Menighetsbladet. God sommer! Familien Sverdrup fra 1814 til i dag Åndelige behov i møte med omsorgstjenester Min sommersalme. for Sørum Blaker Frogner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. God sommer! Familien Sverdrup fra 1814 til i dag Åndelige behov i møte med omsorgstjenester Min sommersalme. for Sørum Blaker Frogner"

Transkript

1 Menighetsbladet Nr årgang for Sørum Blaker Frogner God sommer! Ord til deg: Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri!» Johannes 8,31-32 Familien Sverdrup fra 1814 til i dag Åndelige behov i møte med omsorgstjenester Min sommersalme

2 Populære hyggetreff på Sørumsand TEKST OG BILDER: LILLIAN MOBÆK Klara Myhre. Danse mi vise, gråte min sang AV EINAR SKJÆRAASEN Vinden blæs synna, og vinden blæs norda, lyset og skuggen er syskjen på jorda. Sommarn er stutt, og vintern er lang. Danse mi vise, gråte min sang. Innunder yta glir moldmørke årer. Blåveisen blømer i gråbleike vårer. Livstrua bryt gjennom tele og tvang. Danse mi vise, gråte min sang. Friarar er vi, om vona er lita. Nynn om a Berit, så får du a Brita. Drøm på din sten at du sit på et fang. Danse mi vise, gråte min sang. Somme er fattige, somme er rike. Bare tel slutt er vi jamsis og like. Vegen er lystig, og vegen er vrang. Danse mi vise, gråte min sang. Hver fjerde onsdag i måneden kl arrangerer Menighetspleien i Sørum hyggetreff på Misjonshuset på Sørumsand. Hyggetreffene svarer til navnet, det er hyggelig samvær, og føde for både kropp og sjel der. Ikke rart at det kommer så mange. Stor takk til Menighetspleien! Den 26. mars 2014 var Anna Hannevik der og fortalte om sitt møte med Moder Teresa. Det var helt fullt hus, da Grete Nordli innledet dagen med gode ord. Anna Hannevik er pensjonert kommandør i Frelsesarméen, med en stor internasjonal tjeneste, og har møtt både samfunnstopper og kongelige. Hun ble født i Calcutta i 1925 av misjonærforeldre, og som pensjonist ville hun besøke sine barndomstrakter igjen. Da møtte hun Moder Teresa, og fikk se arbeidet som ble gjort for barn, syke og døende. Moder Teresa Anna Hannevik og Dagny Tunskaug. ( ) var en liten dame, men med en stor karisma. Hun fikk fredsprisen i 1979 for sitt omfattende arbeid for de fattige, og hennes orden Sisters of Charity fortsetter arbeidet. Moder Teresa er nå saligkåret, og på vei til å bli helgen i den katolske kirke. Anna Hannevik fortalte så levende og godt uten manuskript! Kisa-koret bidro med fin sang og musikk, og som vanlig var det utlodning, god mat og hyggelige samtaler ved bordene. Dagny Tunskaug, drivkraft i Menighetspleien i en årrekke, var også tilbake. Hun var så uheldig å skade seg på et hyggetreff i fjor høst, men har trent seg opp igjen, og takket for all god hjelp og støtte. Til sist holdt Anna Hannevik andakten, og Grete Nordli avsluttet det hele. Anna Hannevik. 23. april var temaet for hyggetreffet Klara Myhres foredrag om Einar Skjæraasen «Danse mi vise, gråte min sang». Fullt hus denne gang også, og Aase Holmedal ledet dagen med velvalgte ord, og noen muntre barnevitser underveis. Klara Myhre er født på Toten, er utdannet prest og sjelesørger, har vært sykehusprest på Lovisenberg, og lærer på Menighetsfakultetet. Hun fortalte med stor kunnskap og innlevelse om Skjæraasens liv og diktning, og leste flere av diktene hans. Skjæraasen ( ) kom fra Trysil, var bankmann, og hadde en stor litterær produksjon, etter hvert på Trysil-dialekt. Hans fine dikt har dybde, men er samtidig lette å forstå. Mange av diktene har blitt tonesatt, og flere er med i den nye salmeboka. Sang og musikk sørget koret fra Odalen for, og det var utlodning, deilig mat og gode samtaler rundt bordene. Klara Myhre holdt andakten til slutt, og Aase Holmedal takket for dagen. Oversikt over hyggetreffene finnes på www. sorumsandmisjonshus.no. Hyggelige samtaler ved bordene. Kåre Sveistrup, leder i Menighetspleien, til høyre. 2 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

3 Sverdrup, Eidsvoll anno 1814 og Sverdrup, Nes / Sørum anno 2014 AV HEIDI SCHMIDT Leder AV ANNE SØBYE Frihet 17. mai 1814 underskrev daværende president for Riksforsamlingen Georg Sverdrup grunnloven og beseglet forfatningen. Georg Sverdrup Georg Sverdrup var filolog og professor ved universitetet i København fra 1805 og i Christiania fra Under Riksforsamlingen på Eidsvoll sluttet han seg til selvstendighetspartiet og deltok i arbeidet med å utarbeide et eget grunnlovsforslag. Det var Georg Sverdrup som overbeviste prins Christian Frederik om at han ikke burde la seg utrope som enevoldskonge, men heller la seg velge av folket. «Det er av nasjonens hånd De skal motta en krone som blir så meget vakrere når den er skjenket av folkets kjærlighet,» skal han ha sagt. Det var også han som møtte en gammel bonde på skysstasjonen, som innstendig minte ham på: «Men hva du siger eller gjør, så husk for Alting på, at Gud er ataat!» Det var en påminnelse han verdsatte. Tiden på Eidsvoll ble krevende på mange plan. Mens han var der fikk han dødsbudskap om sin lille datter, Lise. Den 16. mai ble Sverdrup valgt til ny president for Riksforsamlingen. Han følte seg ikke helt vel den FOTO: PRIVAT dagen, men to leger mente kamferdråper ville gjøre ham godt. Dagen etter, den 17. mai 1814, underskrev han grunnloven og beseglet på den måten forfatningen. (Kilde: Karsten Alnæs: 1814 Miraklenes år.) Familien Sverdrup i Nes/Sørum Familien Sverdrup fra Haga i Nes består av Anne og Geir og tre barn i alderen 21 til 15 år. Anne har vært lærer ved Sørum skole i flere år, men er nå rektor ved Framtun skole i Nes. Geir er virksomhetsleder i Nærmiljø, Sørum kommune, og har jobbet i Sørum i til sammen 16 år. Slektsaner har de også til Sørum, helt tilbake til Suderheimsætta. Stamfar fra Nærøy Men hvordan er slektskapet til Georg Sverdrup av 1814? Sverdrup er Annes familienavn på morssiden. Hennes foreldre er innflyttere fra Møre og Trøndelagskysten. Annes gren av Sverdrupfamilien har hatt tilhørighet i disse områdene gjennom flere generasjoner. Den såkalte «stamfaren» bodde på Nærøy på gården Lauga, som i dag er Val Videregående Skole i Kolvereid. Annes 3x tippoldefar Ulrik Fredrik var bror til Georg Sverdrup og fetter til Johan Sverdrup som var parlamentarismens grunnlegger på Stortinget. Familien var en velstående familie som var prester, fogder/ namsmenn og handelsmenn. 3x tippoldemor var for øvrig i slekt med Petter Dass, den kjente salmedikteren. Oldemor fortalte Hvordan fant dere ut av slektskapet? Anne svarer: Jeg har hatt mange stunder i min oldemors stue i Kristiansund hvor hun har fortalt meg og mine søstre om forfedrene våre, gjennom slektsbøker, malerier og gamle gjenstander. Jeg synes det var spennende å høre henne fortelle og se på gamle ting og bilder. Vi har også vært på slektstreff på Møre. Det er interessant å være med på hvis en har oversikt over slekta og det ikke er for mange generasjoner tilbake, for da kan det fort bli vanskelig å holde oversikten. Samfunnsengasjert familie Hvordan er samfunnsengasjementet til familien Sverdrup anno 2014? Det er stort samfunnsengasjement i familien, selv om to av barna har flyttet ut. Vår hverdag har vært krydret av mange aktiviteter, ansvarsoppgaver og friske diskusjoner rundt middagsbordet hjemme. En kan vel si at tidligere slektningers samfunnsengasjement og troen på demokrati og parlamentarisme lever i beste velgående. Viktige verdier for oss er nettopp ytringsfrihet, fellesskap/nestekjærlighet og medborgeransvar. Alle i vår familie er politisk interessert, men for ulike partier. Geir og eldstedatter Kristine, som for øvrig overlevde massakren på Utøya, sitter i kommunestyret i Nes for Arbeiderpartiet. Anne satt for Krf inntil i høst da hun ble rektor. En av sønnene er medlem i Venstre og en i AUF. Og den ene sønnen heter altså Georg, et Sverdrupnavn som har gått gjennom mange ledd. Alle kan gjøre noe for fellesskapet Samfunnsengasjerte Anne Sverdrup avslutter med følgende sterke appell: Vi må hjelpe de unge til å ha troen på fremtiden, troen på seg selv og troen på demokratiet, og at vi alle kan gjøre noe for fellesskapet! Nå har vi akkurat feiret 200-årsjubileet for grunnloven. Begrepet FRIHET har vært helt sentralt i denne feiringen. Trosfrihet, ytringsfrihet og samvittighetsfrihet er grunnleggende. Gjennom tiden er norsk historie full av eksempler på ufrihet: vikingene hadde treller, husmannsvesenet var omfattende og fattigdommen stor, ekteskap ble arrangert av foreldrene, jøder fikk ikke komme inn i riket, legpredikanter fikk ikke forkynne Guds ord og mange barn fra romfolk ble dårlig behandlet på barnehjem. I vår tid konfronteres vi med ufrihet, hvis vi vil se den: krig og konflikter, tekstilarbeidere med luselønn på farlige arbeidsplasser produserer klær som vi kjøper til en billig penge, trafikking med ufrie østeuropeiske og afrikanske jenter, tiggere, barn som oppdras til soldater, ungdommer som tvinges til ekteskap. Sykdom, rus, spilleavhengighet, vold i hjemmet, mobbing, fordommer (egne og andres), bitterhet, manglende tro på egne evner, angst, familiehemmeligheter og fortielser.det er nok av ting som kan styre livet i ufrihet. Frihet er å kunne gjøre mine valg, selv bestemme min tro og politiske ståsted, få dekket grunnleggende behov og realisere mine evner, være trygg mot overgrep og stå i gode relasjoner til andre. Frihet er å kunne si hva jeg mener uten ulike former for «straffereaksjoner», selv om andre ikke er enige. Men frihet er ikke å leve ut meg og mitt i alle sammenhenger, uten tanke for konsekvenser for egen eller andres del. Bibelen sier at vi er kalt til frihet, men ikke å la friheten bli et påskudd for egen egoisme. Friheten skal forvaltes med kjærlighetsbudet, du skal elske din neste som deg selv. Jesus kaller seg selv for sannheten. Og sier at sannheten setter fri. Det er mange dybder i disse ordene.. Plikt synes å stå i motsetning til frihet, og det kan det være. Men vi har og gode forpliktelser, til familie og venner, jobb, skole, aktiviteter og oppgaver. Det er frihet i gode forpliktelser. Men nå skal vi snart hvile fra noen av forpliktelsene, nyte sommerens frihet og komme tilbake etter ferien med nye krefter. God sommer! 4 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

4 Boktips Visste du......at grunnloven av 1814 hadde mange paragrafer om kirken Min sommersalme AV JAN ERIK STENSRUD TEKST: CARL DAVID AF WIRSÉN MELODI: GUSTAF WALDEMAR ÅHLEN NORSK GJENDIKTNING: ØYSTEIN THELLE Andakt Tittel: 1814 Miraklenes år Forfatter: Karsten Alnæs Forlag: Schibsted År: 2013 Sider: 591 Karsten Alnæs skriver levende om de dramatiske hendelsene i miraklenes år Han viser oss hvor mye vi har å feire og hvor sterkt disse begivenhetene preger dagens Norge. Hvordan kunne det fattige, tilbakestående Norge, som ikke hadde vært selvstendig på 400 år, få Europas mest moderne grunnlov? Det var et mirakel, et eventyr, og Alnæs gir oss historien og historiene bak eventyret. Boken er full av historiske fakta, levende fortalt, lettlest og har fått veldig gode kritikker. Underveis glemmer du hvor mange sider det er. Det er også mange fine bilder. Biblioteket her i Sørum har tre kopier til utlån. Anbefales alle nå i dette jubileumsåret HEIDI SCHMIDT Jeg vil tro at ganske mange visste det. Selv om mange paragrafer i grunnloven er forandret i løpet av 200 år, har det som stod om kirken for det meste vært uforandret. Grunnlovens paragraf 2 fastslo at «Den evangelisk lutherske religion forbliver landets offentlige religion». Videre bestemte grunnloven at Kongen skulle bekjenne seg til den lutherske tro. Et viktig prinsipp i grunnloven var at makten skulle fordeles mellom Konge (regjering), Storting og domstolene. Det eneveldige kongedømme ble avskaffet. Men det var ett unntak: På mange måter fortsatte kongens eneveldige makt når det gjaldt kirken. Kongen skulle bestemme alt som hadde med religionsutøvelsen å gjøre. Derfor ble gudstjenestebøker og salmebøker godkjent ved kongelig resolusjon. Av denne grunn måtte alltid minst halve regjeringen tilhøre Den norske Kirke. Formelt ble dette først opphevet ved grunnlovsendring i I praksis var det ikke religionsfrihet i Grunnlovens paragraf 2 forbød opprettelse av munkeordener. Jesuitter og jøder hadde ikke adgang til landet. At jesuittene blir nevnt, er egentlig ganske merkelig. Det er en katolsk orden som har betydd mye for fromhetslivet både i og utenfor den katolske kirke. Men ordenen er også kjent for å motarbeide andre kirkesamfunn. Men i 1814 var ordenen oppløst. På det tidspunkt visste man ikke at den ville bli gjenopprettet noen år seinere. Bestemmelse om jødene ble tatt bort i Henrik Wergeland var en pådriver for å gi jødene adgang til landet. (Det hører med til historien at faren hans, Nicolai, som selv var på Eidsvoll, støttet jødeparagrafen). Munkeordener ble lovlig i Jesuittene fikk først adgang til Norge så seint som i 1956, og også da var det motstand mot dette i de fleste partiene på Stortinget. Først i 2012 ble de fleste forordningene om kirken opphevet ved en grunnlovsendring. I stedet for at et kirkesamfunn skulle være landets offentlige religion, står det nå at det skal være religionsfrihet. Om Kirken står det at Den norske Kirke er landets folkekirke, og at kongen skal være medlem av denne kirke. Det er skjedd en del i løpet av de 200 åra etter at Norge fikk sin egen grunnlov. De endringene som er foretatt, gjenspeiler utviklingen av demokratiet. I dag må vi være takknemlige for at også bestemmelsen om religion og kirke er blitt forandret. Vi lever i et multikulturelt samfunn. Det er en menneskerett selv å skulle bestemme hvilken tro og livssyn vi vil tilhøre. Vi må tro at Kirken i Norge også i framtida vil kunne stå trygt uten å måtte forholde seg til lover og regler som andre vil oppfatte som diskriminerende. Gratulerer med 200-årsdagen for Grunnloven! JOHN OLAV STOKSTAD LARSEN 2. Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler prise. I mark og skog fra nord til syd de jubler frem sin vise. Hør håpets klang i deres sang, i hymnen de lar kvede fra blomstereng og rede. 3. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under! Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. 4. Alt kjød er gress og flyktighet, det tæres fort av elde. Kun du, Treenig majestet, er evig i din velde! Med sjel og kropp skal jeg stå opp og blomstre i ditt rike, når denne jord må vike. 5. La falme verdens prakt og glans, la all dens lyst forsvinne. Min venn er min, og jeg er hans, vår kjærlighet skal vinne! Så syng det ut: Snart skaper Gud en sommer uten make og gir oss alt tilbake! Carl David Af Wirsén var en svensk dikter som ble valgt inn i Svenska Akademin i Etter noen år ble han akademiets faste sekretær. Her fikk han jobbe aktivt med Svenska Akademiets ordlista, der den moderne stavemåten vant gehør. I 1883 ble Carl David utpekt som medlem av salmebok-komiteen. Den skulle «i varsomhet utarbeta et nytt förslag til psalmbok,» het det i instruksen til medlemmene. Ikke en enkel utfordring for Af Wirsén, som for mange minnes for hans kontroversielle holdninger. Han uttalte flere ganger at han var kritisk til vår egen Henrik Ibsen. Han forsøkte flere ganger å forhindre at Selma Lagerlöf skulle få Nobelprisen i litteratur. En kamp han tapte til slutt. Resultatet av den nye salmeboken forelå imidlertid i Her fikk han inn egne salmer, deriblant Sommarpsalm, som i Norge fikk plass i Salmer 1997 og i Norsk Salmebok fra Øystein Thelle har oversatt salmen til norsk, som etter min mening klinger aller best på svenska. Gustaf Waldemar Åhlen var en svensk organist, komponist og anerkjent musikkpedagog som har gjort seg fortjent til mang en hyllest, for sin uvurderlige innsats og betydning for svensk musikkliv og kirkeliv. Han ble opptatt i Kungliga Musikaliska Akademien den 14. november i Han har skrevet orgelmusikk, stykker for klavér, verker for kor og orkester, foruten utallige vakre melodier. Noe av det vakreste er kanskje melodien til Sommarpsalm. Korsangere de siste åtti årene i hele Norden vil være enig med meg når jeg sier: Det blir ikke ordentlig sommer uten denne vakre salmen. AV GRO GOLIMO SIMONSEN Tro, håp og kjærlighet Det er noen ord som skiller seg ut og gir løft i hverdagen. Tro, håp og kjærlighet er blant dem. Det er ord som brukes av mange i ulike sammenhenger fordi de er meningsfulle og gode. De gir verdifullt innhold til livet og hverdagen. Vi hører dem i tale, de synliggjøres i kors, anker og hjerte som smykke rundt halsen eller som symbol på en dødsannonse. Tro, håp og kjærlighet gir noe å strekke seg imot og lene seg på. Det er viktige ingredienser i våre liv som mennesker. Uten verken tro, håp eller kjærlighet blir livet ganske så tungt å leve. Tro, håp og kjærlighet er også viktige elementer i vårt trosliv. «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn» står det i Joh. 3,16. Kjærligheten er helt grunnleggende. Kjærligheten Gud har til oss. Han elsker oss akkurat slik vi er. Det er den røde tråen gjennom hele Bibelen. På tross av våre svik og mangel på vilje til å elske igjen. Hans kjærlighet står fast. Han elsker ikke på grunn av, men på tross av. Hans kjærlighet gir i stedet for å kreve. Derfor har han gitt oss nye muligheter gjennom sin egen sønn Jesus. Gjennom Han gir Gud oss del i alt sitt. Vi får leve vårt liv i tilhørighet til han. Og her ligger håpet gjemt. Håp om framtid og liv på tross av at vi ofte tenker mer på oss selv enn på andre og glemmer Gud og det han vil vi skal gjøre. Jesus har åpnet nye dører til Gudsfellesskap og framtid. Det er håp for oss alle. Og troen er vårt svar på denne Guds raushet og kjærlighet. Tro er ikke at vi kan de rette læresetningene, men at vi tar imot Guds kjærlighet med åpne hender og tillit. Troen sitter ikke i hodet, men i hjertet. Det handler om å stole på giveren og hvile i nåden. Tro er åpne hender som tar imot alt fra Ham. Så er det tro, håp og kjærlighet som bærer oss gjennom livet og inn i den framtiden Gud har gjort i stand for oss i sitt rike. 6 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

5 Drap og forfølgelse i vår tid Samhandling mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og tros og livsynssamfunn AV HEIDI SCHMIDT Grunnlovens 16 sier: Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje. Grunnlovens 96 sier: Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Pinligt Forhør maa ikke finde Sted. Disse paragrafene fra grunnloven er, med sitt gammelmodige språk, minst like aktuelle i dag. Mange steder skjer drap, forfølgelse, fengsling og diskriminering på grunn av ytringer, tro, rase eller politikk. Her er noen eksempler: April 2014: Alle lider i Syria, men den år gamle kristne minoriteten er spesielt utsatt. Dokumentasjonen av de syriske kristnes lidelser er etter hvert massiv. Kristne blir i større grad enn andre grupperinger ofre for voldsbruk, kidnappinger, voldtekter og drap utført av jihadistgrupper. Før krigen var kirken i Syria blant Midtøstens største. Men nå er så mange som av Syrias 2,2 millioner kristne drevet på flukt, ifølge den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need. Kilde: Stefanusalliansen, (tidligere Misjon bak jernteppet Norsk misjon i øst): Våren 2014: Word Watch List liste over kristendomsforfølgelse i 50 land. Kilde: Høsten/vinteren 2013: Koptiske kristne i Egypt blir angrepet, tilsynelatende for å ha støttet avsettingen av tidligere president Mohamed Mursi. Koptere blir drept, kirker, bedrifter og boliger brent. Egyptiske myndigheter og sikkerhetsstyrker stopper ikke volden. Også under tidligere president Hosni Mubarak ble kopterne diskriminert og angrepet av muslimske sekter. Kilde: 2012: Den etiopiske journalisten Eskinder Nega soner en fengselsdom på 18 år fordi han krevde ytringsfrihet. Kilde: April 2014: 1 million mennesker på flukt i Sør-Sudan. Noen etniske grupper er ekstra utsatt for angrep fra opprørerne. To vitner forteller om hvordan 21 medlemmer av den etniske gruppen darfuri ble tatt ut av sykehuset og drept bak sykehusområdet. Fem sivilister fra den etniske gruppen nuer ble skutt og drept på selve sykehusområdet. Blant de andre ofrene finnes flere darfuri og et medlem av den etniske gruppen dinka. Kilde: Superaktuell grunnlov Grunnloven feirer 200 år i disse dager. I en ny samhandlingsplan som Helsedirektoratet nylig lanserte i samarbeid med Den norske kirke, Norges kristne råd og Samarbeidsrådet for tro-og livsynssamfunn (STL), vises det til Grunnlovens paragraf 2 og 16. Det slås fast at alle som er avhengige av kommunale helse-og omsorgstjenester skal få tilrettelegging og bistand for å kunne utøve sin tro og sitt livssyn. De som leder helse-og omsorgstjenestene i kommunene og de lokale lederne i tros-og livssynsamfunnene, er sammen ansvarlige for å utvikle denne samhandlingen. Fra livsynssnøytral til livsynssåpen For å fremme denne samhandlingen og bygge kompetanse ble det den 27. mars arrangert en fagdag om dette på Bjørkelangen, der Fet, Sørum, Nes og Aurskog var representert. Her ble det drøftet tema som: Fra en livsynsnøytral til en livsynsåpen helse-og omsorgstjeneste, tilrettelegging for tjenstemottakers mulighet til fri tros-og livsynssutøvelse gjennom blant annet rutiner, prosedyrer og planer og kartlegging. Seniorrådgiver fra Helsedirektoratet påpekte at dårlig helse ikke alltid skyldes funksjonsnedsettelsen i seg selv. Av og til er det samfunnsmessige forhold som manglende medvirkning og innflytelse, økt utrygghet, diskriminering og manglende tilgjengelighet som kan skape problemer. Trivsel, mening og tilhørighet er viktig for helsen, og her har tro og livsynssamfunn mye å bidra med. Den lokale fagdagen presenterte mange gode tips, forslag og kompetansebyggende litteratur. Relevant litteratur: Denne boken handler om hvordan mennesker med funksjonshemninger kan ivareta retten til tros-og livssynsutøvelse. Redaktører: Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten. Utgitt på Universitetsforlaget i Dette er et veiledningshefte for samhandling mellom helse-og omsorgstjenesten i kommunene og trosog livsynssamfunn. Utgitt av Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn, Norges kristne råd, Den norske kirke og Helsedirektoratet i Kan lastes ned fra nettstedet: www. deltakelse.no Hovedbudskapet i denne boka er at åndslivet kan bli en kraft til å bli friskere, til å tåle tap og utholde påkjenninger. Forfatter: Heidi Schmidt. Utgitt i 2009, revidert og utgitt på nytt på Fagbokforlaget våren 2014 Menighetsbladet har stilt et knippe sentrale helseledere i Sørum et spørsmål, og her kommer tre svar. De som ikke har prioritert å svare, utfordres til å sette dette tema på dagsorden! Hvordan har dere tenkt å legge til rette for å sikre deres tjenestemottakere mulighet til fri tros-og livsynsutøvelse? Sørum Sykehjem Vi har ikke fått jobbet så mye med temaet ennå. Men vi skal se på hvordan vi skal dokumentere brukers livssyn og behov innen området. Har fokus på dokumentasjon, der også livssyn kommer inn. Ser om vi kan få inn et punkt på hovedkortet, så livssyn er lett tilgjengelig. Vil også gjennomgå sjekklisten for mottak, for å få med et punkt om tro og livssyn. Skal lage en «Livssynsboks» i hver avdeling som inneholder bønner, bøker, Bibel, sanger som kan være lett å ty til ved behov, m.m. Den må også inneholde oppdatert oversikt over de ulike livssyn med kontaktpersoner. Skal se om vi trenger egne ressurspersoner på sykehjemmet innen livssyn. Evt. invitere kontaktperson fra kirken til faglunsj for å snakke om samarbeidet. Trine-Lise R. Trobe, Virksomhetsleder Sørum Sykehjem Fjuk Bofellesskap FOTO: PRIVAT Her er noen punkter vi på Fjuk Bofellesskap tenker å kunne legge til rette: - Kartlegge angående tro-og livssyn i innkomstsamtale. Hva er viktig og har vært viktig for den enkelte, (for eksempel høytider/ ritualer), og legge til rette ut i fra den enkeltes behov. - Være behjelpelig med at beboer får tilbud om samtaler ut i fra sitt livssyn, hvis dette er ønskelig. - Ha Fadervår tilgjengelig, slik at personalet kan lese dette sammen med beboer. - Sang og musikk. Linda Borchrevink, Enhetsleder Fjuk Bofellesskap FOTO: PRIVAT Sørvald Demensenhet Være mere aktive i prosessen rundt mottak av ny pasient når det gjelder å skaffe til veie informasjon om pasientens tidligere vaner i forhold til livssyn. Dette gjelder både vaner i forhold til hverdagen og høytider. Ritualer, behov for livssynsveileder og individuelle øsnker og behov for tilrettelegging. Vi må spørre direkte om hva de ønsker å gjennomføre mens de oppholder seg i institusjonen, slik at det ikke oppleves som en belastning fra pasientens side da han/hun kanskje vil føle at han/hun krever noe ekstraordinært. Vi må være positive og støtte opp om den enkeltes ønsker og behov. Vi må være behjelpelige med å skaffe til veie nødvendig utsyr, og til å prioritere tiden slik at det blir gjennomførtbart for den enkelte. Lene Braaten Kildal, Enhetsleder Sørvald demensenhet FOTO: PRIVAT 8 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

6 Fri fra bekymring? Diakonens hjørne org.nr MVA Telefon; / Telefaks; Sørumsandvegen 71 (Gjensidigegården), Sørumsand VI BISTÅR MED BL.A.; ARV OG SKIFTER, TESTAMENTER OG SAMLIVSKONTRAKTER, EIENDOMSOVERDRAGELSER, TVISTESAKER Menighetsbladet retter: Til artikkel om innsamling av bilder til jubileumsbok for Sørum kirke: Gerd og Trygve Sæther giftet seg i 1960 ikke 1970 som det står i artikkelen. Sommerfuglen flyr tilsynelatende fri. Fri fra bekymring! Men hva vet vi? Det er ikke alltid like enkelt å gi slipp på bekymringer. Noen ganger høres slike utsagn som, «å gi slipp på alt», ut som en hån i våre ører. Vi tenker kanskje at vi må klare det meste selv, og kanskje er det det vi er vant til, eller har måttet gjøre. Er der noen som kan hjelpe meg, spør vi oss kanskje? Det er ikke alt andre kan hjelpe med, men da Gud skapte menneskene, var det til fellesskap med seg selv og mellom oss mennesker. Vi er ikke skapt til å klare «alt» selv. I Matteus lover Jesus å gi oss hvile, alle vi som strever og bærer tunge byrder. Men vi må komme til Ham med det som tynger! I diktet «Fotspor i sanden» er der trøst og hvile å hente. Kanskje er det noen der ute som kan hjelpe meg. «Fotspor i sanden» En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren! Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det siste bilde fór forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporene i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp var det bare ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forsto han ikke, så han spurte Herren: «Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve, da er det bare ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Da svarte Herren: «Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene da jeg bar deg i armene mine.» Forfatteren er Mary Stevenson, som skrev det i Hvem som har oversatt diktet fra engelsk til norsk er ikke kjent. Ta pustepauser, og hvis du trenger noen å snakke med i sommer, er du velkommen til å ta kontakt med oss på kirkekontoret. God sommer! Livsmestringskurs I høst planlegger vi å starte opp et nytt livsmestringskurs «Å leve»-kurs. Tanken bak kurset er at du har påvirkningskraft og valgmuligheter til å gjøre positive forandringer i livet ditt. Kurset har fokus på livskvalitet og egner seg for den som gjenkjenner noe eller noen av følgende spørsmål: - Har du opplevd tap av noe, eller noen som betyr mye for deg? - Står du oppe i store utfordringer, endringer i livssituasjon eller vanskelige valg? - Føler du deg sliten og lite tilfreds. Er hverdagskravene så store at du gir mer enn du får? - Eller ønsker du å bli mer bevisst og tryggere på deg selv? Kurset består av 6 samlinger, à 3 timer hver gang. Målet er bevisstgjøring av egen situasjon, kunne klare å se muligheter, få tak i egen styrke, vilje og livsmot. Kursholder er Anne Kari Årfoss, psykiatrisk sykepleier, gestaltterapeut, tankefeltpedagog, og med mange års erfaring med krise og sorgarbeid. Påmelding til: snarest. Kurset har en egenandel på ca 1.500,- og inkluderer kursmateriell og enkel bevertning. Dersom prisen er for høy, er det mulig å søke om reduksjon. Ta kontakt med diakon Marie S Grimstad på epost eller på telefon. Kurset arrangeres av diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum menigheter. Du finner mer informasjon på vår hjemmeside eller i brosjyremateriell i våre kirker. Sorggruppe Smerten ved sorgen kan være sterk så sterk at vi ikke ønsker å ha kontakt med den. Kanskje prøver vi i det lengste å tro at den skal gå over og at vi har kommet gjennom sorgen at vi har lært oss å leve med sorgen. Det er ikke alltid slik. Noen ganger trenger vi noen å samtale med, for et dødsfall gjør noe med oss. Sorg som ikke blir bearbeidet kan gi tap av energi og stjele krefter. Der er en vei ut av sorgen en vei som kan virke lang og til tider oppleves som en ensom vandring. Å delta i en sorggruppe kan være en god hjelp på veien videre. Følgende sitat gir en glimt fra hva et tidligere deltagere sier om det. «Det fine med sorggruppen var at vi var «alle» i samme båt, men med hver vår måte å takle sorgen på. Samtidig kunne vi også snakke åpent om våre følelser rundt det som har skjedd, og vi visste at ingen gikk videre med det. Det er godt å vite at det ikke er noen oppskrift på hvordan du skal sørge. Utsagn som dette har jeg fått høre ofte: «Sånn kan du ikke tenke» eller «Nå må du slutte å dvele ved sorgen». Jeg meldte meg på sorggruppen fordi jeg følte sorgen var uoverkommelig, tanken på at min kjære aldri ville komme tilbake var ikke å holde ut. Takket var gruppen føler jeg at jeg kan glede meg over hverdagen igjen, selv om det enda er mange tunge dager.» Hvis du tror en sorggruppe er noe for deg, tar du kontakt med diakon Marie Strandklev Grimstad på epost sorumkirke.no eller telefon. Ny sorggruppe starter ved etterspørsel. Kontoret er betjent mandager og onsdager 11-13, eller etter avtale, dag-kveld-helg KRISTEN LITTERATUR BØKER, BIBLER, ANDAKTSBØKER, KORT, CD/KASSETTER, GAVER Fuglerud Begravelsesbyrå Ileveien 5, 2040 Kløfta Vi ordner alt ved begravelser og kremasjoner Vi kommer hjem til konferanse hvis De ønsker det Tlf mobil Svendsengården, 1920 Sørumsand Medlem av Fokus Butikksenter, 1920 Sørumsand Telefon (10-18) Følg oss på Lifter 9-18 m., minigravere 1-1,8 t., beltelastere, vibroplater, tilhengere, minidumpere (selvlastende) AV MARIE STRANDKLEV GRIMSTAD Nittedalsgt. 21, Lillestrøm tlf Tlf Kongsvingervn. 6, 2040 Kløfta 10 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

7 Dette skjer: Normisjons bruktbutikk Åpner i Villavegen 2 på Sørumsand torsdag 5. juni kl med kaffe og kake! Nå i starten blir butikken åpen onsdager, torsdager, fredager og lørdager. Velkommen innom! St. Hans på Vølneberg St. Hans-fest mandag 23. juni kl årsjubiléet for Vølneberg gamle skole feires med et arrangement som Vølneberg Vel og Blaker og Sørum Historielag samarbeider om. Det blir teater og moro. Mer info på Olsok på Vølneberg Olsok-feiring tirsdag 29. juli kl. 18. Hyggelig samvær og litt underholdning. Kaker m.m. fås kjøpt. Arrangører: Blaker og Sørum Historielag og Sørum Bygdekvinnelag. Vølneberg skole.foto: ANDERS HENRIKSEN Skjærgårds Music & Mission festival: Ungdomsfestival juli på Risøya ved Tvedestrand. Konserter, lovsang, taler, quiz, samtaler om tro og tvil og mye annet. Meld deg på! www. sginfo.no Speidernes landsleir Hvert 4. år er det landsleir for speidere fra 5. klasse og oppover. I år er leiren ved Blakstad i Asker i perioden august. 6 speidere og 2 ledere fra Sørumsand deltar. Sørum Misjonshus Samlevegen 14, 1923 Sørum Nærmere informasjon om formiddagstreffene kommer i neste nummer av menighetsbladet. Søndag 22. juni kl : Sommerfest på Bingen, Bingenvn. 57 Ved behov for skyss ring Kjell Randby Dere er også velkommen til husmøte hos Brita Bøckmann Randby og Kjell Randby i Bingenvegen 51 den siste tirsdag i mnd: Tirsdag 26. august kl Tirsdag 30. september kl Ved behov for skyss ring Kjell Randby Alle er hjertelig velkommen til møtene. NMS kvinneforening i Sørum har møter første onsdag i mnd. i hjemmene. Nye er hjertelig velkommen. Kontaktperson Eldbjørg Nilsen, tlf Fjuk Bedehus Fjukvegen 176 Formiddagstreff andre onsdag i mnd. kl 12.00: 10. september 8. oktober: Odd Kristiansen Kontaktperson: Ragnhild Bjørge, Norsk Luthersk Misjonssamband har misjonsmøter på bedehuset (åpent for alle!) Se ann. i Indre Akershus Blad. Velkommen til bedehuset! Frogner Misjonssenter Frogneralléen 3, 2016 Frogner Onsdag 11. juni: Normisjons onsdagssamling kl : Jorunn Kind taler. Tirsdag 17. juni: Hyggetreff kl : Sang og musikk av Anne Marie Kvien, sokneprest Gunnar Sem Kristiansen Søndag 29. juni: NLMs misjonsmøte kl : Asbjørn Nordgård taler. Møtet blir på Frogner Gård hos Marit og Fred Barbøl.De som ønsker følge/skyss dit møter på Frogner Misjonssenter. Onsdag 13. august: Normisjons onsdagssamling kl Samtale og gruppearbeid. Tirsdag 19. august: Hyggetreff kl : Gunnar Prestegaard taler, sang av Glade Gutter fra Hadeland. Søndag 31. august: NLMs misjonsmøte kl : Frank Ole Thoresen taler. Onsdag 10. sept.: Normisjons onsdagssamling kl Aktiviteter/kontaktpersoner på Frogner Utleie: Øyvind Berger, Hyggetreff: hver tredje tirsdag i måneden. Martha Bechensteen, Normisjon: møte hver andre onsdag i måneden. Torleiv Løken, Misjonssambandet har vanligvis møter siste søndag i mnd. Aud Grethe Sæther, Kor & Kaos, 8 år og oppover: Sang og middag, annenhver mandag på Frogner Misjonssenter. Mindre søsken og foreldre er velkommen til å spise middag sammen med koret. Kontaktperson: Knut Arild Nupen, , Frogner ungdomsforening FUF, 13 år : Ungdomsmøte og café annenhver fredag på Frogner Misjonssenter. Kontaktperson: Øystein Ulvestad, , Sørumsand Misjonshus Industriveien 5A, Postboks 198, 1921 Sørumsand, tlf , Tirsdag 3. juni kl : Misjonsmøte NLM Tirsdag 10. juni kl : Grillkveld / Fellesskapskveld Onsdag 11. juni kl : Misjonsstevne NMS Fredag 13. juni kl : Interkulturell Bibelkafé Fredag 13. juni kl : VÅRDUGNAD ute og inne Søndag 15. juni kl : Gudstjeneste Fredag 27. juni kl : Interkulturell Bibelkafé Fredag 11. juli kl : Interkultruell Bibelkafé Fredag 25. juli kl : Interkultruell Bibelkafé Fredag 8. august kl : Interkulturell Bibelkafé Tirsdag 19. august kl : Misjonsringen Fredag 22. august kl : Interkulturell Bibelkafé Onsdag 27. august kl : Hyggetreff Søndag 31. august kl : Åpningsfest Tirsdag 2. september kl : Misjonsmøte NLM Søndag 7. september kl : Gudstjeneste Fredag 12. september kl : Interkulturell Bibelkafé Tirsdag 16. september kl : Misjonsringen Onsdag 24. september kl : Hyggetreff Fredag 26. september kl : Interkulturell Bibelkafé Søndag 28. september kl : Storfamiliesamling Aktiviteter/kontaktpersoner på Sørumsand Flere aktiviteter for barn og unge, se baksiden! SFM (Sørumsand Frie Misjonsforening) er eier av Misjonshuset. Leder: Tore N. Forset, , NMS: Misjonsringen: Tove Fagermoen, / Normisjon: Tore Schwartz Olsen, NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, Menighetspleiens hyggetreff: Dagny Tunskaug, Joyful Noise (Kor for voksne): Annenhver torsdag kl Aase Dalen Hellesvik, Sørum Interkulturelle Bibelkafé: Andre fredag i måneden. Gudrun Ringstad, / , Sørumsand Barnegospel, 5-12 år: Sang og dans, annenhver torsdag på Sørumsand Misjonshus. Sara Rinden, , / Solvår Norbakken, , Sørum Soul Children, år: Sang og dans, hver tors. på Sørumsand Misjonshus. Mona Apeland, , Aksel Norbakken, , Sopranos ungdomskor, 14 år : Sang/band. mangler dirigent. Kontaktperson Hanne Ligaard Band: Hver tirsdag på Sørumsand Misjonshus. Knut Magnus Nordhaug, , SCHMUCK, år: Hver fredag på Sørumsand Misjonshus. Knut Magnus Nordhaug, , Sørumsand KFUK/KFUM-speidere: Oppdagere (2.-3. kl), Stifinnere (4.-5. kl), Vandrere ( kl), annenhver onsdag på Sørumsand Misjonshus. Familiespeiding og Rover/Rangere (16-25 år), ta kontakt vedr. tid og sted. Anne Kristin Walstad, , Utleie: Tove Fagermoen, / , online.no, bankgiro Nytt fra kirkevergen AV HÅVARD HAUG Kirkegårdsutvidelsene Fellesrådet behandlet i møtet 2. april saken om utvidelse av kirkegårdene igjen. I møtet orienterte prosjektansvarlig fra Sørum kommune Inger Kronen Tveranger og virksomhetsleder Torgeir Alvestad fra Sørum kommunale eiendomsselskap om plan og fremdrift på hovedprosjektet og strakstiltakene. Hovedprosjektet tenkes gjennomført i faser med Frogner først, deretter Blaker og Sørum. Prosjektorganisering og nytt mandat for hovedprosjektet forventes vedtatt av kommunestyret høsten Strakstiltakene på Sørum og Frogner utføres i tidsrommet juli-oktober På Frogner er de nye nederste gravrekkene klare til bruk og det skal i tillegg innmåles et urnefelt. På Sørum skal det legges drenering og innmåles to nye gravfelt i nordenden av kirkegården. I tillegg skal det opparbeides parkeringsplass, driftsavdeling og interne veier. Det blir også nye lys, vannposter og noe ny beplantning. Tegninger og planer kan ses på kirkekontoret og på artikler. Sørum kirkes 850-års jubileum planlagte vedlikeholdsarbeider I forbindelse med kirkejubileet er det planlagt en del større vedlikeholdsarbeider for å sette kirken i god stand til jubileet. Restaurering av orgelet er godkjent av Riksantikvaren og ligger ute på anbud med anbudsfrist 9. juni. Kirkens tak skal også utbedres. Det er særlig innfestingen av takskiferen som er rusten og må fornyes. I tillegg er det ventet at en god del gammel takskifer må skiftes ut. Skiferen er forøvrig av typen Vossaskifer som finnes i handelen også i dag. Den nye skiferen vil derfor bli av samme type som den gamle. På planen i 2014 står det også å få tettet dører/vinduer samt få nye ovner i koret. Vi ønsker også å pusse opp sakristiet samt å bytte belysning, dvs. å skifte ut den innvendige belysningen bortsett fra lysekronene. Endelig skal også sakristiet pusses opp i år. Midler til disse arbeidene er stort sett på plass, men for større arbeider i 2015 som innvendig kalking, fjerning og maling av kirkebenker, asfaltering/oppgrusing av parkeringsplassene m.v. er fellesrådet avhengig av bevilgninger fra kommunen. Til disse arbeidene og også til skraping og oppmaling av Blaker kirke har fellesrådet samlet søkt kommunen om 3,8 mill i Hjemmesiden vår: Hjemmesiden vår har ikke vært i sin vanlige gode stand gjennom det siste året. Bl.a. har et virus i bildearkivet gjort det vanskelig å legge ut nytt stoff med bilder. Tidligere nummer av menighetsbladet har derfor heller ikke vært tilgjengelig via nettsiden som vanlig. Den norske kirke v/kirkerådet utvikler denne våren en ny felles plattform for alle kirkens lokale nettsider. Vi vil derfor komme tilbake med en betydelig oppgradering av hjemmesiden når denne felles plattformen blir klar fra Kirkerådets side. 12 MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

8 SØRUM KIRKE FROGNER KIRKE BLAKER KIRKE Dette skjer: Slekters gang Døpte Blaker: Maja Stenby, Aksel Aronsen Brenna, Kevin Buerengen Kllogjeri Frogner: Magnus Slettebø, Mathias Hansen Skauge, Jonas Holmer Berntsen, Matias Fadnes Sjølli, Jack Atle Johansen, Selma Mikkelborg Sørum: Henrik Langberget, Kasper Viskop, Ingrid Helen Sæther, Erlend Sæther, Victoria Brandvik, Sara Maria Conceicao Duarte Beier, Leah Celina Conceicao Duarte Beier, Noah Matheo Orlando Beier Duarte, Celia Rolén, Lotte Emilie Jørgensen Røstad Skedsmo: Lycke Sophie Wilberg Ottestad: Marte Fjeldvang Nordmoen Hole: Maximilian Janovich Tjernsli Viede Frogner kirke: Camilla Aadahl og Tobias Jarnskjold Sørum kirke: Tina Mari Bråthen-Dale og Lars Skamo Hanssen Døde Blaker kirke: Even Udnes Hoel f Gerda Solfeldt f Ove Bakken f Kjell Huserbråten f Josefine Berg Ringstad f Marie Johanne Øksnes f Sarpsborg krematoriums kapell: Liv Jorunn Skaaraas f Frogner kirke: Pål Johan Kristiansen f Else Nordrum f Bredo Næss f Georg Firveld f Aage Vidar Kleven f Thorbjørn Finnebråten f Liv Rigmor Elstad Eriksen f Karsten Skibenes f Wenche Hexeberg f Kåre Bernhard Nilsen f Sørum kirke: Solveig Eriksen f Leif Haug f Georg Pettersen f Marit Olaug Lund f Vi gjør oppmerksom på at menighetsbladet ikke automatisk får informasjon om dåp, vigsler eller begravelser som ikke skjer i regi av menighetene i Sørum, Blaker eller Frogner. Gudstjenester Det feires normalt nattverd i alle gudstjenester kl dersom det er praktisk mulig. 8. juni Pinsedag Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. Offer: Kirkemusikk. Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Kirkens SOS. 9. juni 2. pinsedag Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. 15. juni Treenighetssøndag Sørumsand Misjonshus kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Internasjonal gudstjeneste i samarbeid med Bibelkaféen. Offer: Interkulturell bibelkafé. 22. juni 2. søndag i treenighetstiden Blaker ved Fjukdammen kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Offer: Menighetsarbeidet. 29. juni 3. søndag i treenighetstiden Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. Offer: Menighetsarbeidet. 6. juli 4. søndag i treenighetstiden Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gunnar Sem Kristiansen. 13. juli 5. søndag i treenighetstiden Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Diakonalt arbeid menighet. 20. juli Aposteldagen Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Diakoni. Med forbehold om endringer. 27. juli 7. søndag i treenighetstiden Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. 29. juli Olsok Frogner gamle kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. Offer: Kirkemusikalsk virksomhet. 3. august 8. søndag i treenighetstiden Frogner kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. Offer: Menighetsarbeidet. 10. august 9. søndag i treenighetstiden Sørum kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. Offer: Menighetsarbeidet. 17. august 10. søndag i treenighetstiden Blaker kirke kl Gudstjeneste ved Gro Golimo Simonsen. 24. august 11. søndag i treenighetstiden Sørum kirke kl Gudstjeneste for store og små ved Gunnar Sem Kristiansen. Utdeling av bok til 6-åringer. Offer: Barne og ungdomsarbeid. Frogner kirke kl Gudstjeneste for store og små ved Tor Tvedt. Utdeling av bok til 6-åringer. Offer: Norges søndagsskoleforbund. 31. august 12. søndag i treenighetstiden Blaker kirke kl Gudstjeneste for store og små ved Gunnar Sem Kristiansen. Utdeling av bok til 6-åringer. 7. september 13. søndag i treenighetstiden Sørumsand Misjonshus kl Gudstjeneste ved Tor Tvedt. Offer: Bidrag til nytt prosesjonskors. Frogner kirke kl Gudstjeneste med band ved Gunnar Sem Kristiansen. Konfirmantoppstart. Presentasjon av Frognerkonfirmantene. Felles foreldremøte for i etterkant av gudstjenesten. Offer: Ungdommens eget prosjekt. Ny musikk i gudstjenesten I forbindelse med den nye gudstjenestereformen er det kommet mye ny og spennende liturgisk musikk til bruk i gudstjenesten. Vi tenker derfor å prøve ut noen varianter i gudstjenestene framover. De siste ti minuttene før gudstjenesten starter synger vi gjennom de nye melodiene som skal brukes, så det skal være lettere å følge med. Det vil også bli trykt opp menighetsark med noter til den nye musikken. Dette er utfordrende, men samtidig en mulighet til nye opplevelser rundt gudstjenesten. Etter sommeren vil vi så evaluere dette for å finne ut hva vi ønsker videre. GRO GOLIMO SIMONSEN, MUSIKKUTVALGET Sørum, Blaker og Frogner menigheter Sørum kirkelig fellesråd Følg med på: SØRUM KIRKEKONTOR Administrasjonssekretær: Marian Dramstad Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf , faks Mandag-onsdag , tors e-post: Sekretær: Reidun Hodnebrog tlf / kontortid: mandag-torsdag e-post: Daglig leder/kirkeverge: Håvard Haug Linjegården, Pb 25, 1921 Sørumsand tlf / e-post: Sokneprest i Sørum: Gunnar Sem Kristiansen tlf / e-post: Sokneprest i Blaker: Gro Golimo Simonsen tlf / e-post: Sokneprest i Frogner: Karin Krissly Tilbake i 2014 Sokneprest i Frogner (vikar): Tor Tvedt tlf / e-post: Organist: Jan Erik Stensrud tlf / e-post: Organist: Vera Kalmykova tlf / e-post: Diakon: Marie S. Grimstad tlf / e-post: Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kl på tlf eller epost Leder for trosopplæring: Maylén Nupen tlf / e-post: Ungdomsarbeider: Knut Magnus Nordhaug tlf / e-post: Medarbeider i «Etter skoletid»: Arve Graarud tlf e-post: Driftsleder for kirkene og kirkegårdene: Tom Bolstad Kirkegårdskontoret tlf / e-post: Utvidet åpningstid ved kirkekontoret Kirkekontoret har åpent på torsdager fra kl. 9 til 19. Mandag - onsdag: Kl Fredag: stengt. SØRUM KIRKELIG FELLESRÅD Leder: Erlend B. Jørgensen Frogneralléen 9 C, 2016 Frogner tlf e-post: SØRUM MENIGHETSRÅD Leder: Kari Rønsen Sletta 35, 1920 Sørumsand tlf e-post: BLAKER MENIGHETSRÅD Leder: Sigrunn Larsen Lillovegen 23, 1925 Blaker tlf / e-post: FROGNER MENIGHETSRÅD Leder: Randi Ulvestad Lerkevegen 22, 2016 Frogner tlf e-post: MENIGHETENES GAVEKONTOER Diakoni i Sørum kontonr Ungdomsarbeider (Sopranos) kontonr Blaker menighets legatkonto for kirkeutsmykning/restaurering av kapell kontonr Blaker menighets vennskapsmenighet, Bagsarai i India kontonr (merk innbetalingen med «Bagsarai») Sørum menighet støtter Bibelskolen Hunan i Kina (Det Norske misjonsselskap) kontonr (merk innbetalingen med «Bibelskolen Hunan i Kina», prosjekt nr ) Frogner menighet støtter misjonsprosjektet «Rent drikkevann til Bolivia» kontonr , merk innbetalingen med «Misjonsprosjekt» Blomsterfondet, forskjønnelse av kirkegården (Sørum/Frogner): Kontakt Tormod Egner, tlf Sørum Interkulturelle Bibelkafé, kontonr Menighetsbladet for Sørum, Blaker og Frogner utkommer med 5 nummer i året Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd Ansvarlig redaktør: Kirkevergen Redaksjon: Anne Søbye (red), Heidi Schmidt og Tor Tvedt Forretningsfører: Kirkevergen Adresse: Sørum kirkekontor, Tverrvn. 1 (Linjegården), Boks 25, 1921 Sørumsand E-post: Tlf: Faks: Kontonr.: Grafisk utforming: Helga Ligaard Trykk: 07 Oslo AS Annonsepriser Annonseprisene er kr. 1700,- for den minste annonsen (1 spalte) og kr. 3200,- for den største (2 spalter). Opplag: 6700 Stoff til Menighetsbladet Tips oss gjerne om aktuelle saker eller arrangementer! Stoff til bladet må være i redaksjonen innen 25. juli. Fint om dere leverer stoffet til Menighetsbladets e-postadresse: Neste nummer kommer ut ca 4. september, deretter ca. 27. november. Viktige telefonnummer: Kirkens SOS: Røde Kors: Helsestasjon for ungdom: Sørumsand man kl Frogner tirs kl Barnevernet via kommunens sentralbord, hverdager mellom kl : tlf Alarmtelefon for barn og unge: Barnevernsvakta på Romerike: Rustelefonen: Voksne for barn: SUSS - senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet: Hjelpelinjen for spilleavhengige: MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

God påske! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått!

God påske! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner. Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått! Menighetsbladet Nr. 2 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått! Lukas 24,5-6 God påske! Møt Sørums nye kultursjef Markering

Detaljer

Menighetsbladet. Bli med på leir! for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. Bli med på leir! for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2012 43. årgang for Sørum Blaker Frogner Bli med på leir! SE side 13 Ord til deg: Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 2 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Glade konfirmanter på leir! God påske! Ord til deg: Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2012 for Sørum Blaker Frogner God 43. årgang jul! Maleri av Carl bloch Ord til deg: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 2 2012

Menighetsbladet Nr. 2 2012 Menighetsbladet Nr. 2 2012 for Sørum Blaker Frogner 43. årgang God påske! 1962 var året da Blaker og Sørum ble én kommune. To små glimt fra dette året: Påskestemning ved kjøkkenbordet, og glade gutter

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/2015. 2. årg. Storhamar kirke 1975-2015 Informasjon 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd.

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd. Nr. 3/2008 63. årgang Metodistkirkens speiderleir: Senja 08 på Medby... side 4 Høring om ny ordning for kirkens gudstjenesteliv... side 6 Årets TV-aksjon: Søndag 19. oktober... side 8 Livet går opp og

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer