Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato Skadelidt: Øystein Back, Busterudkleiva 9, 1778 Halden Vannskade - Busterudkleiva 9,1778 Halden - Skadedato / / JR/RAN 262 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Bekreftelse på arbeidsforhold Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Bekreftelse på engasjement som støttekontakt Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Side: 1 av 115

2 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 2 av 115

3 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA - Stopp av service minirenseanlegg Stopp av service minirenseanlegg 2013/ / NAT/WI TF NAT/WI Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Side: 3 av 115

4 Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Søknad om standstillatelse Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot ARK/BRM Søknad om jernbaneaksjon Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Julia Brännström ARK/BRM Side: 4 av 115

5 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden. Skadedato: Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav etter kraftig nedbør 10 og 11 juli 2012 Forsikring - vannskader - 10 og 11 juli / /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige Forskring ASA JR/RAN Regresskrav- tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Haklaj Qamil, Tors vei 28, 1781 Halden Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Side: 5 av 115

6 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Torsvei 24, 1781 Halden. Skadedato Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden. Skadedato: Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Tiltaksplan for din skogeiendom Aktivitetskampanje skogkultur 2012/ / NAT/TOF V72 Mottaker Skogeiere NAT/TOF Forvaltningsmelding 062/ Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ / BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult As BYG/LAT Side: 6 av 115

7 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning / / SKO/ASL RØSKO/TRH Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger 2013/ / HO/MOA Mottaker Beboerer og ansatte ved Brygga omsorgsboliger HO/MOA Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / / BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Side: 7 av 115

8 Verneombudsrapport - Arbeidsrom i kjeller på BRAveien HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/ Båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Verneombudsrapport - Dårlig inneklima v/asak HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Vedr. valgstand gågata i Halden Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan A Falla ARK/BRM stand v/ parken i forbindelse med valgkampen Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan Tore Harlyng ARK/BRM Side: 8 av 115

9 Kontrollrapport fra olitiet sak til kontrollutvalget for alkoholsaker Halden ubdrift DA O`Brian 2008/ / KSHO/ARB 63 Mottaker Halden ubdrift KSHO/ARB Rapport våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Varsel om mangler. tttrinn 168/ Brattskottveien 78 - byggeprosjekt 2012/ / BYG/LAT 168/0078 Mottaker Holm og Svendsby BYG/LAT Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Rokkeveien 16 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 141/0078 Mottaker Terje Agnalt BYG/JN Side: 9 av 115

10 Tillatelse til tiltak etter pbl /0431- tomt 65 - Røsnæskilen Øst, Sjøsiden - søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn 2013/ / BYG/JN 023/0431 Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN rolongering av avtale Asfaltarbeider 2011/ / ØKON/TRS 601 Mottaker Skanska Asfalt AS avd Østfold ØKON/SVA Søknad om konsesjon for eiendommene Tobro gnr/bnr 39/5 og 40/1 i Halden 039/0005 og 040/ Tobro - søknad om konsesjon 2013/ / NAT/RAW 039/0005 Mottaker Jon rik Holm & ål Kolberg Grønnerød NAT/RAW Oversend til fylkesinnstans eller andre mynd. 020/ Nyveien 7 - tt-trinns søknadsbehandling - nybygg 2012/ / BYG/LO 020/0286 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/LO Side: 10 av 115

11 Klage på vedtak om dispensasjon fra arealformålet for restegårdsveien 19, gnr. 74 bnr. 161 i Halden 074/ restegårdsveien 19 - Søknad om disp. fra kommuneplan 2012/ /2013 LA/IHK 074/0161 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Juridisk avdeling LA/IHK Varsel om mangler i søknad etter pbl / Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Flyttemelding levsak / / SKO/ASL SKO/ASL Spørsmål vedr. eksternt utlyst stilling i fengselsbiblioteket ersonalteam teknisk/kultur / / RS/TOB Ø offl. 23, 1.ledd Mottaker Bibliotekarforbundet Halden v/hedvig Moen RS/TOB Side: 11 av 115

12 Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ / HO/RH RS/BK Svar på søknad om økt/ endret elgkvote Høsten 2013 Viltforvaltning / / NAT/TOF K40 Mottaker aulsbo - Vigen Jaktlag v/kjell Stegerød NAT/TOF Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 12 av 115

13 VA tillatelse til tiltak 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Leif Grimsrud AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jan-Rune Nilsen Jan-Rune Nilsen Fylkesmannen i Østfold v/martinsen Ole LG v/ole Jørgen Østby BYG/CHM Veiledning til situasjonsplan 020/ Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 13 av 115

14 Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede av Halden kommune arkeringskontor Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 14 av 115

15 Behovsmelding for skoleåret 2013/2014 (vedlegget er dok. 28) Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO Vedr. Vurdering av eksisterende infiltrasjonsanlegg Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse som ligger i nedbørfeltet til Iddefjorden 2012/ /2013 NAT/ØYG M41 Mottaker va Hjul NAT/ØYG Krav om trygghet HMS - Bergheim Bofellesskap 2010/ /2013 KSHO/KJ TF J00 HO/MOA Revisjonstjenester - fakturering for årsoppgjøret 2012 Revisjonshonorar 2011/ /2013 ØKON/ROV 221 Mottaker Deloitte AS v/ Kjartan Kvamme KAD/ABO Side: 15 av 115

16 Forlengelse av engasjementstilling Ansettelse 2012/ /2013 HVOK/AND RS/STS Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 16 av 115

17 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2010/ /2013 RS/SKA RS/SKA Oversendelse til fylkesinstans for uttalelse til søknad om dispensasjon 023/0186 Røsneskilen B Søknad om tiltak 2013/ /2013 BYG/MA 023/0186 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/MA Side: 17 av 115

18 Avslag på delingssøknad for Skjeggerød, gnr. 230 bnr / Skjeggerød Gård, Kornsjø - søknad om fradeling 2013/ /2013 GO/JSO 230/0001 Mottaker rik Golden LA/IHK Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 18 av 115

19 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 19 av 115

20 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 20 av 115

21 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 21 av 115

22 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 22 av 115

23 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 23 av 115

24 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 24 av 115

25 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24627/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24628/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Oppsigelse av funksjonsstilling. Ansettelse 2008/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 25 av 115

26 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Side: 26 av 115

27 Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Arrangement nge Folk i Halden Fredriksten festning - Melding om arrangement /midlertidig bruksendring 2010/ / BRANN/ROH M70 Mottaker Henrik Næss Diesen BRANN/ROH Side: 27 av 115

28 Varsel om mangler i søknad etter pbl / søknad om tillatelse u/ansvarsrett - garasje og støttemur 2013/ /2013 BYG/CHD 005/0067 Mottaker Dan Rino Hansen BYG/CHD Regresskrav - vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / RS/BK SH/ANN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Side: 28 av 115

29 Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Varsel om mangler ved VA-søknad 021/0005/002 - Sponvika - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 2013/ /2013 BYG/SW 021/0005/002 Mottaker spen Wasenius BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Side: 29 av 115

30 Foreløpig svar på søknad om endring av tillatelse - endret ledningstrase 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice BYG/SW Tilbud om fast stilling som lærer i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl LSKO/KA Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Tillatelse til tiltak etter pbl / Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Byggit AS BYG/CHD Side: 30 av 115

31 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Orientering om uttalse fra enhet for miljø og landbruk 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice AS BYG/SW Rapport morsmål/tospråklig fagopplæring vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Side: 31 av 115

32 Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagl vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24703/2013 KSO/ROL 401 Mottaker tdanningsforbundet v/htv Ragnfrid Gjevingaas Mottaker Delta Halden v/htv Annette Kvitnes Kjølerbakken Mottaker Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh KSO/ROL Opplysninger vedr. tilkobling til kommunens avløpsnett. 062/ Walkers gate 10 - ett-trinns søknad - bensinanlegg 2012/ /2013 BYG/SW 062/0682 Mottaker ASH Arkitekter TFOR/MNI Side: 32 av 115

33 Regresskrav - vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Anmodning om opplysninger - 023/0008/001 - Varpet - søknad om tillatelse til oppføring av bod og dispensasjon 023/0008/001 - Varpet - Søknad om tillatelse u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/SW 023/0008/001 Mottaker Birgitta ricsson BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / ISKO/JOS ISKO/JOS Side: 33 av 115

34 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / RS/BK SH/ANH Oppfølging Attføring 2013/ / RS/MB TF Mottaker NAV skanning R/KL Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoreteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 34 av 115

35 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmål/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport morsmål/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 35 av 115

36 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 36 av 115

37 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om permisjon levpermisjon / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Tilkobling til kommunalt spillvannsnett Isebakkeveien 123. Isebakke ved Velhuset pålegg om tilknytning off. avløp 2011/ /2013 TFOR/MNI M09 Mottaker Knut Rolf Vastveit TFOR/MNI Side: 37 av 115

38 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 075/ Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Inger Marie Bragvin BYG/CHD Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 RS/BK RS/BK Side: 38 av 115

39 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2012/ / LSKO/VR LSKO/VR Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor 2012/ /2013 KSHO/ROV RS/HIK Side: 39 av 115

40 Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / /2013 BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Tilbud om fast stilling i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ /2013 RS/BK RS/HIK Side: 40 av 115

41 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 41 av 115

42 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Tilbud om fast stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 42 av 115

43 Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Salg av øl, enkelt anledning Halden Torg Halden Mikrobryggeri 2012/ /2013 KSHO/ARB 63 Mottaker Halden Mikrobryggeri AS KSHO/ARB Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 43 av 115

44 Tlbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Innkalling til møte Disiplinære forhold 2011/ /2013 HVOK/AND RS/TOB Tilbud om oppjustering av stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Side: 44 av 115

45 Bekymringsmelding Barnevern / /2013 LSKO/KA LSKO/KA Flyttemelding levsak / /2013 LSKO/KA LSKO/KA aksept av tilbud på vask av dovogner Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF avslag ristilbud renhold toaletter ved festningen Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF Side: 45 av 115

46 Henvisning til edagogisk-psykologisk tjeneste Spesialpedagogisk hjelp / / KABHG/HJ B KABHG/HJ Bekreftelse på mottatt henvendelse Videregående skoler i Østfold 2010/ /2013 KSO/ROL A40 Mottaker KSO/JSA Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk. Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Søknad om AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 46 av 115

47 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 230/ Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Varsel om mangler i søknad etter pbl /0432/000/001 - Brødløsveien 11B - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2013 BYG/LAT 141/0432/000/001 Mottaker Gulistan N. Karim BYG/LAT Refusjonskrav lønnsutgifter ved frikjøp HTV - første halvår 2013 Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24881/ RS/TOB 401 Mottaker Fagforbundet RS/TOB Side: 47 av 115

48 Refusjonskrav første halvår 2013 for utbetalt godtgjøring llen Stigum og Mari Odberg Bjerke Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24882/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet Halden RS/TOB Refusjonskrav lønnsutgifter ved lokallagsfrikjøp tillitsvalgte for tidsrommet Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24883/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet RS/TOB Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 48 av 115

49 Foreløpig svar på søknad om skolebytte levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Halden kommune Advokatbistand 2013/ /2013 RS/TOB R offl Mottaker Hanne Lyngstad Solberg RS/TOB Tjenestebevis fra Halden kommune Attester 2008/ /2013 RS/SKA TF 420 KSO/ROL Tilbud om stilling Bibliotekar, Halden fengsel 2013/ /2013 RS/MT A offl RS/MT Side: 49 av 115

50 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Svar vedrørende Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring den juni 2013 Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring 2008/ /2013 BRANN/AA M70 Mottaker Gribsrød gård BRANN/ROH Svar på alternativt skoletilbud ved skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl /0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 50 av 115

51 Bekreftelse på at brev er mottatt Klagebehandling hjemmesykepleien / /2013 HO/JW TF G00 Mottaker HO/JW Naboliste 98/1700 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Varsel om mangler. tttrinn 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W. Andersen BYG/CHD Foreløpig svar på søknad om deling gnr. 160 bnr Ohmes plass 3 160/ Ohmes plass 3 - deling 2013/ /2013 GO/JSO 160/0130 Mottaker Cato Bjørnstad GO/JSO Side: 51 av 115

52 Følgebrev til behandlingsgebyr 159/ Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Vedr. Søknad om oppgradering av mindre avløpsanlegg på eiendommen; Hovsveien Drikkevannsbrønnes beliggenhet i forhold til utslippspunktet for avløpsvann 176/ Hovsveien Søknad om tillatelse til tiltak - tslipp fra mindre avløpsanlegg 2013/ /2013 NAT/ØYG 176/0017 Mottaker llen Moldskred Mottaker Agro & Miljø NAT/ØYG Veiledning til situasjonsplan 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W Andersen BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 023/0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 52 av 115

53 Opplysninger vedr. salg av bolig på kommunal festetomt gnr. 61 bnr. 466 Transport av festekontrakter / /2013 TFOR/AS 611 Mottaker Jan G. Lilledal AS TFOR/AS Svar på undersøkelse om ledige stillinger 2. kvartal 2013 ndersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå 2011/ /2013 RS/TOB 410 Mottaker SSB IT/MBS Vedr. frafall av ilagt parkeringsgebyr, sak. nr 8211 Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Rein Otto Skauen ARK/AHA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 53 av 115

54 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Næringsrødveien 8b - Søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 068/0024 Mottaker Abedin Sabedini BYG/JN Tillatelse til ndring 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Damgaard Bygg AS BYG/SW Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Jozef Markus ARK/AHA Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Side: 54 av 115

55 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Svar på søknad om permisjon Ansettelse / /2013 TSKO/AS TSKO/AS Flyttemelding levsak / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/KA LSKO/KA Side: 55 av 115

56 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om tilskudd til multidose mai 2013 Avtale om multidose / /2013 KSHO/GIB F00 Mottaker Helfo Region øst KSHO/GIB Naboliste 141/137 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Side: 56 av 115

57 Rapport tospråklig fagopplæring, vår 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport tospråklig fagopplæring, våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Opphevelse av pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt lantasjen Halden. Tilsyn lantasjen Norge AS, Svinesundsparken 4, 1789 Berg i Østfold, Gnr:013 Bnr: / /2013 BRANN/ROH M71 Mottaker lantasjen Hovedkontor BRANN/ROH Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Side: 57 av 115

58 Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving v annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 HO/MOA HO/IRA Naboliste m.m. 5/248 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Johnny Olsen GO/JSO Innfrielse av lån på vegne av Saldoforespørsel / /2013 KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR Side: 58 av 115

59 Midlertidig brukstillatelse - Lille det 4A 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst AS BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - Lille det 4A - midlertidig brukstillatelse 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst Boligprosjektering AS BYG/SW Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/KKS Mottaker ØSKO/KKS Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Side: 59 av 115

60 Midlertidig brukstillatelse 082/ Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Thorbjørn Degnes BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - midlertidig brukstillatelse - 082/ Asakåsen / Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Magne Degnes BYG/SW Svar på Deres søknad om utsettelse på frist for tilkobling spillvann for eiendommen Osdalen tilkobling til off.va 2011/ /2013 TFOR/MNI TF M09 TFOR/MNI tterlyser tilbakemelding etter revisjon Legat til beste for studier og opplæring i Halden / /2013 KSO/ROL 241 Mottaker Deloitte KSO/ROL Side: 60 av 115

61 Tillatelse til ndring 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Tillatelse til tiltak etter pbl / Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Svein Anders Bakke BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 165/ Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Asta Solberg BYG/SW Side: 61 av 115

62 Svar på søknad om permisjon - avspasering Velferdspermisjon 2013/ /2013 KSO/ROL KSO/ROL Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Grundfos umper AS ØKON/TRS Innkalling til nytt møte vedr. nye arbeidsoppgaver Ansettelse 2012/ /2013 SH/MAD RS/TOB Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer / /2013 RS/INB 041 Mottaker Kåre Rennestraum RS/INB Side: 62 av 115

63 Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Xylem ØKON/TRS Svar på søknad om skolegang ved skole utenfor opptaksområdet levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Østfold Sommerakademi - Halden kommune - Bekreftet deltagere - behøver faktura Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål. 2013/ /2013 KI/LRD 223 Mottaker Jansen rik KI/LRD Klage på faktura dato Betaling utskrivningsklar pasient Klager på faktura Sykehuset Østfold 2011/ /2013 FAST/MAH H11 Mottaker Sykehuset Østfold HF FAST/MAH Side: 63 av 115

64 Rapport for opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/TO STSKO/TO Referat samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2013 BSKO/AHN Mottaker Mottaker BSKO/AHN Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Spørsmål knyttet til vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning / /2013 ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 64 av 115

65 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning 2010/ /2013 OSKO/HAL OSKO/O Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 65 av 115

66 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker nni rina Juliussen ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Røsneskilen Øst tomt 24 - tt trinns søknadsbehandling - nytt bygg 2013/ /2013 BYG/JN 023/0442 Mottaker K. Kopperud Bygg AS Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN Svar på søknad om permisjon Velferdspermisjon 2012/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 66 av 115

67 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Rapport spesialundervisning - våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Ang. møte i S/SM ved Hjortsberg skole Samarbeidsutvalg S møter Hjortsberg skole 2010/ /2013 HSKO/ANK 033 Mottaker Til medlemmene i S/SM ved Hjortsberg skole HSKO/ANK Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 67 av 115

68 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Idéhus Østfoldbygg AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 057/ Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Therese og er-ven Halstvedt BYG/SW Side: 68 av 115

69 Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Varsel vedr. egenmeldt fravær Sykefravær 2013/ /2013 ØKON/STF ØKON/STF Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Henvisning til T Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL Side: 69 av 115

70 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Mørvika Vann- og avløpsforetak AS BYG/CHM Stortings-og sametingsvalget stemmesteder i Halden Valg / /2013 JR/SVS 011 Mottaker Ihht. adresseliste bak JR/SVS Side: 70 av 115

71 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 71 av 115

72 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Fritak fra vanningsrestriksjoner Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Glenne 2 Borettslag TFOR/TS Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 72 av 115

73 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Vedrørende regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Side: 73 av 115

74 Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemda - Startlån/tilskudd - åklagede vedtak / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Rapport spes undervisn. vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 74 av 115

75 Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Språklig minoriteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Vedrørende regresskrav etter vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Side: 75 av 115

76 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/O OSKO/O Vedlegg til dok. 38 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/LIG Naboliste 141/818 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Arild Lund GO/JSO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 76 av 115

77 Svar - Klage på vedtak om avslag om startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Tors vei 24, 1781 Halden Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA - oppgjørsavdelingen JR/RAN Rapport opplæring grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Side: 77 av 115

78 Vedrørende krav om regress etter vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Melding om vedtak - reguleringsplanvedtak - Mølen - kommunestyrets oppheving av tidligere vedtak - bortfall av innsigelse fra Jernbaneverket Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2013 JR/SVS 611 Mottaker Jernbaneverket, Region Øst, lanavdeling v/ragnhild Lien JR/SVS Rapport spesialpedagogisk hjelp våren 2013 Spesialpedagogisk hjelp / / BJBHG/GSN B BJBHG/GSN Side: 78 av 115

79 Nulltoleranse - skjema Orden og oppførsel / / RSKO/MAF RSKO/MAF Ber om begrunnelse for avslag Lærlinger generelt 2012/ inkl søknader om læreplass 2012/ /2013 RS/ANI TF 417 RS/ANI Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Oversendelse av uavhengig kontroll - geotekniske vurderinger, detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og / Os Allé 4, 9, 11 og 13 - detaljregulering 2012/ /2013 LA/ØIK L12 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat LA/ØIK Side: 79 av 115

80 Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH Mottaker HSKO/HKH Foreløpig tilbakemelding på søknad om et alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Arne Hovland 2013/ /2013 OL/M 033 Mottaker Arne Hovland OL/M Side: 80 av 115

81 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Dispensasjon for vanning Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Lars Ole Brenne Mottaker TFOR/KAW Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Varsel om mangler. tttrinn 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Side: 81 av 115

82 Matrikkelbrev 258/10 258/ Berby - søknad om fradeling av bebygd tomt 2012/ /2013 GO/JSO 258/0010 Mottaker Jens Golden GO/JSO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Skademelding Helseforhold / /2013 TSKO/INM TSKO/INM Matrikkelbrev 82/59 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 82 av 115

83 Søknad om vanning i Bratnerveien 15 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Robert Beckhaug TFOR/KAW -post - Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult AS BYG/LAT -post Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkers gate 4, Tista Senter - ett trinns søknadsbehandling - Skilt og reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0332 Mottaker Signe Consult AS BYG/LAT Matrikkelbrev 82/60 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 83 av 115

84 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 ØSKO/ANJ Mottaker ØSKO/ANJ Matrikkelbrev 82/61 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/62 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/63 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 84 av 115

85 Søknad om dispensasjon vanning i Høstbakken 7 K Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Andreas aulsen TFOR/KAW Veiledning til utarbeidelse av situasjonsplan 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Rapport spes undervisn vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om dispensasjon på vanningsrestriksjoner i Fiskeklevveien 30 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Svein Frydenlund TFOR/KAW Side: 85 av 115

86 Referat fra ansvargruppemøte ang. Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker GSKO/HAN Dispensasjon fra vanningsrestriksjon Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Fred Luis TFOR/KAW Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Hilde Hage 2013/ /2013 OL/M TF 033 Mottaker Hilde Hage OL/M Side: 86 av 115

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10.

Journaldato: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.12-05.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.04.2012 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/4964-27

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09.

Journaldato: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2011-29.9.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 03.10.2011 nnhold: Trekker søknaden Tilsetting

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06.

Journaldato: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.15-18.06.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 22.06.2015 nnhold: Søknad funksjon elevrådskontakt

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06.

Journaldato: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 26.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.07.15-16.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, tatus: J,A 20.07.2015 nnhold: Avslutning i sak om tvangsdekning

Detaljer

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.

Journaldato: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.11-06.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 10.01.2011 nnhold: Uhell 05.01.11 - skade på privatbil.

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02.

Journaldato: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.10-18.02.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 22.02.2010 nnhold: VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer