Årshjul Haraldsvang skole per xlsx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årshjul Haraldsvang skole per xlsx"

Transkript

1 August :30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm :30 Lærerne Planleggingsdag Skolen Adm :25-11:55 Alle Skolestart for elevene Skolen Teamene :30 9A SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere :30 9B SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere :30 9C SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere :30 9D SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere :30 9E SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere September 8. trinn Hjemme-/trekantsamtaler (gjennomføres før høstferien) Kontaktlærere 8. trinn :30 9F SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere trinn (30 elever) Pilotering av nasjonale prøver i engelsk Skolen Adm :30 9G SLTtur til Olalia Skolen - Olalia Sos.lærer og (kontakt)lærere :00/17:45/18:30 Alle lærere 8. trinn,adm,rådg Foreldremøte - felles og klassevis Skolen Adm, rådg, (kontakt)lærere Frist for å ferdigstille årsplaner Fagkonsulenter time Alle Aktivitetsdag (vurderes nærmere dagene før) Stadion Aktivitetslærer, ansatte :00 Alle lærere 9. trinn Foreldremøte - klassevis Skolen Adm og (kontakt)lærere :00-13:45 8. og 9. trinn Nasjonale prøver - Lesing (papirprøve) Skolen Adm og faglærere i norsk :00 Alle lærere 10. trinn Foreldremøte - klassevis Skolen Adm og (kontakt)lærere time 9A Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team time 9B Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team Ansatte Planleggingsdag Adm halv dag UTVlærere Kurs om faget utdanningsvalg hele dagen Lærere Gründercamp/Haug. kr. Lærerkurs i Gründercamp Infosenteret på Bø Adm og aktuelle lærere time Alle Dark Side Of The Wall (DKS) Haraldshallen Adm og team time 9C Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team time 10. trinn Norsk sidemål - fellesprøve (10AB skriver på data) Skolen Adm og faglærere i norsk og 4. time 8F Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng og 2. time 8E Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng og 6. time 8C Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng og 2. time 8A Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng FAU-møte FAU time 9D Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team og 6. time 8B Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng time 9E Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team og 4. time 8D Nasjonale prøver - Engelsk (elektronisk prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i eng.

2 Oktober 8. trinn Hjemme-/trekantsamtaler (gjennomføres før høstferien) Kontaktlærere 8. trinn 9. og 10. trinn Trekantsamtaler (gjennomføres før 15.11) Kontaktlærere 9. og 10. trinn time 10. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i matematikk time 8. og 9. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i matematikk time Alle trinn Engelsk - fellesprøve (10CD skriver på data) Skolen Adm og faglærere i engelsk time 9F Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team time 10ABC Poliovaksine Skolen Helsesøster og lærer i timen :00 SU-møte Skolen Rektor time 9G Maktspillet (DKS) Nordvegen hist.senter Adm og team time 10DEF Poliovaksine Skolen Helsesøster og lærer i timen HØSTFERIE time 10A Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 10A Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer time 10. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 8. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 9. trinn Musikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i musikk time 9G Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9D Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9F Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9E Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9B Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9A Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9C Besøk fra Opplæringskontoret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk og 9. trinn Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Skolen Adm, ikt og faglærere i mat og 2. time 8C Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 4. time 8F Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 6. time 8D Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 2. time 8A Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 2. time 8E Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat :30 8ABC (foresatte) Ungdom og alkohol Skolen Sosiallærer og klassekontakter FAU-møte FAU time 9G Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9D Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9F Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere og 6. time 8B Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat time 9E Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere :30 8DEF (foresatte) Ungdom og alkohol Skolen Sosiallærer og klassekontakter time 9B Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9A Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere time 9C Besøk fra Karrieresenteret (Utdanningsvalg) 142 Rådgivere og lærere og 4. time 9C Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 6. time 9D Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat.

3 November 9. og 10. trinn Trekantsamtaler (gjennomføres før 15.11) Kontaktlærere 9. og 10. trinn og 2. time 9F Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 4. time 9G Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 6. time 9E Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 2. time 9A Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat og 4. time 9B Nasjonale prøver - Regning (elektronisk-prøve) Datarom 1 og 2 Adm, ikt og faglærere i mat time 10B Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 9. trinn Norsk sidemål (grammatikk)- fellesprøve Skolen Adm og faglærere i norsk time 10B Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer time 10C Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 10C Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer FAU-møte FAU time 9. trinn Mat og helse - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i mat og h Ansatte Planleggingsdag Adm time 10. trinn Yrkesmessen (Utdanningsvalg) Tysvær Arena Adm, rådg og kontaktlærere :00 SU-møte Skolen Rektor time 9. og 10. trinn Engelsk - fellesprøve (10AB skriver på data) Skolen Adm og faglærere i engelsk time 8. trinn Engelsk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i engelsk time 8. og 9. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i matematikk time 10. trinn Norsk hovedmål - fellesprøve (10CD skriver på data) Skolen Adm og faglærere i matematikk trinn VGSdag Videregående skoler Rådgivere og kontaktlærere time 8. og 9. trinn Norsk hovedmål Skolen Adm og faglærere i norsk time 10. trinn Norsk sidemål - fellesprøve (10EF skriver på data) Skolen Adm og faglærere i matematikk kl 18:00 9. trinn Nettvett Skolen Adm og sosiallærer time 10D Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 10D Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer trinn VGSdag Videregående skoler Rådgivere og kontaktlærere trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 1 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse Frist for innlevering av halvårsrapporter Adm, kontakt-/t-timelærere

4 Desember trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 1 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse time 10. trinn Matematikk Skolen Adm og faglærere i norsk time 10F Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 10F Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer time 9. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 10E Samliv og seksualitet Skolen Helsesøster og kontaktlærer time 10E Samliv og seksualitet Helsestasjonen Helsesøster og kontaktlærer time 10. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 8. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk FAU-møte FAU trinn JOBBdager (Utdanningsvalg) Bedrift/arbeidsplass Rådgivere og kontaktlærere Frist for innlevering av justert IOP Adm, kontakt-/t-timelærere Lærerne Frist for føring av karakterer (før kl 23.59) Lærerne time Alle Juleverksted Skolen Adm og lærerne time Alle Avslutning (kino, klasseavslutning ) Kino/skolen Adm og lærerne Kl 18:00 Alle Julegudstjeneste og avslutning på personalrom Kirken/museet Adm, musikklærere og UDF/SL Alle FRI - avspassering for kveldsavslutning JULEFERIE

5 januar trinn Informasjonsmøte om videregående opplæring Rådgivere (1 time/klasse) Alle Utopi og fantasi (DKS) Skolen Adm og team FAU-møte FAU trinn Åpen dag vgo (Utdanningsvalg) Videregående skoler Adm, rådgivere og kontaktlærere time 10C Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 10A Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 10B Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere Lærerne Planleggingsdag Adm 10. trinn Innsøking videregående skoler Skolen - data 2. etg Rådgiver Februar trinn Søknadsfrist videregående opplæring (særskilt gr.) Skolen Rådgivere time 8. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i matematikk Frist for innlevering av rapporter til ITPplanen (norsk2) Adm, kontakt-/t-timelærere time 10. trinn Norsk hovedmål - fellesprøve (10AB skriver på data) Skolen Adm og faglærere i norsk time 10C Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 10A Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 10B Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 9. og 10. trinn Engelsk - fellesprøve (10EF skriver på data) Skolen Adm og faglærere i engelsk time 8. trinn Engelsk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i engelsk time 9. og 10. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i matematikk FAU-møte FAU time 9. og 10. trinn Norsk sidemål - fellesprøve (10CD skriver på data) Skolen Adm og faglærere i norsk time 8. trinn Norsk hovedmål - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i norsk A, 8C og 8E Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere time 10F Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 9DE Gründercamp Infosenteret på Bø Adm, team og kontaktlærere time 10D Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere B, 8D og 8F Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere time 9ABC Gründercamp Infosenteret på Bø Adm, team og kontaktlærere time 10. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 8. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 10E Innsøking videregående opplæring Datarom 2. etg Rådgivere time 9. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk :00 SU-møte Skolen Rektor trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 2 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse time 9FG Gründercamp Infosenteret på Bø Adm, team og kontaktlærere VK Skeisvang Skeisvang vgs Team og faglærere VINTERFERIE

6 Mars trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 2 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 2 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse trinn Søknadsfrist videregående opplæring Skolen Rådgivere time 9. trinn Musikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere A og 10D Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere B og 10E Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere C og 10F Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere trinn Gjennomgang av eksamen (tidsplan, organisering, regler) 142 Adm A, 9D og 9F Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere B, 9E og 9G Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere FAU-møte FAU C Faglærersamtaler Skolen Adm og faglærere Alle Elevundersøkelsen Skolen Adm og lærere time 10. trinn Norsk - forberedelsesdag Skolen Adm og faglærere time 10. trinn Norsk hovedmål - fellesprøve (10EF skriver på data) Skolen Adm og faglærere time 10. trinn Norsk sidemål - fellesprøve (10AB skriver på data) Skolen Adm og faglærere mars/april 8. trinn Kunsten å fortelle (DKS) Hgsd billedgalleri Adm og team mars/april Dialogmøte Skolen Rektor April Alle Elevundersøkelsen Skolen Adm og lærere PÅSKEFERIE time 10. trinn Engelsk - forberedelsesdag Skolen Adm og faglærere time 10. trinn Engelsk - fellesprøve (10CD skriver på data) Skolen Adm og faglærere time 10. trinn Matematikk - fagdag Skolen Adm og faglærere time 10. trinn Matematikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 3 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse (1 time/trinn) Alle Home is where my hat is (DKS) Skolen Adm og team trinn VGS-dager Videregående skoler Rådgivere og kontaktlærere FAU-møte FAU time Alle Innsamlingsaksjon - Elevråd og kontaktlærer elevråd time (plan) Alle Olweusundersøkelsen Skolen Adm, sosiallærer og lærere trinn VGS-dager Videregående skoler Rådgivere og kontaktlærere time 9. trinn Musikk - fellesprøve Skolen Adm og faglærere i musikk. mars/april 8. trinn Kunsten å fortelle (DKS) Hgsd billedgalleri Adm og team

7 Mai trinn Mat og helse - PPI/hjemmedag 3 Skolen/hjemme Faglærere i mat og helse trinn Arquebus museet (DKS) Arquebus Adm og lærere MAI time 8. trinn Opptur (Den Norske Turistforening) Djupadalen Team time 10. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 9. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 8. trinn 2. fremmesspråk - fellesprøver Skolen Adm og faglærere i 2. fr.språk time 8. og 9. trinn Norsk hovedmål - årsprøve Skolen Adm og faglærere time 8. og 9. trinn Matematikk - årsprøve Skolen Adm og faglærere time 8. og 9. trinn Engelsk - årsprøve Skolen Adm og faglærere time 9. trinn Mat og helse - fellesprøve Skolen Adm og faglærere : trinn Informasjon om trekkfag Skolen Adm time 10. trinn Matematikk - fagdag (forberedelsesdag) Skolen Adm og faglærere i matematikk : MAI - oppmøte i Grytå/ KR. HIMMELFARTSDAG FRI : trinn Matematikk - EKSAMEN Skolen Adm : trinn Norsk - tilgang til forberedelsesmateriell Skolen/hjemme Adm og faglærere i norsk time 10. trinn Norsk - forberedelsesdag Skolen Adm og faglærere i norsk trinn JOBBdager (Utdanningsvalg) Bedrift/arbeidsplass Rådgivere og kontaktlærere FAU-møte FAU : trinn Norsk hovedmål - EKSAMEN Skolen Adm : trinn Norsk sidemål - EKSAMEN Skolen Adm :00 Skolemiljøutvalget (SU-møte) Skolen Rektor time 9. trinn Norsk sidemål - årsprøve Skolen Adm og faglærere PINSEDAG : trinn Engelsk - tilgang til forberedelsesmateriell Skolen/hjemme Adm og faglærere i engelsk :00 Lærere på 10. trinn Fastsetting av karakter i orden og oppførsel Skolen Adm og lærere 29.5.? 21 Lærere med avgangsfag Frist for føring av standpunktkarakterer (kl 23.59) Lærere med avgangsfag time 10. trinn Engelsk - forberedelsesdag Skolen Adm og faglærere i engelsk : trinn Engelsk - EKSAMEN Skolen Adm Frist for innlevering av halvårsrapporter Adm, kontakt-/t-timelærere FAU-årsmøte FAU mai/juni nye 8. trinn SLTleir Stemnestaden Sosiallærer og nye komtaktlærere

8 Juni mai/juni nye 8. trinn SLTleir Stemnestaden Sosiallærer og nye komtaktlærere 1.6.? 22 09:00 9. og 10. trinn Opplysning om standpunktkarakterer Adm og kontaktlærere (9./10. tr.) trinn Prøvemuntlig Skolen Adm og faglærere Frist for innlevering av justert IOP Adm, kontakt-/t-timelærere Sensorer muntlig Muntlig eksamen i karmøy-/tysværskolen (sensoroppdrag) Lærerne :00 Lærere på 8. og 9. trinn Fastsetting av karakter i orden og oppførsel Skolen Adm og lærere : trinn Opplysning om trekkfag muntlig eksamen Adm og faglærere :30 -> 10. trinn Forberedelsesdag med veiledning (muntlig eksamen) Adm og faglærere :30 -> 10. trinn MUNTLIG EKSAMEN Adm og faglærere Lærerne Frist for føring av karakterer (før kl 23.59) Lærerne : trinn Utlevering av vitnemål Festiviteten Adm, kontakt-/musikklærere Siste skoledag 14:00-15:30 8. trinnskontaktl "Speeddating" med barneskolelærere Skolen Adm og aktuelle lærere Delingstimer opphører i ukene

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 1 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2016-2017 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST Uke 33 Planlegging Adm. og lærere Barnehage- og 16.08.16 Psykologisk førstehjelp 0830-1300 17.08.16 Felles planleggingsdag Ohlin

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.12 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast

Årshjul Det som er merket med grønt, ligger fast Årshjul 2011-2012 Det som er merket med grønt, ligger fast Sist oppdatert jan.17 AUGUST 0nsdag 17. Planleggingsdag Alle Adm. Torsdag 18. Planleggingsdag - felles i Ringsaker Alle Adm. Fredag 19. Planleggingsdag

Detaljer

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014

ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 ÅRSHJUL MOELV UNGDOMSSKOLE 2013-2014 TIDSPUNKT HVA HVEM ANSVARLIG AUGUST 12.08- Planlegging og lærere 16.08.13 19.08.13 Skolestart Alle Alle Uke 34 Info.brev nr.1 til foreldre Skoleleder Skoleleder 23.08.13

Detaljer

28 Be Safe. Fotografering elever

28 Be Safe. Fotografering elever Uke 35 BE SAFE 1t/d 1 2 Svømming 8 A Uke 36 5 6 Ressursteam 10-11.30 Elevstøttemøte HUS 8 9 Svømming 8 A DKS 8+9+10. trinn FAU 19.00 Uke 3 Utviklingssamtaler alle trinn 12 Nasjonale prøver: Lesing 8 A+B

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2017-2018 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1 4 har fra dette skoleåret ingen onsdager som de skal gå på skolen. 5. kl har fra dette skoleåret full

Detaljer

Fjære ungdomsskole Årsplan, skoleåret 2015 2016 09.10.2015

Fjære ungdomsskole Årsplan, skoleåret 2015 2016 09.10.2015 August Uke 34 Man. 17: Tirs.18: Ons. 19: Skolestart. Info fra ledelsen. Klasseinformasjon. 12.00-14.00: ABUP-foredrag om utfordring. Eget skriv. 1. samling med SKU (08-11.00). Individuelt arbeid. Eget

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule

Årshjul Vegårshei skule Årshjul Vegårshei skule 2016-2017 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 4. klasse har skole følgende onsdager: 28. sept, 26. okt, 30. nov, 19 april og 7. juni 5. klasse har

Detaljer

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE

Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE Til personalet ved Ris ungdomsskole: GODT NYTT ÅR 2018! TIL ELEVER OG FORESATTE VED RIS SKOLE MÅNED ANTALL SKOLEDAGER FERIE OG FRIDAGER JANUAR 22 Juleferie t.o.m. 01.01.2018. Første skoledag 02.01.2018

Detaljer

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005

BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 BARDU UNGDOMSSKOLE Nr. 1 skoleåret 2004-2005 INNHOLD Til foresatte Klassetrinnsteam Administrasjon/adresser/telefon/e-post Skolerute FAU Skoleporten Nytt fra klassetrinnene Skoledagen Nasjonale prøver

Detaljer

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing. Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag: 18.8 35 MOT: B.kl Årshjul 2015-2016 Merk: Endringer vil skje i løpet av skoleåret. Følg med på e-post og it s learning! Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl torsdag 10A Første skoledag:

Detaljer

August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni. INFO mandag tirsdag onsdag torsdag fredag. Uke 35 1 Svømming 8A

August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni. INFO mandag tirsdag onsdag torsdag fredag. Uke 35 1 Svømming 8A Uke 35 1 Svømming 8A Uke 36 4 5 Langfelles til 16.00 Foreldremøte 18.30 6 7 8 Svømming 8A Uke 37 Nasjonale prøver Eng 8 + Les 8+9 Regning 8+9 UTV.samtaler 8 11 12 13 14 15 Svømming 8A Uke 38 Eng 8 + Les

Detaljer

Første skoledag høst 2016: torsdag 18. august

Første skoledag høst 2016: torsdag 18. august Uke 22 Muntlig eksamen 10. 1 2 Muntlig eksamen 10. gruppe 1 3 Uke 23 6 Sensorskolering 7 Muntlig eksamen 10. gruppe 2 8 Foreldremøte 7. Aulaen 19.00-20.30 9 10 Sommerleker HUS Sommermøte HUS Uke 24 13

Detaljer

ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012

ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012 Fjære ungdomsskole 4885 Grimstad ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012 (planen justeres fortløpende; gjeldende plan pr. 10.05.12) AUGUST Uke 33 Man. 15: Planleggingsdag; planer for året; trinnmøter; undersøkelser/

Detaljer

Årsplan skoleåret

Årsplan skoleåret Årsplan skoleåret 2016-2017 Mosjøen videregående skole Studiested Sentrum Årsplanansvarlig: Birgit Strøm Skriv helst ikke ut planen, både av hensyn til miljøet, og fordi planen hele tiden oppdateres. Siste

Detaljer

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Årshjul 2014-2015 Musikk: 2 +2 dager per prosjekt Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl 10A Første skoledag: 18.8 TVD, IFV 18.8 35 MOT: B.kl Foreldremøte 28.8 kl.

Detaljer

MINNELISTE VÅREN 2017

MINNELISTE VÅREN 2017 Til alle elever og foresatte: MINNELISTE VÅREN 2017 Versjon 4.1.17 Endringer som blir gjort etter denne dato markeres med gult! JANUAR: Uke 1: Bytte av fag med ½ timer 02.1. Skolestart Uke 2: Trafikalt

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Elevenes årshjul 2017 / 2018

Elevenes årshjul 2017 / 2018 Elevenes årshjul 2017 / 2018 47 Ryddeuke: 8B Man Tir 20.11 Fra kl. 11: Skriveøkt norsk 9. trinn 21.11 1-3. Time skriveøkt norsk 8. trinn 19.00: Møte FAU + repr. fra ballkomiteen + BS/SY 22.11 Tor 23.11

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2012/13 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing

Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Årshjul 2014-2015 Musikk: 2 +2 dager per prosjekt Måned Uke 8.trinn 9.trinn 10.trinn Rydd ing Fravær/ merknad Aug 34 MOT: A.kl 10A Første skoledag: 18.8 TVD, IFV 18.8 35 MOT: B.kl Foreldremøte 28.8 kl.

Detaljer

Terminplan våren 2016

Terminplan våren 2016 Januar Uke 1 Mandag 4 Tirsdag 5 Første skoledag etter juleferie. Vanlig timeplan følges. Onsdag 6 Torsdag 7 10. trinn. Oppsamling/utsatt prøve i K&H i 4. time. Fredag 8 Januar Uke 2 Mandag 11 Tirsdag 12

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2017/18 Skolens pedagogiske plattform danner grunnlag for skolens årsplan. Skolen skal vise eleven kompetanse, trivsel og respekt. Plattformen beskriver hvordan vi viser eleven

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Verdiregler Jeg er her for å lære Jeg møter andre mennesker med et smil Jeg får andre til å trives på skolen Program 1. Fellesmøte Velkommen ved avdelingsleder Jan Martin

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Årsplan Holmestrand vgs 2016-2017 Årsplanen vil bli oppdatert gjennom skoleåret. Finn siste versjon på skolens nettsider under «Praktisk informasjon» og på Portalen «Verdt å vite» Oppdatert 05.08.16 Uke

Detaljer

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn

SLÅTTHAUG SKOLE. En skole på høyden. Velkommen til foreldremøte på 10.trinn SLÅTTHAUG SKOLE En skole på høyden Velkommen til foreldremøte på 10.trinn Program 1. Fellesmøte - Informasjonsdel ved rektor Guri Reikvam og avdelingsleder Jan Martin Christiansen - Presentasjon av FAU

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn)

Rektor: Thomas Falk tlf Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf (Trinnansvar 8.trinn) Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Jens Otto Opaker tlf. 6391 1312 (Trinnansvar 8.trinn) 404 292 36 Avdelingsleder:

Detaljer

Eksamensinformasjon Vår 2017

Eksamensinformasjon Vår 2017 Skøyenåsen skole Eksamensinformasjon Vår 2017 Standpunktkarakterer våren 2017 God dialog med faglærer i vårsemesteret Hva er kompetansemålene i faget? Hvilke vurderingssituasjoner gjenstår? Klageadgang

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn Apalløkka skole 23.01.2017 Foreldremøte 10.trinn Tirsdag 24.januar Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 1/23/2017 Innhold: Presentasjon Infoheftet Viktige datoer Ulike

Detaljer

Fjære ungdomsskole - årsplan

Fjære ungdomsskole - årsplan 33 14.aug 15.aug 16.aug 17.aug 18.aug 34 21.aug 22.aug 23.aug SOLRIKTUR 24.aug 8b MOT 1.-3.time 25.aug 8a MOT 4.-6.time Skolestart "Bruk hue" kl. 12.30, Landvik skole Bussavgang kl. 12.15 Innovasjonscamp

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! Skolens fokusområder: Læring med fokus på grunnleggende

Detaljer

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr.

August 2014. Merknad Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag F-S-KALENDER 2014/2015. Kryssreferanser. Eksterne referanser. Ukenr. Dok.id.: 2.19.1.1.7.1 F-S-KALENDER 2014/2015 Utgave: 1.00 Skrevet av: Ole-Martin Linaker Gjelder fra: 06.01.2015 Godkjent av: ole-martin.linaker Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av Kryssreferanser

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Årsplan skoleåret 2017/18

Årsplan skoleåret 2017/18 Årsplan skoleåret 2017/18 NB: Det kan oppstå endringer Mån Dag Dato Aktivitet Ansvar Aug Tirs 15. Kurs nye lærere Avdelingsledere v/pål Hemminghyth Ons 16. Utviklingsdag Pedagogisk ledelse v/rektor Tor

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Terminplan våren 2016

Terminplan våren 2016 Januar Uke 1 Mandag 4 Tirsdag 5 Første skoledag etter juleferie. Vanlig timeplan følges. Onsdag 6 Torsdag 7 10. trinn. Oppsamling/utsatt prøve i K&H i 4. time. Fredag 8 Januar Uke 2 Mandag 11 Tirsdag 12

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2016/17 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole

2015-2016 Terminplan Ulsrud videregående skole 1 av 8 Uke 33 Torsdag 13.08.2015 Planleggingsdag Torsdag 13.08.2015 Foreldremøte nye elever VG1 og 2BU 1800 14.08.2015 Planleggingsdag Uke 34 Mandag 17.08.2015 Skolestart VG2 og VG3 1200 Mandag 17.08.2015

Detaljer

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole

VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE. Læring og opplevelse i en elevaktiv skole VELKOMMEN TIL LURAHAMMAREN UNGDOMSSKOLE Læring og opplevelse i en elevaktiv skole PROGRAM FOR KVELDEN: Kl. 18.00 ca. 19.00 Fellessamling. Presentasjon av skolens ledelse. Presentasjon av skolens helsesøster

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes!

Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Velkommen til 8. trinn Vi skal gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes! Vi utdanner elever for framtiden og vi ønsker å skape varig lærelyst Hver elev skal være trygg og trives på skolen Alle elever

Detaljer

FRA FELLESMØTET I AULAEN

FRA FELLESMØTET I AULAEN Referat fra foreldremøte på 10.trinn 110913 FRA FELLESMØTET I AULAEN kl. 1830-1930: 1. Rektor ønsket velkommen, og lærerne på trinnet ble presentert. 2. Nytt ved oppstart av skoleåret 2013-2014: Innføring

Detaljer

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole

Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Velkommen til foresattemøte for 10.trinn Kyrkjekrinsen skole Skoleåret 2013-2014 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Hvem er vi? Rita Hove, kontaktlærer 10A Monica Svarstad, kontaktlærer 10A/C Torill Birkeland,

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2013/14 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Års-/Virksomhetsplan Herre skole

Års-/Virksomhetsplan Herre skole Virksomhetsplan Herre skole Års-/Virksomhetsplan Herre skole 2017-18 Åpner dører mot verden og fremtiden 1 INNHOLD Innledning... 2 Velkommen til Herre skole og SFO... 2 Om skolen/sfo... 3 Strategiplan

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016

Oslo kommune Utdanningsetaten. Apalløkka skole Apalløkka skole. Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Apalløkka skole Apalløkka skole Eksamensperioden for 10.trinn våren 2016 Eksamen våren 2016 Elevene skal ha: skriftlig eksamen i ett fag muntlig eksamen i ett fag Skriftlig eksamen Matematikk Engelsk Norsk

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner. Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid Avslutning av skoleåret Info fra sosiallærer

Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner. Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid Avslutning av skoleåret Info fra sosiallærer Nr. 2 skoleåret 2006 2007 1 INNHOLD Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Til foreldrene/foresatte Adresser/telefoner Rådgivernytt Eksamen skriftlig Eksamen muntlig/avsluttende prosjektarbeid

Detaljer

Foreldremøte 10.trinn

Foreldremøte 10.trinn 18.09.2017 Foreldremøte 10.trinn Torsdag 7.september Vi vil gjøre alt vi kan for at ditt barn skal lykkes faglig og sosialt! 9/18/2017 Innhold: Hvem er vi? Viktige datoer Ulike tilbud om ekstra innsats

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Virksomhetsplan Rugtvedt skole/sfo og Paletten

Virksomhetsplan Rugtvedt skole/sfo og Paletten Virksomhetsplan Rugtvedt skole/sfo og Paletten 2017-18 Åpner dører mot verden og fremtiden 1 INNHOLD Innledning... 2 Velkommen til Rugtvedt skole... Om skolen, SFO og Paletten... 3 Strategiplan enhet skole

Detaljer

HANSNES SKOLE ~kunnskap gir muligheter

HANSNES SKOLE ~kunnskap gir muligheter Pr. 5.oktober SKOLEKALENDER ELEVER OG FORESATTE 2011-12 HANSNES SKOLE ~kunnskap gir muligheter FELLESSKAP, TRIVSEL OG LÆRING ~ hånd i hånd mot felles mål August 2011 En skole for alle 31 1 Oppstart utvidet

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2017 Side 1 av 7 Viktige datoer Skriftlig eksamen 12.-25. mai 29. mai 12. juni er det vanlig skole med vanlig timeplan. Muntlig eksamen 13.-20. juni Publisering av

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18

FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18 FAGDAGS- OG VURDERINGSPLAN STUDIEFORBEREDENDE 17/18 MÅNED UKE KLASSE August DAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG (yrkesfag vg1: Herstadhei) STUDIEDAG 1/2 KRO 1/2 NAT Herstadhei 34 1.skoledag 1.skoleuke

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Lærerpermen 3.2 Versjon av 15. desember 2015 AKTIVITETSPLAN VÅREN 2016 - ELEVVERSJON JANUAR 2016 Fre 1 JULEFERIE 1 2 3 4 Man 4 JULEFERIE for elever og

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Matematikk eksamen: 4.3. Norsk skriftlig eksamen: 3.6. Engelsk skriftlig eksamen: 4.2

Matematikk eksamen: 4.3. Norsk skriftlig eksamen: 3.6. Engelsk skriftlig eksamen: 4.2 AGENDA PRESENTASJON AV MEDARBEIDERE EKSAMENSRESULTATER LÆREPLAN,UNDERVISNING,UDV,VALGFAG VURDERING - lekseplaner KLASSEMILJØ OG PSYKISK HELSE 9A;ELEVENES ARBEIDSMILJØ;NYE FØRINGER SAMARBEID SKOLE HJEM

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012

Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Årsplan for Elvetun skole 2011/2012 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017

Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Foreldremøte for 10.trinn 1.Februar 2017 Informasjon ved avslutningen av 10 - årig grunnskole Informasjon om Søking til vgs Eksamen Standpunkt Klagerett og frist Fravær Status og plan for søking til vgs.

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64

Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09. Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Runni ungdomsskole Telefonnummer Skolens ledelse og administrasjon Rektor: Thomas Falk tlf. 6391 1301 414 315 09 Avdelingsleder: Knut Wilsgård tlf. 6391 1310 (kontaktansvar 10.trinn) 918 446 64 Avdelingsleder:

Detaljer

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole

RÅ SKOLE. Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn Rå skole Tema for dagen Karakterpress Vurdering og fag Vurdering og fag Vurdering i skolen har to uttrykte formål: Fremme læring (formativ vurdering) Uttrykke kompetanse

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Årshjul hjem - skolesamarbeid Når Hva Ansvarlig Alle foresatte må få tilgang til ITL slik at all skoleinfo er

Årshjul hjem - skolesamarbeid Når Hva Ansvarlig Alle foresatte må få tilgang til ITL slik at all skoleinfo er Ferie og fridager Skolestart høsten 2016 er torsdag 18. august kl. 0830. Høstferien er som vanlig i uke 40. Juleferien: Siste dag før jul er onsdag 21. desember og første dag etter nyttår er tirsdag 3.

Detaljer

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo

VELKOMMEN TIL WANG. Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo VELKOMMEN TIL WANG Vi hjelper deg til å lykkes og vi inspirerer deg på veien! Vilhelm Lae Rektor, WANG Oslo EN LITEN SKOLE I OSLO SENTRUM Program i dag Orientering ved rektor og adm kl.18.00 18.30 Møte

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden!

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden! Den beste starten på! Foreldremøte 8. trinn 2017 2018 Presentasjon Jan Heidel Rektor Lise Byom Nilssen Ass. rektor Lasse Lundby Sosiallærer Trygve Bredeli Rådgiver - Den beste starten på 2 Organisasjonskart

Detaljer

MINNELISTE VÅREN 2015

MINNELISTE VÅREN 2015 MINNELISTE VÅREN 2015 Vedtatt i personalmøte 22.1.15 Merk: Endring av PRYO-uke for 9.klasse fra uke 16 til uke 19! JANUAR: Uke 2: Bytte av fag med ½ timer 05.1.: Skolestart for elever 06.1.: Utviklingssamtaler

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2016-2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet. Det

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2016-2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet. Det

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016

Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 FILES\CONTENT.OUTLOOK\X2VLW5XF\V-PLAN 2015-16.DOCSIDE 1 AV 7 SKAUN UNGDOMSSKOLE Skaun ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2016 Denne virksomhetsplanen gjelder for skoleåret 15/16 og er en del av kommunens

Detaljer

PLAN FOR FAGDAGER OG VURDERINGER ST (1. og 2.termin) pr 26/1 2017

PLAN FOR FAGDAGER OG VURDERINGER ST (1. og 2.termin) pr 26/1 2017 FAG I BLOKKENE A, B, C og D (kun for og ) MED VURDERING MENES: Innlevering, muntlig presentasjon, skriftlig prøve m.m. OBS: **= vurdering inngår som et element av fagdagen Blokk A Blokk B Blokk C Blokk

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret

0 Ørnes skole Skoleåret 0 Ørnes skole Skoleåret 2011-2012 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs

FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER Om eksamen og søknad til vgs FORELDREMØTE 10.TRINN 28.SEPTEMBER 2016 Om eksamen og søknad til vgs HVA KOMMER VI INN PÅ Eksamensperioder og avslutning med Vitnemålsutdeling Om vurdering: Underveisvurdering og sluttvurdering Regler

Detaljer

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn

Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn Velkommen til foreldremøte overgang 8.trinn 9. mai 2016 Innhold Læringsmiljø Hjem-skolesamarbeid Hva er nytt? Organisering av 8. trinn Viktige datoer og hjemmeside Med blikk for alle Kvalitet og helhet

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL oktober 2017

PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL oktober 2017 PLAN FOR OVERGANG BARNETRINN/UNGDOMSTRINN FOR SKOLENE I HUNDVÅG BYDEL 2017-2018 4.oktober 2017 Skolene har i denne planen samordnet innhold og tidspunkt for de ulike aktivitetene ved overgang til ungdomstrinnet.

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer