Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 07.06.13-13.06.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.12."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Vedrørende regresskrav - ansvar for eier av vannledning. Skadedato Skadelidt: Øystein Back, Busterudkleiva 9, 1778 Halden Vannskade - Busterudkleiva 9,1778 Halden - Skadedato / / JR/RAN 262 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Bekreftelse på arbeidsforhold Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Bekreftelse på engasjement som støttekontakt Diverse attester og bekreftelser 2011/ / BVRN/IS F16 FAM/IS Side: 1 av 115

2 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 2 av 115

3 Tildelingsbrev - Rammeavtale IKT-utstyr Rammeavtale IKT-utstyr 2012/ / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA - Stopp av service minirenseanlegg Stopp av service minirenseanlegg 2013/ / NAT/WI TF NAT/WI Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Side: 3 av 115

4 Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Avslag Avdelingsleder 100 % - Nytt botilbud 2013/ / HO/MS A Ofl HO/MS Søknad om standstillatelse Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot ARK/BRM Søknad om jernbaneaksjon Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Julia Brännström ARK/BRM Side: 4 av 115

5 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden. Skadedato: Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav etter kraftig nedbør 10 og 11 juli 2012 Forsikring - vannskader - 10 og 11 juli / /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige Forskring ASA JR/RAN Regresskrav- tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Haklaj Qamil, Tors vei 28, 1781 Halden Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Side: 5 av 115

6 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Torsvei 24, 1781 Halden. Skadedato Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden. Skadedato: Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Tiltaksplan for din skogeiendom Aktivitetskampanje skogkultur 2012/ / NAT/TOF V72 Mottaker Skogeiere NAT/TOF Forvaltningsmelding 062/ Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ / BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult As BYG/LAT Side: 6 av 115

7 Vedtak spesialundervisning - Spesialundervisning / / SKO/ASL RØSKO/TRH Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger Vedrørende parkeringsplasser ved Brygga omsorgsboliger 2013/ / HO/MOA Mottaker Beboerer og ansatte ved Brygga omsorgsboliger HO/MOA Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / / BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Side: 7 av 115

8 Verneombudsrapport - Arbeidsrom i kjeller på BRAveien HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/ Båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Verneombudsrapport - Dårlig inneklima v/asak HMS - Båstadlund arbeid og aktivitetsenter 2009/ / RAK/JA 442 Mottaker Verneombud v/båstadlund arb. og akt.senter RAK/JA Vedr. valgstand gågata i Halden Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan A Falla ARK/BRM stand v/ parken i forbindelse med valgkampen Leie av gategrunn - søknad og svar 2012/ / ARK/BRM Q50 Mottaker Jan Tore Harlyng ARK/BRM Side: 8 av 115

9 Kontrollrapport fra olitiet sak til kontrollutvalget for alkoholsaker Halden ubdrift DA O`Brian 2008/ / KSHO/ARB 63 Mottaker Halden ubdrift KSHO/ARB Rapport våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Varsel om mangler. tttrinn 168/ Brattskottveien 78 - byggeprosjekt 2012/ / BYG/LAT 168/0078 Mottaker Holm og Svendsby BYG/LAT Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Rokkeveien 16 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 141/0078 Mottaker Terje Agnalt BYG/JN Side: 9 av 115

10 Tillatelse til tiltak etter pbl /0431- tomt 65 - Røsnæskilen Øst, Sjøsiden - søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn 2013/ / BYG/JN 023/0431 Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN rolongering av avtale Asfaltarbeider 2011/ / ØKON/TRS 601 Mottaker Skanska Asfalt AS avd Østfold ØKON/SVA Søknad om konsesjon for eiendommene Tobro gnr/bnr 39/5 og 40/1 i Halden 039/0005 og 040/ Tobro - søknad om konsesjon 2013/ / NAT/RAW 039/0005 Mottaker Jon rik Holm & ål Kolberg Grønnerød NAT/RAW Oversend til fylkesinnstans eller andre mynd. 020/ Nyveien 7 - tt-trinns søknadsbehandling - nybygg 2012/ / BYG/LO 020/0286 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/LO Side: 10 av 115

11 Klage på vedtak om dispensasjon fra arealformålet for restegårdsveien 19, gnr. 74 bnr. 161 i Halden 074/ restegårdsveien 19 - Søknad om disp. fra kommuneplan 2012/ /2013 LA/IHK 074/0161 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Juridisk avdeling LA/IHK Varsel om mangler i søknad etter pbl / Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Flyttemelding levsak / / SKO/ASL SKO/ASL Spørsmål vedr. eksternt utlyst stilling i fengselsbiblioteket ersonalteam teknisk/kultur / / RS/TOB Ø offl. 23, 1.ledd Mottaker Bibliotekarforbundet Halden v/hedvig Moen RS/TOB Side: 11 av 115

12 Tilbud om stilling Ansettelse 2011/ / HO/RH RS/BK Svar på søknad om økt/ endret elgkvote Høsten 2013 Viltforvaltning / / NAT/TOF K40 Mottaker aulsbo - Vigen Jaktlag v/kjell Stegerød NAT/TOF Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 12 av 115

13 VA tillatelse til tiltak 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Leif Grimsrud AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jan-Rune Nilsen Jan-Rune Nilsen Fylkesmannen i Østfold v/martinsen Ole LG v/ole Jørgen Østby BYG/CHM Veiledning til situasjonsplan 020/ Sponvikveien 30 - søknad u/ansvarsrett 2013/ / BYG/CHD 020/0075 Mottaker Kristian Slåen BYG/CHD Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Side: 13 av 115

14 Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Tilbudsbrev - Lekeapparater og utstyr / / ØKON/SVA OI offl. 23, 3.ledd 601 ØKON/SVA Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede av Halden kommune arkeringskontor Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 14 av 115

15 Behovsmelding for skoleåret 2013/2014 (vedlegget er dok. 28) Spesialundervisning / / LSKO/VR STSKO/TO Vedr. Vurdering av eksisterende infiltrasjonsanlegg Forhåndsvarsel om pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse som ligger i nedbørfeltet til Iddefjorden 2012/ /2013 NAT/ØYG M41 Mottaker va Hjul NAT/ØYG Krav om trygghet HMS - Bergheim Bofellesskap 2010/ /2013 KSHO/KJ TF J00 HO/MOA Revisjonstjenester - fakturering for årsoppgjøret 2012 Revisjonshonorar 2011/ /2013 ØKON/ROV 221 Mottaker Deloitte AS v/ Kjartan Kvamme KAD/ABO Side: 15 av 115

16 Forlengelse av engasjementstilling Ansettelse 2012/ /2013 HVOK/AND RS/STS Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 16 av 115

17 Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2012/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2010/ /2013 RS/SKA RS/SKA Oversendelse til fylkesinstans for uttalelse til søknad om dispensasjon 023/0186 Røsneskilen B Søknad om tiltak 2013/ /2013 BYG/MA 023/0186 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/MA Side: 17 av 115

18 Avslag på delingssøknad for Skjeggerød, gnr. 230 bnr / Skjeggerød Gård, Kornsjø - søknad om fradeling 2013/ /2013 GO/JSO 230/0001 Mottaker rik Golden LA/IHK Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 18 av 115

19 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 19 av 115

20 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 20 av 115

21 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 21 av 115

22 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 22 av 115

23 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 23 av 115

24 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2013/ /2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Side: 24 av 115

25 Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24627/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Avslag Miljøterapeut ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 24628/2013 RS/SKA A Ofl RS/SKA Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Oppsigelse av funksjonsstilling. Ansettelse 2008/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 25 av 115

26 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Side: 26 av 115

27 Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport grunnleggende norsk våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Arrangement nge Folk i Halden Fredriksten festning - Melding om arrangement /midlertidig bruksendring 2010/ / BRANN/ROH M70 Mottaker Henrik Næss Diesen BRANN/ROH Side: 27 av 115

28 Varsel om mangler i søknad etter pbl / søknad om tillatelse u/ansvarsrett - garasje og støttemur 2013/ /2013 BYG/CHD 005/0067 Mottaker Dan Rino Hansen BYG/CHD Regresskrav - vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA JR/RAN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2009/ / RS/BK SH/ANN Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Side: 28 av 115

29 Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2008/ / HO/LIW HO/LIW Varsel om mangler ved VA-søknad 021/0005/002 - Sponvika - søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg 2013/ /2013 BYG/SW 021/0005/002 Mottaker spen Wasenius BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring 2013/ / HO/LIW HO/LIW Side: 29 av 115

30 Foreløpig svar på søknad om endring av tillatelse - endret ledningstrase 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice BYG/SW Tilbud om fast stilling som lærer i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl LSKO/KA Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Tillatelse til tiltak etter pbl / Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Byggit AS BYG/CHD Side: 30 av 115

31 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Orientering om uttalse fra enhet for miljø og landbruk 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Halden rørleggerservice AS BYG/SW Rapport morsmål/tospråklig fagopplæring vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Side: 31 av 115

32 Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagl vår 13 Opplæring språklige minoriteter 2009/ /2013 GSKO/HAN GSKO/HAN Kommunalsjefens møte med de hovedtillitsvalgte i undervisning og oppvekst Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24703/2013 KSO/ROL 401 Mottaker tdanningsforbundet v/htv Ragnfrid Gjevingaas Mottaker Delta Halden v/htv Annette Kvitnes Kjølerbakken Mottaker Fagforbundet Halden v/htv Bente Helle Quanfouh KSO/ROL Opplysninger vedr. tilkobling til kommunens avløpsnett. 062/ Walkers gate 10 - ett-trinns søknad - bensinanlegg 2012/ /2013 BYG/SW 062/0682 Mottaker ASH Arkitekter TFOR/MNI Side: 32 av 115

33 Regresskrav - vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Anmodning om opplysninger - 023/0008/001 - Varpet - søknad om tillatelse til oppføring av bod og dispensasjon 023/0008/001 - Varpet - Søknad om tillatelse u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/SW 023/0008/001 Mottaker Birgitta ricsson BYG/SW Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ / ISKO/JOS ISKO/JOS Side: 33 av 115

34 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / RS/BK SH/ANH Oppfølging Attføring 2013/ / RS/MB TF Mottaker NAV skanning R/KL Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoreteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 34 av 115

35 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmål/tospråklig fagoppl. vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport morsmål/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 35 av 115

36 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Vedrørende forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter - høring og offentlig ettersyn Rådet for funksjonshemmede / /2013 JR/RAN 033 Mottaker Halden kommune, nhet for plan, byggesak og geodata JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 36 av 115

37 Rapport morsmålsoppl/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om permisjon levpermisjon / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Rapport morsmålsopplæring/tospråklig fagoppl vår 13 Opplæring språklige minoriteter / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Tilkobling til kommunalt spillvannsnett Isebakkeveien 123. Isebakke ved Velhuset pålegg om tilknytning off. avløp 2011/ /2013 TFOR/MNI M09 Mottaker Knut Rolf Vastveit TFOR/MNI Side: 37 av 115

38 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 075/ Solheimveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - tt-trinn 2013/ /2013 BYG/CHD 075/0106 Mottaker Inger Marie Bragvin BYG/CHD Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 RS/BK RS/BK Side: 38 av 115

39 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter- 2012/ / LSKO/VR LSKO/VR Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor 2012/ /2013 KSHO/ROV RS/HIK Side: 39 av 115

40 Referat ansvarsgruppemøte vedr. Spesialundervisning / /2013 BSKO/ING Mottaker Mottaker Mottaker BSKO/AHN Tilbud om fast stilling i Halden kommune Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2012/ /2013 RS/BK RS/HIK Side: 40 av 115

41 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 FAST/OLI RS/HIK Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 41 av 115

42 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring 2013/ /2013 RS/HIK RS/HIK Tilbud om fast stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 42 av 115

43 Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Salg av øl, enkelt anledning Halden Torg Halden Mikrobryggeri 2012/ /2013 KSHO/ARB 63 Mottaker Halden Mikrobryggeri AS KSHO/ARB Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 43 av 115

44 Tlbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Tilbud om stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Innkalling til møte Disiplinære forhold 2011/ /2013 HVOK/AND RS/TOB Tilbud om oppjustering av stilling i Halden kommune. Lærerstillinger i Halden kommune 2013/ /2013 RS/STS A offl STSKO/RIV Side: 44 av 115

45 Bekymringsmelding Barnevern / /2013 LSKO/KA LSKO/KA Flyttemelding levsak / /2013 LSKO/KA LSKO/KA aksept av tilbud på vask av dovogner Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF avslag ristilbud renhold toaletter ved festningen Allsang på grensen Avtaler 2012/ /2013 NÆR/GIF TF 01 NÆR/GIF Side: 45 av 115

46 Henvisning til edagogisk-psykologisk tjeneste Spesialpedagogisk hjelp / / KABHG/HJ B KABHG/HJ Bekreftelse på mottatt henvendelse Videregående skoler i Østfold 2010/ /2013 KSO/ROL A40 Mottaker KSO/JSA Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk. Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Søknad om AF Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Side: 46 av 115

47 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 230/ Sundsliåsen 43 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - bod 2013/ /2013 BYG/CHD 230/0031 Mottaker Magne lseth BYG/CHD Varsel om mangler i søknad etter pbl /0432/000/001 - Brødløsveien 11B - søknad u/ansvarsrett 2012/ /2013 BYG/LAT 141/0432/000/001 Mottaker Gulistan N. Karim BYG/LAT Refusjonskrav lønnsutgifter ved frikjøp HTV - første halvår 2013 Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24881/ RS/TOB 401 Mottaker Fagforbundet RS/TOB Side: 47 av 115

48 Refusjonskrav første halvår 2013 for utbetalt godtgjøring llen Stigum og Mari Odberg Bjerke Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24882/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet Halden RS/TOB Refusjonskrav lønnsutgifter ved lokallagsfrikjøp tillitsvalgte for tidsrommet Refusjon frikjøp HTV Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24883/ RS/TOB 401 Mottaker tdanningsforbundet RS/TOB Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Møteinnkalling til kartleggingssamtale Nedbemanning / /2013 HO/MS HO/MS Side: 48 av 115

49 Foreløpig svar på søknad om skolebytte levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Halden kommune Advokatbistand 2013/ /2013 RS/TOB R offl Mottaker Hanne Lyngstad Solberg RS/TOB Tjenestebevis fra Halden kommune Attester 2008/ /2013 RS/SKA TF 420 KSO/ROL Tilbud om stilling Bibliotekar, Halden fengsel 2013/ /2013 RS/MT A offl RS/MT Side: 49 av 115

50 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Svar vedrørende Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring den juni 2013 Gribsrød gård - arrangement / midlertidig bruksendring 2008/ /2013 BRANN/AA M70 Mottaker Gribsrød gård BRANN/ROH Svar på alternativt skoletilbud ved skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl /0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 50 av 115

51 Bekreftelse på at brev er mottatt Klagebehandling hjemmesykepleien / /2013 HO/JW TF G00 Mottaker HO/JW Naboliste 98/1700 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Varsel om mangler. tttrinn 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W. Andersen BYG/CHD Foreløpig svar på søknad om deling gnr. 160 bnr Ohmes plass 3 160/ Ohmes plass 3 - deling 2013/ /2013 GO/JSO 160/0130 Mottaker Cato Bjørnstad GO/JSO Side: 51 av 115

52 Følgebrev til behandlingsgebyr 159/ Knardalpynten 8 - søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje 2013/ /2013 BYG/LO 158/0248 Mottaker John Otto Olsen BYG/LO Vedr. Søknad om oppgradering av mindre avløpsanlegg på eiendommen; Hovsveien Drikkevannsbrønnes beliggenhet i forhold til utslippspunktet for avløpsvann 176/ Hovsveien Søknad om tillatelse til tiltak - tslipp fra mindre avløpsanlegg 2013/ /2013 NAT/ØYG 176/0017 Mottaker llen Moldskred Mottaker Agro & Miljø NAT/ØYG Veiledning til situasjonsplan 206/0001/156 - Liholt - ett-trinns søknad - anneks 2013/ /2013 BYG/CHD 206/0001/156 Mottaker Byggmester Tor W Andersen BYG/CHD Følgebrev til behandlingsgebyr 023/0017/051 - Mørvikaodden - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg til soverom 2013/ /2013 BYG/LAT 023/0017/051 Mottaker Ole Thime BYG/LAT Side: 52 av 115

53 Opplysninger vedr. salg av bolig på kommunal festetomt gnr. 61 bnr. 466 Transport av festekontrakter / /2013 TFOR/AS 611 Mottaker Jan G. Lilledal AS TFOR/AS Svar på undersøkelse om ledige stillinger 2. kvartal 2013 ndersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå 2011/ /2013 RS/TOB 410 Mottaker SSB IT/MBS Vedr. frafall av ilagt parkeringsgebyr, sak. nr 8211 Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Rein Otto Skauen ARK/AHA Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Side: 53 av 115

54 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Næringsrødveien 8b - Søknad om tillatelse til tiltak u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/JN 068/0024 Mottaker Abedin Sabedini BYG/JN Tillatelse til ndring 098/ Hjortsbergveien 16 - Vertikaldelt 2-mannsbolig 2011/ /2013 BYG/SW 098/0014 Mottaker Damgaard Bygg AS BYG/SW Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker Jozef Markus ARK/AHA Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Side: 54 av 115

55 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Svar på søknad om permisjon Ansettelse / /2013 TSKO/AS TSKO/AS Flyttemelding levsak / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/KA LSKO/KA Side: 55 av 115

56 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om tilskudd til multidose mai 2013 Avtale om multidose / /2013 KSHO/GIB F00 Mottaker Helfo Region øst KSHO/GIB Naboliste 141/137 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Knut I Johannessen GO/JSO Side: 56 av 115

57 Rapport tospråklig fagopplæring, vår 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/ING BSKO/ING Rapport tospråklig fagopplæring, våren 2013 Opplæring språklige minoriteter / / BSKO/AHN BSKO/AHN Opphevelse av pålegg om retting av avvik og vedtak om tvangsmulkt lantasjen Halden. Tilsyn lantasjen Norge AS, Svinesundsparken 4, 1789 Berg i Østfold, Gnr:013 Bnr: / /2013 BRANN/ROH M71 Mottaker lantasjen Hovedkontor BRANN/ROH Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Side: 57 av 115

58 Oppfølging Attføring 2013/ /2013 SH/NJ SH/NJ Oppfølgingsplan ved sykmelding Attføring/omskolering/tprøving v annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ /2013 HO/MOA HO/IRA Naboliste m.m. 5/248 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Johnny Olsen GO/JSO Innfrielse av lån på vegne av Saldoforespørsel / /2013 KMNR/SK S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/MKR Side: 58 av 115

59 Midlertidig brukstillatelse - Lille det 4A 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst AS BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - Lille det 4A - midlertidig brukstillatelse 060/0053 Lille det ett-trinns søknad - boliger 2012/ /2013 BYG/SW 060/0053 Mottaker Øst Boligprosjektering AS BYG/SW Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning 2009/ / ØSKO/KKS Mottaker ØSKO/KKS Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Side: 59 av 115

60 Midlertidig brukstillatelse 082/ Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Thorbjørn Degnes BYG/SW Følgebrev til fakturagrunnlag - midlertidig brukstillatelse - 082/ Asakåsen / Asakåsen 47 - tt-trinns søknadsbehandling - Nytt bygg 2012/ /2013 BYG/SW 082/0019 Mottaker Magne Degnes BYG/SW Svar på Deres søknad om utsettelse på frist for tilkobling spillvann for eiendommen Osdalen tilkobling til off.va 2011/ /2013 TFOR/MNI TF M09 TFOR/MNI tterlyser tilbakemelding etter revisjon Legat til beste for studier og opplæring i Halden / /2013 KSO/ROL 241 Mottaker Deloitte KSO/ROL Side: 60 av 115

61 Tillatelse til ndring 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 098/ BRA-veien 97A - søknad u/ansvarsrett 2011/ /2013 BYG/SW 098/0193 Mottaker Thomas Kirchof BYG/SW Tillatelse til tiltak etter pbl / Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Svein Anders Bakke BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 165/ Øberg gård - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2013/ /2013 BYG/SW 165/0001 Mottaker Asta Solberg BYG/SW Side: 61 av 115

62 Svar på søknad om permisjon - avspasering Velferdspermisjon 2013/ /2013 KSO/ROL KSO/ROL Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Grundfos umper AS ØKON/TRS Innkalling til nytt møte vedr. nye arbeidsoppgaver Ansettelse 2012/ /2013 SH/MAD RS/TOB Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer / /2013 RS/INB 041 Mottaker Kåre Rennestraum RS/INB Side: 62 av 115

63 Vedrørende tilbud på avløpspumpestasjon Tosshullet Tosshullet 2013/ /2013 ØKON/TRS 601 Mottaker Xylem ØKON/TRS Svar på søknad om skolegang ved skole utenfor opptaksområdet levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Østfold Sommerakademi - Halden kommune - Bekreftet deltagere - behøver faktura Kulturmidler Tilskudd til kunst og kulturformål. 2013/ /2013 KI/LRD 223 Mottaker Jansen rik KI/LRD Klage på faktura dato Betaling utskrivningsklar pasient Klager på faktura Sykehuset Østfold 2011/ /2013 FAST/MAH H11 Mottaker Sykehuset Østfold HF FAST/MAH Side: 63 av 115

64 Rapport for opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/TO STSKO/TO Referat samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2013 BSKO/AHN Mottaker Mottaker BSKO/AHN Vedr. oppsigelse av stilling Oppsigelse fra arbeidstaker 2013/ /2013 RS/SKA RS/SKA Spørsmål knyttet til vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning / /2013 ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 64 av 115

65 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning 2010/ /2013 OSKO/HAL OSKO/O Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 65 av 115

66 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2013 ARK/AHA Q51 Mottaker nni rina Juliussen ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Røsneskilen Øst tomt 24 - tt trinns søknadsbehandling - nytt bygg 2013/ /2013 BYG/JN 023/0442 Mottaker K. Kopperud Bygg AS Mottaker K.Kopperud Bygg AS BYG/JN Svar på søknad om permisjon Velferdspermisjon 2012/ /2013 HSKO/HKH HSKO/ANK Side: 66 av 115

67 Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Rapport spesialundervisning - våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Ang. møte i S/SM ved Hjortsberg skole Samarbeidsutvalg S møter Hjortsberg skole 2010/ /2013 HSKO/ANK 033 Mottaker Til medlemmene i S/SM ved Hjortsberg skole HSKO/ANK Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 67 av 115

68 Rapport spesialundervisning - våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2013 ARK/AHA TF Q50 ARK/AHA Tillatelse til tiltak etter pbl / Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Idéhus Østfoldbygg AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 057/ Brekkerødlia 48 - ett-trinns søknad - nybygg bolig/garasje 2013/ /2013 BYG/SW 057/0177 Mottaker Therese og er-ven Halstvedt BYG/SW Side: 68 av 115

69 Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Varsel vedr. egenmeldt fravær Sykefravær 2013/ /2013 ØKON/STF ØKON/STF Rapport spesialundervisning våren Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Henvisning til T Spesialundervisning / / OSKO/HAL OSKO/HAL Side: 69 av 115

70 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 LSKO/VR LSKO/VR Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Mørvikodden - VA-anlegg 2012/ /2013 BYG/CHM 023/0017 Mottaker Mørvika Vann- og avløpsforetak AS BYG/CHM Stortings-og sametingsvalget stemmesteder i Halden Valg / /2013 JR/SVS 011 Mottaker Ihht. adresseliste bak JR/SVS Side: 70 av 115

71 Regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Gjensidige forsikring ASA JR/RAN Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring Opplæring språklige minoreter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Side: 71 av 115

72 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Fritak fra vanningsrestriksjoner Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Glenne 2 Borettslag TFOR/TS Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/HAL OSKO/O Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Aslaug Snopestad, Låbyveien 51A, 1781 Halden Låbyveien 51 a, Halden - Aslaug Snopestad - Skade på offentlig rørsystem - Regresskrav 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 72 av 115

73 Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Vedrørende regresskrav - tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Rannveig Lade, Lektor Adlersgate 12, 1777 Halden Regresskrav - Rannveig Lade - Lektor Adlers gate 12 - Skadedato / /2013 JR/RAN 271 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/RGS HSKO/HKH Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Side: 73 av 115

74 Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Lars Granstrøm, Strupeveien 7, 1782 Halden Regresskrav - Lars Granstrøm, Strupeveien 7,Halden - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg Forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / / STSKO/TO STSKO/TO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemda - Startlån/tilskudd - åklagede vedtak / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Rapport spes undervisn. vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Side: 74 av 115

75 Vedrørende regresskrav etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Regresskrav - Tors vei Halden - Qamil Haklaj 2012/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker Tryg forsikring JR/RAN Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk Språklig minoriteter / / STSKO/LIG STSKO/LIG Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ Solliveien 5 - søknad u/ansvarsrett 2013/ /2013 BYG/CHD 098/0578 Mottaker Anne-Cecilie Østensvig BYG/CHD Vedrørende regresskrav etter vannskade Ronny Romejon, Hjortsbergveien 2, 1781 Halden Vannskade - Hjortsbergveien 2 - Ronny Romejon - Skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Side: 75 av 115

76 Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Spesialundervisning / /2013 OSKO/O OSKO/O Vedlegg til dok. 38 Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/LIG Naboliste 141/818 Nabolister bygge-og delingssaker / /2013 GO/JSO L30 Mottaker Byggm. Arild Lund GO/JSO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning Anna Irene ardavi Svendsen, Låbyveien 51, 1781 Halden Regresskrav - Låbyveien 51 a, Halden - Anna Irene ardavi Svendsen 2012/ /2013 JR/RAN 262 Mottaker Sparebank 1 Skadeforsikring AS JR/RAN Side: 76 av 115

77 Svar - Klage på vedtak om avslag om startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Vedrørende krav om regress etter tilbakeslag fra kommunal avløpsledning yolf Kai Sellevold, Tors vei 24, 1781 Halden Vannskade - yolf Kai Sellevold - Torsvei 24 - skadedato / /2013 JR/RAN 260 Mottaker Gjensidige Forsikring ASA - oppgjørsavdelingen JR/RAN Rapport opplæring grunnleggende norsk Opplæring språklige minoriteter / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Side: 77 av 115

78 Vedrørende krav om regress etter vannskade llen Helene Borg, Garvergata 1 A/B, 1772 Halden Vannskade Garvegata 1a,b - llen Helene Borg 2013/ /2013 JR/RAN 260 Mottaker If Skadeforsikring NF JR/RAN Melding om vedtak - reguleringsplanvedtak - Mølen - kommunestyrets oppheving av tidligere vedtak - bortfall av innsigelse fra Jernbaneverket Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2013 JR/SVS 611 Mottaker Jernbaneverket, Region Øst, lanavdeling v/ragnhild Lien JR/SVS Rapport spesialpedagogisk hjelp våren 2013 Spesialpedagogisk hjelp / / BJBHG/GSN B BJBHG/GSN Side: 78 av 115

79 Nulltoleranse - skjema Orden og oppførsel / / RSKO/MAF RSKO/MAF Ber om begrunnelse for avslag Lærlinger generelt 2012/ inkl søknader om læreplass 2012/ /2013 RS/ANI TF 417 RS/ANI Svar på søknad om alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret - enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Oversendelse av uavhengig kontroll - geotekniske vurderinger, detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og / Os Allé 4, 9, 11 og 13 - detaljregulering 2012/ /2013 LA/ØIK L12 Mottaker Norges vassdrags- og energidirektorat LA/ØIK Side: 79 av 115

80 Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH Mottaker HSKO/HKH Foreløpig tilbakemelding på søknad om et alternativt skoletilbud ved Skole- og miljøsenteret levsak / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2013 HSKO/HKH HSKO/HKH Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Arne Hovland 2013/ /2013 OL/M 033 Mottaker Arne Hovland OL/M Side: 80 av 115

81 Svar på søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2013 KSO/ROL KSO/ROL Dispensasjon for vanning Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Lars Ole Brenne Mottaker TFOR/KAW Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - avslag på startlån, tilskudd / /2013 KAD/ABO TF 243 KAD/ABO Varsel om mangler. tttrinn 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Side: 81 av 115

82 Matrikkelbrev 258/10 258/ Berby - søknad om fradeling av bebygd tomt 2012/ /2013 GO/JSO 258/0010 Mottaker Jens Golden GO/JSO Svar - Klage på vedtak om avslag på startlån Klagenemnda - Startlån/tilskudd - åklaget vedtak / /2013 JR/ABO TF 243 KAD/ABO Skademelding Helseforhold / /2013 TSKO/INM TSKO/INM Matrikkelbrev 82/59 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 82 av 115

83 Søknad om vanning i Bratnerveien 15 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Robert Beckhaug TFOR/KAW -post - Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkersgate 12 - tt trinns søknadsbehandling - skilt, reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0647 Mottaker Sign Consult AS BYG/LAT -post Vedr. søknader Walkers gate 4 og / Walkers gate 4, Tista Senter - ett trinns søknadsbehandling - Skilt og reklameinnretninger 2013/ /2013 BYG/LAT 062/0332 Mottaker Signe Consult AS BYG/LAT Matrikkelbrev 82/60 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 83 av 115

84 Rapport spesialundervisning våren 2013 Spesialundervisning / /2013 ØSKO/ANJ Mottaker ØSKO/ANJ Matrikkelbrev 82/61 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/62 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Matrikkelbrev 82/63 082/ Asakåsen - fradeling av 22 tomter 2011/ /2013 GO/JSO 082/ Mottaker rivatmegleren v/håvard Hoffstrøm GO/JSO Side: 84 av 115

85 Søknad om dispensasjon vanning i Høstbakken 7 K Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Andreas aulsen TFOR/KAW Veiledning til utarbeidelse av situasjonsplan 021/ Korterødveien 45 - Søknad om tiltak - tt-trinns 2013/ /2013 BYG/CHD 021/0036 Mottaker Byggmester ål rik Helle BYG/CHD Rapport spes undervisn vår 13 Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG GSKO/RG Søknad om dispensasjon på vanningsrestriksjoner i Fiskeklevveien 30 Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Svein Frydenlund TFOR/KAW Side: 85 av 115

86 Referat fra ansvargruppemøte ang. Spesialundervisning / /2013 GSKO/RG Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker GSKO/HAN Dispensasjon fra vanningsrestriksjon Vanningsrestriksjoner / /2013 TFOR/KAW M10 Mottaker Fred Luis TFOR/KAW Innvilget søknad om fritak som meddommer i Halden tingrett Fritak fra meddommerverv - Hilde Hage 2013/ /2013 OL/M TF 033 Mottaker Hilde Hage OL/M Side: 86 av 115

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03.

Journaldato: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.13-11.04.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.04.2013 Klage på delingstillatelse for eiendommen Likollveien 16 - Oversendelse

Detaljer

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02.

Journaldato: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2012-8.3.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.03.2012 Møtereferat møte med Omplassering 2012/271-3 3927/2012 02.02.2012

Detaljer

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.

Journaldato: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.14-07.08.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.08.2014 Oppnevnt som meddommer i Halden tingrett Valg og fritak av meddommere

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.01.2014 Varsel om separering av private stikkledninger Torpedalsveien

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.12.2014 Vedrørende klagebehandling i Klagenemnda - foreløpig svar Klagenemnda

Detaljer

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01.

Offentlig journal. Skademelding - ***** ***** ***** Skademeldinger elever - Eidebakken skole 2009/357-57 2006/2013 07.02.2013 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2013 Skademelding - Skademeldinger elever - idebakken skole 2009/357-57 2006/2013 15.01.2013

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05.

Journaldato: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.01.13-10.01.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.01.2013 Vedr. kontoforhold Skipperstua 2011/3071-1 17975/2011 05.05.2011

Detaljer

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08.

Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 09.03.2015 Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/4721-1 33168/2014 07.08.2014

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12.

Journaldato: 20.11.2015-26.11.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.11.2015 Søknad om tilskudd til gjennomføring av HKH SLT-arbeid 2008/858-34 50399/2013

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** *****

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2014 Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ST-Elevmappe

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Journaldato: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.04.

Journaldato: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 11.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.14-04.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.12.2014 The show must go on - HaldenTalentet 2012 Kulturmidler 2012 -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014-6.3.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.03.2014 nkeltvedtak for minoritetsspråklig elev Opplæring språklige

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011.

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.08.2011 GNR. 138 BNR. 94, SØDALN - Vedrørende igangsettingstillatelse GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALN - Søknad

Detaljer

Journaldato: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.01.

Journaldato: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.03.13-04.04.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.04.2013 Tiltak i delebekken mellom Åsmundsengen og Tobro 041/0001 - Åsmundsenga-

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.10.2012 Tildeling av ledig fastlegehjemmel ved Nordsiden legegruppe Ansettelse,

Detaljer

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.

Journaldato: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04.15-16.04.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 20.04.2015 Tilleggsareal Forespørsel om kjøp av tomt på Kleberstien 2011/5136-5

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/577-2 U Datert: 12.04.12 Arkivkode: 231 &52 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Festeinnehavere Sakstittel: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER UNDER STOKKE KOMMUNE Innhold: TIL FESTEINNEHAVERE AV EIENDOMMER

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7145/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1782-1 Dok.type: /U Gradering: ANNONSE ANNONSE-VERNEPLEIER I TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lnr: 7147/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1783-1 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04.

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013

Detaljer

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09.

Offentlig journal. Etterspør avstander til nabogrenser. 067/0145 - Erleveien 3 - søknad u/ansvarsrett 2013/8696-2 50907/2013 19.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2014-25.9.2014, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.09.2014 tterspør avstander til nabogrenser 067/0145 - rleveien 3 - søknad u/ansvarsrett

Detaljer

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08.

Journaldato: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.08.12-06.09.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 10.09.2012 nnhold: Hjortsberg skole uttalelse fra

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ /

Offentlig journal. Særskilt tilrettelegging av eksamen 2006/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.05.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.05.2015 Særskilt tilrettelegging av eksamen Spesialundervisning - 2006/964-11 1833/2015 28.04.2015 Særskilt tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.12.2013-13.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 09.12.2013-13.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5049/13 Regdato:09.12.2013 Arkivkode:J07 &01 Saksnr: 13/1621-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VBH//CGU SEN Navn: Mattilsynet Dok.beskr: RETUR AV UNDERSKREVET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM MATTILSYNET OG

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06.

Journaldato: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14-06.02.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.02.2014 Bestilling av annonse - "Varsling oppstart av planar - Sentrumsplan

Detaljer

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01.

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-24.01, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.01.2016 nnhold: Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning

Detaljer

Journaldato: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.

Journaldato: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.9.2013-12.9.2013, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.09.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1. 164/0054 - Markveien 2

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.12.2015-10.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 10.12.2015-10.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/5501-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/KART/RDOR Harm Kroon Dok.beskr: 183/32 Matrikkelbrev Saksnr: 15/267-9 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/IDAMAR Bjørn Reidar Hårstad Dok.beskr:

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.04. 27.04.2015 Lnr: 3082/15 Regdato:23.04.2015 Arkivkode:V61 Saksnr: 15/120-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/BOK Journalenhet:SEN Rune

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.11.12, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.11.2012 Rapport spesialundervisning høst 2009 levmappe O 2009/1314-5 4620/2010

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12.

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12-17.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 Eiendomsskatt - klage

Detaljer

Periode: 06012009-06012009

Periode: 06012009-06012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01551-33 I Dok.dato: 05012009 Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.

Journaldato: 27.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.01.2014. Dok.dato: 06.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.01.2014 Vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger O

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Periode: 20032009-20032009

Periode: 20032009-20032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00348-25 N Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.12.2015-09.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3604-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Melhus Tomteselskap AS Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak - fradeling av grunneiendom - 163/25 Saksnr: 15/5265-3 Dok.type:

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14032008 07/00369-34 U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Otteraasens Brugseierforening

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

Journaldato: 30.08.13-05.09.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.09.

Journaldato: 30.08.13-05.09.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.08.13-05.09.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.09.2013 Vedtak språklig minoritet - Opplæring språklige minoriteter -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 20.09.13-26.09.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.

Journaldato: 20.09.13-26.09.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.09.13-26.09.13, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.09.2013 Klage på innkreving av hytterenovasjon for 2011/2012 Klage på

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.05.2011 SV: Oppklaring ang. kapasitet i sikringsskap Rødsberg. Forsøk

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 29.09.2015-29.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 29.09.2015-29.09.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/324-6 Dok.type: U Gradering: Saksb: SERVICE/PERS/MAMJ Navn: Janis Launags Dok.beskr: Svar - Søknad på stilling som kokk Saksnr: 13/2021-2 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Saksb: NMHO/NMSYK/JONE

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer