Instruksjonsbok og delekatalog. Snøfres VF 230/252. Fra serienr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok og delekatalog. Snøfres VF 230/252. Fra serienr. 07001"

Transkript

1 Snøfres VF 230/252 Instruksjonsbok og delekatalog Fra serienr Åsen Tlf Fax Foretaksnr, NO mva 1

2 Duun Snøfres VF230 og VF252 er garantert for 12 mnd mot feilaktige materialer og utførelse. Deler som ikke er opprinnelig produsert av Duun Industrier as, f.eks. akslinger, lagere etc. er underlagt disse leverandørenes garanti og betingelser. I tilfeller hvor en reparasjon vurderes til å inngå som garantisak. må representanten informere leverandørens representanter om at reparasjon tenkes utført som garantisak. Følgende opplysninger må registreres i denne forbindelse: Produktbetegnelse Produktets serienr. (se maskinidentifikasjon s.6,7) Salgsdato Produkteier adresse tlf. nr. Forhandler med adresse tlf. nr. Ved slik reparasjon forelegges leverandøren et reklamasjonskrav innen 3 uker etter reparasjonsdato. Utskiftede deler oppbevares inntil avgjørelse av reklamasjonskravet og utskiftede deler skal hvis ønskelig tilsendes Duun Industrier as for vurdering. Siden bruken av produktet er utenfor vår kontroll kan vi kun garantere kvalitet og ikke ta ansvar for produktets generelle ytelse. Duun Industrier as forbeholder seg retten til å foreta endringer på design og spesifikasjoner og/eller foreta endringer og forbedringer uten varsel. Hva som ikke omfattes av garantien Garantien dekker ikke økonomisk tap som følge av driftsavbrudd Garantien dekker ikke følgeskader av feil. Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes unormal bruk og bruk som ikke er i henhold til instruksjonsbokas spesifikasjoner og retningslinjer. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Garantibestemmelser s.2 2. Innholdsfortegnelse s.3 3. Tekniske data skisse s.4 4. Tekniske data tekst s.5 5. Maskinidentifikasjon s.6,7 6. Introduksjon s.7 7. Sikkerhet illustrasjoners.8 og Sikkerhet tekst s.9 og Transport og håndtering før bruk s12, Montering av utkastertut s Klargjøring før bruk s Montering av tilbehør s Tilkobling s Smøring og vedlikehold s.16, Skjæreboltkobling s Fare ved kjøring s Praktisk bruk s Frakobling s Delekatalog hovedinndeling s Delekatalog s Klebeskilter s Nummerindeks s Samsvarserklæring s.37 3

4 4

5 Tekniske data Egenskap VF 230 VF252 Nettovekt 668 kg 700 kg Arbeidsbredde (a) 2300 mm 2525 mm Maks lengde (b) 1965 mm 1965 mm Lengde venstre side (c ) 1612 mm 1778 mm Lengde høyre side (d) 1612 mm 1698 mm Utstikk senterlinje Høyre side (e) 1300 mm 1397 mm Sideforskyving med forskjøvet 155mm 155mm trepunktfeste Utstikk senterlinje venstre side (f) 1000 mm 1128 mm Lengde trepunktarmer (g) 720 mm 720 mm Arbeidshøyde chassis (h) 870 mm 870 mm Maks høyde utløpstut (i) 2230 mm 2230 mm Aktuelle tilkoblinger, alle m/ boltfester - Trepunkt Ja Ja - Trepunkt med HMV Ja Ja - Triangel boltet til art.nr: / Ja Ja Antall vinger i utkastervifte 6 6 Diameter utkastervifte 800 mm 800 mm Effektbehov PTO 75 hk/50kw 80hk/64kw Hastighet kraftoverføringsaksel Slitestål h.side dim 10x170x1390mm 10x170x1520mm Slitestål v.side dim. 10x170x1180mm 10x170x1390mm Hullavstand fester slitestål 305mm 305mm Plass for vegvesenstål 200mm bredde Ja Ja Tilleggsutstyr Triangel hurtigkobling Ja Ja Kantskjær 1m høyre Ja Ja Kantskjær 1m venstre Ja Ja Kantskjær 1,6m høyre Ja Ja Hydraulisk betjening utløps- Ja Ja Klaff Nedbrekksklaff Ja Ja Støttehjul par Ja Ja Alle mål og vekter er cirkaverdier. 5

6 6

7 Maskinidentifikasjon Maskin-nummer og produsent er spesifisert på metallplata A Registrer maskinnummer og leveringstidspunkt mnd-år på nedenstående oppstilling. Oppgi alltid maskinnummer ved alle henvendelser vedrørende service. Maskinen er CE-merket - vist som skilt B. Dette bekrefter at maskinen har utførelse i henhold til EU-s maskindirektiv. Maskin nummer: Leveringstidpunkt. mnd/år: Introduksjon Vi gratulerer med kjøpet av Duun Snøfres VF230/252. Produktet har et meget tett utbygget servicenettverket for traktordreve maskiner. Dette gir sikkerhet for service og deleforsyning og bidrar til sikker drift under krevende forhold. Alle Duun traktordrevne maskiner blir konstruert og testet i nært samarbeid med praktiske brukere for å frambringe funksjonssikre og brukervennlige produkter Vennligst les denne instruksjonsboka før du tar maskinen i bruk. Lykke til! Duun Industrier as N-7630 Åsen Tlf Fax

8 8

9 Sikkerhet 1. Instruksjonsbok Enhver operatør - reparatør og eier må ha kunnskap om instruksjonene i denne instruksjonsboka før maskin taes i bruk. Arbeid alltid forsiktig med landbruksmaskiner. Les gjennom og observer sikkerhetsinstruksjonene i denne permen. Sikkerhet er ditt ansvar! Vær spesielt oppmerksom på varselskilter med dette symbolet. Dette markerer tiltak som må gjennomføres for å unngå ulykker. Symbolet framgår i instruksjonsboka og på varselskilter på maskinen. 2. Sikkerhet omgivelser Vær meget forsiktig når andre personer eller dyr er nært ved. Start aldri opp maskinen når folk eller dyr er nært maskin eller traktor. Stå aldri mellom traktorhjulene og maskinen! Maskinenes roterende deler kan forårsake stor skade på legemsdeler som kommer i kontakt med disse. 3 Sikker tilkobling og bruk. Tillat ingen å oppholde seg mellom maskin og traktor når maskinen tilkobles traktor. Det samme gjelder under bruk av maskinen. Påse at tllkobling foretas på en sikker måte. Ved automatisk tilkobling med triangel eller HMV, kobles hydraulikkslangene før arbeidsstart. Ved tilkobling med trekkbolter, sikre trekkstangtilkoblingen med orepinner før hydraulikktilkobling og driftsstart. 4.Kraftoverføringsaksel Traktoren frikobles og handbrekk tiltrekkes før aksel tilkobles traktorens kraftuttak. Maks. kraftutakshastighet er 540 r.p.m. Kraftoverføringsakselene skal alltid ha vernedeksler som ble originallevert. Skadde og slitte deksel skal utskiftes omgående!!!. Påse at alle deksler for akselen er i god stand og korrekt montert. Start aldri maskinen uten at dette er i orden. Låsekjettingene for plastdekslene skal alltid være festet til egnede fester for a hindre dekslene i å rotere. Dekslene smøres i henhold til spesifisert intervall. 5.Sikkert ved driftsstans og vedlikehold. Husk alltid å stoppe traktormotor og ta ut tenningsnøkkel før man smører, stiller inn, rensker eller foretar reparasjoner. Dette for å sikre at traktoren ikke starter før man er ferdig. 9

10 10

11 6.Hydraulikk høyt væsketrykk. Vær forsiktig når du arbeider med hydraulikk. Bruk øyebeskyttelse og hansker. Hydraulikkolje under stort trykk kan gjennomtrenge huden og forårsake alvorlige infeksjoner. Oppsøk lege hvis du har fått skade. Påse at ingen står like ved når hydrauliske funksjoner utføres. 7. Gule farepunkter - klemfare og roterende deler Vernedeksler og bevegelige deler er fortrinnsvis merket med gult. Vernedeksler skal alltid være montert unntatt ved nødvendig vedlikehold og alltid med stanset motor som nevnt under pkt. 5. Vær spesielt oppmerksom på klemfare ved punkter med markering for dette. Unngå hydraulisk bevegelse av utkastertuten når det er personer i nærheten 8. Roterende deler stor skadefare Maskinenens roterende deler kan forårsake store skader på legemsdeler som kommer i kontakt med disse. Unngå ethvert opphold i arbeidsområdet når maskinen er i drift. 9. Klemfare føtter ved justering Påse at føttene ikke står under slitestålet ved justering av glidesko! Senk alltid maskinen til bakkenivå når den skal parkeres. Arbeid aldri under løftet enhet med mindre den er sikret mekanisk mot nedfall. Før oppstart etter vedlikehold, kontroller at alt verktøy er fjernet og brakt på plass Arbeid ikke i bekledning som kan trekkes inn i bevegelige deler av maskinen (f.eks. skjerf, vide frakker). Bruk hørselvern hvis maskinen har generende støynivå Før maskinen heves eller senkes, bør du kontrollere at ingen personer er i nærheten av eller rører maskinen. Hvis varselskilt fjernes under reparasjoner eller service skal nye skilter monteres umiddelbart! 11

12 12

13 Transport og håndtering før bruk Skroget for snøfresen løftes alltid med stroppefester pkt.1a som illustrert. Vær oppmerksom på at en enkelt snøfres veier ca. 700 kg og 2 stk det dobbelte. Bruk stropper beregnet for en slik totalvekt!! Montering av utkastertut og drivmotor for denne Brakett med oljemotor skrus av ved at 2stk m10x40 løsnes. Utkastertuten festes til skroget med 6stk skruer m10x30, underlagskive samt låsemutter for denne. Brakett med oljemotor festes på plass, tilpasningen av denne mot tannkransen justeres med festeskruen A. Den justeres slik at tuten kan rotere passende lett. Skissen viser ideelt inngrep mellom tannhjulene (ca 1mm glipp0 Montering av nedbrekksklaff ( ) tilleggsutstyr Nedbrekksklaffen (nr.2) reguleres med 2 stk reguleringsstag (nr.1). Disse festes med 1 stk låsehodeskrue dim. M10x25 nr. 3 + en stk låsehodeskrue dim. M10x45 nr. 4. Videre benyttes rotasjonsskiver med innv. firkant nr. 5. I forbindelse med den lengste skruen benyttes distansehylse nr. 7. Forbindelsene sikres med skive nr.6 + låsemutter nr

14 Klargjøring før bruk Innstilling av glidesko Snøfresen plasseres på et plant underlag og glideskoene justeres slik at slitestålene på begge side + innmaterstålet foran viftehuset har klaring over bakkenivå. For liten avstand her vil medføre unormal slitasje på både slitestål og innmaterstål. Kraftoverføringsaksel Se til at pto-akselen har tilstrekkelig lengde. Profilrørene i akselen skal etter eventuell kapping overlappe hverandre med halve rørlengden. Eventuell kapping av akselen utføres i henhold til instruksjoner for dette kuttstedet avgrades innvendig utvendig og profilrørene smøres inn med fett. For liten teleskoplengde på akselen medfører fare for overbelastninger på traktorens kraftuttak og snøfresens lagre. Vennligst foreta smøring av kraftoverføringsakselen før bruk. Skjæreboltkoblingen på akselen monteres mot redskapet. Koblingen har kapasitet på 4180nm og ved eventuelt brudd i denne skal sekskt.skrue dim 12mm kval 8.8 benyttes som brytepinne. Låsekjettingene for vernedekslene skal alltid være festet til egnede fester for å hindre dekslene i å rotere. Kraftoveføringsakselen vedlikeholdes og brukes i henhold til vedlagt instruksjonsbok. Lagre kontroll av smøring Kontroller at lagerhusene (foran og bak) er smurt. Manglende smøring medfører fare for havari. Vær også forsiktig med å oversmøre lagrene siden dette medfører fare for varmeoppbygging og varmgang i selve lageret. Ved for lite smøring kan vann trenge inn i lagrene. Kulesvingkrans smøring Kontroller at denne er smurt og sørg for at den smøres før bruk hvis dette ikke er tilfelle. For lite smøring medfører unormal slitasje på tannhjul og kjede. Innmaterblad smøring Kontroller at disse er smurt og sørg for at de smøres før bruk hvis dette ikke er tilfelle. For lite smøring medfører unormal slitasje. Hydraulikkslanger sikring Kontroller slangetilkoblingene og at de ikke strekkes eller utsettes for klipping under bruk. Trekk til løse slangekoblinger og sikre/feste framføringen av festene. Manglende sikring av hydraulikkslanger kan medføre lekkasjer og følgeskader på traktor og komponenter. 14

15 Tilkobling Stabiliseringstag/støttestag på traktor skal benyttes. Dette for å sikre at fresen ikke får ukontrollerte sidebevegelser under kjøring dvs. går i samme retning som traktoren til enhver tid. Kontroller at ingen oppholder seg mellom traktor og maskin under tilkobling. Rygg traktoren inntil snøfresen og stans motoren før løftearmene monteres i trepunktfestet eller kobles automatisk til hurtigkobling HMV eller triangel. Hydraulikkslanger monteres. Kontroller samtidig at alle slanger er tette og uskadde før iverksetting av hydrauliske funksjoner. Når traktormotoren er stanset bør du sikre deg at det ikke er trykk i slangene ved å aktivere traktorens hydraulikkventiler Vær spesielt oppmerksomhet på faremomenter med hydraulikkolje under trykk Monter kraftoverføringsakselen på traktorens kraftuttak med Skjæreboltkoblingen mot fresen. Sikkerhetskjetting festes til snøfresen for å hindre rotasjon av vernedeksler. Kraftoverføringsakselen skal alltid ha skjæreboltkobling max 4180 nm. Påse at beskyttelsesdekslene for kraftoverføringsakselen er hele og skift disse hvis de er skadet. Før tilkobling av kraftoverføringsaksel, sikre følgende punkter. Se til at akselens beskyttelsesrør er intakte og at akselens to halvparter fritt går inn i hverandre. Lengden på kraftoverføringsakslene skal tilpasses grundig, hvis den er for lang kan den ødelegge lageret i traktorens kraftuttak eller snøfresens lagre. Sørg også for god smøring av profilrørene. Se for øvrig instruksjonsboka for kraftoverføringsakselen. Kontroller at kraftoverføringsakselen kan dreies rundt med håndkraft for å sikre at den ikke butter noen steder. Kontroller at kraftoverføringsakselen ikke kommer til å sitte i spenn når maskinen er løftet i maks. eller min. høyde. Ved kjøring i meget kupert terreng kan en bakmontert snøfres arbeide lavere eller høyere enn selve traktoren. Vær også oppmerksom på at vinkelen på akselen kan bli for stor når man anvender meget korte aksler kontakt leverandør importør. 15

16 Smøring og vedlikehold 16

17 Smøring og vedlikehold Før man rengjør, smører, rensker, reparerer eller justerer maskinen stans motor og aktiver håndbrems og ta ut nøkkel under arbeidet. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhet under vedlikeholdsarbeid, parker maskinen i henhold til angitte sikkerhetsregler. Etterkontroll av skrueforbindelser. Skruer - muttere nipler og bolter på maskinen skal etterspennes etter to timers drift. Alle bevegelige deler skal smøre med fett. Utkastertutens dreiekrans er utsatt for både kulde og stor slitasje bruk derfor kuldebestandig fett som klarer opptil 40 grader. Pkt. 4 og 5 Slitestål og glidesko det utsatt for stor slitasje kontroller og gjennomfør utskifting eller vending av slitestål før det oppstår skader på selve skroget og festebraketter, Utskifting innmaterblad Ved eventuell utskifting av innmaterblad skal også motstående blad skiftes ut samtidig for å hindre vibrasjoner. For å forlenge maskinens levetid anbefales å gjennomføre renhold etter bruk. Bruk vann for rengjøring etter sesongen. Fjern snø etter bruk slik at ising ikke forårsaker problemer ved oppstart senere. Ikke spyl vann direkte inn i opplagringer. Ved lengre tids opplagring anbefales å smøre maskinen inn i syrefri olje. Smøreintervall og fett-kvalitet 1. Innmatervinger Intervall Hver 10. driftstime 2. Lagere for hovedaksling fotlager foran Intervall: Månedlig og ved parkering om våren. (ca. hver 200. time) Unngå å presse inn for mye fett siden dette kan forårsake utpressing av tetningsringer + bidra til overopphetning av hele lagringen. Anbefalt mengde 7-8 gram pr. gang. 3. Lagere for hovedaksling og flenslager bak Intervall: Månedlig og ved parkering om våren. (ca. hver 200. time) Unngå å presse inn for mye fett siden dette kan forårsake utpressing av tetningsringer + bidra til overopphetning av hele lagringen. Anbefalt mengde 7-8 gram pr. gang. 4. Kulesvingkrans for utløpstut Intervall: Hver 50. time 5. Tannhjul for kulesvingkrans for utløpstut Intervall: Ved behov 6. Kraftoverføringsaksel universalledd + teleskoprør Intervall Hver driftstime Vedlikeholdes i henhold til vedlagt instruksjonsbok. Vennligst kontakt leverandør hvis denne mangler 17

18 Fett-kvalitet Universalfett av god kvalitet. Skjæreboltkobling Husk å senke maskinen og stoppe traktorens motor og frikoble kraftuttak før ny skjærebolt monteres. Her benyttes bolter i form av sekskt skrue M12 kval.8.8. Fare ved kjøring Det er førerens ansvar å ikke utsette seg selv eller andre for fare under bruk av snøfresen. Man skal ta hensyn til mennesker og dyr som befinner seg i nærheten av maskinen. Siden det forekommer fremmedlegemer i snøen (steiner og lignende) skal utkastertuten innstilles slik at utkastet snø ikke er til fare for andre trafikanter. Det skal aldri oppholde seg personer på maskinen under kjøring og forflytning. Praktisk bruk Arbeidstilsynet har oppført snøfresere blant maskiner som må brukes med saærlig forsiktighet og må derfor ikke betjenes av personer under 18 år Jfr. Arbeidervernloven 4. Maskinen krever faglært betjening, derfor bør brukermanualen leses før tilkobling til traktoren og iverksetting, selv om man har erfaring fra lignende maskin tidligere dette også for egen sikkerhet. Toppstaget justeres slik at snøfresen står parallelt med underlaget i arbeidsstilling Glidesko skal alltid benyttes og justeres i henhold til bruksanvisningen Maks hastighet for kraftuttaket er 540 rpm. Kastelengden kan bestemmes ved å regulere turtallet. Direktekoblet kraftuttak må ikke innkobles ved høye turtall. Hvis fresen trekkes framover uten å kaste ut snø (stanset drivaksel), må man rygge litt bakover før kraftoverføingsakselen innkobles igjen. Ved kjøring i kram snø, er det viktig å holde høyt turtall fra en kjører inn i snøen helt til fresen er tom. Frakobling Dette skjer i motsatt rekkefølge av tilkobling Traktorens kraftuttak skal være frakoblet når det arbeides med maskinen og med pto-akselen. Maskinen stilles på jevnt underlag Hydraulikkslanger frakobles Kraftoverføringsakselen frakobles og henges på krokfeste Låsebolter for trekkarmer frigjøres Maskinen er nå frakoblet og kan forlates. 18

19 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utgave: Side Side Side Side Side Side32 Hoved- Skrog, slite- Utkastertut, Triangel + Kantskjær, Klebemerker Aksling, lagre stål, glidesko oljemotor HMV-feste Hydr.utkaster tut 19

20 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Hovedaksling og lager Utgave:

21 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Hovedaksling og lager Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 4 Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8 kval fom Fjærskive M16 el.fors fom Underlagsskive M fom Lokk for bakre lager fom Sekskt.skrue M16x30 el.fors. 8,8 kval Fjærskive M16 el.fors Endeplate for vifteaksel Flenslager UCF mm fom Hylse for vifteaksel fom Utkastervifte fom Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Underlagsskive M16 el.fors Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Aksling for utkastervifte fom Låsemutter sekskt. M el.fors Smørenippel rett BSP 1/ Innmaterblad Sekskt.skrue M16x140 el.fors kval Fotlager 60mm FAG P Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Underlagsskive M16 el.fors Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Smørenippel rett M8x fom Smørenippel rett M8x fom

22 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Skrog, slitestål og glidesko Utgave:

23 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Skrog, slitestål og glidesko Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 1 Skrog for snøfres VF fom Skrog for snøfres VF fom Midtre slitestål Slitestål h.side VF230 10x170x Slitestål h.side VF252 12x170x Slitestål v.side VF230 10x170x Slitestål v.side VF252 12x170x Låsehodeskrue M16x VF Flensmutter locking M16 8,8 kval VF Låsehodeskrue M16x VF Flensmutter locking M16 8,8 kval VF Sekskt. Mutter M24 el.fors. 8.8kval Støttefot fom Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Sekskt.skrue M16x90 el.fors. 8,8 kval Glidesko fom Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M24 el.fors

24 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave:

25 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 1 Nedbrekksklaff Nedbrekksklaff komplett sett Utløpsklaff Utkastertut Ringpinne 10mm Toppstagbolt kat.1.ø19,8x86/ Stag for klaff Rist Ringpinne 10mm Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Underlagsskive M10 el.fors Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Kulesvingskrans Sekskt. skrue M10x35 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Stopper mot skrog Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Sekskt. skrue M6x25 8.8kval. syrefast Lokk over hydraulikkmotor Underlagsskive M6 syrefast Fjærskive m6 syref.din 127 A Låsemutter sekskt. M kval.syrefast Sekskt. skrue M6x25 8.8kval. syrefast Skive for tannhjul Tannhjul modul Sekskt. skrue M10x40 el.fors. 8.8kval Underlagsskive M10 el.fors Låseskrue M10x25 el.fors Opplagringskive Karosseriskive 11,5/35x Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Stag for klaff Låseskrue M10x45 el.fors Lagerhylse på tut Karosseriskive 11,5/35x Fortsetter på side 27 25

26 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave:

27 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Utkastertut og regulering Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 41 2 Låsemutter sekskant M10 el.fors 8.8 kval Låsemutter 6kt. M10 el.fors Underlagskive M10 el.fors Sekskt. Skrue M10x30 el.fors 8.8kval Skrue 6kt m6x syrefast Fjærskive syrefast Brakett for hydraulikkmotor Låsemutter 6kt M10 el.fors 8.8kval Underlagsskive M6 syrefast Låsekile for hydraulikkmotor Hydraulikkmotor Hydraulikkpakning3/8 BSP Ansatsnippel BSP 3/8ut-GEK10L /4"slange R2 L-2750mm Rotasj Hydraulikkpakning ½ BSP Hurtigkopling ½ ISO hanndel

28 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Triangel og HMV fester Utgave:

29 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Trepunktfester Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning 1 Redskapsdel triangel m/topp.bl Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Ringsplint L10x40 (orepinne) Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Ringsplint Ø10x40 (orepinne) Redskapsdel HMV-feste kompl

30 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Tilbehør - kantskjær hydraulisk regulering utkastertut Utgave:

31 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Tilbehør - triangel - kantskjær hydraulisk regulering utkastertut Utgave: Pos.nr Antall Betegnelse Delenr. Anmerkning Kanskjær Stang feste kantskjær VF230/ Ringsplint Ø10x40mm (orepinne) Kantskjær høyre 1m Kantskjær venstre 1m Skrue 6kt.m16x elf Underlagsskive m16 el.f Mutter 6kt locking m Kantskjær 1,6m Stang feste kantskjær VF230/ Ringsplint Ø10x40mm (orepinne) Kantskjær 1,6m høyre Skrue 6kt.m16x elf Underlagsskive m16 el.f Mutter 6kt locking m Skrue 6kt m10x elf Støttestag kantskjær 1,6m VF230/ Underlagsskive m10 elf Mutter locking m elf Hydr.betj.utløpsklaff Sylinder 32x20x125 H20H Ringsplint Ø10x40 )orepinne) Bolt Ø20x45 el.fors Hydraulikkpakning 1/4" Ansatsnippel BSP 1/4 -GEK10L /4"slange R2 L-3450mmVF/Klaff Hydraulikkpakning ½ BSP Hurtigkopling ½ ISO hanndel Slitestål for kantskjær komplett sett (inkl. brakett) (H) (V) 20 1 Slitestål for kantskjær H/V VF230/ Brakett for slitestål, høyre side Brakett for slitestål, venstre side Låsehodeskrue el.fors.8.8kval. M Flensmutter el.fors.8.8 kval. M Seksk.skrue M16x40 el.fors Underlagsskive Ø16 el.fors Låsemutter sekskt. M16 el.fors

32 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Klebemerker Utgave:

33 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Triangel for innbolting komplett Nedbrekksklaff komplett sett Skrog for snøfres VF fom Skrog for snøfres VF fom Støttefot Kulesvingskrans Endeplate for vifteaksel Brakett for hydraulikkmotor Lokk over hydraulikkmotor Stang feste kantskj.vf230/ Rist Innmaterblad Bolt for opplagring Stopper mot skrog Stag for klaff Slitestål h.side SF252 12x170x Slitestål for kantskjær h.side Slitestål h.side SF230 10x170x Slitestål v.side SF230 10x170x Midtre slitestål Kantskjær 1m Høyre VF230/ Kantskjær 1,6m Høyre VF252/ Støttest.kantskj.1,6m VF230/ Brakett for slitestål, høyre side Brakett for slitestål, venstre side Kantskjær 1m Venstre VF230/ Glidesko Støttefot Lokk for bakre lager Utkastervifte Aksling for utkastervifte Slitestål v.side VF252 12x170x Skive for tannhjul Kantskjær 1,6m høyre Utløpsklaff

34 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Utkastertut Nedbrekksklaff Stag for klaff Opplagringskive Låsehylse på tut Bolt Ø20x45 el.fors Rist Stag for klaff Redskapsdel HMV-feste kompl Hylse for vifteaksel Låsehodeskrue M10x Låseskrue M10x45 el.fors Låsehodeskrue M16x Låsehodeskrue M16x Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Sekskt.skrue M6x25 el.fors. 8.8 kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8.kval Sekskt. skrue M10x30 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x35 el.fors. 8.8kval Sekskt. skrue M10x40 el.fors. 8.8kval Sekskt.skrue M16x30 el.fors. 8,8 kval Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8kval Sekskt.skrue M16x40 el.fors. 8.8 kval Sekskt.skrue M16x45 el.fors kval Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Sekskt.skrue M16x60 el.fors kval Sekskt.skrue M16x80 el.fors. 8,8 kval Sekskt.skrue M16x140 el.fors. 8,8 kval Skrue 6kt M6x syrefast Skrue 6kt M6x25 Syref.DIN933 A Smørenippel rett M8x1 fingj Smørenippel rett M8x1 fingj Smørenippel rett BSP 1/

35 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Sekskt. Mutter M24 el.fors. 8.8kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M10 el.fors. 8.8.kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Låsemutter sekskt. M el.fors Låsemutter sekskt. M el.fors Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8.8 kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt. M16 el.fors. 8,8, kval Låsemutter sekskt.m6 8.8syrefast Flensmutter locking M16 8,8 kval Flensmutter locking M16 8,8 kval Toppstagbolt kat.1.ø19,8x86/ Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Toppstagbolt kat.ii 25,4X103mm Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M10 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M16 el.fors Underlagsskive M24 el.fors Karosseriskive 11,5/35x Karosseriskive 11,5/35x Fjærskive M16 el.fors Fjærskive M16 el.fors

36 Reservedelskatalog DUUN Snøfres VF230/252 Gruppe: Nummerinndeks Utgave: Delenr Betegnelse Pos.nr Ill.side Tekst side Underlagsskive M6 syrefast Underlagsskive M6 syrefast Fjærskive syrefast Fjærskive syrefast Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Ringpinne 10mm Klebeskilt 540 rpm Klebeskilt CE-merke Klebeskilt les instruksjonsbok Klebeskilt klemfare hånd Klebeskilt stopp traktor Klebeskilt klemfare traktor Flenslager UCF mm Fotlager 60mm FAG P Sylinder 32x20x125 H20H Hydraulikkmotor (oljemotor) Låsekile for hydraulikkmotor Ansatsnippel BSP 1/4 -GEK10L Ansatsnippel BSP 3/8ut-GEK10L Hurtigkobling ½ ISO hanndel Hurtigkobling ½ ISO hanndel Hydraulikkpakning 1/2 BSP Hydraulikkpakning 1/2 BSP Hydraulikkpakning ¼ Hydraulikkpakning 1/4" Hydraulikkpakning 3/8 BSP /4"slange R2 L-2750mm Rotasj /4"slange R2 L-3450mmHy.Klaff Tannhjul modul

37 SAMSVARSERKLÆRING Ansvarlig person Navn: Roald A. Duun Stilling: Driftsleder Firmanavn: Adesse: Duun Industrier as N-7630 Åsen Norge Telefon: Erklærer at følgende maskin: Snøfres VF230/252 Produsent: Duun Industrier as Type Duun Snøfres VF230/252 Serienr.... Produksjonsår 2011 er i samsvar med: Direktiv 98/37/EC Mechanical equipment Artikkel 8 Bilag 4 og 5 Underskrevet av: (ansvarlig person) Åsen den:

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Brukerveiledning Winner

Brukerveiledning Winner Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) JORDHAKKEUTSTYR SSCL INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA SSCL Jordhakkeutstyr.

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer