Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder"

Transkript

1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder

2 INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo 8 Med forbundsnavn og adresselinje 9 Farger Fonter 12 Grafisk element Bildebruk 17 Layout NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. I denne veilederen vil du finne retningslinjer for bruk av NNN sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at NNN skal fremstå profesjonelt og med en klar identitet. Avvik fra disse retningslinjene vil utvanne NNN sin merkevare. Veilederen er utarbeidet av Gjerholm design as. De grafiske profilelementene finnes tilgjengelig og kan lastes ned på nnn.no eller ved å ta kontakt med forbundskontoret på Kontaktperson: Bente Birkeland, PoSTALe elementer Brevark 21 Konvolutter 22 Visittkort 23 E-postsignatur 24 Powerpointmaler 25 TILLeggSeLeMeNTeR LANDSMØTePeRIoDeN Verdiord Portrettfoto

3 Logo Farge: CMYK 0/100/100/0 RGB 191/42/42 PMS 485 NB: RGB-farger er til bruk på nett og andre digitale flater. CMYK-farger brukes på trykksaker. PMS er spesialfarge f.eks. ved trykk på klær og andre produkter. 3

4 Logo Logoen finnes i rød, sort og negativ versjon. Rød versjon er den optimale. Sort versjon brukes der man ikke har rød farge tilgjengelig. OBS: negativ på mørk bakgrunn uten rød ramme Negativ versjon brukes på mørke flater. Logoen bør ikke brukes på mønstret bakgrunn eller på en bakgrunn som vil gjøre lesbarheten dårlig. 4

5 Logo Sidestilt og midtstilt versjon med undertekst. 5

6 Logo X X X X Avstand rundt logo. Bruk høyden på ringene i logoen som minstemål på avstand til andre elementer rundt logoen. X 6

7 Logo Avstand rundt logo. Eksempel At officiament et ium velit, erspedita dolla int, con rempeli beruntem reperiae. Itatus. Catatusam as volo et etur moluptatiusa sa sequi od quis et et audisquis maximusdae dolupta expelit est laccatest es aut quodi quiatus, et lab ipic temoles re di coreici quam ipsusa dictur? 7

8 Logo Logo plassert på klær eventuelt på andre produkter. Eksempel 8

9 Logo Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Logo med forbundsnavn, med og uten undertekst og adresselinje. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund nnn.no Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget, 0028 Oslo nnn.no Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Avd. nr, adresselinje nnn.no 9

10 FArger Hovedfargen er rød. Sort brukes i tekst og linjer. CMYK 0/100/100/0 RGB 191/42/42 PMS 485 SORT 100 % 70 % 50 % 20 % Prosent av sort brukes som bakgrunnsfarge og til basiselementene i profilen. NB: RGB-farger er til bruk på nett og andre digitale flater. CMYK-farger brukes på trykksaker. PMS er spesialfarge f.eks. ved trykk på klær og andre produkter. 10

11 Farger CMYK 99/1/5/5 RGB 0/149/200 PMS 639 Sekundærfarger brukes som effektfarge i sammenhenger der man trenger differansiering, utheving eller i illustrasjoner og grafiske fremstillinger. Brukes på mindre flater. CMYK 100/4/56/8 RGB 0/133/120 PMS % 50 % 20 % 11

12 Hovedfont Støttefont og digitalfont FONT ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZÆØÅ abdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? Brødtekstfont til større mengder med tekst Abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå !#$%&/? Dame officia dus aut quae il iur magnit que esciur quiberibea velectatum andam fuga. Itatend isquis modit odi conserem net as eria ent volorepedis vel. Es provita sperum auda cusant vitat ma ne corum. Atecti oreptatio int expligendit res molora id quiscillore, sin et es mo doluptia nos aut aniendu ciminverum, nullatium corrovit rem. Icte culparis expla quias doluptat occate laboristium erferum eriti sincilitate. Hovedfont - Neo Sans Regular - Neo Sans Light - Neo Sans Medium - Neo Sans Bold Brødtekstfont (til større tekstmengder) - Times Regular Støttefont og digitalfont: - Arial Regular - Arial Bold NNN profilfont er Neo Sans. Neo Sans er en velutviklet font med rom for stor variasjon. På web og der Neo Sans ikke er tilgjengelig anbefales å bruke fonten Arial. 12

13 grafisk element Mønsteret med sirkler fanger opp formen til de tre sirklene i logoen. Kan også symbolisere at man er mange sammen i ett forbund. 13

14 grafisk element Mønsteret kan brukes i forskjellige størrelser. Man kan også bruke deler av mønsteret. 14

15 grafisk element Eksempel I a. b. a og b: Enkelte sirkler kan fargelegges og/eller brukes til å utheve forskjellig type tekst som fakta/info etc. Man kan også bruke sirkelen som løsrevet element. c. d. Mer info på vår nettside: nnn.no c og d: Sirklene kan inneholde bilder i sort/hvitt eller illustrasjon. 15

16 GRAFISK element Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Eksempel II Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren forteller vi deg hvordan. Sirklene kan utheves med en farge som her på forsiden av en brosjyre, eller som en del av layout for å utheve tekst! Vel et occume min nis et odis quaturempori bea quuntib usanissit latur? At officiament et ium velit, erspedita dolla int, con rempeli beruntem reperiae. Itatus. Catatusam as volo et etur moluptatiusa sa sequi od quis et et audisquis maximusdae dolupta expelit est laccatest es aut quodi quiatus, et lab ipic temoles re di coreici quam ipsusa dictur? Gunstige fordeler Nonsequi quo bereperis quat pror sitat abore natum eos atur re nonesti onsequia nis vitas audae es iunte consequ aestium dis et dendi dipsaer ibusani enessit atenimporror aut volor aut odit, sa dolore, volloria quis sectur? Ulluptate pro eatquam, occulpa veliquat. 16

17 Bildebruk Fortrinnsvis bilder i sort/hvitt. Realistiske motiver av mennesker i autentisk miljø som medlemmene kan kjenne seg igjen i. 17

18 LAYoUT Forside basis Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Tittel Bakgrunn med rom for fargeflate eller bakgrunnsbilde. 18

19 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Tekst Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Tekst LAYoUT Basis forside brosjyre A4 Fast stolpe på venstre side ca 15 mm bred ved mulighet for utfallende trykk. Tekstfelt kan variere i størrelse og plassering eventuelt utelates. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Tekst Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Tekst 1,5 mm avrundede hjørner på tekstfelt Logo plasseres nederst i høyre hjørne. Angående farger og bildebruk se eksempler! 19

20 LAYoUT Forsideeksempel Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Kurstilbud 2014 Faglig grunnkurs 1og 2 Forhandlingsteknikk Temakonferanse Ungdomskonferanse For å utheve et budskap kan man leke med sirklene og ev. tilføre illustrasjon etc. 20

21 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund BReVARK A4 Postadresse: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Lilletorget Oslo E-post: Internett: nnn.no Telefon: Telefaks: Foretaksregisteret: Bankkonto:

22 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget, 0028 Oslo nnn.no Konvolutter Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget, 0028 Oslo nnn.no 22

23 Visittkort Fornavn Etternavn Tittel Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Lilletorget 1, Postboks 8719 Youngstorget 1, 0028 Oslo Størrelse 5 x 9 cm Hvert kort har en uthevet sirkel i en gråfarge. Ev samme trykk på bakside med engelsk versjon av tekst. Ubestrøket matt papir. Fornavn Etternavn Tittel NNN avd. 000, Fylke Adresselinje Eventuell fellesmail

24 E-postsigNatur Med vennlig hilsen fra NNN Fornavn Etternavn Tittel Postboks 8719, Youngstorget Lilletorget 1, 0028 Oslo Telefon Mobil nnn.no Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Teksten skrives i signaturfeltet på egen maskin! Navn: Arial bold, 14 pt, grå Tekst: Arial regular, 12 pt, grå Nettadresse: Arial Extra bold, 14 pt, grå Logo med tekst legges inn som et bilde i signaturen! 24

25 PoWeRPoINT Det er utarbeidet en powerpointfil med forskjellige maloppsett. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Disse finner du som nedlastbar fil på nnn.no eller ved å ta kontakt med forbundskontoret. 25

26 VeRDIoRD Tilleggselement som brukes som en slags signatur for landsmøteperioden

27 VeRDIoRD Eksempler Som et layoutelement. NNN vil gjennom et stort fellesskap gjøre seg SYNLIG som organisasjon og for hvert enkelt medlem. overskrift Mil id ex escienim quia qui imus dusa as ut faccate nonecullab ilitibea dunt evendae nos expliae. Ut odiorep eligenda voluptas doluptam, te nonsecesed qui derspit, quate volorep eritae. Verum qui nullam harum debisit imaxime simus deliquo doluptios eturio eume volupta tiatem explantin rem recus enis rerem nonseque doluptatur as rerrum et evel ella dicienis ium ni conseque net volores eribusdam facepta ssunto vit laut ad evendun temposaecto occus. NNN ønsker å fremstå som en støttende og TRYGG organisasjon for sine medlemmer. 27

28 Verdiord Eksempler 8/ Som avsender på baksiden av en publikasjon. Foto: Jacob Hultgren Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Telefon: Telefaks: nnn.no Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Telefon: Telefaks: nnn.no 12 - fellesskap i hverdagen veileder _innleie.indd

29 VeRDIoRD Alternativ versjon med verdiordene på én linje. OBS: negativ på mørk bakgrunn uten rød ramme 29

30 Portrettfoto Tilleggselement for landsmøteperioden Det finnes seks stk portrettbilder som ble brukt i forbindelse med Landsmøtet 2013 og som viser tillitsvalgte som representanter for et SYNLIG, TRYGT OG STERKT NNN. Kan brukes i enkelte sammenhenger i løpet av perioden. F.eks. i forbindelse med rekruttering og direkte markedsføring av NNN. 30

31 Portrettfoto Det kan gjerne brukes egnede utsnitt av portrettbildene. 31

32 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: nnn.no

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

HABBERSTAD DESIGN MANUAL

HABBERSTAD DESIGN MANUAL HABBERSTAD DESIGN MANUAL INNHOLD 9. LOGO 27. Mapper 24. Konvulutter 2 OM HABBERSTAD Habberstad AS er et norsk rådgivnings- og rekrutteringsfirma. Vi er frittstående, og har ingen bindinger til andre leverandører

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING

VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING VISUELL IDENTITET 2012 NINABEA DESIGN OG BRANDING INNHOLD 03 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Intro // Visjon Merkevarebygging Verdigrunnlag Navn Utrykk Logo Logoalternativer Logoplassering Typografi Fargepalett

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester.

Postertjenesten. Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Postertjenesten Alt om Postertjenesten på våre nettsider: www.uus.no/medbib Klikk på Postertjenesten under Tjenester. Bestill tid til trykking i god tid på forhånd. Ring oss på 22 11 94 95/96 eller kom

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k

H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k H i M o l d e i d e n t i t e t s h å n d b o k R e g l e r f o r b r u k a v t e k s t o g d e s i g n e l e m e n t v e d H ø g s k o l e n i M o l d e V e r s j o n 2 7 0 6 0 6 Vi skal i de fleste sammenhenger

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Rapport Obligatorisk oppgave 03

Rapport Obligatorisk oppgave 03 Rapport Obligatorisk oppgave 03 Obligatorisk oppgave 03 : Door to Door Organics Oppgaven gikk ut på å lage en ny logo og visuell profil for Door to Door Organics i forbindelse med at de skulle starte opp

Detaljer