Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt"

Transkript

1 Profilhåndbok, september 2010

2 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte lik design, de samme fargene og fontene. Profilen er gjennomtenkt og skal gjenspeile verdiene som bygger virksomheten sin på; omtanke, solidaritet og samhold. er til for medlemmene medlemmene er forbundets viktigste ressurs. Derfor skal medlemmene være synlig tilstede i alt vi produserer. Vi legger stor vekt på at profilen følges av alle, og den sendes derfor ut til fagforeningene, fylkeskretsene og kompetansesentrene. Sammen med papirversjonen av boka sender vi med en elektronisk versjon på CD. Begge deler vil være et godt hjelpemiddel enten dere skal gjøre mesteparten av jobben sjøl eller benytter dere av et trykkeri eller layouter til materiellet som skal produseres. Profilhåndboka blir også tilgjengelig på tillitsvalgtnettet. Logoen til består av både navnet og firkanten og det er viktig at dere leser hvordan logoen skal brukes. Vi er for initativ og kreative løsninger, men logoen er hellig. Den skal kun brukes slik som beskrevet i starten av denne boka. Det samme gjelder fargene som tilhører profilen vår. har to røde hovedfarger og en støttefarge, pluss at hver seksjon har sine farger. Bilder og illustrasjoner er blikkfang på materiellet vårt. De skal vise mangfoldet, stoltheten og jobbgleden som finnes hos medlemmene våre. Identitet og gjenkjennelse er positive følelser som vekker interessen og gir lyst til å lese mer. Et fargerikt og positivt visuelt uttrykk er med på å styrke og bevare samholdet og fellesskapsfølelsen. Trenger dere hjelp? Noe dere lurer på? Send en henvendelse til Informasjonsavdelingen på følgende e-post adresser: eller Oslo, september 2010 Vennlig hilsen Informasjonsavdelingen i 2

3 Innhold Basisprofil Logo 4 11 Profilfonter Profilbilder Grafisk element/dekorelement 16 Bruk av dekorelement, CMYK og PMS 17 Dekorelement, gjennomskinnelighet Fargepallett Implementeringer Brosjyre A Vervebrosjye Informasjonsbrosjyre A Håndbok A Annonse A5, liggende 30 Annonse A5, stående 31 Flyer A5 32 Rapport A4 33 PowerPoint 34 informerer 35 Brevark Konvolutter Visittkort 41 Tillitsvalgtmateriell Arbeidshefte, Fase Arbeidshefte, Temakurs 44 Kursbevis 45 Ikoner Logo-originaler på CD 50 51

4 Basisprofil: logo Basisprofil: logo Basisprofil: logo logo Hovedlogo Dette er er s hovedlogo. Dette er er den den foretrukne Hovedlogo logoversjonen som som skal skal brukes Dette på er på det s meste av av materiellet hovedlogo. Dette som som er den foretrukne produserer. logoversjonen Hovedlogoen som skal skal skal brukes alltid på plasseres det meste på på en en av lys lys materiellet bakgrunn som som gir gir god god kontrast og produserer. og en en korrekt gjengivelse av av profilfargene. Hovedlogoen skal alltid plasseres på en lys bakgrunn som gir god kontrast og en korrekt gjengivelse av profilfargene. Midtstilt logoversjon har har også en en midt-stilt logoversjon som som skal skal Midtstilt brukes logoversjon når når hovedlogoen av av ulike årsaker ikke ikke har er er også hensiktsmessig. midtstilt logoversjon NB! NB! Denne som logoen skal skal brukes skal kun kun når hovedlogoen brukes etter av godkjenning ulike årsaker fra fra ikke er hensiktsmessig. Informasjonsavdelingen. NB! Det er ikke anledning til å endre eller justere s logoer verken proporsjonene, fargene eller teksten. NB! NB! Det Det er er ikke ikke anledning til til å å endre eller eller justere s logoer verken proporsjonene, fargene eller eller teksten. Logomal til til fylkeskretser, kompetansesentre og og fagforeninger Logomal Det Det er er laget til fylkeskretser, en en egen logomal for for kompetansesentre for for s fylkeskretser, og fagforeninger Det kompetansesentre er laget en egen og og logomal for for fagforeninger. s Du Du kan kan fylkeskretser, lage lage den den selv kompetansesentre selv ved ved hjelp av av den den og digitale fagforeninger. Du malen kan lage (Adobe den Illustrator), selv ved eller eller hjelp ved av ved den hjelp digitale av av den den malen målsatte (Adobe malen Illustrator), nedenfor. eller ved hjelp av den målsatte malen nedenfor. Konsistent gjengivelse Når Når logoen eksponeres på på en en konsistent måte over over tid, tid, vil vil Konsistent s gjengivelse visuelle profil Når logoen stadig oftere eksponeres blir blir gjenkjent konsistent på en og og få få økt økt måte verdi over for for for- tid, for-vibundet. s Det Det er er derfor visuelle viktig profil at at stadig symbolet oftere og og ket ket verdi ikke ikke for endres forbundet. eller eller flyttes Det er derfor blir navnetrek- gjenkjent og få økt i i viktig forhold at til til symbolet hverandre. og navnetrekket ikke endres eller flyttes i forhold til hverandre. Hovedlogo Midtstilt logoversjon Navn på organisasjonsledd Logomal for for organisasjon Eksempel på på logo logo for for fylkeskrets Oppland Eksempel på på logo logo for for fagforening Gjøvik Eksempel på på logo logo for for kompetansesenter Kompetansesenteret i Skien i Skien Navnet på organisasjonen settes Navnet i fonten på på organisasjonen TheSans Plain Italic. settes i i fonten (Se mer TheSans info om Plain typografi Italic. side 12 (Se (Se mer og mer 13). info info om om typografi side side og og 15). 15). Overkant av stor bokstav skal være Overkant av av stor stor bokstav skal skal på linje med underkant av rødt felt. være på på linje linje med med underkant av av rødt rødt felt. felt. Høyden på bokstavene i navnetrekket skal være 70% av høyden på Høyden på på bokstavene i i navnetrekket ordet skal skal FAGFORBUNDET. være 70% 70% av av høyden Den første på på bokstaven ordet FAGFORBUNDET. i lokallagets Den Den navn skal da første tilsvare bokstaven høyden i i lokal-lagets fra bunnlinje og opp navn til skal spissen skal da da tilsvare inne i bokstaven høyden A i ordet fra fra FAGFORBUNDET. bunnlinje og og opp opp til til Se spissen illustrasjon med inne inne blå i i bokstaven trekant A til A i venstre. i ordet FAG- Se også FORBUNDET. digital logo-mal Se Se illustrasjon på vedlagte med med CD. blå blå trekant til til venstre. Se Se også digital NB! logo-mal Underlogoer på på vedlagte skal aldri CD. CD. ha mer enn én linje! Hvis det er NB! NB! behov Underlogoer for ytterligere skal skal aldri aldri spesifikasjon ha ha mer mer kan enn enn dette en en linje! komme Hvis Hvis det fram det er er på annen behov måte, for for for ytterligere eksempel spesifikasjon under kan kan adresseinformasjon dette komme fram på på på annen brevark. måte, (Se for for avsnitt eksempel om under brevark). adresseinformasjon på på brevark. (Se (Se brevarkmal side side 34). 34)

5 Basisprofil: logo Basisprofil: logo Basisprofil: logo Hovedlogo med symbol i farger og navnetrekk i hvitt dette forkortet til «neg». Se oversikt over logo-originaler bakerst i håndboka. i trykksaker hvor eneste farge er sort, f.eks. i avis, faks og stempel. Basisprofil: logo Basisprofil: logo Denne versjonen av hovedlogoen skal brukes på bakgrunner som Den hvite versjonen av hovedlogoen skal brukes på bakgrunner Hovedlogo er mørke eller Hovedlogo med symbol i dette forkortet til «neg». i trykksaker hvor eneste farge er med urolige med symbol (den symbol i farger sorte Hovedlogo i sort eller hvit i Se dette oversikt forkortet over til logo-originaler «neg». i Den trykksaker hvite versjonen hvor eneste av hovedlogoen farge er og bakgrunnsflaten farger og navnetrekk i hvitt Se oversikt over logo-originaler sort, f.eks. i avis, faks og stempel. farger navnetrekk og navnetrekk i hvitt er ikke en del Logoen kan også i sin helhet som er sorte eller urolige. i hvitt bakerst Se oversikt i håndboka. over logo-originaler sort, skal brukes f.eks. i avis, på bakgrunner faks og stempel. som er Denne versjonen av hovedlogoen bakerst i håndboka. Denne av logoen, Denne versjonen den illustrerer versjonen av av skal hovedlogoen hovedlogoen kun en (både symbol og navnetrekk) bakerst håndboka. sorte eller urolige. brukes på bakgrunner som Den hvite versjonen av hovedlogoen skal av brukes hoved- på bakgrunner skal mørk skal brukes brukes bakgrunn). gjengis i sort. I lay-out skal aldri logo plasseres på på bakgrunner bakgrunner mørke som som Hovedlogo i sort eller hvit eller urolige (den sorte Hovedlogo i sort eller hvit Den hvite versjonen er Når er mørke tekster mørke eller eller eller urolige urolige elementer bakgrunnsflaten (den (den sorte sorte står på en bakgrunnsflate i PMS 185. Logoen er ikke Hovedlogo kan også en del i sort Logoen i sin eller helhet kan hvit også (både i sin helhet logoen I layout skal brukes som aldri er logo sorte på bakgrunner plasseres eller urolige. på bakgrunnsflaten i hvitt kalles det negativ bakgrunnsflaten er er ikke ikke av logoen, en versjon. De to logoversjonene i sort henholdsvis hvit (negativ) versjon, rundt symbolet og gjenkjennelsen Da forsvinner den røde boksen del del av den illustrerer symbol Logoen kun en kan og navnetrekk) også (både i sin symbol helhet gjengis og i navnetrekk) sort. som en bakgrunnsflate er sorte eller urolige. i PMS 185. logoen, Den digitale av logoen, den den illustrerer logoversjonen illustrerer mørk kun bakgrunn). kun en er mørk en (både symbol og gjengis navnetrekk) i sort. Da forsvinner I lay-out den røde skal boksen aldri logo rundt plasseres bakgrunn). derfor kalt negativ, i filnavnet er nederst på siden, brukes kun av logoen blir mindre. mørk bakgrunn). Når tekster eller elementer De gjengis to står logoversjonene i sort. i sort I symbolet lay-out skal og på gjenkjennelsen aldri bakgrunnsflate logo plasseres av i PMS 185. Når i hvitt kalles det negativ versjon. De to logoversjonene i sort henholdsvis hvit (negativ) versjon, rundt symbolet og gjenkjennelsen Da forsvinner den røde boksen Når tekster tekster eller eller elementer elementer står står i henholdsvis hvit (negativ) versjon, på logoen bakgrunnsflate blir mindre. i PMS 185. hvitt Den digitale logoversjonen er i hvitt kalles kalles det det negativ negativ versjon. versjon. nederst De to logoversjonene på siden, brukes i sort kun henholdsvis hvor hvit eneste (negativ) farge versjon, sort, f.eks. rundt symbolet og gjenkjennelsen i trykksaker Da forsvinner den røde boksen Den derfor kalt negativ, i filnavnet er nederst på siden, brukes kun av logoen blir mindre. Den digitale digitale logoversjonen logoversjonen er er derfor kalt derfor negativ, kalt negativ, i filnavnet i filnavnet er dette er i nederst avis, faks på og siden, stempel. brukes kun av logoen blir mindre. forkortet til «neg». Seksjonslogoene Seksjonslogoene er bygget opp som en kombinasjon av hovedlogoen og seksjonsnavn. Seksjonslogoene Seksjonslogoene Seksjonslogoene Disse elementene Seksjonslogoene er bygget skal er aldri bygget opp Seksjonslogoene opp som en endres kombinasjon som eller en flyttes er kombinasjon av hovedlogoen i bygget forhold opp av hovedlogoen og seksjonsnavn. til som og seksjonsnavn. hverandre. en kombinasjon av hovedlogoen og seksjonsnavn. Disse elementene skal aldri Disse Seksjonslogoene elementene skal finnes aldri i de Disse endres endres eller flyttes i forhold til eller samme elementene flyttes fargeversjonene skal aldri hverandre. i forhold til hverandre. som endres hovedlogoen. eller flyttes i forhold til hverandre. Seksjonslogoene Seksjonslogoene finnes finnes i de samme i de fargeversjonene NB! Underlogoer samme fargeversjonene som skal hovedlogoen. aldri ha som Seksjonslogoene mer enn hovedlogoen. en linje! finnes Hvis det i de er samme NB! behov Underlogoer for fargeversjonene ytterligere skal aldri spesifikasjon som hovedlogoen. ha mer NB! Underlogoer skal aldri ha enn én linje! på Hvis seksjonstilhørighet det er behov for mer enn en linje! Hvis det er ytterligere kan dette NB! Underlogoer spesifikasjon komme fram på på seksjonsannen behov for ytterligere skal aldri spesifikasjon en linje! på seksjonstilhørighet Hvis det er ha tilhørighet måte, for mer enn kan eksempel dette komme under fram på adresseinformasjon behov annen kan for måte, dette ytterligere for komme eksempel på brevark. spesifikasjon måte, på seksjonstilhørighet eksempel på brevark. under fram under på annen adresseinformasjon kan dette adresseinformasjon komme fram på på annen brevark. måte, for eksempel under adresseinformasjon på brevark. Basisprofil: logo logo Hovedlogo med symbol i farger og navnetrekk i hvitt Hovedlogo med symbol i farger og navnetrekk i hvitt Hovedlogo med symbol i farger og navnetrekk i hvitt Hovedlogo med navnetrekk i sort hvitt Hovedlogo med navnetrekk i hvitt Hovedlogo med navnetrekk i hvitt Hovedlogo med navnetrekk i hvitt Hovedlogo med navnetrekk i hvitt Hovedlogo med navnetrekk i hvitt På produkter som f.eks. gaveartikler PMS 185 er ikke tillatt bakgrunnsfarge for logo i lay-out kan en svart eller hvit logo med PMS 185 er ikke tillatt bakgrunnsfarge for logo i lay-out gjennomstanset lenkesymbol brukes. Farge bak er valgfritt. PMS 185 er ikke tillatt bakgrunnsfarge for logo i lay-out

6 bærende elementer, som for eksempel andre logoer, tekster etc. Basisprofil: logo Basisprofil: logo Avstanden til kantene under og Basisprofil: på hver side, logo er lik avstanden mellom symbolets høyrekant og første bokstav Plass i rundt navnetrekket. logo Dette prinsippet For at gjelder logoen alle skal s logo rundt logoversjoner. det fastlagt en minsteavstand komme godt fram i ulike sammenhenger er Plass Plass rundt For at For Se logoen illustrasjon. at logoen skal komme skal komme godt godt til andre konkurerende meningsbærende elementer, fram i fram ulike i sammenhenger ulike er det er som for eksempel en minsteavstand andre til logoer, andre tekster etc. fastlagt det en fastlagt minsteavstand konkurerende til andre konkurerende meningsbærende meningsbærende som elementer, for Avstanden eksempel som til kantene andre for eks- under og elementer, logoer, empel tekster andre etc. på logoer, hver Avstanden side, tekster er lik til avstanden etc. kantene under og mellom på hver symbolets side, er høyrekant Hovedlogo med minste tillatte avstand rundt logoen lik avstanden og første bokstav i navnetrekket. Avstanden mellom til kantene symbolets under og Dette prinsippet gjelder alle s logoversjoner. høyrekant på hver og side, første er bokstav lik avstanden i navnetrekket. mellom Dette symbolets prinsippet høyrekant gjelder alle Se illustrasjon. s og første bokstav logoversjoner. i navnetrekket. Se illustrasjon. Dette prinsippet gjelder alle s logoversjoner. Se illustrasjon. Hovedlogo med minste tillatte avstand rundt logoen Seksjonslogo med minste tillatte avstand rundt logoen Hovedlogo med minste tillatte avstand rundt logoen Seksjonslogo med minste tillatte avstand rundt logoen Seksjonslogo med minste tillatte avstand rundt logoen Minste tillatte størrelse på logo Mindre profileringsartikler, for eksempel penner. Basisprofil: logo Bruk ikke navnetrekk alene Basisprofil: logo Navnetrekket til minste størrelse: Minste tillatte størrelse 34 mm bred kan normalt ikke brukes alene uten symbol. For å Spesielle sikre lesbarhet tilfeller er det minste størrelse: må tas opp fastlagt med en minste tillatte Minste Informasjonsavdelingen Minste tillatte størrelse tillatte størrelse 34 mm bred størrelse i. for logo. For å sikre For lesbarhet å sikre lesbarhet er det fastlagt er det Eksempel på bruksområde: Mindre en minste profileringsartikler, fastlagt tillatte en størrelse minste tillatte for logo. Minste tillatte størrelse på logo for eksempel Eksempel størrelse penner. på bruksområde: for logo. Mindre Bruk ikke symbolet alene som profileringsartikler, Eksempel på for bruksområde: eksempel avsendermarkering Minste tillatte størrelse på logo penner. Mindre profileringsartikler, Det er ikke anledning til å bruke Det er ikke anledning til å bruke Det anbefales at symbolet for Bruk ikke navnetrekk alene navnetrekket alene som avsendermarkerinmarkering som avsendermarkering i denne symbolet alene som avsender- ikke brukes for alene eksempel penner. Navnetrekket til kan normalt Bruk ikke ikke navnetrekk brukes alene alene tidlige fasen av profiletableringen. uten Navnetrekket symbol. Spesielle til tilfeller kan Unntak kan være spesielle Bruk bruksområder, som for eksempel Navnetrekket lite til ikke navnetrekk alene må tas normalt opp med ikke Informasjonsavdelingen symbol. eller i skjerm- brukes alene uten ikon på internett i. Spesielle tilfeller må tas kan normalt ikke brukes alene kontekster (merking opp med av url, Informasjonsavdelingen i uten symbol. Spesielle tilfeller favoritter osv.). Slike. tilfeller Bruk ikke symbolet må alltid godkjennes Bruk ikke symbolet må tas alene opp med som Informasjonsavdelingen i. alene av som Informasjonsavdelingen avsendermarkering avsendermarkering i forbundet. Det er ikke anledning til å bruke Det er ikke anledning til å bruke Det anbefales at symbolet for Det anbefales at symbolet for navnetrekket alene som avsendermarkerinmarkering som avsendermarkering ikke i brukes denne alene symbolet alene som avsender-for bruk av streken i symbolet ikke brukes alene som dekorativt element, Bruk se siden ikke symbolet alene som tidlige som fasen avsendermarkering profiletableringen. i denne Det er ikke lov å endre på Det er ikke lov å endre på de om layout prinsipper. avsendermarkering Unntak tidlige kan være fasen spesielle av profiletableringen. bruksområder, proporsjonene enkelte elementene Det er ikke anledning til å bruke Det er ikke anledning til å bruke Det anbefales at symbolet for NB! Det er ikke anledning Unntak som kan for til å eksempel være spesielle lite bruksområder, s som for eksempel lite ikon navnetrekket alene som avsendermarkerinmarkerinkontekster (merking som avsendermarkering url, i denne symbolet alene som avsender-ikon på internett eller i skjerm- ikke brukes alene endre eller justere logoer verken på proporsjonene, internett eller i skjermkontekster fargene eller favoritter teksten. osv.). tidlige Slike fasen tilfeller av profiletableringen. (merking av url, favoritter osv.). må alltid godkjennes Unntak kan av Informasjonsavdelingeområder, i forbundet. som for eksempel lite være spesielle bruks- Slike tilfeller må alltid godkjennes av Informasjonsavdelingen i ikon på internett eller i skjermkontekster (merking av url, For bruk forbundet. av streken i symbolet som dekorativt element, se siden favoritter osv.). Slike tilfeller Det er ikke lov å endre på Det er ikke lov å endre på de om layout For bruk prinsipper. av streken i symbolet må alltid godkjennes av Informasjonsavdelingen anledning til å i forbundet. proporsjonene enkelte elementene som dekorativt element, se siden NB! Det ikke om layoutprinsipper. Det er ikke lov å fjerne detaljer Det er ikke lov å endre på de endre eller justere s enkelte elementene logoer verken For proporsjonene, bruk av streken i symbolet NB! Det er ikke anledning til å endre fargene eller som teksten. dekorativt element, se siden eller justere s logoer Det er ikke lov å endre på Det er ikke lov å endre på de om layout prinsipper. verken proporsjonene, fargene proporsjonene enkelte elementene eller teksten. NB! Det er ikke anledning til å endre eller justere s logoer verken proporsjonene, fargene eller teksten. 8 9 Det er ikke lov å fjerne detaljer Det er ikke lov å endre på de enkelte elementene 8 9 Det er ikke lov å fjerne detaljer Det er ikke lov å endre på de enkelte elementene

7 Basisprofil: logo Logoens ulike fargeversjoner og filformater Hvilken versjon skal brukes til hva? Logoene er sortert etter fargeversjon, og deretter i seksjonsmapper. Hver logo finnes i positiv og negativ utgave. På denne siden finner du en kort forklaring om ulike fargeversjoner som logo-originalene er laget i. Det er også gitt en kort forklaring på produksjonsteknikkene de ulike filformatene er laget for. Se også informasjon om de mest typiske bruksområdene; trykking, laserutskrift, skjerm (PowerPoint) og Internett Fargeversjoner CMYK: Logo-originalene som er merket med CMYK, brukes i trykksaker som skal produseres som 4-farge offsettrykk som for eksempel brosjyrer, magasiner, fullfarge annonser, m.m. CMYK er en forkortelse for C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow, K=Kontrast/Sort. Dette kalles også prosessfarger. PMS: er spesialfarger som brukes i offsettrykk eller silketrykk. Eksempler på trykksaker som kan produseres med PMS farger er brevark, konvolutter, visittkort, trykk på penner eller kopper, m.m. PMS forkortelsen står for «Pantone Matching System» fra produsenten PANTONE. RGB: Logoer som tilrettelegges for bruk på skjem, for eksempel Power- Point, ligger i RGB. Bokstavene står for R=Red, G=Green og B=Blue. Sort: Logoer i sort/hvitt er tilrettelagt for en-farge trykksaker. Bruksområder: avis, stempel, eller til spesialproduksjoner som original for klisjeer til preg, skilt osv. HEX: er fargesystemet for Internett. Her er fargene er angitt som hexadecimale tall, dvs tall etter 16-talls systemet. Det består av en blanding av tall og bokstaver ( ABCDEF). RAL: er et system for fargeangivelse i folie, maling og lakkfarger. Navnet kommer fra den tyske standardiseringsprogrammet Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL). Filformater EPS: er et filformat som er skalerbart og egnet til trykking. Dette filformatet er egnet til all produksjon i trykksaker, laserprinting og utkjøring av ulike slag. Alle logoene for er lagret som eps. Dette er et skalerbart filformat. Det betyr at EPS originaler kan forstørres eller forminskes uten å miste kvalitet. I noen programvarer vil skjermvisningen av EPS filer se uskarpt ut på skjermen, uten at dette går ut over utskriftresultatet. Skriv ut en test på printeren om du er usikker. EPS er en forkortelse for Encapsulated PostScript. JPG: Dette er et format som egner seg for skjerm og laserutskrifter. JPG filer er ikke skalerbare, det vil si at de mister kvalitet ved forstørring og blir hakkete og ujevne. Logoer som ligger i JPG må derfor være i 100 % størrelse til det enkelte formål. Unntaket er JPG for laserutskrifter som kan skaleres ned uten å miste kvalitet. Hvis man jobber i en programvare som ikke kan importere EPS filer, eller man er avhengig av en bedre skjermvisning enn det man får med EPS, er JPG et velegnet format. forts. JPG: Hvis du skal du lage nye JPG filer i andre størrelser enn de som foreligger på CDen, anbefaler vi to fremgangsmåter som sørger for riktig oppløsning og riktig RGB farge (dette kan nemlig variere mellom forskjellige programvarer): JPG via Adobe Illustrator: Åpne RGB.eps logofil i Adobe Illustrator, juster til riktig størrelse, eksporter filen (File>export) til JPG og i dialogvinduet «JPG Options» velger du Image quality «maximum» og Resolution: «high». NB! Printere har ulike oppsett. Hvis du, etter en test, ser at CMYK gir bedre farger på din printer, tar du utgangspunkt i logoversjonen som ligger i CMYK.eps i stedet for RGB.eps. Vi anbefaler ikke å bruke «save for web» funksjonen i Illustrator for å lage JPG formater, fordi dette kan gi filer med for lav oppløselighet til utskrift. GIF: er det mest egnede format for flat grafikk til internett. Dette er et lavoppløselig format som gir små filstørrelser og egner seg til skjermvisning. Filen er ikke skalerbar. Hvis du skal lage nye gif logoer til Internett eller PowerPoint bruk i andre størrelser enn det som finnes i logomappene, anbefaler vi to fremgangsmåter som sørger for riktig oppløsning og rikig RGB farge (dette kan nemlig variere mellom forskjellige programvarer): GIF eksportert direkte fra Adobe Illustrator: Åpne RGB.eps logofil i Adobe Illustrator, justér logo til riktig størrelse, velg «Save for web» funksjonen og lagre som gif. Logoer til trykking* Fargeversjon: CMYK, PMS, sort Filfomat: EPS Logoer til folie, maling- og lakkfarger* Fargeversjon: PMS Filfomat: EPS RAL fargene er hentet fra et begrenset fargekart og valgt ut fra PMS verdiene. Se neste side. Logoer til utskrift (printer)* Fordi det finnes mange ulike printerteknologier kan printere forholde seg til både CMYK og RGB farger. Vi anbefaler at det kjøres en test på den aktuelle printeren for å se om CMYK eller RGB gir det beste resultatet. Velg høyoppløselig JPG (minimum 300 dpi) eller EPS format til utskrifter. Fargeversjon: CMYK, PMS, sort Filformat: EPS eller JPG Logoer til skjermvisning* (PowerPoint) Fargeversjon: RGB Filfomat: JPG PowerPoint filer skal kunne tåle å skrives ut, i tillegg til å sees på skjerm. EPS filer gir for dårlig forhåndsvisning på skjerm til å fungere bra i PowerPoint. Vi anbefaler derfor bruk av høyoppløslige JPG filer (minimum 300 dpi) i RGB farger. Se foregående side for framgangsmåte. Logoer til internett Gif er det mest egnede format for flat grafikk til internett. Dette er et lavoppløselig format som gir små filstørrelser og egner seg til skjermvisning. Filen er ikke skalerbar. * Disse logoversjonene ligger på vedlagte CD. Se oversikt s

8 Basisprofil: fonter Profilfonter En eller flere faste profilfonter (skriftsnitt) er et effektivt virkemiddel for å skape særpreg i et profilprogram. Det gir et «typografisk ansikt» til en organisasjon som er karakteristisk og skaper gjenkjennelse. I en profil er det forskjellige krav til fonter for forskjellige bruksområder. TheSans TheSans er profilfonten til og brukes overalt hvor det er mulig. Eksempler på bruksområder: Produktark, postale trykksaker, informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser, messer. Alle som jobber med trykksaker bør bruke TheSans. TheSans er ikke en gratis font som finnes på alle PCer, men et lisensprodukt som må kjøpes hos en fontforhandler. (Eksempel på fontforhandler: Luth & Co, tel.: ). bruker da de skriftsnittene som er samlet i pakken «TheSans Basic». God lesbarhet For at en tekst skal ha god lesbarhet, bør den ikke være for liten og ha romslig linjeavstand. Som eksempel er brødteksten i denne designhåndboka satt i 10 pkt TheSans Plain, med 14 pkt linjeavstand. Linjeavstand i brødtekst anbefales minimum 4 pkt mer enn fontstørrelsen. Arial Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å bruke TheSans kan fonten Arial benyttes som erstatningsfont. Dette er en gratis font som er tilgjengelig på de fleste PCer. Internett og skjermbruk Arial skal brukes til alle tekster på Internett og informasjon som skal fungere optimalt på skjerm, eksempelvis PowerPoint. Dersom det skal lages profilbærende grafikk til Internett, brukes fortrinnsvis TheSans. Times New Roman Denne fonten er øremerket for bruk på større tekstmengder i trykksaker. Eksempel på dette er lange rapporter. mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø TheSans TheSans har en stor fontfamilie. Her er en oversikt over de snittene som brukes i profilen: TheSans Light TheSans Light Italic TheSans SemiLight TheSans SemiLight Italic TheSans Plain TheSans Plain Italic TheSans SemiBold TheSans SemiBold zitalic TheSans Bold TheSans Bold Italic TheSans Black TheSans Black Italic Fargebruk på fonter Det er viktig å tenke lesbarhet når det gjelder valg av farger på tekst. Det må være god kontrast til bakgrunn slik at bokstavformene blir så tydelige som mulig. Profilfont eksempler TheSans Plain abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklmnop QRSTUVWXYZÆØÅ TheSans Plain Italic abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklmnop QRSTUVWXYZÆØÅ Arial abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ Arial Italic abcdefghijklmnopqrstuvw xyzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ Times New Roman abcdefghijklmnopqrstuvwxy zæøåabcdefghijklmno PQRSTUVWXYZÆØÅ Times Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøåabcdefghijklmnop QRSTUVWXYZÆØÅ Pb St. Olavs plass, N-0130 OSLO Eksempel på bruk av profilfont, brosjyreforside Mot en hvit eller lys bakgrunn kan sort og de mørkeste profilfargene brukes på tekst. Fargene skal brukes i 100 prosent av fargestyrken. Der det er mørk bakgrunn brukes hvit tekst. I 4-farge trykk bør farge ikke brukes på light eller semi-light skrift under 11 pkt. Teksten kan da fort bli uskarp og vanskelig å lese. TheSans Bold abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklmnop QRSTUVWXYZÆØÅ Arial Bold abcdefghijklmnopqrstuv wxyzæøåabcdefghij KLMNOPQRSTUVWXY ZÆØÅ TimesBold abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØ Å TheSans Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklmnop QRSTUVWXYZÆØÅ Arial Bold Italic abcdefghijklmnopqrstu vwxyzæøåabcdefghij KLMNOPQRSTUVWXY ZÆØÅ Times Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwx yzæøåabcdefghijklm NOPQRSTUVWXYZÆØÅ

9 Basisprofil: bilder Bruk av bilder har et eget fotoarkiv for profilbærende bilder. Bilder er et sterkt virkemiddel i s profilprogram. I kampanjer, plakater, brosjyremateriell etc. skal bildene fortelle historien om medlemmene på en positiv og troverdig måte. Kommunikasjonsmål Disse bildene har som oppgave å vise medlemmene i organisasjonen når de utøver yrket sitt, i samhandling og kommunikasjon med mennesker de yter tjenester til. Bildene skal også kunne assosieres til s verdier: omtanke, solidaritet og samhold. Fargene i bildene skal være friske og sterke gjerne, i den grad det er mulig, med profilfargene i detaljer. Til høyre er det vist et lite utvalg av bilder fra dette bildearkivet. Ta kontakt med Informasjonsavdelingen hvis du ønsker å bruke bilder fra s eget bildearkiv. Dersom egne opptak skal tas, bør bildene ta utgangspunkt i kommunikasjonsmålene som er beskrevet ovenfor. Bilde i dekorelement Foto skal aldri puttes inn i dekorelement på materiell underlagt arbeidsmalene. Bruk av denne effekten bør begrenses i størst mulig grad. Når bilder og dekorelement skal kombineres, legges de primært separat, evt. med dekorelement som underliggende former

10 Grafisk element/dekorelement Bruk av dekorelement, CMYK/PMS Utgangspunkt Utgangspunktet for dekorelementene er hjerteformen i s logo. Materiell produsert i CMYK er å foretrekke for best gjengivelse av dekorelementene. Enkelte produksjonsteknikker krever derimot PMS-farger. Hvor mange PMS-farger man kan bruke Attila bestemmes av produksjonsmetode. Produksjon av fellesmateriell i CMYK Former: Legges i 53 % gjennomskinnelighet, normal 12 Bakgrunn: %, normal Produksjon av fellesmateriell i PMS Former legges i 100 % gjennomskinnelighet, normal PMS 194 (bakgrunnsfarge) PMS 186 farge på element PMS 185 farge på overlapping PMS 194 PMS 186 PMS

11 Organisasjons- og evalueringsprosjekt Bruk av dekorelement Organisasjonsenheten Sammensetning Elementene kan settes sammen på Otamus doluptios adiatem ea dit, ullestrum rae vitibus, conseri beaqui optaspe rerumenis ulike måter, eat men aliae skal vel mo fremstå idesto enim samlet illorectem. Equide laborem faccust, odi remqui conecto dendant og delvis overlappende. quia volut fuga. Intias eos voluptate explatur aut haris as volliasi comnis dit faccus nit adi te nis excessum faceper umquia quid molorib usapers pediosanihil et enecum harciae prepelia dit molorro quis ea nis ma deliqui optatia voloreperunt escimoluptas nem. Ehent quas veligni Bilder vil fremdeles være det mpelit, offic to te doluptatus, nobis et videnimi, voluptis que vellame delessimil int es corporum, idersperum Dekorelemen- iunda quamus, ut iusae res incit, sum rempelita quiatium late omnihil. bærende i profilen. tene tilfører dybde og identitet. 22 % 22 % 30 % 30 % 12 % % 10 % SHS Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Sterkere med enn uten Sterkere med enn uten 12 % Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO 8 % 9 % SST mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Sterkere med enn uten 9 % Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO 8 % 10 % SKKO mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Sterkere med enn uten 8 % Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO Motstående side Graden av gjennomskinnelighet på de faste arbeidsmalene skal ikke endres. I andre produkter, uten fastlagte arbeidsmaler, må graden av gjennomskinnelighet vurderes. Det er viktig at dekorelementene ikke blir for synlige og dermed forstyrrer den øvrige layouten. 8 % 9 % 8 % SKA Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO mars 09 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Sterkere med enn uten 20 21

12 Fargepallett Hovedfarger Seksjonsfarge Støttefarge PMS 194 CMYK: RGB: PMS CMYK: RGB: SHS PMS 158 CMYK: RGB: PMS 143 CMYK: RGB: PMS 185 CMYK: RGB: SST PMS 320 CMYK: RGB: PMS 630 CMYK: RGB: Felles støttefarge PMS Warm Gray 2 CMYK: RGB: SKKO PMS 2603 CMYK: RGB: PMS 681 CMYK: RGB: Fargepalletten baserer seg på grunnprofilen, men med noen endringer s røde fellesfarger beholdes. I tillegg har to av seksjonene (SST og SKKO) fått nye hovedfarger. Støttefargen til den enkelte seksjon er et supplement, ikke en erstatning, for hovedfargen. Støttefargene brukes også i 100 %, normal i punktene i verdibåndet. Den felles støttefargen Warm Gray 2 brukes primært til å fremheve faktabokser og som bakgrunn på tekstflater. Brukes i 100 %, normal. Helse og sosial Samferdsel og teknisk Kirke, kultur og oppvekst Kontor og administrasjon SKA PMS 369 CMYK: RGB: PMS 390 CMYK: RGB:

13 Brosjyre A5 Brosjyre A5, bakside Høyde på toppfelt: 60 mm september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 25 pkt Linjeavstand: 32 pkt Verdibånd TheSans B5 Plain Italic Størrelse: 12 pkt september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Rettfer og et g Teknisk informasjon TheSans B2 ExtraLight Størrelse: 6 pkt Billedfelt: 128,4 mm høyt. Ett hovedbilde. (Unntak: der hvor det er behov for å presentere de fire seksjonene spesifikt. Se egen malside i InDesign mal. Ett bilde anbefales.) ndet.no 30 OSLO Pb St. Olavs plass, N-0130 OSLO Nettadressse TheSans B7 Bold Størrelse: 10 pkt Adresse TheSans B5 Plain Størrelse: 9,5 pkt Hvitt bunnfelt: 21,6 mm høyt Logo: felles/seksjon 7,5 mm inn fra venstre kant, 7,4 mm fra bunn til logoens røde felt. Logo str 100 % (fellesmateriell) / 49 % (seksjonsmateriell) 24 25

14 Vervebrosjyre, 148 x 83, forside Vervebrosjyre, bakside Avstand fra høyre: 14 mm Avstand fra topp: 9 mm Logo str 37 % Sterkere med enn uten Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 18 pkt Linjeavstand: 22 pkt Sterkere med enn ute Høyde på toppfelt: 43 mm Verdibånd TheSans B3 Light Italic Størrelse: 9 pkt omtanke solidaritet sa Svarsending Oslo Billedfelt: 88 mm høyt Ett hovedbilde Svarsending Oslo Adressefelt Begynner der logoen slutter TheSans B6 SemiBold Størrelse: 11 pkt Linjeavstand: 13,2 pkt Hvitt bunnfelt: 17 mm høyt Logo: felles/seksjon 5,2 mm inn fra venstre kant, 6 mm fra bunn til logo til logoens røde felt Logo str: 77,3 % (fellesmateriell) 37 % (seksjonsmateriell) 26 27

15 Informasjonsbrosjyre A6, forside Informasjonsbrosjyre A6, bakside Høyde på toppfelt: 43 mm september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Sterkere med enn uten Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 20 pkt Linjeavstand: 24 pkt Verdibånd TheSans B3 Light Italic Størrelse: 9 pkt september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Teknisk informasjon TheSans B2 ExtraLight Størrelse: 6 pkt Sterkere med Fagforbund o Billedfelt: 88 mm høyt Ett hovedbilde Hvitt bunnfelt: 17 mm høyt Logo: felles/seksjon 5,75 mm inn fra venstre Pb St. Olavs plass kant, 6 mm fra bunn til logoens røde felt N-0130 OSLO Logo str: 77,3% (fellesmateriell) 37 % (seksjonsmateriell) Pb St. Olavs plass N-0130 OSLO Nettadresse TheSans B7 Bold Størrelse: 8 pkt Linjeavstand: 9,6 pkt Adressefelt TheSans B5 Plain Størrelse: 8 pkt Linjeavstand: 9,6 pkt 28 29

16 Håndbok A4, forside Håndbok A4, bakside Forhold rødt felt/tekstblokk: marg venstre side: 31 mm marg høyre side: 29 mm avstand fra topp: 10 mm avstand fra bunn: 12 mm ium ti. Høyde på toppfelt: 74,4 mm Rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø Håndbok Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 35 pkt Linjeavstand: 42 pkt Verdibånd TheSans B5 Plain Italic Størrelse: 12 pkt Ximilici usaperi antusapiet molecatquam, sim as et, vellabo rrorem quat dolore, nobis isimi, et vendest incturendit eosanis nestis que dolupta spicaepe estiam, serspe aut eium nonseca eceatur ionseque eosam seditat latur? gnam et am is eumendi consece rroviti occus, acese ium si doloreped qui ut alitati il iminacipimo vis, publium nicaessultum Romnime ntique manum que pero, suppl. Habit, nostus, nossilis, ut faucons upioztero. Rødt felt begynner 74,4 mm fra topp Rettfe og et Teknisk informasjon TheSans B2 ExtraLight Størrelse: 6 pkt Billedfelt: 199 mm høyt Ett hovedbilde september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x september 2010 / Foto: xxx / Trykk: xxx / Opplag: x Teknisk informasjon TheSans B2 ExtraLight Størrelse: 6 pkt Hvitt bunnfelt: 23,6 mm høyt. Logo: felles/seksjon 8,5 mm inn fra venstre kant, 8 mm fra bunn til logoens røde felt. Logo str: 100% (fellesmateriell) 49 % (seksjonsmateriell) agforbundet.no lass, N-0130 OSLO Pb St. Olavs plass, N-0130 OSLO Nettadressse TheSans B7 Bold Størrelse: 10 pkt Adresse TheSans B5 Plain Størrelse: 9,5 pkt Linjeavstand: 12 pkt 30 31

17 Annonse A5, liggende Annonse A5, stående Dekorfelt 39 mm inn fra venstre Avstand fra dekorfelt til tekstblokk: 5 mm Marg: 10 mm Avstand fra dekorfelt til tekstblokk: 5 mm Marg: 8 mm omtanke solidaritet samhold Annonsetittel over to spalter It facepe rem inverum velesciet qui remquasim expliatur sendis dus ditem deraturerae nos nus ersperi bea que nobis ad es atios deles autem facia voluptia debitem que se solut aut ut milibus exeruptatur rest quo et quistia nducid quia volum simus, vid esaliquam etum faccus nonecul. It facepe rem inverum velesciet qui remquasim expliatur sendis dus ditem deraturerae nos nus ersperibea que nobis ad es atios deles autem facia voluptia debitem que se solut aut ut milibus exeruptatur rest quo et quistia nducid quia volum simus, vid esrit quam, sum nectas que volorro rempossi accum haribusam ut eaque niscias imiliae volupta numquam eum fugia doluptatiis dit, con et abore, qui dit, conse doluptaeptis ad ut voluptat. Veraeptatia cor sint evelestis de liquo doluptae. Eperferi totatur audigendae volut faceatum quae sunt. Opta quid ut am quia id quiam rectur sunt dus. Ficto eturiatendi ut reici dolenimagnam quaeped et officiam rehenitat. Lor sunto que sam quodia qui suntota velecul parum, corem di culparunti res ipiti deles doluptia dolorep eriore nihita dolorpo rporernatur? Cipidem fugit rernatiatur? Vellauta doleseq uaturem. Itat qui incillorum eos ut as ea inuscitin repra int provitatia ducimus, omnis sitasse ceptass unditi cuptaec epeditat esequasit il invelit quam alia enia iliquatis et ut iusa dolorrovid que plit, quinimostrum voluptate volorep erovitaquam quunti qui venis et hil ipit dolupis que poreium excercim remped quame res perrupiet rerumqui volorro cum quam. omtanke solidaritet samhold Annonsetittel over én linje It facepe rem inverum velesciet qui remquasim expliatur sendis dus ditem deraturerae nos nus ersperibea que nsimus,.remqui ut aspereiur, optionsendem voluptae nos commolorunt. It facepe rem inverum velesciet qui remquasim expliatur sendis dus ditem deraturerae nos nus ersperibea que nobis ad es atios deles autem facia voluptia debitem que se solut aut ut milibus exeruptatur rest quo et quistia nducid quia volum simus, vid es Rit quam, sum nectas que volorro rempossi accum haribusam ut eaque niscias imiliae volupta numquam eum fugia doluptatiis Mellomtittel dit, con et abore, qui dit, conse doluptaeptis ad ut voluptat. Veraeptatia cor sint evelestis de liquo doluptae. Eperferi totatur audigendae volut faceatum quae sunt. Opta quid ut am quia id quiam rectur sunt dus. Edi rectemq uuntia debita sitium ilit recus exeresc imaximusam, nusanditati Tittel TheSans Størrelse: 22 pkt Linjeavstand: 32 pkt Ingress TheSans B6 SemiBold Italic Størrelse: 10 pkt Linjeavstand: 14 pkt Farge: PMS 194 Brødtekst TheSans B5 Plain Størrelse: 9,7 pkt Linjeavstand: 13 pkt Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 35 pkt Ingress TheSans B6 SemiBold Italic Størrelse: 10 pkt Linjeavstand: 14 pkt Farge: PMS 194 Brødtekst TheSans B5 Plain Størrelse: 9,7 pkt Linjeavstand: 13 pkt Spalteavstand: 6 mm Logo: 100 % Litt lengre mellomtittel Ficto eturiatendi ut reici dolenimagnam quaeped et officiam rehenitat. Lor sunto que sam quodia qui suntota velecul parum, corem di culparunti res ipiti deles doluptia dolorep eriore nihita dolorpo rporernatur? Cipidem fugit rernatiatur? Vellauta doleseq uaturem. Itat qui incillorum eos ut as ea inuscitin repra int provitatia ducimus, omnis sitasse ceptass unditi cuptaec epeditat esequasit il invelit quam alia enia iliquatis et ut iusa. Mellomtitler TheSans B7 Bold Størrelse: 10 pkt Linjeavstand: 14 pkt Farge: PMS 194 Logo: 100 % Dekorfelt 35,5 mm inn fra venstre Avstand til logo: 11 mm Dekorfeltet på annonsemalen må ikke endres. Dekorfeltet på annonsemalen må ikke endres

18 Flyer A5 Rapport A4 Marg: 23 mm 51 mm Organisasjons- og evalueringsprosjekt Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 35 pkt Linjeavstand: 42 pkt 75,5 mm fra toppen Avstandsforholdet mellom tekst, bilde og dekorfelt kan justeres. Rettferdig lønn, trygg jobb og et godt arbeidsmiljø Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 25 pkt Linjeavstand.: 32 pkt 64 mm 76 mm Organisasjonsenheten Otamus doluptios adiatem ea dit, ullestrum rae vitibus, conseri beaqui optaspe rerumenis eat aliae vel mo idesto enim illorectem. Equide laborem faccust, odi remqui conecto dendant quia volut fuga. Intias eos voluptate explatur aut haris as volliasi comnis dit faccus nit adi te nis excessum faceper umquia quid molorib usapers pediosanihil et enecum harciae prepelia dit molorro quis ea nis ma deliqui optatia voloreperunt escimoluptas nem. Ehent quas veligni mpelit, offic to te doluptatus, nobis et videnimi, voluptis que vellame delessimil int es corporum, idersperum iunda quamus, ut iusae res incit, sum rempelita quiatium late omnihil. Forfatter TheSans B6 SemiBold Størrelse: 15 pkt Ingress TheSans B6 SemiBold Størrelse: 11,5 pkt Linjeavstand: 16 pkt 11,2 mm fra toppen Verdibånd TheSans B5 Plain Italic Størrelse: 10 pkt Avstand fra rødt felt til tekstblokk: 7 mm It facepe rem inverum velesciet qui remquasim expliatur sendis dus ditem deraturerae nos nus ersperibea que nobis ad es atios deles autem facia voluptia debitem que se solut aut ut milibus exeruptatur rest quo et quistia nducid quia volum simus, vid esrit quam, sum nectas que volorro rempossi accum haribusam ut eaque niscias imiliae volupta numquam eum fugia doluptatiis dit, con et abore, qui dit, conse doluptaeptis ad ut voluptat. Veraeptatia cor sint evelestis de liquo doluptae. Eperferi totatur audigendae volut faceatum quae sunt. Opta quid ut am quia id quiam rectur sunt dus.dolorpo rporernatur? Cipidem fugit rernatiatur? Vellauta doleseq uaturem. Itat qui incillorum eos ut as ea inuscitin repra int provitatia ducimus, omnis sitasse ceptass unditi cuptaec epeditat esequasit il invelit quam alia enia iliquatis et ut iusa dolorrovid que plit, quinimostrum voluptate volorep erovitaquam quunti qui venis et hil ipit dolupis que poreium excercim remped quame res perrupiet rerumqui volorro cum quam. Brødtekst TheSans B5 Plain Størrelse: 9,7 pkt Linjeavstand: 13 pkt Spalteavstand: 6 mm Marg: 7,5 mm Marg: 7,5 mm 6 mm fra bunn til logo Logo str 100 % Nettadresse TheSans B5 Plain Størrelse: 9,7 pkt Marg: 7,5 mm Avstand til rødt logofelt: 8,5 mm Marg: 8 mm Hvitt bunnfelt: 23,5 mm høyt Logo: felles/seksjon Logo str 100 % 34 35

19 PowerPoint informerer PowerPoint-malen inneholder en hovedside og påfølgende undersider. Den er å finne under Lysbildeoppsett i PowerPoint. Malen er lagt opp slik at all tekst formateres til riktig font og størrelse. I tillegg til tittelstørrelse, finnes det fem tekstnivåer. Marg: 5 mm Hovedside informerer Tittel TheSans B6 SemiBold Størrelse: 34 pkt Tittel i Arial Fet 36 pkt Undertittel i Arial Normal 28 pkt Underside Tittel i Arial Normal 36 pkt Undertittel i Arial, størrelse i henhold til liste Alle undertitler i Arial Normal. Nivå 1: 32 pkt Nivå 2: 28 pkt Nivå 3: 24 pkt Nivå 4: 20 pkt Nivå 5: 20 pkt er LOs største forbund med rundt medlemmer. organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter. Tittel TheSans B5 Plain Størrelse: 9/10,8 pkt Malen foreligger digitalt i InDesign og Word

20 Brevark Brevark Brevark Brevark Brevarket er i A4 format. Eksemplene på denne siden er vist i 50% Brevarket størrelse. er Adressen i A4-format. nederst Eksemplene kan på trykkes Brevarket denne eller siden er i legges A4 er vist format. inn i redusert i Eksemplene Den Adressen på er denne satt nederst i siden TheSans er kan vist Plain. trykkes i 50% tekstmalen. størrelse. eller (7/10pkt). størrelse. legges Adressen inn i tekstmalen. nederst kan Den er satt trykkes i TheSans eller legges Plain. (7/10pkt). inn i tekstmalen. Den er satt i TheSans Plain. (7/10pkt). Alternativt kan TheSans erstattes med Arial (6,5/10 pkt), dersom adressen skal være en del av Alternativt tekstmalen, kan og TheSans TheSans erstattes ikke er med tilgjengelig. Arial (6,5/10 pkt), dersom adressen skal være en del av tekstmalen, Malene foreligger og og TheSans også ikke digitalt er er tilgjengelig. i QuarkXPress og Word. Malene foreligger også digitalt i i InDesign QuarkXPress og Word. og Word. Motstående side Brevark målsatt i 100% Motstående side Brevark målsatt i i 100% % 13 mm 13 mm 13 mm Bredde på logo 60 mm Bredde på logo 60 mm Logooriginal: FF_logo_pms.eps Logooriginal: FF_logo_pms.eps Vestfold Vestfold Kompetansesenteret i Skien Kompetansesenteret i Skien Hammerfest, avd. 115 Hammerfest, avd mm Vestfold Vestfold Telefon Gatenavn 00 Organisasjonsnr Faks Postboks 0000 Sted Bankgironummer NO-0000 Stedsnavn /xx/xxxxxxxxxxxxx Telefon Gatenavn 00 Organisasjonsnr Faks Postboks 0000 Sted Bankgironummer NO-0000 Stedsnavn /xx/xxxxxxxxxxxxx Telefon Gatenavn 00 Kompetansesenteret Faks Postboks 0000 Sted i Skien NO-0000 Stedsnavn Organisasjonsnr Bankgironummer mm Adressetekst: TheSans Plain Størrelse: 7 pt Linjeavstand: 10 pt Adressetekst: TheSans Plain Størrelse: 7 pt Linjeavstand: 10 pt Brevark for: Telefon Gatenavn 00 Organisasjonsnr Kompetansesenteret Faks Postboks 0000 Sted Bankgironummer i Skien NO-0000 Stedsnavn Telefon Gatenavn 00 Organisasjonsnr Fylkeskrets Hammerfest, avd. 115 Faks Postboks 0000 Sted Bankgironummer NO-0000 Stedsnavn Kompetansesenter Brevark for: Telefon Gatenavn 00 Organisasjonsnr Fylkeskrets Hammerfest, avd. 115 Faks Postboks 0000 Sted Bankgironummer Telefon Postboks 7003 St. Olavsplass Organisasjonsnr Fagforening NO-0000 Stedsnavn Kompetansesenter Faks NO-0130 Oslo Bankgironummer Fagforening 35 13,5 mm Telefon Faks Postboks 7003 St. Olavsplass NO-0130 Oslo Organisasjonsnr Bankgironummer ,5 mm 35 39

21 Brevark for de 4 seksjonene Konvolutter Konvolutter Konvolutter Eksemplet Eksemplet nedenfor nedenfor viser viser en B4en B4 konvolutt, konvolutt, med med frankeringsmerke og returinformasjon og på baksiden på baksiden i 50 % i 50% av riktig av riktig størrelse. størrelse. Ved produksjon Ved av andre av andre formater, formater, skal prinsipp samme prinsipp følges. følges. skal samme Plassering Plassering av logoen av logoen fra venstre fra venstre kant skal følge kant skal evt. følge vindu evt. på konvolutten. vindu på konvolutten. Malene Malene foreligger foreligger også også digitalt digitalt i QuarkXPress. i Postboks 7003 St. Olavsplass NO-0130 Oslo Postboks 7003 St. Olavsplass NO-0130 Oslo Seksjon helse og sosial Telefon Faks Postboks 7003 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Organisasjonsnr Bankgironummer Seksjon samferdsel og teknikk Telefon Faks Postboks 7003 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Organisasjonsnr Bankgironummer Er våre opplysninger korrekte? Hvis ikke, vær så snill å sende oss denne konvolutten med rettelser. Virksomhet/priv.person: Avdeling/etat: Gateadresse: Seksjon kontor og administrasjon Telefon Faks Postboks 7003 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Organisasjonsnr Bankgironummer Postadresse: Postnr./-sted: Telefon: Telefaks: Seksjon kirke, kultur og oppvekst Telefon Faks Postboks 7003 St. Olavs plass NO-0130 Oslo Organisasjonsnr Bankgironummer B4 konvolutt, forside og bakside med adresseopplysninger

22 Konvolutter Konvolutter Visittkort Utsnitt av B4 konvoluttens forside i 100 % av riktig størrelse Utsnitt av B4 konvoluttens forside i 100 % av riktig størrelse 15 mm 15 mm 15 mm 19,5 mm Bredde på logo 60 mm Fylke 15 mm Kari Nordmann Kompetansesenteret i Skien t: m: Navn TheSans B7 Bold Størrelse: 9 pkt Enhet/tittel TheSans B5 Plain italic Størrelse: 7 pkt Postboks 0000 Xxxxxxxxx NO-0000 Xxxxxxxxx Adresse: TheSans Plain Størrelse: 7 pt Linjeavstand: 10pkt Fast oppsett fra posten Nedre Hjellegate 1 NO-3724 Skien t: f: TheSans B7 Bold Størrelse: 8 pkt Annen tekstinfo. TheSans B5 Plain Størrelse: 8 pkt Utsnitt av B4 konvoluttens bakside i 100 % av riktig størrelse Er våre opplysninger korrekte? Tittel: TheSans Bold Størrelse: 7 pt Linjeavstand: 18 pkt Tekst: TheSans Plain Størrelse: 7 pt Linjeavstand: 18 pkt Ola Nordmann Rådgiver Organisasjonsenheten t: m: Hvis ikke, vær så snill å sende oss denne konvolutten med rettelser. Virksomhet/priv.person: Avdeling/etat: Gateadresse: Postadresse: Postnr./-sted: Keysersgate 15 NO-0165 Oslo Postboks 7003, St. Olavs plass NO-0130 Oslo t: f: Telefon: Telefaks: 15 mm Logo str: 31,47 % 15 mm 38 mm 91 mm 39 Fast forside: norsk versjon Bakside: rød dekor 42 43

Profildokumentasjon juli Design: Making Waves as

Profildokumentasjon juli Design: Making Waves as Profildokumentasjon 1.0 10. juli 2003 Design: Making Waves as Forord Forord Denne profildokumentasjonen er et verktøy som aktivt skal brukes for å ivareta og bygge videre på en samlende og enhetlig profil

Detaljer

HOVEDLOGO NEGATIV LOGO

HOVEDLOGO NEGATIV LOGO DESIGNMANUAL 2 3 INNHOLD og forord Logo 4 Logo i sort-versjoner 6 Transparent hvit logo 8 Stående logo 10 Plass rundt logoen 12 Minstemål 14 Ikke bruk logoens elementer alene 15 Filer, mapper, formater

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, Fagforbundet september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av Fagforbundet. Alle ledd i organisasjonen

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016

RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 RANHEIM GRAFISK PROFIL 2016 INNHOLD Logo - Hovedlogo 3 Logo - Stående 4 Logo - Alternativ 5 Logo - Logo og bakgrunn 6 Logo - Frisoner 7 Profilfarger 8 Teksteksempel - Annonse 10 Grafisk element 11 Visittkort

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Logo. fig. 1. Grofondet-logoen skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm. GRAFISK PROFIL Logo fig. 1 Grofondet-logo består av to elementer, symbolet og navnetrekket. Elementene er spesialtegnet og må aldri endres, opptre hver for seg eller settes sammen på andre måter enn vist

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran

Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran Profilhånbok for Svendsen & Kalland kran Innhold Den visuelle markedsprofilen Logo 3 Farger 7 Fonter 11 Implementeringer 13 Andre Trykksaker 37 Anleggsfirmaet er bygget opp av mange elementer. Profilhånboka

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015

GRAFISK HÅNDBOK. Rødt 2015 GRAFISK HÅNDBOK Rødt 2015 LOGO VARIANTER Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: REGLER

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk.

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Retningslinjer som kan for gå logobruk. Tittel 24 punkt over Januar 2007 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer som kan for gå logobruk over flere linjer Divisjon for

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Logomanual Oktober 2008

Logomanual Oktober 2008 Logomanual Oktober 2008 Innhold: Logo Bækkelagets Sportsklub 3 Hovedlogo Sentrert 4 Hovedlogo Venstrekant 5 Eksempler på riktig bruk av logo 6 Logofarger 7 Logoskrift Rygg på overtrekksdresser 7 Gul overtrekksdress

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014

Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 Den Norske Dataforeningen Profilmal 2014 I alle sammenhenger hvor DND opptrer visuelt, skal det skje i enhetlige former som bidrar positivt til å bygge vår merkevare både internt og eksternt. De visuelle

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

DIS-Norge Bruk av ny logo Veiledning L.H. Alstadsæter m/tillegg av J. Eri 21.01.2001 1. Logo og sekundærelementer DIS-Norges nye logo består av selve logoen og ulike sekundærelementer. Logoen brukes for

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714 01 forord innhold Norsk Journalistlag skal: arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser verne om den redaksjonelle uavhengigheten

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

Logoer fonter & farger

Logoer fonter & farger Profil Logoer fonter & farger profilelementer En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund profilveiledning Norges Kampsportforbund v1.0 2012 profilveiledning

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Grafisk håndbok. Rødt 2017

Grafisk håndbok. Rødt 2017 Grafisk håndbok Rødt 2017 Logo Varianter Ved sort/hvitt kopering eller trykking skal logoen brukes i sort: Dersom logoen skal legges oppå et bilde eller en farget bakgrunn skal den brukes i hvitt: Regler

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 Side 2 Logo Side 3 Logo språk- og fargeversjoner SPRÅK: BOKMÅL Blå logoversjon Dette er den foretrukne logoversjonen. Blå logoversjon

Detaljer

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt

Tittel 24 punkt over. med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil. Oppdatert februar 2014. Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Tittel 24 punkt over Oppdatert februar 2014 med linjeavstand 30 punkt Forskningsrådets visuelle profil Dette er en undertittel 14 pkt på 18 pkt Retningslinjer forgå logobruk som kan over flere linjer Kommunikasjonsenheten

Detaljer

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 LOGO Hovedlogo Logoen består av navnetrekket Høgskolesenteret i Kristiansund og symbolet som er et tangram. Det skal alltid etterstrebes å bruke hovedlogoen, som alltid skal

Detaljer

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no.

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no. PROFILPROGRAM LOGO Logo eies av Bysy AS. Byggesystemers merkevarelogo finnes i fire varianter + klisje, som kan brukes til forskjellige oppgaver. og ivaretar alle Byggesystemers verdier: kvalitet, tradisjon

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: bøsse 6. Elektroniske maler - Word 7. Bruk

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok VISUELL KOMMUNIKASJON Designhåndbok INNHOLD Kommunens visuelle profil Logo Farger Skriftsnitt Maler Powerpoint Brev Planer Visittkort Annonse rubrikk 2-spalte Elementer Topp- og bunnstripe Skjeggklokke

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil Foto: Ørjan B. Iversen 1 Visuell profil Karmøy kommune - visuell profil 2 Innhold Profilelementer Kommunevåpen Proporsjoner 4 Stående versjon 5 Liggende versjon 6 Underordnet avsender 7 Tidslinjen Farger

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

SIVA-PARTNER? LA DET VISES!

SIVA-PARTNER? LA DET VISES! SIVA-PARTNER? LA DET VISES! Sivas nettverk av innovasjonsselskaper gjør en betydelig innsats for nyskaping og næringsutvikling i hele landet. Det er viktig at dette blir sett og forstått av et bredt publikum,

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje

Eksempler: Logo + Logotype Grønn. Logo + Logotype Brun. Logo + Logotype Hvit. Logo + Logotype Oransje Design Manual for Eksempler: Logo + Logotype Grønn Logo + Logotype Brun Logo + Logotype Hvit Logo + Logotype Oransje Jobber for et sunnere liv og miljø Eksempler: Dyrker et sunnere liv og miljø Jobber

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Profilhåndbok. logobruk fonter fargevalg slagord/elementer brevark visittkort konvolutter minibrev powerpoint-mal

Profilhåndbok. logobruk fonter fargevalg slagord/elementer brevark visittkort konvolutter minibrev powerpoint-mal Logo Logoen består av en tegning av en sau og geit som er satt sammen med bokstavene NSG. Tegningen er en videreføring av logoen som har eksistert siden 1948. Norsk Sau og Geit står som undertekst for

Detaljer

For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS. Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no

For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS. Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no Profilhåndbok For spørsmål vedrørende Profilhåndboken, kontakt HAV Eiendom AS Tlf: + 47 22 17 91 00 / E-post: post@haveiendom.no HAV Eiendom Profilhåndbok Innledning Innhold 1 Innledning side 4 2 Logo

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Profilmanual for. Fløibanen AS

Profilmanual for. Fløibanen AS Profilmanual for løibanen AS Innholdsfortegnelse s.03 01. Generelle retningslinjer for bruk av visuell identitet og beskrivelse av grunnelementene s.04 1.1 logo s.09 1.2 Bruk av logo s.11 1.3 Hovedfarger

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD

VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD DESIGNMANUAL VISUELL IDENTITET VÅRT ANSIKT UTAD Vi ønsker at Folketrygdfondet skal ha en enhetlig profil. For å oppnå dette er det viktig at alle i organisasjonen samt eksterne samarbeidspartnere følger

Detaljer

Norske Redningshunder Profilhåndbok

Norske Redningshunder Profilhåndbok Norske Redningshunder Profilhåndbok NRH`s profilprogram Som ansvarlig under fornyelsen av NRH`s profilprogram vil jeg med dette gi litt informasjon rundt endringene. I forhold til det gamle programmet

Detaljer

LOGOER FONTER & FARGER

LOGOER FONTER & FARGER PROFIL LOGOER FONTER & FARGER PROFILELEMENTER En verktøykasse for utforming av profilbyggende kommunikasjonsmateriell for Norges Kampsportforbund PROFILVEILEDNING Norges Kampsportforbund v1.2 2012 PROFILVEILEDNING

Detaljer