Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato Skadelidt: Øystein Back, Busterudkleiva 9, 1778 Halden Vannskade - Busterudkleiva 9,1778 Halden - Skadedato / / JR/RAN 262 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Bekreftelse på arbeidsforhold Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Bekreftelse på engasjement som støttekontakt Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Side: 1 av 115

2 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 2 av 115

3 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA - Stopp av service minirenseanlegg Stopp av service minirenseanlegg 2013/ / NAT/WI TF NAT/WI Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Side: 3 av 115

4 Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Søknad om standstillatelse Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot ARK/BRM Søknad om jernbaneaksjon Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Julia Brännström ARK/BRM Side: 4 av 115

5 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden. Skadedato: Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav etter kraftig nedbør 10 og 11 juli 2012 Forsikring - vannskader - 10 og 11 juli / /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige Forskring ASA JR/RAN Regresskrav- tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Haklaj Qamil, Tors vei 28, 1781 Halden Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Side: 5 av 115

6 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Torsvei 24, 1781 Halden. Skadedato Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden. Skadedato: Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Tiltaksplan for din skogeiendom Aktivitetskampanje skogkultur 2012/ / NAT/TOF V72 Mottaker Skogeiere NAT/TOF Forvaltningsmelding 062/ Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ / BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult As BYG/LAT Side: 6 av 115

7 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning / / SKO/ASL RØSKO/TRH Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger 2013/ / HO/MOA Mottaker Beboerer og ansatte ved Brygga omsorgsboliger HO/MOA Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / / BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Side: 7 av 115

8 Verneombudsrapport - Arbeidsrom i kjeller på BRAveien HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/ Båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Verneombudsrapport - Dårlig inneklima v/asak HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Vedr. valgstand gågata i Halden Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan A Falla ARK/BRM stand v/ parken i forbindelse med valgkampen Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan Tore Harlyng ARK/BRM Side: 8 av 115

9 Kontrollrapport fra olitiet sak til kontrollutvalget for alkoholsaker Halden ubdrift DA O`Brian 2008/ / KSHO/ARB 63 Mottaker Halden ubdrift KSHO/ARB Rapport våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Varsel om mangler. tttrinn 168/ Brattskottveien 78 - byggeprosjekt 2012/ / BYG/LAT 168/0078 Mottaker Holm og Svendsby BYG/LAT Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Rokkeveien 16 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 141/0078 Mottaker Terje Agnalt BYG/JN Side: 9 av 115

10 Tillatelse til tiltak etter pbl /0431- tomt 65 - Røsnæskilen Øst, Sjøsiden - søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn 2013/ / BYG/JN 023/0431 Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN rolongering av avtale Asfaltarbeider 2011/ / ØKON/TRS 601 Mottaker Skanska Asfalt AS avd Østfold ØKON/SVA Søknad om konsesjon for eiendommene Tobro gnr/bnr 39/5 og 40/1 i Halden 039/0005 og 040/ Tobro - søknad om konsesjon 2013/ / NAT/RAW 039/0005 Mottaker Jon rik Holm & ål Kolberg Grønnerød NAT/RAW Oversend til fylkesinnstans eller andre mynd. 020/ Nyveien 7 - tt-trinns søknadsbehandling - nybygg 2012/ / BYG/LO 020/0286 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/LO Side: 10 av 115

11 Klage på vedtak om dispensasjon fra arealformålet for restegårdsveien 19, gnr. 74 bnr. 161 i Halden 074/ restegårdsveien 19 - Søknad om disp. fra kommuneplan 2012/ /2013 LA/IHK 074/0161 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Juridisk avdeling LA/IHK Varsel om mangler i søknad etter pbl / Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Flyttemelding levsak / / SKO/ASL SKO/ASL Spørsmål vedr. eksternt utlyst stilling i fengselsbiblioteket ersonalteam teknisk/kultur / / RS/TOB Ø offl. 23, 1.ledd Mottaker Bibliotekarforbundet Halden v/hedvig Moen RS/TOB Side: 11 av 115

12 Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ / HO/RH RS/BK Svar på søknad om økt/ endret elgkvote Høsten 2013 Viltforvaltning / / NAT/TOF K40 Mottaker aulsbo - Vigen Jaktlag v/kjell Stegerød NAT/TOF Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 12 av 115

13 VA tillatelse til tiltak 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Leif Grimsrud AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jan-Rune Nilsen Jan-Rune Nilsen Fylkesmannen i Østfold v/martinsen Ole LG v/ole Jørgen Østby BYG/CHM Veiledning til situasjonsplan 020/ Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 13 av 115

14 Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede av Halden kommune arkeringskontor Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 14 av 115

15 Behovsmelding for skoleåret 2013/2014 (vedlegget er dok. 28) Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO Vedr. Vurdering av eksisterende infiltrasjonsanlegg Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse som ligger i nedbørfeltet til Iddefjorden 2012/ /2013 NAT/ØYG M41 Mottaker va Hjul NAT/ØYG Krav om trygghet HMS - Bergheim Bofellesskap 2010/ /2013 KSHO/KJ TF J00 HO/MOA Revisjonstjenester - fakturering for årsoppgjøret 2012 Revisjonshonorar 2011/ /2013 ØKON/ROV 221 Mottaker Deloitte AS v/ Kjartan Kvamme KAD/ABO Side: 15 av 115

16 Forlengelse av engasjementstilling Ansettelse 2012/ /2013 HVOK/AND RS/STS Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 16 av 115

17 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2010/ /2013 RS/SKA RS/SKA Oversendelse til fylkesinstans for uttalelse til søknad om dispensasjon 023/0186 Røsneskilen B Søknad om tiltak 2013/ /2013 BYG/MA 023/0186 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/MA Side: 17 av 115

18 Avslag på delingssøknad for Skjeggerød, gnr. 230 bnr / Skjeggerød Gård, Kornsjø - søknad om fradeling 2013/ /2013 GO/JSO 230/0001 Mottaker rik Golden LA/IHK Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 18 av 115

19 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 19 av 115

20 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 20 av 115

21 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 21 av 115

22 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 22 av 115

23 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 23 av 115

24 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 24 av 115

25 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24627/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24628/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Oppsigelse av funksjonsstilling. Ansettelse 2008/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 25 av 115

26 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Side: 26 av 115

27 Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Arrangement nge Folk i Halden Fredriksten festning - Melding om arrangement /midlertidig bruksendring 2010/ / BRANN/ROH M70 Mottaker Henrik Næss Diesen BRANN/ROH Side: 27 av 115

28 Varsel om mangler i søknad etter pbl / søknad om tillatelse u/ansvarsrett - garasje og støttemur 2013/ /2013 BYG/CHD 005/0067 Mottaker Dan Rino Hansen BYG/CHD Regresskrav - vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / RS/BK SH/ANN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Side: 28 av 115

29 Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Varsel om mangler ved VA-søknad 021/0005/002 - Sponvika - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 2013/ /2013 BYG/SW 021/0005/002 Mottaker spen Wasenius BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Side: 29 av 115

30 Foreløpig svar på søknad om endring av tillatelse - endret ledningstrase 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice BYG/SW Tilbud om fast stilling som lærer i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl LSKO/KA Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Tillatelse til tiltak etter pbl / Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Byggit AS BYG/CHD Side: 30 av 115

31 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Orientering om uttalse fra enhet for miljø og landbruk 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice AS BYG/SW Rapport morsmål/tospråklig fagopplæring vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Side: 31 av 115

32 Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagl vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24703/2013 KSO/ROL 401 Mottaker tdanningsforbundet v/htv Ragnfrid Gjevingaas Mottaker Delta Halden v/htv Annette Kvitnes Kjølerbakken Mottaker Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh KSO/ROL Opplysninger vedr. tilkobling til kommunens avløpsnett. 062/ Walkers gate 10 - ett-trinns søknad - bensinanlegg 2012/ /2013 BYG/SW 062/0682 Mottaker ASH Arkitekter TFOR/MNI Side: 32 av 115

33 Regresskrav - vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Anmodning om opplysninger - 023/0008/001 - Varpet - søknad om tillatelse til oppføring av bod og dispensasjon 023/0008/001 - Varpet - Søknad om tillatelse u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/SW 023/0008/001 Mottaker Birgitta ricsson BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / ISKO/JOS ISKO/JOS Side: 33 av 115

34 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / RS/BK SH/ANH Oppfølging Attføring 2013/ / RS/MB TF Mottaker NAV skanning R/KL Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoreteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 34 av 115

35 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmål/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport morsmål/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 35 av 115

36 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 36 av 115

37 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om permisjon levpermisjon / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Tilkobling til kommunalt spillvannsnett Isebakkeveien 123. Isebakke ved Velhuset pålegg om tilknytning off. avløp 2011/ /2013 TFOR/MNI M09 Mottaker Knut Rolf Vastveit TFOR/MNI Side: 37 av 115

38 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 075/ Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Inger Marie Bragvin BYG/CHD Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 RS/BK RS/BK Side: 38 av 115

39 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2012/ / LSKO/VR LSKO/VR Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor 2012/ /2013 KSHO/ROV RS/HIK Side: 39 av 115

40 Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / /2013 BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Tilbud om fast stilling i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ /2013 RS/BK RS/HIK Side: 40 av 115

41 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 41 av 115

42 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Tilbud om fast stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 42 av 115

43 Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Salg av øl, enkelt anledning Halden Torg Halden Mikrobryggeri 2012/ /2013 KSHO/ARB 63 Mottaker Halden Mikrobryggeri AS KSHO/ARB Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 43 av 115

44 Tlbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Innkalling til møte Disiplinære forhold 2011/ /2013 HVOK/AND RS/TOB Tilbud om oppjustering av stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Side: 44 av 115

45 Bekymringsmelding Barnevern / /2013 LSKO/KA LSKO/KA Flyttemelding levsak / /2013 LSKO/KA LSKO/KA aksept av tilbud på vask av dovogner Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF avslag ristilbud renhold toaletter ved festningen Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF Side: 45 av 115

46 Henvisning til edagogisk-psykologisk tjeneste Spesialpedagogisk hjelp / / KABHG/HJ B KABHG/HJ Bekreftelse på mottatt henvendelse Videregående skoler i Østfold 2010/ /2013 KSO/ROL A40 Mottaker KSO/JSA Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk. Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Søknad om AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 46 av 115

47 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 230/ Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Varsel om mangler i søknad etter pbl /0432/000/001 - Brødløsveien 11B - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2013 BYG/LAT 141/0432/000/001 Mottaker Gulistan N. Karim BYG/LAT Refusjonskrav lønnsutgifter ved frikjøp HTV - første halvår 2013 Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24881/ RS/TOB 401 Mottaker Fagforbundet RS/TOB Side: 47 av 115

48 Refusjonskrav første halvår 2013 for utbetalt godtgjøring llen Stigum og Mari Odberg Bjerke Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24882/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet Halden RS/TOB Refusjonskrav lønnsutgifter ved lokallagsfrikjøp tillitsvalgte for tidsrommet Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24883/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet RS/TOB Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 48 av 115

49 Foreløpig svar på søknad om skolebytte levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Halden kommune Advokatbistand 2013/ /2013 RS/TOB R offl Mottaker Hanne Lyngstad Solberg RS/TOB Tjenestebevis fra Halden kommune Attester 2008/ /2013 RS/SKA TF 420 KSO/ROL Tilbud om stilling Bibliotekar, Halden fengsel 2013/ /2013 RS/MT A offl RS/MT Side: 49 av 115

50 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Svar vedrørende Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring den juni 2013 Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring 2008/ /2013 BRANN/AA M70 Mottaker Gribsrød gård BRANN/ROH Svar på alternativt skoletilbud ved skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl /0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 50 av 115

51 Bekreftelse på at brev er mottatt Klagebehandling hjemmesykepleien / /2013 HO/JW TF G00 Mottaker HO/JW Naboliste 98/1700 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Varsel om mangler. tttrinn 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W. Andersen BYG/CHD Foreløpig svar på søknad om deling gnr. 160 bnr Ohmes plass 3 160/ Ohmes plass 3 - deling 2013/ /2013 GO/JSO 160/0130 Mottaker Cato Bjørnstad GO/JSO Side: 51 av 115

52 Følgebrev til behandlingsgebyr 159/ Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Vedr. Søknad om oppgradering av mindre avløpsanlegg på eiendommen; Hovsveien Drikkevannsbrønnes beliggenhet i forhold til utslippspunktet for avløpsvann 176/ Hovsveien Søknad om tillatelse til tiltak - tslipp fra mindre avløpsanlegg 2013/ /2013 NAT/ØYG 176/0017 Mottaker llen Moldskred Mottaker Agro & Miljø NAT/ØYG Veiledning til situasjonsplan 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W Andersen BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 023/0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 52 av 115

53 Opplysninger vedr. salg av bolig på kommunal festetomt gnr. 61 bnr. 466 Transport av festekontrakter / /2013 TFOR/AS 611 Mottaker Jan G. Lilledal AS TFOR/AS Svar på undersøkelse om ledige stillinger 2. kvartal 2013 ndersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå 2011/ /2013 RS/TOB 410 Mottaker SSB IT/MBS Vedr. frafall av ilagt parkeringsgebyr, sak. nr 8211 Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Rein Otto Skauen ARK/AHA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 53 av 115

54 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Næringsrødveien 8b - Søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 068/0024 Mottaker Abedin Sabedini BYG/JN Tillatelse til ndring 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Damgaard Bygg AS BYG/SW Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Jozef Markus ARK/AHA Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Side: 54 av 115

55 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Svar på søknad om permisjon Ansettelse / /2013 TSKO/AS TSKO/AS Flyttemelding levsak / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/KA LSKO/KA Side: 55 av 115

56 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om tilskudd til multidose mai 2013 Avtale om multidose / /2013 KSHO/GIB F00 Mottaker Helfo Region øst KSHO/GIB Naboliste 141/137 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Side: 56 av 115

57 Rapport tospråklig fagopplæring, vår 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport tospråklig fagopplæring, våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Opphevelse av pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt lantasjen Halden. Tilsyn lantasjen Norge AS, Svinesundsparken 4, 1789 Berg i Østfold, Gnr:013 Bnr: / /2013 BRANN/ROH M71 Mottaker lantasjen Hovedkontor BRANN/ROH Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Side: 57 av 115

58 Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving v annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 HO/MOA HO/IRA Naboliste m.m. 5/248 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Johnny Olsen GO/JSO Innfrielse av lån på vegne av Saldoforespørsel / /2013 KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR Side: 58 av 115

59 Midlertidig brukstillatelse - Lille det 4A 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst AS BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - Lille det 4A - midlertidig brukstillatelse 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst Boligprosjektering AS BYG/SW Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/KKS Mottaker ØSKO/KKS Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Side: 59 av 115

60 Midlertidig brukstillatelse 082/ Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Thorbjørn Degnes BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - midlertidig brukstillatelse - 082/ Asakåsen / Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Magne Degnes BYG/SW Svar på Deres søknad om utsettelse på frist for tilkobling spillvann for eiendommen Osdalen tilkobling til off.va 2011/ /2013 TFOR/MNI TF M09 TFOR/MNI tterlyser tilbakemelding etter revisjon Legat til beste for studier og opplæring i Halden / /2013 KSO/ROL 241 Mottaker Deloitte KSO/ROL Side: 60 av 115

61 Tillatelse til ndring 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Tillatelse til tiltak etter pbl / Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Svein Anders Bakke BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 165/ Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Asta Solberg BYG/SW Side: 61 av 115

62 Svar på søknad om permisjon - avspasering Velferdspermisjon 2013/ /2013 KSO/ROL KSO/ROL Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Grundfos umper AS ØKON/TRS Innkalling til nytt møte vedr. nye arbeidsoppgaver Ansettelse 2012/ /2013 SH/MAD RS/TOB Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer / /2013 RS/INB 041 Mottaker Kåre Rennestraum RS/INB Side: 62 av 115

63 Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Xylem ØKON/TRS Svar på søknad om skolegang ved skole utenfor opptaksområdet levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Østfold Sommerakademi - Halden kommune - Bekreftet deltagere - behøver faktura Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål. 2013/ /2013 KI/LRD 223 Mottaker Jansen rik KI/LRD Klage på faktura dato Betaling utskrivningsklar pasient Klager på faktura Sykehuset Østfold 2011/ /2013 FAST/MAH H11 Mottaker Sykehuset Østfold HF FAST/MAH Side: 63 av 115

64 Rapport for opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/TO STSKO/TO Referat samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2013 BSKO/AHN Mottaker Mottaker BSKO/AHN Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Spørsmål knyttet til vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning / /2013 ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 64 av 115

65 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning 2010/ /2013 OSKO/HAL OSKO/O Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 65 av 115

66 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker nni rina Juliussen ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Røsneskilen Øst tomt 24 - tt trinns søknadsbehandling - nytt bygg 2013/ /2013 BYG/JN 023/0442 Mottaker K. Kopperud Bygg AS Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN Svar på søknad om permisjon Velferdspermisjon 2012/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 66 av 115

67 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Rapport spesialundervisning - våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Ang. møte i S/SM ved Hjortsberg skole Samarbeidsutvalg S møter Hjortsberg skole 2010/ /2013 HSKO/ANK 033 Mottaker Til medlemmene i S/SM ved Hjortsberg skole HSKO/ANK Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 67 av 115

68 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Idéhus Østfoldbygg AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 057/ Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Therese og er-ven Halstvedt BYG/SW Side: 68 av 115

69 Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Varsel vedr. egenmeldt fravær Sykefravær 2013/ /2013 ØKON/STF ØKON/STF Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Henvisning til T Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL Side: 69 av 115

70 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Mørvika Vann- og avløpsforetak AS BYG/CHM Stortings-og sametingsvalget stemmesteder i Halden Valg / /2013 JR/SVS 011 Mottaker Ihht. adresseliste bak JR/SVS Side: 70 av 115

71 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 71 av 115

72 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Fritak fra vanningsrestriksjoner Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Glenne 2 Borettslag TFOR/TS Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 72 av 115

73 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Vedrørende regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Side: 73 av 115

74 Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemda - Startlån/tilskudd - åklagede vedtak / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Rapport spes undervisn. vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 74 av 115

75 Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Språklig minoriteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Vedrørende regresskrav etter vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Side: 75 av 115

76 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/O OSKO/O Vedlegg til dok. 38 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/LIG Naboliste 141/818 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Arild Lund GO/JSO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 76 av 115

77 Svar - Klage på vedtak om avslag om startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Tors vei 24, 1781 Halden Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA - oppgjørsavdelingen JR/RAN Rapport opplæring grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Side: 77 av 115

78 Vedrørende krav om regress etter vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Melding om vedtak - reguleringsplanvedtak - Mølen - kommunestyrets oppheving av tidligere vedtak - bortfall av innsigelse fra Jernbaneverket Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2013 JR/SVS 611 Mottaker Jernbaneverket, Region Øst, lanavdeling v/ragnhild Lien JR/SVS Rapport spesialpedagogisk hjelp våren 2013 Spesialpedagogisk hjelp / / BJBHG/GSN B BJBHG/GSN Side: 78 av 115

79 Nulltoleranse - skjema Orden og oppførsel / / RSKO/MAF RSKO/MAF Ber om begrunnelse for avslag Lærlinger generelt 2012/ inkl søknader om læreplass 2012/ /2013 RS/ANI TF 417 RS/ANI Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Oversendelse av uavhengig kontroll - geotekniske vurderinger, detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og / Os Allé 4, 9, 11 og 13 - detaljregulering 2012/ /2013 LA/ØIK L12 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat LA/ØIK Side: 79 av 115

80 Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH Mottaker HSKO/HKH Foreløpig tilbakemelding på søknad om et alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Arne Hovland 2013/ /2013 OL/M 033 Mottaker Arne Hovland OL/M Side: 80 av 115

81 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Dispensasjon for vanning Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Lars Ole Brenne Mottaker TFOR/KAW Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Varsel om mangler. tttrinn 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Side: 81 av 115

82 Matrikkelbrev 258/10 258/ Berby - søknad om fradeling av bebygd tomt 2012/ /2013 GO/JSO 258/0010 Mottaker Jens Golden GO/JSO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Skademelding Helseforhold / /2013 TSKO/INM TSKO/INM Matrikkelbrev 82/59 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 82 av 115

83 Søknad om vanning i Bratnerveien 15 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Robert Beckhaug TFOR/KAW -post - Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult AS BYG/LAT -post Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkers gate 4, Tista Senter - ett trinns søknadsbehandling - Skilt og reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0332 Mottaker Signe Consult AS BYG/LAT Matrikkelbrev 82/60 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 83 av 115

84 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 ØSKO/ANJ Mottaker ØSKO/ANJ Matrikkelbrev 82/61 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/62 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/63 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 84 av 115

85 Søknad om dispensasjon vanning i Høstbakken 7 K Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Andreas aulsen TFOR/KAW Veiledning til utarbeidelse av situasjonsplan 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Rapport spes undervisn vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om dispensasjon på vanningsrestriksjoner i Fiskeklevveien 30 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Svein Frydenlund TFOR/KAW Side: 85 av 115

86 Referat fra ansvargruppemøte ang. Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker GSKO/HAN Dispensasjon fra vanningsrestriksjon Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Fred Luis TFOR/KAW Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Hilde Hage 2013/ /2013 OL/M TF 033 Mottaker Hilde Hage OL/M Side: 86 av 115

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.04.2013 Klage på delingstillatelse for eiendommen Likollveien 16 - Oversendelse

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.08.2014 Oppnevnt som meddommer i Halden tingrett Valg og fritak av meddommere

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.01.2014 Varsel om separering av private stikkledninger Torpedalsveien

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.12.2014 Vedrørende klagebehandling i Klagenemnda - foreløpig svar Klagenemnda

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.01.2013 Vedr. kontoforhold Skipperstua 2011/3071-1 17975/2011 05.05.2011

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** *****

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2014 Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ST-Elevmappe

Detaljer

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.11.2015 Søknad om tilskudd til gjennomføring av HKH SLT-arbeid 2008/858-34 50399/2013

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Journaldato: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.04.

Journaldato: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.12.2014 The show must go on - HaldenTalentet 2012 Kulturmidler 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.03.2014 nkeltvedtak for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011.

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.08.2011 GNR. 138 BNR. 94, SØDALN - Vedrørende igangsettingstillatelse GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALN - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.01.

Journaldato: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.04.2013 Tiltak i delebekken mellom Åsmundsengen og Tobro 041/0001 - Åsmundsenga-

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09.

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2014-25.9.2014, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.09.2014 tterspør avstander til nabogrenser 067/0145 - rleveien 3 - søknad u/ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7145/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1782-1 Dok.type: /U Gradering: ANNONSE ANNONSE-VERNEPLEIER I TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lnr: 7147/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1783-1 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.10.2012 Tildeling av ledig fastlegehjemmel ved Nordsiden legegruppe Ansettelse,

Detaljer

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04.

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendommen gnr 42 bnr 278 i

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.02.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.02.2017 Tillatelse - utvidelse av brygge - 53/31 Søknad om tillatelse til tiltak

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ /

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2015 Særskilt tilrettelegging av eksamen Spesialundervisning - 2006/964-11 1833/2015 28.04.2015 Særskilt tilrettelegging

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ /

Offentlig journal. GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 15.03.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.03.2015 nnhold: GNR/BNR 146/3 Registrering av festetomt - punktfeste Gnr 146/3 Registrering av festetomt U 2014/695-2

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.12.2013-13.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.12.2013-13.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5049/13 Regdato:09.12.2013 Arkivkode:J07 &01 Saksnr: 13/1621-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VBH//CGU SEN Navn: Mattilsynet Dok.beskr: RETUR AV UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MATTILSYNET OG

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 20.04.2015 Tilleggsareal Forespørsel om kjøp av tomt på Kleberstien 2011/5136-5

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato:

GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg og parkeringsplass. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 26.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.12.2014 GNR/BNR 7/8 Dispensasjon 19-2 og tillatelse til tiltak (pbl 20-1) oppføring av plasthall, anlegge veg

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01.

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-24.01, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.01.2016 nnhold: Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2017 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 51/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.12.2015-10.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.12.2015-10.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/5501-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/RDOR Harm Kroon Dok.beskr: 183/32 Matrikkelbrev Saksnr: 15/267-9 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/IDAMAR Bjørn Reidar Hårstad Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.11.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2012 Rapport spesialundervisning høst 2009 levmappe O 2009/1314-5 4620/2010

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Journaldato: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1. 164/0054 - Markveien 2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Periode: 06012009-06012009

Periode: 06012009-06012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01551-33 I Dok.dato: 05012009 Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.09.2017 Ny uttalelse til klage over avslag på søknad om gebyrfritak for renovasjon Kommunale

Detaljer

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger O

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2015 Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr 284 -

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12.

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12-17.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 Eiendomsskatt - klage

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.02.2014 Bestilling av annonse - "Varsling oppstart av planar - Sentrumsplan

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Periode: 20032009-20032009

Periode: 20032009-20032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00348-25 N Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14032008 07/00369-34 U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Otteraasens Brugseierforening

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3604-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Melhus Tomteselskap AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom - 163/25 Saksnr: 15/5265-3 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer