med deler Tårn med deler Toppstag og hovedrør og dekkrør bak på traktorsider

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Fransgård Bruksanvisning

Fransgård Bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Snøfreser S-255-1 S-255-3 Serie nr.: 14300021 14301051 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

DUUN. Sandstrøer SA500. Side Oljemotor, hydraulikkslanger, Side Reguleringsventil. Side Lagringer, regulering og støtteben v.

DUUN. Sandstrøer SA500. Side Oljemotor, hydraulikkslanger, Side Reguleringsventil. Side Lagringer, regulering og støtteben v. Gruppe: 126-1- Utgave: 09.2008 Side 22-23 Oljemotor, hydraulikkslanger, lagringer tetninger og drivverk h.side Side 26-27 Reguleringsventil med deler Side 24-25 Lagringer, regulering og støtteben v.side

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DUUN. Sandstrøer SA800. Side Oljemotor, lagringer og drivverk h.side. Side Reguleringsventil

DUUN. Sandstrøer SA800. Side Oljemotor, lagringer og drivverk h.side. Side Reguleringsventil Gruppe: 126-1- Utgave: 9.2008 Side 22-23 Oljemotor, lagringer og drivverk h.side Side 26-27 Reguleringsventil med deler Side 24-25 Lagringer, regulering og støtteben v.side Side 20-21 Skrog, valser tetninger

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.:

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.: Fransgård Bruksanvisning NO Snøfreser S-245-1 S-245-3 Serie nr.: 13500019 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk Indholdsfortegnelse

Detaljer

VM320 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM320 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM320 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM320 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Serienummer: f.o.m

Serienummer: f.o.m Gruppe: -- Hovedinndeling Utgave: 0.008 Serienummer: f.o.m. 080 Side - Side - Trekkbom og Skjærplate Trepuktfeste og støttehjul Side -7 Side 8- Side 0- Side Hydraulikkdeler Hydraulikkdeler Hydraulisk Klebemerker

Detaljer

PO50/PO70 PT240 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

PO50/PO70 PT240 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no PO50/PO70 PT240 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun PO50/70 Duun PT240 Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

SNØFRESERE PRESISJONSPRODUSERTE MASKINER MED DE BESTE EGENSKAPER VF215 SIDE 4-5 VF240 SIDE 6-7 VF253 SIDE 8-9 TF220 SIDE 10-11 TF240 SIDE 12-13

SNØFRESERE PRESISJONSPRODUSERTE MASKINER MED DE BESTE EGENSKAPER VF215 SIDE 4-5 VF240 SIDE 6-7 VF253 SIDE 8-9 TF220 SIDE 10-11 TF240 SIDE 12-13 SNØFRESERE PRESISJONSPRODUSERTE MASKINER MED DE BESTE EGENSKAPER VF215 SIDE 4-5 VF240 SIDE 6-7 VF253 SIDE 8-9 TF220 SIDE 10-11 TF240 SIDE 12-13 TF255 SIDE 14-15 TF265 SIDE 16-18 TILBEHØR SIDE 19-23 SNØFRESERE

Detaljer

Serienummer: f.o.m t.o.m

Serienummer: f.o.m t.o.m Serienummer: f.o.m. 01099 t.o.m. 04196 Side 2-3 Side 4-5 Side 6-7 Side 8-9 Side 10-11 Side 12 Trekkbom og Skjærplate Hydraulikkdeler Hydraulikkdeler Hydraulisk Klebemerker Trepuktfeste og støttehjul bomsylinder

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.: Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO S S Snøfreser. Serie nr.: Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO S-220-1 Snøfreser S-220-3 Serie nr.: S-220-1 S-220-3 13000140 13010049 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Orkel S 2420. Snøfreser. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 60516001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

Orkel S 2420. Snøfreser. Orkel AS N -7320 FANNREM. ( N ) Deleliste. Fra serienr.: # 60516001. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel S 2420 Snøfreser ( N ) Deleliste Fra serienr.: # 60516001 +(N) Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Orkel AS N -7320 FANNREM Instruksjoner for delebestillinger Delene i figurene er merket med

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024

BRUKSANVISNING. Snøfres S2420. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 BRUKSANVISNING Snøfres S2420 Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei 25 N - 7320 Fannrem Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: 60521001-60521024 2 GRATULERER MED DIN NYE S2420 SNØFRES! Orkel

Detaljer

SNØFRESERE OG SANDSPREDERE FRA ALA-TALKKARI

SNØFRESERE OG SANDSPREDERE FRA ALA-TALKKARI HØST - VINTER 09 SNØFRESERE OG SANDSPREDERE FRA ALA-TALKKARI Innholdsfortegnelse Generelt om bedriften/innholdsfortegnelse 1 SL 800 og 1300 - sandspreder 2 V-fresere med to utkastertuter 3-4 V-fresere

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Redskaper med bedre egenskaper. Laget av høgfaste stålkvaliteter for å tåle store belastninger.

Redskaper med bedre egenskaper. Laget av høgfaste stålkvaliteter for å tåle store belastninger. Traktorskjær Redskaper med bedre egenskaper Laget av høgfaste stålkvaliteter for å tåle store belastninger. Sveist i helautomatisert robotanlegg med maksimal sveisekvalitet. Slyngrenset og pulverlakkert

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no. VM420 Instruksjonsbok

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no. VM420 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM420 Instruksjonsbok Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM420 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO. Kratt- og tømmerklo HZ-1500

Fransgård. Håndbok NO. Kratt- og tømmerklo HZ-1500 Fransgård Håndbok NO Kratt- og tømmerklo HZ-1500 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin Fransgård Håndbok NO Kantslåmaskin FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk 1 INHOLD Side

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

(2006) Westbjørn Snøfreser Typ: 2500/2650 Katalognr.: N. Instruksjonsbok

(2006) Westbjørn Snøfreser Typ: 2500/2650 Katalognr.: N. Instruksjonsbok (2006) Westbjørn Snøfreser Typ: 2500/2650 Katalognr.: 10450-N Instruksjonsbok Importør Forhandler EU-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING HYDROMANN Hydromann a/s Nylandsvej 36. DK-6940 Lem Telefon +45 97 34 12 33

Detaljer

Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000. (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok

Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000. (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok Sami selvlastende strømaskin SL-700, SL-900, SL-1000 (leveres med 3 punktkobling og frontlasterinnfestning) Instruksjonsbok Importør: Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta www.sisu.no kontor@sisu.no

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Instruksjonsbok. Reservedelsliste

Instruksjonsbok. Reservedelsliste (2007) Westbjørn Snøfres Type: V-3300/V-3200 Katalognr.: 10550 Instruksjonsbok Reservedelsliste Importør: Forhandler: SISU Produkter A.S Dyrskueveien 42 2040 Kløfta Tlf. 63 94 39 00 - Telefaks : 63 94

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE "FLIPPER"

BEITEPUSSER MED HORISONTAL AKSEL TYPE FLIPPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I- 52033 Caprese Michelangelo AR Italy Telefon: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSBOK

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

V-fres 1800/2200 bruksanvisning

V-fres 1800/2200 bruksanvisning bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA... 5 5. SIKKERHETSKRAV...

Detaljer

Instruksjonsbok. Rerservedelsliste

Instruksjonsbok. Rerservedelsliste (2006) Westbjørn Snøfreser Type: E-2200 Katalog nr.: 10430-N Instruksjonsbok Rerservedelsliste Importør: Forhandler: Sisu Produkter AS Industriområdet Nord Postboks 243 2040 Kløfta Tlf. +47 63943900 Telefax.

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer