Brukermedvirkning. - en gave for bedre velferd. Hvem, hva og hvorfor - uførereformen. Hjertevarme. Ungdomskonferansen. i tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermedvirkning. - en gave for bedre velferd. Hvem, hva og hvorfor - uførereformen. Hjertevarme. Ungdomskonferansen. i tall"

Transkript

1 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave Brukermedvirkning s.8 - en gave for bedre velferd Hvem, hva og hvorfor - uførereformen Hjertevarme Ungdomskonferansen s.4 s.6 s.12 i tall 2014

2 Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade Voldsoffererstatning Tap av forsørger Bistandsoppdrag Nakkeskade Hodeskade Multitraume Ryggmargsskade Har du vært utsatt for en ulykke? Har du fått den erstatningen du har krav på? Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har 30 års erfaring innen fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter helt uten omkostninger for deg. Kontakt oss på eller for en kostnadsfri vurdering av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: Lillestrøm - C. J. Hansens vei 13, 2007 Kjeller Tlf: e-post: Personskade Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker: Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader Andre ulykker Voldsoffererstatning Oppdrag som bistandsadvokat Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon: Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer (H) Marte Randen Benedikte Poulsen Mari Grefslie Faruk Resulovic Cecilie Sethil Stuberg Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Filipstad Brygge 1, Pb Vika, 0125 Oslo, T:

3 I løpet av 30 år har over mennesker fått hjelp og støtte gjennom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade. Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende eller etterlatt. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan systemet virker. Personskadeforbundet LTN - 30 år Forbundet har hatt en travel kampanjehøst, mange lag har stått på stand og flere har delt bilder fra rundt om i landet. Hilde Valberg LEDER Hilde S. Valberg Brukermedvirkning er i vinden! Det står eksplisitt i Samhandlingsreformen og det sitter i dag medlemmer fra Personskadeforbundet LTN i flere viktige organ. Anne Helene Lindseth fra Asker og Bærum lokallag forteller i dette nummeret av LEVE MED om hvordan og hvorfor hun bruker kreftene sine på akkurat brukermedvirkning. Du er ikke alene om du lurer på hvordan uførereformen, som trer i kraft den 1. januar 2015, vil slå ut for deg og ditt liv. Vi har stilt Birte Sand Rismyhr relevante spørsmål og svarene har vi selvsagt trykket i magasinet. Forbundet har hatt en travel kampanjehøst, mange lag har stått på stand og flere har sendt inn bilder. Vi deler med glede! Kampanjen har gjort at vi har fått vist oss frem, og vi er glade for positive tall og ekstra henvendelser. Det er viktig å fortsette arbeidet! Landsstyret har hatt sitt siste møte for i år og på lik linje med regjeringen så har vi budsjettarbeid. Den største utfordringen vår er at vi ikke vet hvilke statlige tilskudd vi vil få framover da noen tilskudd har falt bort og andre er endret. Det gjør 2015 til et litt usikkert år, og det er noe vi vil følge tett i året som kommer. Barneboka til Vinni og Pekka er lagt ut for salg og topper listene. En av hovedkarakterene er vår Selius. Personskadeforbundet LTN får penger for hver bok som selges og boka, ja den er så god at vi gjerne anbefaler den. Når dere leser LEVE MED er vi kommet langt inn i adventtiden og jula nærmer seg. Vi går ei tid med forventning og spenning for de fleste, men også sorg for enkelte. Jula er ei tid for savn og sorg for de som har mistet noen av sine. Ta vare på hverandre, strekk ut ei hand og se hverandre. Ønsker dere alle ei god og fredfull jul og et godt nytt år! INNHOLD utgave Årets julegave Raseri, kaos og suksess RASERI, KAOS OG SUKSESS s.15 Valgkomitéen har begynt kandidatjakten s.16 Kjøp bok med Selius s.22 Smått & Viktig s.14 Kurs i kognitiv svikt! s.20 Dobbel kryssordside s.24 PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Redaktør: Gunn Kvalsvik Annonser: Telefon: Telefon: Grafisk produksjon: Trykkpartner AS E-post: E-post: Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no) 3

4 Hva, hvordan og hvorfor om den nye uførereformen TEKST Gunn Kvalsvik Uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2011 trer i kraft 1.januar Reformen innebærer blant annet at den nye uføretrygden skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt, og at brutto uføretrygd økes for å kompensere for dette. Det vil bli enklere og mer fleksibelt å kombinere arbeid med uføretrygd. Birte Sand Rismyhr fra Personskadeforbundet LTN følger nøye med, og her svarer hun på noen sentrale spørsmål rundt reformen. Hvordan beregnes ny uføretrygd? -For de som får innvilget uføretrygd fra blir det ca. 66 prosent av inntektsgrunnlaget, som for en vanlig arbeidstaker utgjør gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppstod. Endres nivået på ytelsene? -Alle som har fått innvilget uførepensjon frem til vil få oppjustert brutto uføretrygd på grunn av endringer i skattereglene. - Endringene i skattereglene betyr i praksis at det som tidligere ble skattet som pensjon, nå blir skattet som om det var inntekt. Blir uføretrygden nå omgjort til en midlertidig ytelse? - Nei. Hva skjer med barnetillegget? - Regjeringen foreslo i sitt budsjett for 2015 at det skulle gå fra å være behovsprøvd til å bli standardisert. Dette har de i budsjettforliket gått tilbake på, så barnetillegget for uføre fortsetter å være behovsprøvd. Hva skjer med ordningen for unge uføre? -Reglene for ung ufør forblir de samme. Alle som har fått ung uførfordel eller yrkesskadefordel beholder disse også i overføringen til uføretrygd. Hva skjer med adgangen for uføre til å tjene 1 G ( kroner- friinntekt) årlig ved siden av uføretrygden? -Friinntekten reduseres fra til 0,4 x G. For de som har fått innvilget 4

5 Det nye systemet legger til rette for at dersom en har mulighet, så kan en prøve seg i arbeidslivet. Det nye er at en ikke får revurdert uføregraden. Birte Sand Rismyhr uførepensjon før er det en overgangsordning med inntektsgrense/friiinntekt på ut Fra vil grensen på 0,4 x G gjelde for alle. - Tidligere var det slik at om en tjener over 1G kan en få revurdert sin uføregrad. Med de nye reglene beholder en den opprinnelige uføregraden, uansett hvor mye eller lite du jobber. Hvilken mekanisme i de nye reglene skal bidra til at flere uføretrygdede vil prøve seg i arbeid? - Det nye systemet legger til rette for at dersom en har mulighet, så kan en prøve seg i arbeidslivet. Det nye er at en ikke får revurdert uføregraden. Hvordan blir den årlige reguleringen av trygden, altså de trygdedes lønnsoppgjør? - Uføretrygden reguleres årlig på bakgrunn av G-beløpet. telle med? Innebærer dette kraftige kutt i ytelsene? -Selv om inntekt over 6 G ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den nye uføretrygden, vil den nye uføretrygden i hovedsak gi en høyere ytelse etter skatt, enn dagens ordning gir for jevne inntekter opp til om lag 11 G (fra FNO) BIRTE SAND RISMYHR mer informasjon om bostøtte på www. husbanken.no. Når får du vite hvor mye du blir skattlagt? - Fra midten av desember vil skatteetaten ha skattekortene klare, da vil dette fremkomme. Hva skjer med alle de uføre som har offentlig tjenestepensjon eller private uføreforsikringer? - Her må du ta kontakt med de instansene som jobber med pensjonen, være seg offentlige eller private. Kun inntekt fra 0-6 G skal telle med i opptjeningen av ny uføretrygd. Hva skjer da med høytlønnede som blir uføre, når inntekt 6-12G ikke lenger (delvis) skal Det er vedtatt økte bruttoytelser for å kompensere for økt skatt. Vil det føre til at alle uføre som også mottar andre ytelser der bruttoinntekten danner grunnlaget for behovsprøvingen vil få redusert, eller miste sine ytelser - som for eksempel bostøtte, fri rettshjelp osv.? - Dette er fremdeles under vurdering, men Personskadeforbundet LTN med flere har kommentert at dette kan slå svært negativt ut for mange. Det finnes Hvis en har noen spørsmål angående skatten må en kontakte skatteetaten på tlf: Hvor finner man informasjon om hvordan din nye trygd vil bli? - Sjekk websiden: Her finner du svar på det meste. NAV har også opprettet en egen kontakttelefon for spørsmål om ny uføretrygd, tlf:

