Brukermedvirkning. - en gave for bedre velferd. Hvem, hva og hvorfor - uførereformen. Hjertevarme. Ungdomskonferansen. i tall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermedvirkning. - en gave for bedre velferd. Hvem, hva og hvorfor - uførereformen. Hjertevarme. Ungdomskonferansen. i tall"

Transkript

1 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave Brukermedvirkning s.8 - en gave for bedre velferd Hvem, hva og hvorfor - uførereformen Hjertevarme Ungdomskonferansen s.4 s.6 s.12 i tall 2014

2 Trafikkskade Yrkesskade Pasientskade Voldsoffererstatning Tap av forsørger Bistandsoppdrag Nakkeskade Hodeskade Multitraume Ryggmargsskade Har du vært utsatt for en ulykke? Har du fått den erstatningen du har krav på? Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har 30 års erfaring innen fagfeltet personskadeerstatning. Vi representerer skadelidte fra hele landet, og hjelper skadelidte med å sikre sine rettigheter i erstatningssaker. Vårt firma er et av landets ledende innen erstatningsrett, og kan vise til svært gode resultater og referanser i saker i og utenfor domstolene. Våre advokater gir deg en innledende vurdering av din sak og dertil hørende rettigheter helt uten omkostninger for deg. Kontakt oss på eller for en kostnadsfri vurdering av din sak. For mer informasjon se vår hjemmeside: Lillestrøm - C. J. Hansens vei 13, 2007 Kjeller Tlf: e-post: Personskade Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS er et av landets ledende advokatfirmaer med kompetanse på de fleste saksområder. Vår personskadeavdeling i Oslo har siden 1980-tallet bistått skadelidte i alle typer personskadesaker, og i dag har vi et av de største fagmiljøene på dette området. Vår kompetanse omfatter alle typer personskadesaker: Trafikkskader Yrkesskader Pasientskader Andre ulykker Voldsoffererstatning Oppdrag som bistandsadvokat Ta kontakt for gratis førstekonsultasjon: Tor Kielland (H) Øyvind Vidhammer (H) Marte Randen Benedikte Poulsen Mari Grefslie Faruk Resulovic Cecilie Sethil Stuberg Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Filipstad Brygge 1, Pb Vika, 0125 Oslo, T:

3 I løpet av 30 år har over mennesker fått hjelp og støtte gjennom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade. Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Å bli skadet setter deg i en situasjon ingen kan forberede seg på. Plutselig er ord som rehabilitering, NAV og erstatning en del av dagligtalen, og man skal forholde seg til mye nytt både som enkeltmenneske men også som pårørende eller etterlatt. Våre medlemmer har vært der før, og vi vet hvordan systemet virker. Personskadeforbundet LTN - 30 år Forbundet har hatt en travel kampanjehøst, mange lag har stått på stand og flere har delt bilder fra rundt om i landet. Hilde Valberg LEDER Hilde S. Valberg Brukermedvirkning er i vinden! Det står eksplisitt i Samhandlingsreformen og det sitter i dag medlemmer fra Personskadeforbundet LTN i flere viktige organ. Anne Helene Lindseth fra Asker og Bærum lokallag forteller i dette nummeret av LEVE MED om hvordan og hvorfor hun bruker kreftene sine på akkurat brukermedvirkning. Du er ikke alene om du lurer på hvordan uførereformen, som trer i kraft den 1. januar 2015, vil slå ut for deg og ditt liv. Vi har stilt Birte Sand Rismyhr relevante spørsmål og svarene har vi selvsagt trykket i magasinet. Forbundet har hatt en travel kampanjehøst, mange lag har stått på stand og flere har sendt inn bilder. Vi deler med glede! Kampanjen har gjort at vi har fått vist oss frem, og vi er glade for positive tall og ekstra henvendelser. Det er viktig å fortsette arbeidet! Landsstyret har hatt sitt siste møte for i år og på lik linje med regjeringen så har vi budsjettarbeid. Den største utfordringen vår er at vi ikke vet hvilke statlige tilskudd vi vil få framover da noen tilskudd har falt bort og andre er endret. Det gjør 2015 til et litt usikkert år, og det er noe vi vil følge tett i året som kommer. Barneboka til Vinni og Pekka er lagt ut for salg og topper listene. En av hovedkarakterene er vår Selius. Personskadeforbundet LTN får penger for hver bok som selges og boka, ja den er så god at vi gjerne anbefaler den. Når dere leser LEVE MED er vi kommet langt inn i adventtiden og jula nærmer seg. Vi går ei tid med forventning og spenning for de fleste, men også sorg for enkelte. Jula er ei tid for savn og sorg for de som har mistet noen av sine. Ta vare på hverandre, strekk ut ei hand og se hverandre. Ønsker dere alle ei god og fredfull jul og et godt nytt år! INNHOLD utgave Årets julegave Raseri, kaos og suksess RASERI, KAOS OG SUKSESS s.15 Valgkomitéen har begynt kandidatjakten s.16 Kjøp bok med Selius s.22 Smått & Viktig s.14 Kurs i kognitiv svikt! s.20 Dobbel kryssordside s.24 PERSONSKADEFORBUNDET LTN REDAKSJON ANNET Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Redaktør: Gunn Kvalsvik Annonser: Telefon: Telefon: Grafisk produksjon: Trykkpartner AS E-post: E-post: Design: Tomorrow Creatives (www.t-c.no) 3

4 Hva, hvordan og hvorfor om den nye uførereformen TEKST Gunn Kvalsvik Uførereformen som Stortinget vedtok i desember 2011 trer i kraft 1.januar Reformen innebærer blant annet at den nye uføretrygden skal skattlegges på samme måte som arbeidsinntekt, og at brutto uføretrygd økes for å kompensere for dette. Det vil bli enklere og mer fleksibelt å kombinere arbeid med uføretrygd. Birte Sand Rismyhr fra Personskadeforbundet LTN følger nøye med, og her svarer hun på noen sentrale spørsmål rundt reformen. Hvordan beregnes ny uføretrygd? -For de som får innvilget uføretrygd fra blir det ca. 66 prosent av inntektsgrunnlaget, som for en vanlig arbeidstaker utgjør gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppstod. Endres nivået på ytelsene? -Alle som har fått innvilget uførepensjon frem til vil få oppjustert brutto uføretrygd på grunn av endringer i skattereglene. - Endringene i skattereglene betyr i praksis at det som tidligere ble skattet som pensjon, nå blir skattet som om det var inntekt. Blir uføretrygden nå omgjort til en midlertidig ytelse? - Nei. Hva skjer med barnetillegget? - Regjeringen foreslo i sitt budsjett for 2015 at det skulle gå fra å være behovsprøvd til å bli standardisert. Dette har de i budsjettforliket gått tilbake på, så barnetillegget for uføre fortsetter å være behovsprøvd. Hva skjer med ordningen for unge uføre? -Reglene for ung ufør forblir de samme. Alle som har fått ung uførfordel eller yrkesskadefordel beholder disse også i overføringen til uføretrygd. Hva skjer med adgangen for uføre til å tjene 1 G ( kroner- friinntekt) årlig ved siden av uføretrygden? -Friinntekten reduseres fra til 0,4 x G. For de som har fått innvilget 4

5 Det nye systemet legger til rette for at dersom en har mulighet, så kan en prøve seg i arbeidslivet. Det nye er at en ikke får revurdert uføregraden. Birte Sand Rismyhr uførepensjon før er det en overgangsordning med inntektsgrense/friiinntekt på ut Fra vil grensen på 0,4 x G gjelde for alle. - Tidligere var det slik at om en tjener over 1G kan en få revurdert sin uføregrad. Med de nye reglene beholder en den opprinnelige uføregraden, uansett hvor mye eller lite du jobber. Hvilken mekanisme i de nye reglene skal bidra til at flere uføretrygdede vil prøve seg i arbeid? - Det nye systemet legger til rette for at dersom en har mulighet, så kan en prøve seg i arbeidslivet. Det nye er at en ikke får revurdert uføregraden. Hvordan blir den årlige reguleringen av trygden, altså de trygdedes lønnsoppgjør? - Uføretrygden reguleres årlig på bakgrunn av G-beløpet. telle med? Innebærer dette kraftige kutt i ytelsene? -Selv om inntekt over 6 G ikke inngår i beregningsgrunnlaget for den nye uføretrygden, vil den nye uføretrygden i hovedsak gi en høyere ytelse etter skatt, enn dagens ordning gir for jevne inntekter opp til om lag 11 G (fra FNO) BIRTE SAND RISMYHR mer informasjon om bostøtte på www. husbanken.no. Når får du vite hvor mye du blir skattlagt? - Fra midten av desember vil skatteetaten ha skattekortene klare, da vil dette fremkomme. Hva skjer med alle de uføre som har offentlig tjenestepensjon eller private uføreforsikringer? - Her må du ta kontakt med de instansene som jobber med pensjonen, være seg offentlige eller private. Kun inntekt fra 0-6 G skal telle med i opptjeningen av ny uføretrygd. Hva skjer da med høytlønnede som blir uføre, når inntekt 6-12G ikke lenger (delvis) skal Det er vedtatt økte bruttoytelser for å kompensere for økt skatt. Vil det føre til at alle uføre som også mottar andre ytelser der bruttoinntekten danner grunnlaget for behovsprøvingen vil få redusert, eller miste sine ytelser - som for eksempel bostøtte, fri rettshjelp osv.? - Dette er fremdeles under vurdering, men Personskadeforbundet LTN med flere har kommentert at dette kan slå svært negativt ut for mange. Det finnes Hvis en har noen spørsmål angående skatten må en kontakte skatteetaten på tlf: Hvor finner man informasjon om hvordan din nye trygd vil bli? - Sjekk websiden: Her finner du svar på det meste. NAV har også opprettet en egen kontakttelefon for spørsmål om ny uføretrygd, tlf:

6 Her er de positive tallene Personskadeforbundet LTNs kampanje og budskap har nådd ut til folket. Vi har spredd hjertevarme! TEKST: Gunn Kvalsvik 1242 liker oss på facebook har sett filmen på youtube en merkbar pågang og en økning i antall innmeldte Personskadeforbundet er på Hvilepuls og blir sett av tusenvis hver dag hjertereflekser er delt ut 1000 hjerteballonger har gått til himmelen, - en rakk helt til vårt naboland Finland JULEMESSE I BALLANGEN. KARI OG WANJA PÅ STAND BJØRN OG CATO DELER UT BALLONGER PÅ KARL JOHAN I OSLO DAMER PÅ STAND I ULSTEINVIK PÅ SUNNMØRE HJERTEAKTIVITET I ROGALAND HJERTEAKTIVITET I ROGALAND HJERTEAKTIVITET I ROGALAND 6

7 STAND PÅ NARVIK STORSENTER STAND PÅ KONGSVINGER SYKEHUS, KARL OLAV, IVAR, MONA OG JAN EN HJERTEVARMEBALLONG FLØY 100 MIL - TIL FINN- LAND OG HAVNET I TIINA TURULAS HAGE KARL OG TORFINN PÅ AMFI I NARVIK PERSONSKADEFORBUNDET LTN PÅ PLASS PÅ LILLEHAMMER! MARITA PÅ STAND I MOSJØEN MARIT OG REIDAR I FULL AKSJON PÅ BRAGERNES TORG I DRAMMEN TORALF HJELDE FRA STJØR- OG VERDAL LOKALLAG PÅ AMFISENTERET PÅ VERDAL DEN PÅ BUTIKKSENTERET PÅ STEINKJER, ELI EIKLID OG KARI KARLSEN STO PÅ STAND 23. OKTOBER 7

8 Vår brukerkompetanse trengs! - Det er viktig, gøy og interessant å være brukermedvirker. Personlig blir jeg inspirert av tanken om at jeg med mine erfaringer bidrar til å gjøre helseverden bedre. TEKST: Gunn Kvalsvik Anne Helene Lindseth fra Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag vet hva hun snakker om. Som brukermedvirker i Vestre Viken i Helse Sør-Øst i to og et halvt år har hun erfaringer og mange tanker rundt rollen. - Jeg var interessert i brukerkompetanse før jeg ble klar over at det fantes noe som heter brukermedvirker. For meg var det logisk at brukere av tjenestene burde være med å utvikle pasienttilbudet og forklare hva som er behovene. Det var på et møte med blant annet Sissel Andersen, en av traverne i Personskadeforbundet LTN, jeg både ble klar over prosjektet og sa ja til å stille, sier Lindseth med et smil. HVA OG HVORFOR BRUKERMEDVIRKER Med brukerrepresentant menes en representant som snakker på vegne av brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonsnedsettelse eller en som er pårørende til f.eks. et barn eller en som på grunn av funksjonsnedsettelse vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt i funksjonshemmedes organisasjoner. Definisjonen over er hentet fra Stortingsmelding nr Litt forenkla kan en si at en brukermedvirker er en som selv har erfaring som kan brukes for å gjøre tilbudene bedre. - Det er nok de offentlige helseforetakene, altså spesialisthelsetjenesten, som har kommet lengst i implementeringen av brukerrepresentanter, men både r og NAV er lovmessig pålagt å hente inn brukerrepresentasjon i sine organ, forklarer Anne Helene Lindseth. - Hvorfor skal en ha brukermedvirkere? - Det handler selvsagt om å delta med vår erfaring i organer som skal bygge opp tilbud, organisere og behandle helse. Vår kompetanse sammen med fagkompetanse er faktisk gull verdt når viktige beslutninger skal tas. Det gjelder alt fra utbygging av avdelinger, til kommunikasjonsform eller hvilke forskningsprosjekter som skal prioriteres innenfor foretaket, sier hun. Det er ikke bare sykehusene og brukeror- ANNE HELENE LINDSETH 8

9 - Jeg var interessert i brukerkompetanse før jeg ble klar over at det fantes noe som heter brukermedvirker. Anne Helene Lindseth VÅRE ERFARINGER kommer til nytte når velferdstilbud skal utformes. Ved Vestre Viken setter dette konkrete merker. TRENGER INGEN AKADEMISK UTDANNELSE Den viktigste kompetansen en trenger som representant er egne erfaringer. Det er det som etterspørres. Deretter mener den erfarne brukerrepresentanten at det er smart å ta et kurs for å ha noen spilleregler når en skal inn i rollen. - I Helse Sør-Øst har vi et eget kurstilbud til brukerrepresentanter. Kurset går over tre moduler. På kurset gjennomgås alt fra hvor vi er i egen sorgprosess til hvordan et helseforetak er bygget opp. Dette er kunnskap som gjør deg tryggere i rollen og også gir et mer avklart forhold til hva fokuset og bidraget ditt skal være, forklarer hun. - I tillegg har FFO selv nylig utviklet et kursopplegg for brukermedvirkning som ikke bare gjelder i forhold til spesialisthelsetjenesten. Dette kurset ligger på hjemmesidene, er laget for nybegynnere og tilgjengelig for alle vår medlemmer. ganisasjonene som snakker om brukermedvirkning. Også landets myndigheter understreker betydningen av erfaringskompetanse og i Samhandlingsreformen er det lagt opp til at brukermedvirkning skal ha en sentral plass. - Også myndighetenes erkjennelse av at brukere av helsetjenester kan bidra for å skape bedre tilbud har vokst med årene. Og kanskje blir det enda viktigere når helseansvaret i større grad skal overføres til ne og de ulike systemene som finnes der? Uansett, det hjelper selvsagt at det er dokumentert at det lønner seg både kvalitetsmessig og økonomisk, sier Lindseth. Anne Helene Lindseth understreker flere ganger at det ikke kreves noen akademisk utdannelse for å sitte som brukermedvirker. Og at egne helseproblemer ikke er en hindring. - Man sitter som brukerrepresentant fordi man har helseutfordringer og/eller erfaring fra behandlingssystemet, og ønsker å dele dette. Det finnes derfor plass til de fleste av våre medlemmer dersom de 9

10 kjenner at de har kapasitet og et ønske om å dele, sier hun. Hun legger til at det oftest både er en erfaren og en uerfaren bruker med i utvalget. Det gjør at situasjonen, særlig for den nye, føles tryggere og at en lærer og går inn i rollen litt etter litt. EN VINN-VINN SITUASJON Siden Anne Helene Lindseth ble skadet for 15 år siden har hun på grunn av helseutfordringer gradvis redusert innsatsen sin i arbeidslivet. Å kunne bruke seg selv og sitt engasjement som bruker, har vært en bra erstatning. - Jeg har alltid likt å jobbe og jobbet mye. Etter ulykken gikk jeg friskt tilbake og trodde det skulle gå. Etter å lenge ha vært 50 prosent sykemeldt, jobber jeg i dag bare 25 prosent. Selv om det oppleves som et personlig nederlag, kjenner jeg at mitt bidrag inn i både Personskadeforbundet LTN, FFO og som brukermedvirker veier opp, understreker hun. - Kan du forklare? - Vel, jeg føler oppriktig at mine innspill i de mange komitéene ved Vestre Viken blir tatt på alvor. Leder eller nestleder ved helseforetaket deltar alltid på våre månedlige brukermedvirkermøter, det samme gjør pasientombudet. Jeg føler de lytter, noterer og lærer. Og vi blir trukket med og får uttale oss om utvikling av tilbudene ved Vestre Viken helseforetak. At det jeg og de andre brukerne faktisk blir hørt på og tatt på alvor. - Har du noe konkret dere er stolte av å ha fått til? - Vi har blitt hørt om vårt syn ved utbyggingen av akuttmottaket ved flere av sykehusene. Noen steder har det blitt større og bedre enn planlagt. Det har mange sagt de er takknemlige for at vi spilte inn. Et annet eksempel er vi har arbeidet målrettet for å bedre kommunikasjonen i helseforetaket. Som en del av dette prosjektet har brukerutvalget fått gjennomslag for innkjøp av egne visittstoler som legene skal benytte slik at dialogen skal foregå mer i symmetri med pasienten som ligger i sengen. Ellers er det bl.a. pasientsikkerhet generelt, ventelistetid, fristbrudd, korridorpasienter blant temaene vi tar opp. HVORDAN BLI BRUKERMEDVIRKER Lindseth, som etter hvert sitter i ganske mange utvalg som brukerrepresentant, er også leder i FFO Akershus. Hun kan derfor en del om prosessene bak utvelgelsen av brukermedvirkere. - Dersom noen ønsker å bli brukermedvirker, tar de først kontakt med laget sitt. Laget vil igjen melde interessen videre til FFO eller andre instanser. Organiseringen er noe ulik siden dette organiseres litt forskjellig fra fylke til fylke. Deretter blir din interesse meldt videre til helseforetak,, NAV eller andre som trenger og ønsker brukerkompetanse, forklarer hun. - Er det stort behov for brukermedvirkere? - I Helse Sør-Øst trenger vi flere brukermedvirkere, og slik vet jeg det er over hele landet. Kommunene ligger litt etter i implementeringen, det samme gjelder NAV, men også her kommer nok etterspørselen til å øke. Så svaret er absolutt ja, sier hun. Lindseth understreker at alle personligheter passer som brukermedvirker, men det er viktig at en ikke flagger sin egen sak og er ferdig med den. - Man er representant for alle brukere og det må man ikke glemme. Man må derfor tenke større enn sin egen personlige historie, avslutter hun. 10

11 NYTT KURS I BRUKERMEDVIRKNING KLART TIL BRUK Funkis og FFO har laget et lavterskel kurs i grunnleggende brukermedvirkning. Kurset og materiellet er endelig klart til bruk. Materiellet består av veiledning til instruktør, studiehefte, program og en presentasjon med oppgaver. Materiellet er utformet slik at veiledere over hele landet, i alle medlemsorganisasjoner skal kunne ta det i bruk for sine brukermedvirkere, enten de skal medvirke i NAV, helsesystemet, i r eller opplæringssektoren. Som medlemmer i FFO og Funkis har Personskadeforbundet LTN tilgang på dette materialet. - Materialet er rykende ferskt, forteller Christina Thanger i Personskadeforbundet LTN. Hun var til stede da generalsekretær i Funkis presenterte kurset. Christina Thanger, som jobber som regionssekretær i Personskadeforbundet LTN, mener kompetanse om brukermedvirkning er viktig. Samhandlingsreformen og flere offentlige instanser vil ha mer brukerblikk og brukerkompetanse, og her har våre medlemmer mye å tilby. - Jeg tror og håper at et brukermedvirkningskurs både vil bevisstgjøre medlemmene våre viktigheten av å være brukermedvirker og ikke minst å gi et innblikk i hva brukermedvirkning faktisk handler om, understreker Thanger. Hvordan Personskadeforbundet LTN ønsker å bruke kurset er ennå ikke avklart. Kanskje blir det satt opp sentralt og årlig? Og kanskje vil det på sikt kunne utdannes kursholdere som igjen holder kurs i sine områder. OM KURSET Bakgrunnen for prosjektet er det store behovet for opplæring av brukermedvirkere som skal representere de som har funksjonsnedsettelser, kronisk syke og deres pårørende i ulike offentlige styrer, råd og utvalg. Det er mange arrangører og mange ulike utforminger på denne opplæringen i dag, og opplæringen er ikke tilgjengelig for alle som har bruk for den. MÅLSETNING Funkis og FFO ønsker å lage et verktøy for denne opplæringen som kan brukes av frivillige instruktører. Verktøyet skal bestå av studieplan, materiell og veiledning som sikrer bedre kvalitet, tilgjengelige kurs, bedre læring. Kursopplegget skal i tillegg kunne tilpasses ulike arrangører, arenaer og nivåer. Fellesnevneren vil være en inkluderende pedagogisk metode og en balanse mellom kunnskapsformidling og trening. PROSJEKTETS MÅL At et kvalitetssikret undervisningsopplegg for brukermedvirkning blir tilgjengelig for alle. Å heve kvaliteten på opplæring av brukermedvirkere. Å øke offentlige myndigheters tiltro til sine brukermedvirkere og deres kompetanse FERDIG MATERIELL På Funkis sine hjemmesider, adresse funkis.no, finner en materiellet man trenger til grunnopplæring i brukermedvirkning. 11

12 Ungdomskonferanse på Hamar 17 engasjerte unge voksne i alderen 15 til 35 var deltakere under høstens begivenhetsrike konferanse. Temaet var ungdom og påvirkning. TEKST: Tone Knudsen Gjengen ble møtt på togstasjonen av en blid Pernille Villekjær fra Landsstyret. Hun geleidet oss til hotellet, som lå sentralt plassert i hjertet av Hamar. Etter en kort hvil på rommet, startet konferansen med en presentasjon av deltakerne. De som ville kunne fortelle litt om seg selv, og hvilken skade de hadde blitt utsatt for. Det var deltakere fra nord i Vesterålen til øst i Oslo, alle var imøtekommende og inkluderende. Mottoet og praksis på slike arrangement; her skal det skal være rom for meninger og stor takhøyde. Etter presentasjonen holdt Frank Gjelsøy fra sekretariatet og Pernille et innlegg som omhandlet ungdom og påvirkning. De gikk igjennom hvilke kanaler man kan påvirke andre gjennom og hvordan vi selv blir påvirket i det daglige. - Visste du at 70 prosent av kommunikasjonen vi fører blir fanget opp non verbal, og bare 30 prosent av det vi sier blir forstått? «Råd og Hjertevarme»-videoen ble vist i plenum og organisasjonens fremtid diskutert. BRUK AV FACEBOOK ble også diskutert på årets ungdomskonferanse. - Personskadeforbundet LTN har faktisk fylkeslag. Det er viktig å skille mellom deg dratt forsikringssaker helt opp til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fordi folk bruker Facebook til å danne som offentlig person og som privat, og fått gjennomslag! Vi har klart å endre seg et bilde av deg. Ingen liker å være loven tre ganger. Det er imponerende! venn med en som bare klager eller kun fremstår som perfekt. FFO OG FACEBOOK Pernille holdt et foredrag om FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon). FFO under dagen. Det var mye stoff som skulle Gjennomgående pauser var nødvendig har blant annet utarbeidet Håndboken, fordøyes. Vi bestemte sammen å avslutte som er en oversikt over hvilke lover og litt tidligere og gjorde oss klare til å spise regler dersom du har nedsatt funksjonsevne. var inkludert i oppholdet, det eneste du middag på restauranten «Volume». Mat måtte legge ut for var det du ville ha Bruk av facebook ble også diskutert. av drikke. Hva legger du ut? Er du klar over hva du skriver og hvem du er venn med? Man Maten var god, vi ble enda bedre kjent har et ansvar når man skriver på vegne og det ble en sosial og hyggelig stund. av forbundet eller sitter i et lokal- eller Etter måltidet var det madrassmøte 12

13 Mottoet og praksis på slike arrangement; her skal det skal være rom for meninger og takhøyden skal være stor. Tone Knudsen på hotellrommet. Her skrev vi ned lapper og trakk de vilkårlig opp, - for så å finne ut hvem som hadde skrevet lappen. Pernille hadde kjøpt potetgull, sjokolade og brus som vi bare kunne forsyne oss med. Det ble en trivelig og gøy avslutning på kvelden. FINN DIN INDRE STYRKE Dag to startet med en spasertur i parken, det var lettregn i været, men det var godt å komme seg ut. Pernille viste oss det kjente klokkespillet, noe som førte til at de som var trøtte våknet. Neste punktet på programmet var Simen Almås, en kjent motivator og foredragsholder, som pratet om det å ikke gi opp og å finne sin egen indre styrke. Han begynte å fortelle om barndommen sin. Det var en sterk historie. Han ble brannskadet etter lek med flammer og levde mange år med skam og liten livsgnist. - Det var svært tøft å se annerledes ut og ikke være lik de andre, sa han. Han forsto tilslutt at han ikke kunne fortsette i det sporet. Han hadde tross alt mye å være glad for! Simen meldte seg på programmet Norske Talenter, og da tok livet en positiv vending. På tredje års forsøk kom han helt til semifinalen, og han fikk til og med hilse på kronprins Haakon. Simen Almås ga aldri opp, selv etter å ha fått krass kritikk av dommerne i de tidligere forsøkene. Simen fortsetter foredraget med å fortelle om opplevelsen i Da var han på Utøya og igjen gikk han igjennom smertefulle psykiske opplevelser. Heldigvis overlevde både han og de to kameratene. Han oppsummerte og delte med fraser som har hjulpet han til der han er i dag : * Nåtiden er det eneste du kan gjøre noe med * Små avgjørelser kan gi store utfall * Ta valgene i dag, ikke utsett livet Så var det lunsj på «Tante Gerda», der de tøffeste prøvde seg på hjemmelaget spinatsuppe. I tillegg til matservering, hadde cafeen også egne kunstutstillinger og diverse inventar til salgs. Deretter var det gokart på Norges lengste innendørs gokartbane! Noen av gokartene hadde tandem, slik at de nervøse og de med nedsatt bevegelsesevne også fikk prøvd seg. På kvelden var det god stemning, pizza og bowling. Maten var god, stemningen super og alle ble inkludert, her kunne man være seg selv og det holdt. Resten av kvelden stod man fritt å gjøre hva man ville. Søndag var det avreise etter en god og lang frokost. Noen måtte stå opp ekstra tidlig for å ta 0800-bussen tilbake til Gardermoen. Men konklusjonen var klar; dette var en fin helg. GOKART på Hamar. GJENGEN KLAR for faglig innput. 13

14 Smått & Viktig FREDRIK ELVERUM 20 ÅR Fredrik Elverum fra Ofoten lokallag fylte 20 år den første november, noe som ble markert på grendehuset i Vassdalen. Jubilanten, som ikke visste om festen, ble både glad og overrasket da han kom inn i lokalet og så alle gjestene. Det ble en trivelig kveld, med mye god mat. Flott underholdning, der Fredrik selv sto for det meste. Det ble blant annet musikk og dans. Det hele bundet sammen av en dyktig toastmaster. Fredrik er en god ambassadør for Ofoten lokallag, og står på der han kan sammen med oss. En velfortjent og minnerik markering, stelt i stand av hans foreldre, Madelen og Svein Magne. UTDELING AV SELIUSER Aksdal Barnehage og Garhaug Barnehage, Rogaland. FOTO: Jan Helge Apeland 14

15 Årets deltakelse under Oslos bratteste førte til at Kolbotns håndballherrer fikk en ekstra hard treningsøkt. Og de satte rekord! PÅ OSLOTOPPEN Tradisjonen tro stilte Personskadeforbundet LTN under Oslos Bratteste. Målet er å vise at alle kan delta! Årets deltakelse førte til at Kolbotns håndballherrer fikk en ekstra hard treningsøkt. Og de satte rekord! Cato Ulvestad og Kolbotn-herrene brukte rett i overkant av 35 minutter. Robert Haugen og det andre Kolbotnteamet imponerte vel så mye da de klokket inn på 39 minutter, selv etter et havari med rullestolen underveis. Vi fikk tips om at de var en topptrent gjeng som var klare for å vise seg frem, og vi fikk heldigvis et positivt svar fra dem. De sier selv at de ønsker å være forbilder både på og utenfor banen, og vi er kjempetakknemlig for innsatsen de la for dagen, sier generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, Ingeborg Dahl-Hilstad. TEKST: Gunn Kvalsvik - Vi fikk en forespørsel fra Personskadeforbundet LTN om vi ville hjelpe en rullestolbruker opp Wyllerløypa, forklarer André Kolstad. Da de møtte opp var det to som skulle opp. Det ene laget skulle opp sammen med Cato Ulvestad, det andre med Robert Haugen. A ÅRETS JULEGAVE ått hjelp og støtte gjenhar forbundet jobbet for ud, juridiske rettigheter, satt for skade. jon for alle som har fått t setter deg i en situar ord som rehabilitering, man skal forholde seg n også som pårørende er før, og vi vet hvordan Raseri, kaos og suksess RASERI, KAOS OG SUKSESS I løpet av 30 år har over mennesker fått hjelp og støtte gjennom Personskadeforbundet LTN. Like lenge har forbundet jobbet for å bedre helsetjenester og rehabiliteringstilbud, juridiske rettigheter, og hverdagen for folk og familier som blir utsatt for skade. Personskadeforbundet LTN - 30 år Personskadeforbundet LTNs historie er nå samlet mellom to permer, og blitt bok. Den kan bli din for kun kroner 129,- inkl. porto. Send en e-post til no, noter navn, adresse og hvor mange bøker du ønsker å kjøpe. Kjøper du to eller flere, får du de til 100,- pr. stykk. 15

16 Valgkomitéen har begynt kandidatjakta Valgkomitéen, som består av Anita Einvoll, Turid Henriksen og Svein Ove Langeland, har begynt arbeidet fram mot landsmøtet i 2015, og søker allerede nå etter de lyseste hodene våre. - Vi ser etter personer med lyst, evner og tid til å styre Personskadeforbundet LTN inn i framtida, sier leder i valgkomitéen Anita Einvoll. Å sitte i landsstyret er en unik erfaring der du får påvirke og ta del i viktige prosesser i organisasjonen. VEDTEKTER OG HANDLINGSPLAN Landsstyremedlemmene blir valgt av landsmøtet for å styre etter vedtekter og handlingsplan. Det er de som skal sette landsmøtevedtak ut i livet. For valgkomitéen er det viktig at styret består av representanter som brenner for gruppene skadde, pårørende og etterlatte. Faktorer som geografi, kjønn og alder må også tas hensyn til, og ikke minst at de som brenner for det å drive organisasjon. - Alle våre lokal- og fylkeslag har en påvirkningsmulighet når det gjelder hvem som blir valgt inn i styret. Det enkleste i verden er å lene seg tilbake og være misfornøyd, men har du egentlig lov til det hvis du ikke har engasjert deg i forkant, undrer komitélederen. Valgkomitéen ber styrene i lagene sende inn forslag på sine kandidater, men understreker at også enkeltmedlemmer i lagene kan sende valgkomitéen sine forslag. - Når du sender inn et forslag, så ønsker vi at dere i tillegg til deres anbefaling av personen sender med en cv så vi får se hvilke kvalifikasjoner den enkelte har, avslutter Anita Einvoll. Frist for innsending av kandidater er 15. mai, og sendes til Brukerstyrt personlig assistanse i Aleris er supert! tlf: e-post: 16

17 Varsel om årsmøte i DITT lokal- eller fylkeslag! Din deltagelse på årsmøtet er en gylden mulighet for deg som medlem å påvirke og ta aktiv del i det arbeidet som Personskadeforbundet LTN gjør der du bor! Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å komme på årsmøtet, så sett av datoen allerede nå! Saker som du som medlem ønsker skal bli behandlet på årsmøtet sendes til laget på nedenstående e-post-adresse senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden m.m. blir sendt til alle medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Lag (alfabetisk) Personskadeforbundet LTN: Årsmøtedato Sted/klokkeslett (dersom noe av dette mangler så blir det opplyst på innkallinga) Lagets e-post-adresse Kontaktperson/tlf. Follo lokallag Kolben kultur- og akt.senter, Kolbotn, kl Bernt Flekstad, tlf Harstad lokallag Lærings- og mestringssenteret UNN, kl Lill Tove Pedersen, tlf Hordaland fylkeslag Mannsverk 4, Bergen, kl Eva C. Dahle, tlf Lillehammer og omegn lokallag Sykehuset Innlandet, Brukerkontoret 1.etg., Lillehammer, kl Gunnvor Augland, tlf Lofoten lokallag 2.3. Klubbhuset Gravdal, kl Leif Helge Hansen, tlf Midt-/Nord-Hedmark lokallag Myklegard kro, Løten, kl Per Erling Aasen, tlf Nordmøre og Romsdal lokallag Frivilligsentralen, Kristiansund, kl Svein Inge Bjerkan, tlf Nordre Vestfold lokallag 9.3. Skjeestua i Stokke, Kl Adelheid Bøen, tlf Oppland fylkeslag Vertshuset v/e6 på Biri, kl Inge Botten, tlf Rogaland fylkeslag Austmannavn. 11, Haugesund John Ottøy, tlf Solør/Odal og omegn lokallag Skaslien gjestgiveri, kl Karl Olav Evenby, tlf Sortland og Andøy lokallag Sortland rådhus 1 møterom 1, kl Arne-Magne Andreassen, tlf Steinkjer og Namsos lokallag 7.3. Quality Airport Hotel, Værnes Eli Eiklid, tlf Søndre Vestfold lokallag Haraldsgate 2 B, Larvik, kl Ola Akre, tlf Sør-Trøndelag fylkeslag Lian rehabilitering, kl Monica Kristensen, tlf Søre Sunnmøre lokallag 3.3. Frivilligsentralen i Fosnavåg, kl Sissel Blomvik, tlf Telemark fylkeslag FFO, Blekebakkvn. 1, Skien, kl Inger Fjell, tlf Tromsø og omegn lokallag 4.3. Britt Ballovarre, tlf Valdres lokallag 6.2. Tunkroa, Bagn, kl Heine Skyvulstad, tlf Vesterålen lokallag Røde Kors huset i Myre, kl Hjørdis Samuelsen, tlf Østfold fylkeslag Peppes Pizza, Askim, kl Hege Thue Hansen, tlf

18 Landet rundt Oslo motor show 2014 TEKST: André Berg, leder Oslo fylkeslag Oslo Motor show tok helt av i år! Tilsammen var det som var innom Turbotunet der boka Johnny Virker i Turbotrøbbel ble lansert. Oslolaget og undertegnede sto på stand i 25 timer fordelt på tre dager. Både Østfold- og Romerikelaget var innom. Sammen fikk vi delt ut masse informasjon om forbundet, reflekser og mange Seliuser pluss flere kilo drops! JOHNNY VIRKER I TURBOTRØBBEL I Johnny Virker-boka er vår Selius med som en figur som hjelper til på alle felt. Boken hadde sin egen stand og det ble svært vellykket, og ikke minst kjempegøy for både store og små. Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag sender en stor takk til Lundefaretbrødrene som har stått på som bare det med Vinni, for boka. Gøy på stand Bente Norstad har aldri stått på stand for Personskadeforbundet LTN, men endte opp med å stå alene i glassgata på A-hus. Det var kjempegøy. - Jeg sa ja til å stå på stand, da Kjell Silkoset spurte, fordi jeg hadde fri den dagen forteller Bente Norstad og ler. - At jeg skulle ende opp med å stå alene var verken han eller jeg klar over. Norstad kom til A-hus og ble møtt av en hyggelig dame som sa at hun kunne velge hvilket bord hun ville bruke. - Jeg tok den som var mest synlig etter inngangen og fikk hjelp av samme damen til å gjøre klar bordet. Plasseringen var strategisk fra min side for da ville besøkende se oss. Standen satte jeg opp alene og da André Berg fra Oslo fylkeslag kom, hadde jeg stått i to timer alene. STOR PÅGANG Allerede før klokken 10 hadde flere personer vært innom standen til Romerikslaget og snakket med Bente Norstad. - Jeg var faktisk nesten tom for det det meste innen svært kort tid. På standen hadde jeg brosjyrer, hjertereflekser, seliusreflekser og Seliuser. Det siste var svært populært. Norstad forteller at det var positivt at flere av de ansatte ved A-hus stoppet opp, spurte hva forbundet jobbet for og syntes det var interessant. Flere av dem uttrykte at de ville formidle dette videre! LÆRE AV ANDRE Da André Berg, en svært erfaren standståer ankom, lærte Bente Norstad av hans metoder. - Timene gikk fort og jeg overlevde! Jeg gledet meg faktisk til neste dag på Arena på Lillestrøm, avslutter Bente Norstad. 18

19 De som ønsket det kunne få besøke sekretariatet, og 17 av oss ble med på det på lørdagsformiddag. Der fikk vi kaffe og kake og en orientering av Per Oretorp. Ragni Hafsten Med Aust-Agder fylkeslag på Oslotur oktober TEKST: Ragni Hafsten Fylkeslaget pleier å dra på revytur til Oslo hver høst, og i år var det 20. gang vi gjennomførte en slik tur. 23 forventningsfulle medlemmer entret bussen for en koselig helg med mye latter og moro, men også litt alvor. Første stopp var Østerholtheia nær grensen til Telemark, der det i anledning jubiléet ble servert champagne. Dette var et populært innslag. Populært var det også da Synnøve ble hedret for å ha deltatt på alle 20 turene. Målfrid kom hakk i hæl med sine 19 og begge fikk flotte hårsløyfer som en bekreftelse på innsatsen på turfronten. De som ønsket det kunne få besøke sekretariatet, og 17 av oss ble med på det på lørdag formiddag. Der fikk vi kaffe og kake og en orientering av Per Oretorp. Etter en treretters på hotellet lørdag ettermiddag, kjørte bussen oss ned til Latter på Aker Brygge til forestillingen Latter på Latter med Linn Skåber, Hege Schøyen og Cecilie Steinmann Ness. Og latter på SYNNØVES 20. OG MÅLFRIDS 19. REVYTUR Latter ble det, noe også vi bidro til. Søndag ved 11-tiden satte vi så kursen sørover, godt fornøyde med årets revy-tur. Og tradisjonen tro ble det matstopp på Lasses i Bamble. På vegne av hele gjengen vil jeg takke for en gild revytur! CHAMPAGNE PÅ ØSTERHOLTHEIA Som de siste årene reiste vi også denne gangen via Sandefjord Strømstad for å komme oss til Tigerstaden. Og selv om det var litt ujevnt terreng på fjorden, taklet vi dette bra. Da vi fikk asfalt under hjulene igjen, bar det rett opp til Nordby-senteret for en 2-timers handletur før vi satte kursen mot Oslo og hotellet. Thon hotell Europa har blitt vårt faste holdepunkt på revyturene, og der ble vi som vanlig ønsket hjertelig velkommen tilbake. HELE GJENGEN VED BUSSEN 19

20 Dette skjer 6-7 OSLO Februar Dette er noen av følgetilstandene som kan oppstå etter ulykke/sykdom som berører hjernen. Fellesbetegnelsen for slike skader er kognitiv svikt. Følgetilstanden kan være slitsom og vanskelig både for den skadde og for de pårørende. Personskadeforbundet LTN arrangerer derfor kurs om dette. Målet med kurset er å gi grunnleggende kunnskap om kognisjon, kognitiv svikt og hvordan man jobber med kognitiv rehabilitering. Foredragsholdere er ansatte fra Sunnaas sykehus. De har bred kompetanse innen dette feltet. Tid: februar 2015 (fra lunsj til lunsj) Sted: Comfort Hotel Runway Hans Gaarders vei 27, 2060 Gardermoen Personskadeforbundet LTN dekker kurset, reise og opphold på enkeltrom, full pensjon. Kurset er åpent for alle med medlemskap i forbundet. Medlemskap kan tegnes ved påmelding til kurset. KURS: HVORDAN ER DET Å LEVE MED KONSENTRSJONS- VANSKER OG REDUSERT HUKOMMELSE ETTER SKADE? For mer informasjon eller påmelding: ta kontakt med Wenche Solløst på telefon eller: personskadeforbundet.no Påmelding kan også sendes pr. post: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Påmeldingsfrist: mandag 5. januar Påmeldinga er bindende. Egenandel kr. 500,-. PÅMELDING (FÅ PLASSER IGJEN). Vennligst fyll ut tydelig, helst med blokkbokstaver: Navn:... Postadresse:... E-post-adresse:... Telefon:... Spesielle behov: (allergi, hpc-rom eller annet):... Jeg er...skadet...pårørende Hvis nødvendig med fly; fra hvilken flyplass? (forbundet bestiller flybilletter)... Dato/signatur:... 20

21 29 Januar Personskadeforbundet LTN Finnmark fylkeslag inviterer til følgende gratis foredrag: Erstatningsrett v/seniorrådgiver Per Oretorp: Når skaden eller sykdommen rammer settes den personlige økonomien på prøve. Regninger kommer uansett, og for at helsa skal kunne bli så bra som mulig så raskt som mulig er det viktig at også økonomien er under kontroll. Foredraget gir en innføring i hovedreglene i norsk erstatningsrett etter personskade uavhengig av hvordan skaden har oppstått. Kunnskap om dette bidrar til økt mestring og kontroll underveis i egen erstatningsprosess. INVITASJON TIL FOREDRAGENE NÅR ULYKKEN RAMMER OG ØKONOMIEN RASERES OG FRA NAVSK TIL NORSK NAV og kommunale tjenester v/rådgiver Birte Sand Rismyhr: Foredraget gir en innføring i hvilke rettigheter og plikter man har ved skader og sykdom. Det gis råd og veiledning om hvordan man skal legge frem sin sak overfor NAV, hvordan stille de riktige spørsmålene, hvordan få kontakt med og hvordan få et godt samarbeid med saksbehandler. Det gis en generell innføring i økonomiske ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, arbeidsrettede tiltak og andre stønadsytelser. Etter samhandlingsreformen, som trer i kraft , har n et større oppfølgingsansvar når man blir syk eller skadet. Det er derfor viktig å vite hvilke rettigheter man har og hvordan opprette kontakt. Det er anledning til å stille spørsmål under foredragene. Det er også mulig å forhåndsavtale tid (gjøres ved påmelding) for gratis konsultasjon med foredragsholderne. Sted: Scandic Hotel Alta Tid: Torsdag den 29. januar 2015, kl ca Lunsj i pausen kl Påmelding gjøres innen den til: Rigmor Endresen på telefon eller e-post: Foredragene er åpne for alle! FLOTTE LEILIGHETER FOR MEDLEMMER Vi vil også i år tilby de flotte leilighetene på Panorama Dreams, Bulgaria, for leie til våre medlemmer. Vi åpner for bestilling ! Vi har 8 fine leiligheter, hvorav 2 er rullestoltilpasset, i forskjellige størrelser for utleie til våre medlemmer. Du finner informasjon om leilighetene, priser og beliggenhet på våre hjemmesider Når leilighetene er ledige finner du også på våre hjemmesider. Eller velkommen til å ta kontakt med Frank i sekretariatet: eller telefon

22 Selius & kidza Vår Selius i kul bilbarnebok Det var egne turboerfaringer som motiverte tre kompiser til å lage en barnebok om et eget bilunivers. Selius er en av karakterene i boken! "Johnny Virker i turbotrøbbel" er en ny barnebok om en liten rallybil med litt for høyt turbotrykk. Med boken debuterer sangeren Øyvind «Vinni» Sauvik som barnebokforfatter. Den ble til i samarbeid med rallybrødrene Pekka og Ole-Martin Lundefaret. GODE ROLLEMODELLER Som alle aktive kjørere, har også Team Lundefaret sponsorer og samarbeidspartene. Men gutta ønsker å være gode rollemodeller, og har derfor i sju-åtte år samarbeidet med Personskadeforbundet LTN. - Vi har samarbeidet med Personskadeforbundet LTN siden 2009, og liker at de jobber for å bevisstgjøre hvor farlig trafikken kan være. Særlig ungdom som ikke har den erfaringen, og kanskje også for mye adrenalin til å lese trafikkbildet, forklarer Pekka. Han har også fått til en avtale mellom Jif bilshampo og forbundet, der 5,- kroner av hvert salg går til Personskadeforbundet LTN. RULLENDE SIRKUS Team Lundefaret deltar på en rekke motortreff, show og stevner med bilen Johnny Virker, sammen med Personskadeforbundet LTN. - Ved å skrive bok, samler vi trådene og når mange. Fem kroner av hver bok går til Personskadeforbundet LTN og holdningsskapende arbeid for barn og ungdom, sier Team Lundefaret - som påpeker at de ønsker å kommunisere trafikksikkerhet, samtidig som boka er en del av deres totale kommersielle rallyvirksomhet. NYTT OPPLAG «Johnny Virker i turbotrøbbel» har fått en solid plass på den norske boklista for skjønnlitteratur. Førsteopplaget på 4000 bøker er snart utsolgt, og et nytt opplag er i trykken. - Det er som å vinne rallyløp med en gocart, jubler gutta. 22

23 Finn seks feil RINGEREN I OPERAEN! En av tilskuerne har glemt å slå av mobiltelefonen sin og ødelegger konserten for alle de andre! Sett bildene i riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du se hvem det er. Sudoku Dekk over bildene og svar på disse spørsmålene: - Hvem sitter på høyre side av Dolly? - Hvem sitter midt på andre rad? - Hvem sitter helt til venstre på første rad? MÅNEDENS APP APP: Maily Alder: 4-9 Pris: Gratis Utgiver: goodnews.is Kryssord BARNAS FØRSTE EPOST APP! EPOST APP! EPOST APP! Visuelt barneaktig epost-app som skal stimulere små barn til å sende og motta meldinger. Det er mulig å håndskrive meldingene og å ta bilder som kan legges inn i meldingene. Svært gode omtaler, for eksempel i mashable.com. Versjoner: Apple Ipad Egg uten skall Én finger som banker MCT/Bulls MCT/Bulls 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED NED NED SATT FUNKSJONSEVNE. Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helseproblemer, kan de møte hindringer Hva skjedde? i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Vent Et til vannert grunnprinsipp Hva for skjedde? universell utforming er helt stille Da du holdt det opp er at omgivelser og produkter mot lyset, skal Hvis kunne du ha du var en en utforming fisk som svømte som i Kan du se deg se plommen vannet i det og rå så opp, ville undersiden gjør dem tilgjengelige selv i speilet? for egget flest mulig. av vannoverflaten Målet er se å ut forenkle som et speil livet og øke livskvaliteten for alle. Legg et egg i plastglasset og Lim speilet fast til vasken som vist fyll 1 på eddik til det dekker egget under og fyll vasken med vann 2 Skru lokket godt på og la det stå på bordet Se etter endringer i I en gammel historie blir en glasset flere ganger Fisken kan bare se hva som er student bedt om å tenke over om dagen Stikk en finger lyden av én hånd som klapper. 3 under vann, ikke over i vannet og se 45 graders Begge eggene Vet du hvordan du kan få et 2 på speilbildet Fisken ville se fingeren din Det kunne han ikke, vinkel egg ut av skallet uten å dens i speilet. stikke ned i vannet spretter PLUSS når et du for det gir ingen mening Etter to dager tar du egget forsiktig knuse skallet? Du løser Ser det ut som speilbilde av fingeren slipper i den dem det Læreren opp. Slik ville gjør lære du ham det: hvordan han skulle ut og skyller det i kaldt vann to fingrer? speilaktige undersiden ned på av bordet tenke på ting som ikke er logiske vannoverflaten Hold egget opp mot Her Du er trenger måte du kan se en finger banke 3 lyset og se på det Hvis ikke, flytt mot seg selv på, men det finnes en logisk fingeren litt bort forklaring Hardkokt på egg hvorfor det ser slik ut fra speilet Rått egg Eddik er en svak syre som kan Du trenger: Eddik Hold egget ca. 5 cm Vri fingeren til siden 4 løse opp mange ting som Plastglass over et bord og slipp det og vink med den inneholder kalsium Vask eller plastbalje med tett lokk Deretter slipper du det fra 10 cmdet vil se ut som om Når du ser ned Eddiken løste opp eggeskallet, Lite speil du banker fingeren gjennom vannet mot seg selv slik at bare på den speilet myke, ser hinnen du Limbånd eller maskeringsteip Gjenta trinn 1-3 innenfor skallet på samme var tilbake måte 4 med hardkokt egg som en fisk 27 23

24 Kryss meg på krykka Sveinung Tornås og Maj Back VIRK - NINGEN TILBUD KUNST - NER RIST BEVE - GET Kryssordfo BELEG - GET BAK OPPGAVE Sett sammen bokstavene i de fargede rutene (i rekkefølge fra toppen og ned). Dette blir løsningen som du kan sende inn. VAKLE - VOREN PRO - NOMEN DRIKKEN TINE MYNT LYS - BILDER TALL TVIL - ENDE MINI - MALE PIKE - NAVN SVI UNDER - GRUNNS- BANE UKJENT UTSIKT TETTE TEMA ULLEN FARGE KRIBLE MERK NESEVIS SKALL - DYR Det trekkes tre vinnere som får en overraskelse i posten. Svarfrist: 10. januar FUGL TRENDY HYLE MUNN ORGANI- GRØNN - SASJON SAK HODE - DEL TINN SNÅL PLANET FOLD BLANDE KLOKKE NAKEN JULE - MAT PILER INVI - TERER FRUK - TER DEL ARR. LTN OG SUNN - AAS Løsning på forrige kryss var: JUBILEUMSFEIRING VINNERE Torill Nordhus, Stord Odd-Egil Gundersen, Oslo Elin Støvne, Tavira Send løsningsordet, samt navn og adresse til: eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten e-post: Hjemmeside: RETTE - SNOR KARAK - TER TEMAER PÅ PAR - KURSET LISSE ALDER TRE STÅK MASKIN TVILE GLORIE FUN - DERT MØBEL MYNT - ENE MUSI - KERE FETT - STOFF GLATT DIS DIKT RØSTEN MYNT MERKE SVENSK TALL HVILTE DEN YNGRE VOKA - LER GUTTE - NAVN PAPE - GØYE RÅD - VILLE JULE - MAT TOKT OVER - HODE SOMME VIA BARE I ORDEN HELLIG FORTØY- NINGS - TAU SLETTE STU - DERE LEVER KNEISTE LIGGER I VEST - AGDER PARAT LENS UT AV HAV - ØRNENE FÅR DYR SIVBÅT FESTE - ANORD - NING SØLV PLAGG NESTEN BLINK SEL - SKAP HANN - FUGL BYRDER INSEKT KONGE - SØNN JULE - MAT FUGLEN JULE - GODT FOR - ENER VOKSE FISKEN BARE ELV PADLE F 24

25 rfatter Ragni Maria Hafsten e-post: Hjemmeside: OFRE DILLENE ORI - ENTEN MEST ILLE FUG - LENE PIKE - NAVN FISK KIKKER ARVE - ANLEGG GAVE GUTTE - NAVN ETTER - NAVN MØRK KUNST - STOFF I ÅRET KLOVN ALV MAUR - BOLIG KAMP - SPORT ER IKKE BRA NOK ARTE FERDES ORGA - NER DEL AV ØRE TALL ADVERB SELV GROV TEVLING ODDE KASTER PLAG - GET KON - JUNK - SJON TRE TALL MYNT GRØNN ØY PLAGG - DELER LEVE - RER DRIKK PÅ SKJEE - STUA 6.OKT. EL-BIL BEILE SKRATT ERBIUM SERVE - RINGS - STED BUSKEN OMRÅDE SPISELIG BYGG - VERK MAKEN TOPP - KORT FEI! ØDE FISK OPP - KOMME MYNT FUGL SATSET GUTTE - NAVN SIKT PIKE - NAVN MOBBER HOLME EN BEHN NEVNE ARTEN GRAVE TRE KRANSE BAK - VERK FAKTE MO - DERNE AN - TREKKS- DELEN HEST PLATE FYLKE UTROP TONEN MI AN - TYDER JOBBER KARAK - TER HULE JULING BIDIGE PIKE - NAVN AMO - RINER EIE MÅL AN - RETTER OPPTOG TREGER DRETT PARTI NEDBØR SKREM - MER INSKRIP- SJON RISPER OFTE VEDDE - LØP UKE - BLAD GLANS ARTIK - KEL KIME DANSK ØY PÅLEGG PYNT VASSE MÅL SPISE TALL - ORD SKAKER EN TAUBE MO - NARKER MIDJE UT - BYGG PAR - TERE PUSSIG TITTEL SKINNER SOLID TANKE ORHØY- NINGER PANNE - SMYKKE KLAR ØVER MANN PAPE - GØYE INDISK BRØD KAR - TONG KVINNE SHOW PLANTE GARAN - TERE AGURK BEHAND- LING EVIGE TIL - STREK - KELIG BLOMST TIPI AFTEN - TILSTEL- NING INNE - HAVERE LIND - GREN - FIGUR FLUK - TEN PIKE - NAVN JA - PANSK BY STJELE SVULM VEKT GUTTE - NAVN LEDER VULKAN BABY SAM - LING JULE - KAKE KNIKSET TONEN FA LIKE JULE - MAT UT - TRYK - KET SAMD ELTE MATROS MOT PIKE - NAVN ANLEGG AMERI - KANSK INNSJØ SLØSTE SLEKT - NINGEN KOM - MUNE EKSI - STERER DANSEN TRÅKK PREPO - SISJON LIGGER I VEST - FOLD DOVEN - APE GUTTE - NAVN HAST SMERTE UTLØP TØYET NYN. PRON. FOR - VIRRET LIKE STUND AR - BEIDER RØYK - STUER FARTØY LIKE ASPIKEN HÅND - LAGET 25

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Denne brosjyren inneholder informasjon til deg som er brukerrepresentant, eller vurderer å bli det. Lærings- og mestringssenteret i Sykshuet

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER

MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER MÅ NEDSPLÅN FOR OKTOBER Vi ser tilbake på september: I september fortsatte vi på å fokusere på å bli kjent. Vi har vært mye i tilknytningsgruppene våre. Vi voksne har blitt godt kjent med barna «våre»

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017

Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 Invitasjon til KULTURSAMLING Quality Hotel Edvard Grieg lørdag 28.og søndag 29.oktober 2017 NFU Hordaland fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å gi

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 02.10. Samling 09:00. Forming: Maurene lager sauer av ull! Varmmat! 09.10. Samling 09:00. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 40 Forming på formiddagen for marihønene. Forming: Maurene lager sauer av ull! marihønene! maurene! 41 07.10 Forming for marihønene

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer