BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 10 Des årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 10 Des. 2014 40. årg."

Transkript

1 BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 10 Des årg.

2 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Ny bueskytterhall i Sandefjord... s. 4 Ungdomssamling høsten s. 6 Vi har snakket med: Hardanger BSK... s. 8 Norgescupen suser videre... s. 12 Regelhjørnet... s. 15 På griseskyting i Bergen... s. 17 Invitasjon til NM innendørs s. 18 Deltakertoppen... s. 19 Uformell face-to-face dameturnering... s. 20 Info fra forbundet... s. 22 Småplukk fra stevnefronten... s. 26 Forsiden Flåklypa Tidende Avisen som hele miljøet og personlgalleriet i Aukrusts verden springer ut av er etter egen markedsføring avisen med egen pakkedisk. I tillegg har de både Redacteur Frimand Pløsen og sportsjournalist Melvin Snerken. Altså er Flåklypa Tidende bedre stilt enn Buestikka. Den har nemlig ingen pakkedisk eller journalist. Redaktøren sitter ganske alene ved sitt tastatur og håper på at det finnes andre der ute i buenorge som har lyst til å dele kunnskap, erfaringer og opplevelser med alle andre gjennom ord og bilder. - Jammen dette gjør vi jo nesten hver dag på Facebook, hører jeg dere si. Mulig det, men hvor mange når du egentlig der? Ikke så mange som du tror, for Facebook begrenser veldig hvem som får se hva. Det er bare 5-10 prosent av dem du har mest kontakt med og flest felles interesser med. I neste uke er det umulig å bla seg tilbake, og så havner i det store, sorte, digitale hullet. Får vi trykke det i Buestikka havner det i riksarkivet, og kan det søkes opp og leses i generasjoner. Med vennlig hilsen Jan Roar «Et utstillingsvindu for buesporten». Omslagsbildet denne gangen er tatt av Morten E. Husdal fra Geitastrand BK. Fotomodellene er Kristin Beate Isdal og Fredrik Myklebost. Takk til Cubus på kjøpesenteret Oti for utlån av utstillingsvinduet. Har du et mulig forsidebilde? Send det til Utgiver: Norges bueskytterforbund 0840 Oslo Bankkonto: Tlf: E-post: Internet: Bladet kommer ut med ti nummer årlig, med unntak av januar og juli. Utsendelse ca. den 15. i måneden. Abonnementet er inkludert i medlemskapet i forbundets klubber. For andre kr. 160,- pr. år. Annonsesatser for stevner: 1/1-side kr. 350,- 1/2-side kr. 175,- Annen annonsering etter avtale. Redaktør: Jan Roar Sekkelsten

3 3 PRESIDENTEN har ordet Nok et bueskytterår går mot slutten. Mye tyder på at vi også i 2014 har hatt god økning i utbredelse av buesporten i Norge. Antall klubber eller idrettslag med bueskyttergruppe øker stadig. I desember har vi registrert åtte mulige nyetableringer. NBF har løpende kontakt og arbeider for at etableringene skal bli realisert i nærmeste framtid er også det året som deltagelsen ved innendørs-nm tok helt av. 385 skyttere gjennomførte innledende runde. Det var også god oppslutning på øvrige NM-arrangementer. Antall stevnestarter i 2014 må vi avvente med å få svar på til året er omme. Det som er viktig for så vel klubber som forbund, er idrettsregistreringen i januar Idrettsregistreringen er viktig for å få rett bilde av medlemstallet samt korrekt utbetaling fra NIF i Vi bør ha et godt utgangspunkt for en fortsatt positiv utvikling i I 2015 skal vi fullføre strategiprosessen. Gjennom strategiprosessen skal vi sette oss mål og finne virkemidlene for å nå målene. Her har NBF tanke for å kjøre samlinger i hver enkelte region. Strategiprosessen må ha forankring i et samlet bueskytter-norge. Av andre høydepunkter i 2015 vil jeg nevne VM i København i perioden 26. juli til 2. august. De fleste av oss får ikke anledning til å skyte, men vi treffes kanskje som tilskuere. Andre idrettslige høydepunkter i året som kommer blir NM innendørs på Klepp, 20. til 22. mars, NM 3D i Hardanger, 15. til 16. august, NM skive i Sandefjord, 21. til 23. august og NM felt i Oslo, 12. og 13. september. Det har skjedd mye positivt i året som har gått og vi vil oppleve mye positivt nasjonalt og lokalt i året som kommer. Når dette leses så er julehøytiden over oss og jeg vil på vegne av hele forbundsstyret takke for i år og ønske dere alle en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR! Manusfrist for Buestikka er 25. januar 2015 Tekst og bilder sendes til

4 4 Slik vil Bugården flerbrukshall med egen avdeling for bueskyting se ut Ny bueskytterhall i Sandefjord Den 2. desember kl sprakk Morten Bøe den gledelige nyheten at formannskapet i Sandefjord hadde vedtatt å bygge flerbrukshall ved Bugården med egen hall for bueskyting vegg i vegg. For klubben som i praksis ikke har hatt lokaler til hverken trening eller stevner blir det en helt ny hverdag når bygget etter planen står ferdig om et år. Tekst og grafikk hentet med tillatelse fra Sandefjord Bueskyttere begynte arbeidet med en bueskytterhall i I desember 2005 var det meste klart og kontrakt skulle signeres, da viste det seg at prisen ville bli drøye 1,5 mill dyrere og planene ble lagt på is. Klubben jobbet systematisk videre med forskjellige alternativer, og i 2009 var det også like før planene ble realisert. Sandefjord kommune i samarbeid med Idrettsrådet gav klubbene i Bugården et mandat til å utarbeide planer for flerbrukshall i Bugården. Sandefjord Bueskyttere var drivkraften i denne gruppen og presenterte planer for kommunen og Idrettsrådet våren Sandefjord kommune overtok grunnlaget som var arbeidet frem, gjennom høsten 2013 ble det invitert entreprenører til en konkurranse. Fem entreprenører ble valgt ut vinteren 2014 og i juni 2014 ble prospekter levert inn. Sandefjord Bueskyttere, Idrettsrådet og kommunen valgte ut det beste forslaget og den politiske behandlingen startet. Planene ble forelagt kulturdepartementet i august og der fikk konseptet med flerbrukshall og integrert bueskytterhall mye skryt.

5 5 Dette burde være en god mal for hvordan andre bør tenke var departementet sin evaluering av planene. Klubben har sagt seg villig til å være med å finansiere sin hall på lik linje som andre klubber har gjort og gjør i Sandefjord, men norske regler gjør dette vanskelig, noe som skapte litt turbulens og spenning i løpet av senhøsten Politikerne i Sandefjord så verdien i det mangeårige arbeidet klubben har lagt ned og nytten av å få til en hall slik at det enstemmig ble besluttet at kommunen inngår en langsiktig avtale med Sandefjord Bueskyttere og finansierer byggingen av hall i sin helhet. Sandefjord Bueskyttere retter en stor takk til administrasjon og politikere i Sandefjord som har gjort dette mulig. Flerbrukshallen blir på 60x50 meter med en bueskytterhall på 30x30 meter. Aktivitetsflaten i flerbrukshallen er på 50x50 m. med en heis bar vegg som tilknytter buskytterhallen med en åpning på 24 m. Dette gir klubben mange nye muligheter. Sandefjord Bueskyttere har ikke hatt muligheter til stor aktivitet i vintersesongen, hverken i treningslokaler eller haller til konkurranse. I desember 2015 får klubben en helt ny hverdag, både med muligheter for rekrutering, nybegynnerkurs og stevner. Det vil bli stor aktivitet på mange områder og klubben har gode og spennende planer for aktiviteten. Vi kan vel allerede nå røpe at det vil bli både kveldstevner, smarte arrangementer som cuper og lignende, kurser og fellestreninger, samlinger for regionen og andre som måtte ønske dette. Sandefjord Bueskyttere arbeider og gjør en innsats som klubb på mange felt og alle drar lasset mot felles mål, selv om enkeltpersoner organiserer og fronter, vil det alltid være Sandefjord Bueskyttere sin felles innsats som gir resultater. Det er litt av klubbens ånd; Å ikke gi seg før siste pil er skutt. Det gikk med noen kopper kaffe mens nestleder Jan Askeland og leder Johny Sandbæk ventet på vedtaket. Faksimile fra sb.no, nettavis

6 6 Ungdomssamling høsten 2014 på Gardermoen Tekst: Dina Krabbe-Knudsen og Lotte Albertsen, Stavanger bueskyttere Foto: Endre Vik Larsen, NBFs ungdomsutvalg Samlingen startet fredag kveld da alle deltakerne hadde ankommet hotellet. Vi spiste middag før alle skulle møte i et stort møterom hvor det ble gitt informasjon og praktiske opplysninger av Ungdomsutvalget. Senere hadde vi aktiviteter og leker, noe som gjorde at vi ble godt/bedre kjent med hverandre! Lørdags morgen var vi på plass i bussen halv 10 på vei til hallen vi skulle skyte i. Humøret var på topp, og holdt seg gjennom hele dagen (unntatt da bussen var for sen da vi skulle hjem!). Skytingen besto i Face2Face stevne, noe som var en veldig god trening på finaleskyting. Da vi kom tilbake på hotellet ventet middagen etterfulgt av filmkveld! Søndag morgen var det litt tidligere opp av senga enn det flesteparten var fornøyde med. Det sto også mye på programmet denne dagen. Ronnie Holmen skulle nemlig ha en treningsøkt med oss. Her lærte vi mange gode øvelser for oppvarming med strikk, og hvordan vi kunne gjøre fysisk trening til noe gøy! Alt i alt var det en super helg, med mange fornøyde ungdommer. Veldig bra gjennomført av ungdomsutvalget!

7 Bildedryss fra ungdomssamlinga 7

8 8 Vi har snakket med: Hardanger bogeskyttarklubb Hardanger Bogeskyttarklubb er ein av dei yngste klubbane i Noreg, stifta i Gjennom dei snart to åra klubben har eksistert, har det vore stor aktivitet i klubben, og me synast at me har fått til mykje. Når ein ikkje er meir enn om lag 35 medlemmer, og ein ynskjer at store og små skal ha det kjekt og trivast med bogeskyting seier det seg sjølv at dugnadsarbeid er nykkelen til at me skal lukkast. Tekst: Harald Andersen, Foto: Hardanger bogeskyttarklubb Bakgrunn for vårt namneval var at me ynskte medlemmer frå heile regionen, og då vart Hardanger eit naturleg val. Namnet Hardanger er allment kjent i Noreg, og utanfor våre landegrenser. Medlemmene har stort sett tilhald i Ulvik, perla i Hardanger, men klubben har og skyttarar frå Troms i nord, Våler i Solør i aust og Kvam i vest. Hardanger Bogeskyttarklubb har som mål å drive aktivt rekrutteringsarbeid med fokus på born og ungdom. Klubben ynskjer å tilby ein aktivitet med tanke på rekreasjon og/eller hobby, inkludere ungdom i klubborganisasjonen, sørgje for skyttarutvikling samt å motivere medlemmene for konkurranseaktivitet. På vegen til å motivere dei yngre til å konkurrere på stemner deltar fleire på korrespondanseskytinga som går føre seg i månadane nov-mars. Dette synast dei er særs moro, og du registrerer at det vert med ein gong litt meir fokus og intern konkurranse på treningane. Dette er eit kjempetiltak, der me håpar at enda fleir etterkvart skal ta steget å delta. I vår arrangerte me nybyrjarkurs som gjekk over fire kveldar. Det vart ikkje det heilt

9 9 store oppmøtet, men to av deltakarane meldte seg inn i klubben etter avslutta kurs. Skytinga innandørs går føre seg i ein anleggshall som Hjeltnes vidaregåande skule eig og nyttar i si undervisning. Som «betaling» for leige av hallen kan elevar ved skulen koma å prøve seg som bogeskyttarar. For at fleire i regionen skal få auga opp for idretten har me prøvd å profilere oss på ulike arrangement, m.a. på landbruksdagar i regionen, og på villmarksleir for ungdomar i 6-8 klasse. Dette har vore særs vellukka. Sjølv om me ikkje har fått så mange nye medlemmer har i alle fall folk i Hardanger registrert at me finns. På villmarksleiren var bogeskyting med tradisjonell boge ein blant mange aktivitetar. Engasjementet var stort, ungdomane var blide, veret var strålande og skytinga var god. Etter demonstrasjon frå klubben sine erfarne medlemmer vart det skyting på skive og 3D-dyr. Det vart litt skadeskyting i byrjinga, men fleir og fleir av dyra stupte etter kvart etter fyrste pila. Klubbane sin økonomi heng ofte saman med aktiviteten. Nokre satsar på å selje dopapir, arrangere bingo, mens andre har kakelotteri. Me samla inn brukte mobiltelefonar. Tiltaket var eit samarbeid mellom klubben, Telenor og Norges Idrettsforbund. Infoskriv vart køyrd rundt, og sleppt i postkassar, innsamlingskassar vart sett ut på miljøstasjonar, butikkar og på tenestetorga i fleire av Hardangerkommunane. Det vart litt køyring, men me samla inn heile 540 telefonar á kr. 35,- pr. stk, som gav gode peng i klubbkassa. Nokre klubbar arrangerer innandørs stemner, medan andre har fokus på skiveskyting utandørs. Me i Hardanger går pr. i dag all in for 3D skyting. Trur det er Det er dette bogeskyttarane i Hardanger brenn for.

10 10 viktig at ein ikkje gapar over for mykje, men heller satsar på ein disiplin. Skyttarane våre deltar på stemner i alle disiplinane rundt om, men sjølv arrangerer me berre 3D stemner. Etter at utandørssesongen er avslutta kom Hardanger BSK på delt 8. plass på deltakartoppen med tretten deltakarar. Dette er me stolt over sett ut frå tal medlemmer. Når me no har fått denne moglegheita å skrive litt om oss sjølv, kjem me ikkje utanom Ove Erdal si deltaking på EM 3D som vart arrangert i Tallinn, Estland i oktober. Ove som skyt i langbogeklassen vart til slutt nr. 13 av 42 deltakarar, og det med lånt boge, då hans eigen ikkje vart godkjend under TK. Ove var i 2014 ein del av satsingsgruppa i 3D til NBF. I 2015 har Hardanger BSK fått med enda ein deltakar i gruppa, Stein Oddvar Dybedokken som skyt i instinktivklassen. Me har og yngre skyttarar som gjer det godt i konkurransar både nasjonalt og internasjonalt, innandørs og 3D. Klubben har sidan oppstart i 2013 arrangert fleire 3D-stemner, og neste års store høgdepunkt vert NM 3D jakt, som skal gå føre seg i Ulvik august. Sjølv om vi har noko erfaring, vert det ei stor oppgåve for ein liten klubb. Reknar med at dugnadsanden igjen synar seg, og at kvar av ein av oss bidreg på sitt vis for at arrangementet skal verta vellukka. Etter at me vart tildelt NM har me vore på fleire synfaringar for å finne aktuell trasse. Me har fleire aktuelle lokalitetar å velje mellom, og me håpar at valet snart vert tatt, slik at me kan gå vidare med andre oppgåver knytt til arrangementet. Nytt av året er at konkurransen skal gå over to dagar med innleiande skyting, eliminering og finale. Ikkje berre 3D. Her er Hardanger på innandørs stemne i Bergen Dette kan verta spennande og utfordrande for alle og ein kvar. 3D dyra er tatt inn for vinteren, adventsstaken er tent, og julefreden er i ferd med å senke seg over hus og heim. Vil avslutningsvis nytte anledninga til å ynskje alle bogeskyttarar rundt om i landet ei triveleg jol og eit godt nytt skyttarår!

11 11

12 12 Norgescupen suser videre Runde 2: Kristiansand Open November v/endre Vik Larsen Helgen 7-9. november gikk Kristiansand Open av stabelen. På lørdagen stilte 113 skyttere til start på 18 meter. Dette stevnet var andre del av Norgescupen. R1: Paul Andre Hagen vant innledende med 582 poeng, men Lars Erik Humlekjær trakk det lengste strået i en spennende gullfinale som endte 6-4 mot Paul Andre. C1: Njål Åmås vant innledende med 592 poeng, og holdt seg på 1. plass også i finaleskytingen hvor han vant i finaleskytingen mot Eivind Lie T1: Inger Fjelstad Edvardsen vant innledende med 518 poeng, men endte på 3. plass etter finaleskytingen. Kjetil Anderson Danevad tok førsteplassen. Helgen ble vellykket, god stemning og godt jobbet av arrangør klubben Kristiansand Bueskyttere. Vi gleder oss allerede til neste gang! Runde 4: Naustdalshallen 2. desember v/jan Roar Sekkelsten «Bare» 33 skyttere, deriblant fire minijunior og to 10-åringer, stilte til start i finalestevnet til Førde bogeskyttarklubb lørdag 6. desember, hvor norgescupens 4. runde inngikk. Vi kunne klart det dobbelte. Ingen rekorder, ei heller rekorddeltakelse altså. Tidspunktet, andre adventshelg, og omstendelige reiseruter er nok noe av grunnen til at ikke flere fant tida og veien. Ikke for det, det var deltakere fra Vestnes i nord til Bergen i sør, og fra Florø i vest til Lillestrøm, Ås og Hvaler i øst. Vi skal heller ikke unnslå det faktum at det allerede har vært tre cuprunder på sør- og østlandet, og at det før finalen på Lillestrøm skal skytes enda ett stevne som ikke krever passering av fjelloverganger, fly eller ferger på turen fra tettbygde strøk østpå. Dessto hyggeligere var det at tre modige maur faktisk fant det bryet verdt å ta 'den lange veien' vestover for å stille på linja i Naustdalshallen. I fravær av de store kanonene i recurve, compound og barebow lå sjansen der for dem med sansen for strategiske påmeldninger. I trad har vi et par av landets beste menn bosatt lokalt, så der var forventet nivå på plass. Men det nytter ikke å beklage seg over hvem som ikke stiller. Poeng og pokaler deles fortjent ut til dem som melder seg på, og er med på moroa. Det ble uansett utrolig jevne og spennende matcher i alle klasser, og en gemyttslig stemning rundt det hele. Tettest var det i R4 hvor Mathias Vangen Bredesen, Førde, og Sander Roth, Vestnes, var i en klasse for seg og fulgte hverandre som skygger gjennom hele kvalifiseringen. Til slutt skilte det ett eneste poeng i Sanders favør. Men da de møttes igjen i finalen var det Mathias som trakk det lengste strået, og kunne avslutte tiden i rekruttklassen med

13 13 seier. Etter nyttår venter kadettklasse og seniorskiver. I R2 opplevde vi at kvalifisering og finaleskyting er to vidt forskjellige ting. For etter endt finale var resultatlista fra innledningen snudd opp-ned. Tor Aage Langdal fra Hundeidvik på Sunnmøre var nummer fire innledningsvis, men skjøt seg fram og vant finalen over sunnfjordingen Laila J. Laukeland, som på sin side var strålende fornøyd med debuten i R2 og finaleskyting. Ikke minst siden hun bare har trent bueskyting i knappe tre måneder og likevel presterte å sette en bingo', 3 x 10, i selve finalen. R1 var som nevnt preget av at når katten er borte danser musene på bordet. Ingen av deltakerne i denne klassen hører med i det normale eliteskiktet, noe poengsummene også viser. Kristoffer Skjelanger fra Bergen skjøt likevel jevnt og godt, og var best gjennom både kvalik og finaler. De tre andre byttet litt om på plassene de hadde etter 60 piler. Kjerstin og Victor Hoff fra Bergen gjorde opp om plasseringene i C1 uten innblanding utenfra. Og skal vi tro Victor, som forøvrig gikk seirende ut av den ekteskapelige duellen, var det sjelden plasseringene gjorde det nødvendig med megling dem i mellom. Det viktigste var at "gullet kom hem" og fant plassen sin på hyllen deres. Andelen av innvandring østfra var størst i BB1 og T1, hvor hhv. 100 og 50 prosent hadde våget turen over fjellet etter norgescuppoeng. Og den som reiser langt, reiser ikke forgjeves. Svein-Erik Sjøtun var ensom majestet i barebow og fikk de femten plasspoengene han hadde kjørt åtte timer for å få. På veien hjem fikk han med seg nyheten om storm ved Stadt, og trøstet seg med at det betød medvind på veien. I T1 stilte Frank Baller fra Ås og Mona Irene Holte fra Hvaler opp mot de lokale heltene Bjørn Storøien, Fjordane, og Magne Aarberg, Førde. De to sistnevnte ga ikke ved dørene, og henviste gjestene til plasser nedover på lista for så å gjøre opp om gullet seg i melllom. Storøien var klart sterkest i kvalifiseringen, men Aarberg har kanskje trent noe mer på finaleskiver. Det var i alle fall han som kapret den største premien og flest plasspoeng.

14 14 Stillingen i cupen etter fire stevner Hvaler Kristandsand Fredrikstad Førde Nr. Navn Klubb Hvaler Kr.sand Fr.stad Førde Totalt Recurve 1 Paul André Hagen Elverum Lars Erik Humlekjær Fr.stad Bård M. Nesteng Fredrikstad Line B. Ridderstrøm Sandefjord Kristoffer Skjelanger Bergen Jon Ivar Nesset Ørje Per Olav Rusås Sarpsborg Anna Stanieczek Hvalstad Jan Roar Sekkelsten Førde Compound 2 Morten Bøe Sandefjord Njål Åmås Klepp Eivind Lie Vidar Mats I. S. Ericsson Klepp Victor Hoff Bergen Oddmund Tjentland Klepp Paul Ole Hagen Elverum Jon W. Johnsen Ullensaker Kjerstin Hoff Bergen Barebow 1 Jens E. Johannesen Laugen Johny Sandbæk Sandefjord Svein O. Sjøtun Lillestrøm Fred A. Gjelseth Fredrikstad Kjell Bøe Sandefjord Rune Edvardsen Hvaler Morten Schelander Sandefjord Ragnar Holte Hvaler Tradisjonell 1 Inger F. Edvarsen Hvaler Frank Baller Ås Kjetil Andresen Danevad Kristiansand Daniel Lauritsen Moss Mona Holte Hvaler Magne Aarberg Førde Knut Neergaard Drammen Bjørn O. Fjellhaug Drammen

15 15 Regelhjørnet #35 ved Morten Wilmann: Litt om utstyr Strengedempere Strengdempere kan i utgangspunktet ha forskjellige former, og den originale hovedhensikten er antakelig å senke farten på strengen og dermed unngå «smell» i buen. Nå sier våre regler stort sett at man ikke kan ha særlig med ekstrautstyr på strengen og strengdempere har man derfor kun tillatt i de tradisjonelle klasser; instinkt og! langbue (og evnt. i compound). De ser som regel ut slik som på bildet til høyre. For ordens skyld; Våre regler for instinkt har pr. dato ikke fått med seg at disse kan benyttes. Dette skyldes at dette ble uteglemt i første omgang i det internasjonale regelverket, men dette er nå rettet opp. Det er imidlertid en begrensning, nemlig at de ikke kan festes nærmere nockpunktet enn 30 cm. De fleste skyttere som benytter slike strengedempere, har én demper på øvre del av strengen og én demper på nedre del av strengen. Det er imidlertid ingen begrensning på hvor mange dempere du kan ha, så lenge de holder seg utenfor de angitte 30 cm fra nockpunktet. Og om det ikke har kommet klart fram av teksten ovenfor, så vil strengdempere altså være tillatt i vår tradisjonelle klasse. Det står forøvrig i våre skyteregler, C-heftet. Det vil ikke være tillatt i barebowdivisjonen.

16 16

17 17 Griseskyting i Bergen Hvert år siden en gang på 70-tallet har Bergen bueskyttere avrundet høstsesongen med sin etterhvert veldig tradisjonelle «griseskyting». Stevnet foregår på vanlig treningstid, men har ellers svært lite til felles med andre konkurranseformer innen bueskyting. Bl.a er det ikke uvanlig at deltakerne skyter med en annen buetype enn de gjør ellers. Kjerstin Hoff forklarer at reglene er som følger: I denne konkurransen er det bare tre klasser; Compound, recurve og trad. Alder spiller ingen rolle. Det skytes seks omganger på egenproduserte skiver som ser ut som parteringsplansjene for gris i en slakteforretning. De forskjellige delene av grisen har fått farger etter poengsonene i vanlig bueskyiting. Ribba er dermed stor og hvit, mens syltelabbene er gule. Halen derimot miss. Dermed skjønner alle hvor lista ligger. Skinka er en sikker poengsanker med 5, 6, 7 og 8, men samtidig farlig nær halen. Innledningsvis skytes det seks omganger i serier med tre piler. Vinnerne og 2. plassene herfra skyter så finale som består av to omganger á seks piler på en gummigris. Her teller antall treff på grisen. I årets finale stilte for Ole Jørgen Holte mot Rosemary Hoff i compound, og vant denne. I recurve var det Kjerstin Hoff mot Kristoffer Skjelanger. Han lot ikke damene ha rangen, men vant klassen. Victor Hoff stilte opp mot Per Ivar Pahlm i trad og stakk av med seieren her. Det er også på griseskytingen at klubbmesterne hedres, vandrepremier deles ut og de som gjennom året har satt norske rekorder får utdelt diplomene sine. Så det sosiale tar lang tid. Men under utdelingen er det selvsagt rikelig med julesnadder, så ventetiden blir ikke lang. Finalegrisen fikk gjennomgå. Foto: P. Lemaire Rekordklubben av 2014 i Bergen. Foto: R. Hoff

18 18

19 19 Overnatting under NM innendørs: Jæren hotell, Bryne Tlf.: Bryne kro og hotell, Bryne Tlf.: Hotell Sverre, Sandnes Tlf.: Thon Hotell, Sandnes Tlf.: Gamlaværket, Sandnes Prisene for overnatting er like for alle hotellene. Oppgi kode BUESKYTING 600,- pr. person pr. døgn for enkeltrom, 395,- pr. person i dobbeltrom, 300,- pr. person i trippelrom. Deltakertoppen ved Sissel Storelv Ved utgangen av november har 51 klubber hatt deltagere på stevner. Litt artig for oss ute i provinsen at det blant de ti klubbene med flest deltagere er bare en østlandsklubb. I toppen finner vi fortsatt Harstad BS som nå må dele førsteplassen med naboklubben Tinden BK. Tustna IL følger tett bak på tredjeplass. Videre nedover på lista er det tett så stå på og få folk med på stevner. Kanskje en ide å legge opp til litt fellesreise slik at man kan få med barna og nybegynnere. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en god jul og et godt nyttår 1 - Harstad BS 18 Tinden BK 18 3 Tustna IL 17 4 Sverresborg BS 16 5 Klepp BS 15 Sandefjord BS 15 7 IF Fløya 14 Kristiansand BS 14 9 Stavanger BS IL Yrjar Bærum &OB 11 Førde BK 11 Geitastrand IL 11 - Hvaler IL Ny Larvik BS Fredrikstad 9 Ny Ålesund BK 9 18 Drammen BS 8 19 SK Stoksund 8 20 FarsundIL 7 Lillestrøm & OB 7 Moss BS 7 Ny Horten 7 Vestnes BS 7 Sørfold BK 7 26 IL Stålkameratene 6 Sarpsborg BS 6 Ny IL Skrim 6 Ny Ullensaker BK 6 Ørnes IL 6

20 20 Uformell face-to-face dameturnering Lørdag 15. november hadde Østfold bueskytterkrets invitert et knippe damer til en uformell face to face turnering på Evenrød i Fredrikstad. Hensikten var å gi oss en real dose trening i finaleskyting. Tekst og foto: Lisbet Iversen Litt kvinnefall førte til at man i tolvte time måtte mobilisere lokale krefter for å få inn noen kvalifiserte stand ins. Dette resulterte i at både Sander, Jon Ivar, Inger og Rune også fikk gleden av å være med og vi var tolv deltakere som stilte til start. På forhånd hadde vi blitt delt inn i to puljer à seks skyttere. Alle i puljen skjøt en match mot hverandre, og hver matchseier gav to poeng. Ut fra dette fikk vi en tabell og de tre beste fra begge puljer dannet en ny pulje. Det samme gjorde de tre dårligste fra begge puljene, og dermed hadde vi to nye puljer med en litt annen sammensetning. Alt i alt fikk alle skutt ti matcher, og undertegnede skal være den første til å innrømme at det skortet på kreftene når det nærmet seg slutten. MEN, det var spennende og alle fikk kjenne litt på «finalepulsen». Flere av matchene gikk til shoot off, og det ga jo også en ekstra nerve. Hvis vi absolutt MÅ snakke om resultater, så så tabellene slik ut etter de første fem matchene: Tabell Pulje 1 Tabell Pulje 2 Navn Klubb Poeng Navn Klubb Poeng Jon Ivar Nesset Ørje 10 Line B. Ridderstrøm Sande:ord 10 Anna Stanieczek Hvalstad 8 Sander T. Hasthi Sarpsborg 8 SGne Nygård Fredrikstad 6 Lisbeth Iversen Hvaler 6 Inger Edvardsen Hvaler 4 Monica Sigvardsen Fredrikstad 4 Maria Gulland Fredrikstad 2 Ragnhild Nordmelan Lillestrøm 2 Rune Edvardsen Hvaler 0 Vera Kribe Fredrikstad 0

21 21 Jon Ivar, Ania, Stine, Line, Sander og Lisbeth dannet da en ny pulje 3, og Inger, Maria, Rune, Monica, Ragnhild og Vera dannet en ny pulje 4. Så var det på an igjen, og etter fem nye matcher hadde vi følgende tabeller: Tabell pulje 3 Tabell pulje 4 Navn Klubb Poeng Navn Klubb Poeng Line B. Ridderstrøm Sande:ord 10 Vera Kribe Fredrikstad 10 Sander T. Hasthi Sarpsborg 8 Monica Sigvardsen Fredrikstad 8 SGne Nygård Fredrikstad 6 Inger Edvardsen Hvaler 7 Jon Ivar Nesset Ørje 4 Ragnhild Nordmelan Lillestrøm 6 Anna Stanieczek Hvalstad 4 Rune Edvardsen Hvaler 4 Lisbeth Iversen Hvaler 2 Maria Gulland Fredrikstad 2 Det virket som om alle var fornøyd med dagen, og gjennomgangsmelodien var at dette ville vi ha mer av. For egen regning vil jeg si at dette var et veldig bra initiativ av Østfold bueskytterkrets, med Jan Erik Ellingsen i spissen. Jeg opplever at kvinnesiden i norsk bueskyting har hatt en god oppsving de siste årene, både når det gjelder antall damer som driver med idretten vår, og når det gjelder nivået på skytingen. Dette gleder et gammelt bueskytterhjerte stort, og jeg tror det har positive ringvirkninger at vi får anledning til å samles på en uformell arena som denne. Bildet viser de glade deltakerne; Bak f.v; Sander T Hasthi, Jon Ivar Nesset, Ania Stanieczek, Rune Edvardsen, Inger F Edvardsen, Foran f.v.; Maria Gulland, Stine Nygård, Monica Sigvartsen, Vera Kribe, Lisbeth Iversen, Line B Ridderstrøm og Ragnhild Nordmelan.

22 22 Informasjon fra forbundet Internatsjonal satsing 2015 Vi minner igjen om at skyttere som satser på internasjonal deltakelse i 2015, må gi beskjed til Forbundskontoret senest 31/ Det må også gis beskjed om hvile konkurranser det satses på, og det må oppgis hvilken divisjon man tilhører (recurve, compound etc.). Dersom man om det blir ledig kvoteplass - ønsker å delta for egen regning (om man ikke blir tatt ut på NBF-kvoten), så må det gis klart uttrykk for dette. Hva koster internasjonal deltakelse? I forbindelse med representasjonsoppgaver synes det å være en viss tro på at man kan gjøre dette så mye rimeligere enn det som gjøres fra sentralt hold. Det viser seg dog i sin alminnelighet at alternative innspill har store mangler i forhold til de utlegg og de hensyn vi må ta. For å vise litt realisme så gjengir vi nedenfor en beregning over kostnadene ved deltakelse i EM innendørs i Slovenia i Se også kommentarene under oppsettet. En relevant budsjettering til Koper i Slovenia vil for NBF være følgende: 3 skyttere, 1 leder: To skyttere (dobbeltrom) i sju døgn (helpensjon): kr ,- Én skytter og én leder, enkeltrom (helpensjon): kr ,- Reise (kr 3 000,- x 4): kr ,- Utstyrstillegg (3 x 750,-) kr 2 250,- Deltakeravgift (3 x for leder) kr 4 250,- inkl. daglig transport Transport fra/til flyplass (4 pers.) kr 1 360,- Avslutningsparty kr 520,- Div. mat/drikke etc. på banen (statistikk) kr ,- Innenlandstransport Norge (4 personer) kr 2 500,- Honorar/stipend lagleder kr , Kr ,- = kr ,- pr. stk. Det er selvsagt, som alltid i et budsjett, med en del ukjente faktorer. Her er det beregnet 8,50 for Euro og flyprisen er pr. i dag. Den kan bli høyere ved bestilling i januar. Vi bestiller normalt på «offisielle hoteller» der lokal transport er inkludert og der offisielle informasjoner blir publisert. Programendringer blir ikke distribuert til andre hoteller. Ved reise må vi også sikre oss at det er flytyper som gjør det mulig å få med bueskytterutstyret.

23 Strategi Som vedtatt på årets Ting så vil det bli startet en strategidebatt i norsk bueskyting, der vi håper klubbene vil medvirke positivt. Denne debatten tar sikte på å kunne lage en handlingsplan der klubbene føler et «eierskap» til planen, og vil medvirke til at den kan gjennomføres. Om kort tid vil det bli sendt ut noen spørsmålsstillinger til planens første del «Mestring og sportslig utvikling» - og etter en viss tid vil man gjennomføre en regional samling av klubbene med en forbundsstyrerepresentant til stede, hvor man håper på å kunne lage en oppsummering. Samme opplegg vil skje vedr. de to neste delene av strategien. 23 Korrespondansematch for ungdom Nå er denne korrespondansematchen i gang, og vi ber klubbene følge opp denne sammen med sine yngre utøvere; la gjerne en av ungdommene ta ansvar for resultatrapporteringen. Man kan bruke så vel stevne- som treningsresultater; men treningen bør være konkurranselik. Resultatene kan følges på vår nettside: Idrettsregistreringen Dette skal gjøres «online» overfor Norges Idrettsforbund, og klubbene skal motta en redegjørelse fra NIF om hvordan dette gjøres. Når det gjelder aktiviteten må man passe på at man teller med tillitsverv i klubben (da er man aktiv) og at man i bueskyting kan registrere så vel skive- som jakt/felt-skyting og i den sammenheng kan medlemmer telle to ganger. Det er derfor ikke dumt å legge inn litt trening på dyrefigurer i vintermånedene, da blir man aktiv også i jakt/felt-skyting. «Aktive» er i denne sammenheng alle som trener med en viss jevnlighet og har ikke noe med stevnedeltakelse å gjøre. Et korrekt antall «aktive» har betydning for tildeling av midler fra Norges Idrettsforbund til vår idrett. Så her er det viktig at man følger opp. Statistikk Norsk bueskyting er i økning. Ved siste telling hadde vi 6429 starter mot 4912 ved forrige telling. Vi er også oppe i 957 konkurranseskyttere. Dette er det høyeste tall noen gang, og de fordeler seg på 748 menn/gutter og 209 damer/jenter.

24 24 World Cup 2015 Tinget 2014 vedtok at det skulle settes av midler på budsjettet til deltakelse ved World Cup, en mulighet som skulle være åpen for alle, og med det formål å oppnå en topplassering i denne verdenscupen. I den anledning har styret vedtatt følgende: a) Det gis tilbud om World Cup-deltakelse til to personer, én i compound og én i recurve. Tilbudet gjelder to World Cup er i 2015; Shanghai og Antalya. Dersom man etter disse to konkurranser ligger an til en mulig World Cup-finale, gis tilbud om ytterligere én World Cup-deltakelse. b) Det konkurreres om disse to plassene ved Krystallstevnet (innendørs i Stavanger på 70m/50m runde). Den beste i hver divisjon får tilbudet. Dersom denne ikke ønsker eller har anledning til å delta, blir tilbudet trukket inn. Det blir ingen reserver da bruken av midlene er ment for «den beste» pga. stramt budsjett. Midlene vil i tilfelle bli overført til annen post. c) Så vel damer som herrer konkurrerer om dette tilbudet. Dette gjøres ved at damer recurve får et påslag til sitt resultat (som ganges med 1,02) og damer compund får et påslag på sitt resultat (som ganges med 1,03). Påslaget er beregnet ut fra de 8 beste i hver klasse i seneste relevante mesterskap (VM 2013 for compound og EM 2014 for recurve). Gjennomsnittsforskjellen mellom menn og kvinner var: Compound 22p. og Recurve 15p. BRUK FANTASIEN! Buestikka blir morsommere med bilder. Bildet på omslaget denne gangen er tatt av Morten Husdal, og det viser medlemmer fra Geitastrand bueskytterklubb som lånte et utstillingsvindu for å gi redaktøren det bildet med jul- og compoundtema han ønsket seg. Så om har du idéen til et bilde som formidler skjønnheten, sjarmen og det fascinerende ved bueskyting, få fram kamera og engasjer venner og familie for å ta det. Belønningen kan være å få ditt bilde på forsiden av Buestikka. Blir bildet brukt, har du sikret deg en plass i riksarkivet. Send bildene dine som e-post ubeskåret og i original oppløsning. Adressen er

25 25

26 26 Småplukk fra stevnefronten -og send gjerne ferske bilder inn sammen med resultatlistene Resultatene som gjengis under denne vignetten er ikke ment å være en fullstendig gjennomgang av alle stevner. Det er et mer eller mindre tilfeldig utvalg, alt utfra hva plassen tillater. For fullstendige resultatlister henviser vi til Tromsø piler 18 meter Åtte skyttere fordelt på fem klasser stilte opp til kveldsstevne hos IF Fløya, og her ble det skutt opprykkskrav både i R3 og i R2 R4 Helene Segelsten IF Fløya 89 R3 Øyvind A Sjøvoll IF Fløya 259 Joakim Molund Karlsen IF Fløya 187 R2 Eilif Eriksen Tinden Bk 281 Bjørn Cato Knursen IF Fløya 259 R1 Arnt Marius Eriksen Tinden BK 273 C2 Eirik Fredriksen IF Fløya 275 Jan Erik Kristiansen IF Fløya 272 Bodø piler 18/12 meter Bodø BF og Fauske HSL har gått sammen om dobbeltstevne denne helga, så lørdagen var 23 skyttere samlet på Hunstad. Skytterne var fordelt på elleve klasser og vi tar med de beste: C5 Eva Riise Ørnes IL 536 R5 Christer Hamre Sørfold BK 460 Henrik Borlaug Bodø BF 448 Sigrid Norvik Sivertsen Bodø BF 436 Isak Lyngøy Bodø BF 405 C4 Kent A Nikolaisen Tinden BK 551 R3 Andreas Rottem Paulsen Bodø BF 474 Christene M Karlsen Sørfold BK 442 C3 Hans Rune Kroknes Ørnes IL 534 R2 Stein Roger Olafsen Bodø BF 456 C2 Roger Eide Fauske HSL Kristoffer Nikolaisen Tinden BK T2 Wenche Karlsen Sørfold BK 250 T1 Svein Nikolaisen Tinden BK 508 R1 Jan Harald Karlsen Sørfold BK 525 C1 Hugo Beer-Johansen Ørnes IL 568

27 Fauske piler 18/12 meter Søndagen stilte 26 skyttere opp på Fauske. Minijunior Eva Riise valgte denne dagen å skyte i rekruttklassen. Tøft gjort. I klasse C2 ble det tett kamp mellom to forhenværende Fauskeskyttere. Ståle Nordeng som nå skyter for Sverresborg trakk det lengste strået og vant tilslutt med 1 poeng over Christian Karlsen fra Sørfold. Øvrige klassevinnere ble: R5 Christer Hamre Sørfold BK 437 T4 Isak Aspemo Grønnli Bodø BF 321 C4 Kent A Nikolaisen Tinden BK 544 R3 Lina Hollum Sørfold BK 500 C3 Hans Rune Kroknes Ørnes IL 527 T2 Kamilla Hafstad Sørfold BK 306 R2 Ingrid K Johansen Tinden BK 463 T1 Svein Nikolaisen Tinden BK 519 R1 Jan Harald Karlsen Sørfold BK 535 C1 Hugo Beer Johansen Ørnes IL Kristiansand piler 18/25 meter Nytt stevne på søndag. Denne dagen var avstanden økt til 25 meter. Dette er en avstand som ikke blir skutt så veldig ofte og det ble i løpet av stevnet satt hele tretten nye norske rekorder som vi tar med: Recurve gutter rekrutt Anders Faugstad Stavanger BS 568 Recurve piker kadett Kristin Raastad Davies Ås BS 552 Recurve damer junior og senior Wanja Marie Richardsen Moss BS 562 Tradisjonell herrer og herrer 50 Stein Anzjøn Klepp BS 517 Barebow gutter rekrutt Adrian Asker Rutledal Larvik BS 465 Recurve damer 50 Stine Nygaard Fredrikstad BS 553 Compound damer Laila Fevang Sandefjord BS 579 Trad damer junior Martine Rusås Sarpsborg BS 391 Compound lag herrer senior Njål Åmås, Mats Inge S Ericsson, Oddmund Tjentland, Klepp BS 1736

28 28 Barebow lag herrer senior Johny Sandbæk, Kjell Bøe, Svein Kolstad, Sandefjord BS 1256 Recurve damer 50 Nina Gundersen, Inger Sandbæk, Wenche Bøe, Sandefjord BS 1412 Ålesund piler 18/12 meter Stevnet i Ålesund samlet nitten skyttere fra fire klubber, og når over halvparten er under 13 år lover det godt for framtida. R5 Daniel Søylen Mauren Ålesund BK 464 Ørjan Tennøy Lynnes Ålesund BK 455 Kasper Drabløs Julien Ålesund BK 449 Stefan Karlsbakk Ålesund BK 438 R4 Kristian Fet Hundeidvik IL 560 Simen Alvestad Hundeidvik IL 537 Kristian Krohn Hundeidvik IL 499 Fredrik Emblem Eiken Ålesund BK 468 Mathias Stette Ålesund BK 419 Kevin Knutsen Ålesund BK 406 R3 Lars Johan Indreeide Ålesund BK 461 R2 Jan Ove Hogrenning Loen IL 551 T2 Petter Polokavic Molde BS 273 BB1 Sven Hellwig Molde BS 360 Tinden piler 18/12 meter Også Tinden har valgt å kjøre en serie kveldsstevner i vinter. På dette første stilte nitten skyttere opp, hvorav atten fra arrangørklubben. Vi merker oss at Jon-Arne Storelv er tilbake på skytelinja etter mange års fravær. Og med en 29 punds bue vinner han klasse R2 med 546 poeng, forøvrig samme poengsum som Christoffer Furnes oppnådde i R1. Øvrige klassevinnere ble: C4 Kent Andreas Nikolaisen Tinden BK 516 R2 Viggo Mikalsen Harstad BS 558 T2 Sissel Storelv Tinden BK 459 T1 Svein Nikolaisen Tinden BK 510

29 29

30 30 Klepp piler 18/12 meter Seksten skyttere og fire norske rekorder ble det denne kvelden. Følgende skyttere sto for de norske rekordene: Stein Anzjøn, Joakim Klingsheim og Anders Faugstad Klassevinnere ble: C1 Njål Åmås Klepp BS 297 C4 Sander Figved Klepp BS 270 R1 Joakim Klingsheim Klepp BS 280 R4 Anders Faugstad Stavanger BS 290 R5 Erik F Hodne Klepp BS 205 T1 Stein Anzjøn Klepp B 236 Førde piler 18/12 meter Også i Førde ble det arrangert kveldsstevne denne torsdagskvelden. Seksten skyttere fra Førde, Loen og Fjordane stilte på linja. I R1 kjempet gamle storheter tett. Til slutt vant Jan Ove Hogrenning fra Loen to poeng foran Magnus Pilskog Stein fra arrangørklubben, hhv.. I de øvrige klassene var det ikke like tett og vi tar med klassevinnerene: R5 Tine Kristin E Gjelsvik Førde BK 452 R3 Laila J Laukeland Førde BK 484 R2 Terje Laukeland Førde Bk 529 C2 Øystein Gulestøl Fjordane BL 554 T2 Kenneth Berge Fjordane BL 393 T1 Magne Aarberg Førde BK 508 Bergen piler 18/12 meter Fredagskveld og kveldsstevne i Bergen samlet tretten skyttere. Det ble norsk rekord til Per Ivar Pahlm i trad herrer med 265 poeng og tradlaget fra Bergen, bestående av Per Ivar Pahlm, Anders Thorsen og Tom Halvorsen nådde 584 poeng, som også er norsk rekord. Også i trad gutter rekrutt ble det norsk rekord til Eirik Knudsen fra Bergen, Vi legger ellers merke til at Ole Jørgen Holte fra Hvaler IL denne gang stiller opp med compoundbue, 265 poeng i første forsøk er ikke så galt. R4 Adrian Tuntland Bergen BS 234 R3 Per Mygland Bergen BS 251 R2 Kjerstin Hoff Bergen BS 217 R1 Kristoffer Sjelanger Bergen BS 248 C2 Victor Hoff Bergen BS 277 T4 Eirik Knudsen Bergen BS 114 T2 Anders Thorsen Bergen BS 245 T1 Per Ivar Pahlm Bergen BS 265

31 Klepp piler + finaler 18/12 meter Atten skyttere på linja denne lørdagen. Finalene førte ikke til noen endringer i rekkefølgen. Den mest spennende matchen ble bronsefinalen i C1 mellom Tommy Figved og Gunnar Fykse, begge fra Klepp BS. Den gikk til shootoff hvor begge skjøt 10, men Tommy ble målt nærmest senter og stakk dermed av med tredjeplassen. Vi tar med de beste: BB1 Danny Istad Farsund IL 340 C3 Gerd Irene Istad Farsund IL 542 C4 Sander Figved Klepp BS 552 C1 Njål Åmås Klepp BS Oddmund Tjentland Klepp BS R1 Bjørnar Saurdal Klepp BS Martin Figved Klepp BS R2 Anders Faugstad Stavanger BS Helene F Svendsen Stavanger BS R3 Jan Tore Stensvoll Stavanger BS Tinden piler + finaler 18/12 meter 27 skyttere, fordelt på to puljer og med finaler i etterkant førte til en lang dag på Breistrand grendehus. Og her førte finalerundene til store endringer i rekkefølgen. I R2 lå Preben Jensen og Ingrid K Johansen på de to siste plassene etter innledende. Men i finalene gjorde de begge vei i vellinga og møttes til slutt i gullfinalen. Her var det Preben som sto løpet best og vant med sifrene 6-0. I compound 2 endte det med at de to harstadskytterene Bengt Bratland og Viggo Mikalsen, som hadde første og andreplass innledende, måtte nøye seg med å møtes i bronsefinalen. I de øvrige klassene gikk finalene mer etter oppskriften. C2 Eirik Fredriksen IF Fløya Jan Erik Kristiansen IF Fløya Bengt Bratland Harstad BS R2 Preben Jensen Tinden BK Ingrid K Johansen Tinden BK Jon-Arne Storelv Tinden BK 535 wo 0 6 T1 Svein Nikolaisen Tinden BK R1 Christoffer Furnes Tinden BK Arnt Marius Eriksen Tinden BK R5 Eirik Johansen Harstad BS 406 R3 Finn Erik Johansen Harstad BS 349

32 32 Sverresborg piler + finaler 18/12 meter 30 piler og finaler har blitt en populær skyterunde på kveldsstevner rundt om i landet. Så her gjorde Tinget et lurt valg. 23 skyttere stilte til start og etter at innledende runder var unnagjort valgte man å slå sammen klasser slik at flest mulig fikk skyte finaler. Vi tar derfor med de beste etter innledende skyting. C1 Kenneth Søraas IL Yrjar 287 C2 Ståle Nordeng Sverresborg BS 280 R1 Petter Raphaug Sverresborg BS 262 R2 Geir Vatne Sverresborg BS 238 R3 Hanne Husdal Geitastrand Il 264 Victoria B Reiten Sverresborg BS 242 Torje Tønsaker Sverresborg BS 241 BB1 Oda Berg Midtbø Sverresborg BS 192 R4 Mia Kvenild Sverresborg BS 149 C4 Sebastian Emil Geitastrand IL 229 Tønsberg piler 18/12 meter Godt oppmøte i Tønsberg, 82 skyttere stilte til start. Mye bra skyting og tett i toppen i mange av klassene. Og det er da man får vist hvem som best takler press. Noen lå også tett opptil de norske rekordene og det blir jo lett en ny stressfaktor. Vi tar med de beste BB1 Roar A Pedersen Laugen BK 488 Svein-Ole Sjøtun Lillestrøm &OB 443 Rune Edvardsen Hvaler IL 435 T1 Ulf Hansen Moss BS 501 Trond Kvitnes Moss BS 479 Knut Neergaard Drammen BS 475 C1 Njål Åmås Klepp BS 589 Morten Bøe Sandejord BS 587 Paul Ole Hagen Elverum BS 578 R1 Anna Stanieczek Hvalstad IL 577 Line Blomen Ridderstrøm Sandefjord BS 564 Wanja Marie Richardsen Moss BS 556 R2 Kim Johan Tangen Hamar &OB 549 Stig Evensen Larvik BS 524 Eirik Bentestuen Lillestrøm &OB 515

33 R3 Mikael Bøkestad Moss BS 553 Mekki Lumio Oslo BS 547 David Zbiciak Hvalstad IL 540 C2 Bjørn Sanchai Tveiten Drammen BS 551 Stein Willy Røkenes Tønsberg &OB 550 Erik Jørgensen Bærum &OB 549 C3 Henning Skau IL Skrim 557 T2 Frank Baller Ås BS 455 Roy Hviding Finstadbru BS 383 T4 Anders Olberg Drammen BS 307 Stian B Tvenge Bærum &OB 224 T5 Eivind Skatntz Drammen BS 450 C4 Bendik Rødseth Finstadbru BS 510 Sara Jørgensen Bærum &OB 498 Mateus Bøhmer Sandefjord BS 467 R4 Erik Måkestad Bærum &OB 523 Karl Martin Jensen Bærum &OB 492 Martin Østensen Bærum &OB 484 R5 Alrick Laurent-Gonnet Horten BS 483 Louise Brandt Hvalstad IL 432 Benjamin Nærsnes Horten BS 411 Johannes Dekeyser Hvalstad IL Tinden piler + finaler 18/12 meter Fjorten skyttere, alle fra arrangørklubben hadde funnet veien til Breistrand Grendehus denne mandagskvelden. To norske rekorder ble det også i trad damer senior og 50. I compound ledet Kristoffer Nikolaisen etter innledende, men i finalen ble klubbkameraten, Kristian Stunes for sterk og vant med R2 Jon-Arne Storelv Tinden BK R1 Vegard Pedersen Tinden BK T2 Sissel Storelv Tinden BK 232 C2 Kristian Ekløv Stunes Tinden BK T1 Svein Nikolaisen Tinden BK Klepp piler 18meter Elleve skyttere, alle fra Klepp, stilte opp. I compound vant Oddgeir Nese med 578 poeng tre poeng foran Oddmund Tjentland. I recurve tok Joakim Klingsheim en komfortabel seier med 568 poeng, mens Bjørnar Saurdal tok andreplassen. Han oppnådde 542 poeng. Unge Sander Figved endte på 550 poeng i rekrutt compound.

34 34 Moss piler18 meter Kråkeserien fortsetter med godt oppmøte. 34 skyttere møtte opp i bueskytterhallen. Litt spesielt at det blant disse var bare 6 compoundskyttere. Kveldens navn ble Kristin Davies som økte den norske rekorden i damer kadett med hele tretten poeng. C1 Eivind Lie SK Vidar 585 C2 Tor Solve Tretli SK Vidar 565 C3 Vibeke Kaas Ibsen Hvaler IL 544 C4 Håkon Grytten Hvaler IL 524 R1 Tommy Bjelland Larvik BS 568 Lars Erik Humlekjær Fredrikstad BS 567 Anna Stanieczek Hvalstad IL 559 R2 Kristin Davies Ås BS 553 Sander Th Hasti Sarpsborg BS 549 Kim Johan Tangen Hamar &OB 538 R3 Mikael Bøkestad Moss BS 544 Ivar Budalen Moss BS 527 Vidar Asbjørnsen Hvaler IL 521 BB1 Rune Edvardsen Hvaler IL 453 T1 Ulf Hansen Moss BS 497 T2 Martine Rusås Sarpsborg BS 404 Yrjar piler 18/12 meter Sytten skyttere hvorav tre tiåringer deltok på kveldsstevnet i Yrjarheim denne onsdagskvelden. Compounsskytterne rådde grunnen idet det bare var en recurveskytter i konkurranseklassene. R2 Hanne S Husdal Geitastrand IL 501 C5 Robin Simonsen SK Stoksund 489 C4 Andreas Gjerde IL Yrjar 495 C3 Tove Syvertsen IL Yrjar 510 C2 Janne Stranden IL Yrjar 528 Arne Kolbjørn Skogen IL Yrjar 523 Monja Stranden IL Yrjar 522 C1 Mads Haugseth IL Yrjar 586

35 Kristiansand piler 18/12 meter Kveldsstevne også i Kristiansand med tolv deltagere. Eneste klasse med konkurranse var R2, her var det til gjengjeld hele ni deltagere. BB1 Danny Istad Farsund IL 327 C2 Jørgen Skeie Johansen Kristiansand BS 549 C3 Gerd Irene Istad Farsund IL 535 R2 Serhii Kylypenko Kristiansand BS 494 Egil Sæterlid Kristiansand BS 490 Wiggo Nordskag Kristiansand BS Bergen piler 18/12 meter Ingen tilreisende, men tolv deltakere fra Bergen bueskyttere og én deltaker fra Hvaler IL stilte til start i Bergen denne mandagskvelden. Vi hadde med oss tre nybegynnere som synes det er kjekt å få være med på 30 pilstevner. Spesielt gledelig var det at Adrian Tuntland Andersen fjorten år og rekrutt, har hatt stor fremgang i høst. Han endte på 241 i R3. Kjerstin Hoff skjøt ny norsk rekord i klassen compound damer 50 Øvrige klassevinnere ble: R2 Pauline Lemaire Bergen BS 244 R1 Kristoffer Skjelanger Bergen BS 271 C2 Victor Hoff Bergen BS 275 T2 Tom Halvorsen Bergen BS 203 T1 Per Ivar Pahlm Bergen BS 252 Buestikka ønsker alle en god jul og et treffsikkert nytt år Kuule, jule- buejenter: Christina og Oda. Foto: Eva T. Width

36 36 Returadresse: Norges Bueskytterforbund 0840 Oslo E-post:

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg.

BUESTIKKA BUESTIKKA. Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund. Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. BUESTIKKA Medlemsblad for Norges Bueskytterforbund BUESTIKKA Nr. 1 Jan. 2015 41. årg. 2 Innhold: Redaksjonelt: Redaksjonelt... s. 2 Presidenten har ordet... s. 3 Vi har snakket med: Fløya IL... s. 4 Tanker

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

Toxofil. Medlemsblad Norsk Langbuelag 2010 7. utgave

Toxofil. Medlemsblad Norsk Langbuelag 2010 7. utgave Toxofil Medlemsblad Norsk Langbuelag 2010 7. utgave Redaktøren Jeg vil først og fremst benytte anledningen til å ønske vår nye leder, Ingar Abrahamsen, hjertelig velkommen. Langbuelaget er i trygge hender!

Detaljer

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no

Foto: Vilde Johanne Pedersen. Idrettskonsulent Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70 tore@svomming.no Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia [Innhold] 1 2014 5-9 4.250 flotte perser av 1.092 LÅMØ-svømmere 1.092 svømmere i alderen 11 til 16 år fra hele landet deltok på Landsdels Årsklassemønstring 2014. Bildet

Detaljer

Foto: Kjell Eirik Henanger. Idrettskonsulent. Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.no. Idrettskonsulent

Foto: Kjell Eirik Henanger. Idrettskonsulent. Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.no. Idrettskonsulent Fotomontasje: Dag Bergslien [Innhold] 3 2013 5-7 Vellykket Dale Oen Memorial Årets Bergen Swim Festival i gode, gamle Sentralbadet, ble en gedigen idrettsfest til ære for avdøde Alexander Dale Oen. Foto:

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs!

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang. EM i Tromsø: Nå braker det løs! Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund nr. 2 jun. 2015 21. årgang EM i Tromsø: Nå braker det løs! GoSportive NORDIC CHOICE HOTELS OPPTIL 20 % RABATT PÅ EN OPPLADNINGSNATT Alle idrettsutøvere vet at en god

Detaljer

PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON

PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON Ansvarlig utgiver: Norges Dartsforbund Nr. 3/2011 PARHERRER ØYVIND AASLAND JACQUES LANGSTON PARM IX AUDAR SOLBERG ÅSE FINSÅDAL PARDAM ER TONE ERIKSEN WAGNER OG RACHNA DAVID Norgesmestre 2011 TRIP PELMIX

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år.

opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. opp dette i neste SI og ha en bred presentasjon av regnskapet, og det budsjettet vi arbeider etter i år. Velkommen til den andre utgaven av StyrkeIdrett i 2004. I dette nummeret skriver Jan Sjøl om NM,

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Thomas Aarvak [Innhold] 5 2010 6-11 Verdig 100års-markering for NSF! Storstilet og verdig jubileums-markering i Oslo 19. august og under Trener-/Lederkonferansen i Bergen 3 uker senere - her fra

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Foto: Øyvind Thorsen

Foto: Øyvind Thorsen Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 2 2015 4-15 Henrik med verdensklasse-show i NM To ganger topp 10 på verdensrankingen, 4 senior- + 5 junior-rekorder og 5 gull ble Skjetten-svømmeren Henrik Christiansens

Detaljer

Toxofil. Medlemsblad Norsk Langbuelag 2011 8. utgave

Toxofil. Medlemsblad Norsk Langbuelag 2011 8. utgave Toxofil Medlemsblad Norsk Langbuelag 2011 8. utgave Redaktøren De av oss som deltok på NM ved Jørundgard, og det var mange av oss, vil nok huske det arrangementet som et av høydepunktene iløpet av 2010.

Detaljer

IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23

IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23 INFORMASJONSAVIS UTGITT AV INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE SIDE 6 OG 7 IDRETTS- BOCCIA LAGET FOR ALLE FOTBALL SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 LANGRENN SIDE 18 OG 19 SVØMMING SIDE 22 OG 23 TEPPECURLING 2

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33

Fyldig rapport fra EM side15. Nr 2 Redaktøren har ordet 2006. Status for VM på hjemmebane side 8. VM Benkpress side 33 StyrkeIdrett Nr 2 Redaktøren har ordet 2006 StyrkeIdrett 25. årgang Organ for Norges Styrkeløftforbund og Nordic Powerlifting Federation Fyldig rapport fra EM side15 Status for VM på hjemmebane side 8

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Foreslår gjenvalg Mer om Bridgetinget på side 19

Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Foreslår gjenvalg Mer om Bridgetinget på side 19 Nr. 2 Mai 2006 12. årgang Norsk BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Uten innmeldinger har du kommet i 6 kløver på disse kortene: Nord E10 E543 KJ874 105 Syd D64 E106 EKDJ732

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane.

For en bane! BorreGolfeŕ n ÅRSMØTE. Borre Golfklubb innkaller til årsmøte Mandag 26. november kl 18.00 i Allrommet, Borre Golfbane. Høst 2007 BorreGolfeŕ n For en bane! Borre har aldri vært bedre enn i år. Det fikk banen til fulle ros for av kritiske journalister, som har spilt sitt Pressemesterskap her siden banen ble til. Greenenes

Detaljer