Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Møtereferat møte med Omplassering 2012/ / HO/JW HO/JW Tillatelse til tiltak etter pbl / Asakåsen 7 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 082/0041 DK Byggconsult AS BYG/OZJ Svar på brev med pålegg vedrørende Familiens hus i Halden Familiens hus - Samarbeid verneombud 2011/ / BH/SOD 442 Arbeidstilsynet KSHO/GK Side: 1 av 63

2 Varsel om pålegg om riving av brannskadet bolig på eiendommen gnr. 234 bnr Østmo aulsbo -, samt varsel om fastsetting av tvangsmulkt 234/ Østmo aulsbo - søknad om riving 2010/ / BYG/SW 234/0019 Svein Johansson BYG/SW Hygienisk vurdering av dyrepensjonat (katter) på eiendommen restegårdsveien 44 i Tistedal Dyrehold i tettbebygd strøk 2011/ / BH/GA Morten Lager BH/GA Varsel om mangler. tttrinn 235/ Saugjordet - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/SW 245/0095 Skogselskapet i Østfold BYG/SW 004/0045 Sørliveien 88 - ang. tillatelse gitt i vedtaksnr. 2011/405 for brannteknisk oppgradering 004/0045 Sørliveien 88 - ett-trinns søknad - brannteknisk oppgradering 2011/ / BYG/OZJ 004/0045 Sørli Industri og Lager AS BYG/OZJ Side: 2 av 63

3 Krav om innsyn - Ny havnevei, kulvert og bru fra Høvleriet til Mølen Finansieringsmodell for infrastrukturløsning for vei- og brotilknytning til Mølen, Tyska og Hollenderen. 2010/ / ØKON/ROV 151 Mona Stang ØKON/ROV Rammetillatelse Off.VA-anlegg - Refneveien - søknad om rammetillatelse - nytt VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM L62 öyry Industry AS oyry v/ Frank T. Olsen BYG/CHM Oppsigelse av arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / TSKO/INM TSKO/INM Mottatt anmodning om ferdigattest - mangler 201/0001/029 - Osdalen 2011/ / BYG/LAT 201/0001/029 Kolås ftf. AS BYG/LAT Side: 3 av 63

4 Oversendelse til fylkesinnstans eller andre mynd. 177/ Hovsveien 67 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LAT 177/0001 Østfold fylkeskommune BYG/LAT Bygg Ferdigattest pbl 08, / Knivsøveien 70 - søknad - nytt bygg for Høyspentlab / / BYG/CHM 051/0006 Cowi AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/ Asakåsen 7 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 082/0041 Geir H. Seljevik/lin larsen BYG/OZJ Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 4 av 63

5 Vedrørende søknad om spillemidler Halden Kommune Spillemidler - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet / / KI/LIA D11 Østfold Fylkeskommune RÅD/ Varsel om mangler. tttrinn 177/ Hovsveien 67 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LAT 177/0001 Byggmester Jan Los BYG/LAT Følgebrev Til Fakturagrunnlag Off.VA-anlegg - Refneveien - søknad om rammetillatelse - nytt VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM L62 Halden kommune teknisk forvaltning BYG/CHM Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 020/ Hårbyløkka 8 - Tilbygg bolig - uavsluttet sak FWS 03/ / / BYG/SYV 020/0125 Torkild Johansen BYG/SYV Side: 5 av 63

6 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Fagerholtveien 33 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg 2011/ / BYG/OZJ 199/0003 Dag h. Andersen BYG/OZJ Følgebrev til behandlingsgebyr 199/ Fagerholtveien 33 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg 2011/ / BYG/OZJ 199/0003 Dag h. Andersen BYG/OZJ Bygg Ferdigattest pbl 08, / Lektor Adlers gate 4 - ett-trinns søknad - Rehab. av bad 2011/ / BYG/LAT 066/0581 Kolås ftf. AS BYG/LAT Låneavtale - Startlån (1/4-2012) Finansforvaltning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8294/2012 ØKON/ROV 150 Husbanken ØKON/ROV Side: 6 av 63

7 Bekymringsmelding Barnevern / / HSKO/HAK HSKO/HAK Naboliste Kirkebakken 1, 160/290 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 Helen Lunde GO/JSO Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2012 KSO/ROL 401 Delta Halden v/htv ål Hauge Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh FO Halden v/htv Kirsti ng tdanningsforbundet Halden v/htv Asle Milde tdanningsforbundet Halden v/htv Ragnfrid Gjevingaas KSO/ROL Side: 7 av 63

8 Tinglysing av skjøte gnr. 57 bnr. 200 i Halden kommune / Salg av tomt på Brekkerød II 2012/ /2012 TFOR/AS 057/0200 Statens kartverk TFOR/AS Matrikkelbrev 193/30 193/ Bøklevene - Grensejustering 2008/ /2012 GO/JSO 193/0030 Anne-Lise Målerud Bakken GO/JSO Skademelding Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK Skademelding Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 8 av 63

9 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / RS/BK RS/BK Søknad om tilretteleggingstilskudd - systemrettede tiltak Tilretteleggingstilskudd gruppe / / RS/BK TF 445 Nav HO/JW Søknad om plass i Halden for Hotwheel Brothers Motorshow Sirkusplass / Tivoliplass / Søknad om plass 2008/ /2012 TFOR/GH C37 HOTWHL BROTHRS LTD TFOR/GH Side: 9 av 63

10 Møteinnkalling Vilt- og innlandsfiskenemnda / /2012 NAT/TOF K40 Stein Buckholm Marit riksen Jan Magnar Hansen Yngvar Holt Øystein Aakerman Jensen NAT/TOF Referat fra medbestemmelsesmøte Medbestemmelse Folkvang skole 2011/ /2012 FSKO/HM 401 tdanningsforbundet v/ Marianne Vik Fagforbundet v/ Cathrine lders FSKO/HM ttalelse til planlagt parkeringsregulering i Busterudgata, Halden kommune Søknad om skiltvedtak 2012/ /2012 TFOR/ANB Q14 Halden olitistasjon TFOR/ANB Side: 10 av 63

11 Svar på permisjonssøknad Ansettelse 2011/ /2012 BSKO/ING BSKO/FRF Svar på oppsigelse av avtale skolearena/hypernet IKT Investering Kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /2012 KSO/KIM 630 IST - International Sofware Technology AS IT/MBS Innkalling til Studentråd Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold 2011/ /2012 ORD/KD 024 Studentparlamentet ved HiØ ORD/TH Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB Side: 11 av 63

12 Midlertidig svar på søknad som skoleassistent. Vikariat / engasjement 2011/ /2012 HSKO/HAK HSKO/ANK Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Høring - Organisering av en fusjonert høgskole Høgskolen i Østfold revidering av strategisk plan 2009/ /2012 KSO/MAA 01 Høgskolen i Østfold OL/MAV Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TSKO/AS TSKO/AS Side: 12 av 63

13 Spesialundervisning / / BSKO/ING BSKO/ING Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TSKO/AS TSKO/AS Ang ferieavvikling Ferie 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 13 av 63

14 Referat fra møte Medbestemmelsesmøter Gimle skole / /2012 GSKO/RG tdanningsforbundet Fagforbundet Oppslag GSKO/HAN Søknad om AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2009/ /2012 RS/SKA RS/SKA Forlengelse av midlertidig stilling som enhetsleder/rektor - Iddevang skole Ansettelse 2011/ /2012 RS/MB RS/STS Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring / omskolering / utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ /2012 HSKO/HAK HSKO/ANK Side: 14 av 63

15 Naboliste Gimleveien 52, 98/472 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 Lars Magne Olsen GO/JSO Styret i Halden Arena Halden Arena AS ( Ishockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden Ishall - byggelån og driftsform ) 2009/ /2012 JR/SVS 256 Jan Wiig Styret i Halden Arena AS ORD/TH Åpen søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG Side: 15 av 63

16 Individuell opplæringsplan - IO for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Søknad om særskilt inntak videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Förfrågan Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om særskilt inntak videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Side: 16 av 63

17 Åpen søknad om stilling Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om stilling innen natur, miljø og arealplanlegging Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Møte med Halden kommune , revidert referat datert Konsulenttjenester i forbindelse med gjennomføring av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Halden kommune 2012/ /2012 RS/TOB TF 601 JR/ABO Side: 17 av 63

18 Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning 2011/ / RSKO/MAF RSKO/MAF Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Side: 18 av 63

19 Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Referat fra ansvarsgruppemøte Helseforhold / /2012 BSKO/ING BSKO/FRF Søknad om sommer jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Side: 19 av 63

20 Søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Arbeid i Halden Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om sommerjobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Side: 20 av 63

21 Åpen søknad Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om stilling Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Opplysninger fra Hjortsberg skole - Barnevern / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 21 av 63

22 Vedr. søknad adkomst via kommunens tomt 150/78 Øbergveien Forespørsel om kjøp av tomt 2011/ /2012 TFOR/MHT 610 eter Linvall TFOR/MHT Søknader om skjønnsmidler 2012 til fornying i kommunene - Halden kommune Kommunale og interkommunale omstillings- og utviklingsprosjekter 2008/ /2012 RS/TOB 031 RS/TOB Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 BSKO/ING BSKO/AHN Side: 22 av 63

23 Referat Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO Svar på søknad om permisjon Deltidsstillinger 2009/ /2012 KABHG/HJ KABHG/HJ Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Side: 23 av 63

24 Korrigering av lønnsforhold Ansettelse 2011/ /2012 RS/MB RS/STS Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ /2012 HO/LIW RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 ARK/AHA Q51 Liv Hauge Johansen ARK/AHA Side: 24 av 63

25 Individuell opplæringsplan- IO for vårhalvåret 2012 og skoleåret 2012/2013 Spesialundervisning / /2012 ISKO/TOV ISKO/TOV Lønnsvurdering - dokumentasjon av videreutdanning Lønnsfastsetting 2012/ /2012 RS/STS RS/STS Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Side: 25 av 63

26 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR LSKO/VR Tilbakemelding på brev mottatt tleggsforretning / Forliksklage 2012/ /2012 JR/ABO TF 203 JR/ABO Referat fra SM-møte S / SM- møter ved Tistedal skole / /2012 TSKO/AS 033 Raymond Tollefsen Marianne Olsen va Demma Mari Odberg Bjerke Kristian Bergstrøm Lars edersen Due TSKO/AS Side: 26 av 63

27 Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR LSKO/TBO Søknad om reduksjon av stillingsprosent Deltidsstillinger 2011/ /2012 LSKO/TBO LSKO/TBO Referat Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO - med underskrift begge foreldre Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 27 av 63

28 Lønnsvurdering - dokumentasjon på videreutdanning Lønnsfastsetting 2012/ /2012 RS/STS RS/STS Skatteattest - Skatterestanser / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/CHH Møtereferat tirsdag 6/3 med Omplassering 2012/ /2012 HO/JW HO/JW Rapport spesialundervisning høst erstatter J 34 Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG Side: 28 av 63

29 Henvisning til fysioterapeut Helseforhold / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 29 av 63

30 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Tilbud om plass i SFO - endring SFO 2010/ /2012 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 30 av 63

31 Tilbud om lærervikariat Ansettelse 2011/ /2012 TSKO/INM TSKO/AS Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Melding om vedtak - KS-møte sak S 2012/16 - Rådmannens ansettelsesforhold Rådmannens arbeidssituasjon 2012/ /2012 ORD/TH TF 400 ORD/TH Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 31 av 63

32 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Kontantstøtterapport for mars måned Kontantstøtterapport / /2012 KSO/KIM A10 Nav forvaltning Østfold KSO/KIM Side: 32 av 63

33 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Svarskjema - Conners 3 Tilrettelegging 2011/ /2012 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Side: 33 av 63

34 Svar på søknader om fri våren Velferdspermisjon 2008/ /2012 GSKO/HAN GSKO/HAN Spesialundervisning 2008/ / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Side: 34 av 63

35 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 35 av 63

36 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Svar på søknad om utsatt skolestart tsatt skolestart / /2012 KSO/ROL KSO/ROL Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 36 av 63

37 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning 2008/ / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 37 av 63

38 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Iddebo bofellesskap - uleie leil. Iddebo bofellesskap, utleie av leil. 2008/ /2012 TFOR/AS TF 600 TFOR/AS Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 38 av 63

39 Aksept av stilling - lønnsbetingelser Ansettelse 2009/ /2012 HO/LIW RS/STS Rapport spesialpedagogisk hjelp høsten 2011 Spesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ Tilbud om stilling Ansettelse 2009/ /2012 FOTJ/SOD RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/RH RS/BK Side: 39 av 63

40 Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/RH RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/LIW RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ /2012 SH/BF RS/BK Side: 40 av 63

41 Ang erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i Halden kommune rkjentlighetsgaver - tildeling / /2012 RS/STS 455 Øystein Gaulin Liv Anita Thomassen Asle Milde Hilde Dalene Inger-Lise Letting Ole Skarstein Frøydis Rognhov Aslaug riksen Hilde Sagholen Anita Larsen Jeanette Lauritzen Annette Falch Gunther lla Lindstrøm RS/BK Sakspapirer til hovedutvalgsmøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR KSO/KIM Sakspapirer til hovedutvalgets møte Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG KSO/KIM Side: 41 av 63

42 Oversendelse av sakspapirer til hovedutvalgets møte Spesialundervisning / /2012 TSKO/AS KSO/KIM Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB Brev vedr. erstatningsoppgjør Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ /2012 TFOR/TS M20 Adv. Trond Lexerød AS TFOR/TS Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2012 TSKO/INM TSKO/INM Side: 42 av 63

43 Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 8801/2012 RS/INB 041 Rennestraum Kåre RS/INB Vann og avløp Hjortsbergveien 54 Hjortsbergveien tilkobling til off.va 2011/ /2012 TFOR/MNI M09 Kristian Strand TFOR/MNI Orientering om vedtak - avslag på søknad om tillatelse til oppføring av kjøretunnel/portal - Korterødveien 60 - gnr. 19 bnr / Korterødveien 60 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av tunnel 2011/ /2012 BYG/SW 019/0006 Arild Karlsen BYG/SW Side: 43 av 63

44 Ang skoleplass ved Risum ungdomsskole levsak / /2012 RSKO/DO RSKO/DO Midlertidig svar på søknad om fritak som meddommer. Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/M 033 Inger Johanne Lillestrand OL/M Innkalling Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO Midlertidig svar på søknad om fritak som lekdommer Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/M 033 Marianne Stokke OL/M Side: 44 av 63

45 Svar på søknad om å få fortsette på Tistedal skole levsak / /2012 TSKO/AS TSKO/AS ermisjon - redusert arbeidstid ermisjon 2010/ / NAV/ANO NAV/ANO Ad søknad om dispensasjon vedrørende fremvisning av biler i pausene under Ishockeyklubben Comet Haldens A-kamper Halden Ishall - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2010/ /2012 BRANN/AA M71 Halden Arena AS BRANN/AA Nytt styre i nergiforum Østfold Østfold nergiforum 2009/ /2012 KSO/MAA 074 Fredriksen Tommy ORD/TH Side: 45 av 63

46 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 46 av 63

47 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Oversendelse av gjeldsbrev (ISIN: NO ) Finansforvaltning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8885/2012 ØKON/ROV 150 Nordea Bank Norge ASA Security Operations Norway ØKON/THB Side: 47 av 63

48 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriter / / Side: 48 av 63

49 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Skademelding av Helseforhold / /2012 GSKO/RG GSKO/RG Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 49 av 63

50 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Side: 50 av 63

51 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 51 av 63

52 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Side: 52 av 63

53 Følgebrev til behandlingsgebyr 019/ Korterødveien 60 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av tunnel 2011/ /2012 BYG/SW 019/0006 Arild Karlsen BYG/SW Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Side: 53 av 63

54 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / ffektuering av vedtak fra kommunal oppreisningsordning i Østfold - Billighetserstatning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8931/2012 JR/SVS TF 270 JR/SVS Side: 54 av 63

55 levpermisjon levpermisjon / /2012 TSKO/AS TSKO/AS Vedr. fortsettelsesforsikring Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ /2012 RS/SKA RS/SKA Aksept av stilling som assisterende rektor - lønnsbetingelser Tilsetting - ass. rektor Strupe 2012/ /2012 RS/STS A offl RS/STS Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 55 av 63

56 Skademelding Yrkesskadeerstatning 2012/ /2012 RS/MB RS/MB Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Yrkesskadeerstatning 2012/ / RS/MB RS/MB Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigels av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 56 av 63

57 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 57 av 63

58 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Søknad om serveringsbevilling Campino izza House AS Halden izzeria Campino AS 2011/ /2012 KSHO/ARB J48 Campino izza House KSHO/ARB Side: 58 av 63

59 Rapport etter inneklimaundersøkelser i klasserom for 6 B ved Berg skole. Berg skole 2009/ /2012 BH/GA J00 Berg skole BH/GA Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Forsikrings risiko - sykefravær fra folketrygden Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 STBHG/MW STBHG/MW Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg - Iddevang skole 2008/ /2012 ISKO/JOS 033 Medlemmer i S/SM Iddevang skole ISKO/JOS Side: 59 av 63

60 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 RS/MT FAM/LIS Vedr. søknad om stilling Tilsetting av områdeleder omsorgsboliger 2012/ /2012 RS/SKA A Off.l RS/SKA Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 RS/MT FAM/LIS Side: 60 av 63

61 Vedr. deres oppdrag for Kynningsrud Holding AS i Halden - tført miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan i forbindelse med terrenginngrep i Storgata 2, Halden. (Gjelder tidligere bygget til Halden Arbeiderblad) tførte grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurensede masser - HA-bygget 2012/ /2012 NAT/ØYG K23 Multiconsult NAT/ØYG Flyttemelding levsak / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 61 av 63

62 tsettelse av møte iht.møteplan Hovedutvalg for Kultur, Idrett og Mangfold / /2012 OL/MAV 033 Hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer OL/M Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ /2012 RS/SKA RS/SKA Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / ØSKO/TL ØSKO/TL Side: 62 av 63

63 Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ /2012 HO/GSL HO/GSL Tjenestebevis Attester 2008/ /2012 RS/SKA TF 420 RS/BK Side: 63 av 63

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer