Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad"

Transkript

1 Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Bibler til alle! Fleksibilitet Tekst Andreas Håvik Daglig leder F or snart 60 år siden måtte våre misjonærer forlate Kina, og fortsette sitt arbeid i Japan. En av disse eldre misjonærene, Aslaug Brustad, er fortsatt like begeistret for sin kinesiske bibel, og viser stadig til hva de kinesiske tegnene betyr, og hvor godt de illustrerer Ordet Om vi i dag ikke kan ha inne misjonærer i Kina, så er det fint at vår misjon kan være med å bringe Guds ord inn til dem som har vanskelig for å få tak i det. Bibelen er levende og kraftfull, og forvandler dem som leser den, derfor er mange makter og myndigheter i mot ukontrollert distribusjon av bibelen, noe som gjør at mange grupper og minoriteter har vanskelig for å få Bibelen på sitt eget språk, og vi vet at om en ikke har Bibelen tilgjengelig, oppstår det lett misforståelser og feiloppfatninger om det rike livet som Guds ord lærer oss. Vi kjenner alle til historier om hvor stor glede det bringer for dem som endelig kan motta sin egen bibel. Den som har resilience, er fleksibel, elastisk, spenstig som en fjær, lar seg vanskelig knekke, og kommer seg raskt etter et nederlag. Noen ser som et ideal å være som en god ball, som kan «sprette tilbake». Vi imponeres av mennesker som reiser seg igjen etter en krise, som kommer seg videre etter en fiasko. Noen påstår at et sterkt selvbilde var moteordet før, mens vi nå skal heller pleie evnen til resilience. Ja, i engelsktalende land lager de kurs i resilience. Vi er uten tvil forskjellige når det gjelder dette. Noen er som en gummistrikk. De kan tøye seg langt når det gjelder, men kan kjapt finne tilbake til sin trivselsposisjon når stresset er over. Hvorfor er noen mennesker mer resiliente enn andre? Vi vet at noen er som glasskulen på juletreet: De brister under press. Andre er som gummiballen: De spretter tilbake til den formen de hadde. Resilience kan vi lære av gode forbilder. Jeg har ofte fortalt om den hollandske En av våre kontakter fortalte meg om kvinnen Corrie ten Boom, som satt i en ung jente fra en utkantprovins som nazifangeleir i Ravensbruck sammen var kommet for å studere i en av de Guds velsignelse til alle dere som er med søsteren sin, Betsie, fordi de hadde store byene. En medstudent vitnet for med på forskjellige måter i dette skjult jøder under andre verdenskrig. I henne og hun tok imot Jesus og fikk et Vi ser for oss at behovet for bibler bare arbeidet! fangeleiren ble de vekket klokka halv Livet i Ravensbruck gikk for seg på to Paulus sa om sin resilience: Jeg har lært 2 fem hver morgen. Det var ofte kaldt, plan. De ytre forholdene, som en kunne å være fornøyd med det jeg har I alt 3 og i alle ting er jeg innviet. Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor Styret Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å uttbre Guds rike blant Østens folkeslag og andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde: Tibetanske barn forvandelt liv. Hennes familie hørte til en annen religion, og hun vegret seg for å si fra at hun var blitt en kristen. Men, så ringte hun sin bror, som sa; Jeg har vært kristen et år, men har ikke fortalt det til noen. De fikk sammen vitne for sin familie, som en etter en ble omvendt. Vi er nå nesten blitt en menighet, hvordan skal vi gjøre det? Spurte hun vår kontakt, som gav henne gode råd. Imidlertid manglet de bibler på sitt eget språk, og derfor brukte de forskjellige andre dialekter og språk, hvor noen av dem kunne litt. Deres ønske var, selvsagt, å få bibelen på sitt eget språk. Vi har også opplevd og blitt oppfordret til å være med å trykke opp bibler for grupper hvor økningen av troende har vært så stor at det har sprengt alle grenser for tilgang på bibler, og ny opptrykking har hastet, og vi har kunnet gå raskt inn med støtte. Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang 94 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik epost: Informasjonsleder: Roald Føreland epost: Tlf: Trykk: Birkeland Trykkeri Layout: Eirik Larsen Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: vil øke, noe vi selvfølgelig er glade for, men desto større blir utfordringene til å skaffe disse. For Evangelisk Orientmisjon, som Norges eldste Kina-misjon, er det selvsagt behovene i Kina som ligger oss mest på hjertet, og vi ønsker, så langt vi kjenner Herrens ledelse, til å fortsette dette arbeidet. Helt fra jeg for mange år siden, for første gang, var ved Nytt Livs Lys i Japan, som trykker store mengder av bibler til land som så sårt trenger dem, har dette arbeidet grepet meg. Vi vet hva en Bibel betyr for den enkelte av oss, og når vi ser hvor mye arbeid som legges ned i finansiering, trykking, planlegging og i å bringe bibler inn i landene, er det stort å tenke på at også vi får være med, ved å samle inn midler til trykking av Bibler av forskjellige slag Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik Øyvind Dovland Svein Løvdal (vara) Doris Brekkå (vara) Spennende ord kan føre til spennende tanker. På engelsk har de et begrep som heter resilience, og det kan ikke oversettes med ett enkelt ord til norsk. Tekst Asbjørn Kvalbein og kvinnene kunne bli tvunget til å stå i timevis uten å bevege seg. Fra straffebrakken kunne de høre slag og skrik. Men Corrie og søsteren hadde en Bibel, og hver gang det ble anledning til det, samlet de kvinnene som om de var foreldreløse barn rundt en varmende peisflamme. Da kunne de lese fra Romerne 8: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Corrie skrev senere: Jeg pleide å se meg rundt mens Betsie leste, og lot blikket vandre fra ansikt til ansikt. Mer enn seier. Det var ikke bare et ønske. Det var et faktum. Vi visste det, vi opplevde det, minutt etter minutt i en varm atmosfære av hjelpsomhet og håp. se med øynene, ble mer og mer forferdelig for hver dag som gikk. Men det indre livet, det som vi hadde med Gud, ble stadig bedre og bedre, sannhet over sannhet, herlighet over herlighet. Ut fra Corrie ten Booms opplevelser ser jeg to veier til å bli fleksibel og spenstig. Det ene er å lære av ubehagelige opplevelser. Det andre er å innvie seg til Gud også i vanskelige tider, og være tilfreds med hans ledelse. Etter en krise kan jeg spørre: Hva skal dette lære meg? Har jeg ikke egentlig fått evner til å være fleksibel og bøyelig? Ja, kanskje jeg rett og slett skal dyrke det paradoksale i meg, så jeg er både seriøs og lekende, begeistret og kritisk, optimistisk og pessimistisk, sint og tilgivende, tillitsfull og varsom? Vi har stadig mye å strekke oss etter. Asbjørn Kvalbein er prosjektleder i Norea Mediemisjon og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Født i Oslo i 1944, utdannet grand. theol., mastergrad i kommunikasjon. Tidligere redaktør for bladet Ungdom og Tiden, misjonbladet Utsyn og leder for Kristelig Pressekontor, rektor for Gimlekollen Mediesenter, lærer på bibel- og misjonsskolen på Fjellhaug, forlagssjef i Lunde Forlag. Han har skrevet en rekke bøker. Flere andakter og bibeltimer av Asbjørn Kvalbein finnes på webpastoren.no.

3 Årsmøte Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad På misjonens årsmøte 30. mai mottok Aslaug Brustad kongens fortjenestemedalje i sølv. Dette ble feiret med en stor fest hvor misjonærkolleger, ansatte og styret i misjonen, misjonsvenner, samt en rekke slektninger var med. hvor vi kunne prate sammen, men da var Aslaug så full av det hun opplevde om dagen at vi andre kom neste ikke til. Aslaug ble pensjonist, men til Norge ville hun ikke. Misjonen hadde jo vært så sene med å sende henne ut, så nå fikk de la henne få bli lenger i Japan. Hun ble i Japan til hun var 80 år. Jeg tenkte ofte på hvordan Aslaug kom til å klare omstillingen til Norge, men det har jo gått særdeles bra. Vi som var hennes kolleger i Japan gratulerer med utmerkelsen. Gudrun Knutsen, var misjonær i Japan fra Aslaug beskriver sitt liv med et ord, nemlig; Festreise. Aslaug sa flere ganger at hun ikke ønsker å ta æren for en slik utmerkelse, men gir æren videre til Jesus, som har frelst henne og kalt henne inn i tjenesten. Aslaug holdt takketale. Her gjengir vi talen fra misjonærkollega Gudrun Knutsen: Aslaug Brustad har vel hatt misjonen lagt på sitt hjerte i snart 100 år. For det var vel i barneårene på salen i andre etasje på Brustad Gård at Aslaug fikk høre om hedningene i Kina. Da glødet det vesle barnehjertet. Og det fortsatte å gløde i unge år. Aslaug bar på et kall til Kina. Misjonen var heldig. De fikk Aslaug ansatt som bestyrerinne på Lofthus misjonshjem. Krigen kom og det ble mange tunge tak. forlate landet. Samme år åpnet vår misjon arbeid i Japan og Aslaug reiste dit. Der var hun i 40 år. Hun ble veldig glad i det japanske folket. Hun frydet seg i arbeidet og la hele sin sjel i det. Hun var grundig i prekenene, de var alltid skikkelig forberedt. Hun hadde omsorg for de hun kom i kontakt med. Aslaug var ivrig i traktatutdeling. Hun har gått uendelig mange mil, dør til dør, for å formidle det glade budskap. Aslaug arbeidet i flere av menighetene våre i Japan, men det var Yumoto og Isohara, som fikk de fleste av årene hennes. Yumoto var Aslaug med å grunnlegge. Noen få unge gutter kom i begynnelsen, men så ble det flere og flere som ble frelst og lagt til menigheten. Det ble en solid og god menighet. Det var i Yumoto at Aslaug og Inger Johanne begynte å samarbeide og det har de fortsatt med inntil denne dag. De siste årene var Aslaug i Isohara. Det ble en tid med mange gleder, men også noen skuffelser, men Aslaug har alltid frydet seg i arbeidet. Vi misjonærene kom sammen en dag hver måned for å be sammen. Vi hadde også matpauser Hyggelig samtale rundt bordene. Det var spesielt gripende da hun fikk ordet etter at vår tidligere Kinamisjonær Aslaug Brustad mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv. Sara var veldig rørt over å få møte Aslaug som var i Kina for å forkynne evangeliet for mer enn 60 år siden. - Jeg er et av resultatene av at dere forkynte evangeliet i Kina, sa hun. Senere på kvelden sang Sara og Aslaug Men så kom freden og håpet om å reise ut ble tent igjen. Misjonen ønsket helst Årsmøtet ble mye preget av begivenheten rundt Aslaug Brustad, men det var også mange andre inspirerende at hun ble på Lofthus. Dessuten var hun innslag. blitt gammel rundt 35 år! Men kallet var sterkt og hun fikk reise ut. Misjonen Vi hadde besøk av Sara Li fra Kina, som en salme på kinesisk sammen (Aslaug distribusjon i Kina. Han understreket at var redd at hun var for gammel til å lære fortalte engasjert om prosjektene for å gikk over på japansk innimellom, men bibelbehovet er nærmest ubegrenset. kinesisk, men på språkskolen i Kina tok hjelpe fattige barn. Hun er ansvarlig for det var det ikke så mange som merket ) Andre innslag var tradisjonelle årsmøtesaker som styrevalg, årsmelding, planer hun den beste eksamen. Aslaug fikk fire Styreformann Trygve Jordan overrekker Kongens fortjenestemedalje til Aslaug faddebarn-prosjektet som EOM støtter i 4 år i Kina. I 1951 måtte alle misjonærene Brustad. Kina. Dette omfatter mer enn 1000 barn, Sara hadde imidlertid flere forbindel- og budsjett. hvorav EOM har tatt ansvar for ca seslinjer til vår misjon: - Den aller første boken jeg leste etter at jeg ble kristen var boken om Peter Torjesen på engelsk. Denne boken inspirerte meg til å begynne med misjonsarbeid, fortalte Sara. (Peter Torjesen var vår misjonær i Kina frem til sin tragiske død i 1939) Vi hadde også besøk av Vidar Aronsen fra Nytt Livs Lys bibeltrykkeri, som er vår samarbeidspartner når det gjelder bibel- Aslaug Brustad som ung misjonær. David Husvik går ut av styret. Vi takker for innsatsen gjennom flere år. Nye styremedlemmer er Øyvind Dovland fra Kristiansand og Svein Løvdal fra Songe.

4 Japan Ny Taira-kirke: Spennende utsikter! Faktaopplysninger om Taira-kirken Grunnlagt i 1986 av misjonærene Gudrun og Edvin Knutsen 50 medlemmer EOM lønner Anniken og Akira Mori, men støtter ikke drift av menigheten. Anniken og Akira driver et utstrakt misjonsarbeid i tillegg til menighetsarbeidet. Tekst I april tegnet vi kontrakten for å kjøpe et ca. 30 år gammelt bygg med tomt, et tidligere spillesenter, som vår gateevangelist Shohei Yamamoto arvet etter farens brå bortgang, bare en uke før kirkens brann. Det treetasjes bygget er på 330 kvm i grunnflate, og hele tomta er på 1485 kvm. Det er også et tilleggsbygg som har 2 etasjer. Prisen for det hele er 60 mill. JPY (ca. 4.2 mill. NOK). Vi hadde brannforsikret det gamle bygget for 25 mill. JPY (ca mill. NOK) men vi fikk utbetalt 35 mill. JPY (ca mill. Taira-kirkens brann ble kringkastet over hele landet, noe som jeg forstår veldig lite av hvorfor. Det gjorde sikkert sitt, men mest fordi det kristne magasinet Revival Japan ga rapport om Tairakirken og brannen i en helsides artikkel med bilder, begynte pengegaver å strømme inn fra hele landet. I skrivende stund har det beløpet seg til over 10 mill. JPY (ca NOK) Slik ser inngangspartiet ut. Det er mer enn 7 måneder siden Taira-kirken brant. I ettertanke ser vi det klart at Gud tillot det, slik at vi som menighet skulle gå inn i en ny fase i Guds plan. Undertegnende forstår endelig at det hele er et resultat av norske misjonsvenners trofaste innsats i bønn, forbønn og givertjeneste. Det nedbrente bygget ble jo reist helt og holdent av penge- Akira Mori ga meg visshet om at Gud skal gå foran Menigheten har ikke betalt for bygget Misjonær i Japan oss, og det har Han gjort. ennå, men takket være Shoheis velvilje I går var jeg i banken og snakket med har vi allerede begynt å ha gudstjenester NOK). gaven fra den gang Majorstua Misjons- filialsjefen om lån. Filialsjefen er full 6 i bygget en måned siden. Første etasjen 7 menighet. Det var Edvin og Gudrun Knutsen som gjorde brytningsarbeid i Tairas harde jord - åndelig talt - og sådde Evangeliets frø i bønn og kjærlighet før bygget ble til. Det er underlig at brannen kom nøyaktig 20 år etter at vi begynte å benytte bygget til møter. Mens jeg sto og så på at bygget brant, talte Gud til meg og sa at vi skulle gå inn i en ny sesong. Det Kirken fra parkeringsplassen. av godvilje for oss og vil gjerne hjelpe. Forsikringspenger og pengegaver til tross, trenger vi 45 mill. JPY (3.2 mill NOK). Jeg er sikker på at Herren som taler skal også betale, i all fall hjelpe oss å betale, for bygget. Gud har nemlig gjort det klart for oss om hva veien framover består i. Det nye bygget skal bli: 1) Et senter for Herrens nærvær i Iwaki 2) Et senter for misjon - en trenings- og sendestasjon for unge Herrens tjenere. 3) Et senter for litteraturevangelisering med bokhandelen Taira Fukuin Center. 4) En plass hvor byens befolkning kan kjenne Herrens fred over en kopp kaffe i menighetens kafè. 5) Et tjenestesenter for hele byen for vielser, begravelser, konserter og annet. er ikke renovert men det er godt å kunne samles der for å tilbe Herren og kjenne Hans nærvær. På vegne av menigheten i Taira vil jeg takke dere fra det dypeste i hjerte for deres forbønn og innsats hittil. Tairamenigheten står i dag på en ny startstrek, og vi trenger enda mere forbønn fra dere enn før. Fordi Herren allerede har begynt med sin besøkelse i Japan og i Iwaki, har vi kjent på og i oss at fiendens angrep har intensivert mot oss. Det er bare så trygt å vite at Herren er med oss, Han som er vårt skjold og vårt vern, samtidig som Han gir oss kraft til å glede oss i Ham, tilbe Ham, synge lovsang til Ham og søke Hans åsyn. Så må vår Far i himmelen, den allmektige, velsigne dere på nytt og må Herren åpenbare sitt nærvær for dere alle som aldri før.

5 Kina Bibelen en bestselger i Kina 100 millioner kristne I 2009 var det ingen bok som solgte mer enn Bibelen i Kina. Dette sier Kua Wee Seng fra De Forenede Bibelselskaper. Det er trykket 50 millioner bibler offisielt i Kina, siden 1987 og nå har de øket trykkekapasiteten til 12 millioner pr år. Likevel er det på langt nær nok. Det er viktig å merke seg at mange av biblene som trykkes i Kina, trykkes for eksport. Man har trykket bibler på 60 forskjellige språk. Mellom 3-5 millioner bibler trykkes på kinesisk årlig. Det er klare begrensninger på distribusjon av bibler i Kina. Det er for eksempel ikke mulig å selge bibler i vanlige bokhandler. Bibler kan kun distribueres gjennom offisielle kirker. Det er også forbud mot barnebibler og bibler på en rekke minoritetsspråk. Vi kan slå fast at det er et ubegrenset behov for bibler i Kina. Mange ville nok lese verdens mest leste bok om den var tilgjengelig. Derfor er det fortsatt stort behov for å frakte inn bibler til Kina utenfra. I sommer var det nok en gruppe fra Norge som var med på denne tjenesten. De tok inn mer en 7 tonn bibler på en uke. Ta kontakt om du ønsker å være med i denne tjenesten. Forfatteren og forskeren Paul Hattaway har jobbet i 20 år med å samle inn data om Kinas kristne. Nå har han publisert en rapport som anslår at antallet Jesus-troende i Kina så vidt har passert 100 millioner. Hattaway, som blant annet er kjent som forfatter av boken «Den himmelske mannen», er rask med å innrømme at ingen med sikkerhet kan fastslå antallet kristne i Kina. - Alle som publiserer statistikker over Kinas kristne, bør samtidig komme med en advarsel om at tallene er usikre. Det er bare Gud som kjenner sannheten, skriver han i den 26 sider lange rapporten som nå er publisert via AsiaHarvest sitt nettsted. I rapporten går han gjennom styrken og svakhetene i noen av de statistikkene som tidligere er publisert. Han redegjør også for hvordan han selv har jobbet med å hente inn data og kvalitetssikre tallmaterialet. som tror på Jesus og søker til ham alene 8 for å finne frelse, uavhengig av hvilken Han understreker at kirkeveksten i Kina er 9 et mirakel, uansett hvordan en regner. Stort arbeid - Jeg har samlet inn tall fra alle de fire store hovedkategoriene av kristne. Dette er Tre Selv-kirken, de protestantiske huskirkene, den offisielle katolske kirken og de katolske husmenighetene. Det er hentet inn opplysninger fra samtlige av Kinas regioner og byer. En rekke ulike kilder er brukt som grunnlag, blant annet mer enn 2000 skriftlige kilder. Medarbeiderne mine og jeg har dessuten brukt hundrevis av timer på å intervjue kirkeledere fra ulike grupper, forklarer Hattaway. I følge tallmaterialet han har samlet inn er det nå drøyt 103 millioner kristne i Kina. Dette utgjør 7,6 prosent av befolkningen. Henan-provinsen har den høyeste andelen av kristne. Nær 15 millioner av provinsens 91 millioner innbyggere kan regnes som Jesus-troende. Ulik tellemåte - Én av årsakene til at de ulike statistikkene spriker i sine anslag, ligger i at det ikke blir definert klart hvem som skal regnes med. Noen teller bare de som er døpt, andre lar være å regne med barn som er under 18 år. Jeg har telt med alle alder de har eller hvilken kirke de tilhører. Jeg har også inkludert barna til troende foreldre. I asiatiske samfunn er det vanlig at hele familien praktiserer den samme troen, skriver Hattaway. Bare de siste årene har anslagene som er blitt publisert over antall kristne i Kina variert fra 20 millioner til 230 millioner. Hattaway tror det kan være politiske og strategiske hensyn som ligger bak de store forskjellene. Mirakuløs vekst - Organisasjoner som for eksempel driver med bibeldistribusjon, bibelsmugling og evangelisering kan ha en tendens til å angi høye tall for å vise at arbeidet de står i er viktig. Lederne i Tre Selv-kirkene og i China Christian Council ønsker å være talerør for de kristne i Kina, og teller derfor gjerne bare med de kristne som er en del av deres sammenhenger. Da faller medlemmene i alle de uregistrerte menighetene utenfor. De offisielle strukturene kan dessuten ønske å holde tallene nede slik at det ikke skal bli åpenbart for myndighetene hvor raskt kristentroen faktisk vokser, tror Hattaway. - I 1949 regner en med at det var cirka kristne i landet. Selv om en tar utgangspunkt i de laveste anslagene, har veksten vært formidabel, kommenterer han. Denne artikkelen er hentet fra Dagen- Magazinet.

6 Bønn Støttepartnere Japan Kina Norge Be for Taira-kirken, at denne skal bli et redskap til å nå Japan med evangeliet. Be for alle menighetene som er plantet av våre misjonærer de siste 60 årene. Onahama, Yumoto, Yoshima, Uchigo, Takahagi, Isohara, Nakoso, Miako og Haramachi. Be om at de må være livskraftige fellesskap som stadig når ut til nye med evangeliet. Be for bibeldistribusjonen. At de verdifulle biblene kommer frem til de som trenger dem aller mest. Be om at bibler må bli tilgjengelig i vanlige bokhandler. Be for mange husmenighetspastorer og menighetsledere som sitter i fengsel for sin tro. Takk for at stadig flere fatter interesse for Orientmisjonens arbeid. Takk for god respons på sommerkampanjen til inntekt for Kina-bibler. Be om velsignelse over arbeid og møtevirksomhet utover høsten. Givertjeneste Flere og flere av våre givere har valgt å gå over på avtalegiro. Det er svært positivt synes vi på kontoret. Det er arbeidsbesparende både for oss og for deg som giver. Avtalegiro er gebyrfritt og representerer forutsigbare inntekter for misjonen. Dette gjør det mulig å planlegge prosjektene på en bedre måte. Husk også at det er skattefritak på gaver inntil kroner. Beløpet går til fratrekk på inntekten, så om man gir kroner får man kroner i fratrekk på skatten. Disse pengene kan også gjerne investeres i misjon. Har du eget firma? Du kan være med å støtte misjonen ved en annonse her. Ta kontakt på telefon

7 Bibler til Kina Vår sommeraksjon har innbrakt mer enn kroner til bibler til Kina. Takket være nye og gamle givere er det nå mer enn nye kinesere som får sin egen Bibel! Bibler til Kina har blitt en større og større del av vårt arbeid både med tanke på trykking, distribusjon og oversettelse til minoritetsspråk. Man antar nå at det er mer enn 100 millioner kristne i Kina, men mange flere enn de kristne ville nok være interessert i å lese bibelen om de fikk tilgang til den. Det koster bare 10 kroner å trykke en kinesisk Bibel. Bruk kontonummer Din gave ender opp i takknemlige hender!

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Mer forfølgelse i Kina

Mer forfølgelse i Kina Magasin for Evangelisk Orientmisjon 03 / 2011 95. årgang Mer forfølgelse i Kina Nødhjelpen fortsetter i Japan Leder andakt Takk! I alt dette vinner vi Andreas Håvik Tidligere daglig leder, Evangelisk Orientmisjon

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2011. 95. årgang. Velger å bli i Japan. Mori: Takk for forbønn!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2011. 95. årgang. Velger å bli i Japan. Mori: Takk for forbønn! Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2011 95. årgang Velger å bli i Japan Mori: Takk for forbønn! Leder Jordskjelv i Japan Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon andakt Evangeliet I kjølvannet

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i 2009. Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no

asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI www.eom.no asias millioner OFFISIELLE KIRKER OG HUSMENIGHETER I KINA JULEHILSEN FRA JAPAN EN JULEHILSEN MED EVIGHETSVERDI Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Offisielle kirker

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 2.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 2. Side 9. 4. Leserne av brevet er Paulus håp og glede og ære, v. 19-20. Dette er egentlig merkelige ord om ikke helt enestående, se Fil. 4, 1. De kristne hadde lidd mye ondt av motstanderne og kunne lett

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer