Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad"

Transkript

1 Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad Bibelen - en bestselger i Kina 1 Spennende utsikter for Taira-menigheten Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Andakt Bibler til alle! Fleksibilitet Tekst Andreas Håvik Daglig leder F or snart 60 år siden måtte våre misjonærer forlate Kina, og fortsette sitt arbeid i Japan. En av disse eldre misjonærene, Aslaug Brustad, er fortsatt like begeistret for sin kinesiske bibel, og viser stadig til hva de kinesiske tegnene betyr, og hvor godt de illustrerer Ordet Om vi i dag ikke kan ha inne misjonærer i Kina, så er det fint at vår misjon kan være med å bringe Guds ord inn til dem som har vanskelig for å få tak i det. Bibelen er levende og kraftfull, og forvandler dem som leser den, derfor er mange makter og myndigheter i mot ukontrollert distribusjon av bibelen, noe som gjør at mange grupper og minoriteter har vanskelig for å få Bibelen på sitt eget språk, og vi vet at om en ikke har Bibelen tilgjengelig, oppstår det lett misforståelser og feiloppfatninger om det rike livet som Guds ord lærer oss. Vi kjenner alle til historier om hvor stor glede det bringer for dem som endelig kan motta sin egen bibel. Den som har resilience, er fleksibel, elastisk, spenstig som en fjær, lar seg vanskelig knekke, og kommer seg raskt etter et nederlag. Noen ser som et ideal å være som en god ball, som kan «sprette tilbake». Vi imponeres av mennesker som reiser seg igjen etter en krise, som kommer seg videre etter en fiasko. Noen påstår at et sterkt selvbilde var moteordet før, mens vi nå skal heller pleie evnen til resilience. Ja, i engelsktalende land lager de kurs i resilience. Vi er uten tvil forskjellige når det gjelder dette. Noen er som en gummistrikk. De kan tøye seg langt når det gjelder, men kan kjapt finne tilbake til sin trivselsposisjon når stresset er over. Hvorfor er noen mennesker mer resiliente enn andre? Vi vet at noen er som glasskulen på juletreet: De brister under press. Andre er som gummiballen: De spretter tilbake til den formen de hadde. Resilience kan vi lære av gode forbilder. Jeg har ofte fortalt om den hollandske En av våre kontakter fortalte meg om kvinnen Corrie ten Boom, som satt i en ung jente fra en utkantprovins som nazifangeleir i Ravensbruck sammen var kommet for å studere i en av de Guds velsignelse til alle dere som er med søsteren sin, Betsie, fordi de hadde store byene. En medstudent vitnet for med på forskjellige måter i dette skjult jøder under andre verdenskrig. I henne og hun tok imot Jesus og fikk et Vi ser for oss at behovet for bibler bare arbeidet! fangeleiren ble de vekket klokka halv Livet i Ravensbruck gikk for seg på to Paulus sa om sin resilience: Jeg har lært 2 fem hver morgen. Det var ofte kaldt, plan. De ytre forholdene, som en kunne å være fornøyd med det jeg har I alt 3 og i alle ting er jeg innviet. Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor Styret Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å uttbre Guds rike blant Østens folkeslag og andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde: Tibetanske barn forvandelt liv. Hennes familie hørte til en annen religion, og hun vegret seg for å si fra at hun var blitt en kristen. Men, så ringte hun sin bror, som sa; Jeg har vært kristen et år, men har ikke fortalt det til noen. De fikk sammen vitne for sin familie, som en etter en ble omvendt. Vi er nå nesten blitt en menighet, hvordan skal vi gjøre det? Spurte hun vår kontakt, som gav henne gode råd. Imidlertid manglet de bibler på sitt eget språk, og derfor brukte de forskjellige andre dialekter og språk, hvor noen av dem kunne litt. Deres ønske var, selvsagt, å få bibelen på sitt eget språk. Vi har også opplevd og blitt oppfordret til å være med å trykke opp bibler for grupper hvor økningen av troende har vært så stor at det har sprengt alle grenser for tilgang på bibler, og ny opptrykking har hastet, og vi har kunnet gå raskt inn med støtte. Organ for Evangelisk Orientmisjon Årgang 94 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik epost: Informasjonsleder: Roald Føreland epost: Tlf: Trykk: Birkeland Trykkeri Layout: Eirik Larsen Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: vil øke, noe vi selvfølgelig er glade for, men desto større blir utfordringene til å skaffe disse. For Evangelisk Orientmisjon, som Norges eldste Kina-misjon, er det selvsagt behovene i Kina som ligger oss mest på hjertet, og vi ønsker, så langt vi kjenner Herrens ledelse, til å fortsette dette arbeidet. Helt fra jeg for mange år siden, for første gang, var ved Nytt Livs Lys i Japan, som trykker store mengder av bibler til land som så sårt trenger dem, har dette arbeidet grepet meg. Vi vet hva en Bibel betyr for den enkelte av oss, og når vi ser hvor mye arbeid som legges ned i finansiering, trykking, planlegging og i å bringe bibler inn i landene, er det stort å tenke på at også vi får være med, ved å samle inn midler til trykking av Bibler av forskjellige slag Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik Øyvind Dovland Svein Løvdal (vara) Doris Brekkå (vara) Spennende ord kan føre til spennende tanker. På engelsk har de et begrep som heter resilience, og det kan ikke oversettes med ett enkelt ord til norsk. Tekst Asbjørn Kvalbein og kvinnene kunne bli tvunget til å stå i timevis uten å bevege seg. Fra straffebrakken kunne de høre slag og skrik. Men Corrie og søsteren hadde en Bibel, og hver gang det ble anledning til det, samlet de kvinnene som om de var foreldreløse barn rundt en varmende peisflamme. Da kunne de lese fra Romerne 8: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Corrie skrev senere: Jeg pleide å se meg rundt mens Betsie leste, og lot blikket vandre fra ansikt til ansikt. Mer enn seier. Det var ikke bare et ønske. Det var et faktum. Vi visste det, vi opplevde det, minutt etter minutt i en varm atmosfære av hjelpsomhet og håp. se med øynene, ble mer og mer forferdelig for hver dag som gikk. Men det indre livet, det som vi hadde med Gud, ble stadig bedre og bedre, sannhet over sannhet, herlighet over herlighet. Ut fra Corrie ten Booms opplevelser ser jeg to veier til å bli fleksibel og spenstig. Det ene er å lære av ubehagelige opplevelser. Det andre er å innvie seg til Gud også i vanskelige tider, og være tilfreds med hans ledelse. Etter en krise kan jeg spørre: Hva skal dette lære meg? Har jeg ikke egentlig fått evner til å være fleksibel og bøyelig? Ja, kanskje jeg rett og slett skal dyrke det paradoksale i meg, så jeg er både seriøs og lekende, begeistret og kritisk, optimistisk og pessimistisk, sint og tilgivende, tillitsfull og varsom? Vi har stadig mye å strekke oss etter. Asbjørn Kvalbein er prosjektleder i Norea Mediemisjon og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband. Født i Oslo i 1944, utdannet grand. theol., mastergrad i kommunikasjon. Tidligere redaktør for bladet Ungdom og Tiden, misjonbladet Utsyn og leder for Kristelig Pressekontor, rektor for Gimlekollen Mediesenter, lærer på bibel- og misjonsskolen på Fjellhaug, forlagssjef i Lunde Forlag. Han har skrevet en rekke bøker. Flere andakter og bibeltimer av Asbjørn Kvalbein finnes på webpastoren.no.

3 Årsmøte Kongens fortjenestemedalje til Aslaug Brustad På misjonens årsmøte 30. mai mottok Aslaug Brustad kongens fortjenestemedalje i sølv. Dette ble feiret med en stor fest hvor misjonærkolleger, ansatte og styret i misjonen, misjonsvenner, samt en rekke slektninger var med. hvor vi kunne prate sammen, men da var Aslaug så full av det hun opplevde om dagen at vi andre kom neste ikke til. Aslaug ble pensjonist, men til Norge ville hun ikke. Misjonen hadde jo vært så sene med å sende henne ut, så nå fikk de la henne få bli lenger i Japan. Hun ble i Japan til hun var 80 år. Jeg tenkte ofte på hvordan Aslaug kom til å klare omstillingen til Norge, men det har jo gått særdeles bra. Vi som var hennes kolleger i Japan gratulerer med utmerkelsen. Gudrun Knutsen, var misjonær i Japan fra Aslaug beskriver sitt liv med et ord, nemlig; Festreise. Aslaug sa flere ganger at hun ikke ønsker å ta æren for en slik utmerkelse, men gir æren videre til Jesus, som har frelst henne og kalt henne inn i tjenesten. Aslaug holdt takketale. Her gjengir vi talen fra misjonærkollega Gudrun Knutsen: Aslaug Brustad har vel hatt misjonen lagt på sitt hjerte i snart 100 år. For det var vel i barneårene på salen i andre etasje på Brustad Gård at Aslaug fikk høre om hedningene i Kina. Da glødet det vesle barnehjertet. Og det fortsatte å gløde i unge år. Aslaug bar på et kall til Kina. Misjonen var heldig. De fikk Aslaug ansatt som bestyrerinne på Lofthus misjonshjem. Krigen kom og det ble mange tunge tak. forlate landet. Samme år åpnet vår misjon arbeid i Japan og Aslaug reiste dit. Der var hun i 40 år. Hun ble veldig glad i det japanske folket. Hun frydet seg i arbeidet og la hele sin sjel i det. Hun var grundig i prekenene, de var alltid skikkelig forberedt. Hun hadde omsorg for de hun kom i kontakt med. Aslaug var ivrig i traktatutdeling. Hun har gått uendelig mange mil, dør til dør, for å formidle det glade budskap. Aslaug arbeidet i flere av menighetene våre i Japan, men det var Yumoto og Isohara, som fikk de fleste av årene hennes. Yumoto var Aslaug med å grunnlegge. Noen få unge gutter kom i begynnelsen, men så ble det flere og flere som ble frelst og lagt til menigheten. Det ble en solid og god menighet. Det var i Yumoto at Aslaug og Inger Johanne begynte å samarbeide og det har de fortsatt med inntil denne dag. De siste årene var Aslaug i Isohara. Det ble en tid med mange gleder, men også noen skuffelser, men Aslaug har alltid frydet seg i arbeidet. Vi misjonærene kom sammen en dag hver måned for å be sammen. Vi hadde også matpauser Hyggelig samtale rundt bordene. Det var spesielt gripende da hun fikk ordet etter at vår tidligere Kinamisjonær Aslaug Brustad mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv. Sara var veldig rørt over å få møte Aslaug som var i Kina for å forkynne evangeliet for mer enn 60 år siden. - Jeg er et av resultatene av at dere forkynte evangeliet i Kina, sa hun. Senere på kvelden sang Sara og Aslaug Men så kom freden og håpet om å reise ut ble tent igjen. Misjonen ønsket helst Årsmøtet ble mye preget av begivenheten rundt Aslaug Brustad, men det var også mange andre inspirerende at hun ble på Lofthus. Dessuten var hun innslag. blitt gammel rundt 35 år! Men kallet var sterkt og hun fikk reise ut. Misjonen Vi hadde besøk av Sara Li fra Kina, som en salme på kinesisk sammen (Aslaug distribusjon i Kina. Han understreket at var redd at hun var for gammel til å lære fortalte engasjert om prosjektene for å gikk over på japansk innimellom, men bibelbehovet er nærmest ubegrenset. kinesisk, men på språkskolen i Kina tok hjelpe fattige barn. Hun er ansvarlig for det var det ikke så mange som merket ) Andre innslag var tradisjonelle årsmøtesaker som styrevalg, årsmelding, planer hun den beste eksamen. Aslaug fikk fire Styreformann Trygve Jordan overrekker Kongens fortjenestemedalje til Aslaug faddebarn-prosjektet som EOM støtter i 4 år i Kina. I 1951 måtte alle misjonærene Brustad. Kina. Dette omfatter mer enn 1000 barn, Sara hadde imidlertid flere forbindel- og budsjett. hvorav EOM har tatt ansvar for ca seslinjer til vår misjon: - Den aller første boken jeg leste etter at jeg ble kristen var boken om Peter Torjesen på engelsk. Denne boken inspirerte meg til å begynne med misjonsarbeid, fortalte Sara. (Peter Torjesen var vår misjonær i Kina frem til sin tragiske død i 1939) Vi hadde også besøk av Vidar Aronsen fra Nytt Livs Lys bibeltrykkeri, som er vår samarbeidspartner når det gjelder bibel- Aslaug Brustad som ung misjonær. David Husvik går ut av styret. Vi takker for innsatsen gjennom flere år. Nye styremedlemmer er Øyvind Dovland fra Kristiansand og Svein Løvdal fra Songe.

4 Japan Ny Taira-kirke: Spennende utsikter! Faktaopplysninger om Taira-kirken Grunnlagt i 1986 av misjonærene Gudrun og Edvin Knutsen 50 medlemmer EOM lønner Anniken og Akira Mori, men støtter ikke drift av menigheten. Anniken og Akira driver et utstrakt misjonsarbeid i tillegg til menighetsarbeidet. Tekst I april tegnet vi kontrakten for å kjøpe et ca. 30 år gammelt bygg med tomt, et tidligere spillesenter, som vår gateevangelist Shohei Yamamoto arvet etter farens brå bortgang, bare en uke før kirkens brann. Det treetasjes bygget er på 330 kvm i grunnflate, og hele tomta er på 1485 kvm. Det er også et tilleggsbygg som har 2 etasjer. Prisen for det hele er 60 mill. JPY (ca. 4.2 mill. NOK). Vi hadde brannforsikret det gamle bygget for 25 mill. JPY (ca mill. NOK) men vi fikk utbetalt 35 mill. JPY (ca mill. Taira-kirkens brann ble kringkastet over hele landet, noe som jeg forstår veldig lite av hvorfor. Det gjorde sikkert sitt, men mest fordi det kristne magasinet Revival Japan ga rapport om Tairakirken og brannen i en helsides artikkel med bilder, begynte pengegaver å strømme inn fra hele landet. I skrivende stund har det beløpet seg til over 10 mill. JPY (ca NOK) Slik ser inngangspartiet ut. Det er mer enn 7 måneder siden Taira-kirken brant. I ettertanke ser vi det klart at Gud tillot det, slik at vi som menighet skulle gå inn i en ny fase i Guds plan. Undertegnende forstår endelig at det hele er et resultat av norske misjonsvenners trofaste innsats i bønn, forbønn og givertjeneste. Det nedbrente bygget ble jo reist helt og holdent av penge- Akira Mori ga meg visshet om at Gud skal gå foran Menigheten har ikke betalt for bygget Misjonær i Japan oss, og det har Han gjort. ennå, men takket være Shoheis velvilje I går var jeg i banken og snakket med har vi allerede begynt å ha gudstjenester NOK). gaven fra den gang Majorstua Misjons- filialsjefen om lån. Filialsjefen er full 6 i bygget en måned siden. Første etasjen 7 menighet. Det var Edvin og Gudrun Knutsen som gjorde brytningsarbeid i Tairas harde jord - åndelig talt - og sådde Evangeliets frø i bønn og kjærlighet før bygget ble til. Det er underlig at brannen kom nøyaktig 20 år etter at vi begynte å benytte bygget til møter. Mens jeg sto og så på at bygget brant, talte Gud til meg og sa at vi skulle gå inn i en ny sesong. Det Kirken fra parkeringsplassen. av godvilje for oss og vil gjerne hjelpe. Forsikringspenger og pengegaver til tross, trenger vi 45 mill. JPY (3.2 mill NOK). Jeg er sikker på at Herren som taler skal også betale, i all fall hjelpe oss å betale, for bygget. Gud har nemlig gjort det klart for oss om hva veien framover består i. Det nye bygget skal bli: 1) Et senter for Herrens nærvær i Iwaki 2) Et senter for misjon - en trenings- og sendestasjon for unge Herrens tjenere. 3) Et senter for litteraturevangelisering med bokhandelen Taira Fukuin Center. 4) En plass hvor byens befolkning kan kjenne Herrens fred over en kopp kaffe i menighetens kafè. 5) Et tjenestesenter for hele byen for vielser, begravelser, konserter og annet. er ikke renovert men det er godt å kunne samles der for å tilbe Herren og kjenne Hans nærvær. På vegne av menigheten i Taira vil jeg takke dere fra det dypeste i hjerte for deres forbønn og innsats hittil. Tairamenigheten står i dag på en ny startstrek, og vi trenger enda mere forbønn fra dere enn før. Fordi Herren allerede har begynt med sin besøkelse i Japan og i Iwaki, har vi kjent på og i oss at fiendens angrep har intensivert mot oss. Det er bare så trygt å vite at Herren er med oss, Han som er vårt skjold og vårt vern, samtidig som Han gir oss kraft til å glede oss i Ham, tilbe Ham, synge lovsang til Ham og søke Hans åsyn. Så må vår Far i himmelen, den allmektige, velsigne dere på nytt og må Herren åpenbare sitt nærvær for dere alle som aldri før.

5 Kina Bibelen en bestselger i Kina 100 millioner kristne I 2009 var det ingen bok som solgte mer enn Bibelen i Kina. Dette sier Kua Wee Seng fra De Forenede Bibelselskaper. Det er trykket 50 millioner bibler offisielt i Kina, siden 1987 og nå har de øket trykkekapasiteten til 12 millioner pr år. Likevel er det på langt nær nok. Det er viktig å merke seg at mange av biblene som trykkes i Kina, trykkes for eksport. Man har trykket bibler på 60 forskjellige språk. Mellom 3-5 millioner bibler trykkes på kinesisk årlig. Det er klare begrensninger på distribusjon av bibler i Kina. Det er for eksempel ikke mulig å selge bibler i vanlige bokhandler. Bibler kan kun distribueres gjennom offisielle kirker. Det er også forbud mot barnebibler og bibler på en rekke minoritetsspråk. Vi kan slå fast at det er et ubegrenset behov for bibler i Kina. Mange ville nok lese verdens mest leste bok om den var tilgjengelig. Derfor er det fortsatt stort behov for å frakte inn bibler til Kina utenfra. I sommer var det nok en gruppe fra Norge som var med på denne tjenesten. De tok inn mer en 7 tonn bibler på en uke. Ta kontakt om du ønsker å være med i denne tjenesten. Forfatteren og forskeren Paul Hattaway har jobbet i 20 år med å samle inn data om Kinas kristne. Nå har han publisert en rapport som anslår at antallet Jesus-troende i Kina så vidt har passert 100 millioner. Hattaway, som blant annet er kjent som forfatter av boken «Den himmelske mannen», er rask med å innrømme at ingen med sikkerhet kan fastslå antallet kristne i Kina. - Alle som publiserer statistikker over Kinas kristne, bør samtidig komme med en advarsel om at tallene er usikre. Det er bare Gud som kjenner sannheten, skriver han i den 26 sider lange rapporten som nå er publisert via AsiaHarvest sitt nettsted. I rapporten går han gjennom styrken og svakhetene i noen av de statistikkene som tidligere er publisert. Han redegjør også for hvordan han selv har jobbet med å hente inn data og kvalitetssikre tallmaterialet. som tror på Jesus og søker til ham alene 8 for å finne frelse, uavhengig av hvilken Han understreker at kirkeveksten i Kina er 9 et mirakel, uansett hvordan en regner. Stort arbeid - Jeg har samlet inn tall fra alle de fire store hovedkategoriene av kristne. Dette er Tre Selv-kirken, de protestantiske huskirkene, den offisielle katolske kirken og de katolske husmenighetene. Det er hentet inn opplysninger fra samtlige av Kinas regioner og byer. En rekke ulike kilder er brukt som grunnlag, blant annet mer enn 2000 skriftlige kilder. Medarbeiderne mine og jeg har dessuten brukt hundrevis av timer på å intervjue kirkeledere fra ulike grupper, forklarer Hattaway. I følge tallmaterialet han har samlet inn er det nå drøyt 103 millioner kristne i Kina. Dette utgjør 7,6 prosent av befolkningen. Henan-provinsen har den høyeste andelen av kristne. Nær 15 millioner av provinsens 91 millioner innbyggere kan regnes som Jesus-troende. Ulik tellemåte - Én av årsakene til at de ulike statistikkene spriker i sine anslag, ligger i at det ikke blir definert klart hvem som skal regnes med. Noen teller bare de som er døpt, andre lar være å regne med barn som er under 18 år. Jeg har telt med alle alder de har eller hvilken kirke de tilhører. Jeg har også inkludert barna til troende foreldre. I asiatiske samfunn er det vanlig at hele familien praktiserer den samme troen, skriver Hattaway. Bare de siste årene har anslagene som er blitt publisert over antall kristne i Kina variert fra 20 millioner til 230 millioner. Hattaway tror det kan være politiske og strategiske hensyn som ligger bak de store forskjellene. Mirakuløs vekst - Organisasjoner som for eksempel driver med bibeldistribusjon, bibelsmugling og evangelisering kan ha en tendens til å angi høye tall for å vise at arbeidet de står i er viktig. Lederne i Tre Selv-kirkene og i China Christian Council ønsker å være talerør for de kristne i Kina, og teller derfor gjerne bare med de kristne som er en del av deres sammenhenger. Da faller medlemmene i alle de uregistrerte menighetene utenfor. De offisielle strukturene kan dessuten ønske å holde tallene nede slik at det ikke skal bli åpenbart for myndighetene hvor raskt kristentroen faktisk vokser, tror Hattaway. - I 1949 regner en med at det var cirka kristne i landet. Selv om en tar utgangspunkt i de laveste anslagene, har veksten vært formidabel, kommenterer han. Denne artikkelen er hentet fra Dagen- Magazinet.

6 Bønn Støttepartnere Japan Kina Norge Be for Taira-kirken, at denne skal bli et redskap til å nå Japan med evangeliet. Be for alle menighetene som er plantet av våre misjonærer de siste 60 årene. Onahama, Yumoto, Yoshima, Uchigo, Takahagi, Isohara, Nakoso, Miako og Haramachi. Be om at de må være livskraftige fellesskap som stadig når ut til nye med evangeliet. Be for bibeldistribusjonen. At de verdifulle biblene kommer frem til de som trenger dem aller mest. Be om at bibler må bli tilgjengelig i vanlige bokhandler. Be for mange husmenighetspastorer og menighetsledere som sitter i fengsel for sin tro. Takk for at stadig flere fatter interesse for Orientmisjonens arbeid. Takk for god respons på sommerkampanjen til inntekt for Kina-bibler. Be om velsignelse over arbeid og møtevirksomhet utover høsten. Givertjeneste Flere og flere av våre givere har valgt å gå over på avtalegiro. Det er svært positivt synes vi på kontoret. Det er arbeidsbesparende både for oss og for deg som giver. Avtalegiro er gebyrfritt og representerer forutsigbare inntekter for misjonen. Dette gjør det mulig å planlegge prosjektene på en bedre måte. Husk også at det er skattefritak på gaver inntil kroner. Beløpet går til fratrekk på inntekten, så om man gir kroner får man kroner i fratrekk på skatten. Disse pengene kan også gjerne investeres i misjon. Har du eget firma? Du kan være med å støtte misjonen ved en annonse her. Ta kontakt på telefon

7 Bibler til Kina Vår sommeraksjon har innbrakt mer enn kroner til bibler til Kina. Takket være nye og gamle givere er det nå mer enn nye kinesere som får sin egen Bibel! Bibler til Kina har blitt en større og større del av vårt arbeid både med tanke på trykking, distribusjon og oversettelse til minoritetsspråk. Man antar nå at det er mer enn 100 millioner kristne i Kina, men mange flere enn de kristne ville nok være interessert i å lese bibelen om de fikk tilgang til den. Det koster bare 10 kroner å trykke en kinesisk Bibel. Bruk kontonummer Din gave ender opp i takknemlige hender!

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.

Nytt prosjekt i Kina. Julehilsen fra Japan. Aslaug Brustad på slottet. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom. Nytt prosjekt i Kina Julehilsen fra Japan 1 Aslaug Brustad på slottet Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 6-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Fra arkivet Velsignelsen ved å gi Jul i Shanxi, 1939 Roald

Detaljer

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no

asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN www.eom.no asias millioner KINESISKE MENIGHETER SENDER UT MISJONÆRER STYRETS ÅRSRAPPORT FRANK KONGSTEIN Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Nådens tid! Etter å ha truffet

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012. 96. årgang. Nytt Global Mission Centre. Om å redde barn Magasin for Evangelisk Orientmisjon 05 / 2012 96. årgang Nytt Global Mission Centre Om å redde barn leder Det tradisjonelle og det nye Trygve Jordan Styreformann, Evangelisk Orientmisjon Jesaja 54:2 Gjør

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2006 VENNEFEST GIR RENT VANN

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

Guds ord den beste investering i kristetider

Guds ord den beste investering i kristetider Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 02-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Minneord Guds Ord

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon

asias millioner HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang Organ for Evangelisk Orientmisjon asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2007 www.eom.no 91. Årgang HIMMELVENDT JORDMOR DET SKJER I JAPAN leder SE! JEG GJØR NOE NYTT Vi er vell inne i et nytt og spennende år for vår

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012. 96. årgang. Besøk på barnehjem Magasin for Evangelisk Orientmisjon 01 / 2012 96. årgang Besøk på barnehjem Årsmelding 2011 Leder La de små barn komme til Jesus! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Styrets årsmelding

Detaljer

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder

asias millioner Julehilsener Kristendommen i Kina Ny informasjonsleder asias millioner Veksten av kristendommen i Kina er en fortelling om stort mot og troen på at de evige sannheter ikke kan bli redefinert av politikere. Julehilsener Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan

Magasin for Evangelisk Orientmisjon. ekstra/2011. 95. årgang. Rapport fra Japan Magasin for Evangelisk Orientmisjon ekstra/2011 95. årgang Rapport fra Japan På rett sted til rett tid 1 2 Visjon Evangelisk Orientmisjon (EOM), tidligere kjent som Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

På Hjemveg. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10 Og HAN er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. 1.Joh.2.2 Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. Heb.10.10

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

03 / 2015 99. ÅRGANG. Nytt fra Nord Korea

03 / 2015 99. ÅRGANG. Nytt fra Nord Korea 03 / 2015 99. ÅRGANG Nytt fra Nord Korea Oppskrift på å vise kjærlighet LEDER Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer