Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr TEMA: Levende.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 1 2010 TEMA: Levende. www.oks.no"

Transkript

1 Nr Oslo Kristne Senter rikere liv TEMA: Guds Levende ord er

2 nnhold Undervisning av pastor Åge Han er det levende Ordet 4 Høyt elsket, verdifull og vakker intervju med Torill Lunde 6 Sukkerspinn, klovner og Jesus intervju med Stina Johansen 8 Guds ord er liv dikt av Gjertrud Lind Aase 10 Ordet og Ånden samtale med bibelskolelærere 12 Internasjonalt stoff 16 Grunnskolen bidragsyter til troen 20 Maikens lysløype gjennom angsten intervju med Maiken Aas 26 Rikere Liv Fetveien 1, 2007 Kjeller Tlf: Faks: Utgiver: Oslo Kristne Senter Redaksjonssekretær: Ole-Kristian Thoresen Layout: Bajasen Design & Sånn... ved Franck Bjaanes Gi din respons på e-post: Bankgiro: Ordet holder deg på sporet Vi har nettopp avsluttet en kraftig lederkonferanse! Den ble et viktig steg videre i prosessen som begynte forrige år, og vi anbefaler deg å få med ALL undervisning fra årets lederkonferanse, som er tilgjengelig på MP3- senteret. Undervisningen var bare HELT KONGE! Dette nummeret av Rikere Liv handler om at GUDS ORD ER LEVENDE. Både undervisning, artikler og intervjuer i dette bladet har det felles at de peker på det levende Ordet. Ordet var hos Gud, men ble kjød og tok bolig iblant oss. Nå har Ordet flyttet inn i oss, vi er i Ham og Hans Ord er i oss. Vi håper og tror at dette bladet gir deg friske tanker og innspill. Mest av alt vil vi gjøre deg sulten på Ordet, slik at du gir akt på Hans Ord. La det ikke vike fra dine øyne, men bevar det dypt i ditt hjerte. Det er nemlig LIV for hver den som finner dem, og helsebot for hele hans kropp. Ordet holder deg på sporet Dessverre har kristne en evne til å spore av og havne i grøftene i stedet for å gå MIDT PÅ VEIEN. Jesus sa: Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og heller ikke Guds kraft. (Matt.22:29) Med andre ord: Guds Ord og Guds Ånd vil holde oss på sporet! Ordet er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. (2. Tim 3:16-17) Framgang for Ordet! Flere ganger i Apostlenes gjerninger kommer uttrykket: Herrens Ord hadde framgang. Det er en framgangsteologi vi har tro på: Framgang for Ordet! Derfor sender vi ut dette bladet med visshet om at Ordet ikke vender tomt tilbake, men lykkelig utfører det som Gud sender det til. God lesning! Vennlig hilsen Lillemor og Åge Åleskjær, pastorpar i Oslo Kristne Senter RIKERE LIV 3

3 Han Undervisning av pastor Åge M. Åleskjær er det Levendeordet! Helt fram til Jesu oppstandelse hersket døden, men da Jesus triumferte over døden, tok LIVET over kommandoen. Det er dette Livet som regjerer nå, og som til slutt vil underlegge seg alle fiender. Før hersket synden, nå hersker nåden. Jesu oppstandelse er det som skiller vår tro fra alle døde religioner. Hvis ikke Jesus var oppstått, er vår tro ingen ting. Nå er Jesus oppstått, og det er hele nøkkelen til vår tro, vår frelse, vår forkynnelse og framtid! (1. Kor 15:14-20) Vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør Han ikke mer. Døden hersker ikke lenger over Ham. (Rom 6:9) Dette Jesu liv bor nå i oss, derfor sier Ordet: For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus Kristus. (Rom 5:17) Dette livet er i Hans Ord, Han er ett med sitt Ord. Fordi Han lever, er Ordet levende. Jesus lever! Han stod opp fra de døde og beviste at Livet er sterkere enn døden Hans ord boende i oss Jesus underviste kraftig om dette levende Ordet i Johannes evangelium. Hør bare på dette: Men dere har ikke Hans Ord boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke. Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Nettopp de vitner om Meg. Men dere vil ikke komme til Meg så dere kan ha liv. (Joh 6:38-40) Dette var Hans budskap til de skriftlærde. De ransaket Skriftene, men deres teologiske studium og btavfokuserte tilnærming førte ikke fram. Men til oss sier Han: Hvis dere blir i Meg og mine Ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. (Joh 15:7) Det er dette som er hele forskjellen mellom død og liv, mellom teori og virkelighet, mellom den kristne religionen og Jesus. Hvor tragisk det er at vår verden har fått kristendommen i stedet for Jesus Kristus, kirkesamfunnene i stedet for den levende Guds forsamling, og læresetningene i stedet for Ordets åpenbaring. Ordet ble kjød Åpningen av Johannes evangelium er kraftig. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1) I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. (1:4) Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet (1:14) Det blir meningsløst å skille Ordet fra Jesus, det er Han som ER Ordet! Derfor sier også Åpenbaringsboken: Hans navn er Guds Ord. (Åp 19:13) Det er når dette levende Ordet er I oss, at tingene begynner å skje! Ordet får da samme plass i ditt liv som Jesus ville hatt hvis han var her fysisk. Nå er Han her ved sitt Levende Ord. Vi ble gjenfødt ved uforgjengelig sæd, nemlig Guds Ord, som lever og blir. (1. Pet 1:23) Vi seirer over djevelen og blir sterke ved at Guds Ord er i oss. (1, Joh 2:14) Vi får det vi ber om når Hans Ord er i oss. (Joh 15:7) Hvis dere blir i Mitt Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. (Joh 8:32) Så hvis Sønnen gjør dere fri, blir dere virkelig fri. (Joh 8:36) Kan du se det? Det er Sønnen som er Ordet. Ordet i Apostlenes gjerninger Nøkkelen til framdriften og gjennombruddet i den første kristne tid var fokuset på Ordet. Apostlene sa: Det er ikke rett at vi skal forlate Guds Ord og tjene ved bordene. Vi vil hele tiden holde oss til bønnen og Ordets tjeneste. Resultatet var at Guds Ord vte, og tallet på disipler økte stadig (Apg 6) Da Herodes ble dømt for sitt hovmod og ble spist opp av ormer og døde, triumferte Ordet: Men Guds Ord vte og bredte seg utover. (Apg 12) Da bøker om trolldomskunster til en verdi av femti tusen sølvpenger ble brent på bålet, vitnet det om at Slik vte Herrens Ord og fikk makt! (Apg 19) Det levende Ordet slo til med Jesus i aksjon. I Lystra var det en lam mann som hørte Paulus tale som dermed fikk tro til å bli helbredet. Ordet virket! (Apg 14) Når ordet åpner seg Når dine ord blir åpnet, gir de lys. De gir de enfoldige forstand. (Salme 119:160) Undervisning Personlig har jeg opplevd at Ordet åpner seg på en måte som introduserer hele Guds vesen og Jesu storhet for oss. Min første opplevelse av dette, var da Gud viste meg at den som har Sønnen, han har livet. Dette var den sæd som gjorde at jeg visste at jeg var gjenfødt. Kallet ble bekreftet ved det levende Ordet. Herren sa: Når jeg åpner din munn, skal du si til dem: Så sier Herren: Den som vil høre, han høre, den som vil la det være, han la det være. Derfor har jeg alltid vært mest opptatt av å gi mat til de åpne, ikke bråke med de som er kritiske. Helse og helbredelse kommer på samme måte. Det er når Ordet åpner seg at Guds helbredende kraft virker. Han sendte sitt Ord og helbredet dem. (Salme 107:20) Selvsagt er jeg også åpen for forbønn, nådegaver og håndspåleggelse. Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og helse for hele hans legeme. (Ord 4:20-22) Gi Ordet fokus og oppmerksomhet. Gjem dem i dypet av ditt hjerte. La verken dine egne eller andres erfaringer overskygge Ordet. Det er Ordet som gir LIV og HELSE. Det Ordet helsebot betyr også medisin. Det har vært min viktigste helsekost i livet. Kosthold er bra, trening er bra, men BARE GUDS ORD ER HELSE! Menighetsliv Det første fokus i menighetslivet er Ordet. Om vi leser historien fra menighetens første år, vil vi se at det første som står, er at de møtte trofast fram til apostlenes undervisning. (Apg 2:42) Ordet var i fokus, og de var veldig opptatt av å prioritere det hele veien videre. De kunne ikke forsømme Ordets tjeneste, og Jesus sier gode ord om sine tjenere som er opptatt av å gi fårene MAT når Han kommer tilbake. Mennesket lever nemlig ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Bibelskole I Efesus ble Paulus i to år, og han underviste daglig i Tyrannus` skole. Hver dag i flere timer underviste han, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens Ord. I fire år jobbet jeg på bibelskolen i Sarons Dal. Senere gikk jeg et år på bibelskole i USA og har siden undervist hver uke ved vår bibelskole i mye over 20 år! Det er ikke for moro skyld, det er rett og slett troen på Ordet som driver oss. Da jeg var 6 år gammel, visste jeg at jeg ikke skulle bli båtbygger. Vår familie hadde vært båtbyggere i flere generasjoner, men som barn visste jeg plutselig at jeg aldri kom til å bli båtbygger. Jeg skulle bli lærer. Det er derfor UNDERVISNINGEN har så stor plass i mitt liv, det er del av livskallet. Det gjør at jeg LEVER! Ordet er levende, og jeg vet ikke om noe bedre enn når Ordet åpner seg og gir lys 4 RIKERE LIV RIKERE LIV 5

4 POrtrett høyt ELSKET, verdifull og VAKKER -Du kan ikke sitte her alene, Torill, du får begynne på bibelskole, så har jeg en menighet og jobb til deg etterpå! Dette var hva Torill Lunde (53) opplevde at Gud sa til henne for syv år siden. I dag har Torill sitt daglige virke i menigheten Oslo Kristne Senter. Hun har en historie å fortelle. En innholdsrik historie om overgrep og tilgivelse, om Jesus og det nye livet. Tekst og foto: Ole-Kristian Thoresen - Fem år gammel møtte jeg Jesus, forteller Torill. -Jeg begynte på søndagsskole, og visste at jeg var et Guds barn på vei til himmelen. Selvbildet mitt var godt. Jeg satt mye på pappas fang og visste at jeg var vakker og elsket. Jeg lærte å kjenne Jesus som en snill mann som gikk rundt og helbredet mennesker. Jeg ville bli misjonær, reise til alle de syke i Afrika og fortelle dem at du må bare tro på Jesus vet du, så blir du frisk. Slik barnslig tillit hadde jeg til Gud. Uskylden ble brutt - Fra jeg var elleve til jeg var nitten år gammel ble jeg seksuelt misbrukt av seks personer jeg var glad i og hadde tillit til. Torill kan fortelle om det i dag fordi det er lenge siden, og hun har opplevd gjenopprettelse for sjel og kropp. - Helt til jeg var førtifem år bar jeg på masse sorg og skyld for overgrepene. Jeg hadde skam for egen kropp og mistillit til andre mennesker. Jeg hadde ingen verdi, skadet meg selv og ønsket ofte bare å dø. - Skam og frykt kom inn i livet mitt, forteller Torill. - Jeg mistet identiteten av skjønnhet, jeg var ferdig brukt. Jeg mistet nærhet til pappa på grunn av skammen. Jeg følte meg møkkete. Jeg ville fortsatt være kristen, men det var vanskelig. Det var tungt å se på bilder av Jesus på korset, at han var forkastet. I mange år gråt jeg fordi Jesus hadde reist fra jorda. Jeg var igjen alene, ensom, for jeg skjønte ikke hvorfor Jesus måtte dø. Jeg tenkte at jeg ikke var bra nok for Gud. Fordømmelsen tok nesten livet av meg, arme, syndige menneske. Fra jeg var elleve år, eksisterte jeg bare. Mens jeg eksisterte, giftet jeg meg og fikk to barn. Det at jeg hadde to barn som trengte en mor, hjalp meg til å stå opp om morgenen i denne tiden, sier Torill. På dødsleiet Det var så mye vi skulle snakket om... Torill siterer en mann som ligger i en seng på sykehuset. Hennes første overgriper har kreft og skal dø. Torill sier til ham: - Men når det kommer en ny himmel og en ny jord, så ses vi igjen. Der skal vi ha det godt. Torill forklarer: - Jeg klarte å ta imot hans utstrakte hånd og tilga ham der og da det han hadde påført meg. Han ga meg et kyss på kinnet. Det var ikke ekkelt, slik hans nærhet alltid hadde vært. Dette skjedde i 1990, jeg var trettifem år gammel. 6 RIKERE LIV Torill fortsetter: - Det at overgriperen, en nær familievenn, døde, innledet paradalt nok en tyngre fase i livet mitt. Jeg ble igjen alene med hemmeligheten. Kontakt med kjødelig familie mistet jeg etter hvert, jobbforhold røyk, ekteskapet gikk i stykker. Jeg satt igjen og syntes inderlig synd på meg selv. Jeg ropte til Gud, forsto ikke meningen med livet. Jeg leste ofte i Salmenes bok, og mange avsnitt der ble til trøst. For eksempel Salme : Jeg er kroket, fullstendig nedbøyd, jeg går og sørger dagen lang. Mine hofter er fulle av verk, ingenting er friskt i min kropp, jeg er fullstendig kraftløs og knekket, jeg skriker fordi mitt sinn er i opprør. Herre du ser hva min lengsel er, mitt sukk er ikke skjult for deg. Mitt hjerte hamrer, kraften svikter, selv mine øynes lys er borte. Mine venner og frender snur seg bort fra min plage, mine nærmeste holder seg på avstand. - Trøsten lå i gjenkjennelsen, at ord fra Bibelen beskrev og satte ord på hvordan jeg hadde det, sier Torill ettertenksomt. Et glass vann Det ble enda en vanskelig periode i livet for Torill. - Jeg var på denne tiden veldig deprimert og sliten. Jeg ga og ga, for å få. Jeg var fokusert på synd og ba om tilgivelse hele tiden. Jeg hadde min identitet i det jeg følte, det jeg hadde opplevd og det jeg gjorde eller ikke gjorde. Jeg jobbet med å elske meg selv. Til slutt var jeg dritt lei av å se meg selv i speilet og prøve å elske Torill! -Den fjortende desember i 2001 la jeg meg ned på sofaen og sa til Gud: Nå gidder jeg ikke mer, jeg legger meg bare her på sofaen og har ikke tenkt å røre en finger!. Jeg tenkte at om jeg så døde, spilte det ingen rolle. - Dagen etter ble jeg tørst! Jeg trippet bort for å ta meg litt vann. På vei tilbake til sofaen, hørte jeg plutselig en stemme som sa: Vit Torill, du er elsket av meg, akkurat slik du er, av nåde! Jeg så på sofaen, og tenkte: Elsker du meg selv om jeg ligger på sofaen, Gud? Jeg hadde ikke opplevd meg så verdifull siden jeg var elleve år! Nå var jeg førtifem. Jeg forstod plutselig hva nåde betydde. Jeg elsker deg, Gud!, ropte jeg tilbake. 1. Joh.4.19 ble en sannhet for meg: Jeg elsker fordi Han elsket meg først. Da denne kjærligheten ble åpenbart for meg, forsvant mye av skammen og skylden for overgrepene. Frykten ble også mindre, forklarer Torill. - Jeg hadde begynt å lære å skille mellom overgriperen og handlingen og fant støtte i Guds Ord. Gud elsker menneskene, men hater vold og urett. Jeg klarte etter hvert å gi alle overgriperne over til Gud og overlate til Ham hva som skulle skje med dem. For Jesus sa: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile (Matt.11.28). Gjenopprettelse - Du kan ikke sitte her alene, Torill, du får begynne på bibelskole, så har jeg en jobb til deg etterpå. Dette opplevde Torill at Gud sa til henne for syv år siden, da hun ble uføretrygdet på grunn av alle senvirkningene etter overgrepene. - Jeg bodde på en øde øy, Nesodden, og jeg lengtet etter fellesskap og tilhørighet. Jeg begynte på en bibelskole, men hadde fokus på alt som var feil og var problemorientert. Da jeg opplevde litt urettferdighet, stakk jeg fra skolen! Like etterpå fikk jeg vite om Bibelskolen Oslo Kristne Senter og begynte på lederlinjen i Jeg hadde lest stort sett bare i evangeliene og skjønte ikke brevene til Paulus. Jeg behøvde å forstå hvorfor Jesus måtte dø, og jeg trengte flere venninner, sier Torill. Hun fortsetter: - En viktig brikke falt på plass dette året: Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus (Rom.3.24). - Jeg tok imot rettferdighetens gave etter å ha grublet på dette i et halvt år! Jeg kunne endelig senke skuldrene og slutte å be om tilgivelse for alle ting, hele dagen. Jeg ble mer opptatt av Jesus og hva Han allerede har gjort, og mindre opptatt av meg selv og hva jeg var og ikke var. - Etter hvert sluttet jeg å rope til Gud om hjelp og begynte å be om visdom, og om å bli grunnfestet i kjærligheten. Salmenes bok hjalp meg til å vente på Herren, stole på Ham. Etter lederlinja tok Torill et friår hjemme, tygde på sannheter som hadde gått opp for henne, leste Guds Ord og undervisningsbøker om igjen. I oktober 2006 begynte Torill på bibelskolens 1. år. - Jeg ble enda mer rotfestet i Guds kjærlighet. Jeg begynte å forvente bønnesvar fordi Han elsket meg så høyt. Jeg fikk tro på navnet Jesus. Og jeg erfarte at Gud er til å stole på. Det gikk som Han hadde sagt, jeg knyttet vennskap, ble med i menigheten og fikk jobb. I tillegg er familien gjenforent. Det aller viktigste er at jeg i dag kjenner Gud og vet at Han elsker meg. Bibelen har alltid fulgt Torill. - Dette var min historie ut fra hvordan Guds Ord har hjulpet meg, sier hun, og avslutter med å vise til et favorittvers i Galaterbrevet: Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. (Gal.2.20). RIKERE LIV 7

5 REPOrtasje reportasje Guds ord til barn SUKKERSPINN, KLOVNER OG Simon, snart 12 år - Jesus betyr mye for meg. Jesus hjelper meg. Han har helbredet meg når jeg har vært syk. Når jeg er trist, så snakker jeg med Jesus, og da trøster Han meg. Katarina, 11 år - Jeg elsker å være på OKS Kidz! Jeg pleier å ta med en del av lommepengene mine som jeg gir i kollekten. Det er litt rart at de bruker pengene til å kjøpe kjeks, men det er helt utrolig at den kjeksen gjør at barna i Kongo får høre om Jesus. Det er herlig at jeg får være med på det! JESUS 3 barn på kidz Nicolas, 6 år - I dag har jeg hatt bursdagsselskap, for jeg er blitt 6 år, og nå er jeg på søndagsskolen. Jeg liker å være her, for jeg lærer mer om Jesus, men jeg har hørt mest om Ham hjemme, da! Det er gøy å leke her også! Stina Johansen er ansvarlig for søndagsskolen i Sørlandskirken, hvor hun forøvrig også er pastor sammen med sin mann, Kai. Menigheten er i vekst, og i dag er om lag en tredjedel av menigheten barn. Hovedmålet med søndagsskolen er at barna får et personlig forhold til Jesus. Rikere Liv møtte henne på Oslo Kristne Senters lederkonferanse i januar, der hun blant annet underviste om å forkynne Guds Ord til barn. Tekst: Miriam Oremo - Barn elsker å ha det gøy, og de lærer gjennom å ha det moro. Derfor er det viktig at det er morsomt på søndagsskolen. Da formidler vi en glad Jesus som elsker barna, og som elsker å være sammen med barna, sier en tydelig engasjert søndagsskoleleder. - En søndagsskole kan gjøre mye festlig for barna, ha fengende sang og musikk, og likevel bomme, mener Stina. - Det aller viktigste er å gi Jesus videre til barna, midt i lek og moro. Vi er kalt til å forkynne Guds Ord, som er som et såkorn som ver i barnas liv. I Sørlandskirken har de jobbet mye med programmet på søndagsskolen. - Barna trenger forandring. Vi kan ikke gjøre det samme hver søndag. For å motivere barna, varierer vi så mye som mulig. Vi har sukkerspinn en søndag, pakkelek en annen søndag. Vi har bingo, klovner, konkurranser og bollefest til fastelaven, for å nevne noe. Søndagens program presenteres på kirkens webside, slik at foreldrene kan holde seg informert og kan motivere barna. Stina forteller at de også har arrangert søndagsskoletur for første til fjerde trinn. - Vi akte, grillet, så film og storkoste oss! Stina påpeker at mange av barna trenger mye tid sammen, slik at de blir bedre kjent med hverandre og kan bygge sterke vennskap. - Vennskap gjør at barna blir på søndagsskolen. Der barna trives, der blir familien værende, sier hun. Nådens lys Stina ønsker å bevisstgjøre på hvordan vi underviser. - Spør deg selv, hva formidler jeg til barna? Hun forklarer at det fort sniker seg inn moralisme og loviskhet i undervisning til barn. - For å forenkle, kan vi fort si: Vi må være snille med hverandre, eller: Du skal ikke lyve, og så videre. Sannheten er at Bibelen ikke er en lovbok, men den er mat. Budskapet er nåde og forsoning. Gud er allerede venn med deg! Still deg selv to spørsmål: 1. Fører undervisningen barna inn i en relasjon med Jesus? 2. Hvilket bilde av Gud får barna når jeg underviser? Stina fortsetter med iver: - La nådens lys skinne ut fra bibelfortellingene! Det er nødvendig å forklare de større barna forskjellen på den nye og den gamle pakt, mener hun. Når barna er små, handler det bare om å formidle Guds kjærlighet. Lev i nåden selv - For å formidle Guds nåde, er det viktig at den som underviser selv lever i denne nåden. Barn lytter. Barn ser på våre liv. De gjennomskuer oss dersom vi formidler ord som ikke er sanne i våre egne liv. Stina smiler og hevder at det derfor er viktig at søndagsskolens medarbeidere selv har en pasjon for Jesus og lever i relasjon med Ham. Stina oppmuntrer til å fortelle barna personlige opplevelser med Jesus fra hverdagen. - Fortell barna at din mat er her i Bibelen, og hva det har betydd for deg personlig. Barna lytter oppmerksomt når en ven forteller om for eksempel noe som var tungt og vanskelig, og hvordan Ordet gav trøst og liv, understreker hun. En annen ting Stina har lagt merke til, er at i familier der både foreldre og barn er involvert i menighetsliv, skjer det oftere at barna fortsetter i menigheten også i ven alder. Aktive barn - Hos oss får barna være med å lage søndagsskole. Barna får lede møtet fra andre klasse. Det er utrolig hvor tålmodige barna er når andre barn leder møtet!, forteller Stina og ler og forklarer at fra fjerde klasse får de som vil være med i en turnus om å passe de minste barna. - Barna trives med å få oppgaver, og da blir de i søndagsskolen! Å selge en visjon - På søndagsskolen er det behov for mange medarbeidere, poengterer Stina og forteller hvordan hun skaffer medarbeidere: - Jeg selger en visjon. Folk orker ikke å fylle behov. Foreldrene til barna er en god ressurs. Siden barna deres er med i søndagsskolen, engasjerer mange foreldre seg i det som skjer der og ønsker å bidra i arbeidet. - Det er viktig at ledelsen i menigheten setter av penger til søndagsskolen. Hun forteller om en aksjon de hadde i Sørlandskirken for et par år siden. Parolen var En million til neste generasjon. Det var en enorm respons fra menigheten. - Når vi både har budskapet, medarbeiderne, tid og penger til å kunne investere i ting som gjør det moro å være på søndagsskolen, da kommer vi langt i formidlingen av Jesus til barna!, avslutter Stina Johansen i Sørlandskirken. 8 RIKERE LIV 9

6 Guds ord er Liv Guds ord er en lykt for foten Guds ord er et lys på min sti Og ordet går aldri av moten forfattet i Guds harmoni Ja lyset gir kunnskap og glede velsignelse, helse og liv Det feier bort smerte og vrede gir renhet og initiativ. Dikt av Gjertrud Lind Aase I snitt foretar du valg hvert år. Et JA til Bibelskolen kan gjøre deg tryggere på dine resterende. Og skulle jeg snuble og falle det gjør vi jo alle iblant Da hører jeg Mesteren tralle Han tar meg på fanget helt sant! Men oftest Han leder meg stille til vann jeg kan hvile meg ved Tenk selv gjennom dødsskyggens daler. Han fyller mitt hjerte med fred Guds Ord er utrolig mangfoldig og alltid så finner jeg mer Her fins ingen mørkelagt skygge Guds Ord er en lykt som ser Hans ord er mitt liv og min lære hvor løsninger ligger parat Jeg takker og gir Ham stor ære som gir meg så innholdsrik mat Verv en venn få kr 500! Du er også med i trekningen av kr 5000!* Besøk for mer info og søknadsskjema *Verver du en venn til Bibelskolen får du 500 kr. For de som begynner på skolen i august, blir det utbetalt vervepremie. For hver venn du verver, får du også et lodd i trekningen om 5000 kr. Denne trekningen skjer 10. oktober, og eleven må fortsatt være registrert som elev på denne datoen.

7 BIBELSKOLEN Lars Kraggerud, Lise Gråten, Åge Åleskjær og Aril Sæther Tekst og foto: Ole-Kristian Thoresen Ordet & Ånden Åge Åleskjær, Lars Kraggerud, Lise Graaten og Arild Sæther underviser alle på Bibelskolen Oslo Kristne Senter. Rikere Liv samlet de fire til en samtale ut fra temaet Guds Ord er levende! De forteller her om egne opplevelser og hva de har sett det levende Ordet gjøre i menneskers liv. Arild: - Fram til konfirmasjonsalder hadde jeg en barnetro. Først ni år senere ble jeg med i Oslo Kristne Senter. Det var her jeg begynte å høre Guds Ord på en måte som inspirerte meg. Jeg fikk lyst på mer! Jeg skaffet meg en bibel og opplevde den sammen inspira-sjonen hjemme som jeg opplevde på møtet. Gudsnærværet var det samme! Forfatteren av boka var der og gjorde den levende. Slik lærte jeg å ta til meg av Guds Ord selv. Jeg bare måtte ha en bibel Lise: - Jeg har opplevd noe av det samme. Jeg hadde overhodet ikke noe forhold til frelsen, da jeg førti år gammel ble utsatt for en ulykke og ble satt ut noen dager. Da leste jeg en bok, og jeg tenkte, Er det sånn det er å være en kristen? En natt hadde jeg en drøm. I den drømmen så jeg en nydelig, rosa himmel med perlemorskyer, og bak skyene kom det fram en oppslått bok. Jeg skjønte at det var en bibel. Jeg så spalter og kapitler, og jeg lente meg fram og prøvde å lese i den, men klarte det ikke, jeg så ikke hva som sto! Det skjedde noe inne meg, og jeg kjente at jeg bare måtte ha en bibel. Da jeg hadde fått tak i en, slo jeg tilfeldig opp i Romerne : For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. - Jeg sa høyt: Ja, da er jeg frelst, da! Opp fra arket Åge: - Etter at jeg ble åndsdøpt, ble Bibelen som en maurtue. Jeg ville mye heller lese Bibelen enn bøkene jeg burde lest som elev ved lærerskolen. I dag er det håpløst å lese i min første bibel, for alt er streket under! - På denne tiden hadde jeg bedt Gud om å få profetisk tale. Mens jeg delvis ber, delvis leser i Bibelen, så kommer et vers, Esekiel 3.27, opp fra arket! Det står med mye større btaver enn alt det andre. Jeg har ikke hatt en opplevelse som dette verken før eller siden. Gud sier i dette verset: Men når jeg taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem: Så sier Herren:.. Jeg ville bli lagt hender på, så Lillemor gjorde det, og der og da fikk jeg profetisk tale. - Fra å være trykksverte, btaver på et ark, så kom ordet opp og sto der. Da blir det levende, kan du si. Lars: - Jeg kjenner igjen det du sier om maurtue. Etter at jeg møtte Guds kraft, ble boka levende. Jeg ble sugd inn i Ordet. Fortsatt opplever jeg at jeg kan sitte med Guds Ord, timene flyr og blir nesten til dager. Plutselig er klokka tre på natta, og jeg skal undervise dagen etter. Da er jeg trøtt om morgenen, men da er det levende altså, da er det sånn at det renner ut. Hvis ikke Ånden gjør Ordet levende, kan ordet bli til død. 12 RIKERE LIV RIKERE LIV 13

8 BIBELSKOLEN Ånd og liv Åge: - Det er akkurat det, at Ordet er levende. Btaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. Jesus sier jo at dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. (Joh ). Så det er jo nettopp Jesus som gjør at Bibelen er levende, fordi Jesus lever og er levende. Han kobles med Ordet, ja han er Ordet. I Johannes evangelium kapittel seks sier han at de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Lise: - Hvis du tenker på en vanlig bok, hvis du liker en bok kjempegodt, så kan du lese den en og to og kanskje tre ganger, men da gidder du ikke mer. Men Bibelen - uansett hvor lenge eller hvor mange ganger du har lest en tekst, så er det alltid noen nytt å se. Det er jo helt klart at det er noe mer enn btaver. Hva liker dere å undervise? Åge: - Min favoritt-tekst er 2. Kor For Guds Sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei; i ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære. - Den Hellige Ånd fortalte meg at dette er sporet! Rett og slett en Kristusforkynnelse! Arild: I Ham, det er jo ikke et emne, men det oppsummerer på en måte hele den reisa vi er med på og hele Bibelens budskap. Her er hele Guds agenda og meningen med livet, at Gud utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt! Lars: - Det første som tyter ut hos meg, er forsoningen, i alle former og fasonger. Jeg opplevde at Gud sa at dette skal være hovedfokuset. Dette bekreftes også i Guds Ord: Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. (2. Kor 5. 19) Lise: Jeg tenker på sinnets fornyelse, Rom.12.2: Bli forvandlet, la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Fordi tankene våre styrer holdningen og handlingene, så handler det om å bytte ut egne tanker med Guds tanker. Det er så bra, og derfor liker jeg dette emnet veldig godt. Hvordan ser dere betydningen av bibelskole? Åge: - Undervisning av Guds Ord vil alltid være essensielt i det med menighetsbygging. Det står i Apostlenes gjerninger at Herrens Ord hadde framgang. Det en bibelskole kan gjøre er å gi deg en større helhetsforståelse. Summen av Guds Ord er sannhet. Jesus fins fra perm til perm i en bibel, i stedet for å ta et vers her og et vers der. Det å bli bedre kjent med Bibelen, skjønne boka bedre og hvordan den er sydd sammen, det er et behov hos folk. Lise: - Vi opplever på høsten at elevene har forskjellige oppfatninger av hva det er å være kristen og hvordan man skal forstå Bibelen. Det er så mange meninger. Det første vi ser, som er viktigere enn læren, er at vi snakker om en relasjon. Det å hjelpe folk til å komme inn i denne relasjonen med Jesus og å forstå den betingelsesløse kjærligheten. Når den åpenbaringen kommer, da skjer det noe i menneskers liv. Det har vi sett år etter år. Lars: - Frykten må drives ut, og det skjer jo ved Guds Ord. Frykten ligger ofte der og ulmer, men når elevene lander inn det med kjærligheten, faller noe viktig på plass. Det er salig og se.nåden har fått spre seg utover, og den legger igjen en trygghet på innsiden i forhold til frelsen. - Vi hadde en elev for noen år tilbake som led av voldsom panikkangst. Vedkommende ble satt totalt fri under en helt vanlig bønnetime. I dag er han en trygg person, han er gift og har barn, og han er så takknemlig for året han fikk på bibelskolen. Flere andre elever har opplevd det samme, at angst og frykt har forsvunnet bare ved å sitte og høre på Ordet. Ordet er et speil Lise: - Vi hadde en elev som hadde kronisk utmattelsessyndrom. Han visste ikke om han ville klare å fullføre bibelskoleåret. Mens han satt og hørte på undervisning fra Guds Ord om helbredelse, så bare visste han at han var helbredet. Da han kom hjem, begynte han å gjøre alle de tingene han ikke kunne gjøre tidligere. Det er fantastisk! - Det er dessuten mange, særlig jenter som har så dårlig selvbilde. De lider virkelig under dette. Vi har fått se hvordan de reiser seg. Arild: - Bibelen er jo et speil som forteller oss hvordan vi ser ut. Noe av vår oppgave er å opplyse folk hvordan de ser ut, slik at de ikke glemmer det. Den virkelige lønnen Åge: - Det er flott at menneskers behov blir møtt! I tillegg opplever jeg også som pastor og menighetsbygger at det er herlig når mennesker som har gått på bibelskolen her, senere starter menigheter og blir pastorer. Jeg kan for eksempel nevne Wanda og Per Inge Førde i Vennesla, Andreas Hasseløy i Drammen, Marit og Martin Totland i Trondheim og Joakim og Jeanette Tengesdal i Egersund. Bibelskolen har bidratt til at det har tatt av for dem. Lise: - Den virkelige lønnen får vi en av de siste skoledagene, når elevene forteller hva som har skjedd med dem i løpet av bibelskoleåret. Vi har ikke ant hva som egentlig har foregått. Det er virkelig flott! Guds Ord er levende og virkekraftig! Bli medlem i OKS MP3-senter og last ned MP3-filer fra møter og konferanser! Det er en stor glede for oss å tilby deg nedlasting av MP3-filer fra Oslo Kristne Senter. Nå kan du enkelt laste ned søndagsmøter og konferanser og høre møtene akkurat når du selv ønsker! Det ligger allerede mange møter i MP3-senteret. Du vil få tilgang til disse og kommende møter ett år fremover ved tegning av ett års abonnement. Alle som bestiller abonnent vil få tilsendt et brukernavn og passord på e-post. Dette er unikt for hver person og tilgangen gjelder kun for eget bruk. Priser på MP3-abonnement: MP3-søndagsmøter. Gjelder ett år fra startdato. Kr 398,- Ca 40 møter pr. år. MP3-konferanser. Gjelder ett år fra startdato. Kr 349,- CampMeeting, Pastor Åge Åleskjær Seminar og Lederkonferansen. MP3-søndagsmøter og konferanser. Gjelder ett år fra startdato. Pakkepris Kr 549,- Velkommen som MP3-abonnent! Gå inn på mp3..no og meld deg på! Besøk også våre nettbutikk: internasjonalt Ønsker du å lære å spille gitar? Jeg underviser i alle stilarter og innenfor alle nivåer. Har 8 års erfaring med gitarundervisning. Kr 200,- for 30 min og kr 400,- for 1 time. Se mere på Du kan kontakte meg på for spørsmål angående undervisning! mvh Lars Tore Wollum 14 RIKERE LIV RIKERE LIV 15

9 internasjonalt rapport fra mexico BIBELEN Ble som en ny bok Norunn og Miguel Inzunza er pastorer i menigheten Centro Christiano la Campina i Culiacan, Mexico. I 2005/ 2006 gikk de på lederlinjen ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter. Rikere Liv har spurt dem hva bibelskoleåret og undervisningen har hatt av betydning for dem. Tekst: Lise Graaten / Ole-Kristian Thoresen - Alt! Det forandret våre liv. Etter Jesus har bibelskolen vært det viktigste! Året på bibelskolen endret vår måte å leve på og vår måte å tenke på. Nå ser vi konsekvensene ved at menigheten også har endret seg. Vi ser fruktene av budskapet om Guds nåde i menneskers liv. Hvordan var det å sette seg på skolebenken etter å ha vært pastorer i menigheten i Mexico? - Et mirakel! Bare det å sette seg ned og ta imot! Det ga oss en anledning til å betrakte våre liv utenfra, sier Norunn. Miguel fortsetter: - På denne tiden, i starten av bibelskolen, begynte jeg å lese Bibelen om igjen vers for vers. Jeg forsto at jeg måtte fornye Ordet i mitt sinn. Bibelen ble som en ny bok for meg! -I løpet av bibelskoleåret la Gud menigheten vår mer på hjertet en noen gang. Hva har skjedd i Culiacan etter at dere kom tilbake? - Vi har blitt mer opptatt av byen vår og det å hjelpe mennesker der. Åpenbaringen om å nå ut til synderne kom når vi fikk tak i budskapet om Guds nåde og kjærlighet. Hvert eneste menneske er frelst, men vet det ikke. Vi må fortelle dem det. Når de forstår at det ikke er synd som skiller dem fra Gud, blir dørene åpnet! 16 RIKERE LIV RIKERE LIV 17

10 internasjonalt Fra bibelskolen i Hanoi GUDS ORD I VIETNAM -Vi begynte arbeidet i Vietnam i 1991 med å smugle bibler. Det var en utrolig hunger etter Guds Ord i landet, etter at lengtende kristne noen år tidligere hadde opplevd åndsdåpen. Grethe og Hans Petter Øksenholt har vært med på en eventyrlig framgang for Guds Ord i Vietnam. Tekst: Ole-Kristian Thoresen På nitti- tallet grunnla de to bibelskoler i landet. -Vietnameserne var kjempebegeistret for å få Guds Ord, sier Hans Petter. - Spredningen av evangeliet var umulig å stoppe, selv om den var ulovlig. - Vietnameserne er et lesende folk, og det de leser, tror de på! I tillegg til Bibelen, oversatte og trykte vi bøker i titusenvis av Kenneth Hagin, T.L. Osborn, Reinhard Bonnke. Bøkene ble spredt som varmt hvetebrød, og de formerte seg også ved kopiering over en lav sko, forteller Hans Petter. Hva vil du si om resultatene av satsingen på bibelskoler i Ho Chi Minh og i Hanoi? - Frukten av undervisningen på bibelskolene i Vietnam er svært gode, kan Hans Petter fortelle. -Nasjonale arbeidere reises opp, og en svært høy prosent av elevene går ut i heltidstjeneste etterpå. Hele ti nye bibelskoler er grunnlagt andre steder ut fra de to vi startet. Men det elevene har drevet mest med etter bibelskolen, er å plante menigheter. Evangeliet blir forkynt, og store menneskemengder har kommet til tro. - En fantastisk utvikling har skjedd i Vietnam, fastslår Grethe. I jula ble det arrangert et åpent kristent møte på en stadion i Ho Chi Minh. Ulike kristne menigheter gikk sammen om dette møtet, husmenigheter som før ble forfulgt. Tyve tusen mennesker deltok! Hvis noen hadde sagt for ti år siden at dette kom til å skje, ville ingen trodd det. Dette viser hvordan Guds Ord har gått fram i landet, avslutter Grethe Øksenholt begeistret. Ekteparet Øksenholt bygger nå menighet i Kuala Lumpur, Malaysia. De underviser med jevne mellomrom på bibelskolene i Vietnam, som nå er overtatt av nasjonale ledere. Slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Jes Guds ord om Guds ord I begynnelsen var ordet. ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Joh.1.1 Guds Ord hadde framgang og spredte seg vidt omkring Ap.gj.12. Jesus sa: De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv Joh.6.63 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Joh.1.14 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salme For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd Heb.4.12 Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. Jer RIKERE LIV RIKERE LIV

11 reportasje Grunnskolen Grunnskolen Oslo Kristne Senter er en kristen friskole. Skolefritidsordning Klasse Ca Over 220 elever - Rektor: 40 Bent ansatte. Ove Myreng Fetveien 1. Besadresse: 2007 Kjeller Internettadresse: (Under Grunnskolen) Skolens visjon: Med Guds Ord som grunnlag vil skolen i samarbeid med hjemmet fostre samfunnsengasjerte og harmoniske mennesker med faglig integritet, sterk karakter og et personlig forhold til Gud. SKOLEN som bidragsyter til troen Tekst: Gjertrud Lind Aase Foto: Ole-Kristian Thoresen Rektor Bent Ove Myreng forteller at han jobbet ved den offentlige skolen både før, under og etter egen utdanning, og før han begynte som rektor ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter. Når vi spør hvordan skolehverdagen oppleves ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter i forhold til tidligere erfaringer, sier rektoren at han ikke vil kritisere den offentlige skolen. -Der finnes utallige ressurser, og nitidig arbeid utføres mange steder, men det blir likevel annerledes på et arbeidssted hvor alle ansatte har et personlig forhold til Gud. Et slikt felles verdigrunnlag bør gjenspeiles i arbeidsmiljøet. Og det gjør det her, sier Bent Ove. - Jeg opplever at de ansatte absolutt vil noe. De gjør sitt ytterste kontinuerlig. Positivitet og glede preger hverdagen i stor grad. Inngripen - Vi starter daglig med en samling for alle ansatte hvor det dreier seg om Guds Ord og bønn. Ansvaret for samlingen går på rundgang. Ofte kommer det inspirert oppbyggelse man kan bruke i klassene, mens andre ganger er det undervisning for den enkelte fra Guds Ord. - Vi ber også for klassene, ut fra kjente behov og utfordringer. Vi opplever jevnlig Guds inngripen og gode svar rett inn i situasjoner. Det er fantastisk å ha hele staben med seg på en slik måte, og samtidig også en ekstra trygghet for foreldrene som vet at vi jevnlig ber både for dem og deres barn, sier Bent Ove. Samlinger - I tillegg til klassenes daglige morgensamlinger, har vi også storsamlinger. Dette gjør vi for å levendegjøre skolens størrelse og mangfold. På disse samlingene har vi i tillegg til annen nødvendig informasjon - en liten andakt, bønn og lovsang. Faglig innhold - Man får ikke masse kunnskapshull fordi man går på en menighetsskole. Vi har stor faglig kompetanse på alle områder, og man følger den offentlige skoles planer i alle fag, men de ansatte har en kristen tro og et åndelig kompetansenivå i tillegg til det faglige. - Hovedforskjellen mellom en offentlig og en kristen skole blir, at hos oss er ikke kristendom bare et fag en time i uka. Utøvelse av kristen tro og liv er en daglig input som gjennomsyrer hverdagen uten å gå på bekostning av det faglige, slår Bent Ove fast. Livssyn - Som skole er vi alternative på livssynsgrunnlag, men ikke på pedagogisk grunnlag, fortsetter han. -Dette betyr at elevene vil møte samme metodikk, didaktikk og tilnærming til fagene her som de gjør ved den offentlige skolen. Bent Ove konkluderer med å si at han i løpet av sin egen 9-årige grunnskolegang, ikke en eneste gang opplevde at noe eller noen ga ham et grunnlag for å være en etterfølger av Jesus. Menigheten og hjemmet hadde ansvaret alene. Bidragsyter Til slutt lurer vi på hvorfor det er bra for et barn å gå på Grunnskolen Oslo Kristne Senter i stedet for en offentlig skole. Bent Ove svarer: - Følgende ordtak kommer stadig til meg. It takes a village to rise a child (det krever en landsby å oppdra et barn). Det betyr ganske enkelt at det å oppdra et barn i dag er en krevende jobb. Med glede kan jeg si at her på Oslo Kristne Senter tilbyr vi en kristen grunnskole, ikke som en sovepute for foreldre som ønsker at deres barn skal oppdras i troen på Jesus, men som en bidragsyter og en stor hjelp. Mange velger å flytte hit på grunn av menigheten og har derfor ikke sin landsby i området, og i så måte blir skolehverdagen og skolemiljøet ekstra viktig i det å fostre. - Ved å velge en kristen skole som Oslo Kristne Senter, gir man barna sine et fantastisk fundament og et uvurderlig grunnlag å bygge livet sitt på, avslutter Bent Ove Myreng. RIKERE LIV 21

12 Grunnskolen Bibelen som Det er tidlig morgen på Grunnskolen Oslo Kristne Senter. Elevene på 7. trinn er ekstra spente i dag; dette er nemlig dagen de skal ta sprøyte! Lærer Anita Hykkerud står ved tavlen og smiler, gir informasjon og besvarer spørsmål, for de er det mange av på en dag som dette. Roen senker seg. Nå er det andakt. Salme 139:...om jeg sitter eller står, så VET du det... Elevene lytter. Ikke tvang Anita Hykkerud er lærer ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter, og det har hun vært i ett år. -Jeg trives godt her, forteller hun. - Engasjementet for kristen skole har økt etter hvert. Jeg synes det er flott å være med på å legge til rette for at elevene kan få et personlig forhold til Jesus Kristus. Her rører vi ved en hjertesak for Anita. Hun er engasjert og lener seg ivrig framover og forteller videre: - Legg merke til ordene legge til rette for, sier hun og smiler lurt. - Det er viktig at vi ikke tvinger elevene til å ta imot Jesus som Herre i livet sitt. De må bli gitt rom til å tenke, stille spørsmål, undre seg over og kanskje til og med tvile. Barna må få være i sin prosess, og de må selv få velge om de vil være troende eller ikke. Anita forteller videre at hun holder andakten i klassen, og at hun ikke setter elevene til å holde andakt. - Dersom de kommer selv og spør om å få dele noe med klassen, får de selvfølgelig lov til det, men jeg tvinger aldri noen. Så forteller hun at en av elevene nylig hadde spurt om å få dele noe med klassen, og at klassen hadde reagert med spontan applaus. - Det var nydelig å være vitne til det, sier hun. Meningsutvekslinger Tilbake i klasserommet. KRL står på timeplanen. Det skal handle om familie; de forskjellige formene for familie i vårt samfunn. Anita forteller elevene at skolen er pliktig å ta opp dette i KRL. Elevene Tekst: Miriam Oremo redskap i skolen Hvordan formidles Guds Ord til elevene på Grunnskolen Oslo Kristne Senter? Vi får høre kontaktlærer Anita Hykkeruds tanker om nettopp dette, og vi får bli med som flue på veggen på 7. trinn. er aktive i timen. Anita gir rom for mange meninger, og her er det virkelig store meningsforskjeller. Hun lytter til dem og ber dem argumentere. Elevene ler ikke av hverandre, og de blir ikke sinte heller selv om noen hevder det stikk motsatte av deres egen mening. -Denne skolen er også pliktig til å fortelle dere hva Bibelen sier om dette, forklarer Anita. - Er det noen her som vet hva Bibelen sier? Også her er det ymse meninger. - I lekse skal dere snakke med foreldrene deres om hva Bibelen sier om dette temaet, for det er viktig at foreldrene deres også deltar i denne debatten, sier Anita og avslutter timen. Egen læreplan Anita hevder at læreplanverket i skolen er et bra verktøy. - Vi er enig i det som står i læreplanen, poengterer Anita. - Men vi ønsker også at våre åndelige sannheter blir ivaretatt. Derfor er det så fint at vi har fått legge til våre synspunkter i den generelle læreplanen!, utbryter Anita glad. Hun har selv vært med i prosessen for å få godkjent en egen læreplan for kristne friskoler. - Det er jo vårt kristne ståsted som skiller oss fra den offentlige skolen, og derfor er det viktig at vi får en godkjent læreplan, der vi har rom for å snakke om det vi tror på, sier den engasjerte læreren. Skolen åpner blikket - Hjemmet er ansvarlig for det åndelige, men skolen skal hjelpe til og åpne blikket, fortsetter Anita. - Det er viktig med et åpent samfunnsblikk, og det er viktig at vi får bruke Bibelen som et redskap i skolen. Hun forteller at hun har tatt et bevisst profesjonelt valg, nemlig at elevene skal kunne stille spørsmål også når Bibelen er normen. - En god kristen skole skal både gi god faglig opplæring og legge til rette for at elevene får ta et valg i forhold til tro, avslutter Anita Hykkerud. Grunnskolen TRE ELEVER i 7. KLASSE guds ord i Victor, 12 år - Guds Ord betyr mye for meg. Det er godt å vite at Han er så nær meg bestandig, siden Han bor i meg! Salme 23 forteller at HAN er min hyrde. Jesus tar vare på meg og leder meg. småskolen Tekst: Gjertrud Lind Aase Joakim, 12 år - Joh 3: 16 er et vers i Bibelen som betyr mye for meg. Det er fint å vite at Han elsker meg! Grunnskolen reportasje Malin, 12 år - Guds Ord er veldig spesielt, for det er Ord fra Gud! Jeg er veldig glad i Salme 91. Disse ordene gjør at jeg føler meg trygg. Rikere Liv har besøkt småskoletrinnet på Grunnskolen Oslo Kristne Senter for å høre hvordan de har det. Sissel Haug er kontaktlærer, og vi ber henne fortelle fra sin skolehverdag. - Jeg har vært her i halvannet år og opplever at personalet er flinke til å rose og styrke hverandre i hverdagen. Atmosfæren er behagelig, og jeg merker Jesu nærvær. Elevene påvirkes også av atmosfæren, og selv om skolen selvfølgelig ikke er uten utfordringer, merker jeg at gleden og vennligheten preger hverdagen for alle. Også foreldrene er positive og velvillige. Det er fantastisk! Sissel jobber med de yngste barna og ser at Guds Ord er levende blant dem. De er åpne og umiddelbare og ber om hva det skulle være med den største selvfølge. Og når de ber, får de svar. Det opplever de hele tiden, forteller Sissel. Morgensamlinger - Det er i første time at elever og lærere jevnlig har Guds Ord som tema. Annen hver uke får de et nytt bibelvers som alltid står på barnas ukeplan, så foreldrene vet hva de lærer. På skolen gjentas verset hver dag i felleskap. For en stund siden lærte de Søk først Guds rike og Hans rettferdighet. Så skal dere få alt dette andre i tillegg (Matt.6,33). Denne har en fin melodi med et hallelujavers til slutt som klassen synger i kanon. Det synes de er kjempegøy! Akkurat nå lærer de salme 5,13. For du Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker ham med nåde som med et skjold. I tillegg ber de og leser bibelfortellinger i samlingsstundene, forteller Sissel. Tidligere misjonær Sissel har tidligere vært misjonær i Mongolia. Hun synes det er fascinerende å oppleve hvordan de norske unge elevenes umiddelbare og selvfølgelige tro på Gud til forveksling ligner på hvordan hun opplevde de kristne i Mongolia. - Denne barnslige overbevisningen om at Gud alltid svarer er verdifull og viktig å lære for oss vne nordmenn som kan streve med å ta Guds Ord på alvor, sier den tidligere Mongoliamisjonæren. RIKERE LIV 23

13 GRUnnskolen En trygg og god skole med dyktige lærere! Fra venstra: Jacob, Elise, Vincent og Daniel. MORGENSAMLING I FØRSTE & ANDRE KLASSE Grunnskolen Det er fredag morgen og det er morgensamling i første og andre klasse. Tjuetre elever sitter som lys og følger med fra første stund. Etter kanonsangen Søk først Guds rike, siteres bibelvers, og så er det bibelfortellinger og bønn. Tekst: Gjertrud Lind Aase Snart sitter vi med fire andreklassinger som lurer på hva det betyr å bli intervjuet. Alle kjenner Jesus og vet at Han er der og hører dem når de ber. Vincent kan et bibelvers utenat: - Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting På spørsmål om de har spesielle opplevelser med Jesus, har de følgende å si: Elise: - Oldemoren min har vært innlagt på sykehuset, men hun ble frisk og kom ut igjen fordi Gud hjalp henne. Jakob: - Bestemor og bestefar har funnet en menighet de er så glad i. Vincent: - En kveld mens jeg gikk i første klasse satt jeg på rommet mitt og ba til Gud. Da opplevde jeg å få tungetale for første gang. Og mens jeg satt og ba i tunger kom jeg plutselig til å tenke på at akkurat det jeg opplevde da, var det skolens bibelvers handlet om. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere... (Ap.gj. 1.8). Og slik gikk praten fra den ene til den andre, og vi hadde en riktig hyggelig stund. Da vi til slutt listet oss ut av klasserommet, overhørte vi følgende: Barna våre er en gave fra Gud! Vi vet at hvert barn er unikt, med gaver, talenter og en framtid som ligger klar og venter på dem. Derfor er det et stort ansvar å sette dem på det rette sporet, og gi dem de vekstvilkår som gjør at de kan slå ut i full blomst. Det er viktig for oss at GOKS er en fruktbringende arena for liv og glede! Dette er en skole som selvsagt gir barna en god og fullverdig skolegang, men i tillegg er kristenliv en del av det vi kan by på som et ekstra særpreg for en kristen skole. Vi ønsker en trygg og god skole, der hver enkelt elev får personlig oppfølging og blir trygge og gode mennesker som oppnår gode resultater. Vi arbeider for at den enkelte elev skal oppleve mestring hver eneste dag og få de beste forutsetninger for å lykkes i livet. Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel. Skoleårene er avgjørende for formingen av barnas framtid, det er et viktig valg å kunne sende barna til den skolen vi som foreldre og foresatte ønsker de skal gå på og en menneskerett som er glad for. NÅ ER DØRENE ÅPNE! Vi vil gjerne se barna dine her på Grunnskolen Oslo Kristne Senter! Daniel: - Da jeg var bitteliten baby holdt jeg på å dø av lungebetennelse. Hele familien min ba for meg og Jesus helbredet meg! 24 RIKERE LIV Lærer: - Nå - er dere ferdige med intervjuet? Elev: - Jada, men vi ble ikke intervjua akkurat, vi bare satt og prata... For mer informasjon og søknadspapirer, besøk oss på eller ta kontakt på tlf

14 PORTRETT Portrett Maikens lysløype gjennom Angsten Tekst: Magne Vågnes - Foto: Ole-Kristian Thoresen Maiken Aas erfarte at Guds ord hjalp henne ut av en dyp svangerskapsdepresjon. Hun forklarer sin helbredelse som en prosess. - Jeg var lykkelig mor til to små gutter. Men da jeg ble gravid tredje gang, mistet jeg lysten til å bli mamma igjen. Istedenfor glede, opplevde jeg en sterk frykt. Det ble vanskelig å stå opp om morgenen. Helst ville jeg fortsette å sove og sovne bort fra angsten og problemene som den medførte. Maiken Aas opplevde en dyp svangerskapsdepresjon. Vonde minner fra barndommen fylte henne brått med angst som tappet henne for krefter og livsmot. Men hun bet tennene sammen. Det ville nok gå over? Alt ville vel bli bra igjen? Maiken forstod at hun trengte hjelp. Hun oppsøkte lege og ble sykemeldt fordi hun ikke klarte å gå på jobb lenger. Jordmoren som hadde hjulpet henne med de to forrige fødslene skjønte at hun slet med depresjon og tok initiativ til en samtale. - Jeg er bare veldig sliten, svarte Maiken. Hun var fast bestemt på å klare de vanskelige hverdagene. Bare noen uker senere brøt hun sammen. Da ringte hun til jordmoren og brast i gråt: «Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å leve en uke til!» Maiken forklarer at hun aldri før hadde opplevd å være så sterkt bundet av frykt og omgitt av et slikt bunnløst mørke. Hun så ingen vei ut. Helsekontoret opprettet straks kontakt med en psykolog ved en Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Jordmoren ga henne et påbud: «Gjør noe du ønsker å gjøre la alt annet være!» Lysløype - Jeg ville dra til Oslo Kristne Senter med en gang. Det jeg ønsket mest av alt, var å sette meg ned på Bibelskolen og ta til meg rikelig av Guds ord. Jeg kjente at jeg behøvde kraften fra Ordet. Ved en tilfeldighet eller ved Guds ledelse kom jeg til Mercy House først. Mercy House er en uavhengig kristen institusjon utenfor Lillestrøm, som har sitt utspring fra Oslo Kristne Senter og ledes av Wenche og Magne Sævereide. Mercy House gir et lavterskeltilbud med sjelesorg og åndelig veiledning til alle som søker hjelp. Enkelte medarbeidere har utdannelse i psykiatri. Akkurat denne dagen var det en time ledig, og den timen fikk Maiken. - Den forståelse og omsorg jeg ble møtt med ble en starthjelp på veien ut av mørket. Her fikk jeg en «lysløype» som jeg kunne følge. Den bestod av forskjellige vers fra Bibelen som forklarte Guds kjærlighet og omsorg for meg. Jeg innså at jeg ikke har noe å frykte, når Gud er min far. Maiken viser fram mange små kort med bibelvers, som hun alltid har med seg hvor hun befinner seg. Senere fikk hun møte en av medarbeiderne i Oslo Kristne Senter. Det ble straks ordnet slik at hun fikk delta på Bibelskolen. Her møtte hun opp hver dag i mai måned fram til fødselen i juni i fjor. Fødselen til lille Mabel var vellykket. Nesten med det samme forsvant depresjonen som av seg selv. Maiken tenker tilbake på det hun lærte under den åndelige kampen hun gikk gjennom: - Det er spesielt ett bibelvers som grep tak i meg. I 1. Kor. 10:13 skriver Paulus at «vi ikke vil møte noen prøvelser, som vi ikke kan overvinne». Akkurat da så jeg ingen vei ut av mørket, men jeg trodde på dette bibelverset og holdt fast på løftet. Maiken memorerte også flere av bibelversene fra sin «lysløype»: 5. Mos. 31,8. Salmene 3, 4 samt 5,13 og 28,7. Også Joh. 16,17 pluss en rekke andre. Ånd, sjel og kropp - Når jeg ser tilbake, forstår jeg at disse versene førte meg gjennom mørket og ut i lyset. Maiken påpeker samtidig at det medisinske hjelpeapparatet som Helsestasjonen satte i gang, fungerte som en faglig støtte ved siden av hennes tro. Det oppsto en hjertekontakt mellom Maiken og hennes psykolog. Fagpersonalet viste forståelse for hennes tro og spilte på lag med den. Hun fikk også forklaring på de mekanismene som kan utløse en svangerskapsdepresjon. Noen er psykisk forbundet, mens andre skyldes kjemiske prosesser i kroppen, som for eksempel økt konsentrasjon av hormoner. - Jeg vil ikke åndeliggjøre min depresjon. Den hadde tydelig sammenheng med vonde opplevelser fra barndommen, og onde åndsmakter benyttet seg sannsynligvis av min svakhet. Men jeg lærte at «Han som er i meg, er sterkere enn han som er i verden», slik det står i 1. Johannes brev. Jeg tror heller svangerskapsdepresjonen har mye med det fysiske å gjøre. Kroppen produserer hormoner og adrenalin som utløser en alarmsituasjon som er vanskelig å mestre psykisk. Denne forståelsen får meg til å snakke til kroppen min: «Kom til ro. Du er blitt skremt, men ikke vær redd lenger.» Pastor Åge Åleskjær har undervist fra Bibelen om at mennesket består av ånd, sjel og kropp. Jeg forstår at åndelige problemer må møtes med åndelig hjelp, sjelelige problemer møtes med psykisk hjelp og kroppslige behov med fysisk hjelp. Prosess Maiken var bare ti år da hennes mor døde. I denne perioden ble hun svært sårbar for opplevelser som skremte henne veldig sterkt. Ingen vne forstod hennes situasjon, i alle fall var det ingen som hjalp henne ut av frykten. Det gikk et helt år før hun opplevde å beherske den. Hun vte opp med kristen tro. På en ungdomsleir fikk hun et ark med skriftsteder som forklarte hvem hun var i Kristus, og hva hun hadde i Kristus. Disse versene bekjente hun høyt for seg selv. Slik erfarte hun etter hvert kraften i Guds ord. Det var begynnelsen på en helbredelsesprosess. En prosess som fortsatt pågår, forklarer Maiken. - Jeg har gått fram til forbønn mange ganger, men har ikke opplevd å bli momentant helbredet. Jeg har også befalt frykten å vike fra meg i Jesu navn, men opplevde ikke å bli kvitt den. Min helbredelse har jeg erfart som en prosess over lang tid. To skritt fram, ett tilbake og to skritt fram igjen. Det har skjedd en gradvis forandring ved kraften fra Guds ord. Et vendepunkt fant sted i hennes liv da hun ble kjent med sin mann, Sigurd. For første gang i livet våget Maiken å fortelle noen om den angsten hun slet med iblant. Å slippe denne hemmeligheten ut i lyset opplevdes som en terapi. Sigurd oppmuntret henne til å «styrke det indre mennesket», noe Maiken aldri hadde lært tidligere. I dag kan hun vitne om at det er helbredelseskraft i Guds ord. - Jeg måtte våge å innrømme min frykt og våge å fortelle om den til andre. Slik fikk jeg hjelp til å gå gjennom utfordringene og overvinne dem, istedenfor å flykte fra dem. Nå kan jeg vitne om at Guds ord gir meg kraften jeg behøver hele veien, understreker Maiken Aas. 26 RIKERE LIV RIKERE LIV 27

15 Ønsker du å abonnere på gratisbladet Rikere liv? Send en e-post til

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang

Den Profetiske Røst. Bruden reiser seg. Når Gud sier vent. Dykk ned i Guds elv av kjærlighet. 9.årgang BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2007 Pris NOK 70,00 9.årgang Når

Detaljer

Evangelisten Karsten. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens krans klar for meg.» 2. Tim 4.

Evangelisten Karsten. «Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens krans klar for meg.» 2. Tim 4. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2008 Årgang 104 Evangelisten Karsten Frelse, helbredelser og gjenopprettelse følger i sporene til evangelisten Karsten Vedøy fra Karmøy. Nærmest

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer