NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 ARRANGEM ENT: Hageselskapet Nam dalseid innbyr til aktivitetskveld på Solhaug kl Vi lager dørkranser og tørrdekorasjoner. Elsa Langøren veileder. Mer bak i bladet. 03. og Tradisjonell julemesse på Åsnesset kl Se mer bak i bladet Førjulsm arked på Statland mellom kl i bassenget på Statland. Se mer bak i bladet Nissem arsj søndag 4. desem ber kl Se mer bak i bladet Nam dalseid senterparti har gruppemøte på Sjøåsen Hotell kl Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til å si sin mening. Møt opp Førstehjelpskurs og kurs for hjertestarter kl på Alderspensjonatet. Se mer bak i bladet Førstehjelpskurs og kurs for hjertestarter kl på Alderspensjonatet. Se mer bak i bladet Eventyrstund og juleverksted kl på biblioteket, se mer bak i bladet Førjulsmøte på Dagsenteret kl Arr. Namdalseid sanitetsforening. Se mer bak i bladet Julemesse kl på Alderspensjonatet. Salg av julebakst og litt annet. Arr. Statland/ Buvik sanitetsforening Adventskaffe på Solhaug kl Vi spanderer en smak av julebrødet. Utlodning! Velkommen til trivelig førjulsstund. Komiteen Nam dalseid songlag holder minikonsert på Helsetunet kl Velkommen! Lysmesse i Nam dalseid kirke kl Julem iddag søndag kl på Alderspensjonatet. Salg av juletaller ken, dessert og kaffe. Alle velkommen. Arr. Statland/ Buvik sanitetsforening Julem øte i husflidslaget kl på dagsenteret. Se mer bak i bladet Julaftengudstjeneste på Nam dalseid helsetun kl Julaftengudstjeneste i Nam dalseid kirke kl Julegudstjeneste 2. juledag i Nam dalseid kirke kl Juletrefest i Nam dalseid sam funnshus 2. juledag kl Underholdning og gang rundt juletreet med mye moro. Julenissen kommer. Arr. 10. kl. Namdalseid skole.

2 Juletrefest på Solhaug kl ca. kl Julenissen kommer kommer du? Vi ønsker velkommen til et romjulstreff på tradisjonelt vis. Komiteen Juletrefest på Dagsenteret og Sykeheimen. Servering på Dagsenteret kl og Sykeheimen kl Beboere og pårørende hjertelig velkommen REVY-forestilling og 4. dagsfest i Sam funnshuset kl Highlights spiller til dans. Se mer bak i bladet Romjulsmarsj Namdalseid, 5. Juledag Åpen kirke nyttårsaften, Nam dalseid kl Frist for innlevering av stoff til januar-nummeret av Melkrampa er 15. desem ber. Alt stoff til Melkrampa sendes til Namdalseid Kommune, Servicekontoret, 7750 Namdalseid, faxnr eller Ekspedisjonstider jula 2005: Namdalseid kommune Kontorer og sentralbord har i mellomjula ekspedisjonstid fra kl til kl Julaften og nyttårsaften stengt. Legekontoret har åpent i mellomjula fra kl kl Utenom åpningstid, bruk legevakt tlf om nødvendig. Helsestasjonen er stengt Fysikalske er stengt 29. og 30. desember. 27. og 30. desember. Trygdekontoret er åpent 27. og 29 desember fra kl kl Kirkekontoret er åpent 27. og 30. desember fra kl kl

3 TIL INNBYGGERNE I NAMDALSEID Det skjer ikkje noko i kommunen her sa ein kar til meg ein dag. Eg sa Du må være framandkar som slike tankar har. Sjå bærre på vårt næringsliv som byggjer ut og satsar. Reetablerer seg om dei kan, skapar arbeid for kvinne og mann. Å trur du meg ikkje, kan du gå å prate med ho Inger Lise. Du finn ho på Husflidshjørnet Vi har det meste skal eg seie deg, ikkje alltid like lett å sjå. Frivillige lag og organisasjonar med tilbud til store og s må. Korps, musikk og dans, tilbud som ville bli savna om dei ikkje fans. Skular vi er stolte av. Barnehagar likeså. Vi har gode kommunale tjenester for den som er gamal å. Eg var pleiar på sjukeheimen her ein dag, å kunne det sjølv sjå. Gode kommunale tjenester er viktig, eg synes vi gjør mykje bra. Kvar dag står dei ansatte på, for å gjære sitt beste for alle og einkvar. Uten deira innsats, ja korleis ville det da gå, jo det meste ville gå i stå. Vi ser at 2005 er på hell, eit nytt år er omme, eit nytt år vil komme. Er er trygg på at vi også i 2006 vil være stolte over å være innbyggjarar i Namdalseid kommune. Som eg ofte seiar: Eg er interessert i framtida. Det er der eg skal tilbringe resten av mitt liv. GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Hilsen Steinar Lyngstad Ordfører

4 HELSE SOSIAL OG OMSORG NAMDALSEID KOMMUNE - startlån En gunstig låneordning fra kommunen. Startlån erstatter kjøpslån og etableringslån. I stedet for to lån, tilbys ett offentlig lån. Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig: Unge i etableringsfasen Førstegangsetablerere Enslige forsørgere Barnefamilier Funksjonshemmede Flyktninger Startlån kan tilbys vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet, eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Søkere må kunne betjene boutgiftene over tid. Hva kan du få lån til? Kjøpe bolig Startlån kan gis til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Bli boende i bolig: Startlån kan gis til utbedr ing av nåværende bolig. Startlån kan gis til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Bygge bolig: Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig. Slik søker du: Kontaktpersoner: Søknadsskjema får du ved å henvende deg til Namdalseid kommune. Hvis du har funnet frem til boligen du ønsker å kjøpe, må du legge ved en boligtakst av nyere dato. En grundig gjennomarbeidet søknad gir kortere saksbehandlingstid. Det lønner seg derfor å gå nøye gjennom søknadsblanketten, slik at du er sikker på at den er fullstendig utfylt, og at du har fått med nødvendige vedlegg. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du er usikker på. Ønsker du ytterligere informasjon om startlån eller bistand til utfylling av søknad, kan du henvende deg til Namdalseid kommune pr. telefon, eller ved personlig oppmøte. Solfrid Skevik Tlf: Bård Gjerseth Tlf: Dagsenteret 5., 6. og 7. desember Julemesse på dagsenteret. Åpent fra alle dagene. Salg av bl.a. strikka sett til barn, broderte og quilta duker, 2 fine drakter (skjorte, cap og stakk) til jenter. Masse lugger og votter, tovating, gardiner, julepynt, hekla ting med mer. 5. desember Kl Husmøte på møterommet. 21. desember Julevideo etter kvelds maten. 28. desember Vi får besøk av Halvdan Holien i tida, da synger vi julesanger og koser oss med kaffe og juleknask.

5 Uke 50 er dagsenteret ubemannet. Vi på dagsenteret vil takke lag, foreninger og enkeltpersoner som har bidratt til trivsel og aktiviteter på dagsenteret gjennom året. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år. For dagsenteret, Grete Helbostad KULTUR OG SERVICEUR: Eventyrstund og Juleverksted Onsdag 7. desem ber kl inviterer Namdalseid folkebibliotek til eventyrstund og juleverksted. På juleverkstedet lager vi julepynt. Det serveres pepperkaker, saft og kaffe. Hjertelig velkommen! FYSAK i snart ett år! Namdalseid kommune har ved årsskiftet vært en FYSAK-kommune i ett år, og inngår som en del av Nord-Trøndelag fylkes folkehelsesatsing. Målet er å stimulere til at folk flest blir litt mer fysisk aktive for å forebygge god helse. Aktiviteten i Namdalseid har vært tuftet på aktiviteter i regi av lag og foreninger med ett vidt spenn av tilbud med alt fra hagevandring og turmarsj til barneidrett, dans og dykking. Dette er veldig bra! Referansegruppen for prosjektet evaluerer i disse dager hvordan FYSAK-satsningen har vært fram til nå og skisserer veien videre fram til prosjektslutt Alle innspill mottas med takk! En utfordring for kommende år er at vi mottar mindre eksterne midler til lokale FYSAK-aktiviteter fra fylkesnivå. Dette betyr at flere grupper/lag må samarbeide om nye FYSAK-tiltak lokalt. Videre bør vi være mer offensive på å søke andre eksterne tilskudds midler til gode kulturtiltak, så let etter aktuelle ordninger på På nyåret vil vi invitere lag og foreninger til et stormøte for å diskutere aktiviteten i prosjektet FYSAK Namdalseid, og hvordan en på best mulig måte kan fremme fysisk aktivitet for folk flest. Tilrettelegging og rekruttering for en bred målgruppe vil her stå i fokus. Siste FYSAK-tiltak har vært et seminar om å lage naturleikeplass, en regnfull novemberdag ved Vangstunet barnehage. Hele 50 voksne fra velforeninger, lag, barnehager, skoler og andre fra regionen fikk inspirasjon og praktisk erfaring med å bygge elementer til en naturlekeplass, under ledelse av Tor Egil Bagøyen (HiNT). Du kan lære mer om dette i heftet Lær å lag en naturleikeplass prinsipper og praktiske ideer, som kan lånes på biblioteket. Her kan du hente tips som kan tilpasses alle nær miljø! Godt nytt FYSAK-år!

6 UKM 2006 Lokalmønstring i Namdalseid samfunnshus lørdag 11. februar. Påmelding og mer informasjon finner du på www. Ukm.no. Kontaktperson er Lisbeth Lein, / UNDERVISNING TIL DERE SOM PÅ ALLE MÅTER HAR BIDRATT TIL MENINGSFULLE OG GODE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET! Rektor NAT UR OG MILJØ OMILJØ OG LANDBRUK Skal du investere i tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring? Går du med planer om å gjøre investeringer i tradisjonell landbruksproduksjon? Da vet du kanskje at Innovasjon Norge kan gi tilskudd, rentestøtte og rentelån til investeringer i faste anlegg og produksjonsutstyr av varig karakter i tradisjonelt landbruk. Eksempler på investeringer kan være nybygg, ombygging eller restaurering av driftsbygninger til husdyrproduksjon, fôrlager, gjødsellager og melkerom. For 2006 er følgende satsingsområder prior itert spesielt: Melke- og storfekjøttproduksjon Mat og foredling Utmark, opplevelsesnæring og mat I forbindelse med generasjonsskifte på landbrukseiendommer kan Innovasjon Norge gi tilskudd til å gjennomføre mindre investeringer som er nødvendige for å opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. Frist for å søke er 3 år fra tidspunkt for eierskift (fast eiendom). Innovasjon Norge har også ordninger som gjelder tilleggsnæring på landbrukseiendom. Har du tanker om å starte opp eller videreutvikle tilleggsnæring, kan dette være noe for deg. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal kan bistå i planleggings- og søknadsfasen. Ta kontakt med avdelingskontoret på Namdalseid for nærmere informasjon. Innovasjon Norge har erfaringsmessig begrensede midler til disposisjon, så det lønner seg å ha søknad med vedlegg klar tidlig på året! ETTERLYSNING: En safe som inneholder, en safe som inneholder? Uten vranglås? Revygjengen

7 TEKNISK Sertifikatfornyelse for utførelse av varme arbeider For aktive håndverkere som har sertifikater med utløpsdato i løpet av første halvår i 2006, blir det avholdt resertifiseringskurs vinter/vår Ordningen trådte i kraft , og det betyr at mange utøvere har behov for fornyet sertifikat. For å bli resertifisert blir det holdt et ca 3 1 /2 timer langt kurs uten eksamen på Øra brannstasjon på Lauvsnes. Nær mere informasjon og kursdatoer vil bli kunngjort etter hvert som påmeldingene kommer inn. Heldagskurs i varme arbeider blir også holdt hvis interessen er stor nok. Så: Sjekk sertifikatet ditt og ta kontakt på tlf eller Flatanger brannvesen, Øra brannstasjon, 7770 Flatanger Kjøkkenutstyr fra Namdalseid samfunnshus på avveie? Namdalseid samfunnshus er gledelig mye brukt og har mange leietakere gjennom året. Imidlertid kan det ved hektisk rydding etter arrangement lett bli med noe utstyr ut av huset som egentlig tilhører her. Vi mangler nå en del kjøkkenutstyr, som kasseroller, langpanner med mer fra kjøkkenet, som med fordel kunne vært brakt tilbake så raskt som mulig. Så ta en titt i kjeller og på loft. LAG OG FORENINGER: Julemøte i husflidslaget 13. desember kl på dagsenteret/helsetunet. Dypper Hellige tre kongers lys og lager nisser. Kr 50,- for materiell og kaffe. Alle velkommen. Arr. Husflidslaget Busstur til Åre onsdag 7. desember. Start fra Sjøåsen kl Påmelding til Arvid Sverkmo, tlf Arr. Reiselaupen Solsikkefrø og skjellsand Volleyballgruppa kommer rundt og selger solsikkefrø og skjellsand før jul. Volleyballgruppa

8 Nyttårskonsert i Namdalseid kirke søndag 8. januar kl De som ønsker å bidra fra musikklivet i Namdalseid, bes ta kontakt med Lars Østring, tlf eller innen 15. desember. Arr.: Namdalseid skolekorps Kornband Det blir kornbandsalg i uke 50, fra desember. Namdalseid musikklag Seniordans Da det kanskje er tvil om hva seniordans er, vil vi her gi en kort oppsummering. Det benyttes internasjonale danser som er forenklet og tilrettelagt for eldre. Musikken består av både folkemelodier og moderne rytmer. Alle deltar i dansen, her er ikke "mann og kvinne", men " rød og blå". Dette har gjort den populær blant enslige eldre. Du blir glad av å danse. I tillegg gir seniordansen sosial kontakt, bedre kondisjon, styrket muskulatur, bevaring av leddfunksjon og økt konsentrasjonsevne. Vi vil gjøre et forsøk til på å få i gang en senior-dansering på Namdalseid etter jul. Men før dette vil vi gjerne at de som vil være med, tar kontakt så vi ser om det er verdt et forsøk. Det er ingen aldersgrense, men "senior" blir vanligvis regnet som aldersgruppen 55+. Vi kan kontaktes på tlf.: , mobil eller , gjerne så snart som mulig. Kontaktperson; Aud Sverkmo REVY-forestilling REVY-forestilling og 4.dagsfæst i Samfunnshuset kl HIGHLIGHTS spiller til dans. Forhåndssalg av billetter starter lørdag 17. desember på Coop n, deretter hos Sentrum Auto. Billettpris kr. 180,-. Aldersgrense 15 år. Det blir også forestillinger 6., 13. og 14. Januar. (Se annonse senere). Arr.: Namdalseid Ungdomslag Namdalseid Sanitetsforening Styret Namdalseid sanitetsforening har førjulsmøte på Dagsenteret 8. desember kl Det serveres rømmegraut m/pliggi og kaffe med pepperkaker. Trekking av årets juleutlodning. Alle er velkommen! Vi selger lodd på butikken og

9 Velkommen til førjulsmarked på Statland! Søndag 4. desember, mellom kl ønsker vi alle i kommunen vår velkommen til førjulssamling i bassenget på Statland. Vi vil i tillegg til det obligator iske julebadet invitere til en god, gammeldags førjulsfest med gang rundt juletreet og nissebesøk. Det er også anledning til å kjøpe julegr øt, god bakst, etc. I tillegg kan du handle både god julemat og julegaver. Du kan også benytte anledningen til å bestille juletre. Kranser, julenek, lutefisk og fersk fisk handler du utendørs. Svartkjelen over bålet har i tillegg til handelen, god kaffe å by på. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen! Med hilsen Statland Vekst Julemesse på Åsnesset 3. og 4. desember kl Mange utstillere med fine produkter. Salg av rømmegraut og kaffe. Inngang kr. 20,-. Velkommen til trivelig førjulshelg Førjulskonsert i Namdalseid kirke! Søndag 18. desember 2005 kl Sett av noen kveldstimer siste søndag i advent og ta turen til kirken! Du får oppleve: Solister Grupper! Korsang! Vi byr på førjulsstemning, pepperkaker og gløgg. Billetter kr. 100,-/50,-. Velkommen! Arr. Namdalseid songlag Passiv medlem i Namdalseid songlag. I den siste tiden har mange av dere fått besøk fra noen i koret med spørsmål om de kan tenke seg å støtte vår virksomhet gjennom å bli passiv medlem. For de av dere som ikke var hjemme under besøket, så sørg ikke, dere kan enda blir passive medlemmer. Henvend dere til Sentrum Auto, betal kr 100,- og skriv inn navnet på passiv medlemsliste. Så skulle alt være i orden. På forhånd, takk for støtten!

10 LHL Namdalseid LHL Namdalseid inviterer alle medlemmer m/ektefelle, samboer, kjæreste til julebord fredag 9. desember kl på Sjøåsen hotell. Pris pr. person kr 350,-. Gratis buss. De som ønsker å være med bussen varsler om det ved påmelding. Påmelding innen til Arne Hansen, tlf / Hageselskapets adventsaktivitet torsdag 1. desember kl på Solhaug grendehus. Binding av barkranser, evt. tørrdekorasjoner. Materialer vi har bruk for: 2 bæreposer småklipt fint bar (ca. 15 cm lange greinspisser) gammel halm eller bastringer til skjelett. (ståltråd kan også brukes) aviser (til å surre om tråden) tang til kutt av kvister + saks metallstreng eller kjøkkenhyssing til å binde med kongler, kvitmose, sløyfer, lyng eller annen pynt Elsa Langøren, som veileder oss har med noe pynt for salg. Til tørrdekorasjoner trengs skåler, evt. røtter og tørr oasis. Gløgg og pepperkaker gir stemning kanskje blir det en kaffeskvett også. Vel møtt! Hageselskapet takker for god oppslutning gjennom året vel møtt til ny innsats i Styret Førstehjelpskurs og kurs for hjertestarter Førstehjelpskurs og kurs for hjertestarter arrangeres samme kveld på Alderspensjonatet. Kursene avholdes 6. og 7. desember og er gratis Påmelding til Omsorg Statland, tlf Nissemarsj SØNDAG 4. DESEM BER KL START VED NAMDALSEID SAMFUNNSHUS Vi utfordrer barn og voksne til å ta på nisselua! Nissem arsj rundt i sentrum boligfelt. Ta med lommelykt. Tenning av julegrana og gang rundt treet, musikklaget spiller. Gratis servering av gløgg og pepperkaker. Vel møtt til en trivelig start på adventstida. Namdalseid musikklag

11 Minner om seniorenes julebord Eldrerådet inviterer alle seniorer til julebord i Namdalseid Samfunnshus fredag 9. desember kl Påmelding til Servicekontoret, tlf innen mandag VELKOMMEN! Ullundertøy til salgs Volleyballbruppa i NIL selger Ullmax ullundertøy, meget godt egnet til jakt- og fisketurer og alt friluftsliv for store og små. Finnes i alle størrelser til barn, damer og herrer. Du har nå mulighet til å gjøre en handel som varmer lørdag 10. desember ved Coop Namdalseid. Du kan også direkte kontakt med Gunnhild Kaldahl på telefon ANNONSER: NORDIC GARDEN as Grunnet ferieavvikling holder vi stengt i mellomjula. Det blir anledning til opplasting av varer 4. Juledag kl Takk for i år! Hilsen oss på Storåsen ELDA MAT Elgpøls Har du løst te å smak eller handel, ta kontakt. Tlf / Produsert av Hallbjørn Elden.

12 HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl lørdag kl Åpningstider siste uke før jul mandag 19/12 kl tirsdag 20/12 kl onsdag 21/12 kl torsdag 21/12 kl Åpningstider i mellomjula tirsdag 27/12 kl onsdag 28/12 kl torsdag 29/12 kl FINE JUL EGAVER I KERAMIKK, GLASS, LYS m.m. VELKOMMEN TIL EN TRIV ELIG JULEHANDEL MÅNEDENS DIKT: Jorda Som ei stjerne Sviv og svingar Møter sysken mellom stjerner gjennom r ømda langt der ute sviv vår jord som ei eldraud Blunkar glad: igjennom romet, lita rose. Eg heiter Jord! Trygt på aksla Inn i natta, Helsar blidt: ber ho med seg ut i dagen God dag, god dag folk og dyr gjennom mørkret stjernesyster, og tre og blome. fram i ljoset. Stjernebror! Jan Magnus Bruheim Melkrampredaksjonen ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år og håper på mange bidrag også i 2006.

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T

Sentrenes. Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret S O LVAN G S E N TE R E T Sentrenes aktivitetstilbud FORSMANN SENTERET S O LVAN G S E N TE R E T Bugårdsenteret Forsmannsenteret Framnessenteret Hvidtgården Parkensenteret Ranviksenteret Solvangsenteret Innhold Side Velkommen til

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Stemningsfullt på Innset

Stemningsfullt på Innset FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 21/2005, 15. des. Årg. 28 Stemningsfullt på Innset Kulturskolen holdt sin årlige julekonsert. Denne gang var det Innset kirke som fikk

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer