buildingsmart Forsvarsbygg Knud Mohn, Konsernstab BA-nettverket, Sandvika 29.jan 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "buildingsmart Forsvarsbygg http://arkiv.ba-nettverket.no/ Knud Mohn, Konsernstab BA-nettverket, Sandvika 29.jan 2009"

Transkript

1 buildingsmart i Forsvarsbygg Knud Mohn, Konsernstab BA-nettverket, Sandvika 29.jan

2 Agenda Dette er Forsvarsbygg 2 policy/strategi-dokumenter stiller nye krav til byggforvaltere. Og de offentlige aktører skal være innovasjonsdrivende som krevende kunder i samhandel med private aktører. Pågående prosesser og mål. Eksempler: Sessvollmoen (energistyring/energioptimalisering) GIS + BIM = buildingsmart i Forsvarsbygg SJKE, Haakonsvern (detaljprosjektering og byggeplassdrift) 2

3 Dette er Forsvarsbygg

4 Forsvarsbygg Landets største eiendomsforvalter Offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret Opererer forretningsmessig til kundenes, eierens og samfunnets beste Løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse mellom forvaltning og forretning Underlagt Forsvarsdepartementet Forsvaret som største og viktigste kunde, men har også kunder i andre offentlige markeder 4

5 Våre oppgaver Vi utvikler og er ansvarlig for byggingen av nye eller rehabilitering av gamle bygg og anlegg Forsvaret har behov for Vi forvalter, drifter og vedlikeholder all eiendom, bygg og anlegg Forsvaret bruker Vi tilbyr spesialkompetanse innen sikring, fortifikasjon, miljø og kulturminneforvaltning Vi forvalter, ivaretar og utvikler de historiske festningsverkene for allmennheten Vi rydder, klargjør og avhender eiendom, bygg og anlegg Forsvaret ikke lenger har behov for 5

6 Historikk Alle oppgaver knyttet til Forsvarets eiendomsforvaltning ble fra samlet i Forsvarsbygg. Det ga: Synliggjøring og kontroll på kostnader knyttet til Forsvarets eiendomsmasse Tydeliggjort Forsvarets reelle behov for eiendom Profesjonalisere funksjonene ved å rendyrket eiendomsforvaltningen Skaffe inntekter ved av salg av eiendom Forsvarsbygg løser oppdraget på en forretningmessig måte. 6

7 Forsvarsbyggs visjon «Vi sikrer fremtidens eiendomsløsninger gjennom vekst og unik kompetanse» 7

8 Nøkketall 2008 Forvalter 4 millioner m 2 bygningsmasse Forvalter bygg Forvalter 1,5 mill dekar grunneiendommer Leier ut 3,8 m 2 bygningsmasse Bygget, rehabilitert og utviklet eiendom for 1,5 milliarder kroner Solgt eiendom for 420 millioner kroner Avhendet m 2 eiendom Overført 690 millioner kroner til Forsvarsdepartementet 1336årsverk 8

9 Organisasjon Norwegian Ministry of Defence Styret Administrerende direktør Forsvarsbygg orientering slutt Stab Forsvarsbygg Utvikling Forsvarsbygg Utleie Nasjonale Festningsverk Skifte Eiendom Forsvarsbygg Futura Forsvarsbygg Fellestjenester 9

10 Forsvarsbygg Utvikling Forsvarsbygg Utvikling leverer kostnadseffektive, fleksible og funksjonelle bygg og anlegg til Forsvaret gjennom helhetlig planlegging. Treningssenter for Ingeniørvåpnet, Rena leir Administrasjons- og lagerbygg, Vatneleiren Militært utdannings- og kompetansesenter, Sessvollmoen 10

11 Forsvarsbygg Utleie Forsvarsbygg Utleie tar seg av alle oppgaver innen porteføljeadministrasjon, avtaler og leiekontrakter, drift og vedlikehold, vertskapstjenester og servicesenter. Forsvarsbygg Utleie er delt inn i 10 regionale serviceområder. Tilpasset kundens behov Effektive tekniske anlegg Smartere renhold sparer penger og miljø 11

12 Forsvarsbygg Futura Forsvarsbygg Futura er et unikt rådgivningsmiljø som leverer tjenester innen, sikkerhet og sikring, miljø, forsking og utvikling, juridiske tjenester, internasjonale operasjoner og beredskap. Konsept for leir til internasjonale operasjoner Utvikling av kunnskap om bygninger og bygningselementers motstand mot våpenvirkninger, samt effektive forsterkningstiltak Ammunisjonslagringsforsøk i fullskala i Australia 12

13 Nasjonale Festningsverk Nasjonale Festningsverk forvalter og foredler de norske festningene. Festningene skal bevares, samtidig som de skal utvikles til attraktive arenaer for lokalbefolkning, turister, kunst og kultur. Vår visjon er å skape nytt liv på historisk grunn. Fredrikstad Festning, Fredrikstad Oscarsborg Festning, Drøbak Fredriksten Festning, Halden 13

14 Skifte Eiendom Skifte Eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har bruk for. Ansvaret omfatter blant annet miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk. Inntektene blir tilbakeført til Forsvaret. Skifte Eiendom tilbyr også bistand til andre offentlige eiendomsaktører som avhender eiendom. Huseby, Oslo Pris: 240 millioner kroner Marvika, Kristiansand Pris: 95 millioner kroner Lahaugmoen Pris: 82 millioner kroner 14

15 Forsvarsbygg Fellestjenester Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester internt i Forsvarsbygg. Arkiv IKT Sikkerhet 15

16 Policy/strategi-dokument 1 I offentlig sektor: - - Åpne standarder - Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser - Være krevende kunde - Klare miljøkrav og med mer miljøvennlig forvaltning og utvikling av IT-løsninger som kan gi bedre energistyring og lavere energiforbruk 16

17 Policy/strategi-dokument 2 SMART 2020: Lavkarbonenergi forbruk vil kreve: Et nytt samfunnsparadigme m/ IT som muliggjører (enabler) 17

18 Gradvis utbygging av buildingsmart Må leve i gammel og ny verden parallelt. BuildingSMART-konseptet innført, vil medføre BIM er for alle bygg. BIM en vil inneholde alle data knyttet til teknisk og operasjonell forvaltning inkl bygging. Dagen buildingsmart-teknologi muliggjør at GIS og BIM kan visualiseres i samme programvare. Dette oppfattes for operatør/bruker, som å jobbe i en programvare. Strategisk beslutning er knyttet til WEBkommunikasjon i fremtid, og bruk av åpne standarder All buildingsmart-programvare kan dette Åpen standard gir programvare uavhengighet 18

19 Pågående prosesser og mål Alle investeringsprosjekter på Haakonsvern vil anvende buildingsmart. Utrulling, ikke pilotering Pilot/masteroppgaver på Sessvoll 1 bygg i sluttfase, men planer for hele leiren. Samhandling mellom Haakonsvern / Sessvoll for felles kompetansebygging, standardisering og erfaringsutveksling (både FB og private samarbeidspartnere deltar). Ta i bruk virkemiddelapparatet, både for nasjonale og internasjonale OFU-kontrakter. Søknad om utvikling av dagens e-handelsportal til åpne ISOstandard sendt. EU prosjekt om bransje-utvikling under utarbeidelse. Løpende samhandel med FB s IT-avdeling, slik at buildingsmart-programvare-krav til infrastruktur og hardware kan ivaretas i takt med implementeringen. 19

20 Hva skal BIM ene inneholde av INFO? BIM ene skal reflektere våre virkelige bygg,slik av informasjonene,som ligger her kan brukes til operative prosesser PLAN UTFØRT Stue Sov Kjøkke n = Stue Sov Kjøkke n virtuell modell generiske varedata er identisk med valgt virkelighet Alle data i modellen må være generiske og oppdaterte anvendte varer 20

21 Hva skal BIM ene inneholde av INFO Ferdig utbygget kommuniserer BIM en for hvert bygg med leirens SD-anlegg. Driftsoperatør bruker modellene, som kommunikasjonport for energistyring, fjernstyring og fjernservice. Hvert rom styres. Sessvoll-pilot 21

22 Prinsipp for lagringsmodell 22

23 Innsendt søknad 23

24 Innhold i søknad (modell for e-handel) 24

25 buildingsmart forenkler innkjøpet både for 1.gangskjøp og gjenkjøp i driftsfasen Byggherrer Entreprenør Eiendomforvaltere e-handel buildingsmart teknologi i verdikjeden Oversettere (IFC-format) Filtere (IFD-format) Behov ut fra: Generisk beskrivelse Mengde Tidspunkt for leveranse Avtaler som begrenser antall vareleverandører Disse vil i nær fremtid inneholde generiske data for miljø, energi klima, CO2, osv i tillegg til tekniske spesifikasjoner Vare databaser Leverandører Produsenter Rapporterer også energi, klima, miljø-parametre, og hva som er brukt i byggene Aktuelle varer og leveranser 25

26

27 Forsvarsbygg faces the future with buildingsmart SPØRSMÅL?

28 Sessvollmoen, Norway Training Camp for the Norwegian Defence (like a city with about 2,000 inhabitants) Energy optimization in existing constructions by uses of buildingsmart-concepts - Goals and status of the project M.Sc/ Controller Knud Mohn, Staff of CEO, Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) 14.October 2008 INNOVA network STAND-INN

29 Sessvollmoen Camp - main data Total building area about 67,000 m2 distribution: the basing crew (housing) 10,000 m2, the basing officers (hotel) 10,000 m2, center / canteen (dining capacity 1,500 person equivalents) 5,000 m2, driver school m2, workshops 5,000 m2, offices 4,500 m2, teaching facilities 3,500 m2, heat store/garages 5,000 m2, cold store/garage 8,000 m2, church m2, sports hall 2,000 m2, treatment plants 500 m2, fire plants 500 m2 and other building types 8,000m2. Energy sources: gas / oil / tile / electricity Infrastructure - District heating network, 3.5 km pipeline - Electrical infrastructure from high-voltage network - Processwater for internal treatment plants - Wastewater to municipal treatment plants - Surface water system

30 Energy optimization - Sessvollmoen Four GOALS : - Energy Optimization in all hot rooms, regardless of function rooms and energy source. - Use buildingsmart-concept to remotely control and automate the operational running of the building's technical components. - Exploit passive solar energy by removing all excess heat - Expected energy savings: about % energy consumption or about 13.5 mnok every year

31 103 Building 103 (4,500 m2) consists of: - 40 % large workshop halls - 20%, internal workshops / locker room facilities - 20 % offices and - 20 % classrooms Chosen 1. pilot: complex building (103) as Bim / IFC-model

32 Building 103 before improvement: - Light control of the rooms by motion - Heat management (ventilation, radiator and floor heating) from the outside temperature, not from the rooms. - Ventilation from the heat benefits, not from the rooms - - All the plants working separately.

33 Building 103 for improvement: - Integrated control light and heat control in all rooms - - Meters on all strategic areas to determine how energy is used - - Installation of integrated motion, room temperature, CO2-measurement in all rooms - All plants are working in cooperation - Using open standards

34 Experience method in BIM. Building 103 is designed finish. Optimal automation and efficient operation is emphasized. The solution implemented the plan for the entire Sessvollmoen camp, but adapted to the different functions. Standardization of model-building essential for quality and enforcement power. Reuse of data in modeling for systematic methods provide gains in the practical operation.

35 Forsvarsbygg faces the future with buildingsmart Takk for oppmerksomheten! SPØRSMÅL?

BIM kan være utløsningsmekanismen for industrialisering av byggenæringen

BIM kan være utløsningsmekanismen for industrialisering av byggenæringen FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert BIM kan være utløsningsmekanismen for industrialisering av byggenæringen Medlemsmøte buildingsmart 7.mars 2012 v/ Knud Mohn Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

15.01.2014 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted. Norges største eiendomsforvalter

15.01.2014 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted. Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert IFD-SignON, alle produkter tilgjengelig et sted Det er den faglige kompetansen som bestemmer nytten du kan få ved å benytte digitale verktøy IFD-SignON

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

BIM i plan, i prosess, i byggeplassdrift, i produkt bibliotek, og med sømløs samhandling mellom kontor og håndverker er nå operativt

BIM i plan, i prosess, i byggeplassdrift, i produkt bibliotek, og med sømløs samhandling mellom kontor og håndverker er nå operativt FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert BIM i plan, i prosess, i byggeplassdrift, i produkt bibliotek, og med sømløs samhandling mellom kontor og håndverker er nå operativt BIM-fyrtårn Nord,

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no Vi leverer Forsvarsbygg er en betydelig bidragsyter til Forsvarets omstilling. Og en betydelig samfunnsaktør som skaper og tar vare på økonomiske, kulturelle og sosiale verdier. For militære kunder, og

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Per Kristian Johnsen - Rådgiver 1. April 2014. Gevinstrealisering et praktisk eksempel

Per Kristian Johnsen - Rådgiver 1. April 2014. Gevinstrealisering et praktisk eksempel Per Kristian Johnsen - Rådgiver 1. April 2014 Gevinstrealisering et praktisk eksempel Casestudie Forsvarsbygg IT prosjektet Gevinstrealisering modell Gevinstrealiseringsprosjektet Erfaringer Konklusjoner

Detaljer

Oversendelse av innspill

Oversendelse av innspill 1 av 1 Vår dato Vår referanse 17.04.2015 2015/1440 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Steinar Lie tlf 915 97400 17.03.2015 2014/02177-14/FD III 2/HHA Til Forsvarsdepartementet Kopi til

Detaljer

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 FFI-rapport 2011/00452 Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 Hege Ringnes, Trine Reistad, Oddvar Myhre, Petter A. Prydz og Kjetil S. Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 30. april 2011 FFI-rapport

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Forsvarsbygg en nøkkelaktør

Forsvarsbygg en nøkkelaktør Årsrapport 2002 dum Sessvollmoen Akershus festning Huseby Linderud ena leir Jørstadmoen Hovemoen Heistadmoen Hvalsmoen adlaleiren Bergenhus Sverresborg Haakonsvern Ørland amsund Evenes Sortland Andøya

Detaljer

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre 1 Forord Denne masteroppgaven markerer avslutningen av mitt femårige studie i eiendomsfag ved Norges miljø- og biovienskapelige universitet. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet høstsemesteret

Detaljer

«Burning platform» 03.09.2014 FORSVARSBYGG

«Burning platform» 03.09.2014 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Digitalisering av byggebransjen er her nå hva gjør vi? Burning platform, myndighets føringer, globale trender, sky og e-handel, handel og logistikk Logiq

Detaljer

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014

Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2014 Even Nybakke, Simon Utstøl-Klein, Marte Melnes, Petter Prydz og Øyvind Voie Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011

Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 FFI-rapport 2012/00769 Forsvarssektorens miljøregnskap for 2011 Hege Ringnes, Kristin Fjellheim. Oddvar Myhre, Petter Andre Prydz og Kjetil S. Longva Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 30. april 2012

Detaljer

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING Av Lena Bygballe og Eskil Goldeng Lena Bygballe og Eskil Goldeng En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Lena Bygballe

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Forsvarsbygg årsrapport 2005

Forsvarsbygg årsrapport 2005 Forsvarsbygg årsrapport 2005 www.forsvarsbygg.no/arsrapport Dette er en utskrift av Forsvarsbyggs webbaserte årsrapport Dette er Forsvarsbygg Hovedtall Konsernledelsen Organisasjonen Forsvarsbygg er eit

Detaljer

«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen

«Burning platform» Velkommen og introduksjon. BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen Velkommen og introduksjon BIM FOR BYGGEIERE Digitalisering av byggebransjen Hvordan kan BIM være NYTTIG for byggeiere? Hvilke MULIGHETER gir nye verktøy basert på åpen BIM standarder? Tidligfase opplæring,

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Hvordan sikre ressurs og kompetansebehovet innen eiendomsforvaltning i små kommuner.

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer