ÅRSPLAN, SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN, SKOLEÅRET 2011 2012"

Transkript

1 Fjære ungdomsskole 4885 Grimstad ÅRSPLAN, SKOLEÅRET (planen justeres fortløpende; gjeldende plan pr ) AUGUST Uke 33 Man. 15: Planleggingsdag; planer for året; trinnmøter; undersøkelser/ resultater ; individuelt arbeid; klassemøter; spes. ped. Uke 34 Man. 22: Tirs. 16: Planleggingsdag; klassemøter; info fra Fylkesaudiopedagog (8E); lunsj Ons. 17: Skolestart for elevene: 8. i kantina/ auditoriet, i klasserom; med kontaktlærerne; rektor møter elevene (trinnvis; aud.) Tors. 18: Innskolingstur, 8 AD, Solrik. Fotografering (8BCE; 10.) Fre. 19: Innskolingstur, 8 BCE, Solrik. Fotografering (8AD; 9.) Tirs. 23: Arkitekturverksted, 8E, 11.30, Kulturskolen. IKT: It s learning (14-15)v/ KJ Ons. 24: Arkitekturverksted, 8B, 09.00; 8A, 11.30, Kulturskolen Tors. 25: Arkitekturverksted, 8C, 09.00; 8D, 11.30, Kulturskolen Fre. 26: Uke 35 Man. 29: MOT, utdeling av mapper, alle trinn. Solrik Tirs. 30: IKT: It s learning; SkoleArena (14-15)v/ KJ Ons. 31: Fottur til Veråsheia, 9. trinn Merknad: innslusing, 8. 1

2 SEPTEMBER Tors. 1: Holletjenna, 10A Fre. 2: Holletjenna, 10D Uke 36 Man. 5: MOT, 8A, plattform, 3 skoletimer, Trefftid PPT - ledelsen, Tirs. 6: MOT, 8B, plattform, MOT: foreldremøte, 8AB, Seksjonsmøte: Kunst & Håndverk. Solrik Ons. 7: MOT, 8C, 1.-3., plattform. Holletjenna, 10B Tors. 8: MOT, 8D/ E, 1.-3., plattform. Holletjenna, 10C. MOT: foreldremøte, 8CDE Fre. 9: Pilotering, nasjonale prøver, engelsk, 1. time +, 8. (30 elever fra 8A og 8C). Seminar for elevrådet (konstituering), v/ MT Uke 37 Man. 12: Tegnets forsvarer (fantasy), 8., (aud.) Tirs. 13: Foreldremøte i aud., (rus, foreldreskolen, valg). Seksjonsmøte: Norsk. Tegnets forsvarer, 9., (aud.) Ons. 14: Nasjonale prøver, lesing, 8. og 9., i klasserommet (90 min.). Solrik? Tegnets forsvarer, 10., (aud.) Tors. 15: Hallen opptatt Fre. 16: Uke 38 Man. 19: Tirs. 20: IO-planer + rapportskriving (14 15)v/ MB Ons. 21: Brannøvelse (evakuering) Tors. 22: Solrik Fre. 23: Uke 39 Man. 26: MOT, 9A, valg, Nasjonale prøver, engelsk, 8., 8A/B (elektronisk, 60 min.) ( ). Informasjonsmøte, OT/ kontaktlærere, 10./ rådgivere, drop-out, kl Tirs. 27: Nasjonale prøver, engelsk, 8C/D/E. MOT, 9B, valg, Seksjonsmøte: Engelsk Ons. 28: MOT, 9C, valg,

3 Tors. 29: MOT, 9D, valg, Fre. 30: Merknad: foreldremøte (foreldreskolen+ orientering + tema: rus). Brannøvelse, uke 38. Barnetrinnet bruker datarommet (nasjonale prøver), uke 38, 41, 42 OKTOBER Uke 40 Man. 3: Høstferie en uke (3. 7.) Uke 41: Man. 10: Uke 41: kartleggingsprøver, matematikk, i mattetimene Tirs. 11: IKT: It s learning v/ KJ. Wear it like a crown, scenekunst, Arendal kulturhus, (Kulturelle skolesekken)(buss). Nasjonale prøver, engelsk, ny runde ( ) Ons. 12: Tors. 13: Fre. 14: Uke 42 Man. 17: Frist ferdigstillelse IO-planer, 8. Litteraturuke (alle/ tverrfaglig) Tirs. 18: Seksjonsmøte: Utdanningsvalg Ons. 19: Tors. 20: Avslutning, Litteraturuke Fre. 21: Planleggingsdag: : strukturert begrepstrening (MB/ CM/ HH); : Lingdys/ lingright (aud.); : evaluering av litteraturuke ; : trinnarbeid v/ trinnlederne (ev. seksjoner) Uke 43 Man. 24: Nasjonale prøver, regning, 8. og 9 (elektronisk, 90 min.), 8A/B/C ( ) Tirs. 25: Nasjonale prøver, regning, 8D/E og 9A. Seksjonsmøte: Spes. ped. Ons. 26: Nasjonale prøver, regning, 9B/C/D Tors. 27: Operasjon Dagsverk (elevrådet/ MT) 3

4 Fre. 28: Høstfest Uke 44 Man. 31: MOT, 10D, stjerne, Diktning og forelskelse, 10A, 09.00, Ibsen-muséet Merknad: Uke 43: Maritim uke, Fevik maritime leirskole (1 dag)+ uke 44 (3 dager). Konferansetimer, uke 41 (10.), uke 42 (9.), uke 43 (8.), v/ kontaktlærerne NOVEMBER Tirs. 1: MOT, 10B, stjerne, Seksjonsmøte: RLE Uke 45 Man. 7: Ons. 2: Diktning og forelskelse, 10D, 09.00, Ibsen-muséet. MOT, 10C, stjerne, Tors. 3: MOT, 10A, stjerne, Diktning og forelskelse, 10C, 09.00, Ibsenmuséet. Samvittighets stemme (Chris Mills), 8., 10.00; 9., (aud.) Fre. 4: Diktning og forelskelse, 10B, 09.00, Ibsen-muséet Tirs. 8: Seksjonsmøte: Matematikk. Nasjonale prøver, regning, oppsamling , time (datarommet) Ons. 9: Minimesse, 10., på Fjære ungdomsskole. Grimstad usk., Fjære usk.: 10A/B ; 10C/D Holviga skole, Messa er åpen for skolens lærere og elever, Tors. 10: Heldagsprøve, 10., norsk, forb., Fre. 11: Heldagsprøve, 10., norsk hovedmål Uke 46 Man. 14: Heldagsprøve, 10., norsk sidemål Tirs. 15: Seksjonsmøte: Samfunnsfag. Juleprøve, , matematikk Ons. 16: Hospitering, vgs., 10., Juleprøve, , norsk Tors. 17: Heldagsprøve, 10., engelsk, forb., Juleprøve, , engelsk Fre. 18: Heldagsprøve, 10., engelsk 4

5 Uke 47 Man. 21: MOT, 8AB, julebesøk, 1 skoletime (hver). Heldagsprøve, 10., matematikk, forb., Tirs. 22: MOT, 8CDE, julebesøk, 1 skoletime (hver). Heldagsprøve, 10., matematikk. Leseprosjektet, hvor står vi? Ons. 23: MOT, 9AB, julebesøk, 1 skoletime (hver) Tors. 24: MOT, 9CD, julebesøk, 1 skoletime (hver) Fre. 25: MOT, 10ABCD, julebesøk, 1 skoletime (hver). Ricoloop, musikk, (A/B) og (C/D) (Kulturelle skolesekken) Uke 48 Man. 28: Orden og oppførsel, 9. Tirs. 29: Seksjonsmøte: Naturfag Ons. 30: Astronomi, 8., Merknad: Mobbeundersøkelse, alle klasser v/ kontaktlærerne DESEMBER Tors. 1: Frist spes. ped. rapporter : Bridges øvelser og konserter i Jerusalem (4 elever+mb, MK, AK). Astronomi, 8. Fre. 2: Uke 49 Man. 5: Orden og oppførsel, 8. Tirs. 6: Seksjonsmøte: Kroppsøving Ons. 7: 9. trinn til Arkivet, Kr.sand Tors. 8: Fre. 9: 9. trinn til Arkivet, Kr. sand Uke 50 Man. 12: Orden og oppførsel, 10. Tirs. 13: Seksjonsmøte: Musikk Ons. 14: Tors. 15: Juleavslutning, kirke+skole, likeverdige tilbud (ansvar kirke: RLE) Fre. 16: Alle karakterer ført 5

6 Uke 51 Man. 19: Tirs. 20: Seksjonsmøte: Mat & helse Ons. 21: Siste skoledag før jul; buss 10.30; lunsj for personalet Tors. 22 Fre. 23: Merknad: juleavslutning: Fjære kirke + skolen (uke 50) JANUAR (2012) Uke 1 Man. 2: Tirs. 3: Planleggingsdag (resultater nasjonale prøver (tiltak, melding til bsk.); mobbeundersøkelsen; vurderingskriterier (fag))( ) Ons. 4: Skolestart for elevene Tors. 5: Fre. 6: Uke 2 Man. 9: Tirs. 10: Kveldsskole/ infomøte, 10.. Dahlske vgs. (elever og foresatte). Seksjonmøte: Tysk/ fransk/ spansk/arbeidsliv Ons. 11: Tors. 12: Fre. 13: Uke 3 Man. 16: MOT, 8A, Solrik : sykurs (16.01, 17.01, 18.01) Tirs. 17: MOT, 8B, Seksjonsmøte: Kunst & håndverk. Rytmeverksted, og (Kulturelle skolesekken)(30 elever: 15+15) Ons. 18: MOT, 8C, Tors. 19: MOT, 8D, Fre. 20: MOT, 8E, Uke 4 Man. 23: : Bridges opphold i Sveits (4 elever + MB, MK, AK)

7 Uke 5 Man. 30: Tirs. 24: Seksjonsmøte: Norsk Ons. 25: Bridges kommer til vår skole Tors. 26: Samling i matte, Fjære krets (v/ Svein Pedersen). Bridges øving i Catilina (9. trinn) Fre. 27: Bridges forestillinger i Catilina (lørdag søndag 29.: sosiale aktiviteter/ hjemreise) Tirs. 31: Seksjonsmøte: Engelsk Merknad: FEBRUAR Ons. 1: Tors. 2: MOT, 9A/B, 1. 2.; Fre. 3: MOT, 9C/D, 1. 2.; Uke 6 Man. 6: Solrik Tirs. 7: Seksjonsmøte: Spes. ped. Ons. 8: Tors. 9: Fre. 10: Uke 7 Man. 13: Tirs. 14: Seksjonsmøte: RLE. Solrik Ons. 15: Tors. 16: Fre. 17: Uke 8 Man. 20: Tirs. 21: Seksjonsmøte: Matematikk 7

8 Ons. 22: Solrik Tors. 23: Fre. 24: Energidag Vitensenteret, Arendal, 9., 9A/C Uke 9 Man. 27: Vinterferie (en uke) (27. 2.) Merknad: skidag?/ vinteraktiviteter? (lokalt) MARS Uke 10 Man. 5: MOT, 8A, Tirs. 6: MOT, 8B, Seksjonsmøte: Samfunnsfag Ons. 7: MOT, 8C, Tors. 8: MOT, 8D, Solrik Fre. 9: MOT, 8E, Uke 11 Man. 12: Solrik. Ikke tøft å være død, 10., aud. (1 time fra 09.00) Tirs. 13: Seksjonsmøte: Naturfag Ons. 14: Kulturelle skolesekken : Kjetil Grandes Trio (rock blues); (C/D/E), (A/B) (auditoriet) Tors. 15: Fre. 16: Uke 12 Man. 19: Informasjon, 10.: tentamen og eksamen. Workshop, entreprenørskap, Tirs. 20: Hospitering, vgs., 9., Seksjonsmøte: Kroppsøving. Solrik Ons. 21: Påsketentamen, 10., norsk forb., Tors. 22: Påsketentamen, 10., norsk sidemål Fre. 23: Påsketentamen, 10., norsk hovedmål. Energidag Vitensenteret, Arendal, 9B/D Uke 13 Man. 26: Påsketentamen, 10., engelsk forb., Tirs. 27: Påsketentamen, 10., engelsk. Seksjonsmøte: Musikk 8

9 Ons. 28: Tors. 29: MOT-konsert, Grimstadhallen (12.45). Lærerforedrag (14 15). Påsketentamen, 10., matematikk, forb., Fre. 30: Påsketentamen, 10., matematikk Merknad: Konferansetimer, uke 10 (10.), uke 11 (9.), uke 12 (8.). Uke 11, MOT-skolering 789 APRIL Uke 14 Man. 2: Påskeferie (2. 9.) Uke 15 Tirs. 10: Skolestart etter påskeferien. MOT, 10A, Ons. 11: MOT, 10B, Seksualundervisning Rådhuset, 9A/B Tors. 12: MOT, 10C, Fre. 13: MOT, 10D, Uke 16 Man. 16: Dansekurs (musikk/ krø); samtaler rundt etikk; Tirs. 17: IKT: Testing av datasystemet (udir. eksamen)(?) It s learning v/ KJ Ons. 18: Seksualundervisning Rådhuset, 9C/D : barnebokfestival Tors. 19: Brukerundersøkelse, 10. (1., 2., 4., 5.: BACD, datarommet). (?) Fre. 20: Brukerundersøkelse (?) Uke 17 Man. 23: Arbeidsuke, 9. Tirs. 24: Seksjonsmøte: Tysk/fransk/spansk/arbeidsliv Ons. 25: Beskjed om prøvemuntlig, 10. Tors. 26: Lesedag, 10. Informasjon til barneskolene: fremmedspråk og valgfag ( ) Fre. 27: Prøvemuntlig, 10. Hjemmedag, krø, 8. (Krø) Uke 18 Man. 30: Fri Merknad: Solrik heldagstur (april/ mai) 9

10 MAI Tirs. 1: Fri Ons. 2: Info fra Bibelskolen vedr (i kantina, store-fri) Tors. 3: Fre. 4: Solrik,( heldagstur, alle deltakere)( ) Uke 19 Man. 7: Orientering om klagerett/ eksamen v/ rektor, 10. Tirs. 8: Seksjonsmøte: Norsk/engelsk/matematikk, eksamen (oppgaver/vurdering) Ons. 9: Årseksamen, , norsk. Årsprøve, fremmedspråk (10.), Tors. 10: Fre. 11: Uke 20 Man. 14: Frist for levering fagrapporter (2 eks.) ( muntlig eksamen, 10.) Tirs. 15: Årseksamen, , engelsk. Opplysning om trekkfag, i kantina (10.) Seksjonsmøte: Mat & helse Ons. 16: Forberedelse, matematikk, (frivillig) Tors. 17: (også Kristi Himmelfartsdag) Fre. 18: Fri Uke 21 Man. 21: Eksamen matematikk. Tilgang forberedelsesmateriell norsk hovedmål/ sidemål, i kantina. Orden og oppførsel, 8. Tirs. 22: Forberedelse til eksamen, norsk (1. 4.). Ons. 23: Eksamen norsk hovedmål Tors. 24: Eksamen norsk sidemål Fre. 25: Vanlig skoledag, 10. Uke 22 Man. 28: Fri (2. Pinsedag) Tirs. 29: Tilgang forberedelsesmateriell engelsk, i kantina. Vanlig skoledag,

11 Ons. 30: Forberedelse til eksamen, engelsk (1. 4.). Standpunktkarakterer, (Mat & helse) Tors. 31: Eksamen engelsk. Infomøte, nye 8. klasser, med foreldre, i aud. Merknad: Skriftlig eksamen fra uke 21 JUNI Fre. 1: Årseksamen, , matematikk. Frist IO-planer og rapporter Uke 23 Man. 4: Orden og oppførsel, 9. Tirs. 5: Norsk/engelsk/matematikk, eksamen (vurdering) Ons. 6: Tors. 7: Fagdag (sensorer skr.). Opplysning om standpunktkarakterer, (M-H), v/ kontaktlærerne. Teater i Hallen, 8. (10.10) Fre. 8: Levere bøker, 10. Uke 24 Man. 11: Orden og oppførsel, 10. Beskjed, muntlig eksamen (I), (ta ut bøker til faget, bibl.) Tirs. 12: Beskjed, muntlig eksamen (II), (ta ut bøker til faget, bibl.) Ons. 13: Muntlig eksamen (I). Alle karakterer ført Tors. 14: Muntlig eksamen (II). Levere bøker, 9. Fre. 15: Levere bøker, 8. Uke 25 Man. 18: Terje Vigen-dager ; lokal tur-dag (ansvar trinn/ kontaktlærere) Tirs. 19: Terje Vigen-dager ; aktivitetsdag (ansvar krø). Fellessensur (Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder). Ons. 20: Siste skoledag før sommerferien; buss 10.30; lunsj for personalet Avslutning, 10., aud., kl Tors. 21: Fre. 22: 11

12 Merknad: Muntlig eksamen, uke 24. Sensoroppdrag, uke 23. Bokinnlevering; Terje Vigen dager Ansvar sensur: Aust-Agder: engelsk; Vest-Agder: matematikk; Rogaland: norsk PLANLEGGINGSDAGER: 15.08, 16.08, 21.10, (på vent) FORELDRE/ FORESATTE OPPFORDRES TIL Å LEGGE FERIETURER I SKOLENS FASTSATTE FERIEPERIODER. 12

Årsplan skoleåret 2011/2012

Årsplan skoleåret 2011/2012 Utgave pr. 08.09.2011 Porsgrunn videregående skole sammen om mestring, mangfold og miljø Årsplan skoleåret 2011/2012 Det vil komme endringer i årsplanen gjennom året. Se På blokka hver fredag kl. 10 for

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere

Fre 15/8 Planleggingsdager lærere. Planleggingsdager lærere Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2014/2015 Pr. 18.12.2014 side 1 av 12 Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger

Detaljer

SKOLEKALENDER 2015-16

SKOLEKALENDER 2015-16 SKOLEKALENDER 2015-16 AUGUST 34 Mandag 17 Skolestart Frammøte kl 8.00 for registrering Skolestart Frammøte kl 8.30 Skolestart Frammøte kl 8.30 Åpningsseremoni kl. 0900 Statlig kartleggingsprøve i lesing,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018 Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye 1 INNHOLD: 1. Presentasjon av Lycée International, Norlangue og den norske seksjonen 1.1. Lycée International historie 1.2.

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen

PM VÅREN 2015 Arendal videregående skole Se også UKEPLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Se også PLANEN for hver uke, som er overordnet halvårsplanen Side 1/6 JANUAR 01 Tor 01 Fre 02 Nyttårsdag Privatistweb åpnes for eksamen våren 2014. Man 05 Fellessensur privatisteksamen for høsten 2014

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn

Grindvold skole. Arbeidsplan for 10.trinn Uke:12 og 13 Info: Oppmøte til Polentur søndag 20.mars kl.07.45! Husk pass, penger, reiseforsikring, helsetrygdkort, nattbag (til ferje) og bag. Vi gleder oss!! :-) Matematikk - kunne løse likninger med

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014

ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 ÅRSPLAN FOR 2. KLASSE 2013 / 2014 2. klasse BBU Anne Lise Skånseng Laila H. Hallvig Mette Skottnes Tøgersen Brønnøysund barne- og ungdomsskole 2013-2014 FAG OG TIMEFORDELING PR UKE Norsk: 8 t Matematikk:

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole

Skolehåndbok. Akademiet videregående skole Skolehåndbok Akademiet videregående skole 2012/2013 SKOLENS REGELVERK SKOLEMILJØ FAGLIG INFO GENERELL INFO INNHOLD VISJON s. 4 SKOLERUTE s. 5 TIMEOPPSETT s. 6 LÆRINGSPLAKATEN s. 7 LÆREMIDLER s. 8 SKOLESKYSS

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole

Detaljer