6 Her er de positive tallene Personskadeforbundet LTNs kampanje og budskap har nådd ut til folket. Vi har spredd hjertevarme! TEKST: Gunn Kvalsvik 1242 liker oss på facebook har sett filmen på youtube en merkbar pågang og en økning i antall innmeldte Personskadeforbundet er på Hvilepuls og blir sett av tusenvis hver dag hjertereflekser er delt ut 1000 hjerteballonger har gått til himmelen, - en rakk helt til vårt naboland Finland JULEMESSE I BALLANGEN. KARI OG WANJA PÅ STAND BJØRN OG CATO DELER UT BALLONGER PÅ KARL JOHAN I OSLO DAMER PÅ STAND I ULSTEINVIK PÅ SUNNMØRE HJERTEAKTIVITET I ROGALAND HJERTEAKTIVITET I ROGALAND HJERTEAKTIVITET I ROGALAND 6

7 STAND PÅ NARVIK STORSENTER STAND PÅ KONGSVINGER SYKEHUS, KARL OLAV, IVAR, MONA OG JAN EN HJERTEVARMEBALLONG FLØY 100 MIL - TIL FINN- LAND OG HAVNET I TIINA TURULAS HAGE KARL OG TORFINN PÅ AMFI I NARVIK PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ PLASS PÅ LILLEHAMMER! MARITA PÅ STAND I MOSJØEN MARIT OG REIDAR I FULL AKSJON PÅ BRAGERNES TORG I DRAMMEN TORALF HJELDE FRA STJØR- OG VERDAL LOKALLAG PÅ AMFISENTERET PÅ VERDAL DEN PÅ BUTIKKSENTERET PÅ STEINKJER, ELI EIKLID OG KARI KARLSEN STO PÅ STAND 23. OKTOBER 7

8 Vår brukerkompetanse trengs! - Det er viktig, gøy og interessant å være brukermedvirker. Personlig blir jeg inspirert av tanken om at jeg med mine erfaringer bidrar til å gjøre helseverden bedre. TEKST: Gunn Kvalsvik Anne Helene Lindseth fra Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag vet hva hun snakker om. Som brukermedvirker i Vestre Viken i Helse Sør-Øst i to og et halvt år har hun erfaringer og mange tanker rundt rollen. - Jeg var interessert i brukerkompetanse før jeg ble klar over at det fantes noe som heter brukermedvirker. For meg var det logisk at brukere av tjenestene burde være med å utvikle pasienttilbudet og forklare hva som er behovene. Det var på et møte med blant annet Sissel Andersen, en av traverne i Personskadeforbundet LTN, jeg både ble klar over prosjektet og sa ja til å stille, sier Lindseth med et smil. HVA OG HVORFOR BRUKERMEDVIRKER Med brukerrepresentant menes en representant som snakker på vegne av brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonsnedsettelse eller en som er pårørende til f.eks. et barn eller en som på grunn av funksjonsnedsettelse vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt i funksjonshemmedes organisasjoner. Definisjonen over er hentet fra Stortingsmelding nr Litt forenkla kan en si at en brukermedvirker er en som selv har erfaring som kan brukes for å gjøre tilbudene bedre. - Det er nok de offentlige helseforetakene, altså spesialisthelsetjenesten, som har kommet lengst i implementeringen av brukerrepresentanter, men både r og NAV er lovmessig pålagt å hente inn brukerrepresentasjon i sine organ, forklarer Anne Helene Lindseth. - Hvorfor skal en ha brukermedvirkere? - Det handler selvsagt om å delta med vår erfaring i organer som skal bygge opp tilbud, organisere og behandle helse. Vår kompetanse sammen med fagkompetanse er faktisk gull verdt når viktige beslutninger skal tas. Det gjelder alt fra utbygging av avdelinger, til kommunikasjonsform eller hvilke forskningsprosjekter som skal prioriteres innenfor foretaket, sier hun. Det er ikke bare sykehusene og brukeror- ANNE HELENE LINDSETH 8

9 - Jeg var interessert i brukerkompetanse før jeg ble klar over at det fantes noe som heter brukermedvirker. Anne Helene Lindseth VÅRE ERFARINGER kommer til nytte når velferdstilbud skal utformes. Ved Vestre Viken setter dette konkrete merker. TRENGER INGEN AKADEMISK UTDANNELSE Den viktigste kompetansen en trenger som representant er egne erfaringer. Det er det som etterspørres. Deretter mener den erfarne brukerrepresentanten at det er smart å ta et kurs for å ha noen spilleregler når en skal inn i rollen. - I Helse Sør-Øst har vi et eget kurstilbud til brukerrepresentanter. Kurset går over tre moduler. På kurset gjennomgås alt fra hvor vi er i egen sorgprosess til hvordan et helseforetak er bygget opp. Dette er kunnskap som gjør deg tryggere i rollen og også gir et mer avklart forhold til hva fokuset og bidraget ditt skal være, forklarer hun. - I tillegg har FFO selv nylig utviklet et kursopplegg for brukermedvirkning som ikke bare gjelder i forhold til spesialisthelsetjenesten. Dette kurset ligger på hjemmesidene, er laget for nybegynnere og tilgjengelig for alle vår medlemmer. ganisasjonene som snakker om brukermedvirkning. Også landets myndigheter understreker betydningen av erfaringskompetanse og i Samhandlingsreformen er det lagt opp til at brukermedvirkning skal ha en sentral plass. - Også myndighetenes erkjennelse av at brukere av helsetjenester kan bidra for å skape bedre tilbud har vokst med årene. Og kanskje blir det enda viktigere når helseansvaret i større grad skal overføres til ne og de ulike systemene som finnes der? Uansett, det hjelper selvsagt at det er dokumentert at det lønner seg både kvalitetsmessig og økonomisk, sier Lindseth. Anne Helene Lindseth understreker flere ganger at det ikke kreves noen akademisk utdannelse for å sitte som brukermedvirker. Og at egne helseproblemer ikke er en hindring. - Man sitter som brukerrepresentant fordi man har helseutfordringer og/eller erfaring fra behandlingssystemet, og ønsker å dele dette. Det finnes derfor plass til de fleste av våre medlemmer dersom de 9

10 kjenner at de har kapasitet og et ønske om å dele, sier hun. Hun legger til at det oftest både er en erfaren og en uerfaren bruker med i utvalget. Det gjør at situasjonen, særlig for den nye, føles tryggere og at en lærer og går inn i rollen litt etter litt. EN VINN-VINN SITUASJON Siden Anne Helene Lindseth ble skadet for 15 år siden har hun på grunn av helseutfordringer gradvis redusert innsatsen sin i arbeidslivet. Å kunne bruke seg selv og sitt engasjement som bruker, har vært en bra erstatning. - Jeg har alltid likt å jobbe og jobbet mye. Etter ulykken gikk jeg friskt tilbake og trodde det skulle gå. Etter å lenge ha vært 50 prosent sykemeldt, jobber jeg i dag bare 25 prosent. Selv om det oppleves som et personlig nederlag, kjenner jeg at mitt bidrag inn i både Personskadeforbundet LTN, FFO og som brukermedvirker veier opp, understreker hun. - Kan du forklare? - Vel, jeg føler oppriktig at mine innspill i de mange komitéene ved Vestre Viken blir tatt på alvor. Leder eller nestleder ved helseforetaket deltar alltid på våre månedlige brukermedvirkermøter, det samme gjør pasientombudet. Jeg føler de lytter, noterer og lærer. Og vi blir trukket med og får uttale oss om utvikling av tilbudene ved Vestre Viken helseforetak. At det jeg og de andre brukerne faktisk blir hørt på og tatt på alvor. - Har du noe konkret dere er stolte av å ha fått til? - Vi har blitt hørt om vårt syn ved utbyggingen av akuttmottaket ved flere av sykehusene. Noen steder har det blitt større og bedre enn planlagt. Det har mange sagt de er takknemlige for at vi spilte inn. Et annet eksempel er vi har arbeidet målrettet for å bedre kommunikasjonen i helseforetaket. Som en del av dette prosjektet har brukerutvalget fått gjennomslag for innkjøp av egne visittstoler som legene skal benytte slik at dialogen skal foregå mer i symmetri med pasienten som ligger i sengen. Ellers er det bl.a. pasientsikkerhet generelt, ventelistetid, fristbrudd, korridorpasienter blant temaene vi tar opp. HVORDAN BLI BRUKERMEDVIRKER Lindseth, som etter hvert sitter i ganske mange utvalg som brukerrepresentant, er også leder i FFO Akershus. Hun kan derfor en del om prosessene bak utvelgelsen av brukermedvirkere. - Dersom noen ønsker å bli brukermedvirker, tar de først kontakt med laget sitt. Laget vil igjen melde interessen videre til FFO eller andre instanser. Organiseringen er noe ulik siden dette organiseres litt forskjellig fra fylke til fylke. Deretter blir din interesse meldt videre til helseforetak,, NAV eller andre som trenger og ønsker brukerkompetanse, forklarer hun. - Er det stort behov for brukermedvirkere? - I Helse Sør-Øst trenger vi flere brukermedvirkere, og slik vet jeg det er over hele landet. Kommunene ligger litt etter i implementeringen, det samme gjelder NAV, men også her kommer nok etterspørselen til å øke. Så svaret er absolutt ja, sier hun. Lindseth understreker at alle personligheter passer som brukermedvirker, men det er viktig at en ikke flagger sin egen sak og er ferdig med den. - Man er representant for alle brukere og det må man ikke glemme. Man må derfor tenke større enn sin egen personlige historie, avslutter hun. 10

11 NYTT KURS I BRUKERMEDVIRKNING KLART TIL BRUK Funkis og FFO har laget et lavterskel kurs i grunnleggende brukermedvirkning. Kurset og materiellet er endelig klart til bruk. Materiellet består av veiledning til instruktør, studiehefte, program og en presentasjon med oppgaver. Materiellet er utformet slik at veiledere over hele landet, i alle medlemsorganisasjoner skal kunne ta det i bruk for sine brukermedvirkere, enten de skal medvirke i NAV, helsesystemet, i r eller opplæringssektoren. Som medlemmer i FFO og Funkis har Personskadeforbundet LTN tilgang på dette materialet. - Materialet er rykende ferskt, forteller Christina Thanger i Personskadeforbundet LTN. Hun var til stede da generalsekretær i Funkis presenterte kurset. Christina Thanger, som jobber som regionssekretær i Personskadeforbundet LTN, mener kompetanse om brukermedvirkning er viktig. Samhandlingsreformen og flere offentlige instanser vil ha mer brukerblikk og brukerkompetanse, og her har våre medlemmer mye å tilby. - Jeg tror og håper at et brukermedvirkningskurs både vil bevisstgjøre medlemmene våre viktigheten av å være brukermedvirker og ikke minst å gi et innblikk i hva brukermedvirkning faktisk handler om, understreker Thanger. Hvordan Personskadeforbundet LTN ønsker å bruke kurset er ennå ikke avklart. Kanskje blir det satt opp sentralt og årlig? Og kanskje vil det på sikt kunne utdannes kursholdere som igjen holder kurs i sine områder. OM KURSET Bakgrunnen for prosjektet er det store behovet for opplæring av brukermedvirkere som skal representere de som har funksjonsnedsettelser, kronisk syke og deres pårørende i ulike offentlige styrer, råd og utvalg. Det er mange arrangører og mange ulike utforminger på denne opplæringen i dag, og opplæringen er ikke tilgjengelig for alle som har bruk for den. MÅLSETNING Funkis og FFO ønsker å lage et verktøy for denne opplæringen som kan brukes av frivillige instruktører. Verktøyet skal bestå av studieplan, materiell og veiledning som sikrer bedre kvalitet, tilgjengelige kurs, bedre læring. Kursopplegget skal i tillegg kunne tilpasses ulike arrangører, arenaer og nivåer. Fellesnevneren vil være en inkluderende pedagogisk metode og en balanse mellom kunnskapsformidling og trening. PROSJEKTETS MÅL At et kvalitetssikret undervisningsopplegg for brukermedvirkning blir tilgjengelig for alle. Å heve kvaliteten på opplæring av brukermedvirkere. Å øke offentlige myndigheters tiltro til sine brukermedvirkere og deres kompetanse FERDIG MATERIELL På Funkis sine hjemmesider, adresse funkis.no, finner en materiellet man trenger til grunnopplæring i brukermedvirkning. 11

12 Ungdomskonferanse på Hamar 17 engasjerte unge voksne i alderen 15 til 35 var deltakere under høstens begivenhetsrike konferanse. Temaet var ungdom og påvirkning. TEKST: Tone Knudsen Gjengen ble møtt på togstasjonen av en blid Pernille Villekjær fra Landsstyret. Hun geleidet oss til hotellet, som lå sentralt plassert i hjertet av Hamar. Etter en kort hvil på rommet, startet konferansen med en presentasjon av deltakerne. De som ville kunne fortelle litt om seg selv, og hvilken skade de hadde blitt utsatt for. Det var deltakere fra nord i Vesterålen til øst i Oslo, alle var imøtekommende og inkluderende. Mottoet og praksis på slike arrangement; her skal det skal være rom for meninger og stor takhøyde. Etter presentasjonen holdt Frank Gjelsøy fra sekretariatet og Pernille et innlegg som omhandlet ungdom og påvirkning. De gikk igjennom hvilke kanaler man kan påvirke andre gjennom og hvordan vi selv blir påvirket i det daglige. - Visste du at 70 prosent av kommunikasjonen vi fører blir fanget opp non verbal, og bare 30 prosent av det vi sier blir forstått? «Råd og Hjertevarme»-videoen ble vist i plenum og organisasjonens fremtid diskutert. BRUK AV FACEBOOK ble også diskutert på årets ungdomskonferanse. - Personskadeforbundet LTN har faktisk fylkeslag. Det er viktig å skille mellom deg dratt forsikringssaker helt opp til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fordi folk bruker Facebook til å danne som offentlig person og som privat, og fått gjennomslag! Vi har klart å endre seg et bilde av deg. Ingen liker å være loven tre ganger. Det er imponerende! venn med en som bare klager eller kun fremstår som perfekt. FFO OG FACEBOOK Pernille holdt et foredrag om FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). FFO under dagen. Det var mye stoff som skulle Gjennomgående pauser var nødvendig har blant annet utarbeidet Håndboken, fordøyes. Vi bestemte sammen å avslutte som er en oversikt over hvilke lover og litt tidligere og gjorde oss klare til å spise regler dersom du har nedsatt funksjonsevne. var inkludert i oppholdet, det eneste du middag på restauranten «Volume». Mat måtte legge ut for var det du ville ha Bruk av facebook ble også diskutert. av drikke. Hva legger du ut? Er du klar over hva du skriver og hvem du er venn med? Man Maten var god, vi ble enda bedre kjent har et ansvar når man skriver på vegne og det ble en sosial og hyggelig stund. av forbundet eller sitter i et lokal- eller Etter måltidet var det madrassmøte 12

13 Mottoet og praksis på slike arrangement; her skal det skal være rom for meninger og takhøyden skal være stor. Tone Knudsen på hotellrommet. Her skrev vi ned lapper og trakk de vilkårlig opp, - for så å finne ut hvem som hadde skrevet lappen. Pernille hadde kjøpt potetgull, sjokolade og brus som vi bare kunne forsyne oss med. Det ble en trivelig og gøy avslutning på kvelden. FINN DIN INDRE STYRKE Dag to startet med en spasertur i parken, det var lettregn i været, men det var godt å komme seg ut. Pernille viste oss det kjente klokkespillet, noe som førte til at de som var trøtte våknet. Neste punktet på programmet var Simen Almås, en kjent motivator og foredragsholder, som pratet om det å ikke gi opp og å finne sin egen indre styrke. Han begynte å fortelle om barndommen sin. Det var en sterk historie. Han ble brannskadet etter lek med flammer og levde mange år med skam og liten livsgnist. - Det var svært tøft å se annerledes ut og ikke være lik de andre, sa han. Han forsto tilslutt at han ikke kunne fortsette i det sporet. Han hadde tross alt mye å være glad for! Simen meldte seg på programmet Norske Talenter, og da tok livet en positiv vending. På tredje års forsøk kom han helt til semifinalen, og han fikk til og med hilse på kronprins Haakon. Simen Almås ga aldri opp, selv etter å ha fått krass kritikk av dommerne i de tidligere forsøkene. Simen fortsetter foredraget med å fortelle om opplevelsen i Da var han på Utøya og igjen gikk han igjennom smertefulle psykiske opplevelser. Heldigvis overlevde både han og de to kameratene. Han oppsummerte og delte med fraser som har hjulpet han til der han er i dag : * Nåtiden er det eneste du kan gjøre noe med * Små avgjørelser kan gi store utfall * Ta valgene i dag, ikke utsett livet Så var det lunsj på «Tante Gerda», der de tøffeste prøvde seg på hjemmelaget spinatsuppe. I tillegg til matservering, hadde cafeen også egne kunstutstillinger og diverse inventar til salgs. Deretter var det gokart på Norges lengste innendørs gokartbane! Noen av gokartene hadde tandem, slik at de nervøse og de med nedsatt bevegelsesevne også fikk prøvd seg. På kvelden var det god stemning, pizza og bowling. Maten var god, stemningen super og alle ble inkludert, her kunne man være seg selv og det holdt. Resten av kvelden stod man fritt å gjøre hva man ville. Søndag var det avreise etter en god og lang frokost. Noen måtte stå opp ekstra tidlig for å ta 0800-bussen tilbake til Gardermoen. Men konklusjonen var klar; dette var en fin helg. GOKART på Hamar. GJENGEN KLAR for faglig innput. 13

14 Smått & Viktig FREDRIK ELVERUM 20 ÅR Fredrik Elverum fra Ofoten lokallag fylte 20 år den første november, noe som ble markert på grendehuset i Vassdalen. Jubilanten, som ikke visste om festen, ble både glad og overrasket da han kom inn i lokalet og så alle gjestene. Det ble en trivelig kveld, med mye god mat. Flott underholdning, der Fredrik selv sto for det meste. Det ble blant annet musikk og dans. Det hele bundet sammen av en dyktig toastmaster. Fredrik er en god ambassadør for Ofoten lokallag, og står på der han kan sammen med oss. En velfortjent og minnerik markering, stelt i stand av hans foreldre, Madelen og Svein Magne. UTDELING AV SELIUSER Aksdal Barnehage og Garhaug Barnehage, Rogaland. FOTO: Jan Helge Apeland 14

15 Årets deltakelse under Oslos bratteste førte til at Kolbotns håndballherrer fikk en ekstra hard treningsøkt. Og de satte rekord! PÅ OSLOTOPPEN Tradisjonen tro stilte Personskadeforbundet LTN under Oslos Bratteste. Målet er å vise at alle kan delta! Årets deltakelse førte til at Kolbotns håndballherrer fikk en ekstra hard treningsøkt. Og de satte rekord! Cato Ulvestad og Kolbotn-herrene brukte rett i overkant av 35 minutter. Robert Haugen og det andre Kolbotnteamet imponerte vel så mye da de klokket inn på 39 minutter, selv etter et havari med rullestolen underveis. Vi fikk tips om at de var en topptrent gjeng som var klare for å vise seg frem, og vi fikk heldigvis et positivt svar fra dem. De sier selv at de ønsker å være forbilder både på og utenfor banen, og vi er kjempetakknemlig for innsatsen de la for dagen, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad. TEKST: Gunn Kvalsvik - Vi fikk en forespørsel fra Personskadeforbundet LTN om vi ville hjelpe en rullestolbruker opp Wyllerløypa, forklarer André Kolstad. Da de møtte opp var det to som skulle opp. Det ene laget skulle opp sammen med Cato Ulvestad, det andre med Robert Haugen. A ÅRETS JULEGAVE ått hjelp og støtte gjenhar forbundet jobbet for ud, juridiske rettigheter, satt for skade. jon for alle som har fått t setter deg i en situar ord som rehabilitering, man skal forholde seg n også som pårørende er før, og vi vet hvordan Raseri, kaos og suksess RASERI, KAOS OG SUKSESS I løpet av 30 år har over mennesker fått hjelp og støtte gjennom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade. Personskadeforbundet LTN - 30 år Personskadeforbundet LTNs historie er nå samlet mellom to permer, og blitt bok. Den kan bli din for kun kroner 129,- inkl. porto. Send en e-post til no, noter navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å kjøpe. Kjøper du to eller flere, får du de til 100,- pr. stykk. 15

16 Valgkomitéen har begynt kandidatjakta Valgkomitéen, som består av Anita Einvoll, Turid Henriksen og Svein Ove Langeland, har begynt arbeidet fram mot landsmøtet i 2015, og søker allerede nå etter de lyseste hodene våre. - Vi ser etter personer med lyst, evner og tid til å styre Personskadeforbundet LTN inn i framtida, sier leder i valgkomitéen Anita Einvoll. Å sitte i landsstyret er en unik erfaring der du får påvirke og ta del i viktige prosesser i organisasjonen. VEDTEKTER OG HANDLINGSPLAN Landsstyremedlemmene blir valgt av landsmøtet for å styre etter vedtekter og handlingsplan. Det er de som skal sette landsmøtevedtak ut i livet. For valgkomitéen er det viktig at styret består av representanter som brenner for gruppene skadde, pårørende og etterlatte. Faktorer som geografi, kjønn og alder må også tas hensyn til, og ikke minst at de som brenner for det å drive organisasjon. - Alle våre lokal- og fylkeslag har en påvirkningsmulighet når det gjelder hvem som blir valgt inn i styret. Det enkleste i verden er å lene seg tilbake og være misfornøyd, men har du egentlig lov til det hvis du ikke har engasjert deg i forkant, undrer komitélederen. Valgkomitéen ber styrene i lagene sende inn forslag på sine kandidater, men understreker at også enkeltmedlemmer i lagene kan sende valgkomitéen sine forslag. - Når du sender inn et forslag, så ønsker vi at dere i tillegg til deres anbefaling av personen sender med en cv så vi får se hvilke kvalifikasjoner den enkelte har, avslutter Anita Einvoll. Frist for innsending av kandidater er 15. mai, og sendes til Brukerstyrt personlig assistanse i Aleris er supert! tlf: e-post: 16

17 Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag! Din deltagelse på årsmøtet er en gylden mulighet for deg som medlem å påvirke og ta aktiv del i det arbeidet som Personskadeforbundet LTN gjør der du bor! Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å komme på årsmøtet, så sett av datoen allerede nå! Saker som du som medlem ønsker skal bli behandlet på årsmøtet sendes til laget på nedenstående e-post-adresse senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden m.m. blir sendt til alle medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Lag (alfabetisk) Personskadeforbundet LTN: Årsmøtedato Sted/klokkeslett (dersom noe av dette mangler så blir det opplyst på innkallinga) Lagets e-post-adresse Kontaktperson/tlf. Follo lokallag Kolben kultur- og akt.senter, Kolbotn, kl Bernt Flekstad, tlf Harstad lokallag Lærings- og mestringssenteret UNN, kl Lill Tove Pedersen, tlf Hordaland fylkeslag Mannsverk 4, Bergen, kl Eva C. Dahle, tlf Lillehammer og omegn lokallag Sykehuset Innlandet, Brukerkontoret 1.etg., Lillehammer, kl Gunnvor Augland, tlf Lofoten lokallag 2.3. Klubbhuset Gravdal, kl Leif Helge Hansen, tlf Midt-/Nord-Hedmark lokallag Myklegard kro, Løten, kl Per Erling Aasen, tlf Nordmøre og Romsdal lokallag Frivilligsentralen, Kristiansund, kl Svein Inge Bjerkan, tlf Nordre Vestfold lokallag 9.3. Skjeestua i Stokke, Kl Adelheid Bøen, tlf Oppland fylkeslag Vertshuset v/e6 på Biri, kl Inge Botten, tlf Rogaland fylkeslag Austmannavn. 11, Haugesund John Ottøy, tlf Solør/Odal og omegn lokallag Skaslien gjestgiveri, kl Karl Olav Evenby, tlf Sortland og Andøy lokallag Sortland rådhus 1 møterom 1, kl Arne-Magne Andreassen, tlf Steinkjer og Namsos lokallag 7.3. Quality Airport Hotel, Værnes Eli Eiklid, tlf Søndre Vestfold lokallag Haraldsgate 2 B, Larvik, kl Ola Akre, tlf Sør-Trøndelag fylkeslag Lian rehabilitering, kl Monica Kristensen, tlf Søre Sunnmøre lokallag 3.3. Frivilligsentralen i Fosnavåg, kl Sissel Blomvik, tlf Telemark fylkeslag FFO, Blekebakkvn. 1, Skien, kl Inger Fjell, tlf Tromsø og omegn lokallag 4.3. Britt Ballovarre, tlf Valdres lokallag 6.2. Tunkroa, Bagn, kl Heine Skyvulstad, tlf Vesterålen lokallag Røde Kors huset i Myre, kl Hjørdis Samuelsen, tlf Østfold fylkeslag Peppes Pizza, Askim, kl Hege Thue Hansen, tlf

18 Landet rundt Oslo motor show 2014 TEKST: André Berg, leder Oslo fylkeslag Oslo Motor show tok helt av i år! Tilsammen var det som var innom Turbotunet der boka Johnny Virker i Turbotrøbbel ble lansert. Oslolaget og undertegnede sto på stand i 25 timer fordelt på tre dager. Både Østfold- og Romerikelaget var innom. Sammen fikk vi delt ut masse informasjon om forbundet, reflekser og mange Seliuser pluss flere kilo drops! JOHNNY VIRKER I TURBOTRØBBEL I Johnny Virker-boka er vår Selius med som en figur som hjelper til på alle felt. Boken hadde sin egen stand og det ble svært vellykket, og ikke minst kjempegøy for både store og små. Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag sender en stor takk til Lundefaretbrødrene som har stått på som bare det med Vinni, for boka. Gøy på stand Bente Norstad har aldri stått på stand for Personskadeforbundet LTN, men endte opp med å stå alene i glassgata på A-hus. Det var kjempegøy. - Jeg sa ja til å stå på stand, da Kjell Silkoset spurte, fordi jeg hadde fri den dagen forteller Bente Norstad og ler. - At jeg skulle ende opp med å stå alene var verken han eller jeg klar over. Norstad kom til A-hus og ble møtt av en hyggelig dame som sa at hun kunne velge hvilket bord hun ville bruke. - Jeg tok den som var mest synlig etter inngangen og fikk hjelp av samme damen til å gjøre klar bordet. Plasseringen var strategisk fra min side for da ville besøkende se oss. Standen satte jeg opp alene og da André Berg fra Oslo fylkeslag kom, hadde jeg stått i to timer alene. STOR PÅGANG Allerede før klokken 10 hadde flere personer vært innom standen til Romerikslaget og snakket med Bente Norstad. - Jeg var faktisk nesten tom for det det meste innen svært kort tid. På standen hadde jeg brosjyrer, hjertereflekser, seliusreflekser og Seliuser. Det siste var svært populært. Norstad forteller at det var positivt at flere av de ansatte ved A-hus stoppet opp, spurte hva forbundet jobbet for og syntes det var interessant. Flere av dem uttrykte at de ville formidle dette videre! LÆRE AV ANDRE Da André Berg, en svært erfaren standståer ankom, lærte Bente Norstad av hans metoder. - Timene gikk fort og jeg overlevde! Jeg gledet meg faktisk til neste dag på Arena på Lillestrøm, avslutter Bente Norstad. 18

19 De som ønsket det kunne få besøke sekretariatet, og 17 av oss ble med på det på lørdagsformiddag. Der fikk vi kaffe og kake og en orientering av Per Oretorp. Ragni Hafsten Med Aust-Agder fylkeslag på Oslotur oktober TEKST: Ragni Hafsten Fylkeslaget pleier å dra på revytur til Oslo hver høst, og i år var det 20. gang vi gjennomførte en slik tur. 23 forventningsfulle medlemmer entret bussen for en koselig helg med mye latter og moro, men også litt alvor. Første stopp var Østerholtheia nær grensen til Telemark, der det i anledning jubiléet ble servert champagne. Dette var et populært innslag. Populært var det også da Synnøve ble hedret for å ha deltatt på alle 20 turene. Målfrid kom hakk i hæl med sine 19 og begge fikk flotte hårsløyfer som en bekreftelse på innsatsen på turfronten. De som ønsket det kunne få besøke sekretariatet, og 17 av oss ble med på det på lørdag formiddag. Der fikk vi kaffe og kake og en orientering av Per Oretorp. Etter en treretters på hotellet lørdag ettermiddag, kjørte bussen oss ned til Latter på Aker Brygge til forestillingen Latter på Latter med Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Ness. Og latter på SYNNØVES 20. OG MÅLFRIDS 19. REVYTUR Latter ble det, noe også vi bidro til. Søndag ved 11-tiden satte vi så kursen sørover, godt fornøyde med årets revy-tur. Og tradisjonen tro ble det matstopp på Lasses i Bamble. På vegne av hele gjengen vil jeg takke for en gild revytur! CHAMPAGNE PÅ ØSTERHOLTHEIA Som de siste årene reiste vi også denne gangen via Sandefjord Strømstad for å komme oss til Tigerstaden. Og selv om det var litt ujevnt terreng på fjorden, taklet vi dette bra. Da vi fikk asfalt under hjulene igjen, bar det rett opp til Nordby-senteret for en 2-timers handletur før vi satte kursen mot Oslo og hotellet. Thon hotell Europa har blitt vårt faste holdepunkt på revyturene, og der ble vi som vanlig ønsket hjertelig velkommen tilbake. HELE GJENGEN VED BUSSEN 19

20 Dette skjer 6-7 OSLO Februar Dette er noen av følgetilstandene som kan oppstå etter ulykke/sykdom som berører hjernen. Fellesbetegnelsen for slike skader er kognitiv svikt. Følgetilstanden kan være slitsom og vanskelig både for den skadde og for de pårørende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs om dette. Målet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap om kognisjon, kognitiv svikt og hvordan man jobber med kognitiv rehabilitering. Foredragsholdere er ansatte fra Sunnaas sykehus. De har bred kompetanse innen dette feltet. Tid: februar 2015 (fra lunsj til lunsj) Sted: Comfort Hotel Runway Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen Personskadeforbundet LTN dekker kurset, reise og opphold på enkeltrom, full pensjon. Kurset er åpent for alle med medlemskap i forbundet. Medlemskap kan tegnes ved påmelding til kurset. KURS: HVORDAN ER DET Å LEVE MED KONSENTRSJONS- VANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE ETTER SKADE? For mer informasjon eller påmelding: ta kontakt med Wenche Solløst på telefon eller: personskadeforbundet.no Påmelding kan også sendes pr. post: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Påmeldingsfrist: mandag 5. januar Påmeldinga er bindende. Egenandel kr. 500,-. PÅMELDING (FÅ PLASSER IGJEN). Vennligst fyll ut tydelig, helst med blokkbokstaver: Navn:... Postadresse:... E-post-adresse:... Telefon:... Spesielle behov: (allergi, hpc-rom eller annet):... Jeg er...skadet...pårørende Hvis nødvendig med fly; fra hvilken flyplass? (forbundet bestiller flybilletter)... Dato/signatur:... 20

21 29 Januar Personskadeforbundet LTN Finnmark fylkeslag inviterer til følgende gratis foredrag: Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp: Når skaden eller sykdommen rammer settes den personlige økonomien på prøve. Regninger kommer uansett, og for at helsa skal kunne bli så bra som mulig så raskt som mulig er det viktig at også økonomien er under kontroll. Foredraget gir en innføring i hovedreglene i norsk erstatningsrett etter personskade uavhengig av hvordan skaden har oppstått. Kunnskap om dette bidrar til økt mestring og kontroll underveis i egen erstatningsprosess. INVITASJON TIL FOREDRAGENE NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN RASERES OG FRA NAVSK TIL NORSK NAV og kommunale tjenester v/rådgiver Birte Sand Rismyhr: Foredraget gir en innføring i hvilke rettigheter og plikter man har ved skader og sykdom. Det gis råd og veiledning om hvordan man skal legge frem sin sak overfor NAV, hvordan stille de riktige spørsmålene, hvordan få kontakt med og hvordan få et godt samarbeid med saksbehandler. Det gis en generell innføring i økonomiske ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, arbeidsrettede tiltak og andre stønadsytelser. Etter samhandlingsreformen, som trer i kraft , har n et større oppfølgingsansvar når man blir syk eller skadet. Det er derfor viktig å vite hvilke rettigheter man har og hvordan opprette kontakt. Det er anledning til å stille spørsmål under foredragene. Det er også mulig å forhåndsavtale tid (gjøres ved påmelding) for gratis konsultasjon med foredragsholderne. Sted: Scandic Hotel Alta Tid: Torsdag den 29. januar 2015, kl ca Lunsj i pausen kl Påmelding gjøres innen den til: Rigmor Endresen på telefon eller e-post: Foredragene er åpne for alle! FLOTTE LEILIGHETER FOR MEDLEMMER Vi vil også i år tilby de flotte leilighetene på Panorama Dreams, Bulgaria, for leie til våre medlemmer. Vi åpner for bestilling ! Vi har 8 fine leiligheter, hvorav 2 er rullestoltilpasset, i forskjellige størrelser for utleie til våre medlemmer. Du finner informasjon om leilighetene, priser og beliggenhet på våre hjemmesider Når leilighetene er ledige finner du også på våre hjemmesider. Eller velkommen til å ta kontakt med Frank i sekretariatet: eller telefon

22 Selius & kidza Vår Selius i kul bilbarnebok Det var egne turboerfaringer som motiverte tre kompiser til å lage en barnebok om et eget bilunivers. Selius er en av karakterene i boken! "Johnny Virker i turbotrøbbel" er en ny barnebok om en liten rallybil med litt for høyt turbotrykk. Med boken debuterer sangeren Øyvind «Vinni» Sauvik som barnebokforfatter. Den ble til i samarbeid med rallybrødrene Pekka og Ole-Martin Lundefaret. GODE ROLLEMODELLER Som alle aktive kjørere, har også Team Lundefaret sponsorer og samarbeidspartene. Men gutta ønsker å være gode rollemodeller, og har derfor i sju-åtte år samarbeidet med Personskadeforbundet LTN. - Vi har samarbeidet med Personskadeforbundet LTN siden 2009, og liker at de jobber for å bevisstgjøre hvor farlig trafikken kan være. Særlig ungdom som ikke har den erfaringen, og kanskje også for mye adrenalin til å lese trafikkbildet, forklarer Pekka. Han har også fått til en avtale mellom Jif bilshampo og forbundet, der 5,- kroner av hvert salg går til Personskadeforbundet LTN. RULLENDE SIRKUS Team Lundefaret deltar på en rekke motortreff, show og stevner med bilen Johnny Virker, sammen med Personskadeforbundet LTN. - Ved å skrive bok, samler vi trådene og når mange. Fem kroner av hver bok går til Personskadeforbundet LTN og holdningsskapende arbeid for barn og ungdom, sier Team Lundefaret - som påpeker at de ønsker å kommunisere trafikksikkerhet, samtidig som boka er en del av deres totale kommersielle rallyvirksomhet. NYTT OPPLAG «Johnny Virker i turbotrøbbel» har fått en solid plass på den norske boklista for skjønnlitteratur. Førsteopplaget på 4000 bøker er snart utsolgt, og et nytt opplag er i trykken. - Det er som å vinne rallyløp med en gocart, jubler gutta. 22

23 Finn seks feil RINGEREN I OPERAEN! En av tilskuerne har glemt å slå av mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du se hvem det er. Sudoku Dekk over bildene og svar på disse spørsmålene: - Hvem sitter på høyre side av Dolly? - Hvem sitter midt på andre rad? - Hvem sitter helt til venstre på første rad? MÅNEDENS APP APP: Maily Alder: 4-9 Pris: Gratis Utgiver: goodnews.is Kryssord BARNAS FØRSTE EPOST APP! EPOST APP! EPOST APP! Visuelt barneaktig epost-app som skal stimulere små barn til å sende og motta meldinger. Det er mulig å håndskrive meldingene og å ta bilder som kan legges inn i meldingene. Svært gode omtaler, for eksempel i mashable.com. Versjoner: Apple Ipad Egg uten skall Én finger som banker MCT/Bulls MCT/Bulls 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED NED NED SATT FUNKSJONSEVNE. Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer Hva skjedde? i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Vent Et til vannert grunnprinsipp Hva for skjedde? universell utforming er helt stille Da du holdt det opp er at omgivelser og produkter mot lyset, skal Hvis kunne du ha du var en en utforming fisk som svømte som i Kan du se deg se plommen vannet i det og rå så opp, ville undersiden gjør dem tilgjengelige selv i speilet? for egget flest mulig. av vannoverflaten Målet er se å ut forenkle som et speil livet og øke livskvaliteten for alle. Legg et egg i plastglasset og Lim speilet fast til vasken som vist fyll 1 på eddik til det dekker egget under og fyll vasken med vann 2 Skru lokket godt på og la det stå på bordet Se etter endringer i I en gammel historie blir en glasset flere ganger Fisken kan bare se hva som er student bedt om å tenke over om dagen Stikk en finger lyden av én hånd som klapper. 3 under vann, ikke over i vannet og se 45 graders Begge eggene Vet du hvordan du kan få et 2 på speilbildet Fisken ville se fingeren din Det kunne han ikke, vinkel egg ut av skallet uten å dens i speilet. stikke ned i vannet spretter PLUSS når et du for det gir ingen mening Etter to dager tar du egget forsiktig knuse skallet? Du løser Ser det ut som speilbilde av fingeren slipper i den dem det Læreren opp. Slik ville gjør lære du ham det: hvordan han skulle ut og skyller det i kaldt vann to fingrer? speilaktige undersiden ned på av bordet tenke på ting som ikke er logiske vannoverflaten Hold egget opp mot Her Du er trenger måte du kan se en finger banke 3 lyset og se på det Hvis ikke, flytt mot seg selv på, men det finnes en logisk fingeren litt bort forklaring Hardkokt på egg hvorfor det ser slik ut fra speilet Rått egg Eddik er en svak syre som kan Du trenger: Eddik Hold egget ca. 5 cm Vri fingeren til siden 4 løse opp mange ting som Plastglass over et bord og slipp det og vink med den inneholder kalsium Vask eller plastbalje med tett lokk Deretter slipper du det fra 10 cmdet vil se ut som om Når du ser ned Eddiken løste opp eggeskallet, Lite speil du banker fingeren gjennom vannet mot seg selv slik at bare på den speilet myke, ser hinnen du Limbånd eller maskeringsteip Gjenta trinn 1-3 innenfor skallet på samme var tilbake måte 4 med hardkokt egg som en fisk 27 23

24 Kryss meg på krykka Sveinung Tornås og Maj Back VIRK - NINGEN TILBUD KUNST - NER RIST BEVE - GET Kryssordfo BELEG - GET BAK OPPGAVE Sett sammen bokstavene i de fargede rutene (i rekkefølge fra toppen og ned). Dette blir løsningen som du kan sende inn. VAKLE - VOREN PRO - NOMEN DRIKKEN TINE MYNT LYS - BILDER TALL TVIL - ENDE MINI - MALE PIKE - NAVN SVI UNDER - GRUNNS- BANE UKJENT UTSIKT TETTE TEMA ULLEN FARGE KRIBLE MERK NESEVIS SKALL - DYR Det trekkes tre vinnere som får en overraskelse i posten. Svarfrist: 10. januar FUGL TRENDY HYLE MUNN ORGANI- GRØNN - SASJON SAK HODE - DEL TINN SNÅL PLANET FOLD BLANDE KLOKKE NAKEN JULE - MAT PILER INVI - TERER FRUK - TER DEL ARR. LTN OG SUNN - AAS Løsning på forrige kryss var: JUBILEUMSFEIRING VINNERE Torill Nordhus, Stord Odd-Egil Gundersen, Oslo Elin Støvne, Tavira Send løsningsordet, samt navn og adresse til: eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten e-post: Hjemmeside: RETTE - SNOR KARAK - TER TEMAER PÅ PAR - KURSET LISSE ALDER TRE STÅK MASKIN TVILE GLORIE FUN - DERT MØBEL MYNT - ENE MUSI - KERE FETT - STOFF GLATT DIS DIKT RØSTEN MYNT MERKE SVENSK TALL HVILTE DEN YNGRE VOKA - LER GUTTE - NAVN PAPE - GØYE RÅD - VILLE JULE - MAT TOKT OVER - HODE SOMME VIA BARE I ORDEN HELLIG FORTØY- NINGS - TAU SLETTE STU - DERE LEVER KNEISTE LIGGER I VEST - AGDER PARAT LENS UT AV HAV - ØRNENE FÅR DYR SIVBÅT FESTE - ANORD - NING SØLV PLAGG NESTEN BLINK SEL - SKAP HANN - FUGL BYRDER INSEKT KONGE - SØNN JULE - MAT FUGLEN JULE - GODT FOR - ENER VOKSE FISKEN BARE ELV PADLE F 24

25 rfatter Ragni Maria Hafsten e-post: Hjemmeside: OFRE DILLENE ORI - ENTEN MEST ILLE FUG - LENE PIKE - NAVN FISK KIKKER ARVE - ANLEGG GAVE GUTTE - NAVN ETTER - NAVN MØRK KUNST - STOFF I ÅRET KLOVN ALV MAUR - BOLIG KAMP - SPORT ER IKKE BRA NOK ARTE FERDES ORGA - NER DEL AV ØRE TALL ADVERB SELV GROV TEVLING ODDE KASTER PLAG - GET KON - JUNK - SJON TRE TALL MYNT GRØNN ØY PLAGG - DELER LEVE - RER DRIKK PÅ SKJEE - STUA 6.OKT. EL-BIL BEILE SKRATT ERBIUM SERVE - RINGS - STED BUSKEN OMRÅDE SPISELIG BYGG - VERK MAKEN TOPP - KORT FEI! ØDE FISK OPP - KOMME MYNT FUGL SATSET GUTTE - NAVN SIKT PIKE - NAVN MOBBER HOLME EN BEHN NEVNE ARTEN GRAVE TRE KRANSE BAK - VERK FAKTE MO - DERNE AN - TREKKS- DELEN HEST PLATE FYLKE UTROP TONEN MI AN - TYDER JOBBER KARAK - TER HULE JULING BIDIGE PIKE - NAVN AMO - RINER EIE MÅL AN - RETTER OPPTOG TREGER DRETT PARTI NEDBØR SKREM - MER INSKRIP- SJON RISPER OFTE VEDDE - LØP UKE - BLAD GLANS ARTIK - KEL KIME DANSK ØY PÅLEGG PYNT VASSE MÅL SPISE TALL - ORD SKAKER EN TAUBE MO - NARKER MIDJE UT - BYGG PAR - TERE PUSSIG TITTEL SKINNER SOLID TANKE ORHØY- NINGER PANNE - SMYKKE KLAR ØVER MANN PAPE - GØYE INDISK BRØD KAR - TONG KVINNE SHOW PLANTE GARAN - TERE AGURK BEHAND- LING EVIGE TIL - STREK - KELIG BLOMST TIPI AFTEN - TILSTEL- NING INNE - HAVERE LIND - GREN - FIGUR FLUK - TEN PIKE - NAVN JA - PANSK BY STJELE SVULM VEKT GUTTE - NAVN LEDER VULKAN BABY SAM - LING JULE - KAKE KNIKSET TONEN FA LIKE JULE - MAT UT - TRYK - KET SAMD ELTE MATROS MOT PIKE - NAVN ANLEGG AMERI - KANSK INNSJØ SLØSTE SLEKT - NINGEN KOM - MUNE EKSI - STERER DANSEN TRÅKK PREPO - SISJON LIGGER I VEST - FOLD DOVEN - APE GUTTE - NAVN HAST SMERTE UTLØP TØYET NYN. PRON. FOR - VIRRET LIKE STUND AR - BEIDER RØYK - STUER FARTØY LIKE ASPIKEN HÅND - LAGET 25

Vi håper du aldri trenger oss, men vi trenger deg!

Vi håper du aldri trenger oss, men vi trenger deg! Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 8-2014 s.4 Vi håper du aldri trenger oss, men vi trenger deg! Kjøp jubileumsboken s.26 Landet rundt s.20 Kryssord s.27 Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade

Detaljer

Samhandlingsreformens

Samhandlingsreformens Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 7-2014 Samhandlingsreformens s.4 sanne ansikt Komplisert helsereform Pasientskadeerstatningen s.14 Gode holdninger, s.6 s.10 men lite handling er ikke bra

Detaljer

22 års kamp mot at barn diskrimineres gir resultater

22 års kamp mot at barn diskrimineres gir resultater Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 6-2014 22 års kamp mot at barn diskrimineres gir resultater s.4 To tromsødager med hjernefokus Ekstraordinært Bitterhet er som s.6 s.10 s.12 landsmøte å drikke

Detaljer

Ta grep for å bedre livskvaliteten din. Beitostølen. Hodeskaderehabilitering lønner seg. - et treningsparadis

Ta grep for å bedre livskvaliteten din. Beitostølen. Hodeskaderehabilitering lønner seg. - et treningsparadis 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 7-2015 s.8 Ta grep for å bedre livskvaliteten din Hodeskaderehabilitering lønner seg Beitostølen s.4 Helsesportsenter s.14 Landet rundt s.16 - et treningsparadis

Detaljer

Positiv energi på årets regionkonferanse

Positiv energi på årets regionkonferanse 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2015 s.4 Positiv energi på årets regionkonferanse Nye på konferansen s.6 Hvorfor Pårørendekurs være aktiv? s.11 i Østfold s.17 ANNONSER ERSTATNING FORSIKRING

Detaljer

Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria

Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 2-2015 s.4 Den afrikanske trafikken tar like mange liv som malaria Ingen bistand til trafikktiltak i Afrika Norge samarbeider Skreddersydd s.6 med EU s.8

Detaljer

Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet

Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2014 Likepersontjenesten holdes høyt i Personskadeforbundet LTN s.4 Familieleir i Bulgaria Logoped- Bok for s.28 s.10 s.18 rehabilitering pårørende barn

Detaljer

2014 ble et juridisk jubelår

2014 ble et juridisk jubelår 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 1-2015 s.12 2014 ble et juridisk jubelår Likepersonarbeid Refleksbruk Å akseptere smerter s.4 løfter lag og s.8 s.11 er kultur personer ERSTATNING FORSIKRING

Detaljer

Svinger regjeringen i en ny retning?

Svinger regjeringen i en ny retning? Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 3-2014 Svinger regjeringen s.4 i en ny retning? Ungdom i fokus Glimt fra Mer penger s.4 s.15 s.16 retten til laget ditt Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 9-12. årgang 2013 De fleste kan kanskje lære noe av Petters historie. s. 4 Hjelp til Uruguay s. 6 Det året det var så bratt! s. 10 Cato

Detaljer

«Bedre helse med brukermedvirkning»

«Bedre helse med brukermedvirkning» Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 1-2014 «Bedre helse med brukermedvirkning» s.10 Erstatningsåret 2013 Familien - s.4 s.18 Årsmøter s.28 ved store skader Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade

Detaljer

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10

MAGASINET LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Overskudd av livet s. 4. Høringer i Stortinget s. 8. Regionskonferanse og brobygging s. 10 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-12. årgang 2013 Overskudd av livet s. 4 Høringer i Stortinget s. 8 Regionskonferanse og brobygging s. 10 Personskade Advokatfirmaet

Detaljer

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett

MAGASINET. Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet. s. 4-5 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Forbundet vant i Høyesterett MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 10-11. årgang 2012 Martin Hasle ble hardt skadet: - Endelig jul i egen leilighet s. 4-5 Forbundet vant i Høyesterett s. 7 Travel høst

Detaljer

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 6-2015 s.8 Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon Livet etter en trafikkulykke Kandidater s.4 Nytt fra jussen s.11 s.14 til landsstyret

Detaljer

Hukommelse hva er det?

Hukommelse hva er det? 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 3-2015 s.4 Hukommelse hva er det? Når hjernen svikter Langtidssykemeldt Likeperson s.8 s.11 s.13 og oppsigelse versus rådgiver ERSTATNING FORSIKRING TRYGD

Detaljer

MAGASINET. -Supert å treffe andre tillitsvalgte. s. 4-8 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Møter i Høyesterett. Studiene har startet

MAGASINET. -Supert å treffe andre tillitsvalgte. s. 4-8 LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Møter i Høyesterett. Studiene har startet MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 8-11. årgang 2012 -Supert å treffe andre tillitsvalgte s. 4-8 Møter i Høyesterett Studiene har startet s. 10 s. 11 Herlig familieleir

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten

MAGASINET. Tommy er bygdas nye postmann LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. s. 4-5. Ikke enige om wirerekkverk. Pasientskader i retten MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 3-12. årgang 2013 Tommy er bygdas nye postmann s. 4-5 Ikke enige om wirerekkverk s. 6-7 Pasientskader i retten s. 10-11 Tid for selvangivelse

Detaljer

Sammen flyr vi fortere, har det gøyere og kan nå mye lenger. Media om Unge uføre skammer seg funksjonhemming. Mitt prøvespill

Sammen flyr vi fortere, har det gøyere og kan nå mye lenger. Media om Unge uføre skammer seg funksjonhemming. Mitt prøvespill Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 2-2014 Sammen flyr vi fortere, har det gøyere og kan nå mye lenger s.6 Mitt prøvespill Media om Unge uføre s.4 personer med s.12 s.14 skammer seg funksjonhemming

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2014 Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid s.4 Ekstraordinære tilstander Ønsker demokrati Positivt s.7 s.10 s.20 og ryddighet for TMD

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

magasin - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s.

magasin - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-10. årgang 2011 - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s.

Detaljer

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler

Funksjons hemming er ingen hindring. Geir Arne flytter grenser: side 4-6. magasin. Diktbok til ettertanke. Vurderer erstatningsregler magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-9. årgang 2010 Geir Arne flytter grenser: Funksjons hemming er ingen hindring side 4-6 Diktbok til ettertanke s. 8-9 Vurderer erstatningsregler

Detaljer