Nøkkeltall konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall konsern 2005 2004"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 Mercell viser veien Mercell AS ble startet i 1999 og har siden den tid rukket og bli den ledende nordiske tjenesteleverandøren innen formidling av informasjon mellom innkjøper og leverandør. Opprinnelig het selskapet Anbudsnett AS, men satsningen på å bli markedsledende utenfor Norges grenser, førte til at selskapet endret navn til Mercell. Mercell AS er et heleid norsk selskap med datterselskaper i Sverige og Danmark. I Norden teller vi i dag 57 medarbeidere, og tallet er stadig økende. Mercell tilbyr en tjeneste på formidling av anbud og forespørsler elektronisk. Daglig publiseres mer enn private og offentlige innkjøp via portalen. Vi har i dag over leverandører i Norden og Europa som benytter Mercell Tender Service hver dag. Andelen av private bedrifter som ønsker å konkurranseutsette anskaffelsene sine og komme i kontakt med nye leverandører, er sterkt økende. Nøkkeltall konsern Omsetning MNOK EBITDA MNOK Antall MTS lisenser Antall MCP lisenser Antall ansatte

3 For leverandører Mercells fortrinn ovenfor leverandørene er at vi er den eneste som tilbyr forespørsler fra både privat og offentlig sektor. Leverandørene mottar elektronisk anbudsvarsling og får tilgang til alle anbud og forespørsler i markeder der de er spesielt konkurransedyktige. De slipper dermed å overvåke markedet på egen hånd. Hver måned velger mer enn 200 leverandører i Norden å knytte seg til Mercell. Mer enn 80 prosent av leverandørene er så fornøyd med tjenesten at de velger å fortsette med Mercell år etter år!. For innkjøpere Mercell tilbyr innovative innkjøpere å konkurranseutsette innkjøpene sine via innkjøpsverktøyet Mercell Pro. Forespørselen eksponeres for langt flere leverandører enn normalt og Mercell bistår både innkjøper og leverandører gjennom hele prosessen. Mercell jobber også aktivt for å finne de beste leverandørene innenfor det gitte området. Innkjøperne drar nytte av produktutvikling, økonomiske konjunkturer og fremvekst av leverandører i nye geografiske områder. De får tilbud fra flere leverandører og kan dermed utnytte dynamikken i markedet bedre. 3

4 MTS DETTE SIER KUNDENE OM MERCELL TENDER SERVICE KLP Skadeforsikring er meget godt fornøyd med anbudsvarsling fra Mercell. Å slippe å overvåke anbudsmarkedet på egenhånd sparer oss for mye tid, og vi vet at vi får med oss de anbudene som er av interesse for oss. Mercell hjelper oss å følge med og holder oss oppdatert innen vårt marked. Eli Evjen Hagen Salgssjef KLP Skadeforsikring Vi er svært fornøyd med Mercell. Vi holder oss oppdatert på hvilke anbud som er ute i vårt marked, og tjenesten sparer oss for mye tid. Vi slipper å lete gjennom anbudskunngjøringer på egen hånd, alle relevante oppdrag varsles via e-post, og vi vet at vi ikke går glipp av noe. Manpower stoler på Mercell! Dag Steinar Mikalsen Direktør Manpower Vi i Maestro Storkjøkken er godt fornøyd med tjenesten mht. funksjonalitet og innhold. Tjenesten ser ut til å kunne bære frukter. Dette er en utmerket mulighet for enkelt å kunne holde seg oppdatert på bevegelser i markedet. Vegar Jønsson Maestro Storkjøkken AS Vi er meget godt fornøyd med tjenesten. Vi sparer omtrent 1-2 timer i uken ved å slippe å lese aviser og andre anbudskilder. Vi vet at når casen kommer via Mercell Anbudsnett, er den reell og ikke bare basert på antakelser! Vi har også vunnet avtaler med sikkerhet via tjenesten. Steffen Nordby Objectware AS 4

5 Mercell Tender Service HJELPER DEG TIL Å FINNE FREM TIL AKKURAT DE ANBUDENE SOM ER INTERESSANTE FOR DEG MERCELL TENDER SERVICE (MTS) er en internettbasert tjeneste som på kort tid har blitt Nordens ledende formidler av pris- og anbudsforespørsler. Tjenesten omfatter forespørsler innenfor alle bransjer og produkt/tjenestespekter, og dekker hele Europa geografisk. Med et svært funksjonelt brukergrensesnitt, og daglige oppdateringer via e-post på forespørsler innenfor predefinerte brukerprofiler, er Mercell Tender Service i dag unik i sin målestokk i Europa. Hver innkjøpsforespørsel som publiseres tillegges ulike produktkoder og geografiske parametere. Den enkelte leverandør får derfor tilsendt de pris- og anbudsforespørslene som er mest aktuelle for vedkommendes forretningsvirksomhet. Ønsker leverandøren å gjøre ytterligere søk har han mulighet til å logge seg inn for å søke manuelt. Fakta Mercell Tender Service (MTS): - Formidler anbud innenfor alle bransjer/produktspekter. - Forespørsler fra private enkeltpersoner, private bedrifter og offentlige/statlige etater/institusjoner. - Lokale/nasjonale og internasjonale anbud. - Formidler pr dags dato cirka norske forespørsler/anbud pr måned. - Formidler mer enn anbud pr dag fra europeiske land samt fra andre kontinenter (TED-anbud). - Formidler også kontraktstildelinger på EØS-anbud. - MTS kan og vil fortløpende implementeres i ulike innkjøpslogistikksystemer, da både hos private bedrifter/ selskaper og offentlige institusjoner/ etater. Funksjonalitet for leverandør: - Daglig oppdatering via e-post med nye forespørsler innenfor deres respektive brukerprofil. - Brukervennlige søkemuligheter gjør det enkelt for brukeren å finne de forespørsler som er interessante for deres bedrift. Søkefunksjonene er blant annet søk på fritekst, definerte bransjekoder, innenfor deres brukerprofil, dokumentnummer, dato, geografi osv. - Samme søkemuligheter gjelder for opplysninger om kontraktstildelinger. Funksjonalitet for innkjøper: - Legge ut nye prisforespørsler/anbud via web. Dette distribueres direkte til de av våre leverandører som lytter på den spesifikke type forespørsler. - Implementere Mercell Pro i eget intranett/internettsystem for bedre og mer effektive innkjøp (se egen produktbeskrivelse). - Finne nye forhandlere via MTS Leverandørdatabasen. 5

6 MCP anbudsforespørsler KUNDE-CASE Telenor valgte Mercell Pro Kostnadene ved bruk av Mercell er vesentlig lavere enn alternativene. Gevinsten ved å publisere i Mercell har i piloten gjennomsnittlig vært på 44 prosent. Leverandører som frem til nå har vært ukjente for Telenor, leverer varer/tjenester av minst samme kvalitet som velkjente leverandører. Tidligere husleverandører til Telenor leverer bedre tilbud enn tidligere da de vet at det er stor konkurranse om forespørslene som publiseres i Mercells anbudsnett. Innkjøper behøver ikke kjenne leverandørmarkedet for å motta konkurransedyktige betingelser. Mercell Pro kan brukes til å publisere forespørsler (RFI/RFQ) innen alle produktkategorier, med nedslagsfelt hos over leverandører i hele Skandinavia. Verktøyet er spesielt nyttig ved enkle forespørsler hvor innkjøp normalt ikke har kapasitet til å håndtere saker av denne størrelse (typisk verdi under kr). Tidsbesparelsen fra utsendelse av forespørsel til tilbudene er mottatt og endelig beslutning kommunisert til leverandørene kan være betydelige. 6

7 Mercell PRO Hurtig og effektiv kommunikasjon I samarbeid med en rekke innkjøpsorganisasjoner har Mercell utviklet Mercell Pro, med et Web-basert grensesnitt som ikke krever noen form for integrasjon med interne systemer. Dette verktøyet muliggjør en hurtig og effektiv kommunikasjon mellom innkjøper og leverandør, samtidig som den ivaretar sikkerhet og sporbarhet i alle handlinger som blir gjort. Verktøyet kvalitetssikrer anskaffelsesprosessen og gir innkjøper full oversikt over pågående og sluttførte anskaffelser. skandinaviske leverandører, gjør dette ytterst attraktivt og enkelt for både leverandør og innkjøper. Dynamisk funksjonalitet Andelen innkjøp utført av profesjonelle innkjøpere er sterkt økende. Det er en generell trend at disse i økende grad involveres i aktiviteter innkjøpsavdelingen tidligere ikke tok del i, typisk salg og markedsarbeid, hvor man må finne nye leverandører til produktområder man ikke har kjennskap til. Våre innkjøpere bruker Mercell Tender Service (MTS) som en kilde til nye leverandører, også kalt sourcing. Mercell AS har nå kommet over en kritisk masse med leverandører tilknyttet systemet. Dette gir en utrolig merverdi for innkjøper når behovet for verifisering av eksisterende leverandørs pris/kvalitet og løsning skal gjøres. Den dynamiske funksjonaliteten på kombinasjonen innkjøperens eksisterende leverandører og en sourcing masse på over kategoriserte Mercell Pro bistår enhver innkjøpsorganisasjon slik at de på en enkel måte kan bevege seg fra passiv til aktiv. Vi optimaliserer prosessen slik at man også tar vare på de faste forespurte leverandører og det vil være opp til den enkelte innkjøper hvem denne ønsker å forespørre og hvilke som skal få tilgang til å komme med tilbud på de aktuelle forespørsler. Systemet gir også innkjøper mulighet til å avholde e-auksjoner. Fordeler for innkjøper: - Kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen - Full oversikt over pågående og sluttførte anskaffelser - Full oversikt over alle leverandøravtaler med varsling for utløpsdato m.m. - Historiske data mot prosjekt/avdeling, leverandør, innkjøper og produktområde - Enkel tilgang til et åpent skandinavisk leverandørmarked - Enkel kommunikasjon med leverandør Fordeler for leverandør: - Økt eksponering mot flere relevante innkjøpere - E-post varsling ved nye forespørsler og endring på eksisterende - Tidsbesparelse i forbindelse med avlevering av tilbud - Enkel elektronisk tilgang til forespørselsdokument - Enkel kommunikasjon med innkjøper 7

8 Utvikling Utvikling i antall MTS brukerlisenser: Grafen viser utviklingen i antall MTS kunder per land og totalt siden etableringen i Pr var antall MTS lisenser på ca Målet er å ha nærmere lisenser i Norden ved kommende årsskifte. Utvikling i antall MCP brukerlisenser: Graf og tabell viser utviklingen i antall brukerlisenser på innkjøpsverktøyet MCP. Pr hadde alle land samlet ca 230 brukerlisenser, og vi for- venter at antallet skal dobles innen utgangen av Utvikling i antall publiserte anbud: Graf og tabell viser hvordan utviklingen har vært på antall anbud i Norge, Sverige og Danmark. Lav vekst i 2005/2006 skyldes i hovedsak at regelverket for det offentliges krav til å konkurranseutsette anskaffelser i November 2005 ble økt fra kr til kr. I tillegg til de ca nordiske anbudene i 2005, publiserte Mercell anbud fra andre land i verden, slik at vi totalt publiserte i overkant av anbud i løpet av året. 8

9 Antall Leverandører (MTS) Estimat År Norge Sverige Danmark Totalt Antall MCP lisenser Estimat År Norge Sverige Danmark Totalt Antall publiserte anbud pr år Estimat Norge Sverige Danmark Sum Norden Andre land Totalt Oversikten på neste side viser antall leverandører som mottar e-post når det publiseres anskaffelser i Mercell, sortert etter produkt hovedgruppe. Eksempel: Dersom en innkjøper som benytter MCP, annonserer et Bygge- og anleggs oppdrag (CPV hovedgruppe 45), vil potensielt leverandører bli eksponert for dette anbudet. Av disse leverandørene vil være norske, svenske osv. 9

10 CPV Beskrivelse Totalt Norske Svenske Danske Andre Total land Skandin. 1 Produkter fra landbruk, hagebruk, jakt og relatert Skog- og tømmerprodukter Fisk, fiskeriprodukter o.a. biprodukter tilknyttet Kull, brunkull, torv og relaterte produkter Petroleum, naturgass, olje og lignende produkter Uran- og thoriummalm Metalliske malmer Gruve- og bergverksdrift, steinbrudd og tilknytted Næringsmidler og drikkevarer Tobakk, tobakksvarer og utstyr Tekstiler og tekstilvarer Klær og tilbehør Skinn, lærvarer og fottøy Trelast, varer av tre og kork, kurv- og flettearbe Diverse typer papirmasse, papir og papirvarer Diverse typer trykksaker og artikler Petroleumsprodukter og drivstoff Kjemikalier, kjemiske produkter og kunstfiber Gummi-, plast- og filmprodukter Ikke-metalliske mineralprodukter Råmetaller og tilknyttede produkter Ferdige produkter og materialer Maskiner, utstyr, redskaper, apparater og tilknytt Kontor- og datamaskiner, utstyr og rekvisita Elektriske maskiner, apparatur, utstyr og forbruks Radio, fjernsyn, kommunikasjon, telekommunikasjon Medisinsk og laboratorie-, optisk- og presisjonsap Motorkjøretøy, tilhengere og reservedeler Transportmidler Ferdigvarer, møbler, håndverk, spesialprodukter og Gjenvunnet sekundære råmaterialer Elektrisitet, gass, atomenergi og -drivstoff, damp Oppsamlet og renset vann Bygge- og anleggsvirksomhet Reparasjons-, vedlikeholds- og installasjonstjenes Detaljhandel Hotell- og restaurantvirksomhet Landtransport og rørtransport Sjøtransport Lufttransport Hjelpevirksomhet i forbindelse med transport; reis Post- og telekommunikasjonstjenester Offentlige ytelser Finansielle formidlingstjenester Servicevirksomhet i forbindelse med finansiell for Virksomhet i forbindelse med fast eiendom Data- og relaterte tjenester Forsknings- og utviklingstjenester og tilhørende k Arkitekt-, ingeniør- og byggevirksomhet, juridisk Offentlig administrasjon, forsvars- og trygdetjene Tjenester i forbindelse med olje- og gass-industri Landbruks-, skogsbruks- og hagebrukstjenester Trykking, forlagsvirksomhet og relaterte tjenester Undervisning Helse- og sosial tjenesteyting Avløp og renovasjonstjenester, sanitære/miljømessi Tjenesteytelser fra organisasjoner og foreninger Rekreasjon, kultur og sport Diverse tjenesteytelser Lønnet arbeid i private husholdninger Tjenester utført av internasjonale organisasjoner SUM Sum e-post mottakere

11 Hendelser i 2005 Selskapet ferdigstilte i 2005 innkjøpsstøtteverktøyet MCP for privat sektor. Som følge av dette signerte selskapet avtaler med flere større innkjøpere, som for eksempel: - Telenor ASA med 25 brukerlisenser. Denne avtalen er i ettertid utvidet til også å gjelde datterselskapene i Sverige og Danmark. - OBOS med 8 brukerlisenser - Elkem ASA med 11 verk og totalt 41 brukerlisenser I tillegg inngikk Mercell mindre avtaler med Norsk Folkehjelp, Fjord Seafood og Medimush for å nevne noen. Mercell inngikk også pilotavtaler med offentlige innkjøpere, Helse Nord, og ferdigstilte derfor også i løpet av året en MCP - offentlig versjon. Denne versjonen av MCP tilfredstiller Norge og EU sine krav og regelverk i forhold til håndtering av offentlig anskaffelser. Konsekvensene av disse avtalene var at Mercell fra andre halvår fikk en betydelig økning i antall anbudsforespørsler som ikke er tilgjengelig for andre leverandører enn de som er tilknyttet Mercell. Vi mener at resultatet over tid vil være at man får en hurtigere økning av antall leverandører (MTS). Siden bruken av MCP ofte har organisatoriske konsekvenser for innkjøpere, har vi erfart at det tar noe tid fra en innkjøper starter å bruke MCP, og frem til MCP konsekvent benyttes til konkurranseutsetting. Våre referansebrukere sier at bruk av MCP gir dem ca. 50% tidsbesparelser i forbindelse med tilbudsprosessen, og mellom 15 og 45% reduksjon i innkjøpskostnader. I tillegg bekrefter brukerne at de som regel finner mange nye spennende og ukjente leverandører, som har nyere om mer innovative produkter og tjenester. Resultatet var at 16 sykehus i Fylkene Nordland, Troms og Finnmark har til sammen 25 brukerlisenser av MCP. Innkjøperne benytter MCP til alle typer anskaffelser, fra verdi ,- og oppover. Av andre offentlige innkjøpsorganisasjoner, fikk Mercell avtale med Sørlandet Sykehus og Forsvarsbygg. 11

12 12

13 Styrets beretning for 2005 Selskapsstruktur og lokalisering Mercell AS (Mercell) har hovedkontor i leide lokaler i Karihaugveien 89 i Oslo og eier 100 % av aksjene i Mercell Svenska AB og Mercell AB i Gøteborg, Sverige og Mercell A/S i Odense, Danmark. Selskapet har også avdelingskontor i Mosjøen. Mercell avlegger fullt konsernregnskap for første gang fra og med regnskapsåret For sammenligning er det tatt med ikke reviderte konserntall for årene 2003 og Selskapets virksomhet Mercell utvikler og selger tjenester basert på innsamling og distribusjon / publisering av informasjon om alle typer pris- og anbudsforespørsler (Mercell Tender Service MTS). Selskapet har egen salgsstyrke som bedriver hovedsakelig telefonsalg fra 4 lokasjoner. Selskapet selger tilgangen til denne informasjonen, som en lisensierbar tjeneste, til produkt- og tjenesteleverandører i bedriftsmarkedet, som således får en enkel og fullstendig tilgang til all relevant informasjon om nye oppdrag eller forespørsler. Våre kunder logger seg inn over et WEB grensesnitt for å søke informasjon eller mottar informasjon pr mail. Kundene er leverandører fra de minste til de største i et utall bransjer, hovedsakelig basert i Nord-Europa. Mercell utvidet sitt virksomhetsområde høsten 2003 med tjenesten Mercell Pro (MCP), som gir kundene en mer effektiv anskaffelsesprosess ved bruk av konkurranseutsetting mot vår leverandørdatabase (ca leverandører) og optimal utnyttelse av eksisterende rammeavtaler. Resultatet er en effektiv og dokumenterbar anskaffelsesprosess og rimeligere innkjøp. Tjenesten videreutvikles fortløpende. MCPtjenesten får kundene tilgang til med bruk av bruker id og passord over Internett, og vi belaster kunden med en årlig lisens per bruker og modul. Tjenesten selges ved direktesalg av en egen salgsstyrke som har høy innkjøperkompetanse fra offentlig og privat sektor. Selskapets drift Mercell fokuserte på salg av anbudstjenesten MTS, for å skape en stor base av leverandører, og vi hadde ved utløpet av året ca leverandører benyttet vår MTS-tjeneste. Generelt kan sies at vi ser økt og seriøs interesse for våre tjenester og produkter fra kunder, partnere og konkurrenter hvilket skaper en solid plattform for videre vekst. 13

14 Mercell selskapenes nøkkeltall: Norge (MNOK) Sverige (MSEK) Danmark (MDKR) Konsern (MNOK) konsolidert Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Avskrivninger Finans Skatt Resultat Styret har valgt å refinansiere det danske selskapet ved ettergivelse/konvertering av gjeld til egenkapital, noe som utgjør MNOK 11,4 under posten finans. Videre er det foretatt full avskrivning av goodwill posten ført under avskrivninger med MNOK 4,8. Mercell konsernet hadde en omsetningsøkning på vel 14,1% i Mercell AS, som er morselskapet og driftsselskap i Norge, hadde en omsetningsøkning på 13,6 %, som var lavere enn planlagt. Resultatet ble et driftsresultat etter avskrivninger MNOK 7,1. Driftsinntektene ble lavere enn forventet grunnet lavere nysalg på MTS. Utviklingen i annet halvår tok en riktig retning etter hvert som MCP avtalene kom inn og bruken gikk opp, da økte også MTS salget. Lavere inntekter gjorde at vi måtte tilpasse kostnadene, og vi måtte bremse ansettelse av nye selgere. Selskapets likviditet har vært anstrengt. I Mercell A/S i Danmark økte omsetningen fra DKK 5,1 til DKK 6,1 eller ca 20 %. Konkurransesituasjonen i Danmark for MTS tjenesten er hard, med 13 tilbydere av billigere tjenester, riktignok med mindre innhold. En viktig aktivitet for oss i Danmark har vært å tilrive oss en strategisk posisjon når kommunereformen er på plass. Ansvaret for konsernets IT utviklingsavdeling ble i løpet av året flyttet til Danmark. Lavere personalkostnader og bedre tilgang på kvalifisert personell og ønske om å samle aktiviteten til en lokasjon var avgjørende. Virksomheten i Sverige hadde i 2005 en omsetningsøkning på 12,7 %. Mercell Svenska AB ble stiftet som et heleid datterselskap tidlig 2005, og det kjøpte ut virksomheten med alle ansatte fra Mercell AB. Virksomheten i Sverige ble i 2005 drevet fra Mercell Svenska AB. Ny administrerende direktør ble tilsatt 1. april Den svenske virksomheten viser nå tilfredsstillende resultater. Publiseringsnettstedet 14

15 Kommentus Annons, som eies av Mercell, benyttes nå av ca 43% av kommunene. Dette har gitt Mercell en sterk tilstedeværelse i kommunal sektor i Sverige, og dette skal danne utgangspunkt for salg av MCP tjenesten. Kostnadene har etter styrets oppfatning vært holdt på et nøkternt nivå i alle selskaper, men selskapets styre valgte ikke å kutte for mye for å tilpasse dem til det lavere salgsvolumet. Det underskuddet som oppsto, sammen med ønske om å satse mot offentlig sektor gjorde at styret valgte å anbefale for generalforsamlingen at det ble gitt emisjonsfullmakt til styret for innhenting av inntil NOK i ny aksjekapital tilsvarende MNOK 9,6 i tilført kapital. Selskapets styre har argumentert for en nedskriving av good will verdien i selskapets balanse. Dette medfører en ekstraordinær avskrivning på MNOK 4,8. Good will er henførbar til ervervet av virksomheten til Avenue AS som ble gjort i Dette gir en negativ resultateffekt for 2005, men vil bedre selskapets resultater i Etter en samlet vurdering ønsker selskapet styre å synliggjøre den fremførbare utsatte skattefordelen i balansen, da selskapet i 2006 har budsjettert med et betydelig overskudd og da selskapsutviklingen ved regnskapsavleggelsen vurderes til å sannsynliggjøre dette. Det er dog ikke sannsynlig at hele skattefordelen vil bli benyttet i Mercell AS hadde ved årsskiftet 22 ansatte og i konsernet 57 ansatte. Fortsatt drift Det er gjennom året 2005 løpende tilført kapital til selskapet for å dekke underskudd og sikre forsvarlig drift. Styret vil arbeide videre med ytterligere kapitaltilførsel i Mercell AS valgte å refinansiere det danske datterselskapet dels ved å ettergi gjeld og dels ved konvertering av gjeld til egenkapital. Dette fører til et tap i det norske selskapet på MNOK 11,4 som er ført under finans. I samsvar med Regnskapslovens 3-3 bekreftes det således at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Datterselskapene har i 2005 mottatt driftsstøtte fra morselskapet, og det er gitt kapitaldeknings garantier til selskapene, og fordringene er delvis gjort om til ansvarlige lån. Aksjer og fordringer i datterselskaper er tatt med i balansen, og styret vurderer at balansepostene gir et riktig uttrykk for de reelle verdier. Dette sett på bakgrunn av at selskapene har rukket å bli markedsleder i Danmark og en betydelig aktør i Sverige, og at selskapene budsjetterer med vekst og overskudd i

16 Utsiktene for 2006 Selskapet har lagt opp til vekst i omsetning i alle markeder for MTS og MCP. MCP vil for første år bli solgt i alle land med dedikert salgsstyrke og med forbedret funksjonalitet. Selskapet budsjetterer med regnskapsmessig overskudd i alle land. Salgsutviklingen ved regnskapsavleggelsen bekrefter denne antagelse. Selskapet vil bli foreslått omstrukturert basert på en holdingmodell med driftsselskaper. Dette skal gjøre ansvarsfordeling tydeligere og åpne for en økt internasjonal satsing, med start i Baltikum. Selskapet ønsker å benytte det gode finansmarkedet til å styrke sin finansielle plattform ved å gjennomføre en emisjon i løpet av Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Sykefraværet i morselskapet har vært lavt i regnskapsåret til tross for enkelte langtidssykemeldinger. Gjennomsnittelig sykefravær utgjør 3,7%. Sykefraværet i konsernet ellers utgjør 8,7% i Danmark og 5,1% i Sverige. Også her har det vært enkelte langtidssykemeldte. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Likestilling Selskapet har en likestillingspolicy som begunstiger kvinner ved ansettelse/valg under ellers like forhold. Det er ved årets slutt ansatt 5 kvinner og 17 menn. I konsernet er tilsvarende tall, Danmark 5 kvinner og 11 menn, Sverige 9 kvinner og 10 menn. Det er i dag én kvinne i selskapets ledelse, men ingen i styrende organer. Styrets medlemmer representerer de største aksjonærene. I selskapets datterselskaper er det to kvinner i lederteamene. Styret i datterselskapene består kun av menn. Oslo, 16. juni 2006 Per Ravlo Arne Skag Bjarne Frantzen Gunnar Sundnes jr. Styrets leder Christian Opdahl Breivik Ole-Petter Fjellstad Asbjørn Kristiansen Adm dir 16

17 Resultatregnskap Konsern Morselskap NOTE Driftsinntekter Salginntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning av driftsmidler Nedskr. driftsmidler og Goodwill Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekt fra konsernselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning fin anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat for skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ekstraordinære poster Årsoverskudd (+) / årsunderskudd (-) Overføringer: Overført fra overkursfond Avsatt til annne egenkapital Sum overføringer

18 Balanse KONSERN MORSELSKAP NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler: Rettigheter, lisenser og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler: Driftsløsøre, inventar oa utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler: 0 0 Investeringer i datterselskaper Lån til datterselskaper Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lign Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 KONSERN MORSELSKAP NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital Egne Aksjer Ikke registrert kapitalforhøyelse Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital SUM opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld: Øvrig langsiktig gjeld 3, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 16. juni 2006 Per Ravlo Arne Skag Bjarne Frantzen Gunnar Sundnes jr. Styrets leder Christian Opdahl Breivik Ole-Petter Fjellstad Asbjørn Kristiansen Adm dir 19

20 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Mercell AS og de 100% eide datterselskapet Mercell AB og Mercell Svenska AB i Sverige og Mercell A/S i Danmark. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid. Datterselskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Periodisering inntekt Inntektsføring skjer ved inngåelse av kontrakt. Dette fordi det alt vesentlige av kostnader i forbindelse med produktet er påløpt på dette tidspunktet. Det periodiseres dog en del av inntekten for å møte kostnader i forbindelse med evt justering av produktet etc. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. 20

21 Noter Note 1 - Egenkapital Mercell AS Ikke reg. Aksje- Egne Overkurs- kapitalkapital Aksjer fond forhøyelse Sum Egenkapital pr kapitalforhøyelser Kjøp Egne aksjer Korreksjon kapital Årets resultat Egenkapital pr Registrerte fullmakter om kapitalforhøyelser Aksjekapital angitt i kr Registrert Brønnøysund Registrert Brønnøysund Registrert Brønnøysund Utøvd Gjenstående pr Selskapet har kjøpt egne aksjer i 2005 til kurs 35, til sammen kr Kjøpet er i strid med aksjelovens bestemmelser Mercell Konsern Sum EK Egenkapital pr Kapitalforhøyelser Prinsippendringer Andre egenkapitalendringer Årets resultat Egenkapital pr

22 Note 2 - Varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler MERCELL AS Varige driftsmidler Goodwill Rettigheter Driftsløsøre SUM og varemerker etc Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger MERCELL KONSERN Varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Goodwill Rettigheter Driftsløsøre SUM og varemerker etc Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Rettigheter og varemerker driftsløsøre etc 5 år 5 år Goodwill i morselskapet oppstod ved kjøp av Avenue AS i 2003 Goodwill er nedskrevet til 0 i

23 Note 3 - Datterselskap Mercell AS eier 100% av aksjene i Mercell AB og Mercell Svenska AB i Sverige og 100% av aksjene i Mercell A/S i Danmark. Mercell AS har 100% av stemmeandelen i alle tre selskapene. Morselskapet har i 2005 belastet datterselskapene med kr for dekning av konsernets felleskostnader. Totalbeløpet er fordelt henholdsvis kr til Mercell Svenska AB og kr til Mercell A/S i Danmark. Morselskapet har i 2005 blitt belastet med kr for dekning av andel personalkostnader fra datterselskapene. Totalbeløpet er fordelt henholdsvis fra Mercell Svenska AB og kr fra Mercell A/S i Danmark. Investeringer i Datterselskap Kostpris Nedskrivning Bokført Mercell A/S, forretningskontor i Odense, Danmark Mercell AB, forretningskontor i Gøteborg, Sverige Mercell Svenska AB, forretningskontor i Gøteborg, Sverige Sum investering i datterselskap Resultat og egenkapital i datterselskap Resultat Egenkapital Mercell A/S, Danmark Mercell AB Mercell Svenska AB Årets resultat er omregnet til norske kroner i henhold til gjennomsnittlig valutakurs for året. Egenkapitalen er omregnet til norske kroner på valutakurs ved årets slutt. Langsiktige lån til foretak i samme konsern Lån Mercell Svenska AB Lån Mercell AB Lån Mercell A/S Sum langsiktige lån til foretak i samme konsern Langsiktige lån fra foretak i samme konsern Lån fra Mercell A/S, Danmark Morselskapet har i 2005 regnskapsført et valutatap til datterselskap på kr Renteinntekter på lån til datterselskaper er regnskapsført med kr , rentekostnader på lån fra datterselskaper er regnskapført med kr Morselskapet har i 2005 regnskapsført et tap ved kapitalnedsettelse på datterselskap i Danmark med kr Morselskapet har avgitt en kapitaldekningsgaranti til fordel for datterselskapet Mercell Svenska AB. 23

24 Note 4 - Gjeld MERCELL AS Fordringer med forfall senere enn ett år Kredittramme kassekredit Benyttet kreditt pr Andel gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt Av annen kortsiktig gjeld er kr gjeld i forbindelse med kapitalforhøyelse. Pengene er innbetalt desember Kapitalforhøyelsen er ikke gjennomført eller registrert i 2005 eller registrert pr Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Kundefordringer Driftsmidler Sum Det er registrert pantstillelser for kr for pant i kundefordringer og kr for pant i driftstilbehør Note 5 - Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør: Bundne skattetrekksmidler dekker ikke skyldig skattetrekk pr Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon MERCELL AS Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Aksjonærer Antall Eierandel Avenue AS ,99 Pegas Invest AS ,45 Senter for kliniske studier Bergen AS ,34 Ojada AS ,75 Varlo AS ,70 Canjoin AS ,57 Tessem Frank ,84 Baneveien Manufaktur AS ,80 Jonassen, Rolv L ,80 L. Gill Johannesen AS ,80 Skaarer Haakon ,58 Holberg Norden ,26 Antall Eierandel Holberg Norge ,17 Nordtveit Bente Line ,15 Helgesen Kathrine ,08 A/S Herulf Nielsen Holding ,05 Normann Bernt Christian ,04 Aasen Kjetil ,04 Øvrige (eierandel < 1%) ,59 Totalt antall aksjer ,00 Daglig leder 0 Styrets medlemmer

25 Note 7 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Meercell AS Mercell Konsern Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Anleggsmidler Underskudd til fremføring Avsetning etter god regnskapsskikk Sum % utsatt skattefordel Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Årets skattekostnad fordeler seg på: Meercell AS Mercell Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte MERCELL AS Ytelser til ledende personer Daglig leder, lønn Daglig leder annen godtgjørelse 500 Godtgjørelse styreformann Godttgjørelse til styrefomann gjelder honorar som styrformann har fakturert til Mercell i løpet av 2005 i henhold til styrebehandlet avtalet om å virke som arbeidende styrerformann. Det er ikke gitt annen godtgjørelse til styret. Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann. Det er avgitt lån til aksjonærs nærstående på kr Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Morselskap Lovpålagt revisjon Annen godtgjørelse/attestasjonstjenester

26 26

27 27

28 BLÅ DESIGN NORGE Mercell AS Karihaugveien Oslo Tlf: Fax: E-post: DANMARK Mercell A/S Slotsgade 18, 1. sal 5000 Odense C Tlf: Fax: E-post: SVERIGE Mercell Svenska AB Ebbe Lieberathsgatan 18C Göteborg Tlf: Fax: E-post:

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer