Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Møtereferat møte med Omplassering 2012/ / HO/JW HO/JW Tillatelse til tiltak etter pbl / Asakåsen 7 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 082/0041 DK Byggconsult AS BYG/OZJ Svar på brev med pålegg vedrørende Familiens hus i Halden Familiens hus - Samarbeid verneombud 2011/ / BH/SOD 442 Arbeidstilsynet KSHO/GK Side: 1 av 63

2 Varsel om pålegg om riving av brannskadet bolig på eiendommen gnr. 234 bnr Østmo aulsbo -, samt varsel om fastsetting av tvangsmulkt 234/ Østmo aulsbo - søknad om riving 2010/ / BYG/SW 234/0019 Svein Johansson BYG/SW Hygienisk vurdering av dyrepensjonat (katter) på eiendommen restegårdsveien 44 i Tistedal Dyrehold i tettbebygd strøk 2011/ / BH/GA Morten Lager BH/GA Varsel om mangler. tttrinn 235/ Saugjordet - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/SW 245/0095 Skogselskapet i Østfold BYG/SW 004/0045 Sørliveien 88 - ang. tillatelse gitt i vedtaksnr. 2011/405 for brannteknisk oppgradering 004/0045 Sørliveien 88 - ett-trinns søknad - brannteknisk oppgradering 2011/ / BYG/OZJ 004/0045 Sørli Industri og Lager AS BYG/OZJ Side: 2 av 63

3 Krav om innsyn - Ny havnevei, kulvert og bru fra Høvleriet til Mølen Finansieringsmodell for infrastrukturløsning for vei- og brotilknytning til Mølen, Tyska og Hollenderen. 2010/ / ØKON/ROV 151 Mona Stang ØKON/ROV Rammetillatelse Off.VA-anlegg - Refneveien - søknad om rammetillatelse - nytt VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM L62 öyry Industry AS oyry v/ Frank T. Olsen BYG/CHM Oppsigelse av arbeidsavtale Ansettelse 2011/ / TSKO/INM TSKO/INM Mottatt anmodning om ferdigattest - mangler 201/0001/029 - Osdalen 2011/ / BYG/LAT 201/0001/029 Kolås ftf. AS BYG/LAT Side: 3 av 63

4 Oversendelse til fylkesinnstans eller andre mynd. 177/ Hovsveien 67 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LAT 177/0001 Østfold fylkeskommune BYG/LAT Bygg Ferdigattest pbl 08, / Knivsøveien 70 - søknad - nytt bygg for Høyspentlab / / BYG/CHM 051/0006 Cowi AS BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/ Asakåsen 7 - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 082/0041 Geir H. Seljevik/lin larsen BYG/OZJ Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 4 av 63

5 Vedrørende søknad om spillemidler Halden Kommune Spillemidler - Anlegg for idrett og fysisk aktivitet / / KI/LIA D11 Østfold Fylkeskommune RÅD/ Varsel om mangler. tttrinn 177/ Hovsveien 67 - ett-trinns søknad - riving 2012/ / BYG/LAT 177/0001 Byggmester Jan Los BYG/LAT Følgebrev Til Fakturagrunnlag Off.VA-anlegg - Refneveien - søknad om rammetillatelse - nytt VA-anlegg 2012/ / BYG/CHM L62 Halden kommune teknisk forvaltning BYG/CHM Bekreftelse på mottatt ferdigmelding 020/ Hårbyløkka 8 - Tilbygg bolig - uavsluttet sak FWS 03/ / / BYG/SYV 020/0125 Torkild Johansen BYG/SYV Side: 5 av 63

6 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Fagerholtveien 33 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg 2011/ / BYG/OZJ 199/0003 Dag h. Andersen BYG/OZJ Følgebrev til behandlingsgebyr 199/ Fagerholtveien 33 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg 2011/ / BYG/OZJ 199/0003 Dag h. Andersen BYG/OZJ Bygg Ferdigattest pbl 08, / Lektor Adlers gate 4 - ett-trinns søknad - Rehab. av bad 2011/ / BYG/LAT 066/0581 Kolås ftf. AS BYG/LAT Låneavtale - Startlån (1/4-2012) Finansforvaltning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8294/2012 ØKON/ROV 150 Husbanken ØKON/ROV Side: 6 av 63

7 Bekymringsmelding Barnevern / / HSKO/HAK HSKO/HAK Naboliste Kirkebakken 1, 160/290 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 Helen Lunde GO/JSO Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2012 KSO/ROL 401 Delta Halden v/htv ål Hauge Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh FO Halden v/htv Kirsti ng tdanningsforbundet Halden v/htv Asle Milde tdanningsforbundet Halden v/htv Ragnfrid Gjevingaas KSO/ROL Side: 7 av 63

8 Tinglysing av skjøte gnr. 57 bnr. 200 i Halden kommune / Salg av tomt på Brekkerød II 2012/ /2012 TFOR/AS 057/0200 Statens kartverk TFOR/AS Matrikkelbrev 193/30 193/ Bøklevene - Grensejustering 2008/ /2012 GO/JSO 193/0030 Anne-Lise Målerud Bakken GO/JSO Skademelding Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK Skademelding Helseforhold / / HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 8 av 63

9 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ / RS/BK RS/BK Søknad om tilretteleggingstilskudd - systemrettede tiltak Tilretteleggingstilskudd gruppe / / RS/BK TF 445 Nav HO/JW Søknad om plass i Halden for Hotwheel Brothers Motorshow Sirkusplass / Tivoliplass / Søknad om plass 2008/ /2012 TFOR/GH C37 HOTWHL BROTHRS LTD TFOR/GH Side: 9 av 63

10 Møteinnkalling Vilt- og innlandsfiskenemnda / /2012 NAT/TOF K40 Stein Buckholm Marit riksen Jan Magnar Hansen Yngvar Holt Øystein Aakerman Jensen NAT/TOF Referat fra medbestemmelsesmøte Medbestemmelse Folkvang skole 2011/ /2012 FSKO/HM 401 tdanningsforbundet v/ Marianne Vik Fagforbundet v/ Cathrine lders FSKO/HM ttalelse til planlagt parkeringsregulering i Busterudgata, Halden kommune Søknad om skiltvedtak 2012/ /2012 TFOR/ANB Q14 Halden olitistasjon TFOR/ANB Side: 10 av 63

11 Svar på permisjonssøknad Ansettelse 2011/ /2012 BSKO/ING BSKO/FRF Svar på oppsigelse av avtale skolearena/hypernet IKT Investering Kommunalavdeling undervisning og oppvekst 2009/ /2012 KSO/KIM 630 IST - International Sofware Technology AS IT/MBS Innkalling til Studentråd Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold 2011/ /2012 ORD/KD 024 Studentparlamentet ved HiØ ORD/TH Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB Side: 11 av 63

12 Midlertidig svar på søknad som skoleassistent. Vikariat / engasjement 2011/ /2012 HSKO/HAK HSKO/ANK Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Høring - Organisering av en fusjonert høgskole Høgskolen i Østfold revidering av strategisk plan 2009/ /2012 KSO/MAA 01 Høgskolen i Østfold OL/MAV Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TSKO/AS TSKO/AS Side: 12 av 63

13 Spesialundervisning / / BSKO/ING BSKO/ING Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TSKO/AS TSKO/AS Ang ferieavvikling Ferie 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2012 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 13 av 63

14 Referat fra møte Medbestemmelsesmøter Gimle skole / /2012 GSKO/RG tdanningsforbundet Fagforbundet Oppslag GSKO/HAN Søknad om AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2009/ /2012 RS/SKA RS/SKA Forlengelse av midlertidig stilling som enhetsleder/rektor - Iddevang skole Ansettelse 2011/ /2012 RS/MB RS/STS Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring / omskolering / utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ /2012 HSKO/HAK HSKO/ANK Side: 14 av 63

15 Naboliste Gimleveien 52, 98/472 Nabolister Registrering av nabolister for bygge-og delingssaker 2012/ /2012 GO/JSO L30 Lars Magne Olsen GO/JSO Styret i Halden Arena Halden Arena AS ( Ishockeyklubben Comet Halden - garanti for lån / Halden Ishall - byggelån og driftsform ) 2009/ /2012 JR/SVS 256 Jan Wiig Styret i Halden Arena AS ORD/TH Åpen søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG Side: 15 av 63

16 Individuell opplæringsplan - IO for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Søknad om særskilt inntak videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Förfrågan Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om særskilt inntak videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Side: 16 av 63

17 Åpen søknad om stilling Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om stilling innen natur, miljø og arealplanlegging Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Møte med Halden kommune , revidert referat datert Konsulenttjenester i forbindelse med gjennomføring av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Halden kommune 2012/ /2012 RS/TOB TF 601 JR/ABO Side: 17 av 63

18 Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning 2011/ / RSKO/MAF RSKO/MAF Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/MAF RSKO/MAF Side: 18 av 63

19 Søknad om særskilt inntak til videregående opplæring 2012/ Vedlegg til websøknad Spesialundervisning / / RSKO/DO RSKO/DO Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Referat fra ansvarsgruppemøte Helseforhold / /2012 BSKO/ING BSKO/FRF Søknad om sommer jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Side: 19 av 63

20 Søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Arbeid i Halden Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Søknad om sommerjobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Side: 20 av 63

21 Åpen søknad Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om jobb Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Åpen søknad om stilling Åpne søknader / /2012 RS/SKA A offl RS/SKA Opplysninger fra Hjortsberg skole - Barnevern / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 21 av 63

22 Vedr. søknad adkomst via kommunens tomt 150/78 Øbergveien Forespørsel om kjøp av tomt 2011/ /2012 TFOR/MHT 610 eter Linvall TFOR/MHT Søknader om skjønnsmidler 2012 til fornying i kommunene - Halden kommune Kommunale og interkommunale omstillings- og utviklingsprosjekter 2008/ /2012 RS/TOB 031 RS/TOB Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2012 BSKO/ING BSKO/AHN Side: 22 av 63

23 Referat Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO Svar på søknad om permisjon Deltidsstillinger 2009/ /2012 KABHG/HJ KABHG/HJ Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-kort TT - transport / /2012 IT/ANI TF F11 IT/ANI Side: 23 av 63

24 Korrigering av lønnsforhold Ansettelse 2011/ /2012 RS/MB RS/STS Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ /2012 HO/LIW RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Klage på ilagt parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2012 ARK/AHA Q51 Liv Hauge Johansen ARK/AHA Side: 24 av 63

25 Individuell opplæringsplan- IO for vårhalvåret 2012 og skoleåret 2012/2013 Spesialundervisning / /2012 ISKO/TOV ISKO/TOV Lønnsvurdering - dokumentasjon av videreutdanning Lønnsfastsetting 2012/ /2012 RS/STS RS/STS Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2012/ /2012 RS/BK RS/BK Side: 25 av 63

26 Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR LSKO/VR Tilbakemelding på brev mottatt tleggsforretning / Forliksklage 2012/ /2012 JR/ABO TF 203 JR/ABO Referat fra SM-møte S / SM- møter ved Tistedal skole / /2012 TSKO/AS 033 Raymond Tollefsen Marianne Olsen va Demma Mari Odberg Bjerke Kristian Bergstrøm Lars edersen Due TSKO/AS Side: 26 av 63

27 Søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2012 LSKO/VR LSKO/TBO Søknad om reduksjon av stillingsprosent Deltidsstillinger 2011/ /2012 LSKO/TBO LSKO/TBO Referat Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO - med underskrift begge foreldre Spesialundervisning / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Side: 27 av 63

28 Lønnsvurdering - dokumentasjon på videreutdanning Lønnsfastsetting 2012/ /2012 RS/STS RS/STS Skatteattest - Skatterestanser / /2012 KMNR/CHH S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/CHH Møtereferat tirsdag 6/3 med Omplassering 2012/ /2012 HO/JW HO/JW Rapport spesialundervisning høst erstatter J 34 Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG Side: 28 av 63

29 Henvisning til fysioterapeut Helseforhold / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 29 av 63

30 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Tilbud om plass i SFO - endring SFO 2010/ /2012 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 30 av 63

31 Tilbud om lærervikariat Ansettelse 2011/ /2012 TSKO/INM TSKO/AS Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Melding om vedtak - KS-møte sak S 2012/16 - Rådmannens ansettelsesforhold Rådmannens arbeidssituasjon 2012/ /2012 ORD/TH TF 400 ORD/TH Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 31 av 63

32 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Kontantstøtterapport for mars måned Kontantstøtterapport / /2012 KSO/KIM A10 Nav forvaltning Østfold KSO/KIM Side: 32 av 63

33 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Svarskjema - Conners 3 Tilrettelegging 2011/ /2012 FSKO/BOJ FSKO/BOJ Side: 33 av 63

34 Svar på søknader om fri våren Velferdspermisjon 2008/ /2012 GSKO/HAN GSKO/HAN Spesialundervisning 2008/ / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Side: 34 av 63

35 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/TO STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 35 av 63

36 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Svar på søknad om utsatt skolestart tsatt skolestart / /2012 KSO/ROL KSO/ROL Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 36 av 63

37 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning 2008/ / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 37 av 63

38 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Iddebo bofellesskap - uleie leil. Iddebo bofellesskap, utleie av leil. 2008/ /2012 TFOR/AS TF 600 TFOR/AS Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/TO Side: 38 av 63

39 Aksept av stilling - lønnsbetingelser Ansettelse 2009/ /2012 HO/LIW RS/STS Rapport spesialpedagogisk hjelp høsten 2011 Spesialpedagogisk hjelp / / BRBHG/MRØ B BRBHG/MRØ Tilbud om stilling Ansettelse 2009/ /2012 FOTJ/SOD RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/RH RS/BK Side: 39 av 63

40 Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/RH RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2012 HO/LIW RS/BK Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ /2012 SH/BF RS/BK Side: 40 av 63

41 Ang erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i Halden kommune rkjentlighetsgaver - tildeling / /2012 RS/STS 455 Øystein Gaulin Liv Anita Thomassen Asle Milde Hilde Dalene Inger-Lise Letting Ole Skarstein Frøydis Rognhov Aslaug riksen Hilde Sagholen Anita Larsen Jeanette Lauritzen Annette Falch Gunther lla Lindstrøm RS/BK Sakspapirer til hovedutvalgsmøte Spesialundervisning / /2012 LSKO/VR KSO/KIM Sakspapirer til hovedutvalgets møte Spesialundervisning / /2012 GSKO/RG KSO/KIM Side: 41 av 63

42 Oversendelse av sakspapirer til hovedutvalgets møte Spesialundervisning / /2012 TSKO/AS KSO/KIM Restanser kommunale avgifter Restanser kommunale avgifter - spørsmål fra meglere 2011/ /2012 KMNR/LB S offl. 13 / SBL KMNR/LB Brev vedr. erstatningsoppgjør Lerdal - Odde Bro ny vannledning 2008/ /2012 TFOR/TS M20 Adv. Trond Lexerød AS TFOR/TS Vedtak om særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige minoriteter / /2012 TSKO/INM TSKO/INM Side: 42 av 63

43 Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 8801/2012 RS/INB 041 Rennestraum Kåre RS/INB Vann og avløp Hjortsbergveien 54 Hjortsbergveien tilkobling til off.va 2011/ /2012 TFOR/MNI M09 Kristian Strand TFOR/MNI Orientering om vedtak - avslag på søknad om tillatelse til oppføring av kjøretunnel/portal - Korterødveien 60 - gnr. 19 bnr / Korterødveien 60 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av tunnel 2011/ /2012 BYG/SW 019/0006 Arild Karlsen BYG/SW Side: 43 av 63

44 Ang skoleplass ved Risum ungdomsskole levsak / /2012 RSKO/DO RSKO/DO Midlertidig svar på søknad om fritak som meddommer. Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/M 033 Inger Johanne Lillestrand OL/M Innkalling Spesialundervisning / /2012 STSKO/LIG STSKO/TO Midlertidig svar på søknad om fritak som lekdommer Valg og fritak av meddommere 2012/ /2012 OL/M 033 Marianne Stokke OL/M Side: 44 av 63

45 Svar på søknad om å få fortsette på Tistedal skole levsak / /2012 TSKO/AS TSKO/AS ermisjon - redusert arbeidstid ermisjon 2010/ / NAV/ANO NAV/ANO Ad søknad om dispensasjon vedrørende fremvisning av biler i pausene under Ishockeyklubben Comet Haldens A-kamper Halden Ishall - Melding om arrangement/midlertidig bruksendring 2010/ /2012 BRANN/AA M71 Halden Arena AS BRANN/AA Nytt styre i nergiforum Østfold Østfold nergiforum 2009/ /2012 KSO/MAA 074 Fredriksen Tommy ORD/TH Side: 45 av 63

46 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 46 av 63

47 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Oversendelse av gjeldsbrev (ISIN: NO ) Finansforvaltning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8885/2012 ØKON/ROV 150 Nordea Bank Norge ASA Security Operations Norway ØKON/THB Side: 47 av 63

48 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriter / / Side: 48 av 63

49 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Skademelding av Helseforhold / /2012 GSKO/RG GSKO/RG Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 49 av 63

50 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Side: 50 av 63

51 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2009/ / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Side: 51 av 63

52 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Side: 52 av 63

53 Følgebrev til behandlingsgebyr 019/ Korterødveien 60 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av tunnel 2011/ /2012 BYG/SW 019/0006 Arild Karlsen BYG/SW Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter 2009/ / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Side: 53 av 63

54 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / ffektuering av vedtak fra kommunal oppreisningsordning i Østfold - Billighetserstatning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 8931/2012 JR/SVS TF 270 JR/SVS Side: 54 av 63

55 levpermisjon levpermisjon / /2012 TSKO/AS TSKO/AS Vedr. fortsettelsesforsikring Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ /2012 RS/SKA RS/SKA Aksept av stilling som assisterende rektor - lønnsbetingelser Tilsetting - ass. rektor Strupe 2012/ /2012 RS/STS A offl RS/STS Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 55 av 63

56 Skademelding Yrkesskadeerstatning 2012/ /2012 RS/MB RS/MB Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Yrkesskadeerstatning 2012/ / RS/MB RS/MB Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigels av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 56 av 63

57 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Side: 57 av 63

58 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Søknad om serveringsbevilling Campino izza House AS Halden izzeria Campino AS 2011/ /2012 KSHO/ARB J48 Campino izza House KSHO/ARB Side: 58 av 63

59 Rapport etter inneklimaundersøkelser i klasserom for 6 B ved Berg skole. Berg skole 2009/ /2012 BH/GA J00 Berg skole BH/GA Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2012 HSKO/HAK HSKO/HAK Forsikrings risiko - sykefravær fra folketrygden Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 STBHG/MW STBHG/MW Referat fra møte i Samarbeidsutvalget ved Iddevang skole Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg - Iddevang skole 2008/ /2012 ISKO/JOS 033 Medlemmer i S/SM Iddevang skole ISKO/JOS Side: 59 av 63

60 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 RS/MT FAM/LIS Vedr. søknad om stilling Tilsetting av områdeleder omsorgsboliger 2012/ /2012 RS/SKA A Off.l RS/SKA Søknad om permisjon levpermisjon / /2012 GSKO/RG GSKO/RG Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2012 RS/MT FAM/LIS Side: 60 av 63

61 Vedr. deres oppdrag for Kynningsrud Holding AS i Halden - tført miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplan i forbindelse med terrenginngrep i Storgata 2, Halden. (Gjelder tidligere bygget til Halden Arbeiderblad) tførte grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurensede masser - HA-bygget 2012/ /2012 NAT/ØYG K23 Multiconsult NAT/ØYG Flyttemelding levsak / / RØSKO/LJA RØSKO/LJA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 61 av 63

62 tsettelse av møte iht.møteplan Hovedutvalg for Kultur, Idrett og Mangfold / /2012 OL/MAV 033 Hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer OL/M Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2011/ /2012 RS/SKA RS/SKA Oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2012 RS/SKA RS/SKA Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / ØSKO/TL ØSKO/TL Side: 62 av 63

63 Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Rapport - Spesialundervisning - Høsten 2011 Spesialundervisning / /2012 ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ /2012 HO/GSL HO/GSL Tjenestebevis Attester 2008/ /2012 RS/SKA TF 420 RS/BK Side: 63 av 63

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.12-08.03.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 13.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12.

Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.06.2013 Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.04.2013 Klage på delingstillatelse for eiendommen Likollveien 16 - Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.08.2014 Oppnevnt som meddommer i Halden tingrett Valg og fritak av meddommere

Detaljer

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.03.2014 nkeltvedtak for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.01.2014 Varsel om separering av private stikkledninger Torpedalsveien

Detaljer

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.05.2011 SV: Oppklaring ang. kapasitet i sikringsskap Rødsberg. Forsøk

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.01.2013 Vedr. kontoforhold Skipperstua 2011/3071-1 17975/2011 05.05.2011

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

Offentlig journal. Avtale om leirskoleopphold på Haraldvollen. Avtale om leirskoleopphold ved Haraldvollen 2009/1660-1 3150/2009 26.01.2009 30.01.

Offentlig journal. Avtale om leirskoleopphold på Haraldvollen. Avtale om leirskoleopphold ved Haraldvollen 2009/1660-1 3150/2009 26.01.2009 30.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.02.2012 Avtale om leirskoleopphold på Haraldvollen Avtale om leirskoleopphold ved Haraldvollen

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE

Offentlig journal. Svar på søknad om barnehageplass. Hovedopptak barnehagene 2009/2010 28.04.2009 19.05.2009 14825/2009 LYADM/IHI A10 LYLYN/AKE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 19.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 20.05.2009 Svar å søknad om barnehagelass Hovedotak barnehagene 2009/2010 Sak/dok nr: 2009/1290-151

Detaljer

Journaldato: 21.03.2013-21.03.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2013. Dok.dato: 20.03.

Journaldato: 21.03.2013-21.03.2013, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2013. Dok.dato: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Evaluering av foreldrestøtten EVALERNG - KRSSTØTTE FOR FORELDRE 2013/735-1 10349/2013

Detaljer

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok.

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2015 Permisjon fra stilling 2015/167-9 6390/2015 O Offl 23, jfr Fvl

Detaljer

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016.

Journaldato: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: PERSONAL - Personalarkiv. Dok.dato: 04.04.2016. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.04.2016-24.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: ERSONAL - ersonalarkiv 26.04.2016 Tjenesteattest - Anfrid Jacobsen Tjenesteattester for vikarer

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09.

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 03.11.2014 levmappe - 2011/8952-17 69099/2014 12.09.2014 SLS/CCLA Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.10.2012 Tildeling av ledig fastlegehjemmel ved Nordsiden legegruppe Ansettelse,

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støtte til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Stipendordning for ledere / videreutdanning.

Offentlig journal. Søknad om støtte til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. Stipendordning for ledere / videreutdanning. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2008, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 29.08.2008 Søknad om støtte til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Stipendordning for ledere

Detaljer

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE

Journaldato: 27.11.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Klassering: ***** LYSØR/ANE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2012 nnhold: Søknad om tilretteleggingstilskudd ersonalmappe 2009/9082-7 42589/2012 20.11.2012 LYSØR/ANE

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.11.

Journaldato: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01.12-02.02.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.02.2012 Forespørsel vedr.tilbakemelding på mottatt sak Billighetserstatning

Detaljer

Journaldato: 17.1.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.01.2014. Dok.dato: 16.01.2014. Dok.

Journaldato: 17.1.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.01.2014. Dok.dato: 16.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.01.2014 Kommunale avgifter for 2011, 2012 og 2013 1939/45/2/196 2014/15-1

Detaljer

Journaldato: 10.6.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.05.2014. Dok.dato: 16.05.2014. Dok.

Journaldato: 10.6.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 13.05.2014. Dok.dato: 16.05.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2014 Tilsetting som daglig leder i Storfjord frivilligsentral ST-Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om utdanningspermisjon 2015/81-8 6434/2015 26.08.2015 28.08.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om utdanningspermisjon 2015/81-8 6434/2015 26.08.2015 28.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2015 Svar på søknad om utdanningspermisjon Personalmappe - ***** ***** 2015/81-8 6434/2015 Linda Nygård Søknad om fritak

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Svar på utmelding av SFO 2015/571-7 1715/2015 19.02.2015 17.02.2015 EID/KH EID/KH. Svar på søknad om fri fra undervisning

Offentlig journal. Svar på utmelding av SFO 2015/571-7 1715/2015 19.02.2015 17.02.2015 EID/KH EID/KH. Svar på søknad om fri fra undervisning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.02.2015 Svar på utmelding av SFO SFO skoleåret 2014-2015 - idebakken skole 2015/571-7 1715/2015 A22 Siv-Hege Johannessen Svar

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Offentlig journal. Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015. Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011 23.06.

Offentlig journal. Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015. Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2011 Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2012 til 2015 Økonomiplan 2012-2015 2011/2491-2 24396/2011

Detaljer

Offentlig journal. Still.nr. 2241 - usignert arbeidsavtale fast tilsetting. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2006/1456-14 16959/2008

Offentlig journal. Still.nr. 2241 - usignert arbeidsavtale fast tilsetting. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2006/1456-14 16959/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Still.nr. 2241 - usignert arbeidsavtale fast tilsetting ersonalmappe: tilsetting 2006/1456-14 16959/2008 31.10.2008

Detaljer

Journaldato: 02.12.11-08.12.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.06.

Journaldato: 02.12.11-08.12.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.12.11-08.12.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.12.2011 Bobergåsen - råstoffuttak, pukkverk Kommuneplan 2011-2023 Sak/dok

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok.

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2011 Søknad om øremerket styrking av det kommunale barnevernet Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04.

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.01.2013 Tilsetting i 50 % stilling som ergoterapeut, vikariat - id 1355 tlysning

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Plan for arbeidsmiljøundersøkelser 2014 Arbeidsmiljøundersøkelse

Detaljer

Journaldato: 7.9.2012-13.9.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.04.

Journaldato: 7.9.2012-13.9.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.9.2012-13.9.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.09.2012 Svar på permisjonssøknad Deltidsstillinger 2011/1192-5 14087/2012

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Journaldato: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.

Journaldato: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.01.2012 Disp. fra AML`s bestemmelser Forhandlinger 2008/2111-1 5274/2008

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Journaldato: 22.05.15-28.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.02.

Journaldato: 22.05.15-28.05.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.05.15-28.05.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 01.06.2015 Spørsmål vedr. radikalisering i kommunene fra VG Handlingsplan

Detaljer

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.11.2015 Søknad om tilskudd til gjennomføring av HKH SLT-arbeid 2008/858-34 50399/2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/1611-5 1294/2008 AUSK/ELI 25.09.

Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/1611-5 1294/2008 AUSK/ELI 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 levmappe: 2006/1611-5 1294/2008 29.01.2008 SK/L Tildeling av midlertidig

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 5219/12 Regdato:26.06.2012 Arkivkode:410 ***

POSTLISTE. Lnr: 5219/12 Regdato:26.06.2012 Arkivkode:410 *** Lnr: 3884/12 Regdato:26.06.2012 Arkivkode:B65 Saksnr: 11/810-4 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Sentralskolen v/rektor og ass. rektor Dok.beskr: LOKALT GITT EKSAMEN Lnr: 4020/12 Regdato:26.06.2012

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.02.2014 Bestilling av annonse - "Varsling oppstart av planar - Sentrumsplan

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 12.11. 16.11.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 12.11. 16.11.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 12.11. 16.11.2015 ************ Lnr: 15249/15 Regdato:13.11.2015 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 15/2003-2 Dok.type: /U

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: 04.02.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Dok.dato: 03.02.2014. Dok.

Journaldato: 04.02.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.2014. Dok.dato: 03.02.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2014 Arbeidsbekreftelse 2009/4998-27 4468/2014 Sissel Bjørklund Midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 2011/807-114 46257/2011 08.03.2012 14.12.2011

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 2011/807-114 46257/2011 08.03.2012 14.12.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.12, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 Søknad om barnehageplass - FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 O 2011/807-114

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10.

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.11.2010 nnhold: Tillatelse til bygging 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament U 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010

Detaljer

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.

Journaldato: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.2013. Dok.dato: 21.05.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.5.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.05.2013 Ferdigattest gbr.1942/76/48 Søknad om tillatelse til ett trinn 1942/76/48

Detaljer

Journaldato: 10.04.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.

Journaldato: 10.04.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2014. Dok.dato: 09.04.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2014 Svar: tskrift fra møteboka - medlemsmøte 5. mars 2014 Skibotn Kvenforum 2011/2081-13

Detaljer

Journaldato: 21.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Dok.dato: 20.11.2012. Dok.

Journaldato: 21.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.11.2012. Dok.dato: 20.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.11.2012 befaring eiendommen 52/3-12 Kommunal prestebolig - Storfjord kommune 2009/5085-8

Detaljer

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011.

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.08.2011 GNR. 138 BNR. 94, SØDALN - Vedrørende igangsettingstillatelse GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALN - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten. 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6 13248/2011 24.06.

Offentlig journal. Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten. 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6 13248/2011 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 01.07.2011 Samarbeidsavtale ny restauratør i Festiviteten 1102-92100 - Festiviteten, Kong Olavs V's Gt.1 2010/1500-6

Detaljer

Journaldato: 21.5.2010-23.5.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.2010.

Journaldato: 21.5.2010-23.5.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.05.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2010-23.5.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2010 Manglende lønn ersonalmappe 2009/9481-5 16638/2010 07.05.2010 LYLYNG/LJ

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ /

Offentlig journal. Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.04.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Kartlegging av kommunens krisesentertilbud til voldsutsatte med problemer Organisering av krisesentertilbudet

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07-20.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.07.2016 Viktig sak om fremkommelighet Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/174-12

Detaljer

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009.

Offentlig journal. Rektormøte 14.04.2009 Invitasjon og innkaliing. Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009 LYADM/SM 11.06.2009 11.03.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.6.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Rektormøte 14.04.2009 nvitasjon og innkaliing Rektormøter 2009 2009/31-6 8047/2009

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012-04.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2012. Dok.dato: 30.05.

Journaldato: 04.06.2012-04.06.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.2012. Dok.dato: 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte i foreldrerådet 23.05.2012 OLDERDALEN SKOLE - FA - FORELDRENES ARBEDSTVALG

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** *****

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** 2009/ / Svar søknad om elevpermisjon - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 16.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2016 ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning ***** ***** ***** 2009/1045-27 2405/2016 18.05.2016

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Adrian Løken. Sør-Lenangen barnehage - søknader / tildeling av plasser 2009/1263-21 27807/2010

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - Adrian Løken. Sør-Lenangen barnehage - søknader / tildeling av plasser 2009/1263-21 27807/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.09.2010 Søknad om barnehageplass - Adrian Løken Sør-Lenangen barnehage - søknader / tildeling

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** *****

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2014 Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ST-Elevmappe

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.06.2012 Byggetillatelse for enebolig, Steinsvik, gnr 1942/67/19 Byggesak

Detaljer

Journaldato: 21.01.2013, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.01.2013. Dok.dato: 18.01.2013. Dok.

Journaldato: 21.01.2013, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.01.2013. Dok.dato: 18.01.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2013 nnhold: Røykdykker øvelse Øvelser 2011/4332-18 2460/2013 Tor-Erik Skoglund

Detaljer

Journaldato: 30.11.12-06.12.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.

Journaldato: 30.11.12-06.12.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12-06.12.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.12.2012 Bekreftelse av vikariat og opprettelse av deleliste - Halden

Detaljer

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09.

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2014-25.9.2014, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.09.2014 tterspør avstander til nabogrenser 067/0145 - rleveien 3 - søknad u/ansvarsrett

Detaljer